Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe. 8, 12, 16 kw IHB DK (S) LEK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe. 8, 12, 16 kw IHB DK 1335-2 (S) 231836 LEK LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe IHB DK (S)

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter 8 Afmontering af dæksel 9 Afmontering af frontplade 9 Afmontering af sideplade 10 3 Varmepumpens konstruktion 11 Generelt 11 El-tilslutning 16 4 Rørtilslutninger 19 Generelt 19 Rørtilkobling centralvarmesiden 19 Sammenkoblingsmulighed 21 5 El-tilslutninger 22 Generelt 22 Tilslutninger 24 6 Igangsætning og justering 30 Forberedelser 30 Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 30 Kompressorvarmer 30 Opstart og kontrol 31 Efterjustering, varmebærerside 31 Justering, indfyringsmængde 32 7 Afvigelse af ønsket temperatur 33 Fejlsøgning 33 8 Tilbehør 37 9 Tekniske oplysninger 39 Mål- og opsætningskoordinater 39 Lydtryksniveauer 41 Tekniske specifikationer 42 El-diagram 45 Oversættelsestabel 51 Stikordsregister 52 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. Serienummer Serienummeret på F2040 finder du nede på siden af foden. F DATA Serienummer F HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. DATA TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et, af fabrikanten, godkendt servicefirma. Serienummer 2 Ethvert indgreb i kølemiddelsystemet må kun foretages af en montør, der som minimum, har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et, af fabrikanten godkendt, servicefirma. Firmaet skal være registreret/ godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). Kapitel 1 Vigtig information

5 F DATA Serienummer HUSK! Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato System gennemskyllet System udluftet Snavsfilter Stop- og aftapningsventil Indfyringsmængde indstillet Sikringer til ejendom Sikkerhedsafbryder Kommunikationskabel tilsluttet F2040 adresseret (kun ved kaskadeforbindelse) Andet 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO A AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. Kapitel 1 Vigtig information 5

8 2 Levering og håndtering Transport og opbevaring F2040 skal transporteres og opbevares opretstående. Opstilling Placer F2040 udendørs på et fast, vandret underlag som kan holde til dens vægt, helst betonfundament. Hvis der benyttes betonsøjler, skal disse hvile på faskine eller småsten. Betonfundamentet eller betonsøjlerne skal placeres således, at fordamperens underkant er i niveau med den gennemsnitlige lokale snedybde, dog mindst 300 mm. F2040 bør ikke installeres op ad lydfølsomme vægge, f.eks. op til et soveværelse. Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. F2040 må ikke anbringes, så udeluften recirkuleres. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad. Fordamperen skal eventuelt beskyttes mod direkte vind/blæst. Placer F2040 beskyttet mod vind/blæst mod fordamperen. Der kan forekomme store mængder kondensvand og smeltevand ved afrimning. Kondensvand skal ledes ned i en brønd til regn- og smeltevand eller lignende (se side 7). Vær opmærksom, så varmepumpen ikke ridses under installationen. Hvis der er risiko for sneskred fra taget, skal der monteres et beskyttende tag eller lignende over varmepumpe, rør og kabler. Placer ikke F2040 direkte på græsplænen eller et andet underlag, der ikke er fast. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 Kondensvandsafløb Kondensvandsopsamler Kondensvandsopsamleren benyttes til at opsamle og bortlede det meste af kondensvandet fra varmepumpen. BEMÆRK Det er vigtigt for varmepumpens funktion, at afledning af kondensvandet fungerer, samt at kondensvandrørets udmunding er placeret således, at huset ikke kan tage skade. Varmekabel, styring Strømforsyning til varmekablet sker, når følgende vilkår er opfyldt: 1. Driftsindstilling "Varme" eller "Varmtvand" er aktiveret. 2. Kompressoren har været i drift i mindst 30 minutter efter den seneste start. 3. Den omgivende temperatur er lavere end 1 C. Anbefalede alternativer Stenkiste BEMÆRK Rør med varmekabler til dræning af kondensvandsopsamler medfølger ikke. BEMÆRK For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10 benyttes. BEMÆRK El-installation og trækning af ledninger skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Frostfritt Frostfri dybde BEMÆRK Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes. HUSK! Hvis et af de anbefalede alternativer ikke benyttes, skal der sørges for god bortledning af kondensvand. Hvis huset har kælder, skal stenkisten placeres på en sådan måde, at kondensvandet ikke påvirker huset. Ellers kan stenkisten placeres lige under varmepumpen. Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde. Kondensvandet (op til 50 liter/døgn), som opsamles i beholderen skal ledes via et rør til et passende afløb, hvor den kortest mulige strækning udendørs anbefales. Den del af røret, der ikke ligger frostfrit, skal være opvarmet af et varmekabel for at forhindre tilfrysning. Læg røret med fald fra F2040. Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde eller alternativt indendørs (med forbehold for lokale bestemmelser og regler). Benyt vandlås ved installationer, hvor der kan forekomme luftcirkulation i kondensvandrøret. Isoleringen skal slutte tæt mod undersiden af kondensvandsopsamleren. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

10 Afløb indendørs Frit Fritt område 150 mm utrymme bagved bakom 150 mm 400 mm 600 mm 400 mm 600mm Minimalt fritt utrymme Min. frit område Frit område foran 3000 mm Fritt utrymme framför 3000 mm Minimalt fritt utrymme Min. frit område Vandlås Medfølgende komponenter Kondensvandet ledes til afløb indendørs (med forbehold for lokale bestemmelser og regler). Læg røret med fald fra F2040. Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre luftcirkulation i røret. Nedløbsrørafløb 2 flexrør (R25) med 4 pakninger Snavsfilter R25 (HQ1). Vandlås Frostfritt Frostfri dybde djup Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde. Læg røret med fald fra F2040. Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre luftcirkulation i røret. Installationsområdet Afstanden mellem F2040 og husvæg skal være mindst 150 mm. Frit område over F2040 skal være mindst en meter. 8 Kapitel 2 Levering og håndtering

11 Afmontering af dæksel F F /F Afmontering af frontplade F HQ1 Kapitel 2 Levering og håndtering 9

12 F Afmontering af sideplade F HQ1 F F DATA 10 Kapitel 2 Levering og håndtering

13 3 Varmepumpens konstruktion Generelt F PWB2 PWB3 PWB1 F X1 QN2 20S EP1 BT12 BP1 63H1 GQ1 FM01 BP2 BP4 LPT EP2 BT3 QN3 SM1 BT15 HS1 QM35 QM36 DH EB11 PF3 GQ10 CM QN1 SM2 EB10 CH UB3 UB1 W1 UB2 DATA XL1 DATA XL2 PF3 PF1 UB3 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 11

14 F QN1 GQ1 GQ10 QM35 QN3 QM36 TB BP1 QN2 PWB1 PWB2 PWB3 DH UB3 BT3 BP4 PF3 BT15 EP1 EP2 HS1 BP2 BT12 X1 EB11 CM 20S 63H1 LPT SM2 SM1 FM01 CH EB10 DATA XL2 UB1 UB2 W1 XL1 UB3 DATA PF3 PF1 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 12

15 F F PWB2 PWB3 TB PWB1 EP1 GQ1 FM01 QN2 BP1 20S 63H1 X1 QM35 QM36 QN3 SM1 GQ2 FM02 BT12 BP4 QN1 SM2 BT3 DH EB11 BT15 EP2 PF3 UB3 GQ10 CM EB10 CH BP2 LPT HS1 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 13

16 UB1 DATA UB2 XL1 DATA W1 XL2 PF3 PF1 UB3 14 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

17 Komponentliste F2040-8, -12, -16 Rørtilslutninger QM35 Serviceventil, væskeside QM36 Serviceventil, gasside XL1 Tilslutning, varmebærer ud fra F2040, G3/4" (Ø22 mm) XL2 Tilslutning, varmebærer ind til F2040, G3/4" (Ø22 mm) W1 Kabel, indgående strømforsyning Føler osv. BP1 (63H1) BT3 BT12 BT15 BP2 (LPT) BP4 Højtrykspressostat Temperaturføler, varmebærer returløb Temperaturføler, kondensator fremløb Temperaturføler, væskeledning Lavtryksføler Højtryksføler Elektriske komponenter AA23 Kommunikationskort AA23-S2 Dipswitch-kommunikationskort AA23-X1 Tilslutningsklemme, indgående strømforsyning AA23-X4 Klemme, kommunikation EB10 (CH) Kompressorvarmer EB11 (DH) Drypskålsvarmer F Hovedsikring, kompressorenhed F3 Sikring for eksternt varmekabel (250 ma), maks. 45 W. GQ1 (FM01) Ventilator GQ2 (FM02) Ventilator PWB1 Kontrolkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort TB Klemme, el og kommunikation X1 Tilslutningsklemme, indgående Kølekomponenter QN2 (20S) 4-vejsventil GQ10 (CM) Kompressor QN3 (SM1) Ekspansionsventil, køling QN1 (SM2) Ekspansionsventil, varme EP1 Fordamper (luftspole, kobberrør med aluminiumsflange) EP2 Kondensator (ACH 30, kobber/rustfrit stål) HS1 Tørfilter Andet PF1 PF3 UB1 UB2 UB3 Typeskilt Serienummer Kabelgennnemføring, indkommende strømforsyning Kabelgennemføring, kommunikation Kabelgennemføring, varmekabel (EB14) Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 15

18 El-tilslutning F Elektriske komponenter AA23 Kommunikationskort AA23-S2 Dipswitch-kommunikationskort AA23-X1 Tilslutningsklemme, indgående strømforsyning AA23-X4 Klemme, kommunikation EB10 (CH) Kompressorvarmer EB11 (DH) Drypskålsvarmer F Hovedsikring, kompressorenhed F3 Sikring for eksternt varmekabel (250 ma), maks. 45 W. GQ1 (FM01) Ventilator GQ2 (FM02) Ventilator PWB1 Kontrolkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort TB Klemme, el og kommunikation X1 Tilslutningsklemme, indgående AA23 AA23-S2 AA23-X4 F3 AA23-X1 16 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

19 F PWB3 PWB1 EB11 EB10 DH CH AA23 AA23-S2 F AA23-X4 F3 TB GQ1 FM01 AA23-X1 PWB2 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 17

20 F PWB3 PWB1 AA23 AA23-S2 AA23-X4 EB11 DH EB10 CH GQ1 FM01 F AA23-X1 F3 TB PWB2 18 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

21 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F2040 arbejder op til en returtemperatur på ca. 55 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 58 C. F2040 er ikke udstyret med spærreventiler på vandsiden, men sådanne skal monteres for at lette evt. fremtidig service. Returtemperaturen begrænses af returløbsføleren. Vandmængder Ved sammenkobling med F2040 anbefales frit flow i klimaanlægget for korrekt varmeoverførsel. Dette kan opnås ved brug af en bypass-ventil. Hvis frit flow ikke kan sikres, anbefales det, at der installeres en bufferbeholder (NIBE UKV). Følgende vandmængder anbefales F2040 Min. volumen, klimaanlæg ved varme/køling Min. volumen, klimaanlæg med gulvkøling l 80 l l 100 l l 150 l BEMÆRK Rørsystemet skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Rørtilkobling centralvarmesiden F2040 kan sluttes direkte til varmesystemet, se afsnittet Sammenkobling, eller i overensstemmelse med en af de systemløsninger, der kan hentes på hjemmesiden Varmepumpen skal udluftes ved den øverste tilslutning (QM20) med udluftningsniplen på flexrøret. Monter det medfølgende snavsfilter (HQ1) før indløbet, dvs. tilslutningen (XL2, VB-ind) på F2040. Varmeisolér samtlige rør udendørs med mindst 19 mm tyk rørisolering. Monter stopventiler (QM31 og QM32) og aftapningsventil (QM1), så F2040 kan tømmes ved længerevarende strømafbrydelse. Stopventil (QM31 og QM32) og aftapningsventil (QM31) medfølger ikke Trykfald Tryckfall (kpa) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, EB101 EB101 FL10 HQ1 RN10 QM1 QM40 QM41-8, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Flow l/sek. Varmepumpe Sikkerhedsventil Snavsfilter Indstillingsventil Aftapningsventil Stopventil Stopventil -FL10 XL1 XL2 -RN10 -QM40 -QM1 -HQ1 -QM41 Kapitel 4 Rørtilslutninger 19

22 F F DATA DATA Varmeisolering Varmeisolering 20 Kapitel 4 Rørtilslutninger

23 F DATA Sammenkoblingsmulighed F2040 kan installeres på flere forskellige måder. Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det påkrævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se flere sammenkoblingsmuligheder på Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 37 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F2040. Varmeisolering Kapitel 4 Rørtilslutninger 21

24 5 El-tilslutninger Generelt F Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal foregå under opsyn af autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik C (kompressordrift). Sikringernes størrelse fremgår af afsnittet Tekniske data. F2040 har ikke flerpolet driftsafbryder for indgående elektrisk strømforsyning. Derfor skal varmepumpens forsyningskabel (W1) tilsluttes en driftsafbryder med mindst 3 mm brydeafstand. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæ, kan varmepumpen med fordel forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Indgående strømforsyning skal være 230 V 50Hz via el-skab med sikringer. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Kommunikationskabel (W2) føres ind fra bagsiden gennem UB2. Tilslut kommunikationskabel (W2) fra klemrække (AA23-X4) til indedel. AA23 AA23-S2 AA23-X4 F3 AA23-X1 BEMÆRK El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. Elinstallation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. BEMÆRK Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring. 22 Kapitel 5 El-tilslutninger

25 F F PWB3 PWB1 PWB3 PWB1 DH AA23 AA23-X4 CH AA23 DH CH FM01 X1 F3 F TB FM01 X1 F3 AA23-X4 F TB PWB2 PWB2 Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning F Strømtilslutning UB1 W1 UB2 XL1 DATA Indgående strømforsyning W1 XL2 UB3 24 Kapitel 5 El-tilslutninger

27 F UB1 UB2 XL1 DATA Strømtilslutning W1 Indgående strømforsyning W1 XL2 UB3 Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 F UB1 UB2 Indgående strømforsyning W1 XL1 Strømtilslutning W1 DATA XL2 UB3 Indgående forsyningskabel (W1) medfølger og er fabrikstilsluttet klemrække X1. Uden for varmepumpen er der ca. 1,8 m tilgængeligt kabel. Kommunikationskabel (W2) (leveres af installatør) kobles til klemrække AA23-X4 og monteres med to kabelbindere, se billede. Ved tilkobling af tilbehør KVR 10 sker tilkobling af varmekabel (EB14) via kabelgennemføring UB3, se Eksternt varmekabel KVR 10 (Tilbehør) på side 28. Komponentliste UB1 Kabelgennemføring, kaskadeforbindelse UB2 Kabelgennemføring, kommunikation UB3 Kabelgennemføring, varmekabel (EB14) W1 Kabel, indgående strømforsyning 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

29 F F Kabler til kommunikation (W2) føres igennem ferrit. Her monteres kommunikationskabel (W2) ved hjælp af to kabelbindere. F Her monteres kommunikationskabel (W2) ved hjælp af to kabelbindere. Kapitel 5 El-tilslutninger 27

30 Eksternt varmekabel KVR 10 (Tilbehør) F2040 er udstyret med klemme til eksternt varmekabel (EB14, medfølger ikke). Tilslutningen er sikret med 250 ma (F3 på kommunikationskort AA23). Hvis der skal benyttes et andet kabel, skal sikringen udskiftes med en, der er passende (se tabel). Kabelføring Følgende billeder viser anbefalet kabelføring fra el-tilslutningen frem til kondensvandrøret. Læg varmekabel (EB14) gennem gennemføringen på undersiden, og monter med to kabelbindere ved el-tilslutningen. Overgang mellem el-kabel og varmekabel skal ske efter gennemføring til kondensvandrøret. Længde (m) BEMÆRK Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes. I alt effekt (W) Sikring (F3) NIBE Art.nr. Sikring F Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere T100mA/250V T250mA/250V * 6 90 T500mA/250V * Monteret fra fabrikken. Tilslutning til eksternt varmekabel (EB14) foretages til klemrække X1:4 6 i henhold til følgende billede: Varmekabel (EB14) BEMÆRK Røret skal kunne holde til varmen fra varmekablet. For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10 benyttes. 28 Kapitel 5 El-tilslutninger

31 F Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere. Omgivelsestemperaturføler Der er placeret en omgivelsestemperaturføler (Tho-A) på bagsiden af F2040. Kommunikation F2040 kan kommunikere med NIBE indemoduler ved at tilslutte indemodulerne til klemrække X4:4 6 i henhold til følgende billede: F2040 Innemodul X4 GND B- A+ AA3 GND B- A+ GND B- A+ For tilkobling i indemodul, se den pågældende manual på F Varmekabel (EB14) Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere. Adressering ved kaskadeforbindelse På kommunikationskortet (AA23-S2) vælges kommunikationsadresse for F2040 mod NIBE styremodul. Default har F2040 adresse 1. I en kaskadeforbindelse skal alle F2040 have en unik adresse. Adressen kodes binært. Adresse 1 S2:1 Off S2:2 Off S2:3 Off 2 On Off Off 3 Off On Off 4 On On Off 5 Off Off On 6 On Off On 7 Off On On 8 On On On Varmekabel (EB14) Kapitel 5 El-tilslutninger 29

32 6 Igangsætning og justering Forberedelser Kontroller, at ladekredsen samt klimaanlægget er fyldt og godt udluftet, før igangsættelse. Kontrollér rørsystemets tæthed. Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 1. Fyld varmebærersystemet op med vand til nødvendigt tryk. 2. Udluft systemet med udluftningsnippel (QM20) på medfølgende flexrør og evt. cirkulationspumpe. Kompressorvarmer F2040 er udstyret med en kompressorvarmer, der varmer kompressoren før opstart, og når kompressoren er kold. BEMÆRK Kompressorvarmeren skal have være tilkoblet i 6-8 timer før første start, se afsnittet Opstart og kontrol i installationshåndbogen for indedelen. 30 Kapitel 6 Igangsætning og justering

33 Opstart og kontrol F /F Kompressorvarmeren (CH) skal have været i drift i 6-8 timer, inden der må ske kompressorstart. Det sker ved at slå driftsspændingen til og koble kommunikationskablet fra. 2. F2040 skal være adresseret, hvis den skal have en anden adresse end 1. Se kapitel Adressering ved kaskadeforbindelse, på side Kommunikationskabel på klemrække AA23-X4 skal ikke være koblet til. 4. Den eksterne afbryder slås til. 5. Kontrollér, at F2040 er spændingssat. 6. Efter 6-8 timer tilsluttes kommunikationskablet (W2) på klemrække AA23-X4. 7. Genstart evt. indemodul. Følg instrukserne for "Opstart og kontrol" i installationshåndbogen for indemodulet. Varmepumpen starter 30 minutter efter, at udedelen bliver spændingssat og kommunikationskabel (W2) er tilsluttet, hvis der er behov. Ønskes planlagt lydsvag drift, skal denne planlægges i indedelen eller styreenheden. F AA23 AA23 AA23-S2 AA23-X4 AA23-S2 AA23-X4 HUSK! Påbegynd ikke elektrisk arbejde, før der er gået mindst to minutter, efter strømmen er afbrudt. Efterjustering, varmebærerside I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres en boblende lyd fra varmepumpen, cirkulationspumpen og radiatorer, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles på de ønskede værdier. Kapitel 6 Igangsætning og justering 31

34 Justering, indfyringsmængde Instrukser for justering af varmtvandspåfyldning findes i installationshåndbogen til den pågældende indedel. Se side 37 for en liste over de indedele og det tilbehør, der kan tilsluttes F Kapitel 6 Igangsætning og justering

35 7 Afvigelse af ønsket temperatur Fejlsøgning BEMÆRK Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af eller under tilsyn af en autoriseret el-installatør. BEMÆRK Da F2040 kan sluttes til et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. BEMÆRK Ved afhjælpning af driftsforstyrrelser, som kræver indgreb bag fastskruede låger, skal elforsyningen afbrydes på sikkerhedsafbryderen. BEMÆRK Alarm kvitteres på NIBE SMO eller NIBE indemodul. Se manualen for indemodulet. Høj rumtemperatur Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Forkerte indstillinger i NIBE SMO eller NIBE indemodul. Se manualen for indemodulet. F2040 ikke i drift F2040 kommunikerer alle alarmer til indemodulet. Kontroller, at F2040 er spændingssat. Kontroller indemodulet. Se tilsvarende kapitel "Komfortforstyrrelse" i installationshåndbogen til indemodulet. F2040 kommunikerer ikke Kontroller, at adressering af F2040 er korrekt. Kontroller, at kommunikationskablet er tilsluttet. Følgende tip kan benyttes til at afhjælpe komfortforstyrrelsen: Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til F2040 er tilsluttet. Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Varmepumpens motorsikring (F). Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis varmepumpen er sammenkoblet med en varmtvandsbeholder. Stort varmtvandsforbrug. Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Forkerte indstillinger i NIBE indemodul. Se manualen for indemodulet. Lav rumtemperatur Lukkede termostater i flere rum. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Forkerte indstillinger i NIBE SMO eller NIBE indemodul. Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur 33

36 Følerplacering F Tilslutning på kort (PWB1) BP1 EB10 QN2 EB11 GQ1 QN3 QN1 BP2 63H1 CH 20S DH FM01 SM1 SM2 LPT PWB1 34 Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur

37 F /F BP1 63H1 Tilslutning på kort (AA23) EB11 DH BE1 CT QN2 20S EB10 CH GQ1 FM01 QN1 SM2 QN3 SM1 Tho-R2 BT16 BT14 BT17 BT28 BP2 Tho-R1 Tho-D Tho-S Tho-A LPT Føleres placering i F2040 Føler osv. BE1 (CT) Strømføler BP1 (63H1) Højtrykspressostat BP2 (LPT) Lavtryksføler BP4 Trykføler, kondensator BT3 Temperaturføler, varmebærer returløb BT12 Temperaturføler, kondensator fremløb BT14 (Tho-D) Temperaturføler, varmgas BT15 Temperaturføler, væskeledning BT16 (Tho- Temperaturføler, varmeveksler, 1 R1) BT17 (Tho-S) Temperaturfølere, sugegas BT28 (Tho-A) Temperaturføler, omgivelse EB10 (CH) Kompressorvarmer EB11 (DH) Drypskålsvarmer EP2 Kondensator GQ1 (FM01) Ventilator GQ10 (CM) Kompressor HS1 Tørfilter QN1 (SM2) Ekspansionsventil, varme QN2 (20S) 4-vejsventil QN3 (SM1) Ekspansionsventil, køling Tho-R2 Temperaturføler, varmeveksler, 2 Defrost/Cooling Defrost/Cooling Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur 35

38 Data for føler i F2040 Tho-D (kω) (ºC) Tho-S, Tho-R1, Tho-R2 (kω) Tho-A (kω) (ºC) Data for temperaturføler returløb (BT3), kondensator frem (BT12) samt væskeledning (BT15) Temperatur ( C) Modstand (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Spænding (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0, (ºC) 36 Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur

39 8 Tilbehør Indendørs modul VVM 310 Art. nr VVM 310 Med indbygget EMK 310 Art. nr VVM320 Kobber, 3 x 400 V Art. nr Rustfrit stål, 3 x 400 V Art. nr Emalje, 3 x 400 V Med indbygget EMK 300 Art. nr Rustfrit stål, 3 x 230 V Art. nr Rustfrit stål, 1 x 230 V Art. nr Rustfrit stål, 1 x 230 V Med T&P-ventil Art. nr VVM 500 Art. nr Kondensvandrør Kondensvandrør, forskellige længder. Fejlstrømsrelæ 1-faset. KVR F meter Art. nr KVR F2040 2,5 meter Art. nr KVR F meter Art. nr SMO 20 Styremodul Art. nr RSK nr SMO 40 Styremodul Art. nr RSK nr Stativ Stativ F Art. nr Stativ F Art. nr Stativ F Art. nr Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank VPA 300/200 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder. Kobber Art.nr Emalje Art.nr VPA 450/300 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder. Kobber Art.nr Emalje Art.nr VPB 200 Varmtvandsbeholder med ladeslange Kobber Art.nr Emalje Art.nr Rustfrit Art.nr VPB 300 Varmtvandsbeholder med ladeslange Kobber Art.nr Emalje Art.nr Rustfrit Art.nr VPB 500 Varmtvandsbeholder med ladeslange Kobber Art.nr VPB Varmtvandsbeholder med ladeslange Kobber Art.nr VPB 1000 Varmtvandsbeholder med ladeslange Kobber Art.nr Kapitel 8 Tilbehør 37

40 VPAS 300/450 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder og solslange. Kobber Art.nr Emalje Art.nr Vægstativ Vægstativ F Art. nr Vægstativ F Art. nr Kapitel 8 Tilbehør

41 F Tekniske oplysninger Mål- og opsætningskoordinater F Ställbar Justerbar Ø40* *Tilbehør KVR 10 er påkrævet. F Ställbar Justerbar Ø40* *Tilbehør KVR 10 er påkrævet. Kapitel 9 Tekniske oplysninger 39

42 F Ställbar Justerbar Ø40* *Tilbehør KVR 10 er påkrævet. 150 mm Fritt område utrymme bakom bagved 400 mm 600mm 600 mm Minimalt frit område Minimalt fritt utrymme Frit område foran Fritt utrymme framför 3000 mm Min. Min. afstand avstånd ved brug af flere F2040 vid användning av flera F2040 Minimalt frit område Minimalt fritt utrymme 40 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

43 Lydtryksniveauer F2040 placeres oftest ved en husmur, hvilket giver en rettet lydspredning, der skal tages hensyn til. Man skal derfor altid ved opsætningen stræbe efter at vælge den side, der vender mod det mindst lydfølsomme naboområde. Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, forskelle i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som vejledende. F2040 tilpasser ventilatorhastigheden afhængigt af omgivende temperatur og fordampningstemperatur. 2 m 6 m 10 m Luft-/vandvarmepumpe F F F Lydeffektniveau* I henhold til EN ved 7/45 (nominelt) L W (A) Lydtryksniveau ved2mfritopstillet* db(a) Lydtryksniveau ved6mfritopstillet* db(a) 30,5 33,5 44,5 Lydtryksniveau ved 10 m frit opstillet* db(a) * Frit felt. Kapitel 9 Tekniske oplysninger 41

44 Tekniske specifikationer Luft-/vandvarmepumpe F F F Opvarmning Effektdata i henhold til EN14511 ΔT5K Afgivet/tilført effekt/cop (kw/kw/-) Udetemp. /Fremløbstemp. 7/35 C (gulv) 2/35 C (gulv) -7/35 C (gulv) 2/55 C 7/45 C 2/45 C -7/45 C -15/45 C 7/55 C -7/55 C Nominel 3,85/0,84/4,60 6,03/1,59/3,79 5,91/2,08/2,84 4,35/2,03/2,14 3,58/1,03/3,47 5,11/1,81/2,82 5,61/2,27/2,47 4,99/2,56/1,95 3,46/1,11/3,11 4,58/2,36/1,94 Nominel 5,12/1,08/4,74 6,77/1,74/3,89 7,95/2,69/2,96 5,88/2,69/2,19 4,99/1,36/3,66 6,47/2,20/2,94 7,78/3,14/2,48 7,83/4,03/1,94 4,71/1,52/3,10 6,02/2,98/2,02 Nominel 7,22/1,55/4,66 9,58/2,53/3,78 10,79/3,76/2,87 7,35/3,73/1,97 6,64/1,85/3,59 9,02/3,17/2,84 10,98/4,52/2,43 9,25/4,89/1,89 5,97/2,05/2,91 8,06/4,05/1,99 Køling Effektdata i henhold til EN14511 ΔT5K Afgivet/tilført effekt/eer Udetemp. /Fremløbstemp. 27/7 C 27/18 C 35/7 C 35/18 C Maks. 7,52/2,37/3,17 11,20/3,20/3,50 7,10/2,65/2,68 9,19/2,98/3,08 Maks. 9,87/3,16/3,13 11,70/3,32/3,52 9,45/3,41/2,77 11,20/3,58/3,12 Maks. 13,30/3,99/3,33 17,70/4,52/3,91 13,04/4,53/2,88 15,70/5,04/3,12 Elektriske data Nominel spænding Maks. driftsstrøm varmepumpe Maks. driftsstrøm kompressor Startstrøm Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt 1) Nominel effekt, ventilator Sikring 2) A rms A rms A rms Ohm W A rms V 50 Hz, 230V 2AC 50Hz x Kølemediekreds Kølemediets type Kompressorens type Kompressorolie Påfyldningsmængde Lukkeværdi, pressostat HP Lukkeværdi, pressostat LP kg MPa MPa 2,55 R410A Twin Rotary M-MA68 2,9 4,15 (41,5 bar) 0,079 (0,79 bar) 4,0 Kuldebærer Luftflow Maks./Min. lufttemp. Afrimningssystem m 3 /h C /43 reverserende cyklus 6000 Varmebærer Min./Maks. systemtryk varmebærer Min. volumen, klimaanlæg, opvarmning/køling Min. volumen, klimaanlæg, gulvkøling Maks. flow, klimaanlæg Min. flow, klimaanlæg, ved 100 % cirkulationspumpehastighed (afrimningsflow) MPa l l l/sek. l/sek ,38 0,19 0,05/0,25 (0,5/2,5 bar) ,57 0, ,79 0,39 42 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

45 Luft-/vandvarmepumpe F F F Min. flow, opvarmning l/sek. 0,12 0,15 0,25 Min. flow, køling l/sek. 0,15 0,20 0,32 Maks./Min. VB-temp. kontinuerlig drift C 58/25 Tilslutning, varmebærer, udv. gevind G1" Mål og vægt Bredde mm Dybde mm Højde på ben mm 895 (+50/-0) 995 (+50/-0) 1450 (+50/-0) Vægt (ekskl. emballage) kg Andet Kapslingsklasse IP 24 Farve mørkegrå Art.nr )Maks. tilladt impedans i nettilslutningspunktet i henhold til EN Startstrømme kan forårsage korte spændingsfald, som kan påvirke andet udstyr under ugunstige forhold. Hvis impedansen i nettilslutningspunktet er højere end den angivne, er det sandsynligt, at der kan forekomme forstyrrelser. Hvis impedansen i nettilslutningspunktet er højere end den angivne, skal du forhøre dig hos netejeren inden køb af udstyret. 2)Afgivet effekt begrænses med lavere sikring. Kapitel 9 Tekniske oplysninger 43

46 Arbejdsområde, kompressordrift opvarmning F2040-8, Vandtemperatur C Udeluft temperatur C Fremløbstemperatur Returløbstemperatur I kortere tid er det tilladt at have lavere arbejdstemperatur på vandsiden f.eks. ved opstart. Arbejdsområde, kompressordrift køling F2040-8, -12, -16 Vandtemperatur C Fremløbstemperatur Returløbstemperatur Udeluft temperatur C 44 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

47 El-diagram F Kapitel 9 Tekniske oplysninger 45

48 1 2 3 OR GR F (4A) INV PWB2 P EB11 DH EB10 CH QN2 20S BP2 LPT BP1 63H1 BT16 Tho-R1 BT14 Tho-D BT17 Tho-S BT28 Tho-A Tho-P 46 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

49 F Kapitel 9 Tekniske oplysninger 47

50 L1 -X1 PE L1 TB Y/GN F (30A) F (8A) E GN N -AA23 -X100 2 N 1 2 WH WH 1 2 NOISE FILTER PWB3 L1o No E GN 1 3 TB F (4A) Note Do not connect any wires on the port1 on TB. WH DM CT SM1 M WH OR Y SM2 M WH OR Y FM01 M WH OR BR FM02 M WH OR BR WH WH GN U V W WH V U IPM W MS 3 CM P2 P1 N1 PWB2 INVERTER N2 CNACT1 (WH) A/F MODULE L1 L2 P N2 P N2 CNI2 (WH) CNI4 (WH) CNI1 (WH) CNI3 (WH) CNA2 (WH) CNA1 (WH) PWB1 CNF () CNW () 52X1 52X2 CNR (WH) CNW2 (OR) 52X3 52X4 Two fan unit only CNS () LED1 CNN1 (Y) CNEEV1 (WH) LED2 CNH (BR) CNEEV2 () SW3 CNTH (WH) CNFAN1 (WH) CNIP (Y) SW1 CNPS () CNB () BR BR WH L EB11 DH EB10 CH QN2 20S SV1 t t t t Two fan unit only BP1 63H1 BT16 Tho-R1 BT14 Tho-D BT17 Tho-S BT28 Tho-A Y Y CNFAN2 (WH) Two fan motor unit only t BP2 LPT t Tho-P Tho-R2 48 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

51 F Kapitel 9 Tekniske oplysninger 49

52 TB Y/GN L1 F (30A) F (8A) E GN N 1 2 WH WH 1 2 NOISE FILTER PWB3 L1o No E GN TB F (4A) WH SM1 SM2 FM01 FM02 M M M M DM CT OR Y WH OR Y WH WH OR BR WH OR BR WH WH GN U V W WH U V IPM W MS 3 CM P2 P1 N1 PWB2 INVERTER N2 CNACT1 (WH) A/F MODULE L1 L2 P N2 P N2 CNI2 (WH) CNI4 (WH) CNI1 (WH) CNI3 (WH) CNA2 (WH) CNA1 (WH) PWB1 CNF () CNW () 52X1 CNR (WH) CNW2 (OR) 52X3 Two fan unit only CNS () LED1 CNN1 (Y) CNEEV1 (WH) LED2 CNH (BR) CNEEV2 () SW3 CNTH (WH) CNFAN1 (WH) CNIP (Y) SW1 CNPS () CNB () BR BR WH L EB11 DH EB10 CH QN2 20S SV1 t t t t BP1 63H1 BT16 Tho-R1 BT14 Tho-D BT17 Tho-S BT28 Tho-A Y Y 52X2 52X4 CNFAN2 (WH) t BP2 LPT t Tho-P Tho-R2 50 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

53 Oversættelsestabel Engelsk Oversættelse 4-way valve 4-vejs ventil Alarm Alarm Ambience temp Omgivelse, temperaturføler Communication input Kommunikationsindgang Compressor Kompressor Control Styring Cooling Køling Crank case heater Kompressorvarmer Defrost Afrimning Driptray heater Drypskålsvarmer Evaporator temp. Fordamper, temperaturføler External heater (Ext. heater) Ekstern varmer Fan Ventilator Fan high speed Høj ventilatorhastighed Fan low speed Lav ventilatorhastighed Fluid line temp. Væskeledning, temperaturføler Heating Varme High pressure pressostat Højtrykspressostat Low pressure pressostat Lavtrykspressostat Main supply Forsyning On/Off Til/fra Outdoor unit Udedel RCBO Personbeskyttelsesautomat (Residual current circuit-breaker with overcurrent protection) Return line temp. Returløb, temperaturføler Supply line temp. Fremløb, temperaturføler Supply voltage Indgående strømtilførsel/spænding Temperature sensor, Hot gas Temperaturføler, varmgas Temperature sensor, Suction gas Temperaturfølere, sugegas Kapitel 9 Tekniske oplysninger 51

54 10 Stikordsregister Stikordsregister A Adressering ved multi-varmepumpedrift, 29 Afmontering af dæksel, 9 Afmontering af frontplade, 9 Afmontering af sideplade, 10 Afvigelse af ønsket temperatur, 33 D Dimensioner og opsætningskoordinater, 39 E Efterjustering, varmebærerside, 31 Eksternt varmekabel (KVR 10), 28 El-diagram, 45 Oversættelsestabel, 51 El-tilslutning, 16 El-tilslutninger, 22 Adressering ved multi-varmepumpedrift, 29 Eksternt varmekabel (KVR 10), 28 Generelt, 22 Kommunikation, 29 Omgivelsestemperaturføler, 29 Stærkstrømstilslutning til bagside (standard) eller underside (alternativ), 24 Tilslutning af tilbehør, 21 Tilslutninger, 24 F Fejlsøgning, 33 Følerplacering, 34 Forberedelser, 30 Følerplacering, 34 I Igangsætning og justering, 30 Efterjustering, varmebærerside, 31 Forberedelser, 30 Justering, ladeflow, 32 Kompressorvarmer, 30 Opstart og kontrol, 31 Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet, 30 Installationskontrol, 4 Installationsplads, 8 J Justering, ladeflow, 32 K Komfortforstyrrelse Fejlsøgning, 33 Kommunikation, 29 Kompressorvarmer, 30 Kontaktinformation, 5 L Levering og håndtering, 6 Afmontering af dæksel, 9 Afmontering af frontplade, 9 Afmontering af sideplade, 10 Installationsplads, 8 Medfølgende komponenter, 8 Opstilling, 6 Transport og opbevaring, 6 Lydtryksniveauer, 41 M Medfølgende komponenter, 8 Mærkning, 2 O Omgivelsestemperaturføler, 29 Opstart og kontrol, 31 Opstilling, 6 P Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet, 30 R Rørtilslutninger, 19 Generelt, 19 Rørtilslutning varmebærer, 19 Sammenkoblingsmulighed, 21 Vandmængder, 19 Rørtilslutning varmebærer, 19 S Sammenkoblingsmulighed, 21 Serienummer, 2 Sikkerhedsinformation, 2 Installationskontrol, 4 Kontaktinformation, 5 Mærkning, 2 Serienummer, 2 Symboler, 2 Stærkstrømstilslutning til bagside (standard) eller underside (alternativ), 24 Symboler, 2 T Tekniske data, 42 Tekniske oplysninger, 39 Dimensioner og opsætningskoordinater, 39 El-diagram, 45 Lydtryksniveauer, 41 Tekniske data, 42 Tilbehør, 37 Tilslutning af tilbehør, 21 Tilslutninger, 24 Transport og opbevaring, 6 V Varmepumpens konstruktion, 11 El-komponenter, 16 El-tilslutning, 16 Komponentliste, 11 Komponentplacering, 11 Vigtig information, 2 Sikkerhedsinformation, 2 52 Kapitel 10 Stikordsregister

55

56 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 LEK LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 LEK LEK Installatørhåndbog 8, 12, 16 Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation 2 Levering og håndtering Transport og opbevaring Opstilling Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1132-1 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2300. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1138-1 (S) 031744 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2300. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1138-1 (S) 031744 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1138-1 (S) 031744 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 7 Transport og opbevaring 7 Opstilling 7 Medfølgende

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2030. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1410-2 231111 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2030. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1410-2 231111 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1410-2 231111 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 7 Transport og opbevaring 7 Opstilling 7 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog AG-WT10. Luft/luft-varmepumpe IHB DK 1516-1 331553

Installatørhåndbog AG-WT10. Luft/luft-varmepumpe IHB DK 1516-1 331553 Installatørhåndbog Luft/luft-varmepumpe IHB DK 1516-1 331553 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 Montering 7 Sikkerhedsinformation 2 Monteringsvejledninger 7 Før installationen påbegyndes 3 Pump

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK MOS DK 0521-2 511113 R MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Generelt til montøren Transport og opbevaring...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK MOS DK 1231-6 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Sikkerhedsforskrifter Håndtering... 3 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROAIR. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1240-2 031875 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport og opbevaring 4 Opstilling 4 Medfølgende

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Tekniske data DHP-R VFBMF201

Tekniske data DHP-R VFBMF201 Tekniske data HP-R jendomsvarmepumpe i effektstørrelser fra kw til kw ås med kølemiddeltype R7 ( ) eller 13a (7 ) vanceret styring med integreret webovervågning Hoveddele... Pladskrav...3 Mål og tilslutninger...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Basic Line BM 7010 Ydelse 6 12 kw Både vinter og sommer Den ny-udviklede Basic Line BM 7010 er en kompakt designet luft varmepumpe

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere