Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650"

Transkript

1 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR FORMUEUDVIKLING I 1. HALVÅR UDSIGTER FOR RESTEN AF VALG AF BESTYRELSE OG REVISORER 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5 RISICI 6 VÆSENTLIGE AFTALER 8 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS AFSLUTNING 9 VIGTIG INFORMATION 9 LEDELSESPÅTEGNING 10 AFDELINGSBERETNINGER OG HALVÅRSREGNSKABER STRATEGI INVEST AKTIER 12 STRATEGI INVEST OBLIGATIONER 15 FÆLLESNOTER 19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 19 HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 1

3 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Strategi Invest c/o Sydinvest Administration A/S Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Hjemmeside Reg.nr.(Finanstilsynet) CVR-nummer Bestyrelse Advokat Hans Lindum Møller (Formand) Direktør Niels Therkelsen (Næstformand) Direktør Peter Christian Jørgensen Partner Svend Erik Kriby Lektor Linda Sandris Larsen Daglig ledelse Direktør Eskild Bak Kristensen Investeringsforvaltningsselskab Sydinvest Administration A/S Peberlyk Aabenraa Investeringsrådgivning TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Park Allé Brøndby Depotselskab Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 2

4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2014 Ledelsens beretning gælder for hele Investeringsforeningen Strategi Invest og for begge afdelinger i foreningen. Ledelsens beretning omfatter desuden alle kommentarer til porteføljerne, som kan læses ved hver enkelt afdeling på afdelingsoversigterne sammen med regnskabstallene, som fremgår af de enkelte afdelingers halvårsregnskaber. Sådan gik det de finansielle markeder i 1. halvår 2014 Svag fremgang i verdensøkonomien. Nedjustering af vækstforventninger for verdensøkonomien Den Internationale Valutafond, IMF, og Verdensbanken har i 1. halvår nedjusteret deres vækstskøn for verdensøkonomien for Det skyldes et svagt 1. kvartal i USA og en træg udvikling i Emerging Markets-landene (de nye markeder). IMF venter en vækst i de modne lande på 2,2 % i år mod 1,3 % i I Emerging Markets-landene forventes en vækst på 4,9 % i år mod 4,7 % i Krisen i Ukraine påvirkede finansmarkedet Konflikten i Ukraine satte sit præg på finansmarkedet i 1. halvår. Konflikten har ikke bredt sig til andre lande, og børserne har derfor hurtigt lagt krisen bag sig igen. Desuden er der store forventninger om, at Ukraines nyvalgte præsident, Petro Porosjenko, kan forhandle en fredelig løsning på plads om grænsestridighederne med Rusland. Økonomien i Ukraine er i alvorlig krise. IMF og EU har ydet økonomisk bistand med en stor hjælpepakke, så Ukraine burde kunne klare sine internationale forpligtelser i de næste par år. Den hurtige internationale hjælp har været med til at genskabe tilliden på aktiemarkederne. Hård vinter i USA USA blev i starten af 2014 ramt af en usædvanlig hård vinter, så væksten i økonomien faldt med 1 % målt på årsbasis i 1. kvartal. Ud over den hårde vinter, er byggeriet også stadig påvirket af stigningen i boligrenten i Det skaber bekymring, men tilbagegangen i byggeindustrien vurderes til at være midlertidig. Det går imidlertid godt i andre dele af økonomien. Arbejdsmarkedet er i klar bedring. Ledigheden faldt til 6,3 % i maj, selv om flere amerikanere har meldt sig på arbejdsmarkedet igen. Antallet af nye jobs stiger, og antallet af ledige på understøttelse er faldet til det laveste niveau siden starten af finanskrisen. Der er endvidere tegn på, at lønningerne stiger, hvilket er positivt for udviklingen i privatforbruget. Detailsalget viser nu en stigende tendens. IMF venter på trods af den hårde vinter, at amerikansk økonomi i 2014 vokser med 2,0 % mod 1,9 % i Fremgang i Europa I Europa er økonomien i bedring, og finanskrisen anses nu for overstået. IMF har opjusteret væksten i eurozonen til 1,2 % for 2014 mod -0,5 % for 2013, og alle lande ventes at opnå positiv vækst i Det er Tyskland, der fortsat er vækstlokomotivet i Europa. Det vigtige Ifo-indeks, som viser 7000 tyske virksomheders forventninger til udviklingen i de næste 6 måneder, er på det højeste niveau i lang tid. IMF venter en tysk vækst på 1,7 % i Emerging Markets på retræte Rusland er efter annekteringen af Krim-halvøen kommet i konflikt med verdenssamfundet og er blevet ramt af sanktioner. Det er en medvirkende årsag til, at udsigterne for russisk økonomi er nedjusteret kraftigt. IMF venter dog en vækst på 1,3 % for I Kina vurderes væksten ikke helt at nå op på de 7,5 %, som er regeringens mål, da både eksport og import har skuffet forventningerne i foråret. Regeringen har indført nogle relativt små vækstfremmende initiativer bl.a. til gavn for jernbanerne og finansselskaberne. Lav inflation giver regeringen råderum til at gennemføre flere lempelser, hvis det bliver nødvendigt. I Brasilien har IMF nedsat sit vækstskøn med 0,5 %-point for 2014 til 1,8 %, da social uro forud for VM i fodbold og strammere pengepolitik dæmper udsigterne for økonomien. Brasilien skal afholde HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 3

5 parlamentsvalg i år, og udfaldet kan få stor betydning for økonomien og udviklingen på børsen. Det vurderes, at et regeringsskifte vil være positivt for markedet. I Indien førte parlamentsvalget til et regeringsskifte. Det har skabt stor optimisme på det indiske aktiemarked, da den ny regering forventes at gennemføre nye markedsvenlige reformer til gavn for den økonomiske vækst i Indien. Centralbankerne stadig i fokus Den amerikanske forbundsbank, FED, er i færd med at nedtrappe sine markedsopkøb af obligationer med 10 mia. USD efter hvert FED-møde. Opkøbene forventes afviklet i efteråret. Det er forventningen i markedet, at FED forhøjer styringsrenten i 2. kvartal 2015, hvis inflationen som ønsket udviser stigende tendenser. FED er indtil videre afventende, da inflationen i USA er lav, og boligmarkedet har vist svaghedstegn. I Europa har Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsat sin styringsrente igen, da inflationen på 0,5 % p.a. er langt under målsætningen på 2 %. Indlånsrenten er for første gang nogensinde nu negativ på -0,1 %. ECB vil desuden stille billig likviditet til rådighed for finanssektoren og har samtidig tilkendegivet, at yderligere utraditionelle pengepolitiske tiltag kan komme på tale, hvis det anses for nødvendigt. Højere oliepriser Oliepriserne er efter en stabil periode igen begyndt at stige i juni, da de nye krigshandlinger i Irak har skabt bekymring om forsyningssikkerheden fra Mellemøsten. Kursstigninger på de fleste aktiemarkeder De fleste aktiemarkeder er steget i år, om end stigningerne på nogle markeder har været små. Verdensindekset målt i DKK steg 6,8 % i første halvår Aktiemarkederne er efter de seneste års kursstigninger historisk set dyrt prisfastsat, men aktierne begunstiges af en række forhold: - Konjunkturerne er positive for virksomhedernes omsætning og indtjening. - Alternativrenten på obligationer er lav på de fleste markeder. - Virksomhederne tilgodeser i høj grad aktionærerne med udbetaling af høje udbytter og tilbagekøb af egne aktier. - Virksomhederne har konsolideret sig efter finanskrisen med sunde balancer, så de er mere sikre og attraktive for aktionærerne. Derfor har aktiemarkederne hidtil modstået den usikre situation i Ukraine så godt. Det danske aktiemarked har sammen med det italienske marked klaret sig bedst i år pga. gode regnskaber og for Italiens vedkommende ny tillid til økonomien. Det russiske marked og rublen er faldet pga. udviklingen i Ukraine. Begge har dog rettet sig betydeligt siden lavpunkterne i marts måned. Det kinesiske marked blev negativt påvirket af lavere vækst, og det japanske marked tabte nogle af de store kursstigninger fra I USA har de dyre it- og biotekaktier tabt lidt af pusten, da selskaberne ikke helt kan leve op til de høje indtjeningsforventninger. Brancheudvikling I år har aktier i forsynings- og energibranchen givet de højeste afkast, mens telekom- og forbrugsaktier hidtil har givet de laveste afkast i Lavere obligationsrenter Den svage vækst, den lave inflation og forventninger om en langsom nedtrapning af FED s obligationsopkøb samt pengepolitisk lempelse i Europa har ført til et fald i de internationale obligationsrenter i 1. halvår. Lavere renter i højrentelandene og på virksomhedsobligationer I højrentelandene er renterne og merrenten faldet i år på trods af konflikten i Ukraine. Investorerne er igen blevet tiltrukket af de høje renter, så dårlige udsigter for enkelte Emerging Markets er gledet i baggrunden. Renten og merrenten på virksomhedsobligationer er også faldet i år. Den lave internationale rente får i høj grad investorerne til at efterspørge virksomhedsobligationer med høj rente. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 4

6 Formueudvikling i 1. halvår 2014 Investorerne har vist en betydelig interesse for at investere gennem foreningen i 1. halvår Foreningens samlede formue under forvaltning steg i halvåret med 75,9 mio. DKK til 401,6 mio. DKK. Foreningens to afdelinger har i april måned udbetalt 9,8 mio. DKK i udbytte til investorerne. Tabel 1: Indre værdi, samlet værditilvækst *) og udbytte pr. 30. juni 2014 Afdeling Indre værdi Udbytte for Afkast i procent regnskabsåret 1. halvår år 3 år 5 år 7 år 10 år Aktier 125,75 6,69 % 13,63 % ,00 0,00 1,60 Obligationer 107,49 4,16 % 5,71 % ,00 4,00 4,50 *) Historiske afkast er ingen garanti for aktuelle eller fremtidige afkast. Udsigter for resten af 2014 Ved udgangen af 1. halvår er udsigterne for verdensøkonomien god, men den fornyede opblusning af krigen i Irak og konflikten i Ukraine er væsentlige usikkerhedsfaktorer. Vi venter, at begge konflikter forbliver regionale, og at betydningen for verdensøkonomien derfor bliver begrænset. Vi forventer, at amerikansk økonomi vil komme op i tempo efter den hårde vinter, hvilket også vil understøtte den globale økonomi. Vi forventer også, at FED vil nedtrappe sine obligationsopkøb nænsomt, men at det kan presse højrentelandene senere på året. Vi forventer: - At væksten i verdensøkonomien tiltager i resten af At FED vil have afviklet sine obligationsopkøb i efteråret, mens Bank of Japan og Den Europæiske Centralbank fortsat vil føre en meget lempelig pengepolitik. For de finansielle markeder kan det betyde: - At aktierne på de modne markeder fortsat vil stige, da aktiemarkederne er attraktive i forhold til den lave rente - At trenden på aktierne i EM-landene nu er vendt, så udviklingen her mindst kan matche de modne aktiemarkeder, da aktierne i EM-landene stadig er billige - At renterne i de modne lande vil stige - At rentespændene på højrenteobligationer vil blive indsnævret. Udviklingen i Ukraine og Irak kan ændre billedet radikalt, især hvis konflikten i Ukraine breder sig til andre lande, eller hvis krigen i Irak truer oliekilderne mod syd og derved får olieprisen til at stige voldsomt. Valg af bestyrelse og revisorer På foreningens generalforsamling den 24. marts 2014 havde bestyrelsen foreslået genvalg af advokat Hans Lindum Møller og partner Svend Erik Kriby. De foreslåede kandidater blev alle valgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Lindum Møller som formand og Niels Therkelsen som næstformand. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som foreningens revisor. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i seneste aflagte årsrapport. De vigtigste områder er gengivet under fællesnoter sidst i halvårsrapporten. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 5

7 Risici Særlige risici Foreningens og afdelingernes væsentligste forretningsmæssige og finansielle risici er knyttet til typen af værdipapirer, der investeres i, samt til udviklingen på de finansielle markeder, som værdipapirerne er udstedt på. Med hensyn til usikkerhed ved indregning og måling af de enkelte aktiver henvises til afsnittet i anvendt regnskabspraksis. Herunder er foretaget en opdeling og nærmere beskrivelse af de enkelte risikoelementer i foreningen: Risici knyttet til investors valg af afdeling Risici i relation til investeringsmarkederne Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Risici i relation til drift af foreningerne Risici i relation til markedsføring Risici knyttet til investors valg af afdeling Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine beviser i en forening, bør man som udgangspunkt ikke investere i en afdeling med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoskalaen). Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor»1«udtrykker laveste risiko og»7«højeste risiko. Kategorien»1«udtrykker ikke en risikofri investering. En afdelings placering på risikoskalaen er bestemt af størrelsen af udsvingene i afdelingens afkast gennem de seneste fem år. Store udsving fører til en høj placering på risikoskalaen og små udsving til en lav placering. Det bemærkes dog, at de historiske data, der ligger bag indplaceringen i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af den fremtidige risikoprofil. Har en afdeling ikke eksisteret i fem år, kombineres den tilgængelige historik med en relevant repræsentativ portefølje eller en portefølje med en aktivsammensætning svarende til afdelingens mål eller et benchmark for den periode, hvor afdelingen ikke har historiske data. Risici i relation til investeringsmarkederne Risici i relation til markederne kan typisk opdeles i markedsmæssige risici som eksempelvis påvirkning fra konjunkturer, politiske risici, valuta, renter m.v., som stammer fra den enkelte investering. Strategi Invest håndterer disse risici indenfor de givne rammer på de enkelte markeder. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitik, interne kontrolprocedurer samt lovgivningens krav om risikospredning. Risici knyttet til investeringsbeslutninger Investeringsbeslutninger i de aktivt styrede afdelinger er baseret på egen og rådgiveres forventninger til fremtiden. Strategi Invest forsøger at opstille et realistisk fremtidsbillede af eksempelvis renteudvikling og konjunkturer m.v. Ud fra disse forventede fremtidsbilleder foretages investeringerne. Denne type beslutninger er altid forbundet med usikkerhed. Der er altid risiko for, at virkeligheden udvikler sig anderledes end forventet uanset hvor gode analyser, der foretages. I forbindelse med handel med værdipapirer sker der levering mod kontanter. Risikoen for, at det ikke sker, kaldes handelsrisiko. Denne risiko er afdækket gennem depotbanken. Sydbank A/S er depotbank for Investeringsforeningen Strategi Invest. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 6

8 Risici i forbindelse med drift af foreningen Forvaltningen af Investeringsforeningen Strategi Invest sker ud fra princippet om en effektiv og sikker drift af foreningen. Der er indgået en aftale med Sydinvest Administration A/S, der har udarbejdet en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange for at imødegå risici i forbindelse med driften. Sydinvest Administration A/S har investeret betydeligt i IT-udstyr, som sikrer en høj grad af data- og systemsikkerhed, ligesom der er udarbejdet nødplaner og procedurer, som gør, at data og systemer kan genskabes i tilfælde af evt. nedbrud. Administrationsselskabet anvender desuden betydelige ressourcer på at sikre den mest korrekte prisfastsættelse på de aktier, obligationer og andre instrumenter, som indgår i afdelingernes porteføljer. Foreningen sikrer sig også løbende, at den medarbejderstab, som udfører opgaverne i selskabet, er tilstrækkelig, veluddannet og erfaren. Det generelle sikkerhedsniveau tilrettelægges og følges løbende af bestyrelsen. Investeringsforeningen Strategi Invest er underlagt kontrol af Finanstilsynet og en lovpligtig revision. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Revisionen fremlægger konklusionen på deres gennemgange for bestyrelsen og har pligt til at skrive om væsentlige svagheder. Risici i relation til markedsføring Den væsentligste risiko i forbindelse med markedsføring vurderes at være, at markedsføringsmaterialet bliver bedømt til ikke på retmæssig vis at beskrive det underliggende produkt, nemlig afdelingerne i foreningen. Utilstrækkelig information i markedsføringsmaterialet kan indebære både en økonomisk risiko og en risiko for skade på omdømmet. Foreningen forsøger at minimere denne risiko ved en meget grundig procedure for udarbejdelse og godkendelse af markedsføringsmateriale. Generelle risikofaktorer Enkeltlande Ved investering i værdipapirer i et enkelt land pådrager investor sig den specifikke risiko for, at netop dette land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil de specielle markedsmæssige og økonomiske forhold i netop dette land, herunder eventuelt også valutakursudviklingen, have stor indvirkning på investeringens værdi. Disse landespecifikke risici kan reduceres ved at investere i afdelinger, der investerer bredt i flere lande. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod bevægelser i valutakurserne. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af, hvor meget der er investeret i udenlandske værdipapirer og udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og DKK. Ved investering i danske aktier er der ofte en indirekte valutarisiko, idet danske selskaber ofte konkurrerer med udenlandske selskaber. I afdelinger, hvor vi kurssikrer mod DKK, er der kun en begrænset valutarisiko. Selskabsspecifikke forhold Strategi Invest spreder investeringerne på mange forskellige værdipapirer for at mindske afhængigheden af kursudviklingen på et enkelt selskab. Alligevel vil selskabsspecifikke forhold som eksempelvis konkurser påvirke afkastet, bl.a. også fordi det er muligt for den enkelte afdeling at eje op til 10 % af formuen i et enkelt selskab. Nye markeder (Emerging Markets og Frontier Markets) Nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, mange lande i Asien, Østeuropa og Afrika. Landene er typisk mere politisk ustabile. Finansmarkederne er ikke så godt organiserede som på de modne markeder, og den økonomiske udvikling kan svinge betydeligt. Dette indebærer, at investeringer i disse områder har en højere risiko end de modne markeder. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 7

9 For investorer kan det eksempelvis give sig udslag i en større risiko for nationaliseringer, indførsel af valutarestriktioner eller voldelige politiske omvæltninger. Alle faktorer, der på det givne tidspunkt kan forringe værdien af investeringen og i perioder føre til, at der ikke kan handles på de pågældende markeder. Særlige risici ved obligationsinvesteringer Obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af investeringerne. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, som eksempelvis renteudviklingen, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Når renten ændres påvirker det værdien af obligationerne. Hvordan værdien påvirkes afhænger af den enkelte obligations egenskaber. Det har således stor betydning, om det er en fastforrentet, en variabelt forrentet eller måske en indeksobligation, der er tale om. Ved at beregne obligationens varighed får man et udtryk for, hvor meget kursen på obligationen forventes at ændre sig med ved en given renteændring. Jo større varighed jo større kursændringer og dermed risiko vil en renteændring medføre. Varigheden indgår som et af de instrumenter risikoen i obligationsafdelingerne styres med. Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, emerging marketsobligationer, virksomhedsobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til obligationerne. Ved investering i obligationer kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Denne risiko betegnes kreditrisiko. Særlige risici ved aktieinvesteringer Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkedet kan svinge meget. Udsving kan bl.a. være en reaktion på politiske og reguleringsmæssige forhold eller en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Investeringsstil Hvis en afdeling følger en investeringsstil, der fx. medfører en stor andel af små aktier (small caps), kan afdelingen i perioder hvor mange investorer foretrækker store aktier (large caps) give et lavere afkast end markedet generelt. Investeringsområde Hvis en afdeling investerer inden for et bestemt område som eksempelvis Latinamerika, er afdelingens afkast meget afhængig af udviklingen inden for netop dette område. VÆSENTLIGE AFTALER Aftale om depotbankfunktion Foreningen har indgået aftale med Sydbank A/S om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftale om markedsføring og formidling Der er indgået formidlingsaftale med Time Invest A/S. Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har indgået aftale med TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S om investeringsrådgivning, hvilket er dette selskabs hovedvirksomhed. Dette indebærer, at TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administration A/S s investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 8

10 TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S kan findes på Aftale om administration Foreningen har indgået aftale med Sydinvest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter og anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger. Desuden udfører selskabet informations- og markedsføringsopgaver for foreningen. Prisen for tilkøbte ydelser fastsættes efter forhandling mellem Sydinvest Administration A/S og udbyderen af den enkelte ydelse. I henhold til vedtægterne fordeles omkostningerne i Sydinvest Administration A/S ud på de administrerede foreningers afdelinger. Begivenheder efter halvårets afslutning Der er frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingerne af halvårsrapporten. Vigtig information Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Rapporten har karakter af halvårsinformation til foreningens investorer. Foreningen har således indberettet supplerende regnskabsoplysninger til Finanstilsynet. Investorerne kan rekvirere oplysningerne på foreningens kontor. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 9

11 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for regnskabsperioden sluttende 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsregnskaberne efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens og afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Aabenraa, den 21. august 2014 Bestyrelse Hans Lindum Møller Formand Niels Therkelsen Næstformand Peter Christian Jørgensen Svend Erik Kriby Linda Sandris Larsen Direktion for Sydinvest Administration A/S Eskild Bak Kristensen HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 10

12 AFDELINGSBERETNINGER OG HALVÅRSREGNSKABER 2014 Generel læsevejledning Investeringsforeningen Strategi Invest består af 2 afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i første halvår samt giver en status ultimo juni. I afdelingsberetningerne kommenteres afdelingernes resultat for første halvår samt de specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for de rammer, som bestyrelsen har lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det hænger også sammen med, at afdelingerne selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i de enkelte afdelinger. Derfor har vi valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet i ledelsens beretning for alle afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 11

13 Strategi Invest Aktier Afdelingsberetning Afdelingsoplysninger ISIN DK Introduktionsdato 8. juli 2011 Børsnoteret Ja Valuta DKK Udbyttebetalende Ja Risikoskala 5 Benchmark Afdelingen har ikke et benchmark Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens afsnit Sådan gik det de finansielle markeder i 1. halvår 2014 side 3, Formueudvikling i 1. halvår 2014 side 5 og Risici side 6 for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Investeringsprofil Afdelingen bygger på en "fund of funds-struktur", det vil sige, at i stedet for at investere direkte i individuelle aktier investeres i andre nøje udvalgte investeringsforeningsafdelinger. Dermed opnås en bred diversifikation på både regioner, sektorer og selskaber. Afdelingen investerer globalt i aktier igennem investering i andre investeringsforeningsafdelinger og Exchange Traded Fund (ETF). Risikoprofil Afdelingen investeringer er sammensat ved investering i andre investeringsforeninger, og kursudviklingen i afdelingen er afhængig af kursudviklingen i disse. Ved at sprede investeringerne på en række fonde opnås en stor risikospredning på investering og kapitalforvaltere. Afkastet i afdelingen afhænger af bevægelsen i aktie- og valutakurserne. I ledelsesberetningens afsnit om Risici kan man finde yderligere informationer om risici på investeringsmarkederne. Afdelingen er indplaceret i risikoskala 5. Udvikling i halvåret I 1. halvår gav afdelingen et afkast på 6,69 %. Alle afdelingens 14 underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var SEBinvest Danske Aktier med et afkast på 18,32 %. Derudover leverede investeringerne i Blackrock World Healthscience, Nordea Invest Nordic Small Cap og Danske Invest Europa Højt Udbytte også et godt bidrag, idet alle steg med mere end 8,50 %. Verdensindekset har givet et afkast på 6,8 % i 1. halvår. Det danske aktiemarked har sammen med Italien klaret sig bedst blandt de udviklede markeder pga. gode regnskaber og for Italiens vedkommende ny tiltro til den nyvalgte regering. Vækstudsigterne i USA og Europa er i bedring, og både den amerikanske centralbank, FED, og Den Europæiske Centralbank, ECB, fører fortsat en lempelig pengepolitik, der har resulteret i stigende aktiekurser. Det japanske aktiemarked har været ramt af kursfald pga. en stærkere yen og momsforhøjelsen i april, mens Emerging Markets (EM) har haft meget svingende aktiekurser i 1. halvår, primært som følge af den politiske uro i Ukraine. Blandt sektorerne har energi- og forsyningsselskaber performet bedst pga. stigende oliepriser, efter at uroen i Ukraine og krigshandlingerne i Irak har skabt øget bekymring om forsyningssikkerheden. Teknologi- og medicinalselskaber har også haft et godt afkast trods gevinsthjemtagning i internet- og biotekaktier, mens cykliske forbrugsaktier har leveret det svageste afkast pga. krævende indtjeningsforventninger til sektoren. Markedsforventninger Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er fair vurderet, og at de vil stige yderligere, så længe centralbankerne holder renterne lave, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening. Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, men med risiko for kursudsving undervejs. Navn Land Værdipapirtype Porteføljeandel Nordea Invest Stabile Aktier Danmark Investeringsbevis 19,81 % BlackRock Global Funds - European Equity Income fu Luxembourg Investeringsbevis 11,81 % Parvest Equity USA Small Cap Luxembourg Investeringsbevis 9,47 % ishares Core S&P 500 ETF USA Exchange Traded Fund (ETF) 9,03 % Parvest Equity Japan Small Cap Luxembourg Investeringsbevis 7,99 % Danske Invest Europa Hojt Udbytte Danmark Investeringsbevis 7,46 % Danske Invest-Teknologi Fund Danmark Investeringsbevis 6,58 % BlackRock World Healthscience Luxembourg Investeringsbevis 5,94 % Danske Invest Nye Markeder Danmark Investeringsbevis 5,01 % BNP Paribas L1 - Equity World Aqua Luxembourg Investeringsbevis 4,90 % HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 12

14 Strategi Invest Aktier Halvårsregnskab 2014 RESULTATOPGØRELSE FOR HALVÅRET 2014 (i DKK) Renter og udbytter Renter 2 1 Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Investeringsbeviser Valutakonti -7-4 Handelsomkostninger ved løbende drift I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Ikke-refunderbar udbytteskat HALVÅRETS NETTORESULTAT/ÅRETS NETTORESULTAT BALANCE PR. 30. JUNI 2014 (i DKK) AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele Aktier i investeringsforvaltningsselskab 1 1 Noterede investeringsbeviser i danske investeringsforeninger Noterede investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger Unoterede investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt anden gæld PASSIVER I ALT HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 13

15 Strategi Invest Aktier Halvårsregnskab 2014 SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING a. Cirkulerende andele Nominelt (i DKK) Antal stk b. Formue Cirkulerende andele Cirkulerende andele primo Emissioner i året Indløsninger i året 0 0 I alt cirkulerende andele Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende andele per Ændring i udbetalt udlodning på grund af emissioner/indløsninger Emissioner i året Indløsninger i året 0 0 Nettoemissionstillæg og -indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue c. Procentvis fordeling af finansielle instrumenter Noterede investeringsbeviser 65,95 % 64,67 % Unoterede investeringsbeviser og aktier i investeringsforvaltningsselskab 34,17 % 34,15 % Øvrige finansielle instrumenter 0,00 % 0,00 % 100,12 % 98,82 % Andre aktiver/anden gæld -0,12 % 1,18 % I alt 100,00 % 100,00 % d. Specifikation af finansielle instrumenter (værdipapirer) Specifikation af finansielle instrumenter (værdipapirer) kan rekvireres gratis fra investeringsforvaltningsselskabet. e. Formuens sammensætning Aktiebaserede investeringsbeviser 100,12 % 98,82 % Aktier 0,00 % 0,00 % Kontant, afledte finansielle instrumenter mv. -0,12 % 1,18 % I alt 100,00 % 100,00 % NØGLETAL PR. 30. JUNI Halvårets nettoresultat (1.000 DKK) Cirkulerende kapital (1.000 DKK) Medlemmernes formue (1.000 DKK) Indre værdi pr. andel 125,75 112,16 Afkast *) 6,69 % 9,05 % Omkostningsprocent 1,54 % 1,91 % Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 4,27 % 3,67 % Sharpe Ratio - - Standardafvigelse - - *) Historiske afkast er ingen garanti for aktuelle eller fremtidige afkast. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 14

16 Strategi Invest Obligationer Afdelingsberetning Afdelingsoplysninger ISIN DK Introduktionsdato 8. juli 2011 Børsnoteret Ja Valuta DKK Udbyttebetalende Ja Risikoskala 3 Benchmark Afdelingen har ikke et benchmark Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens afsnit Sådan gik det de finansielle markeder i 1. halvår 2014 side 3, Formueudvikling i 1. halvår 2014 side 5 og Risici side 6 for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Investeringsprofil Afdelingen bygger på en "fund of funds-struktur, det vil sige at i stedet for at investere direkte i individuelle obligationer investeres primært i andre nøje udvalgte investeringsforeningsafdelinger. Dermed opnås en bred diversifikation på både regioner, sektorer, brancher og enkeltpapirer. Afdelingen investerer globalt i obligationer igennem investering i andre investeringsforeningsafdelinger samt direkte i danske stats- og realkreditobligationer. Risikoprofil Kursudviklingen i afdelingen er afhængig af kursudviklingen i de investerede investeringsbeviser, og i de direkte investerede stats- og realkreditobligationer. Ved at sprede investeringerne på danske stats- og realkreditobligationer samt en række investeringsbeviser med virksomheds- og højrentelandeobligationer som investeringsunivers opnås en stor risikospredning på investering og kapitalforvaltere. I ledelsesberetningens afsnit om Risici kan man finde yderligere informationer om risici på investeringsmarkederne. Afdelingen er indplaceret i risikoskala 3. Udvikling i halvåret I 1. halvår gav afdelingen et afkast på 4,16 %. Alle afdelingens seks underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var Sydinvest HøjrenteLande med et afkast på 8,38 %. Derudover leverede investeringerne i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente, som steg med 5,05 %, også et godt bidrag. De internationale obligationsrenter faldt i 1. halvår. Obligationsmarkederne har givet pæne afkast pga. den meget lave inflation, den svage vækst og forventninger om en langsom nedtrapning af den amerikanske centralbanks, FED, opkøb af obligationer samt pengepolitiske lempelser i Europa. I Sydeuropa og højrentelandene er renterne og rentespændet i forhold til amerikanske statsobligationer faldet på trods af konflikten i Ukraine. Investorerne er blevet tiltrukket af de høje merrenter pga. aftagende inflationspres, og dårlige udsigter for enkelte Emerging Markets(EM); bl.a. Rusland er gledet i baggrunden. Merrenten på virksomhedsobligationer (investment grade) er faldet til et rekordlavt niveau i 1. halvår, hvilket sammen med få konkurser har fået investorerne til at efterspørge virksomhedsobligationer med høj rente. Markedsforventninger Det er vores vurdering, at rentespændet fortsat vil indsnævres, da der er en pæn merrente i højrentelande og på virksomhedsobligationer med høj rente, mens renten på danske stater og virksomhedsobligationer ikke længere er særlig attraktivt. Vi venter øget vækst, men fortsat lav inflation, og centralbankerne vil holde renterne lave. Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, men med risiko for kursudsving undervejs. De 10 største positioner Navn Værdipapirtype Porteføljeandel Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investeringsbevis 18,52 % Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente Investeringsbevis 17,87 % Sparinvest High Yield Value Bonds Investeringsbevis 15,40 % Sydinvest HøjrenteLande Investeringsbevis 9,79 % 3,00 % Nordea Kredit Obligation 4,14 % 2,00 % Nykredit 18nc Obligation 3,58 % 2,00 % Nykredit 011 A Obligation 3,57 % 2,00 % Nykredit 19NC Obligation 3,36 % 2,00 % Nykredit Obligation 3,21 % 2,00 % RD 21S Obligation 2,45 % HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 15

17 Strategi Invest Obligationer Halvårsregnskab 2014 RESULTATOPGØRELSE FOR HALVÅRET 2014 (i DKK) Renter og udbytter Renter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Obligationer Investeringsbeviser Handelsomkostninger ved løbende drift I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Ikke-refunderbar udbytteskat 0 61 HALVÅRETS NETTORESULTAT/ÅRETS NETTORESULTAT BALANCE PR. 30. JUNI 2014 (i DKK) AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere I alt obligationer Kapitalandele Aktier i investeringsforvaltningsselskab 1 1 Noterede investeringsbeviser i danske investeringsforeninger I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt anden gæld PASSIVER I ALT HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 16

18 Strategi Invest Obligationer Halvårsregnskab 2014 SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING a. Cirkulerende andele Nominelt (i DKK) Antal stk b. Formue Cirkulerende andele Cirkulerende andele primo Emissioner i året Indløsninger i året I alt cirkulerende andele Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende andele per Ændring i udbetalt udlodning på grund af emissioner/indløsninger Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og -indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue c. Procentvis fordeling af finansielle instrumenter Noterede obligationer og investeringsbeviser 96,85 % 98,82 % Unoterede finansielle instrumenter 0,00 % 0,00 % Øvrige finansielle instrumenter 0,00 % 0,00 % 96,85 % 98,82 % Andre aktiver/anden gæld 3,15 % 1,18 % I alt 100,00 % 100,00 % d. Specifikation af finansielle instrumenter (værdipapirer) Specifikation af finansielle instrumenter (værdipapirer) kan rekvireres gratis fra investeringsforvaltningsselskabet. e. Obligationer fordelt på varighed Obligationer over 6 år 0,00 % 2,93 % Obligationer 4-6 år 5,77 % 5,75 % Obligationer 2-4 år 17,73 % 4,55 % Obligationer 0-2 år 11,89 % 1,39 % Obligationsbaserede investeringsbeviser 61,46 % 84,20 % Kontant, afledte finansielle instrumenter mv. 3,15 % 1,18 % I alt 100,00 % 100,00 % HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 17

19 Strategi Invest Obligationer Halvårsregnskab 2014 NØGLETAL PR. 30. JUNI Halvårets nettoresultat (1.000 DKK) Cirkulerende kapital (1.000 DKK) Medlemmernes formue (1.000 DKK) Indre værdi pr. andel 107,49 106,06 Afkast *) 4,16 % -2,72 % Omkostningsprocent 0,70 % 0,81 % Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 1,78 % 1,79 % Sharpe Ratio - - Standardafvigelse - - *) Historiske afkast er ingen garanti for aktuelle eller fremtidige afkast. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 18

20 Fællesnoter ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsrapporten for 2014 i Investeringsforeningen Strategi Invest er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Den anvendte regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i seneste aflagte årsrapport. De vigtigste områder er gengivet i det følgende. Resultatopgørelse Renter og udbytter Renter omfatter periodiserede renter på obligationer, konvertible obligationer og indestående i depotselskabet og andre pengeinstitutter. Tilgodehavende renter er opført under andre aktiver. Renteudgifter fra lån i depotselskab er realiseret i forbindelse med uafviklede handler. Renter og udbytter af udenlandske værdipapirer medtages i resultatopgørelsen til den valutakurs, der er gældende på tidspunktet for modtagelsen. Periodiserede renter af udenlandske værdipapirer er beregnet på baggrund af den officielt noterede valutakurs på balancedagen. Udbytter omfatter deklarerede danske og udenlandske aktieudbytter. Aktieudbytter indtægtsføres på det tidspunkt, udbyttet er vedtaget på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og - tab I resultatopgørelsen indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på finansielle instrumenter herunder værdipapirer, afledte finansielle instrumenter og øvrige aktiver og passiver. Realiserede kursgevinster og -tab måles pr. fondskode som forskellen mellem salgsværdien og dagsværdien primo året henholdsvis anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og - tab måles pr. fondskode som forskellen mellem dagsværdien primo året og ultimo året henholdsvis anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Ændringer i dagsværdien af finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under afledte finansielle instrumenter. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger med videre ved handel med finansielle instrumenter. Den del af handelsomkostningerne som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, indregnes direkte i medlemmernes formue. Administrationsomkostninger Afdelingsdirekte omkostninger består af de omkostninger som direkte kan henføres til den enkelte afdeling. Skat Afdelingerne er ikke selvstændige skattepligtige. Posten består alene af ikke-refunderbare rente- og udbytteskatter, som udenlandske skattemyndigheder tilbageholder i forbindelse med rente- og udbyttebetalinger. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 19

21 Balance Finansielle instrumenter (værdipapirer mv.) Finansielle instrumenter måles på tidspunktet for første indregning til dagsværdi. Med mindre andet fremgår nedenfor, måles finansielle instrumenter til dagsværdi. Finansielle instrumenter defineres som enhver kontrakt, som udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. Eksempler på finansielle instrumenter er beholdningen af likvide midler, obligationer, aktier og afledte finansielle instrumenter. Dagsværdien for noterede kapitalandele, obligationer m.v. opgøres til lukkekursen på balancedagen eller til anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk herfor. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien, men vil, såfremt tilbagediskonteringen er uvæsentlig for beløbsstørrelsen, blive målt til udtrækningskursen. Unoterede værdipapirer måles til en skønnet værdi på balancedagen som udtryk for dagsværdi. Obligationer, der omsættes via det amerikanske marked for high yield bonds (OTC Fixed Income Pricing System), indgår under noterede obligationer. Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, måles til en beregnet dagsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser. Positiv dagsværdi af de afledte finansielle instrumenter indregnes under aktiver, og negativ dagsværdi indregnes under passiver. Andre aktiver/anden gæld Andre aktiver og anden gæld måles til dagsværdi. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af provenuet ved køb og salg af værdipapirer samt emissioner og indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregningen foretages efter balancedagen. Såfremt beløbet udviser et tilgodehavende, opføres det som et mellemværende vedrørende handelsafvikling under andre aktiver. Udviser beløbet en gæld, opføres det som mellemværende vedrørende handelsafvikling under anden gæld. Tilgodehavende renter består af periodiserede renter på balancedagen. Tilgodehavende udbytter består af udbytter deklareret før balancedagen men med afregning efter balancedagen. Skyldige omkostninger består af periodiserede omkostninger til f.eks. rådgivningsgebyr eller depotgebyr, som afdelingen er forpligtet til at afholde, men som først afregnes efter balancedagen. Skyldige omkostninger måles til dagsværdi. Optagne lån måles til dagsværdi. Medlemmernes formue Medlemmernes formue er specificeret i en note. I formuen indgår årets emissioner og indløsninger, opkrævede emissionstillæg og indløsningsfradrag. Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag er opgjort efter fratrækning af handelsomkostninger afholdt i tilknytning til emission eller indløsning. Endelig indgår overførsel af periodens resultat. For udloddende afdelinger omfatter formuen tillige den foreslåede ikke udbetalte udlodning for året. Er årets opgjorte minimumsindkomst negativ fragår beløbet formuen. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 20

22 Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber samt branchestandarder fra Investeringsfondsbranchen. I halvårsrapporten indgår følgende nøgletal: Cirkulerende andele Indre værdi Afkast Benchmarkafkast Omkostningsprocent ÅOP Standardafvigelse Sharpe Ratio. Cirkulerende andele Afdelingens cirkulerende nominelle kapital per balancedagen. Indre værdi Indre værdi pr. andel beregnes som Medlemmernes samlede formue/cirkulerende andele på balancedagen. Afkast I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse beregnes afkastet i akkumulerende afdelinger som: ((Indre værdi på balancedagen/indre værdi primo året 1) x 100). Benchmarkafkast Afkastet for det benchmark som afdelingen kan sammenlignes med jf. tegningsprospektet. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten i afdelingerne beregnes som: De samlede administrationsomkostninger/ den gennemsnitlige formue x 100. Gennemsnitsformuen er i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse defineret som et simpelt gennemsnit af summen af formueværdien ved udgangen af hver måned i regnskabsperioden. ÅOP ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent. I beregningen af ÅOP indgår de årlige administrationsomkostninger i procent af den gennemsnitlige formue. Administrationsomkostningerne vil blive reguleret med ændringer i omkostningssatser i løbet af året jf. indgåede aftaler, således at ændringerne ville have påvirket omkostningerne siden årets begyndelse. Derudover indgår handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue samt aktuelt maksimalt emissionstillæg og indløsningsfradrag, som det fremgår af tegningsprospektet. Nøgletallet er beregnet under forudsætning af en holdeperiode på syv år hos investor. For nye afdelinger, hvor første regnskabsperiode afviger fra et år, omregnes administrations- og handelsomkostninger til helårsbasis. Standardafvigelse Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden af, at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det gennemsnitlige afkast, der er opgjort i perioden. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 21

23 Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvorvidt den risiko, som investor påtager sig, står i forhold til det afkast, der er opnået. Jo større Sharpe Ratio, jo bedre forhold mellem det konstaterede afkast og risiko. Der beregnes alene standardafvigelse og Sharpe Ratio for afdelinger, der har eksisteret i mere end 36 måneder. HALVÅRSRAPPORT 2014 Strategi Invest Side 22

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2014 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1.

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport 2013. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2013 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Finansco Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Strategi Invest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR 2013 3 MODERAT UDVIKLING I VERDENSØKONOMIEN 3 OPTIMISME PÅ FINANSMARKEDERNE,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Strategi Invest

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Strategi Invest Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Strategi Invest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR 2012 3 BEHERSKET OPTIMISME PÅ DE FINANSIELLE MARKEDER 3 PÆN FREMGANG

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER 3 POSITIVE AFKAST 6 FORMUEUDVIKLING

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 3 ÅRETS RESULTAT 6

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I 2014 3 ÅRETS RESULTATER

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: 24250534. Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: 24250534. Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 3 LEDELSENS

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Årsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2014 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Finansco. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering CVR.-Nr: 34208379

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Finansco. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering CVR.-Nr: 34208379 2013 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Finansco Afdeling Dynamisk Aktivaallokering CVR.-Nr: 34208379 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER 3 ÅRETS RESULTATER 5 FORMUEUDVIKLING

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Investeringsforeningen Strategi Invest

Årsrapport 2012. Investeringsforeningen Strategi Invest Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Strategi Invest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I 2012 3 LAND 4 ÅRETS RESULTATER 7 FORMUEUDVIKLING

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Årsrapport 2012. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2012 Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Finansco Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Nordea Invest

Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Nordea Invest Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Nordea Invest Forening Investeringsforeningen Nordea Invest CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602 København V. Tlf: 33 36 06 00 Fax: 33 91 26 96 www.nordeainvest.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere