Feriebilleder fra Cuba og Thailand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feriebilleder fra Cuba og Thailand"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august år gang Feriebilleder fra Cuba og Thailand INDHOLD Leder s. 3 Tænk jer om s. 4 Det virker lidt gumpetungt... s. 5 Trafikfunktionærernes Fagforening... s. 8 Selvhjælpsgruppen s. 9 Vold s. 10 Trafikforhold s. 13 Pensionisterne s. 16 Sudoku s. 18

2 2 Nr. 2 April 2007 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Skal du træffe Bente Mikkelsen i Brancheafdelingen på Chr. X's vej, så ring i forvejen, da Bente ofte bliver kaldt ud fra kontoret. Brancheafdelingens, Bente Mikkelsens mail adresse er: Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Johnny C. Fischer Tlf Næstformand Bente Mikkelsen Tlf Billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Alex Baun Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Nord Syd Hans Jensen Syd Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Torben Lund Tlf Sikkerhedsrepræsentanter Billetkontrollører Nord: Pay Randlev Tlf Syd: Josef Stemborg Tlf Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Redaktion: Niels Larsen Tlf Niels K. Kirk Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Torben Lund Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio oktober 2007 Oplag: Deadline: Søndag d. 30. sep kl

3 Nr. 4 august Tre rapporter om dårligt arbejdsmiljø Først sagde Arbejdstilsynet, at vores arbejdsplaner ikke er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Senest har Arbejdstilsynet udstedt påbud til Århus Sporveje om at rette op på forholdene. Herefter gennemførte Crecea (BST) en undersøgelse, hvor vi har besvaret spørgeskemaer om arbejdsmiljøet. Resultatet var skræmmende ringe set i forhold til sammenlignelige arbejdsområder. Senest har Sporvejene selv gennemført en såkaldt Arbejdspladsvurdering. Også arbejdspladsvurderingen giver et billede af en arbejdsplads der har det rigtig skidt. En arbejdsplads, hvor ledelsen i den grad mangler lydhørhed overfor chaufførernes behov. Samlet set giver de tre rapporter ledelsen mere end rigeligt at se til. Derfor er det måske forståeligt, at ledelsen kaster sig over det, som umiddelbart kan tilskrives chaufførerne selv eller slet og ret forsøger at negligere rapporternes alvor. Men det er ikke acceptabelt. I FOA Århus er der aldrig set lignende tilfælde. Anklagerne er så massive, at det burde påkalde sig langt større politisk opmærksomhed end tilfældet er. Ledelser er tidligere sat af for mindre omfattende problemer, end de som Sporvejene står med. Ikke dermed sagt, at det er løsningen men det kan undre, at ledelsen forholder sig så afslappet til den massive og alvorlige kritik. Man får det indtryk, at ledelsen læner sig op af en opfattelse af, at det er forventeligt, at chaufførerne er kritiske. Men ledelsen tager fejl. Det er ikke en naturlov, at medarbejderne reagerer negativt på omstruktureringer, og hvis ledelsen havde et bedre kendskab til vores historie, så ville de også vide, at chaufførerne igennem tiderne har deltaget i mange og store omstruktureringer. Ledelsen ville også vide, at en række rationaliseringstiltag er foreslået af chaufførerne vel at mærke via talsmandssystemet og vel at mærke på områder, som ikke ville blive opfattet negativt at passagererne. Chaufførernes tidligere indgående kendskab til de enkelte linier havde nemlig den fordel, at chaufførerne også kunne bidrage positivt med informationer om, hvor en rute var overflødig, og hvor der manglede afgange m.v. Problemerne ved Århus Sporveje kan således bedst tilskrives en ny ledelsesstruktur hvor ledelsen pr. definition har ret og hvor medarbejdernes indsigelser forslag m.v. alene betragtes som uvilje og brok. Holder det vand så har ledelsen også demonstreret, hvordan arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed påvirkes af medindflydelse eller mangel på samme. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Bente Mikkelsen Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Forsiden: Feriebilleder fra Cuba og Thailand Fotos: Keld Nielsen Jens Dambro Niels Larsen Claus Pedersen Med venlig hilsen Bente Mikkelsen

4 4 Nr. 4 august 2007 Tænk jer om Af Bente Mikkelsen, Brancheafdelingen. Kender du det, at du skal starte en bus op i garagen, men dørene i bussen vil ikke lukke op fordi gummilisterne klister sammen? Sådan en situation har medført en arbejdsskade for en kollega. Dørene åbnede ikke, da han trykkede på dørknappen. Herefter tager han lufttrykket med nødåbningen men også uden resultat. Derefter gjorde chaufføren det, som mange gør han brugte hånden til at trykke på døren. Døren gik herefter op med et smæld og desværre rammer døren chaufførens albue. Slaget på albuen var så alvorlig, at chaufføren måtte sygemeldes og opereres. Operationen var ikke vellykket tvært imod har chaufføren stadig problemer med armen og mangler følelse i flere fingre. Chaufføren mistede også sit arbejde. Hændelsen er naturligvis anmeldt som en arbejdsskade, men Århus Sporveje vil ikke vedkende sig erstatningsansvar, idet de påstår, at uheldet var chaufførens egen skyld. De henviser til retningslinier af hvilke det fremgår, at såfremt en bus ikke vil åbne ved tryk på knappen, kan chaufføren trykke på nødåbningen, hvorefter lufttrykket tages af døre. Herefter kan døren uden fare lukkes op. Kan døren ikke det, skal bussen fejlmeldes til værkstedet, og en anden bus vil blive udleveret. Det springende punkt er efter ledelsens opfattelse at chaufføren bruger hånden til at hjælpe med døråbningen. Sagen er naturligvis ikke slut med det men i skrivende stund kender vi ikke den endelige afslutning. Men i mellemtiden må vi andre tage ved lære af sagen. Åbner døren ikke af sig selv så lad den stå, og bed om en ny bus.

5 Nr. 4 august Det virker lidt gumpetungt Af Niels Larsen, buschauffør 2721 Noget der ligner nedenstående sendte jeg til Arbejdstilsynet i marts 2007, og måske får jeg et svar på et tidspunkt. Der er jo trods alt kun gået ca. 6 måneder, siden jeg sendte det. Til Arbejdstilsynet Århus Min henvendelse drejer sig om et problem af sikkerhedsmæssig karakter, som jeg har forsøgt at få min arbejdsgiver til at afhjælpe. Jeg er buschauffør ved Århus Sporveje Busselskabet, Bryggervej 35, 8240 Risskov. Problemet er manglende fuld synlighed af bussens højre sidespejl i den rensede del af forruden, når vinduesvisker anvendes. Nu nærmer sig tiden med slud og sne og det er derfor problematisk, hvis man som chauffør i mange busser kun har % af højre sidespejl synligt i den rensede del af forruden. Højre sidespejl er utroligt vigtigt for chaufførens orienteringsmuligheder. I dagslys med regn kan man trods alt se noget i den urensede del af forruden, men i mørke eller med slud på forruden er muligheden for fuldt udsyn væk. Problemet er udpræget på de nyere busser i vognparken. Retfærdigvis skal det siges, at arbejdsgiveren ind i mellem løser problemet med justering af visker eller spejlarm. Så vidt jeg ved, monterer Århus Sporveje ofte deres egne spejlarme-typer på busserne ved nye leveringer. Desværre er disse spejlarme ofte for korte eller af en type, som chaufføren ikke kan skubbe ind mod vognen for at opnå synlighed af højre sidespejl i den rensede del af forruden. Eller bussens visker er fejlagtigt indstillet. Jeg har selvfølgelig, mange gange, brugt de muligheder, der er for at gøre opmærksom på problemet gennem diverse kanaler på arbejdspladsen. Jeg har skrevet mange fejlrapporter og henvendt mig direkte til ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Ved Århus Sporveje har man et system, hvor chaufføren indberetter fejl på en dertil indrettet rapport. Århus Sporveje kan så på en kopi i rapportbogen, der ligger i bussen, svare hhv. at fejlen er udbedret, at fejlen udbedres senere eller at der ingen fejl er fundet. Desværre er det almindeligt, at der ikke kommer en påtegning i rapportbogen, så chaufføren er altså ikke orienteret om det videre forløb ved indberettede fejl. Af sikkerhedsrepræsentanter har jeg fået at vide, at man vil gøre noget ved problemet med synlighed af højre spejl. Det fik jeg første gang at vide for nogle år siden. For et års tid siden var jeg, uden egen skyld, indblandet i et trafikuheld hvor et par cyklister kom til skade. Politiet på stedet brugte megen tid, selvfølgelig, på at kontrollere at bussens spejle var korrekt indstillede og synlige. Det var de. Men havde det regnet, og havde hele spejlet ikke været synligt, havde jeg sandsynligvis fået skyld. Forhåbentlig kan denne henvendelse føre til, at forholdene bliver bragt i orden. Med venlig hilsen

6 6 Nr. 4 august 2007 Problemet med højre sidespejl bragte jeg, næsten som en årlig tradition, op på Sikkerhedsårsmødet i forbindelse med Brancheafdelingens generalforsamling i oktober Sikkerhedsrepræsentanterne lovede at sagen ville taget op snarest med arbejdsgiveren, da busserne selvfølgelig skal opfylde lovens krav. Loven siger, at et sidespejl, der ses gennem forruden, skal være 100% synligt i den af forruden, der renses af viskeren. Der skete imidlertid ikke tilstrækkeligt i sagen. De samme busser blev ved med at blive anvist til kørsel i ulovlig stand. I marts 2007 sendte jeg så ovenstående henvendelse til Arbejdstilsynet, uden at få svar. I april 2007 sendte jeg en kopi af henvendelsen til Chris Gade Oxholm Sørensen, der blev valgt som sikkerhedsrepræsentant for chaufførerne på station Syd på årsmødet i oktober Jeg hørte ikke noget fra Chris, men jeg fik en mail fra Pay Randlev, der er sikkerhedsrepræsentant på station Nord og chaufførernes repræsentant i vognudvalget. Pay fortalte om nogle initiativer, der er taget for at løse problemet. At Århus Sporveje ved levering af nye busser monterer en standard spejlarm og sidespejl, er selvfølgelig fornuftigt. Da der tilsyneladende bliver ødelagt en del spejle og spejlarme pga. påkørsler, er der bestemt økonomisk fornuft i at bruge stort set samme materiel på busserne. Men det må være en betingelse, at det monterede opfylder lovens krav. Hvis en bus går gennem syn med et højre sidespejl, der ikke kan ses i den af viskeren rensede del af forruden, så har de snorksovet i synshallen. Eller ikke udført deres arbejde grundigt nok. På en regndag for nylig fik jeg udleveret en bus, som et pænt stykke tid siden blev fejlmeldt med det omtalte problem. Var fejlen rettet? Næh, højst 75% af højre sidespejl var synligt i den del af forruden, som viskeren rensede. Jeg husker ikke, om det var en af de busser, hvor højre spejlarm er løs og en gang imellem svinger ud og ind. Et vindstød eller et bump i vejen, spejlarmen flytter sig og bussens side fylder nu mest af spejlbilledet. Men det kunne have været en af de busser, der tit ruller baglæns, når man skal i gang efter stop. I øjeblikket hænger der opslag rundt omkring omhandlende Sikkerhedsgruppens koordineringsmøde i april Problemet omkring højre sidespejls synlighed i den af viskeren rensede del af forruden var ikke på dagsordenen. På mødet blev der brugt en del tid på at diskutere placeringen af holderen til køretavlen. På næste side er bragt en kommentar til denne artikel fra sikkerhedsrepræsentant Pay Randlev.

7 Nr. 4 august Detter er et eksempel på en rapport og denne kan være lavet i mellemtiden. Udsyn og hvad deraf følger... Af 1090 Pay Randlev SR station nord p.t. vognudvalgsmedlem for sikkerhedsgruppen. Et svar på de problemer der anføres i artikel fra en chauffør Som anført af en chauffør er der til tider problemer med spejlene på alle bustyper, og da vores busser er på gaden hver dag, er det nødvendigt at alle chauffører skriver en fejlrapport, hver gang de får en bus hvor det ikke er muligt at indstille spejlene rigtigt. Alle de i drift værende bustyper er monteret med de spejlarme de er godkendt med af bilinspektionen. Der er derfor ikke tale om at der monteres andre typer ved reparation. Der er på flere af bustyperne, forskel på vinduesviskerens længde for at tilgodese et rensningsareal af forruden der er tilstrækkeligt, hvis der er chauffører der modtager en sådan bus, med forkert montering, skal der foretages den sædvanlige anmodning om udskiftning Hvis en chauffør modtager en bus hvor spejlarmen sidder løst, skal bussen selvfølgelig skiftes, og hvis dette ikke sker, vil alle i sikkerhedsgruppen tage sig af problemet, såfremt en udskiftning ikke foretages hurtigst muligt. Der lægges fra sikkerhedsgruppen stor vægt på udsyn, såvel gennem forrude som sideruder og døre, og det er den forbindelse at der er ønske om at fjerne kørebogsholderen da den misbruges til at anbringe køretavle i, hvilket tager en væsentlig del af udsynet gennem forruden, derfor har punktet været behandlet på sidste sikkerhedsmøde. Sammen med øvrige gener for et maksimalt udsyn. Som afslutning er det glædeligt at der stadig er chauffører der tager sikkerheden og udsynet alvorligt.

8 8 Nr. 4 august 2007 Trafikfunktionærernes Fagforening i København skal IKKE opløses Resultatet af urafstemning nummer 2 foreligger Af red. Niels Larsen Nr. 3 juni Nr. 3 juni 2007 Sammen er vi kommet hertil Sammen kan vi ikke fortsætte! Vor fagforening består af tre, nærmest fire forskellige grupper: - de offentligt ansatte parkeringsvagter - de privat ansatte buschauffører, der kører på Ryvang, - de privat ansatte buschauffører, der kører alle andre steder, - og de der i en periode er kommet ud af arbejdsmarkedet, eller har sagt farvel til det efter udstået dåd. TFs bestyrelse og de fagligt valgte TFs Generalforsamling: Ny afstemning Fra Trafikfunktionærernes Fagforenings (København) fagblad Sporvognen nr Det var en lun sommeraften, og indenfor var det bestemt ikke koldere, da en noget ophedet debat om buschaufførernes organisatoriske fremtid endte med at give et solidt og markant flertal for at sende spørgsmålet om TF s opløsning til urafstemning. Oplægget fra bestyrelsen var, at de forskellige grupper nu igennem mange år havde fulgtes ad; men at de, uanset hvad, ikke fortsat ville kunne følges ad. De offentligt ansatte parkeringsvagter ville under alle omstændigheder fortsætte i FOA, mens de privat ansatte buschauffører der kørte andre steder end på Ryvang, ville være at finde i 3F. Og når det nu var sådan fat, så var det eneste rimelige at opløse foreningen. For bestyrelsen og dermed også flertallet på den ekstraordinære generalforsamling, var det endvidere et spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden kunne løse de opgaver vi står overfor. Den vigtigste opgave her vil være at sikre, at de ideer og det tankesæt der ligger bag vores overenskomsts arbejdstilrettelæggelsesregler, fortsat kan være virksomme i storbyens bustrafik. Mange af de grundpiller disse regler bygger på, er jo netop også de krav som 3F førte frem, ved de nyligt overståede overenskomstforhandlinger. At arbejdsgiverne i ly af forligsmanden ikke formåede at føre realitetsforhandlin- Uanset hvad, så vil vi ikke høre sammen om kort tid. De offentligt ansatte parkeringsvagter hører til i FOA, hører til i FOA afd. 1 De privat ansatte buschauffører, der kører alle andre steder end på Ryvang, kan ikke fortsat få lov at være i FOA, og de hører til hos Chaufførernes fagforening, der hvor deres overenskomst er! De privat ansatte buschauffører på Ryvang kan fortsætte i FOA, i FOA afd 1, som deres egen lille gruppe, så længe de kører på Ryvang; men de kan også fortsætte på samme overenskomstvilkår i Chaufførernes Fagforening, hvor de sammen med alle andre kolleger kan kæmpe for, at principperne i vores overenskomst bliver udbredt. Alle efterlønnere, arbejdsløse står det i princippet frit hvor de vil være. Men sammen kan vi ikke gå videre. Derfor forslaget om at opløse TF. Sammen har vi opbygget det vi har, sammen er vi nået til det sted vi er i dag. Sammen skal vi opløse vores forening. Fællesskabet har brug for din stemme. Stem Ja, til opløsning af TF. ger herom, betyder ikke at kravene er droppet, snarere at de skal står med større styrke, når nu det udvalgsarbejde om arbejdstidsregler skal påbegyndes mellem 3F og arbejdsgiverne. Det arbejde skal vi understøtte så meget vi kan. For resultatet heraf, kan jo blive vor egen skæbne førend vi ved af det. Dernæst bliver der den kæmpemæssige opgave det er, for tillidsmandskorpset og fagforeninger, at sikre at der sker en udvikling således at så mange som muligt, får fat i det nye uddannelsestillæg. Et uddannelsestillæg der vil give cirka om året til den enkelte. Det betyder at alle ansatte der kører rundt på gummihjul, ikke bare buschauf- fører, skal kompetenceafklares i forhold til, om de kan leve op til kravene, og i givet fald hvilke kurser de måtte mangle, for at erhverve sig tillægget. Dette skal så sammenholdes med, at de der kan udbyde kurserne gør det, og gør det i de rette kvantum i forhold til hvad resultaterne af kompetenceafklaringen tilsiger. Og de skal udbydes på de tidspunkter hvor det er realistisk, at virksomhederne kan afse de ansatte. Det bliver en kæmpeopgave, men ikke uløselig. Red. SporvejsNyt: Men uløselig for en lille afdeling, der vil stå isoleret i opgavevaretagelsen. Nu sender generalforsamlingen så spørgsmålet om opløsning af TF ud til urafstemning. Materialet vil være hjemme hos den enkelte omkring den 15. juni. Se efter opslag desangående. Brug din stemmeret, og brug den med tanke på, at vi står foran opgaver der skal løftes ansvarligt. På Trafikfunktionærernes Fagforenings ekstraordinære generalforsamling i februar 2007 blev det med stemmetallene 62-4 bestemt at afholde urafstemning om fagforeningens opløsning. Der blev afgivet 682 stemmer i urafstemningen. Ja til opløsning 422 og nej til opløsning 249. Blanke og ugyldige 11. Stemmeprocent 57 %. Forslaget faldt, procentdelen af ja stemmer var ikke høj nok, og Trafikfunktionærernes Fagforening skulle ikke opløses. På den ordinære generalforsamling en måneds tid senere i marts 2007 blev bestyrelsen, med stemmetallene 45 ja, ingen imod og 1 undlod, pålagt at arbejde for en uddybende afdækning af muligheder. Et par måneder efter, i maj 2007, blev den i artiklen omtalte ekstraordinære generalforsamling afholdt og fagforeningens bestyrelse foreslog, med fremlæggelsen af et nyt gennemarbejdet arbejdstema, at der igen blev afholdt urafstemning om fagforeningens opløsning. Forslaget blev vedtaget med stemmetallene Urafstemningen er nu, i juni 2007, i gang og vil være afsluttet medio juli. Opløsning først et stykke tid derefter. Det bliver interessant at få resultatet af den nye afstemning. Forhåbentlig vil mange TF medlemmer deltage også her i anden omgang. I næste nummer af SporvejsNyt bringer vi sidste nyt om Trafikfunktionærernes Fagforening i København. Vedrørende sikkerhedsmæssige fejl på busserne I tilfælde af sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved vognene, er det op til den enkelte buschauffør selv at afgøre, om det er forsvarligt at fortsætte kørslen eller afvente udskiftning af vognen. Hvis chaufførens afgørelse efterfølgende skønnes at være uhensigtsmæssig tager en PL og en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant en samtale med den pågældende chauffør for drøftelse af forholdet. Nedenstående bringes uddrag fra referatet fra»koordineringsmødet i Sikkerhedsgruppen for Trafikafdelingen torsdag den 26. maj 2005«.»Punkt 3. Procedure ved fejl / defekte vogne. Det indskærpes, at det alene er chaufføren, der afgør, om fortsat kørsel er forsvarlig. Dette indebærer, at al kørsel med sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren og passagererne ikke finder sted. For at der kan være tale om udskiftning af en vogn med en sikkerhedsmæssig begrundelse, skal der være tale om væsentlige fejl. F.eks. knuste ruder og spejle, defekte døre, defekte bremser eller defekte viskere. Derudover skal både radio og video være virksomme, da man altid skal kunne komme i kontakt med vagtcentralen i tilfælde af vold og lignende. I andre tilfælde af fejl ved vognen skrives der fejlrapport. Når en chauffør har vurderet en fejl til at udgøre væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for den videre kørsel og ønsker vognen udskiftet, kan udskiftning af vognen ikke tilsidesættes af andet personale. Forslaget faldt igen Den højere stemmeprocent med færre afgivne stemmer skyldes formentlig at medlemsantallet i TF er blevet mindre i tiden mellem de to afstemninger. Situationen er altså, at Trafikfunktionærernes Fagforening i København skal bestå. Torsdag den 30. august afholder TF ekstraordinær generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen bliver konsekvenserne af resultatet af afstemningen om opløsning af TF. I sidste nummer af SporvejsNyt omtalte vi urafstemningen om opløsning af Trafikfunktionærernes Fagforening (FOA) med følgende optagelse i Chaufførernes Fagforening (3F). 2/3, altså 66,6 %, af de afgivne stemmer skulle sige ja til opløsning, for at denne kunne træde i kraft. 682 TF medlemmer deltog i den første urafstemning. Stemmeprocenten var 57. Ja til opløsning 422. Nej til opløsning 249. Blanke og ugyldige 11. Forslaget faldt Det blev efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling i TF besluttet at afholde en ny urafstemning om opløsning af fagforeningen. 668 TF medlemmer deltog i den anden urafstemning. Stemmeprocenten var 58,9. Ja til opløsning 432. Nej til opløsning 233. Blanke 3. Det er flot, at så mange også deltog i den anden urafstemning. Princippet om urafstemning ved vigtige beslutninger i en fagforening er godt. Det viser sig ofte, at deltagelsen i en urafstemning er højere end ved en normal generalforsamling, hvor det desværre ofte kun er ganske få medlemmer, der møder op. Når buschaufførerne i FOA Århus forhåbentlig snart skal tage stilling til et forhandlingsresultat, som vores fagforening når frem til med Århus Sporveje Busselskabet, vil det være en rigtig god ide at afholde en urafstemning.

9 Nr. 4 august Så starter selvhjælpsgruppen for buschauffører igen Af Bente Mikkelsen, Brancheafdelingen Første møde efter ferien er den 1. august kl i FOA s lokaler på Chr. X s vej 56-58, i Viby (faste mødedage på onsdage i ulige uger kl i FOA) Selvhjælpsgruppen for buschauffører er startet op af FOA Århus i en periode hvor mange chauffører blev fyret på grund af sygdom. Og ideen har vist sig at være rigtig god. Rigtig mange kolleger har haft gavn af at tale med andre kolleger, som også havde fået problemer i jobbet som buschauffør hos Århus Sporveje. Igennem tiden er der kommet mange nye kolleger til og heldigvis er der også kolleger, som med tiden ikke længere har brug for selvhjælpsgruppen. Der kommer stort set nye kolleger til hver eneste gang chaufførerne møde. Selvhjælpsgruppen er ikke nogen klagesang, tvært imod. Ganske vist har chaufførerne i selvhjælpsgruppen hver sin skæbne eller udfordring om man vil. Men chaufførerne har også en fælles erfaring både i jobbet og i forhold til, at man måske pludseligt skal forholde sig til en anderledes fremtid. Fakta er i hvert fald at der har været god hjælp at hente for de fleste og mange har erfaret, at de også selv har noget at bidrage med i forhold til andre kolleger. Og så bliver der grinet meget. Sjove beretninger og fælles erfaringer fra jobbet som buschauffør bliver udvekslet med stor munterhed og også alvor. For vel har tiderne ændret sig men der er trods alt også en verden uden for Sporvejene. Nogle chauffører skal faktisk forholde sig til et nyt og anderledes arbejdsliv andre har stadig et ønske og et håb om at kunne fortsætte i jobbet. Men uanset baggrund så kan vi kun opfordre dig til, at bruge et par timer sammen med kollegerne, og danne dit eget indtryk af, om der her er hjælp, støtte, opmuntring m.v. at hente for fremtiden. Chaufførerne tilrettelægger selv indholdet på møderne i selvhjælpsgruppen. Ind imellem bliver relevante fagpersoner inviteret til at gennemgå diverse regler og muligheder m.v. Som hovedregel er der altid en faglig repræsentant til stede ved møderne enten fra klubben eller fra FOA.

10 10 Nr. 4 august 2007 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør ringer oppå mobiltelefonen får han/hun kontakt til Driftscentret hos Århus Sporveje, eller der ringesdirekte til vagthavende personaleder. Det er Driftscentret / Pl erne, der notererde indberettede episoder og hændelseri døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer om. Undlades det at orientere Driftscenter / Pl ere om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Driftscentret / Pl erne har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Driftscentret / Pl erne om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den offi cielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås.

11 Tema: Vold Nr. 4 august Juni 2007 Fra døgnrapporten Lør Tolerance Chikane. Pass. henvendte sig til chauffør om at der var 3 af anden etnisk baggrund som sad og generede og spyttede på passagerne og ville have dem af. Chaufføren havde intet set og de stod umiddelbart af derefter...fortsætter turen...tur 18xx 0-Tolerance Chikane. Blev provokeret af 3 2. g. De unge kom ikke med vognen men med på videoen.tur17xx Man Tolerance Chikane. To grupper af danskere lavede ballade i bussen og sloges indbyrdes af to omgange, chaufføren ikke involveret og fortsætter...(skoleelever`s sidste dag...druk) Tur09xx Lør Tolerance Røveri. Chaufføren får frarøvet sin taske da han gennemgår bussen for hittegods. Gerningsmand beskrevet som mørk person med kasket og hvide sko. Chauffør rystet. Politi afsendt. PL er afsendt. Tur 15xx Tillæg PL: Fik en god snak med Chauffør og han var godt gal over at han var blevet frarøvet sin Chaufførtaske med vekselpenge. Tasken blev fundet af politiet men uden penge og blev taget med ned på stationen for undersøgelse af evt. fingeraftryk og DNA. Video er udtaget og overdraget til politiet. Chauffør havde ikke lidt nogen fysisk overlast men blev afløst af disp. som kørte turen færdig. Chaufføren ønskede ikke yderligere hjælp men lovede at ringe hvis han fik behov. Tir Tolerance Chikane. Passager chikanerede chauffør og passager politi sendt. - stod af på Harald Jensens Plads politi aflyst Tur26xx Tor Tolerance Vold. Ved Ellekærskolen er der problemer med mand. Han overfalder ktrl. Politiet rekv. Og de anholder personen.kontrollør Fre Tolerance Stenkast. Stenkast imod bussen ved Obstrupvej v. kirken Tur18xx Lør Tolerance Stenkast. 2 unge personer på knallert har smidt en flaske mod bussen og smadret forruden, PL informeret. Chauffør bliver afløst. Han er lidt rystet men ellers ok. Tur09xx Ons. 20 Diverse Politi tilkaldt: Politiet blev tilkaldt til en L1 ved Marienlund, da en passager uden billet ikke ville oplyse om navn, fødselsdato, adresse osv.kontrollør Tor Tolerance Stenkast. Stenkast fra nogle drenge. Ingen skade på bussen.tur05xx 0-Tolerance Chikane. Unge drenge sprøjter tåregas ind i bussen. PLer orienteret Tur18xx Fre Tolerance Chikane. Unge danskere tager nogle sæder fra leddet med ud af bagdøre. Chaufføren forsøger at lukke, med de når at smutte ud med 1 enkelt sæde og en 1½ sæde Det foregår ved Skejbygårdsvej retning Skejsbyparken. Chauffør ok Tur11xx Søn Tolerance Chikane. Et par drenge tager nødåbning af bagdør Tur25xx 0-Tolerance Chikane. Nogen har drejet i nødåbningen af bagdøren. Chaufføren ville snakke med plérn kunne ikke finde ud af at ringe ham op. Tur 18xx Jeg får kontakt til chaufføren ved Park Alle. Han fortæller mig, at en gruppe drenge tager nødåbning af bagdør. Han har det godt, og har ikke brug for yderligere hjælp. Han fortsætter turen. Tor Tolerance Chikane. Chaufføren satte en passager af som var ubehøvlet og talte groft overfor de andre passagerer. Tur09xx

12 12 Nr. 4 august 2007 Tema: Vold Juni 2007 Fra døgnrapporten Her skulle døgnrapporten for juli 2007 have været. Men efter at brandvæsenet ikke har radiocentralen mere, har Brancheafdelingen ikke adgang til en døgnrapport.

13 Nr. 4 august Trafikforhold Af red. Niels Larsen Billederne er indsendt til SporvejsNyt af Kjeld Nielsen, buschauffør 2996, og illustrerer de ofte kaotiske forhold i den århusianske trafik. I årenes løb har vi mange gange i SporvejsNyt bragt artikler om trafikforholdene i Århus. Illustreret med mange fotos som dokumentation. Det ville være synd at sige at, vi har haft særlig meget held med at få forbedret forholdene. Busgaden er stadig et farligt sted. Der holder stadig mange køretøjer til gene og fare i de århusianske gader. Nørre Allé, Nørregade, Frederiks Allé, Sct. Pauls Kirke Plads, Banegårdsgade osv. osv. Park Allé s stoppesteder, og andre steder i byen, er stadig potentielle ulykkessteder med fodgængere og passagerer alt for tæt på vejbanen, når busserne ruller ind. Busgaden ved Kloster Torvet er stadig en af de farlige steder i den Århusianske trafik. De forskellige myndigheder og arbejdsgiveren, Århus Sporveje, tager desværre ikke altid vores henvendelser særligt alvorligt. Det skal dog nævnes, at Århus Politi altid har svaret seriøst på vores henvendelser. Vi har ikke altid været enige med politiet, men har alligevel sat pris på, at de ville svare på spørgsmål. Dette skal selvfølgelig ikke få buschaufførerne til at give op og undlade at påvise de kritisable forhold overfor arbejdsgiver og myndigheder. Og hvis chaufførernes sikkerhedsrepræsentanter på et tidspunkt vil engagere sig lidt mere aktivt i at få løst nogle af de ovenfor nævnte problemer, ville det da være helt godt. Kjeld Nielsens billeder illustrerer f.eks., at der er flere steder i byen, hvor gul kantstensmarkering / stopforbud ville være yderst relevant. flere billeder >>

14 14 Nr. 4 august 2007

15 Nr. 4 august Vedrørende sikkerhedsmæssige fejl på busserne I tilfælde af sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved vognene, er det op til den enkelte buschauffør selv at afgøre, om det er forsvarligt at fortsætte kørslen eller afvente udskiftning af vognen. Hvis chaufførens afgørelse efterfølgende skønnes at være uhensigtsmæssig tager en PL og en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant en samtale med den pågældende chauffør for drøftelse af forholdet. Nedenstående bringes uddrag fra referatet fra»koordineringsmødet i Sikkerhedsgruppen for Trafikafdelingen torsdag den 26. maj 2005«.»Punkt 3. Procedure ved fejl / defekte vogne. Det indskærpes, at det alene er chaufføren, der afgør, om fortsat kørsel er forsvarlig. Dette indebærer, at al kørsel med sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren og passagererne ikke finder sted. For at der kan være tale om udskiftning af en vogn med en sikkerhedsmæssig begrundelse, skal der være tale om væsentlige fejl. F.eks. knuste ruder og spejle, defekte døre, defekte bremser eller defekte viskere. Derudover skal både radio og video være virksomme, da man altid skal kunne komme i kontakt med vagtcentralen i tilfælde af vold og lignende. I andre tilfælde af fejl ved vognen skrives der fejlrapport. Når en chauffør har vurderet en fejl til at udgøre væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for den videre kørsel og ønsker vognen udskiftet, kan udskiftning af vognen ikke tilsidesættes af andet personale. extra

16 16 Nr. 4 august 2007 Pensionisterne På bestyrelsesmødet den 14/5 07 blev der vedtaget følgende aktiviteter: Efter starten den 6/9 07 hvor der er alm. klubmøde,så mødes vi: Den 20/9 til klubmøde - bowling og mad! Den 4/10 til klubmøde!*- Den 18/10 til klubmøde og banko ( Ny model??? )! Den 1/11 til klubmøde og skydning! Den 15/11 til julefrokost som sidste år, på GH kl. 12,00! Den 6/12 til afslutning med gløgg og æbleskiver! Starten på det nye år bliver så den 3/ med klubmøde! Derefter er der generalforsamling den 17/ Rettelse Pbv. H.P. Dalsgaard I sidste nummer af SporvejsNyt stod der tlf.nr ved bestyrelses-medlem Sonja Pedersen. Det var ikke korrekt. Det rigtige tlf.nr. er Skriv løsningen på om stå en de kupon. Afleverer ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : søndag den 30. sep. 2007, kl Mærk kuverten Sudoku, så deltager du i lodtrækningen om 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra juni-nummeret. Vinderen blev: 3126 Freddie Sørensen Gevinsterne 2 flasker god rød vin kan afhentes i brancheafdelingen. Hjertelig tak For venlig deltagelse og opmærksomhed ved min mand Niels Jørn Asfergs (826) bisættelse den 18/ En stor tak til Århus Sporveje og tak for det store fremmøde af tidligere kollegaer. Med venlig hilsen Ingelise Asferg

17

18 18 Nr. 4 august 2007 Sudoku Nr.: Navn:

19 Nr. 4 august Vore Foreninger Idrætsforeningen: Forretningsudvalg Formand: Hugo Bæk, Strandvejen 8 Saksild 8300 Odder, tlf Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33, 8000 Århus C, tlf Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41, 8310 Tran bjerg J., tlf Sekretær: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266, 8380 Trige, tlf Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9, 8520 Lystrup, tlf Badminton-afd. Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266, 8380 Tri ge, tlf Fodbold-afd. Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Ris skov, tlf Håndbold-afd. Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16, st. tv., 8000 År hus C. Skytte-afd. Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B, 8240 Risskov, tlf Bowling-afd. Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5. th., 8240 Risskov, tlf Sporvejenes Tyrolere v/ Henry V. Petersen, tlf Sporvejenes Frimærke- og Møntklub Formand: Peder Møller, tlf Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf , Ib Isaksen, tlf Sporvejenes Spare- og boligforening Kontortid: Onsdag kl Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord. Formand: Lars Petersen, tlf Kasserer: Freddy Thomassen, tlf Kunstforeningen ved Århus Sporveje Formand: Lis Sø ren sen, tlf , efter kl. 18. Kasserer: Jess V. Petersen. Sekretær: Jens Nabe-Niel sen, tlf Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Formand: Niels L. Carl sen, tlf Sekretær: John E. Nielsen, tlf Kasserer: Ole Pedersen, tlf Århus Sporvejes Jægerklub Kontaktmand Station Nord: Hanne Folkmann, tlf SAFF Forsikringsforeningen v/århus Sporveje Formand: Jens Dambro, tlf ÅS MC-klub Formand: Teddy R. Jensen, tlf Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen, tlf Børne- og hjælpefonden v/århus sporveje: Formand: Poul Erik Grütter, tlf Kasserer: Zorica Odgaard Den Dan ske Bank konto nr Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub Formand: Niels Carlsen, tlf / Kasserer: Bent Meller, tlf / Sekretær: H. P. Dalsgård, tlf Uniformsdepotets åbningstider Onsdag og torsdag kl Vigtigt ved arbejdsskader Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk) Formand: Gerda Nielsen, tlf Næstformand og materielforvalter: Preben Andersen, tlf Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf (Sammenspil tors dag kl i un der vis nings - lo ka ler ne på Sta ti on Nord). I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne

20 Afsender: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J HUSK Extra-ordinær generalforsamling torsdag den 20. sep & Ordinær generalforsamling torsdag den 25. okt. 2007

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trusler om vold s. 4 Burchaufførerer s. 5 Ny tillidsmand: Finn Simonsen s. 6 Fra FOAs A-kasse s. 7 Døgnrapporten s. 8-10 Fumleby

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2005 53. år gang. Ny turnus?

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2005 53. år gang. Ny turnus? Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2005 53. år gang Ny turnus? Indhold: Leder s. 3 En torsdag i august s. 4 Bemærkninger/kommentar s. 8 Tema: Vold s. 10 1001 nats eventyr s. 12 Tak for hjælpen...

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 5 August 2004 52. år gang Rygning på arbejdspladsen 2 side 15-16 Side 15 16 Side 5 Et skævt smil Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Læs mere

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2004 52. år gang Opdeling af ÅS Brancheforeningen holder flyttedag Side 17 20 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 CHAUFFØRHJØRNET s. 5 FOKUS PÅ VOLD s. 6 FUMLEBY s. 24

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Fane indvielse 1. maj 2008 NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG Avisbude: Kæden er knækket Se side 08 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.4 / September 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: FORSIDEN Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Nye tider Den 1. juli 2009 stoppede

Læs mere

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 4: Bizart sammenhold Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 5 Meget kan gå. Side 7 Ulovlig færdsel i sporene. Side 8 Selv små chok kan udløse. Side 10 Det glemte Nordjylland

Side 3 Lederen. Side 5 Meget kan gå. Side 7 Ulovlig færdsel i sporene. Side 8 Selv små chok kan udløse. Side 10 Det glemte Nordjylland Side 3 Lederen Side 5 Meget kan gå galt Side 7 Ulovlig færdsel i sporene Side 8 Selv små chok kan udløse. Side 10 Det glemte Nordjylland Side 13 Kørelærer i DSB Side 14 Lænderygkonference Side 16 Nyt fra

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

20. Årgang nr. 1 April 2012

20. Årgang nr. 1 April 2012 - 20. Årgang nr. 1 April 2012 Formand: Hans Martin Andersen 27605533 hma@maler.dk Næstformand: Thomas Winandy 29667857 tpw@maler.dk Kasserer: Jesper Høj 27605530 jeh@maler.dk Jørgen Smidstrup Lars Nielsen

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010

CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010 CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010 Overenskomstbrikkerne 2010 Kolofon Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København og Trafikfunktionærernes Fagforening. Redaktion og annonceekspedition Svanevej 22,

Læs mere

rejsekort Skadesprojektet Status pr. 1. marts BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og side 8-9 Marts 2015 Nyhedsbrevet side 12

rejsekort Skadesprojektet Status pr. 1. marts BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og side 8-9 Marts 2015 Nyhedsbrevet side 12 Marts 2015 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og rejsekort side 8-9 Skadesprojektet Status pr. 1. marts side 12 Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? side 4-5 Beskæftigelsesminister så aarhusiansk

Læs mere

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Januar 2004-16. årgang - nr. 53 fødderne i himlen rejseberetning fra cambodia Hanne Ziebe lagde fødder til et interview med den nyeste forretning

Læs mere