Feriebilleder fra Cuba og Thailand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feriebilleder fra Cuba og Thailand"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august år gang Feriebilleder fra Cuba og Thailand INDHOLD Leder s. 3 Tænk jer om s. 4 Det virker lidt gumpetungt... s. 5 Trafikfunktionærernes Fagforening... s. 8 Selvhjælpsgruppen s. 9 Vold s. 10 Trafikforhold s. 13 Pensionisterne s. 16 Sudoku s. 18

2 2 Nr. 2 April 2007 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Skal du træffe Bente Mikkelsen i Brancheafdelingen på Chr. X's vej, så ring i forvejen, da Bente ofte bliver kaldt ud fra kontoret. Brancheafdelingens, Bente Mikkelsens mail adresse er: Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Johnny C. Fischer Tlf Næstformand Bente Mikkelsen Tlf Billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Alex Baun Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Nord Syd Hans Jensen Syd Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Torben Lund Tlf Sikkerhedsrepræsentanter Billetkontrollører Nord: Pay Randlev Tlf Syd: Josef Stemborg Tlf Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Redaktion: Niels Larsen Tlf Niels K. Kirk Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Torben Lund Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio oktober 2007 Oplag: Deadline: Søndag d. 30. sep kl

3 Nr. 4 august Tre rapporter om dårligt arbejdsmiljø Først sagde Arbejdstilsynet, at vores arbejdsplaner ikke er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Senest har Arbejdstilsynet udstedt påbud til Århus Sporveje om at rette op på forholdene. Herefter gennemførte Crecea (BST) en undersøgelse, hvor vi har besvaret spørgeskemaer om arbejdsmiljøet. Resultatet var skræmmende ringe set i forhold til sammenlignelige arbejdsområder. Senest har Sporvejene selv gennemført en såkaldt Arbejdspladsvurdering. Også arbejdspladsvurderingen giver et billede af en arbejdsplads der har det rigtig skidt. En arbejdsplads, hvor ledelsen i den grad mangler lydhørhed overfor chaufførernes behov. Samlet set giver de tre rapporter ledelsen mere end rigeligt at se til. Derfor er det måske forståeligt, at ledelsen kaster sig over det, som umiddelbart kan tilskrives chaufførerne selv eller slet og ret forsøger at negligere rapporternes alvor. Men det er ikke acceptabelt. I FOA Århus er der aldrig set lignende tilfælde. Anklagerne er så massive, at det burde påkalde sig langt større politisk opmærksomhed end tilfældet er. Ledelser er tidligere sat af for mindre omfattende problemer, end de som Sporvejene står med. Ikke dermed sagt, at det er løsningen men det kan undre, at ledelsen forholder sig så afslappet til den massive og alvorlige kritik. Man får det indtryk, at ledelsen læner sig op af en opfattelse af, at det er forventeligt, at chaufførerne er kritiske. Men ledelsen tager fejl. Det er ikke en naturlov, at medarbejderne reagerer negativt på omstruktureringer, og hvis ledelsen havde et bedre kendskab til vores historie, så ville de også vide, at chaufførerne igennem tiderne har deltaget i mange og store omstruktureringer. Ledelsen ville også vide, at en række rationaliseringstiltag er foreslået af chaufførerne vel at mærke via talsmandssystemet og vel at mærke på områder, som ikke ville blive opfattet negativt at passagererne. Chaufførernes tidligere indgående kendskab til de enkelte linier havde nemlig den fordel, at chaufførerne også kunne bidrage positivt med informationer om, hvor en rute var overflødig, og hvor der manglede afgange m.v. Problemerne ved Århus Sporveje kan således bedst tilskrives en ny ledelsesstruktur hvor ledelsen pr. definition har ret og hvor medarbejdernes indsigelser forslag m.v. alene betragtes som uvilje og brok. Holder det vand så har ledelsen også demonstreret, hvordan arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed påvirkes af medindflydelse eller mangel på samme. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Bente Mikkelsen Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Forsiden: Feriebilleder fra Cuba og Thailand Fotos: Keld Nielsen Jens Dambro Niels Larsen Claus Pedersen Med venlig hilsen Bente Mikkelsen

4 4 Nr. 4 august 2007 Tænk jer om Af Bente Mikkelsen, Brancheafdelingen. Kender du det, at du skal starte en bus op i garagen, men dørene i bussen vil ikke lukke op fordi gummilisterne klister sammen? Sådan en situation har medført en arbejdsskade for en kollega. Dørene åbnede ikke, da han trykkede på dørknappen. Herefter tager han lufttrykket med nødåbningen men også uden resultat. Derefter gjorde chaufføren det, som mange gør han brugte hånden til at trykke på døren. Døren gik herefter op med et smæld og desværre rammer døren chaufførens albue. Slaget på albuen var så alvorlig, at chaufføren måtte sygemeldes og opereres. Operationen var ikke vellykket tvært imod har chaufføren stadig problemer med armen og mangler følelse i flere fingre. Chaufføren mistede også sit arbejde. Hændelsen er naturligvis anmeldt som en arbejdsskade, men Århus Sporveje vil ikke vedkende sig erstatningsansvar, idet de påstår, at uheldet var chaufførens egen skyld. De henviser til retningslinier af hvilke det fremgår, at såfremt en bus ikke vil åbne ved tryk på knappen, kan chaufføren trykke på nødåbningen, hvorefter lufttrykket tages af døre. Herefter kan døren uden fare lukkes op. Kan døren ikke det, skal bussen fejlmeldes til værkstedet, og en anden bus vil blive udleveret. Det springende punkt er efter ledelsens opfattelse at chaufføren bruger hånden til at hjælpe med døråbningen. Sagen er naturligvis ikke slut med det men i skrivende stund kender vi ikke den endelige afslutning. Men i mellemtiden må vi andre tage ved lære af sagen. Åbner døren ikke af sig selv så lad den stå, og bed om en ny bus.

5 Nr. 4 august Det virker lidt gumpetungt Af Niels Larsen, buschauffør 2721 Noget der ligner nedenstående sendte jeg til Arbejdstilsynet i marts 2007, og måske får jeg et svar på et tidspunkt. Der er jo trods alt kun gået ca. 6 måneder, siden jeg sendte det. Til Arbejdstilsynet Århus Min henvendelse drejer sig om et problem af sikkerhedsmæssig karakter, som jeg har forsøgt at få min arbejdsgiver til at afhjælpe. Jeg er buschauffør ved Århus Sporveje Busselskabet, Bryggervej 35, 8240 Risskov. Problemet er manglende fuld synlighed af bussens højre sidespejl i den rensede del af forruden, når vinduesvisker anvendes. Nu nærmer sig tiden med slud og sne og det er derfor problematisk, hvis man som chauffør i mange busser kun har % af højre sidespejl synligt i den rensede del af forruden. Højre sidespejl er utroligt vigtigt for chaufførens orienteringsmuligheder. I dagslys med regn kan man trods alt se noget i den urensede del af forruden, men i mørke eller med slud på forruden er muligheden for fuldt udsyn væk. Problemet er udpræget på de nyere busser i vognparken. Retfærdigvis skal det siges, at arbejdsgiveren ind i mellem løser problemet med justering af visker eller spejlarm. Så vidt jeg ved, monterer Århus Sporveje ofte deres egne spejlarme-typer på busserne ved nye leveringer. Desværre er disse spejlarme ofte for korte eller af en type, som chaufføren ikke kan skubbe ind mod vognen for at opnå synlighed af højre sidespejl i den rensede del af forruden. Eller bussens visker er fejlagtigt indstillet. Jeg har selvfølgelig, mange gange, brugt de muligheder, der er for at gøre opmærksom på problemet gennem diverse kanaler på arbejdspladsen. Jeg har skrevet mange fejlrapporter og henvendt mig direkte til ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Ved Århus Sporveje har man et system, hvor chaufføren indberetter fejl på en dertil indrettet rapport. Århus Sporveje kan så på en kopi i rapportbogen, der ligger i bussen, svare hhv. at fejlen er udbedret, at fejlen udbedres senere eller at der ingen fejl er fundet. Desværre er det almindeligt, at der ikke kommer en påtegning i rapportbogen, så chaufføren er altså ikke orienteret om det videre forløb ved indberettede fejl. Af sikkerhedsrepræsentanter har jeg fået at vide, at man vil gøre noget ved problemet med synlighed af højre spejl. Det fik jeg første gang at vide for nogle år siden. For et års tid siden var jeg, uden egen skyld, indblandet i et trafikuheld hvor et par cyklister kom til skade. Politiet på stedet brugte megen tid, selvfølgelig, på at kontrollere at bussens spejle var korrekt indstillede og synlige. Det var de. Men havde det regnet, og havde hele spejlet ikke været synligt, havde jeg sandsynligvis fået skyld. Forhåbentlig kan denne henvendelse føre til, at forholdene bliver bragt i orden. Med venlig hilsen

6 6 Nr. 4 august 2007 Problemet med højre sidespejl bragte jeg, næsten som en årlig tradition, op på Sikkerhedsårsmødet i forbindelse med Brancheafdelingens generalforsamling i oktober Sikkerhedsrepræsentanterne lovede at sagen ville taget op snarest med arbejdsgiveren, da busserne selvfølgelig skal opfylde lovens krav. Loven siger, at et sidespejl, der ses gennem forruden, skal være 100% synligt i den af forruden, der renses af viskeren. Der skete imidlertid ikke tilstrækkeligt i sagen. De samme busser blev ved med at blive anvist til kørsel i ulovlig stand. I marts 2007 sendte jeg så ovenstående henvendelse til Arbejdstilsynet, uden at få svar. I april 2007 sendte jeg en kopi af henvendelsen til Chris Gade Oxholm Sørensen, der blev valgt som sikkerhedsrepræsentant for chaufførerne på station Syd på årsmødet i oktober Jeg hørte ikke noget fra Chris, men jeg fik en mail fra Pay Randlev, der er sikkerhedsrepræsentant på station Nord og chaufførernes repræsentant i vognudvalget. Pay fortalte om nogle initiativer, der er taget for at løse problemet. At Århus Sporveje ved levering af nye busser monterer en standard spejlarm og sidespejl, er selvfølgelig fornuftigt. Da der tilsyneladende bliver ødelagt en del spejle og spejlarme pga. påkørsler, er der bestemt økonomisk fornuft i at bruge stort set samme materiel på busserne. Men det må være en betingelse, at det monterede opfylder lovens krav. Hvis en bus går gennem syn med et højre sidespejl, der ikke kan ses i den af viskeren rensede del af forruden, så har de snorksovet i synshallen. Eller ikke udført deres arbejde grundigt nok. På en regndag for nylig fik jeg udleveret en bus, som et pænt stykke tid siden blev fejlmeldt med det omtalte problem. Var fejlen rettet? Næh, højst 75% af højre sidespejl var synligt i den del af forruden, som viskeren rensede. Jeg husker ikke, om det var en af de busser, hvor højre spejlarm er løs og en gang imellem svinger ud og ind. Et vindstød eller et bump i vejen, spejlarmen flytter sig og bussens side fylder nu mest af spejlbilledet. Men det kunne have været en af de busser, der tit ruller baglæns, når man skal i gang efter stop. I øjeblikket hænger der opslag rundt omkring omhandlende Sikkerhedsgruppens koordineringsmøde i april Problemet omkring højre sidespejls synlighed i den af viskeren rensede del af forruden var ikke på dagsordenen. På mødet blev der brugt en del tid på at diskutere placeringen af holderen til køretavlen. På næste side er bragt en kommentar til denne artikel fra sikkerhedsrepræsentant Pay Randlev.

7 Nr. 4 august Detter er et eksempel på en rapport og denne kan være lavet i mellemtiden. Udsyn og hvad deraf følger... Af 1090 Pay Randlev SR station nord p.t. vognudvalgsmedlem for sikkerhedsgruppen. Et svar på de problemer der anføres i artikel fra en chauffør Som anført af en chauffør er der til tider problemer med spejlene på alle bustyper, og da vores busser er på gaden hver dag, er det nødvendigt at alle chauffører skriver en fejlrapport, hver gang de får en bus hvor det ikke er muligt at indstille spejlene rigtigt. Alle de i drift værende bustyper er monteret med de spejlarme de er godkendt med af bilinspektionen. Der er derfor ikke tale om at der monteres andre typer ved reparation. Der er på flere af bustyperne, forskel på vinduesviskerens længde for at tilgodese et rensningsareal af forruden der er tilstrækkeligt, hvis der er chauffører der modtager en sådan bus, med forkert montering, skal der foretages den sædvanlige anmodning om udskiftning Hvis en chauffør modtager en bus hvor spejlarmen sidder løst, skal bussen selvfølgelig skiftes, og hvis dette ikke sker, vil alle i sikkerhedsgruppen tage sig af problemet, såfremt en udskiftning ikke foretages hurtigst muligt. Der lægges fra sikkerhedsgruppen stor vægt på udsyn, såvel gennem forrude som sideruder og døre, og det er den forbindelse at der er ønske om at fjerne kørebogsholderen da den misbruges til at anbringe køretavle i, hvilket tager en væsentlig del af udsynet gennem forruden, derfor har punktet været behandlet på sidste sikkerhedsmøde. Sammen med øvrige gener for et maksimalt udsyn. Som afslutning er det glædeligt at der stadig er chauffører der tager sikkerheden og udsynet alvorligt.

8 8 Nr. 4 august 2007 Trafikfunktionærernes Fagforening i København skal IKKE opløses Resultatet af urafstemning nummer 2 foreligger Af red. Niels Larsen Nr. 3 juni Nr. 3 juni 2007 Sammen er vi kommet hertil Sammen kan vi ikke fortsætte! Vor fagforening består af tre, nærmest fire forskellige grupper: - de offentligt ansatte parkeringsvagter - de privat ansatte buschauffører, der kører på Ryvang, - de privat ansatte buschauffører, der kører alle andre steder, - og de der i en periode er kommet ud af arbejdsmarkedet, eller har sagt farvel til det efter udstået dåd. TFs bestyrelse og de fagligt valgte TFs Generalforsamling: Ny afstemning Fra Trafikfunktionærernes Fagforenings (København) fagblad Sporvognen nr Det var en lun sommeraften, og indenfor var det bestemt ikke koldere, da en noget ophedet debat om buschaufførernes organisatoriske fremtid endte med at give et solidt og markant flertal for at sende spørgsmålet om TF s opløsning til urafstemning. Oplægget fra bestyrelsen var, at de forskellige grupper nu igennem mange år havde fulgtes ad; men at de, uanset hvad, ikke fortsat ville kunne følges ad. De offentligt ansatte parkeringsvagter ville under alle omstændigheder fortsætte i FOA, mens de privat ansatte buschauffører der kørte andre steder end på Ryvang, ville være at finde i 3F. Og når det nu var sådan fat, så var det eneste rimelige at opløse foreningen. For bestyrelsen og dermed også flertallet på den ekstraordinære generalforsamling, var det endvidere et spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden kunne løse de opgaver vi står overfor. Den vigtigste opgave her vil være at sikre, at de ideer og det tankesæt der ligger bag vores overenskomsts arbejdstilrettelæggelsesregler, fortsat kan være virksomme i storbyens bustrafik. Mange af de grundpiller disse regler bygger på, er jo netop også de krav som 3F førte frem, ved de nyligt overståede overenskomstforhandlinger. At arbejdsgiverne i ly af forligsmanden ikke formåede at føre realitetsforhandlin- Uanset hvad, så vil vi ikke høre sammen om kort tid. De offentligt ansatte parkeringsvagter hører til i FOA, hører til i FOA afd. 1 De privat ansatte buschauffører, der kører alle andre steder end på Ryvang, kan ikke fortsat få lov at være i FOA, og de hører til hos Chaufførernes fagforening, der hvor deres overenskomst er! De privat ansatte buschauffører på Ryvang kan fortsætte i FOA, i FOA afd 1, som deres egen lille gruppe, så længe de kører på Ryvang; men de kan også fortsætte på samme overenskomstvilkår i Chaufførernes Fagforening, hvor de sammen med alle andre kolleger kan kæmpe for, at principperne i vores overenskomst bliver udbredt. Alle efterlønnere, arbejdsløse står det i princippet frit hvor de vil være. Men sammen kan vi ikke gå videre. Derfor forslaget om at opløse TF. Sammen har vi opbygget det vi har, sammen er vi nået til det sted vi er i dag. Sammen skal vi opløse vores forening. Fællesskabet har brug for din stemme. Stem Ja, til opløsning af TF. ger herom, betyder ikke at kravene er droppet, snarere at de skal står med større styrke, når nu det udvalgsarbejde om arbejdstidsregler skal påbegyndes mellem 3F og arbejdsgiverne. Det arbejde skal vi understøtte så meget vi kan. For resultatet heraf, kan jo blive vor egen skæbne førend vi ved af det. Dernæst bliver der den kæmpemæssige opgave det er, for tillidsmandskorpset og fagforeninger, at sikre at der sker en udvikling således at så mange som muligt, får fat i det nye uddannelsestillæg. Et uddannelsestillæg der vil give cirka om året til den enkelte. Det betyder at alle ansatte der kører rundt på gummihjul, ikke bare buschauf- fører, skal kompetenceafklares i forhold til, om de kan leve op til kravene, og i givet fald hvilke kurser de måtte mangle, for at erhverve sig tillægget. Dette skal så sammenholdes med, at de der kan udbyde kurserne gør det, og gør det i de rette kvantum i forhold til hvad resultaterne af kompetenceafklaringen tilsiger. Og de skal udbydes på de tidspunkter hvor det er realistisk, at virksomhederne kan afse de ansatte. Det bliver en kæmpeopgave, men ikke uløselig. Red. SporvejsNyt: Men uløselig for en lille afdeling, der vil stå isoleret i opgavevaretagelsen. Nu sender generalforsamlingen så spørgsmålet om opløsning af TF ud til urafstemning. Materialet vil være hjemme hos den enkelte omkring den 15. juni. Se efter opslag desangående. Brug din stemmeret, og brug den med tanke på, at vi står foran opgaver der skal løftes ansvarligt. På Trafikfunktionærernes Fagforenings ekstraordinære generalforsamling i februar 2007 blev det med stemmetallene 62-4 bestemt at afholde urafstemning om fagforeningens opløsning. Der blev afgivet 682 stemmer i urafstemningen. Ja til opløsning 422 og nej til opløsning 249. Blanke og ugyldige 11. Stemmeprocent 57 %. Forslaget faldt, procentdelen af ja stemmer var ikke høj nok, og Trafikfunktionærernes Fagforening skulle ikke opløses. På den ordinære generalforsamling en måneds tid senere i marts 2007 blev bestyrelsen, med stemmetallene 45 ja, ingen imod og 1 undlod, pålagt at arbejde for en uddybende afdækning af muligheder. Et par måneder efter, i maj 2007, blev den i artiklen omtalte ekstraordinære generalforsamling afholdt og fagforeningens bestyrelse foreslog, med fremlæggelsen af et nyt gennemarbejdet arbejdstema, at der igen blev afholdt urafstemning om fagforeningens opløsning. Forslaget blev vedtaget med stemmetallene Urafstemningen er nu, i juni 2007, i gang og vil være afsluttet medio juli. Opløsning først et stykke tid derefter. Det bliver interessant at få resultatet af den nye afstemning. Forhåbentlig vil mange TF medlemmer deltage også her i anden omgang. I næste nummer af SporvejsNyt bringer vi sidste nyt om Trafikfunktionærernes Fagforening i København. Vedrørende sikkerhedsmæssige fejl på busserne I tilfælde af sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved vognene, er det op til den enkelte buschauffør selv at afgøre, om det er forsvarligt at fortsætte kørslen eller afvente udskiftning af vognen. Hvis chaufførens afgørelse efterfølgende skønnes at være uhensigtsmæssig tager en PL og en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant en samtale med den pågældende chauffør for drøftelse af forholdet. Nedenstående bringes uddrag fra referatet fra»koordineringsmødet i Sikkerhedsgruppen for Trafikafdelingen torsdag den 26. maj 2005«.»Punkt 3. Procedure ved fejl / defekte vogne. Det indskærpes, at det alene er chaufføren, der afgør, om fortsat kørsel er forsvarlig. Dette indebærer, at al kørsel med sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren og passagererne ikke finder sted. For at der kan være tale om udskiftning af en vogn med en sikkerhedsmæssig begrundelse, skal der være tale om væsentlige fejl. F.eks. knuste ruder og spejle, defekte døre, defekte bremser eller defekte viskere. Derudover skal både radio og video være virksomme, da man altid skal kunne komme i kontakt med vagtcentralen i tilfælde af vold og lignende. I andre tilfælde af fejl ved vognen skrives der fejlrapport. Når en chauffør har vurderet en fejl til at udgøre væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for den videre kørsel og ønsker vognen udskiftet, kan udskiftning af vognen ikke tilsidesættes af andet personale. Forslaget faldt igen Den højere stemmeprocent med færre afgivne stemmer skyldes formentlig at medlemsantallet i TF er blevet mindre i tiden mellem de to afstemninger. Situationen er altså, at Trafikfunktionærernes Fagforening i København skal bestå. Torsdag den 30. august afholder TF ekstraordinær generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen bliver konsekvenserne af resultatet af afstemningen om opløsning af TF. I sidste nummer af SporvejsNyt omtalte vi urafstemningen om opløsning af Trafikfunktionærernes Fagforening (FOA) med følgende optagelse i Chaufførernes Fagforening (3F). 2/3, altså 66,6 %, af de afgivne stemmer skulle sige ja til opløsning, for at denne kunne træde i kraft. 682 TF medlemmer deltog i den første urafstemning. Stemmeprocenten var 57. Ja til opløsning 422. Nej til opløsning 249. Blanke og ugyldige 11. Forslaget faldt Det blev efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling i TF besluttet at afholde en ny urafstemning om opløsning af fagforeningen. 668 TF medlemmer deltog i den anden urafstemning. Stemmeprocenten var 58,9. Ja til opløsning 432. Nej til opløsning 233. Blanke 3. Det er flot, at så mange også deltog i den anden urafstemning. Princippet om urafstemning ved vigtige beslutninger i en fagforening er godt. Det viser sig ofte, at deltagelsen i en urafstemning er højere end ved en normal generalforsamling, hvor det desværre ofte kun er ganske få medlemmer, der møder op. Når buschaufførerne i FOA Århus forhåbentlig snart skal tage stilling til et forhandlingsresultat, som vores fagforening når frem til med Århus Sporveje Busselskabet, vil det være en rigtig god ide at afholde en urafstemning.

9 Nr. 4 august Så starter selvhjælpsgruppen for buschauffører igen Af Bente Mikkelsen, Brancheafdelingen Første møde efter ferien er den 1. august kl i FOA s lokaler på Chr. X s vej 56-58, i Viby (faste mødedage på onsdage i ulige uger kl i FOA) Selvhjælpsgruppen for buschauffører er startet op af FOA Århus i en periode hvor mange chauffører blev fyret på grund af sygdom. Og ideen har vist sig at være rigtig god. Rigtig mange kolleger har haft gavn af at tale med andre kolleger, som også havde fået problemer i jobbet som buschauffør hos Århus Sporveje. Igennem tiden er der kommet mange nye kolleger til og heldigvis er der også kolleger, som med tiden ikke længere har brug for selvhjælpsgruppen. Der kommer stort set nye kolleger til hver eneste gang chaufførerne møde. Selvhjælpsgruppen er ikke nogen klagesang, tvært imod. Ganske vist har chaufførerne i selvhjælpsgruppen hver sin skæbne eller udfordring om man vil. Men chaufførerne har også en fælles erfaring både i jobbet og i forhold til, at man måske pludseligt skal forholde sig til en anderledes fremtid. Fakta er i hvert fald at der har været god hjælp at hente for de fleste og mange har erfaret, at de også selv har noget at bidrage med i forhold til andre kolleger. Og så bliver der grinet meget. Sjove beretninger og fælles erfaringer fra jobbet som buschauffør bliver udvekslet med stor munterhed og også alvor. For vel har tiderne ændret sig men der er trods alt også en verden uden for Sporvejene. Nogle chauffører skal faktisk forholde sig til et nyt og anderledes arbejdsliv andre har stadig et ønske og et håb om at kunne fortsætte i jobbet. Men uanset baggrund så kan vi kun opfordre dig til, at bruge et par timer sammen med kollegerne, og danne dit eget indtryk af, om der her er hjælp, støtte, opmuntring m.v. at hente for fremtiden. Chaufførerne tilrettelægger selv indholdet på møderne i selvhjælpsgruppen. Ind imellem bliver relevante fagpersoner inviteret til at gennemgå diverse regler og muligheder m.v. Som hovedregel er der altid en faglig repræsentant til stede ved møderne enten fra klubben eller fra FOA.

10 10 Nr. 4 august 2007 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør ringer oppå mobiltelefonen får han/hun kontakt til Driftscentret hos Århus Sporveje, eller der ringesdirekte til vagthavende personaleder. Det er Driftscentret / Pl erne, der notererde indberettede episoder og hændelseri døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer om. Undlades det at orientere Driftscenter / Pl ere om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Driftscentret / Pl erne har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Driftscentret / Pl erne om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den offi cielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås.

11 Tema: Vold Nr. 4 august Juni 2007 Fra døgnrapporten Lør Tolerance Chikane. Pass. henvendte sig til chauffør om at der var 3 af anden etnisk baggrund som sad og generede og spyttede på passagerne og ville have dem af. Chaufføren havde intet set og de stod umiddelbart af derefter...fortsætter turen...tur 18xx 0-Tolerance Chikane. Blev provokeret af 3 2. g. De unge kom ikke med vognen men med på videoen.tur17xx Man Tolerance Chikane. To grupper af danskere lavede ballade i bussen og sloges indbyrdes af to omgange, chaufføren ikke involveret og fortsætter...(skoleelever`s sidste dag...druk) Tur09xx Lør Tolerance Røveri. Chaufføren får frarøvet sin taske da han gennemgår bussen for hittegods. Gerningsmand beskrevet som mørk person med kasket og hvide sko. Chauffør rystet. Politi afsendt. PL er afsendt. Tur 15xx Tillæg PL: Fik en god snak med Chauffør og han var godt gal over at han var blevet frarøvet sin Chaufførtaske med vekselpenge. Tasken blev fundet af politiet men uden penge og blev taget med ned på stationen for undersøgelse af evt. fingeraftryk og DNA. Video er udtaget og overdraget til politiet. Chauffør havde ikke lidt nogen fysisk overlast men blev afløst af disp. som kørte turen færdig. Chaufføren ønskede ikke yderligere hjælp men lovede at ringe hvis han fik behov. Tir Tolerance Chikane. Passager chikanerede chauffør og passager politi sendt. - stod af på Harald Jensens Plads politi aflyst Tur26xx Tor Tolerance Vold. Ved Ellekærskolen er der problemer med mand. Han overfalder ktrl. Politiet rekv. Og de anholder personen.kontrollør Fre Tolerance Stenkast. Stenkast imod bussen ved Obstrupvej v. kirken Tur18xx Lør Tolerance Stenkast. 2 unge personer på knallert har smidt en flaske mod bussen og smadret forruden, PL informeret. Chauffør bliver afløst. Han er lidt rystet men ellers ok. Tur09xx Ons. 20 Diverse Politi tilkaldt: Politiet blev tilkaldt til en L1 ved Marienlund, da en passager uden billet ikke ville oplyse om navn, fødselsdato, adresse osv.kontrollør Tor Tolerance Stenkast. Stenkast fra nogle drenge. Ingen skade på bussen.tur05xx 0-Tolerance Chikane. Unge drenge sprøjter tåregas ind i bussen. PLer orienteret Tur18xx Fre Tolerance Chikane. Unge danskere tager nogle sæder fra leddet med ud af bagdøre. Chaufføren forsøger at lukke, med de når at smutte ud med 1 enkelt sæde og en 1½ sæde Det foregår ved Skejbygårdsvej retning Skejsbyparken. Chauffør ok Tur11xx Søn Tolerance Chikane. Et par drenge tager nødåbning af bagdør Tur25xx 0-Tolerance Chikane. Nogen har drejet i nødåbningen af bagdøren. Chaufføren ville snakke med plérn kunne ikke finde ud af at ringe ham op. Tur 18xx Jeg får kontakt til chaufføren ved Park Alle. Han fortæller mig, at en gruppe drenge tager nødåbning af bagdør. Han har det godt, og har ikke brug for yderligere hjælp. Han fortsætter turen. Tor Tolerance Chikane. Chaufføren satte en passager af som var ubehøvlet og talte groft overfor de andre passagerer. Tur09xx

12 12 Nr. 4 august 2007 Tema: Vold Juni 2007 Fra døgnrapporten Her skulle døgnrapporten for juli 2007 have været. Men efter at brandvæsenet ikke har radiocentralen mere, har Brancheafdelingen ikke adgang til en døgnrapport.

13 Nr. 4 august Trafikforhold Af red. Niels Larsen Billederne er indsendt til SporvejsNyt af Kjeld Nielsen, buschauffør 2996, og illustrerer de ofte kaotiske forhold i den århusianske trafik. I årenes løb har vi mange gange i SporvejsNyt bragt artikler om trafikforholdene i Århus. Illustreret med mange fotos som dokumentation. Det ville være synd at sige at, vi har haft særlig meget held med at få forbedret forholdene. Busgaden er stadig et farligt sted. Der holder stadig mange køretøjer til gene og fare i de århusianske gader. Nørre Allé, Nørregade, Frederiks Allé, Sct. Pauls Kirke Plads, Banegårdsgade osv. osv. Park Allé s stoppesteder, og andre steder i byen, er stadig potentielle ulykkessteder med fodgængere og passagerer alt for tæt på vejbanen, når busserne ruller ind. Busgaden ved Kloster Torvet er stadig en af de farlige steder i den Århusianske trafik. De forskellige myndigheder og arbejdsgiveren, Århus Sporveje, tager desværre ikke altid vores henvendelser særligt alvorligt. Det skal dog nævnes, at Århus Politi altid har svaret seriøst på vores henvendelser. Vi har ikke altid været enige med politiet, men har alligevel sat pris på, at de ville svare på spørgsmål. Dette skal selvfølgelig ikke få buschaufførerne til at give op og undlade at påvise de kritisable forhold overfor arbejdsgiver og myndigheder. Og hvis chaufførernes sikkerhedsrepræsentanter på et tidspunkt vil engagere sig lidt mere aktivt i at få løst nogle af de ovenfor nævnte problemer, ville det da være helt godt. Kjeld Nielsens billeder illustrerer f.eks., at der er flere steder i byen, hvor gul kantstensmarkering / stopforbud ville være yderst relevant. flere billeder >>

14 14 Nr. 4 august 2007

15 Nr. 4 august Vedrørende sikkerhedsmæssige fejl på busserne I tilfælde af sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved vognene, er det op til den enkelte buschauffør selv at afgøre, om det er forsvarligt at fortsætte kørslen eller afvente udskiftning af vognen. Hvis chaufførens afgørelse efterfølgende skønnes at være uhensigtsmæssig tager en PL og en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant en samtale med den pågældende chauffør for drøftelse af forholdet. Nedenstående bringes uddrag fra referatet fra»koordineringsmødet i Sikkerhedsgruppen for Trafikafdelingen torsdag den 26. maj 2005«.»Punkt 3. Procedure ved fejl / defekte vogne. Det indskærpes, at det alene er chaufføren, der afgør, om fortsat kørsel er forsvarlig. Dette indebærer, at al kørsel med sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren og passagererne ikke finder sted. For at der kan være tale om udskiftning af en vogn med en sikkerhedsmæssig begrundelse, skal der være tale om væsentlige fejl. F.eks. knuste ruder og spejle, defekte døre, defekte bremser eller defekte viskere. Derudover skal både radio og video være virksomme, da man altid skal kunne komme i kontakt med vagtcentralen i tilfælde af vold og lignende. I andre tilfælde af fejl ved vognen skrives der fejlrapport. Når en chauffør har vurderet en fejl til at udgøre væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for den videre kørsel og ønsker vognen udskiftet, kan udskiftning af vognen ikke tilsidesættes af andet personale. extra

16 16 Nr. 4 august 2007 Pensionisterne På bestyrelsesmødet den 14/5 07 blev der vedtaget følgende aktiviteter: Efter starten den 6/9 07 hvor der er alm. klubmøde,så mødes vi: Den 20/9 til klubmøde - bowling og mad! Den 4/10 til klubmøde!*- Den 18/10 til klubmøde og banko ( Ny model??? )! Den 1/11 til klubmøde og skydning! Den 15/11 til julefrokost som sidste år, på GH kl. 12,00! Den 6/12 til afslutning med gløgg og æbleskiver! Starten på det nye år bliver så den 3/ med klubmøde! Derefter er der generalforsamling den 17/ Rettelse Pbv. H.P. Dalsgaard I sidste nummer af SporvejsNyt stod der tlf.nr ved bestyrelses-medlem Sonja Pedersen. Det var ikke korrekt. Det rigtige tlf.nr. er Skriv løsningen på om stå en de kupon. Afleverer ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : søndag den 30. sep. 2007, kl Mærk kuverten Sudoku, så deltager du i lodtrækningen om 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra juni-nummeret. Vinderen blev: 3126 Freddie Sørensen Gevinsterne 2 flasker god rød vin kan afhentes i brancheafdelingen. Hjertelig tak For venlig deltagelse og opmærksomhed ved min mand Niels Jørn Asfergs (826) bisættelse den 18/ En stor tak til Århus Sporveje og tak for det store fremmøde af tidligere kollegaer. Med venlig hilsen Ingelise Asferg

17

18 18 Nr. 4 august 2007 Sudoku Nr.: Navn:

19 Nr. 4 august Vore Foreninger Idrætsforeningen: Forretningsudvalg Formand: Hugo Bæk, Strandvejen 8 Saksild 8300 Odder, tlf Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33, 8000 Århus C, tlf Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41, 8310 Tran bjerg J., tlf Sekretær: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266, 8380 Trige, tlf Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9, 8520 Lystrup, tlf Badminton-afd. Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266, 8380 Tri ge, tlf Fodbold-afd. Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Ris skov, tlf Håndbold-afd. Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16, st. tv., 8000 År hus C. Skytte-afd. Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B, 8240 Risskov, tlf Bowling-afd. Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5. th., 8240 Risskov, tlf Sporvejenes Tyrolere v/ Henry V. Petersen, tlf Sporvejenes Frimærke- og Møntklub Formand: Peder Møller, tlf Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf , Ib Isaksen, tlf Sporvejenes Spare- og boligforening Kontortid: Onsdag kl Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord. Formand: Lars Petersen, tlf Kasserer: Freddy Thomassen, tlf Kunstforeningen ved Århus Sporveje Formand: Lis Sø ren sen, tlf , efter kl. 18. Kasserer: Jess V. Petersen. Sekretær: Jens Nabe-Niel sen, tlf Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Formand: Niels L. Carl sen, tlf Sekretær: John E. Nielsen, tlf Kasserer: Ole Pedersen, tlf Århus Sporvejes Jægerklub Kontaktmand Station Nord: Hanne Folkmann, tlf SAFF Forsikringsforeningen v/århus Sporveje Formand: Jens Dambro, tlf ÅS MC-klub Formand: Teddy R. Jensen, tlf Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen, tlf Børne- og hjælpefonden v/århus sporveje: Formand: Poul Erik Grütter, tlf Kasserer: Zorica Odgaard Den Dan ske Bank konto nr Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub Formand: Niels Carlsen, tlf / Kasserer: Bent Meller, tlf / Sekretær: H. P. Dalsgård, tlf Uniformsdepotets åbningstider Onsdag og torsdag kl Vigtigt ved arbejdsskader Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk) Formand: Gerda Nielsen, tlf Næstformand og materielforvalter: Preben Andersen, tlf Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf (Sammenspil tors dag kl i un der vis nings - lo ka ler ne på Sta ti on Nord). I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne

20 Afsender: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J HUSK Extra-ordinær generalforsamling torsdag den 20. sep & Ordinær generalforsamling torsdag den 25. okt. 2007

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2009 57. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2009 57. år gang INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 En fortælling... s. 6 Udstilling... s. 8 Stenkast... s. 9 FOA... s. 10 Fløjlsrevolution i Danmark?... s. 11 Digt... s. 13 Soduko s. 14 Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Dagsorden til ordinærgeneralforsamling Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 9.00 og 19.30 20.oktober 2009. Dagsorden: hos LO Århus

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Indledning Årets sikkerhedsarbejde har haft igen i år et stort omfang.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 7 november 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 7 november 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 7 november 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Ugidelige kollegaer, fejlrapporter vognskifte! s. 5 Århus Sporveje overtræder ferieaftalen s. 6 Fra pressen s. 7 Vold s. 8

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / 4.8.2007 Indhold 1. Nyheder. Nyheder. From: Villy Fink Isaksen To: Bendt Bendtsen ; 'Torben Høyer' Cc: 'Jan Nonbo' ; '(SR) Jean Philip Ricard' ; Torben Lund ; Alex

Læs mere

0 Tolerance september Tolerance

0 Tolerance september Tolerance 0 Tolerance september. 01.09 Ung mand spytter på chaufføren da denne holder ved Harald Jensens Plads. Han vil gerne have mulighed for at komme hjem og blive vasket. Chaufføren er meget vred over episoden,

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Indhold 1. Reaktion på et interview i JPÅrhus.. Reaktion på et interview i JPÅrhus. Direktør Høyer havde en hurtig reaktion på interviewet i JPÅrhus, som

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trusler om vold s. 4 Burchaufførerer s. 5 Ny tillidsmand: Finn Simonsen s. 6 Fra FOAs A-kasse s. 7 Døgnrapporten s. 8-10 Fumleby

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / 16.3.2007 Indhold 1. Brev til Torben Høyer fra Kjeld K. Kaasgaard. 2. Bacheloropgave. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Ansættelsesbrev? 5. Brev fra Frits Vittrup:

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august 2009 57. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august 2009 57. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august 2009 57. år gang INDHOLD Leder s. 3 Sommerudflugt... s. 4 Vold... s. 5 EU Kørekort... s. 6 Begrebs og... s. 7 Afskedssammenkomst... s. 8 Sommerfest... s. 9 Eva stod

Læs mere

INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne... s. 7 Betragtninger... s. 12 Regnskab... s. 14 Kina... s. 17 Soduko s.

INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne... s. 7 Betragtninger... s. 12 Regnskab... s. 14 Kina... s. 17 Soduko s. Brancheafdelingens fagblad nr. 5 december 2008 56. år gang Vi har nu fået et SR- og TR-kontor ved chaufførlokalet i Park Allé. Vi håber i det nye år at få faste kontortider, men indtil videre orienterer

Læs mere

Er dette det nye administrationskontor?

Er dette det nye administrationskontor? Brancheafdelingens fagblad nr. 3 august 2008 56. år gang Er dette det nye administrationskontor? INDHOLD Leder s. 3 Information om... s. 4 CHECK BRAKES AT NEXT STOP... s. 5 Hvad sker der i busserne...

Læs mere

Korrekturlæsning på læserbreve.

Korrekturlæsning på læserbreve. Aktionsgruppens mailservice nr. 82 den 9. juli 2006 kl. 20.55 Indhold 1. Korrekturlæsning på læserbreve. 2. Chaufførernes egne oplevelser. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Billetkontrollørerne. Korrekturlæsning

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 1 Februar 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 1 Februar 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 1 Februar 2006 54. år gang Indhold: Leder s. 3 Buschauffører bakker IKKE op s. 5 Kundeservice s. 6 Tema: Vold s. 10-13 0-tolerance 2005 s. 14 Køreplanen s. 15-17 Fumleby

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt:

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt: MØDE Dato 24. marts 2014 Mødekategori: Mødested: Stationsudvalgsmøde på Syd Aulaen Mødedato: 18. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30 Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder:

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 1 marts 2008 56. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 1 marts 2008 56. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 1 marts 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 En ellers god dag s. 4 Chikane, trusler og... s. 5 Århus Sporveje svigter s. 6 0-Tolerance tilfælde s. 7 Døgnrapporten s. 8-11

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 5. oktober 2009. 57. årgang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 5. oktober 2009. 57. årgang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 5 INDHOLD Leder s. 3 Indkaldelse til Generalforsamling s. 5 Beretning 2009 s. 6 Kollektiv trafik s. 10 Varm luft s. 11 BAR Transport s. 12 Det historiske hjørne s. 13 Sudoku

Læs mere

De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD

De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 1 april 2010 58. år gang De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD Leder s. 3 De kan IKKE bare give os skylden... s. 4 En kynisk ledelse s. 5 Syg

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2009 57. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2009 57. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2009 57. år gang INDHOLD Leder s. 3 Farvel og tak s. 4 Sporvejsorkestret s. 5 Sikkerhedsudstyr i busserne s. 6 Drillerier og mobning s. 7 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december år gang. ... og et godt nytår

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december år gang. ... og et godt nytår Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2010 58. år gang... og et godt nytår INDHOLD Leder s. 3 Foråret 2011 s. 4 Sygdom s. 5 Overarbejdssedler s. 6 Tjenestemandspension s. 7 Personalepleje s. 8 Referat

Læs mere

INDHOLD Leder s. 3 Generalforsamling 2011 s. 4 Retfærdighed s. 5 Overarbejdssedler s. 6

INDHOLD Leder s. 3 Generalforsamling 2011 s. 4 Retfærdighed s. 5 Overarbejdssedler s. 6 Brancheafdelingens fagblad nr. 1 marts 2011 59. år gang INDHOLD Leder s. 3 Generalforsamling 2011 s. 4 Retfærdighed s. 5 Overarbejdssedler s. 6 Positiv energi s. 7 Et langt arbejdsliv s. 9 Nye aftaler

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Gamle love Ny vedtægter Klublove 1 1 Foreningens navn er: Foreningens navn er: Foreningens formål er: Foreningens formål er:

Gamle love Ny vedtægter Klublove 1 1 Foreningens navn er: Foreningens navn er: Foreningens formål er: Foreningens formål er: Klublove 1. Foreningens navn er: Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Klubben for tjenestemænd og overenskomstansatte ved Århus Sporveje Foreningens formål er: At styrke det enkelte medlems medbestemmelse

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2005 53. år gang Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Indhold: Leder s. 3 Humanitært arbejde s. 4-5 P-kontrollører s. 6 Tema:

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 RESPEKT s. 5 3F's orienteringsmøde s. 10 Huset Venture s. 11 Tema: Vold s. 14 Nyt fra TR / SR s. 19 Fumleby s. 19 Hjernevrideren

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0078 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 Juni 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 Juni 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 Juni 2006 54. år gang Indhold: Støtteerklæring s. 3 Busgaden lukket s. 4-5 Arbejdsplads under forvandling s. 7-8 Marselisløb s. 11 Vold s. 12-13 Fumleby s. 14 Forår i Prag

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010 Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 August 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 August 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 August 2006 54. år gang Indhold Århus Kommunes Personalepolitik s. 3 Aktionsgruppens hjemmeside s. 4 Afsløring... s. 5 Personalesamtaler s. 6 En lille fortælling... s.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere