Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj år gang INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo 2008 s. 12 Sporvejspensionisterne s. 13 Sudoku s. 14

2 2 Nr. 2 maj 2008 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Skal du træffe Bente Mikkelsen i Brancheafdelingen på Chr. X's vej, så ring i forvejen, da Bente ofte bliver kaldt ud fra kontoret. Brancheafdelingens, Bente Mikkelsens mail adresse er: Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Bente Mikkelsen Tlf Næstformand Stationsansvarlig Pay Randlev Tlf Billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Finn Simonsen Nord Alex Baun Tlf Peter Crawford Nord Syd Hans Jensen Syd Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Jens Ole Olesen Sikkerhedsrepræsentanter Billetkontrollører Nord: Pay Randlev Tlf Syd: Ernst Frederiksen Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Redaktion: Finn Simonsen Tlf Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio juli 2008 Oplag: Deadline: Tirsdag den 1. juli 2008 kl

3 Det handler om løn og arbejdsforhold Nr. 2 maj Løn og arbejdsforhold er, og bliver fagforeningens vigtigste opgave. Og netop løn er omdrejningspunktet i den overenskomstkonflikt, som i skrivende stund raser i hele landet. Med parolerne Markante lønstigninger til alle og mandeløn til kvindefag er alle FOA medlemmer i konflikt selv om det ikke er alle FOA medlemmer der strejker endnu. Buschauffører hører ikke til kvindefagene. Hovedparten af vores kolleger er mænd. Men der er fortsat god grund til at kæmpe for mere i løn blandt andet fordi det er svært at rekruttere nye kolleger. Og hvis vi ikke i fællesskab får løftet de typiske kvindefag, så de ikke halter bagefter de typiske mandefag, så vil disse fagområder presse os på vores løn. Til næste år skal forbundene i gang med de privatansattes overenskomster. Vi bør i den forbindelse arbejde for en anden slags ligestilling nemlig ligestilling mellem privatansatte og offentligt ansatte buschauffører. Vi er nemlig også presset af, at mange private busoverenskomster er langt ringere end vores. Og de ringere private busoverenskomster er med til at presse os på vores arbejdsforhold. Når vi skal have mere i løn end de privatansatte så skal der spares på andre områder. I vores tilfælde er der sparet på vores arbejdsforhold. Derfor er det også svært at vurdere, om man skal le eller græde over, at Århus Sporveje vandt udbudet af en række buslinier. De ringere arbejdsvilkår har beviseligt haft store konsekvenser for en række kolleger. Da Sporvejene vandt linierne på den billigste pris fik en række politikere blod på tanden. De forlanger nu, at alle andre linier skal køres lige så billigt. Men det var de mest rationelle linier, der var sendt i udbud. Det betyder også konkret, at hvis alle andre linier skal være lige så billige, så forringes arbejdsforholdene endnu mere. Der er derfor god grund til at kæmpe for ligestilling og ligeløn ikke kun mellem kvindefag og mandefag men også mellem privatansatte og offentlige ansatte. Nu er ligestilling og ligeløn for alvor sat på dagsordenen. Og den kamp skal følges op. Vi skal derfor også deltage aktivt i den verserende kamp for det er også vores kamp. Bente Mikkelsen Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Bente Mikkelsen Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger.

4 4 Nr. 2 maj 2008 Medlemsmøde hos FOA den 31. marts 2008 Med orientering om overenskomsten, delforliget og de aktuelle lokale forhandlinger Af Niels Larsen, buschauffør 2721 Der var desværre ikke mødt ret mange chauffører op til mødet, hvor sektorformand Jan Nonboe fra Teknisk Sektor ved FOA Århus lagde ud med at orientere om overenskomstforhandlingerne. Om indholdet af delforliget, som det lykkedes vore repræsentanter at indgå med Kommunernes Landsforening, kan der læses i opslag i husene, på stationerne og på FOA's hjemmeside. Kort fortalt lykkedes det kun vore folk at forbedre lønnen for de tjenestemandsansatte chauffører. Og det er jo i sig selv godt. Aftaler om forbedringer og moderniseringer af arbejdsforholdene var Kommunernes Landsforening ikke interesseret i at indgå. Og det er absolut ikke godt nok. Delforligets gennemførelse er afhængigt af, om FOA's medlemmer stemmer ja til den store overenskomst, der omfatter alle FOA's medlemmer. Med hensyn til at tjenestemændene igen skal få nutidige og menneskevenlige arbejdsforhold, så er det lokale forhandlinger med Busselskabet, Århus Sporveje, der skal bane vej for dette. For at udtrykke det diplomatisk, så bliver det ikke let. Århus Sporveje har i de forløbne par år ikke vist megen reel og konstruktiv vilje mht. at medvirke til, at tjenestemændenes arbejdsforhold igen kunne blive ordentlige. Fagforeningen 3F's enegang i forhandlinger med Århus Sporveje har gjort det lettere for arbejdsgiveren at undgå at indgå tidssvarende aftaler for tjenestemændene. 3F har handlet egoistisk og fravalgt fællesskabet blandt buschaufførerne. Blandt andet dette har resulteret i det, som mange tjenestemænd opfatter som arbejdsgiverens forfølgelse og chikane af tjenestemændene. Om denne, af mange tjenestemænd opfattede, forfølgelse er reel, er der selvfølgelig forskellige opfattelser af. Århus Sporveje og 3F mener det ikke. Deres opfattelse har været, ( og er stadig?), at tjenestemændene og deres fagforening FOA er stivsindede, gammeldags og uvillige til forandring. FOA og tjenestemændene mener ikke, at der er noget stivsindet i at ville forsvare arbejdsforholdene for at undgå massive forringelser i disse. Er der reelt mulighed for forbedringer af arbejdsforholdene gennem lokale forhandlinger? Måske og forhåbentlig, da 3F tilsyneladende har opdaget, at sammen står vi stærkest i forhandlinger med arbejdsgiveren. Som det kan ses af nedenfor viste referat, som er fundet i Aktionsgruppens Nyhedsmail, så forhandler FOA og 3F nu i fællesskab efter, at 3F har opsagt de lokale aftaler med Århus Sporveje. Hatten af for de af de nye 3F tillidsfolk, der har genfundet solidariteten og indset, at vi alle er chauffører, uanset hvilken fagforening vi er medlem af. De nye toner fra 3F lover godt, og forhåbentlig vil det genfundne fællesskab komme alle chauffører til gode. Man kan så have det håb, at Århus Sporveje også har vilje til at starte på en frisk og indgå aftaler. Flere undersøgelser har jo vist, at arbejdsmiljøet er sygt ved Århus Sporveje, og at det igen gør, at også mange chauffører bliver syge af arbejdet. Arbejdstilsynet er opmærksomme på dette og har været på banen med varslinger af diverse påbud til arbejdsgiveren. For Sporvejene, og alle andre, er det jo heller ikke uvæsentligt, at forbedring af arbejdsmiljøet jo faktisk kan betale sig i kroner og ører. Forhåbentlig vil dialogen mellem arbejdsgiver, chauffører og Arbejdstilsynet føre til forbedringer. Ellers kan man vel forvente, at Arbejdstilsynets mange flotte ord også bliver til reel handling. FOA's og 3F's fælles forhandlingsoplæg ser godt ud, men Det er som skrevet godt at FOA og 3F igen har fundet sammen, som det ses i nedenfor viste notat, men der mangler noget meget væsentligt i det, som man er kommet frem til. Når man læser det fælles notat, må det konkluderes, at FOA og 3F ikke stiller krav om at: Chaufførerne skal igen have maximalt 5 dages arbejdsperioder At de belastende 6 dages arbejdsperioder skal afskaffes De belastende lange vagter, specielt på hverdage skal afskaffes. Ønsker og krav som mange chauffører har, og som FOA og 3F bør tage med i forhandlingerne. Men spørg medlemmerne om det. Hvis forhandlinger med arbejdsgiveren gør, at chaufførerne skal stemme om et resultat, så bør det foregå ved en urafstemning. Alle chauffører, også de som ikke har mulighed for at komme til de orienteringsmøder, som selvfølgelig vil blive afholdt, skal have mulighed for at få indflydelse. Om chaufførernes forhold bliver bedre ved Århus Sporveje må tiden vise. Selv er jeg svagt optimist, og jeg håber at alle parter, ikke mindst arbejdsgiveren, vil indgå konstruktivt i de kommende forhandlinger.

5 Nr. 2 maj F går igen enegang i forhandlingerne med arbejdsgiveren Tillidsrepræsentanterne for chauffører på 3F s overenskomst har meddelt, at de ikke, som aftalt, i fællesskab med FOA vil forhandle nye lokalaftaler med Århus Sporveje Busselskabet. Det er ærgerligt at 3F igen fravælger muligheden for, at alle chauffører i virksomheden kan få bedre arbejdsforhold. Derfor må FOA nu få gang i realitetsforhandlinger for tjenestemændene. Få nogle aftaler skrevet ned og sendt til urafstemning blandt de tjenestemandsansatte chauffører. Det cirkus, med utidssvarende arbejdsforhold, som vi har oplevet de sidste par år, må stoppe nu. Af Niels Larsen, buschauffør 2721 Oplæg til fælles drøftelser med ledelsen den 1. april Notat fra fællesmødet den 25. marts til ny arbejdstidsaftale for 3F og FOA Der anbefales et NEJ i forbindelse med det generelle resultat OK08 Turnus Reguleringstiden (3 minutter) bør gøres til køretid, der skal være den fornødne tid til at klare gøre vognen inden ny tur. Pausetid: 30 minutter + 15 minutter (altid mindst 12 %) (Se grafik om pauseplacering) Indregning af holddriftstimer (37/3) for det enkelte turnushold Indregning søndag og helligdagsdage, afvikles som hele dage sammen med planfridag Årsnorm er 1924 minus ferie lig 1702, minus S/H lig 1641 timer Maksimal arbejdstid per dag, for vagter over 8 timer starter vognturen i garagen og slutter samme sted incl. start og sluttid (10+5 minutter). OK 9¼ hverdage og 10¼ timer weekend. Weekend frihed, starter senest fredag kl. 18 og slutter tidligt mandag kl. 06. falder fysisk hver anden weekend som minimum. Arbejdsperiode mellem to fridage maksimalt på 45 timer. Arbejdsuge er på maksimalt 42 timer Enkeltstående fridage er på 48 timers frihed. Der kan dispenseres på det enkelte turnushold, således at fridøgnsperioden starter kl. 12 og slutter 06 efter fridag eller med start kl. 18 og slut kl. 12 efter fridag. Speciel aftale for rent aftenhold med hensyn på weekend frihed Der er enighed i at anvendte turnus skal overholde AT anvisninger, ingen modur, uden som sikring af frihed, hurtige skift i MEA turnus. Ferie Der oprettes ferieturnus med sikring af ferie hver andet år i skolernes sommerferie. Ved bytning af ferien til skole ferien, får dette ikke indflydelse på ferierytme i turnus. To chauffører kan bytte ferie (3F-3F) (3F-FOA) (FOA-FOA) For ferierne sikres den enkelte ret til weekendfrihed i tilslutning med ferien. Velfærdsmidler Reel mulighed for gratis parkering ved mødestedet. TR-turnus TR afregnes med svarende til sidste egen turnus incl. alle tillæg. Tjeneste busser Få så meget som muligt Kilde: Aktionsgruppens Nyhedsmail Pauseplacering <6 timer Pause perioden 8 timer Pause Pause >9 timer Pause Pause Pause

6 6 Nr. 2 maj 2008 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør ringer oppå mobiltelefonen får han/hun kontakt til Driftscentret hos Århus Sporveje, eller der ringesdirekte til vagthavende personaleder. Det er Driftscentret / Pl erne, der notererde indberettede episoder og hændelseri døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer om. Undlades det at orientere Driftscenter / Pl ere om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Driftscentret / Pl erne har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Driftscentret / Pl erne om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den offi cielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås.

7 Tema: Vold Nr. 2 maj Februar 2008 Fra døgnrapporten Chauffør ringer og oplyser at nogle unge drenge står på E. Rahrsvej og kaster sten på bussen. Gerningsmænd knust siderude til bussen. Ingen personskade. Chaufføren er ok og har ikke brug for yderligere hjælp og fortsætter turen. Politi og gademedarbejder er orienteret. Tur 12xx En sten eller lignende blev kastet på bussen ved Bispehaven muligvis fra gangbroen. Chaufføren kan ikke se hvad der er sket på bussen, men han fortsætter i tur til Bra.N og i gars. Chaufføren har det godt og ønsker ikke at der foretages noget blot skriver rapport om hændelsen og ringer i morgen. PL er underrettet. Gademedarbejder sendt til stedet. Tur 15xx Chauffør ringer og oplyser at nogle unge drenge kaster noget (måske sten) mod bussen ved Engdalsskolen. Ingen person skade men der er kommet en lille bule på bagdør. Chauffør er ok og har ikke brug for yderligere hjælp og fortsætter turen. Gademedarbejder sendes til området. Tur 17xx Et par somaliske drenge på år stiger på bussen i Park Alle. De spiller højt musik. Chaufføren beder dem et par gange om at dæmpe musikken. Da de stiger af ved Sdr.vangs Alle/Ringvej Syd kaster den ene af drengene en mønt efter chaufføren. Chaufføren Ok og fortsætter tj. - ønsker ikke at politianmelde det. Ønsker kun at det føres til 0-tollerencestatistikken. Det er hermed gjort. Tur?? Chauffør meddeler at han har haft 2 unge 2G er, der ved stoppestedet Emmasvej har blokeret bagdørerne for at få en kammerat med. Chaufføren har via mikrofonen opfordret de unge fyre til at fjerne sig fra bussens indstigningsdører, men de reagerer ikke på denne opfordring. Bussen holder næsten 1 min inden den igen kan kører. De 3 unge 2G er kører herefter kun med 1 stop, og forlader igen bussen ved Bazar Vest. Chaufføren har det okay, og fortsætter turen, men vil gerne at episoden bliver ført i 0-tollerencestatistikken. Tur 05xx Chauffør ringer og fortæller at hun har fået smadret en siderude ved Møllevangs Alle. Hun har ikke bemærket nogle på vejen der har kastet noget. Hun er ok og forsætter turen. Gademedarbejder sendt ud i området. Tur 08xx Har 4 urolige knægte med i bussen. Han beder dem om at forholde sig rolig, men de er ligeglade. Da de står af ved Bispehaven tager de nødåbningen. Chaufføren Ok. Gademedarbejder sendt ud i området. Tur 14xx Ved møllevangsskolen kastes der en sten efter bussen, var ude og snakke med chaufføren som var lidt rystet, men egentlig gal over at man ikke kunne få lov til at passe sit arbejde. Chaufføren ville ikke politianmelde, og havde det ok, og kører efter snakken videre. Tur 08xx En 2.g er som mente at chaufføren ikke ville tage ham med fra busgaden truer chaufføren Da han stiger af ved Viby Torv. Chauffør ok, video udtaget. Tur 09xx Chauffør meddeler DC at han har haft en gruppe unge fyre med bussen, som står af ved stoppestedet Gudrunsvej i retning mod Brabrand Nord. Der var ikke nogle problemer med fyrene under kørslen, men en pige på ca. 20 år, som er med bussen, meddeler chaufføren at da de stod af, ved Gudrunsvej viste de en pistol som de havde inde under jakken. Chaufføren ønsker episoden skrevet i driftsrapporten, til evt. senere brug, hvilket gjort under 0-tolerance. Tur 15xx Stenkast mod linje 18 ud for Basar Vest, rude knust, chauffør ok, kører ud for at skifte vogn og fortsætter vagten. Tur 18xx

8 8 Nr. 2 maj 2008 Tema: Vold Stenkast mod bussen, rude knust, chauffør ok. Pl.var ude i området samme med gademedarbejderen, alt så rolig ud, men kl. ca. 20:20 blev der kastet med brænderne dæk, og der blev sat ild på en container oppe på broen over Edvin Rahs vej, hvorfra der også blev kastet sten. Tur 18xx Kl. 20:32 standsede alt kørsel i Gellerup området med linjerne og Stenkast mod bussen, 2 ruder knust. Chauffør ok. Omkørslen er kl. 20:30 udvidet til at der ikke køres via Rymarken, men der fortsættes ad Viborgvej til venstre ad Ringvejen og til højre ad Jernaldervej. Tur 15xx Stenkast mod bussen, rude knust, chauffør ok. Tur 15xx Ved Busgaden blev der kastet æg på forruden af bussen / Chauffør ok og forsætter turen Tur 09xx Ved City Vest i retning mod Brabrand Nord, blev der kastet et lysstofrør ned på taget af bussen. Pass. + Chauffør ok og turen forsættes. Politiet er underrettet om episoden Tur 15xx g ere på vognen i Holme.De steg af ved Jægergårdsgade. I mellemtiden røg og larmede de kastede ikke slukket skodder efter andre pass. Hvorefter disse steg af bussen.da de steg af tog de nødåbningen til døren. Disse forhold med de urolige passager er utilfredsstillende for chaufføren, men han vil ikke skrive noget eller anmelde det, da han mener at det alligevel ikke bliver taget alvorligt af Busselskabet og Politiet. Han fortalte at uromagerne er gennem gangere som han med lethed vil kunne genkende. De går efter hans udsagn på Sct. Annagadeskolen. Chaufføren ophidset, men fattet og fortsætter tj. Tur?? Ballade i bussen ved City Vest. Chauffør forlod bussen til ballademagerne forlod vognen. Chauffør ok og fortsætter turen. Vil ikke snakke med PL er om episoden. Skriver rapport. PL er underrettet. tager kontakt til Chauffør. Pl. har talt med chaufføren om episoden. Chaufføren blev truet verbalt af ballademagerne. Da de forlod bussen kørte chaufføren videre. Chaufføren tilbudt hjælp og at vi kan anmelde dem til politiet, men det ønsker chaufføren ikke. Chaufføren har det godt og har ikke brug for yderligere hjælp. vil kontakte PL hvis der bliver brug for hjælp senere. Tur?? Chauffør har oplevet nogle drenge der pillede ved vogn i Stavtrup Vest. Drengene stammer muligvis fra Højvangskolen. Chaufføren vil gerne at video bliver afhentet og skolen bliver informeret om dette. Midttrafik er informeret samt PL er. Chaufføren har det godt og ønsker ikke gjort andet end at skolen bliver informeret; ønsker ellers ikke at gå videre med sagen end at skrive en rapport. Tur 05xx 2 unge drenge kastede en sten efter bussen da den var på vej fra Åkrogen til Garn. Efter den var blevet udskiftet. Nr. 4 siderude i venstre side slået i stykker. Chauffør Ok Tomkørsel I Park Alle steg en mandlig pass. på og ved Bruunsgade slog han to kvindelig pass. i nakken og overfusede Chaufføren. Der var 2 kontrollør med og de forblev i vognen indtil den mandlig pass.steg af.chauffør ok. Tur 01xx Da bussen køre på Ny Moesgårdvej i retning mod Moesgård og skal til passere under gangbroen, bliver der kastet en flaske ned mod bussen. Den rammer midt på forruden, dog uden at lave skade. Chauffør så at der var 4 unge oppe på gangbroen inden flasken blev kastet. Chaufføren ok / Politiet orienteret. Tur 06xx På Viborgvej ved Amt Sygehuset i retning mod byen, bliver der kastet en genstand mod bussen og derved ødelægges 3 siderude i venstre side / Chauffør var ok. Tur 03xx

9 Tema: Vold Nr. 2 maj Marts Fra døgnrapporten unge virker truende over for chaufføren de blev sat af bussen. Chaufføren ok. Dette skulle blot noteres. Tur 16xx Chauffør ringer og fortæller at han har fået smadret en siderude da han passer Holmstrupgård. formentligt stenkast Chauffør er ok. PLér køre ud i området. Politiet orienteret Tur 14xx Chauffør samler 6-7 somaliske knægte op ved Stor Center Nord mod Charlottehøj. Da de kommer ind i bussen er de meget urolige. Ved endestationen tager de nødåbningen på bagdøren. Chaufføren går ned og får fat i en af dem, og holder ham tilbage for at få at vide hvem der tog nødåbningen. Dette resulterer i at de andre kommer tilbage og begynder at kaste diverse ting efter chaufføren. Uheldigvis kommer der også to piger forbi som kommer i klemme mellem chaufføren og drengene. Drengen som chaufføren holder slipper løs og sammen med hans venner stikker de af. Chaufføren er meget rystet og kan ikke forsætte. Han bliver afløst. Politiet bliver tilkaldt men har ikke tid til at komme. En af pigerne har i forvejen ringet til politiet og afgivet navn og forklaring. Video er sikkert. PLér får en snak med chaufføren og køre ham derefter hjem. Tur 07xx Bussen bliver ved Ellekærskolen (retning mod Skjoldhøj) overhalet af en bil som herefter kører ind foran bussen, og holder der i 1½-2 min., således at bussen ikke kan fortsætte turen. Bilen er en blå Toyota, regnr.: XX XX XXX. DC tager kontakt til vagthavende v/ Østjyllands Politi, som ikke vil gøre noget ved problemet. Chaufføren har to vidner til episoden. Chaufføren er ok, og har ikke brug for yderligere hjælp. Tur 14xx Stenkast mod bussen ved Bispehaven, rude knust. Chaufføren er ok og ville blot have en ny vogn. Tur 15xx En gruppe unge sparker på en rude på bussens bagdør, chauffør kører fra stedet uden at tage gruppen med. Chaufføren er ok og kører videre. Tur 03xx Chaufføren får tre unge mennesker med. De står på bagperronen og ryger hash. Chaufføren beder dem om at forlade bussen, men det vil de ikke. PL er tilkalder politiet, men inden de når frem har de forladt bussen. Chaufføren er ok. Han forsætter turen. Video sikkert. Tur 14xx Ved Vanggaard centret står der to somalier og vil med, men det er kun den ene der står på. Da chaufføren skal til at lukke døren og køre springer den sidste på. Han kommer i klemme i døren. Han bliver meget sur og går op til chaufføren og slår sin hånd meget hårdt ind i afskærmningen bag chaufføren og forsætter med at skælde ham ud. De forlader bussen ved Charlottehøj. Chaufføren er meget rystet og kan ikke forsætte. Pl er køre ud og afløser ham i Vejlby Nord og får en snak med ham. Gademedarbejderen køre ud i området ved Charlottehøj. Video sikkert. Tur 07xx Chauffør ringet op og fortæller, at han har en sindsforvirret mand i vognen, som råber op om ytringsfrihed og selvmordsbomber. Det var på en måde der skræmte de øvrige passagerer, chaufføren havde haft fat i manden for at få ham til at falde ned, og fortalt ham, at hvis han ikke var rolig, ville politiet blive tilkaldt. Manden siger at de (politiet) bare kan komme. Pléren beder om at blive holdene og åbne dørene, så de passagerer der ikke vil være i vognen kan komme ud, herefter tilkaldes politiet, og Pl tager til stedet. (Skjoldhøjskolen) Da Pl ankommer holder bussen uden chauffør, de øvrige passagerer fortæller at manden var stukket af, og chaufføren var kørt med politiet i forsøg på at finde ham. Politiet kommer tilbage uden at man kunne finde manden. Videoen udtages og overgives til politiet. Politiet ser meget alvorlig på episoden, og beder chaufføren blive på stedet til der kommer et efterforsk nings hold som skal lave køre sagen, den samme besked fik to andre passagerer. Den næste linje 14 an kommer til stedet og får den resterende del af passagererne med videre.

10 10 Nr. 2 maj 2008 Tema: Vold Imedens politiet snakker med nogle vidner, ringer chauffør som kører den linje 14 som samlede passagerne op, chaufføren fortæller at den eftersøgte mand er i bussen, han er også her meget højtråbende, og chaufføren bliver bedt om ikke at forlade stedet (Gymanstikgården), politiet og Pl kører til gymnastikgården. Ved ankomst var der 2 andre patruljevogne på stedet, og manden er i politiets varetægt, og bliver taget med på stationen. Chaufføren på bus 2 er ok og kører videre, Chaufføren som havde manden med første gang skulle afgive forklaring til politiet, og kørte herefter til Skjoldhøj for at starte igen, også han er ok. Tur 14xx Ved Nordgårdsskolen i retning StaV. smider en dreng sten efter bussen og laver en stjerne i glasset på den ene udgangsdør. Chauffør ok og fortsætter tj. Tur 05xx Efter udstigning truer en pass. Af anden etnisk baggrund chaufføren og spytter efter ham. PLér tager til Emiliehøj for at tale med ham, da chaufføren havde et behov for at få episoden snakket igennem. Pl. udtager video, og afhængig af billederne vil chaufføren overveje politianmeldelse. Chaufføren har det efter en god snak godt, og kører turen færdig. Tur 12xx Chaufføren var med som pass. efter endt tjeneste. Da bussen holdt ind ved Asylvej og åbner dørene, er der en meget højt råbende og beruset dame som giver chaufføren et meget kraftig skub i brystet, så chaufføren var lige ved at falde ud af fordøren. Den berusede dame gik ud af bussen og derefter skete der ikke mere. Chaufføren fik en form for mindre forstrækning i sin ryg. Chaufføren kontakter adm. med henblik på en skadesanmeldelse. Tur 06xx Ved Viby Torv i retning mod Søndervang, var der en gruppe unge ( 8-10 ) i højt sang humør, der fik lyst til kaste 1 øldåse + et par flasker efter bussen. Både Chaufføren + Bus slap uskadt og var ok. Tur 25xx Ved Hasle Ringvej / Halmstadgade blev der kastet en sten mod bussen, 3 bagerst siderude blev ødelagt ( yderste lag ). Chauffør og pass. ok og gademedarbejder blev sendt til området. Tur 14xx Chaufføren ringer og fortæller at den glas ramme der er mellem billetautomaten og passager er smadret. Det er sket ved Mølle Parken. Chaufføren har ikke set hvad der er sket, da bussen var fuld af mennesker. Video taget ud. Chaufføren er ok. Tur 07xx Chauffør er blevet chikaneret og truet af bilist ved Nørreport området. Chaufføren rystet, men kører tjenesten færdig. Chaufføren ønsker ikke at politianmelde hændelsen. PL er blevet underrettet. PL. har snakket med chaufføren. Tur?? Chauffør ringer og fortæller at han har fået smadret to sideruder ved søndervangen. Han mener det er de 6-7 drenge han havde med i bussen, da de står af kaster de med sten. Han er ok. Video taget ud. Tur 25xx Chaufføren ringer og oplyser at en gruppe indvandrer laver ballade i bussen. Chaufføren beder dem forlade bussen de forlader bussen. Da chaufføren kommer tilbage til Park Alle venter gruppen ved stoppestedet, chaufføren standser derfor ikke ved stoppestedet. Chauffør ok og køre vider. Tur 07xx Elever fra Næshøjskolen stod på ved stoppestedet skolen og hallen ved 12,34 tiden. De trykkede på stopknappen uden at der var nogen der steg af. Chaufføren meldte over højtaleren at var der nogen der ville af skulle de henvende sig direkte til chaufføren Chaufføren ok og ønsker ikke at der bliver gået videre med sagen Tur 55xx Flaske kastet efter bussen, ingen skade, chauffør ok. Tur 09xx Under kørsel i gennem Rymarken bliver bussens forrude ramt af en sten, og ruden får et stenslag, Chauffør er ok. Politi til området Tur 14xx Chauffør ringer og oplyser at en fuld mand sidder og råber og generer pass. Politiet er orienteret.chaufføren er ok og fortsætter turen. Tur 11xx

11 Nr. 2 maj Århus Sporveje, Busselskabet Sikkerhedsgruppen Buschaufførerne - Bryggervej 35, 8240 Risskov Sikkerhedsrepræsentanterne fik ret 18. april 2007 Sikkerhedsrepræsentanterne har modtaget skrivelsen fra Arbejdstilsynet vedrørende påbuddet, som skulle være efterkommet af Busselskabet Århus Sporveje 1. januar Det er med tilfredshed, at Arbejdstilsynet har givet os medhold i, at Busselskabet ikke har indfriet påbuddet. Vi kan også konstatere, at der er elementer i skrivelsen fra Arbejdstilsynet, som vi skal have en drøftelse af, herunder hvorledes og hvordan der skal reageres. Dette vil ske så hurtigt som det er muligt, at få indkaldt til et koordineringsmøde for sikkerhedsrepræsentanterne. Sammen med denne meddelelse er vedlagt en kopi af hele skrivelsen fra Arbejdstilsynet. Bedste hilsener fra Sikkerhedsrepræsentanterne

12 12 Nr. 2 maj 2008 Borneo 2008 Opslag når ikke ud i husene I mange tilfælde når Branchens og andres opslag ikke opslagstavlerne i vores huse. Senest eksempel er opslaget om opsigelse af Stiften som ikke er at finde i mange huse. Fra Brancheafdelings side vil vi forsøge at følge op på de manglende opslag, men i øvrigt opfordrer vi til at tjekke hjemmesiden sfba.dk for at få det hele med..!

13 Nr. 2 maj Sporvejspensionisterne Mødekalender forår 2008 i Østergade 30 1 tv. Århus C Torsdag den 3. juni Mødes vi på Bryggervej kl (Sommerudflugt) Herefter er der sommerferie, men vi skal også have en sommerfest som vi plejer, men nærmere tilgår senere om tidspunktet Med venlig hilsen Bestyrelsen Skriv løsningen på om stå en de kupon. Afleverer ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : tirsdag den 1. juli 2008, kl Mærk kuverten Sudoku, så deltager du i lodtrækningen om 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra december-nummeret. Vinderne blev: 841 Jørgen Jacobsen 3076 Klavs Skytte Gevinsterne 2 flasker god rød vin kan afhentes i brancheafdelingen. Så har pensionisterne ved sporvejene igen været ude og føjte! Vi skulle til Herning for at se HOLIDAY ON ICE Den 27/3 skulle pensionisterne på tur til Herning, Vi havde fået tilbud på billetter til pensionistpris!! Vi var 29 personer der mødtes oppe på GH, og så gik turen ellers til Herning, vi ankom ca en time før forestillingen skulle begynde, så der var lige nogle der skulle have noget i maven før det begyndte, og andre begyndte at bevæge sig ind for at finde deres pladser. Men kl sad alle på deres pladser og var meget spændte, og da det endelig begyndte skal jeg love for at volumknappen havde fået alt det den kunne trække, og med udgangspunkt i eventyrer og i stjerne-tegn, fik vi set skøjteløb, de kunne virkelig løbe på skøjter og med op til 25 personer på isen samtidig, var der faktisk ingen uheld ( 5 små kiks ), var alt hvad jeg opdagede. Vi fik næsten to timer med virkelig flot Skøjteløb. Kl. ca var forestillingen slut og vi skulle så se at komme hjemad,godt mætte af oplevelse og også ved at være trætte, men snakken gik dog livlig om det vi havde oplevet, kl var vi hjemme på GH, og så var det ellers med at komme hjem for at se dyner. Alt i alt en dejlig dag

14 14 Nr. 2 maj 2008 Sudoku Nr.: Navn:

15 Nr. 2 maj Vore Foreninger Idrætsforeningen: Forretningsudvalg Formand: Hugo Bæk, Strandvejen 8 Saksild 8300 Odder, tlf Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33, 8000 Århus C, tlf Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41, 8310 Tran bjerg J., tlf Sekretær: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266, 8380 Trige, tlf Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9, 8520 Lystrup, tlf Badminton-afd. Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266, 8380 Tri ge, tlf Fodbold-afd. Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Ris skov, tlf Håndbold-afd. Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16, st. tv., 8000 År hus C. Skytte-afd. Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B, 8240 Risskov, tlf Bowling-afd. Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5. th., 8240 Risskov, tlf Sporvejenes Tyrolere v/ Henry V. Petersen, tlf Sporvejenes Frimærke- og Møntklub Formand: Peder Møller, tlf Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf , Ib Isaksen, tlf Sporvejenes Spare- og boligforening Kontortid: Onsdag kl Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord. Formand: Lars Petersen, tlf Kasserer: Freddy Thomassen, tlf Kunstforeningen ved Århus Sporveje Formand: Lis Sø ren sen, tlf , efter kl. 18. Kasserer: Jess V. Petersen. Sekretær: Jens Nabe-Niel sen, tlf Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Formand: Niels L. Carl sen, tlf Sekretær: John E. Nielsen, tlf Kasserer: Ole Pedersen, tlf Århus Sporvejes Jægerklub Kontaktmand Station Nord: Hanne Folkmann, tlf SAFF Forsikringsforeningen v/århus Sporveje Formand: Jens Dambro, tlf ÅS MC-klub Formand: Teddy R. Jensen, tlf Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen, tlf Børne- og hjælpefonden v/århus sporveje: Formand: Poul Erik Grütter, tlf Kasserer: Zorica Odgaard Den Dan ske Bank konto nr Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub Formand: Niels Carlsen, tlf / Kasserer: Bent Meller, tlf / Sekretær: H. P. Dalsgård, tlf Uniformsdepotets åbningstider Onsdag og torsdag kl Vigtigt ved arbejdsskader Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk) Formand: Gerda Nielsen, tlf Næstformand og materielforvalter: Jan Asmussen, tlf Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf (Sammenspil tors dag kl i Værkstedskantinen på Sta ti on Nord). I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerhedsrepræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskadesanmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerhedsrepræsentanterne

16 Afsender: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2004 52. år gang Opdeling af ÅS Brancheforeningen holder flyttedag Side 17 20 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 CHAUFFØRHJØRNET s. 5 FOKUS PÅ VOLD s. 6 FUMLEBY s. 24

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 4: Bizart sammenhold Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Arresthus på anklagebænken 16 Sikkerhedsproblemer i arresthuse 18 Reform lukker arresthuse 19 Penge til

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar!

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Juni 2007 Nr. 2 3. årgang Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Hvem ringer klokkerne for? Det politiske landskab har forandret sig inden for den sidste måned. Tv-kameraerne og fotografernes

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang NR. 1 JANUAR 2006 13. ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere