- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!"

Transkript

1 Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde. Det er rigtig dejligt at der er blevet udbudt så mange arbejdsprojekter og workshops. Den faglige sparring har været udviklende og vigtig. - Ift arbejdet med at skabe forestillinger for børn - og unge synes jeg ikke umiddelbart Dansehallerne har været så væsentlige - når man ser bort fra projektcentrets kæmpe betydning i de første mange år Det er ikke attraktivt at spille børne- og ungeforestillinger i Dansehallerne, fordi der ikke er opbygget et publikum. - Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld. - Det er min klare overbevisning af Dansekonsulenternes store arbejde med at få formidlet kendskab til dans ud i hele landet i høj grad er med til at gøde grunden for dans generelt. Der er blevet gjort et kæmpe stykke arbejde, som jeg håber vil blive ved med at bære frugt. Hvad synes du fungerer godt i dit samarbejde med Dansehallerne og hvad betyder det for dit faglige felt? Det er ekstremt hensigtsmæssigt at have kontor samme sted som vi prøver. Jeg føler i høj grad at personalet prøver at tilgodese vores behov ved pludseligt opståede situationer og lokalebehov. Den netværksværdi og menings/videnudveksling der ligger i tilfældigt at mødes i huset er også vigtig. Lokalefaciliteterne er ekstremt vigtige for os. Hvordan kunne det fungere endnu bedre - og hvad ville få det til at fungere bedre? - Jeg kunne godt ønske mig en større opmærksomhed fra DH side ift at tage udgangspunkt i, eller i hvert fald at få kommunikeret, at vi som producerer indholdet, os som er hele fundamentet for huset, er ekstremt vigtige. At der bliver lyttet til behov som fx vigtigheden af lagerplads, adgang på skæve tidspunkter, kontorpladser etc. som er med til at gøre huset endnu mere brugerminded. - DH skal gå forrest i anerkendelsen af kunstnerne og nødvendigheden af at forbedre deres arbejdsforhold ved fx at tillægge aflønning og arbejdsforhold stor betydning.

2 - DH kunne sagtens fordre en større faglig sparring - ved fx at facilitere nationale og internationale platforme, seminarer o. lign. og dermed sikrer dialog og øget faglighed. At fordre rammerne, uden nødvendigvis at skulle levere indholdet. - At DH virkelig udnytter potentialet for kontinuitet fx i opbygning af publikum, netværksmuligheder, faglig sparring. Er der noget, Dansehallerne i din optik burde gøre, som relaterer sig til aktuelle dagsordner (i samfundet)? Dansehallerne skal være politisk aktiv, være dansernes stemme udadtil og virkelig tilstedeværende i debatten om dansen og scenekunstens vilkår. Det er Dansehallerne som må bære dansen frem, for det er det eneste samlende organ med en reel økonomi i ryggen. Alt andet er baseret på frivillighed og ildsjæle. Hvad ville du mangle, hvis Dansehallerne ikke var der som samarbejdspartner? - Jeg ville i den grad mangle DH som et samlende organ for miljøet. En økonomisk overkommelig og funktionel arbejdsplads som tilgodeser rigtig mange af vores behov ift prøvelokaler, mødefaciliteter og kontorplads. Jeg ville mangle initiativer og informationer om netværksarbejde og platforme både nationalt og internationalt. At der er daglig morgentræning er ikke mit personlige og direkte behov, men det er ekstremt vigtigt som en samlende og økonomisk overkommeligt aktivitet som er helt essentiel for de aktivt udøvende dansere. Tali Rázga Gazart / Kunstnerisk leder c/o Dansehallerne, Pasteursvej København V

3 Svar fra Anne Sofie Illemann Myschetzky, kulturkonsulent Frederikssund Kommune. Hvilken rolle spiller Dansehallerne i jeres arbejde med kunst og kultur? For mig, som kulturkonsulent i en kommune i relativt tæt, men alligevel god afstand til København, fungerer Dansehallerne som et kompetencecenter med professionelle formidlere, som kan være med til at kvalificere udbuddet af professionelt arbejde med æstetiske erfaringer (koblingen mellem kunst og læring). I Frederikssund har vi lavet pilotforløb med dansen og idræt som eksamensfag. Og når dansen kommer ind som et professionelt indspark i idrætstimerne, får eleverne en helt anden oplevelse. Det skaber en nysgerrighed og en respekt for det at arbejde med kroppen. Det "æstetiske" og måske lidt filmagtige og distancerede kommer helt ned på jorden. Når selve huset Dansehallerne er inden for en dagstur-mulighed er der en mulighed for at invitere de interesserede ind i det professionelle dansestudie. Det en 9. klasses elev måske har set i dansefilm fra New York, hvor der er nogle helt særlige miljøer omkring dansen. Miljøer, hvor man arbejder for at blive dygtig - og så professionel, at man kan leve af sin kunst og sin kunnen inden for en særlig kunstgren. Hvad synes du fungerer godt i jeres samarbejde med Dansehallerne og hvad betyder det for jeres område? Danseformidlerne hos dansehallerne er meget bevidste om deres kompetencer, hvilket er alfa omega i et tværfagligt samarbejde - der netop skal bygge bro mellem to eller flere stærke fagligheder, så noget nyt, andet og måske bedre kan opstå. Den bevidsthed bygger på faglig kompetence, som netop er det der kendetegner et nationalt kompetence center, der formår at udbrede og eller støtte op om den særlige faglighed nationalt. Det er ikke et lukket center eller sted. Det er et sted, der tror på dansen. Hvordan kunne det fungere endnu bedre - og hvad ville få det til at fungere bedre? Et spørgsmål er altid ressourcer. Så man kunne arbejde (videre) på at skabe nogle længerevarende partnerskaber, så dansen bliver en mere integreret del af flere lokalområder.

4 Er der noget, Dansehallerne i din optik burde gøre, som relaterer sig til aktuelle dagsordner? Jeg kender mest Dansehallerne fra samarbejdet med skoler. Jeg synes, det er et væsentlig sted for Dansehallerne at være. En dagsorden er kroppen. Det fremmedgjorte og tenderende unaturlige forhold mange unge mennesker har til deres krop. Her kan dansen spille en rolle, fordi det udfordrer det naturlige og det at turde være i og mærke sin krop. Hvad ville I og jeres brugere/borgere/deltagere mangle, hvis Dansehallerne ikke var der som samarbejdspartner? Alt det ovenstående. af Anne Sofie Illemann Myschetzky, kulturkonsulent Frederikssund Kommune.

5 Svar fra Lars Bjørn, danser, koreograf og danseformidler Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde? Dansehallerne er et helt centralt sted for mig i mit arbejde som scenekunst. Jeg arbejder som danser freelance som danser, koreograf og danseformidler. I forhold til min identitet som dansekunstner er Dansehallerne en vigtig og afgørende fysisk ramme i mit arbejdsliv. Jeg arbejder primært med formidling af dans til børn og unge. Når vi udvikler forestillinger og har prøver foregår det helt naturligt i Dansehallerne. Det er vigtigt at det foregår her, da vores netværk også er placeret og har sin gang her. Jeg er medstifter af foreningen Stands&Dans, hvor vi tilbyder kreativ dans for børn og unge og moderne dans for voksne. Det er væsentligt at undervisningen foregår i Dansehallerne, da vi har fokus på at undervisningen varetages af professionelle dansere og finder sted i det professionelle miljøs rammer. Det er samtidigt med til at udvikle netværket imellem dem der bor i København og det professionelle dansemiljø. Hvad synes du fungerer godt i dit samarbejde med Dansehallerne, og hvad betyder det for dit faglige felt? Muligheden for at kunne låne studier til prøver til forestillinger og undervisning i vores forening har stor værdi i mit arbejde med professionel dans. Samarbejdet med de ansatte på produktionskontorerne og dansekonsulenten er med til at styrke og udvikle mit arbejde med dans og formidlingen af dans. Muligheden for at pleje/udvikle netværket og samarbejdsprojekter har været helt afgørende i mit arbejde med dans. Hvordan kunne det fungere endnu bedre - og hvad ville få det til at fungere bedre? Dansehallerne vil blive et stærkere hus, hvis vi udvikler samarbejdet mellem kunstnerne/brugerne og de ansatte i huset. Fx på den måde at kunstnerne i driften og udviklingen af projekter fra starten arbejder tæt sammen med de ansatte. Det vil gøre en forskel hvis Dansehallerne ikke kun er et hus, som stilles til rådighed og som kunstnerne kan bruge, men mere er "dansekunstnernes hus", som de selv er en del af, har indflydelse på og dermed også et ansvar for. Er der noget, Dansehallerne i din optik burde gøre, som relaterer sig til aktuelle dagsordner (i samfundet)?

6 Det er af stor betydning hvis Dansehallerne i højere grad bliver mere synlig i samfundet. Hvis der var mere debat i aviser og TV, hvor nøglepersoner fx lederen af Dansehallerne deltog i debatten. Dansehallerne må gerne tage mere initiativ til at den professionelle dans og de aktiviteter der foregår i Dansehallerne optræder i medierne og TV. Det kunne fx være et dokumentarprogram om dans. Der er en stor interesse i denne tid med Vild med dans, Glee, X-factor etc. Det ville være oplagt at de oplevelser der udleves med dans og performance både for børn, unge og de professionelle i Dansehallerne blev en mere markant del af det fokus der er på perfomance i samfundet lige nu. Hvad ville du og dine brugere/deltagere mangle, hvis Dansehallerne ikke var der som samarbejdspartner? Uden Dansehallerne vil den moderne dans og det professionelle dansemiljø i Danmark være hjemløse. Ingen steder at træne, ingen steder at prøve. Ingen steder at vise vores arbejde og invitere et publikum hen. Hvordan ville det være for den klassiske ballet og Det Kgl. Teater, hvis de ikke havde nogen studier til at prøve i, nogen scene, nogen administration etc.?? Det er vigtigt for den professionelle dans og Danmark at vi har en bygning og en arkitektur til dans som vi kan være stolte af sammen. af Lars Bjørn, danser, koreograf og danseformidler.

7 Svar fra Eva Ormstrup, Centerchef Kultur & Folkesundhed, Odsherred Kommune. Hvilken rolle spiller Dansehallerne i jeres arbejde med kunst og kultur? Dansehallerne har spillet en væsentlig rolle for, at Odsherred har fået dans på programmet. Vi har været Dance Attack kommune. Vi har deltaget i Årets Dans. Vi har deltaget i programmet Dans for Børn. Og nu er vi med i Dansefyrtårnsprogrammet. Det er alt sammen tiltag, som ikke var sket uden Dansehallerne, fordi vi i kommunen ikke har kompetencerne og den professionalisme omkring dans som vi kan få fra Dansehallerne. Hvad synes du fungerer godt i jeres samarbejde med Dansehallerne og hvad betyder det for jeres område? Dansehallerne tager selv initiativ til fundraising til programmer, som vi kan få glæde af ude i kommunerne. Det er en stor lettelse i arbejdet. De står også for meget af koordineringen og sender dygtige pædagogiske dansere ud, så man som konsulent kan stå inde for kvaliteten. Og så er det fedt, at dansehallerne følger op på deres programmer. Sender konsulenter ud, der hjælper med at udforme strategier for dans. Hvordan kunne det fungere endnu bedre og hvad ville få det til at fungere bedre? At man havde lokale danseambassadører. At der var professionelle dansere i kommunen, som var gode at samarbejde med. Er der noget, Dansehallerne i din optik burde gøre, som relaterer sig til aktuelle dagsordner? Arbejde aktivt for at dans bliver en del af idrætslæreruddannelsen, så den er obligatorisk i skolen. Og arbejde for at kommunerne får kulturskoler, hvor dans er et fag. Hvad ville I og jeres brugere/borgere/deltagere mangle, hvis Dansehallerne ikke var der som samarbejdspartner? ALT det som vi har fået. Der er ingen, der kan erstatte det. Af Eva Ormstrup, Centerchef Kultur & Folkesundhed, Odsherred Kommune.

8 Svar fra Eva Damholt, danser og danseformidler 1:DHs betydning for mit arbejde: Helt direkte får jeg p.t. Jobs via DH,/ dansekonsulenterne så de fremmer min adgang rundt på skoler. Indirekte skaber DH mulighed for at flere får dans på skemaet, så der også skabes en større opmærksomhed på dans for børn og unge... Og dermed potentielt også mulighed for jobs til mig og andre freelance undervisere. 2: hvad fungerer godt? At jeg får tilbud om jobs. At jeg får nyhedsmails om aktiviteter : Hvad kunne fungere bedre? At der nationalt blev faciliteteret en type platform for løs arbejdende danseundervisere, hvor vi kunne mødes og udveksle erfaringer... Ikke kun workshops, men alm mulighed for snak og information om hvad vi går og laver rundt i " udkants Danmark"... Meget low key og nede på jorden. Det kunne også fungere bedre, hvis DH satsede lidt mere generelt på at være en national dækkende institution, og ikke meget København orienteret. Ud over dansekonsulenternes tilstedeværelse og fine arbejde i Århus, så betyder DH som professionel danseinstitution ikke meget for mig som Århus baseret danser. Dette skyldes også genre forskelligheder, da jeg fornemmer at DH stadig mest interesserer sig for moderne dans, og ikke så meget for div. alternative bevæge former som performance og kontakt improvisation feks. Det ville være godt, hvis DH også havde en forpligtigelse til at tilbyde feks projekt- sparring og mulighed for studie med dansegulv, i andre byer rundt i landet. Især i Danmarks 2. Største by, Århus, til en start. Jeg synes personligt det føles som om DH mest er for københavnere, og det ville være en oplagt mulighed i den nuværende søgen efter en ny identitet og struktur, at DH åbner posen op for professionelle støtte funktioner generelt i andre større byer. 5: Er der noget, Dansehallerne i din optik burde gøre, som relaterer sig til aktuelle dagsordner? Som underviser er jeg meget glad for dansekonsulenternes aktive arbejde i min by, Århus. Som danser af kontakt improvisation, har jeg ingen forbindelse til DH. Jeg føler ikke jeg har nogen nævneværdig forhold til DH personligt.

9 Mine amatør medlemmer i min forening har ingen relation eller kendskab til DH. Jeg har ikke tænkt over et behov for sammenhæng, bortset fra lejlighedsvis irritation for år tilbage, at det ikke var lige tilbud for regelmæssig morgentræning herovre. Nu hvor debatten er bragt op, har det fået mig til at tænke mere over, at det ville være rimeligt, hvis DH automatisk agerede meget mere nationalt orienteret. af Eva Damholt, danser og danseformidler

10 Svar Henrik Køhler og Pernille Welent Sørensen - Teatercentrum Hvilken rolle spiller Dansehallerne i jeres arbejde med kunst og kultur? Dansehallerne er inspiration, sparring og kompetente medarbejdere og vi samarbejder som partnere i konkrete projekter fx Kulturpakker, Kulturrygsæk KBH, KulturCrew. Dansehallerne har i vores samarbejde haft en særlig kompetence inden for feltet dans og skole med Dansekonsulenterne som vi har hentet inspiration og viden hos. Hvad synes du fungerer godt i jeres samarbejde med Dansehallerne og hvad betyder det for jeres område? I de samarbejder vi har indgået, er der højt til loftet, der arbejdes med potentialer og muligheder, er et ønske om at dele viden og at sammen bliver vi større og bedre, gennem vidensdeling, teamspirit, forskellige fagligheder og lydhørhed. Hvordan kunne det fungere endnu bedre - og hvad ville få det til at fungere bedre? En smidigere organisation med klart afklarede kompetenceområder der har nogen gange været langt fra idéskaber til beslutningstager Er der noget, Dansehallerne i din optik burde gøre, som relaterer sig til aktuelle dagsordner? Arbejde videre med at formidle dans til børn og unge, gerne med fokus på både oplevelser som danseforestillinger som inddragende forløb med børn og unge. Give bevægelse i den nye skolereform vingefang med danse og bevægelses tilbud. Og det samme gør sig gældende i dagtilbud da børn og unge mødes solidarisk i skole og dagtilbud. Tilbyde sin viden til forskellige netværk og uddannelser. Hvad ville I og jeres brugere/borgere/deltagere mangle, hvis Dansehallerne ikke var der som samarbejdspartner? Kompetente, faglige og inspirerende kollegaer inden for feltet dans Adgang til et netværk af viden og kompetencer både i Dansehallerne samt alle de forbindelser som Dansehallerne har Et dedikeret fokus på feltet dans og bevægelse.

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup.

Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup. Workshop/møde for politiske og økonomiske interessenter Fredag den 13. marts kl. 11-13 (studie 5), Dansehallerne Deltagere: Kulturministeriet: Karin Marcussen og Eva Argir Falster. Københavns Kommune:

Læs mere

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere