Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s ), kap. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s. 31 45), kap. 5"

Transkript

1 6. Litteraturliste for semester, SocV09 Fagområdet socialt arbejde 1. semester Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s ), kap. 5 (s ). Arbejdsevnemetoden. Kap. 2 og 4 Socialministeriet Side og (Downloades fra: (1.). pdf) Alminde, Rikke, Kirsten Henriksen, Louise Cathrine Nørmark og Mona Stevnsgaard Andersen (2008): Social analyse og handling. Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag Indledning s , kap. 1 (s ) og kap. 3 (s ) og kap. 5 (s ). Bech Hansen, Ingelise, Helle Nørrelykke og Hanne Sjelborg (2006): Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 5 (s ). Carstens, Annette (1998): Aktivering, klientsamtaler og socialpolitik (1. udgave, 4. oplag). Kap. 2, kap 5, kap. 7 og kap. 12. Side 61 86, , og Hans Reitzels Forlag Damgaard, Irena, og Helle Nørrelykke (2007): Den personlige samtale En introduktion. Hans Reitzels Forlag kap 1 til 7, (s ). Egelund, Tine, og Lis Hillgaard (2006): Social rådgivning og social behandling. Socialpædagogisk Bibliotek kap. 8 (s ) og kap. 9 (s ) Ejrnæs, Morten, et al (2005): Sociologi og socialt arbejde (3. udgave). Danmarks Forvaltningshøjskole kap. 1 (s ) og kap. 2 (s ).

2 Etikvejledning. Dansk Socialrådgiverforening (2000) (downloades fra DS hjemmeside: mener/etikvejledning) Fisker Anders, Mathilde Høybye-Mortensen, Flemming Troels Jensen, Sofie Nørgaard-Nielsen & Bo Jakobsen (2008): Socialrådgiveren på arbejde. Portræt af en profession og dens dilemmaer. Hans Reitzels Forlag (s ). Hutchinson, Gunn og Siv Oltedal (2006): Modeller i socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 1 (s. 9 33). Iversen, Lars et al (red.) (2002): Medicinsk sociologi: Samfund, sundhed og sygdom (1. udgave, 5. oplag). Kap. 1, 3, 4, 6 og 10. København: Munksgaard. Side 15 42, , og Järvinen Margaretha, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen (red.) (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient. Aarhus universitetsforlag kap. 1 (s. 9-27) og kap. 4 (s ). Jakobsen, Bo m.fl. (1999): Videnskabsteori. Del af kap. 1 Gyldendals Uddannelse, 2 udgave, 1 oplag. Forlag A/S, Copenhagen. s (i kompendium) Postborg, Rikke, Helle Nørrelykke og Helle Antczak (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde. En grundbog. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 2 (s ), kap. 9 (s ) kap. 10 (s ). Socialrådgiverens kompetanceprofil: (downloades fra Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside: mener/uddannelsespolitik/grunduddannelse/forslag til socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil/pdf-fil.: Socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil. 2. semester Alminde, Rikke m.fl. (2008): Social analyse og handling. Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Kap. 6 og uddrag af kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag. S

3 Andersen, Linda, & Ahrenkiel, Annegrethe (2003): Læringsrum i det sociale arbejde. Kap. 6. København: AKF Forlaget. S Masterkopi hos Dea Bech Hansen, Ingelise, Nørrelykke, Helle, & Sjelborg, Hanne (2006): Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde. Kap. 5, kap. 7 og kap. 8. København: Hans Reitzels Forlag. S , , (kap. 5 også anvendt på 1. semester) Bømler, Tina (red.) (2008): Sociale organisationer i en omstillingstid. 3. udgave. Kap København: Hans Reitzels Forlag. S Denvall, Verner, & Jacobsen, Tord (red.) (1999): Hverdagsbegreber i socialt arbejde. Kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag. S Masterkopi hos Dea Egelund, Tine & Hillgaard, Lis (2006): Socialrådgivning og Social Behandling. Kap. 7 og kap. 9. København: Hans Reitzels Forlag. S , (kap 9. også anvendt på 1. semester) Ejrnæs, Morten (2004): Faglighed og tværfaglighed. Vilkårene for samarbejdet mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Af kap. 1. København: Akademisk Forlag. S Masterkopi hos Dea Ejrnæs, Morten, m.fl. (2005): Sociologi og socialt arbejde. Kap. 12. Frederiksberg: Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 3. udgave. S Etikvejledning. Dansk Socialrådgiverforening (2000). Downloades fra: ds/etisk råd/etikvejledning Fisker, Anders m.fl. (2008): Socialrådgiveren på arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. S , (hele bogen er anvendt på 1. semester) Hutchinson, Gunn Strand & Oltedal, Siv (2006): Modeller i socialt arbejde. Af kap. 1. København: Hans Reitzels Forlag. S (også anvendt på 1. semester)

4 Kokkinn, Judy (2001): Profesjonelt sosialt arbeid. Uddrag af kap. 3 og kap. 7. Oslo: Universitets-forlaget, 3. oplag. S , s Masterkopi hos Dea. Kompetenceprofil. Forslag til socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil. Dansk Socialrådgiver-forening, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen (2002). Downloades på www. socrdg.dk/medlemsgrupper/studerende/hvad laver socialrådgivere/socialrådgiverens kompetencer Metodevejen et læringshæfte. Refleksioner og forslag fra Projekt Socialforvaltning (2000). Kap. 4, 6, 7 og 8. Socialministeriet. S , (downloades fra Social-ministeriets hjemmeside: og regioner ( ) Møller, Jens & Olsen, Jens (2001): At arbejde i forvaltningen en håndbog for sagsbehandlere. København: Nyt Juridisk Forslag, 2. udgave. S , 21-44, Masterkopi hos Dea Om Socialforvaltningen. Organisation læring forandring. Socialministeriet, Styrelsen for Social Service (2004). Erfaringer fra Projekt Socialforvaltning. (downloades fra Socialministeriets hjemmeside: og regioner ( ) Posborg, Rikke, Nørrelykke, Helle & Antczak, Helle, red. (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde. En grundbog. Kap. 2, uddrag af kap. 4, kap. 7, kap. 13. København: Hans Reitzels Forlag. S , , , (kap. 2 også anvendt på 1. semester) Uggerhøj, Lars: Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient ideal eller realitet. I: Järvinen, Margaretha m.fl. (red.) (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient. Kap. 4, Århus: Aarhus Universitetsforslag. S (også anvendt på 1. semester) Pjecer (pensum)

5 At skrive en afgørelse. Socialministeriet (2004). Pjece fra Ankestyrelsen (downloades fra Anke-styrelsens hjemmeside: God adfærd i det offentlige. Fælles publikation, udgivet af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner (2007). (downloades fra: og vejledninger/ Retssikkerhed og formidling. Delprojekt 1. Den sociale lovgivning. Socialministeriet (2004). (downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: Kommuner og regioner ( )) Skriv klart! Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsdirektoratet (1998). Praktisk vejledning til medarbejderne om skriftlig formulering. Masterkopi hos Dea Sådan forløber din sag. Socialministeriet (2004). Pjece om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager. (downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: og regioner ( )) 3. semester Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal: (2006) Modeller i socialt arbejde. (2 udgave) Socialpædagogisk Bibliotek. Hans Reitzels Forlag. Ejrnæs, Morten, m.fl. (1997): Socialt miljøarbejde i lokalsamfundet. Kap. 1,5 & 6. København:Hans Reitzels Forlag, s og Aude, Jutta (2000): Selvstyret gruppearbejde, empowerment i praksis. Dafolo Forlag.

6 Øvreeide, Halvor: (2009) At tale med børn. Samtalen som redskab i børnesager. (3 udgave) Kap. 1,2 og 8. Hans Reitzels Forlag. s & s Hermansen, Mads og Løw, Ole og Petersen, Vibeke: (2004) Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. København: Alinea. Første 4 kapitler i 1 del. s (udleveret) Bo Jakobsen m.fl. (1999) Videnskabsteori. Del af kapitel 1 Gyldendals boghandel, Nordisk Forlag. s (genlæs). De Jong, Peter og Kim Berg, Insoo: (2006) Løsningsfokuserede samtaler. Kap. 1 & 2. København: Hans Reitzels Forlag. s (udleveret) Seikkula, Jaakko. (2008) Åben dialog og netværksarbejde. Kap. 1,2 & 3. København: Hans Reitzels Forlag. s Bo, Karen Asta og Gehl, Ingrid: (artikel) Børnesamtalen. S ( udleveres) Tomm, Karl. (1992) Interviewet som intervention 111 del: Er hensigten at stille liniære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Forum 4/1992. s (udleveres) Nygren Per: (2003) Professionel omsorg for børn og familier. Fra teori til værktøj. Psykologisk forlag. 1. udgave, 2. oplag. Kap. 5 og 6. Killen Kari (2005): Omsorgssvigt er alles ansvar. Hans Reitzels Forlag 3. udgave. 1. oplag Kap. 2. Faureholm, Jytte, og Brønholt, Lis Lynge (2005): Familierådslagning. En beslutningsmodel. København : Hans Reitzels Forlag, 1. udgave. kap.1 s 15-19,kap. 3 s fra Grundtanker i det sociale arbejde med familierådslagning,kap. 4 s 70-89, kap 5

7 Mehlbye Jill (2006) En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System )(ICS). DUBU, Velfærdsministeriet og KL. ICS materiale. Nygren Per: (2003) Professionel omsorg for børn og familier. Fra teori til værktøj. Kap. 2 og 17. Kari og Atle Dyregrov. Krisepsykolog i Praksis. Dansk psykologisk forlag Kap om : Udfordinger ved social netværksstøtte efter pludselige dødsfald s Leick, Nini og Davidsen, Marianne. (2001) Den nødvendige smerte. Hans Reitzel 2 udg..kap.1 og 2 (s ) Det samfundsvidenskabelige fagområde 1. semester Andersen, Bjarne Hjort (2003): Sammenfatning. I: Andersen, Bjarne Hjort (red.). Udviklingen i befolkningens levevilkår over et kvart århundrede. København: SFI, s Andersen, John & Larsen, Jørgen Elm (2004). Fattigdom og social eksklusion. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Bislev, Sven (2004). Socialpolitiske modeller (2. udg.). I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s

8 Bonke, Jens (red.) (1997). Levevilkår i Danmark. København: Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, s Boolsen, Merete Watt (1996). Introduktion til sociologisk metode. København: C.A. Reitzels Forlag, s Bundesen, Peter (2006). Sociale problemer og socialpolitik (3. udg.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s Gilje; Nils & Grimen, Harald (2002): Samfundsvidenskabernes forudsætninger. København: Hans Reitzels Forlag, s , , , og (anskaffes) Hansen, Erik Jørgen (1986). Bilag 1. Hvordan er de interviewede indplaceret i socialgrupperne? I: Hansen, Erik Jørgen. Danskernes levevilkår. København: Hans Reitzels Forlag, s Hansen, Henning (2007). Beskæftigelse og arbejdsløshed I: Social Årsrapport Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). København: Socialpolitisk Forlag, s Hansen, Henning (2007). Flexicurity med svagheder. I: Social Årsrapport Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). København: Socialpolitisk Forlag, s Harboe, Thomas (2006). Indføring i samfundsvidenskabelig metode. Dataindsamlingsmetoder (4. udg.). København: Samfundslitteratur. Kapitel 4, s og Henriksen, Lars Skov (2002). Sociale problemer og sociale afvigelser sociologisk set. I: Niklasson, Grit (red): Socialfag for pædagoger. København: Frydenlund, kapitel 8 s Kaspersen, Lars Bo (2005). Anthony Giddens. I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og moderne samfundsteori (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s

9 Larsen, Brian, Schademan, Helle Kløft & Høgelund, Jan (2008). Handicap og beskæftigelse København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, s Larsen, Jørgen Elm & Iver Hornemann Møller (2004). Marginalisering som det største socialpolitiske problem. Aktivering som et socialpolitisk svar. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. Kapitel 1, s Lind, Jens (2004). Socialpolitik og arbejde. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Lindstad, Jonas Markus (2008). Hjemløs i egen bolig hverdaglivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave. København: Center for Alternativ Samfundsanalyse, s (hele publikationen). Kan downloades gratis fra Filges, Trine (2008). Virksomhedernes rekruttering. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. S og Møller, Iver Hornemann (2004). De fire socialreformer i moderne tid. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann. Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Nielsen, John Palm (2007). Økonomi. København: Gyldendal. S og Olsen, Claus B. & Rasmussen, Niels. Socialpolitik et bud på en definition (2004). I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Sørensen, Christen (2006). Arbejdsmarkedet og den danske flexicurity-model. Århus: Academica. S , og s Thagaard, Tove (2004). Systematik og indlevelse. København: Akademisk Forlag. S

10 2. semester Andersen, 1998: Fra Andersen, S. (1998). Den kommunale serviceorganisation. 2. udgave. Dansk Kommunalkursus. (I kompendium 2. semester) Ansbøl, 2008: , , Fra Ansbøl, R. (2006). Økonomisk styring, prioritering og planlægning i kommunerne. 6. udgave, Danmarks Forvaltningshøjskole. Bakka og Fivelsdal, 2004: Fra Bakka, J.F. og Fivelsdal, E. (2004). Organisationsteori. Struktur, kultur og processer. Handelshøjskolens forlag. (I kompendium 2. semester) Caswell, 2006: Fra Caswell, D. (2006). Socialt arbejde som slagmark. I: Uden for nummer, 12/2006. Dansk Socialrådgiverforening. (I kompendium 2. semester) Djupvik og Eikås, 2002: Fra Djupvik, A. R. og Eikås, M. (2002). Organisert velferd. Det Norske Samlaget. (I kompendium 2. semester) Eskelinen, 2000: 32, 46, 61-62, 71 Fra Eskelinen, L. (2000). Arbejdsmiljø i den kommunale social- og sundhedsforvaltning. AKF s forlag. (I kompendium 2. semester) Fangen, 2004: 78-81,

11 Fra Fangen, K. (2004). Deltagende observasjon. Fagbokforlaget. (I kompendium 2. semester) Flermoen, 2001: 37-47, Fra Flermoen, S. (2001). Søkelys på organisasjon og ledelse. Bokforlaget. (I kompendium 2. semester) Hansen m.fl., 2003: Fra Hansen, S. m.fl. (2003). Værdier på arbejde. Frydenlund. (I kompendium 2. semester) Hatch, 2001: 269, Fra Hatch, M.J. (2001). Organisasjonsteori moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Abstrakt Forlag. (I kompendium 2. semester) Jacobsen og Thorsvik, 2002: , Fra Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2002). Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. (I kompendium 2. semester) Jensen og Sørensen, 2003: Fra Jensen, L. og Sørensen, E. (2003). Den politologiske rolleanalyse. I: Roller der rykker (red. Birgit Jæger og Eva Sørensen). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. (I kompendium 2. semester) Jespersen, 1996: 85, 80 Fra Jespersen, P.K. (1996). Bureaukratiet. Magt og effektivitet. Jurist- og økonomforbundets forlag. (I kompendium 2. semester) Lystrup, 2001: 9-13, 16-17, , , Fra Lystrup, H-E. (2001). Ideologi og politik en grundbog i dansk politik. 4. udgave, Systime. (I kompendium 2. semester)

12 Nielsen, 2007: Nielsen, V.L. (2007). Indbydelse til dans omkring markarbejderadfærdsbegrebet. I: Når politik bliver til virkelighed (red. Vibeke Lehmann Nielsen og Niels Ploug). SFI 07:23. (I kompendium 2. semester) Oltedal, 2000: Fra Oltedal, S. (2000). Profesjonalisering av praksis i sosialt arbeid. I: Nordisk Sosialt Arbeid, 4/2000. Universitetsforlaget. (I kompendium 2. semester) Winter, 2004: Fra Winter, S. (2004). Bestemmes kommunernes indsats over for borgerne af politikerne eller sagsbehandlerne? I: Social forskning. Temanummer, januar SFI. (I kompendium 2. semester) Winter og Nielsen, 2008: 17-23, 29-39, , Fra Winter, S. og Nielsen, V.L. (2008). Implementering af politik. 1. udgave, Academica. 3. semester Denick, Lars, Jørgensen, Per Schultz og Sommer, Dione (2008): Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag kap. 1, s , kap. 3, s , kap. 4, s og kap. 5, s Egelund, Tine m. fl. (SFI:2009): Anbragte børn og unge en forskningsoversigt. Arbejdspapir. Kapitel 13, s , SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 07:2009. Ejrnæs, Morten m. fl. (2005): Social opdrift social arv. Akademisk Forlag kapitel 1, s , kapitel 3, s og kapitel 5, s Larsen, Jørgen Elm og Møller, Iver Hornmann (red)(2004): Socialpolitik. Hans Reitzels Forlag kapitel 6, s Ploug, Niels (SFI:2005): Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv. Arbejdspapir AP:1:2005, 11 sider. Sørensen, Jytte Brik m. fl. (2010): Mønsterbrud i opbrud. Dafolo Forlag, Indledning, s. 7 21, kapitel 1, s , kapitel 3, s og kapitel 4, s

13 Det juridiske fagområdeområde 1. semester Gennemgang af lovgivning i relation til voksne og arbejdsmarkedet. (sygdom, kontant- og starthjælp, revalidering, hjælp i særlige tilfælde, tilbagebetaling, beskæftigelsestiltag, fleksjob og førtidspension. De studerende har endvidere arbejdet med arbejdsevnemetoden). Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygedagpenge Lov om social pension Supplerende materiale: Andersen, Per (red) (2009). Om rettens tilgængelighed. (1.udgave). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kap. 3 Lovsprogets tilgængelighed af Jens Evald, side Rasmussen, Nell (2007). Lærebog i familieret (2. rev. udgave). København. Kap. 1.2 side Ketscher, Kirsten. (2008). Socialret (3. udgave). København: Forlaget Thomson. Kap. 7 Retskilder og fortolkning, side semester Gennemgang af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og den politiske styring af kommuner. Forvaltningsloven. Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lov om behandling af personoplysninger. Socialmin. bek. nr. 709 af 3. juli 2009 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Socialmin. Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om kommunernes styrelse.

14 Supplerende materiale: Justitsmin. vejl. af 1986 om forvaltningsloven. Justitsmin. vejl. af 1986 om lov om offentlighed i forvaltningen. Kompendium: De organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Ingelise Bech Hansen, Den Sociale Højskole Odense, 7. udg Kompendium: De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler Ingelise Bech Hansen, Den Sociale Højskole Odense, 6. udgave semester Familieretlige emner og særlig støtte til børn og unge. Lov om social service Kapitel 1-3, 19, Kapitel 11-13, 140, 142, 146, 148, Kapitel 27 og Kapitel 30. Lov om forældreansvar Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning Lov om børns forsørgelse Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 30. nov om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 15. juni 2006 af forretningsordenen for børn- og ungeudvalgene. Supplerende materiale: Bekendtgørelse nr. 614 af 15. juni 2006 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Socialministeriets vejledning nr. 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Rasmussen, Nell Lærebog i familieret, 2. Rev. Udg. 2007, Forlaget Dike FNs konvention om barnets rettigheder fra 1989 (FNs børnekonvention) kan findes på

15 Uddrag af Betænkning nr. 1475/2005 Forældremyndighed, Barnets bopæl, Samvær, Tvangsfuldbyrdelse afgivet af udvalget om forældremyndighed og samvær kap. 4. Barnets perspektiv s Uddrag af betænkning nr.1212 af 1990 om de retlige rammer for indsatsen overfor børn og unge s se kompendium til jura. Jørgensen, Stine og Kristensen, Jens (red) (2008): Socialretlige udviklinger & udfordringer (1.udgaen): Barns rett til omsorg av professor, dr. Juris Kirsten Sandberg, s , Jurist- og Økonomforbundets Forlag,

16

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE FORÅR 2015

SOCIALT ARBEJDE FORÅR 2015 SOCIALT ARBEJDE FORÅR 2015 Klareboderne 5 1001 København K tlf. 3375 5560 Hans Reitzels Forlag hansreitzel.dk Hans Reitzels Forlag er en del af Gyldendal Uddannelse. Redaktion ved Nina Jagd Andersen afsluttet

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Undervisningsprogram

Undervisningsprogram Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Fagområdet Socialt arbejde FO1 6.

Læs mere

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Socialpolitik Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Indhold Forord 9 1. Det største socialpolitiske problem Stigende arbejdsmarkedsmarginalisering. Opgørelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedsmarginalisering

Læs mere

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Marianne Skytte Socialrådgiverdage 2015 Nedslagspunkterne i mit oplæg Det aktuelle styrkeforhold mellem konkurrerende menneskesyn og medborgerskabsopfattelser

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Fagområde Socialt Arbejde FO 1

Fagområde Socialt Arbejde FO 1 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Underviser: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Fagområde Socialt

Læs mere

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012 STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE Efterår 2012 Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens Den engelske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet:

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet: . Fyraftensmøde 18.03.2010 og 22.03.2010 myter om forskellige holdninger i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og om hvordan man kan bruge uenigheder konstruktivt v/morten Ejrnæs, Institut for

Læs mere

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Oktober 2010 Forslag til Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Fagområdets/modulets titel: Semester: Det psykologiske

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion 02.11.2010

Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion 02.11.2010 Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og Til deltagerne. Tak for interesse og lydhørhed. Her er min powerpointpræsentation, som dog kun rummer stikord. Spørgsmålet om, hvorvidt problemet i de 29

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Udvidet litteratur- og kildeliste

Udvidet litteratur- og kildeliste Udvidet litteratur- og kildeliste I forbindelse med udviklingsprojekt for sam mellem frivillige foreninger og kommuner har vi udt en udvidet litteraturliste omkring emnet: Frivilligt-offentligt sam Denne

Læs mere

2008 Hulspil. Peter Launer Bæk. Slagspil. Frederik Nielsen. Senior. 2007 Hulspil. Mikkel Grimsgaard

2008 Hulspil. Peter Launer Bæk. Slagspil. Frederik Nielsen. Senior. 2007 Hulspil. Mikkel Grimsgaard 2008 Peter Launer Bæk Peter Launer Bæk Frederik Nielsen Jimmy Simonsen 2007 Mikkel Grimsgaard Jonas B. Bruun Mikkel Grimsgaard Jan Danica Veteraner Nils Jørgen Heiden 2006 Jais Frimodt Brian H. Christensen

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian Toft

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Socialrådgiverfaglighed, helhedssyn holdningsmæssig uenighed

Socialrådgiverfaglighed, helhedssyn holdningsmæssig uenighed TEMAFORMIDDAG: tirsdag den 29 november 2011 kl. 9-12 Socialrådgiverfaglighed, helhedssyn holdningsmæssig uenighed v/ Morten Ejrnæs 1 Disposition ved Morten Ejrnæs Tirsdag d. 29. november kl. 9.00-12.00

Læs mere

Mennesker med multiple udviklingshæmninger som medborgere

Mennesker med multiple udviklingshæmninger som medborgere Mennesker med multiple udviklingshæmninger som medborgere Lena Charlotte Nielsen Anette Kølln Københavns Socialpædagogiske Seminarium Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 3

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed v/morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Overvejelser på baggrund af

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 5. semester, Hold X.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse This page intentionally left blank Stine Jørgensen Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Professionsetik. November 2010

Dansk Socialrådgiverforening. Professionsetik. November 2010 Dansk Socialrådgiverforening Professionsetik November 2010 Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra lektor, mag.art. Jørgen Husted, Institut

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere