Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s ), kap. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s. 31 45), kap. 5"

Transkript

1 6. Litteraturliste for semester, SocV09 Fagområdet socialt arbejde 1. semester Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s ), kap. 5 (s ). Arbejdsevnemetoden. Kap. 2 og 4 Socialministeriet Side og (Downloades fra: (1.). pdf) Alminde, Rikke, Kirsten Henriksen, Louise Cathrine Nørmark og Mona Stevnsgaard Andersen (2008): Social analyse og handling. Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag Indledning s , kap. 1 (s ) og kap. 3 (s ) og kap. 5 (s ). Bech Hansen, Ingelise, Helle Nørrelykke og Hanne Sjelborg (2006): Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 5 (s ). Carstens, Annette (1998): Aktivering, klientsamtaler og socialpolitik (1. udgave, 4. oplag). Kap. 2, kap 5, kap. 7 og kap. 12. Side 61 86, , og Hans Reitzels Forlag Damgaard, Irena, og Helle Nørrelykke (2007): Den personlige samtale En introduktion. Hans Reitzels Forlag kap 1 til 7, (s ). Egelund, Tine, og Lis Hillgaard (2006): Social rådgivning og social behandling. Socialpædagogisk Bibliotek kap. 8 (s ) og kap. 9 (s ) Ejrnæs, Morten, et al (2005): Sociologi og socialt arbejde (3. udgave). Danmarks Forvaltningshøjskole kap. 1 (s ) og kap. 2 (s ).

2 Etikvejledning. Dansk Socialrådgiverforening (2000) (downloades fra DS hjemmeside: mener/etikvejledning) Fisker Anders, Mathilde Høybye-Mortensen, Flemming Troels Jensen, Sofie Nørgaard-Nielsen & Bo Jakobsen (2008): Socialrådgiveren på arbejde. Portræt af en profession og dens dilemmaer. Hans Reitzels Forlag (s ). Hutchinson, Gunn og Siv Oltedal (2006): Modeller i socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 1 (s. 9 33). Iversen, Lars et al (red.) (2002): Medicinsk sociologi: Samfund, sundhed og sygdom (1. udgave, 5. oplag). Kap. 1, 3, 4, 6 og 10. København: Munksgaard. Side 15 42, , og Järvinen Margaretha, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen (red.) (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient. Aarhus universitetsforlag kap. 1 (s. 9-27) og kap. 4 (s ). Jakobsen, Bo m.fl. (1999): Videnskabsteori. Del af kap. 1 Gyldendals Uddannelse, 2 udgave, 1 oplag. Forlag A/S, Copenhagen. s (i kompendium) Postborg, Rikke, Helle Nørrelykke og Helle Antczak (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde. En grundbog. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 2 (s ), kap. 9 (s ) kap. 10 (s ). Socialrådgiverens kompetanceprofil: (downloades fra Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside: mener/uddannelsespolitik/grunduddannelse/forslag til socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil/pdf-fil.: Socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil. 2. semester Alminde, Rikke m.fl. (2008): Social analyse og handling. Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Kap. 6 og uddrag af kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag. S

3 Andersen, Linda, & Ahrenkiel, Annegrethe (2003): Læringsrum i det sociale arbejde. Kap. 6. København: AKF Forlaget. S Masterkopi hos Dea Bech Hansen, Ingelise, Nørrelykke, Helle, & Sjelborg, Hanne (2006): Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde. Kap. 5, kap. 7 og kap. 8. København: Hans Reitzels Forlag. S , , (kap. 5 også anvendt på 1. semester) Bømler, Tina (red.) (2008): Sociale organisationer i en omstillingstid. 3. udgave. Kap København: Hans Reitzels Forlag. S Denvall, Verner, & Jacobsen, Tord (red.) (1999): Hverdagsbegreber i socialt arbejde. Kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag. S Masterkopi hos Dea Egelund, Tine & Hillgaard, Lis (2006): Socialrådgivning og Social Behandling. Kap. 7 og kap. 9. København: Hans Reitzels Forlag. S , (kap 9. også anvendt på 1. semester) Ejrnæs, Morten (2004): Faglighed og tværfaglighed. Vilkårene for samarbejdet mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Af kap. 1. København: Akademisk Forlag. S Masterkopi hos Dea Ejrnæs, Morten, m.fl. (2005): Sociologi og socialt arbejde. Kap. 12. Frederiksberg: Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 3. udgave. S Etikvejledning. Dansk Socialrådgiverforening (2000). Downloades fra: ds/etisk råd/etikvejledning Fisker, Anders m.fl. (2008): Socialrådgiveren på arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. S , (hele bogen er anvendt på 1. semester) Hutchinson, Gunn Strand & Oltedal, Siv (2006): Modeller i socialt arbejde. Af kap. 1. København: Hans Reitzels Forlag. S (også anvendt på 1. semester)

4 Kokkinn, Judy (2001): Profesjonelt sosialt arbeid. Uddrag af kap. 3 og kap. 7. Oslo: Universitets-forlaget, 3. oplag. S , s Masterkopi hos Dea. Kompetenceprofil. Forslag til socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil. Dansk Socialrådgiver-forening, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen (2002). Downloades på www. socrdg.dk/medlemsgrupper/studerende/hvad laver socialrådgivere/socialrådgiverens kompetencer Metodevejen et læringshæfte. Refleksioner og forslag fra Projekt Socialforvaltning (2000). Kap. 4, 6, 7 og 8. Socialministeriet. S , (downloades fra Social-ministeriets hjemmeside: og regioner ( ) Møller, Jens & Olsen, Jens (2001): At arbejde i forvaltningen en håndbog for sagsbehandlere. København: Nyt Juridisk Forslag, 2. udgave. S , 21-44, Masterkopi hos Dea Om Socialforvaltningen. Organisation læring forandring. Socialministeriet, Styrelsen for Social Service (2004). Erfaringer fra Projekt Socialforvaltning. (downloades fra Socialministeriets hjemmeside: og regioner ( ) Posborg, Rikke, Nørrelykke, Helle & Antczak, Helle, red. (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde. En grundbog. Kap. 2, uddrag af kap. 4, kap. 7, kap. 13. København: Hans Reitzels Forlag. S , , , (kap. 2 også anvendt på 1. semester) Uggerhøj, Lars: Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient ideal eller realitet. I: Järvinen, Margaretha m.fl. (red.) (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient. Kap. 4, Århus: Aarhus Universitetsforslag. S (også anvendt på 1. semester) Pjecer (pensum)

5 At skrive en afgørelse. Socialministeriet (2004). Pjece fra Ankestyrelsen (downloades fra Anke-styrelsens hjemmeside: God adfærd i det offentlige. Fælles publikation, udgivet af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner (2007). (downloades fra: og vejledninger/ Retssikkerhed og formidling. Delprojekt 1. Den sociale lovgivning. Socialministeriet (2004). (downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: Kommuner og regioner ( )) Skriv klart! Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsdirektoratet (1998). Praktisk vejledning til medarbejderne om skriftlig formulering. Masterkopi hos Dea Sådan forløber din sag. Socialministeriet (2004). Pjece om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager. (downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: og regioner ( )) 3. semester Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal: (2006) Modeller i socialt arbejde. (2 udgave) Socialpædagogisk Bibliotek. Hans Reitzels Forlag. Ejrnæs, Morten, m.fl. (1997): Socialt miljøarbejde i lokalsamfundet. Kap. 1,5 & 6. København:Hans Reitzels Forlag, s og Aude, Jutta (2000): Selvstyret gruppearbejde, empowerment i praksis. Dafolo Forlag.

6 Øvreeide, Halvor: (2009) At tale med børn. Samtalen som redskab i børnesager. (3 udgave) Kap. 1,2 og 8. Hans Reitzels Forlag. s & s Hermansen, Mads og Løw, Ole og Petersen, Vibeke: (2004) Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. København: Alinea. Første 4 kapitler i 1 del. s (udleveret) Bo Jakobsen m.fl. (1999) Videnskabsteori. Del af kapitel 1 Gyldendals boghandel, Nordisk Forlag. s (genlæs). De Jong, Peter og Kim Berg, Insoo: (2006) Løsningsfokuserede samtaler. Kap. 1 & 2. København: Hans Reitzels Forlag. s (udleveret) Seikkula, Jaakko. (2008) Åben dialog og netværksarbejde. Kap. 1,2 & 3. København: Hans Reitzels Forlag. s Bo, Karen Asta og Gehl, Ingrid: (artikel) Børnesamtalen. S ( udleveres) Tomm, Karl. (1992) Interviewet som intervention 111 del: Er hensigten at stille liniære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Forum 4/1992. s (udleveres) Nygren Per: (2003) Professionel omsorg for børn og familier. Fra teori til værktøj. Psykologisk forlag. 1. udgave, 2. oplag. Kap. 5 og 6. Killen Kari (2005): Omsorgssvigt er alles ansvar. Hans Reitzels Forlag 3. udgave. 1. oplag Kap. 2. Faureholm, Jytte, og Brønholt, Lis Lynge (2005): Familierådslagning. En beslutningsmodel. København : Hans Reitzels Forlag, 1. udgave. kap.1 s 15-19,kap. 3 s fra Grundtanker i det sociale arbejde med familierådslagning,kap. 4 s 70-89, kap 5

7 Mehlbye Jill (2006) En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System )(ICS). DUBU, Velfærdsministeriet og KL. ICS materiale. Nygren Per: (2003) Professionel omsorg for børn og familier. Fra teori til værktøj. Kap. 2 og 17. Kari og Atle Dyregrov. Krisepsykolog i Praksis. Dansk psykologisk forlag Kap om : Udfordinger ved social netværksstøtte efter pludselige dødsfald s Leick, Nini og Davidsen, Marianne. (2001) Den nødvendige smerte. Hans Reitzel 2 udg..kap.1 og 2 (s ) Det samfundsvidenskabelige fagområde 1. semester Andersen, Bjarne Hjort (2003): Sammenfatning. I: Andersen, Bjarne Hjort (red.). Udviklingen i befolkningens levevilkår over et kvart århundrede. København: SFI, s Andersen, John & Larsen, Jørgen Elm (2004). Fattigdom og social eksklusion. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Bislev, Sven (2004). Socialpolitiske modeller (2. udg.). I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s

8 Bonke, Jens (red.) (1997). Levevilkår i Danmark. København: Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, s Boolsen, Merete Watt (1996). Introduktion til sociologisk metode. København: C.A. Reitzels Forlag, s Bundesen, Peter (2006). Sociale problemer og socialpolitik (3. udg.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s Gilje; Nils & Grimen, Harald (2002): Samfundsvidenskabernes forudsætninger. København: Hans Reitzels Forlag, s , , , og (anskaffes) Hansen, Erik Jørgen (1986). Bilag 1. Hvordan er de interviewede indplaceret i socialgrupperne? I: Hansen, Erik Jørgen. Danskernes levevilkår. København: Hans Reitzels Forlag, s Hansen, Henning (2007). Beskæftigelse og arbejdsløshed I: Social Årsrapport Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). København: Socialpolitisk Forlag, s Hansen, Henning (2007). Flexicurity med svagheder. I: Social Årsrapport Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). København: Socialpolitisk Forlag, s Harboe, Thomas (2006). Indføring i samfundsvidenskabelig metode. Dataindsamlingsmetoder (4. udg.). København: Samfundslitteratur. Kapitel 4, s og Henriksen, Lars Skov (2002). Sociale problemer og sociale afvigelser sociologisk set. I: Niklasson, Grit (red): Socialfag for pædagoger. København: Frydenlund, kapitel 8 s Kaspersen, Lars Bo (2005). Anthony Giddens. I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og moderne samfundsteori (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s

9 Larsen, Brian, Schademan, Helle Kløft & Høgelund, Jan (2008). Handicap og beskæftigelse København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, s Larsen, Jørgen Elm & Iver Hornemann Møller (2004). Marginalisering som det største socialpolitiske problem. Aktivering som et socialpolitisk svar. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. Kapitel 1, s Lind, Jens (2004). Socialpolitik og arbejde. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Lindstad, Jonas Markus (2008). Hjemløs i egen bolig hverdaglivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave. København: Center for Alternativ Samfundsanalyse, s (hele publikationen). Kan downloades gratis fra Filges, Trine (2008). Virksomhedernes rekruttering. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. S og Møller, Iver Hornemann (2004). De fire socialreformer i moderne tid. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann. Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Nielsen, John Palm (2007). Økonomi. København: Gyldendal. S og Olsen, Claus B. & Rasmussen, Niels. Socialpolitik et bud på en definition (2004). I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Sørensen, Christen (2006). Arbejdsmarkedet og den danske flexicurity-model. Århus: Academica. S , og s Thagaard, Tove (2004). Systematik og indlevelse. København: Akademisk Forlag. S

10 2. semester Andersen, 1998: Fra Andersen, S. (1998). Den kommunale serviceorganisation. 2. udgave. Dansk Kommunalkursus. (I kompendium 2. semester) Ansbøl, 2008: , , Fra Ansbøl, R. (2006). Økonomisk styring, prioritering og planlægning i kommunerne. 6. udgave, Danmarks Forvaltningshøjskole. Bakka og Fivelsdal, 2004: Fra Bakka, J.F. og Fivelsdal, E. (2004). Organisationsteori. Struktur, kultur og processer. Handelshøjskolens forlag. (I kompendium 2. semester) Caswell, 2006: Fra Caswell, D. (2006). Socialt arbejde som slagmark. I: Uden for nummer, 12/2006. Dansk Socialrådgiverforening. (I kompendium 2. semester) Djupvik og Eikås, 2002: Fra Djupvik, A. R. og Eikås, M. (2002). Organisert velferd. Det Norske Samlaget. (I kompendium 2. semester) Eskelinen, 2000: 32, 46, 61-62, 71 Fra Eskelinen, L. (2000). Arbejdsmiljø i den kommunale social- og sundhedsforvaltning. AKF s forlag. (I kompendium 2. semester) Fangen, 2004: 78-81,

11 Fra Fangen, K. (2004). Deltagende observasjon. Fagbokforlaget. (I kompendium 2. semester) Flermoen, 2001: 37-47, Fra Flermoen, S. (2001). Søkelys på organisasjon og ledelse. Bokforlaget. (I kompendium 2. semester) Hansen m.fl., 2003: Fra Hansen, S. m.fl. (2003). Værdier på arbejde. Frydenlund. (I kompendium 2. semester) Hatch, 2001: 269, Fra Hatch, M.J. (2001). Organisasjonsteori moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Abstrakt Forlag. (I kompendium 2. semester) Jacobsen og Thorsvik, 2002: , Fra Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2002). Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. (I kompendium 2. semester) Jensen og Sørensen, 2003: Fra Jensen, L. og Sørensen, E. (2003). Den politologiske rolleanalyse. I: Roller der rykker (red. Birgit Jæger og Eva Sørensen). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. (I kompendium 2. semester) Jespersen, 1996: 85, 80 Fra Jespersen, P.K. (1996). Bureaukratiet. Magt og effektivitet. Jurist- og økonomforbundets forlag. (I kompendium 2. semester) Lystrup, 2001: 9-13, 16-17, , , Fra Lystrup, H-E. (2001). Ideologi og politik en grundbog i dansk politik. 4. udgave, Systime. (I kompendium 2. semester)

12 Nielsen, 2007: Nielsen, V.L. (2007). Indbydelse til dans omkring markarbejderadfærdsbegrebet. I: Når politik bliver til virkelighed (red. Vibeke Lehmann Nielsen og Niels Ploug). SFI 07:23. (I kompendium 2. semester) Oltedal, 2000: Fra Oltedal, S. (2000). Profesjonalisering av praksis i sosialt arbeid. I: Nordisk Sosialt Arbeid, 4/2000. Universitetsforlaget. (I kompendium 2. semester) Winter, 2004: Fra Winter, S. (2004). Bestemmes kommunernes indsats over for borgerne af politikerne eller sagsbehandlerne? I: Social forskning. Temanummer, januar SFI. (I kompendium 2. semester) Winter og Nielsen, 2008: 17-23, 29-39, , Fra Winter, S. og Nielsen, V.L. (2008). Implementering af politik. 1. udgave, Academica. 3. semester Denick, Lars, Jørgensen, Per Schultz og Sommer, Dione (2008): Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag kap. 1, s , kap. 3, s , kap. 4, s og kap. 5, s Egelund, Tine m. fl. (SFI:2009): Anbragte børn og unge en forskningsoversigt. Arbejdspapir. Kapitel 13, s , SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 07:2009. Ejrnæs, Morten m. fl. (2005): Social opdrift social arv. Akademisk Forlag kapitel 1, s , kapitel 3, s og kapitel 5, s Larsen, Jørgen Elm og Møller, Iver Hornmann (red)(2004): Socialpolitik. Hans Reitzels Forlag kapitel 6, s Ploug, Niels (SFI:2005): Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv. Arbejdspapir AP:1:2005, 11 sider. Sørensen, Jytte Brik m. fl. (2010): Mønsterbrud i opbrud. Dafolo Forlag, Indledning, s. 7 21, kapitel 1, s , kapitel 3, s og kapitel 4, s

13 Det juridiske fagområdeområde 1. semester Gennemgang af lovgivning i relation til voksne og arbejdsmarkedet. (sygdom, kontant- og starthjælp, revalidering, hjælp i særlige tilfælde, tilbagebetaling, beskæftigelsestiltag, fleksjob og førtidspension. De studerende har endvidere arbejdet med arbejdsevnemetoden). Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygedagpenge Lov om social pension Supplerende materiale: Andersen, Per (red) (2009). Om rettens tilgængelighed. (1.udgave). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kap. 3 Lovsprogets tilgængelighed af Jens Evald, side Rasmussen, Nell (2007). Lærebog i familieret (2. rev. udgave). København. Kap. 1.2 side Ketscher, Kirsten. (2008). Socialret (3. udgave). København: Forlaget Thomson. Kap. 7 Retskilder og fortolkning, side semester Gennemgang af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og den politiske styring af kommuner. Forvaltningsloven. Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lov om behandling af personoplysninger. Socialmin. bek. nr. 709 af 3. juli 2009 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Socialmin. Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om kommunernes styrelse.

14 Supplerende materiale: Justitsmin. vejl. af 1986 om forvaltningsloven. Justitsmin. vejl. af 1986 om lov om offentlighed i forvaltningen. Kompendium: De organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Ingelise Bech Hansen, Den Sociale Højskole Odense, 7. udg Kompendium: De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler Ingelise Bech Hansen, Den Sociale Højskole Odense, 6. udgave semester Familieretlige emner og særlig støtte til børn og unge. Lov om social service Kapitel 1-3, 19, Kapitel 11-13, 140, 142, 146, 148, Kapitel 27 og Kapitel 30. Lov om forældreansvar Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning Lov om børns forsørgelse Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 30. nov om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 15. juni 2006 af forretningsordenen for børn- og ungeudvalgene. Supplerende materiale: Bekendtgørelse nr. 614 af 15. juni 2006 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Socialministeriets vejledning nr. 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Rasmussen, Nell Lærebog i familieret, 2. Rev. Udg. 2007, Forlaget Dike FNs konvention om barnets rettigheder fra 1989 (FNs børnekonvention) kan findes på

15 Uddrag af Betænkning nr. 1475/2005 Forældremyndighed, Barnets bopæl, Samvær, Tvangsfuldbyrdelse afgivet af udvalget om forældremyndighed og samvær kap. 4. Barnets perspektiv s Uddrag af betænkning nr.1212 af 1990 om de retlige rammer for indsatsen overfor børn og unge s se kompendium til jura. Jørgensen, Stine og Kristensen, Jens (red) (2008): Socialretlige udviklinger & udfordringer (1.udgaen): Barns rett til omsorg av professor, dr. Juris Kirsten Sandberg, s , Jurist- og Økonomforbundets Forlag,

16

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 7 2011

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Elisabeth Arnbak og Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010 1 Indledning... 3 Del

Læs mere

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende på De Sociale Højskoler i forbindelse med et afsluttende bachelorprojekt. Hæftet er udarbejdet af Trine Skovgaard

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus VIA University College

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus VIA University College Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus VIA University College SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I ÅRHUS' SKRIFTSERIE NR. 6 2010 Udgivet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen LITTERATUR: 2009.03.09 Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg Praktiske oplysninger: Undervisning i Vejle foregår på UC Lillebælt, Soldalen 8, 7100 Vejle i lokale 04 Alle undervisningsdage gennemføres kl. 9.00 15.00 Undervisningsdag 1 Undervisere: Vejle: Birgitte

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Socialstyrelsen UC Lillebælt Inquiry Partners Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen.

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Uden for nummer Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Økonomi på dagsordenen Bør sagsbehandlerne tage økonomiske hensyn

Læs mere

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM?

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? UDEN FOR NUMMER SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? SOCIALRÅDGIVERES DOBBELTROLLE REGLERNE ER GODE NOK - ELLER? - OM PROCESKRAV

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE. teorier og perspektiver. Jens Guldager og Marianne Skytte. Redigeret af AKADEMISK FORLAG

SOCIALT ARBEJDE. teorier og perspektiver. Jens Guldager og Marianne Skytte. Redigeret af AKADEMISK FORLAG SOCIALT ARBEJDE teorier og perspektiver Redigeret af Jens Guldager og Marianne Skytte AKADEMISK FORLAG Socialt arbejde teorier og perspektiver Jens Guldager, Marianne Skytte (red.) og bidragyderne 2013

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Metodevejen en ny hovedvej eller en blindgyde?

Metodevejen en ny hovedvej eller en blindgyde? Uden for nummer 5, 3. årgang 2002 Metodevejen en ny hovedvej eller en blindgyde? Af Jens Guldager, lektor i sociologi Jens Guldager, lektor i sociologi ved Den sociale Højskole i København. Han er tilknyttet

Læs mere

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5 0 2 26. januar 2011 LISBETH ZORNIG: JEG VALGTE LIVET CAFÉ GIVER LIVSMOD SYGEMELDTE MØDES OG SKABER LIVSMOD 8 DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET

Læs mere

Kirsten Henriksen og Christine Hemme. Illustration af perspektiver i socialt arbejde

Kirsten Henriksen og Christine Hemme. Illustration af perspektiver i socialt arbejde Kirsten Henriksen og Christine Hemme Illustration af perspektiver i socialt arbejde DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS - 2004 Forord Den Sociale Højskole i Aarhus - 2004 Anledningen til at udforme dette hæfte

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

forsvandt i folkeregistret 051060-XXXX 051060-XXXX 70-XXXX 051060-XXXX 220852-XXXX 051060-XXXX 360-XXXX 051060-XXXX 051060-XXX Ventetiden Væk i Vejle

forsvandt i folkeregistret 051060-XXXX 051060-XXXX 70-XXXX 051060-XXXX 220852-XXXX 051060-XXXX 360-XXXX 051060-XXXX 051060-XXX Ventetiden Væk i Vejle 5 18. marts 21 6 516-6 1 7 5 1 516-22852- 5 1 5 6 6 6 516-36- 516-1 1 1 5 5 5 516-516- 2 5 6 8 7-22516 forsvandt i folkeregistret Ventetiden Væk i Vejle ny socialminister nomadefamilier ny metode i ydelsescentret

Læs mere

En børneforvaltning og dens brugere

En børneforvaltning og dens brugere Bo Ertmann, Birgitte Zeeberg, Gitte Engholm & Birgit Elvang En børneforvaltning og dens brugere 2005 Teori og Metodecentret 1 Forord Med denne publikation afrapporteres projekt En børneforvaltning og dens

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere