Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s ), kap. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s. 31 45), kap. 5"

Transkript

1 6. Litteraturliste for semester, SocV09 Fagområdet socialt arbejde 1. semester Aadland, Einar (2000): Etik dilemma og valg. Dansk psykologisk Forlag kap. 2 (s ), kap. 5 (s ). Arbejdsevnemetoden. Kap. 2 og 4 Socialministeriet Side og (Downloades fra: (1.). pdf) Alminde, Rikke, Kirsten Henriksen, Louise Cathrine Nørmark og Mona Stevnsgaard Andersen (2008): Social analyse og handling. Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag Indledning s , kap. 1 (s ) og kap. 3 (s ) og kap. 5 (s ). Bech Hansen, Ingelise, Helle Nørrelykke og Hanne Sjelborg (2006): Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 5 (s ). Carstens, Annette (1998): Aktivering, klientsamtaler og socialpolitik (1. udgave, 4. oplag). Kap. 2, kap 5, kap. 7 og kap. 12. Side 61 86, , og Hans Reitzels Forlag Damgaard, Irena, og Helle Nørrelykke (2007): Den personlige samtale En introduktion. Hans Reitzels Forlag kap 1 til 7, (s ). Egelund, Tine, og Lis Hillgaard (2006): Social rådgivning og social behandling. Socialpædagogisk Bibliotek kap. 8 (s ) og kap. 9 (s ) Ejrnæs, Morten, et al (2005): Sociologi og socialt arbejde (3. udgave). Danmarks Forvaltningshøjskole kap. 1 (s ) og kap. 2 (s ).

2 Etikvejledning. Dansk Socialrådgiverforening (2000) (downloades fra DS hjemmeside: mener/etikvejledning) Fisker Anders, Mathilde Høybye-Mortensen, Flemming Troels Jensen, Sofie Nørgaard-Nielsen & Bo Jakobsen (2008): Socialrådgiveren på arbejde. Portræt af en profession og dens dilemmaer. Hans Reitzels Forlag (s ). Hutchinson, Gunn og Siv Oltedal (2006): Modeller i socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 1 (s. 9 33). Iversen, Lars et al (red.) (2002): Medicinsk sociologi: Samfund, sundhed og sygdom (1. udgave, 5. oplag). Kap. 1, 3, 4, 6 og 10. København: Munksgaard. Side 15 42, , og Järvinen Margaretha, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen (red.) (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient. Aarhus universitetsforlag kap. 1 (s. 9-27) og kap. 4 (s ). Jakobsen, Bo m.fl. (1999): Videnskabsteori. Del af kap. 1 Gyldendals Uddannelse, 2 udgave, 1 oplag. Forlag A/S, Copenhagen. s (i kompendium) Postborg, Rikke, Helle Nørrelykke og Helle Antczak (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde. En grundbog. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Reitzels Forlag kap. 2 (s ), kap. 9 (s ) kap. 10 (s ). Socialrådgiverens kompetanceprofil: (downloades fra Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside: mener/uddannelsespolitik/grunduddannelse/forslag til socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil/pdf-fil.: Socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil. 2. semester Alminde, Rikke m.fl. (2008): Social analyse og handling. Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Kap. 6 og uddrag af kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag. S

3 Andersen, Linda, & Ahrenkiel, Annegrethe (2003): Læringsrum i det sociale arbejde. Kap. 6. København: AKF Forlaget. S Masterkopi hos Dea Bech Hansen, Ingelise, Nørrelykke, Helle, & Sjelborg, Hanne (2006): Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde. Kap. 5, kap. 7 og kap. 8. København: Hans Reitzels Forlag. S , , (kap. 5 også anvendt på 1. semester) Bømler, Tina (red.) (2008): Sociale organisationer i en omstillingstid. 3. udgave. Kap København: Hans Reitzels Forlag. S Denvall, Verner, & Jacobsen, Tord (red.) (1999): Hverdagsbegreber i socialt arbejde. Kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag. S Masterkopi hos Dea Egelund, Tine & Hillgaard, Lis (2006): Socialrådgivning og Social Behandling. Kap. 7 og kap. 9. København: Hans Reitzels Forlag. S , (kap 9. også anvendt på 1. semester) Ejrnæs, Morten (2004): Faglighed og tværfaglighed. Vilkårene for samarbejdet mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Af kap. 1. København: Akademisk Forlag. S Masterkopi hos Dea Ejrnæs, Morten, m.fl. (2005): Sociologi og socialt arbejde. Kap. 12. Frederiksberg: Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 3. udgave. S Etikvejledning. Dansk Socialrådgiverforening (2000). Downloades fra: ds/etisk råd/etikvejledning Fisker, Anders m.fl. (2008): Socialrådgiveren på arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. S , (hele bogen er anvendt på 1. semester) Hutchinson, Gunn Strand & Oltedal, Siv (2006): Modeller i socialt arbejde. Af kap. 1. København: Hans Reitzels Forlag. S (også anvendt på 1. semester)

4 Kokkinn, Judy (2001): Profesjonelt sosialt arbeid. Uddrag af kap. 3 og kap. 7. Oslo: Universitets-forlaget, 3. oplag. S , s Masterkopi hos Dea. Kompetenceprofil. Forslag til socialrådgivernes fremtidige kompetenceprofil. Dansk Socialrådgiver-forening, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen (2002). Downloades på www. socrdg.dk/medlemsgrupper/studerende/hvad laver socialrådgivere/socialrådgiverens kompetencer Metodevejen et læringshæfte. Refleksioner og forslag fra Projekt Socialforvaltning (2000). Kap. 4, 6, 7 og 8. Socialministeriet. S , (downloades fra Social-ministeriets hjemmeside: og regioner ( ) Møller, Jens & Olsen, Jens (2001): At arbejde i forvaltningen en håndbog for sagsbehandlere. København: Nyt Juridisk Forslag, 2. udgave. S , 21-44, Masterkopi hos Dea Om Socialforvaltningen. Organisation læring forandring. Socialministeriet, Styrelsen for Social Service (2004). Erfaringer fra Projekt Socialforvaltning. (downloades fra Socialministeriets hjemmeside: og regioner ( ) Posborg, Rikke, Nørrelykke, Helle & Antczak, Helle, red. (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde. En grundbog. Kap. 2, uddrag af kap. 4, kap. 7, kap. 13. København: Hans Reitzels Forlag. S , , , (kap. 2 også anvendt på 1. semester) Uggerhøj, Lars: Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient ideal eller realitet. I: Järvinen, Margaretha m.fl. (red.) (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient. Kap. 4, Århus: Aarhus Universitetsforslag. S (også anvendt på 1. semester) Pjecer (pensum)

5 At skrive en afgørelse. Socialministeriet (2004). Pjece fra Ankestyrelsen (downloades fra Anke-styrelsens hjemmeside: God adfærd i det offentlige. Fælles publikation, udgivet af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner (2007). (downloades fra: og vejledninger/ Retssikkerhed og formidling. Delprojekt 1. Den sociale lovgivning. Socialministeriet (2004). (downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: Kommuner og regioner ( )) Skriv klart! Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsdirektoratet (1998). Praktisk vejledning til medarbejderne om skriftlig formulering. Masterkopi hos Dea Sådan forløber din sag. Socialministeriet (2004). Pjece om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager. (downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside: og regioner ( )) 3. semester Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal: (2006) Modeller i socialt arbejde. (2 udgave) Socialpædagogisk Bibliotek. Hans Reitzels Forlag. Ejrnæs, Morten, m.fl. (1997): Socialt miljøarbejde i lokalsamfundet. Kap. 1,5 & 6. København:Hans Reitzels Forlag, s og Aude, Jutta (2000): Selvstyret gruppearbejde, empowerment i praksis. Dafolo Forlag.

6 Øvreeide, Halvor: (2009) At tale med børn. Samtalen som redskab i børnesager. (3 udgave) Kap. 1,2 og 8. Hans Reitzels Forlag. s & s Hermansen, Mads og Løw, Ole og Petersen, Vibeke: (2004) Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. København: Alinea. Første 4 kapitler i 1 del. s (udleveret) Bo Jakobsen m.fl. (1999) Videnskabsteori. Del af kapitel 1 Gyldendals boghandel, Nordisk Forlag. s (genlæs). De Jong, Peter og Kim Berg, Insoo: (2006) Løsningsfokuserede samtaler. Kap. 1 & 2. København: Hans Reitzels Forlag. s (udleveret) Seikkula, Jaakko. (2008) Åben dialog og netværksarbejde. Kap. 1,2 & 3. København: Hans Reitzels Forlag. s Bo, Karen Asta og Gehl, Ingrid: (artikel) Børnesamtalen. S ( udleveres) Tomm, Karl. (1992) Interviewet som intervention 111 del: Er hensigten at stille liniære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Forum 4/1992. s (udleveres) Nygren Per: (2003) Professionel omsorg for børn og familier. Fra teori til værktøj. Psykologisk forlag. 1. udgave, 2. oplag. Kap. 5 og 6. Killen Kari (2005): Omsorgssvigt er alles ansvar. Hans Reitzels Forlag 3. udgave. 1. oplag Kap. 2. Faureholm, Jytte, og Brønholt, Lis Lynge (2005): Familierådslagning. En beslutningsmodel. København : Hans Reitzels Forlag, 1. udgave. kap.1 s 15-19,kap. 3 s fra Grundtanker i det sociale arbejde med familierådslagning,kap. 4 s 70-89, kap 5

7 Mehlbye Jill (2006) En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System )(ICS). DUBU, Velfærdsministeriet og KL. ICS materiale. Nygren Per: (2003) Professionel omsorg for børn og familier. Fra teori til værktøj. Kap. 2 og 17. Kari og Atle Dyregrov. Krisepsykolog i Praksis. Dansk psykologisk forlag Kap om : Udfordinger ved social netværksstøtte efter pludselige dødsfald s Leick, Nini og Davidsen, Marianne. (2001) Den nødvendige smerte. Hans Reitzel 2 udg..kap.1 og 2 (s ) Det samfundsvidenskabelige fagområde 1. semester Andersen, Bjarne Hjort (2003): Sammenfatning. I: Andersen, Bjarne Hjort (red.). Udviklingen i befolkningens levevilkår over et kvart århundrede. København: SFI, s Andersen, John & Larsen, Jørgen Elm (2004). Fattigdom og social eksklusion. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Bislev, Sven (2004). Socialpolitiske modeller (2. udg.). I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s

8 Bonke, Jens (red.) (1997). Levevilkår i Danmark. København: Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, s Boolsen, Merete Watt (1996). Introduktion til sociologisk metode. København: C.A. Reitzels Forlag, s Bundesen, Peter (2006). Sociale problemer og socialpolitik (3. udg.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s Gilje; Nils & Grimen, Harald (2002): Samfundsvidenskabernes forudsætninger. København: Hans Reitzels Forlag, s , , , og (anskaffes) Hansen, Erik Jørgen (1986). Bilag 1. Hvordan er de interviewede indplaceret i socialgrupperne? I: Hansen, Erik Jørgen. Danskernes levevilkår. København: Hans Reitzels Forlag, s Hansen, Henning (2007). Beskæftigelse og arbejdsløshed I: Social Årsrapport Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). København: Socialpolitisk Forlag, s Hansen, Henning (2007). Flexicurity med svagheder. I: Social Årsrapport Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). København: Socialpolitisk Forlag, s Harboe, Thomas (2006). Indføring i samfundsvidenskabelig metode. Dataindsamlingsmetoder (4. udg.). København: Samfundslitteratur. Kapitel 4, s og Henriksen, Lars Skov (2002). Sociale problemer og sociale afvigelser sociologisk set. I: Niklasson, Grit (red): Socialfag for pædagoger. København: Frydenlund, kapitel 8 s Kaspersen, Lars Bo (2005). Anthony Giddens. I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og moderne samfundsteori (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s

9 Larsen, Brian, Schademan, Helle Kløft & Høgelund, Jan (2008). Handicap og beskæftigelse København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, s Larsen, Jørgen Elm & Iver Hornemann Møller (2004). Marginalisering som det største socialpolitiske problem. Aktivering som et socialpolitisk svar. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. Kapitel 1, s Lind, Jens (2004). Socialpolitik og arbejde. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Lindstad, Jonas Markus (2008). Hjemløs i egen bolig hverdaglivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave. København: Center for Alternativ Samfundsanalyse, s (hele publikationen). Kan downloades gratis fra Filges, Trine (2008). Virksomhedernes rekruttering. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. S og Møller, Iver Hornemann (2004). De fire socialreformer i moderne tid. I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann. Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Nielsen, John Palm (2007). Økonomi. København: Gyldendal. S og Olsen, Claus B. & Rasmussen, Niels. Socialpolitik et bud på en definition (2004). I: Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann (red.). Socialpolitik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag, s Sørensen, Christen (2006). Arbejdsmarkedet og den danske flexicurity-model. Århus: Academica. S , og s Thagaard, Tove (2004). Systematik og indlevelse. København: Akademisk Forlag. S

10 2. semester Andersen, 1998: Fra Andersen, S. (1998). Den kommunale serviceorganisation. 2. udgave. Dansk Kommunalkursus. (I kompendium 2. semester) Ansbøl, 2008: , , Fra Ansbøl, R. (2006). Økonomisk styring, prioritering og planlægning i kommunerne. 6. udgave, Danmarks Forvaltningshøjskole. Bakka og Fivelsdal, 2004: Fra Bakka, J.F. og Fivelsdal, E. (2004). Organisationsteori. Struktur, kultur og processer. Handelshøjskolens forlag. (I kompendium 2. semester) Caswell, 2006: Fra Caswell, D. (2006). Socialt arbejde som slagmark. I: Uden for nummer, 12/2006. Dansk Socialrådgiverforening. (I kompendium 2. semester) Djupvik og Eikås, 2002: Fra Djupvik, A. R. og Eikås, M. (2002). Organisert velferd. Det Norske Samlaget. (I kompendium 2. semester) Eskelinen, 2000: 32, 46, 61-62, 71 Fra Eskelinen, L. (2000). Arbejdsmiljø i den kommunale social- og sundhedsforvaltning. AKF s forlag. (I kompendium 2. semester) Fangen, 2004: 78-81,

11 Fra Fangen, K. (2004). Deltagende observasjon. Fagbokforlaget. (I kompendium 2. semester) Flermoen, 2001: 37-47, Fra Flermoen, S. (2001). Søkelys på organisasjon og ledelse. Bokforlaget. (I kompendium 2. semester) Hansen m.fl., 2003: Fra Hansen, S. m.fl. (2003). Værdier på arbejde. Frydenlund. (I kompendium 2. semester) Hatch, 2001: 269, Fra Hatch, M.J. (2001). Organisasjonsteori moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Abstrakt Forlag. (I kompendium 2. semester) Jacobsen og Thorsvik, 2002: , Fra Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2002). Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. (I kompendium 2. semester) Jensen og Sørensen, 2003: Fra Jensen, L. og Sørensen, E. (2003). Den politologiske rolleanalyse. I: Roller der rykker (red. Birgit Jæger og Eva Sørensen). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. (I kompendium 2. semester) Jespersen, 1996: 85, 80 Fra Jespersen, P.K. (1996). Bureaukratiet. Magt og effektivitet. Jurist- og økonomforbundets forlag. (I kompendium 2. semester) Lystrup, 2001: 9-13, 16-17, , , Fra Lystrup, H-E. (2001). Ideologi og politik en grundbog i dansk politik. 4. udgave, Systime. (I kompendium 2. semester)

12 Nielsen, 2007: Nielsen, V.L. (2007). Indbydelse til dans omkring markarbejderadfærdsbegrebet. I: Når politik bliver til virkelighed (red. Vibeke Lehmann Nielsen og Niels Ploug). SFI 07:23. (I kompendium 2. semester) Oltedal, 2000: Fra Oltedal, S. (2000). Profesjonalisering av praksis i sosialt arbeid. I: Nordisk Sosialt Arbeid, 4/2000. Universitetsforlaget. (I kompendium 2. semester) Winter, 2004: Fra Winter, S. (2004). Bestemmes kommunernes indsats over for borgerne af politikerne eller sagsbehandlerne? I: Social forskning. Temanummer, januar SFI. (I kompendium 2. semester) Winter og Nielsen, 2008: 17-23, 29-39, , Fra Winter, S. og Nielsen, V.L. (2008). Implementering af politik. 1. udgave, Academica. 3. semester Denick, Lars, Jørgensen, Per Schultz og Sommer, Dione (2008): Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag kap. 1, s , kap. 3, s , kap. 4, s og kap. 5, s Egelund, Tine m. fl. (SFI:2009): Anbragte børn og unge en forskningsoversigt. Arbejdspapir. Kapitel 13, s , SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 07:2009. Ejrnæs, Morten m. fl. (2005): Social opdrift social arv. Akademisk Forlag kapitel 1, s , kapitel 3, s og kapitel 5, s Larsen, Jørgen Elm og Møller, Iver Hornmann (red)(2004): Socialpolitik. Hans Reitzels Forlag kapitel 6, s Ploug, Niels (SFI:2005): Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv. Arbejdspapir AP:1:2005, 11 sider. Sørensen, Jytte Brik m. fl. (2010): Mønsterbrud i opbrud. Dafolo Forlag, Indledning, s. 7 21, kapitel 1, s , kapitel 3, s og kapitel 4, s

13 Det juridiske fagområdeområde 1. semester Gennemgang af lovgivning i relation til voksne og arbejdsmarkedet. (sygdom, kontant- og starthjælp, revalidering, hjælp i særlige tilfælde, tilbagebetaling, beskæftigelsestiltag, fleksjob og førtidspension. De studerende har endvidere arbejdet med arbejdsevnemetoden). Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygedagpenge Lov om social pension Supplerende materiale: Andersen, Per (red) (2009). Om rettens tilgængelighed. (1.udgave). Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kap. 3 Lovsprogets tilgængelighed af Jens Evald, side Rasmussen, Nell (2007). Lærebog i familieret (2. rev. udgave). København. Kap. 1.2 side Ketscher, Kirsten. (2008). Socialret (3. udgave). København: Forlaget Thomson. Kap. 7 Retskilder og fortolkning, side semester Gennemgang af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og den politiske styring af kommuner. Forvaltningsloven. Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lov om behandling af personoplysninger. Socialmin. bek. nr. 709 af 3. juli 2009 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Socialmin. Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om kommunernes styrelse.

14 Supplerende materiale: Justitsmin. vejl. af 1986 om forvaltningsloven. Justitsmin. vejl. af 1986 om lov om offentlighed i forvaltningen. Kompendium: De organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Ingelise Bech Hansen, Den Sociale Højskole Odense, 7. udg Kompendium: De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler Ingelise Bech Hansen, Den Sociale Højskole Odense, 6. udgave semester Familieretlige emner og særlig støtte til børn og unge. Lov om social service Kapitel 1-3, 19, Kapitel 11-13, 140, 142, 146, 148, Kapitel 27 og Kapitel 30. Lov om forældreansvar Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning Lov om børns forsørgelse Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 30. nov om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 15. juni 2006 af forretningsordenen for børn- og ungeudvalgene. Supplerende materiale: Bekendtgørelse nr. 614 af 15. juni 2006 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Socialministeriets vejledning nr. 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Rasmussen, Nell Lærebog i familieret, 2. Rev. Udg. 2007, Forlaget Dike FNs konvention om barnets rettigheder fra 1989 (FNs børnekonvention) kan findes på

15 Uddrag af Betænkning nr. 1475/2005 Forældremyndighed, Barnets bopæl, Samvær, Tvangsfuldbyrdelse afgivet af udvalget om forældremyndighed og samvær kap. 4. Barnets perspektiv s Uddrag af betænkning nr.1212 af 1990 om de retlige rammer for indsatsen overfor børn og unge s se kompendium til jura. Jørgensen, Stine og Kristensen, Jens (red) (2008): Socialretlige udviklinger & udfordringer (1.udgaen): Barns rett til omsorg av professor, dr. Juris Kirsten Sandberg, s , Jurist- og Økonomforbundets Forlag,

16

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE FORÅR 2015

SOCIALT ARBEJDE FORÅR 2015 SOCIALT ARBEJDE FORÅR 2015 Klareboderne 5 1001 København K tlf. 3375 5560 Hans Reitzels Forlag hansreitzel.dk Hans Reitzels Forlag er en del af Gyldendal Uddannelse. Redaktion ved Nina Jagd Andersen afsluttet

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Undervisningsprogram

Undervisningsprogram Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Fagområdet Socialt arbejde FO1 6.

Læs mere

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 3. semester: Retlig regulering Undervisere: Nina von Hielmcrone og Trine Schultz Kære SOC2009 Vi har i alt 15 undervisningsgange i efterårssemestret og her følger

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Socialt arbejde Modultema Semester Årgang/Hold Indhold Undervisere Læringsmål Udsatte grupper, personer

Læs mere

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Socialpolitik Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Indhold Forord 9 1. Det største socialpolitiske problem Stigende arbejdsmarkedsmarginalisering. Opgørelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedsmarginalisering

Læs mere

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Marianne Skytte Socialrådgiverdage 2015 Nedslagspunkterne i mit oplæg Det aktuelle styrkeforhold mellem konkurrerende menneskesyn og medborgerskabsopfattelser

Læs mere

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. april 2013) Modul nr. 3.3.4. Jura Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Undervisningsprogram for Fagområde 1: Socialt Arbejde.

Undervisningsprogram for Fagområde 1: Socialt Arbejde. Socialrådgiveruddannelsen SOC 2008 3. semester Efterår 2009 Undervisningsprogram for Fagområde 1: Socialt Arbejde. Målsætning for undervisningen i fagområdet Socialt Arbejde: Målet for fagområdet Socialt

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere:

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere: Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: FO4 4. semester Soc 2009 Y Tina Bømler, Maria Appel Nissen og Mia

Læs mere

Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering

Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering Fagområdets titel: Semester: Retlig regulering (FO3) 2. semester Årgang/hold:

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Pædagoguddannelsen, Campus Roskilde, ved underviser Mette Rold e-mail: mro@ucsj.dk OBS! der tages forbehold for ændringer i undervisningsplanen.

Læs mere

Fagområde Socialt Arbejde FO 1

Fagområde Socialt Arbejde FO 1 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Underviser: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Fagområde Socialt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Mette Lise Spendrup (VIA) - Anne-Mette Rosendal (VIA) Mette Vinggaard (UCL)- Trine Østerbye Clausen (UCL) 1. Baggrunden for projektet og opbygningen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012 STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE Efterår 2012 Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens Den engelske

Læs mere

Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006

Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006 Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006 Semesterets formål På 7. semester vil omdrejningspunktet være det professionsbachelor-projektarbejde, som I skal gennemføre, og

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Det moderne Danmark Fællessemestret

Det moderne Danmark Fællessemestret 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 35 11,1% Erhvervsjura 29 9,2% Erhvervsøkonomi 49 15,6% Historie 22 7,0% Jura 38 12,1% Samfundsøkonomi 12 3,8% Socialrådgivning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Fagområdets/modulets titel: Semester: Det psykologiske

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Lotte Bloksgaard, Maria Appel Nissen, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Jan Brødslev Olsen

Lotte Bloksgaard, Maria Appel Nissen, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Jan Brødslev Olsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 1 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 1. semester SOC2013 Hold X og

Læs mere

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Oktober 2010 Forslag til Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra

Læs mere

Projektstyring og projektledelse E

Projektstyring og projektledelse E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 25 14,9% erhvervsjura 16 9,5% erhvervsøkonomi 25 14,9% historie 10 6,0% Jura 28 16,7% samfundsøkonomi 7 4,2% socialrådgivning

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet:

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet: . Fyraftensmøde 18.03.2010 og 22.03.2010 myter om forskellige holdninger i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og om hvordan man kan bruge uenigheder konstruktivt v/morten Ejrnæs, Institut for

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

KVIK - OPEN Resultatliste. Damer. A - B Række

KVIK - OPEN Resultatliste. Damer. A - B Række KVIK - OPEN 2007 A - B Række Malene Winkler CKC D B 1228 1. præmier Merete Drewsen Kvik D B - A 1164 2. præmier Kirsten Lindboe GBK D B 1149 3. præmier Lene Henriksen BK Center D B-A 1147 1 fl. vin Anette

Læs mere

CASE. En bus fuld af muligheder. - Inklusion som social mobilitet. Gitte Lyng Rasmussen, Mathilde Sederberg, Mette Bladt og Ditte Tofteng

CASE. En bus fuld af muligheder. - Inklusion som social mobilitet. Gitte Lyng Rasmussen, Mathilde Sederberg, Mette Bladt og Ditte Tofteng CASE En bus fuld af muligheder - Inklusion som social mobilitet Gitte Lyng Rasmussen, Mathilde Sederberg, Mette Bladt og Ditte Tofteng 2017 Indhold Baggrund... 3 Case... 4 En Harry Potter-bus... 4 Muliggøre

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Bachelorprojekt. 7. semester SOC2010, Efterår 2013

Bachelorprojekt. 7. semester SOC2010, Efterår 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Bachelorprojekt 7. semester SOC2010, Efterår 2013 Undervisere:

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Udvidet litteratur- og kildeliste

Udvidet litteratur- og kildeliste Udvidet litteratur- og kildeliste I forbindelse med udviklingsprojekt for sam mellem frivillige foreninger og kommuner har vi udt en udvidet litteraturliste omkring emnet: Frivilligt-offentligt sam Denne

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Bachelorprojekt Semester: 7. semester Efterår 2011 Årgang/hold: 2008 Undervisere: Maria

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian Toft

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

2008 Hulspil. Peter Launer Bæk. Slagspil. Frederik Nielsen. Senior. 2007 Hulspil. Mikkel Grimsgaard

2008 Hulspil. Peter Launer Bæk. Slagspil. Frederik Nielsen. Senior. 2007 Hulspil. Mikkel Grimsgaard 2008 Peter Launer Bæk Peter Launer Bæk Frederik Nielsen Jimmy Simonsen 2007 Mikkel Grimsgaard Jonas B. Bruun Mikkel Grimsgaard Jan Danica Veteraner Nils Jørgen Heiden 2006 Jais Frimodt Brian H. Christensen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere