Undervisningsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsprogram"

Transkript

1 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Fagområdet Socialt arbejde FO1 6. semester Hold X + Y SOC2010 Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh, Maja Lundemark, Maria Appel Nissen, Frank Nielsen, Maria Bülow og Pernille Høgh, ekstern underviser, leder af SSP Frederikshavn Kommune, Socialrådgiver Tina Aaskov Feder, Jobcdenter Centrum, Aalborg Kommune, Socialrådgiver og fastholdelseskonsulent Berith Heien, Mariagerfjord Kommune. Formål/læringsmål: Målsætningen for undervisningen i fagområdet Socialt arbejde er, at de studerende opnår kundskaber fra fagområdets teoretiske og forskningsmæssige grundlag og fra socialt arbejdes praksis for dermed at kunne forstå socialt arbejdes vilkår og muligheder, herunder metoder og metodevalg. Derudover skal fagområdet samle og integrere kundskaber fra eget fagområde og fra uddannelsens øvrige fagområder, hvorved de studerende skal opnå handlekompetencer som socialrådgivere, jf. BKG 9 og Målbeskrivelse for Fagområdet Socialt arbejde. Tredje semester introducerede centrale og grundlæggende begreber indenfor fagområdet Socialt arbejde. Læringsmålet var, at den studerende tilegnede sig et grundlæggende fundament af viden og færdigheder med henblik på at fortsætte på 4. og 5. semester, der også udgør uddannelsespraktikken og praksisstudiet. På 4. og 5. semester var målet at opnå viden om, indsigt i og færdighed i at arbejde med tværfagligt samarbejde, motivation og forandring i socialt arbejde. Undervisningsform: Eksamensform: På 6. semester koncentreres undervisningen sig om videreudvikling af teoretisk viden og færdigheder indenfor udvalgte områder. I undervisningen optimeres den indlæringsmæssige progression fra viden til forståelse og omsætning Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, caseopgaver, øvelser m.m. Synopsis

2 18. Februar 2013, kl Perspektiver og modeller i socialt arbejde v/maja Lundemark Andersen Forskellige perspektiver på sociale problemer og modeller i socialt danner afsæt for forskellige måder at udmønte det sociale arbejde på. Herunder skabes der muligheder for at differentiere de professionelle strategier og kommunikative tilgange. Forskellige perspektiver kan bruges til at øge refleksion over de faglige valg samt den professionelle rolle. Disse tre undervisningsgange har til formål at gennemgå de forskellige perspektiver (igen), og arbejde med at omsætte disse perspektiver i handling gennem forskellige cases. Målet er at kunne overskue og anvende de forskellige perspektiver i analyser og vurderinger i socialt arbejdes praksis. Undervisningen bliver en vekselvirkning mellem forelæsninger, case arbejde med bestemte perspektiver og opsamlinger på plenum. Strand Hutchinson, Gunn og Oltedal, Siv: Modeller i socialt arbejde (2006) 2. udgave (GB) skal genlæses Meeuwisse, Anna og Swärd, Hans: Perspektiver på sociale problemer (2004) Hans Reitzel (GB) skal genlæses især lægges vægt på kapitel 3, 4, og 5. Healy, Karen: Socialt arbejde i teori og kontekst? (2009): Akademisk forlag (GB) Kapitel 1, 5 og Februar 2013, kl Fib. 15, Aud. B kl kl Perspektiver og modeller i socialt arbejde v/maja Lundemark Andersen Se under den 18/ Se under den 18/ Sidst opdateret

3 26. Februar 2013, kl Fib. 15, Aud. C kl Fib. 15, Aud. B kl Socialt arbejde med udsatte børn og familier v/pernille Høeg Introduktion til den empowerment orienterede model i familierådslagning. Delmål: Familierådslagning, dens begreber og den konkrete fremgangsmåde præsenteres. Jytte Faureholm og Lis Lynge Brønholdt. Kap. 1 i Familierådslagning (KP) I alt 10 sider. 28. februar 2013 kl Socialt arbejde med etniske minoritets borgere. v/maria Bülow. Delmål: At give indsigt i forskellige former for kulturforståelse og skabe opmærksomhed på, at minoritets- og majoritetsforholdet skaber både ressourcer og dilemmaer i samarbejdet mellem socialrådgivere og minoritetsfamilier. Skytte, Marianne: (2011), Professionelt arbejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier. I Karen Asta Bo m. fl. (red.) Udsatte børn i et helhedsperspektiv. Akademisk Forlag, side I alt 20 sider (GB) Skytte, Marianne (2007): Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde. 3. udgave. Kbh., Hans Reitzels Forlag. S og s I alt 49 sider. (KP) I alt 69 sider Sidst opdateret

4 Supplerende litteratur: Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl, Tallat Shakoor. (2010) I Danmark er jeg født - : etniske minoritetsunge i bevægelse. Center for Ungdomsforskning: København. Downloades på Johansen, Adam (2008): Fattige børn. I: Karen Asta Bo mfl. (red). Udsatte børn i et helhedsperspektiv. Akademisk Forlag. s (GB) 1. marts 2013, kl Niels Jernes vej 6A/155 Perspektiver og modeller i socialt arbejde v/ Maja Lundemark Andersen Se under den 18/ Se under den 18/ april 2013 kl AFKLARING OG EFFEKTIVITET I SYGEDAGPENGESAGER - PÅ DEN ORDENTLIGE MÅDE. v/ Socialrådgiver Tina Aaskov Feder, Jobcenter Centrum, Aalborg Kommune. Der er i dag en politisk målsætning om, at nedbringe antallet af sygedagpengesager. Kan man som socialrådgiver have fokus på dette som socialrådgiver, samtidig med at man behandler borgeren ordentligt? Der indgår case baserede øvelser i undervisningen. 9. april 2013 kl PRÆSENTATIN AF SOCIALT ARBEJDE INDEN FOR DE NYE RAMMER, DER HAR AFLØST ARBEJDSEVNEMETODEN PR. 1. JANUAR 2013 v/ Socialrådgiver og fastholdelseskonsulent Berith Heien, Mariagerfjord Kommune. Der indgår case arbejde i tilknytning til undervisningen. Sidst opdateret

5 11. april 2013 kl MØDET MED BORGEREN - MOTIVATION OG MODSTAND. HVORDAN TACKLES SAMTALER I DISSE SAMMENHÆNGE. v/ Socialrådgiver Tina Aaskov Feder, Jobcenter Centrum, Aalborg Kommune. Undervisning og case baserede øvelser. 17. april 2013 kl FASTHOLDELSE AF BORGERE PÅ ARBEJDSMARKEDET. EN POLITISK MÅLSÆTNING DER HAR STOR BEVÅGENHED OG SOM ER EN UDFORDRING FOR ALLE LANDETS JOBCENTRE. v/ Socialrådgiver og fastholdelseskonsulent Berith Heien, Mariagerfjord Kommune. Hvordan samarbejder socialrådgiveren med arbejdsgiverne og andre parter på dette felt? Der indgår case arbejde i tilknytning til undervisningen. 18. april 2013 kl Magt, Etik og forandring i socialt arbejde v/kirsten Mejlvig og Lise Rytter Krogh Delmål: Undervisningens delmål er, at de studerende får forståelse af magt i socialt arbejde og særligt fokus på magten som produktiv. Kursusindhold: Socialt arbejde er præget af kompleksitet og vanskeligheder i arbejdet med forandring. Forelæsningen præsenterer eksempler på forestillingen om magt som produktiv og som medvirkende til at skabe forandring i det sociale arbejde. Forandringer i socialt arbejde, kan være foranlediget af et gedigent konstruktivt samarbejde mellem brugere og professionelle. Det kræver etablering af læringsrum, hvor den professionelle kan udøve refleksiv kritisk tænkning og kritisk praksis. Mejlvig, Kirsten (2007): Kapitel 2 Når vaner og rutiner udfordres i Nissen, Maria Appel, Keith Pringle og Lars Uggerhøj (red) Magt og forandring i socialt arbejde. Akademisk Forlag. (KP) Sidst opdateret

6 Adams, Robert, Lena Dominelli & Malcolm Payne (2002): On Being Critical in Social Work (s.1-12) i Critical practice in Social Work. Palgrave. (KP) Haslebo, Gitte og Maja Loua Haslebo (2007): Kapitel 8 Diskurser og medansvar for positionering (s ) i Etik i organisationer. Fra Gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag. (KP) I alt 57 sider 23. april 2013 kl Den politiske målsætning med de lovbundne metoder på arbejdsmarkedsområdet v/frank Nielsen Delmål: Målet med dette tema er, at belyse de politiske intentioner med lovbundne metoder og konsekvenserne i socialt arbejdes praksis. Kursustekst/indhold: Implementeringskæden i top down perspektiv, det vil sige fra lovgivere til markarbejdere og socialt arbejdes teorier og metoder når der arbejdes med lovbundne manualer. Som en følge af nye bestemmelser, ikrafttrådt pr. 1. januar 2013, opgives nethenvisninger senere. 25. april 2013 kl Socialt arbejde med udsatte børn og familier v/maria Bülow. Med fokus på praktisk koordineret socialt arbejde med udsatte familier og børn Praktisk kordineret familiearbejde efter servicelovens bestemmelser. Helhedsanalyse af familiens situationen. Familierådgivning og igangsættelse af læreprocesser udfra familiens særlige forudsætninger og ressourcer myndighedsudøvelse. Sidst opdateret

7 Bjørn, Runa: Handleplaner som styrings- og evalueringsværktøj for borgerens eller for statistikkens skyld? I: uden for nummer, nr. 21, 11. årgang, 2010.(13 sider) - Fundet på: Ebsen, Frank (2011). Lov, kommunale rammer og faglighed. I: Bo, Karen Asta; Guldager, Jens; Zeeberg, Birgitte. Udsatte børn et helhedsperspektiv. (2. udg.). Akademisk Forlag: København. S I alt: 17 sider (GB) Ejrnæs, Morten (2011). Praktikeres holdninger socialt arbejde normalitet og afvigelse. I: Bo, Karen Asta; Guldager, Jens; Zeeberg, Birgitte. Udsatte børn et helhedsperspektiv. (2. udg.). Akademisk Forlag: København. S I alt: 30 sider (GB) Kildedal, Karin, Uggerhøj, Lars, Nordstoga, Sigrid og Sagatun, Solveig (2010). Den børnefaglige undersøgelse på vej mod handleplanen. I: Uden for nummer, nr. 21, 11. årgang. Fundet på www: I alt: 14 sider Kvello, Øjvind (2011). Barn i risiko. Gyldendal Akademisk. Kap. 2. Definitioner og forekomster av omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgreb og udnyttelse av barn. s I alt 15 sider. (KP) I alt 89 sider Supplerende litteratur: Alminde, Rikke, Henriksen, Kirsten m. fl. Social analyse og handling et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag Caspersen, Marianne og Laustsen, Charlotte. (2009). Systematisk sagsbehandling i børnesager - principper og arbejdsgange. UC Vest Press: Esbjerg Villumsen, Anne Marie (2011). Potentiel eller reel udsathed hos børn. I: Villumsen, Anne Marie (red.). Ude af sammenhæng om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner. Via systime: Århus. S Håndbog om Barnets Reform. Servicestyrelsen. Downloades på: Killen, Kari (2010). Omsorgssvigt teoretisk grundlag bind 1. 4.udg. Kommuneforlaget: Oslo. S, Socialstyrelsen (2012). Barnets velfærd i centrum ICS håndbog. Socialstyrelsen. Fundet på www: Sidst opdateret

8 14. maj 2013 kl Socialt arbejde med udsatte familier I et børneperspektiv v/maria Bülow Delmål At de studerende opnår viden om og udvikle færdigheder ift. inddragelse af børnenes perspektiv i forskellige typer af socialt arbejde. Bo, Karen Asta; Guldager, Jens; Zeeberg, Birgitte (2011). Udsatte børn et helhedsperspektiv. Akademisk Forlag: København, S I alt 45 sider (GB) Rask, Lisbeth. (2011). Børnesamtalen, inddragelse af barnets perspektiver - dilemmaer i myndighedssagsbehandlerens arbejde. Professionshøjskolen Metropol. S I alt 44 sider. Fundet på www: Zeeberg, Birgitte (2011). Det udsatte barn blandt mange professionelle. I: Bo, Karen Asta; Guldager, Jens; Zeeberg, Birgitte. Udsatte børn et helhedsperspektiv. Akademisk Forlag: København. S I alt: 38 sider. (GB) I alt 127 sider Supplerende litteratur: Alminde, Rikke, Henriksen, Kirsten m. fl. Social analyse og handling et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag Caspersen, Marianne og Laustsen, Charlotte. (2009). Systematisk sagsbehandling i børnesager - principper og arbejdsgange. UC Vest Press: Esbjerg Villumsen, Anne Marie (2011). Potentiel eller reel udsathed hos børn. I: Villumsen, Anne Marie (red.). Ude af sammenhæng om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner. Via systime: Århus. S Håndbog om Barnets Reform. Servicestyrelsen. Downloades på: Killen, Kari (2010). Omsorgssvigt teoretisk grundlag bind 1. 4.udg. Kommuneforlaget: Oslo. S, Socialstyrelsen (2012). Barnets velfærd i centrum ICS håndbog. Socialstyrelsen. Fundet på www: Sidst opdateret

9 16. maj 2013 kl Fib. 15, Aud. C Tværfagligt samarbejde V/Pernille Høeg, ekstern underviser, leder af SSP Frederikshavn Kommune Tværprofessionelt samarbejde er en nødvendighed i det sektoropdelte samfundsliv, hvor kundskaben bliver stadig mere specialiseret, og funktionsdifferentieringen betyder at helhed og sammenhæng er blevet vanskeligere at håndtere. Begreberne monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed præsenteres og der anlægges forskellige teoretiske perspektiver på tværfagligt samarbejde. Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per (2010): Tværfagligt samarbejde. Perspektiv og Strategi. Forlaget KLIM. Følgende kapitler læses til forelæsningen: Kapitel 1 introduktion, kapitel 2: Nogle nøglebegreber, kapitel 8: Tværfagligt samarbejde i praksis. (GB) Hermansen, Mads & Løw, Ole & Pedersen, Vibeke (2007): Samarbejde i kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea (GB) I alt 96 sider 23. maj 2013 kl Forskning, evaluering og kvalitetsudvikling i socialt arbejde v/maria Appel Nissen Delmål: At de studerende får forståelse for og færdigheder i at arbejde med videnudvikling i praksis Kursustekst/kursusindhold: Kurset indledes med en forelæsning om forskning, evaluering og kvalitetsudvikling i socialt arbejde, som præsenterer nogle centrale tendenser og udfordringer for socialt arbejde og videnudvikling i praksis. Derefter arbejdes der med en case, der dels tematiserer disse tendenser og udfordringer, dels lægger op til, at de studerende arbejder aktivt med at identificere behov og muligheder for viden- og kvalitetsudvikling samt evaluering i praksis. Det sker gennem gruppearbejde, mindre faglige oplæg og fremlæggelser i plenum. Sidst opdateret

10 Halvorsen, Anne og Jorunn Gjedrem (2006): Bedre praksis i socialt arbeid. Evaluering og fagutvikling. Universitetsforlaget. (GB) (203 sider) Krogstrup, Hanne Kathrine (2003): Socialt arbejde og dets betingelser (s 15-28) i Evalueringsmodeller. Systime Academic. (KP) Krogstrup, Hanne K (2011): "Fire evalueringsbølger evalueringens historie". I Kampen om Evidens. Resultatmåling, Effektevaluering og evidens. Hans Reitzels Forlag (s ) (KP) Dahler-Larsen, Peter (2008): "Kapitel 5: Kvalitetsperspektiver og kriterier" i Kvalitetens Beskaffenhed. Syddansk Universitetsforlag (s ). (KP) I alt sider 290 sider 27. maj 2013 kl Eksamensforberedelse v/frank Nielsen Ved afslutningen af 6. semester afholdes der eksamen i fagområdet Socialt Arbejde. Som grundlag for denne eksamen indgår der en synopsis eller en case. Eksamen finder sted med FO - 1 undervisere som eksaminatorer og med eksterne censorer, beskikket af Ministeriet. Nærmere orientering om denne eksamen ved 6. semesters afslutning vil blive formidlet senere i semesterforløbet. 10. juni 2013 kl KS7 Lokale 41 Trække FO1 opgave på Charlottes kontor. Nærmere info kommer senere 13. juni 2013 kl KS7 Lokale 41 Aflevere FO1 opgave på Charlottes kontor Nærmere info kommer senere Sidst opdateret

11 Litteraturliste for hele dette UV-program Obligatorisk litteratur: Bøger/Grundbog det anbefales at købe: Strand Hutchinson, Gunn og Oltedal, Siv: Modeller i socialt arbejde (2006) 2. udgave (318 sider) (GB) Meeuwisse, Anna og Swärd, Hans: Perspektiver på sociale problemer (2004) Hans Reitzel (360 sider) (GB) Healy, Karen: Socialt arbejde i teori og kontekst? (2009): Akademisk forlag (GB) Bo, Karen Asta m. fl. (red.) Udsatte børn et helhedsperspektiv. (2. udg.). Akademisk Forlag: København. (I alt: 183 sider) (GB) Kapitler som skal læses i denne bog: Skytte, Marianne: (2011), Professionelt arbejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier. S I alt: 20 sider Ebsen, Frank (2011). Lov, kommunale rammer og faglighed. S I alt: 17 sider Ejrnæs, Morten (2011). Praktikeres holdninger socialt arbejde normalitet og afvigelse. S I alt: 30 sider Johansen, Adam (2008): Fattige børn. S I alt: 33 sider Zeeberg, Birgitte (2011). Det udsatte barn blandt mange professionelle. S I alt: 38 sider.???? S I alt 45 sider Halvorsen, Anne og Jorunn Gjedrem (2006): Bedre praksis i socialt arbeid. Evaluering og fagutvikling. Universitetsforlaget. (203 sider) (GB) Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per (2010): Tværfagligt samarbejde. Perspektiv og Strategi. Forlaget KLIM. (GB) Kapitler som skal læses i denne bog: Kapitel 1: Introduktion, Kapitel 2: Nogle nøglebegreber, Kapitel 8: Tværfagligt samarbejde i praksis. Hermansen, Mads & Løw, Ole & Pedersen, Vibeke (2007): Samarbejde i kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea (232 sider) (GB) Kompendium: Sidst opdateret

12 Faureholm, Jytte og Lis Lynge Brønholdt. Kap. 1 i Familierådslagning (S I alt 11 sider) (KP) Kvello, Øjvind (2011). Barn i risiko. Gyldendal Akademisk. Kap. 2. Definitioner og forekomster av omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgreb og udnyttelse av barn. (S I alt 15 sider) (KP) Skytte, Marianne (2007): Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde. 3. udgave. Kbh., Hans Reitzels Forlag. (S og s I alt 49 sider) (KP) Mejlvig, Kirsten (2007): Kapitel 2 Når vaner og rutiner udfordres i Nissen, Maria Appel, Keith Pringle og Lars Uggerhøj (red.) Magt og forandring i socialt arbejde. Akademisk Forlag. (S I alt 11 sider) (KP) Adams, Robert, Lena Dominelli & Malcolm Payne (2002): On Being Critical in Social Work i Critical practice in Social Work. Palgrave. (S I alt 12 sider) (KP) Haslebo, Gitte og Maja Loua Haslebo (2007): Kapitel 8 Diskurser og medansvar for positionering i Etik i organisationer. Fra Gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag. (S I alt 34 sider) (KP) Dahler-Larsen, Peter (2008): "Kapitel 5: Kvalitetsperspektiver og kriterier" i Kvalitetens Beskaffenhed. Syddansk Universitetsforlag (S I alt 55 sider) (KP) Krogstrup, Hanne Kathrine (2011): "Fire evalueringsbølger evalueringens historie". I Kampen om Evidens. Resultatmåling, Effektevaluering og evidens. Hans Reitzels Forlag (S I alt 17 sider) (KP) Krogstrup, Hanne Kathrine (2003): Socialt arbejde og dets betingelser i Evalueringsmodeller. Systime Academic. (S I alt 13 sider) (KP) Internettet/Link: Bjørn, Runa: Handleplaner som styrings- og evalueringsværktøj for borgerens eller for statistikkens skyld? I: uden for nummer, nr. 21, 11. årgang, (I alt 13 sider) Fundet på: Kildedal, Karin, Uggerhøj, Lars, Nordstoga, Sigrid og Sagatun, Solveig (2010). Den børnefaglige undersøgelse på vej mod handleplanen. I: Uden for nummer, nr. 21, 11. årgang. (I alt 14 sider) Fundet på www: Rask, Lisbeth. (2011). Børnesamtalen, inddragelse af barnets perspektiver - dilemmaer i myndighedssagsbehandlerens arbejde. Professionshøjskolen Metropol. (S I alt 44 sider) Fundet på www: Sidst opdateret

13 Supplerende litteratur: Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl, Tallat Shakoor. (2010) I Danmark er jeg født - : etniske minoritetsunge i bevægelse. Center for Ungdomsforskning: København. Downloades på Alminde, Rikke, Henriksen, Kirsten m. fl. Social analyse og handling et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag Caspersen, Marianne og Laustsen, Charlotte. (2009). Systematisk sagsbehandling i børnesager - principper og arbejdsgange. UC Vest Press: Esbjerg Villumsen, Anne Marie (2011). Potentiel eller reel udsathed hos børn. I: Villumsen, Anne Marie (red.). Ude af sammenhæng om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner. Via systime: Århus. S Håndbog om Barnets Reform. Servicestyrelsen. Downloades på: Killen, Kari (2010). Omsorgssvigt teoretisk grundlag bind 1. 4.udg. Kommuneforlaget: Oslo. S, Socialstyrelsen (2012). Barnets velfærd i centrum ICS håndbog. Socialstyrelsen. Fundet på www: Sidst opdateret

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Fagområde Socialt Arbejde FO 1

Fagområde Socialt Arbejde FO 1 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Underviser: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Fagområde Socialt

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Socialt arbejde Modultema Semester Årgang/Hold Indhold Undervisere Læringsmål Udsatte grupper, personer

Læs mere

Projektstyring og projektledelse - Fællessemetsret E 2010

Projektstyring og projektledelse - Fællessemetsret E 2010 1: Hvilket studium er du optaget på: Respondenter Procent politik, administration og samfundsfag 23 10,0% erhvervsjura 25 10,9% erhvervsøkonomi 36 15,7% historie 17 7,4% Jura 25 10,9% samfundsøkonomi 10

Læs mere

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Fagområdets/modulets titel: Semester: Det psykologiske

Læs mere

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet:

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet: . Fyraftensmøde 18.03.2010 og 22.03.2010 myter om forskellige holdninger i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og om hvordan man kan bruge uenigheder konstruktivt v/morten Ejrnæs, Institut for

Læs mere

Projektstyring og projektledelse E

Projektstyring og projektledelse E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 25 14,9% erhvervsjura 16 9,5% erhvervsøkonomi 25 14,9% historie 10 6,0% Jura 28 16,7% samfundsøkonomi 7 4,2% socialrådgivning

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

Lotte Bloksgaard, Maria Appel Nissen, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Jan Brødslev Olsen

Lotte Bloksgaard, Maria Appel Nissen, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Jan Brødslev Olsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 1 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 1. semester SOC2013 Hold X og

Læs mere

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere:

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere: Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: FO4 4. semester Soc 2009 Y Tina Bømler, Maria Appel Nissen og Mia

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed v/morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Overvejelser på baggrund af

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Fagområde Socialt Arbejde FO 1

Fagområde Socialt Arbejde FO 1 Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Fagområde Socialt Arbejde FO 1 4. semester SOC2010 - hold X Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh, Maja

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE Inspiration til arbejdet med børnefaglige VEJLEDNING TIL UNDERVISERE 1 Titel: Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og. Vejledning til undervisere. Forfatter: Indhold udarbejdet af Rambøll

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed v/morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Overvejelser på baggrund af

Læs mere

Bachelorprojekt. 7. semester SOC2010, Efterår 2013

Bachelorprojekt. 7. semester SOC2010, Efterår 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Bachelorprojekt 7. semester SOC2010, Efterår 2013 Undervisere:

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mentor og mentorordninger

Mentor og mentorordninger Mentor og mentorordninger Et kursus- og studieforløb for medarbejdere på danske høj- og efterskoler Manchet På dette kursus betragter vi og drøfter, hvad et mentorskab er og hvordan en mentorrelation kan

Læs mere

Undervisningsprogram for Fagområde 1: Socialt Arbejde.

Undervisningsprogram for Fagområde 1: Socialt Arbejde. Socialrådgiveruddannelsen SOC 2008 3. semester Efterår 2009 Undervisningsprogram for Fagområde 1: Socialt Arbejde. Målsætning for undervisningen i fagområdet Socialt Arbejde: Målet for fagområdet Socialt

Læs mere

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Forside Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform:

Læs mere

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 Formål med Den Sociale Diplomuddannelse At den studerende forstår sig selv og sin profession i et samfunds- og forandringsperspektiv

Læs mere

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar?

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar? Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? (Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage) Hvad synes du om antallet af seminarer? Hvordan vurderer du din egen forberedelse

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. april 2013) Modul nr. 3.3.4. Jura Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Nina von Hielmcrone & Trine Schultz

Nina von Hielmcrone & Trine Schultz Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3)

Læs mere

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Bachelorprojekt Semester: 7. semester Efterår 2011 Årgang/hold: 2008 Undervisere: Maria

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006

Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006 Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006 Semesterets formål På 7. semester vil omdrejningspunktet være det professionsbachelor-projektarbejde, som I skal gennemføre, og

Læs mere

Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering

Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering Fagområdets titel: Semester: Retlig regulering (FO3) 2. semester Årgang/hold:

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Praksisforskning i socialt arbejde teori og praksis Socialrådgiverdage 2013, workshop.

Praksisforskning i socialt arbejde teori og praksis Socialrådgiverdage 2013, workshop. Praksisforskning i socialt arbejde teori og praksis Socialrådgiverdage 2013, workshop. Et samarbejde mellem; VIA Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde. Programmet Professionel praksis. Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Organisation, metoder og praksis 3. semester

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Socialpædagogiske metoder i arbejdet med udsatte børn og unge

Socialpædagogiske metoder i arbejdet med udsatte børn og unge UC SYD Socialpædagogiske metoder i arbejdet med udsatte børn og unge 6 ugers fagspecifikt kursus kombineret med 4 ugers virksomhedspraktik Esbjerg 20. januar - 28. marts 2014 Undervisningsplan: Socialpædagogiske

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Retlig regulering - FO3

Retlig regulering - FO3 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering - FO3

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Mette Lise Spendrup (VIA) - Anne-Mette Rosendal (VIA) Mette Vinggaard (UCL)- Trine Østerbye Clausen (UCL) 1. Baggrunden for projektet og opbygningen

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Læsevejledning til kompendium

Læsevejledning til kompendium Læsevejledning til kompendium Dokumentet hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på uddannelsen. Derudover er det vist i hvilke tekster du kan finde information

Læs mere

Undervisningsplan. Fagområde 1 3. Semester, Efterår 2010. Målsætning for undervisningen i fagområdet Socialt Arbejde

Undervisningsplan. Fagområde 1 3. Semester, Efterår 2010. Målsætning for undervisningen i fagområdet Socialt Arbejde Undervisningsplan Fagområde 1 3. Semester, Efterår 2010 Målsætning for undervisningen i fagområdet Socialt Arbejde Målet for fagområdet Socialt Arbejde er, at de studerende opnår kundskaber fra fagområdets

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Rammeprogram for workshop 3

Rammeprogram for workshop 3 WWW. /PAEDAGOGIKUM Rammeprogram for workshop 3 Underviseren vil forud for workshoppen præsentere et detaljeret program for workshoppen. Praktiske informationer: Let morgenanretning: Klokken 8.30 9.00 (ved

Læs mere

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter til tryk.indd 1 25-11-2009 18:26:53 Nye horisonter til tryk.indd 2 25-11-2009 18:26:54 Maria Appel Nissen NYE HORISONTER I SOCIALT ARBEJDE

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Tværfagligt forløb Socialrådgiveren i organisationen: Hvad påvirker fagligheden i socialt

Læs mere

AALBORG. Seminardatoer, 4. semester, forår seminar:1.-2. februar 2. seminar: marts 3. seminar: april 4. seminar: 3.-4.

AALBORG. Seminardatoer, 4. semester, forår seminar:1.-2. februar 2. seminar: marts 3. seminar: april 4. seminar: 3.-4. Forår 2017 Lektionsplan: 4. semester MASTERUDDANNELSEN I UDSATTE BØRN OG UNGE AALBORG Seminardatoer, 4. semester, forår 2017 1. seminar:1.-2. februar 2. seminar: 8.-9. marts 3. seminar: 5.-6. april 4.

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel:

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel: Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 4. semester forår 2010 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 4. semester, Hold Y. Forår 2010

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere