Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT. - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT. - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY"

Transkript

1 Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY

2 THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Potentiale & Indsigt En personlig analyse om ledelse, samarbejde og kommunikation i den virtuelle organisation Navn Firma Stilling Dette værktøj er udarbejdet med det formål at give dig nye perspektiver, indblik i og en mere dybdegående forståelse for det potentiale og de udviklingsmuligheder, du har, når du leder på distancen. Om du arbejder med direkte eller indirekte ledelse, projektledelse eller leder som specialist er ikke afgørende for, om du kan få et stort udbytte ud af at arbejde med profilen. Du vil blive guidet igennem en række emner og stillet spørgsmål i forbindelse med det pågældende emne. Du vil blive bedt om at relatere de forskellige emner til din egen hverdag, hvor samarbejde og lederskab på distancen i et helt eller delvist virtuelt miljø er dit omdrejnings- punktet. Beskriv nedenfor et faktuelt billede af dine organisatoriske forhold: Spørgsmål Svar Noter I hvor mange år har du arbejdet med at lede på distancen? Hvor er din adresse i din organisation - ét bestemt sted eller flere forskellige? På hvor mange lokationer har du helt eller delvist ledelsesansvar? I hvor mange lande har du aktiviteter, der falder inden for dine ansvarsområder? Hvor mange nationaliteter er repræsenteret i din organisation? Hvor mange sprog er repræsenteret blandt dine referencepersoner? Hvor mange tidszoner arbejder du i? Hvor mange fagområder er repræsenteret blandt dine referencepersoner? Hvor mange forskellige stillingstyper er repræsenteret blandt dine referencepersoner? 2

3 THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Lederskab på distancen Tolv bevægelser TEAM- FACILITERING KOMBLEKSITET LEDERSKAB MANAGEMENT TEAM- LEDELSE ORDEN LOKAL GLOBAL PERFOR- MANCE MED- LEDELSE LEDELSE TIL- GÆNGELIG POTEN- TIALE ETIK VÆRDI FÅ PLATFORME MANGE PLATFORME At kunne lede mennesker, der arbejder på andre lokationer end du selv, stiller særlige krav til dig som leder. Det betyder blandt andet, at du skal kunne acceptere en lang række vilkår og imødekomme nogle krav, du måske ikke er bevidst om. Vilkårene kræver fokus, tankesæt og en række kompetencer hos dig selv og hos de medarbejdere, projektdeltagere, kolleger eller partnere, du i hverdagen samarbejder med. Baseret på en række omfattende undersøgelser og mange års praktisk erfaring har vi identificeret 12 områder, der karakteriserer den kompleksitet, der optræder i mange organisationer. Typisk gælder det, at organisationen er præget af hurtige omstillinger, stor dynamik og mangfoldigheder, og at samarbejde sker helt eller delvist i et virtuelt organisationsmiljø. De 12 områder betegner vi som bevægelser. Du kan se dem som penduler, der svinger fra det ene punkt til det andet. Det kan for eksempel være Fra monokultur til multikultur eller Fra ledelse til medledelse. Gå de tolv bevægelser igennem og reflekter over spørgsmålene til hver bevægelse. På den afsluttende side skal du gøre dig nogle tanker om, hvilke af de tolv bevægelser du vurderer har størst indflydelse på dit personlige lederskab på distancen. Denne analyse kan blive anvendt isoleret med en tilknyttet rådgivende samtale og sparring med en af vores konsulenter. Ofte anvendes analysen dog som forberedelse til workshops eller individuelle udviklingsforløb. MIN VIDEN VORES VIDEN SYNKRONT TILSTEDE MULTI- KULTUR Vejledning til analysen: ASYN- KRONT MONO- KULTUR Helweg & Pedersen 1. Læs teksten, der introducerer hver af de tolv bevægelser. 2. Tænk over, hvordan temaet kan relateres til dine egne erfaringer og skriv kommentarer til de tre spørgsmål, der optræder ved hvert emne. 3. Når du har svaret på de tre spørgsmål, skal du rate dig selv på en skala fra 1-5 (smileys), hvor 1 er det mest negative og 5 det mest positive.. 4. Efter færdiggørelsen af alle 12 temaer skal du overføre dine resultater til den sidste side og derefter tegne din profil ved at forbinde alle dine resultater på linjen. 5. Reflekter ogver din profil. Notér dine tanker nederst på sidste side. 3

4 Orden Kompleksitet Område # 1 Hvilke styrker ser du at kompleksitet giver jer i din organisation? I en global organisation er der mange ting, der kan være mere komplekse, end de er i organisationer, der opererer lokalt. Når ledere og medarbejdere opererer lokalt, vil det ofte ske ud fra samme fysiske sted, i den samme tidszone, på samme sprog og i en fælles kultur. At lede mennesker, der opererer globalt på tværs af kulturer, tidszoner, sprog etc., er en meget kompleks opgave. For mange ledere og medarbejdere er et miljø af kompleksitet med til at skabe en vis grad af usikkerhed og ustabilitet. Derfor er det vigtigt, at du som leder på distancen har kompetencerne til at danne teams og skabe et lærende miljø og derved sikre en stærk og open-minded kommunikation på tværs af organisationen. Som leder må du have kompetencerne til at navigere i kompleksitet, så du får alle i din organisation i én retning med fokus på hovedopgaven og egne roller. Hvilke styrker ser du at det lokale / globale giver jer i din organisation? Område # 2 Lokal Global Som leder på distancen må du være særlig opmærksom på de medarbejdere, teams eller divisioner, der opererer lokalt. Det er afgørende, fordi business is local. Du må sikre, at du reelt tilfører værdi lokalt. Derved kan du sikre, at organisationen har fokus både på det globale/strategiske og på det lokale/operationelle arbejde. Du må tilføre en lokal ledelse eller lokale teams noget, de ikke har i forvejen. Det gælder såvel fra distancen som ved personlige besøg. Gennem dit globale perspektiv må du sikre organisationens kontinuerlige forbedringsmuligheder. Og ved afdækning af mønstre, vaner og styrker i de forskellige lokationer kan du opnå en højere performance-standard, end når du udelukkende leder lokalt. 4

5 Synkront Asynkront Område # 3 Hvilke styrker ser du at anvendelse af synkrom/asynkron kommunikation kan give jer? Når man arbejder i en hel eller delvis virtuel organisation, er det afgørende for både effektivitet og sammenhængskraft at sætte fokus på den rette brug af kommunikationsværktøjer. Værktøjerne kan være synkrone eller asynkrone. Synkront betyder, at vi kommunikerer på samme tid. Det kan være en samtale face-2-face, via tele- eller videokonference, eller det kan være skiftligt. Asynkron kommunikation betyder, at der er nogle tidsforskydninger på kommunikationen mellem deltagerne. Vi kan ikke definere asynkron kommunikation som en samtale, men mere som en udveksling af data, holdninger, kommentarer og feedback. Det kan være reaktioner på voice mail, almindelig mail, video eller podcast, som du responderer på efter at have hørt, set eller læst disse. Den asynkrone kommunikation adskiller sig her fra den synkrone ved tidsforskellen der er tid til at reflektere, undersøge og bearbejde, inden du reagerer. I den synkrone kommunikation vil reaktioner være mere direkte, impulsive og måske opleves som inspirerende og idégenererende. Ledere på distancen skal have stærke kompetencer på dette felt - både skriftligt og mundtligt. Hvilke styrker har mangfoldighederne for kulturen i din organisation? Monokultur Multikultur Område # 4 I dag rummer en organisation ofte et større antal kulturer: nationale, regionale, faglige, funktionsmæssige, organisatoriske etc. Dertil skal vi lægge, at alle organisationens medlemmer er individer, der hver repræsenterer egne værdier, grundholdninger og overbevisninger. Mangfoldigheder har styrker, som den homogene organisation ikke har i samme grad. Som leder på distancen må du kunne identificere mangfoldigheder og bringe dem i spil. Derved kan du opnå netop den opfindsomhed og innovation, der kan sikre jer løbende forbedringer. Du må være særlig opmærksom på at tilegne dig indsigt i de mange kulturer, du arbejder sammen med. Undersøgelser peger på, at en effektiv udnyttelse af mangfoldighederne i et team styrker ikke bare sammenhængskraften, men også de økonomiske resultater på top- og bundlinje. 5

6 Tilstedeværelse Tilgængelighed Område # 5 Hvilke styrker giver det i din organisation, at du kan veksle mellem tilstedeværelse og tilgængelighed? Når du i den virtuelle organisation ikke har den samme face-2-face-kommunikation som i det traditionelle arbejdsmiljø, er det så meget desto vigtigere, at du er tilgængelig via de platforme, jeres organisation anvender. Hvis du er svær at komme i forbindelse med, er der risiko for, at du mister overblikket over, hvad dine medarbejdere eller projektdeltagere er udfordret af. Det er netop gennem kontakter om opgaver, prioriteringer og status, at du opbygger tillid og styrker jeres relation. Når andre ikke kan få fat på dig, vil deres opmærksomhed automatisk dreje sig mod nogen i deres nærmiljø. Derved kan du risikere, at du ikke får tilført det strategiske perspektiv og værdi lokalt Og så kan det gå ud over sammenhængskraften. Du må også kunne identificere, hvornår tilgængelighed ikke er nok, men må afløses af fysisk tilstedeværelse på det lokale arbejdssted. På hvilke måder kan videndeling styrke din organisation? Min viden Vores viden Område # 6 En af de vigtigste kapitaler i den distribuerede organisationen er vores viden og erfaringer. Det er vigtigt for dig som leder på distancen, at du får skabt processer (face-to-face og virtuelt), hvor medarbejdere og projektdeltagere kan udvikle et lærende og innovativt praksisfællesskab. Når du faciliterer og støtter et miljø, hvor viden deles, og nye muligheder og løsninger skabes, får du udbytte af det potentiale, som den virtuelle organisation giver mulighed for. Derved øger du afkastet af den humane kapital, som er indeholdt i en organisation der fungerer på forskellige geografiske arbejdspladser. 6

7 Få platforme Mange platforme Område # 7 I den virtuelle organisation er teknologier det, der forbinder teammedlemmer og projektdeltagere på tværs af grænser, sprog, kulturer etc. Det er derfor vigtigt, at du er meget bevidst om, hvordan du anvender platformene optimalt. Målet med den virtuelle kommunikation er at skabe engagement, mening og lokalt ejerskab. Det gælder for lokale opgaveløsninger, og det gælder i relation til de overordnede strategier. Hvilker styrker har anvendelse af forskellige teknologier i jeres organisation? Antallet af platforme, du kan anvende som leder på distancen, er utallige: telefon, mail, telefon- og videokonferencer, Instagram, SMS, Chat, Sharepoint, Skype, G+, Lync, Yammer etc. Der findes utallige apps og platforme, der integrerer alle former for kommunikation. Det giver mulighed for at variere anvendelsen og til at kommunikere differentieret fra situation til situation og fra person til person. Vi taler om broadcast, når du distribuerer samme information til alle i en situation, og vi taler om narrowcast, når du kommunikerer 1:1. Med det rette miks kan du sikre den rette forståelse, fortolkning og engagement. På hvilke måde kan fælles spilleregler styrke det virtuelle samarbejde i din organisation? Værdi Etik Område # 8 Når man leder på distancen, er det nødvendigt at være opmærksom på det der kan skabe sammenhæng og overensstemmelse i organisationen. Det kan være indbyrdes mellem deltagerne i et operationelt team, eller i en projektgruppe. De organisatoriske værdier er ofte det, der defineres som limen mellem funktioner, lokationer og individer. Værdier kan være formaliserede og nedskrevne, eller de kan være mere uformelle og udleves gennem dagligdagens handlinger og prioriteringer. I den spredte organisationsform, hvor du kommunikerer og samarbejder på distancen, kan det være af større betydning at definere spilleregler i den personlige relation frem for generelle værdier. Det kalder vi et etisk regelsæt. Dette dækker over en personlig og gensidigt forpligtende aftale om, hvordan du og din medarbejder/projektdeltager skal sikre relationen, opbygge tillid og skabe et effektivt samarbejde. 7

8 Præstation Potentiale Område # 9 Hvordan vil det styrke din organisation, at I udnytter jeres pontentialer? Mange virksomheder ønsker at udnytte den virtuelle og distribuerede organisationsform til at skabe øget effektivitet og produktivitet. Eller sagt mere enkelt: at opnå at færre mennesker kan producere mere. Ved at dele erfaringer og benchmarke resultater med andre afdelinger og teams, kan du som distanceleder opnå at identificere et potentiale. Og det kan skabe rum til at forbedre resultaterne. Du kan derfor hjælpe dine lokale teams til at sammenligne deres nuværende lokale præstation med tilsvarende teams præstationer på andre lokationer en intern benchmarking. At kunne motivere til at stræbe efter endnu bedre resultater og at lære af hinanden, er en styrke din position som leder på distancen må indeholde. At kunne omsætte potentialer til nye præstationer og resultater, er en vigtig opgave for distancelederen. Hvilke styrker har du til at udvikle medledelse? Ledelse Medledelse Område # 10 Ledelse på distancen nødvendiggør, at du leder til selvledelse. Dette sætter fokus på, at du er leder på kerneopgaven overfor medarbejdere, projektdeltagere og samarbejdspartnere. Det vil sige: alle kender svaret på, hvad I er sat i verden for at udføre og levere. Dette er forudsætningen for medledelse. Samarbejde, der fremmer mulighederne for effektiv selvledelse, kræver tydeligt definerede rammer, fastlagte regelsæt og en stærk tro hos den enkelte på, at netop hans/hendes arbejde bidrager til det samlede resultat. Selvledelse er, at den enkelte ud fra sin egen forståelse af sin opgave kan træffe beslutninger og handle lokalt. Medledelse kræver, at dine referencepersoner i endnu bredere omfang kan influere og samarbejde horisontalt og vertikalt på deres lokation. Forståelse for og indlevelse i mission, vision og mål er nøglen til at sikre optimal selv- og medledelse hos hver enkelt medarbejder. 8

9 Teamledelse Teamfacilitering Område # 11 Hvilke styrker har jeres organisation, som gør facilitering mulig? At facilitere betyder at gøre noget lettere. Det kan betyde, at du i samtaler og til møder skal skabe rammer, stemning og proces, så de involverede engagerer sig og udfordrer hinanden. Ad denne vej kan du udvikle deres relationer og skabe ny indsigt på tværs af organisationen. Som distanceleder må du være i stand til at udnytte arbejdsrammerne for det virtuelle team. Dette sker ikke alene ved at implementere tekniske forbindelser og kommunikationsmedier. For at styrke samskabelsen og innovationen i et distribueret team, må du have de rette kompetencer i at facilitere. Dine samtaler og virtuelle møder skal derfor bygges op med en før-, under- og efterfase, således at du sikrer, at møder handler om fortolkninger og forståelser. Når det fylder jeres agenda mere end gennemgang af status, data og rapportering, kan du opnå sammenhængskraft mellem dig og distancemedarbejderne. På hvilke måder kan balanceringen mellem management og leadership styrke jeres organisation? Hvad er dine mulige udfordringer på dette område Management Lederskab Område # 12 Verden over vil tolkningen af de to begreber management og leadership variere afhængigt af, hvor man befinder sig. Vi definerer management og lederskab som to sider af samme sag og i gensidig afhængighed. Management er at have fokus på, at budgetter og mål overholdes, de opstillede KPI er, deadlines og rapporteringer leveres og følger den lagte plan. Fælles forståelse og anvendelse af administrative systemer, opfølgning og justering er i fokus i management. Kontrol, opfølgning og feedback er nøgleord. Lederskab er at have fokus på mennesket. Det vil sige motivation, arbejdsglæde og personlig udvikling. De ledelsesmæssige kompetencer er relateret til at kunne ændre processer og at engagere medarbejderne i nærvær og på distancen. Coaching, sparring og vejledning ligger i lederrollen. I særdeleshed er det vigtigt for dig som leder på distancen, at medarbejdere og projektdeltagere også er engageret, når du ikke er til stede eller tilgængelig. 9

10 THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Din profil Analyse af potentialet indenfor de 12 områder Overfør dine markeringer fra smiley linjen i de enkelte afsnit til skemaet nedenunder. Tegn en streg fra punkt til punkt og dan din distanceleder profil. Hvad synes du den grafiske profil udtrykker? Hvilke tanker giver punkterne længst mod venstre og længst mod højre dig? Skriv dine umiddelbare refleksioner nederst på siden. Hvilke af bevægelserne er mest vigtige for dig og dit lederskab på distancen? Skriv A, B eller C i boksen til højre ud for hver af bevægelserne, hvor A er mest vigtig og C mindst. Vi opfordrer dig til at diskutere din profil og dine refleksioner om ledelse og samarbejde på distancen med dine medarbejdere eller projektdeltagere. Orden Kompleksitet Lokal Global Synkront Asynkront Monokultur Multikultur Til stede Tilgængelig Min viden Vores viden Få platforme Mange platforme Værdier Etik Præstation Potentiale Ledelse Medledelse Teamledelse Teamfacilitering Management Lederskab Notér dine umiddelbarer reflektioner om denne analyse Læs mere om vores kundecases, værktøjer og få mere information på vores hjemmeside - besøg 10

Lederskab på distancen. Velkommen

Lederskab på distancen. Velkommen Lederskab på distancen Hvad sker der med vores relationer, når vi ikke mødes dagligt? Velkommen PS4 A/S House of Leadership Network4People RecruitmentPartner FranchisePartner WWW.PS4.DK Inspirator E-mail:

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Lederskab på distancen. Velkommen

Lederskab på distancen. Velkommen Lederskab på distancen Hvad sker der med vores relationer, når vi ikke mødes dagligt? Velkommen Inspirator E-mail: abl@praxisconsult.dk Jeg har gennem de seneste par år undervist mere end 600 ledere i

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Læg en besked efter tonen... Distanceledelse & Virtuelt samarbejde. Tillid, videndeling, resultater - skabt over afstande

Læg en besked efter tonen... Distanceledelse & Virtuelt samarbejde. Tillid, videndeling, resultater - skabt over afstande Læg en besked efter tonen... Distanceledelse & Virtuelt samarbejde Tillid, videndeling, resultater - skabt over afstande OM PITSTOP MANAGEMENT Hvis du skal lære noget, skal du lave noget I Pitstop Management

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Når chefen leder på distancen - Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital. Susie Kjær, COWI, Arbejdspsykolog

Når chefen leder på distancen - Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital. Susie Kjær, COWI, Arbejdspsykolog Når chefen leder på distancen - Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Susie Kjær, COWI, Arbejdspsykolog 1 Programmet Forskningsprojektet Hvad viser forskningsresultaterne Gode råd til virtuelle

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig)

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig) Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig) Susie Kjær, Arbejdspsykolog, COWI 1 Hvad indeholder guiden? Råd til at styrke sammenhængskraften i alle led (den sociale kapital):

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU Samtale og aftaleskema for MUS på DTU År: Fælles MUS-koncept for alle på DTU Gældende fra 2008 Lederinformation Medarbejderinformation Navn: Navn: Stilling: Stilling: Institut/Afdeling: Institut/Afdeling:

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Styrk din kulturelle intelligens i projekter

Styrk din kulturelle intelligens i projekter Styrk din kulturelle intelligens i projekter Tværkulturelle projekter med succes Arbejder du i et tværkulturelt projekt med deltagere fra forskellige kulturer, som måske også er spredt ud over forskellige

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere