Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014"

Transkript

1 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt,

2 Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig uddannelsesordning Tværgående indsats Ejerskab for egen indsats Ret og pligt Borgeren i centrum Der er kommet: Kontanthjælpsreform Ny sygedagpengemodel Formidling Frihed og ansvar Kerneopgave Og der er kommet: Beskæftigelsesudvalg Refusionsreform (?) Virksomheds samarbejde Deregulering Paradoks 2

3 Efterspørgsel - udbud Udbud Efterspørgsel FØP Match 3 Match 2 Match 1 Virksomhedsservice Samspil mellem velfærdsområder Arbejdsmarkedsbalancen Jobåbninger og behov Målrettet opkvalificering Jobrotation Trainee Voksenlærlinge E-indkomst i jobindsats 3

4 Om udfordringer og ministermål: Strukturelle udfordringer Unge og kontanthjælpsreformen Førtidspension, fleksjob og sygedagpenge Beskæftigelsesreform Virksomhedssamarbejdet 4

5 Strukturelle udfordringer i Syddanmark Demografi Offentlige finanser Personer Tilbagetrækningsreform Velfærdsaftalen Demografisk fremskrivning Personer Holdbarhed Jobskabelse på offentlig forsørgelse i Syddanmark Dagpenge Arbejdsmarkedsparat kontanthjælp Ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp Sygedagpenge Reva og LY Fleksjob Førtidspension 5

6 Strukturelle udfordringer i Vejen Udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsstyrken i Vejen Personer Personer Forventet befolkningsudvik-ling i Vejen på 10-års sigt: Arbejdsstyrken Beskæftigelsen Prognose Tilbagetrækningsreform ca flere over 66 år ca. 300 flere årige ca færre årige ca færre børn og unge Forventet befolkningsudvikling i Varde, Vejen, Billund og Esbjerg på 10-års sigt: ca flere over 66 år ca flere årige ca færre årige ca færre børn og unge 6

7 jan-04 jun-04 nov-04 apr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dec-06 maj-07 okt-07 mar-08 aug-08 jan-09 jun-09 nov-09 apr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 okt-12 mar-13 aug-13 Hver 5. borger i Syddanmark er på offentlig forsørgelse Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse Øvrige ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge og særl. ydd. yd. Kilde: jobindsats. Øvr. ydelser: revalidering, introduktionsydelse 7

8 Kolding Varde Vejle Billund Vejen Middelfart Ærø Tønder Sønderborg Esbjerg Assens Aabenraa Faab-M Svendborg Fredericia Nordfyns Kerteminde Odense Haderslev Nyborg Langeland Syddanmark Hele landet Mange kommer i berøring med beskæftigelsessystemet Hele landet: Næsten 1,1 mio. borgere (ml. 16 og 66 år) var i løbet af 2013 på offentlig forsørgelse Det svarer til fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, sep % 20% 15% 10% 5% Vejen: borgere (ml. 16 og 66 år) var i løbet af 2013 været på offentlig forsørgelse Det svarer til fuldtidspersoner 0% Dagpenge, udd.yd, arb.mark.yd Kontant- og udd.hjælp Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension 8

9 Om udfordringer og ministermål: Strukturelle udfordringer Unge og kontanthjælpsreformen Førtidspension, fleksjob og sygedagpenge Beskæftigelsesreform Virksomhedssamarbejdet 9

10 Kontanthjælpsreform Baggrund for reformen Mange langvarige kontanthjælpssager har modtaget kontanthjælp uafbrudt i 3 år Mange unge på kontanthjælp 92 % uden uddannelse Mange der er passive på kontanthjælp Kontanthjælpreformen Ingen skal være passive Alle unge skal i uddannelse De jobparate skal mødes med ret og pligt - arbejde for kontanthjælpen Samtaler som rød tråd i indsatsen

11 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 Flere langvarigt offentligt forsørgede Udvikling i jobcenterets målgrupper i Vejen Personer Personer Antallet af borgere i Vejen med mindst 3 års offentlig forsørgelse Personer Personer RES LEY SDP REVA DGP SUY KTH RES LEY SDP REVA DGP SUY KTH 11

12 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 Offentligt forsørgede unge i Vejen Dagpenge, udd.yd., arb.mark.yd Uddannelseshjælp Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ressourceforløb 12

13 Vejen fra uddannelsespålæg til flere med uddannelse Brobygningsprojektet Kilde:Deloitte 13

14 Om udfordringer og ministermål: Strukturelle udfordringer Unge og kontanthjælpsreformen Førtidspension, fleksjob og sygedagpenge Beskæftigelsesreform og langtidsledighed Virksomhedssamarbejdet 14

15 Reform af førtidspension og fleksjob Baggrund for reformen Stor tilgang til førtidspension og fleksjob Mange unge tilkendtes førtidspension Mange med psykiske diagnoser tilkendtes førtidspension bedres ofte over tid Pres på de offentlige udgifter Reform af førtidspension og fleksjob Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen Fleksjobordningen målrettes

16 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 Tilgang til førtidspension i Syddanmark Analyse af perm. forsørg. Analyser af øk. konsekvenser PP Clinic RBS-projekter Netværk På rette vej i job KVIK/KVIS Brug for alle Workshops Økonomimodel for res.forløb Ministermål udmeldes Ministermål træder i kraft Reform af førtidspension

17 Antallet af udsatte er næsten uændret Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Vejen, eksklusiv ledige Hvad kræver det af indsatsen? Tværgående og rehabiliterende indsats Progression Virksomhedscentre Fleksjobambassadører Førtidspension Revalidering Sygedagpenge Fleksjob og led.yd. Ressourceforløb Kontanthjælp - aktivitetsparat Prioritere ressourcer Styrke effekten af indsatsen 17

18 Sygedagpengereform Sygedagpengereformen Forlængelsesmulighed for borgere ramt af livstruende sygdom Revurdering efter 5 måneder Baggrund for reformen modtager årligt sygedagpenge. De fleste i kort tid. Jobafklaringsforløb Tidlig, tværgående indsats og opfølgning, ny visitation Efter 13 uger er afgangen fra sygedagpenge begrænset Ressourcer målrettes sygemeldte i risiko for længerevarende sygemelding Undgå at nogen står uden forsørgelse Fast-track-model (Senest 2 uger efter anmodning) Ikke begrænse arbejdsudbuddet og øge offentlige udgifter Mulighed for at afvise behandling uden konsekvenser for forsørgelsesgrundlag 18

19 Om udfordringer og ministermål: Strukturelle udfordringer Unge og kontanthjælpsreformen Førtidspension, fleksjob og sygedagpenge Beskæftigelsesreform Virksomhedssamarbejdet 19

20 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Individuel og tidlig indsats Mulighed for reelt uddannelsesløft Baggrund for reformen (Carsten Koch udvalgets kommisorium) Hvordan sikres, at ledige kommer hurtigere i varig beskæftigelse Hvordan sikres, at den enkelte ledige oplever en meningsfuld indsats uden at pligten til at stå til rådighed sættes til side Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed Styrket virksomhedsserivce og jobformidling Målretning af løntilskud og jobrotation Styrket indsats sidst i dagpengeperioden Flere frihedsgrader til kommunerne og færre regler Hvordan kan samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene styrkes? Bedre organisering og styrket partsinddragelse Refusionsreform 20

21 Andel der kommer i job Strategi for indsats i en 2-årig dagpengeperiode, hvad for hvem, hvornår? Målrettet opkvalificering Tidlig og hyppig kontakt gerne koblet med formidling Faglig og geografisk mobilitet Netværk Virksomhedsrettet aktivering Opkvalificering (nødvendig, relevant) Borgeren i centrum Sammenhængende plan Tidlig og intensiv kontakt Virksomhedsvendt aktivering 3. mdr. 6. mdr. Tid Formidlingsindsats 21

22 Investering i tidlig og hyppig kontakt eksempel Vejen ledighedsberørte i Vejen i 3. kvt kvt. 14 Gns. varighed på dagpenge: 15,7 uger Scenarie: Tidligere og hyppigere kontakt Effekt: Gns. ledighed pr. berørt reduceres med 1 uge svarer til 41 færre fuldtidsledige Sparede kommunale forsørgelsesudgifter: Ekstra udgifter til samtaler (6 ekstra sagsbehandlertimer pr. fuldtidsledig): Kommunaløkonomisk gevinst: kr kr kr. Anslåede øgede kommunale skatteindtægter: kr. Note: Det antages at aktiveringsomfang og redskabssammensætning er uændret 22

23 Om udfordringer og ministermål: Strukturelle udfordringer Unge og kontanthjælpsreformen Førtidspension, fleksjob og sygedagpenge Beskæftigelsesreform Virksomhedssamarbejdet 23

24 Virksomheder en aktiv medspiller, der skal inddrages og serviceres Beskæftigelsesreformen: Service inden for 3 spor: 1. Rekrutteringsservice 2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere 3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder 24

25 Gennemgående træk 25

26 Beskæftigelse Social Sundhed Uddannelse Virksomheder Borgere Fælles for reformer: på tværs af siloer På tværs af kommune, virksomheder og borgere Relationel koordinering 26

27 Fælles for reformer: Fremrykket indsats og kontakt Unge på kontantog udd.hjælp: Ret og pligt tilbud Sygedagpenge: Revurdering af ret til sygedagpenge Dagpenge: Ret og pligt tilbud (30-49 årige) 0 måneder 3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder 27

28 Fælles for reformer: tilgangen til borgeren Større inddragelse og ansvar til borgeren, f.eks. Empowerment Joblog Ledige booker selv samtaler men borger og system har ikke altid samme mål.. 28

29 Udspil til nyt refusionssystem Nuværende model Forskellige refusionsprocenter, afhængig af bl.a. ydelsestype og aktiveringstilbud Udspil til ny model Ens refusionsprocent på tværs af ydelser med faldende refusionsprocent over tid Specifikke incitamenter tilskynder til at vælge bestemte indsatser og ydelser I begrænset omfang: generelle incitamenter til at øge indsats afhængig af ydelsens varighed Større økonomisk ansvar hos kommunerne Generelt incitament til at øge indsatsen afhængig af ydelsens varighed 29

30 Udspil til nyt refusionssystem 30

31 Udspil til nyt refusionssystem Giver udgiftsvirkninger for kommunerne Byrdefordelingsmæssige virkninger indfases frem til 2032 og forstærkes over tid Generelt gevinster for kommuner i hovedstaden og tab for øvrige kommuner Plan for håndtering af byrdefordelingsmæssige virkninger: Initial tilpasning af udligningsniveauet som modvirker forskydning mellem hovedstand og resten af landet Midlertidig overgangsordning som kompenserer for tab over 0,1 pct. i 2016 og 0,2 pct. i 2017 (ift. beskatningsgrundlag) Gennemføres arbejde i Finansieringsudvalget mhp. Permanente tilpasninger i udligningen fra

32 Slut 32

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 FORMÅLET MED DAGEN Drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Udpege og drøfte de vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigelsesplan 2015 Arbejdsmarkedscenter Ringsted Byrådet den 6. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik 2013 2016 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere