Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015"

Transkript

1 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet samt Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at reducere antallet af utilsigtede hændelser såsom tryksår, medicineringsfejl, fald og infektioner. I projektet deltager fem projektkommuner, Thisted, Viborg, Sønderborg, Lolland og Frederiksberg Kommune, som over en 3 årig periode skal arbejde med forbedringsindsatserne. Projektet består af fire pakker; tryksårs-, medicin-, fald- og infektionspakken. Tre af Frederiksberg kommunes institutioner (Kastanjehaven, Flintholm Plejeboliger og Frederiksberg Hjemmepleje) er pilotenheder i projektet, og har siden starten af 2014 gradvist implementeret pakkerne. I 2014 blev arbejdet med tryksårs- og medicinpakken opstartet, mens faldpakken blev indført fra starten af Infektionspakken blev som den sidste pakke præsenteret på Læringsseminaret i maj 2015 og skal foreløbig kun pilottestes på de to plejeboliger. Der indgår i alt 6 Læringsseminarer i den 3 årig periode, hvor ca. 35 personer fra hver kommune i 2 dage er samlet til fælles foredrag og workshops arrangeret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I sikre hænder er et forbedringsprojekt og der indsamles derfor data ift. alle pakkerne for at se effekten af arbejdet. Hver pakke består af målindikatorer og procesindikatorer og de overordnede mål for projektet er Etablering af en varig platform for forbedringsarbejde Reducere antallet af nyopståede tryksår med 75% Reducere antallet af alvorlige medicineringsfejl som kræver læge kontakt med 50% Reducere antallet af fald/skader som kræver lægekontakt med 50% Reducere antallet af Infektioner: KAD relateret urinvejsinfektioner med 50% Tandkødsblødning med 50% Pneumoni med 25% Side 1 af 18

2 De overordnede resultater er opsummeret i tabel 1, 2 og 3. Tabel 1: Opsummerede resultater for Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal beboere Antal tryksår kat Antal tryksår kat Antal medicinfejl Antal fald Antal fald med skade Note: Antallet af beboere er baseret på antallet af boliger. Kilde: Flintholm Tabel 2: Opsummerede resultater for Kastanjehaven Kastanjehaven 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal beboere Antal tryksår kat Antal tryksår kat Antal medicinfejl Antal fald Antal fald med skade Note: Kastanjehaven påbegyndte dataindsamling for faldpakken i marts Antallet af beboere er baseret på antallet af boliger. Kilde: Kastanjehaven Tabel 3: Opsummerede resultater for Frederiksberg Hjemmepleje Frederiksberg Hjemmepleje 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal borgere Antal tryksår kat Antal tryksår kat Antal fald Antal fald med skade Note: Frederiksberg Hjemmepleje påbegyndte dataindsamling for faldpakken i marts Antallet af borgere er ligeledes først opgjort fra marts Antallet af borgere er opgjort som et gennemsnit over måneden. Frederiksberg Hjemmepleje opgør ikke antal medicinfejl. Kilde: Hjemmeplejen Side 2 af 18

3 Tryksårspakken Tryksår opstår pga. et langvarigt tryk mod et udsat hudområde. Målet med tryksårspakken er at nedbringe antallet af tryksår i ældreplejen med 75 pct. i projektkommunerne. Målindikatorer I tryksårspakken måles institutionerne på antallet af tryksår i kategori 1 (mindre alvorlige tryksår) og i kategori 2-4 (alvorlige tryksår). Målet er, at der går mindst 300 dage mellem hvert tryksår. I dette afsnit beskrives institutionernes arbejde med tryksårspakkens indikatorer. Kastanjehaven Kastanjehaven har relativt ofte borgere med tryksår. Antallet af dage mellem hvert tryksår i de beskrevne kategorier er vist i figur 1 og figur 2. Figur 1: Dage ml. mindre alvorlige tryksår (kat. 1) for Kastanjehaven pr. 1 november 2015 Kastanjehaven er stadig langt fra målet om 300 dage uden mindre alvorlige tryksår. I gennemsnit går der knap fem dage mellem hvert mindre alvorligt tryksår. Side 3 af 18

4 Figur 2: Dage ml. alvorlige tryksår (kat. 2-4) for Kastanjehaven pr. 1. november 2015 Ligesom for mindre alvorlige tryksår er Kastanjehaven langt fra målet om 300 dage mellem alvorlige tryksår. Der går gennemsnitligt godt 17 dage mellem hvert alvorligt tryksår. Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger har opfyldt målet om 300 dage uden alvorlige tryksår. Antallet af dage mellem hvert tryksår i de to kategorier er vist i figur 3 og figur 4. Side 4 af 18

5 Figur 3: Dage ml. mindre alvorlige tryksår (kat. 1) for Flintholm Plejeboliger pr. 1 november 2015 Med et maksimum på 209 dage mellem hvert mindre alvorligt tryksår har Flintholm Plejeboliger endnu ikke nået målet om 300 dage uden tryksår. Figur 4: Dage ml. alvorlige tryksår (kat. 2-4) for Flintholm Plejeboliger pr. 1 november 2015 Side 5 af 18

6 Flintholm Plejeboliger nåede i april 2015 målet med 300 dage uden alvorlige tryksår. I juni 2015 opstod der dog et tryksår. Frederiksberg Hjemmepleje Frederiksberg Hjemmepleje betjener flere borgere end Kastanjehaven og Flintholm Plejeboliger, og antallet af dage mellem tryksår skal ses i lyset af dette. Antallet af dage mellem hvert tryksår i de beskrevne kategorier er vist i figur 5 og figur 6. Figur 5: Dage ml. mindre alvorlige tryksår (kat. 1) for Frederiksberg Hjemmepleje pr. 1 november 2015 Frederiksberg Hjemmepleje havde i perioden fra 12. februar til 6. marts dagligt borgere med tryksår i kategori 1. Om dette skyldes en misforståelse, således at det samme sår har talt med alle dagene, har ikke været muligt at få afklaret. I perioden 6. marts til 27. august har Frederiksberg Hjemmepleje ikke haft nogen mindre alvorlige tryksår, hvilket giver den længste periode uden tryksår i kategori 1 på 174 dage. Side 6 af 18

7 Figur 6: Dage ml. alvorlige tryksår (kat. 2-4) for Frederiksberg Hjemmepleje pr. 1 november 2015 Frederiksberg Hjemmepleje har fra 20. december 2014 til 5. august 2015 ikke haft nogen alvorlige tryksår i 2015, og havde dermed en periode på 228 dage uden alvorlige tryksår. Procesindikator For at forebygge tryksår vurderer personalet på institutionerne systematisk borgere i risiko for tryksår ved brug af HUSK-tjeklisten. HUSK-tjeklisten består af elementerne Hud, Underlag, Stillingsskift og Kost som personalet, ved besøg hos borgere i risiko for tryksår, skal forholde sig til. Ved brug af tjeklisten kan personalet hurtigt reagere på forandringer i borgerens helbred og dermed forebygge tryksår. Målet er, at HUSKtjeklisten bruges i 95 pct. af tilfældene. Tabel 1 viser institutionernes målopfyldelse for HUSK-tjeklisten. Tabel 4: Gennemsnittet for brug af HUSK-tjeklisten i perioden Gennemsnittet for brug af HUSK i perioden kvt kvt kvt. Kastanjehaven 83% 86% 93% 98% Flintholm 97% 97% 99% 93% Hjemmeplejen 83% 84% 97% 77% Kilde: egne beregninger baseret på data fra Kastanjehaven, Flintholm og Hjemmeplejen. Side 7 af 18

8 Flintholm Plejeboliger har frem til 2. kvartal 2015 opfyldt målet om, at HUSK-tjeklisten skal bruges i 95 pct. af tilfældene, hvilket også kommer til udtryk i de relativt få tryksår for institutionen. I 3. kvartal 2015 har den gennemsnitlige målopfyldelse været på 93 pct., hvilket skyldes en lavere målopfyldelse i juli. For Kastanjehaven er målopfyldelsen for HUSK-tjeklisten steget. For Kastanjehaven er sammenhængen mellem brug af HUSKtjeklisten og antallet af tryksår mindre tydelig. Frederiksberg Hjemmepleje har i 3. kvartal 2015 haft en lavere målopfyldelse efter en stigning fra 2014 til 2. kvartal Medicinpakken Mange af de borgere, der modtager sundhedsydelser, får ofte flere forskellige lægemidler. Det sundhedsprofessionelle personale hjælper patienterne med at indtage medicinen og sikrer, at der ikke sker medicineringsfejl. Medicinpakken er lavet med det formål at nedbringe antallet af medicineringsfejl med 50 pct. i projektkommunerne. Kastanjehaven og Flintholm plejeboliger måler både på mål- og procesindikatorer. Frederiksberg Hjemmepleje måler ikke på målindikatoren. Procesindikatoren bruges i stedet som kompetenceværktøjer, og der kan derfor ikke ses en sammenhæng mellem mål- og procesindikatorerne for Frederiksberg Hjemmepleje. Målindikator Målindikatoren for medicinpakken er antallet af dage mellem alvorlige medicineringsfejl. Alvorlige medicineringsfejl er defineret som medicineringsfejl, som kræver lægekontakt. Målet er, at der går mindst 300 dage mellem alvorlige medicineringsfejl. I dette afsnit beskrives institutionernes arbejde med medicinpakkens målindikator. Kastanjehaven Kastanjehaven har relativt få medicineringsfejl. Antallet af dage mellem alvorlige medicineringsfejl for Kastanjehaven kan ses på figur 7. Side 8 af 18

9 Figur 7: Dage ml. medicineringsfejl for Kastanjehaven pr. 1. november 2015 Kastanjehaven nåede i juli 2015 målet om 300 dage uden medicineringsfejl, men havde så efterfølgende en enkelt medicinfejl, der krævede lægekontakt. Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger har oftere medicineringsfejl end Kastanjehaven og er længere fra målet om 300 dage uden medicineringsfejl. Antallet af dage mellem alvorlige medicineringsfejl for Flintholm Plejeboliger kan ses på figur 8. Figur 8: Dage ml. medicineringsfejl for Flintholm Plejeboliger pr. 1. november 2015 Side 9 af 18

10 Flintholm Plejeboliger har siden August 2014 haft fem medicineringsfejl. Procesindikatorer For at forebygge medicineringsfejl ifm. udleveringen af medicin gennemgår personalet en tjekliste i forbindelse med den daglige administration af medicin for borgerne. Ligeledes udfyldes en dispenseringstjekliste i forbindelse med dispenseringer af medicin og kontrol af dosispakket medicin. Målet er, at tjeklisterne udfyldes i 95 pct. af de tilfælde, hvor det er relevant. I tabel 2 er institutionernes gennemsnitlige målopfyldelse for hver procesindikator vist. Tabel 5: Middelværdi for tjeklister Middelværdi for tjeklister kvt kvt kvt. Kastanjehaven Dispenseringstjeklisten 33% 70% 86% Administrationstjeklisten 48% 83% 98% Flintholm Dispenseringstjeklisten 100% 100% 100% 100% Administrationstjeklisten 26%* 45% 97% Hjemmeplejen Dispenseringstjeklisten 32% 77% 96% 100%* Administrationstjeklisten 88%* 76% 75% 84% Note: * indikerer at værdien er baseret på en enkelt eller to observation. Kilde: egne beregninger baseret på data fra Kastanjehaven, Flintholm og Hjemmeplejen. Kastanjehaven er i løbet af 2015 kommet tættere på målet om brug af tjeklisterne så de i 3. kvartal 2015 har nået målet for administrationstjeklisten. Flintholm Plejeboliger opfylder målet for brug af dispenseringstjeklisten, og er i 3. kvartal 2015 nået målet om brug af administrationstjeklisten ved 95 pct. af medicinadministrationerne. Frederiksberg Hjemmepleje har i 3. kvartal 2015 opnået en gennemsnitlig målopfyldelse på 100 pct. for dispenseringstjeklisten og er tæt på at opnå en stabil målopfyldelse. Frederiksberg Hjemmeplejes brug af administrationstjeklisten er mindre stabil, hvilket resulterer i en lavere målopfyldelse. Faldpakken Faldpakken har til formål at nedbringe antallet af fald i projektkommunerne med 50 pct. Fald kan have alvorlige konsekvenser for borgeren og kan med de rigtige tiltag forebygges i mange tilfælde. Side 10 af 18

11 Målindikatorer Institutionerne måles på antallet af fald pr. 100 beboer og antallet af fald med skade pr. 100 beboer. Målet er at reducere antallet af fald og fald med skade pr. 100 beboer med 50 pct. med udgangspunkt i medianen af antallet af fald for de tre første måneder institutionen har leveret data. Målet er dermed individuelt for institutionerne. Derudover opgøres antallet af dage mellem fald med skade. For denne indikator er målet 300 dage uden fald. Kastanjehaven Kastanjehaven har i perioden haft relativt mange fald, men kun en lille andel af faldene har været med skade. På figur 9 er vist antallet af dage mellem fald med skade for perioden 1. marts 2015 til 1. november 2015 for Kastanjehaven. På figur 10 ses hhv. antallet af fald og antallet af fald med skade pr. 100 beboer for samme periode. Figur 9: Dage ml. fald med skade for Kastanjehaven pr. 1. november 2015 Kastanjehaven har haft fem fald med skade siden institutionen implementerede faldpakken i marts Den længste periode uden fald med skade var på 95 dage. Side 11 af 18

12 Figur 10: Fald pr. 100 beboer på Kastanjehaven i 2015 Antallet af fald pr. 100 beboer på Kastanjehaven er ustabilt. Det skyldes, at det samlede antal af fald svinger, mens antallet af beboere ligger relativt konstant på 60 beboere. Kastanjehaven havde ingen fald med skade i april, maj, august og september. Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger har et lavere antal fald pr. 100 beboer end Kastanjehaven. På figur 11 er antallet af dage mellem fald med skade for perioden 1. januar 2015 til 1. november 2015 for Flintholm Plejeboliger vist. På figur 12 ses hhv. antallet af fald og antallet af fald med skade pr. 100 beboer for samme periode. Side 12 af 18

13 Figur 11: Dage ml. fald med skade for Flintholm Plejeboliger pr. 1. november 2015 Flintholm Plejeboliger har haft syv fald med skade siden de implementerede faldpakken i januar Den længste periode uden fald var 78 dage. Pr. 1. november 2015 har Flintholm Plejeboliger ikke haft et fald med skade i 15 dage. Figur 12: Fald pr. 100 beboer på Flintholm Plejeboliger i 2015 Side 13 af 18

14 Flintholm Plejeboliger havde det største antal fald i Februar, hvor der var 7,7 fald pr. 100 beboer. Frederiksberg Hjemmepleje Frederiksberg Hjemmepleje har haft en stigning i antallet af fald frem til juli, hvorefter antallet af fald er faldet. På figur 13 er vist antallet af dage mellem fald med skade for perioden 1. marts 2015 til 1. november 2015 for Frederiksberg Hjemmepleje. På figur 14 ses hhv. antallet af fald og antallet af fald med skade pr. 100 beboer for samme periode. Figur 13: Dage ml. fald med skade for Frederiksberg Hjemmepleje pr. 1. november 2015 Frederiksberg Hjemmepleje har siden marts 2015 haft 13 fald med skade. Den længste periode uden fald er 36 dage. Frederiksberg Hjemmepleje har dermed flest fald med skade og den korteste periode uden fald med skade af de tre institutioner. Dette skal ses i lyset af, at Frederiksberg Hjemmepleje betjener ca. fire gange så mange borgere som hhv. Flintholm Plejeboliger og Kastanjehaven. Side 14 af 18

15 Figur 14: Fald pr. 100 beboer for Frederiksberg Hjemmepleje i 2015 Der er en stigning i antallet af fald pr. 100 beboer fra marts 2015 til juni 2015 for Frederiksberg Hjemmepleje. Herefter falder antallet af fald frem til oktober. Antallet af fald med skade pr. 100 beboer svinger fra ingen fald med skade i marts til 3.4 fald med skade pr. 100 beboer i april. Procesindikatorer Institutionerne arbejder med tre procesindikatorer. Inden for to dage skal en sundhedsprofessionel foretage en risikovurdering af borgeren, der er faldet. Vurderes det, at denne borger har en forhøjet faldrisiko, skal der tilbydes en faldudredning inden for to uger. Hvis faldudredningen accepteres af borgeren, skal den gennemføres senest fire uger efter faldet. Institutionernes målopfyldelse af faldpakkens procesindikatorer er vist i tabel 3. Side 15 af 18

16 Tabel 6: Gennemsnittet for udførelse af risikovurdering og faldudredning i 2015 Gennemsnittet for udførelse af risikovurdering og faldudredning i 2015 Initial risikovurdering Tilbudt faldudredning Faldudredning gennemført Kastanjehaven 92% 67% 100% Flintholm Plejeboliger 100% 100% 100% Frederiksberg Hjemmepleje 91% 28% 83% Note: gennemsnitsberegninger er gennemført for perioden januar til september for Flintholm Plejeboliger, og i perioden marts til september for Kastanjehaven og Frederiksberg Hjemmepleje. Tal for oktober er ikke medregnet i gennemsnittet, da de stadig er foreløbige. Kilde: egne beregninger baseret på data fra Kastanjehaven, Flintholm Plejeboliger og Frederiksberg Hjemmepleje. Flintholm Plejeboliger har en målopfyldelse på 100 pct. for både udførelse af initial risikovurdering samt tilbud og gennemførelse af faldudredning inden for de fastsatte tidsrammer. Frederiksberg Hjemmepleje og Kastanjehaven gennemførte i perioden initial risikovurdering inden for tidsfristen på to dage efter stort set hvert fald. Målopfyldelsen for tilbud om faldudredning ligger på hhv. 28 pct. og 67 pct. for Frederiksberg Hjemmepleje og Kastanjehaven. Målopfyldelsen for gennemførsel af faldudredning ligger på hhv. 83 pct. og 100 pct. for Frederiksberg Hjemmepleje og Kastanjehaven. Manglende opfyldelse skyldes i de fleste tilfælde, at faldudredning ikke er blevet tilbudt og/eller gennemført inden for de givne tidsrammer. Det er dog også sket, at faldudredning hverken er blevet tilbudt eller gennemført. Infektionspakken Målet med infektionspakken er at nedbringe antallet af kateterrelaterede urinvejsinfektioner og antallet af patienter med tandkødsblødning grundet tandkødsbetændelse med 50 pct. samt at reducere hyppigheden af lungebetændelse med 25 pct. i projektkommunerne. Infektionspakken består tre delpakker. Delpakkerne og deres indikatorer er beskrevet i tabel 4. Side 16 af 18

17 Tabel 7: Infektionspakken Infektionspakken Delpakke Målindikatorer Procesindikatorer Blærekatetre Dage mellem KAD-relateret urinvejsinfektioner. Andel kateteranlæggelser og -skift hvor der er a) Udført korrekt håndhygiejne før og efter proceduren (hånddesinfektion og håndvask) og b) Anvendt aseptisk teknik, desinfektion og gel. Mund- og tandhygiejne Andel patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, som har tandkødsblødning i forbindelse med udførelse. Andel patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, der får udført daglig mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan. Antal dage imellem en patient, der modtager hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, kommer i behandling for lungebetændelse. Håndhygiejne Andel situationer, hvor der skal anvendes håndhygiejne/ engangshandsker, hvor anvendelsen er korrekt udført. Kilde: Stop Infektioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Infektionspakken bliver implementeret på Kastanjehaven og Flintholm Plejeboliger i sensommeren Pr. 1. november 2015 er det kun Flintholm, der er begyndt at levere data for pakken. Da datamængden stadig er sparsom, er dette ikke vist i indeværende bilag. Side 17 af 18

18 Henvisninger Stop Tryksår, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Stop Medicinfejl, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Stop Fald, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Stop Infektioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Side 18 af 18

Site Visit 20. april 2017 Frederiksberg Kommune som Forbedringskommune

Site Visit 20. april 2017 Frederiksberg Kommune som Forbedringskommune Site Visit 20. april 2017 Frederiksberg Kommune som Forbedringskommune 2013-2016 2017-2018 Tryksår Medicin Tryksår Medicin Fald Infektion Pilotteams: Team Kastanjehaven Team Hjemmehjælp 32 Team Flintholm

Læs mere

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 1 Indledning I sikre hænder er et projekt, som har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at reducere unødige skader på borgere i primærsektoren.

Læs mere

Statusoplæg for projekt I sikre hænder

Statusoplæg for projekt I sikre hænder Statusoplæg for projekt I sikre hænder Indledning: Projekt I sikre hænder Patientsikker Kommune er et forbedringsprojekt, som har til formål at sikre, at alle borgerne hver gang får den rette hjælp, pleje

Læs mere

Lederne har forberedt afdelingen på I Sikre Hænder, der er lavet baseline samt nedsat forbedringsteam - ansvarlige: Lene (PL) og ledere.

Lederne har forberedt afdelingen på I Sikre Hænder, der er lavet baseline samt nedsat forbedringsteam - ansvarlige: Lene (PL) og ledere. Spredning af Tryksårspakken, 2018 Forberedelse inden første møde: Lederne har forberedt afdelingen på I Sikre Hænder, der er lavet baseline samt nedsat forbedringsteam - ansvarlige: Lene (PL) og ledere

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Thisted Kommune resultater vi er stolte af Vi er nu i gang med alle pakkerne og tryksårspakken er introduceret til alle plejecentrene. Pilotenheden på Dragsbækcentret

Læs mere

Mål og indikatorer Tryksår og medicin

Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Version 1, udgivet februar 2017 Indledning I Sikre Hænder har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Rie L R Johansen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Arjen Stoop, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Pia Bladt Tjørnelund, Sønderborg Kommune Reflekter

Læs mere

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør I sikre hænder Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, direktør Thisted Kommune Frederiksberg Kommune Viborg Kommune Sønderborg Kommune Lolland Kommune Forberedelse

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar Maj Team Vest Lolland

Storyboard præsentation læringsseminar Maj Team Vest Lolland Storyboard præsentation læringsseminar 6 10-11. Maj 2016 Team Vest Lolland Hvem er vi som team Vi er et udekørende Team, som kører i landdistrikterne på Lolland. Vi er 35 medarbejdere som er fordelt 50/50

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 8

Storyboard præsentation læringsseminar 8 Storyboard præsentation læringsseminar 8 Team Hjemmeplejen Frederiksberg Vi er et forbedringsteam bestående af ledere, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter/hjælpere Vi gør sammen en fælles

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Teamdag for Botilbud v/ Hanne Miang

Teamdag for Botilbud v/ Hanne Miang Teamdag for Botilbud v/ Hanne Miang Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dagsorden Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor skal vi gøre noget? Problemet Hvad er det vi kan gøre ved det? Metode Hvilke

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje.

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed De % gode råd Pa%entens Bog Sig Undskyld

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk)

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune Storyboard præsentation læringsseminar 6 Team Skovcentret Lolland Kommune Hvem er vi som team Malene 50 % 50 % Henriette 50 % 20 % 10 % 10 % 10 % Liza 40 % 40 % 10 % 10 % Birgitte 30 % 25 % 15 % 15 % 15

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Velkommen V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Program Kl. 10.00 10.15 Velkomst og kaffe V. Charlotte Gjørup Kl. 10.20 10.40 Kl. 10.45-11.30 Kl. 11.35-12.20 Kl. 12.20 13.00 KL. 13.00 13.10 KL. 13.10 13.15

Læs mere

Værdighedspolitikken på Frederiksberg omsat i praksis

Værdighedspolitikken på Frederiksberg omsat i praksis Værdighedspolitikken på Frederiksberg omsat i praksis Frederiksberg Kommunes værdighedspolitik Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2016 en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, som beskriver de

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Årsopfølgning på Beskæftigelsesplan Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 2. april 2019

Årsopfølgning på Beskæftigelsesplan Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 2. april 2019 Årsopfølgning på Beskæftigelsesplan Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 2. april 2019 Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen 9. Hver måned

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted Programmet Den brændende platform for hvorfor dette arbejde er nødvendigt Kort

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Forsikringsgrad i a-kasserne - ny opgørelsesmetode giver mere retvisende billede af forsikringsgrad i a-kasserne

Forsikringsgrad i a-kasserne - ny opgørelsesmetode giver mere retvisende billede af forsikringsgrad i a-kasserne Dato: 12. oktober 2018 Michel Klos Ref.nr.: D18-6527 Forsikringsgrad i a-kasserne - ny opgørelsesmetode giver mere retvisende billede af forsikringsgrad i a-kasserne I dette notat fremgår det bl.a. at:

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

KL s Ældrekonference

KL s Ældrekonference KL s Ældrekonference d. 30.september 2014 Patientsikkerhed i kommunerne ved Plejecenterchef Lene Corydon-Petersen Kst. Hjemmeplejechef Tina Andersen Sønderborg kommune Thisted Kommune Frederiksberg Kommune

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Introduktion til Tryksårspakken

Introduktion til Tryksårspakken Introduktion til Tryksårspakken Brian Paulsen, Sønderborg Kommune Pernille Bechlund, Frederiksberg Kommune Rie Johansen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dagsorden Kort præsentation af os Hvorfor skal

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune. Læringsseminar 6 Den maj 2016

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune. Læringsseminar 6 Den maj 2016 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 6 Den10. -11. maj 2016 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk) Dagligleder

Læs mere

Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde?

Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde? Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde? ISH Læringsseminar 3, 15/16 maj 2018 Søren Laursen Pia Tjørnelund Arjen Stoop Indhold af denne session 1.

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

UVI Projekt. Mariagerfjord Kommune

UVI Projekt. Mariagerfjord Kommune UVI Projekt Mariagerfjord Kommune Opstart af projekt Projekt omhandlende livskvalitet for ældre borgere -ikke økonomisk Ledelsesopbakning Alt fra centerleder, sygeplejefaglig leder, fagchef osv. Opstart

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper

Læs mere

Sikker medicinering i Botilbud og på Plejecentre kl og

Sikker medicinering i Botilbud og på Plejecentre kl og Sikker medicinering i Botilbud og på Plejecentre kl.11.00-12.30 og 13.30-15.00 Brian Paulsen- Mette Kirk- Susanne Andreasen Introduktion til sessionen Velkomst Introduktion af oplægsholdere Introduktion

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

I sikre hænder - Tidlig opsporing

I sikre hænder - Tidlig opsporing I sikre hænder - Tidlig opsporing Sønderborg Kommune Hjemmeplejen Distrikt Fjord Sandra Dübe, SSH Gitte Haase Jørgensen, SPL Mille Korsgaard Ziethen, SSA Lone Kelm, daglig leder Hanne Miang, projektleder

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Ledelsesinformation Februar 2014

Ledelsesinformation Februar 2014 Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Fra projekt til kvalitetsprogram

Fra projekt til kvalitetsprogram Fra projekt til kvalitetsprogram I sikre hænder Sønderborg Kommune Joan Slaikjer Hansen Plejecenterchef Hanne Miang Projektleder og kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune I sikre hænder Social og Senior

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK C Køres rute 122. 6.34 6.50 6.45 D6.20 6.21 6.24 6.28 6.34 6.38 6.45 6.51 6.56 D 7.10 6.53 6.57 7.07 7.29 7.31 7.04 7.08 7.14 7.23 7.25 7.28 7.33 7.40 7.51 8.51 7.38 7.40 7.44 7.48 7.54 7.58 8.03 8.16

Læs mere

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning 20.december 2017 Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning J.nr. Viden og Analyse ABO/CHN Sammenfatning I denne analyse ses der på udviklingen i arbejdstid for personer

Læs mere

Tidlig opsporing Sønderborg Kommune Hjemmeplejen Distrikt Fjord

Tidlig opsporing Sønderborg Kommune Hjemmeplejen Distrikt Fjord Tidlig opsporing Sønderborg Kommune Hjemmeplejen Distrikt Fjord Sandra Dübe, SSH Gitte Haase Jørgensen, SPL Mille Korsgaard Ziethen, SSA Lone Kelm, daglig leder Hanne Miang, projektleder Tidlig opsporing

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

IT og Data Data og Ledelsesinformation

IT og Data Data og Ledelsesinformation Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet I følgende notat præsenteres de væsentligste pointer fra Beskæftigelsesministeriets opfølgninger på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Introduktion til medicinpakken d. 7. februar 2017 ved

Introduktion til medicinpakken d. 7. februar 2017 ved Introduktion til medicinpakken d. 7. februar 2017 ved Torben Hellebek, Praktiserende læge Arjen Peter Stoop, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Pia B. Tjørnelund, hjemmesygeplejerske Dagsorden Kort præsentation

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Mads Fuglede

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Mads Fuglede Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Mads Fuglede Mads.Fuglede@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Storyboard præsentation Læringsseminar og 11. maj 2016

Storyboard præsentation Læringsseminar og 11. maj 2016 Storyboard præsentation Læringsseminar 6 10. og 11. maj 2016 Hvem er vi som team Bunthaen, Gitte, Kitt, Marlene, Susanne og Charlotte Historien om borger involvering hvor effekten af forbedringsarbejdet

Læs mere

Prototypen for medicinhåndtering. Reduktion af medicinfejl SÅDAN! Plejehjemmet Vestervang 44

Prototypen for medicinhåndtering. Reduktion af medicinfejl SÅDAN! Plejehjemmet Vestervang 44 Prototypen for medicinhåndtering Reduktion af medicinfejl SÅDAN! Plejehjemmet Vestervang 44 1 Indholdsfortegnelse s.3 Udgangspunktet s.5 Det har vi opnået s.10 De indledende øvelser og overvejelser s.16

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesreformen

Nøgletal for Beskæftigelsesreformen Nøgletal for Beskæftigelsesreformen Juli 2019 17. september 2019 1 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14

Læs mere

Status teletolkeprojektet 1. kvartal 2014

Status teletolkeprojektet 1. kvartal 2014 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 15.04.2014 Status teletolkeprojektet 1. kvartal 2014 Generel status - ne Projektet har været på RSI

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 2024 0827 E-mail: casp@balk.dk Kontakt: Casper Brun Pedersen Sagsid: 15.20.00-Ø00-1-17 Notat Status og udvikling på sygedagpengeområdet

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND

Læs mere

Lærings- og Kvalitetsteamet for Palliation

Lærings- og Kvalitetsteamet for Palliation Lærings- og Kvalitetsteamet for Palliation set fra et Regionshus. V. Troels Busk Hoff, Region Sjælland 5 vigtige spørgsmål Hvad var udgangspunktet for LKT arbejdet? (generelt) Hvad har vi lært af LKT arbejdet?

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Tryksårspakken. Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling

Tryksårspakken. Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling Tryksårspakken Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling Udviklingssygeplejerske Karen Schmøkel Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Karakteristik

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere