Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015"

Transkript

1 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet samt Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at reducere antallet af utilsigtede hændelser såsom tryksår, medicineringsfejl, fald og infektioner. I projektet deltager fem projektkommuner, Thisted, Viborg, Sønderborg, Lolland og Frederiksberg Kommune, som over en 3 årig periode skal arbejde med forbedringsindsatserne. Projektet består af fire pakker; tryksårs-, medicin-, fald- og infektionspakken. Tre af Frederiksberg kommunes institutioner (Kastanjehaven, Flintholm Plejeboliger og Frederiksberg Hjemmepleje) er pilotenheder i projektet, og har siden starten af 2014 gradvist implementeret pakkerne. I 2014 blev arbejdet med tryksårs- og medicinpakken opstartet, mens faldpakken blev indført fra starten af Infektionspakken blev som den sidste pakke præsenteret på Læringsseminaret i maj 2015 og skal foreløbig kun pilottestes på de to plejeboliger. Der indgår i alt 6 Læringsseminarer i den 3 årig periode, hvor ca. 35 personer fra hver kommune i 2 dage er samlet til fælles foredrag og workshops arrangeret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I sikre hænder er et forbedringsprojekt og der indsamles derfor data ift. alle pakkerne for at se effekten af arbejdet. Hver pakke består af målindikatorer og procesindikatorer og de overordnede mål for projektet er Etablering af en varig platform for forbedringsarbejde Reducere antallet af nyopståede tryksår med 75% Reducere antallet af alvorlige medicineringsfejl som kræver læge kontakt med 50% Reducere antallet af fald/skader som kræver lægekontakt med 50% Reducere antallet af Infektioner: KAD relateret urinvejsinfektioner med 50% Tandkødsblødning med 50% Pneumoni med 25% Side 1 af 18

2 De overordnede resultater er opsummeret i tabel 1, 2 og 3. Tabel 1: Opsummerede resultater for Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal beboere Antal tryksår kat Antal tryksår kat Antal medicinfejl Antal fald Antal fald med skade Note: Antallet af beboere er baseret på antallet af boliger. Kilde: Flintholm Tabel 2: Opsummerede resultater for Kastanjehaven Kastanjehaven 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal beboere Antal tryksår kat Antal tryksår kat Antal medicinfejl Antal fald Antal fald med skade Note: Kastanjehaven påbegyndte dataindsamling for faldpakken i marts Antallet af beboere er baseret på antallet af boliger. Kilde: Kastanjehaven Tabel 3: Opsummerede resultater for Frederiksberg Hjemmepleje Frederiksberg Hjemmepleje 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal borgere Antal tryksår kat Antal tryksår kat Antal fald Antal fald med skade Note: Frederiksberg Hjemmepleje påbegyndte dataindsamling for faldpakken i marts Antallet af borgere er ligeledes først opgjort fra marts Antallet af borgere er opgjort som et gennemsnit over måneden. Frederiksberg Hjemmepleje opgør ikke antal medicinfejl. Kilde: Hjemmeplejen Side 2 af 18

3 Tryksårspakken Tryksår opstår pga. et langvarigt tryk mod et udsat hudområde. Målet med tryksårspakken er at nedbringe antallet af tryksår i ældreplejen med 75 pct. i projektkommunerne. Målindikatorer I tryksårspakken måles institutionerne på antallet af tryksår i kategori 1 (mindre alvorlige tryksår) og i kategori 2-4 (alvorlige tryksår). Målet er, at der går mindst 300 dage mellem hvert tryksår. I dette afsnit beskrives institutionernes arbejde med tryksårspakkens indikatorer. Kastanjehaven Kastanjehaven har relativt ofte borgere med tryksår. Antallet af dage mellem hvert tryksår i de beskrevne kategorier er vist i figur 1 og figur 2. Figur 1: Dage ml. mindre alvorlige tryksår (kat. 1) for Kastanjehaven pr. 1 november 2015 Kastanjehaven er stadig langt fra målet om 300 dage uden mindre alvorlige tryksår. I gennemsnit går der knap fem dage mellem hvert mindre alvorligt tryksår. Side 3 af 18

4 Figur 2: Dage ml. alvorlige tryksår (kat. 2-4) for Kastanjehaven pr. 1. november 2015 Ligesom for mindre alvorlige tryksår er Kastanjehaven langt fra målet om 300 dage mellem alvorlige tryksår. Der går gennemsnitligt godt 17 dage mellem hvert alvorligt tryksår. Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger har opfyldt målet om 300 dage uden alvorlige tryksår. Antallet af dage mellem hvert tryksår i de to kategorier er vist i figur 3 og figur 4. Side 4 af 18

5 Figur 3: Dage ml. mindre alvorlige tryksår (kat. 1) for Flintholm Plejeboliger pr. 1 november 2015 Med et maksimum på 209 dage mellem hvert mindre alvorligt tryksår har Flintholm Plejeboliger endnu ikke nået målet om 300 dage uden tryksår. Figur 4: Dage ml. alvorlige tryksår (kat. 2-4) for Flintholm Plejeboliger pr. 1 november 2015 Side 5 af 18

6 Flintholm Plejeboliger nåede i april 2015 målet med 300 dage uden alvorlige tryksår. I juni 2015 opstod der dog et tryksår. Frederiksberg Hjemmepleje Frederiksberg Hjemmepleje betjener flere borgere end Kastanjehaven og Flintholm Plejeboliger, og antallet af dage mellem tryksår skal ses i lyset af dette. Antallet af dage mellem hvert tryksår i de beskrevne kategorier er vist i figur 5 og figur 6. Figur 5: Dage ml. mindre alvorlige tryksår (kat. 1) for Frederiksberg Hjemmepleje pr. 1 november 2015 Frederiksberg Hjemmepleje havde i perioden fra 12. februar til 6. marts dagligt borgere med tryksår i kategori 1. Om dette skyldes en misforståelse, således at det samme sår har talt med alle dagene, har ikke været muligt at få afklaret. I perioden 6. marts til 27. august har Frederiksberg Hjemmepleje ikke haft nogen mindre alvorlige tryksår, hvilket giver den længste periode uden tryksår i kategori 1 på 174 dage. Side 6 af 18

7 Figur 6: Dage ml. alvorlige tryksår (kat. 2-4) for Frederiksberg Hjemmepleje pr. 1 november 2015 Frederiksberg Hjemmepleje har fra 20. december 2014 til 5. august 2015 ikke haft nogen alvorlige tryksår i 2015, og havde dermed en periode på 228 dage uden alvorlige tryksår. Procesindikator For at forebygge tryksår vurderer personalet på institutionerne systematisk borgere i risiko for tryksår ved brug af HUSK-tjeklisten. HUSK-tjeklisten består af elementerne Hud, Underlag, Stillingsskift og Kost som personalet, ved besøg hos borgere i risiko for tryksår, skal forholde sig til. Ved brug af tjeklisten kan personalet hurtigt reagere på forandringer i borgerens helbred og dermed forebygge tryksår. Målet er, at HUSKtjeklisten bruges i 95 pct. af tilfældene. Tabel 1 viser institutionernes målopfyldelse for HUSK-tjeklisten. Tabel 4: Gennemsnittet for brug af HUSK-tjeklisten i perioden Gennemsnittet for brug af HUSK i perioden kvt kvt kvt. Kastanjehaven 83% 86% 93% 98% Flintholm 97% 97% 99% 93% Hjemmeplejen 83% 84% 97% 77% Kilde: egne beregninger baseret på data fra Kastanjehaven, Flintholm og Hjemmeplejen. Side 7 af 18

8 Flintholm Plejeboliger har frem til 2. kvartal 2015 opfyldt målet om, at HUSK-tjeklisten skal bruges i 95 pct. af tilfældene, hvilket også kommer til udtryk i de relativt få tryksår for institutionen. I 3. kvartal 2015 har den gennemsnitlige målopfyldelse været på 93 pct., hvilket skyldes en lavere målopfyldelse i juli. For Kastanjehaven er målopfyldelsen for HUSK-tjeklisten steget. For Kastanjehaven er sammenhængen mellem brug af HUSKtjeklisten og antallet af tryksår mindre tydelig. Frederiksberg Hjemmepleje har i 3. kvartal 2015 haft en lavere målopfyldelse efter en stigning fra 2014 til 2. kvartal Medicinpakken Mange af de borgere, der modtager sundhedsydelser, får ofte flere forskellige lægemidler. Det sundhedsprofessionelle personale hjælper patienterne med at indtage medicinen og sikrer, at der ikke sker medicineringsfejl. Medicinpakken er lavet med det formål at nedbringe antallet af medicineringsfejl med 50 pct. i projektkommunerne. Kastanjehaven og Flintholm plejeboliger måler både på mål- og procesindikatorer. Frederiksberg Hjemmepleje måler ikke på målindikatoren. Procesindikatoren bruges i stedet som kompetenceværktøjer, og der kan derfor ikke ses en sammenhæng mellem mål- og procesindikatorerne for Frederiksberg Hjemmepleje. Målindikator Målindikatoren for medicinpakken er antallet af dage mellem alvorlige medicineringsfejl. Alvorlige medicineringsfejl er defineret som medicineringsfejl, som kræver lægekontakt. Målet er, at der går mindst 300 dage mellem alvorlige medicineringsfejl. I dette afsnit beskrives institutionernes arbejde med medicinpakkens målindikator. Kastanjehaven Kastanjehaven har relativt få medicineringsfejl. Antallet af dage mellem alvorlige medicineringsfejl for Kastanjehaven kan ses på figur 7. Side 8 af 18

9 Figur 7: Dage ml. medicineringsfejl for Kastanjehaven pr. 1. november 2015 Kastanjehaven nåede i juli 2015 målet om 300 dage uden medicineringsfejl, men havde så efterfølgende en enkelt medicinfejl, der krævede lægekontakt. Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger har oftere medicineringsfejl end Kastanjehaven og er længere fra målet om 300 dage uden medicineringsfejl. Antallet af dage mellem alvorlige medicineringsfejl for Flintholm Plejeboliger kan ses på figur 8. Figur 8: Dage ml. medicineringsfejl for Flintholm Plejeboliger pr. 1. november 2015 Side 9 af 18

10 Flintholm Plejeboliger har siden August 2014 haft fem medicineringsfejl. Procesindikatorer For at forebygge medicineringsfejl ifm. udleveringen af medicin gennemgår personalet en tjekliste i forbindelse med den daglige administration af medicin for borgerne. Ligeledes udfyldes en dispenseringstjekliste i forbindelse med dispenseringer af medicin og kontrol af dosispakket medicin. Målet er, at tjeklisterne udfyldes i 95 pct. af de tilfælde, hvor det er relevant. I tabel 2 er institutionernes gennemsnitlige målopfyldelse for hver procesindikator vist. Tabel 5: Middelværdi for tjeklister Middelværdi for tjeklister kvt kvt kvt. Kastanjehaven Dispenseringstjeklisten 33% 70% 86% Administrationstjeklisten 48% 83% 98% Flintholm Dispenseringstjeklisten 100% 100% 100% 100% Administrationstjeklisten 26%* 45% 97% Hjemmeplejen Dispenseringstjeklisten 32% 77% 96% 100%* Administrationstjeklisten 88%* 76% 75% 84% Note: * indikerer at værdien er baseret på en enkelt eller to observation. Kilde: egne beregninger baseret på data fra Kastanjehaven, Flintholm og Hjemmeplejen. Kastanjehaven er i løbet af 2015 kommet tættere på målet om brug af tjeklisterne så de i 3. kvartal 2015 har nået målet for administrationstjeklisten. Flintholm Plejeboliger opfylder målet for brug af dispenseringstjeklisten, og er i 3. kvartal 2015 nået målet om brug af administrationstjeklisten ved 95 pct. af medicinadministrationerne. Frederiksberg Hjemmepleje har i 3. kvartal 2015 opnået en gennemsnitlig målopfyldelse på 100 pct. for dispenseringstjeklisten og er tæt på at opnå en stabil målopfyldelse. Frederiksberg Hjemmeplejes brug af administrationstjeklisten er mindre stabil, hvilket resulterer i en lavere målopfyldelse. Faldpakken Faldpakken har til formål at nedbringe antallet af fald i projektkommunerne med 50 pct. Fald kan have alvorlige konsekvenser for borgeren og kan med de rigtige tiltag forebygges i mange tilfælde. Side 10 af 18

11 Målindikatorer Institutionerne måles på antallet af fald pr. 100 beboer og antallet af fald med skade pr. 100 beboer. Målet er at reducere antallet af fald og fald med skade pr. 100 beboer med 50 pct. med udgangspunkt i medianen af antallet af fald for de tre første måneder institutionen har leveret data. Målet er dermed individuelt for institutionerne. Derudover opgøres antallet af dage mellem fald med skade. For denne indikator er målet 300 dage uden fald. Kastanjehaven Kastanjehaven har i perioden haft relativt mange fald, men kun en lille andel af faldene har været med skade. På figur 9 er vist antallet af dage mellem fald med skade for perioden 1. marts 2015 til 1. november 2015 for Kastanjehaven. På figur 10 ses hhv. antallet af fald og antallet af fald med skade pr. 100 beboer for samme periode. Figur 9: Dage ml. fald med skade for Kastanjehaven pr. 1. november 2015 Kastanjehaven har haft fem fald med skade siden institutionen implementerede faldpakken i marts Den længste periode uden fald med skade var på 95 dage. Side 11 af 18

12 Figur 10: Fald pr. 100 beboer på Kastanjehaven i 2015 Antallet af fald pr. 100 beboer på Kastanjehaven er ustabilt. Det skyldes, at det samlede antal af fald svinger, mens antallet af beboere ligger relativt konstant på 60 beboere. Kastanjehaven havde ingen fald med skade i april, maj, august og september. Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger har et lavere antal fald pr. 100 beboer end Kastanjehaven. På figur 11 er antallet af dage mellem fald med skade for perioden 1. januar 2015 til 1. november 2015 for Flintholm Plejeboliger vist. På figur 12 ses hhv. antallet af fald og antallet af fald med skade pr. 100 beboer for samme periode. Side 12 af 18

13 Figur 11: Dage ml. fald med skade for Flintholm Plejeboliger pr. 1. november 2015 Flintholm Plejeboliger har haft syv fald med skade siden de implementerede faldpakken i januar Den længste periode uden fald var 78 dage. Pr. 1. november 2015 har Flintholm Plejeboliger ikke haft et fald med skade i 15 dage. Figur 12: Fald pr. 100 beboer på Flintholm Plejeboliger i 2015 Side 13 af 18

14 Flintholm Plejeboliger havde det største antal fald i Februar, hvor der var 7,7 fald pr. 100 beboer. Frederiksberg Hjemmepleje Frederiksberg Hjemmepleje har haft en stigning i antallet af fald frem til juli, hvorefter antallet af fald er faldet. På figur 13 er vist antallet af dage mellem fald med skade for perioden 1. marts 2015 til 1. november 2015 for Frederiksberg Hjemmepleje. På figur 14 ses hhv. antallet af fald og antallet af fald med skade pr. 100 beboer for samme periode. Figur 13: Dage ml. fald med skade for Frederiksberg Hjemmepleje pr. 1. november 2015 Frederiksberg Hjemmepleje har siden marts 2015 haft 13 fald med skade. Den længste periode uden fald er 36 dage. Frederiksberg Hjemmepleje har dermed flest fald med skade og den korteste periode uden fald med skade af de tre institutioner. Dette skal ses i lyset af, at Frederiksberg Hjemmepleje betjener ca. fire gange så mange borgere som hhv. Flintholm Plejeboliger og Kastanjehaven. Side 14 af 18

15 Figur 14: Fald pr. 100 beboer for Frederiksberg Hjemmepleje i 2015 Der er en stigning i antallet af fald pr. 100 beboer fra marts 2015 til juni 2015 for Frederiksberg Hjemmepleje. Herefter falder antallet af fald frem til oktober. Antallet af fald med skade pr. 100 beboer svinger fra ingen fald med skade i marts til 3.4 fald med skade pr. 100 beboer i april. Procesindikatorer Institutionerne arbejder med tre procesindikatorer. Inden for to dage skal en sundhedsprofessionel foretage en risikovurdering af borgeren, der er faldet. Vurderes det, at denne borger har en forhøjet faldrisiko, skal der tilbydes en faldudredning inden for to uger. Hvis faldudredningen accepteres af borgeren, skal den gennemføres senest fire uger efter faldet. Institutionernes målopfyldelse af faldpakkens procesindikatorer er vist i tabel 3. Side 15 af 18

16 Tabel 6: Gennemsnittet for udførelse af risikovurdering og faldudredning i 2015 Gennemsnittet for udførelse af risikovurdering og faldudredning i 2015 Initial risikovurdering Tilbudt faldudredning Faldudredning gennemført Kastanjehaven 92% 67% 100% Flintholm Plejeboliger 100% 100% 100% Frederiksberg Hjemmepleje 91% 28% 83% Note: gennemsnitsberegninger er gennemført for perioden januar til september for Flintholm Plejeboliger, og i perioden marts til september for Kastanjehaven og Frederiksberg Hjemmepleje. Tal for oktober er ikke medregnet i gennemsnittet, da de stadig er foreløbige. Kilde: egne beregninger baseret på data fra Kastanjehaven, Flintholm Plejeboliger og Frederiksberg Hjemmepleje. Flintholm Plejeboliger har en målopfyldelse på 100 pct. for både udførelse af initial risikovurdering samt tilbud og gennemførelse af faldudredning inden for de fastsatte tidsrammer. Frederiksberg Hjemmepleje og Kastanjehaven gennemførte i perioden initial risikovurdering inden for tidsfristen på to dage efter stort set hvert fald. Målopfyldelsen for tilbud om faldudredning ligger på hhv. 28 pct. og 67 pct. for Frederiksberg Hjemmepleje og Kastanjehaven. Målopfyldelsen for gennemførsel af faldudredning ligger på hhv. 83 pct. og 100 pct. for Frederiksberg Hjemmepleje og Kastanjehaven. Manglende opfyldelse skyldes i de fleste tilfælde, at faldudredning ikke er blevet tilbudt og/eller gennemført inden for de givne tidsrammer. Det er dog også sket, at faldudredning hverken er blevet tilbudt eller gennemført. Infektionspakken Målet med infektionspakken er at nedbringe antallet af kateterrelaterede urinvejsinfektioner og antallet af patienter med tandkødsblødning grundet tandkødsbetændelse med 50 pct. samt at reducere hyppigheden af lungebetændelse med 25 pct. i projektkommunerne. Infektionspakken består tre delpakker. Delpakkerne og deres indikatorer er beskrevet i tabel 4. Side 16 af 18

17 Tabel 7: Infektionspakken Infektionspakken Delpakke Målindikatorer Procesindikatorer Blærekatetre Dage mellem KAD-relateret urinvejsinfektioner. Andel kateteranlæggelser og -skift hvor der er a) Udført korrekt håndhygiejne før og efter proceduren (hånddesinfektion og håndvask) og b) Anvendt aseptisk teknik, desinfektion og gel. Mund- og tandhygiejne Andel patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, som har tandkødsblødning i forbindelse med udførelse. Andel patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, der får udført daglig mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan. Antal dage imellem en patient, der modtager hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, kommer i behandling for lungebetændelse. Håndhygiejne Andel situationer, hvor der skal anvendes håndhygiejne/ engangshandsker, hvor anvendelsen er korrekt udført. Kilde: Stop Infektioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Infektionspakken bliver implementeret på Kastanjehaven og Flintholm Plejeboliger i sensommeren Pr. 1. november 2015 er det kun Flintholm, der er begyndt at levere data for pakken. Da datamængden stadig er sparsom, er dette ikke vist i indeværende bilag. Side 17 af 18

18 Henvisninger Stop Tryksår, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Stop Medicinfejl, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Stop Fald, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Stop Infektioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 1. udgave, Side 18 af 18

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 1 Indledning I sikre hænder er et projekt, som har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at reducere unødige skader på borgere i primærsektoren.

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Thisted Kommune resultater vi er stolte af Vi er nu i gang med alle pakkerne og tryksårspakken er introduceret til alle plejecentrene. Pilotenheden på Dragsbækcentret

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Rie L R Johansen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Arjen Stoop, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Pia Bladt Tjørnelund, Sønderborg Kommune Reflekter

Læs mere

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør I sikre hænder Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, direktør Thisted Kommune Frederiksberg Kommune Viborg Kommune Sønderborg Kommune Lolland Kommune Forberedelse

Læs mere

Mål og indikatorer Tryksår og medicin

Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Version 1, udgivet februar 2017 Indledning I Sikre Hænder har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje.

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed De % gode råd Pa%entens Bog Sig Undskyld

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk)

Læs mere

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Velkommen V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Program Kl. 10.00 10.15 Velkomst og kaffe V. Charlotte Gjørup Kl. 10.20 10.40 Kl. 10.45-11.30 Kl. 11.35-12.20 Kl. 12.20 13.00 KL. 13.00 13.10 KL. 13.10 13.15

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune Storyboard præsentation læringsseminar 6 Team Skovcentret Lolland Kommune Hvem er vi som team Malene 50 % 50 % Henriette 50 % 20 % 10 % 10 % 10 % Liza 40 % 40 % 10 % 10 % Birgitte 30 % 25 % 15 % 15 % 15

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted Programmet Den brændende platform for hvorfor dette arbejde er nødvendigt Kort

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Fra projekt til kvalitetsprogram

Fra projekt til kvalitetsprogram Fra projekt til kvalitetsprogram I sikre hænder Sønderborg Kommune Joan Slaikjer Hansen Plejecenterchef Hanne Miang Projektleder og kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune I sikre hænder Social og Senior

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune. Læringsseminar 6 Den maj 2016

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune. Læringsseminar 6 Den maj 2016 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 6 Den10. -11. maj 2016 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk) Dagligleder

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Storyboard præsentation Læringsseminar og 11. maj 2016

Storyboard præsentation Læringsseminar og 11. maj 2016 Storyboard præsentation Læringsseminar 6 10. og 11. maj 2016 Hvem er vi som team Bunthaen, Gitte, Kitt, Marlene, Susanne og Charlotte Historien om borger involvering hvor effekten af forbedringsarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November Flintholm Plejeboliger

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November Flintholm Plejeboliger Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Flintholm Plejeboliger Fakta om Flintholm Plejeboliger Hvem er vi som team: FOTO Vores fokus på vigtigheden af borgerinvolvering er styrket

Læs mere

Tryksårspakken. Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling

Tryksårspakken. Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling Tryksårspakken Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling Udviklingssygeplejerske Karen Schmøkel Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Karakteristik

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune LS 6

Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune LS 6 Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune LS 6 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm (kel@sonderborg.dk) Social- og

Læs mere

Data driver arbejdet. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Data driver arbejdet. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Data driver arbejdet Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvad kan data bruges til i jeres forbedringsarbejde? Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 3, udgivet januar 2017 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Infektionspakken - workshop

Infektionspakken - workshop Infektionspakken - workshop Formål med sessionen Få sat en ramme for arbejdet med infektionspakken Komme videre med ideer til afprøvninger Lære at bruge driverdiagrammer DRIVERDIAGRAMMER 3 Driverdiagrammer

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november Storyboard Thisted Kommune Læringsseminar 10 november Thisted Kommune 44.249 indbyggere 12 plejecentre, incl. akutpladser og ud - gående akutteam Antal beboere: 450 beboere Antal ansatte: 617 fastansatte

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Målsætning Status jan 16 Status feb 16 B 2016 Kommunestrategi 1. 75 % af de 16-66 årige er i beskæftigelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Årsrapport for patientsikkerhed 2014

Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune Januar 2015 Årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Dette er den tredje

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 6

Storyboard præsentation læringsseminar 6 Storyboard præsentation læringsseminar 6 Hvem er vi som team Hjemmeplejen team Thisted skiftede i November 15 navn til Hjemmeplejen Nord i forbindelse med lederskifte og omstrukturering. Hjemmeplejen Nord

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2013 MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i december 2013 2.014.100 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Ledelse og kultur Lederkonference. Oslo, februar 2012

Ledelse og kultur Lederkonference. Oslo, februar 2012 Ledelse og kultur Lederkonference Oslo, februar 2012 God ledelse giver god patientsikkerhed! Erfaringer fra en dansk patientsikkerhedskampagne Bente Ourø Rørth Vicedirektør Hillerød Hospital Danmark Hillerød

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Unge uddannelseshjælpsmodtagere

Unge uddannelseshjælpsmodtagere / Kort præsentation af analyseresultater Velfærdsanalyseenheden Juni 2017 Indholdsfortegnelse Kontanthjælpsreformen og Ungeaftale for analysen Målgruppedannelse Datagrundlag Målgruppens karakteristika

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I september 2015 var der ca. 2.029.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport november Udgivet 6. november af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport november CHR Driftsmålstyring november 2 DRIFTSMÅLSTYRING

Læs mere