Life may not be much of a gamble, but interaction is Erving Goffman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Life may not be much of a gamble, but interaction is Erving Goffman"

Transkript

1 HVERDAGENS TEATER Hvor kigger du hen, når du deler en lidt for lille elevator med en person du ikke kender? På døren, ned i gulvet, eller bare sådan lidt distræt på ingenting? Og hvad er det nu for noget med diskretionslinier i banker, supermarkeder og på posthuse? Og hvorfor må dine middagsgæster for øvrigt helst ikke se rodet i køkkenet, selvom enhver er klar over, at det er så godt som umuligt at frembringe selv den mindste frikadelle uden brug af diverse remedier? Den canadiske sociolog Erving Goffman helligede sit virke til at beskrive de situationer, der opstår når vi mødes ansigt til ansigt i forskellige sociale sammenhænge. Hans studier er tankevækkende ikke mindst fordi denne del af vores interaktion med andre mennesker kun sjældent bringes for bevidsthedens lys. Den måde vi gebærder os på i selskab med andre er nemlig ofte præget af en høj grad af automatik vores strategier og ritualer er inkorporerede i en slags social grammatik, der når den udpensles bliver næsten pinagtig nærværende. Ikke pinagtig fordi der som udgangspunkt er noget fordækt ved vores opførsel, men fordi man konfronteres med hvor stor en del af omgangen med andre mennesker, der er styret af handlinger, som tjener til at undgå at krænke egen og andres velbefindende en slags social smørelse om man vil. SELVPRÆSENTATIONEN Vi lever alle i en social verden, hvor møder med andre medborgere er et hverdagsfænomen. Vi mødes på gaden, i supermarkedet, på biblioteket eller inviterer gæster til en middag hjemme hos os selv. Men hvordan præsenterer vi os selv overfor andre og hvordan opfatter vi selv de mennesker vi omgås? Hvilke spilleregler er der for den sociale interaktion og hvordan kommer de til udtryk? I Goffmans univers er vi alle skuespillere i en slags hverdagens teater og vi har tilmed selv skrevet den rolle vi spiller ud fra et ønske om at levere en idealiseret opfattelse af os selv gennem rollen tegner vi det billede vi ønsker andre skal have af os. De mennesker vi møder er på samme tid både publikum til vores rolle og selv rolleindehavere med os som publikum. Hvis stykket, dvs. mødet, skal opfylde succeskriterierne, kræver det at vi tager hensyn til hinandens roller og efterlever de uskrevne regler vores samfund opfatter som god etikette. Det indebærer blandt andet, at vi ikke anfægter hinandens troværdighed, ikke kommer med miskrediterende udtalelser og ikke træder ud af rollen og rollespillet. Samtidig værner vi om hinandens integritet da ærekrænkelser er potentielt truende for vores ansigt heraf idéen om at tabe ansigt. I dette perspektiv bliver den sociale interaktion en balanceakt mellem på den ene side at præsentere sig selv bedst muligt og samtidig tage hensyn til andres selvopfattelse mislykkes balancegangen kan det resultere i pinlighed, tab af anseelse og andre uønskværdigheder. Life may not be much of a gamble, but interaction is Erving Goffman Fænomenet forfængelighed leder de flestes tanker hen på personer med et overdrevet stort tidsforbrug foran spejlet, minutiøs gennemgang af garderoben for at finde en tilfredsstillende påklædning - eller decideret krukkeri, som når modeller eller andre kendisser insisterer på at bære solbriller og beordrer fotograferne til at forevige dem fra den vinkel, hvorfra de fremstår mest yndefulde. Men også vi almindelige dødelige bruger energi på at præsentere os selv i det mest gunstige lys. Ikke nødvendigvis med hensyn til det ydre, men i lige så høj grad via andre former for selviscenesættelse, der tjener det formål at andre skal få et godt indtryk af os eller i det mindste

2 få det indtryk af os, som vi ønsker de skal have. Ud over udseendet betjener vi os af en række andre virkemidler for at styre begivenhedernes gang heriblandt kropsholdning, gestik, blikretning og ordvalg. HVERDAGENS TEATER Ifølge Goffman kan man altså betragte hverdagens sociale møder med andre mennesker, som en række rollespil eller teaterstykker. Alt efter mødets karakter spilles forskellige roller for på bedst mulig vis at kunne definere det jeg som stemmer overens med det billede man ønsker at skabe af sig selv. Sammen med vennerne spilles én rolle, hos familien spilles en anden, i sportsklubben en tredje. Hver person, subkultur eller samfund har sine egne praksisser og spilleregler, så hvad der giver god respons hos det ene publikum anses måske som dilettanteri af det andet det gælder derfor om at have en veludviklet social stedsans, for at kunne spille sin rolle bedst muligt. Men tingene går ikke altid som planlagt. Det er ikke alle forhold man er herre over i interaktionen, og det gælder derfor om at søge kontrol over situationen og om muligt selv definere den, så samtalen kan føres i den ønskede retning. Hvis rollen i hverdagens teater skal lykkes kræver det nemlig at den spilles med en vis grad af troværdighed. Hvis publikum skal føle sig overbevist, skal rollen være konsistent, ikke bare i den igangværende samtale, men også fra gang til gang. Det billede vi forsøger at skabe af os selv skal være sammenhængende. Som sociale individer er vi også tegnbærere. Vores udseende, påklædning, sprogbrug og handlemåder kan ses som en række tegn, som andre kan afkode og derudfra danne sig et billede af vores personlighed. Det er imidlertid kun muligt at have kontrol over en begrænset del af tegnene. Som tegnafkoder er man klar over dette dilemma og søger derfor at få bekræftet eller afkræftet sandhedsværdien af de indtryk en person bevidst giver ved at sammenholde dem med de tegn personen ubevidst afgiver. Ved at sammenligne de ukontrollerbare tegn; rødmen, stammen, fumlen og rysten på hænderne, med de kontrollerede tegn, iværksætter vi som afkodere en kontrolinstans, eller en slags løgnedetektor, som modificerer billedet af den vi taler med. Vi lærer noget om personen i de glimt af personligheden, der dukker frem bag rollen, men af hensyn til ønsket om mødets vellykkethed kommenteres observationerne sjældent direkte. Man tager høfligt hensyn til at samtalepartneren ikke taber ansigt. PUBLIKUMSADSKILLELSE En anden faktor, der kan underminere indtrykshåndteringen, er når man som rolleindehaver bliver konfronteret med forskellige roller, der ikke harmonerer indbyrdes. Alle mennesker spiller flere roller, men den rolle, der spilles for ét publikum kan være forskellig fra den, der spillers overfor et andet. En måde at undgå at ende i forlegenhed er altså ved at holde rollerne adskilt og naturligvis allerhelst - at holde publikum adskilt. Teenagepigen, der ryger i smug, har det dilemma at rygningen hos det ene publikum er en vigtig del af hendes rolle og måske tjener til at bevare prestige i gruppen, mens hun overfor familien måske tegner et andet billede af sig selv. Mødes de to publikummer, veninderne og familien, opstår der en potentiel faretruende situation. Hvis misforholdet mellem hendes to roller kommer for dagens lys udstilles kløften mellem det idealiserede billede teenageren forsøgte at danne hos publikummerne og realiteternes verden - indtrykshåndteringen mislykkes. Mrs. Bucket i TV- komedien Fint skal det være mestrer publikumsadskillelsens svære kunst. Men ikke så sjældent må hun tage flugten gennem have og krat for ikke afsløre sin jævne sociale status overfor det bedre borgerskab. Og den langmodige ægtemand, Richard, må pænt følge trop. FINT SKAL DET VÆRE Ideen om publikumsadskillelse kan overføres til en bred vifte af dagligdagssituationer og eftersom pinlighed eller forlegenhed ofte er resultatet, hvis publikum sammenblandes, er fænomenet et

3 yndet virkemiddel i komedier og sit-coms; tænk bare på den energiske Mrs. Bucket i den engelske tv-serie Fint skal det være (på engelsk: Keeping up Appearances ), som netop handler om misforholdet mellem det Fru Hyacinth gerne vil give sig ud for at være og den virkelighed hun befinder sig i. Her må den mindre selviscenesatte ægtemand, Richard, og den proletaragtige svoger, Onslow, gennemgå hårde prøvelser som sagesløse lakajer i Fru Hyacinths bestræbelser på at foregive et tilhørsforhold til det bedre borgerskab. Stort set hele hendes tilværelse bliver en balanceakt for at undgå at omverdenen skal få et kig bag kulisserne. Selv om serien naturligvis sætter tingene på spidsen, udstilles et næsten foruroligende genkendeligt karaktertræk, som de færreste vel kan sige sig helt fri for. Hvor stor en omvej er du for eksempel villig til at gå for ikke at møde din eks-kæreste, spejderleder eller andre personager fra den fortid, du troede, du havde lagt bag dig, hvis du er i selskab med personer, der kun er bekendt med dit nye jeg? FOR- OG BAGSCENE Som rolleindehaver ønsker man naturligvis at levere den bedst mulige præstation og øvelse gør som bekendt mester. I teatrets verden er det kun præstationen på selve scenen, der bedømmes, hvad der foregår bag kulisserne og under forberedelserne er lukket land for publikum. Opdelingen forekommer bekendt. Øver du dig foran spejlet på de replikker, du har tænkt dig at sige på dit næste stævnemøde? Holder du generalprøve i dit nye gå-i-byen-tøj og danser lidt hjemme i stuen inden tøjet skal stå sin endelige prøve?. Idet vi leverer en præsentation for andre, ønsker vi kun at de skal se det færdige produkt, fejl og mangler gemmer vi af vejen, da de kan virke miskrediterende for vores rolle. Inviteres der gæster serveres maden med et smil - de dramatiske timer, der er gået forud i køkkenet kommenteres ikke, - ja måske neddrosler vi oven i købet den komplicerede proces vi med nød og næppe stod igennem og foregiver at den gastronomiske præstation ikke er noget særligt. Den klædelige beskedenhed står i skarp kontrast til strabadserne bag scenen, i køkkenet, hvor slaget stod. Her er det naturligvis altafgørende at publikum er afskærmet fra at få indblik i tingenes tilstand. Afsløres slagmarken i køkkenet brister illusionen og det indtryk af ufejlbarlighed, vi har forsøgt at iscenesætte, brister. Evigt uheldige Basil Fawlty fra det engelske badehotel Fawlty Towers er en af de typer, som gang på gang bringer arbejdet i kulisserne frem på scenen, så det står til publikums frie skue. Døren ind til restauranten udgør én af de skillelinier mellem for- og bagscene, hvor Basil Fawlty transformerer sig fra at være den ulidelige hoteltyran, som altid er på nakken af konen og den spanske tjener Emmanuel, til rollen som tjener og opofrende vært - ikke mindst når der er prominente gæster på besøg. Men Basils temperament løber som bekendt gerne af med ham og få øjeblikke senere har han fået blandet for- og bagscene sammen og magter ikke længere at holde rede i hvilken rolle, der hører hjemme hvor. John Cleese i rollen som hotelejeren Basil Fawlty i Halløj på Badehotellet. Et mønstereksempel på hvor galt det kan gå når grænserne mellem for- og bagscenen smelter sammen. Goffmans brug af teaterverdenens terminologi er ikke tilfældig. Selvom vi ikke umiddelbart forstår os selv som skuespillere i et teater, hjælper begreberne til at forstå hvilke processer, der er på spil. Goffmans projekt består i at udpensle de forhold vi tager for givet og kun sjældent skænker en tanke. Via vores socialisering indarbejdes interaktionsformer som en naturlig del af det at være et socialt individ men de regler, der regulerer og strukturer den sociale interaktion, er ikke nedfældet eller umiddelbart tilgængelige - de fungerer intuitivt som tavs viden.

4 DET OFFENTLIGE RUM Sproget bærer vidnesbyrd om, at vi opererer med en kobling mellem den mentale og den fysiske verden. Udtrykket at stå nogen nær beskriver ikke så meget den reelle fysiske afstand mellem mennesker, som det beskriver en mental intimitet. Vi behøver altså ikke stå ved siden af nogen for at stå dem nær, idet nærhed og distance kan udspilles på flere plan på det mentale og på det fysiske. For den sags skyld kan man bo i Danmark og uden problemer stå sin australske fætter nær. I forståelsen af vores forhold til andre mennesker benytter vi os til dels af et ordforråd lånt fra en andens sfære og ved hjælp af vores erfaringer med afstande og fysiske objekter forstår vi således udtryk som fjern slægtning, nære venner, tætte forhold osv. Denne metaforiske brug af distance- og nærhedsudtryk danner også basis for en række idiomatiske udtryk (talemåder), som tjener til at beskrive ellers abstrakte fænomener. Med dette in mente giver det mening, at man kan føle sig trådt over tæerne eller gået for nær af nogen, der befinder sig et helt andet sted. Skulle man i stedet forklare de følelser, der er på spil i sådanne situationer med andre ord, ville det være en langt mere omstændelig proces, da det kan være svært præcis at definere hvad der er på spil. At koblingen mellem fysisk nærhed og social/mental nærhed også gælder den anden vej, bliver klart, når vi kaster blikket på vores omgang med mennesker, vi ikke kender. Som sociale aktører benytter vi os af en række strategier, som tjener til at undgå at krænke andre menneskers intimsfære. Man kunne tale om at vi indgår i en uskreven kontrakt om hvordan man gebærder sig i andres nærhed. Erving Goffman har også sat ord på en række af de fænomener, der opstår når eksempelvis storbyborgere mødes i det offentlige rum. DISKRETION TAK! Det offentlige rum er ikke altid ensbetydende med masser af plads og vi vil derfor ved fysisk nærhed med andre mennesker på et offentligt sted forlange, at de indtager social distance for at kompensere for den fysiske nærhed. Goffman mener, at det mest passende i disse situationer er at indtage hvad han kalder høflig eller taktfuld uopmærksomhed. Denne tilstand udtrykker en fælles tilstedeværelse, som ikke truer individets privatsfære ved for eksempel at vise genkendelse eller anerkendelse i et fastholdt blik med mindre man kender personen, naturligvis. Dermed opstår der hverken frygt eller mistillid ved mødet, ingen følelser ergo, ingen dramatik. Den høflige uopmærksomhed fungerer altså som en slags garanti for beskyttelse, som vi påkræver og påkræves i offentlige rum - en almen ret, som vi skylder hinanden. Tænker man over det spil, vi deltager i når vi passerer et andet menneske på fortovet, hjælper det til at belyse hvad der er på færde; i behørig afstand retter vi blikket mod den modgående for at tilkendegive, at vi har lagt mærke til vedkommendes tilstedeværelse, men idet vi passerer, vender vi blikket bort eller ned for ikke at virke anmassende eller truende og for at signalere, at vi ikke har i sinde at tage kontakt. I takt med at vi nærmer os den anden, mindskes det personlige rum og det særlige byblik som på en gang er orienterende og afvæbnende træder i kraft og virker som regulator i vores møder med fremmede mennesker. Ud fra devisen om at udvise taktfuldhed og værne om individets personlige rum har flere banker, posthuse og supermarkeder indført stiplede diskretionslinier ved kassen som en tilkendegivelse af at det er god etikette at holde afstand. En uskreven social regel udpensles og gøres til krav snarere end opfordring. Behørig fysisk afstand mindsker faren for at virke lurende eller suspekt i mens personen foran ordner sit private forehavende hæver checks, indtaster PINkode eller betaler regninger. Men denne sikkerhedsafstand er ikke altid mulig; i tætpakkede bybusser, togkupeer og elevatorer oplever vi at stå eller sidde tæt op og ned ad vildfremmede mennesker med den snært af ubehag og utryghed der følger med. ELEVATORER OG MOBILTELEFONI At social interaktion også kan være baseret på ikke-kommunikation har inspireret Erving Goffman til at se nærmere på fænomenet ikke-iagttagelse (som han kalder dead-eyeing). Et godt eksempel på ikke-kommunikation som interaktionsform udspiller sig under elevatorkørsel. Som følge at de

5 fleste elevatorers trange pladsforhold bruger vi en hel del energi på at signalere ikke-iagttagelse. Vores åbenlyse desinteresse i medpassageren udmønter sig i at man som led i den høflige uopmærksomhed lader forstå, at man ikke ser og ikke lytter eller i det mindste at man indtager en kropsholdning, som signalerer at man ikke-iagttager og frem for alt ikke interesserer sig for hvad den anden foretager sig. Man kommunikerer, at man ikke kommunikerer ved at udstyre sig med et tomt blik, og man iagttager at de andre ikke kommunikerer ved at iagttage deres tomme blik. Elevatorturen er et sandt studie i høflig uopmærksomhed, hvor tomme eller flakkende blikke alt andet end mødes. Prøv selv at iagttage ikke-iagttagelsen næste gang du kører med elevator! Elektroingeniøren Dilbert i Scott Adams tegneserie kæmper en brav kamp for ikke at ende i pinlige situationer og ender som regel med at gøre det! Også i andre former for offentlig transport gør disse spilleregler sig gældende - men der er kommet en ny spiller på banen. Hvis du har prøvet at sidde ved siden af en passager, hvis mobiltelefon ringer, har du også oplevet hvordan man ufrivilligt suges ind i en anden persons intimsfære. Med udbredelsen af mobiltelefoni er de allestedsnærværende apparater blevet en form for medbragt privatsfære, der, når de ringer, udvider det private rum til også at omfatte de omgivende mennesker om de vil det eller ej. Havde sidemanden siddet med en mere end almindelig stor bussemand i næsen eller en fugleklat i håret, havde det været en smal sag at vende blikket den anden vej for ikke at blive involveret i en halvpinlig affære. Skulle parret på sædet foran blive utidigt intime midt i folkevrimlen kunne byblikket ligeledes aktiveres. Med mobiltelefoni forholder det sig anderledes. Fra det øjeblik det medbragte stykke privatliv giver lyd fra sig i sidemandens inderlomme, kræver det ekstra koncentration at udstråle fravær og desinteresse. Med telefonsamtalen etableres et rum omkring taleren, som på én gang er privat og offentligt. Privat i den forstand at samtalens indhold kun vedkommer de to talende, men offentlig i og med hørelsen ikke på samme måde kan kontrolleres som synet. Som medpassager er det hverken muligt at lukke ørerne eller høre den anden vej. Ubehaget ved den fysiske nærhed og den sociale distance bliver eklatant og man forvandles fra anonym medpassager til suspekt tilhører, mens sidemanden opslugt af samtalen mister fornemmelsen for det offentlige rums uskrevne spilleregler. Den telefonerende gør krav på mere plads end det er fysisk muligt i situationen. Hverdagens teater har igen et lille stykke drama på plakaten og hvem ved måske har du hovedrollen næste gang! Erving Goffman ( ) Canadisk/amerikansk sociolog som beskæftigede sig med det spil, der opstår når personer mødes ansigt til ansigt. Ved at benytte teatrets terminologi beskriver Goffman deltagerne i et socialt møde som rolleindehavere i færd med, efter bedste formåen, at håndtere det indtryk de efterlader hos publikum. Samtidigt bruger Goffman begreberne publikumsadskillelse, for- og bagscene og høflig uopmærksomhed til at beskrive hvilke strategier vi anvender for at sætte os selv i et gunstigt lys. Goffmans bog The Presentation of Self in Everyday Life regnes i dag som en klassiker inden for interaktionssociologien.

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder Tomas Lagermand Lundme RINDAL - 8 billeder 2014 by Tomas Lagermand Lundme and DRAMA. 1. Denne bog er fuldt beskyttet af dansk lov om ophavsret, og teaterstykket i den må ikke opføres (eller overføres til

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Følelser og magt i myndighedsarbejdet Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Forskningsprojektet Professionelles praksis i socialt arbejde med børn og unge Igangværende 5 årigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

2.s.e.helligtrekonger I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap /192

2.s.e.helligtrekonger I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap /192 Inden man går til bords, bliver mange børn beordret til at vaske deres hænder. Det er selvfølgelig af hygiejniske årsager. Der kan sidde meget jord og mange bakterier på en lille purks små hænder. Men

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Erving Goffman. Klaus Levinsen Institut for Statskundskab SDU

Erving Goffman. Klaus Levinsen Institut for Statskundskab SDU Erving Goffman Institut for Statskundskab SDU Formål Introduktion til Erving Goffmans sociologiske teorier og begreber Fokus på: Den sociologiske tilgang : symbolsk interaktionisme Det dramaturgiske perspektiv

Læs mere

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist Tale ved dimissionen den 27. juni 2012 Kære studenter og forældre, Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist modenhed og forståelse for jeres vigtige rolle

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

SSQ version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn : Dato : Alder :

SSQ version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn : Dato : Alder : SSQ version 5.6 Gode råd om besvarelsen De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til og oplevelse i forbindelse med at høre og lytte i forskellige situationer. For hvert spørgsmål skal du angive dit

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Det andet hold af Line Knutzon

Det andet hold af Line Knutzon FORLAG Det andet hold af Line Knutzon Udskolingen Af Lone Nornes. Teaterlærer og instruktør for børn og unge gennem 12 år, uddannet folkeskolelærer, bachelor i dramaturgi. Introduktion "Når det handler

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

14 TEMA: Pædagogiske Læreplaner, version 2.0

14 TEMA: Pædagogiske Læreplaner, version 2.0 0-14 Reportage fra Grøftekanten i Holstebro. Kjeld Rasmussen besøger institutionen og samtaler med lederen Lone Hubert samt pædagogerne Eni Noesgaard (bhv.) og Trine Skelkjær (vu.st.). En 0-6 års institution

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen Tanker fra sidst og opsamling på hjemmeopgaven 10.15-10.30

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Social udvikling. Sammenhæng:

Social udvikling. Sammenhæng: Social udvikling Sammenhæng: Mennesket er et socialt væsen. Barnet er fra fødslen afhængigt af kontakt med og stimulation fra andre mennesker. Gennem barndommen er et tæt følelsesmæssigt samspil med betydningsfulde

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

MULIGHEDSRUM: Et gennemgående fokus på patient oplevelsen

MULIGHEDSRUM: Et gennemgående fokus på patient oplevelsen MULIGHEDSRUM: Et gennemgående fokus på patient oplevelsen INTENTION: Fokusér på patienten med henblik på at skabe en gennemgående positiv patient oplevelse TREND: PTIENTOPLEVELSEN Patientoplevelse: Den

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere