Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!"

Transkript

1 Arbejdsmiljøpolitik

2

3 Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. Norddjurs Kommune vil sikre, at arbejdsmiljøforhold og udviklende arbejdspladser medvirker til at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere, samt at service og arbejdsrutiner undersøges for stressrelaterede forhold. Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Figur 1: Arbejdsmiljøbarometret

4 Mål Norddjurs Kommune har sat sig mål indenfor følgende to områder: Udvikling af arbejdsmiljøindsatsen, ud fra den overbevisning, at jo bedre arbejdsmiljøindsatsen er integreret og tilpasset - jo bedre arbejdsmiljø vil den være med til at skabe. Konkrete forbedringer, der kan måles og fungere som statusindikatorer på arbejdsmiljøindsatsens kvalitet. Mål for Udvikling af arbejdsmiljøindsatsen Det psykiske arbejdsmiljø integreres i arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljøhensyn gøre til rutine i den daglige planlægning og tilrettelæggelse Arbejdsmiljøhensyn inddrages ved udvikling og ændring af arbejdets organisering Arbejdsmiljøhensyn inddrages i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og ved kommunale indkøb At der sker løbende evaulering og udvikling af arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljøarbejdet implementeres som et ledelsesværktøj, der er medvirkende til at udvikle medarbejderne i organisationen. Mål for Konkrete forbedringer At skabe sunde og udviklende job At reducere arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær At fjerne risici, der kan føre til arbejdsulykker og nedslidning At kunne fastholde medarbejdere, der har pådraget sig helbredsskavanker

5 Handlinger I sine bestræbelser på at opfylde målene introducerer Norddjurs Kommunes Arbejdsmiljøhjulet (AMH) (se bagsiden af denne pjece). Arbejdsmiljøhjulet skildrer arbejdsmiljø-årets gang. Årlig APV og årlig MUS er Arbejdsmiljøhjulets omdrejningspunkter. Dermed er hjulets opbygning et udtryk for en kobling mellem arbejdsmiljøet som helhed (APV) og den enkelte medarbejders udvikling (MUS). Arbejdsmiljøhjulet tager udgangpunkt i at arbejdsmiljøet er under konstant udvikling. I Norddjurs Kommune mener man ikke, at arbejdsmiljø er noget, der skal hakkes af hvert 3. år. Arbejdsmiljøhjulet sætter handlinger i system, såvel de handlinger der skal Udvikle arbejdsmiljøindsatsen samt de handlinger der skal sikre opfyldelse af de Konkrete forbedringer. Arbejdsmiljøhjulet sikrer gennemsigtighed og kvalitet i den process det er, at udvikle et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøhjulet er ydermere tænkt som et redskab, der skal simplificere kommunikationen og lette forståelsen og dermed ejerskabet i organisationen. Handlinger vedr. Konkrete forbedringer Sætte fokus på forebyggelse og håndtering af stress ved hjælp af uddannelse og oplysning. Sikre at alle medlemmer af sikkerhedsorganisationen har den fornødne uddannelse. Tilbyde alle sikkerhedsgrupper adgang til elektronisk værktøj til udarbejdelse af APV og rapporter. Løbende registrere arbejdsskader og sygefravær (AMH)

6 Behandle kvartalsvise statistikker på arbejdsskader og sygefravær i Hovedudvalget med henblik på mulig handling (AMH) Behandle det forgangene års arbejdsskade- og sygefraværsstatistikker samlet i 1. kvartal (AMH) Handlinger vedr. Udvikling af arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljø er fast punkt på dagsorden i alle MEDudvalg (AMH). Årlig opfølgning på APV (AMH). Arbejdsmiljø fast punkt ved MUS (AMH). Årligt møde mellem sikkerhedsgrupperne og hovedudvalget (AMH). Implementering af følgende faste arbejdsmiljørelaterede arbejdsgang mellem lokalområde og hovedudvalgsniveau (AMH). Lokal-MED sender en APV-rapport til områdeudvalget i 2. kvartal. Område-MED behandler samtlige indkommende APV-rapporter og sender en samlet APV-rapport for området til Hovedudvalget i 3. kvartal. Hovedudvalget behandler indkommende APVrapporter fra de 5 områder og udstikker, på baggrund af områderapporterne, rammer og strategier for det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Efter behandlingen beslutter Hovedudvalget hvor pilen på arbejdsmiljøbarometret (figur 1) skal stå.

7 Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsorganisationen (figur 2) er én enhed. Opgaverne fordeler sig på to niveauer: Et strategisk og et operationelt niveau. Kommunaldirektøren er øverste sikkerhedsansvarlige Hovedudvalget har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøarbejdet lever op til gældende regler og harmonerer med de mål og visioner, man har sat for arbejdet. Hovedudvalget er det overordnede strategiske organ, der løbende samler op på arbejdsmiljøindsatsen og tilpasser strategierne for det videre arbejde. Kommunen har en daglig sikkerhedsleder, der indsamler og samler information vedr. arbejdsskader og sygefravær. Sikkerhedslederen udarbejder en årlig rapport, der behandles i Hovedudvalget i 1. Kvartal. Områdeudvalgene varetager den overordnede arbejdsmiljøindsats vedrørende områdets arbejdspladser. Områdeudvalgene rapporterer årligt (3. Kvartal) til hovedudvalget vedr. arbejdsmiljøindsatsen og udfordringer på eget område. Lokaludvalgene varetager arbejdsmiljøindsatsen ved at udarbejde APV (årlig opfølgning), udarbejde handlingsplaner på problemområder, følge op og årligt (2. Kvartal) aflægge rapport til områdeudvalget vedr. arbejdsmiljøindsatsen og udfordringerne lokalt.

8 Figur 2: Sikkerhedsorganisationens opbygning

9 Stress: identificering, forebyggelse og håndtering Forebyggelse: Arbejdsrelateret stress og deraf følgende sygefravær er et udtryk for arbejdsmiljø-problemer. Derfor er det primære instrument til forebyggelse af arbejdsrelateret stress at have et godt arbejdsmiljø. Derfor har Norddjurs Kommune særligt fokus på de faktorer, der motiverer og skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. o Indflydelse og ansvar, Mening med arbejdet, Forudsigelighed, Støtte, Belønning, Realistiske krav. Identificering og håndtering: Uddannelse af ledere er nøglen til identificering og håndtering af stress. Norddjurs Kommunes ledelsesuddannelse indarbejder derfor forløb, der ruster lederen til at forstå og håndtere de situationer, hvor en medarbejder rammes af stress. Det anbefales, at man evt. samarbejder med eksterne partnere i forhold til forbedring af arbejdsmiljø på de enkelte enheder. Det være sig i forhold til intern kommunikation, stresshåndtering eller arbejdsgangsanalyser.

10 Sundhed Sundhed på arbejdspladsen, både i psykisk og fysisk forstand er er tæt forbundet med et godt arbejdsmiljø. Udover en stærk arbejdsmiljøindsats, der søger at skabe harmoni mellem den enkelte medarbejders kompetencer og de krav der stilles og mellem fritid og arbejde, er det også centralt for Norddjurs Kommune, i kraft af sin status som kommunens største arbejdsplads, at være rollemodel med hensyn til at signalere sundhed og tilbyde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tilbud til sine medarbejdere. Norddjurs Kommune vil derfor løbende iværksætte relevante sundhedsfremmende tilbud, fx. rygestopkurser, sundhedstjek eller motionstiltag, sund mad etc.

11 Værktøjer Norddjurs Kommune har oprettet en arbejdsmiljøportal der samler værktøjer samt en række links til arbejdet med arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Følgende værktøjer findes på portalen: Defgo.net: Defgo.net er et elektronisk spørgeskema-system, som Norddjurs Kommune stiller til rådighed for MED-udvalgene på de enkelte arbejdspladser. Ønsker man at benytte sig af Defgo.net kan man henvende sig til HR-afdelingen,. Skema til APV: Omfattende skema til APV, der dækker alle lovpligtige områder. Skema til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøinstituttets værktøj til intern brug i en afdeling eller på en institution. MUS-skema: Norddjurs Kommunes MUS-skema, der følger op på bl.a. arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og trivsel. Udviklingsplan: Udviklingsplanen indeholder detaljer for medarbejderens udvikling det kommende år. Planen underskrives af leder og medarbejder efter MUS. Alle skemaer kan frit printes ud og bruges. Skemaerne er identiske med de skemaer der er til rådighed i det elektroniske APV-system Defgo.net.

12 Arbejdsmiljøhjulet

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere