Kom godt i gang med din jobsøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med din jobsøgning"

Transkript

1 1 Kom godt i gang med din jobsøgning

2 2 3 Indhold 04 FRA STUDIUM TIL JOB 07 KOMPETENCE- AFKLARING 10 DET SKARPE CV 12 DEN MÅLRETTEDE ANSØGNING 15 JOBSAMTALEN Denne pjeces indhold ligger også online på ma-kasse.dk. På candportalen.dk har vi yderligere samlet en vifte af jobsøgningsresurser, som vi vil opfordre dig til at gå ind og bruge. 18 AT BLIVE TESTET 21 NETVÆRKE SIG TIL JOBBET

3 4 5 Fra studium til job For de fleste er overgangen fra studiet til det første gode job en proces. Man skal have vendt studietidens ofte indadvendte og abstrakte perspektiv til et mere udadvendt, konkret og operationelt perspektiv: Hvad er det, jeg kan og vil, i hvilken retning skal jeg gå? Opsøg viden Et af de første skridt er at komme ud i verden og opsøge viden om vilkårene på det arbejdsområde, du gerne vil ind på. Besøg tidligere studiekammerater i job, tal med folk i branchen, brug dit netværk, tag med på virksomhedsbesøg, deltag i MA s workshopper og temaarrangementer om arbejdsmarkedet og få i det hele taget så mange input som muligt fra så mange kilder som muligt. Tænk kreativt og vær åben for muligheder Når du som nyuddannet står med eksamensbeviset og kan glæde dig over at have gennemført en lang og krævende uddannelse, så er det den samme type energi, der skal i brug, når jobbet skal findes. Vær åben over for mange muligheder og tænk kreativt i din jobsøgning. Lad os sige, du fx har taget en uddannelse i dansk. Så ved du sikkert noget om danske guldalderforfattere og islandske sagaer. Men du ved også noget helt generelt om kommunikation. Måske kunne et salgs- og marketingjob være noget for dig? Når du læser i avisen, at en virksomhed skal udvide, eller at dele af produktionen flytter, så find ud af, hvilke nye opgaver eller behov denne proces afføder. Er der brug for dine kvalifikationer i den forbindelse? Har du i din studietid haft en kontakt med eller arbejdet (eventuelt frivilligt) for en mindre organisation, så find ud af, om organisationen har særlige behov i form af fundraising, markedsføring eller kontakt med sponsorer, hvor du eventuelt kan hjælpe. Strukturér din jobsøgning Lav en tidsplan for dine jobsøgningsaktiviteter. Sæt dig håndfaste, personlige mål og opstil deadlines for din jobsøgning. Planlæg din arbejdsuge og bestem dig for at følge nogle faste arbejdsrutiner. Etablér jobsøgningsnetværk Find nogle ligesindede at mødes og sparre med, fx i et netværk. Det kan være gamle studiekollegaer, personer du har mødt til et arrangement eller allerede etablerede jobsøgningsnetværk i MA eller andre steder. Udover de åbenlyse fordele ved at være med i et jobsøgningsnetværk (feedback på hinandens ansøgninger, udveksling af erfaringer, gode råd og støtte) kan netværkene også give dig gode, personlige kontakter, du både kan bruge i din jobsøgning, og når du sidder i dit første job og har brug for sparring til dine opgaver. Trædestensjob Overvej mulighederne for et trædestensjob. Det vil sige job, der ikke umiddelbart er dit drømmejob, men som på lidt længere sigt kan føre dig frem til drømmejobbet. Et trædestensjob kan geografisk ligge i en af yderregionerne, hvor konkurrencen om jobbene ofte er knap så hård som i universitetsbyerne. Det kan også være et job, der ligger i yderkanten af dine interesser, men som giver dig mulighed for at indsamle relevante erfaringer. Hvis du fx vil være kommunikationsmedarbejder, kan du overveje et administrativt job med kommunikationsopgaver. Vil du være naturvejleder, kan du få pædagogisk erfaring som vikar i folkeskolen, medhjælper i en naturbørnehave eller ved at arrangere guidede ture ud i naturen. Endelig kan trædestensjobbet også ligge uden for dit faglige område, men til gengæld være i en bestemt branche eller virksomhed, du er interesseret i. Når du først har fået foden inden for i Er du bevidst om dine kompetencer? Har du afklaret dem? en virksomhed og har vist, hvad du dur til, vil det være langt lettere for dig at komme i betragtning, når virksomheden slår drømmejobbet (eller et job tættere på drømmejobbet end dit nuværende) op. Virksomheden ved jo også godt, at du har en akademisk uddannelse og nogle karrieredrømme, og hvis ikke de giver dig muligheder, risikerer de bare, at du forsvinder et andet sted hen med alle dine talenter. Kort sagt: grib chancerne, der hvor de og du er. Har du lyst til at høre, hvordan andre fik deres første job?

4 6 7 Virksomhederne vil gerne udfordres af den ny kollega med et frisk syn på tingene. Brug dit engagement, din nysgerrighed, situationsfornemmelse og humor. Kompetenceafklaring Uanset hvor du er i dit karriereforløb, starter al jobsøgning med en personlig afklaringsfase, hvor du overvejer spørgsmålene: Hvad kan jeg hvad har jeg at tilbyde arbejdsmarkedet hvilke kompetencer har jeg og hvordan kan jeg bedst udnytte mine kompetencer? Spørgsmålene er relevante både for nyuddannede, der skal i gang på arbejdsmarkedet, og for erfarne, der allerede har været i gang i kortere eller længere tid. Når du sætter dig ned for at finde ud af, hvilke kompetencer du har, er det vigtigt, at du husker at komme hele vejen rundt og ikke kun tænker på din uddannelse og dine eventuelle erhvervserfaringer. Vi udvikler værdifulde kompetencer i stort set alle aspekter af vores liv. Derfor er kunsten at afdække alle disse kompetencer og få sat de ord på, som arbejdsgiverne forstår og efterspørger. En måde at afklare dine kompetencer på er ganske enkelt at lave en brainstorm, hvor du grupperer dine kompetencer i tre: 1. Dine personlige kompetencer - er du kreativ, kontaktskabende, omhyggelig, stabil, entusiastisk, pertentlig, problemløsende, reflekterende, systematisk, anarkistisk...? 2. Dine faglige kompetencer - er som regel de nemmeste kompetencer at sætte ord på, men vær konkret og få alle detaljer med. Hvis du er nyuddannet og ikke synes, at du har så mange faglige kompetencer, kan det være en god øvelse at tænke hele din uddannelse igennem. Hvilke kurser tog du? Hvilke faglige metoder har du lært? Brugte du forskellige studiemetoder undervejs (gruppearbejde, særlige eksamensformer, feltarbejde eller lignende)? Skriv alt op på en liste, så kan du sortere og systematisere bagefter. Har du erhvervserfaring, kan du med fordel bruge samme metode. For hvert job du har haft, kan du stille dig selv en række spørgsmål: Se en ansøgning før og efter.

5 8 9 / Hvilke arbejdsopgaver har du løst i den enkelte ansættelse? / Hvilke arbejdsformer, metoder og teknikker har du anvendt? / Hvilke faglige områder har du fået kendskab til? / Hvilke resultater har du været med til at nå? 3. Dine generelle kompetencer - her tænker vi blandt andet på: / Sprogkundskaber. Hvilke sprog har du kendskab til? Hvor bredt og dybt er dit kendskab: kan du læse, skrive, tale og forstå sproget, og på hvilket niveau? / It. Hvilke programmer kender du til, og på hvilket niveau? Men herudover kan du have mange andre generelle kompetencer. En måde at sætte ord på de generelle kompetencer kan være at lave en liste over de aktiviteter, du bruger din fritid på. Det kan være sport, hobbyer, medlemskab af interesseorganisationer, politik, bestyrelsesarbejde og så videre og så videre. Prøv at se på, hvad du rent faktisk laver i forbindelse med disse aktiviteter. Ofte er det ting, som giver en række generelle kompetencer: planlægning, ledelse og styring, økonomi, formidling... Det spiller ingen rolle, om du placerer en kompetence i den ''rigtige'' gruppe. Opdelingen i tre grupper har alene til formål at sikre, at du husker at få alle typer kompetencer med. Unique selling points Når du har lavet en bruttoliste over alle dine kompetencer, så brug nogle minutter til at se på listen lidt fra oven. Hvad er det særlige, netop du kan, som du bringer med dig ind til det store fælles arbejdsbord? Hvilke evner, indsigter eller erfaringer har du, som skiller sig ud og adskiller dig fra andre? Det kan være, du har et eminent skrivetalent eller et stort netværk inden for en bestemt branche. Måske er du god til at tale med mennesker, eller du har politisk indsigt og tæft. Du kan også have en omfattende specialviden, skarpe analytiske evner, kendskab til den nyeste state-of-the-art forskning (fx hvis du er nyuddannet) eller noget helt tredje, som din arbejdsgiver kan trække på. Dine unique selling points er ikke nødvendigvis noget, du tænker så meget over til daglig. De er selvfølgelige for dig og måske næsten ikke engang noget særligt. Alligevel kan det sagtens være netop dem, der skaffer dig jobbet. Så brug lidt tid på at finde dem. Tag jobmodenhedstesten og få feedback på dine kompetencer. Arbejdsgiverne kigger mere på praktisk erfaring og sociale interesser end specialets emne eller karaktererne.

6 10 11 Det skarpe cv Dit cv skal give arbejdsgiveren et hurtigt overblik over din erfaring og dine kompetencer fra arbejdsliv og uddanelse og helst også et lille glimt af din personlighed. Det skal være præcist og overskueligt. De fleste cv er i dag giver desuden også et overblik over, hvilke kompetencer du har fået ud af aktiviteterne. Cv et er både et overblik over fortiden og et her-og-nu billede af, hvad du kan. Mange arbejdsgivere ser på cv et, før de læser ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at cv et kan stå alene, og at det giver arbejdsgiveren lyst til også at læse din ansøgning. Du skal lave et tilpasset og målrettet cv til hvert enkelt job, du søger. I det tilpassede cv gør du de erfaringer, der er mest relevante for det pågældende job, mest synlige. I dit cv skal du fremhæve både de faglige erfaringer og personlige kvaliteter, der peger direkte ind i de behov og opgaver, som virksomheden efterspørger. Dit cv skal have en sproglig form og tone, der taler til virksomhedens kultur. Kompetencer på cv et Du kan skrive om dine kompetencer på cv et på forskellige måder: 1. På et kronologisk cv inddeler du dine erfaringer i kategorier som ovenfor. Aktiviteterne under hver enkel kategori beskrives omvendt kronologisk, dvs. det nyeste først. Under erhvervserfaring beskriver du for hvert enkelt job dine Dit cv skal skræddersys jobbet. Det må ikke være metervare. arbejdsopgaver og ansvarsområder. Hvis du desuden kan sætte ord på, hvilke resultater, du har opnået, kan du sende et signal om, at du ved, det er resultater, der tæller. Et kronologisk cv kan indledes med en kompetenceprofil eller et resumé. En kompetenceprofil består af fx tre kompetencer, der er relevante for det job du søger, som du skriver i punktform i starten af dit cv. Det kunne være analyse, projektledelse og formidling. Under hvert punkt kan du kort uddybe, hvordan dine styrker inden for disse områder kommer til udtryk. Alternativt kan du skrive et par linjers tekst, der beskriver den røde tråd i dit cv. Fordelen ved en kompetenceprofil eller et resumé i indledningen er, at de ord, du sætter på dine kompetencer, ligger i baghovedet på læseren, når de læser videre på cv et. Ulempen kan være, at beskrivelsen af kompetencerne eller resuméet ikke er overbevisende og ligner påstande, når det ikke er relateret til konkrete erfaringer. 2. I stedet for den indledende kompetenceprofil og beskrivelser af opgaver under de enkelte job, kan du vælge at samle beskrivelserne af dine arbejdsopgaver og ansvarsområder på en liste med en række kompetenceområder, som du uddyber. Dit cv vil så indeholde en helt kort kronologisk oversigt og en side, hvor dine arbejdsopgaver og kompetencer er listet under overskrifter i stil med de tidligere nævnte, analyse, projektledelse og formidling. Det kaldes et kompetenceinddelt cv. Fordelen er, at arbejdsgiveren samlet kan se, hvad du kan. Ulempen kan være, at det bliver en lang opremsning af, hvad du kan, uden hold i specifikke aktiviteter. 3. Du kan inddele alle aktiviteter på dit cv i et antal overskrifter. Under hvert punkt kan du liste de aktiviteter, som har ført til den enkelte kompetence. Fordelen er, at du i høj grad kan styre, hvilken profil du viser af dig selv. Ulempen kan være, at den anderledes form på et cv gør det mindre overskueligt for arbejdsgiveren og derfor virker mere distraherende end overskueligt. Et ekstra råd for at sikre dig mod cprtyveri: Et cv kan sagtens opfylde formålet uden cpr-nummer, så lad være med at skrive de fire sidste cifre på, især hvis du lægger cv et på nettet eller sender mange ansøgninger. Dit cv skal indeholde oplysninger om / Personlige data / Kompetencer / Erhvervserfaring / Uddannelse / Efteruddannelse / Sprog / It / Foreningsarbejde/organisatorisk erfaring / Referencer / Fritid. Bliv inspireret af hvordan andre laver deres cv.

7 12 13 Den målrettede ansøgning Formålet med din ansøgning er først og fremmest at komme til samtale. Derfor skal du skrive en ansøgning, der både fanger læserens opmærksomhed, gør det klart, at du har forstået virksomhedens behov, viser hvordan netop du kan dække behovene og vækker et ønske om at møde dig og få mere at vide. Arbejdsgiveren læser i første omgang din ansøgning med sine egne behov for øje. Ved du nok om den virksomhed, du søger job hos? Der er nogle opgaver, der skal løses: Hvilken ansøger kan bedst gøre det? Hvad du som ansøger kan få ud af jobbet - hvordan det kan dække dine behov for engagement og motivation, en spændende karriere eller bare et job - er interessant for dig, men kommer i anden række for arbejdsgiveren. Dine behov bliver først interessante, når arbejdsgiveren overvejer, om du kan være den rette, og hvad han/hun i så fald kan gøre for at tiltrække og holde på dig. Når du motiverer din ansøgning, så gør det derfor med udgangspunkt i, hvordan du kan opfylde arbejdsgiverens behov ikke, hvordan jobbet kan opfylde dine. Research For at kunne skrive en god ansøgning, der er målrettet din læser, skal du vide så meget som muligt om den arbejdsplads, du henvender dig til. Jo mere du ved om jobbet, opgaverne og virksomheden, jo nemmere vil du kunne skrive dig ind i jobbet og fx beskrive, hvordan du vil løse de konkrete arbejdsopgaver. Jo klarere du kan kommunikere, at du har forstået jobbets indhold og arbejdsstedets kultur, desto mere hæver du dig op over de andre ansøgninger. Start med at nærlæse jobannoncen og skriv ned, hvilke krav jobbet stiller til dig. Få karriereråd af bl.a. Morten Albæk, Anita Bay Bundegaard og Uffe Elbæk. Kravene i annoncen er som regel gradbøjede og beskrives med udtryk som kendskab til, indgående kendskab til, erfaring med og flere års erfaring med. Jo tungere erfaring der kræves, desto vigtigere er det, at du forholder dig til kravet eller opgaven. Du kan godt søge jobbet, selvom du ikke opfylder samtlige krav. Kravene er en ønskeliste, og den kandidat, der får jobbet, er ikke altid den, der kan opfylde flest krav. Fra din læsning af jobannoncen ved du, hvad du ikke ved, og du har en fornemmelse af, hvad du bør vide. Du kan lede efter oplysninger om fx konkrete arbejdsopgaver i jobbet, arbejdsopgaver i afdelingen eller virksomheden, ledelsesform, virksomhedskultur, værdier, personalepolitik, vigtigste samarbejdspartnere/konkurrenter eller uddannelsesbaggrund for dine nærmeste kolleger. Selve ansøgningen Brug pladsen i overskriften. I stedet for blot at skrive Vedr. stillingen som informationsmedarbejder kan du skrive Cand.mag. med skriveerfaring søger job som informationsmedarbejder eller Erfaren biolog vil forbedre affaldsplanlægningen. Gør dig klart, hvad der er dine vigtigste aktiver i forhold til stillingen og skriv det vigtigste først i din ansøgning. Din indledning skal give arbejdsgiveren lyst til at læse resten af ansøgningen. Du skal give et billede af, hvordan du vil være som medarbejder og kollega i fremtiden i netop dette job ikke gøre rede for din fortid. Din erfaring fra uddannelse og tidligere job skal relateres til kravene i jobannoncen. Du skal kun skrive om din tidligere erfaring, hvis du mener, det bidrager til at skabe billeder af, hvordan du vil løse opgaverne i dit nye job. Du kan forholde dig til arbejdsopgaverne i jobannoncen ved at give et fremadrettet bud på, hvordan du vil løse opgaverne. Det siger fx mere om dig, hvis du kommer med idéer til, hvordan arbejdsopgaverne kan udføres, end hvis du blot beskriver dig selv som innovativ og idérig. Brug din viden om virksomheden aktivt. Vis at du ved, hvad virksomhedens arbejdsopgaver er, og hvilke resultater, de ønsker at opnå. Kan du vise dit kendskab til dem, vil de føle sig genkendt, og de vil få en oplevelse af, at du ved, hvem du taler til. Tjekliste: / Navn, adresse, telefonnummer og mail skal være synligt for arbejdsgiveren på både cv og ansøgning, så de let kan få fat i dig. / Læs grundig korrektur og bed en anden om også at gøre det. / Hold så vidt muligt ansøgningen på en side. Er du i netværk med konkolleger?

8 14 15 Har du researchet virksomhedens værdier og kultur? Jobsamtalen Du er indkaldt til samtale, fordi din kommende arbejdsgiver har fundet dine faglige kompetencer interessante og nu ønsker at afprøve dem i en personlig dialog. Forberedelse til samtalen At du møder velforberedt til en samtale kan være det, der afgør, om du får jobbet eller ej. Du fremstår som motiveret og velorganiseret for arbejdsgiveren, hvis hun kan mærke, at du har sat dig ind i jobbet og virksomheden. Desuden kan grundig forberedelse gøre dig mindre nervøs, fordi du ved noget om, hvad arbejdsstedet står for, hvilke opgaver det handler om, hvilke kunder virksomheden har, og hvad jobbet går ud på. Din research om virksomheden kommer dig nu til gode. At tænke over disse spørgsmål kan også hjælpe dig til at formulere relevante spørgsmål til at bruge i samtalen. Du kan med fordel forberede mulige svar til nogle af de spørgsmål, der typisk bliver stillet til jobsamtaler. Se boksen over typiske spørgsmål på næste side. Før samtalen skal du overveje grundigt, hvilke af dine egenskaber, der er så vigtige, at du skal sørge for at bringe dem på banen i samtalen. Din forberedelse skal både handle om din faglighed og din personlighed. Arbejdsgiver vil sandsynligvis spørge til begge dele, og det ses for ofte, at ansøgeren enten ikke kan lide at tale om sig selv eller også tager sine faglige kompetencer for givet og ikke er i stand til at sætte ord på sin viden. Du kan forberede dig ved at stille dig selv følgende spørgsmål: / Har du en klar fornemmelse af, hvad jobbet går ud på? / Ved du, hvordan de forskellige arbejdsopgaver er vægtet i stillingen? / Ved du, hvilke værdier arbejdsstedet står for? Prøv en jobsamtale hos Christian Stadil eller Gitte Seeberg.

9 16 17 Selve samtalen Efter en præsentation af virksomheden og måske en uddybning af, hvad jobbet går ud på, vil du ofte blive bedt om at præsentere dig selv. Din præsentation giver et indblik i, hvad du finder relevant ved dig selv som kandidat til jobbet, og hvordan du prioriterer dine egenskaber. Du vil blive stillet forskellige spørgsmål i løbet af samtalen, og når du svarer, bør du forsøge at give konkrete eksempler og relatere dine svar til virksomheden. Brug din kreativitet til at forestille dig, hvordan du vil gribe opgaverne an, og hvordan din arbejdssituation vil være. Det er også almindeligt, at man i jobsamtalen bliver stillet over for en case, man skal give et løsningsforslag til. Overvej casen, spørg gerne ind og få uddybet nogle områder. Det giver indtryk af dine evner for overblik og blik for sammenhænge. Kender du de pikante spørgsmål til jobsamtalen? Skriv dig bag øret, at du skal være opmærksom på følgende i samtalen: / Vær nærværende og vær dig selv. / Sørg for øjenkontakt med alle også med dem, der ikke siger så meget. / Vær engageret og vis, at du er interesseret i jobbet. / Vær ærlig, men professionel vælg den mest positive vinkel på dig selv og dine kompetencer. / Medbring cv og ansøgning samt evt. eksamenspapirer. / Giv udtryk for, at du glæder dig til at høre fra arbejdsgiveren, hvis du ønsker at få jobbet. Typiske spørgsmål til jobsamtalen: / Hvordan er du at arbejde sammen med? / Hvilken rolle er du oftest i grupper? / Hvad er dine stærke sider ift. jobbet? / Hvorfor skal vi vælge dig? / Hvad er dine forventninger til din leder? / Hvilke kompetencer vil du gerne udvikle? / Hvad var du glad for ved dit tidligere job? / Hvordan arbejder du under pres? / Bliver du let stresset? / Hvad laver du i din fritid? / Hvor ser du dig selv om tre år? Det er i orden at være nervøs til jobsamtalen. Dit kropssprog kan sende andre positive signaler.

10 18 19 At blive testet Test bliver mere og mere almindelige til stillinger på alle niveauer. En test må dog aldrig stå alene, den er et supplement til din ansøgning og jobsamtalen, og du har krav på en grundig tilbagemelding, hvor du får uddybet og nuanceret testens tolkninger og får mulighed for at komme med dine egne kommentarer. For at afmystificere brugen af test kan det være en god ide at prøve en eller flere test enten på egen hånd via nettet eller ved at tage imod et af de gratis tilbud, der findes. Tre typer test Der findes grundlæggende tre forskellige typer af test: / Intelligenstest / Færdighedstest / Personlighedstest. Færdighedstest og personlighedstest er de mest brugte i forbindelse med rekruttering. I en færdighedstest måles dine færdigheder fx i forhold til skriftlig kommunikation og oversættelse fra fremmedsprog. Det kan gøres ved, at du får stillet en opgave i forbindelse med jobsamtalen. Til et kommunikationsjob kan du fx blive bedt om at skrive en pressemeddelelse om virksomhedens nye (fiktive) produkt. Til et administrativt job kan du blive testet på dine evner til at formulere et informativt og venligt svar på en forespørgsel fra en borger. En personlighedstest skal give viden om din adfærd, dine samarbejdsevner, stærke og svage sider, hvordan du reagere under pres osv. Personlighedstest kan grovopdeles i dialog-test som fx Reflektor-testen, Thomas-testen, OPQ32-testen, og typeindikator-test som fx Belbin-testen, Enneagram, MBTI eller JTI testen. Derudover er der også psykologiske test, men det er specielt de to førstnævnte, der er de mest anvendte ved jobsamtaler. Du kan foretage din egen typeindikatortest på Etiske retningslinier Hvis du bliver spurgt, om du vil tage en test, vil det være naturligt, du får at vide, hvilken type test der er tale om, hvordan testen bliver anvendt i det videre forløb, og hvordan du vil få en tilbagemelding på den. Du kan naturligvis altid sige nej til at tage testen, men det vil sandsynligvis også betyde, at du ikke får jobbet tilbudt. Du kan læse mere om de etiske retningslinjer på Hvad kan du bruge test til? Hvis testen bliver lavet i forbindelse med en jobsamtale, sker det naturligvis, fordi virksomheden ønsker at finde ud af, om du passer til jobbet og til virksomheden. Omvendt kan du også gennem samtalen og tilbagemeldingen på testen vurdere, om virksomheden er et sted, du har lyst til at arbejde. Derudover kan du også se testen som en mulighed for at få en tilbagemelding på dig som person: hvilke kompetencer, foretrukken arbejdsstil, stærke og svage sider m.m. testkonsulenten har fundet frem til. Oplysninger, du kan bruge i dit videre karriereforløb. Se hvor får andre med din uddannelse får job. Din type er ikke noget statisk. Den kan forandres.

11 20 21 Netværk hed tidligere gode forbindelser. I dag er netværk en positiv kvalifikation. Og det foregår bl.a. på de sociale medier. Netværke sig til jobbet Hvert eneste år besættes tusindvis af stillinger, der aldrig har været slået op. Så det gælder om at have fingeren på pulsen i forhold til, hvor de skjulte jobmuligheder er. Her er dit netværk et vigtigt redskab i jobsøgningen. Du kan både bruge dit personlige netværk til at finde ud af, hvor der kan være job at søge, som ikke er slået op, og til at researche på indholdet i konkrete stillinger. At bruge netværket kan gøre din jobsøgning mere effektiv, men også sjovere, fordi du kommer i dialog med andre om dine jobmuligheder. En tidligere projektleder og innovationskonsulent besluttede sig for at udvide sit netværk. Hun beskrev i så konkrete termer som muligt, hvilke opgaver hun kunne være med til at løse og tilføjede så helt kort, hvad hun tidligere havde arbejdet med. Dette skriv på en lille A4- side distribuerede hun igennem en mail til alle venner og bekendte i sit netværk og bad alle om at maile det videre til deres bekendte. Inden for en måned havde hun to deltidsjob, der kunne sættes sammen til en fuldtidsstilling. Eksemplet viser, at det kan betale sig at forklare andre, hvilke arbejdsopgaver man rent faktisk kan varetage. Og at man kan udvide sit netværk som ringe i vandet, hvis man arbejder bevidst med det. Spørg dig selv om folk i dit netværk overhovedet ved, hvad du laver, og hvad du kan. Overvej, hvordan du kan udvide dit netværk. Og kortlæg, hvem du allerede kender, der kan hjælpe dig i din jagt på et job. Et godt råd er at formulere spørgsmål og bede om tjenester, som folk i dit netværk kan sige ja til. Du skal ikke spørge: Har du et job til mig? Det er de fleste mennesker nødt til at svare nej til. Og de vil sandsynligvis hellere sige ja til dig, fordi de faktisk gerne vil hjælpe dig. Du kan i stedet fortælle dem, at du er jobsøgende og spørge, om de har idéer til, hvordan du kommer videre, om de har et kvarter til at fortælle om, hvad de laver, fordi du synes, det er spændende, eller om de har tid til at give dig en kort feedback på dit cv. Netværket kan også bruges til at lette din research på et konkret job, som du allerede har besluttet dig for at søge, hvad enten det er en opslået stilling

12 22 23 eller et job, du søger uopfordret. Spørg i dit netværk, om der er nogen, der kender nogen, der arbejder i den pågældende virksomhed. Jo mere du ved om jobbets konkrete opgaver, jo nemmere vil du kunne skrive dig ind i jobbet, fordi du har forstået stillingens indhold og derfor kan beskrive, hvordan du vil løse opgaverne. Jo skarpere du kan formulere, at du ved, hvad arbejdsgiveren har brug for, og at du har forståelse for de opgaver, der skal løses, jo mere interessant bliver du for arbejdsgiveren. Og jo mere du kan kommunikere, at du har sat dig ind i, hvad det er for et arbejdssted, du skal begå dig på, når du får stillingen, jo mere hæver du dig op over de andre ansøgere. De sociale medier i din jobsøgning Du kan bruge de sociale medier strategisk i din jobsøgning. Du kan synliggøre dig de rette steder og omvendt få viden om, hvad der sker på jobmarkedet inden for bestemte brancher. Det mest interessante og relevante sociale medie i jobsøgningsøjemed er LinkedIn, som er verdens største professionelle netværk. Virksomheder bruger i stigende grad LinkedIn til rekruttering af nye medarbejdere, men find selv de aktuelle sites og services, du mener matcher dine mål. Du kan starte med at oprette en profil på LinkedIn. Jo mere du udfolder dine kompetencer, jo bedre kan virksomhederne finde frem til dig. Lad dig inspirere af sammenlignelige profiler. Tilmeld dig grupper, og se hvilke grupper andre er medlem af fx Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes. Du skal illustrere det, som du kan og gerne vil ansættes på fagligt og personligt. Tænk på din profil som en uopfordret ansøgning/cv. Er du med i den rigtige bunke, som skal indkaldes til jobsamtale, vil mange arbejdsgivere google dit navn. Dukker du op på fx LinkedIn, får de her et udvidet billede af, hvem du er. Send invitationer via LinkedIn til tidligere studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere om at blive connected med dig. På denne måde har du mulighed for at pleje og benytte dit netværk under nogle formelle rammer. I forbindelse med din jobsøgning vil du løbende komme i kontakt med potentielle arbejdsgivere fx når du har været til en jobsamtale. Hvis du får afslag på jobbet, så send efterfølgende en invitation på LinkedIn, hvor du takker for et konstruktivt forløb og tilkendegiver, at du håber at komme i spil til et job på et senere tidspunkt. Din profil vil være mere synlig for arbejdsgiverne grundet relationen på LinkedIn, end hvis din ansøgning/cv kun er i virksomhedens jobbank. Deltager du i konferencer, messer og foreningsarbejde, så udvid dit netværk løbende med en opfølgende invitation på LinkedIn. 2/3 får job via netværk. De fleste gennem netværks netværk, hvor den personlige relation er mindre risikabel.

13 24 Brug os MA s medarbejdere har stor viden om forhold og regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet. Vi har samtidig en meget omfattende viden om dit arbejdsmarked som universitetsuddannet bachelor, kandidat eller ph.d. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi. Det gælder både på hovedkontoret i København og på regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg. Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N ma-kasse.dk/ ma-kasse.dk MA - Odense Slotsgade 21B, 4. sal 5000 Odense C MA - Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg ma-kasse.dk candportalen.dk ma-nyt.dk andenaktoer.dk Facebook side: MA-Nyt LinkedIn gruppe: MA-Nyt Februar 2012 Design : gefühl

Kom godt i gang med din jobsøgning

Kom godt i gang med din jobsøgning 1 Kom godt i gang med din jobsøgning 2 3 Indhold 04 KOMPETENCE- AFKLARING 07 FRA STUDIUM TIL JOB 10 DET SKARPE CV 12 DEN MÅLRETTEDE ANSØGNING 15 JOBSAMTALEN Denne pjeces indhold ligger også online på ma-kasse.dk.

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Den personlige samtale

Den personlige samtale Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5.

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. marts 2015 1 Afklaring Det gode CV Den gode ansøgning 2 LEDESTJERNEN Dit ansøgningsmateriale

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Snart bachelor Snart kandidat

Snart bachelor Snart kandidat MA - København MA - Aarhus Studiestart Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense Slotsgade 21B,

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER Et CV er en beskrivelse af din uddannelses- og erhvervserfaring samt kompetence Et CV er personligt Der er ikke nødvendigvis et klart svar på hvad DET RIGTIGE CV er. HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003

Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003 Silkeborg Handelsskole Side 1 af 6 Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003 Præsentation Karin Elmedal Laursen, Medarbejderkonsulent i Jyske Bank Susan Bergqvist, Medarbejderkonsulent

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du søger job. Gode råd til jobsøgning

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du søger job. Gode råd til jobsøgning Februar 2010 Til jobsøgende medlemmer F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Når du søger job Gode råd til jobsøgning Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration:

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere

2011 - SMS og permission cards

2011 - SMS og permission cards 2011 - SMS og permission cards Kompetenceafklaring workshop 12.30-15 Agenda Velkommen v/kirsten Lund - karrierekonsulent hos MA Kort præsentation af deltagere - navn - uddannelsesbaggrund - seneste job

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

På jagt efter en ledig kontorstol?

På jagt efter en ledig kontorstol? På jagt efter en ledig kontorstol? Du er nødt til at v og risik Karriererådgiver Anne Marie Valentin Er du en af de 79.700 kvinder, som står uden arbejde, bliver du nødt til at pakke den feminine tilbageholdenhed

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere