Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager."

Transkript

1 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

2 Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes rekrutteringsprocesser side råd til jobsøgeren side 6 1. Baggrund Med udgangspunkt i vores virksomhedsundersøgelse fra 2011, har vi igen i år undersøgt arbejdsgivernes adfærd og prioriteringer omkring rekrutteringsprocessen. I forbindelse med vores karriererådgivning, er det vigtigt, at vi holder en finger på erhvervslivets puls og baserer vores rådgivning på viden om de faktiske rekrutteringsprocesser. Virksomhederne 1 vil formentlig også have fordel af, at vi klæder jobsøgerne på, så de agerer hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedernes processer. Vi udsendte i marts måned 2012 et online spørgeskema til de 1707 danske virksomheder og institutioner, som er en del af vort virksomhedspanel. Vi har modtaget 586 svar. Det giver en svarprocent på 34%, hvilket er tilfredsstillende. Respondenterne fordeler sig geografisk og størrelsesmæssigt således: Geografisk beliggenhed Region Nordjylland 19% Region Midtjylland 32% Region Hovedstaden + Sjælland 27% Region Syddanmark 22% Svarprocent Antal ansatte % % > % Svarprocent Respondenterne er fordelt på 394 private virksomheder og 192 offentlige virksomheder og selvejende institutioner. Der er derfor overordnet en god repræsentation i alle undersegmenter. I dette rapportsammendrag har vi analyseret rådata og fremhævet tendenserne. Rapporten er således todelt, hvor første del om rekrutteringstendenser henvender sig mest til virksomheder og anden del henvender sig til jobsøgere med konkrete jobsøgningsråd. 2. Resume På baggrund af besvarelserne fra de 586 virksomheder kan vi udpege 6 nye tendenser omkring virksomhedernes rekrutteringsprocesser, set i forhold til undersøgelsen fra 2011 og vi kan udlede 10 gode råd til jobsøgerne: 1 Vi bruger benævnelsen virksomheder, der dækker over private virksomheder, offentlige og selvejende institutioner 2

3 6 nye rekrutteringstendenser: LinkedIn er en ny rekrutteringsdarling Virksomhederne opruster i rekrutteringsprocessen Kommende medarbejdere googles Netværk bruges oftere i ansættelsesprocessen Optimisme hos virksomhederne Uddannelse har ringe betydning 10 råd til jobsøgeren Fat dig i korthed Du skal brænde for jobbet Gå i dialog med arbejdsgiveren Initiativ belønnes Du kommer ikke udenom LinkedIn Netværk er den mest effektive vej til job i den private sektor Lav et målrettet CV Du skal være skarp på dit faglige match Målret din jobsøgning til offentlige eller private virksomheder Målret din jobsøgning til store eller små virksomheder 3. Nye tendenser i virksomhedernes rekrutteringsprocesser Rekrutteringsanalysen viser nogle nye tendenser inden for virksomhedernes rekrutteringsprocesser. Vi har analyseret besvarelserne fra virksomhederne og kan på den baggrund fremhæve følgende 6 nye tendenser: Nyhed 1: LinkedIn er en ny rekrutterings-darling I 2011 dumpede virksomhederne LinkedIn som rekrutteringsmedie. Men i 2012 tegner sig et nyt billede. I af alle ny-ansættelser bruges LinkedIn. I 2011 var det samme tal 3%. Specielt de private virksomheder har kastet kærligheden på det erhvervsmindede sociale medie: Her bruges LinkedIn i hver 8. proces (13%) i dag. Tabel 1 Hvilke elementer blev brugt da I ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR LinkedIn I alt 2012 (3% 2011) Private virksomheder % (5% 2011) Offentlige virksomheder % ( 2011) Små virksomheder % (3% 2011) Store virksomheder % (3% 2011) Kommentar: Der er tale om et rekrutteringsgennembrud for LinkedIn. Virksomhederne har formentlig fået blik for, at mange af de spændende kandidater ikke er aktivt jobsøgende, men kan aktiveres via en henvendelse på LinkedIn. Vi forudser, at LinkedIn kan udvikle sig til en meget seriøs konkurrent for de specialiserede jobdatabaser som Jobindex, Stepstone, Ofir mm. LinkedIn er ikke kun velegnet til at spotte de ikke-aktivt jobsøgende kandidater. På LinkedIn kan man ved at oprette en firmaprofil annoncere jobs ved hjælp af en update på firmaprofilen. En sådan update går videre til followers, og ansatte har mulighed for at like og dermed sende videre til eget netværk. Denne form for LinkedIn annoncering er gratis. Man kan også for ca kr. lave et almindeligt stillingsopslag på LinkedIn. Hos Konsulenthuset ballisager oplevede vi ved seneste specialistrekruttering, at ca. halvdelen af kandidaterne kom via at opslag på LinkedIn. Det samme har dog ikke gjort sig gældende på mere gængse profiler. 3

4 Nyhed 2: Virksomhederne opruster i rekrutteringsprocessen Det ser ud til, at virksomhederne i stigende grad gør brug af mange forskellige elementer i deres rekrutteringsproces. Når vi spørger til, hvilke elementer, der indgår i deres rekrutteringsproces, viser det sig, at 5 ud af 6 mulige rekrutteringsværktøjer bliver brugt i øget omfang. Det er en tydelig tendens i forhold til Tabel 2 Hvilke elementer blev brugt da I ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 57% 51% Netværk 41% Uopfordret ansøgning 26% 22% Vikar-/ rekrutteringsbureau 13% LinkedIn 3% Internt jobskifte (fx praktik eller løntilskud) 16% 21% Ved ikke 2% 3% Kommentar: Virksomhederne skærper fokus og indsats omkring rekrutteringsprocessen formentlig et udtryk for et øget fokus på kampen for de gode medarbejdere. Tidligere var det ganske almindeligt at lave et stillingsopslag på Jobindex og så supplere med et opslag på egen hjemmeside. I dag er det mere almindeligt, at processen suppleres med andre elementer eksempelvis brug af netværk, uopfordrede henvendelser, LinkedIn og / eller rekrutteringsfirmaer. Kampen om de bedste medarbejdere tager til. Nyhed 3: Kommende medarbejder googles Arbejdsgiverne er nysgerrige, når de står overfor nye kandidater til et job. I private virksomheder er det mere sandsynligt end usandsynligt, at du bliver tjekket på Google (51%) og LinkedIn (52%). Tabel 3 Private virksomheder: Er det normalt for dig at researche en kommende medarbejdere via følgende medier? Google 51% 47% 3% Ja Nej Ved ikke LinkedIn 52% 44% 4% Facebook 34% 63% 4% Kommentar: Arbejdsgiverne går i dag lidt længere for at få et mere nuanceret billede af en kommende medarbejder- dels fordi det er nemt, men sikkert også fordi man interesserer sig for CV-validering, personlighedstype, sociale relationer mm. Selv Facebook er hyppigt anvendt af kommende private arbejdsgivere hele 34% tjekker en kommende medarbejder ud på Facebook inden ansættelse. Faktisk er det blevet mere almindelig, at arbejdsgiverne googler den nye medarbejder end at man trækker reference kun 47% af arbejdsgiverne trækker reference(r) på nye medarbejdere. Google, LinkedIn og Facebook har ikke vundet samme indpas hos de offentlige arbejdsgivere: 4

5 Tabel 4 Offentlige virksomheder: Er det normalt for dig at researche en kommende medarbejdere via følgende medier? Google 35% 59% 6% LinkedIn 25% 67% 8% Facebook 73% 7% Ja Nej Ved ikke Nyhed 4: Netværk bruges oftere i ansættelsesprocessen Netværk er den mest effektive vej til job, og virksomhederne gør i stigende grad brug af netværk. Det viser sig, når vi spørger de private virksomheder, hvilke elementer, der oftest indgår i rekrutteringsprocessen. Her svarer 58%, at netværk indgår, mens stillingsopslag kun indgår i 52% af processerne (virksomhederne har haft mulighed for at svare mere end én ting derfor over 10). I de små virksomheder er det kun 42% af ny-ansættelserne, der involverer et stillingsopslag. Netværk har fået større betydning for de private virksomheder ved rekruttering. I 2011 svarede de private virksomheder, at de bruger netværk i 47% af processerne i 2012 er det vokset markant til 58%. Tabel 5 Hvilke elementer blev brugt da i ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 57% 52% 68% 42% 77% Netværk 58% 33% 55% 44% Uopfordret ansøgning 26% 28% 23% 25% 27% Vikar-/ rekrutteringsbureau 13% 16% 7% 12% 15% LinkedIn 13% 5% 8% 13% Internt jobskifte (fx praktik eller løntilskud) 16% 13% 22% 13% 19% Ved ikke 2% 3% 1% 3% 1% Kommentar: Et stort og vel-vedligeholdt netværk er dermed den mest effektive vej til job, når man er rettet mod den private sektor. Samtidig ses det i ovenstående tabel, at ca. halvdelen af alle jobs i den private sektor aldrig bliver slået op. Det betyder for den stærke og moderne jobsøger at man skal have en strategi i forhold til de usynlige jobs ellers ser man kun halvdelen af alle jobs. Nyhed 5: Optimisme hos virksomhederne 46% af de adspurgte private virksomheder forventer vækst i form af flere medarbejdere i løbet af Kun 8% af de private virksomheder forventer at måtte reducere. De øvrige regner med status quo. Kommentar: Det er et markant optimisme- signal fra de private virksomheder. Nyhed 6: Uddannelse har ringe betydning Der tales meget om behovet for opkvalificering af arbejdsstyrken. I denne analyse fortæller virksomhederne imidlertid, at uddannelse ikke er det vigtigste ved ny-ansættelser. På spørgsmålet om, hvad der betyder mest i ansættelse af en ny medarbejder svarer kun 16%, at relevant uddannelse er blandt de to vigtigste issues. Til gengæld er relevant erhvervserfaring helt oppe på 52%. Både motivation for jobbet, personlig kemi ved samtalen og personlig kompetence tildeles større betydning end uddannelse af arbejdsgiverne. 5

6 Tabel 6 Hvad betyder MEST når I til sidst vælger den endelige kandidat? VÆLG 2 Procent Relevant erhvervserfaring 52% Relevant uddannelse 16% Motivation for jobbet 35% Personlige kompetencer 37% Personlig kemi til samtalen 54% Gode referencer 5% Andet 1% Kommentar: Virksomhederne efterspørger konkrete erfaringer fremfor teoretiske kvalifikationer. En opkvalificering af arbejdsstyrken bør i forhold til virksomhedernes efterspørgsel tilrettelægges på en måde, der er praksisorienteret og i så høj grad som muligt foregår i et virksomhedsmiljø, hvor man erhverver ny vide, og hvor læring hurtigt omsættes til praksis og kompetencer det er det praksisnære og erhvervskompetencer, der efterspørges af virksomhederne råd til jobsøgeren 1. råd: Fat dig i korthed Når det kommer til det skriftlige materiale, ser 86% helst, at dit CV maksimalt fylder 3 sider eller mindre. Herudaf forventer virksomhederne i overvejende grad (42%) et CV på 2 sider. Når det gælder ansøgningen skal den holdes på 1 side hvis du henvender dig til det private og især store virksomheder svarer, at ansøgningen skal være kortfattet. Der er en tendens til, at en ansøgning på 1½ side accepteres, hvis du søger i det offentlige. Figur 1 Figur 2 Hvor langt bør CV et være? 8% 6% 21% 23% 42% 1 side 2 sider 3 sider 4 sider >5 sider Hvor lang bør ansøgningen være? 1% 17% 1 side 27% 55% 1½ side 2 sider > 2 sider Tidsmæssigt svarer 25%, at de bruger under 2 minutter til første sortering af dit ansøgningsmateriale. Derfor er et overskueligt layout en stor hjælp til modtageren. 6

7 2. råd: Du skal brænde for jobbet Som det ses af nedenstående tabel, er din motivation for jobbet det næstvigtigste udover dit faglige match. Tabel 7 Hvilke 2 kriterier vægter du HØJEST i den skriftlige ansøgning? VÆLG 2 Procent Overskueligt layout 19% Motivation for jobbet 55% Ingen sproglige fejl 9% Fagligt match (uddannelse og erfaring) 7 Personligt match (egenskaber, værdier mm) 42% Ansøgningen skiller sig ud 5% I motivationsafsnittet har du virkelig mulighed for at brænde igennem og gøre din ansøgning personlig. 88% af virksomhederne svarer, at den bedste måde at overbevise modtageren om, at man er motiveret for jobbet, er ved at beskrive sin motivation for den konkrete jobfunktion. Hos store virksomheder er dette endnu mere udpræget, da hele 93% mener, at motivationen for jobfunktionen er vigtigst. Figur 3 Den gode motivation indeholder: % Motivation for jobfunktionen 15% Henvisning til hjemmesiden 3% Henvisning til omtale i medierne 41% Henvisning til virksomhedens værdier 34% Kender virk. via netværk 19% Henviser til personlig samtale Bemærk at virksomhederne har haft mulighed for at vælge 2 svar, derfor svarprocent over råd: Gå i dialog med arbejdsgiveren Af figur 4, på næste side, ses det tydeligt, at virksomhederne gerne vil kontaktes af jobsøgere, inden de søger en opslået stilling. 8 synes, det er en god eller rigtig god idé, under forudsætning af, at man har nogle relevante spørgsmål at stille. I forhold til uopfordret kontakt synes 72% af virksomhederne, at det er en god- eller rigtig god idé, at jobsøgere kontakter dem, inden de sender en uopfordret ansøgning. 7

8 Figur 4 Virksomhedens holdning til at jobsøgeren kontakter telefonisk 55% 49% 4 35% Ringer på opslåede job 3 23% 24% Ringer uopfordret 8% 5% 2% Rigtig god idé God idé Dårlig idé Rigtig dårlig idé I forbindelse med stillingsopslag oplever 53% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem, inden de søger jobbet. Ved den uopfordrede kontakt, oplever 67% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem inden. Slutteligt oplever hele 91% af virksomhederne, at færre end hver tiende kandidat ringer dem op, efter de har fået et afslag. Figur % 91% Hvor mange virksomheder oplever at jobsøgere kontakter dem? 67% På baggrund af et stillingsopslag? På baggrund af et afslag? % 21% 8% 9% 8% 6% 4% 2% < af jobsøgere 11-3 af jobsøgere 31- af jobsøgere > af jobsøgere Uopfordret? 8

9 Ud fra ovenstående figurer ses det, at virksomhederne ser positivt på at blive kontaktet af jobsøgere, både på opslåede stillinger og uopfordret. Det viser sig også, at overraskende få jobsøgere går i dialog med en potentiel arbejdsgiver, inden de søger job hos dem. Endnu mere markant er det, at så få jobsøgere søger afklaring på et afslag. 4. råd: Initiativ belønnes Som jobsøgende er det ikke nok at sætte sin lid til at alle job opslås på jobdatabaser. Ca. 12% af virksomhederne slår kun stillingsopslag op på deres hjemmeside. Derfor er det vigtigt, at man som jobsøger holder øje med virksomhedernes hjemmesider. Når der er en ansøgningsfrist i et stillingsopslag, er det vigtigt ikke at se denne som en deadline, men at få sendt en ansøgning af sted hurtigst muligt. Det viser sig, at hver tredje virksomhed i det private har oplevet at fjerne stillingsopslaget før ansøgningsfristens udløb pga. besættelse af stillingen. Figur 6 Har der været tilfælde hvor stillingsopslaget er fjernet før frist? (private virksomheder) 12% 32% Ja Nej Ved ikke 56% Herudover kan det tilføjes at ca. 48% af stillinger i det private besættes uden et stillingsopslag (se. tabel 5). For at få adgang til disse stillinger kræver det, at man som jobsøger afsætter ressourcer til at søge uopfordret og bruge sit netværk. Fejlagtigt tror mange jobsøgere, at uopfordrede henvendelser til det offentlige ikke skaber jobmuligheder. Det viser sig, at i 23% tilfælde af de seneste ansættelser i det offentlige, har de uopfordrede ansøgninger været brugt. (Se figur 5). 5. råd: Du kommer ikke uden om LinkedIn Generelt er brugen af LinkedIn i ansættelsesprocessen steget fra 3% til (se tabel 1). Som jobsøgende skal du være opmærksom på, hvordan du profilerer dig på de sociale medier, og hvad der dukker op, når man søger på dit navn eller adresse på internettet. Nedenstående figur viser, hvor meget private og offentlige virksomheder researcher på deres kommende medarbejder. 9

10 Figur 7 Hvor mange virksomheder researcher deres kommende medarbejder? 51% 52% % 25% 34% Private virksomheder Offentlige & selvejende Google LinkedIn Facebook Det er 24% af virksomhederne, der har en virksomhedsprofil på LinkedIn. Dette betyder, at du som jobsøgende kan få aktuel viden om virksomhederne. Som jobsøgende skal du derfor også være opmærksom på, hvordan du præsenterer dig, både på LinkedIn, men også på Facebook. LinkedIn kan desuden bruges til at søge inspiration, ved at se på andre profiler med samme uddannelse/erfaring som dig. 6. råd: Netværk mest effektive vej til job i den private sektor Netværk bruges oftest som en del af ansættelsesprocessen i det private og især hos de små virksomheder. Grunden til at store virksomheder bruger netværk mindre, kan tænkes at ligge i en mere formaliseret ansættelsesproces via en HR-afdeling. På baggrund af det faktum, at netværk indgår i 58% af ansættelser i det private, er det afgørende, at du som jobsøgende er proaktiv i forhold til at bruge og udvide dit netværk. Figur 8 Hvor ofte indgår brugen af netværk ved ansættelse 7 58% 55% 44% % Offentlig Privat Små virk. Store virk. 10

11 7. råd: Lav et målrettet CV Som jobsøgende skal dit CV være et dynamisk dokument, der er målrettet den enkelte virksomhed. Opbygningsmæssigt, foretrækker 52% det omvendt kronologiske CV, fremfor det funktionsopdelte, der foretrækkes af 37%. Nedenstående tabel viser, hvad virksomhederne finder positivt, og hvad du kan gøre for, at CV et bliver overskueligt og vedkommende. Tabel 8 Hvordan vurderer virksomhederne nedenstående? Virker positivt Ingen eller ringe betydning Virker negativt Der er billede på CV et? 73% 26% 1% Der er en kort profiltekst/resumé i begyndelsen af CV et 73% 26% 1% Jobsøgeren har fremhævet sine kernekompetencer i punktform 92% 7% 1% 8. råd: Du skal være skarp på dit faglige match Som jobsøgende skal du i din ansøgning være skarp på, hvordan du fagligt matcher jobbet ud fra din erfaring og uddannelsesmæssige baggrund, da dette vægtes højest hos virksomhederne (se virksomhedernes svar på, hvad de vægter højest i tabel 7). Når du har været til jobsamtalen og virksomhederne skal vælge den endelige kandidat, vægtes personlig kemi til samtalen højest i det offentlige, og herefter relevant erhvervserfaring. I det private vægtes relevant erhvervserfaring højest, og herefter personlig kemi. Figur 9 7 Følgende betyder mest i valg af endelig kandidat 54% 54% % 24% 43% 37% 34% 34% Private virksomheder Offentlige & selvejende 13% Relevant erhvervserfaring Relevant uddannelse Motivation for jobbet Personlige kompetencer Personlig kemi til samtalen 6% 5% Gode referencer 1% 1% Andet Bemærk at virksomhederne har haft mulighed for at vælge 2 svar, derfor svarprocent over

12 9. råd: Målret din jobsøgning til offentlige eller private virksomheder Det viser sig, at der er forskel på rekrutteringsadfærden hos henholdsvis offentlige og private virksomheder. I forbindelse med annoncering af jobs, bruges aviser mere i det offentlige end i det private. Når der annonceres på jobdatabaser, bruges Jobnet.dk oftest i det offentlige, hvor Jobindex.dk er mest brugt i det private. I forhold til sociale medier er LinkedIn mere brugt i det private, hvor 28% har en virksomhedsprofil i forhold til det offentlige, hvor 16% har en virksomhedsprofil. Offentlige institutioner synes i endnu højere grad, 95%, at det er en god idé eller rigtig god idé, at kandidaten ringer på stillingsopslag (generelt synes 85% af virksomhederne at det er en god eller rigtig god idé, jf. figur 5). Når det skrevne materiale vurderes, læser man i det offentlige ansøgningen først, hvor man i det private læser CV et først. Ligeledes vægtes ansøgningen højest i det offentligt, når der skal indkaldes til jobsamtale. I det private forholder dette sig omvendt. Figur % Hvad vægtes højest i valg af kandidat til jobsamtale? 57% 38% 12% 12% Private virksomheder Offentlige & Selvejende Ansøgning CV Ved ikke 12

13 10. råd: Målret din jobsøgning til store eller små virksomheder Som jobsøger er der forskelle, du skal være opmærksom på i forhold til, om du søger hos store eller små virksomheder. Dette gælder både offentlige og private. Store virksomheder benytter i højere grad stillingsopslag, når de skal ansætte. 77% har benyttet sig heraf ved seneste ansættelse, hvorimod det i små virksomheder er 42%. Omvendt forholder det sig ved brugen af netværk. Hos store virksomheder er netværk blevet brugt hos 44%, mens det hos små virksomheder er 55%. Store virksomheder bruger i højere grad deres hjemmeside og jobdatabaser som annonceringskanal. Specifikt er Jobindex.dk mest brugt hos store virksomheder. Hos små virksomheder ses der mest positivt på, at du som jobsøger møder op personligt. Det er ikke normalt, at der i små virksomheder trækkes referencer. Dette sker oftere i store virksomheder, hvor der også er tendens til at trække mere end én reference. 13

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Rekruttering Konsulenthuset ballisager Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe det

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5.

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. marts 2015 1 Afklaring Det gode CV Den gode ansøgning 2 LEDESTJERNEN Dit ansøgningsmateriale

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER Et CV er en beskrivelse af din uddannelses- og erhvervserfaring samt kompetence Et CV er personligt Der er ikke nødvendigvis et klart svar på hvad DET RIGTIGE CV er. HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING

Læs mere

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Et Headhunterperspektiv Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Agenda Det lægger vi vægt på i en udvælgelse Sådan fik Mette sit Fleksjob Glem Networking og bliv intelligent Aggressiv Hvem er jeg? Min tankegang

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk LinkedIn som karriereredskab Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk Program og forventninger Hvad er LinkedIn og hvorfor LinkedIn? Nu går vi på LinkedIn Din profil, headline, summary, kontakter m.m. Pause Grupper,

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Indholdsfortegnelse 1. Log in i Emply 4 1.1. Log ind og glemt kodeord 4 2. Opret projekt (stilling) 4 2.1. Opsætning af stilling 4 3. Brugeradgang og brugeroprettelse

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige mbma@phmetropol.dk ulni@phmetropol.dk rieh@via.dk Virksomhedsundersøgelsen i Beskæftigelses Indikator Projektet Plan Undersøgelsens

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Kampen om de største talenter fortsætter

Kampen om de største talenter fortsætter Kampen om de største talenter fortsætter Undersøgelse af rekruttering og jobsøgning i 2011 Resultater, tendenser og anbefalinger Kampen om talenter fortsætter Introduktion Indhold I oktober 2011 foretog

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Den gode ansøgning åbner døre

Den gode ansøgning åbner døre Kapitel 8 Den gode ansøgning åbner døre Hvor cv et med dine relevante kompetencer og kvalifikationer får dig med i bunken med interessante kandidater, er det ansøgningen, der skal overbevise modtageren

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere