Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager."

Transkript

1 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

2 Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes rekrutteringsprocesser side råd til jobsøgeren side 6 1. Baggrund Med udgangspunkt i vores virksomhedsundersøgelse fra 2011, har vi igen i år undersøgt arbejdsgivernes adfærd og prioriteringer omkring rekrutteringsprocessen. I forbindelse med vores karriererådgivning, er det vigtigt, at vi holder en finger på erhvervslivets puls og baserer vores rådgivning på viden om de faktiske rekrutteringsprocesser. Virksomhederne 1 vil formentlig også have fordel af, at vi klæder jobsøgerne på, så de agerer hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedernes processer. Vi udsendte i marts måned 2012 et online spørgeskema til de 1707 danske virksomheder og institutioner, som er en del af vort virksomhedspanel. Vi har modtaget 586 svar. Det giver en svarprocent på 34%, hvilket er tilfredsstillende. Respondenterne fordeler sig geografisk og størrelsesmæssigt således: Geografisk beliggenhed Region Nordjylland 19% Region Midtjylland 32% Region Hovedstaden + Sjælland 27% Region Syddanmark 22% Svarprocent Antal ansatte % % > % Svarprocent Respondenterne er fordelt på 394 private virksomheder og 192 offentlige virksomheder og selvejende institutioner. Der er derfor overordnet en god repræsentation i alle undersegmenter. I dette rapportsammendrag har vi analyseret rådata og fremhævet tendenserne. Rapporten er således todelt, hvor første del om rekrutteringstendenser henvender sig mest til virksomheder og anden del henvender sig til jobsøgere med konkrete jobsøgningsråd. 2. Resume På baggrund af besvarelserne fra de 586 virksomheder kan vi udpege 6 nye tendenser omkring virksomhedernes rekrutteringsprocesser, set i forhold til undersøgelsen fra 2011 og vi kan udlede 10 gode råd til jobsøgerne: 1 Vi bruger benævnelsen virksomheder, der dækker over private virksomheder, offentlige og selvejende institutioner 2

3 6 nye rekrutteringstendenser: LinkedIn er en ny rekrutteringsdarling Virksomhederne opruster i rekrutteringsprocessen Kommende medarbejdere googles Netværk bruges oftere i ansættelsesprocessen Optimisme hos virksomhederne Uddannelse har ringe betydning 10 råd til jobsøgeren Fat dig i korthed Du skal brænde for jobbet Gå i dialog med arbejdsgiveren Initiativ belønnes Du kommer ikke udenom LinkedIn Netværk er den mest effektive vej til job i den private sektor Lav et målrettet CV Du skal være skarp på dit faglige match Målret din jobsøgning til offentlige eller private virksomheder Målret din jobsøgning til store eller små virksomheder 3. Nye tendenser i virksomhedernes rekrutteringsprocesser Rekrutteringsanalysen viser nogle nye tendenser inden for virksomhedernes rekrutteringsprocesser. Vi har analyseret besvarelserne fra virksomhederne og kan på den baggrund fremhæve følgende 6 nye tendenser: Nyhed 1: LinkedIn er en ny rekrutterings-darling I 2011 dumpede virksomhederne LinkedIn som rekrutteringsmedie. Men i 2012 tegner sig et nyt billede. I af alle ny-ansættelser bruges LinkedIn. I 2011 var det samme tal 3%. Specielt de private virksomheder har kastet kærligheden på det erhvervsmindede sociale medie: Her bruges LinkedIn i hver 8. proces (13%) i dag. Tabel 1 Hvilke elementer blev brugt da I ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR LinkedIn I alt 2012 (3% 2011) Private virksomheder % (5% 2011) Offentlige virksomheder % ( 2011) Små virksomheder % (3% 2011) Store virksomheder % (3% 2011) Kommentar: Der er tale om et rekrutteringsgennembrud for LinkedIn. Virksomhederne har formentlig fået blik for, at mange af de spændende kandidater ikke er aktivt jobsøgende, men kan aktiveres via en henvendelse på LinkedIn. Vi forudser, at LinkedIn kan udvikle sig til en meget seriøs konkurrent for de specialiserede jobdatabaser som Jobindex, Stepstone, Ofir mm. LinkedIn er ikke kun velegnet til at spotte de ikke-aktivt jobsøgende kandidater. På LinkedIn kan man ved at oprette en firmaprofil annoncere jobs ved hjælp af en update på firmaprofilen. En sådan update går videre til followers, og ansatte har mulighed for at like og dermed sende videre til eget netværk. Denne form for LinkedIn annoncering er gratis. Man kan også for ca kr. lave et almindeligt stillingsopslag på LinkedIn. Hos Konsulenthuset ballisager oplevede vi ved seneste specialistrekruttering, at ca. halvdelen af kandidaterne kom via at opslag på LinkedIn. Det samme har dog ikke gjort sig gældende på mere gængse profiler. 3

4 Nyhed 2: Virksomhederne opruster i rekrutteringsprocessen Det ser ud til, at virksomhederne i stigende grad gør brug af mange forskellige elementer i deres rekrutteringsproces. Når vi spørger til, hvilke elementer, der indgår i deres rekrutteringsproces, viser det sig, at 5 ud af 6 mulige rekrutteringsværktøjer bliver brugt i øget omfang. Det er en tydelig tendens i forhold til Tabel 2 Hvilke elementer blev brugt da I ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 57% 51% Netværk 41% Uopfordret ansøgning 26% 22% Vikar-/ rekrutteringsbureau 13% LinkedIn 3% Internt jobskifte (fx praktik eller løntilskud) 16% 21% Ved ikke 2% 3% Kommentar: Virksomhederne skærper fokus og indsats omkring rekrutteringsprocessen formentlig et udtryk for et øget fokus på kampen for de gode medarbejdere. Tidligere var det ganske almindeligt at lave et stillingsopslag på Jobindex og så supplere med et opslag på egen hjemmeside. I dag er det mere almindeligt, at processen suppleres med andre elementer eksempelvis brug af netværk, uopfordrede henvendelser, LinkedIn og / eller rekrutteringsfirmaer. Kampen om de bedste medarbejdere tager til. Nyhed 3: Kommende medarbejder googles Arbejdsgiverne er nysgerrige, når de står overfor nye kandidater til et job. I private virksomheder er det mere sandsynligt end usandsynligt, at du bliver tjekket på Google (51%) og LinkedIn (52%). Tabel 3 Private virksomheder: Er det normalt for dig at researche en kommende medarbejdere via følgende medier? Google 51% 47% 3% Ja Nej Ved ikke LinkedIn 52% 44% 4% Facebook 34% 63% 4% Kommentar: Arbejdsgiverne går i dag lidt længere for at få et mere nuanceret billede af en kommende medarbejder- dels fordi det er nemt, men sikkert også fordi man interesserer sig for CV-validering, personlighedstype, sociale relationer mm. Selv Facebook er hyppigt anvendt af kommende private arbejdsgivere hele 34% tjekker en kommende medarbejder ud på Facebook inden ansættelse. Faktisk er det blevet mere almindelig, at arbejdsgiverne googler den nye medarbejder end at man trækker reference kun 47% af arbejdsgiverne trækker reference(r) på nye medarbejdere. Google, LinkedIn og Facebook har ikke vundet samme indpas hos de offentlige arbejdsgivere: 4

5 Tabel 4 Offentlige virksomheder: Er det normalt for dig at researche en kommende medarbejdere via følgende medier? Google 35% 59% 6% LinkedIn 25% 67% 8% Facebook 73% 7% Ja Nej Ved ikke Nyhed 4: Netværk bruges oftere i ansættelsesprocessen Netværk er den mest effektive vej til job, og virksomhederne gør i stigende grad brug af netværk. Det viser sig, når vi spørger de private virksomheder, hvilke elementer, der oftest indgår i rekrutteringsprocessen. Her svarer 58%, at netværk indgår, mens stillingsopslag kun indgår i 52% af processerne (virksomhederne har haft mulighed for at svare mere end én ting derfor over 10). I de små virksomheder er det kun 42% af ny-ansættelserne, der involverer et stillingsopslag. Netværk har fået større betydning for de private virksomheder ved rekruttering. I 2011 svarede de private virksomheder, at de bruger netværk i 47% af processerne i 2012 er det vokset markant til 58%. Tabel 5 Hvilke elementer blev brugt da i ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 57% 52% 68% 42% 77% Netværk 58% 33% 55% 44% Uopfordret ansøgning 26% 28% 23% 25% 27% Vikar-/ rekrutteringsbureau 13% 16% 7% 12% 15% LinkedIn 13% 5% 8% 13% Internt jobskifte (fx praktik eller løntilskud) 16% 13% 22% 13% 19% Ved ikke 2% 3% 1% 3% 1% Kommentar: Et stort og vel-vedligeholdt netværk er dermed den mest effektive vej til job, når man er rettet mod den private sektor. Samtidig ses det i ovenstående tabel, at ca. halvdelen af alle jobs i den private sektor aldrig bliver slået op. Det betyder for den stærke og moderne jobsøger at man skal have en strategi i forhold til de usynlige jobs ellers ser man kun halvdelen af alle jobs. Nyhed 5: Optimisme hos virksomhederne 46% af de adspurgte private virksomheder forventer vækst i form af flere medarbejdere i løbet af Kun 8% af de private virksomheder forventer at måtte reducere. De øvrige regner med status quo. Kommentar: Det er et markant optimisme- signal fra de private virksomheder. Nyhed 6: Uddannelse har ringe betydning Der tales meget om behovet for opkvalificering af arbejdsstyrken. I denne analyse fortæller virksomhederne imidlertid, at uddannelse ikke er det vigtigste ved ny-ansættelser. På spørgsmålet om, hvad der betyder mest i ansættelse af en ny medarbejder svarer kun 16%, at relevant uddannelse er blandt de to vigtigste issues. Til gengæld er relevant erhvervserfaring helt oppe på 52%. Både motivation for jobbet, personlig kemi ved samtalen og personlig kompetence tildeles større betydning end uddannelse af arbejdsgiverne. 5

6 Tabel 6 Hvad betyder MEST når I til sidst vælger den endelige kandidat? VÆLG 2 Procent Relevant erhvervserfaring 52% Relevant uddannelse 16% Motivation for jobbet 35% Personlige kompetencer 37% Personlig kemi til samtalen 54% Gode referencer 5% Andet 1% Kommentar: Virksomhederne efterspørger konkrete erfaringer fremfor teoretiske kvalifikationer. En opkvalificering af arbejdsstyrken bør i forhold til virksomhedernes efterspørgsel tilrettelægges på en måde, der er praksisorienteret og i så høj grad som muligt foregår i et virksomhedsmiljø, hvor man erhverver ny vide, og hvor læring hurtigt omsættes til praksis og kompetencer det er det praksisnære og erhvervskompetencer, der efterspørges af virksomhederne råd til jobsøgeren 1. råd: Fat dig i korthed Når det kommer til det skriftlige materiale, ser 86% helst, at dit CV maksimalt fylder 3 sider eller mindre. Herudaf forventer virksomhederne i overvejende grad (42%) et CV på 2 sider. Når det gælder ansøgningen skal den holdes på 1 side hvis du henvender dig til det private og især store virksomheder svarer, at ansøgningen skal være kortfattet. Der er en tendens til, at en ansøgning på 1½ side accepteres, hvis du søger i det offentlige. Figur 1 Figur 2 Hvor langt bør CV et være? 8% 6% 21% 23% 42% 1 side 2 sider 3 sider 4 sider >5 sider Hvor lang bør ansøgningen være? 1% 17% 1 side 27% 55% 1½ side 2 sider > 2 sider Tidsmæssigt svarer 25%, at de bruger under 2 minutter til første sortering af dit ansøgningsmateriale. Derfor er et overskueligt layout en stor hjælp til modtageren. 6

7 2. råd: Du skal brænde for jobbet Som det ses af nedenstående tabel, er din motivation for jobbet det næstvigtigste udover dit faglige match. Tabel 7 Hvilke 2 kriterier vægter du HØJEST i den skriftlige ansøgning? VÆLG 2 Procent Overskueligt layout 19% Motivation for jobbet 55% Ingen sproglige fejl 9% Fagligt match (uddannelse og erfaring) 7 Personligt match (egenskaber, værdier mm) 42% Ansøgningen skiller sig ud 5% I motivationsafsnittet har du virkelig mulighed for at brænde igennem og gøre din ansøgning personlig. 88% af virksomhederne svarer, at den bedste måde at overbevise modtageren om, at man er motiveret for jobbet, er ved at beskrive sin motivation for den konkrete jobfunktion. Hos store virksomheder er dette endnu mere udpræget, da hele 93% mener, at motivationen for jobfunktionen er vigtigst. Figur 3 Den gode motivation indeholder: % Motivation for jobfunktionen 15% Henvisning til hjemmesiden 3% Henvisning til omtale i medierne 41% Henvisning til virksomhedens værdier 34% Kender virk. via netværk 19% Henviser til personlig samtale Bemærk at virksomhederne har haft mulighed for at vælge 2 svar, derfor svarprocent over råd: Gå i dialog med arbejdsgiveren Af figur 4, på næste side, ses det tydeligt, at virksomhederne gerne vil kontaktes af jobsøgere, inden de søger en opslået stilling. 8 synes, det er en god eller rigtig god idé, under forudsætning af, at man har nogle relevante spørgsmål at stille. I forhold til uopfordret kontakt synes 72% af virksomhederne, at det er en god- eller rigtig god idé, at jobsøgere kontakter dem, inden de sender en uopfordret ansøgning. 7

8 Figur 4 Virksomhedens holdning til at jobsøgeren kontakter telefonisk 55% 49% 4 35% Ringer på opslåede job 3 23% 24% Ringer uopfordret 8% 5% 2% Rigtig god idé God idé Dårlig idé Rigtig dårlig idé I forbindelse med stillingsopslag oplever 53% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem, inden de søger jobbet. Ved den uopfordrede kontakt, oplever 67% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem inden. Slutteligt oplever hele 91% af virksomhederne, at færre end hver tiende kandidat ringer dem op, efter de har fået et afslag. Figur % 91% Hvor mange virksomheder oplever at jobsøgere kontakter dem? 67% På baggrund af et stillingsopslag? På baggrund af et afslag? % 21% 8% 9% 8% 6% 4% 2% < af jobsøgere 11-3 af jobsøgere 31- af jobsøgere > af jobsøgere Uopfordret? 8

9 Ud fra ovenstående figurer ses det, at virksomhederne ser positivt på at blive kontaktet af jobsøgere, både på opslåede stillinger og uopfordret. Det viser sig også, at overraskende få jobsøgere går i dialog med en potentiel arbejdsgiver, inden de søger job hos dem. Endnu mere markant er det, at så få jobsøgere søger afklaring på et afslag. 4. råd: Initiativ belønnes Som jobsøgende er det ikke nok at sætte sin lid til at alle job opslås på jobdatabaser. Ca. 12% af virksomhederne slår kun stillingsopslag op på deres hjemmeside. Derfor er det vigtigt, at man som jobsøger holder øje med virksomhedernes hjemmesider. Når der er en ansøgningsfrist i et stillingsopslag, er det vigtigt ikke at se denne som en deadline, men at få sendt en ansøgning af sted hurtigst muligt. Det viser sig, at hver tredje virksomhed i det private har oplevet at fjerne stillingsopslaget før ansøgningsfristens udløb pga. besættelse af stillingen. Figur 6 Har der været tilfælde hvor stillingsopslaget er fjernet før frist? (private virksomheder) 12% 32% Ja Nej Ved ikke 56% Herudover kan det tilføjes at ca. 48% af stillinger i det private besættes uden et stillingsopslag (se. tabel 5). For at få adgang til disse stillinger kræver det, at man som jobsøger afsætter ressourcer til at søge uopfordret og bruge sit netværk. Fejlagtigt tror mange jobsøgere, at uopfordrede henvendelser til det offentlige ikke skaber jobmuligheder. Det viser sig, at i 23% tilfælde af de seneste ansættelser i det offentlige, har de uopfordrede ansøgninger været brugt. (Se figur 5). 5. råd: Du kommer ikke uden om LinkedIn Generelt er brugen af LinkedIn i ansættelsesprocessen steget fra 3% til (se tabel 1). Som jobsøgende skal du være opmærksom på, hvordan du profilerer dig på de sociale medier, og hvad der dukker op, når man søger på dit navn eller adresse på internettet. Nedenstående figur viser, hvor meget private og offentlige virksomheder researcher på deres kommende medarbejder. 9

10 Figur 7 Hvor mange virksomheder researcher deres kommende medarbejder? 51% 52% % 25% 34% Private virksomheder Offentlige & selvejende Google LinkedIn Facebook Det er 24% af virksomhederne, der har en virksomhedsprofil på LinkedIn. Dette betyder, at du som jobsøgende kan få aktuel viden om virksomhederne. Som jobsøgende skal du derfor også være opmærksom på, hvordan du præsenterer dig, både på LinkedIn, men også på Facebook. LinkedIn kan desuden bruges til at søge inspiration, ved at se på andre profiler med samme uddannelse/erfaring som dig. 6. råd: Netværk mest effektive vej til job i den private sektor Netværk bruges oftest som en del af ansættelsesprocessen i det private og især hos de små virksomheder. Grunden til at store virksomheder bruger netværk mindre, kan tænkes at ligge i en mere formaliseret ansættelsesproces via en HR-afdeling. På baggrund af det faktum, at netværk indgår i 58% af ansættelser i det private, er det afgørende, at du som jobsøgende er proaktiv i forhold til at bruge og udvide dit netværk. Figur 8 Hvor ofte indgår brugen af netværk ved ansættelse 7 58% 55% 44% % Offentlig Privat Små virk. Store virk. 10

11 7. råd: Lav et målrettet CV Som jobsøgende skal dit CV være et dynamisk dokument, der er målrettet den enkelte virksomhed. Opbygningsmæssigt, foretrækker 52% det omvendt kronologiske CV, fremfor det funktionsopdelte, der foretrækkes af 37%. Nedenstående tabel viser, hvad virksomhederne finder positivt, og hvad du kan gøre for, at CV et bliver overskueligt og vedkommende. Tabel 8 Hvordan vurderer virksomhederne nedenstående? Virker positivt Ingen eller ringe betydning Virker negativt Der er billede på CV et? 73% 26% 1% Der er en kort profiltekst/resumé i begyndelsen af CV et 73% 26% 1% Jobsøgeren har fremhævet sine kernekompetencer i punktform 92% 7% 1% 8. råd: Du skal være skarp på dit faglige match Som jobsøgende skal du i din ansøgning være skarp på, hvordan du fagligt matcher jobbet ud fra din erfaring og uddannelsesmæssige baggrund, da dette vægtes højest hos virksomhederne (se virksomhedernes svar på, hvad de vægter højest i tabel 7). Når du har været til jobsamtalen og virksomhederne skal vælge den endelige kandidat, vægtes personlig kemi til samtalen højest i det offentlige, og herefter relevant erhvervserfaring. I det private vægtes relevant erhvervserfaring højest, og herefter personlig kemi. Figur 9 7 Følgende betyder mest i valg af endelig kandidat 54% 54% % 24% 43% 37% 34% 34% Private virksomheder Offentlige & selvejende 13% Relevant erhvervserfaring Relevant uddannelse Motivation for jobbet Personlige kompetencer Personlig kemi til samtalen 6% 5% Gode referencer 1% 1% Andet Bemærk at virksomhederne har haft mulighed for at vælge 2 svar, derfor svarprocent over

12 9. råd: Målret din jobsøgning til offentlige eller private virksomheder Det viser sig, at der er forskel på rekrutteringsadfærden hos henholdsvis offentlige og private virksomheder. I forbindelse med annoncering af jobs, bruges aviser mere i det offentlige end i det private. Når der annonceres på jobdatabaser, bruges Jobnet.dk oftest i det offentlige, hvor Jobindex.dk er mest brugt i det private. I forhold til sociale medier er LinkedIn mere brugt i det private, hvor 28% har en virksomhedsprofil i forhold til det offentlige, hvor 16% har en virksomhedsprofil. Offentlige institutioner synes i endnu højere grad, 95%, at det er en god idé eller rigtig god idé, at kandidaten ringer på stillingsopslag (generelt synes 85% af virksomhederne at det er en god eller rigtig god idé, jf. figur 5). Når det skrevne materiale vurderes, læser man i det offentlige ansøgningen først, hvor man i det private læser CV et først. Ligeledes vægtes ansøgningen højest i det offentligt, når der skal indkaldes til jobsamtale. I det private forholder dette sig omvendt. Figur % Hvad vægtes højest i valg af kandidat til jobsamtale? 57% 38% 12% 12% Private virksomheder Offentlige & Selvejende Ansøgning CV Ved ikke 12

13 10. råd: Målret din jobsøgning til store eller små virksomheder Som jobsøger er der forskelle, du skal være opmærksom på i forhold til, om du søger hos store eller små virksomheder. Dette gælder både offentlige og private. Store virksomheder benytter i højere grad stillingsopslag, når de skal ansætte. 77% har benyttet sig heraf ved seneste ansættelse, hvorimod det i små virksomheder er 42%. Omvendt forholder det sig ved brugen af netværk. Hos store virksomheder er netværk blevet brugt hos 44%, mens det hos små virksomheder er 55%. Store virksomheder bruger i højere grad deres hjemmeside og jobdatabaser som annonceringskanal. Specifikt er Jobindex.dk mest brugt hos store virksomheder. Hos små virksomheder ses der mest positivt på, at du som jobsøger møder op personligt. Det er ikke normalt, at der i små virksomheder trækkes referencer. Dette sker oftere i store virksomheder, hvor der også er tendens til at trække mere end én reference. 13

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2016 Rekrutteringsanalysen 2016 Indhold Baggrund 3 Metode 5 executive summary 6 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2016 10 Rekrutteringskanaler efter funktion og køn Rekrutteringskanaler

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2017 2 Rekrutteringsanalysen 2017 Indhold Baggrund 3 exective summary 5 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2017 10 Rekrutteringskanaler efter alder 11 Rekrutteringskanaler

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

10 råd til effektiv rekruttering

10 råd til effektiv rekruttering 10 råd til effektiv rekruttering Af Nicolas Zangenberg CEO / Founder Leder du efter de største talenter? Virksomheder som ansætter markedets bedste talenter udvikler relationer med potentielle kandidater,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Inspirationsseminar bag om rekruttering

Inspirationsseminar bag om rekruttering Inspirationsseminar bag om rekruttering Tips og tricks til en god rekrutteringsproces August 2016, Aalborg 1 Indhold 1. Konstatering af behov for rekruttering 2. Annoncering 3. Screening/udvælgelse til

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Rekruttering Konsulenthuset ballisager Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe det

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Fra DTU til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland

Fra DTU til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Fra DTU til Job Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Program 9.00 Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Virksomhedsbesøg: Danske Bank NNIT KMD 3Shape Netcompany Program

Læs mere

Jobsøgning og kompetenceafklaring

Jobsøgning og kompetenceafklaring Jobsøgning og kompetenceafklaring Workshop, CBS Konsulent Annemette Kokholm Djøfs Karriere- og Kompetencecenter ANK@djoef.dk Dagens program Det afgørende match Kompetencer Øvelse: Tal med sidemanden om

Læs mere

Få nuancerne frem på kompetence- palletten!

Få nuancerne frem på kompetence- palletten! Få nuancerne frem på kompetence- palletten! Vejlederkonferencen 2016 18. november Regionschef Ann Berry Rekrutteringsanalyser & Håndbogen i Moderne jobsøgning Bevidste kompetencer Ubevidste kompetencer

Læs mere

Rekruttering via sociale medier

Rekruttering via sociale medier Sociale medier styrker virksomheden i konkurrencen om fremtidens medarbejdere De adspurgte virksomheder forventer en stigende konkurrence om de bedste kandidater. Virksomhederne vil i 2013 bruge flere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Spørgsmål til medarbejderundersøgelser Kontakt: Asger Nielsen tlf.:

Spørgsmål til medarbejderundersøgelser Kontakt: Asger Nielsen tlf.: Jobsøgning 2008 Hvor aktive er ingeniørerne i jobsøgning? Hvordan adskiller ingeniørernes jobadfærd sig fra den øvrige befolkning? Hvilke mediekanaler foretrækker/anbefaler ingeniørerne i deres jobsøgning?

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5.

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. marts 2015 1 Afklaring Det gode CV Den gode ansøgning 2 LEDESTJERNEN Dit ansøgningsmateriale

Læs mere

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Et Headhunterperspektiv Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Agenda Det lægger vi vægt på i en udvælgelse Sådan fik Mette sit Fleksjob Glem Networking og bliv intelligent Aggressiv Hvem er jeg? Min tankegang

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

CV et Hvor lang tid har du?

CV et Hvor lang tid har du? CV et Version 1.1 CV et Hvor lang tid har du? Hvor lang tid bruger han/hun på at læse CV et? Hvor hurtigt danner han/hun sig et indtryk? Hvilket indtryk får arbejdsgiveren, hvis man fremsender Jobnet CV

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 - All inclusive rekruttering - Delrekruttering screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition - Fuld B&L eksponering - MPA - Succesfuld rekruttering -

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Ofir jobunivers. Nichemedier. Lokalmedier. Fagmedier. Specialistmedier. Side 2

Ofir jobunivers. Nichemedier. Lokalmedier. Fagmedier. Specialistmedier. Side 2 Ofir jobunivers Ofir jobunivers Ofir Jobunivers hvad er det? Ofir.dk er en jobportal. Men vi er også meget mere end det Ofir.dk er en kanal til at distribuere jobannoncer til et stort net af andre udvalgte

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2016

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2016 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2016 Rekruttering - All inclusive - rekruttering - Delrekruttering - screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition Jobopslag inklusiv match i CV bank - Fuld

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Gode råd. på vej mod dit næste job

Gode råd. på vej mod dit næste job Gode råd på vej mod dit næste job Husk, du får dine breve fra HK s a-kasse på Mit HK 02 Arbejdslivet De fleste mennesker oplever skift i deres arbejdsliv, enten efter eget valg eller fordi deres arbejdsplads

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER Et CV er en beskrivelse af din uddannelses- og erhvervserfaring samt kompetence Et CV er personligt Der er ikke nødvendigvis et klart svar på hvad DET RIGTIGE CV er. HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Ofir Recruiter 1 Fordele ved Ofir Recruiter Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Fleksibelt system med mulighed for tilpasning

Læs mere

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 AS3 Tendenser i rekrutteringen Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere