Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager."

Transkript

1 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

2 Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes rekrutteringsprocesser side råd til jobsøgeren side 6 1. Baggrund Med udgangspunkt i vores virksomhedsundersøgelse fra 2011, har vi igen i år undersøgt arbejdsgivernes adfærd og prioriteringer omkring rekrutteringsprocessen. I forbindelse med vores karriererådgivning, er det vigtigt, at vi holder en finger på erhvervslivets puls og baserer vores rådgivning på viden om de faktiske rekrutteringsprocesser. Virksomhederne 1 vil formentlig også have fordel af, at vi klæder jobsøgerne på, så de agerer hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedernes processer. Vi udsendte i marts måned 2012 et online spørgeskema til de 1707 danske virksomheder og institutioner, som er en del af vort virksomhedspanel. Vi har modtaget 586 svar. Det giver en svarprocent på 34%, hvilket er tilfredsstillende. Respondenterne fordeler sig geografisk og størrelsesmæssigt således: Geografisk beliggenhed Region Nordjylland 19% Region Midtjylland 32% Region Hovedstaden + Sjælland 27% Region Syddanmark 22% Svarprocent Antal ansatte % % > % Svarprocent Respondenterne er fordelt på 394 private virksomheder og 192 offentlige virksomheder og selvejende institutioner. Der er derfor overordnet en god repræsentation i alle undersegmenter. I dette rapportsammendrag har vi analyseret rådata og fremhævet tendenserne. Rapporten er således todelt, hvor første del om rekrutteringstendenser henvender sig mest til virksomheder og anden del henvender sig til jobsøgere med konkrete jobsøgningsråd. 2. Resume På baggrund af besvarelserne fra de 586 virksomheder kan vi udpege 6 nye tendenser omkring virksomhedernes rekrutteringsprocesser, set i forhold til undersøgelsen fra 2011 og vi kan udlede 10 gode råd til jobsøgerne: 1 Vi bruger benævnelsen virksomheder, der dækker over private virksomheder, offentlige og selvejende institutioner 2

3 6 nye rekrutteringstendenser: LinkedIn er en ny rekrutteringsdarling Virksomhederne opruster i rekrutteringsprocessen Kommende medarbejdere googles Netværk bruges oftere i ansættelsesprocessen Optimisme hos virksomhederne Uddannelse har ringe betydning 10 råd til jobsøgeren Fat dig i korthed Du skal brænde for jobbet Gå i dialog med arbejdsgiveren Initiativ belønnes Du kommer ikke udenom LinkedIn Netværk er den mest effektive vej til job i den private sektor Lav et målrettet CV Du skal være skarp på dit faglige match Målret din jobsøgning til offentlige eller private virksomheder Målret din jobsøgning til store eller små virksomheder 3. Nye tendenser i virksomhedernes rekrutteringsprocesser Rekrutteringsanalysen viser nogle nye tendenser inden for virksomhedernes rekrutteringsprocesser. Vi har analyseret besvarelserne fra virksomhederne og kan på den baggrund fremhæve følgende 6 nye tendenser: Nyhed 1: LinkedIn er en ny rekrutterings-darling I 2011 dumpede virksomhederne LinkedIn som rekrutteringsmedie. Men i 2012 tegner sig et nyt billede. I af alle ny-ansættelser bruges LinkedIn. I 2011 var det samme tal 3%. Specielt de private virksomheder har kastet kærligheden på det erhvervsmindede sociale medie: Her bruges LinkedIn i hver 8. proces (13%) i dag. Tabel 1 Hvilke elementer blev brugt da I ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR LinkedIn I alt 2012 (3% 2011) Private virksomheder % (5% 2011) Offentlige virksomheder % ( 2011) Små virksomheder % (3% 2011) Store virksomheder % (3% 2011) Kommentar: Der er tale om et rekrutteringsgennembrud for LinkedIn. Virksomhederne har formentlig fået blik for, at mange af de spændende kandidater ikke er aktivt jobsøgende, men kan aktiveres via en henvendelse på LinkedIn. Vi forudser, at LinkedIn kan udvikle sig til en meget seriøs konkurrent for de specialiserede jobdatabaser som Jobindex, Stepstone, Ofir mm. LinkedIn er ikke kun velegnet til at spotte de ikke-aktivt jobsøgende kandidater. På LinkedIn kan man ved at oprette en firmaprofil annoncere jobs ved hjælp af en update på firmaprofilen. En sådan update går videre til followers, og ansatte har mulighed for at like og dermed sende videre til eget netværk. Denne form for LinkedIn annoncering er gratis. Man kan også for ca kr. lave et almindeligt stillingsopslag på LinkedIn. Hos Konsulenthuset ballisager oplevede vi ved seneste specialistrekruttering, at ca. halvdelen af kandidaterne kom via at opslag på LinkedIn. Det samme har dog ikke gjort sig gældende på mere gængse profiler. 3

4 Nyhed 2: Virksomhederne opruster i rekrutteringsprocessen Det ser ud til, at virksomhederne i stigende grad gør brug af mange forskellige elementer i deres rekrutteringsproces. Når vi spørger til, hvilke elementer, der indgår i deres rekrutteringsproces, viser det sig, at 5 ud af 6 mulige rekrutteringsværktøjer bliver brugt i øget omfang. Det er en tydelig tendens i forhold til Tabel 2 Hvilke elementer blev brugt da I ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 57% 51% Netværk 41% Uopfordret ansøgning 26% 22% Vikar-/ rekrutteringsbureau 13% LinkedIn 3% Internt jobskifte (fx praktik eller løntilskud) 16% 21% Ved ikke 2% 3% Kommentar: Virksomhederne skærper fokus og indsats omkring rekrutteringsprocessen formentlig et udtryk for et øget fokus på kampen for de gode medarbejdere. Tidligere var det ganske almindeligt at lave et stillingsopslag på Jobindex og så supplere med et opslag på egen hjemmeside. I dag er det mere almindeligt, at processen suppleres med andre elementer eksempelvis brug af netværk, uopfordrede henvendelser, LinkedIn og / eller rekrutteringsfirmaer. Kampen om de bedste medarbejdere tager til. Nyhed 3: Kommende medarbejder googles Arbejdsgiverne er nysgerrige, når de står overfor nye kandidater til et job. I private virksomheder er det mere sandsynligt end usandsynligt, at du bliver tjekket på Google (51%) og LinkedIn (52%). Tabel 3 Private virksomheder: Er det normalt for dig at researche en kommende medarbejdere via følgende medier? Google 51% 47% 3% Ja Nej Ved ikke LinkedIn 52% 44% 4% Facebook 34% 63% 4% Kommentar: Arbejdsgiverne går i dag lidt længere for at få et mere nuanceret billede af en kommende medarbejder- dels fordi det er nemt, men sikkert også fordi man interesserer sig for CV-validering, personlighedstype, sociale relationer mm. Selv Facebook er hyppigt anvendt af kommende private arbejdsgivere hele 34% tjekker en kommende medarbejder ud på Facebook inden ansættelse. Faktisk er det blevet mere almindelig, at arbejdsgiverne googler den nye medarbejder end at man trækker reference kun 47% af arbejdsgiverne trækker reference(r) på nye medarbejdere. Google, LinkedIn og Facebook har ikke vundet samme indpas hos de offentlige arbejdsgivere: 4

5 Tabel 4 Offentlige virksomheder: Er det normalt for dig at researche en kommende medarbejdere via følgende medier? Google 35% 59% 6% LinkedIn 25% 67% 8% Facebook 73% 7% Ja Nej Ved ikke Nyhed 4: Netværk bruges oftere i ansættelsesprocessen Netværk er den mest effektive vej til job, og virksomhederne gør i stigende grad brug af netværk. Det viser sig, når vi spørger de private virksomheder, hvilke elementer, der oftest indgår i rekrutteringsprocessen. Her svarer 58%, at netværk indgår, mens stillingsopslag kun indgår i 52% af processerne (virksomhederne har haft mulighed for at svare mere end én ting derfor over 10). I de små virksomheder er det kun 42% af ny-ansættelserne, der involverer et stillingsopslag. Netværk har fået større betydning for de private virksomheder ved rekruttering. I 2011 svarede de private virksomheder, at de bruger netværk i 47% af processerne i 2012 er det vokset markant til 58%. Tabel 5 Hvilke elementer blev brugt da i ansatte Jeres nyeste medarbejder? VÆLG GERNE FLERE SVAR Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 57% 52% 68% 42% 77% Netværk 58% 33% 55% 44% Uopfordret ansøgning 26% 28% 23% 25% 27% Vikar-/ rekrutteringsbureau 13% 16% 7% 12% 15% LinkedIn 13% 5% 8% 13% Internt jobskifte (fx praktik eller løntilskud) 16% 13% 22% 13% 19% Ved ikke 2% 3% 1% 3% 1% Kommentar: Et stort og vel-vedligeholdt netværk er dermed den mest effektive vej til job, når man er rettet mod den private sektor. Samtidig ses det i ovenstående tabel, at ca. halvdelen af alle jobs i den private sektor aldrig bliver slået op. Det betyder for den stærke og moderne jobsøger at man skal have en strategi i forhold til de usynlige jobs ellers ser man kun halvdelen af alle jobs. Nyhed 5: Optimisme hos virksomhederne 46% af de adspurgte private virksomheder forventer vækst i form af flere medarbejdere i løbet af Kun 8% af de private virksomheder forventer at måtte reducere. De øvrige regner med status quo. Kommentar: Det er et markant optimisme- signal fra de private virksomheder. Nyhed 6: Uddannelse har ringe betydning Der tales meget om behovet for opkvalificering af arbejdsstyrken. I denne analyse fortæller virksomhederne imidlertid, at uddannelse ikke er det vigtigste ved ny-ansættelser. På spørgsmålet om, hvad der betyder mest i ansættelse af en ny medarbejder svarer kun 16%, at relevant uddannelse er blandt de to vigtigste issues. Til gengæld er relevant erhvervserfaring helt oppe på 52%. Både motivation for jobbet, personlig kemi ved samtalen og personlig kompetence tildeles større betydning end uddannelse af arbejdsgiverne. 5

6 Tabel 6 Hvad betyder MEST når I til sidst vælger den endelige kandidat? VÆLG 2 Procent Relevant erhvervserfaring 52% Relevant uddannelse 16% Motivation for jobbet 35% Personlige kompetencer 37% Personlig kemi til samtalen 54% Gode referencer 5% Andet 1% Kommentar: Virksomhederne efterspørger konkrete erfaringer fremfor teoretiske kvalifikationer. En opkvalificering af arbejdsstyrken bør i forhold til virksomhedernes efterspørgsel tilrettelægges på en måde, der er praksisorienteret og i så høj grad som muligt foregår i et virksomhedsmiljø, hvor man erhverver ny vide, og hvor læring hurtigt omsættes til praksis og kompetencer det er det praksisnære og erhvervskompetencer, der efterspørges af virksomhederne råd til jobsøgeren 1. råd: Fat dig i korthed Når det kommer til det skriftlige materiale, ser 86% helst, at dit CV maksimalt fylder 3 sider eller mindre. Herudaf forventer virksomhederne i overvejende grad (42%) et CV på 2 sider. Når det gælder ansøgningen skal den holdes på 1 side hvis du henvender dig til det private og især store virksomheder svarer, at ansøgningen skal være kortfattet. Der er en tendens til, at en ansøgning på 1½ side accepteres, hvis du søger i det offentlige. Figur 1 Figur 2 Hvor langt bør CV et være? 8% 6% 21% 23% 42% 1 side 2 sider 3 sider 4 sider >5 sider Hvor lang bør ansøgningen være? 1% 17% 1 side 27% 55% 1½ side 2 sider > 2 sider Tidsmæssigt svarer 25%, at de bruger under 2 minutter til første sortering af dit ansøgningsmateriale. Derfor er et overskueligt layout en stor hjælp til modtageren. 6

7 2. råd: Du skal brænde for jobbet Som det ses af nedenstående tabel, er din motivation for jobbet det næstvigtigste udover dit faglige match. Tabel 7 Hvilke 2 kriterier vægter du HØJEST i den skriftlige ansøgning? VÆLG 2 Procent Overskueligt layout 19% Motivation for jobbet 55% Ingen sproglige fejl 9% Fagligt match (uddannelse og erfaring) 7 Personligt match (egenskaber, værdier mm) 42% Ansøgningen skiller sig ud 5% I motivationsafsnittet har du virkelig mulighed for at brænde igennem og gøre din ansøgning personlig. 88% af virksomhederne svarer, at den bedste måde at overbevise modtageren om, at man er motiveret for jobbet, er ved at beskrive sin motivation for den konkrete jobfunktion. Hos store virksomheder er dette endnu mere udpræget, da hele 93% mener, at motivationen for jobfunktionen er vigtigst. Figur 3 Den gode motivation indeholder: % Motivation for jobfunktionen 15% Henvisning til hjemmesiden 3% Henvisning til omtale i medierne 41% Henvisning til virksomhedens værdier 34% Kender virk. via netværk 19% Henviser til personlig samtale Bemærk at virksomhederne har haft mulighed for at vælge 2 svar, derfor svarprocent over råd: Gå i dialog med arbejdsgiveren Af figur 4, på næste side, ses det tydeligt, at virksomhederne gerne vil kontaktes af jobsøgere, inden de søger en opslået stilling. 8 synes, det er en god eller rigtig god idé, under forudsætning af, at man har nogle relevante spørgsmål at stille. I forhold til uopfordret kontakt synes 72% af virksomhederne, at det er en god- eller rigtig god idé, at jobsøgere kontakter dem, inden de sender en uopfordret ansøgning. 7

8 Figur 4 Virksomhedens holdning til at jobsøgeren kontakter telefonisk 55% 49% 4 35% Ringer på opslåede job 3 23% 24% Ringer uopfordret 8% 5% 2% Rigtig god idé God idé Dårlig idé Rigtig dårlig idé I forbindelse med stillingsopslag oplever 53% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem, inden de søger jobbet. Ved den uopfordrede kontakt, oplever 67% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem inden. Slutteligt oplever hele 91% af virksomhederne, at færre end hver tiende kandidat ringer dem op, efter de har fået et afslag. Figur % 91% Hvor mange virksomheder oplever at jobsøgere kontakter dem? 67% På baggrund af et stillingsopslag? På baggrund af et afslag? % 21% 8% 9% 8% 6% 4% 2% < af jobsøgere 11-3 af jobsøgere 31- af jobsøgere > af jobsøgere Uopfordret? 8

9 Ud fra ovenstående figurer ses det, at virksomhederne ser positivt på at blive kontaktet af jobsøgere, både på opslåede stillinger og uopfordret. Det viser sig også, at overraskende få jobsøgere går i dialog med en potentiel arbejdsgiver, inden de søger job hos dem. Endnu mere markant er det, at så få jobsøgere søger afklaring på et afslag. 4. råd: Initiativ belønnes Som jobsøgende er det ikke nok at sætte sin lid til at alle job opslås på jobdatabaser. Ca. 12% af virksomhederne slår kun stillingsopslag op på deres hjemmeside. Derfor er det vigtigt, at man som jobsøger holder øje med virksomhedernes hjemmesider. Når der er en ansøgningsfrist i et stillingsopslag, er det vigtigt ikke at se denne som en deadline, men at få sendt en ansøgning af sted hurtigst muligt. Det viser sig, at hver tredje virksomhed i det private har oplevet at fjerne stillingsopslaget før ansøgningsfristens udløb pga. besættelse af stillingen. Figur 6 Har der været tilfælde hvor stillingsopslaget er fjernet før frist? (private virksomheder) 12% 32% Ja Nej Ved ikke 56% Herudover kan det tilføjes at ca. 48% af stillinger i det private besættes uden et stillingsopslag (se. tabel 5). For at få adgang til disse stillinger kræver det, at man som jobsøger afsætter ressourcer til at søge uopfordret og bruge sit netværk. Fejlagtigt tror mange jobsøgere, at uopfordrede henvendelser til det offentlige ikke skaber jobmuligheder. Det viser sig, at i 23% tilfælde af de seneste ansættelser i det offentlige, har de uopfordrede ansøgninger været brugt. (Se figur 5). 5. råd: Du kommer ikke uden om LinkedIn Generelt er brugen af LinkedIn i ansættelsesprocessen steget fra 3% til (se tabel 1). Som jobsøgende skal du være opmærksom på, hvordan du profilerer dig på de sociale medier, og hvad der dukker op, når man søger på dit navn eller adresse på internettet. Nedenstående figur viser, hvor meget private og offentlige virksomheder researcher på deres kommende medarbejder. 9

10 Figur 7 Hvor mange virksomheder researcher deres kommende medarbejder? 51% 52% % 25% 34% Private virksomheder Offentlige & selvejende Google LinkedIn Facebook Det er 24% af virksomhederne, der har en virksomhedsprofil på LinkedIn. Dette betyder, at du som jobsøgende kan få aktuel viden om virksomhederne. Som jobsøgende skal du derfor også være opmærksom på, hvordan du præsenterer dig, både på LinkedIn, men også på Facebook. LinkedIn kan desuden bruges til at søge inspiration, ved at se på andre profiler med samme uddannelse/erfaring som dig. 6. råd: Netværk mest effektive vej til job i den private sektor Netværk bruges oftest som en del af ansættelsesprocessen i det private og især hos de små virksomheder. Grunden til at store virksomheder bruger netværk mindre, kan tænkes at ligge i en mere formaliseret ansættelsesproces via en HR-afdeling. På baggrund af det faktum, at netværk indgår i 58% af ansættelser i det private, er det afgørende, at du som jobsøgende er proaktiv i forhold til at bruge og udvide dit netværk. Figur 8 Hvor ofte indgår brugen af netværk ved ansættelse 7 58% 55% 44% % Offentlig Privat Små virk. Store virk. 10

11 7. råd: Lav et målrettet CV Som jobsøgende skal dit CV være et dynamisk dokument, der er målrettet den enkelte virksomhed. Opbygningsmæssigt, foretrækker 52% det omvendt kronologiske CV, fremfor det funktionsopdelte, der foretrækkes af 37%. Nedenstående tabel viser, hvad virksomhederne finder positivt, og hvad du kan gøre for, at CV et bliver overskueligt og vedkommende. Tabel 8 Hvordan vurderer virksomhederne nedenstående? Virker positivt Ingen eller ringe betydning Virker negativt Der er billede på CV et? 73% 26% 1% Der er en kort profiltekst/resumé i begyndelsen af CV et 73% 26% 1% Jobsøgeren har fremhævet sine kernekompetencer i punktform 92% 7% 1% 8. råd: Du skal være skarp på dit faglige match Som jobsøgende skal du i din ansøgning være skarp på, hvordan du fagligt matcher jobbet ud fra din erfaring og uddannelsesmæssige baggrund, da dette vægtes højest hos virksomhederne (se virksomhedernes svar på, hvad de vægter højest i tabel 7). Når du har været til jobsamtalen og virksomhederne skal vælge den endelige kandidat, vægtes personlig kemi til samtalen højest i det offentlige, og herefter relevant erhvervserfaring. I det private vægtes relevant erhvervserfaring højest, og herefter personlig kemi. Figur 9 7 Følgende betyder mest i valg af endelig kandidat 54% 54% % 24% 43% 37% 34% 34% Private virksomheder Offentlige & selvejende 13% Relevant erhvervserfaring Relevant uddannelse Motivation for jobbet Personlige kompetencer Personlig kemi til samtalen 6% 5% Gode referencer 1% 1% Andet Bemærk at virksomhederne har haft mulighed for at vælge 2 svar, derfor svarprocent over

12 9. råd: Målret din jobsøgning til offentlige eller private virksomheder Det viser sig, at der er forskel på rekrutteringsadfærden hos henholdsvis offentlige og private virksomheder. I forbindelse med annoncering af jobs, bruges aviser mere i det offentlige end i det private. Når der annonceres på jobdatabaser, bruges Jobnet.dk oftest i det offentlige, hvor Jobindex.dk er mest brugt i det private. I forhold til sociale medier er LinkedIn mere brugt i det private, hvor 28% har en virksomhedsprofil i forhold til det offentlige, hvor 16% har en virksomhedsprofil. Offentlige institutioner synes i endnu højere grad, 95%, at det er en god idé eller rigtig god idé, at kandidaten ringer på stillingsopslag (generelt synes 85% af virksomhederne at det er en god eller rigtig god idé, jf. figur 5). Når det skrevne materiale vurderes, læser man i det offentlige ansøgningen først, hvor man i det private læser CV et først. Ligeledes vægtes ansøgningen højest i det offentligt, når der skal indkaldes til jobsamtale. I det private forholder dette sig omvendt. Figur % Hvad vægtes højest i valg af kandidat til jobsamtale? 57% 38% 12% 12% Private virksomheder Offentlige & Selvejende Ansøgning CV Ved ikke 12

13 10. råd: Målret din jobsøgning til store eller små virksomheder Som jobsøger er der forskelle, du skal være opmærksom på i forhold til, om du søger hos store eller små virksomheder. Dette gælder både offentlige og private. Store virksomheder benytter i højere grad stillingsopslag, når de skal ansætte. 77% har benyttet sig heraf ved seneste ansættelse, hvorimod det i små virksomheder er 42%. Omvendt forholder det sig ved brugen af netværk. Hos store virksomheder er netværk blevet brugt hos 44%, mens det hos små virksomheder er 55%. Store virksomheder bruger i højere grad deres hjemmeside og jobdatabaser som annonceringskanal. Specifikt er Jobindex.dk mest brugt hos store virksomheder. Hos små virksomheder ses der mest positivt på, at du som jobsøger møder op personligt. Det er ikke normalt, at der i små virksomheder trækkes referencer. Dette sker oftere i store virksomheder, hvor der også er tendens til at trække mere end én reference. 13

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Den gode ansøgning åbner døre

Den gode ansøgning åbner døre Kapitel 8 Den gode ansøgning åbner døre Hvor cv et med dine relevante kompetencer og kvalifikationer får dig med i bunken med interessante kandidater, er det ansøgningen, der skal overbevise modtageren

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Karriere og coaching - buzz eller behov?

Karriere og coaching - buzz eller behov? Karriere og coaching - buzz eller behov? Ledernes Hovedorganisation Juni 2007 Indledning For blot et par år siden var en karriere forbeholdt de få, der allerede var avanceret opad eller godt på vej i den

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Kapitel 6. Begynd med et brutto-cv

Kapitel 6. Begynd med et brutto-cv Kapitel 6 Dit Cv arbejder for dig Jobsøgning er en salgsproces, hvor du er produktet. Dit cv er den produktbeskrivelse, der skal sælge dig og dine kompetencer. At skrive et cv som arbejder for dig vil

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere