Udenrigsøkonomisk trendanalyse (Udenrigsministeriet): Danmarks økonomiske relationer med Kina facts og tendenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk trendanalyse (Udenrigsministeriet): Danmarks økonomiske relationer med Kina facts og tendenser"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk trendanalyse (Udenrigsministeriet): Danmarks økonomiske relationer med Kina facts og tendenser Regeringens målsætninger i fht. samhandel med Kina: Målsætningen i regeringens vækstmarkedsstrategi om mindst at fastholde den danske markedsandel i Kina er opfyldt. Markedsandelen relativt til den udvalgte referencegruppe af lignende eksportlande (Østrig, Belgien, Tyskland, Finland, Nederlandene og Sverige) er øget med 0,2 pct. point i For at nå den anden målsætning i vækststrategien skal vareeksporten yderligere øges med i alt 26 pct. mod 2016 i forhold til. Det vurderes at være ambitiøst, men også realistisk, da man oplevede et ekstraordinært fald i værdien af vareeksporten til Hong Kong i. Potentialet: Danmarks eksportpotentiale til Kina er fortsat meget stort. Det vurderes af Udenrigsministeriet, at væksten i vareeksporten frem mod 2025 kan fortsætte med 9,4 pct. om året, eller i alt 170 pct. Holder denne fremskrivning, da vil Kinas andel af dansk vareeksport øges fra 3,8 pct. i til 6,7 pct. i Det svarer til en stigning i dansk vareeksport til Kina mod 2025 på henved 36 mia. kr., hvilket udgør ca. 12 pct. af den forudsete samlede vækst i dansk vareeksport fra Mulighederne for dansk eksport til Kina vil blive øget inden for en bred række af områder. Det forventes, at den igangværende diversificering af eksporten vil fortsætte i takt med, at de kinesiske reformplaner implementeres med øget vægt på forbrug, teknologi og tjenesteydelser. Dansk økonomi er relativt blandt de mest Kina-orienterede i Europa, hvor Danmark er den næststørste investor og en af de største eksportører til Kina, når man opgør det per indbygger. Det giver en stor strategisk fordel i et forventet basisscenarie, hvor Kina i stigende grad vil være verdens vækstmotor. De tre nye vækstrådgivere på ambassaden i Beijing retter sig mod rådgivning om gennemførelsen af de store kinesiske reformplaner på centrale områder for dansk eksport, ligesom det dansk-kinesiske strategiske partnerskab søger at udvide kontakterne på en bred række af områder. Dansk eksport og investeringer - facts: Dansk samhandel med Kina udgjorde 5,7 pct. af Danmarks samlede udenrigshandel i. Danmark havde et bilateralt overskud på samhandelen på 3,8 mia.kr. Vare- og tjenesteeksporten er steget 11,8 pct. p.a. fra 2005 til, mens importen er steget 6,6 pct. p.a. De registrerede danske direkte investeringer i Kina var i 2013 omkring 61 mia.kr. De direkte investeringer genererede en formueindkomst på 5,5 mia.kr. i. Mens Danmarks Statistik har registreret ca. 600 danske datterselskaber i Kina med i alt knap ansatte, tyder lokale opgørelser på, at der er knap 500 selskaber med danske interesser i Kina med skønsmæssigt i alt ca ansatte. Kinas økonomi og handelsaftaler: De kinesiske reformplaner vil med en øget urbanisering og voksende middelklasse give øgede muligheder for dansk eksport. Risici og administrative vanskeligheder ved etablering i Kina overstiger fortsat de traditionelle nærmarkeder, men ligger på linje med andre vækstmarkeder - f.eks. Brasilien. Såfremt der mellem EU og Kina kan indgås en investeringsaftale og på længere sigt en frihandelsaftale, vil markedsadgangen til Kina blive forbedret, hvilket vil øge samhandel og investeringer. 1

2 Analysen: Denne udenrigsøkonomiske analyse fra Udenrigsministeriet vurderer udviklingen i Danmarks økonomiske relationer med Kina 1. Analysen viser et billede af fortsat markante vækstmuligheder for Danmark og dansk erhvervsliv i de kommende år. Analysen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriets udenrigsøkonomiske analyseenhed, den danske ambassade i Beijing og ministeriets landekontor med ansvar for Asien. Analysen kan sammen med andre udenrigsøkonomiske analyser findes på: 1. Dansk samhandel med Kina Danmarks samhandel med Kina er vokset med 117,2 pct. fra 2005 til. Den samlede eksport er øget med 173,9 pct., mens den samlede import er øget 77,8 pct., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Handel med Kina (inkl. Hongkong). ( og pct.) Handel med Kina og HK, e af samlet handel mia.kr pct. Pct. p.a Varer (FOB) 10,4 29,2 18,8 180,4% 12,1% 2,1% 4,7% Løbende Tjenester 10,6 28,3 17,7 167,5% 11,6% 4,0% 7,0% indtægter Varer og tjenester 21,0 57,5 36,6 173,9% 11,8% 2,8% 5,6% Varer (FOB) 22,5 39,1 16,6 73,6% 6,3% 5,1% 6,9% Løbende Tjenester 7,8 14,7 7,0 89,7% 7,4% 3,3% 4,1% udgifter Varer og tjenester 30,3 53,8 23,5 77,8% 6,6% 4,5% 5,8% Varer (FOB) -12,1-9,8 2,2 Nettoindtægter Tjenester 2,8 13,6 10,8 Varer og tjenester -9,2 3,8 13,0 Varer (FOB) 32,9 68,3 35,4 107,4% 8,4% 3,6% 5,7% Samhandel i Tjenester 18,4 43,1 24,7 134,6% 9,9% 3,7% 5,6% alt Varer og tjenester 51,3 111,2 60,1 117,2% 9,0% 3,6% 5,7% Danmarks Statistik. BB2: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land Hermed er vægten af Kina i Danmarks samlede udenrigshandel øget fra 3,6 pct. i 2005 til 5,7 pct. i, og et underskud i Kina-handelen på 9,2 mia.kr. i 2005 er vendt til et overskud på 3,8 mia.kr. i. Overskuddet er sammensat af et overskud i tjenestesamhandelen på 13,6 mia.kr. og et underskud i varesamhandelen på 9,8 mia.kr. Både udviklingen i vare- og tjenestesamhandelen har bidraget til det stigende overskud med henholdsvis 2,2 mia.kr. og 10,8 mia.kr. fra Hertil kommer en stigende nettoformueindkomst fra især direkte investeringer, som i beløb sig til 5,5 mia.kr. i Danmarks favør. Sammensætningen af handelen med Kina Vareeksporten til Kina er sammensat på tværs af en bred række af sektorer, hvor minkskind, lægemidler og maskiner til industrien sammenlagt stod for over halvdelen af vareeksporten i. Særlig eksporten af lægemidler er vokset i de seneste syv år, men også eksporten af kød har haft kraftig fremgang. Over de seneste år ses en generel vækst i eksporten på tværs af en række sektorer, som samlet medvirker til en øget differentiering. 1 Hvis ikke andet er nævnt forstås med Kina, Kina inklusive Hongkong. 2

3 Tabel 2. Største eksportvarekategorier til Kina,. (mia.kr. og pct.) Eksport mill.kr pct. p.a. I ALT , ,1 10,5% Huder,skind og pelsskind, uberedte 6.657,6 23,1% 3.773,3 12,7% Medicinske og pharmaceutiske produkter 5.862,9 20,3% 4.838,5 28,3% Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n ,0 8,6% 577,7 3,9% Kød og kødvarer 2.028,6 7,0% 1.606,9 25,2% Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n ,5 4,3% 805,3 16,0% Specialmaskiner til forskellige industrier 1.162,2 4,0% 490,0 8,1% Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 1.068,3 3,7% 291,2 4,7% Kraftmaskiner og motorer 971,0 3,4% -511,6-5,9% Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 744,5 2,6% 162,1 3,6% I alt 10 største ,5 77,1% ,3 Danmarks Statistik. Udenrigshandel. SITC2R4Y Omkring 24 pct. af vareimporten fra Kina bestod i af beklædningsgenstande, men ellers er importen mere bredt fordelt på mange kategorier, jf. tabel 3. Særligt importen af elektriske maskiner og IT-udstyr er steget i de seneste syv år. Tabel 3. Største importvarekategorier, (mia.kr. og pct.) Import mill.kr pct. p.a. I ALT , ,7 3,7% Beklædningsgenstande og -tilbehør 9.869,8 23,9% 2.341,9 3,9% Diverse forarbejdede varer, i.a.n ,6 9,1% 162,2 0,6% Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 3.609,4 8,7% 1.595,5 8,7% Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n ,8 6,4% 756,3 5,0% Metalvarer, i.a.n ,7 6,3% 550,6 3,4% Møbler 2.205,1 5,3% 27,5 0,2% App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse 1.667,1 4,0% -679,2-4,8% Andre transportmidler 1.387,4 3,4% 163,5 1,8% Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr 1.328,1 3,2% 554,8 8,0% I alt 10 største ,0 70,3% 5.473,2 Danmarks Statistik. SITC2R4Y: Udenrigshandel På tjenestesiden dominerer indtægter fra søfart i med 24,6 mia.kr., svarende til 86,7 pct. af tjenesteeksporten til Kina. Endvidere har Danmark indtægter fra licenser og royalties på 1,4 mia.kr. Tabel 4. Største kategorier af tjenester til Kina, (mia.kr. og pct.) Indtægter fra tjenesteseksport mill.kr pct. p.a. LØBENDE POSTER, TJENESTER 28,3 17,7 11,6% Søtransport 24,6 86,7% 15,9 12,4% Rejser 0,5 1,7% 0,3 12,4% Bygge- og anlægstjenester 0,3 1,2% -0,0-1,4% Royalties og licenser 1,4 4,8% 1,1 22,7% Telekommunikation, computer- og informationstjenester 0,1 0,5% -0,0-2,5% Andre forretningstjenester 1,1 3,7% 0,3 3,9% I alt 6 største 27,9 98,6% 17,6 Danmarks Statistik: BB2: Betalingsbalancen 3

4 Tjenesteimporten fra Kina består også overvejende af udgifter til søtransport med 10 mia.kr., svarende til 68 pct. af tjenesteimporten. Endvidere køber Danmark forretningstjenester for 2,5 mia.kr. og rejser (dvs. turisme til Kina) for 1 mia.kr. Tabel 5. Største kategorier af tjenester fra Kina,. og pct. Udgifter til tjenesteimport mill.kr pct. p.a. LØBENDE POSTER, TJENESTER 14,7 7,0 7,4% Søtransport 10,0 68,0% 4,6 7,0% Rejser 1,0 6,9% 0,4 5,6% Bygge- og anlægstjenester 0,3 2,1% 0,2 15,7% Telekommunikation, computer- og informationstjenester 0,3 1,8% 0,2 14,3% Andre forretningstjenester 2,5 16,8% 1,8 15,3% I alt 5 største 14,1 95,5% 7,2 Danmarks Statistik: BB2: Betalingsbalancen Tendensen til øget differentiering af den samlede eksport følger af den betydelige vækst i de fleste sektorer. Der var samtidig i en vis stagnation inden for de største områder med en begrænset stigning på søtransporten (på 1,5 pct. fra 2013 til ) og en mindre fald på landbrug. Faldet på skind fra 2013 til var signifikant målt i værdi på næsten 5,3 mia. kr., men skyldes udelukkende markante prisudsving. Således opretholdtes den samlede volumen af eksporten over året med en mindre stigning. Der er samtidig sket en vis normalisering af eksporten, så den i mindre grad går via Hongkong. Således ses et fald volumen af skind til Hongkong på knap skind og en øgning af volumen til fastlandet på skind. Parallelt hermed ses en stigning i en række øvrige eksportsektorer, som i vidt omfang kompenserede for værditabet på minkskind. Det gælder særligt medicin og lægemidler, men også en bred vifte at andre produkter som maskiner, forarbejdede varer, videnskabelige instrumenter og elektriske apparater. Samlet set er vurderingen, at disse forskydninger reflekterer udviklingen inden for den kinesiske økonomi i retning med øget vægt på forbrug og mere sofistikerede løsninger som den centrale vækstdriver. markedsstrategi - sammenligning af dansk vareeksport med andre landes vareeksport til Kina I foråret 2012 vedtog regeringen en vækstmarkedsstrategi for en række lovende danske eksportmarkeder, herunder Kina. Baggrunden var, at dansk eksport i en årrække ikke havde haft samme fremgang på disse markeder som flere af de lande, Danmark normalt sammenlignes med. Regeringen vurderede derfor, at der lå særligt store vækstpotentialer for dansk eksport på disse markeder, hvis der blev gjort en særlig indsats. Målsætningerne i markedsstrategien var bl.a., at Danmarks andel af eksporten til vækstmarkederne i forhold til referencegruppen 2 mindst skulle fastholdes på 2011-niveauet, og at værdien af vareeksporten skulle øges med mindst 50 pct. fra 2011 til Målsætningen om at fastholde den relative andel i forhold til referencegruppen opfyldt, også selv om eksporten via Hongkong, efter flere år med stor vækst, faldt markant i som følge af et stort prisfald på minkskind, jf. tabel 6. En del af disse skind sælges dog nu direkte til fastlandet. 2 Østrig, Belgien, Tyskland, Finland, Nederlandene og Sverige. 4

5 Tabel 6. Målsætninger i vækstmarkedsstrategi 2011 Mål 2016 Ændring Målopfyldelse Kina, inkl.hongkong, markedsandel 3,2% 3,4% 0,0% 0,2% Ja Kina, markedsandel 2,3% 2,9% 0,0% 0,6% ja HK, markedsandel 10,8% 7,8% 0,0% -3,0% Nej Kina, inkl. Hongkong, vækst mia.kr. 24,3 28,8 36,5 18,6% Nej Kina, vækst mia.kr. 15,1 21,8 22,7 44,1% (Ja) HK, vækst mia.kr. 9,2 7,0 13,7-23,6% Nej Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og egne beregninger Målsætningen om at øge dansk vareeksport til fastlands-kina med 50 pct. fra 2011 til 2016 næsten opfyldt allerede i, idet væksten de første tre år har været 44 pct. Opgøres Hongkong separat er dansk eksport faldet 23,6 pct. fra Dette indebærer, at for Kina samlet er målsætningen efter de forløbne to år foreløbig indfriet med 18,6 pct. ud af de målsatte 50 pct. For at nå vækstmålsætningen i 2016 skal eksporten yderligere øges med i alt 26 pct. i forhold til. Opgøres eksporten per indbygger ligger Danmark på over 1000 euros per dansker. Dermed har Danmark en af de største relative eksportvolumener blandt EU-landene. Ses bort fra Luxembourg, som ligger højt som følge af finansielle tjenesteydelser, og Belgien som følge af en omfattende diamanteksport, er Danmark således den næststørste eksportør per indbygger i varehandel efter Tyskland, og den største hvis man tager tjenesteydelser med. Figur 1: Handel med Kina inkl. Hongkong og Macao, opgjort per indbygger (varer med sort og tjenesteydelser med rød), 2013-tal Kilde: Eurostat, SITC & BOP, februar Da eksporten til Kina over de senere år oplever en højere vækst end til andre store eksportmarkeder, er tendensen, at eksporten til Kina vejer tungere som andel af den samlede danske eksport. Danmark oplever også en mere kontinuert vækst eksporten til Kina end de øvrige EU lande. 5

6 Figur 2: en i dansk samlet eksport til udvalgte lande, (pct.) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% Finland France and Monaco The Netherlands Kilde: Danmarks Statistik, februar 2015 (Kina inkl. Hongkong). UK Sweden Germany Norway USA China 2. Eksportpotentiale til Kina Eksportpotentialet til Kina er meget stort. Grundlæggende skyldes dette, at Kina efter de seneste årtiers markante økonomiske vækst er en meget stor økonomi, som forventes fortsat at vokse markant i de kommende år. Efterspørgslen i Kina på bl.a. danske varer og tjenester vil derfor vokse markant i de kommende år. I mange sammenhænge er det derfor begrænsninger på dansk produktion og konkurrenceevne, som sætter loft over, hvor meget dansk eksport kan øges til Kina. Det forhold, at Kinas økonomiske realvækst forventes at aftage til ca. 7 pct. i de kommende år lægger kun lille, hvis overhovedet nogen, begrænsning for dansk eksport. Fremskrives eksporten til fastlands-kina med samme metode som anvendes i Udenrigsministeriets Eksportudsigt, vil vareeksporten, eksklusive energivarer, øges knap 37 mia.kr. fra til 2025, svarende til omkring 9,4 pct. p.a. Hvis det samtidig antages, at den samlede danske vareeksport stiger med 4,0 pct. p.a., vil fastlands-kinas vægt i den samlede danske vareeksport (eksklusiv energivarer) øges fra 3,8 pct. i til 6,7 pct. i 2025, jf. figur 5 og 6. Figur 3 og 4: Fremskrivning af dansk vareeksport til Kina. (mia.kr. og pct.) Dansk vareeksport til Kina. Mill.kr. og som andel af samlet vareeksport, eksklusiv olie, gas og elektricitet. Løbende priser 0,25% Antagelser bag fremskrivningen af eksporten til Kina Dansk vareeksport til Kina, DKK af samlet vareeksport 0,20% % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Importandel af BNP af privat forbrug af indenlansk eftersp. 6

7 Sammenlignes fremskrivningen for eksportudviklingen til fastlands-kina med USA mod 2025, hvor eksportvæksten per år er 5,8 pct., fremgår det, at vækstbidraget på begge markeder vil være af omtrent samme størrelse med i alt ca. 36 mia. DKK. Samtidig vil værdien af den samlede vareeksport til fastlands-kina øges fra i dag at udgøre ca. halvdelen til i 2025 at udgøre ca. ¾ af eksporten til USA, jf. tabel 7. Tabel 7. Fremskrivning af dansk vareeksport til Kina og USA. og som andel af samlet vareeksport (eksklusiv energivarer) mia.kr p.a. i alt af vækst 2025 p.a. i alt af vækst Vareeksport til Kina 5,8 21,8 14,1% 3,8% 10,0% 58,7 9,4% 6,7% 12,0% Vareeksport til USA 23,9 41,7 5,8% 7,4% 11,2% 77,2 5,8% 8,8% 11,6% Hele vareeksporten 408,1 567,5 3,4% 100,0% 100,0% 873,7 4,0% 100,0% 100,0% Kilde: Danmarks Statistik, Oxford Economics og metoder for Udenrigsministeriets Eksportudsigt Det er indlysende, at en fremskrivning frem mod 2025 indeholder store usikkerheder. Særligt gælder dette for et marked som Kina, som må forventes at gennemgå store forandringer i de kommende år, både hvad angår sammensætningen af efterspørgslen, markedets karakter og handelsregime. Alle forhold, som spiller en meget stor rolle for dansk eksport. OECD konkluderer i sin seneste rapport om Kinas økonomiske situation fra marts 2015, at Kina efter i en årrække at have høstet gevinsterne af en demografisk dividende fremover vil høste gevinsterne af en reform-dividende. En væsentlig drivkraft i udviklingen vil være den tiltagende urbanisering. Den samlede urbanisering ventes frem mod 2020 at stige med over 100 mio. I tillæg hertil ventes omkring 100 mio. af de i alt 274 mio. migrantarbejdere i byerne at blive dækket af social- og sundhedsordninger, der også ventes at øge forbrugsraten. Derudover forventes en række initiativer at medvirke til en massiv stigning i middelklassen. Urbaniseringen vil såedes medføre en markant vækst af middeklassen i Kina. I 2000 udgjorde middelklassen ca. 4 pct. af den urbane kinesiske befolkning, mens andelen var steget til 68 pct. i Fremskrivninger fra McKinsey forudsiger, at tallet vil øges til 75 pct. i 2015, mens 45 pct. af den samlede kinesiske befolkning i 2025 kan defineres som tilhørende middelklassen. Den kinesiske middelklasses vækst åbner for et meget stort forbrugsmarked. Det forventes, at husstandsindkomsten i byerne vil være fordoblet i Der er generelt set en klar sammenhæng mellem urbaniseringsgrad og andel af tjenesteydelser i den samlede økonomi. I 2013 bidrog tjenesteydelser for første gang mere til den kinesiske vækst end produktionen. Herudover vil en række særlige forhold i Kina også bidrage til den samlede tendens med øget fokus på forbrugsdrevet vækst. Det gælder udbredelsen af pensions- og sundhedsordninger, en øget fertilitet som følge af lempelserne i et-barns-politikken, den øgede ældrebyrde samt de ventede lavere renteniveauer i takt med liberaliseringen af finansmarkederne. 7

8 Ifølge OECD vil den strukturelle og demografiske transformation sammen med generelt øgede indkomster øge efterspørgslen efter bl.a. sundhedsydelser, rekreation, kultur, uddannelse og andre services, samtidig med at der vil blive lagt vægt på standarder inden for kvalitet, miljømæssig regulering og forbrugerbeskyttelse. Samtidig er Kinas ambitioner på miljø- og energiområdet voksende i takt med en folkelig efterspørgsel og en mere konkurrencedygtig hjemlig industri. Således er investeringerne i bæredygtig energi i Kina i dag større end i Europa som helhed. Der ses også fortsat en meget betydelig prisdifferentiering på fødevarer, som er afledt af en stor efterspørgsel efter sikre og kvalitetsorienterede og udenlandske produkter. Urbaniseringen kan også give nye muligheder i både byudviklingen, inden for f.eks. sundhed, sygehuse, affald, vand, varme, energi og uddannelse og på landsiden, men det afleder krav om øget effektivitet og kvalitet i landbrugsproduktionen. 3. Danske investeringer i Kina og kinesiske i Danmark Det er vanskeligt at opgøre de faktiske beholdninger af direkte investeringer (FDI) mellem lande. Dette skyldes blandt andet, at en virksomhed kan vælge at foretage investeringer via et tredjeland, fx således at kinesiske investeringer i Danmark kan foretages via et datterselskab i Tyskland, Luxembourg eller Cayman Islands, og danske investeringer i Kina kan foretages via datterselskaber i Nederlandene eller Hongkong. Omfanget af disse investeringsstrømme via tredjelande kendes ikke. Med dette forbehold kan FDI-beholdningerne mellem Kina og Danmark beskrives som følger: Tabel 8. FDI-beholdninger mellem Danmark og Kina, Retningsprincip. og pct Udadgående direkte investeringer I Kina, inkl. HK 6,2 8,8 9,8 16,2 18,6 22,0 29,0 35,0 55,7 60,7 af samlet 1,3% 1,6% 1,6% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 3,5% 5,3% 5,7% Indadgående direkte investeringer Fra Kina, inkl. HK 1,5 1,1 1,4 2,1 1,9 1,0 2,0 2,0 1,7 0,3 af samlet 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% Nationalbanken. DNDIA Den danske FDI-beholdning i Kina er øget fra 6,2 mia.kr. i 2004 til 60,7 mia.kr. i 2013, og udgjorde dermed 5,7 pct. af samtlige danske udenlandske direkte investeringer i udlandet. Omvendt var de kinesiske investeringer i Danmark i 2012 kun 0,3 mia.kr. og udgjorde dermed kun 0,1 pct. af samtlige udenlandske investeringer i Danmark. Mens de kinesiske direkte investeringer i Danmark har kun lille betydning, så har danske investeringer i Kina stor betydning for dansk økonomi. Således er ca. 5 pct. af samtlige danske datterselskaber placeret i Kina, og disse beskæftigede i 2013 knap personer. Tabel 9. Danske datterselskaber i Kina, inklhongkong, antal og ansatte Antal af samtlige 3,4% 3,3% 3,7% 4,1% 4,5% 4,7% 5,0% Ansatte af samtlige 4,9% 5,0% 5,2% 6,9% 7,5% 7,5% 7,4% Kilde: Danmarks Statistik. OFATS4 8

9 Disse datterselskaber er udtryk for en internationalisering af dansk erhvervsliv, som bidrager til styrkelsen af dansk konkurrenceevne. Nogle af virksomhederne er handelskontorer eller transportvirksomheder, som primært betjener det kinesiske marked. Andre har produktion i Kina, som enten afsættes på det kinesiske marked, eksporteres ud af landet eller indgår i det danske moderselskabs værdikæde. Udover de selskaber, som er registreret hos Danmarks Statistik, findes i Kina en række konstruktioner med delt ejerskab eller lokale partnere, der er medvirkende til at drive dansk værdiskabelse. Disse selskaber knytter sig til hele spektret af danske virksomheder, fra SMVer over produktionsselskaber til de største virksomheder, herunder med store salgskanaler for nogle af de største danske virksomheder. Samlet set er vurderingen på basis af tal indsamlet af den danske ambassade i Beijing, at der er over ansatte hos virksomheder af dansk karakter i Kina. En indikation af betydningen for dansk økonomi og beskæftigelse af de danske datterselskaber i udlandet kan ses af, at nettoformueindkomsten som stammer fra danske direkte investeringer i Kina, er øget fra 1,8 mia.kr. i 2005 til 5,5 mia.kr. i og udgør 15,5 pct. af den samlede nettoformueindkomst, jf. tabel 10. Tabel 10. Nettoformueindkomst fra Kina fra direkte investeringer, mia.kr. og pct Nettoprovenu fra FDI fra Kina og Hongkong, mia.kr. 1,8 2,1 1,9 1,5 2,1 3,2 2,7 3,0 5,7 5,5 af samlet nettoprovenu fra FDI, pct. 14,0% 10,6% 14,6% 5,3% 9,0% 12,2% 9,2% 9,5% 12,7% 15,5% Kilde: Danmarks Statistik. BB2: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land Udviklingen er udtryk for, at danske datterselskaber i Kina er profitable og tilbagefører indkomst til Danmark. Samtidig udgør tilbageførslen et væsentligt bidrag til overskuddet på Danmarks betalingsbalance, som hermed styrker dansk økonomi og beskæftigelse. Sammenlignes med øvrige EU lande ses også, at Danmark per indbygger har en betydeligt større investeringer i Kina end de fleste øvrige EU-lande. Figur 3: Investeringer i Kina fra EU-landene opgjort per indbygger og i euro (2013-tal) Kilde: Eurostat, FDI, februar 2015 (Kina inkl. Hongkong). 9

10 4. Kinas økonomiske betydning for Danmark Kinas størrelse og vækstbidrag har stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Dels direkte for de varer og tjenester, som danske virksomheder afsætter i eller importerer fra Kina, og dels indirekte via væksten på Danmarks andre eksportmarkeder, som også stimuleres af væksten i Kina. Det forhold, at Danmark er blandt de EU-lande, der har den største eksport og den største investeringsvolumen per indbygger i Kina, samt har en meget betydelig værdiskabelse internt i Kina med delte ejerskaber, medfører, at den danske økonomi relativt set formentlig er den mest Kina-orienterede i Europa. Det giver en meget stor strategisk fordel i hovedscenariet, hvor Kina i stigende grad vil være verdens vækstmotor, og hvor væksten fremover i højere grad ventes rettet mod danske styrkeområder. Det betyder dog også, at den danske økonomi vil være relativt mere udsat for risici ved udsving fra dette hovedscenarie, hvorfor det er i dansk interesse, at de kinesiske økonomiske reformer fortsættes. Reformarbejdet underbygges bl.a. gennem aktivt myndighedssamarbejde, herunder gennem regeringsaftaler på en bred række af områder og særlige protokoller, som særligt på fødevareområdet giver markedsadgang. Regeringen har besluttet at udsende tre nye vækstrådgivere inden for landbrug, miljø og søfart, som skal rådgive om gennemførelsen af de store kinesiske reformplaner på centrale områder for dansk eksport. Der er også igangsat særlige initiativer vedr. energi og hospitalsområdet. Mulighederne for dansk eksport vil blive øget inden for en bred række af områder, idet det må forventes, at den igangværende differentiering af eksporten vil fortsætte i takt med de kinesiske reformplaner implementeres med øget vægt på forbrug, teknologi og tjenesteydelser. Udviklingen i den danske eksport til Kina, med øget efterspørgsel efter dyrere kvalitetsprodukter og en stærk vækst på sundhedsområdet, kan ses allerede i dag, mens den på andre områder, såsom kultur, uddannelse og tjenesteydelser, endnu er begrænset. Også på disse områder må der dog ventes at vise sig øgede muligheder over det kommende ti år. Størst potentiale er formentligt indenfor sundhedssektoren, især medicin og farmaceutiske præparater, hvor kombinationen af højere velstand, livsstilssygdomme og aldring i Kina giver meget store afsætningsmuligheder. Endvidere er der et stort potentiale for eksportører af fødevarer, hvor kinesiske forbrugere, hoteller og restauranter i stigende grad er kvalitetsbevidste, selvom priserne er højere end på lokalt producerede varer. Også indenfor miljø-, vand-, og energiteknologi ligger der et stort omstillingsbehov for kinesisk industri og infrastruktur, hvor Danmark har betydelige erfaringer og kompetencer, om end konkurrencen fra indenlandske producenter skærpes. Endvidere eksporterer Danmark allerede mange forskellige typer specialiserede maskiner til Kina, som med fornøden innovation i Danmark kan have et stort potentiale i Kina. Og endeligt har danske rederier, transportvirksomheder og havneoperatører store forretninger i Kina, som kan øges med fortsat vækst i Kina. Potentialet for investeringerne er også betydeligt. En lokal undersøgelse blandt danske datterselskaber i Kina viser, at de langt overvejende forventer øgede investeringer og ser optimistisk på de fremtidige markedsmuligheder. 10

11 Fortsat økonomisk vækst og et øget handelssamkvem med Kina vil styrke danske virksomheders globalisering og værdikæder. Hermed forbedres konkurrenceevnen til gavn for både dansk og kinesisk vækst og beskæftigelse. Samtidig vil øget import fra Kina føre til et forbedret bytteforhold for Danmark og dermed til højere realløn og velstand i Danmark 5. Udvidet markedsadgang Kina har været medlem af WTO siden 2001, hvilket i høj grad har medvirket til at fremme handel og investeringer mellem Kina og omverdenen, herunder Danmark. EU har ikke aktuelt planer om at indlede forhandlinger om en omfattende frihandelsaftale, som også omfatter handel med varer og tjenesteydelser. I første omgang har Kommissionen kun mandat til at forhandle en investeringsaftale, som udover klassisk investeringsbeskyttelse også omfatter markedsadgang for investeringsrelaterede tjenesteydelser (GATS mode 3, etablering af virksomhed og delvis mode 4, midlertidigt ophold af tjenesteydere ). Det er indskrevet i mandatet, at Kommissionen på sigt har mulighed for at udvide forhandlingsområdet til også at omfatte mode 1 (grænseoverskridende tjenesteydelser) og mode 2 (forbrug i udlandet), idet det ellers er usikkert, om aftalen vil kunne godkendes i WTO som værende i overensstemmelse med GATS art. V om bilaterale og regionale frihandelsaftaler. En aftale vil i givet fald betyde, at EU s og dermed danske virksomheder vil kunne få adgang til at investere i det store, hidtil lukkede kinesiske marked for offentlige tjenesteydelser som telekommunikation og transport. På andre områder er aftalen dækket af en række eksisterende nationale investeringsbeskyttelsesaftaler mellem Kina og de enkelte medlemslande. Fra EU s side ses forhandlingerne om investeringsaftalen som et nødvendigt første skridt. En eventuel frihandelsaftale ligger dermed længere ude i fremtiden. EU s generelle tilgang er at søge brede og omfattende frihandelsaftaler, der også inkluderer forpligtelser på fx serviceydelser, offentlige indkøb og IPR alle områder, der kræver yderligere reformer i Kina, men som er meget væsentlige for europæiske og danske virksomheder. Kina fører derimod en aktiv politik for at indgå mere målrettede og snævre frihandelsaftaler, der i høj grad fokuserer på toldnedsættelser. En række lande med tilsvarende kompetencer som Danmark, såsom Australien, New Zealand, Sydkorea, Chile og Schweiz, har allerede indgået frihandelsaftaler med Kina med betydelige nedbringelse af toldbarrierer til følge. Samtidig indgår Kina i overvejelser eller drøftelser om andre større regionale frihandelsaftaler i Asien og Stillehavet. Denne situation risikerer at udhule de danske virksomheders konkurrenceevne i visse sektorer på det kinesiske marked. Særligt landbrugsområdet må ventes påvirket som følge af blandt andet New Zealands og Australiens aftaler. Det er forbundet med risiko at drive forretning i Kina. I tillæg til de normale kommercielle og konkurrenceprægede risici er der politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle risici og vanskeligheder at tage hensyn til. I forhold til andre fjernmarkeder udenfor OECD er risici på Kina imidlertid næppe større. Udenrigsministeriet, 27. april

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport Oktober 2013 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA Af konsulent Kathrine Klitskov, kakj@di.dk og Afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, pth@di.dk USA er en vigtig samhandelspartner

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet

Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet DI Marts 212 Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet Af stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) og cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere