Udenrigsøkonomisk trendanalyse (Udenrigsministeriet): Danmarks økonomiske relationer med Kina facts og tendenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk trendanalyse (Udenrigsministeriet): Danmarks økonomiske relationer med Kina facts og tendenser"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk trendanalyse (Udenrigsministeriet): Danmarks økonomiske relationer med Kina facts og tendenser Regeringens målsætninger i fht. samhandel med Kina: Målsætningen i regeringens vækstmarkedsstrategi om mindst at fastholde den danske markedsandel i Kina er opfyldt. Markedsandelen relativt til den udvalgte referencegruppe af lignende eksportlande (Østrig, Belgien, Tyskland, Finland, Nederlandene og Sverige) er øget med 0,2 pct. point i For at nå den anden målsætning i vækststrategien skal vareeksporten yderligere øges med i alt 26 pct. mod 2016 i forhold til. Det vurderes at være ambitiøst, men også realistisk, da man oplevede et ekstraordinært fald i værdien af vareeksporten til Hong Kong i. Potentialet: Danmarks eksportpotentiale til Kina er fortsat meget stort. Det vurderes af Udenrigsministeriet, at væksten i vareeksporten frem mod 2025 kan fortsætte med 9,4 pct. om året, eller i alt 170 pct. Holder denne fremskrivning, da vil Kinas andel af dansk vareeksport øges fra 3,8 pct. i til 6,7 pct. i Det svarer til en stigning i dansk vareeksport til Kina mod 2025 på henved 36 mia. kr., hvilket udgør ca. 12 pct. af den forudsete samlede vækst i dansk vareeksport fra Mulighederne for dansk eksport til Kina vil blive øget inden for en bred række af områder. Det forventes, at den igangværende diversificering af eksporten vil fortsætte i takt med, at de kinesiske reformplaner implementeres med øget vægt på forbrug, teknologi og tjenesteydelser. Dansk økonomi er relativt blandt de mest Kina-orienterede i Europa, hvor Danmark er den næststørste investor og en af de største eksportører til Kina, når man opgør det per indbygger. Det giver en stor strategisk fordel i et forventet basisscenarie, hvor Kina i stigende grad vil være verdens vækstmotor. De tre nye vækstrådgivere på ambassaden i Beijing retter sig mod rådgivning om gennemførelsen af de store kinesiske reformplaner på centrale områder for dansk eksport, ligesom det dansk-kinesiske strategiske partnerskab søger at udvide kontakterne på en bred række af områder. Dansk eksport og investeringer - facts: Dansk samhandel med Kina udgjorde 5,7 pct. af Danmarks samlede udenrigshandel i. Danmark havde et bilateralt overskud på samhandelen på 3,8 mia.kr. Vare- og tjenesteeksporten er steget 11,8 pct. p.a. fra 2005 til, mens importen er steget 6,6 pct. p.a. De registrerede danske direkte investeringer i Kina var i 2013 omkring 61 mia.kr. De direkte investeringer genererede en formueindkomst på 5,5 mia.kr. i. Mens Danmarks Statistik har registreret ca. 600 danske datterselskaber i Kina med i alt knap ansatte, tyder lokale opgørelser på, at der er knap 500 selskaber med danske interesser i Kina med skønsmæssigt i alt ca ansatte. Kinas økonomi og handelsaftaler: De kinesiske reformplaner vil med en øget urbanisering og voksende middelklasse give øgede muligheder for dansk eksport. Risici og administrative vanskeligheder ved etablering i Kina overstiger fortsat de traditionelle nærmarkeder, men ligger på linje med andre vækstmarkeder - f.eks. Brasilien. Såfremt der mellem EU og Kina kan indgås en investeringsaftale og på længere sigt en frihandelsaftale, vil markedsadgangen til Kina blive forbedret, hvilket vil øge samhandel og investeringer. 1

2 Analysen: Denne udenrigsøkonomiske analyse fra Udenrigsministeriet vurderer udviklingen i Danmarks økonomiske relationer med Kina 1. Analysen viser et billede af fortsat markante vækstmuligheder for Danmark og dansk erhvervsliv i de kommende år. Analysen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriets udenrigsøkonomiske analyseenhed, den danske ambassade i Beijing og ministeriets landekontor med ansvar for Asien. Analysen kan sammen med andre udenrigsøkonomiske analyser findes på: 1. Dansk samhandel med Kina Danmarks samhandel med Kina er vokset med 117,2 pct. fra 2005 til. Den samlede eksport er øget med 173,9 pct., mens den samlede import er øget 77,8 pct., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Handel med Kina (inkl. Hongkong). ( og pct.) Handel med Kina og HK, e af samlet handel mia.kr pct. Pct. p.a Varer (FOB) 10,4 29,2 18,8 180,4% 12,1% 2,1% 4,7% Løbende Tjenester 10,6 28,3 17,7 167,5% 11,6% 4,0% 7,0% indtægter Varer og tjenester 21,0 57,5 36,6 173,9% 11,8% 2,8% 5,6% Varer (FOB) 22,5 39,1 16,6 73,6% 6,3% 5,1% 6,9% Løbende Tjenester 7,8 14,7 7,0 89,7% 7,4% 3,3% 4,1% udgifter Varer og tjenester 30,3 53,8 23,5 77,8% 6,6% 4,5% 5,8% Varer (FOB) -12,1-9,8 2,2 Nettoindtægter Tjenester 2,8 13,6 10,8 Varer og tjenester -9,2 3,8 13,0 Varer (FOB) 32,9 68,3 35,4 107,4% 8,4% 3,6% 5,7% Samhandel i Tjenester 18,4 43,1 24,7 134,6% 9,9% 3,7% 5,6% alt Varer og tjenester 51,3 111,2 60,1 117,2% 9,0% 3,6% 5,7% Danmarks Statistik. BB2: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land Hermed er vægten af Kina i Danmarks samlede udenrigshandel øget fra 3,6 pct. i 2005 til 5,7 pct. i, og et underskud i Kina-handelen på 9,2 mia.kr. i 2005 er vendt til et overskud på 3,8 mia.kr. i. Overskuddet er sammensat af et overskud i tjenestesamhandelen på 13,6 mia.kr. og et underskud i varesamhandelen på 9,8 mia.kr. Både udviklingen i vare- og tjenestesamhandelen har bidraget til det stigende overskud med henholdsvis 2,2 mia.kr. og 10,8 mia.kr. fra Hertil kommer en stigende nettoformueindkomst fra især direkte investeringer, som i beløb sig til 5,5 mia.kr. i Danmarks favør. Sammensætningen af handelen med Kina Vareeksporten til Kina er sammensat på tværs af en bred række af sektorer, hvor minkskind, lægemidler og maskiner til industrien sammenlagt stod for over halvdelen af vareeksporten i. Særlig eksporten af lægemidler er vokset i de seneste syv år, men også eksporten af kød har haft kraftig fremgang. Over de seneste år ses en generel vækst i eksporten på tværs af en række sektorer, som samlet medvirker til en øget differentiering. 1 Hvis ikke andet er nævnt forstås med Kina, Kina inklusive Hongkong. 2

3 Tabel 2. Største eksportvarekategorier til Kina,. (mia.kr. og pct.) Eksport mill.kr pct. p.a. I ALT , ,1 10,5% Huder,skind og pelsskind, uberedte 6.657,6 23,1% 3.773,3 12,7% Medicinske og pharmaceutiske produkter 5.862,9 20,3% 4.838,5 28,3% Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n ,0 8,6% 577,7 3,9% Kød og kødvarer 2.028,6 7,0% 1.606,9 25,2% Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n ,5 4,3% 805,3 16,0% Specialmaskiner til forskellige industrier 1.162,2 4,0% 490,0 8,1% Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 1.068,3 3,7% 291,2 4,7% Kraftmaskiner og motorer 971,0 3,4% -511,6-5,9% Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 744,5 2,6% 162,1 3,6% I alt 10 største ,5 77,1% ,3 Danmarks Statistik. Udenrigshandel. SITC2R4Y Omkring 24 pct. af vareimporten fra Kina bestod i af beklædningsgenstande, men ellers er importen mere bredt fordelt på mange kategorier, jf. tabel 3. Særligt importen af elektriske maskiner og IT-udstyr er steget i de seneste syv år. Tabel 3. Største importvarekategorier, (mia.kr. og pct.) Import mill.kr pct. p.a. I ALT , ,7 3,7% Beklædningsgenstande og -tilbehør 9.869,8 23,9% 2.341,9 3,9% Diverse forarbejdede varer, i.a.n ,6 9,1% 162,2 0,6% Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 3.609,4 8,7% 1.595,5 8,7% Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n ,8 6,4% 756,3 5,0% Metalvarer, i.a.n ,7 6,3% 550,6 3,4% Møbler 2.205,1 5,3% 27,5 0,2% App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse 1.667,1 4,0% -679,2-4,8% Andre transportmidler 1.387,4 3,4% 163,5 1,8% Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr 1.328,1 3,2% 554,8 8,0% I alt 10 største ,0 70,3% 5.473,2 Danmarks Statistik. SITC2R4Y: Udenrigshandel På tjenestesiden dominerer indtægter fra søfart i med 24,6 mia.kr., svarende til 86,7 pct. af tjenesteeksporten til Kina. Endvidere har Danmark indtægter fra licenser og royalties på 1,4 mia.kr. Tabel 4. Største kategorier af tjenester til Kina, (mia.kr. og pct.) Indtægter fra tjenesteseksport mill.kr pct. p.a. LØBENDE POSTER, TJENESTER 28,3 17,7 11,6% Søtransport 24,6 86,7% 15,9 12,4% Rejser 0,5 1,7% 0,3 12,4% Bygge- og anlægstjenester 0,3 1,2% -0,0-1,4% Royalties og licenser 1,4 4,8% 1,1 22,7% Telekommunikation, computer- og informationstjenester 0,1 0,5% -0,0-2,5% Andre forretningstjenester 1,1 3,7% 0,3 3,9% I alt 6 største 27,9 98,6% 17,6 Danmarks Statistik: BB2: Betalingsbalancen 3

4 Tjenesteimporten fra Kina består også overvejende af udgifter til søtransport med 10 mia.kr., svarende til 68 pct. af tjenesteimporten. Endvidere køber Danmark forretningstjenester for 2,5 mia.kr. og rejser (dvs. turisme til Kina) for 1 mia.kr. Tabel 5. Største kategorier af tjenester fra Kina,. og pct. Udgifter til tjenesteimport mill.kr pct. p.a. LØBENDE POSTER, TJENESTER 14,7 7,0 7,4% Søtransport 10,0 68,0% 4,6 7,0% Rejser 1,0 6,9% 0,4 5,6% Bygge- og anlægstjenester 0,3 2,1% 0,2 15,7% Telekommunikation, computer- og informationstjenester 0,3 1,8% 0,2 14,3% Andre forretningstjenester 2,5 16,8% 1,8 15,3% I alt 5 største 14,1 95,5% 7,2 Danmarks Statistik: BB2: Betalingsbalancen Tendensen til øget differentiering af den samlede eksport følger af den betydelige vækst i de fleste sektorer. Der var samtidig i en vis stagnation inden for de største områder med en begrænset stigning på søtransporten (på 1,5 pct. fra 2013 til ) og en mindre fald på landbrug. Faldet på skind fra 2013 til var signifikant målt i værdi på næsten 5,3 mia. kr., men skyldes udelukkende markante prisudsving. Således opretholdtes den samlede volumen af eksporten over året med en mindre stigning. Der er samtidig sket en vis normalisering af eksporten, så den i mindre grad går via Hongkong. Således ses et fald volumen af skind til Hongkong på knap skind og en øgning af volumen til fastlandet på skind. Parallelt hermed ses en stigning i en række øvrige eksportsektorer, som i vidt omfang kompenserede for værditabet på minkskind. Det gælder særligt medicin og lægemidler, men også en bred vifte at andre produkter som maskiner, forarbejdede varer, videnskabelige instrumenter og elektriske apparater. Samlet set er vurderingen, at disse forskydninger reflekterer udviklingen inden for den kinesiske økonomi i retning med øget vægt på forbrug og mere sofistikerede løsninger som den centrale vækstdriver. markedsstrategi - sammenligning af dansk vareeksport med andre landes vareeksport til Kina I foråret 2012 vedtog regeringen en vækstmarkedsstrategi for en række lovende danske eksportmarkeder, herunder Kina. Baggrunden var, at dansk eksport i en årrække ikke havde haft samme fremgang på disse markeder som flere af de lande, Danmark normalt sammenlignes med. Regeringen vurderede derfor, at der lå særligt store vækstpotentialer for dansk eksport på disse markeder, hvis der blev gjort en særlig indsats. Målsætningerne i markedsstrategien var bl.a., at Danmarks andel af eksporten til vækstmarkederne i forhold til referencegruppen 2 mindst skulle fastholdes på 2011-niveauet, og at værdien af vareeksporten skulle øges med mindst 50 pct. fra 2011 til Målsætningen om at fastholde den relative andel i forhold til referencegruppen opfyldt, også selv om eksporten via Hongkong, efter flere år med stor vækst, faldt markant i som følge af et stort prisfald på minkskind, jf. tabel 6. En del af disse skind sælges dog nu direkte til fastlandet. 2 Østrig, Belgien, Tyskland, Finland, Nederlandene og Sverige. 4

5 Tabel 6. Målsætninger i vækstmarkedsstrategi 2011 Mål 2016 Ændring Målopfyldelse Kina, inkl.hongkong, markedsandel 3,2% 3,4% 0,0% 0,2% Ja Kina, markedsandel 2,3% 2,9% 0,0% 0,6% ja HK, markedsandel 10,8% 7,8% 0,0% -3,0% Nej Kina, inkl. Hongkong, vækst mia.kr. 24,3 28,8 36,5 18,6% Nej Kina, vækst mia.kr. 15,1 21,8 22,7 44,1% (Ja) HK, vækst mia.kr. 9,2 7,0 13,7-23,6% Nej Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og egne beregninger Målsætningen om at øge dansk vareeksport til fastlands-kina med 50 pct. fra 2011 til 2016 næsten opfyldt allerede i, idet væksten de første tre år har været 44 pct. Opgøres Hongkong separat er dansk eksport faldet 23,6 pct. fra Dette indebærer, at for Kina samlet er målsætningen efter de forløbne to år foreløbig indfriet med 18,6 pct. ud af de målsatte 50 pct. For at nå vækstmålsætningen i 2016 skal eksporten yderligere øges med i alt 26 pct. i forhold til. Opgøres eksporten per indbygger ligger Danmark på over 1000 euros per dansker. Dermed har Danmark en af de største relative eksportvolumener blandt EU-landene. Ses bort fra Luxembourg, som ligger højt som følge af finansielle tjenesteydelser, og Belgien som følge af en omfattende diamanteksport, er Danmark således den næststørste eksportør per indbygger i varehandel efter Tyskland, og den største hvis man tager tjenesteydelser med. Figur 1: Handel med Kina inkl. Hongkong og Macao, opgjort per indbygger (varer med sort og tjenesteydelser med rød), 2013-tal Kilde: Eurostat, SITC & BOP, februar Da eksporten til Kina over de senere år oplever en højere vækst end til andre store eksportmarkeder, er tendensen, at eksporten til Kina vejer tungere som andel af den samlede danske eksport. Danmark oplever også en mere kontinuert vækst eksporten til Kina end de øvrige EU lande. 5

6 Figur 2: en i dansk samlet eksport til udvalgte lande, (pct.) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% Finland France and Monaco The Netherlands Kilde: Danmarks Statistik, februar 2015 (Kina inkl. Hongkong). UK Sweden Germany Norway USA China 2. Eksportpotentiale til Kina Eksportpotentialet til Kina er meget stort. Grundlæggende skyldes dette, at Kina efter de seneste årtiers markante økonomiske vækst er en meget stor økonomi, som forventes fortsat at vokse markant i de kommende år. Efterspørgslen i Kina på bl.a. danske varer og tjenester vil derfor vokse markant i de kommende år. I mange sammenhænge er det derfor begrænsninger på dansk produktion og konkurrenceevne, som sætter loft over, hvor meget dansk eksport kan øges til Kina. Det forhold, at Kinas økonomiske realvækst forventes at aftage til ca. 7 pct. i de kommende år lægger kun lille, hvis overhovedet nogen, begrænsning for dansk eksport. Fremskrives eksporten til fastlands-kina med samme metode som anvendes i Udenrigsministeriets Eksportudsigt, vil vareeksporten, eksklusive energivarer, øges knap 37 mia.kr. fra til 2025, svarende til omkring 9,4 pct. p.a. Hvis det samtidig antages, at den samlede danske vareeksport stiger med 4,0 pct. p.a., vil fastlands-kinas vægt i den samlede danske vareeksport (eksklusiv energivarer) øges fra 3,8 pct. i til 6,7 pct. i 2025, jf. figur 5 og 6. Figur 3 og 4: Fremskrivning af dansk vareeksport til Kina. (mia.kr. og pct.) Dansk vareeksport til Kina. Mill.kr. og som andel af samlet vareeksport, eksklusiv olie, gas og elektricitet. Løbende priser 0,25% Antagelser bag fremskrivningen af eksporten til Kina Dansk vareeksport til Kina, DKK af samlet vareeksport 0,20% % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Importandel af BNP af privat forbrug af indenlansk eftersp. 6

7 Sammenlignes fremskrivningen for eksportudviklingen til fastlands-kina med USA mod 2025, hvor eksportvæksten per år er 5,8 pct., fremgår det, at vækstbidraget på begge markeder vil være af omtrent samme størrelse med i alt ca. 36 mia. DKK. Samtidig vil værdien af den samlede vareeksport til fastlands-kina øges fra i dag at udgøre ca. halvdelen til i 2025 at udgøre ca. ¾ af eksporten til USA, jf. tabel 7. Tabel 7. Fremskrivning af dansk vareeksport til Kina og USA. og som andel af samlet vareeksport (eksklusiv energivarer) mia.kr p.a. i alt af vækst 2025 p.a. i alt af vækst Vareeksport til Kina 5,8 21,8 14,1% 3,8% 10,0% 58,7 9,4% 6,7% 12,0% Vareeksport til USA 23,9 41,7 5,8% 7,4% 11,2% 77,2 5,8% 8,8% 11,6% Hele vareeksporten 408,1 567,5 3,4% 100,0% 100,0% 873,7 4,0% 100,0% 100,0% Kilde: Danmarks Statistik, Oxford Economics og metoder for Udenrigsministeriets Eksportudsigt Det er indlysende, at en fremskrivning frem mod 2025 indeholder store usikkerheder. Særligt gælder dette for et marked som Kina, som må forventes at gennemgå store forandringer i de kommende år, både hvad angår sammensætningen af efterspørgslen, markedets karakter og handelsregime. Alle forhold, som spiller en meget stor rolle for dansk eksport. OECD konkluderer i sin seneste rapport om Kinas økonomiske situation fra marts 2015, at Kina efter i en årrække at have høstet gevinsterne af en demografisk dividende fremover vil høste gevinsterne af en reform-dividende. En væsentlig drivkraft i udviklingen vil være den tiltagende urbanisering. Den samlede urbanisering ventes frem mod 2020 at stige med over 100 mio. I tillæg hertil ventes omkring 100 mio. af de i alt 274 mio. migrantarbejdere i byerne at blive dækket af social- og sundhedsordninger, der også ventes at øge forbrugsraten. Derudover forventes en række initiativer at medvirke til en massiv stigning i middelklassen. Urbaniseringen vil såedes medføre en markant vækst af middeklassen i Kina. I 2000 udgjorde middelklassen ca. 4 pct. af den urbane kinesiske befolkning, mens andelen var steget til 68 pct. i Fremskrivninger fra McKinsey forudsiger, at tallet vil øges til 75 pct. i 2015, mens 45 pct. af den samlede kinesiske befolkning i 2025 kan defineres som tilhørende middelklassen. Den kinesiske middelklasses vækst åbner for et meget stort forbrugsmarked. Det forventes, at husstandsindkomsten i byerne vil være fordoblet i Der er generelt set en klar sammenhæng mellem urbaniseringsgrad og andel af tjenesteydelser i den samlede økonomi. I 2013 bidrog tjenesteydelser for første gang mere til den kinesiske vækst end produktionen. Herudover vil en række særlige forhold i Kina også bidrage til den samlede tendens med øget fokus på forbrugsdrevet vækst. Det gælder udbredelsen af pensions- og sundhedsordninger, en øget fertilitet som følge af lempelserne i et-barns-politikken, den øgede ældrebyrde samt de ventede lavere renteniveauer i takt med liberaliseringen af finansmarkederne. 7

8 Ifølge OECD vil den strukturelle og demografiske transformation sammen med generelt øgede indkomster øge efterspørgslen efter bl.a. sundhedsydelser, rekreation, kultur, uddannelse og andre services, samtidig med at der vil blive lagt vægt på standarder inden for kvalitet, miljømæssig regulering og forbrugerbeskyttelse. Samtidig er Kinas ambitioner på miljø- og energiområdet voksende i takt med en folkelig efterspørgsel og en mere konkurrencedygtig hjemlig industri. Således er investeringerne i bæredygtig energi i Kina i dag større end i Europa som helhed. Der ses også fortsat en meget betydelig prisdifferentiering på fødevarer, som er afledt af en stor efterspørgsel efter sikre og kvalitetsorienterede og udenlandske produkter. Urbaniseringen kan også give nye muligheder i både byudviklingen, inden for f.eks. sundhed, sygehuse, affald, vand, varme, energi og uddannelse og på landsiden, men det afleder krav om øget effektivitet og kvalitet i landbrugsproduktionen. 3. Danske investeringer i Kina og kinesiske i Danmark Det er vanskeligt at opgøre de faktiske beholdninger af direkte investeringer (FDI) mellem lande. Dette skyldes blandt andet, at en virksomhed kan vælge at foretage investeringer via et tredjeland, fx således at kinesiske investeringer i Danmark kan foretages via et datterselskab i Tyskland, Luxembourg eller Cayman Islands, og danske investeringer i Kina kan foretages via datterselskaber i Nederlandene eller Hongkong. Omfanget af disse investeringsstrømme via tredjelande kendes ikke. Med dette forbehold kan FDI-beholdningerne mellem Kina og Danmark beskrives som følger: Tabel 8. FDI-beholdninger mellem Danmark og Kina, Retningsprincip. og pct Udadgående direkte investeringer I Kina, inkl. HK 6,2 8,8 9,8 16,2 18,6 22,0 29,0 35,0 55,7 60,7 af samlet 1,3% 1,6% 1,6% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 3,5% 5,3% 5,7% Indadgående direkte investeringer Fra Kina, inkl. HK 1,5 1,1 1,4 2,1 1,9 1,0 2,0 2,0 1,7 0,3 af samlet 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% Nationalbanken. DNDIA Den danske FDI-beholdning i Kina er øget fra 6,2 mia.kr. i 2004 til 60,7 mia.kr. i 2013, og udgjorde dermed 5,7 pct. af samtlige danske udenlandske direkte investeringer i udlandet. Omvendt var de kinesiske investeringer i Danmark i 2012 kun 0,3 mia.kr. og udgjorde dermed kun 0,1 pct. af samtlige udenlandske investeringer i Danmark. Mens de kinesiske direkte investeringer i Danmark har kun lille betydning, så har danske investeringer i Kina stor betydning for dansk økonomi. Således er ca. 5 pct. af samtlige danske datterselskaber placeret i Kina, og disse beskæftigede i 2013 knap personer. Tabel 9. Danske datterselskaber i Kina, inklhongkong, antal og ansatte Antal af samtlige 3,4% 3,3% 3,7% 4,1% 4,5% 4,7% 5,0% Ansatte af samtlige 4,9% 5,0% 5,2% 6,9% 7,5% 7,5% 7,4% Kilde: Danmarks Statistik. OFATS4 8

9 Disse datterselskaber er udtryk for en internationalisering af dansk erhvervsliv, som bidrager til styrkelsen af dansk konkurrenceevne. Nogle af virksomhederne er handelskontorer eller transportvirksomheder, som primært betjener det kinesiske marked. Andre har produktion i Kina, som enten afsættes på det kinesiske marked, eksporteres ud af landet eller indgår i det danske moderselskabs værdikæde. Udover de selskaber, som er registreret hos Danmarks Statistik, findes i Kina en række konstruktioner med delt ejerskab eller lokale partnere, der er medvirkende til at drive dansk værdiskabelse. Disse selskaber knytter sig til hele spektret af danske virksomheder, fra SMVer over produktionsselskaber til de største virksomheder, herunder med store salgskanaler for nogle af de største danske virksomheder. Samlet set er vurderingen på basis af tal indsamlet af den danske ambassade i Beijing, at der er over ansatte hos virksomheder af dansk karakter i Kina. En indikation af betydningen for dansk økonomi og beskæftigelse af de danske datterselskaber i udlandet kan ses af, at nettoformueindkomsten som stammer fra danske direkte investeringer i Kina, er øget fra 1,8 mia.kr. i 2005 til 5,5 mia.kr. i og udgør 15,5 pct. af den samlede nettoformueindkomst, jf. tabel 10. Tabel 10. Nettoformueindkomst fra Kina fra direkte investeringer, mia.kr. og pct Nettoprovenu fra FDI fra Kina og Hongkong, mia.kr. 1,8 2,1 1,9 1,5 2,1 3,2 2,7 3,0 5,7 5,5 af samlet nettoprovenu fra FDI, pct. 14,0% 10,6% 14,6% 5,3% 9,0% 12,2% 9,2% 9,5% 12,7% 15,5% Kilde: Danmarks Statistik. BB2: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land Udviklingen er udtryk for, at danske datterselskaber i Kina er profitable og tilbagefører indkomst til Danmark. Samtidig udgør tilbageførslen et væsentligt bidrag til overskuddet på Danmarks betalingsbalance, som hermed styrker dansk økonomi og beskæftigelse. Sammenlignes med øvrige EU lande ses også, at Danmark per indbygger har en betydeligt større investeringer i Kina end de fleste øvrige EU-lande. Figur 3: Investeringer i Kina fra EU-landene opgjort per indbygger og i euro (2013-tal) Kilde: Eurostat, FDI, februar 2015 (Kina inkl. Hongkong). 9

10 4. Kinas økonomiske betydning for Danmark Kinas størrelse og vækstbidrag har stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Dels direkte for de varer og tjenester, som danske virksomheder afsætter i eller importerer fra Kina, og dels indirekte via væksten på Danmarks andre eksportmarkeder, som også stimuleres af væksten i Kina. Det forhold, at Danmark er blandt de EU-lande, der har den største eksport og den største investeringsvolumen per indbygger i Kina, samt har en meget betydelig værdiskabelse internt i Kina med delte ejerskaber, medfører, at den danske økonomi relativt set formentlig er den mest Kina-orienterede i Europa. Det giver en meget stor strategisk fordel i hovedscenariet, hvor Kina i stigende grad vil være verdens vækstmotor, og hvor væksten fremover i højere grad ventes rettet mod danske styrkeområder. Det betyder dog også, at den danske økonomi vil være relativt mere udsat for risici ved udsving fra dette hovedscenarie, hvorfor det er i dansk interesse, at de kinesiske økonomiske reformer fortsættes. Reformarbejdet underbygges bl.a. gennem aktivt myndighedssamarbejde, herunder gennem regeringsaftaler på en bred række af områder og særlige protokoller, som særligt på fødevareområdet giver markedsadgang. Regeringen har besluttet at udsende tre nye vækstrådgivere inden for landbrug, miljø og søfart, som skal rådgive om gennemførelsen af de store kinesiske reformplaner på centrale områder for dansk eksport. Der er også igangsat særlige initiativer vedr. energi og hospitalsområdet. Mulighederne for dansk eksport vil blive øget inden for en bred række af områder, idet det må forventes, at den igangværende differentiering af eksporten vil fortsætte i takt med de kinesiske reformplaner implementeres med øget vægt på forbrug, teknologi og tjenesteydelser. Udviklingen i den danske eksport til Kina, med øget efterspørgsel efter dyrere kvalitetsprodukter og en stærk vækst på sundhedsområdet, kan ses allerede i dag, mens den på andre områder, såsom kultur, uddannelse og tjenesteydelser, endnu er begrænset. Også på disse områder må der dog ventes at vise sig øgede muligheder over det kommende ti år. Størst potentiale er formentligt indenfor sundhedssektoren, især medicin og farmaceutiske præparater, hvor kombinationen af højere velstand, livsstilssygdomme og aldring i Kina giver meget store afsætningsmuligheder. Endvidere er der et stort potentiale for eksportører af fødevarer, hvor kinesiske forbrugere, hoteller og restauranter i stigende grad er kvalitetsbevidste, selvom priserne er højere end på lokalt producerede varer. Også indenfor miljø-, vand-, og energiteknologi ligger der et stort omstillingsbehov for kinesisk industri og infrastruktur, hvor Danmark har betydelige erfaringer og kompetencer, om end konkurrencen fra indenlandske producenter skærpes. Endvidere eksporterer Danmark allerede mange forskellige typer specialiserede maskiner til Kina, som med fornøden innovation i Danmark kan have et stort potentiale i Kina. Og endeligt har danske rederier, transportvirksomheder og havneoperatører store forretninger i Kina, som kan øges med fortsat vækst i Kina. Potentialet for investeringerne er også betydeligt. En lokal undersøgelse blandt danske datterselskaber i Kina viser, at de langt overvejende forventer øgede investeringer og ser optimistisk på de fremtidige markedsmuligheder. 10

11 Fortsat økonomisk vækst og et øget handelssamkvem med Kina vil styrke danske virksomheders globalisering og værdikæder. Hermed forbedres konkurrenceevnen til gavn for både dansk og kinesisk vækst og beskæftigelse. Samtidig vil øget import fra Kina føre til et forbedret bytteforhold for Danmark og dermed til højere realløn og velstand i Danmark 5. Udvidet markedsadgang Kina har været medlem af WTO siden 2001, hvilket i høj grad har medvirket til at fremme handel og investeringer mellem Kina og omverdenen, herunder Danmark. EU har ikke aktuelt planer om at indlede forhandlinger om en omfattende frihandelsaftale, som også omfatter handel med varer og tjenesteydelser. I første omgang har Kommissionen kun mandat til at forhandle en investeringsaftale, som udover klassisk investeringsbeskyttelse også omfatter markedsadgang for investeringsrelaterede tjenesteydelser (GATS mode 3, etablering af virksomhed og delvis mode 4, midlertidigt ophold af tjenesteydere ). Det er indskrevet i mandatet, at Kommissionen på sigt har mulighed for at udvide forhandlingsområdet til også at omfatte mode 1 (grænseoverskridende tjenesteydelser) og mode 2 (forbrug i udlandet), idet det ellers er usikkert, om aftalen vil kunne godkendes i WTO som værende i overensstemmelse med GATS art. V om bilaterale og regionale frihandelsaftaler. En aftale vil i givet fald betyde, at EU s og dermed danske virksomheder vil kunne få adgang til at investere i det store, hidtil lukkede kinesiske marked for offentlige tjenesteydelser som telekommunikation og transport. På andre områder er aftalen dækket af en række eksisterende nationale investeringsbeskyttelsesaftaler mellem Kina og de enkelte medlemslande. Fra EU s side ses forhandlingerne om investeringsaftalen som et nødvendigt første skridt. En eventuel frihandelsaftale ligger dermed længere ude i fremtiden. EU s generelle tilgang er at søge brede og omfattende frihandelsaftaler, der også inkluderer forpligtelser på fx serviceydelser, offentlige indkøb og IPR alle områder, der kræver yderligere reformer i Kina, men som er meget væsentlige for europæiske og danske virksomheder. Kina fører derimod en aktiv politik for at indgå mere målrettede og snævre frihandelsaftaler, der i høj grad fokuserer på toldnedsættelser. En række lande med tilsvarende kompetencer som Danmark, såsom Australien, New Zealand, Sydkorea, Chile og Schweiz, har allerede indgået frihandelsaftaler med Kina med betydelige nedbringelse af toldbarrierer til følge. Samtidig indgår Kina i overvejelser eller drøftelser om andre større regionale frihandelsaftaler i Asien og Stillehavet. Denne situation risikerer at udhule de danske virksomheders konkurrenceevne i visse sektorer på det kinesiske marked. Særligt landbrugsområdet må ventes påvirket som følge af blandt andet New Zealands og Australiens aftaler. Det er forbundet med risiko at drive forretning i Kina. I tillæg til de normale kommercielle og konkurrenceprægede risici er der politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle risici og vanskeligheder at tage hensyn til. I forhold til andre fjernmarkeder udenfor OECD er risici på Kina imidlertid næppe større. Udenrigsministeriet, 27. april

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med Ambassaden i Ottawa, Generalkonsulatet i Toronto og ANA Kontaktperson:

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling OKTOBER 2011 LANDEANALYSER Tyskland Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Tysk økonomi er vokset kraftigt efter de kriseprægede år 2008 og 2009. Det skyldes især at den

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016 Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod 22 Udenrigsministeriet - 12. april 216 Sammenfatning: Den økonomiske situation i Mexico Mexicos store middelklasse og nærhed

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner

Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner NOTAT Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 26 13 61 34 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I disse dage er det ti år siden, at EU s øst- udvidelse

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse nr. XXIV Kinas økonomi og samhandel med Danmark Kinas økonomi og økonomiske udfordringer

Udenrigsøkonomisk trendanalyse nr. XXIV Kinas økonomi og samhandel med Danmark Kinas økonomi og økonomiske udfordringer Udenrigsøkonomisk trendanalyse nr. XXIV Kinas økonomi og samhandel med Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Beijing Udenrigsministeriet, 1. december Kontaktperson: Jacob

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Eksporten i 2009 og 2010

Eksporten i 2009 og 2010 Eksporten i 2009 og 2010 Kompetanceudvikling Væksthus Midtjylland 5. november 2009 Freya Petersen Danmarks Eksportråd Emner: Finanskrisen og global økonomi Status for dansk eksport Vigtigste danske eksportmarkeder

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier Af seniorchefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk og analytiker Lotte Ockert, loho@di.dk November 2017 Afrikas løver: nogle brøler, andre tier De afrikanske lande efterspørger danske varer og serviceydelser

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2011 giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet.

Danmarks udenrigsøkonomi 2011 giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Danmarks udenrigsøkonomi 2011 giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet. Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten

Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten Af chefanalytiker Allan Sørensen, als@di.dk November 217 Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten Kina er blevet en afgørende spiller i verdensøkonomien og for dansk eksport. Den kinesiske

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere