Hun fortalte mig om sit arbejde med patienter med tics og tourette, ADHD, parkinsson, kronisk migræne o.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hun fortalte mig om sit arbejde med patienter med tics og tourette, ADHD, parkinsson, kronisk migræne o.a."

Transkript

1 1 Pia Dahl, Adelgade 41, 4720 Præstø, mobil Indledning. Præstø juni Ved et selskab i marts 2012 mødte jeg neurolog Anne Gersdorff Korsgaard. Hun fortalte mig om sit arbejde med patienter med tics og tourette, ADHD, parkinsson, kronisk migræne o.a. Jeg fortalte hende om mit speciale fra Universitetet: Udvikling af kommunikative kompetencer i et musikalsk perspektiv bl.a. med metoden Portfolio Arts Propel. Opgaven skrev jeg ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Metoden, jeg anvender, er udviklet til coaching af erhvervsledere. Det er denne metode, vi nu har forsøgt at anvende med patienter med forskellige lidelser. Jeg er uddannet blokfløjtespiller og -lærer fra Det jyske Musikkonservatorium (1979), med bifag i musik fra Århus Universitet (1981). Jeg har 22 års ledererfaring fra dansk musik- og kulturliv og har gennemført et treårigt lederforløb ved Københavns Erhvervscenter. I 2004 blev jeg Cand. Pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, og i 2011 afsluttede jeg en elementær organistuddannelse ved Kirkemusikskolen i Roskilde. I dag er jeg organist og udøvende blokfløjtenist, højskolelærer, korleder, censor ved pædagoguddannelsen, foredragsholder som stifter og ejer af virksomheden plus50.nu. For yderligere information:

2 2 Disposition. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Indledning. Disposition Tanker bag metoden. Metode. Tics. Værktøjskassen Metode. ADHD. Metode. Kronisk migræne. Portfolio Tics. Case Story. Mere om af arbejdsmetode og hensigt. Case Story. Konklusion. Case Story. Portfolio. Case Story. Efterskrift Pia Dahl, c.v.

3 3 Præsentation. Metode. Anne G. Korsgaard arbejder med teorier om musikkens betydning for klienterne, og derfor kom jeg på banen i klinikken, sideløbende med 2 musikterapeuter. Det var i lyset af amerikanske teorier om musikkens betydning og det musikterapeutiske arbejde, der foregik på klinikken, jeg begyndt med ganske få klienter i april Det var helt uprøvet land, jeg betrådte. Jeg har mødt hver eneste klient med følgende indledning: Jeg er ikke læge, ikke psykolog, ikke psykoterapeut, ikke musikterapeut, ikke terapeut. Jeg er bare én, der har en værktøjskasse, som jeg gerne vil stille til rådighed. Måske kan mit værktøj fra min værktøjskasse lindre dine sygdomssymptomer. Hvad det kræver af dig kommer vi ind på efterfølgende. Min værktøjskasse viste sig at ligge et stykke fra de teorier, som Anne Korsgaard arbejder med. Men musikken er alligevel den røde tråd i arbejdet, så jeg/vi vurderede undervejs, at der var gods i projektet i en grad, som gjorde, at vi prioriterede at fortsætte samarbejdet til godt 1 år i første omgang. Jeg har haft voksne klienter med forskellige lidelser, især tics, men dermed også OCD. Desuden voksne med ADHD og en enkelt klient med kronisk migræne. Jeg har ikke forsøgt mig med at forstå klientens diagnose, og jeg har ikke i særlig grad læst om de forskellige sygdomme, som klienterne er kommet med. Jeg har lyttet til, hvad den enkelte klient i hvert enkelt tilfælde har fortalt mig, og dannet mig et indtryk af klientens fremtoning. Og så har jeg åbnet min værktøjskasse. Den er ret enkel, der ligger kun ganske lidt men til gengæld helt grundlæggende nødvendigt værktøj i kassen. De fleste af de klienter, jeg har mødt altid voksne er i en proces, hvor de kæmper mod kroppen, eller i værste fald forsøger at bekæmpe deres egen krop eller i hvert fald deres egen krops adfærd. Som musiker ligger det mig fjernt at bekæmpe kroppen for at opnå at underlægge kroppen mine instrumentaltekniske mål. Jeg kan kun nå mine mål, hvis jeg arbejder med kroppen, aldrig mod. Hver gang du som musiker forsøger at sætte dig igennem på trods af kroppens uhensigtsmæssige reaktioner, forsinker du din proces, eller du ødelægger dine muligheder, - det er simpelthen ikke muligt at opnå instrumentaltekniske resultater i mod kroppen, kun med den. I særlig grad gælder det arbejdet med sangstemmen. Vores stemme og dens klang hviler på vores evne til at støtte stemmen med luften i lungerne, med udnyttelsen af vores resonansrum i kroppen og dermed at opnå den optimalt afspændte fysiske tilstand.

4 4 Metode. Tics. En del af de klienter med tics, jeg har mødt, har haft en uhensigtsmæssig stemmedannelse, med dårligt iltoptag og et fysisk nedadgående pres på stemmebåndet. Min hensigt med disse klienter har været at flytte klientens fokus væk fra tics, væk fra kampen om at holde tics nede. Jeg har forsøgt at skabe en legitimitet hos klienten omkring tics, for at frigøre al den energi, jeg formoder klienten har bundet i kampen mod tics. Vi flytter fokus væk fra tics, arbejder med dyb vejrtrækning, afspænding i sær i skulderregionen, og fokus på stemmen, stemmens klang. Vi sætter fokus på at løfte hovedets pres på stemmebåndet, at opleve lettelsen ved at fylde lungerne op med luft. Når vejrtrækningen fungerer, eller mens den dybe vejrtrækning indlæres, kan lytning til musik indgå i det daglige hjemmearbejde. I mange tilfælde lykkes det at få klienten til at komme i gang med at synge. Her drejer det sig ikke om skønsang, men simpelthen om at skabe klang. Afspændt klang. Klienten får typisk gennemgået et øveprogram med 8 øvepunkter, som skal gennemarbejdes 2 gange om dagen, morgen og aften. Programmet svarer til et øveprogram for en musiker (blæser) eller et opvarmningsprogram for et kor. Det er dette, jeg kalder Værktøjskasse. Egentligt såre simpelt, men for den enkelte klient i mange tilfælde opstår der en hel ny kropslig erkendelse. Det er forbavsende, så vanskeligt, mange har det med at fylde lungerne op med luft. Det er jo en eksistentiel aktivitet, må man sige, og kan man ikke fylde lungerne op med luft, kan man vel ikke få al den ilt, man kan bruge. Ikke således at man skal gå rundt og hyperventilere ustandseligt, men et godt gab med dertil hørende luftindtag i en helt afspændt krop, med hævet ganesejl og total afspænding i halsen, - det kan vist ikke skade klienter, der lider af tics, hvor man i visse tilfælde prøver at løse problemerne med botox i skulderregionen. Gabe er både godt og sundt. At smile er vel også godt. Ved det overdrevne smil strammes alle muskler i og omkring ansigtet op, man opnår kontakt med disse muskler, og når afslapningen efterfølgende indtræder, mærker og registrerer klienten sine muskler i ansigtet på en ny måde. Der er ikke længere tale om at kæmpe mod, men om hele tiden at spørge sig selv Hvad er godt for min krop? Hvad beder den om, kroppen? Hvordan kan jeg være god ved kroppen, så den har det godt?. Når tics kommer væltende indefra og ud, er det spørgsmålet, om den tillærte holdning kan sættes ind foran tics, altså afspænding, vejrtrækning, sang og klang samt et nyt fokus, altså inden og under tics. Kan disse øvelser og det ændrede fokus lindre angreb af tics i mængde, varighed og omfang? Det er det, vi har arbejdet på med voksne klienter med tics. Værktøjskassen ser eksempelvist således ud, - den modereres / ændres kun lidt til hver enkelt klient:

5 5 Afspændings- og vejrtrækningsøvelser: 1. Stå op, med en snor langs ryggen, d. v. s. rank uden stivhed, ikke kosteskaft 2. Ingen spændinger i ansigt, hoved, skuldre, hænder eller i det hele taget 3. Se dum ud, slap af i masken, smil/sur/smil/sur/øjenbryn op/citronansigt/øjenbryn op/citronansigt 4. Hoved lige på kroppen, ikke skævt, dyb indånding, hold det inde, ånd ud - uden lyd, gennem mund 5. Skuldre op til ørerne, ikke ører ned til skuldre, spænd op, når du slipper, har du bly i hænderne. Igen. 6. Kør skuldrene rundt fremad og bagud, ælte godt så alle spændinger løsnes. Igen-igen. 7. Stå nu igen helt afspændt, drej hovedet forsigtigt til højre så langt som muligt, langsomt frem igen, til venstre så langt som muligt, frem på plads, langsomt op, på plads, langsomt ned på plads. Ånd ud. 8. Sæt dig på en stol, armene udenpå knæene. Hovedet langsomt ned mellem knæene. Slap af, ingen spændinger, ånd ind så luften kommer om i rygdellerne, - langsomt. Tæl evt. langsomt til 3 mens du ånder ind, til 3 mens du holder inde, og til 3 mens du ånder ud. Forfra uden pause. Rejs hovedet meget langsomt og afspændt, så du ikke bliver svimmel, når du afslutter. Musiklytning: Du lægger dig på en seng eller sofa eller lignende. Slapper af fra tå til top, tænk hele kroppen igennem, for afspænding. Dyb indånding. Musik i godt anlæg: Fra den nye verden af Dvorak. Lyt koncentreret. Notér hvor længe, du lyttede, og hvad du hørte, mens du lyttede. Dyb indånding og stor ros for din tålmodighed. Altid mere ros end ris!

6 6 Arbejdet med disse 8 punkter er ikke overstået ved at mødes med mig 2 gange. Det tager tid at indarbejde en ny tilgang til kroppen, at indlære en ny måde at fylde luft i lungerne, at træne sig selv til kontinuerligt hver eneste dag, at gennemgå disse øvelser mindst to gange om dagen. Nogle gange har jeg undervejs foreslået klienten at dyrke svømning 2 3 gange om ugen samtidigt med vores øvelser. Hensigten med svømningen er dels at opnå en endnu højere grad af afspændthed i skulderregionen samt at trætte klienten så meget fysisk, at tics også af denne grund nedtones, - om muligt. Det er et forsøg værd. Ligeledes har vi været inde på nytteværdien af at løbe, - for at opnå fysisk træthed og træne kontakten med vejrtrækningen. Når træningen i samarbejdet med mig er så vidt, vi vurderer, vi kan komme, anbefaler jeg ofte klienten at fortsætte hos en sangunderviser, der kan arbejde videre på samme måde og med samme hensigter, som vi har gjort, blot mere professionelt i tilgangen til stemmen specifikt.

7 7 Metode. ADHD. En enkelt voksen klient med ADHD har jeg haft. Han er meget musikalsk og har en smuk sangstemme, ingen spændinger, ingen tics. Vores samarbejde var også centreret omkring skemaet side 5, men her var det selve strukturen i hjemmearbejdet, der var fokus på. At flytte denne mands hverdagskaos til i hvert fald et par gange om dagen at have orden, struktur, nemlig i arbejdet med kroppen, luften, afspændingen, musiklytningen og klangdannelsen. Klientens opgave blev at etablere såvel fysisk i sit hjem, som tidsmæssigt i sin dag, en struktur, hvor der var plads til ham selv. Ligesom en musiker skal finde ud af at etablere sig i sin tilværelse med gentagelser, den daglige øvning hver dag, uge ud og uge ind, skulle her ADHD-klienten etablere sin platform til sig selv i sit eget liv. Med daglig øvning, daglig dyb vejrtrækning, daglig afspænding og dybdelytning til musik, en daglig struktur, en ramme for dagen. Vejrtrækningen, afspændingen, arbejdet med stemmens klang blev også for ham en essentiel øjenåbner, og han fortsatte hos en sanglærer, efter forløbet hos mig. Da han fungerede så fint, fandt han det efter 3 måneder ikke nødvendigt at komme til opfølgning hos mig, han roser sanglæreren og glæder sig over, han har fået både struktur og musik samt stemmens klang ind i sin tilværelse. Jeg skrev og spurgte ham efter nogle måneder, om han var kommet godt i gang med sangundervisningen, og han svarede således: Det kan du tro jeg er. Louise går hårdt til værks med diverse vejrtrækningsøvelser, klang og nu også improvisation. Det er bare med at holde tungen lige i munden. Men det er sjovt. Forrige mandag havde jeg en rigtig kedelig dag - men 1/2 times sang fik løst op for det! Vi synger en 1/2 time en gang om ugen. 1/2 time der går sindssygt stærkt. Tak for skubbet.

8 8 Metode. Kronisk migræne. En kvindelig klient med kronisk migræne, - yogalærer. Hun måtte da kunne dét med vejrtrækningen. Allerede i vores første samtale bemærkede jeg, at hendes kæber var forkrampet sammenbidte, ingen artikulation kun lidt bevægelse med læberne ved tale, og en skarp savblads stemme. Her satte jeg ind med fokus på afspænding, og selvfølgelig med punkterne 1 8, Værktøjskassen side 5 sammen med klientens egne aktiviteter: yoga, tangodans og andet. Vi har kun haft få måneders samarbejde. Men med forskellige kreative forslag, som f.eks. at spise gulerødder for at få gang i kæberne, gøre dem trætte, mærke dem, at tale foran et spejl med knaldrødt læbestift og overartikulation for at se og mærke den tydelige artikulation, er det lykkedes at få åbnet op for kæberne, artikulationen, afspændingen i kæbepartiet og skulderregionen. Der skal lang tids indsats til, og det er stadig et åbent spørgsmål, om en afspænding af kæberne kan lindre migræneanfaldene. Til nu ser prognosen relativt lovende ud. Jeg anslår, at en proces, hvor hendes stemmes klang bliver blødgjort, omlagt fra placering relativt langt nede i halsen til frem i snuden vil gå hånd i hånd med en afspænding, som måske kan lindre hendes migræneanfald. Hun er dog selv opmærksom på, at et forløb ved en psykolog også har indflydelse på hendes proces. Hun spiller på flere strenge, - uden det på nogen måde er et problem for arbejdet med den dybe vejrtrækning, afspændingsøvelser til kroppen generelt og til hals og skuldre specifikt samt en klangdannelse med udgangspunkt i en positiv dannelse af stemmen. Denne klient har også vist stor glæde ved det log bogs system, jeg anvender - portfolio -, og hun ønsker at fortsætte med det, samtidig med, hun skal have en sanglærer og gå til sangundervisning efter sommerferien. Sang er blevet et must for hende, ligesom hun lægger stor vægt på næsten daglig dybde musiklytning.

9 9 Portfolio Arts Propel Definition Portefølje betyder bære blade med sig og betegnes i folkeskole og på seminarium som et repræsentativt udvalg af nogle arbejder som er lavet over en periode med henblik på at blive vurderet. Der er i langt de fleste tilfælde, hvor portefølje anvendes som metode, tale om papirbåret arbejde. Portefølje finder anvendelse med henblik på at - eleven bevidstgøres om sin egen læring, kan følge sin læreproces for derved at tilskyndes til mere læring - læreren kan følge elevens læreproces - ved samtaler om elevens portefølje kan elev og lærer i fællesskab afdække succes og behov for nyt fokus i den kommende læring, evaluere - i folkeskolen kan portefølje desuden anvendes i forbindelse med skole-hjem samarbejdet Der er således tale om både en læringsstrategi og en evalueringsmetode. Jeg anvender porteføljemetoden i mit arbejde. Metoden understøtter fokus på udvikling og fremskridt, ikke på fejl og mangler, altså en positiv indfaldsvinkel. Og metoden fungerer som en form for dokumentation af, hvordan udviklingen forløber over tid. Klienten dokumenterer for så vidt selv, hvor problemerne er, og hvor omfattende samt hvorledes problemerne aftager eller ej. Der har ikke været anvendt porteføljemapper, arbejdsportefølje og præsentationsportefølje. Men samarbejdet har indbefattet aktiv deltagelse herunder fremlæggelse, præsentation og drøftelse med klienten med evaluering ud fra de elementer, jeg har afgrænset i et skema. Forudsætningen for at samarbejde med mig er, at klienten stort set dagligt skal udfylde et lille portfolioskema og sende det til mig pr. mail. Det er skemaet, der danner grundlaget for, hvad vi arbejder med og hvordan, næste gang, vi mødes. Det er mig, der definerer, hvad der står i skemaet, altså hvad klienten skal svare på. Den her efterfølgende Case Story viser anvendelsen af portfoliometoden i praksis, et eksempel.

10 10 Case story. Klient Ove (opdigtet navn) med tics forår 2012 v/musikkonsulent cand. pæd. m. diplomeksamen, Pia Dahl. V/ neurolog Anne G. Korsgaard Henvisning til katalog Arts Propel samt vedhæftet portfolioskema. Ove er eksemplarisk for målgruppen. En ung mand under uddannelse. Motiveret: Voksne motiverede tics- og tourette patienter som kan arbejde selvstændigt, og som ønsker at gøre en indsats for at lindre sine tics. Ove har stort set dagligt udfyldt og fremsendt skema som aftalt: Praktisk: Vi mødes ca. 1 gang om måneden, hvor du får undervisning og coaching. Du skal dagligt udfylde et lille skema, det tager under 10 minutter at udfylde. Du kommer til at lægge vejrtrækningsøvelser ind i din dagligdag. Arbejdet med afspænding vil sandsynligvis inkludere sang-/stemmeøvelser. Metodens hensigt mentalt: at lindre. Fra kontrol til at flytte fokus, erstatte eller lindre med alternativer. Portfolio Arts Propel. Metoden er sammensat af følgende elementer: 1. Gensidig præsentation: problem/metode. At arbejde med øvelserne dagligt 2. Introduktion til vejrtrækningen og dens betydning. A la koropvarmning. 3. Vejrtrækningsteknik, øvelser. Afspænding. A la professionel blokfløjtespiller 4. Sang / Klang / Stemme. Øvelser. Mindre fokus her. Efterfølgende anbefalet sangunderv. 5. Portfolio, daglige optegnelser. Har fungeret eksemplarisk i perioden Struktur. Udvikling. 7. Evt. musiklytning, herunder vejrtrækning og enkel formanalyse / struktur Ove har dagligt afkrydset Arts Propel skema med flg. spørgsmål, som er besvaret på en skala fra 1 til 10: Vejrtrækningsøvelser / Stemmens klang / Tics / Evt. andet

11 11 Opsummering: Maj november, samarbejde påbegyndt forår 2012: Tics (omfang vurderet af Ove i dagligt udfyldt skema) på en skala fra 1 10 med 10 som værst, dato: 6 d d d d d og 5-6 aften d d d d d d d ½ d d og 8 8½ efter film i 30 min. d d d d d d d d d. 6.6.

12 d d d d Perioden 13/7 29/7 går det ikke så godt, med udslag omkring 5 6 Perioden 30/7-1/8 går godt m. h. t. vejrtrækningen, stemmen fungerer ikke godt, tics er nede på 1 / 1,5 / 2 Perioden 2/8-8/8 går det jævnt fremad Perioden 9/8-21/8 er rigtig flot med tics mellem 0,5 1,5 (21.8. om vejrtrækningen. det virker bare ) I starten af september er der tilbagefald 10/9 19/9 stort set o.k. 28/9 4/10 går det ned af bakken Notat fra perioden 11/10-1/11: Vejrtrækningsteknikken er ikke optimal, men tics ligger nu konstant omkr. 1 Undervisningen var baseret på skemaet side 5. Herefter pause i undervisningen og så skal der påbegyndes 3 måneders sangundervisning ved prof. sanglærer. Så skulle jeg se Ove igen efter 3 måneders sangundervisning. Det havde vi aftalt i hvert fald. Men hans tilbagemelding var flg.: Ja jeg er begyndt til sang og det virker rigtig godt, jeg har fået rigtig godt styr på mine tics lige på nær nogle enkelte dage her i sidste måned, ellers kører det bare rigtig godt og sangen er egentlig en rigtig effektiv måde at få stemmen under lidt bedre kontrol. Hvis jeg skal være helt ærlig syns jeg ikke at jeg behøver et opfølgende møde da min økonomi ikke lige er så glad for at miste 500 kr på en samtale omkring mine tics når jeg føler det går så godt som det gør, håber du kan se det fra min side af :)

13 13 Mere om af arbejdsmetode og hensigt: Jeg er uddannet blokfløjtespiller med diplomeksamen samt statsprøvet musikpædagog ved Det jyske Musikkonservatorium og i Tyskland. Og så har jeg en cand. pæd. mus. fra Elementerne i den metode, jeg anvender i arbejdet hos neurolog Anne G. Korsgaard er sat sammen af de uddannelser og erfaringer jeg har: Som professionel instrumentalist på et blæseinstrument har jeg en struktureret arbejdsmodel til de daglige opvarmningsøvelser. Jeg uddrager en essens af denne arbejdsmetode i arbejdet med klienterne. Som korleder gennem årtier har jeg udviklet et koropvarmningsprogram i kombination med mine instrumentale øvelser. Det er ud fra disse erfaringer, jeg har ønsket at udvikle en transfer i arbejdet med klienterne. Hensigten er at arbejde konstruktivt og positivt med kroppen, aldrig kæmpe mod kroppen. Men til gengæld tilføre kroppen optimal afspænding og iltning, at lægge øvelserne ind i videst muligt omfang forud for større attacks, for dermed at flytte fokus fra en indre kamp mod tics (eller andet), til et fokus på kroppen og tilføre kroppen ilt og afspænding. I tilfældet med Ove blev svømning anbefalet undervejs for også derigennem at afspænde de muskler i skulderregionen, der var hårdest anspændt p. g. a. tics. Fokus på stemmen for Ove i tilknytning til arbejdet med vejrtrækning faldt helt naturligt. Ove havde en svag tendens til at hænge på stemmen, med halsen lidt fremfalden. Det gav stemmen en lidt klemt klang. Stemmen er plaget af slimdannelser i de perioder, hvor tics`ene er værst, og derfor var det fra flere vinkler for mig at se logisk at sætte fokus på at tage trykket fra stemmen, gennem afspænding, vejrtrækning og kropsbevidsthed / snor ned langs rygsøjlen. Et forsøg på at flytte fokus fra kamp mod tics til løft af krop, hals, stemme og afspænding, - som også influerer på stemmen. Fra negativ aktion til positiv aktion, fra kamp mod kroppen til hjælp til kroppen, fra fokus på tics (neg.) til fokus på afspænding, vejr, stemme (positivt) og skuldre (svømning). Som et ekstra afspændingselement valgte jeg forskellige for Ove ukendte klassiske stykker musik, fra 1800tals symfonimusik til 1500tals vokalmusik. Det var en ny verden, som ikke blev fulgt så kontinuerligt som øvelserne. Lytningen står et enkelt sted beskrevet som en hidtil ukendt tilstand af dyb afspænding. Dokumentationen i skemaet på en skala fra 1 10 er inspireret af metoden Arts Propel, som jeg anvendte i mit speciale ved DPU i 2004: Udvikling af musikalske kompetencer i et musikalsk perspektiv, med 10 som de værste i antal og udslag og med 0 som ingen tics.

14 14 Konklusion: Ove arbejder ligeså kontinuerligt og konstruktivt som en musiker, for at blive i den terminologi, der er lagt til grund for hele projektet. Stort set dagligt er portfolioskema udfyldt og fremsendt til mig. Det betyder for det første at øvelserne er blevet en del af Oves daglige rutiner i perioden og for det andet, at der foreligger et fyldigt materiale fra Oves hånd, af enkle skemaer med kontinuerlige vurderinger af tilstanden for a) afspænding og vejrtrækning b) stemmens tilstand (hæs / slimirritation) c) tics i antal og omfang gennemsnitligt pr. dag. Øvelserne, der er blevet arbejdet kontinuerligt med står side 5 i denne rapport. Hvis det var muligt at arbejde med Ove ligeså længe, som det tager at uddanne sig til blokfløjtespiller, d. v. s. ca. 5 6 år, vil Ove så være symptomfri for sine tics og i besiddelse af en konstruktiv metode, som til hver en tid vil kunne dæmme op for nye angreb af tics? En enkelt persons egen dokumentation af sin proces med min vejledning over 7 måneder er jo ikke i sig selv anvendelig, men måske alligevel udtryk for en tendens? Er metoden egnet til at hjælpe og lindre problemer for mennesker med tics og evt. tourette? Kan metoden fra arbejdet med mit speciale Udvikling af musikalske kompetencer i et musikalsk perspektiv med fokus på blandt andet begrebet struktur og psykologen Daniel Sterns teorier om kerneselvet anvendes til klienter med ADHD? Kan klienter med tics, tourette, ADHD, OCD o.a. lindres i en musik-synge-danse-gruppe gennem en metode udviklet over nedenstående elementer? Færdighedsindlæring: Rytme. Dans / Afspænding / Vejrtrækningsteknik / Stemmedannelse Sang / Sang og rytmeøvelser / Bevidst lytning. Jeg hæfter mig ved et par udtalelser: Adam M. Croom skriver d i artiklen Music, neuroscience, and the psychology of well-being: a précis om musikkens indflydelse på dels det enkelte individ, dels på individets relation i sociale sammenhænge. Han argumenterer både for musiklytningens betydning på kort sigt og på lang sigt, for det begreb man i musikvidenskaben betegner Schein des Bekannten, for betydningen af at tilhøre et musikalsk, forpligtende fællesskab og, ikke mindst, for strukturbegrebets betydning. Jeg ser en mulighed for at skabe en transfer fra arbejdet som musiker til det levede liv, og dermed til lindring af symptomer som ADHD, tics og måske tourette. I bogen Lyd, musik og din sundhed Steven Halpern & Louis Savary (1986) står bl. a.: Hvis det er sandt, at man er, hvad man spiser, kan man lige så godt sige, man er, hvad man lytter til. De to forfattere beskriver bl. a. de støjkilder, vi er omgivet af i det civiliserede liv, og støjkildernes uheldige prægning af os som individer. Og derefter mulighederne for at arbejde bevidst med sang/dans/musik i et sundhedsperspektiv.

15 15 Skema, Ove, forår 2012, v/pia Dahl. Dato: Hvor er jeg, ude / inde, køkken / stue Er min vejrtrækning almindelig, hurtigere, langsommere, kortere? Er min stemme almindelig, klang, tempo, andet? På en skala fra 1 10, hvor voldsomme er min tics i denne periode? Andet? 1. Hvad tænker jeg inden tics? 2. Hvad laver jeg inden tics? 3. Hvad sker der inden tics? 4. Hvad ser jeg hos andre (tics, snøft andet?)

16 16 Efterskrift. Efter samarbejdet med Anne G. Korsgaard om de klienter, der valgte at takke ja til på basis af aftale om hjemmearbejde og portfolio samt egenbetaling af deltagelsen i mit tilbud, konkluderer jeg følgende: 1. Voksne patienter med tics, ADHD og kronisk migræne vil kunne deltage i samarbejde omkring min værktøjskasse 2. Voksne patienter, som er motiverede for selv at gøre en om end utraditionel indsats, for at lindre deres tilstand kan med stor sandsynlig få et udbytte af samarbejde omkring værktøjskassen. Vi havde en kort periode et lille hold, som mødtes ca. 1 gang om måneden. Her dansede og sang vi, lyttede til min levende musik (jeg spillede blokfløjte for deltagerne) og arbejdede med øvelserne side 5 i denne rapport. På holdet deltog 5 unge mennesker. Jeg véd ikke, hvilken diagnose, de har. Efter nogle gange modtog jeg en mail med denne tekst: Kære Anne og Pia, Jeg vil gerne give jer en feedback på koret og hele konceptet omkring det. Tak for i dag, det har som alle de andre gange været en rigtig god og lærerig time, som jeg kan bruge til rigtig meget. Jeg føler at der er meget fremgang - Jeg har fra 1 korttime sovet for mig selv, som jeg ikke har kunnet gøre i ca. 3 år, de øvelser vi har lært og har skullet tage med hjem og øve på har virkelig givet mig mulighed for at bruge dem til at styre min angst. Der er dog nogle ting jeg stadig ikke kan - og det er jeg overbevidst om det nok skal lykkes. Konstruktionsmæssigt har det også hjulpet rigtig meget, det er dog stadig ikke perfekt, men som med angsten håber og tror jeg på at det kan resultere i at jeg kan leve en helt normal tilværelse uden at spise medicin. Alt i alt synes jeg bare at I skulle vide at det fungere rigtig rigtig godt og jeg er glad for at I har taget initiativ til at starte det op. Jeg har i løbet af dette år mødt mange klienter og introduceret mit arbejde til mange. Det er relativt få, der har ønsket at fortsætte. Det tillægger jeg såvel en egenbetaling på 500kr./t. udover en gratis introduktion, samt i visse tilfælde en usikkerhed på, om metoden ville medføreresultater, samt måske også i visse tilfælde uvilje til at yde den fornødne indsats. Jeg har desuden haft flere klienter, som ikke har udarbejdet deres portfolio. Disse klienter har jeg ikke forholdt mig til med hensyn til at vurdere evt. udbytte.

17 17 C.V. Pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal, 4720 Præstø, d Uddannelser 1979 Diplomeksamen, Det jyske Musikkonservatorium (DJM) 1981 Statsprøvet Musikpædagogisk Eksamen, (DJM) 1981 Bifag, Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet 1981 Pædagogikum, Skanderborg Gymnasium 2004 Cand. Pæd. Mus., Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Lederkurser: Den sociale Højskole, Den Kommunale Højskole 1995 Lederkur, forløb over 8 måneder ved Herning Kommune Lederuddannelse ved Erhvervscenter Kbh. / Frb dels studium ved DPU Organistuddannelse v/ Kirkemusikskolen i Roskilde Erhvervsmæssig baggrund Gymnasieadjunkt og musikskolelærer i Ringkøbing Leder af selvej. inst. Herning Musikskole med 1300 elever Generalsekretær ved Jeunesses Musicales DK Coaching, foredrag, etc. i erhvervslivet / Kommunikation Studiechef v/ pædagogudd., omlægning af studiestruktur Kultur- og Fritidschef i Vordingborg Kommune samt sekretariatsleder for Kulturregion Storstrøm organist, højskolelærer, korleder Plus.50.nu etableret, se arbejder med folkelig oplysning, er knyttet til højskolen Marielyst på Falster på fjerde år, er på Rødding Højskole som kursusvært ca.1 gang om året, er tilbagevendende på Refugiet i Løgumkloster. Etableret Trio Della Trenta, en fortællekoncert om Frederik IV, med sanger Marianne Lund og guitarist/lutenist Kristian Buhl-Mortensen. Etableret Duo Fo med Mette Kathrine Jensen. Duoen spiller folkemusik fra Balkan og Norden. Organist ved Kettinge Kirke på Lolland. Chefdirigent f. 1. Reg. Danske Livreg. Soldaterforenings sangkor på Kastellet i Kbh. Har indledt samarbejde med neurolog Anne Gersdorff Korsgaard, Lægehuset Sankt Annegade i Odense, med henblik på at udforske om den metode, jeg arbejdede med i mit speciale i 2004 kan lindre problemer for udvalgte klienter her.

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger EFTERÅR 2013 KURSER for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger 3 TEMAFTEN FOR FEST- OG UNDERHOLDNINGSMUSIKERE TIL TEMAAFTEN EFTERÅR 2013 FÅR DU EN SMAGSPRØVE PÅ FØLGENDE TRE KURSER: >

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere