Albertslund Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Boligselskab"

Transkript

1 B ERETNi NG 2008

2 i økonomiens tegn 2008 blev et år i økonomiens tegn på den positive side. Vi fik medhold i vores sag om manglende betaling af lønsumsafgift, Albertslund Boligselskabs sommerhus blev solgt, og nu er vi også ved at lægge regnskabsåret om. Endelig har de store renoveringsprojekter sat sine spor i kroner tilbage fra SKAT Så simpelt kan man sige det. Det var en stor dag, da BL og vandt den principielle sag om lønsumsafgift i Højesteret den 30. maj. Med dommerstemmerne 7-0 blev det endelig slået fast; har aldrig skullet betale lønsumsafgift, og kommer heller ikke til det i fremtiden. lbertslund Boligselskab I mange år har lønsumsafgiften været et af de helt store emner i AB, og det har været en lettelse at få sagen afgjort, og ikke mindst at udfaldet var til AB s fordel. Glæden var heller ikke til at tage fejl af, da den 17. juli modtog en check på ,- fra SKAT. Det svarer til de 3 års efterbetaling af lønsums afgift plus renter. Sagen er i det hele taget glædelig for hele branchen, da mange boligadministrationer kan se frem til at få tilbagebetalt adskillige tusinde kroner i for meget betalt lønsumsafgift. Nyt regnskabsår og gode minder En ændring af regnskabsåret var til afstemning og debat på repræsentantskabsmødet i foråret og på det ekstraordinære repræsentantskab i efteråret. Ændringen blev vedtaget og betyder, at AB s regnskabsår nu løber fra den 1/ til 31/ Normalt vil regnskabsåret følge årsskiftet, men på grund af overgangen er perioden lidt længere det første år. Årsagen til ændringen var et ønske fra administrationen, da det vil gøre administrationens arbejde nemmere, at alle 3 selskaber har samme regnskabsperiode. karl neumann, formand for Ab En anden stor post blev også afviklet i år AB s sommerhus i Odsherred havde været til salg et godt stykke tid, da en køber endelig slog til i foråret. Sommerhuset har givet mange af vores beboere mange gode stunder og ferier. Desværre var interessen de seneste par år faldende, og derfor tog repræsentantskabet beslutning om salg. Fremdrift i renovering Året har ikke kun budt på økonomi og tal. Flere steder er renoveringen kommet så godt i gang, at der tegner sig nogle helt nye billeder af vores afdelinger. Især Nord og Etagehusene er ved at udforme sig til to arkitektoniske flagskibe. Udtrykkene i begge afdelinger har forandret sig utroligt, og begge byggerier har modtaget rosende ord i pressen, men også på gader og stræder i Albertslund. Nord er nu midtvejs i renoveringen, mens Etagehusene forventes at stå klar i foråret Solhusene og Vest kan også se frem til opstart af renovering, men her er tankerne stadig kun på tegnebrættet. og de og boligsociale initiativer På det boligsociale område er der også fremdrift. Etableringen af ABC Albertslund Boligsociale Center sidste år har allerede affødt flere spændende initiativer for beboerne som wellnessferie, jobstafet, slankehold osv. Men ABC er kun lige startet, og vi kommer bestemt til at se mere til deres spændende projekter i løbet af Karl Neumann

3 Bedre beboerservice i BO-VEST I 2008 har vi arbejdet på at skærpe og optimere organisationen, så vi i 2009 har et solidt grundlag for at udvikle vores beboerservice og sætte et endnu stærkere fokus på beboernes ønsker til BO-VEST. Status over afdelingerne Der er i 2008 blandt andet blevet lavet en statusrapport over alle boligafdelinger. Rapporten beskriver de enkelte afdelinger særligt med fokus på de fysiske, økonomiske og boligsociale udfordringer. Det er planen, at rapporten fremover skal opdateres hvert år med forskellige tematiseringer. I år var temaet skimmelsvamp, som i er særligt problematisk i det tæt/lave byggeri i Albertslund Syd, hvor vi er i gang med store renoveringsprojekter. Det er endnu ikke fastlagt, hvad temaet skal være for statusrapporten i I årene fremover skal statusrapporten fungere som et administrativt styringsværktøj, der hjælper administrationen, men også beboerdemokratiet med at fastholde opmærksomheden på de centrale indsatser i forhold til de enkelte boligafdelingers konkurrencedygtighed og fremtidssikring. De administrative afdelinger har også været under lup. Her er der udarbejdet beskrivelser af og målsætninger for hver enkelt boligafdeling. Målsætningerne skal sikre, at alle har en fælles forståelse af eksempelvis, hvordan boliggruppen servicerer beboerne, og hvad beboerne kan forvente, når de henvender sig på Malervangen 1. Organisation med beboerne i centrum Selve organiseringen i BO-VEST er blevet omlagt også med henblik på at sætte beboerne i centrum og styrke servicen. Der er pr. 1. december 2008 ansat en servicechef med det overordnede koordinerende ansvar for at udvikle et endnu stærkere servicekoncept over for vores beboere og samarbejdspartnere. Servicechefen får ansvar for alle de funktioner, der har direkte beboerkontakt. Det drejer sig om udlejning, sekretariat, drift og rådgivningsteamet. Med en fælles styring af disse funktioner forventer vi at styrke samarbejdet på tværs af afde- Albertslund B linger såsom ejendomskontorer og udlejning til glæde for beboerne. Målsætninger for BO- VEST hvor skal vi hen? Også på overordnet strategisk niveau er der blevet arbejdet med BO-VESTs prioriteringer og målsætninger. På repræsentantskabsmødet i 2008 blev nedsat et målsætningsudvalg, der har afholdt en række møder gennem efteråret. Udvalget består både af beboerdemokrater og medarbejderrepræsentanter. Udvalget har til opgave at udvikle et målsætningsprogram for BO-VEST til godkendelse på repræsentantskabsmødet i juni Målsætningsprogrammet skal dække en 5-årig periode og skal ses i sammenhæng med den strategiplan, bestyrelsen har vedtaget i 2007, og det værdigrundlag BO-VEST bygger på. Programmet skal udmøntes i årlige handlingsprogrammer, hvor det første skal gælde for Målsætningsprogrammet skal i hele 5-års perioden bruges som et styringsredskab, hvor vi gennem en årlig status vurderer, om vi er på rette vej, og om der er behov for ændringer i prioriteringerne. Med dette arbejde i 2008 forventer vi, at 2009 bliver året, hvor vi får fastlagt, hvor BO- VEST skal bevæge sig hen og et år, hvor vi sætter massivt ind på at forbedre servicen over for beboerne. Danny Andersen 3

4 Fremdrift i renoveringen Det går fremad med alle projekterne enkelte har først lige taget de første spæde skridt til de tekniske undersøgelser, mens andre nærmer sig afslutningen af renoveringen. Vest med på renoveringsbølgen Vest er det sidste skud på stammen over afdelinger, som så småt er påbegyndt en renovering. I efteråret er de tekniske forundersøgelser gået i gang. De første undersøgelser består af en indledende screening af 6 gårdhuse i både VA og AB. Undersøgelserne vil blandt andet omfatte visuelle registreringer af krybekælder, tag og facader, og der vil blive sat fugtmålere op i krybekældre. Næste fase bliver tekniske undersøgelser af ca. 10 % af gårdhusene, og løber over vinteren Hen over foråret og sommeren 2009 vil der blive udarbejdet en rapport, og skitseret et forslag til udbedring af eventuelle problemer. Beboerne vil blive orienteret om resultaterne af undersøgelserne ved et afdelingsmøde, og der vil blive lavet en plan for beboerinddragelse i samarbejde med afdelingsbestyrelserne. heder i de gule blokke vil blive lagt sammen, så der bliver flere familieboliger og tilgængelighedsboliger. Der vil således være 148 boliger i Solhusene frem for 172 boliger i dag. Lejlighedssammenlægningerne er et led i at fremtidssikre Solhusene som byggeri, da lejlighederne er meget små og ikke lever op til nutidig krav om en bolig. I det hele taget er det en gennemgribende renovering, som er i støbeskeen. Helhedsplanen afhjælper også andre problematikker, der er gældende for en ældre bebyggelse. Der vil bl.a. blive udskriftet VVS-installationer, etableret ventilation, lagt dræn osv. Det hele afhænger dog af om det nuværende forslag for renovering bliver godkendt på beboermøder. Renoveringen vil samlet løbe op i ca. 70 millioner kr. og forventes at gå i gang ved årsskiftet Albertslund Nord som flagskib tingene går i den her retning, sagde BO-VEST s formand Vinie Hansen i sin tale til rejsegildet onsdag den 8. oktober. Det har glædet mig hver morgen at se fremdriften, når jeg er cyklet forbi det ser rigtig godt ud, fortsatte hun. Og det var bestemt også holdningen hos de mange fremmødte til rejsegildet. Beboerne blev takket for deres tålmodighed i forbindelse med byggerod og støj. Borgmester Finn Aaberg nævnte Nord som et flagskib inden for renoveringen også set i lyset af den positive omtale renoveringen af Nord har fået i medierne. Ved samme lejlighed donerede Enemærke & Petersen en skurvogn til en klub for de årige i området. Ansøgning om den endelige etablering af en klub ligger nu på kommunens bord. Hele renoveringen af Albertslund Nord forventes afsluttet i begyndelsen af Fuld gang i Etagehusene A 4 Nye badeværelser og gavlrenoveringer i Solhusene Renoveringen af Solhusene er i løbet af 2008 blevet mere konkret. Det første forslag til en helhedsplan ligger i til behandling hos Landsbyggefonden i disse dage. Det første udkast indebærer, at mange af de et-værelses lejlig- Renoveringen af Nord er midtvejs. Installation af rør i badeværelser og køkkener er på plads, og nu venter kun resten af facaderne, udearelerne og haverne. Det var også en stolt formand for BO-VEST og borgmester, der i løbet af efteråret var med til rejsegilde i Nord. Det er dejligt at være formand, når Albertslund b oligselska b beretning 2008 Livet på altanerne i sommer vidner om, at beboerne er glade for de nye uderum, og de nye facader giver også et helt andet udtryk. Ud af stilladsernes virvar er bl.a. Agendacenteret er dukket op med ny facade, og andre erhvervsdrivende er flyttet ind i de nye lokaler i de gamle parterrer eller har skabt nye rammer i de nyrenoverede lokaler.

5 Renoveringen skulle egentlig have været færdig til jul, men bliver nu først færdig i februar Det skyldes forsinkelser på grund af genhusningen. Genhusningen tog lidt længere tid end forventet. Det betyder derfor også, at 8 boliger først bliver renoveret efter februar 2009, ligesom renoveringen af udeareler og parkeringspladser også først opstartes dér. Prøvehuse i Rækkehusene Der er god aktivitet i Bjørnens Kvarter 15 C og 15 B. De to prøvehuse er ved at blive renoveret, og forventes at stå klar i løbet af februar Prøvehusene er ikke et udtryk for den endelige udformning af Rækkehusene, men skal ses som en unik mulighed for at se forskellige forslag til renoveringen i virkelig størrelse. Renoveringen i rækkehusene er omfattende. Landsbyggefonden har meldt ud, at der kan gennemføres en renovering med en lbertslund Boligselskab samlet investering på 1,3 mio. kr. pr. hus. Renoveringen omfatter bl.a. facader, døre, vinduer, tage, krybekælder, installationer, ventilation samt terræn umiddelbart op til hus ene. Renoveringen vil betyde en huslejestigning på ca kr. om måneden. I rækkehus ene har der også været diskussion om at få lavet konkrete forbedringsarbejder i boligen. Disse vil ikke være omfattet af huslejestigningen, og man arbejder i øjeblikket på at finde andre finansieringsformer. Det forventes, at renoveringen går i gang i april Engagerede beboere i gårdhusene Gårdhusene har gennemgået tekniske undersøgelser, og der arbejdes i øjeblikket på et forslag til en helhedsplan, som forventes at ligge klar i starten af Beboerne har været dybt involveret i renoveringsløsningen. I løbet af foråret blev der afholdt to meget velbesøgte beboermøder i Kongsholmscentret og tre workshops med forskellige temaer. Over sommeren har der været flere følgegruppemøder med repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, hvor projektet er videreudviklet i dialog mellem de tekniske rådgivere og beboerrepræsentanter. Renoveringen af gårdhusene har også været præget af en debat om at rive husene ned og bygge nyt i stedet. Dette er dog ikke en reel mulighed, da det vil blive meget dyrere end ved en gennemgribende renovering. Der arbejdes derfor kun med en renoveringsløsning stadig med beboernes accept og inddragelse. Renoveringsarbejdet forventes at begynde primo Energirigtige boliger Ambitionen er, at rækkehusene bliver energiklasse 2, og gårdhavehusene energiklasse 1. Denne ambition spiller fint sammen med Albertslunds klimastrategi og med BO-VESTs ønske om at skabe energirigtige boliger. Et initiativ i den retning blev markeret den 4. juli 2008, da Energistyrelsen gav tilsagn om tilskud på kr. til et udviklings- og demonstrationsprojekt om energieffektiv renovering af det industrialiserede tæt/lave byggeri som gård- og rækkehusene. Projektet går ud på at efterisolere og installere energieffektive opvarmnings- og ventilationsanlæg. En stor del af energiforbruget skal fremover dækkes af solvarmeanlæg og solceller. Energiforbedringerne bliver til som led i en samlet forbedring, der skal sikre beboerne en velfungerende bolig med godt indeklima og lave varmeregninger. 5

6 ABC finder sine ben 2008 blev året, hvor det nye ABC i bogstaveligste forstand åbnede dørene til det nye områdesekretariat, da lokalerne endelig stod helt færdige i oktober Men ABC har skullet finde sine ben i 2008, etablere en ny organisation, og fastlægge, hvilke konkrete projekter der skulle fokuseres på. ABC er nu i fuld gang med en lang række konkrete projekter i boligområderne. ABC s områdesekretariat har til huse i et af de nye lokaler i Kanalens Kvarter 104, og den forsinkede åbning af lokalerne har vanskeliggjort arbejdet for det nyetablerede ABC. Derfor var det også en stor glæde, da områdesekretariatet endelig kunne flytte ind og få den daglige kontakt med beboerne, som er så vigtig for de boligsociale projekter. Det fælles områdesekretariat er nemlig omdrejningspunktet for ABC, idet det har til opgave at styrke, koordinere og udvikle forskellige boligsociale projekter og initiativer, så boligområderne kan lære af hinanden og realisere flere ting sammen end hver for sig. To af medarbejderne er jobkonsulenter udstationeret fra Jobcentret. De hjælper både unge og voksne med at få en fod inden for på arbejdsmarkedet og har i 2008 blandt andet haft gode erfaringer med at sende unge på Camp True North et kursus i personlig udvikling med støtte fra det lokale Beskæftigelsesråd og lokale virksomheder. Boligselskab 6 Områdesekretariatet samler ABC Udover områdesekretariatet er der mindre lokalkontorer i Nord og Blokland. En af de boligsociale medarbejderes vigtigste opgaver er nemlig at støtte beboernes initiativer til at skabe netværk i boligområderne og forbedre de fælles faciliteter. Udover et tværgående arbejdssekretariat, findes der i hvert område en ABC-styregruppe, der består af beboerdemokrater og en repræsentant fra kommunen. Styregrupperne har ansvaret for at sætte de relevante og nødvendige initiativer i søen i netop deres boligområde. Nye friske initiativer ABC arbejder overordnet set med fokusområderne; Kultur og velvære, børn og unge og information og image samt at styrke beboernes jobkompetencer. ABC handler altså kort fortalt om at gøre det gode bedre for de mennesker og det liv, der færdes i og omkring de 5 boligafdelinger. Albertslund b oligselska b beretning 2008 En blærerøv på besøg I november 2008 var samtlige beboere i de 5 boligafdelinger inviteret til en opstartkonference, hvor det gode naboskab og beboernes egne muligheder for at gøre en positiv forskel var på plakaten. Det blev en meget inspirerende dag på Forbrændingen i Albertslund, som startede med, at en partnerskabsaftale mellem Kommunen, BO-VEST, VA, AB og de fem afdelingsbestyrelser blev underskrevet. Herefter var der et underholdende, men også tankevækkende foredrag med entertainer Mads Christensen, som handlede om, hvordan man gør et godt indtryk på andre. Efter en dejlig frokost var der mere stof til eftertanke, da erhvervspsykolog Christian Dahl gav helt konkre-

7 til, hvordan de kan gøre en forskel hjemme i deres eget boligområde. I begyndelsen af 2009 skal der gennemføres en stor naboskabsundersøgelse i boligområderne for at blive bedre til at målrette indsatsen efter beboernes oplevelser og behov. te tips til hvordan man kan lykkes med bydelsudvikling ved at tage udgangspunkt i beboernes og lokalområdets egne ressourcer. Eftermiddagen brugte beboerne på i workshops at kortlægge ressourcer, drømme om fremtiden og få idéer Fokus på sundhed og sunde miljøer ABC har i 2008 også haft fokus på sundhed og blandt andet afviklet en wellnessferie i sommerferien. Derudover arbejdes der blandt andet på at skaffe finansiering til fornyelse af det grønne areal i Nord og til nye aktivitetslokaler i Kanalen. Begge er projekter, der vil forsætte i Fakta om støtte til boligsociale projekter Landsbyggefonden etablerede i 2006 en særlig pulje, hvor problemramte afdelinger kunne opnå støtte til boligsociale projekter eller til huslejestøtte. AB har løbende søgt om støtte til forskellige projekter både med positivt og negativt udfald. Støtte til ABC Albertslund Boligsociale har opnået støtte fra Landsbyggefonden til boligsocialt arbejde fra Det samlede budget er på 20 mio. kroner. Flere andre boligafdelinger har søgt Landsbyggefonden om støtte til at komme med i Albertslund Boligsociale Center. AB Syd har sammen med VA s afdelinger i Albertslund Syd netop fået et endeligt tilsagn og vil fra april måned ansætte tre sociale viceværter. Ikke støtte til huslejenedsættelser BO-VEST har også stået for en kombineret ansøgning om støtte til huslejenedsættelse for hele Albertslund Nord, der står overfor omfattende renoveringer. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Det samme gælder for støtte til huslejenedsættelse for Solhusene, der også står overfor en større renovering. I tilknytning hertil blev der også søgt om støtte til et boligsocialt projekt med ansættelse af en social vicevært. Desværre blev ansøgningerne om Solhusene heller ikke imødekommet. Ansøgninger, som ikke imødekommes mht. huslejenedsættelse, viderebehandles i landsdispositionsfonden som almindelige driftsstøttesager, og ansøgningerne indgår i en langsigtet strategi, hvor alle muligheder for at dokumentere behovet for støtte udnyttes, hvilket øger mulighederne for, at Landsbyggefonden på et tidspunkt prioriterer at yde støtte til de pågældende afdelinger. Generelt om at søge Hvor AB tidligere har benyttet bekostelige eksterne konsulenter til at udarbejde boligsociale ansøgninger til Landsbyggefonden, bliver ansøgningerne om støtte nu udarbejdet af BO- VEST i samarbejde med ABC og Albertslund Kommune. Det betyder, at AB sparer en masse penge, men også at ansøgningerne er mere konkrete og målrettede, fordi de medarbejdere, der er med til at udforme ansøgningerne, har fingeren på pulsen i forhold til, hvor vi skal ligge en boligsocial indsats.

8 B ERETNi NG 2008 Beretning 7. årgang Januar 2008 Udgives af: BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen Malervangen Glostrup Tlf: Fax: Mail: Web: bo-vest.dk Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Redaktion: Karl Neumann Rikke Schultz Oplag: 500 Grafik: Prinfoparitas A/S Tryk: Rosenberg A/S

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter

GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter GODE NABOER gi r et bedre kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2009. Udgivet februar 2010 Et år med fokus på naboskab 2009 har været et begivenhedsrigt år. Mange nye projekter har set

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup

Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup Beretning 2012 Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup Beretning12 2 Indhold 2012 udvikling og udfordring Et lidt stille år boligpolitisk...5 Strategi 2015 nu halvvejs...7

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED GENERELT STIGENDE TILFREDSHED Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokrater i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia BLad nr. 1 årgang 2010 LejLigheden BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Side 23 En fælles Boligorganisation

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2013-2014 Boligkontoret Århus INDHOLD Året der gik... 5 Målene... 6 Beboerne... 8 Nye hjemmesider... 9 Visuel kommunikation... 10 Kvarteret...11 Beboermappen er blevet lettere...12 Orden på

Læs mere

Power og popcorn i Nordvest

Power og popcorn i Nordvest 16 Huslejen Se hvad den går til 10 Birkebo sparer På vand, varme og fugt Power og popcorn i Nordvest Wafaa og Amin styrer, når Munkevangens børnebestyrelse mødes og planlægger påskefest eller filmaften

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere