Albertslund Boligselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Boligselskab"

Transkript

1 B ERETNi NG 2008

2 i økonomiens tegn 2008 blev et år i økonomiens tegn på den positive side. Vi fik medhold i vores sag om manglende betaling af lønsumsafgift, Albertslund Boligselskabs sommerhus blev solgt, og nu er vi også ved at lægge regnskabsåret om. Endelig har de store renoveringsprojekter sat sine spor i kroner tilbage fra SKAT Så simpelt kan man sige det. Det var en stor dag, da BL og vandt den principielle sag om lønsumsafgift i Højesteret den 30. maj. Med dommerstemmerne 7-0 blev det endelig slået fast; har aldrig skullet betale lønsumsafgift, og kommer heller ikke til det i fremtiden. lbertslund Boligselskab I mange år har lønsumsafgiften været et af de helt store emner i AB, og det har været en lettelse at få sagen afgjort, og ikke mindst at udfaldet var til AB s fordel. Glæden var heller ikke til at tage fejl af, da den 17. juli modtog en check på ,- fra SKAT. Det svarer til de 3 års efterbetaling af lønsums afgift plus renter. Sagen er i det hele taget glædelig for hele branchen, da mange boligadministrationer kan se frem til at få tilbagebetalt adskillige tusinde kroner i for meget betalt lønsumsafgift. Nyt regnskabsår og gode minder En ændring af regnskabsåret var til afstemning og debat på repræsentantskabsmødet i foråret og på det ekstraordinære repræsentantskab i efteråret. Ændringen blev vedtaget og betyder, at AB s regnskabsår nu løber fra den 1/ til 31/ Normalt vil regnskabsåret følge årsskiftet, men på grund af overgangen er perioden lidt længere det første år. Årsagen til ændringen var et ønske fra administrationen, da det vil gøre administrationens arbejde nemmere, at alle 3 selskaber har samme regnskabsperiode. karl neumann, formand for Ab En anden stor post blev også afviklet i år AB s sommerhus i Odsherred havde været til salg et godt stykke tid, da en køber endelig slog til i foråret. Sommerhuset har givet mange af vores beboere mange gode stunder og ferier. Desværre var interessen de seneste par år faldende, og derfor tog repræsentantskabet beslutning om salg. Fremdrift i renovering Året har ikke kun budt på økonomi og tal. Flere steder er renoveringen kommet så godt i gang, at der tegner sig nogle helt nye billeder af vores afdelinger. Især Nord og Etagehusene er ved at udforme sig til to arkitektoniske flagskibe. Udtrykkene i begge afdelinger har forandret sig utroligt, og begge byggerier har modtaget rosende ord i pressen, men også på gader og stræder i Albertslund. Nord er nu midtvejs i renoveringen, mens Etagehusene forventes at stå klar i foråret Solhusene og Vest kan også se frem til opstart af renovering, men her er tankerne stadig kun på tegnebrættet. og de og boligsociale initiativer På det boligsociale område er der også fremdrift. Etableringen af ABC Albertslund Boligsociale Center sidste år har allerede affødt flere spændende initiativer for beboerne som wellnessferie, jobstafet, slankehold osv. Men ABC er kun lige startet, og vi kommer bestemt til at se mere til deres spændende projekter i løbet af Karl Neumann

3 Bedre beboerservice i BO-VEST I 2008 har vi arbejdet på at skærpe og optimere organisationen, så vi i 2009 har et solidt grundlag for at udvikle vores beboerservice og sætte et endnu stærkere fokus på beboernes ønsker til BO-VEST. Status over afdelingerne Der er i 2008 blandt andet blevet lavet en statusrapport over alle boligafdelinger. Rapporten beskriver de enkelte afdelinger særligt med fokus på de fysiske, økonomiske og boligsociale udfordringer. Det er planen, at rapporten fremover skal opdateres hvert år med forskellige tematiseringer. I år var temaet skimmelsvamp, som i er særligt problematisk i det tæt/lave byggeri i Albertslund Syd, hvor vi er i gang med store renoveringsprojekter. Det er endnu ikke fastlagt, hvad temaet skal være for statusrapporten i I årene fremover skal statusrapporten fungere som et administrativt styringsværktøj, der hjælper administrationen, men også beboerdemokratiet med at fastholde opmærksomheden på de centrale indsatser i forhold til de enkelte boligafdelingers konkurrencedygtighed og fremtidssikring. De administrative afdelinger har også været under lup. Her er der udarbejdet beskrivelser af og målsætninger for hver enkelt boligafdeling. Målsætningerne skal sikre, at alle har en fælles forståelse af eksempelvis, hvordan boliggruppen servicerer beboerne, og hvad beboerne kan forvente, når de henvender sig på Malervangen 1. Organisation med beboerne i centrum Selve organiseringen i BO-VEST er blevet omlagt også med henblik på at sætte beboerne i centrum og styrke servicen. Der er pr. 1. december 2008 ansat en servicechef med det overordnede koordinerende ansvar for at udvikle et endnu stærkere servicekoncept over for vores beboere og samarbejdspartnere. Servicechefen får ansvar for alle de funktioner, der har direkte beboerkontakt. Det drejer sig om udlejning, sekretariat, drift og rådgivningsteamet. Med en fælles styring af disse funktioner forventer vi at styrke samarbejdet på tværs af afde- Albertslund B linger såsom ejendomskontorer og udlejning til glæde for beboerne. Målsætninger for BO- VEST hvor skal vi hen? Også på overordnet strategisk niveau er der blevet arbejdet med BO-VESTs prioriteringer og målsætninger. På repræsentantskabsmødet i 2008 blev nedsat et målsætningsudvalg, der har afholdt en række møder gennem efteråret. Udvalget består både af beboerdemokrater og medarbejderrepræsentanter. Udvalget har til opgave at udvikle et målsætningsprogram for BO-VEST til godkendelse på repræsentantskabsmødet i juni Målsætningsprogrammet skal dække en 5-årig periode og skal ses i sammenhæng med den strategiplan, bestyrelsen har vedtaget i 2007, og det værdigrundlag BO-VEST bygger på. Programmet skal udmøntes i årlige handlingsprogrammer, hvor det første skal gælde for Målsætningsprogrammet skal i hele 5-års perioden bruges som et styringsredskab, hvor vi gennem en årlig status vurderer, om vi er på rette vej, og om der er behov for ændringer i prioriteringerne. Med dette arbejde i 2008 forventer vi, at 2009 bliver året, hvor vi får fastlagt, hvor BO- VEST skal bevæge sig hen og et år, hvor vi sætter massivt ind på at forbedre servicen over for beboerne. Danny Andersen 3

4 Fremdrift i renoveringen Det går fremad med alle projekterne enkelte har først lige taget de første spæde skridt til de tekniske undersøgelser, mens andre nærmer sig afslutningen af renoveringen. Vest med på renoveringsbølgen Vest er det sidste skud på stammen over afdelinger, som så småt er påbegyndt en renovering. I efteråret er de tekniske forundersøgelser gået i gang. De første undersøgelser består af en indledende screening af 6 gårdhuse i både VA og AB. Undersøgelserne vil blandt andet omfatte visuelle registreringer af krybekælder, tag og facader, og der vil blive sat fugtmålere op i krybekældre. Næste fase bliver tekniske undersøgelser af ca. 10 % af gårdhusene, og løber over vinteren Hen over foråret og sommeren 2009 vil der blive udarbejdet en rapport, og skitseret et forslag til udbedring af eventuelle problemer. Beboerne vil blive orienteret om resultaterne af undersøgelserne ved et afdelingsmøde, og der vil blive lavet en plan for beboerinddragelse i samarbejde med afdelingsbestyrelserne. heder i de gule blokke vil blive lagt sammen, så der bliver flere familieboliger og tilgængelighedsboliger. Der vil således være 148 boliger i Solhusene frem for 172 boliger i dag. Lejlighedssammenlægningerne er et led i at fremtidssikre Solhusene som byggeri, da lejlighederne er meget små og ikke lever op til nutidig krav om en bolig. I det hele taget er det en gennemgribende renovering, som er i støbeskeen. Helhedsplanen afhjælper også andre problematikker, der er gældende for en ældre bebyggelse. Der vil bl.a. blive udskriftet VVS-installationer, etableret ventilation, lagt dræn osv. Det hele afhænger dog af om det nuværende forslag for renovering bliver godkendt på beboermøder. Renoveringen vil samlet løbe op i ca. 70 millioner kr. og forventes at gå i gang ved årsskiftet Albertslund Nord som flagskib tingene går i den her retning, sagde BO-VEST s formand Vinie Hansen i sin tale til rejsegildet onsdag den 8. oktober. Det har glædet mig hver morgen at se fremdriften, når jeg er cyklet forbi det ser rigtig godt ud, fortsatte hun. Og det var bestemt også holdningen hos de mange fremmødte til rejsegildet. Beboerne blev takket for deres tålmodighed i forbindelse med byggerod og støj. Borgmester Finn Aaberg nævnte Nord som et flagskib inden for renoveringen også set i lyset af den positive omtale renoveringen af Nord har fået i medierne. Ved samme lejlighed donerede Enemærke & Petersen en skurvogn til en klub for de årige i området. Ansøgning om den endelige etablering af en klub ligger nu på kommunens bord. Hele renoveringen af Albertslund Nord forventes afsluttet i begyndelsen af Fuld gang i Etagehusene A 4 Nye badeværelser og gavlrenoveringer i Solhusene Renoveringen af Solhusene er i løbet af 2008 blevet mere konkret. Det første forslag til en helhedsplan ligger i til behandling hos Landsbyggefonden i disse dage. Det første udkast indebærer, at mange af de et-værelses lejlig- Renoveringen af Nord er midtvejs. Installation af rør i badeværelser og køkkener er på plads, og nu venter kun resten af facaderne, udearelerne og haverne. Det var også en stolt formand for BO-VEST og borgmester, der i løbet af efteråret var med til rejsegilde i Nord. Det er dejligt at være formand, når Albertslund b oligselska b beretning 2008 Livet på altanerne i sommer vidner om, at beboerne er glade for de nye uderum, og de nye facader giver også et helt andet udtryk. Ud af stilladsernes virvar er bl.a. Agendacenteret er dukket op med ny facade, og andre erhvervsdrivende er flyttet ind i de nye lokaler i de gamle parterrer eller har skabt nye rammer i de nyrenoverede lokaler.

5 Renoveringen skulle egentlig have været færdig til jul, men bliver nu først færdig i februar Det skyldes forsinkelser på grund af genhusningen. Genhusningen tog lidt længere tid end forventet. Det betyder derfor også, at 8 boliger først bliver renoveret efter februar 2009, ligesom renoveringen af udeareler og parkeringspladser også først opstartes dér. Prøvehuse i Rækkehusene Der er god aktivitet i Bjørnens Kvarter 15 C og 15 B. De to prøvehuse er ved at blive renoveret, og forventes at stå klar i løbet af februar Prøvehusene er ikke et udtryk for den endelige udformning af Rækkehusene, men skal ses som en unik mulighed for at se forskellige forslag til renoveringen i virkelig størrelse. Renoveringen i rækkehusene er omfattende. Landsbyggefonden har meldt ud, at der kan gennemføres en renovering med en lbertslund Boligselskab samlet investering på 1,3 mio. kr. pr. hus. Renoveringen omfatter bl.a. facader, døre, vinduer, tage, krybekælder, installationer, ventilation samt terræn umiddelbart op til hus ene. Renoveringen vil betyde en huslejestigning på ca kr. om måneden. I rækkehus ene har der også været diskussion om at få lavet konkrete forbedringsarbejder i boligen. Disse vil ikke være omfattet af huslejestigningen, og man arbejder i øjeblikket på at finde andre finansieringsformer. Det forventes, at renoveringen går i gang i april Engagerede beboere i gårdhusene Gårdhusene har gennemgået tekniske undersøgelser, og der arbejdes i øjeblikket på et forslag til en helhedsplan, som forventes at ligge klar i starten af Beboerne har været dybt involveret i renoveringsløsningen. I løbet af foråret blev der afholdt to meget velbesøgte beboermøder i Kongsholmscentret og tre workshops med forskellige temaer. Over sommeren har der været flere følgegruppemøder med repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, hvor projektet er videreudviklet i dialog mellem de tekniske rådgivere og beboerrepræsentanter. Renoveringen af gårdhusene har også været præget af en debat om at rive husene ned og bygge nyt i stedet. Dette er dog ikke en reel mulighed, da det vil blive meget dyrere end ved en gennemgribende renovering. Der arbejdes derfor kun med en renoveringsløsning stadig med beboernes accept og inddragelse. Renoveringsarbejdet forventes at begynde primo Energirigtige boliger Ambitionen er, at rækkehusene bliver energiklasse 2, og gårdhavehusene energiklasse 1. Denne ambition spiller fint sammen med Albertslunds klimastrategi og med BO-VESTs ønske om at skabe energirigtige boliger. Et initiativ i den retning blev markeret den 4. juli 2008, da Energistyrelsen gav tilsagn om tilskud på kr. til et udviklings- og demonstrationsprojekt om energieffektiv renovering af det industrialiserede tæt/lave byggeri som gård- og rækkehusene. Projektet går ud på at efterisolere og installere energieffektive opvarmnings- og ventilationsanlæg. En stor del af energiforbruget skal fremover dækkes af solvarmeanlæg og solceller. Energiforbedringerne bliver til som led i en samlet forbedring, der skal sikre beboerne en velfungerende bolig med godt indeklima og lave varmeregninger. 5

6 ABC finder sine ben 2008 blev året, hvor det nye ABC i bogstaveligste forstand åbnede dørene til det nye områdesekretariat, da lokalerne endelig stod helt færdige i oktober Men ABC har skullet finde sine ben i 2008, etablere en ny organisation, og fastlægge, hvilke konkrete projekter der skulle fokuseres på. ABC er nu i fuld gang med en lang række konkrete projekter i boligområderne. ABC s områdesekretariat har til huse i et af de nye lokaler i Kanalens Kvarter 104, og den forsinkede åbning af lokalerne har vanskeliggjort arbejdet for det nyetablerede ABC. Derfor var det også en stor glæde, da områdesekretariatet endelig kunne flytte ind og få den daglige kontakt med beboerne, som er så vigtig for de boligsociale projekter. Det fælles områdesekretariat er nemlig omdrejningspunktet for ABC, idet det har til opgave at styrke, koordinere og udvikle forskellige boligsociale projekter og initiativer, så boligområderne kan lære af hinanden og realisere flere ting sammen end hver for sig. To af medarbejderne er jobkonsulenter udstationeret fra Jobcentret. De hjælper både unge og voksne med at få en fod inden for på arbejdsmarkedet og har i 2008 blandt andet haft gode erfaringer med at sende unge på Camp True North et kursus i personlig udvikling med støtte fra det lokale Beskæftigelsesråd og lokale virksomheder. Boligselskab 6 Områdesekretariatet samler ABC Udover områdesekretariatet er der mindre lokalkontorer i Nord og Blokland. En af de boligsociale medarbejderes vigtigste opgaver er nemlig at støtte beboernes initiativer til at skabe netværk i boligområderne og forbedre de fælles faciliteter. Udover et tværgående arbejdssekretariat, findes der i hvert område en ABC-styregruppe, der består af beboerdemokrater og en repræsentant fra kommunen. Styregrupperne har ansvaret for at sætte de relevante og nødvendige initiativer i søen i netop deres boligområde. Nye friske initiativer ABC arbejder overordnet set med fokusområderne; Kultur og velvære, børn og unge og information og image samt at styrke beboernes jobkompetencer. ABC handler altså kort fortalt om at gøre det gode bedre for de mennesker og det liv, der færdes i og omkring de 5 boligafdelinger. Albertslund b oligselska b beretning 2008 En blærerøv på besøg I november 2008 var samtlige beboere i de 5 boligafdelinger inviteret til en opstartkonference, hvor det gode naboskab og beboernes egne muligheder for at gøre en positiv forskel var på plakaten. Det blev en meget inspirerende dag på Forbrændingen i Albertslund, som startede med, at en partnerskabsaftale mellem Kommunen, BO-VEST, VA, AB og de fem afdelingsbestyrelser blev underskrevet. Herefter var der et underholdende, men også tankevækkende foredrag med entertainer Mads Christensen, som handlede om, hvordan man gør et godt indtryk på andre. Efter en dejlig frokost var der mere stof til eftertanke, da erhvervspsykolog Christian Dahl gav helt konkre-

7 til, hvordan de kan gøre en forskel hjemme i deres eget boligområde. I begyndelsen af 2009 skal der gennemføres en stor naboskabsundersøgelse i boligområderne for at blive bedre til at målrette indsatsen efter beboernes oplevelser og behov. te tips til hvordan man kan lykkes med bydelsudvikling ved at tage udgangspunkt i beboernes og lokalområdets egne ressourcer. Eftermiddagen brugte beboerne på i workshops at kortlægge ressourcer, drømme om fremtiden og få idéer Fokus på sundhed og sunde miljøer ABC har i 2008 også haft fokus på sundhed og blandt andet afviklet en wellnessferie i sommerferien. Derudover arbejdes der blandt andet på at skaffe finansiering til fornyelse af det grønne areal i Nord og til nye aktivitetslokaler i Kanalen. Begge er projekter, der vil forsætte i Fakta om støtte til boligsociale projekter Landsbyggefonden etablerede i 2006 en særlig pulje, hvor problemramte afdelinger kunne opnå støtte til boligsociale projekter eller til huslejestøtte. AB har løbende søgt om støtte til forskellige projekter både med positivt og negativt udfald. Støtte til ABC Albertslund Boligsociale har opnået støtte fra Landsbyggefonden til boligsocialt arbejde fra Det samlede budget er på 20 mio. kroner. Flere andre boligafdelinger har søgt Landsbyggefonden om støtte til at komme med i Albertslund Boligsociale Center. AB Syd har sammen med VA s afdelinger i Albertslund Syd netop fået et endeligt tilsagn og vil fra april måned ansætte tre sociale viceværter. Ikke støtte til huslejenedsættelser BO-VEST har også stået for en kombineret ansøgning om støtte til huslejenedsættelse for hele Albertslund Nord, der står overfor omfattende renoveringer. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Det samme gælder for støtte til huslejenedsættelse for Solhusene, der også står overfor en større renovering. I tilknytning hertil blev der også søgt om støtte til et boligsocialt projekt med ansættelse af en social vicevært. Desværre blev ansøgningerne om Solhusene heller ikke imødekommet. Ansøgninger, som ikke imødekommes mht. huslejenedsættelse, viderebehandles i landsdispositionsfonden som almindelige driftsstøttesager, og ansøgningerne indgår i en langsigtet strategi, hvor alle muligheder for at dokumentere behovet for støtte udnyttes, hvilket øger mulighederne for, at Landsbyggefonden på et tidspunkt prioriterer at yde støtte til de pågældende afdelinger. Generelt om at søge Hvor AB tidligere har benyttet bekostelige eksterne konsulenter til at udarbejde boligsociale ansøgninger til Landsbyggefonden, bliver ansøgningerne om støtte nu udarbejdet af BO- VEST i samarbejde med ABC og Albertslund Kommune. Det betyder, at AB sparer en masse penge, men også at ansøgningerne er mere konkrete og målrettede, fordi de medarbejdere, der er med til at udforme ansøgningerne, har fingeren på pulsen i forhold til, hvor vi skal ligge en boligsocial indsats.

8 B ERETNi NG 2008 Beretning 7. årgang Januar 2008 Udgives af: BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen Malervangen Glostrup Tlf: Fax: Mail: Web: bo-vest.dk Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Redaktion: Karl Neumann Rikke Schultz Oplag: 500 Grafik: Prinfoparitas A/S Tryk: Rosenberg A/S

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Albertslund Boligselskab. Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007

Albertslund Boligselskab. Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007 Albertslund Boligselskab Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007 December 2007 Albertslund Boligselskab Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007 Den skriftlige beretning uddybes af formand Karl Neumanns mundtlige

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST SBI-konference om de almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis,

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 20. april 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 20. april 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 20. april 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Eigil Boel EB (AB Syd), Lars Bremer LB(AB Syd), Niels

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

BO-VEST bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening.

BO-VEST bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening. Årsberetning 2008 BO-VEST bestyrelse Formand Vinie Hansen (VA) Tlf. 23 82 35 79 vih@hyldenet.dk 1. Næstformand Dorthe Larsen (TMG) Tlf. 27 49 49 04 dl@brnet.dk 2. Næstformand Karl Neumann (AB) Tlf. 43

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Almene Boligdage 2008

Almene Boligdage 2008 Almene Boligdage 2008 Den gode historie om organisering af store komplekse renoveringsprojekter med mange interessenter MASTERPLAN SYD August 2008 ALMENE BOLIGDAGE SLIDE 1 BO-VEST Kommunikations- og udviklingschef

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR Vi har valgt at samarbejde med rekrutteringsfirmaet Laigaard&Partnere om ansættelse af ny direktør. I den kommende måned vil de gå i gang med at interviewe

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Helhedsplaner kursus

Helhedsplaner kursus Helhedsplaner kursus 10.03.2009 Program 1 2 3 4 5 De overordnede rammer Vilkår for støtte Proces, organisering og samarbejde Økonomi Cases: Toften, Etagehusene, Silergården 1. De overordnede rammer Støttemuligheder

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg til at redigere det nye beboermagasin, som skal udkomme to gange om året, første

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken,

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, 06.12.2012 DAGSORDEN: 1: Valg af dirigenter 2: Valg af stemmeudvalg 3: Referat fra budgetbeboermødet den 12.09.2012 4: Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Maj 2014

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Maj 2014 NYT FRA FORMANDEN Handlingsprogram for BO-VEST 2014-2015 Handlingsprogrammet, der vil blive fremlagt til godkendelse af repræsentantskabet i slutningen af maj, understøtter i høj grad det godkendte budget

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Glædelig jul. Godt nytår

Glædelig jul. Godt nytår djursbo NYT DECEMBER 2017 Glædelig jul. Godt nytår Alle beboere og beboerdemokrater i djursbo ønskes en glædelig jul og godt nytår. I DETTE NUMMER: NYBYGGERIER GODKENDT RENOVERINGER NY HJEMMESIDE I de

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Status på strategiplan

Status på strategiplan Status på strategiplan 2010-14 Bestyrelsen har vedtaget BO-VESTs strategiplan for 2010-14 i foråret 2010. Planen blev præsenteret for repræsentantskabet på møde den 24. juni 2010. Strategiplanen sætter

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere