Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup"

Transkript

1 Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd), Lars Andersen LA (AB Syd), Jørgen Rosenørn-Dohn JRD (VA 4 Nord), Lise Kaadach LK (VA 4 Nord), Tove Meyling TM (VA 4 Syd), Per Larsen PL (VA s Byggeudvalg, organisationsbestyrelsen) Tekniske Rådgiver: Jørgen Kreiner Møller JKM (Nova 5) Morten Dam Hansen DAM (Niras) Administrationen: Henrik Holst (byggeøkonom), Berit Djarling BDJ (byggekoordinator), Thomas Grage TGR (Projektleder), Jesper Rasmussen JRA (Byggechef) Afbud: Eigil Boel EB (AB Syd), Rein Rubenkamp RR (VA 4 Syd), Helle Kristoffersen (4 Syd), Vibeke Hansen VH (VA 4 Syd), Michael Willumsen MIW (afdelingsleder), Torben Birkebæk TBI (afdelingsleder), Lea Sørensen LSO (boligsocial vicevært), Referat: Thomas Grage Dagsorden Punkt 1 Godkendelse af dagsorden Punkt 2 Kommentarer til referat fra sidste følgegruppemøde d.17. august 2011 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Punkt 10 LBF støttefastsættelse, økonomi status Skema A for gårdhusene Konkurrence for gårdhusene Information til beboere Viben 8C Gulvvarme og radiatorer Næste møde Eventuelt Afsender: BO-VEST Projektleder Thomas Grage T: (Direkte tlf ) E: ( Dato: 26. oktober 2011 Side1 af 4

2 Ad. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Behandling af punkt 8 om gulvvarme og radiatorer udsættes hvis der ikke er tid. Ad. 2 Kommentarer til referat fra sidste følgegruppemøde d. 17. aug Niels Petersen deltog ikke ved sidste møde. Ellers ingen bemærkninger Ad. 3 LBF støttefastsættelse, økonomi status Det af Landsbyggefonden (LBF) udarbejdede udkast til støttefastsættelse af 12. maj 2011 blev gennemgået af byggeøkonom Henrik Holst med løbende drøftelser af enkeltdelene. I store træk er der følgende elementer i støtteøkonomien, som gælder for LBF- renoveringen : Samlet økonomi for de tre boligafdelinger og lånetyper: -Opretningsarbejder (tidligere kaldet byggeskader) og fordelte arbejder udgør 616 mio. kr. og finansieres med 30-årige støttede lån med en årlig ydelse på 4%. -Nødvendige ustøttede forbedringsarbejder udgør 262 mio. kr. og finansieres med støttede 30-årige lån med en årlig ydelse på 4,74%. - Frikøb af hjemfald udgør 52 mio. kr. og finansieres med et 30- årigt støttet lån. Øvrig driftsstøtteinstrumenter: -Kapitaltilførsel: Der indgår kapitaltilførsel på 88 mio. kr., som forventes gennemført som en 1/5 dels løsning, hvor LBF bidrager med 35 mio. kr., Realkreditinstituttet med 18 mio. kr., Boligorganisationerne samlet med 18 mio. kr. og Kommunen med 18 mio. kr. Depotet forventes at bidrage med 6,4 mio. kr. årligt som driftstilskud. -Huslejestøtte: LBF har i 2009 i tilknytning til helhedsplanen udmeldt huslejestøtte til afdelingerne. Huslejestøtten nedtrappes over en årrække og bortfalder helt efter 10 år. - Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån: Som en del af finansieringen fritages afdelingerne for indbetaling af udamortiserede lån m.v. i overgangsperioden, hvor afdelingen ikke selv kan finansiere helhedsplanen fuldt ud. Side2 af4

3 Huslejekonsekvens: Landsbyggefonden er i udkastet til støttefastsættelsen nået frem til en gennemsnitlig månedlig huslejestigning på kr. for et gårdhavehus på ca. 94 m². Huslejestigningen er fastsat til 145 kr./m2 årligt(2010 niveau), svarende til en årlig gennemsnitlig husleje på 819 kr./m2 (2010 niveau). Huslejestigning påføres først, når renoveringen i den enkelte bolig er gennemført. Videre arbejde: Der udarbejdes økonomi udregning for huslejekonsekvens for hver berørt boligafdeling, og der udarbejdes oplæg til præsentation af økonomien. Økonomi status: HHO rundede af med en kort status på afholdte udgifter i den samlede sag. Der er afholdt ca. 10. mio. kr. samlet set i sagen frem til nu til teknisk rådgivning m.v., som fordeles på de enkelte afdelinger. Bilag for de enkelte afdelinger fremsendes efter mødet. Ad. 4 Skema A for gårdhusene LBF har opfordret til, at skema A godkendelse for gårdhusene fremrykkes og opnås i indeværende år. Det foreslås derfor at holde beboermøder for at få beboernes godkendelse af projekt og økonomi (skema A) selvom beboermøder for LBF godt kan vente til licitationsresultat foreligger (skema B). Det projekt, som foreslås forelagt beboermødet er Landsbyggefonds-renoveringen med tilhørende økonomi som gennemgået under punkt 3. LBF har i drøftelserne om skema A fremrykningen accepteret, at der tages forbehold for den videre udvikling af projektet med afholdelse af arkitektkonkurrence, beboerinddragelse, udarbejdelse af lokalplan, udførelse af prøvehuse, afklaring af boligforbedrende elementer etc. Følgegruppen bakker op om det rigtige i at holde beboermøder om skema A når nu der presses på for at opnå skema A godkendelse i år. Der lægges vægt på det foreløbige i det projekt, som forelægges beboermødet nu, muligheden for videre udvikling af projektet, og at det endelige projekt forelægges for beboermødet igen. På baggrund af drøftelserne, bekræfter administrationen, at LBF har stillet som vilkår, at renoveringen skal renoveres i alle tre gårdhuse afdelinger og ikke kun i en enkelt eller to. For afdeling AB s vedkommende indkaldes alle beboere til beboermøde, men kun gårdhusbeboere har stemmeret. Side3 af4

4 Ad. 5 Konkurrence for gårdhusene Udbudsbekendtgørelse er offentliggjort den 14. oktober Annonceteksten er blevet gennemgået nøje med juridisk bistand, og bedømmelsen med tildelingskriterierne er revideret, og blev gennemgået på mødet. Efter anbefaling af Kammeradvokaten er pris på rådgiverydelsen ude af bedømmelsen, og fastsættes til gengæld på forhånd. Fagdommere drøftedes kort. Som lægdommere forventes indtil videre følgende repræsentation: VA: Vinie Hansen, AB: Karl Neumann. VA 4N: Per Larsen, VA 4S: Rein Rubenkamp, AB Syd: To personer (fortsat ukendt hvem). Ad. 6 Information til beboere Informationsmateriale op til beboermøder drøftedes, og følgende aftaltes: Der udarbejdes udkast til indkaldelse med dagsorden. Indkaldelsen uddeles senest 14 dage inden afholdelsen af ekstraordinært beboermøde sammen med et nyhedsbrev, som forklarer baggrunden for afholdelse af beboermøderne, hvad der skal stemmes om, at der tages forbehold for videre udvikling af projektet og at det endelige projekt vil blive forelagt beboermødet igen. Endvidere at arkitektkonkurrencen er udskrevet. Senest 8 dage inden ekstraordinært beboermøde udsendes beboeronformationsmateriale om projektet og økonomien. Masterplan Syd hjemmesiden søges anvendt aktivt, og opdateres med notater om byrum og boligrum, nyheder om arkitektkonkurrence, beboermøder etc. Ad. 7 Viben 8C Drøftelse af punktet blev af tidsmæssige årsager udsat. Ad. 8 Gulvvarme og radiatorer Der blev udleveret notat vedrørende pro og kontra ved henholdsvis gulvvarme og radiatorer. Drøftelse af punktet blev af tidsmæssige årsager udsat. Ad. 9 Næste møde Næste møde blev berammet til mandag den 31. oktober 2011, og vil handle om beboermøderne. Ad. 10 Eventuelt Side4 af4

5 TME oplyste, at muligheden for intern flytning er standset med hensyn til genhusning. JRA bekræftede, at det var tilfældet. Det aftaltes, at administrationen redegør nærmere for, hvorledes og på hvilket grundlag anvisning administreres midlertidigt. Side5 af4

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag omgodkendelse af foreløbigt

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10.

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10. Referat Temamøde om tilvalg - gårdhusene Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10 Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere