Kommunikation som metode til at gøre arbejdsmiljø relevant og interessant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation som metode til at gøre arbejdsmiljø relevant og interessant"

Transkript

1 Kommunikation som metode til at gøre arbejdsmiljø relevant og interessant AKON, ved VIA Holstebro d. 31/ Ved Louise Møller Pedersen Cand.scient.adm., afventer ph.d.-forsvar Underviser på Aalborg Universitet og leder af virksomheden Leading Safety

2 Samtale med en ansat marts 2009 I min gruppe er du en kylling, hvis du rapporterer et nærved-uheld. du går på arbejde med et

3 Sammenhæng mellem roller, rammer og ressourcer Teamleder 2009, 2010 og 2011 Jeg skal bruge 80 % af min tid i produktionen og 80 % af min tid på kontorarbejde

4 Disposition Hvorfor prioritere arbejdsmiljøarbejdet? Metoder til at arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø Øvelse Diskussion og opsamling Louise M. Pedersen,

5 Hvorfor prioritere fysisk og psykisk arbejdsmiljø?? I Danmark sker der årligt arbejdsulykker samt dødsfald relateret til psykisk arbejdsbelastning Mange arbejdsmiljøproblemer anmeldes ikke (!!) Enorme omkostninger for de direkte berørte, for arbejdspladsen og for samfundet som helhed Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger for psykiske arbejdsmiljøbelastninger er på 686 mio. En væsentlig og måske stigende trussel Stort forebyggelsespotentiale og dokumentation for, at investeringer kommer igen. I KAN gøre en forskel! Arbejdsmiljøloven 1 og 15 samt 2020-planen

6 Arbejdsmiljøloven 1 og 15 Virksomheder skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige på en måde der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet (Beskæftigelsesministeriet 2010: 1 og 15). Krav vedrørende psykisk arbejdsmiljø, MEN Mere fokus på det fysiske end på det psykiske arbejdsmiljø og sammenhængen mellem disse Få redskaber til og opfølgning på forebyggelse Meget op til arbejdspladsen selv at implementere og få resultater af indsatsen Louise M. Pedersen,

7 Pointer om fysisk og psykisk arbejdsmiljø Forskellige risici for forskellige erhvervsgrupper Omhandler hverdagshandlinger Komplekst samspil mellem organisatoriske (arbejdsbetingelser, kultur samt kontekst) og individuelle faktorer Mål og prioriteringer på organisations-, team- og individniveau => mulige konflikter Skal integreres i organisationens og de ansattes kerneopgaver Gensidig tillid mellem de ansatte og deres ledere samt oplevelse af retfærdighed er centralt Louise M. Pedersen,

8 Belastende og berigende effekter Belastende effekt Guldkorn Berigende effekt Magtesløshed, hjælpeløshed Indflydelse Handlingskompetence, ansvarlighed Ensomhed, isolation Social støtte Social forankring og integration Fremmedgørelse, normløshed Mening Følelse af mening og sammenhæng Usikkerhed, uvished Forudsigelighed Tryghed og sikkerhed Frustration, værdiløshed For høj: Stress For lav: Apati Belønning Krav Personlig værdighed og følelse af værdi Personlig udvikling og vækst Louise M. Pedersen, 2012 Hasle m.fl. 2008, 8 220

9 Disposition Hvorfor prioritere arbejdsmiljøarbejdet? Metoder til at arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø Øvelse Diskussion og opsamling Louise M. Pedersen,

10 Ledelse af arbejdsmiljø altid stien for sine - Men DU kan også gøre en positiv forskel!

11 Information VS kommunikation Forandringsparathed Information Inddragelse Kommuni kation Medbestemmelse Fokus og viden om arbejdsmiljø Adfærds- og holdningsændring Ledelsesengagement Louise M. Pedersen, 2012 Ejerskab Varig forandring 11

12 Pointer om information og kommunikation Lederne og de ansatte At lytte er ligeså vigtigt som at tale Nødvendig vs. overflødig kommunikation Målrettet målgruppen Sammenhæng mellem ord og handlinger Skal kobles til konkrete aktiviteter, som udføres og bliver til succeshistorier

13

14

15 Interventionsmetoder indenfor arbejdsmiljøområdet Louise M. Pedersen,

16 Tilsyn og kontrol Synligt arbejdsmiljø Straffe virksomheden for lovovertrædelser Udefra og ind Reaktive forbedringer Vejledning/ instruktion Mentor (individuel ekspertstøtte, ofte af en udenforstående) Seminarer (gruppebaseret workshop for ledere og/eller de ansatte ledet af intern eller ekstern person) Gruppebaseret coaching (gruppebaseret facilitation, ofte af en udenforstående) Synlige og usynlige arbejdsmiljøforhold Give standardiseret vejledning i, hvad virksomheden skal gøre for at gøre det rigtigt Ledernes viden Ekspertvejledning i, hvordan lederen kan løse konkrete problemer Ledernes og/ eller de ansattes holdninger, adfærd og viden Ledernes og/ eller de ansattes holdninger, adfærd, viden og rolle(r) Involvering, inddragelse og idégenerering Udnytte egne ressourcer til at skabe rolleændring, refleksion, motivation og ejerskab Indefra og ud samt udefra og ind Indefra og ud Overholdelse af lovgivningens krav Øget viden og bedre beslutninger (på kort sigt) Bedre kommunikation mellem lederne og/eller ledelsen og de ansatte Øget bevidsthed og refleksion. Kollektiv læring og ejerskab

17 "#! Definition af arbejdsmiljøcoaching En lærende intervention designet til at øge en gruppes kollektive evner og præstationer indenfor arbejdsmiljøområdet, gennem anvendelse af coachingprincipperne assisteret refleksion, analyse og motivation (Inspireret af Clutterbuck 2010, 271). $

18 Gruppebaseret arbejdsmiljøcoaching En kognitiv metode eller samtaleteknik, som befinder sig mellem supervision og terapi Fokus er kollektiv læring, motivation og præstationer Antager, at enhver gruppe besidder et uudnyttet potentiale. Psyken ses som nøglen. Arbejder i deltagernes arbejdssfære. Meget af coachens arbejde ligger i nutiden og fokuserer på at designe fremtiden ud fra en overordnet vision samt en række delmål. Målet er at skabe adfærdsændringer Samtale => Forståelse => Indsigt => (Ny) Adfærd/ forbedret præstation/nye færdigheder

19 Coaching konkret Handler om at skabe bevidsthed og ansvarlighed. Frivillighed Fokuspersonerne definerer selv mål og løsninger. Ingen formaliseret kogebog eller metode: Situations- og kontekstafhængigt Spørgeteknikker: Åbne hv-spørgsmål, Når du Få afklaret problemet, inden der opstilles mål! Målet skal være SMARTE (Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt, Effektivt ift. målsætning eller dilemma)

20 Rollen som coach Facilitere, inspirere og motivere Lede fokuspersonen til erkendelse Præstationer forankres gennem (små) succesoplevelser Selve udøvelsen af rollen er central

21 Den afviklede coaching på Virksomhed A Rettet imod Antal gange Evalueres gennem Gruppebaseret arbejdsmiljøcoaching Individuel arbejdsmiljøcoaching 3 arbejdsmiljøgrupper (1-4 mellemledere og arbejdsmiljørepræsentanterne) Deltagerne i arbejdsmiljøgruppern e og sikkerhedslederen 7-9 gange a min. alt efter antallet af deltagere 1-3 gange a 45 min. Otte gange 45 min. Før-, midtvejs-, og eftermålinger vha. interviews med og spørgeskemaer til coachees og deres ansatte, noter fra forløbet samt observation af coachees adfærd til møder Møder Toplederen og sikkerhedslederen 4 Noter fra møderne

22 Formål med coaching-forløbet på Virksomhed A Skabe motivationen for og struktur på sikkerhedsarbejdet Optimere samarbejdet i sikkerhedsgruppen samt de øvrige virksomhedsniveauer Ledelseskommunikation, inddragelse og opfølgning Årsags- frem for symptombehandling Louise M. Pedersen,

23 Resultater af coaching-forløb på Virksomhed A Øget bevidsthed omkring og motivation for sikkerhedsarbejdet og ledelseskommunikation Nye aktiviteter: ca. 70 % er gennemført Nye redskaber til sikkerhedsarbejdet, bl.a. sikkerhedsrunderingsskemaer Bedre samarbejde i sikkerhedsgrupperne bruger hinanden mere og har noget konkret at samarbejde om Formelle strukturer (møder mv.) Arbejdsmiljørepræsentanterne er vokset med opgaven (De nye) teamledere har fået støtte til deres lederjob Coaching har givet rum for kommunikation om og løbende mål for sikkerhed der følges op

24 Disposition Hvorfor prioritere arbejdsmiljøarbejdet? Metoder til at arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø Øvelse Diskussion og opsamling Louise M. Pedersen,

25 Opsamling Den daglige kommunikation er meget vigtig Ekstraordinære tiltag: TØR kom ud over rampen og GØR det! Lette og simple øvelser Gerne noget der indebærer en form for fysisk aktivitet Målret til målgruppen samt undergrupper Direkte og personlig kommunikation som en fortløbende proces

26 Beslutningstagning i organisationer Fakta Kulturer Løsninger Ressourcer Vilkår Aktører Hvid og Mac 2008, 65 Louise M. Pedersen,

27 Forudsætninger for at forbedre psykisk arbejdsmiljø Formelle strukturer og ledelsen skal på banen Legitimitet og timing Udpeg ansvarlige, ressourcer, forvent resultater, og opfølgning Formelle rammer og motivation Kommunikation Drift og arbejdsmiljø som to sider af samme sag Louise M. Pedersen,

28 Forandringer starter fra toppen Arbejdsmiljø/sikkerhed som et kriterium ved ansættelse af nye (mellem-) ledere Formel beskrivelse af rollen som sikkerhedsleder, mellemleder og arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø/sikkerhed som en del af MUS/løbende feed back til alle niveauer i virksomheden

29 En god arbejdsmiljøindsats kræver Visioner, klar strategi, værdier og udlevelse Snak bundlinje og hvordan arbejdsmiljø kan integreres I driften Holdninger og adfærd hos ledelse og ansatte => Efterlev jeres værdier! => Opbyg kompetencer blandt de ansatte Konkrete aktiviteter med udgangspunkt i aktuelle data Gennemsigtighed og synlighed i kommunikation Gode systemer til opfølgning og dokumentation af resultater Fokus på kontekst Louise M. Pedersen,

30 Afrunding Hvad vil du tage med dig fra dette oplæg? Er der uafklarede spørgsmål? Louise M. Pedersen,

31 Mere viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljøforskningsfonden afsluttende rapporter Videnscenter for arbejdsmiljø: Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Bl.a. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 og 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning: Midler Mod Arbejdsrelateret Stress, AMK Århus Stigende mængde litteratur: Nielsen, K. m.fl.: Forandring som vilkår, Sørensen, O. H.: Arbejdets kerne, Hasle, P. m.fl.: Ledelse med social kapital Louise M. Pedersen,

32 Arbejdsmiljøarbejde og bundlinje Virksomhedernes indsats for et bedre psyskisk arbejdsmiljø (VIPS-projektet): Henrik Holt Larsen (2010): Human Resource Management: Licence to work, pp puljer/arbejdsmiljoeforskningsfonden/afrapporteredestoetteprojekter/virkemidler-iarbejdsmiljoet/bundlinjen3pdf.ashx Louise M. Pedersen,

33 Rigtig god fornøjelse med jeres fremtidige arbejdsmiljøarbejde Louise M. Pedersen,

34 Spørgsmål? Louise Møller Pedersen Publikationer mv. louise-m-pedersen/5/407/ab7 Udfører forskningsbaseret konsulentarbejde vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø Louise M. Pedersen,

Kort om phd-projektet

Kort om phd-projektet Coaching som redskab til at skabe motivation for og struktur på sikkerhedsarbejdet Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2009, Phd-workshop 2, Styringsformer og ledelse, d. 10/11 2009 Louise M. Pedersen, ph.d.-studerende,

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 3 God trivsel kan ses på bundlinjen 4 Hvad definerer den gode trivsel? 6 Fælles opgave forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Psykisk Arbejdsmiljø

Psykisk Arbejdsmiljø Psykisk Arbejdsmiljø Kerneproblemer og forbedringer på IT-virksomheden Adore 2. semesterprojekt på RUC Det samfundsvidenskabelige basisstudium, Hus K 1.2. Anne Karina Nortung Martin Steen Lyngby-Nielsen

Læs mere

Stress - fra ord til handling. Guide til en fælles indsats på arbejdspladsen

Stress - fra ord til handling. Guide til en fælles indsats på arbejdspladsen Stress - fra ord til handling Guide til en fælles indsats på arbejdspladsen Indledning 4 Arbejdsbetinget stress 5 Definition af arbejdsbetinget stress 5 Stresssymptomer 5 Har du arbejdsbetinget stress?

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1

Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1 Social Kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar social kapital 1 Indhold 4 Social Kapital: Effektivitet og arbejdsglæde 5 Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne 6 Hvordan kan ledelse

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere