Information omkring arbejdstid og arbejdsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information omkring arbejdstid og arbejdsforhold"

Transkript

1 Information omkring arbejdstid og arbejdsforhold For at arbejde på villa vivamus er der følgende du skal tage stilling til. Du skal vide at virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, men er medlem af Landsforeningen for Opholdssteder (LOS). Villa vivamus er et APS, og er afhængig af at der er unge indskrevet, for at kunne fungere økonomisk. Det er de unges hjem, hvorfor tingene skal kunne glide og fungere som i et privat hjem, hvilket betyder at alle arbejdsopgaver skal kunne løses ved sygdom og ferie uanset funktion. Vivamus etiske grundlag: Vivamus vil arbejde ud fra det værdigrundlag: at alle mennesker skal mødes med respekt. Respekt overfor deres særegne karakteregenskaber respekt overfor deres forståelse af problemet respekt overfor deres løsningsforslag i forhold til at takle egne problemer. Forældrene vil blive mødt med, at de er de vigtigste personer for deres barn og dets udvikling. Alle er I besiddelse af ressourcer der kan bruges. Det er af vital betydning, at de professionelle optræder respektfuldt anerkendende og inkluderende i forhold til forældrene, så disse er en del af processen med at sikre deres barn den bedst mulige udvikling. Forventninger til medarbejderne på Vivamus At der er overensstemmelse mellem de fagetiske grundlag, børnenes, de unges og forældrenes rettigheder og den måde opholdsstedet dagligdag og behandlingstilbud mv. er tilrettelagt på. At give omsorg og udføre behandlingsarbejdet med respekt for den enkeltes grænser og den enkeltes ret til at skabe et meningsfyldt og værdigt liv. At børnene og de unge beskyttes mod fysiske og psykiske overgreb eller andre krænkelser. At hjælpe børnene og de unge igennem den krise det er, at skilles fra familien. At beskrive undersøgelses- og behandlingsopgaven klart og tydeligt for barnet, den unge og forældrene. At forklare medarbejdernes forskellige roller i behandlingsarbejdet for barnet, den unge, deres forældre og for samarbejdspartnere i øvrigt. At tilrettelægge samarbejdet med forældrene, så de føler sig velkomne på institutionen og hjælpe familien med de vanskeligheder, der er i

2 forbindelse med behandlingen af barnet eller den unge. At der laves klare aftaler om kontakten mellem barnet eller den unge, forældre, søskende, bedsteforældre og venner. At aftaler laves med respekt for den enkelte families historie, vilkår og muligheder. At involvere forældrene i et samarbejde og holde dem orienteret om deres barns udvikling. At den professionelle rolles magt forvaltes åbent og respektfuldt. At udvikle sig fagligt og personligt, deltage i uddannelse og supervision, så der til stadighed ydes en kompetent, målrettet og kvalificeret omsorg og behandling. At arbejde tværfagligt og respektere andre faggruppers kompetence, således at Vivamus forskellige tilbud udgør ligeværdige dele i en samlet indsats At sikre et fagligt og personligt udviklende miljø, hvor teorier, holdninger, opgaver, faglighed, metoder og etik til stadighed diskuteres, evalueres og udvikles. At påpege til enhver tid, hvis man erfarer forhold/omstændigheder på institutionen, hvor de fagetiske grundlag ikke respekteres. ARBEJDSTID: Da virksomheden er en døgninstitution, vil der være skiftende arbejdstider, arbejdstiden kan ligge i døgnets 24 timer, 7 dage om ugen, 52 uger om året. Såfremt der ikke er unge i huset i weekender og ferie, bruges vagten til at opdatere arkiver, udføre administrativt arbejde, besøge de unge hjemme og andet praktisk arbejde, som eventuelt ikke nås i dagligdagen. Der kan forekomme rejser og weekendture med de unge. SELVSTYRENDE TEAM: Virksomheden har selvstyrende teams. Ved selvstyrende team forstås at alle opgaver, praktiske som pædagogiske løses i teamet, herunder dækning af vagter ved sygdom og ferie, således at de unge så vidt muligt mødes af fast personale. Dette indebærer en række praktiske opgaver, som fordeles imellem det faste personale, det kan fx. være ansvar for hygiejne, blomster, økonomi, transport, skema osv. Disse opgaver skal løses inden for arbejdstiden.

3 Virksomheden har 1 leder der er psykolog og 1 adm. Leder, der ikke sidder fysisk i huset: Er der problemer i huset efter kl , der ikke kan løses af det personale, der er på arbejde, skal der ringes til bagvagten der som regel er en fra ledelsen. Ringes der til en kollega, der har fri, udløser det ikke timer til kollegaen. Det er derfor vigtigt at man respekterer dem, der holder fri. Den daglige leder er til rådighed hver dag i dagtimerne mellem , møder man ind på en aftenvagt/weekendvagt og har et spørgsmål man gerne vil have svar på, kan man maile til lederen. Er spørgsmålet i en sådan grad, at det ikke kan vente, ringes der til bagvagten efter kl Det hænger på opslagstavlen hvem der er bagvagt. Daglig leders kontortid kl / bagvagt kl OVERARBEJDE: Principielt forekommer overarbejde ikke Men det kan ske: Der kan forekomme uforudsigeligt overarbejde, eks en ung flipper ud, en der melder sig syg og der først kan komme en afløser om et par timer med mere. Disse overarbejdstimer påføres vagtplanen. Disse vil blive godkendt af lederen. Har du forudsigeligt overarbejde i form af møder, besøg hos en ung med mere skal timetallet aftales med den daglige leder og påføres planner. Lige så vel som man meddeler den daglige leder sine overarbejdstimer, skal det også meddeles hvis man på en vagt har valgt at gå tidligere hjem. PÆDAGOGISK ARBEJDE: Vi arbejder miljøterapeutisk, hvorfor deltagelse i behandlingskonferencer, undervisning og supervision er obligatorisk. Du vil blive primærkontakt for et par unge, som indebærer praktiske opgaver: Flytning af den unges adresse, stamkort & oprette en mappe. Tandlæge, læge (husk der skal skiftes læge) m.m

4 Medicin Kontakt til forældre/ ringe ugentligt til dem. Oprydning på værelse/ i samarbejde med den unge Økonomi/ afregne tøjpenge, indberette kostpenge til forældre/ indberette klippekort til tog/bus Planlægning af ferier Skoletilbud Fritid/ skal den unge gå til et eller andet Dagsrytme/ vigtigt at lave en skriftlig ugeplan, så det bliver tydeligt for alle hvad den unge skal. Kopi hænges i personale stuen. Relationer Holde styr på behandlingsdelen: Udviklingsplaner, og statusrapporter Tavlen er udfyldt Weekender/ være på forkant med hvad den unge skal Venskaber Kommune samarbejde Samtaler med den unge en gang om ugen Kontaktpersonen skal to gange om året skrive en statusrapport på sine unge, hver statusrapport udløser 7 timer. Det er et krav at du kan formulere dig skriftligt omkring din egen praksis i dit eget behandlingsarbejde. Beskrivelsen skal kunne læses af involverede parter inkl. forældre og barn. Vi arbejder elektronisk i forhold til dagbøger, stamkort, journaler, vagtplan osv. Det er derfor et krav at du kan EDB på brugerniveau. Man er forpligtet til efter hver vagt at skrive dagbog, så de næste, der møder ind kan se hvordan vagten er gået og om de skal være opmærksomme på en ung. Ligeledes er man forpligtet til at skrive journal ark på de unge man er kontaktperson på. Det kan være observationer, tandlægetid, samtaler man har haft m.m Dette giver alle de ansatte en fornemmelse af hvad der sker i den unges liv. Udviklingsplaner er en plan, der bliver udfyldt på behandlingskonferencer i samarbejde med kollegaerne. Når udviklingsplanen er udfyldt er det kontaktpersonens job at gennemgå den med den unge og forældrene.

5 Derefter skal den afleveres til den daglige leder, der sender den til kommunen. For at deltage i P-møder, sagssupervision, konferencer m.m skal man minimum være fast ansat i 30 timer. Alle sagsakter på en ung er arkiveret. Disse sagsakter må ikke forlade Villa vivamus. VISITATION: Al visitation bliver foretaget af den daglige leder. Hvis det skønnes at en ung skal indskrives, sendes en kopi af sagen til opholdsstedet. Personalet forpligter sig til at læse sagen, man må gerne komme med kritik, undren m.m til sagen, men det er den daglige leder, der endeligt afgør om den unge skal flytte ind. Sagen bliver gennemgået til konferencen hvor kontaktpersonen også vælges. MEDICIN: Mange at de unge vi har, får medicin. Virksomheden har en medicin ansvarlig. Udleveres der PN medicin, hovedpinepiller m.m til de unge er man forpligtet til at skrive det på medicinkortet og i journalen. FAGGRUPPER: Da virksomheden rummer mange forskellige faggrupper: Rengørings assistenter Pedel Køkkenassistenter Alt mulig mand Medhjælpere Bogholder Psykologer Studerende Pædagoger SOSU assistenter Psykiater m.v Forlanges det at man respekterer og værdsætter hinandens arbejdsopgaver. Virksomheden arbejder under nogle værdier og holdninger som man skal være loyal overfor.

6 Er man utilfreds med kollegaer, virksomheden, arbejdsopgaver m.m skal man gå til den daglige leder, så problemet kan blive løst hurtigst muligt. Da det er en lille virksomhed, kan det ske at man kan blive pålagt opgaver uanset jobbeskrivelse. UNGE ALENE I HUSET: Som udgangspunkt er de unge ikke alene i huset. Sker det, at feks en ung skal køres til stationen og man er alene i huset, er det vigtigt at den tilbageværende unge får udleveret en telefon og nummeret til opholdstedets mobil som man tager med sig. Det er vigtigt, at man siger et tidsrum man er væk og gør den unge opmærksom på at hvis man ikke er tilbage inden det aftalte tidsrum skal de ringe til bagvagten. FESTER I VIRKSOMHEDEN: Virksomheden holder en sommerfest og julefesten for de unge og deres forældre, alle skal deltage og det udløser timer. MOBILTELEFON: Telefonerne må ikke være fremme og skal være på lydløs i arbejdstiden. Bruger man sin private telefon uden for arbejdstid udløser det ikke timer eller penge. Det er vigtigt at al arbejde bliver udført i arbejdstiden. STRAFFE-OG BØRNEATTEST: Ved ansættelse udfyldes et skema til indhentelse af straffe-og børneattest PÅKLÆDNING: Virksomheden har en holdning til, at personalet er rollemodeller for de unge. Det kommer bla. til udtryk gennem vores påklædning i dagligdagen. Virksomheden har derfor en dresscode, at man altid møder klædt på en præsentabel måde. Virksomheden holder en del møder ud af huset, ved deltagelse af disse er det vigtigt, at man er en god repræsentant for organisationen. Punktet afspejler holdninger og værdier og kan derfor være meget kontroversielt.

7 ALKOHOL: Det er afskedigelsesgrund at indtage alkohol på sin vagt, det være sig uanset anledning og dag. HASH OG EUFORISERENDE STOFFER: Man må ikke være i besiddelse/påvirket af eller ryge hash eller benytte andre euforiserende stoffer. En ufravigelig regel. Dette hænger ikke kun sammen med, at det er et ulovligt stof, men også at mange af vores unge har en meget skrøbelig psyke og derfor er i risikogruppen for at pådrage sig akutte hash-psykoser. RYGEPOLITIK: Da det af Folketinget er blevet besluttet, at der ikke må ryges på skoler og andre offentlige institutioner, er dette naturligvis også gældende for virksomheden. GAVEKASSE: Der vil blive trukket kr. 30,00 om måneden over lønnen til at købe gaver for ved personalefødselsdage. KOSTPOLITIK: Der forefindes en kostpolitik på virksomheden. Det er vigtigt at den overholdes, da den er en del af den miljøterapeutiske tankegang Køb af mad ved siden af kostplanen skal aftales med lederen, da virksomheden har et budget der skal holdes. Det er vigtigt at de unge inddrages i madlavning, idet det giver en sund og fornuftig indstilling til køkkenhygiejne og oprydning, hvorfor dette er en del af din vagt. AKTIVITETER I OG UDENFOR HUSET: Man deltager som miljøterapeutisk personale i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Det vil sige at man svømmer, hvis man er i en svømmehal m.m SYGDOM: Sygdom både dagvagter, aftenvagter og nattevagter skal meddeles til dine arbejdende kolleger, som skal finde en afløser for dig på vagten. Den kollega, der modtager opkaldet, skal påføre at der er sygdom på planner. Er sygemeldingen mere en 1 dag skal den daglige leder kontaktes.

8 Ved barns sygdom er det kun en normal vagt som gælder, dvs. Har du en dobbeltvagt fra 8.00 til 23.00, er det kun de første 8 timer, som gælder som barnets første sygedag, derefter må virksomheden forvente at du møder ind til resten af din vagt. Er det umuligt for personalet at finde en afløser skal den daglige leder kontaktes. Ved nattevagt og tidlig morgen, er det bagvagten der kontaktes. Man kan af ledelsen blive pålagt en vagt, hvis der mangler personale. FERIE: Du optjener 2,08 feriedag pr. ansat måned. Optjeningsåret følger kalenderåret til afholdelse i efterfølgende ferieår (2. maj til 1. maj). Ønsker du at holde ferie, afspadsering, eller feriefridage er det den daglige leder der skal give lov. Ønsker påføres vagtplanen. FERIE ØNSKER: Ønskes ferie, feriefridage med mere skal dette påføres i planner. Sommerferieønsker skal påføres inden 1. februar. Ønsker man at bytte vagt, sætter man sin vagt til salg. KØRSEL: Det forventes at du kan køre hele året rundt, hvorfor kørekort er en nødvendighed. Eventuelle parkerings-og fartbøder skal du selv betale. Der honoreres kørsel i egen bil ved møder og andet. De unge har en ulykkesforsikring, men sker der en ulykke i din egen bil er det din egen forsikring, der skal dække. Der kan selvfølgelig gives en dispensation for det, men kun i følge aftale med den daglige leder. PENSION: Der er pension i arbejdsforholdet arbejdsgiverbetalt pension, den indeholder nogle grunddækninger herunder sundhedssikring.

9 VAGTSTART: Når en vagt starter fordeles dagens opgaver. Alle opgaver skal løses af alle uanset jobbeskrivelse. Det er derfor vigtigt, at det faste personale skiftes til feks. At lave mad, køre med en ung m.m, da det er den del af det miljøterapeutiske arbejde. Det er vigtigt på en vagt, at der konstant er personale ude blandt de unge, det betyder at pauser fordeles ligeligt mellem alle, så både rygere og ikke rygere har mulighed for at tage et par pause på en hel vagt. Dette aftales imellem hinanden inden vagten starter. ØKONOMI: Virksomheden arbejder under en økonomisk ramme. Ønskes der derfor et eller andet til opholdsstedet, skal der laves en ansøgning hvad det pædagogiske formål er med ønsket. Ansøgningen skal afleveres til den administrative ledelse. Alle ønsker kan derfor ikke søsættes med det samme. Der er lavet budgetter til alle aktiviteter i huset. TUR/REJSER: Ved udflugter og rejser med de unge hvor flere voksne deltager udløser det 15 timer i døgnet. Rejser man eller tager på tur alene med et par unge, udløser det 24 timer i døgnet. Det betyder at ens faste timer først bliver fratrukket. Vivamus og samarbejdsflade eksternt: Denne "liste" er lavet udelukkende for at sikre dig beskyttelse i dit arbejde. I dette arbejdsfelt er medarbejdere ofte udsat for kritik fra kommuner og pårørende, derfor skal du føle dig så sikker som muligt. "Listen" er selvfølgelig også gældende for lederen -forstået på den måde -at din leder har informationspligt til dig, som skal agere i dagligdagen. Du må aldrig Indskrive/udskrive nye børn/unge lave nye behandlingstiltag eller ændre i udviklingsplanen for den unge

10 overskride økonomiske rammer beslutte nye samværsregler for børn/unge Du skal altid informere din leder ved akutindlæggelse af unge ved alvorlig sygdom hos den unge hvis forældre, pårørende eller kommune kontakter institutionen med stærke kritiske holdninger til vores arbejde hvis der er behov for at kontakte samarbejdspartnere ved uoverensstemmelser hvis du kontaktes af udskrevne børn/unge eller dennes pårørende hvis du synes, at du står overfor en opgave, du er usikker på at løse Du skal altid forlange din leders tilstedeværelse ved statusmøder ved ind- og udskrivninger, når du er kontaktperson ved krisemøder... og forlange din leders underskrift ved statusbeskrivelser ved bekymringsskrivelser Du er altid velkommen til på egen hånd at kontakte forældre, pårørende, læge, psyk. afd. eller andre relevante samarbejdspartnere for ekstra information, når du synes, det mangler i dit daglige arbejde. Når du ikke længere er ansat i virksomheden, må du ikke mere have kontakt med de unge. Såfremt du kontaktes af udskrevne unge eller disses pårørende, skal din ledelse informeres. LEDELSEN: Består af en administrativ leder & behandlingsleder,

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder.

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder. Ungehuset Strucksalle Strucksalle 84, 6270 Tønder Tlf.74929732 Vagttelefon: 21381824 Kontoret på Ungehuset Strucksalle kan på hverdage kontaktes mellem kl. 08.00-16.00. Direkte kontakt til ledelsen: Leder:

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere