Biograferne er grundpillen i filmbranchens fremtidige succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biograferne er grundpillen i filmbranchens fremtidige succes"

Transkript

1 Biograferne er grundpillen i filmbranchens fremtidige succes Brancheforeningen Danske Biografers anbefaling til Filmaftalen

2 København, september 2014 Brancheforeningen Danske Biografers anbefaling til Filmaftalen Få filmaftaler har skabt så meget røre i filmbranchen som det, politikerne nu skal i gang med at forhandle på plads. Hvor man tidligere har oplevet enighed i filmbranchen i optakten til en filmaftale, er uenigheden stor i denne omgang. Hovedårsagen er, at Det Danske Filminstitut er mislykkedes i deres ambition om at gøre tro til viden. Både filminstitut og mange i filmbranchen har forlangt eksperimenter, men ikke en levende sjæl, ud over de danske biografer, har vist interesse for resultaterne af eksperimenter i ind- og udland. Det er ikke måden for den samlede filmbranche at blive klogere på. Det er også forklaringen på, at de danske politikere, i vid udstrækning, er blevet præsenteret for drømmescenarier, fejlbehæftede undersøgelser og personlige ambitioner, op til den aktuelle filmaftale. Mange i filmbranchen benytter fortsat udtryk som jeg tror og ikke mindst er musikbranchens erfaringer på området blevet promoveret, til trods for film- og musikbranche på ingen måde tåler sammenligning. Brancheforeningen Danske Biografer vil anbefale at lade den næste filmaftale være baseret på sund fornuft og de fakta som trods alt - foreligger på området. Brancheforeningen Danske Biografer har fire anbefalinger til Filmaftale : - Ingen statslig eller statsinstitutionel indblanding i biografvinduet - Teleselskaberne bør betale afgift til dansk film - Ligevægt i støtten til kunstneriske og populærkulturelle film - Filmenes art bør klart defineres i de forskellige støtteordninger Brancheforeningen Danske Biografer har i denne anbefaling baseret sig stringent på fakta, hvilket vil påvise at de danske biografer vil være grundpillen i fremtidig succes for dansk film. God læsning. Med venlig hilsen Kim Pedersen Formand, Brancheforeningen Danske Biografer

3 Ingen statslig eller statsinstitutionel indblanding i biografvinduet Det Danske filminstitut har fremsat et forslag, som afgørende vil vende op og ned på filmbranchens økonomi, beklageligvis uden det vil tilføre flere penge til filmbranchens samlede økonomi. Filminstituttets forslag er ikke alene udtryk for dårligt købmandsskab, det er direkte asocialt. Det vil nemlig i afgørende grad fratage danskernes incitamentet til fællesoplevelser af danske film uden for hjemmet. Filminstituttets forslag vil nemlig fremme vandringen mod de digitale platforme, uden at give dansk film flere penge, og tilmed fremme at Danmark bliver en nation af individuelle tabletkiggere, som i ensomhed sidder foran den mindre skærm, når danske film skal opleves. Brancheforeningen Danske Biografer anbefaler, at politikerne undlader statslig intervention hverken direkte eller indirekte på aftaler mellem biografer og filmdistributører, som Det Danske Filminstitut sættes til at administrere. Vinduerne er et samhandelsvilkår mellem biograf og filmdistributør, hvorfor en statslig intervention vil være en indblanding i den frie forhandlingsret filmbranchen har oppebåret de sidste 30 år. Se bilag 1 med uddybende forklaring på denne problematik. Teleselskaberne bør betale afgift til dansk film I f.eks. Frankrig, Belgien og Tyskland yder teleselskaberne støtte til landenes filmindustrier, uden krav om afkortning af biografernes vindue. Dette bør tjene som inspiration for lignende ordninger i Danmark. TDC/Yousees gross profit margin på internet and network er svimlende 91%, mens gross profit margin på TV kun er på 53%. (TDC Fact Sheet 2014 Q1). Denne forskel skyldes fortrinsvist, at salget af tv-pakker omfatter højere omkostninger for teleoperatøren, idet dele af indtægterne skal videredistribueres til tv-stationer og rettighedshavere, idet teleoperatørerne mangfoldiggør beskyttede værker. Teleoperatørerne har derimod fortjeneste på datatraffik, uden at de betaler rettighedshaverne for indholdet. Når tv og film-forbruget i så høj grad, som det er tilfældet i dag, er ved at rykke fra dvd/blu-ray til Internettet, bør den datatrafik-baserede omsætning i en vis grad videredistribueres til rettighedshaverne. Den digitale udvikling er simpelthen gået så stærkt, at der ikke er taget behørigt hensyn til denne problematik. Se bilag 2 med uddybende forklaring på denne problematik. Ligevægt i filmstøtten Brancheforeningen Danske Biografer anbefaler at politikerne sikrer en økonomisk ligevægt mellem de film, som Filminstituttet støtter ud fra kunstneriske ambitioner og de film, som har populærkulturel tilsnit. Pt. er den økonomiske støtte fordelt med 65 % til de kunstneriske film og 35 % til de populærkulturelle film. Det har ikke sikret ligevægt og det er hovedårsagen til at filmbranchen ikke har et tilstrækkeligt flow af omsætning. Støtten bør fordeles 50/50. Kun på den måde kan diversiteten sikres i biografernes udbud af film til det store danske biografpublikum, samtidig med det vil give filmbranchen en tiltrængt saltvandsindsprøjtning.

4 Det vil også give filmproducenterne større incitament til, efter devisen gynger og karusseller, at satse modigt i den næste fire årige periode, mens filmbranchen afslutter paradigmeskiftet fra dvd/blu-ray til digitale medier. Filmenes art bør klart defineres i de forskellige støtteordninger Film er ikke blot film. Der findes adskillige gradbøjninger af film: Der er biograffilm, tv-film, web-film, kortfilm og dokumentarfilm. Hver af disse filmtyper har deres helt egen umiskendelige kendetegn. Der er store forskelle på film produceret med henblik på biografernes store lærred og film produceret med henblik på visning i home entertainment-sektoren. Ikke mindst når det handler om, kvalitet, optagetid og budgetstørrelse. Biograffilm er optaget med mange totalbilleder, hvorimod tv-film er optaget med mange nærbilleder. Det skyldes, at detaljerigdom meget lettere kan opfattes på biografernes store lærred. Derudover er der en lang række tekniske detaljer, såsom lydarbejde og colorgrading, som er meget mere kompliceret i en film producereret til biograferne, end til den mindre skærm. Brancheforeningen Danske Biografer anbefaler politikerne nøje at beskrive, hvilke filmtyper man i den næste filmaftale ønsker de forskellige støtteordninger skal understøtte og ikke mindst med hvilke beløbsstørrelser. Der findes ingen one-size-fits-all i denne problematik. Film- og musikbranche tåler ingen sammenligning I årevis har vi hørt på, at filmbranchen intet har lært af musikbranchen. Årsagen til at filmbranchen er tilbageholdende over for musikbranchens erfaringer, er fordi film- og musikbranche ingen sammenligning tåler. Se bilag 3 med 11 grunde til film- og musikbranche ikke tåler sammenligning. Kontakt: Brancheforeningen DANSKE BIOGRAFER Vognmagergade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Formand: Kim Pedersen Mobil tlf Sekretariatsleder: Jonna Jensen

5 Bilag 1: Ingen statslig eller statsinstitutionel indblanding i biografvinduet Hele filmbranchen - inklusiv Filminstituttet er generelt enige om, at forretningsmodellen baseret på vinduer, som har båret filmbranchen fra succes til succes, også i fremtiden vil være grundpillen i branchens velbefindende. Men Filminstituttet har i sit oplæg anbefalet en statslig intervention i vinduerne med en afkortning til 2 måneder på danske film for at disse skal være støtteberettigede. Disse 2 måneder skulle angiveligt samtidig anspore teleselskaberne til at yde støtte til dansk film. Det fremgår at en plan, som DFI har forsøgt hemmeligholdt. Brancheforeningen Danske Biografer anbefaler derimod, at politikerne undlader statslig intervention hverken direkte eller indirekte på aftaler mellem biografer og filmdistributører, som Det Danske Filminstitut sættes til at administrere. Vinduerne er et samhandelsvilkår mellem filmbranchens parter, hvorfor en statslig intervention vil være en indblanding i den frie forhandlingsret filmbranchen har oppebåret de sidste 30 år. Hele vinduessituationen vil sandsynligvis også være under stadig forandring de næste fire år, hvorfor det vil være ganske umuligt at beskrive en intervention, som vil kunne tage hensyn til alle eventualiteter. Branchen skal som det også altid har været praksis selv kunne sikre mulighed for at skabe en sund økonomi. Det vil en statslig intervention i samhandelsaftaler forhindre. Der findes ingen succeshistorier fra udlandet. DFI s oplæg til en afkortning af biografvinduet og etablering af et premium VOD vindue vil føre til en dansk enegang på området. For 3-4 år tilbage barslede de amerikanske producenter med tilsvarende tanker disse førte til test af 14 titler i USA, som blev udsendt 2 måneder efter biografpremieren. Det førte til et fald i deres indtægter og har medført at disse planer er blevet skrinlagt. I USA pågår der pt. eksperimenter med et nyt Premium VOD vindue 3 uger før filmenes udsendelse på DVD og uden væsentlig eller slet ingen - afkortning af biografernes traditionelle vindue. Et sådan forsøg byder biograferne naturligvis velkommen. Der har også været forsøg med såkaldt simultan release, dvs. hvor biografpremiere og premiere på home entertainment er sket samtidig. Fortalerne for disse forsøg forsøger at fremhæve, at det resulterer i at indtægterne på home entertainment får samme niveau som biografindtægterne. Men de glemmer at nævne, at det ikke skyldes en stigning i indtægterne fra home entertainment, men derimod at indtægterne fra biograferne falder til katastrofalt lave niveauer. Det har DB påvist flere gange ved at sammenligne biografindtægterne fra lande med og uden simultan release på den pågældende titel. DFI s model vil sænke antallet af biografgæster. Baggrunden for DFI s oplæg er, at økonomien hos filmproducenterne er blevet forringet de senere år. Det er de fleste i branchen enige om, og man er også enige om, at årsagen er de faldende indtægter fra home entertainment. Aktørerne, herunder især teleselskaber og teleaktører, betaler ganske enkelt for lidt for rettighederne. Producenternes indtægter fra biograferne er faktisk steget og i 2013 sendte de danske biografer et historisk højt beløb videre til distributører og producenter. Det er derfor paradoksalt, at DFI vil forsøge at helbrede en syg patient ved at save det raske ben af. Det giver sig selv, at antallet af biografgæster vil falde, hvis vinduet sættes ned til 2 måneder. Dels fordi de store danske film faktisk spiller langt over 2 måneder i biografen, dels fordi et kortere vindue som bekræftet i amerikanske undersøgelser vil sende et klart signal til forbrugerne: Vent med at se filmene, de kommer om kort tid i hjemmet. Et signal der især vil ramme de små og mellemstore film, hvor hovedmålgruppen mange gange er på vippen i sin beslutning om at se filmen i biografen. Disse film vil endvidere blive yderligere ramt af, at forudsætningen for et senere godt liv i home entertainment netop er at en film er gået godt i de danske biografer. DFI s model sænker filmproducentens indtægt pr. biografgæst. Den tid som biograferne har eksklusivitet på at vise en film, før den kommer på andre platforme er et

6 samhandelsvilkår mellem biografen og filmens distributør. Hovedårsagen til, at biograferne historisk set altid har betalt langt mere for at vise filmen for en af sine besøgende i biografsædet, sammenholdt med hvad home entertainment branchen har betalt for at vise samme film til en seer hjemme i sofaen, er netop begrundet i denne eksklusivitet. Det siger sig selv, at når vinduet skæres ned, så skæres der også ned i den pris biografen er villig til at betale til filmens distributør og producent for hver besøgende, der ser filmen i biografen. DFI s model kaster biograferne i armene på amerikansk film. Trods nogen aktørers påstande om det modsatte, så har de danske biografer altid behandlet dansk film rigtig godt. Mens nogle har givet udtryk for, at danske biografer flår danske film af plakaterne har danske biografer gang på gang kunne dokumentere, at biograferne behandler dansk film bedre end de udenlandske. Blandt andet premiereføres danske film i stor udstrækning på de mest attraktive tidspunkter af året (efterårs- og vinterferie). Dette billede vil vende. Hvis biograferne kommer i en situation, hvor de danske film vises på andre platforme efter blot 2 måneder, når de f.eks. amerikanske film først er tilgængelige efter 4 måneder, så gør man de amerikanske film langt mere attraktive end de danske film. Konsekvensen er naturligvis, at de danske biografer fremover vil holde de amerikanske film på plakaten på bekostning af de danske og enhver distributør og producent ved, at det meget ofte er billetsalget i den sidste del af spilleperioden, der ender med at være afgørende for om filmen giver over- eller underskud. DFI s model øger ulovligt download af danske film. Ulovligt download af film er et problem for filmbranchen. Men problemet er faktisk ikke så stort, så længe filmen kun går i biograferne der er altså ikke mange, som har lyst til at se en film optaget med et rystende kamera fra en biografsal. Derfor er der også kun ganske få eksempler på, at dansk film har været ulovligt tilgængeligt på nettet, mens de har været i biografvinduet. Det ulovlige download kommer derimod, når filmen bliver tilgængelig på andre platforme, for så findes filmen i en flot digital udgave til brug på nettet. DFI s oplæg vil dermed åbne op for det ulovlige download meget hurtigere efter biografpremieren end det er tilfældet i dag. Samtidig vil det digitale premium-vindue, som forslået af DFI, øge tendensen til ulovligheder, alene fordi premium-vinduet for at virke skal have en langt højere pris end de kr. det koster at leje en film i dag. Denne højere pris vil gøre det endnu mere attraktivt at skaffe sig adgang til at se filmen ulovligt og dermed gratis.

7 Bilag 2: Teleselskaberne bør betale afgift til dansk film Teleselskaberne tjener millioner på dansk film Teleselskaberne tjener millioner og atter millioner kroner på dansk film og de betaler ikke en krone for det! Og ikke nok med teleselskaberne tjener millioner på den lovlige trafik. De tjener også millioner på at være transportør af den illegale trafik. I USA repræsenterer video streaming pt. 78 % af al trafik på internettet, og inden 2018 vil tallet nå 84 %. Da Danmark hidtil har haltet et års tid efter USA, må det forventes vi herhjemme inden for kort tid når samme niveau. Hvis dansk film var kommet til teleselskaberne inden filmenes digitale revolution, og sagt til dem: Kære venner, vi har en idé, der vil garantere enorm trafik på internettet. Er det noget I er interesseret i? Så kan det nok være de mægtige teleselskaber havde flået den helt store tegnebog frem, ganske uden krav. Teleselskaberne har fået foræret indtægter kvit og frit Problemet er, at teleselskaberne fik al denne trafik forærende kvit og frit uden at blive afkrævet så meget som en bøjet femøre for den. Det er, hvad man kalder en rigtig god forretning. Og teleselskaber gør deres yderste for at lege kispus med filmbranchen. I modsætning til biograferne, som udfører økonomisk striptease to gange ugentligt ved at offentliggøre billetsalget, er der et udbredt hemmelighedskræmmeri hos teleselskaberne. Dog kan man i TDC Fact Sheet 2014 Q1 konstatere at TDC/Yousee har en dybt imponerende gross profit margin på hele 91 % på internet and network, mens gross profit margin på tv kun er på 53%. Tilbage står dansk film med håret i postkassen Det Danske Filminstitut afholdt i november sidste år hemmelige forhandlinger med teleselskaberne, helt uden den øvrige filmbranches viden. Disse forhandlinger er foreløbigt mundet ud i, at Filminstituttet har gået tiggergang og samtidig helt på eget initiativ tilbudt teleselskaberne to måneders holdback på danske film, mod de nuværende fire måneder, for at få teleselskaberne til at spytte i den danske filmkasse. Med andre ord, teleselskaberne forlanger nu noget for noget for det, de allerede har fået gratis og uden krav tidligere ville have betalt millioner for. Samtidig kræver teleselskaberne i deres grådighed, at de får adgang til filmene to måneder tidligere, end de hidtidige fysiske videoforretninger nogensinde fik. De skulle måske lige stoppe op og tænke over, hvorfor de ikke er i stand til at skabe en digital trafik, baseret på en økonomi af samme omfang som den fysiske trafik, der fandt sted, da forbrugerne endda velvilligt og i hobetal begav sig ud af hjemmet for at købe eller leje en dvd i de fysiske butikker. Kunne det tænkes at det ikke er produktet, der fejler noget, men derimod deres måde at formidle det på over for forbrugerne? Hvad Det Danske Filminstitut har overset Filminstituttet har overset hvilken bragende succes internet and network er for TDC/Yousee. Successen skyldes blandt andet, at salget af tv-pakker omfatter højere omkostninger for teleoperatøren, idet dele af indtægterne skal videredistribueres til tv-stationer og rettighedshavere, idet teleoperatørerne mangfoldiggør beskyttede værker. Teleoperatørerne har derimod fortjeneste på datatraffik, uden at de betaler rettighedshaverne for indholdet. Teleselskaberne forlanger dermed noget for noget af instituttet, for en indtægtskilde de allerede har sneget sig til helt gratis - i modsætning til indhold fra tv-stationerne, hvor tv-kanalerne og rettighedshaverne så sandelig får betaling. Intet mindre end en skandale At Det Danske Filminstitut ikke har sat fokus på, at rettighedshaverne for film selvfølgelig har krav på samme betaling som rettighedshaverne på tv, er intet mindre end en skandale. Men i stedet for eftertænksomhed, har den danske filmbranche sat sig selv i en elendig forhandlingssituation, takket være Det Danske Filminstitut. Instituttet har endda frækheden at præsentere deres forhandlingsresultat som et kompromis. Nu er et kompromis sædvanligvis noget, der først forekommer efter langvarige forhandlinger mellem de parter, som aftalen får konsekvenser for. Men der har slet ikke været nogen forhandlinger, som involverer de parter i branchen, instituttets plan får konsekvenser for. Problemet er, at instituttets plan blot vil flytte værdifulde transaktioner fra én kasse og erstatte dem med næsten værdiløse transaktioner til en anden, og dermed gøre det samlede bidrag til filmindustriens økonomi mindre.

8 Det Danske Filminstitut har stukket hovedet i jorden I USA har de store filmstudier eksperimenteret med et to måneders vindue på hele fjorten store film. Disse eksperimenter er omgående blevet indstillet, da man fandt ud af, at det ikke alene skadede de involverede film, men også alle de øvrige film på markedet. Det skete, fordi biografernes omsætning faldt langt voldsommere, end vod-tjenesternes steg. Men filminstituttet har altså blot stukket hovedet i jorden og fremturet med deres håbløse plan. Der er endda risiko for at instituttets plan vil reducere den stolte danske filmindustri til billige tvfilm, game- og realityshows. Det første tegn ses allerede i filminstruktørerne og Den Danske Filmskoles ønske om at lave lowbudget-film i en langt dårligere kvalitet end den, der er gængs for biografspillefilm. Holdback er et samhandelsvilkår De sidste 30 år har samhandlen mellem filmdistributører og biografer været baseret på, hvor lang en holdbackperiode distributøren kunne tilbyde biograferne. Holdbackperioden har været et uomtvisteligt samhandelsvilkår. Og det siger sig selv, at biograferne ikke vil betale så meget for film, som kun har to måneders holdback, i modsætning til film som oppebærer fire måneders holdback. Biograferne kommer jo til at miste millioner af kroner, som til devalueret kurs ryger direkte i teleselskabernes kasser. Ikke desto mindre vil den statslige institution, Det Danske Filminstitut, i alliance med de mægtige teleselskaber, altså gå ind og intervenere i den frie forhandlingsret mellem biografer og filmdistributører. Og de store tabere i dette spil bliver det danske biografpublikum, filmdistributører, -producenter og -instruktører. Teleselskaberne scorer kasse uden af betale en krone Biograferne betaler næsten halvdelen af deres omsætning til filmmiljøet, og aldrig har biografsektoren sendt så mange penge videre i den danske filmøkonomi som i Endvidere er filmdistributørernes forudbetaling af minimumsgarantier baseret på indtægter, som i overvejende grad hentes i biograferne. Teleselskaberne derimod scorer kassen på trafikken uden at betale en krone. Og det er derfor helt galt, at man vil flytte omsætning fra dem, der bidrager, til dem, der ikke bidrager, og at man dermed vil gøre den samlede kage mindre. Derfor må løsningen være at få teleselskaberne til også at bidrage men det skal naturligvis ske uden risiko for at kagen gøres mindre. Eller med andre ord: Uden at der skæres i biograferne eksklusivitetsperiode. I armene på amerikansk film Ovenikøbet vil filminstituttets plan kaste biograferne direkte i armene på amerikansk film, som slet ikke går med så rabiate planer som Det Danske Filminstitut. Amerikanske film vil jo kunne tilbyde biograferne langt mere attraktive samhandelsvilkår, end dansk film vil kunne, såfremt teleselskabernes krav imødekommes. Amerikanske film må dermed formodes at få fortrinsret til de største biografsale og de mest attraktive premieretidspunkter. Det er vanskeligt at finde ord for det morads, filmbranchen og ikke mindst filminstituttet har bragt sig selv i. Og på sidelinjen står de mægtige teleselskaber og skraldgriner. Det Danske Filminstitut bør gemme brækjernet langt væk I et interview i Weekendavisen 29. november 2013 fremkom adm. direktør i Det Danske Filminstitut, Henrik Bo Nielsen, med følgende truende advarsel om biografers og distributørers samhandelsvilkår: Kan de ikke dirkes op af frivillighedens vej, så må de dirkes op med brækjern. Der må opfordres til at Henrik Bo Nielsen, pakker brækjernet væk og det politiske miljø i stedet bliver gjort opmærksom på den uretfærdighed, som er overgået filmbranchen. Teleselskaberne bør betale en filmafgift Staten bør pålægge de store teleselskaber en filmafgift, baseret på den trafik som vedrører dansk film, som kan rette op på en problematik teleselskaberne hjertens gerne - frivilligt og helt uden krav engang ville have betalt millioner for. Denne filmafgift skal selvfølgelig gå til produktion af danske film. Teleselskabers krav skal overhovedet ikke imødekommes. De skal bare betale ved kasse 1 for de kæmpe fordele, de allerede har fået i forbindelse med salget af deres højhastighedspakker. Staten må omgående træde i karakter over for de mægtige teleoperatører, som ikke alene tjener millioner af kroner på den lovlige trafik streaming på nettet genererer, men også på den illegale! Denne filmafgift er ikke alene rimelig, den er også nødvendig for dansk films fremtid, i en verden hvor priserne på internettet bliver holdt kunstigt nede, for at sikre teleselskaberne deres yderst profitable høje trafikfrekvens.

9 Bilag 3: 11 grunde til film- og musikbranche ikke kan sammenlignes 1. Der er gigantisk forskel på produktionsprisen på en spillefilm og en sang. 2. Musikbranchen har været og er plaget af enormt pirateri. I filmbranchen er der intet pirateri, så længe danske film vises i biograferne. Det er først, når danske film netop bliver udgivet på dvd/blu-ray og digitale medier, pirateriet opstår. 3. Film- og musikbranchens forretningsmodeller er vidt forskellige. Musikbranchen har aldrig opereret med vinduer, det har filmbranchen til gengæld og det har været en tordnende succes. Selv Det Danske Filminstitut anerkender vinduernes fortsatte nødvendighed for filmbranchen. 4. Hovedårsagen til at musikindustriens indtægter røg i frit fald, var fordi de tidligere tvang pladekøbere til at købe 11 numre, hver gang køberen blot ville have et enkelt. Det satte de digitale medier en stopper for. Her kunne man nemlig købe det ene nummer pladekøberen var interesseret i. Årsagen til at filmbranchens indtægter er gået i frit fald i home entertainment-sektoren, er den lave prissætning, som er dikteret af illegale hjemmesiders tilbud om kvit og frit at kunne få adgang til film. 5. Musik er produceret for enhver form for højtaler, spillefilm er produceret med henblik på visning på biografernes store lærred. 6. Musikindustrien har aldrig haft en platform som tangerer biografers. En platform som gennem hele forløbet har genereret større og større indtægter til filmens producenter og distributører. Hvis biografer ikke havde fandtes, ville spillefilmen været afgået for længst og så måtte danskerne nøjes med billige danske tv-film, realityog gameshows. 7. Biografer og koncerter kan på ingen måde sammenlignes af talrige årsager: blandt andet går indtægterne fra koncerter ikke til pladeselskaberne, hvorimod indtægterne fra biograferne altid går direkte til distributører og filmproduktionsselskaber. I biograferne kan aktørerne ikke opleves live, det kan de til koncerter. 8. Musiknumre afspiller køberen af musik talrige gange, langt den overvejende del af spillefilm ses kun én gang. 9. Musik kan man nyde, mens man er i gang med alt muligt andet, en spillefilm kræver fuld koncentration over et par timer. 10. Hvis spillefilmsindustrien havde oplevet den samme omsætningsnedgang som musikindustrien, efter overgangen til de digitale medier, ville der slet ikke være nogen spillefilmsindustri. 11. Spillefilms lancering i biograferne, garanterer en opmærksomhed helt enestående i medieverdenen. Musikbranchen har ikke et tilsvarende værktøj, som garanterer en lignende opmærksomhed og blåstempling af værket.

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November 2013. Kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk

Læs mere

Årsagerne til det ikke vil hjælpe de små danske film - at der bliver indgået aftaler om hurtigere udsendelse på DVD og VoD - er følgende;

Årsagerne til det ikke vil hjælpe de små danske film - at der bliver indgået aftaler om hurtigere udsendelse på DVD og VoD - er følgende; Fra Formandens Bord Februar 2012 Filmbranchen udfordringer Del V: Filmbranchens problemer er selvforskyldte Mange har gennem det seneste år påtalt at filmbranchen bløder. Og ingen tvivl om branchen bløder.

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER POLICIES

BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER POLICIES BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER POLICIES 1. juni 2012 16 sider, inklusive denne 1 Indhold: DEN SOCIALE, KULTURELLE OG ØKONOMISKE VÆRDI AF BIOGRAFER.... Side 3 DIGITAL CINEMA.. Side 4 FILMTYVERI... Side

Læs mere

Politiken spørger om filmstøtte

Politiken spørger om filmstøtte Politiken spørger om filmstøtte Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver gemt undervejs,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Flere folkelige film

Flere folkelige film Flere folkelige film Dansk Folkepartis udspil til en filmaftale 2015-2018. August 2014. Billeder leveret af DFI. Forside fra Klassefesten 2 Begravelsen, 2014, Mikkel Serup, Nordisk Film. Foto: Framegrab.

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Spillefilmens sidste åndedrag? Biografernes kamp for overlevelse. A f Kim Pedersen

Spillefilmens sidste åndedrag? Biografernes kamp for overlevelse. A f Kim Pedersen En fyldt biografsal til en 3D-forestilling i 1950erne. Skal m an også fremover bære briller i biografen? Eller er der overhovedet biografer i fremtiden? Spillefilmens sidste åndedrag? Biografernes kamp

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER POLICIES

BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER POLICIES BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER POLICIES Juli 2013 16 sider, inklusive denne 1 Indhold: DEN SOCIALE, KULTURELLE OG ØKONOMISKE VÆRDI AF BIOGRAFER.... Side 3 DIGITAL CINEMA.. Side 4 FILMTYVERI... Side

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DANMARKS FILM AKADEMI Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER

ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER 1 /INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER Den sociale værdi af biografer.... Side 3 Lokalmiljøet Side 4 Investeringer....... Side

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER AKTUELLE MARKEDSTENDENSER EN GENNEMGANG AF TRENDS OG TENDENSER SET I LYSET AF DIGITALISERINGEN AF DE DANSKE BIOGRAFER OG STREAMING-TJENESTERNES INDTOG PÅ MARKEDET DET DANSKE FILMINSTITUT / SEPTEMBER 2013

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem.

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem. REFERAT Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 67 tirsdag den 1. september 2015, kl. 10.00 Tilstede: Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Jesper Boas Smith,

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

OKT 2014 TEMA: Filmforlig

OKT 2014 TEMA: Filmforlig 65 OKT 2014 TEMA: Filmforlig 1 LEDER Bagom diskussionerne Kære læser I de seneste måneder har den indledende debat til filmforligsforhandlingerne bølget i medier, på diskussionstråde og ved branchehøringer.

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Amalie Werner, Rasmus Suhr Petersen, Kristian Holm Pingel, Ida Søndergaard NORDISK FILM

Amalie Werner, Rasmus Suhr Petersen, Kristian Holm Pingel, Ida Søndergaard NORDISK FILM Gruppe 11 Amalie Werner, Rasmus Suhr Petersen, Kristian Holm Pingel, Ida Søndergaard NORDISK FILM NORDISK FILM Virksomhed: Nordisk Film Branchen: Betegnes som Den danske indholdsproduktion, bestående af

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på iphone FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på iphone FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på iphone FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på iphone... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 14 Kontaktinformation... 16 VELKOMMEN TIL WAOO WEB

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

VINDUET Version 1.0. af Kim Pedersen Formand Brancheforeningen Danske Biografer. Marts 2012. 21 sider, denne inkluderet

VINDUET Version 1.0. af Kim Pedersen Formand Brancheforeningen Danske Biografer. Marts 2012. 21 sider, denne inkluderet VINDUET Version 1.0 af Kim Pedersen Formand Brancheforeningen Danske Biografer Marts 2012 21 sider, denne inkluderet 1 Indhold: Om brancheforeningen Danske Biografer Side 3 Den sociale, kulturelle og økonomiske

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013.

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Formandens beretning: Jeg vil gerne byde velkommen til den 39. ordinære generalforsamling i Aabybro Antennelaug. Konstituering: Efter

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film Gennemførtaf YouGov for Egmont Sp.1 På hvilke af følgende måder ser du film og/eller TV-serier derhjemme? Du kan markere flere svar På

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi Film i udlandet Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi afregningspraksis på film-området kan variere meget fra land til land. korrekt identifikation kan være vanskelig, bl.a. fordi film ofte

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

Hermed fremsendes endeligt svar på spørgsmål nr. 142 (alm. del), Nordisk Films Biografer, stillet af Folketingets Kulturudvalg den 26. marts 2009.

Hermed fremsendes endeligt svar på spørgsmål nr. 142 (alm. del), Nordisk Films Biografer, stillet af Folketingets Kulturudvalg den 26. marts 2009. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 142 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017

Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 Som I kan se, har vi i år prøvet en alternativ generalforsamling på en søndag formiddag, det har vi gjort fordi andre foreninger har

Læs mere

Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt

Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt Pressemeddelelse, november 2016 Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt Kampagnen Os der elsker film samler filmbranchen, TDC, Blockbuster, Dansk Industri og RettighedsAlliancen for at fortælle,

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på ipad... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 AirPlay... 16 FAQ... 18 Kontaktinformation... 20 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer TAbazinemedia dit magasin på tablets PublisHer 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til dine læsere Det hurtigst voksende medie Fra analog til rich-media Dit publiceringsværktøj Nye indtægter

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 13

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere