Flere folkelige film

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere folkelige film"

Transkript

1 Flere folkelige film Dansk Folkepartis udspil til en filmaftale August Billeder leveret af DFI. Forside fra Klassefesten 2 Begravelsen, 2014, Mikkel Serup, Nordisk Film. Foto: Framegrab. 1

2 Flere folkelige film Dansk Folkeparti vil have danskerne til at se flere danske film. Derfor skal 40 % af alle solgte biografbilletter i år 2025 være købt til dansksprogede film. Samtidig skal der i biografer og filmtjenester (streaming) være flere populære danske kvalitetsfilm, der henvender sig til et bredt publikum. For at nå dette mål anbefaler vi følgende: 10 anbefalinger Ny filmkonsulentordning Computerspil styrkes og New Danish Screen nedlægges Rekrutteringen til filmmiljøet fra hele Danmark fremmes Analyse af distribution og filmproduktion Indtjeningen for filmproducenterne forbedres Dansk sprog og kultur har forrang Regionale produktionsmiljøer styrkes Brancheaftale i stedet for lovindgreb og statslig indblanding Aftale mellem teleoperatørerne og filmproducenterne Wikipedia Indledning: Skyer på himlen eller solskin på vej? Dansk film er en succes. Også internationalt. Billetsalget til dansk film i 2013 steg med næsten 60 % i forhold til Markedsandelen i Danmark var på 30 %, hvilket placerer os på en tredjeplads efter Frankrig og Italien med 33 og 31 %. 2 Alligevel har der været bekymrede røster fra den danske filmbranche, fordi producenternes indtjening er faldende på grund af finanskrisen, pirateri, stigende

3 branchepriser og især svigtende dvd- og bluray-salg 3. Salg gennem tjenester som Netflix har endnu ikke kunnet erstattet dvd-salget. Producenterne har i perioden oplevet et fald på 40 % af indtægterne for film på markedsordningen, mens det for konsulentfilmene var 60 %. Hvor altså producenterne i 2004 tjente 23 øre for hver investeret krone, var den i 2011 nede på 10 øre. 4 I 2013 blev der lavet 21 danske spille- og dokumentarfilm mod 26 året før. 5 I perioden har det medført, at der mangler 88 mio. kr., for at det samlet set løber rundt for producenterne. Disse manglende millioner skal ifølge filmmiljøet komme fra staten. Uden statslig medfinansiering fra Dansk Filminstitut og fjernsyn på ca. 60 % 6 er der ingen dansk filmproduktion af betydning, mener mange i branchen. Noget tyder dog på, at der er bedre tider på vej. Filmbranchen er på vej op ad vadestedet. Det engelske analyseinstitut IHS anslår, at filmtjenester (VOD) i Danmark i 2014 vil udgøre 26 % af den samlede omsætning mod 1 % i PriceWaterhouseCoopers forudser samme tendens for den amerikanske filmbranche, der i perioden vil opleve stigende indtægter samlet set. 8 Filmbranchen vil med andre ord opleve flere indtægter, hvis den kender sin besøgelsestid på markedet, fordi forbrugerne i stadig stigende grad vil tage imod de nye digitale muligheder, som mod forventning ikke er en trussel for biograferne, men tværtimod til gavn for hele branchen. Det skal vi som politikere tage bestik af, når der skal indgås en ny aftale om dansk film. 3 Faldet for dvd og bluray er på mio. kr. Film for fremtiden. Oplæg til filmaftale , DFI I DFI-rapporten Digitale udfordringer og muligheder for dansk film (2013) er forventningen, at den samlede indtjening vil halveres fra ca. 1 mia. til 0,5 mia. kr. frem mod Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion, Deloitte myter om dansk film, Danske Instruktører, Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion, Deloitte

4 10 anbefalinger 1. Ny filmkonsulentordning Dansk Folkeparti foreslår en ny filmkonsulentordning. Vi vil nedlægge den todelte ordning med en markedsordning og en kunstnerisk ordning og i stedet slå dem sammen til en. Den nye konsulentordning skal basere sig på principperne for markedsordningen. Dvs. alle ansøgninger skal have sikret sig ikke-statslig finansiering for at kunne modtage statslig støtte. En nærmere analyse skal anvise fordeling af medfinansieringsgrad, som kan afhænge af filmgenre. Der skal ansættes flere konsulenter, der til gengæld skal specialisere sig: Børn- og unge-konsulent, TV-dramatikkonsulent, konsulent for brede fortællinger, konsulent for historiske fortællinger, konsulent for dokumentarfilm og en spilkonsulent. I dag er der tre konsulenter ansat, hvoraf kun en har et særligt område, nemlig børn- og unge. Ansættelserne skal finansieres ved omprioriteringer blandt de omkring 130 ansatte på Dansk Filminstitut (DFI). The Act of Killing, 2012, Joshua Oppenheimer, Final Cut for Real. Foto: Final Cut for Real. 4

5 Film er et massemedium rettet mod et stort publikum. Det giver ikke mening at skelne mellem kunstneriske og populære film. Den vellykkede film kan være både kunstnerisk ambitiøs og sælge mange billetter som fx Jagten. Film skal underholde, og det må gerne ske intelligent % af alle film bliver i dag støttet gennem markedsordningen, selvom filmaftalen forudsætter en ligelig fordeling af støttekronerne. Der sker altså en forskydning mod de såkaldt kunstneriske film. Det er ikke så godt, da konsulentordningens film kun sælger under halvt så mange billetter som film på markedsordningen Computerspil styrkes og New Danish Screen nedlægges Dansk Folkeparti ønsker flere midler til computerspilbranchen, så der kan udvikles og satses i en industri, der vokser voldsomt i disse år. Dansk spil er i en rivende udvikling med et væld af dygtige og meget kreative folk. Det danske firma Unity har fx udviklet en 3D-spilmotor, der i dag er standard og bruges verden over af spiludviklere. 10 Dansk Folkeparti vil arbejde i to spilspor. 1) spiludviklingspor og 2) en vækstfond for computerspil. Kulturstøtten skal bruges til at udvikle den gode computerspilside. Det kan ofte gøres for forholdsvis få midler. Dansk Filminstitut skal stå for dette. Derfor skal der ansættes en særlig spilkonsulent til at godkende ansøgninger fra små og mellemstore computerfirmaer. Dansk Folkeparti vil derfor firdoble støtten til computerspil, så der i alt afsættes 80 mio. kr. i perioden eller 20 mio. kr. årligt. 9 I den nuværende filmaftale skal Dansk Filminstitut sørge for en ligelig i fordeling af støttekroner mellem kunstneriske (konsulentordningen) og populærkulturelle (markedsordningen) film, men det sker bare ikke. I perioden har konsulentordningen fået 62 % af støttekronerne, mens markedsordningen har fået 38 %. Ser vi udelukkende på romertalsfilmene (Far til fire I, II, III osv.), er vi nede på 16,4 %. Med andre ord får de film, der tjener mest og flest danskere ser, mindst i støttekroner. Man kan også opgøre tallene på en anden måde. I perioden blev der ifølge 7 myter om dansk film, Danske Instruktører fra 2014 produceret 62 titler på markedsordningen, mens konsulentordningen frembragte 110 titler. Deloittes rapport Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion fra 2013 når frem til 121 konsulentfilm og 75 markedsfilm

6 Cykelmyggen og minibillen, 2014, Jannik Hastrup og Flemming Quist Møller, Dansk Tegnefilm. Foto: Framegrab. Derudover vil vi etablere en særlig vækstfond for computerspil. Denne særlige vækstfond skal være drevet af folk fra computerspilsbranchen og sigte på at investere i eller yde lån til små danske computerspilsvirksomheder, så der kan skabes arbejdspladser i Danmark. Den særlige vækstfond skal etableres under Erhvervsministeriet og have en grundkapital på 100 mio. kr. Pengene kan komme fra erhvervslivet. Forligspartierne bag filmaftalen skal forpligte hinanden på at afsøge mulighederne ved at samarbejde med erhvervsministeren og udvalget. Pengene til kulturstøtten af computerspil findes ved at nedlægge New Danish Screen-puljen på 112 mio. kr. De overskydende midler fra denne pulje skal gå til unge uprøvede filminstruktører, der får mulighed for at udfolde deres talent i tv-branchen, hvilket giver god mening, fordi New Danish Screen i forvejen baserer sig på et samarbejde mellem DR, TV2 og Filminstituttet. 11 Der kunne også gives mindre støtte til projekter, der udfordrer grænsefladerne mellem film og computerspil, der i disse år inspirerer på kryds og tværs. 11 Jf. filmforliget

7 3. Rekrutteringen til filmmiljøet fra hele Danmark fremmes Dansk Folkeparti vil nedsætte et udvalg, der skal kigge på, hvordan rekrutteringen til filmmiljøet sker, og hvordan der kan sikres en bedre rekruttering fra alle samfundslag og fra hele Danmark. Dansk Folkeparti er optaget af at sikre et mangfoldigt filmmiljø. Det kræver, at der rekrutteres bredt. Vi vil have belyst, hvilken baggrund de ledende mennesker i filmmiljøet har, og hvilket miljø de kommer fra. Hvem bestemmer hvad, hvem sidder i optagelsesudvalgene i filmskolen, hvem ansætter Filmskolens ledelse, hvem ansætter filmkonsulenterne? Er det rigtigt, at filmbranchen ledes af mennesker, der bor nord for København og på Frederiksberg? Det er afgørende, at vi får viden om, hvilken baggrund disse mennesker har, hvis vi ønsker mere mangfoldighed i branchen. Vi har brug for film, der er autentiske i deres miljøskildring. (DR s tv-serie Arvingerne blev fx kritiseret for, at personerne ikke talte fynsk.) Vi har brug for alle toninger og nuancer for at få flere til at se danske film. Antboy, 2013, Ask Hasselbalch, Nimbus Film. Foto: Rolf Konow. 7

8 4. Analyse af distribution og filmproduktion Dansk film er udfordret af, at biografselskaber og filmselskaber ofte er en og samme ting. Nordisk Film ejer en dominerende biografkæde, men laver samtidig mange film. Det kan derfor være svært at vurdere, hvilke interesser Nordisk Film forsvarer, når de udtaler sig. Dansk Folkeparti vil have en analyse af, hvad denne sammenblanding betyder for branchen. Analysen skal også forholde sig til, om man gennem lovgivning skal lovgive mod at være både filmdistributør og filmproducent. 5. Indtjeningen for filmproducenterne skal forbedres Dansk Folkeparti vil gøre det mere attraktivt at investere i dansk film. Den danske filmaftalemodel baserer sig på statslig støtte, mens andre lande opererer med skattebegunstigelser eller afgiftsbaserede modeller. Bidrag til danske film fra udenlandske producenter og distributører bliver vigtigere og vigtigere for det danske filmmiljø, især når det drejer sig om større filmproduktioner. 12 Senest har den københavnske filmfond bedt Copenhagen Economics vurdere de økonomiske effekter af tv- og filmproduktion i hovedstaden, og her er konklusionen klar. Det kan betale sig, og det skaber arbejdspladser. 13 I investerede danske producenter i stigende grad i udenlandske film og omvendt, hvilket har betydet, at for hver krone, danske producenter brugte i udlandet, fik vi tre kroner igen. 14 Filmproduktioner skaber vækst. Det har andre lande som fx Sverige, Belgien m.fl. allerede opdaget. De tilbyder begunstigelser til større filmproduktioner, hvis film optages i landet. Dansk Folkeparti vil have en analyse af, hvordan vi kan skabe bedre betingelser for tv- og filmproduktion, så vi styrker den hjemlige, skærper konkurrencen og forbedrer professionalismen. Det vil i sidste ende skabe arbejdspladser og styrke mulighederne for danske filmselskaber på markedet. 12 Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion, Deloitte Økonomiske effekter af film- og tvproduktion i Region Hovedstaden, Copenhagen Economics Effektevaluering af filmaftale , DFI

9 6. Dansk sprog og kultur har forrang Dansk Folkeparti vil ikke bruge skattekroner til at finansiere film, der ikke er dansksprogede, sådan som man kan med den nuværende filmaftale. 15 Derfor skal støttede film være dansksprogede, men 4-8 film kan dog være rettet mod et nordisk publikum. Vi foreslår samtidig at afsætte 10 mio. kr. til at digitalisere ældre kort- og dokumentarfilm for at sikre filmens kulturarv. Samtidig vil vi øremærke midler til mindst en stor film om året med udgangspunkt i den danske historie. Filmen må gerne være nyskabende, nytænkende, nytolkende. 7. Regionale produktionsmiljøer styrkes Af den hidtidige filmaftale fremgår det, at der skal anvendes minimum 28 mio. kr. til regional filmproduktion. Det skal der fortsat være mulighed for, så filmproduktionen ikke centraliseres i København. Regionale filmpuljer er en god investering lokalt. For hver krone, der bliver investeret i filmproduktion, bliver der brugt næsten 2 kroner regionalt på Fyn. 16 I Århus er filmbranchen vokset med 18 % de sidste fem år, mens branchen i resten af landet faldt med 4 %. 17 Det giver altså god mening at have regionale filmmiljøer. Et regionalt filmmiljø vil også kunne supplere og støttefilmmiljøet i hovedstadsområdet, så vi sikrer mangfoldigheden i dansk film. Film X er en film- og medieskole til skoleklasser og skoleelever. Den drives af DFI. For at sikre en bedre fremtidig rekruttering af filminteresserede unge bør den flyttes til provinsen. Samtidig skal vi sikre, at Station Next styrker sine regionale tilbud i provinsen. 15 Filmaftalen : De støttede film skal være dansksprogede, dog kan 4-8 film være rettet mod et internationalt publikum. 16 Manto: Effektvurdering og scenarie et bæredygtigt filmmiljø på Fyn, maj

10 Blodets bånd, 2013, Pernille Bervald Jørgensen og Christian Sønderby Jepsen, Made in Copenhagen. Foto: Framegrab. 8. Brancheaftale i stedet for lovindgreb og statslig indblanding Dansk Filminstitut foreslår i sit filmpolitiske oplæg at nytænke vinduerne i distributionsstrukturen. Et vindue er den periode, en film sættes til salg gennem henholdsvis biografer, dvd, filmtjenester, fjernsynskanaler mm. Dansk Filminstitut vil diktere vinduets længde som forudsætning for at modtage filmstøtte. Det er Dansk Folkeparti ikke enig i. Dansk Folkeparti ønsker i stedet at bevare brancheaftalen uden indblanding fra Folketing eller statslige institutioner såsom Dansk Filminstitut, fordi parterne i filmbranchen er bedre til at forhandle sig frem til en fornuftig ordning end Folketinget. 9. Aftale mellem teleoperatørerne og filmproducenterne Filmtjenester såsom Yousee og Netflix m.fl. benytter sig af teleoperatørernes netværk til at vise film. I filmbranchen har man længe ønsket, at teleoperatørerne 10

11 sender nogle af de mange penge, som de tjener penge på film, tilbage til filmbranchen. I Frankrig har man lagt en særlig filmskat på teleoperatørerne. Filmskatten fordeles mellem filmproducenterne. Dansk Folkeparti ser helst, at filmbranchen og teleoperatørerne på frivillig basis indgår en aftale, der styrker dansk films økonomiske grundlag. Kan man ikke nå frem til en sådan, skal et hurtigarbejdende udvalg under kulturministeriet vurdere, om et lovindgreb som i Frankrig kan komme på tale, dog under behørig hensyntagen til en brancheaftale om vinduerne. 10. Wikipedia DFI bør sikre, at alle danske film har en side på Wikipedia på både dansk og engelsk. Den skal følge den skabelon, som Wikipedia har udviklet. Økonomi Dansk Folkepartis udspil baserer sig på den nuværende filmaftales økonomi, dvs. 2,1 mia. kr. over en fireårig aftale. Vi har omprioriteret inden for disse rammer. Henvendelse: Kultur- og undervisningsordfører Alex Ahrendtsen. Tlf Mobil Kolofon: Dansk Folkeparti Christiansborg 1240 København K Tlf August

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013 Digitale udfordringer og muligheder

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Rapport Oktober 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5058 2015 CVR:

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere