Referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II"

Transkript

1 den Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II Dagsorden udsendt af Ragavan den 4. august 2015 Tilstede: Mounir Sobhie (MS), Lissi Kjær (LK), Elaine Rasmussen (ER), Sabah El Tawil (SET) & Ragavan Rudran (RR) Forkortelser: Ejendomsmester Henrik Wieth (HW), Driftschef Carsten Klausen (CK) og ejendomskontoret (EK)

2 1. Valg af ordstyrer: Ingen 2. Valg af referent: RR - referat offentliggøres senest 2 uger efter mødet. RR 27/8 3. Opfølgning på igangværende sager samt referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 24/ a) Det er blevet besluttet at der skal tages i mod nye beboere. LK arbejder fortsat med en velkomstskrivelse/folder. Der skal tages imod følgende beboere: i. Betty Kandindima - Jagtvej 107C, 4. tv - pr. 15/ ii. Mohammad Ali - Thorsgade 42, 4. th. - pr. 1/ iii. Poul Rasmussen - Thorsgade 46C, st. tv. - pr. 15/ b) Parkeringskort forbeholdt administrationen, som håndværkere og ansatte i Vibo bruger, skal udskiftes til en smartere løsning, da der er tilsyneladende mange falske i omløb i vores afdeling. Administrationen undersøger nærmere. c) Københavns Kommune er positivt indstillet på at give tilladelse til at opsætte en port for enden af Uffesgade. I samarbejde med Michael Larsen (ML) arbejder RR videre med dette. Der skal udarbejdes en ansøgning. d) Paraboler ned i korrekt højde - opgaven udskydes til senere på året. e) Områdefornyelse Nørrebro: Der skal søges om midler til grønne projekter i vores gårde. Der er foreløbigt planlagt arbejdsdag i storgården den 22/ Michael Larsen har henvendt sig vedr. blomsterkasser. ER tager kontakt til Michael. f) Bestyrelsens målsætninger som blev drøftet under bestyrelsesmiddagen den 11/6, skal renskrives. g) Det er blevet besluttet at opsætte flere kameraer, for at dække alle vinkler. Andel af bevilligede tilskud fra Vibo er anvendt. RR har sendt en oversigt over placering af flere kameraer til CK. LK Alle CK RR/ML ML/ER RR CK Side 2 af 5 sider

3 4. Emner til behandling/orientering/beslutning a. Fysisk helhedsplan (stor renovering): Rådgivende ingeniører Rambøll har udarbejdet en rapport om bygningernes tilstand og en oversigt over de økonomiske forhold ved den anbefalede renoveringstiltag. Rapporten er drøftet i bestyrelsen, for at kunne diskutere rapportens indhold med Rambøll og Vibo den 31/ b. Vedligeholdelseslisten er opdateret. Jævnfør side HW mangler at give fyldestgørende svar på diverse opgaver. RR tager en venlig snak med ham, når han vender tilbage fra ferie. c. Affaldsproblematik: Der skal tages kontakt til kommunen. d. Kontorvagter: Mounir og Lissi deler kontorvagter i mellem sig. e. Velkomst til nye beboere: I. Aaron Sebitabo - Jagtvej 105B, 1. tv - pr. 15/ II. Ulrik Offersen - Jagtvej 107A, 4. th. - pr. 1/ III. Benjamin Yaw - Thorsgade 8E, 2. th - pr. 1/ f. Kursus hos Boligselskabernes Landsforening (BL) vedr. standarder ved ind- og fraflytning. RR deltager - pris kr. + transport. Tilmelding skal ske til Ulla Nevers. g. Henvendelse fra Mimerskvarter (Kasper): Kunstprojekt med beboerinddragelse. Bestyrelsen bakker op omkring tiltaget. LK + ER tager en snak med Kasper. h. Ekstra kælderrum - Venteliste: Ejendomskontoret vil løbende, når tiden er til det, rydde op i de ekstra kælderrum, der findes i vores bebyggelse. På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over hvor mange kælderrum, der er tilgængelige til at blive lejet ud. Det er muligt at leje et kælderrum, og det vil koste 150 eller 200 kr. pr. måned, alt efter om der er adgang til strøm eller ej. Den månedlige leje vil blive opkrævet sammen med huslejen fra Vibo. Der skal udfærdiges en lejekontrakt, som Vibo vil sørge for. i. Indkøb via udlejning af beboerlokale: Der skal indkøbes en kaffemaskine til beboerlokalet. Maks budget 400 kr. j. Indkøb via bestyrelsens rådighedsbeløb: Dymo maskine + labels. Maks budget 900 kr. 5. Mødeplanlægning a. Styregruppemøde (Helhedsplanen) den 24/ b. Temamøde i Vibo den 25/ c. Møde med Rambøll vedr. fysisk helhedsplan (stor renovering), mandag den 31/8-2015, kl d. Bestyrelsesmøde onsdag den 9/9-2015, kl Dagsorden sendes af Ragavan senest 7 dage før mødet i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Emner der ønskes behandles, sendes til Ragavan via mail/sms senest 14 dage før mødet. e. Bygningsgennemgang med Vibo, tirsdag den 15/9-2015, kl f. Budget- og regnskabsmøde med Vibo, mandag den 23/ , kl LK + ER LK RR RR 2/9 6. Eventuelt: Ingen punkter. Side 3 af 5 sider

4 Vedligeholdelsesliste i henhold til drifts- og vedligeholdelsesplan 2015/2016, samt andre opgaver. Forkortelser: AB = Afdelingsbestyrelsen HW = Henrik Wieth EK = Ejendomskontoret CK = Carsten Klausen Prioritet Konto Aktivitet Ansvarlig Status Opsætning af LED lys i kældre og opgange. Bolind opsætter som test i opgang Thorsgade 8C + 8D. Efter justeringer/børnesygdomme bliver det opsat i alle opgange. Bolind er i gang med Budget kr. Det viser sig at belysningen i opgangene hænger sammen med opgaven. skumringsrelæet, som er koblet til udendørs belysning. Belysningen i opgangene og kældre kommer til at køre uden om skumringsrelæet Maling af opgange, A29. Budget kr. Skal først udføres, når ovenstående opgave er færdig. Firmaet Sommerlund udfører opgaven, når ovenstående opgave er udført. HW/AB AB udpeger 3 opgange /407 Udskiftning af udendørs belysning, når belysning i opgangene er udført. Forslag B fra afdelingsmødet. Budget kr. HW Bolind er i gang med opgaven i den nærmeste fremtid Skumringsrelæet virker ikke efter hensigten, da udendørs lys står tændt midt på dagen. HW HW undersøger nærmere Udskiftning af defekte vandmålere. Drøftes ved bygningsgennemgang med Vibo Etablering af fliser, fodhegn, mv. Forslag D fra afdelingsmødet. HW Gartner Flemming Nielsen udfører opgaven i uge /407 Der er lavet en projektbeskrivelse i samarbejde med legepladsudvalget vedr. fornyelse af legepladser. Forslag G fra afdelingsmødet. Legepladsudvalget har valgt Elverdal, som CK/HW skal levere de nye legepladser. Opgaven forventes at gå i gang i starten er oktober Opsætning af nye cykelstativer. HW indhenter tilbud hos firmaet Mastellone. Forslag D fra afdelingsmødet. Elaine har fundet ud af at de gamle cykelstativer kan afhentes for HW/ER HW indhenter tilbud. penge (ca kr.) af en produkthandler Kontakt kommunen vedr. flytning af containere. Containere skal samles til et sted pr. gård. HW/RR RR kontakter kommunen Cykler-indsamling efter advisering hos beboerne. Blå farve strips indkøbes! EK Hovedrengøring i beboerlokalet af Tom. HW HW undersøger pris Dele/hylder til køleskabet i beboerlokalet. HW Toiletsæder i beboerlokalet er i stykker og skal udskiftes. HW af de nye indkøbte borde er i stykker - beboerlokalet. HW HW undersøger nærmere hos Lomax Pergola i stor-gården skal rives ned, da træet er i meget dårlig stand. EK Indkøb af 5 stk. bord-bænkesæt - 3 stk. til 40-gården. EK Er leveret - mangler at blive samlet Lås til opgangsdør Thorsgade 46E udskiftes til almindelig/normal lås. HW HW undersøger nærmere Mos på taget fjernes - På halvtage ved indgange. EK Tomme ekstra kælderrum skal tømmes for effekter af ekstern firma! HW Side 4 af 5 sider

5 Prioritet Konto Aktivitet Ansvarlig Status Huller i væggene skal repareres/males i beboerlokalet HW HW undersøger nærmere stk. bord-bænkesæt flyttes væk fra pergolaen i stor-gården og evt. tættere på legepladsen. Opgaven udskydes til de nye legepladser + flisebelægning er færdig. AB AB udpeger sted! Pergola i 40-gården skal repareres. HW HW undersøger nærmere Graffiti fjernes på gavl - Jagtvej 107A HW Offentlig flaskecontainer står på vores parkeringsplads - flyttes væk fra vores område. HW HW undersøger nærmere Opsætning af grill i beton ved 40-gården - budget kr. Murer-firmaet Søren Hoff Søren Hoff går i gang med vil gerne sponsere en grill i beton. opgaven? Hække/træer i haver skal klippes ned til 180 cm., da det skygger for belysningen ved opgangsdøre. Der skal evt. sendes et brev til de berørte lejere. HW/EK Afrensning af nedfaldsskakte - budget kr. HW Skal udføres i uge Afrensning af tagrender - budget kr. HW HW undersøger nærmere Hul i hegnet ordnes - ved Thorsgade 8E EK HW undersøger nærmere Plads til scootere/christiania cykler AB/EK AB udpeger steder! MS undersøger nærmere, Udskiftning af skilte på terræn. Forslag H fra afdelingsmødet den 17/ LK MS/HW herefter indhenter HW undersøger hvilke firmaer der kan levere en samlet løsning. tilbud Der skal installeres en ny smartere alarm i beboerlokalet Etablering af pileflet hegn ved parkeringspladsen ved vaskeri samt andre steder. Forslag F fra afdelingsmødet. HW har indhentet tilbud, men desværre langt over budget Afstand mellem gulv og dørtrin udjævnes med cement/beton i alle opgange Indkøb af måtter til opgangene. Afventes til ovenstående opgave er udført. Kontinuerlige opfølgninger Løbende opfølgning på kvaliteten af Alliance s trappe-rengøring, mv. AB Overflødig information pilles ned fra opslagstavlen i opgangene. INGEN papir-opslag på døre og vinduer. - EK/AB På grund af brandsikkerheden fjernes effekter i opgangene. Udføres løbende. - EK Tjek af lys på fællesarealerne, opgange, mv. - Hver anden torsdag EK Side 5 af 5 sider

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II den Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II Dagsorden udsendt af Ragavan den 17. juni 2015 Tilstede: Mounir Sobhie (MS), Lissi Kjær (LK), Elaine Rasmussen (ER) & Ragavan Rudran () Fraværende med afbud: Sabah

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat. 2012-05-07, Side 1 af 9. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09

Referat. 2012-05-07, Side 1 af 9. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Referat 2012-05-07, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Lars Larsen (LL) Frank Hansen (FH) Punkter

Læs mere

2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv.

2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv. 2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv. 18. september 2012 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forslag til forretningsorden

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere