Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen"

Transkript

1 Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen... 2 Anbefaling... Opsummerende konklusion... Investeringer og reinvesteringer... Vedligeholdelse... 1 Finansiering... 2 Driftsbesparelser... 3 Non Energy Benefits (NEB)... 4 Huslejeændring... 5 Totaløkonomisk oversigt over 3 år... 6 Projektplan

3 Baggrund for renoveringen Boligforeningen BF (2. m 2 ) består i alt af 4 2-værelses lejligheder, hver på 5 m 2 i en 3 etager høj beboelsesejendom. I alt findes der 5 vinduer per lejlighed, dvs. der er i alt 2 vinduer i ejendommen. Vinduerne er slidte, men et bygningssyn har vist, at restlevetiden er 15 år. De nuværende 2 vinduer er trævinduer med to lags termoruder, hvoraf ca. 5 af disse er punkterede. BF ønsker nu at få undersøgt følgende to muligheder: - I vedligeholdelsesplanen er der i år afsat penge til at de 5 punkterede ruder udskiftes. Ligeledes står der i vedligeholdelsesplanen, at alle 2 vinduer udskiftes med træ/alu vinduer om 15 år. Dette scenarie udgør referencesituationen. - Alternativt overvejes det, at udskifte alle 2 vinduer til træ/alu vinduer i år. Dette scenarie udgør renoveringssituationen. Forløbet for referencesituationen samt renoveringsscenariet er skitseret nedenfor. De næste sider beskriver de vigtigste overvejelser og pointer i forbindelse med en eventuel vinduesudskiftning. 2

4 Anbefaling På baggrund af konklusionerne i nærværende notat anbefales det at udskifte alle 2 vinduer med det samme. Opsummerende konklusion At skifte alle vinduerne med det samme vil have følgende konsekvenser i forhold til optagelse af lån samt huslejen for beboerne. LÅNEBEHOV ÅR 1 Forskel Reference ejendom Renoveret ejendom Investering år kr. Vedligehold år kr. Egenfinansiering år 1 kr. Lån år kr. Ved at udskifte alle vinduerne med det samme skal der lånes godt kr. mere end hvis investeringen udskydes og der først investeres i nye vinduer om 15 år. I begge tilfælde vil foreningen ud over de lånte penge anvende 1. af egen opsparing. Derudover opnås i begge situationer tilskud fra forsyningsselskaberne til energibesparelserne i år 1. Den gennemsnitlige huslejestigning over 3 år vil per fordelingstal være henholdsvis 58 og 49 kr. per m2 for referencescenariet, hvor ejendommen vedligeholdes som planlagt og renoveringsscenariet, hvor alle vinduer skiftes med det samme. Huslejestigningen ved at investere i de 2 vinduer med det samme er således 9 kr. per m2 billigere end, hvis der ikke investeres. Det bemærkes, at huslejeberegningen er sammensat af tre elementer. Ændring pga. optaget lån, reinvesteringer og vedligehold er lig den faktiske opkrævning den enkelte beboer vil opleve. Gennemførsel af begge scenarier vil give besparelser, men besparelserne for referencescenariet kommer først alle beboere til gode når alle vinduerne udskiftes om 15 år. I forbindelse med huslejeberegningen er også indregnet værdien af at alle beboere får glæde af nye og moderne vinduer i dagligdagen. Værdien er ikke relateret til energibesparelser og vedligehold, men er alene et udtryk for en herlighedsværdi grundet øget funktionalitet, æstetik og glæden ved at bo i en renoveret lejlighed. Værdien er sat til 14 kr. per m2 svarende til 7 kr. om året for en lejlighed på 4 m2. På de næste sider findes uddybende grafer, der viser, hvordan totaløkonomien er udregnet. Vælges det at tage ikke at medregne herlighedsværdien vil renoveringscenariet være det bedste med en gennemsnitlig huslejestigning på 57 kr. / m2 mod 58 kr. / m2 for renoveringsscenariet.

5 kr kr Investeringer og reinvesteringer Referencescenarie Reinvesteringer (eksl. År 1) Scrapværdi Renoveringsscenarie Reinvesteringer (eksl. År 1) Scrapværdi For referencen investeres der først i nye vinduer efter de nuværende vinduers endte levetid i år 229, mens der i renoveringsscenariet skal investeres allerede det første år grundet betaling af det planlagte vedligehold. For begge scenarier gælder, at der også regnes med en scrapværdi ved beregningsperiodens ophør i år 243. Scrapværdien repræsenterer den værdi som investeringen har i kraft af resterende levetid ved beregningens afslutning. Da de udskiftede vinduer år 243 er 15 år nyere for referencescenariet sammenlignet med renoveringsscenariet er scrapværdien derfor også større.

6 kr Vedligeholdelse Referencescenarie Scrapværdi Vedligehold (eksl. År 1) Renoveringsscenarie her findes ingen vedligeholdelse. For referencen er det nødvendigt at udskifte de 5 punkterede ruder samt igangsætte malerarbejder for alle 2 vinduer. Malerarbejderne gentages efter 8 år men derefter ikke yderligere, da alle vinduer skiftes efter 15 år. Scrapværdien for punkterede ruder er, da hele vinduet skiftes ud i

7 kr kr Finansiering Referencescenarie Ydelse Egenfinansiering (brugt på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) Renoveringsscenarie Ydelse Egenfinansiering (brugt på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) For referencen er der år 1 behov for i alt 38. kr. til igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder. Heraf egenfinansierer BF i alt 1.. Derudover kan ejerforeningen sælge registreringsrettigheden til energibesparelsen til ca. 1.5 kr. I alt betyder dette at der skal optages et lån på ca. 28. til en rente på 3 %. Betalt over 3 år giver dette en ydelse på ca. 1.6 kr. om året. For renoveringsscenariet skal der efter fradrag af egenfinansiering (1. kr.) og salg af registreringsrettigheden til energibesparelsen (9. kr.) optages et lån på i alt kr. Dette giver en årlige ydelse på ca kr. i 3 år. 2

8 kr kr. Driftsbesparelser Referencescenarie Elbesparelse Varmebesparelse Vandbesparelse Renoveringsscenarie Elbesparelse Varmebesparelse Vandbesparelse For referencen vil der de første 15 år være en besparelse for de lejligheder, hvor de punkterede termoruder udskiftes med energiruder. For alle 5 vinduer svarer dette til 2.5 kr. om året. Når alle vinduer skiftes år 228 bliver besparelsen totalt knap 28. om året. I renoveringsscenariet opnås denne besparelse med det samme svarende til knap 21. kr. Årsagen til at graferne skråner en smule opad skyldes prisfremskrivninger på varme samt inflationen. 3

9 kr kr. Non Energy Benefits (NEB) Referencescenarie 1 1 Non Energy Benefits Renoveringsscenarie Non Energy Benefits Sammenlignes referencescenariet med renoveringsscenariet findes ingen herlighedsværdi også kaldet Non Energy Benefits (NEB) de første 15 år. De lejere, der får udskiftet punkterede termoruder, får en funktionalitets- og æstetisk forøgelse af værdien, men set som samlet afdeling inkl. de lejere, som ikke får udskiftet punkterede termoruder, sættes NEB til. I renoveringsscenariet bliver alle vinduer udskiftet år 1, hvormed værdiforøgelsen indtræffer allerede år 1. Foruden ejendommens værdiforøgelse findes også en æstetisk og funktionalitetsforøgelse for beboerne. Ved år 229 har begge scenarier nye vinduer, og NEB udligner derfor hinanden. Værdien af udskiftningen sættes til 7 kr. om året for en lejlighed på 4 m 2. Samlet giver dette en værdi på i alt 28. kr. om året for hele afdelingen. 4

10 Huslejeændring (kr./m2) Huslejeændring (kr./m2) Huslejeændring Referencescenarie Henlæggelse til investeringer og reinvestringer Elbesparelse Vandbesparelse Non Energy Benefit Total inkl. driftsbesparelser og NEB Henlæggelse til fremtidig vedligehold Varmebesparelse Ydelse Tilskud Renoveringsscenarie Henlæggelse til investeringer og reinvestringer Elbesparelse Vandbesparelse Non Energy Benefit Henlæggelse til fremtidig vedligehold Varmebesparelse Ydelse Tilskud Huslejestigningen er for begge scenarier en konsekvens af de lån, der optages for at dække investeringerne i år 1. Hertil kommer henlæggelser til næste gang, der skal investeres. Positivt tæller så værdien af NEB samt driftsbesparelser på varme. Set over 3 år bliver den gennemsnitlige huslejestigning for referencescenariet på 58 kr. / m2 mens det for renoveringsscenariet ligger på 49 kr. / m2. 5

11 Kr. Totaløkonomisk oversigt over 3 år Egenfinansiering (brugt på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) Ydelse Non Energy Benefits Vandbesparelse Reference Renovering Total nutidsværdi efter 3 år Egenfinansiering (brugt på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) Ydelse Non Energy Benefits Vandbesparelse Varmebesparelse Elbesparelse Vedligehold (eksl. År 1) Scrapværdi Reinvesteringer (eksl. År 1) Varmebesparelse Elbesparelse Vedligehold (eksl. År 1) Scrapværdi Reinvesteringer (eksl. År 1) Af ovenstående to søjler fremgår en totaløkonomisk sammenligning over 3 år af de to scenarier. Alle pengestrømme tilbagediskonteres til nutidskroner med en rente på 5 %. Besparelser i form af NEB, varme-, vand- og elbesparelser samt scrapværdi såvel som udgifter i form af egenfinansiering, ydelser, vedligehold og reinvesteringer fremgår af de to søjler for begge scenarier. For referencescenariet opnås en nutidsværdi på ca. 79. kr., mens det tilsvarende tal for renoveringsscenariet er omtrent 345. kr. I nutidskroner er renoveringsscenariet altså 445. kr. bedre end referencescenariet. 6

12 Projektplan Såfremt det vælges at gå videre med vinduesudskiftning kan det forventes at nedenstående tidsplan vil gøre sig gældende: Tidsplan Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 1 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 68 Godkendelse på beboermøde Myndighedsgodkendelse Udsendelse af udbudsmateriale Svar på udbud / valg af leverandører Projektgennemførelse Aflevering 1. års gennemgang 7

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi Vurdering af energirenoveringsprojekters totaløkonomiske rentabilitet i almene boligafdelinger Version 1.0

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

SØPASSAGENS GRØNNE FREMTID

SØPASSAGENS GRØNNE FREMTID SØPASSAGENS GRØNNE FREMTID En fagmands syn på mulighederne i vores energiprojekt VI BEGYNDER UDVIKLINGEN En sommermorgen vågner du i din seng. Vinduet er åbent, så du kan høre en elbil passere vinduet,

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere