1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?"

Transkript

1 Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20. maj Disposition 1. Hvad er et survey-eksperiment? 2. Hvorfor gennemføre surveyeksperimenter? 3. Hvordan gennemføre surveyeksperimenter? 2 1

2 Hvad er et survey-eksperiment? 3 Det klassiske eksperiment I Eksperimenter er opfundet for at besvare spørgsmål om årsag og virkning i Det klassiske medicinske eksperiment To ens grupper: Forsøgsgruppe og kontrolgruppe To behandlinger (betingelser): Ny medicin vs. placebo Måling af helbred: Forskelle i helbred kan føres tilbage til forskelle i behandling Behandling Helbred 4 2

3 Det klassiske eksperiment II Forskeren skaber selv den situation, der skal til for at observere et fænomen To eller flere grupper udsættes for forskellig stimulus med henblik på at måle deres efterfølgende respons Hvordan sikres, at grupperne er ens? Randomisering hjertet i eksperimentet Randomisering gør grupperne ens i det lange løb Forskelle i det konkrete tilfælde vil være tilfældige og ofte små 5 Fra eksperimenter til surveyeksperimenter Vi bekymrer os om to slags validitet: Intern: Kan vi være sikre på kausaliteten? Ekstern: Kan vi generalisere resultaterne? Survey-eksperiment = eksperiment i en survey Stimulus er typisk: variation i spørgsmålsformulering variation i rækkefølgen af eller konteksten for spørgsmål Mere end split-ballot design 6 3

4 Hvorfor gennemføre surveyeksperimenter? 7 Danskernes holdninger til fremmede Påvirkes danskernes modvilje af den politiske debat? Offentlig politisk debat Danskernes modvilje Spørgsmål om kausalitet: Ændrer holdningerne sig, hvis debatten skifter? 8 4

5 Velvilje over for flygtninge Lise Togeby: Man har et standpunkt, Forskningsmæssige udfordringer I Lise Togeby, Man har et standpunkt (2004): Uanset at vi har forholdsvis omfattende og parallelle beskrivelser af udviklingen i opinionen og udviklingen i medieindholdet, er der imidlertid betydelige metodiske problemer forbundet med at foretage endegyldige konklusioner om mediernes betydning for holdningsudviklingen. I og for sig er det kun muligt at påvise en samtidighed i udviklingen, men næppe, hvad der er årsag til hvad. (p. 34). Peter Nannestad, Solidaritetens pris (1999): Det grundlæggende problem er, at relationen mellem politikernes udtalelser og adfærd og befolkningens holdninger kan gå begge veje. Selv om vi kan vise, at der består en statistisk sammenhæng, er spørgsmålet om, hvad der er årsag til hvad, dermed ikke besvaret. Det er derfor heller ikke så underligt, at der i vid udstrækning savnes entydige empiriske resultater. (p. 25) 10 5

6 Forskningsmæssige udfordringer II Spørgsmålet om tidsrækkefølge Hønen eller ægget: Påvirker eller afspejler den offentlige debat danskernes modvilje? Selvselektion: Læser folk de aviser, de er enige med? Samvariation = sammenhæng? Kontrol for alternative forklaringer? Måleproblemer: Begrænset variation i offentlig debat (mediebudskaber) Hvem har modtaget hvilke budskaber? Konsistens-pres 11 Survey-eksperimentet en løsning? To eller flere grupper udsættes for forskellig stimulus den ønskede variation på den uafhængige variabel ingen målesusikkerhed på den uafhængige variabel klar tidsrækkefølge Stimuli fordeles randomiseret kontrol for tredjevariabler ingen selvselektion 12 6

7 Survey-eksperiment en løsning? Betingelse 1: Nu vil jeg spørge til en gruppe nye indvandrere, som kan komme hertil. De vil have let ved at lære dansk og ved at tilpasse sig den danske kultur. Hvor enig eller uenig er De i, at man bør tillade disse indvandrere at komme hertil? Betingelse 2: Nu vil jeg spørge til en gruppe nye indvandrere, som kan komme hertil. De vil have svært ved at lære dansk og ved at tilpasse sig den danske kultur. Hvor enig eller uenig er De i, at man bør tillade disse indvandrere at komme hertil? Betingelse 3: Nu vil jeg spørge til en gruppe nye indvandrere, som kan komme hertil. De vil have let ved at lære dansk og ved at tilpasse sig den danske kultur. Men de har ingen uddannelse og vil have svært ved at finde arbejde. Hvor enig eller uenig er De i, at man bør tillade disse indvandrere at komme hertil? 13 Økonomisk krise: Holdning til forslag Jyllands-Posten 20. maj

8 Økonomisk krise: Holdning til forslag Jyllands-Posten 20. maj Økonomisk krise: Survey-eksperiment Betingelse 1: Det er blevet foreslået at løse statens kortsigtede økonomiske problemer ved at udskyde nogle af de lovede skattelettelser. Synes du, dette er en god ide? Betingelse 2: Regeringen har foreslået at løse statens kortsigtede økonomiske problemer ved at udskyde nogle af de lovede skattelettelser. Synes du, dette er en god ide? Betingelse 3: Socialdemokraterne og SF har foreslået at løse statens kortsigtede økonomiske problemer ved at udskyde nogle af de lovede skattelettelser. Synes du, dette er en god ide? 16 8

9 Metodiske overvejelser Kan vi reelt variere den uafhængige gg variabel? Pre-treatment effects : Folk har allerede været eksponeret for virkeligheden Er en kontrolgruppe nødvendig? Er eksperimentet en kunstig situation? Hvordan indfanges virkelighedens dynamik? Påvirkning går ofte begge veje Hvor længe varer effekter? Hvad er effekterne af gentagne treatments? 17 Hvordan gennemføre surveyeksperimenter? 18 9

10 Typer af design I Manipulative design : Forsøger at påvirke respondenter i en bestemt retning Formulering af valgmulighederne Forud for manipulationen: Konteksten for spørgsmålet Efter manipulation: Opfølgende spørgsmål, f.eks. modargumenter Permissive i design: Tillader respondenten at give udtryk for, hvad hun virkelig mener 19 Typer af design II: List Experiment Jeg vil nu læse en liste med ting, der gør nogle mennesker vrede. Jeg vil gerne høre, hvor mange af disse ting, der gør dig vred. Du skal ikke fortælle mig, hvad der gør dig vred kun hvor mange ting. 1. Børn, der larmer på museer 2. Folk, der gerne viser, at de har mange penge 3. Busser og tog, der er forsinkede 1. Børn, der larmer på museer 2. Folk, der gerne viser, at de har mange penge 3. Busser og tog, der er forsinkede 4. Indvandrere, der modtager kontanthjælp 20 10

11 Etiske overvejelser Mulighed for at gribe ind i den politiske proces Et eksperiment indebærer som regel, at deltagerne snydes: Får ikke at vide, at de er med i et eksperiment Får oplyst forkert formål med eksperimentet Får måske falske oplysninger Debriefing men nogle husker falsk information som sand Kun fortælle noget, der er sandt? 21 Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20. maj

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige?

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? Rune Slothuus politica, 42. årg. nr. 3 2010, 345-360 Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? To fundamentale elementer i mediedækningen af politik

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Læs mere

Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse

Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse politica, 44. årg. nr. 4 2012, 544-562 Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse De politiske partiers evne til at

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Institut for Statskundskab SDU Odense December 2005 Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Forskningsrapport i faget samfundsvidenskabelig

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus.

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. 1. Refleksivitet og karakteristika på et refleksivt spørgsmål:

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger.

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger. IGLO-STAFETTEN IGLO-stafetten er et spil, der hjælper jer med at finde løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Alle fire niveauer har nemlig en rolle at spille i håndteringen

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere