SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE"

Transkript

1 SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

2 Indhold Kære lærer perspektiver på bevægelse i skolen... 4 Bevægelsesøvelser Kredsløb og udvikling Sorter og kategoriser... 8 Få styr på begreberne Mindmap Evaluering Kast og grib verdensdele, lande og byer Hvad ved vi om Få styr på begreber Ja- og nej-tagfat Bingo-Banko Vandets kredsløb Fødekædestratego Solsystemet og planeternes bevægelse Vi leger et elektrisk kredsløb Inspiration Find mere inspiration til bevægelse og læring Apps til bevægelse i undervisningen Læringsmålstyret undervisning Tak til Irene Holmquist, Marie-Louise Olsson, Sune Boye Riis, Eva Andersen, Karin Lilius, Kim Taudal, Brian Rasmussen og Inge Kiilerich, som alle har delt deres øvelser og erfaringer med bevægelse i naturfagene med NTS. Materialet er udarbejdet af Majbrit Keinicke, NTS-center Øst København, og Maiken Rahbek Thyssen, NTS-center Syddanmark.

3 Kære lærer Fysisk aktivitet og bevægelse skal med den ny skolereform spille en større rolle i løbet af elevernes skoledag. Målet er at fremme elevernes læring, motivation, sundhed og trivsel. I naturfagene er fysiologi, sundhed og bevægelse en del af det faglige indhold. Det konkrete indhold findes ofte i skolens nærområder, for eksempel i skoven, byen eller hos en virksomhed. Bevægelse indgår naturligt i læreprocesserne, hvor den fysiske kontakt med omgivelserne er en del af indholdet. Det betyder, at naturfagene kan give mening til indsatsen for bevægelse både i den fagopdelte og den understøttende undervisning. SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE er et inspirationshæfte med konkrete øvelser og ideer til, hvordan du kan inddrage bevægelse i natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Hæftet er udgivet af NTS-centeret, som i samarbejde med erfarne naturfagslærere og pædagoger har indsamlet, udviklet og afprøvet øvelserne. Du kan variere og differentiere øvelserne, så de passer til dine elever, rammer og formål. Du kan også lade dig inspirere til at udvikle helt nye øvelser. På næste side i hæftet finder du desuden en model, der illustrerer fem perspektiver på bevægelse i skolen. Modellen kan bidrage til at kvalificere det didaktiske perspektiv på bevægelse, når du som lærer planlægger og gennemfører bevægelsesaktiviteter med dine elever. Vi håber, at SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE kan bidrage til at sætte bevægelse på dagsordenen - også i naturfagene. Rigtig god fornøjelse! NTS-CENTERET 3

4 Reformens krav om 45 minutters bevægelse i gennemsnit pr. dag kan imødekommes på mange måder. Men det er vigtigt, at inddragelsen af bevægelse sker ud fra en faglig, pædagogisk og didaktisk begrundelse. Kort og godt: Hvad er målene, når vi igangsætter bevægelsesaktiviteter - er fokus et fagligt læringsperspektiv, en kort aktiv pause, eller at eleverne får pulsen op? Modellen på disse sider giver et overblik over fem perspektiver på bevægelse i skolen. Den er tænkt som et redskab, som kan bruges til at kvalificere det didaktiske perspektiv på bevægelse, så man på sin skole eller i sit team får et fælles sprog at tale og planlægge ud fra. Øvelserne i dette hæfte hører under kategorierne Bevægelse som struktur i den faglige undervisning og Bevægelse integreret i den faglige undervisning. Der kan dog i nogle øvelser indgå perspektiver fra flere af kategorierne. 5 perspektiver Idræt Bevægelse som en del af faget idræt, eventuelt i tværfaglig sammenhæng. Mål Opfyldelse af Fælles Mål for faget idræt. Bevægelse ADSKILT fra den faglige undervisning Bevægelse i frikvarteret og uden for den faglige undervisning. Det kan være bevægelsesbånd, legepatruljer og GameBoosters. Mål Målet kan være at bidrage til udvikling af elevernes sociale kompetencer, kondition eller motorik. Modellen er inspireret af Dansk Skoleidræts model over bevægelsestyper (2014). 4 NTS-CENTERET

5 på bevægelse i skolen Bevægelse som AKTIVE PAUSER i den faglige undervisning Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Kortvarige fysiske lege og aktiviteter, som ikke nødvendigvis indeholder et fagfagligt perspektiv. Det kan være krudt af-ture, brainbreaks eller power breaks. Mål Målet kan være at skabe små pauser, som kan give ilt til hjernen og bidrage til, at læringen konsolideres og hænger bedre fast. Bevægelse bruges til at organisere og strukturere undervisningen. Det kan være brug af principper fra Cooperative Learning, Walk-and-talk, opgaveløb og diverse begrebsstafetter, som kan bruges i alle fag. Mål Målet kan være at gøre undervisningen mere varieret og kinæstetisk. Bevægelse er her en del af arbejdet med det fagspecifikke indhold. Det kan være, at eleverne arbejder med kompas, signatur og kortlæsning i forbindelse med orienteringsløb, arbejder med skolehaver, løber for at illustrere, hvad der skal til for at forbrænde en Mars-bar, eller med sig selv som modeller viser vandets kredsløb eller himmellegemers bevægelse. Bevægelse kan også integreres i feltundersøgelser i naturen eller andre steder i skolens nærmiljø. Mål Målet er, at krop og bevægelse skal indgå som en aktiv del af læreprocessen og bidrager til at gøre abstrakt læring konkret. NTS-CENTERET 5

6 Kredsløb og udvikling Leg med rækkefølger Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Anvendelse af modeller og illustration af kredsløb, udvikling og processer Ingen særlige krav Små laminerede kort med billeder af forskellige stadier eller dele af et kredsløb, en udvikling eller en proces Organisering og fremgangsmåde Fordel eleverne i mindre hold. Giv hver elev et kort med et billede, der viser en del af en proces, en udvikling eller et kredsløb, som klassen arbejder med. Eleverne må endnu ikke se på deres billeder. På dit signal må eleverne kigge på deres egne billeder. Herefter skal de placere sig på række med billederne i den rigtige rækkefølge. Gennemgå rækkefølgen. Hvis der er er forkerte placeringer, blandes billederne, og holdene får lov at prøve igen. Tilføj eventuelt et konkurrenceelement ved at tage tid, så eleverne kan sammenligne, hvilket hold der er hurtigst til at placere billederne i den rigtige rækkefølge. Alt efter elevernes niveau kan du variere sværhedsgraden ved at inddrage flere detaljer, stille krav om brug af fagord og begreber og evt. kemiske betegnelser. Ideer til variation Frøens udvikling fra æg til frø Faser i spildevandsrensning Nitrogen- eller kulstofkredsløb i naturen Reaktionsskemaer Nedbrydningsprocesser i naturen Menneskets fordøjelsesproces Udvikling fra Big Bang til i dag Tegn en tidslinje, hvor billederne efterfølgende placeres på det rigtige sted. 6 NTS-CENTERET

7 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Du kan finde billeder, der viser frøens udvikling, faserne i spildevandsrensning og mitose mv. til udprintning her: Find øvelsen på: ntsnet.dk/ bev/kredsløb NTS-CENTERET 7

8 Sorter og kategoriser Stafetløb Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Gennemførelse af naturvidenskabelig inddeling og klassificering af dyr, planter, materialer, fænomener, genstande etc. Gymnastiksal, skolegård eller et andet sted med god plads Billeder (gerne lamineret) af de dyr, planter, materialer, fænomener eller genstande, der skal klassificeres Organisering og fremgangsmåde Spred billederne ud på gulvet i den ene ende af salen. Fordel eleverne i hold med ca. 5 på hvert hold. Reglerne for stafetten: Eleverne løber på skift op, henter et billede og placerer det i den rette kategori. Giv point for rigtigt anbragte billeder og minuspoint for forkert anbragte billeder. Stafetten slutter, når alle billeder er placeret i de rette kategorier. Ideer til variation Geografi: Sortering af lande i forskellige verdensdele, sortering af erhverv i primære, sekundære og tertiære erhverv, sortering af sten i magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter. Biologi: Sortering af fødevarer i kulhydrater, protein eller fedt, klassificering af dyr og planter. Fysik/kemi: Sortering og kategorisering af materialer og grundstoffer. 8 NTS-CENTERET

9 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Find øvelsen på: ntsnet.dk/ bev/sorter NTS-CENTERET 9

10 Få styr på begreberne Leg med begrebskort Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Evaluering og repetition God gulvplads laminerede kortpar, der passer til det forløb, der arbejdes med (lad evt. eleverne fremstille kortparrene). Et kortpar består af et kort med et begreb og et kort med et billede eller en forklaring på begrebet. I biologi kan et kortpar for eksempel være begrebet mitose og et billede af en celledeling, og i geografi kan det være begrebet forkastning og et billede af to plader, der skydes i hver sin retning. Organisering og fremgangsmåde Spred kort med begreber og kort med billeder/ forklaringer ud over et stort areal. Få eleverne til bevæge sig rundt mellem hinanden, og giv dem besked om, at de på dit signal tager hver et vilkårligt billede eller et begreb. Det gælder nu om hurtigt at finde den makker, som ens billede eller begreb passer sammen med, og sætte sig ned. Det makkerpar, som sidst sætter sig ned, er ude af legen. Kortene med begreber og billeder spredes på ny ud på gulvet. Legen fortsætter, til vinderparret er fundet. 10 NTS-CENTERET

11 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ begreber1 NTS-CENTERET 11

12 Mindmap Stafetløb Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Ide-generering, brainstorm, repetition mm. God gulvplads eller udendørs Skriveredskaber og stort papir eller lignende Organisering og fremgangsmåde Opdel klassen i 4 hold, og giv hvert hold en mindmap, der skal udfyldes. Kun én fra hvert hold har stafetten (skriveredskabet) og SKAL løbe hen til mindmap en, hvad enten der kan skrives eller ej. Stafetten gives videre efter endt løbetur. Stafetten stoppes efter et aftalt tidspunkt. Giv 1 point for hvert rigtigt ord/begreb, der er nedskrevet. Giv eventuelt 2 point for ekstra svære begreber, som du har nedskrevet på forhånd. Tilbage i klassen: I gruppen sættes eleverne til at systematisere deres ord ved sætte overskrifter på dem. Til sidst udformer klassen en stort fælles mindmap. 12 NTS-CENTERET

13 Levevilkår Ånding Fotosyntese Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Skorpionstæge DYR I FERSKVAND Næringsrig sø Fødenet Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ mindmap NTS-CENTERET 13

14 Evaluering Stafetløb Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Evaluering og repetition God gulvplads eller udendørs Skriveredskaber og laminerede ark med spørgsmål Organisering og fremgangsmåde Spred laminerede ark med spørgsmål, som klassen har arbejdet med, ud på jorden eller gulvet Opdel klassen i 4 hold. Regler for stafetten: En fra hvert hold løber hen og tager et vilkårligt spørgsmål. Derefter løbes tilbage til holdet, som i fællesskab tages stilling til, om de kan besvare spørgsmålet. Hvis ja, beholder de spørgsmålet, hvis nej, løber eleven hen og lægger det tilbage og tager et nyt. Når den enkelte løber har fundet et spørgsmål, som gruppen kan svare på, løber næste holddeltager. Når alle spørgsmål er fordelt, får holdene 1 point for hvert rigtigt svar og minus 1 point for hvert forkert svar. 14 NTS-CENTERET

15 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ evaluering - Er kuldioxid et grundstof? - Hvilke 3 opdelinger er der, når man taler om ph-værdier? - Kan en igle flyve? - Hvilken farve er den magnetiske nordpol oftest illustreret med på en stangmagnet? - Nævn de 5 klimazoner! NTS-CENTERET 15

16 Kast og grib verdensdele, lande og byer Leg med bold Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi og geografi klasse At repetere og bruge navne på verdensdele, lande og hovedstæder God gulvplads eller udendørs En bold (eller ærtepose, appelsin eller andet, eleverne kan kaste og gribe) Organisering og fremgangsmåde Fordel eleverne i hold med ca. 5 på hvert hold. Hver gruppe har en bold og et kontinent i Sydamerika, Europa, Afrika, Asien osv. Hver gang en elev kaster en bold, skal han/hun nævne et land. Når man modtager bolden, skal man først sige landet (eller hovedstaden) fra den, man modtog bolden fra. Derefter siger man navnet på et ny land og kaster bolden videre. Efter ca. 5 minutter rokerer holdene, så alle hold kommer alle kontinenterne igennem. Til sidst samles alle grupperne i et superkontinent, hvor man skal finde på en by i det land, som nævnes. Ideer til variation Legen kan også bruges til, at eleverne skal øve navnene på for eksempel grundstoffer og dyreog plantearter. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/kast 16 NTS-CENTERET

17 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning NTS-CENTERET 17

18 Hvad ved vi om Vendespil Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Forhåndskendskab eller evaluering Gymnastiksal, skolegård eller et andet sted med god plads Spørgsmål- og svarkort til det aktuelle emne og masser af kegler Organisering og fremgangsmåde Læg et kort under hver kegle, som stilles tilfældigt eller på rækker. Opdel eleverne i to hold, som står i lige lang afstand fra keglerne. Holdene skiftes til løse opgaven. To børn fra et hold løber frem, løfter hver en kegle og taler om, hvad de finder. Hvis de har stik - dvs. spørgsmål og svar, der passer sammen - tager de dem med til gruppen. Hvis de ikke har stik, skal kortene lægges tilbage under keglerne, og eleverne skal prøve at huske, hvor de lå til næste tur. Eleverne lærer efterhånden at lytte til de andre grupper og bliver mere og mere strategiske omkring legen. Du kan øge intensiteten i øvelsen ved at inddele klassen i flere hold og bruge flere kort og kegler. Ideer til variation I natur/teknologi kan det være billeder af dyr, der skal kombineres med billeder af det, de spiser, eller hvor de lever. I geografi kan det være spørgsmål og svar om lande, energikilder, klima og landskaber. I fysik/kemi kan det være materialer og stoffer, der skal kombineres med deres egenskaber og/ eller anvendelse. 18 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ hvad

19 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning NTS-CENTERET 19

20 Få styr på begreber Match faglige begreber med objekter Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle Alle Kendskab til kroppens organer. Kan også bruges til at matche faglige begreber med objekter i andre sammenhænge God gulvplads eller udendørs En torso og små laminerede papirstrimler Organisering og fremgangsmåde Skriv og laminer små papirstrimler med spørgsmål om kroppen og organernes funktion. Spred spørgsmålene og indholdet fra torsoen ud på gulvet eller jorden. Eleverne skal nu finde spørgsmål og de dele, der skal bruges i forbindelse med svaret. Ideer til variation Tilføj et konkurrenceelement, for eksempel hvem finder flest rigtige par inden for 2 minutter. Geografi: Lær om de forskellige stentyper. Laminer papirsedler med navnene/beskrivelser på de almindeligste stentyper, og find den sten, som passer til navnet/beskrivelsen. Kan også bruges til at lære betegnelserne på udstyr og redskaber i et faglokale. Lad for eksempel eleverne gruppevis finde 10 forskellige typer udstyr i faglokalet, som de skal samle på et bord. Afslut i plenum med at tjekke, om det er de rigtige ting, grupperne har fundet, og snak om, hvad det er, og hvordan man anvender tingene. For eksempel sorteringsbakke, kolbe, pipette eller tovejs-lup. 20 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ begreber2

21 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning NTS-CENTERET 21

22 Ja- og nej-tagfat En fangeleg Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle Alle Repetition God gulvplads eller udendørs Kegler, reb eller lignende til afmærkning af en midterlinje og to baglinjer Organisering og fremgangsmåde Inddel et område med en midterlinje og to baglinjer. Del eleverne i to hold, et ja- og et nej-hold. Holdene står i to rækker ved midterlinjen med front mod hinanden. Læreren stiller et spørgsmål, og hvis svaret er ja, skal ja-holdet fange nej-holdet, som forsøger at undvige og nå ned til egen baglinje, og omvendt, hvis svaret er nej. Bliver man fanget, skifter man hold. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ tagfat 22 NTS-CENTERET

23 Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning NTS-CENTERET 23

24 Bingo-Banko Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Indsamling og identificering af materialer Skolegården, faglokale eller i naturen Laminerede bingo-banko-plader med illustrationer af for eksempel blade, blomster, sten, jordtyper, metaller eller affaldstyper Organisering og fremgangsmåde Eleverne får gruppevis udleveret en plade med billeder af det, de skal finde, for eksempel forskellige blade. På tegn fra læreren går grupperne i gang med at finde de ting, der passer til deres billeder. Det gælder om at fylde pladen hurtigst muligt. Gruppen siger Bingo- Banko, når alle tingene er fundet og lagt ovenpå de rigtige billeder. Ideer til variation Hvis du ønsker, at eleverne får helt styr på, hvad tingene hedder, kan du tilføje navne på illustrationerne. Øvelsen kan gøres sværere ved, at der i stedet for illustrationerne blot står tekst på pladernes felter. Øvelsen kan også udføres enkeltvis eller parvis, hvis du ønsker, at alle kommer i berøring med alle materialer og får bevæget sig mere. 24 NTS-CENTERET

25 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Du kan finde eksempler på bingoplader med træer, sten, planter osv. til udprintning her: Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ bingo NTS-CENTERET 25

26 Vandets kredsløb Tegn og forklar Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag klasse Forklaring og udvikling/gengivelse af vandets kredsløb Skolegård eller gulve, man må tegne på (man kan også købe sorte voksduge, man kan tegne med kridt på, som nemt kan tørres af igen) Kridt - gerne i forskellige farver Organisering og fremgangsmåde Eleverne skal gruppevis tegne vandets kredsløb i så stort format, at de kan bevæge sig rundt i kredsløbet. De kan lade sig inspirere af modellen herunder eller en lignende model fra klassens læremidler. Eleverne skal øve sig i at formidle et vandmolekyles vej gennem kredsløbet, samtidig med at de fortæller om de forskellige processer, vandet gennemgår. De skal gøre brug af begreberne fordampning, fortætning, nedbør, nedsivning og grundvand. Ideer til variation Kan bruges til forståelse og formidling af kulstofkredsløb, nitrogenkredsløb eller andre kredsløb. Alt efter elevernes niveau kan du stille højere eller lavere krav til detaljer og brug af fagudtryk og forklaringer. Gør eventuelt modellen permanent ved at bruge spraymaling e.lign. 26 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ vand

27 Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning (Tegning: Dean Madden, fra Biologibogen, Systime, 2014.) NTS-CENTERET 27

28 Fødekædestratego Fangeleg Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi og biologi klasse Forståelse af processen i og indvirkningerne på en fødekæde i en sø Gymnastiksal, skolegård eller andet sted med god plads Laminerede kort med billeder af planteplankton, dyreplankton, skidtfisk, rovfisk og fiskehejre Organisering og fremgangsmåde Eleverne får hver et kort, der viser, om de skal være planteplankton, dyreplankton, rovfisk etc. Fødekædestratego er en fangeleg, hvor dyreplankton kan fange planteplankton, skidtfisk kan fange dyreplankton, rovfisk kan fange skidtfisk, og fiskehejren kan fange både skidtfisk og rovfisk. Når man bliver spist (fanget), skal man gå ud til læreren, som tildeler et nyt kort, og man er med i legen igen. Læreren vurderer, hvilke grupper der skal have flere medlemmer. For eksempel kan du vælge at sende meget planteplankton ud som eksempel på nitrificering, eller mange gedder som eksempel på for mange individer øverst i fødekæden. Legen stoppes undervejs af læreren, som får eleverne til at sætte ord på, hvad der skete i legen. Hvis legen for eksempel går i stå: Hvad er der sket, siden der ikke længere er nogle, der fanger andre? Ideer til variation Lad en elev styre legen, så det er eleven, der bestemmer, hvilke grupper der skal have flere medlemmer. Målet for eleven kan være at holde liv i søen - at fangelegen bliver ved. Indled øvelsen med at tegne en stor sø på jorden eller gulvet. Opdel eleverne i grupper, og lad dem tegne en selvvalgt fødekæde, som kan findes omkring en dansk sø. Lad til slut eleverne forbinde de enkelte fødekæder med hinanden, så der dannes et stort fødenet i og omkring søen. Brug en anden fødekæde, eksempelvis tilknyttet havet, skoven eller engen. 28 NTS-CENTERET

29 Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Du kan finde tegninger af alge, dafnie, skalle, gedde og fiskehejre til udprintning her. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ stratego NTS-CENTERET 29

30 Solsystemet og planeternes bevægelse Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Modellering via bevægelse Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi og fysik/kemi klasse Forståelse af planeternes bevægelse i forhold til hinanden Ingen særlige krav Ingen Organisering og fremgangsmåde Eleverne skal gennem tre små øvelser og modellere planeternes bevægelser i forhold til hinanden. Model 1: Eleverne er sammen to og to. Den ene er Jorden, den anden Solen. Opgave: Modellér Jordens og Solens bevægelse i forhold til hinanden. Model 2: Eleverne er sammen to og to. Den ene er Jorden, den anden Månen. Opgave: Modellér Jordens og Månens bevægelse i forhold til hinanden. Model 3. Eleverne er sammen fire og fire. Den ene er Jorden, den anden er Solen, den tredje er Månen, og den fjerde elev styrer de andre elever, så de bevæger sig rigtigt i forhold til hinanden. Opgave: Modellér Jordens, Månens og Solens bevægelser i forhold til hinanden. Byt roller, så alle prøver at styre de andre. 30 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ solsystem

31 Vi leger et elektrisk kredsløb Opfind selv en leg Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi klasse Illustration af, hvordan et elektrisk kredsløb fungerer Skolegården eller en gymnastiksal Hver gruppe skal have tre overtrækstrøjer i forskellige farver, for eksempel grøn, gul og orange, samt 2 reb og 1 lommelygte Organisering og fremgangsmåde Afmærk et område, for eksempel en lille fodboldbane. Inddel eleverne i hold med 8-10 på hvert hold. Præsenter børnene for materialerne. Den grønne overtrækstrøje skal være fatning. Den orange overtrækstrøje skal være batteri. Den gule overtrækstrøje skal være afbryder. De to reb er ledninger. Lommelygten er en pære. Snak om, hvad der skal til, for at et elektrisk kredsløb fungerer. Børnene skal nu holdvis finde på en leg, hvor materialerne skal indgå, og som viser, hvordan et elektrisk kredsløb fungerer. Afslutningsvis kan man prøve hinandens lege. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ elektrisk NTS-CENTERET 31

32 Find mere inspiration til bevægelse og læring på På de foregående sider har vi givet inspiration til mindre øvelser, som kan bruges, når du ønsker at inddrage bevægelse i naturfagsundervisningen. På NTS-centerets undervisningsportal har vi desuden samlet en række længere undervisningsforløb, hvor krop og bevægelse indgår som en del af det faglige indhold, eksempelvis: Krop, bevægelse og naturfag Et eksemplarisk tværfagligt forløb for klasse, udviklet af Kalvebod Naturskole i samarbejde med engagerede faglærere. Forløbet indeholder god inspiration til praktiske øvelser og aktiviteter. ntsnet.dk/bev/kbn Et sygt fedt liv Kan bruges i arbejdet med kondital, kondition, forbrænding og sundhed i biologi, eventuelt i samarbejde med idræt og samfundsfag. ntsnet.dk/bev/sygtfedt Naturløbet - orienteringsløb i skolen Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i klasse. Materialet giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med kortforståelse og bevægelse med udgangspunkt i orienteringsløb. Materialet tager afsæt i Fælles Mål for bl.a. natur/teknologi og idræt. ntsnet.dk/bev/naturløb Bevægelse i fysik Et forløb, der består af fire kinæstetiske øvelser, som kan benyttes til at fremme elevernes forståelse af begreberne hastighed, fart, acceleration, kræfter og arbejde. Forløbet er udviklet af Jesper Bruun til introduktionsforløbet på fysikstudiet på KU, men dele af forløbet kan sagtens tilpasses brug i folkeskolens ældste klasser. ntsnet.dk/bev/fys Andre portaler om bevægelse og læring i skolen uvm.dk/i-fokus/laering-i-bevaegelse 32 NTS-CENTERET

33 Apps til bevægelse i undervisningen Der bliver løbende udviklet apps til smartphones og tablet, som kan understøtte bevægelse og læring i skolen. Herunder finder du links til nogle af disse: Xplore2learn er en app, der kobler læring med bevægelse, fleksibilitet og samarbejde. Xplore2learn er et digitalt orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller pædagog selv kan definere. Woop App er en gratis app til iphone og Android, udviklet af Spejderne med støtte fra Nordea-fonden. Ved brug af gps-funktionen i en smartphone kan du lave forskellige udendørsspil til eleverne, der både giver sved på panden, inspirerer til at komme ud i naturen og giver mulighed for at lave opgaver til mange forskellige fag. Digimovez er en digital læringsplatform til smartphones, som er udviklet til at understøtte elevernes arbejde med og kommunikation om motorik og bevægelse. Digimovez er udviklet til idrætsundervisningen i folkeskolen, men kan også være relevant at inddrage i naturfagsundervisningen. Du kan finde links til apps her: ntsnet.dk/bev/apps NTS-CENTERET 33

34 Bevægelsesøvelserne og læringsmålstyret undervisning Med de nye Fælles Mål er læringsmålstyret undervisning kommet i fokus. Det betyder, at der skal være en tæt indbyrdes sammenhæng mellem læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Denne sammenhæng kan ses i nedenstående relationsmodel fra Vidensportalen på EMU: Figuren er hentet på ffm.emu.dk I læringsmålstyret undervisning vil et undervisningsforløb altid tage afsæt i de læringsmål, du som lærer har nedbrudt målparrene i Fælles Mål til. Ud fra læringsmålene vil du vælge de undervisningsaktiviteter, der fremmer netop disse læringsmål. Samtidig skal du vurdere, hvilke tegn på læring, der skal holdes øje med, og hvordan forløbet kan evalueres. I dette hæfte præsenterer vi en række bevægelsesøvelser, men det er op til dig og dit team at vurdere, hvornår øvelserne er relevante i forhold til de læringsmål, I har opstillet. Øvelserne kan anvendes direkte, men er lige så meget tænkt som inspiration til at videreudvikle nye bevægelsesaktiviteter, der fremmer elevernes læringsmål. 34 NTS-CENTERET

35

36 Sæt bevægelse i naturfagene kan downloades på ntsnet.dk/bev Få mere inspiration og sparring til din undervisning i natur, teknik og sundhed ved at kontakte NTS-centeret i din region NTS-center Øst København Telefon: NTS-center Midtjylland Telefon: NTS-center Syddanmark Telefon: NTS-center Øst Vordingborg Telefon: NTS-center Nordjylland Telefon: Du kan finde mere information om NTS og vores aktiviteter på

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION Med temaet Samarbejde og teamudvikling sætter årets temamateriale for Skolernes Motionsdag fokus på relationer og processer. Teamudvikling er den lærings- og forandringsproces,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere