SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE"

Transkript

1 SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

2 Indhold Kære lærer perspektiver på bevægelse i skolen... 4 Bevægelsesøvelser Kredsløb og udvikling Sorter og kategoriser... 8 Få styr på begreberne Mindmap Evaluering Kast og grib verdensdele, lande og byer Hvad ved vi om Få styr på begreber Ja- og nej-tagfat Bingo-Banko Vandets kredsløb Fødekædestratego Solsystemet og planeternes bevægelse Vi leger et elektrisk kredsløb Inspiration Find mere inspiration til bevægelse og læring Apps til bevægelse i undervisningen Læringsmålstyret undervisning Tak til Irene Holmquist, Marie-Louise Olsson, Sune Boye Riis, Eva Andersen, Karin Lilius, Kim Taudal, Brian Rasmussen og Inge Kiilerich, som alle har delt deres øvelser og erfaringer med bevægelse i naturfagene med NTS. Materialet er udarbejdet af Majbrit Keinicke, NTS-center Øst København, og Maiken Rahbek Thyssen, NTS-center Syddanmark.

3 Kære lærer Fysisk aktivitet og bevægelse skal med den ny skolereform spille en større rolle i løbet af elevernes skoledag. Målet er at fremme elevernes læring, motivation, sundhed og trivsel. I naturfagene er fysiologi, sundhed og bevægelse en del af det faglige indhold. Det konkrete indhold findes ofte i skolens nærområder, for eksempel i skoven, byen eller hos en virksomhed. Bevægelse indgår naturligt i læreprocesserne, hvor den fysiske kontakt med omgivelserne er en del af indholdet. Det betyder, at naturfagene kan give mening til indsatsen for bevægelse både i den fagopdelte og den understøttende undervisning. SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE er et inspirationshæfte med konkrete øvelser og ideer til, hvordan du kan inddrage bevægelse i natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Hæftet er udgivet af NTS-centeret, som i samarbejde med erfarne naturfagslærere og pædagoger har indsamlet, udviklet og afprøvet øvelserne. Du kan variere og differentiere øvelserne, så de passer til dine elever, rammer og formål. Du kan også lade dig inspirere til at udvikle helt nye øvelser. På næste side i hæftet finder du desuden en model, der illustrerer fem perspektiver på bevægelse i skolen. Modellen kan bidrage til at kvalificere det didaktiske perspektiv på bevægelse, når du som lærer planlægger og gennemfører bevægelsesaktiviteter med dine elever. Vi håber, at SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE kan bidrage til at sætte bevægelse på dagsordenen - også i naturfagene. Rigtig god fornøjelse! NTS-CENTERET 3

4 Reformens krav om 45 minutters bevægelse i gennemsnit pr. dag kan imødekommes på mange måder. Men det er vigtigt, at inddragelsen af bevægelse sker ud fra en faglig, pædagogisk og didaktisk begrundelse. Kort og godt: Hvad er målene, når vi igangsætter bevægelsesaktiviteter - er fokus et fagligt læringsperspektiv, en kort aktiv pause, eller at eleverne får pulsen op? Modellen på disse sider giver et overblik over fem perspektiver på bevægelse i skolen. Den er tænkt som et redskab, som kan bruges til at kvalificere det didaktiske perspektiv på bevægelse, så man på sin skole eller i sit team får et fælles sprog at tale og planlægge ud fra. Øvelserne i dette hæfte hører under kategorierne Bevægelse som struktur i den faglige undervisning og Bevægelse integreret i den faglige undervisning. Der kan dog i nogle øvelser indgå perspektiver fra flere af kategorierne. 5 perspektiver Idræt Bevægelse som en del af faget idræt, eventuelt i tværfaglig sammenhæng. Mål Opfyldelse af Fælles Mål for faget idræt. Bevægelse ADSKILT fra den faglige undervisning Bevægelse i frikvarteret og uden for den faglige undervisning. Det kan være bevægelsesbånd, legepatruljer og GameBoosters. Mål Målet kan være at bidrage til udvikling af elevernes sociale kompetencer, kondition eller motorik. Modellen er inspireret af Dansk Skoleidræts model over bevægelsestyper (2014). 4 NTS-CENTERET

5 på bevægelse i skolen Bevægelse som AKTIVE PAUSER i den faglige undervisning Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Kortvarige fysiske lege og aktiviteter, som ikke nødvendigvis indeholder et fagfagligt perspektiv. Det kan være krudt af-ture, brainbreaks eller power breaks. Mål Målet kan være at skabe små pauser, som kan give ilt til hjernen og bidrage til, at læringen konsolideres og hænger bedre fast. Bevægelse bruges til at organisere og strukturere undervisningen. Det kan være brug af principper fra Cooperative Learning, Walk-and-talk, opgaveløb og diverse begrebsstafetter, som kan bruges i alle fag. Mål Målet kan være at gøre undervisningen mere varieret og kinæstetisk. Bevægelse er her en del af arbejdet med det fagspecifikke indhold. Det kan være, at eleverne arbejder med kompas, signatur og kortlæsning i forbindelse med orienteringsløb, arbejder med skolehaver, løber for at illustrere, hvad der skal til for at forbrænde en Mars-bar, eller med sig selv som modeller viser vandets kredsløb eller himmellegemers bevægelse. Bevægelse kan også integreres i feltundersøgelser i naturen eller andre steder i skolens nærmiljø. Mål Målet er, at krop og bevægelse skal indgå som en aktiv del af læreprocessen og bidrager til at gøre abstrakt læring konkret. NTS-CENTERET 5

6 Kredsløb og udvikling Leg med rækkefølger Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Anvendelse af modeller og illustration af kredsløb, udvikling og processer Ingen særlige krav Små laminerede kort med billeder af forskellige stadier eller dele af et kredsløb, en udvikling eller en proces Organisering og fremgangsmåde Fordel eleverne i mindre hold. Giv hver elev et kort med et billede, der viser en del af en proces, en udvikling eller et kredsløb, som klassen arbejder med. Eleverne må endnu ikke se på deres billeder. På dit signal må eleverne kigge på deres egne billeder. Herefter skal de placere sig på række med billederne i den rigtige rækkefølge. Gennemgå rækkefølgen. Hvis der er er forkerte placeringer, blandes billederne, og holdene får lov at prøve igen. Tilføj eventuelt et konkurrenceelement ved at tage tid, så eleverne kan sammenligne, hvilket hold der er hurtigst til at placere billederne i den rigtige rækkefølge. Alt efter elevernes niveau kan du variere sværhedsgraden ved at inddrage flere detaljer, stille krav om brug af fagord og begreber og evt. kemiske betegnelser. Ideer til variation Frøens udvikling fra æg til frø Faser i spildevandsrensning Nitrogen- eller kulstofkredsløb i naturen Reaktionsskemaer Nedbrydningsprocesser i naturen Menneskets fordøjelsesproces Udvikling fra Big Bang til i dag Tegn en tidslinje, hvor billederne efterfølgende placeres på det rigtige sted. 6 NTS-CENTERET

7 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Du kan finde billeder, der viser frøens udvikling, faserne i spildevandsrensning og mitose mv. til udprintning her: Find øvelsen på: ntsnet.dk/ bev/kredsløb NTS-CENTERET 7

8 Sorter og kategoriser Stafetløb Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Gennemførelse af naturvidenskabelig inddeling og klassificering af dyr, planter, materialer, fænomener, genstande etc. Gymnastiksal, skolegård eller et andet sted med god plads Billeder (gerne lamineret) af de dyr, planter, materialer, fænomener eller genstande, der skal klassificeres Organisering og fremgangsmåde Spred billederne ud på gulvet i den ene ende af salen. Fordel eleverne i hold med ca. 5 på hvert hold. Reglerne for stafetten: Eleverne løber på skift op, henter et billede og placerer det i den rette kategori. Giv point for rigtigt anbragte billeder og minuspoint for forkert anbragte billeder. Stafetten slutter, når alle billeder er placeret i de rette kategorier. Ideer til variation Geografi: Sortering af lande i forskellige verdensdele, sortering af erhverv i primære, sekundære og tertiære erhverv, sortering af sten i magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter. Biologi: Sortering af fødevarer i kulhydrater, protein eller fedt, klassificering af dyr og planter. Fysik/kemi: Sortering og kategorisering af materialer og grundstoffer. 8 NTS-CENTERET

9 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Find øvelsen på: ntsnet.dk/ bev/sorter NTS-CENTERET 9

10 Få styr på begreberne Leg med begrebskort Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Evaluering og repetition God gulvplads laminerede kortpar, der passer til det forløb, der arbejdes med (lad evt. eleverne fremstille kortparrene). Et kortpar består af et kort med et begreb og et kort med et billede eller en forklaring på begrebet. I biologi kan et kortpar for eksempel være begrebet mitose og et billede af en celledeling, og i geografi kan det være begrebet forkastning og et billede af to plader, der skydes i hver sin retning. Organisering og fremgangsmåde Spred kort med begreber og kort med billeder/ forklaringer ud over et stort areal. Få eleverne til bevæge sig rundt mellem hinanden, og giv dem besked om, at de på dit signal tager hver et vilkårligt billede eller et begreb. Det gælder nu om hurtigt at finde den makker, som ens billede eller begreb passer sammen med, og sætte sig ned. Det makkerpar, som sidst sætter sig ned, er ude af legen. Kortene med begreber og billeder spredes på ny ud på gulvet. Legen fortsætter, til vinderparret er fundet. 10 NTS-CENTERET

11 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ begreber1 NTS-CENTERET 11

12 Mindmap Stafetløb Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Ide-generering, brainstorm, repetition mm. God gulvplads eller udendørs Skriveredskaber og stort papir eller lignende Organisering og fremgangsmåde Opdel klassen i 4 hold, og giv hvert hold en mindmap, der skal udfyldes. Kun én fra hvert hold har stafetten (skriveredskabet) og SKAL løbe hen til mindmap en, hvad enten der kan skrives eller ej. Stafetten gives videre efter endt løbetur. Stafetten stoppes efter et aftalt tidspunkt. Giv 1 point for hvert rigtigt ord/begreb, der er nedskrevet. Giv eventuelt 2 point for ekstra svære begreber, som du har nedskrevet på forhånd. Tilbage i klassen: I gruppen sættes eleverne til at systematisere deres ord ved sætte overskrifter på dem. Til sidst udformer klassen en stort fælles mindmap. 12 NTS-CENTERET

13 Levevilkår Ånding Fotosyntese Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Skorpionstæge DYR I FERSKVAND Næringsrig sø Fødenet Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ mindmap NTS-CENTERET 13

14 Evaluering Stafetløb Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Evaluering og repetition God gulvplads eller udendørs Skriveredskaber og laminerede ark med spørgsmål Organisering og fremgangsmåde Spred laminerede ark med spørgsmål, som klassen har arbejdet med, ud på jorden eller gulvet Opdel klassen i 4 hold. Regler for stafetten: En fra hvert hold løber hen og tager et vilkårligt spørgsmål. Derefter løbes tilbage til holdet, som i fællesskab tages stilling til, om de kan besvare spørgsmålet. Hvis ja, beholder de spørgsmålet, hvis nej, løber eleven hen og lægger det tilbage og tager et nyt. Når den enkelte løber har fundet et spørgsmål, som gruppen kan svare på, løber næste holddeltager. Når alle spørgsmål er fordelt, får holdene 1 point for hvert rigtigt svar og minus 1 point for hvert forkert svar. 14 NTS-CENTERET

15 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ evaluering - Er kuldioxid et grundstof? - Hvilke 3 opdelinger er der, når man taler om ph-værdier? - Kan en igle flyve? - Hvilken farve er den magnetiske nordpol oftest illustreret med på en stangmagnet? - Nævn de 5 klimazoner! NTS-CENTERET 15

16 Kast og grib verdensdele, lande og byer Leg med bold Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi og geografi klasse At repetere og bruge navne på verdensdele, lande og hovedstæder God gulvplads eller udendørs En bold (eller ærtepose, appelsin eller andet, eleverne kan kaste og gribe) Organisering og fremgangsmåde Fordel eleverne i hold med ca. 5 på hvert hold. Hver gruppe har en bold og et kontinent i Sydamerika, Europa, Afrika, Asien osv. Hver gang en elev kaster en bold, skal han/hun nævne et land. Når man modtager bolden, skal man først sige landet (eller hovedstaden) fra den, man modtog bolden fra. Derefter siger man navnet på et ny land og kaster bolden videre. Efter ca. 5 minutter rokerer holdene, så alle hold kommer alle kontinenterne igennem. Til sidst samles alle grupperne i et superkontinent, hvor man skal finde på en by i det land, som nævnes. Ideer til variation Legen kan også bruges til, at eleverne skal øve navnene på for eksempel grundstoffer og dyreog plantearter. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/kast 16 NTS-CENTERET

17 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning NTS-CENTERET 17

18 Hvad ved vi om Vendespil Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Forhåndskendskab eller evaluering Gymnastiksal, skolegård eller et andet sted med god plads Spørgsmål- og svarkort til det aktuelle emne og masser af kegler Organisering og fremgangsmåde Læg et kort under hver kegle, som stilles tilfældigt eller på rækker. Opdel eleverne i to hold, som står i lige lang afstand fra keglerne. Holdene skiftes til løse opgaven. To børn fra et hold løber frem, løfter hver en kegle og taler om, hvad de finder. Hvis de har stik - dvs. spørgsmål og svar, der passer sammen - tager de dem med til gruppen. Hvis de ikke har stik, skal kortene lægges tilbage under keglerne, og eleverne skal prøve at huske, hvor de lå til næste tur. Eleverne lærer efterhånden at lytte til de andre grupper og bliver mere og mere strategiske omkring legen. Du kan øge intensiteten i øvelsen ved at inddele klassen i flere hold og bruge flere kort og kegler. Ideer til variation I natur/teknologi kan det være billeder af dyr, der skal kombineres med billeder af det, de spiser, eller hvor de lever. I geografi kan det være spørgsmål og svar om lande, energikilder, klima og landskaber. I fysik/kemi kan det være materialer og stoffer, der skal kombineres med deres egenskaber og/ eller anvendelse. 18 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ hvad

19 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning NTS-CENTERET 19

20 Få styr på begreber Match faglige begreber med objekter Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle Alle Kendskab til kroppens organer. Kan også bruges til at matche faglige begreber med objekter i andre sammenhænge God gulvplads eller udendørs En torso og små laminerede papirstrimler Organisering og fremgangsmåde Skriv og laminer små papirstrimler med spørgsmål om kroppen og organernes funktion. Spred spørgsmålene og indholdet fra torsoen ud på gulvet eller jorden. Eleverne skal nu finde spørgsmål og de dele, der skal bruges i forbindelse med svaret. Ideer til variation Tilføj et konkurrenceelement, for eksempel hvem finder flest rigtige par inden for 2 minutter. Geografi: Lær om de forskellige stentyper. Laminer papirsedler med navnene/beskrivelser på de almindeligste stentyper, og find den sten, som passer til navnet/beskrivelsen. Kan også bruges til at lære betegnelserne på udstyr og redskaber i et faglokale. Lad for eksempel eleverne gruppevis finde 10 forskellige typer udstyr i faglokalet, som de skal samle på et bord. Afslut i plenum med at tjekke, om det er de rigtige ting, grupperne har fundet, og snak om, hvad det er, og hvordan man anvender tingene. For eksempel sorteringsbakke, kolbe, pipette eller tovejs-lup. 20 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ begreber2

21 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning NTS-CENTERET 21

22 Ja- og nej-tagfat En fangeleg Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle Alle Repetition God gulvplads eller udendørs Kegler, reb eller lignende til afmærkning af en midterlinje og to baglinjer Organisering og fremgangsmåde Inddel et område med en midterlinje og to baglinjer. Del eleverne i to hold, et ja- og et nej-hold. Holdene står i to rækker ved midterlinjen med front mod hinanden. Læreren stiller et spørgsmål, og hvis svaret er ja, skal ja-holdet fange nej-holdet, som forsøger at undvige og nå ned til egen baglinje, og omvendt, hvis svaret er nej. Bliver man fanget, skifter man hold. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ tagfat 22 NTS-CENTERET

23 Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning NTS-CENTERET 23

24 Bingo-Banko Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag Alle Indsamling og identificering af materialer Skolegården, faglokale eller i naturen Laminerede bingo-banko-plader med illustrationer af for eksempel blade, blomster, sten, jordtyper, metaller eller affaldstyper Organisering og fremgangsmåde Eleverne får gruppevis udleveret en plade med billeder af det, de skal finde, for eksempel forskellige blade. På tegn fra læreren går grupperne i gang med at finde de ting, der passer til deres billeder. Det gælder om at fylde pladen hurtigst muligt. Gruppen siger Bingo- Banko, når alle tingene er fundet og lagt ovenpå de rigtige billeder. Ideer til variation Hvis du ønsker, at eleverne får helt styr på, hvad tingene hedder, kan du tilføje navne på illustrationerne. Øvelsen kan gøres sværere ved, at der i stedet for illustrationerne blot står tekst på pladernes felter. Øvelsen kan også udføres enkeltvis eller parvis, hvis du ønsker, at alle kommer i berøring med alle materialer og får bevæget sig mere. 24 NTS-CENTERET

25 Bevægelse som STRUKTUR i den faglige undervisning Du kan finde eksempler på bingoplader med træer, sten, planter osv. til udprintning her: Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ bingo NTS-CENTERET 25

26 Vandets kredsløb Tegn og forklar Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Alle naturfag klasse Forklaring og udvikling/gengivelse af vandets kredsløb Skolegård eller gulve, man må tegne på (man kan også købe sorte voksduge, man kan tegne med kridt på, som nemt kan tørres af igen) Kridt - gerne i forskellige farver Organisering og fremgangsmåde Eleverne skal gruppevis tegne vandets kredsløb i så stort format, at de kan bevæge sig rundt i kredsløbet. De kan lade sig inspirere af modellen herunder eller en lignende model fra klassens læremidler. Eleverne skal øve sig i at formidle et vandmolekyles vej gennem kredsløbet, samtidig med at de fortæller om de forskellige processer, vandet gennemgår. De skal gøre brug af begreberne fordampning, fortætning, nedbør, nedsivning og grundvand. Ideer til variation Kan bruges til forståelse og formidling af kulstofkredsløb, nitrogenkredsløb eller andre kredsløb. Alt efter elevernes niveau kan du stille højere eller lavere krav til detaljer og brug af fagudtryk og forklaringer. Gør eventuelt modellen permanent ved at bruge spraymaling e.lign. 26 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ vand

27 Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning (Tegning: Dean Madden, fra Biologibogen, Systime, 2014.) NTS-CENTERET 27

28 Fødekædestratego Fangeleg Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi og biologi klasse Forståelse af processen i og indvirkningerne på en fødekæde i en sø Gymnastiksal, skolegård eller andet sted med god plads Laminerede kort med billeder af planteplankton, dyreplankton, skidtfisk, rovfisk og fiskehejre Organisering og fremgangsmåde Eleverne får hver et kort, der viser, om de skal være planteplankton, dyreplankton, rovfisk etc. Fødekædestratego er en fangeleg, hvor dyreplankton kan fange planteplankton, skidtfisk kan fange dyreplankton, rovfisk kan fange skidtfisk, og fiskehejren kan fange både skidtfisk og rovfisk. Når man bliver spist (fanget), skal man gå ud til læreren, som tildeler et nyt kort, og man er med i legen igen. Læreren vurderer, hvilke grupper der skal have flere medlemmer. For eksempel kan du vælge at sende meget planteplankton ud som eksempel på nitrificering, eller mange gedder som eksempel på for mange individer øverst i fødekæden. Legen stoppes undervejs af læreren, som får eleverne til at sætte ord på, hvad der skete i legen. Hvis legen for eksempel går i stå: Hvad er der sket, siden der ikke længere er nogle, der fanger andre? Ideer til variation Lad en elev styre legen, så det er eleven, der bestemmer, hvilke grupper der skal have flere medlemmer. Målet for eleven kan være at holde liv i søen - at fangelegen bliver ved. Indled øvelsen med at tegne en stor sø på jorden eller gulvet. Opdel eleverne i grupper, og lad dem tegne en selvvalgt fødekæde, som kan findes omkring en dansk sø. Lad til slut eleverne forbinde de enkelte fødekæder med hinanden, så der dannes et stort fødenet i og omkring søen. Brug en anden fødekæde, eksempelvis tilknyttet havet, skoven eller engen. 28 NTS-CENTERET

29 Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Du kan finde tegninger af alge, dafnie, skalle, gedde og fiskehejre til udprintning her. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ stratego NTS-CENTERET 29

30 Solsystemet og planeternes bevægelse Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Modellering via bevægelse Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi og fysik/kemi klasse Forståelse af planeternes bevægelse i forhold til hinanden Ingen særlige krav Ingen Organisering og fremgangsmåde Eleverne skal gennem tre små øvelser og modellere planeternes bevægelser i forhold til hinanden. Model 1: Eleverne er sammen to og to. Den ene er Jorden, den anden Solen. Opgave: Modellér Jordens og Solens bevægelse i forhold til hinanden. Model 2: Eleverne er sammen to og to. Den ene er Jorden, den anden Månen. Opgave: Modellér Jordens og Månens bevægelse i forhold til hinanden. Model 3. Eleverne er sammen fire og fire. Den ene er Jorden, den anden er Solen, den tredje er Månen, og den fjerde elev styrer de andre elever, så de bevæger sig rigtigt i forhold til hinanden. Opgave: Modellér Jordens, Månens og Solens bevægelser i forhold til hinanden. Byt roller, så alle prøver at styre de andre. 30 NTS-CENTERET Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ solsystem

31 Vi leger et elektrisk kredsløb Opfind selv en leg Bevægelse INTEGRERET i den faglige undervisning Fag Klassetrin Læringsaspekt Sted Materialer Natur/teknologi klasse Illustration af, hvordan et elektrisk kredsløb fungerer Skolegården eller en gymnastiksal Hver gruppe skal have tre overtrækstrøjer i forskellige farver, for eksempel grøn, gul og orange, samt 2 reb og 1 lommelygte Organisering og fremgangsmåde Afmærk et område, for eksempel en lille fodboldbane. Inddel eleverne i hold med 8-10 på hvert hold. Præsenter børnene for materialerne. Den grønne overtrækstrøje skal være fatning. Den orange overtrækstrøje skal være batteri. Den gule overtrækstrøje skal være afbryder. De to reb er ledninger. Lommelygten er en pære. Snak om, hvad der skal til, for at et elektrisk kredsløb fungerer. Børnene skal nu holdvis finde på en leg, hvor materialerne skal indgå, og som viser, hvordan et elektrisk kredsløb fungerer. Afslutningsvis kan man prøve hinandens lege. Find øvelsen på: ntsnet.dk/bev/ elektrisk NTS-CENTERET 31

32 Find mere inspiration til bevægelse og læring på På de foregående sider har vi givet inspiration til mindre øvelser, som kan bruges, når du ønsker at inddrage bevægelse i naturfagsundervisningen. På NTS-centerets undervisningsportal har vi desuden samlet en række længere undervisningsforløb, hvor krop og bevægelse indgår som en del af det faglige indhold, eksempelvis: Krop, bevægelse og naturfag Et eksemplarisk tværfagligt forløb for klasse, udviklet af Kalvebod Naturskole i samarbejde med engagerede faglærere. Forløbet indeholder god inspiration til praktiske øvelser og aktiviteter. ntsnet.dk/bev/kbn Et sygt fedt liv Kan bruges i arbejdet med kondital, kondition, forbrænding og sundhed i biologi, eventuelt i samarbejde med idræt og samfundsfag. ntsnet.dk/bev/sygtfedt Naturløbet - orienteringsløb i skolen Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i klasse. Materialet giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med kortforståelse og bevægelse med udgangspunkt i orienteringsløb. Materialet tager afsæt i Fælles Mål for bl.a. natur/teknologi og idræt. ntsnet.dk/bev/naturløb Bevægelse i fysik Et forløb, der består af fire kinæstetiske øvelser, som kan benyttes til at fremme elevernes forståelse af begreberne hastighed, fart, acceleration, kræfter og arbejde. Forløbet er udviklet af Jesper Bruun til introduktionsforløbet på fysikstudiet på KU, men dele af forløbet kan sagtens tilpasses brug i folkeskolens ældste klasser. ntsnet.dk/bev/fys Andre portaler om bevægelse og læring i skolen uvm.dk/i-fokus/laering-i-bevaegelse 32 NTS-CENTERET

33 Apps til bevægelse i undervisningen Der bliver løbende udviklet apps til smartphones og tablet, som kan understøtte bevægelse og læring i skolen. Herunder finder du links til nogle af disse: Xplore2learn er en app, der kobler læring med bevægelse, fleksibilitet og samarbejde. Xplore2learn er et digitalt orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller pædagog selv kan definere. Woop App er en gratis app til iphone og Android, udviklet af Spejderne med støtte fra Nordea-fonden. Ved brug af gps-funktionen i en smartphone kan du lave forskellige udendørsspil til eleverne, der både giver sved på panden, inspirerer til at komme ud i naturen og giver mulighed for at lave opgaver til mange forskellige fag. Digimovez er en digital læringsplatform til smartphones, som er udviklet til at understøtte elevernes arbejde med og kommunikation om motorik og bevægelse. Digimovez er udviklet til idrætsundervisningen i folkeskolen, men kan også være relevant at inddrage i naturfagsundervisningen. Du kan finde links til apps her: ntsnet.dk/bev/apps NTS-CENTERET 33

34 Bevægelsesøvelserne og læringsmålstyret undervisning Med de nye Fælles Mål er læringsmålstyret undervisning kommet i fokus. Det betyder, at der skal være en tæt indbyrdes sammenhæng mellem læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Denne sammenhæng kan ses i nedenstående relationsmodel fra Vidensportalen på EMU: Figuren er hentet på ffm.emu.dk I læringsmålstyret undervisning vil et undervisningsforløb altid tage afsæt i de læringsmål, du som lærer har nedbrudt målparrene i Fælles Mål til. Ud fra læringsmålene vil du vælge de undervisningsaktiviteter, der fremmer netop disse læringsmål. Samtidig skal du vurdere, hvilke tegn på læring, der skal holdes øje med, og hvordan forløbet kan evalueres. I dette hæfte præsenterer vi en række bevægelsesøvelser, men det er op til dig og dit team at vurdere, hvornår øvelserne er relevante i forhold til de læringsmål, I har opstillet. Øvelserne kan anvendes direkte, men er lige så meget tænkt som inspiration til at videreudvikle nye bevægelsesaktiviteter, der fremmer elevernes læringsmål. 34 NTS-CENTERET

35

36 Sæt bevægelse i naturfagene kan downloades på ntsnet.dk/bev Få mere inspiration og sparring til din undervisning i natur, teknik og sundhed ved at kontakte NTS-centeret i din region NTS-center Øst København Telefon: NTS-center Midtjylland Telefon: NTS-center Syddanmark Telefon: NTS-center Øst Vordingborg Telefon: NTS-center Nordjylland Telefon: Du kan finde mere information om NTS og vores aktiviteter på

Eksempel på bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning. Navn på aktivitet: Fra æg til frø. Fag: Natur/teknik. Klassetrin/niveau: 1.-3.kl.

Eksempel på bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning. Navn på aktivitet: Fra æg til frø. Fag: Natur/teknik. Klassetrin/niveau: 1.-3.kl. Navn på aktivitet: Fra æg til frø Fag: Natur/teknik Klassetrin/niveau: 1.-3.kl. Læringsaspekt: Forståelse af frøens udvikling fra æg til frø Sted: Ingen særlige krav Materialer: 6 billeder der viser forskellige

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse Geometri og måling Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen: Fysik/kemi Klasse: Lærer: 7. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet for fysik/kemi faget er i henhold til "Fælles mål" at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse naturløbet Forord Dette træningsprogram

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn Indhold Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn 1 Staveriet Figurbanen Klassen deles i hold med 4-5 elever.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Indhold Formål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Energi i undervisningen

Energi i undervisningen 1 Energi i undervisningen Martin krabbe Sillasen, VIA UC, Læreruddannelsen i Silkeborg I dette skrift præsenteres et bud på en konkret definition af energibegrebet som kan anvendes både i natur/teknik

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge enkle

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere