!! " # $! % " # $% &' () *$ # & " %&' $ "&' '! %+ # #, $ * #!! " ( ) (

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " # $! % " # $% &' () *$ # & " %&' $ "&' '! %+ # #, $ * #!! " ( ) ("

Transkript

1 Århus Kommune Børn og Unge 1

2 Århus Kommune Børn og Unge!! " # $! % " # $% &' () *$ # & " %&' $ "&' '! %+ # #, $ * #!! " ( ) ( 2

3 Århus Kommune Børn og Unge MÅL: Styrke sammenhængskraft i århusianske samfund, så alle indgår som aktive medborgere med reelt samme muligheder, ret og pligt Grundlag for tænkning: Vellykket integration - Fælles ansvar for borgere, bysamfund og kommune. Kommunen skal: Arbejde for medborgerskab Modvirke diskrimination (direkte, indirekte, institutionel (usynlig)) Sikre, at alle kan bruge kommunens tilbud Behandle lige ved at behandle forskelligt (servicedifferentiering) Tænke særlige behov ind i de almindelige ydelser (mainstreaming) 3

4 ) & *# Århus Kommune Børn og Unge *# ""! # $ # # "" "" $ * $ # #-! $ $!!! $ -. # $ #"" + / $ #! 0 * #, # $ # $ $ +,-. % 0 $ $ -.! #! " $ $ " "! #,! * $ $! " #, # ". / %)! 3!! 4

5 Århus Kommune Børn og Unge Evne? Redskaber Kan Vilje? Opleve betydning Vil ikke Kan ikke 5 Mulighed? Træning Vil Medborgerskab: Ret og pligt som samfundsmedlem Identitet og tilhør i fællesskabet

6 Århus Kommune Børn og Unge Charlotte Paludan sprogtoner og ligesindede Eva Gulløv Vi behandler da alle lige Laura Gilliam onde børn eller onde cirkler?. =>Udforsker mødet mellem barnet og institutionen: Hvad kan vi se Hvad kan vi ikke se hvad er på spil (institutions-dynamik) Anette Lareau Unequal Childhoods: =>Udforsker hjemmet Fælles begreb (god opdragelse) dækker over forskellige forståelser Har konsekvenser for mødet mellem Barn og institution Forældre og institution 6

7 Århus Kommune Børn og Unge " ( 5 & " 4!! 23 4 $ *$ $ 6* 2 $ 4 & # $! # 27 * # 4 / 1+* 1 5 $ / "! $ / * 2 4 $!! $ *! & & # * 7 Annette Lareau: Unequal childhoods. Class, race and family life. 2003

8 Århus Kommune Børn og Unge " $6 *# " (,0 -. Information (og ikke gæt en regel)? Ja / Ja Nej / Ja Ja / Nej Nej / Nej 8 Kommunikation og tilrettelæggelse af hverdagen Hvad siger vi (ikke) og hvorfor (ikke)? Får vi sagt der, der er vigtigt? Tilgodeser vi utilsigtet nogle mere end andre i arbejdet med børnene? Tilgodeser vi utilsigtet nogle mere end andre i forældresamarbejdet?

9 Århus Kommune Børn og Unge Internationalt og nationalt: Mange kilder, aktører, overordnede tiltag, svar på mange udfordringer Det fælles indhold: Anerkende & inkludere mangfoldighed og sikre fælles sæt værdier Formel ret og pligt i samfund og identitet, tilhør i fællesskab Helt kort: Medborgerskab - nødvendigt for et demokratisk samfund Medborgerskab - en ret for barnet Medborgerskab - en forpligtelse efter lovgivningen 9

10 Århus Kommune Børn og Unge Medborgerskab 0-18 år Hvorfor - Ret, pligt og god ide Hvad: Lige muligheder for at indgå konstruktivt i og bidrage til fællesskaber, der har værdi i sig selv og peger op mod samfundsfællesskabet. Trappen. Udfordringen: Fælles forståelse? Fælles sprog? Synlig og bevidst praksis? Lige muligheder for at deltage og bidrage? God praksis og udvikling: Mentalt flyttearbejde og pæd. serviceeftersyn med medborgerskabsbriller (praksis, nye vinkler, det store i det små) 10

11 Århus Kommune Børn og Unge Medborgerskab - Hvad er det på vores alderstrin? - Har vi fælles sprog og bevidsthed? - Hvordan kan vi se det i vores rammer? - Hvordan kan vi se det i vores hverdag? 11

12 Århus Kommune Børn og Unge KRAI - pilotprojekt om ny skolestartsmodel Kompetencebaseret Rullende skolestart Aldersintegreret Indskoling 1

13 Århus Kommune Børn og Unge 2 Skoleudvikling Århus kommune

14 Århus Kommune Børn og Unge 3 Hvordan udvikle en tidssvarende folkeskole 2010?

15 Fakta om Børn og Unge, Århus Århus Kommune Børn og Unge børn og unge mellem 0 18 år medarbejdere - 13 områder, hver med en områdechef - 50 skoler dagtilbud for de 0 6 årige - FU/ fritidsklubber og ungdomsskoler 4

16 Århus Kommune Børn og Unge 5 1

17 Århus Kommune Børn og Unge 6 Differentiering

18 Folkeskolen ydre vilkår Århus Kommune Børn og Unge Folkeskolen er en kommunal opgave og reguleres af folkeskoleloven. Folkeskolen består af en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig frivillig 10. klasse. Børnehaveklassen har også hidtil været frivillig for eleverne, men fra den 1. august 2009 bliver den en del af grundskolen. (Kilde: uvm.dk) 7

19 Lovgivning Århus Kommune Børn og Unge 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. (Kilde: Lovbekendtgørelse nr af 30. nov ) 8

20 Århus Kommune Børn og Unge 9 Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling

21 Traditionel skolestart Århus Kommune Børn og Unge Barnet starter i skole det kalenderår det fylder 6 år Hele årgangen starter i august Årgangsopdelte klasser Opdeling mellem undervisning og fritid Ofte ringe samarbejde mellem sfo og undervisningsdel 10

22 Pilotprojektet vil som noget nyt afprøve Århus Kommune Børn og Unge Barnet kan starte i løbet af det år, det fylder 6 år Rullende skolestart 3 gange i løbet af kalenderåret Skolestart på baggrund af kompetencer Barnet ruller ind i en aldersintegreret gruppe Øge undervisningsdifferentiering 11 Øge samarbejde mellem lærer og pædagog

23 Formålet med KRAI Århus Kommune Børn og Unge at sikre bedre rammer og derved muligheder for at differentiere undervisningen i forhold til den enkelte elevs kompetencer og behov at styrke børns trivsel, læring og udvikling i skolestarten med et særligt fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer at børnene oplever en mere sammenhængende overgang, og at de ikke fastholdes i bestemte roller, og dermed sikres deltagelsesmuligheder for alle børn i fællesskaber at styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket, sammen med en pædagogisk og faglig differentiering, vil skabe et bedre grundlag for at håndtere elevernes forskellige læringsstile at forældresamarbejdet styrkes på de berørte skoler og institutioner, da pilotprojektet lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud, skoler og forældre 12

24 Formålet med KRAI - fortsat Århus Kommune Børn og Unge Pilotprojektet skal blandt andet medvirke til en afprøvning af nye undervisnings- og organisationsformer afdække behovet for kompetenceudvikling af de involverede medarbejdere afdække hvordan et aldersintegreret indskolingsforløb organiseres og implementeres bedst muligt 13

25 Historik Århus Kommune Børn og Unge Projektet er startet i 2007 Projektet har siden starten haft stor politisk bevågenhed De deltagende skoledistrikter er Malling, Lisbjerg og N.J. Fjordsgade Pilotprojektet blev midtvejsevalueret i foråret 2010 Projektperioden er forlænget, for de skoledistrikter, der ønsker det, frem til og med skoleåret 2011/

26 Århus Kommune Børn og Unge Midtvejsevaluering, marts 2010 Opmærksomhedspunkter i det videre arbejde 15

27 Århus Kommune Børn og Unge Forældresamarbejde! 16

28 Århus Kommune Børn og Unge Læring, evaluering og undervisningsteknologier " ##$ 17

29 Århus Kommune Børn og Unge Sårbare børn og unge % & $ $ $ $ $ 18

30 Århus Kommune Børn og Unge Samarbejde mellem lærere og pædagoger ' ()$ 19

31 Århus Kommune Børn og Unge 20 Hvad siger børnene?

32 Kontakt Århus Kommune Børn og Unge Marianne Holst Nielsen, projektleder Louise Enevoldsen, tovholder Hjemmeside direkte link til sider om KRAI-projektet: 21

33 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Presentation av LedningsInformationsSystem (LIS) v. Ole Hersted Hansen, Chef för Statistik och Ledningsinformation Vision och inriktning Förutsättningar och systemutvikling Innehållet i systemet Mål från budget Kvalitetsredovisning Ledningsredskap, uppföljningssystem Datavaruhus (statistik och förfaranden) 1

34 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Barn och ungdomar, nyckeltal: Ca innom grundskola Ca innom förskola Ca innom fritidsklubber Ca anställda Budget 5,2 miljarder d.kr. (6,4 miljarder s.kr.) 53 skolar, 357 förskola fordelt på 109 dagvård, 72 fritidsklubbar = många uppgifter! 2

35 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Bildandet av Barn och Ungdom 2006 Många olika system Skillnader i förvaltningskultur Barn och Inga Skolledningen gemensamma perspektiv för 0-18 år Ungdom Barn och Ungdom Fritid och kultur 3

36 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Feedback Ydre vilkår Fx: Lovgivning, aftaler, overenskomster, befolkningsforhold, teknologi, medier og omdømme Grundlag og strategi Fx: Århus Kommunes styreform, vision og værdier, overordnede politikker og byrådsbeslutninger Ressourcer Budget og rammer Medarbejdere Kompetencer Arbejdsklima Bygninger Teknologi Eksterne ressourcer Organisation Organisationsstruktur Organisationskultur Borger- og brugerinddragelse Arbejdsprocesser Ledelse og styring Mål og handlinger Produktivitetsmål Ydelser Opgaver Serviceniveau Effektivitetsmål Effekt Faglig effekt Brugertilfredshed Resultater og kommunikation Fx: Serviceinformation, regnskab, balanceret scorekort, benchmarking og ledelsesinformation 4

37 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Hva er LIS? Ledningsredskap Data/IT-strategi Informationssystem 5

38 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Vision för LIS: LIS måste stödja den övergripande ledningen, affärsmodellen som är infört för att förvalta området genom insamling och tolkning av olika datakällor. LIS garantera snabb och flexibel information av hög kvalitet, däribland säkerställa en korrekt hantering av organisationens masterdata och dokumentation av metadata. LIS ger en dynamisk, och för organisationen som helhet, delat tillträde till information, centralt som decentralt. LIS säkerställer att kontroll och ägande är en viktig del av Barn och Ungdomars strategi för hantering av masterdata och grundläggande datakällor. 6

39 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Processen definiera strategier och mål konsoliderer dataproces och arbetsflöden kontroll över alla relevanta system - säkra data leverans bygga datalager skapa rapporter, simpel rapportering utbilding av ledere Härärvi nu! intellingent rapportering, sammanställning av datakällor interaktiv rapportering analys av korrelationer över tiden (effekter) 7

40 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge LIS: Utmaningar Systemat måste användas av alla oavsett nivå (IT kompetens) Datakvaliteten i de system som tillhandahåller uppgifter Definitioner av nyckeltal ofta oklar (tal misstolkas) Aktiv användning i dialogen mellan ledare (Siffrorna på lika villkor med dialogen) 8

41 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Vem Använder LIS: Cirka 860 institutionsleder och chefer har tillgång till systemet (skolor, förskolor, fritidsklubber, områdechefer, administration, tand- och sjukvård) Administrativt personal 9

42 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge LIS innehåll - Mål i budget, t.ex. Betygmedel Test, läsning och matematik Nöjdforäldraindex Elevfrånvaro, handlingsplan (andel av) Elevhälsa 10

43 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge LIS innehåll Kvalitetsredovisning Resurser, t.ex. Demografi Ekonomi Organisation, t.ex. Metarbetere, (sjukfrånvaro mm.) Ledning Förmåner, t.ex. Lektionsfordeling Planering av utbilding, barnomsorg mm. lokalt Effekt, t.ex. Betygsmedel Test Nöjdindex, elever, barn och foräldra 11

44 LedningInformationsSystem (LIS) i BU Århus Kommune Ledelsesinformation Børn og unge Områdeudviklingsplan Områdekvalitetsrapport Kvalitetskredsløbet Kvalitetsrapport - Ressourcer - Organisation - Ydelser -Effekt Kvalitetssamtale Udviklings- og tilsynspunkter Samtale om lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan Dvs. konkrete punkter til kvalitetsløft Ledersamtale/aftale 12

45 Børn og Unge 49 folkeskoler klassecenter 5 specialskoler Fritids- og Ungdomsskoler elever 3500 lærerel 13 områder 194 daginstitutioner 57 fritids- og ungdomsklubber 4 videncentre Administrative enheder

46 Organisering Rådmand politisk chef Direktør administrativ chef Børn og Ungechef(er) Videncenter for integration Videncenter for pædagogisk p udvikling Videncenter for rådgivning r og specialpædagogik Videncenter for sundhed og trivsel

47 Magnet og Heldagsskoler Skoler med mange elever med dansk som andetsprog Skoledagen Styrket faglig indsats flere timer skole-hjem Obligatorisk lektiecafé Lærer-pædagogsamarbejde ingen SFO Fastholdelse i lokalområdet Skjoldhøjskolen jskolen 43 % / Hasle Skole 55 % Ellekærskolen 89 % / Sødalskolen 76 % Tovshøjskolen 100 % / Søndervangskolen S 84 %

48 95 pct. målsm lsætningen National målsm lsætning: 95 pct. gennemføre ungdomsuddannelse 2015 Lokal målsm lsætning: 2013!

49 10. klassecentre Læring Trivsel Mangfoldighed Start påp en ungdomsuddannelse Forbedring af faglige kundskaber Afklaring mht. valg af uddannelse Fem 10. klassecentre

50 Særlig tilrettelagte skoletilbud Flexskolen Heltidsundervisningen Fokusskolen Ny MølleM Unge i centrum På rette vej

51 Indsatser RULL (RUm( til Leg og Læring) L 1,3 mia. kr. Ung-til til-ung mentor Læringsstile Drenges læring l og udvikling

52 Indsatser (Fortsat> Foretagsomhed Open College Network Lærersamarbejde Erhvervsliv og Organisationer

53 Indsatser.igen Sprogstimulering Lov 594 Skoleadoption Turbolæsning Skole-Hjem vejledere

54 Nationale initiativer Ungdomsuddannelse til alle KL- Partnerskab

55 Aktuelle arrangementer Ungdomscamps Workshop Innovationsdage

56 Århus Uddannelsesråd Samarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne Børn og unge med behov for støtte tte Frafald - Afbrud

57 Hvordan går g r det så? s Gennemførelse af ungdomsuddannelse efter herkomst (Danmark) Dansk Ikke vestlig Gym. Udd 85 % 75 % Erhvervsudd.. 50 % 38 %

58 Århus KøbmandsskoleK Dansk Ikke vestlig HHX 86 % 88 %!! Erhververv 82 % 83 %

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere