MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse"

Transkript

1 MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

2 Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform Andre relevante oplysninger Yderligere ønsker/oplysninger Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje

3 Min Sidste Vilje Ønsker til min begravelse/bisættelse Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/bisættelse. Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du dine pårørende ved på forhånd at træffe nogle af de mange svære valg, der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse/bisættelse. Det er vores erfaring, at jo mere man selv har bestemt og valgt på forhånd, jo mere hjælper man sine pårørende i den svære situation, de befinder sig i efter et dødsfald. De fleste pårørende ønsker at respektere og afholde en ceremoni/højtidelighed, som afdøde selv har ønsket det. Hensigten med Min Sidste Vilje er at skabe en dialog om og tage stilling til de mange spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med dit dødsfald. Du behøver ikke at tage stilling til alle punkterne i formularen. Du bør fortælle dine nærmeste, at du har udfyldt Min Sidste Vilje, og hvilke ønsker du har, samt hvor du opbevarer formularen. Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende, og dine nærmeste pårørende kan kun opfylde dine ønsker, hvis det er muligt ud fra gældende regler og love og ikke overstiger de økonomiske midler, der er til rådighed. At tage stilling til egne ønsker kræver en viden om, hvad der er muligt, og hvad de forskellige valg/fravalg betyder. Bagerst i Min Sidste Vilje finder du en vejledning med uddybning af de enkelte punkter. Og uanset alder kan dine ønsker ændre sig, hvorfor der kan være behov for løbende at justere/opdatere dine nedskrevne ønsker. Hvis du har brug for yderligere information, er du altid meget velkommen til at kontakte os enten ved at ringe til os på tlf eller via på På vores hjemmeside vil du også kunne finde yderligere information og eventuel inspiration til dine ønsker. Med venlig hilsen Begravelse Danmark

4 Navn: Adresse: CPR-nr.: Mine ønsker til begravelsesform Begraves eller bisættes Jeg ønsker at blive: begravet kremeret/brændt Påklædning Jeg ønsker at blive: iklædt mit eget tøj Eventuelt nævne hvilket: iklædt ligskjorte Valg af kiste Jeg ønsker, at min kiste skal være: enkel, hvidmalet enkel, farvet kiste i følgende farve: fyrtræ mahogni andet: Valg af urne Jeg ønsker, at min urne skal have følgende farve: Jeg har følgende andre ønsker til urnen: 2

5 Ceremoni/højtidelighed Jeg ønsker, at der afholdes en ceremoni/højtidelighed i: kirke kapel andet sted Jeg ønsker kun de nærmeste med til ceremonien/højtideligheden (holdes i stilhed) Jeg ønsker ikke, at der afholdes en ceremoni/højtidelighed Mine ønsker til ceremoniens/højtidelighedens afholdelse: Jeg ønsker, at der medvirker en præst (også kaldet en kirkelig begravelse/bisættelse) Evt. navn: Jeg ønsker ikke, at der medvirker en præst (også kaldet en borgerlig begravelse/bisættelse) Jeg ønsker medvirken af kor/solist Evt. navn: Jeg ønsker, at disse salmer/sange bliver sunget: Jeg ønsker, at dette musikstykke bliver spillet: 3

6 Mindesammenkomst Jeg ønsker, at der afholdes en mindesammenkomst efter ceremonien/højtideligheden Eventuelle ønsker til sammenkomstens afholdelse: Jeg ønsker ikke, at der afholdes en mindesammenkomst efter ceremonien/højtideligheden Dødsannonce Jeg ønsker dødsannonce indrykket: i avisen. Hvilken/hvilke: på internettet Jeg ønsker følgende annoncetekst: Gravsted/kolumbarium eller askespredning over havet Jeg ønsker min kiste/urne nedsat på i anonym/ukendt fællesgrav i kendt fællesgrav med plænesten uden plænesten i eksisterende gravsted: Afd: Række: Nr: i nyt gravsted Jeg ønsker min urne anbragt i kolumbarium eller urnemur Eventuelt hvor: Jeg ønsker min aske strøet over havet Eventuelt hvor: Kirkegård 4

7 Udsmykning af kisten Jeg ønsker, at min kiste udsmykkes med: blomster Følgende blomster ønskes at indgå: anden form for udsmykning Hvilken: Gravsten/mindesten Jeg ønsker en gravsten/mindesten Eventuelle ønsker til: Stentype: Dekorationer: Overflade: Inskription: Eventuelt andet: Andet I stedet for blomster ønskes donation til: Jeg ønsker, at rustvognen kører forbi: 5

8 Andre relevante oplysninger: Trossamfund Jeg er medlem af folkekirken Jeg er medlem af: trossamfund Jeg er ikke medlem af hverken folkekirken eller et andet trossamfund Medicinsk forskning Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning ved dette institut: (NB: Dette kræver, at du har udfyldt en særskilt testamentarisk erklæring). Organdonation Jeg tillader organdonation Jeg har udfyldt donorkort Jeg tillader ikke organdonation Obduktion Jeg tillader obduktion Jeg tillader ikke obduktion Forsikringer, fagforening m.m. Jeg er medlem af Sygesikringen Danmark Jeg er medlem af denne fagforening: Jeg er medlem af denne begravelseskasse/opsparing: Jeg har forsikring ved følgende selskab(er): 6

9 Testamente Jeg har udfærdiget testamente, der ligger hos: Navn: Min Sidste Vilje Ønsker til min begravelse/bisættelse: Jeg håber, at mine ønsker så vidt muligt respekteres og efterleves Dato: Underskrift: Hvis der skulle opstå tvivl eller uenighed om det her skrevne, beder jeg følgende person om at tage den endelige beslutning: Navn: Kopi af Min Sidste Vilje findes hos: Ved min død ønsker jeg følgende personer kontaktet: (Navn, adresse og telefonnummer) 7

10 Yderligere ønsker/oplysninger: Personlige brugernavne og kodeord: Du kan eventuelt skrive, hvor du gemmer dine personlige brugernavne og kodeord til sociale medier og webmails som Facebook og Gmail samt private adgangskoder i øvrigt. Uden disse oplysninger kan dine pårørende ikke lukke dine online konti eller få adgang til din private computer. Andet: 8

11 9

12 Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje: Begraves eller bisættes hvad er forskellen? Begravelse Ved en begravelse (også kaldet jordfæstelse) sænkes kisten i jorden. Ceremonien/højtideligheden kaldes derfor en begravelse. Ved en kirkelig ceremoni/højtidelighed vil jordpåkastelsen foregå ved graven. Bisættelse Ved en bisættelse køres kisten efterfølgende til et krematorium, hvor den vil blive kremeret (brændt). Asken kommes efterfølgende i en urne. Ved en kirkelig ceremoni/højtidelighed vil jordpåkastelsen foregå i kirken. Påklædning Langt de fleste får noget personligt tøj på, inden de lægges i kisten. Et eksempel kunne være noget tøj, man har haft på til en bestemt begivenhed eller måske bare det tøj, som man var mest glad for. Man kan også vælge en ligskjorte/ligklæder, som fås via bedemanden. Og endelig behøver man ikke at have tøj på. Valg af kiste Uanset om man skal begraves eller kremeres (brændes), skal man ligge i en kiste. Kisten leveres som regel gennem bedemanden, og den fås i flere forskellige materialer og farver. Der er dog ingen særlige krav til, hvordan en kiste skal se ud. Man kan vælge en specialdesignet kiste. Man må også godt selv fremstille en kiste, hvis man overholder reglerne for mål og materialer. For yderligere information, om hvilke krav der stilles, henvises til Danske Krematoriers Landsforening eller til den enkelte kirkegård, hvis det drejer sig om en jordbegravelse. Valg af urne En urne er en beholder til asken. Du skal kun vælge en urne, hvis du ønsker at blive kremeret brændt). Der findes mange forskellige urner, både hvad angår form, farver og materialer. På de enkelte kirkegårde kan der være forskellige krav til materiel og forgængelighed. 10

13 Dit valg af urne kan afhænge af dit ønske til gravstedsform; om urnen sættes i jorden, står i et kolumbarium eller urnemur, eller om asken spredes over havet. Hvis asken skal spredes over havet, bruges urnen kun til at transportere asken i ud til det sted, hvor asken skal spredes. Det er ikke tilladt at opbevare en urne med aske i hjemmet. Ceremoni/højtidelighed kirkelig eller borgerlig? Du kan tilkendegive, om du ønsker, at der skal afholdes en ceremoni/højtidelighed i forbindelse med din begravelse/bisættelse. En ceremoni/højtidelighed kan have stor betydning for dine eventuelt efterladte (familie og venner), da det for de fleste opleves som en god måde at få sagt det sidste farvel på. En kirkelig ceremoni er en gudstjeneste, hvor ritualet indebærer jordpåkastelse, fadervor og velsignelse. Er du medlem af folkekirken, har du ret til en ceremoni/højtidelighed med en præst tilstede. Den kirkelige ceremoni/højtidelighed afholdes oftest i kirke eller i et kapel på kirkegården. Efter aftale med præsten kan ceremonien/højtideligheden også afholdes et andet sted. Detaljerne omkring ceremonien/højtideligheden aftales med præsten. Præsten skal f.eks. godkende de ønskede valg af salmer/sange m.m. En borgerlig ceremoni er en ceremoni/højtidelighed, der holdes uden for folkekirken og uden medvirken af en præst. Den borgerlige ceremoni/højtidelighed kan afholdes i et kapel eller eventuelt et andet sted (f.eks. eget hjem, have m.m.). Der er ingen lovkrav til, hvordan eller hvor en borgerlig ceremoni/højtidelighed skal foregå, ud over at man ikke må forstyrre den offentlige orden, og at det skal foregå sømmeligt. Du eller dine pårørende kan derfor selv beslutte hele forløbet. Hvis du bruger en bedemand, kan han/ hun hjælpe og være en god støtte ved planlægningen. Nogle bedemænd tilbyder at forestå ceremonien/højtideligheden og kan komme med råd og vejledning til, hvordan det kan gennemføres. Mindesammenkomst At afholde en mindesammenkomst efter ceremonien/højtideligheden (selve begravelsen/bisættelsen) er meget brugt. Det har ofte stor værdi for både pårørende og venner. De pårørende får mulighed for at hilse på alle deltagere, hvilket kan have stor betydning. Og alle har mulighed for selv at sige et par mindeord eller synge eller spille noget musik, som minder dem om afdøde. Der er ingen regler for, hvordan en mindesammenkomst skal være. 11

14 Dødsannonce De fleste pårørende vælger at indrykke en dødsannonce for at informere venner og bekendte om dødsfaldet samt tid og sted for eventuel afholdelse af ceremoni/højtidelighed og mindesammenkomst. Du har her mulighed for at give til kende, om du ønsker, at der indrykkes en annonce og eventuelt hvor, samt hvilken ordlyd annoncen skal have. Gravsted/kolumbarium eller askespredning over havet Har du ønsket at blive kremeret (brændt), er der følgende muligheder for anbringelse af asken: Et urnegravsted med individuel afgrænsning, plantning og gravsten. Det kan være et traditionelt gravsted, som har en størrelse, hvori der også kan nedsættes kister, eller det kan være et mindre gravsted kun beregnet til urner. Et urnegravsted i kendt fællesareal med en mindre minde-/gravsten, også kaldet en plænesten eller liggesten. Et urnegravsted i kendt fællesareal uden minde-/gravsten. Et urnegravsted i anonym/ukendt fællesareal. Ved dette valg fravælger du samtidigt en minde-/gravsten. Urnen kan sættes i et kolumbarium eller en urnemur. Asken kan spredes over åbent hav. For at dine pårørende kan efterleve dette, kræver det, at du har udtrykt det skriftligt. Det er tilstrækkeligt, at du skriver det her i Min Sidste Vilje eller på et stykke papir. På Personregistrering.dk findes der en speciel blanket, som du også kan vælge at udfylde og udskrive. Det er muligt at søge om at få asken delt. Enten fordi man ønsker halvdelen af asken nedsat i et gravsted og den anden halvdel spredt over havet, eller den ene del af asken spredt over havet/begravet i Danmark og den anden halvdel i udlandet. I Danmark må urnen med asken ikke opbevares i hjemmet. Har du ønsket at blive jordbegravet, er der følgende muligheder for anbringelse af kisten: Et kistegravsted med individuel afgrænsning, plantning og gravsten. Det kan være et traditionelt gravsted. Et kistegravsted i kendt fællesareal. Der vil her skulle vælges en mindre minde-/gravsten, også kaldet en plænesten/liggesten. Et kistegravsted i anonymt fællesareal. Ved dette valg fravælger du samtidigt en minde-/gravsten. Alle kirkegårde i Danmark, både de kommunale og de der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Derudover findes der begravelsespladser, der tilhører bestemte trossamfund. De fleste kirkegårde har flere forskellige gravstedsformer, både til kister og urner. De forskellige gravstedsformer har forskellige muligheder for at fungere som et minde- og mødested for dine efterladte. Der er meget stor forskel på hvilke gravstedsformer, der findes på landets kirkegårde, hvorfor det anbefales, at du selv søger information om dette i det område, hvor det er relevant, enten på kommunens hjemmeside eller ved selv at tage ud og besøge kirkegården. 12

15 Udover ovenstående skal nævnes to yderligere muligheder: At urnen nedsættes på privat ejendom: Der kan gives tilladelse til, at urnen nedsættes på privat ejendom. Hvis man ønsker en sådan tilladelse, skal der sendes en skriftlig ansøgning til Stiftsøvrigheden i det stift, hvor den private ejendom, som urnen ønskes nedsat på, er beliggende. Grunden eller ejendommen, som urnen ønskes nedsat på, skal som udgangspunkt være mindst m2. Der vil altid være knyttet nogle betingelser til tilladelsen. For yderligere oplysninger om betingelserne, samt hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde, henvises der til Kirkeministeriets hjemmeside. At urnen nedsættes på en skovbegravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord: Som et alternativ til de traditionelle gravpladser, enten den kultiverede kirkegård, det åbne hav, kolumbarium eller urnemur, er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen. Det er kommunen, som formelt anlægger gravpladsen, hvorefter driften af denne kan udliciteres. Status på nuværende tidspunkt er, at der er enkelte kommuner, der har vist interesse for at tilbyde denne begravelsesform. Men i skrivende stund er det ikke os bekendt, at det er en reel mulighed. I Begravelse Danmark følger vi udviklingen tæt og vil oplyse om ændringer på området på vores hjemmeside hvor du også kan læse om tanken bag denne begravelsesform. Udsmykning af kisten Der er tradition for, at kisten pyntes med blomster, men heller ikke på dette område er der nogen bestemte regler. Kisten kan frit udsmykkes efter dine eller dine pårørendes ønsker. Eksempler kan være blomster, ting eller billeder, der symboliserer dit liv. Der kan også skrives eller males direkte på kisten. Og endelig kan man blot vælge en farvet kiste i f.eks. ens yndlingsfarve. Gravsten/mindesten Der findes mange forskellige typer gravsten/mindesten. Har du ønsket et urne- eller kistegravsted med en individuel afgrænsning, plantning og gravsten, er der stort set frie rammer for valg af sten, både hvad angår størrelse og form. Har du valgt et gravsted i kendt fællesgrav, kan der vælges en plænesten/liggesten. På gravstenen står der oftest navnet, fødsels- og dødsdato på afdøde samt eventuelt et symbol og/eller et mindeord. Trossamfund Hvorvidt du er medlem af folkekirken eller ej har betydning for nogle af de valg, der skal tages i forbindelse med din begravelse. Retten til at vælge om en præst medvirker ved ceremonien/højtideligheden, uanset om det foregår i kirke, i kapel eller et helt tredje sted, er kun til stede, hvis du er medlem af folkekirken. Til gengæld kan du, selv om du er medlem af folkekirken, fravælge en kirkelig ceremoni/højtidelighed, og at præsten deltager. Hvis du/eller dine pårørende ønsker en kirkelig ceremoni/højtidelighed, skal du være opmærksom på, at præsten skal være indforstået og godkende dine ønsker til afholdelsen. Der kan være stor forskel på, hvad landets præster accepterer. Det anbefales, at du fortæller dine nærmeste, hvorvidt du er medlem af folkekirken eller ej. 13

16 Donation i stedet for blomster De pårørende kan i dødsannoncen gøre opmærksom på, at der ønskes penge doneret til et bestemt velgørende formål, i stedet for at der sendes eller medbringes blomster til begravelsen/bisættelsen. Rustvognen skal køre forbi Du kan ønske, om kisten i forbindelse med ceremonien/højtideligheden skal køres forbi et eller flere steder i lokalområdet, som du har følt dig særlig knyttet til. Måske dit hjem, en park, din arbejdsplads eller lignende. Medicinsk forskning Efter gældende lovgivning kan personer over 18 år donere/testamentere deres afdøde legeme til donationsordningen til brug for lægevidenskaben. Såfremt du ønsker dette, skal du udfylde en særskilt testamentarisk erklæring om donation. Det er IKKE nok at skrive det her i Min Sidste Vilje. Erklæringen skal underskrives af dig selv som donor samt to vitterlighedsvidner eller egen læge og skal herefter returneres til donationsordningen. Der findes i Danmark tre institutter, der modtager og registrerer de indsendte erklæringer: Aarhus Universitet, Anatomisk Institut Syddansk Universitet, Anatomi og Neurobiologi Københavns Universitet Ønsker du at donere dit legeme til donationsordningen eller blot få mere viden om, hvad dette indebærer, kan du henvende dig til det institut, der ligger i din landsdel. Hvis du har testamenteret dit legeme til donationsordningen, anbefales det, at du fortæller det til dine nærmeste pårørende, da institutterne ønsker at modtage ens legeme senest fire døgn efter dødsfaldet. Selv om tidsfristen for overførsel til instituttet er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en ceremoni/højtidelighed, hvor der tages afsked med afdøde inden overførslen til instituttet. Organdonation Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. Har man ikke selv taget stilling eller undladt at meddele sin beslutning skriftligt eller mundtligt, skal de pårørende i givet fald sige ja eller nej. Ønsker du at udfylde et donorkort og eventuelt blive registreret i donoregisteret, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vejledningspjece, som du med fordel kan læse. Det anbefales, at du fortæller dine nærmeste om din holdning til organdonation. Obduktion En obduktion er en undersøgelse af en afdød person. Man kan selv tage stilling til, om man vil obduceres efter sin død. Har man ikke selv taget stilling, vil ens pårørende blive bedt om at tage stilling. Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder beregnet til at tilkendegive, hvorvidt man tillader eller ikke tillader obduktion. 14

17 Testamente Hvem der skal arve en, når man dør, bestemmes dels af arveloven og dels af et eventuelt testamente. Et testamente er et juridisk bindende dokument, der fortæller, hvad man ønsker, der skal ske med ens ejendele, når man dør. Et testamente opbevares typisk hos den advokat, som det er udarbejdet hos, og fremsendes direkte til skifteretten i forbindelse med, at der skal udarbejdes en skifteretsattest (et dokument der viser, at man har rådighed over afdødes bo). Vi håber, at du har kunnet bruge denne vejledning. Hvis du har spørgsmål til det skrevne eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte os, enten via eller tlf Du kan finde yderligere information på vores hjemmeside Med venlig hilsen Begravelse Danmark 15

18 16

19 Begravelse Danmark - landsdækkende kæde af egne bedemandsforretninger. Sekretariatet ligger på Tornerosevej 127B, 2730 Herlev, tlf Læs mere på

20 Begravelse Danmark Sekretariat: Tornerosevej 127B 2730 Herlev Tlf: Min Sidste Vilje 08/12

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro At være der - uden at være der med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro Jubilæumsskrift udgivet i forbindelse med 100-års-jubilæet for Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro 12. november 2012

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere