Når livet slutter. - en vejledning. livogdoed.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når livet slutter. - en vejledning. livogdoed.dk"

Transkript

1 Når livet slutter - en vejledning livogdoed.dk

2 Landsforeningen Liv&Død Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste opgave at kæmpe for lovliggørelsen af ligbrænding. Dette lykkedes i 1892, men først i 1975 blev ligbrænding ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning. I dag er det foreningens formål, at virke for en værdig afsked med livet. Foreningen arbejder bl.a. for: At sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet At hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt At nedbryde tabuet omkring døden At informere om forhold i forbindelse med død og begravelse For yderligere oplysninger om Landsforeningens vedtægter, organisation, arbejde, historie, m.m. henvises der til Gennem vores ejerskab af Begravelse Danmark sikrer vi at alle opgaver, der udføres af Begravelse Danmark, lever op til den høje etiske standard hos Landsforeningen Liv&Død. Overskuddet fra Begravelse Danmark går til at styrke arbejdet i Landsforeningen

3 Indhold 4 Når jeg skal herfra 5 Min Sidste Vilje - en stor hjælp for de pårørende Besøg Funebariet 6 Obduktion Organdonation Donation af legemet 7 Hvad sker der, når man dør Anmeldelse af dødsfaldet Dødsfald i udlandet 8 Bedemandens rolle Dødsannonce 9 Begraves eller brændes? Gravpladser/askespredning 10 Kirkelig begravelse Hvis du ikke er medlem af folkekirken Borgerlig begravelse 11 Ingen højtidelighed Kisten Hvad må man have med i kisten? At tage afsked Udsmykning af kisten 12 Den sidste tur Urnen Sang/Salmeblade Sammenkomst efter begravelsen 13 Udgifter til begravelsen Økonomisk støtte Forudbetaling eller opsparing til din begravelse 14 Flere oplysninger Nyttige adresser 3

4 Når jeg skal herfra Denne pjece er tænkt som en hjælp og inspiration til dig som vil udfylde Min Sidste Vilje, og dermed hjælpe dine nærmeste til at træffe de mange valg der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse/bisættelse. Ved en begravelse kommer kisten i jorden, og ved bisættelse forstås en ligbrænding. Ofte bruges ordet begravelse for begge dele. Det gør vi også i denne pjece. Her kan du læse om de forskellige måder der findes at afholde begravelser på. Du kan selv få indflydelse på det meste, og du kan tilrettelægge begravelse og højtidelighed efter dine ønsker. Jo mere du har bestemt på forhånd, jo mere hjælper du dine pårørende i den svære situation, de vil befinde sig i. De fleste pårørende ønsker at afholde en højtidelighed, og at højtideligheden bliver, som afdøde har ønsket det. Men det er ikke sikkert at de kan efterkomme alle dine ønsker, enten fordi det lovgivningsmæssigt ikke kan lade sig gøre, eller fordi det overstiger deres økonomiske formåen. Der er dog to ting, som de pårørende ikke kan ændre på. Det ene er dit ønske om, hvorvidt du vil brændes eller jordbegraves, og det andet er din beslutning om, hvorvidt en præst skal forestå højtideligheden. 4

5 Min Sidste Vilje en stor hjælp for dine pårørende Min Sidste Vilje er en formular som du kan udfylde med alle dine ønsker til begravelse. Det vil være en stor hjælp for dine pårørende også selv om du ikke har udfyldt hele formularen. Fortæl dine nærmeste at du har udfyldt Min Sidste Vilje, og hvor du opbevarer dokumentet. Du kan gratis få tilsendt og siden opbevaret Min Sidste Vilje hos Landsforeningen Liv&Død. Ring og hør nærmere. Du kan også udfylde Min Sidste Vilje på eller Besøg Funebariet Hvis du har brug for inspiration til at udfylde Min Sidste Vilje, kan du blandt andet besøge Funebariet, som har til huse i Landsforeningen Liv&Død på Nikolaj Plads i København. Det er landets eneste videncenter om død og begravelse. Videncentret har til formål at øge vores viden om død og begravelse, og nedbryde tabuet om døden. Både hos fagfolk, som har døden inde på livet gennem deres arbejde, og hos menigmand. Et besøg i Funebariet gør det nemmere og mere naturligt at tale om døden og begravelse også ens egen. 5

6 Har du overvejet obduktion og organdonation? Det vil være en stor hjælp for dine efterladte, hvis du har taget stilling til obduktion og organdonation. Ellers kan de komme i den ubehagelige situation at de meget hurtigt efter dødsfaldet skal tage stilling til disse spørgsmål, og enten give tilladelse eller sige nej. Obduktion øger viden om sygdomme og dødsårsag En obduktion er en undersøgelse af den døde persons indre organer. Der kan kun obduceres hvis afdøde har givet sit skriftlige samtykke, ellers skal de nærmeste pårørende spørges og give deres accept over for lægen. Hvis afdøde havde modsat sig obduktion, eller havde en livsopfattelse eller tro der strider mod obduktion, er det ikke tilladt at obducere. Er afdøde under 18 år er det forældrene der kan give tilladelse. Hvis politi og embedslæge kræver obduktion gennemføres den uanset afdødes, eller de pårørendes ønsker. Mere oplysning om obduktion på Organdonation kan redde eller forlænge menneskeliv Organdonation kan finde sted hvis afdøde har udfyldt et donorkort, eller på anden måde tydeligt har ytret ønske om at donere sine organer. Donation kan desuden finde sted hvis afdøde ikke på nogen måde har udtalt sig imod organdonation, og de nærmeste pårørende giver deres samtykke. Et donorkort fås på de fleste apoteker eller på Donation af legemet til medicinsk forskning og uddannelse afdødes organer heller ikke be- Hvis en afdød har testamenteret sit legeme til Sundhedsfagligt Fakultet, vil bedemanden sørge for at legemet bliver overført (i kisten) Organdonation til fakultetet Skifte senest mening fire dage Foreligger der efter ikke en en personlig sag Man kan altid ændre sin beslutning ved henvendelse til spørge de pårørende tilkendegivelse skal lægen Organdonation er en personlig dødsfaldet, med mulighed for at afholde en højtidelighed forinden. Når Sundhedsfagligt Fakultet er færdige med undersøgelserne, sørger døden. Man bør dog bedemanden også have Tilkendegivelse skal for at ikke kisten fjernes. beslutning, der afhænger af den donorregisteret. enkeltes holdning til livet og modsætter sig det, må organer talt med sine pårørende herom, respekteres fordi det i høj grad har betydning for dem. Derefter død, kontakter giver lægen altid bedemanden pårørende, må fjernelse af Når en patient erklæres hjerne- Får lægen ikke noget svar fra med legemet kommer til krematorium eller kirkegård. donorregisteret. organer heller ikke finde sted. Tilkendegivelse om besked til de pårørende om, hvornår urnenedsættelsen organdonation eller begravelsen Har patienten givet tilladelse kan Findes ingen pårørende, må En sådan kan anmeldes til til transplantation, kan de pårørende ikke modsætte sig indgrebet, medmindre afdøde har nyttes. sted. DONORREGISTERET, bestemt, at beslutningen er givet I 2005 blev der foretaget i alt 253 Mere information fås hos universiteterne i København, der har til huse på Rigshospitalet, eller man kan udfylde et rørendes accept. er ca. 30 færre transplantationer Odense under forudsætning og af de Århus på- transplantationer se i Danmark. Det En tidligere afgivet mundtlig end i Samtidig er de samlede ventelister steget fra 627 personer nyttige adresser på side 14. DONORKORT, tilkendegivelse, der bekræftes af i 2004 til 649 personer i I 6 Organdonation og transplantation som man kan bære på sig. X 5/9 06 NIELS NIELSEN X Niels Nielsen de nærmeste pårørende, vil være tilstrækkeligt til, at transplantation kan foretages NIELS NIELSEN TESTAMENTEVEJ LIVBY 5/ N Niels Nielsen Såfremt blot én af de pårørende 2005 døde 27 personer på de danske ventelister. Kilde: Transplantationsgruppen

7 Hvad sker der, når man dør? Når et menneske dør skal en læge kontaktes som det første. Sker dødsfaldet i hjemmet kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Sker dødsfaldet på plejehjem eller hospital, vil personalet kontakte en læge. Under alle omstændigheder er det lægen der skriver dødsattesten. Er der den mindste tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet skete, skal politiet underrettes før lægen kan udskrive dødsattesten. Dødsattesten indeholder oplysninger om afdødes navn, adresse, personnummer, dødstidspunkt, dødssted, dødsårsag og hvilke sikre dødstegn, lægen har konstateret. Anmeldelse af dødsfaldet Ethvert dødsfald skal anmeldes af nærmeste pårørende til begravelsesmyndigheden, dvs. sognepræst/kirkekontor i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Bedemanden vil ofte være den person der udfylder dødsanmeldelsen for familien, og sørger for at den afleveres til begravelsesmyndigheden. På dødsanmeldelsen skal de efterladte oplyse hvor og hvornår, begravelseshandlingen skal finde sted. Begravelsesmyndigheden sørger herefter for at give skifteretten, folkeregistret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet. Anmeldelsen kan ses på nettet på Dødsfald i udlandet Danskere, der dør under ferieophold af højst en måneds varighed i et EU-land af en pludselig opstået sygdom eller en ulykke, er normalt sikret gratis hjemtransport gennem sygesikringsordningen. I andre tilfælde er det vigtigt at have tegnet en forsikring i forbindelse med dødsfald, for at de efterladte ikke skal stå med store økonomiske udgifter. Skal afdøde hjem med fly, vil liget blive balsameret, før det anbringes i kiste. Ambassaden eller konsulatet på stedet kan være behjælpelige. Der gælder de samme regler for transport, hvis en udlænding dør i Danmark. 7

8 Bedemandens rolle Bedemanden, som er dine pårørendes praktiske hjælper under hele forløbet, sørger for at arrangere alt, sådan som du eventuelt har bestemt det i Min Sidste Vilje. Bedemanden kan også være en god hjælp i forbindelse med udfyldelse af Min Sidste Vilje. Bedemanden hjælper med at udfylde dødsanmeldelsen og sender den til begravelsesmyndigheden i dit bopælssogn. Det er også bedemanden der sørger for at afdøde bliver lagt i kiste, og kørt i rustvogn til kapel eller kirke. Desuden indhenter bedemanden evt. begravelseshjælp, bestiller annonce, kiste, urne, blomster, sang/salmeblade og gravsten. Under selve begravelseshøjtideligheden tager enten bedemand eller kirketjener imod blomster og arrangerer dem omkring kisten, ligesom bedemand eller kirketjener også sørger for uddeling af sang/salmeblade. Bedemanden samler blomsterkort sammen og afleverer dem efterfølgende til de pårørende. De pårørende kan så evt. sende takkekort personligt, eller takke via annonce i avisen til dem der har givet blomster, eller doneret et beløb til en velgørende organisation. Dødsannonce Som regel indrykker dine pårørende en annonce for at informere slægt og venner om dødsfaldet, og i Min Sidste Vilje kan du give til kende om der skal indrykkes annonce i dagblade, samt hvilken ordlyd annoncen skal have. Du kan også tilføje hvor stor annoncen skal være, og om der skal være en vignet (symbol) eller andet i annoncen. Annoncen kan også indrykkes på nettet på Nogle vælger at skrive deres egen dødsannonce eller nekrolog. Aviserne har retningslinjer for, hvad de vil godtage af tekst og udformning. Nogle aviser accepterer at der indsættes foto af afdøde i dødsannoncen. Du kan anmode om at deltagerne i begravelsen i stedet for blomster betænker en velgørende organisation. Dette kan gøres ved at skrive det i dødsannoncen. Min kære mand,vor kære far, svigerfar, farfar og morfar Jens Henrik Dalgaard født den 20. februar 1931 er død den 2. november 2007 Familien Bisættelsen finder sted fra Kapellet på Nyvej i Kongeby fredag 9. november kl I stedet for blomster bedes indbetalt et bidrag til Hjerteforeningen. 8

9 Begraves eller brændes? Alle over 15 år kan selv tage stilling til om de vil begraves eller brændes. Hvis ikke du selv har ytret ønske om enten jordbegravelse eller bisættelse, må dine pårørende træffe valget. Langt de fleste, der dør i Danmark, bliver brændt, og asken kommer efterfølgende i en urne. Gravpladser og askespredning Har du ønsket brænding, er der flere muligheder for anbringelse af asken. Den kan komme i en kendt eller anonym urnefællesgrav, i et urnegravsted, i et kolumbarium eller en urnemur på de få kirkegårde, hvor dette er muligt. Det er også muligt at søge om at dele asken, således at en del af asken nedsættes på en kirkegård, mens den resterende del af asken spredes over havet. Har du ønsket begravelse kan du komme i et kistegravsted. Måske har du eller din familie tidligere erhvervet et gravsted. Ved køb af gravsted skal der betales for brugsretten til gravstedet i mindst 10 år ved urnenedgravning, og mindst 20 år ved kistebegravelser. I princippet kan du frit vælge den kirkegård, du ønsker eller en anden begravelsesplads godkendt af Kirkeministeriet. Kirkegården kan mod betaling passe gravstedet. Det er fra 2008 muligt at få sin urne nedsat på en skovbegravelsesplads. Urnen nedsættes ved et træ, med en bogstavkode på et lille skilt, der viser hvor afdøde ligger. Man kan også anskaffe et familietræ, hvor der er plads til flere familiemedlemmer. Kontakt evt. Landsforeningen Liv&Død og få oplyst den nærmeste skovbegravelsesplads. Hvis du ønsker at få din aske spredt over havet, skal du skriftligt have givet udtryk for det. Blanket kan evt. hentes på eller du kan notere det i Min Sidste Vilje. Det er kun asken, der må strøs ud over havet, ikke urnen. Asken må ikke strøs andre steder eller opbevares uden for de forannævnte steder, medmindre du har en grund på over 5000 kvadratmeter, og du har søgt Kirkeministeriet om tilladelse til at nedsætte urnen på privatgrund. 9

10 Kirkelig begravelse Alle over 15 år, som er medlem af folkekirken, kan selv bestemme om de vil have en kirkelig eller en borgerlig begravelse. Ved en kirkelig begravelse er det almindeligt at den finder sted i egen sognekirke eller kapel, og at sognets præst medvirker. Ønsker du en bestemt kirke eller præst, må du sørge for at få vedkommendes samtykke. Der er efterhånden blevet rig mulighed for at gøre begravelseshøjtideligheden personlig og individuel. Du kan vælge, hvilke salmer, sange og musikindslag, der skal ledsage din begravelse, og hvordan salmebladet skal udformes. Blot skal præsten være indforstået. I de fleste tilfælde taler præsten med de efterladte nogle dage før begravelsen, og udformer sin tale herefter. Er du medlem af folkekirken, men ønsker at højtideligheden finder sted uden en præsts medvirken, er det vigtigt, at du har udtrykt dette skriftligt. Hvis du ikke er medlem af folkekirken Hvis du aldrig er blevet døbt, eller du har valgt at melde dig ud af folkekirken, har du dermed også fravalgt præst og kirke til din begravelse. Men der kan være helt specielle situationer, hvor en præst alligevel forestår højtideligheden dog ikke fra en kirke, men fra et kapel efter ønske fra de pårørende eller et ønske fra dig. Borgerlig begravelse Ved en borgerlig begravelse medvirker som regel ikke nogen præst, og det kan derfor ikke foregå i en kirke. Begravelsen kan f.eks. foregå i et kapel, i et forsamlingshus, i dit hjem eller ude i naturen. Kontakt Landsforeningen Liv&Død eller bedemanden de ved hvad der kan lade sig gøre. Ved en borgerlig begravelse kan du få udstrakt indflydelse på sang og musik, eller andre indslag under højtideligheden. Det vil være dine efterladte der skal stå for højtideligheden, og sørge for at arrangere den som du har ønsket. Her kan bedemanden være en god hjælp og støtte, og eventuelt holde talen. Der er ingen lovkrav til hvordan en borgerlig begravelse skal foregå, men almindelig sømmelighed skal overholdes og der bør vises hensyn til andre. 10

11 Ingen højtidelighed Du kan også bestemme dig for at du ikke ønsker nogen højtidelighed i forbindelse med dit dødsfald. Du skal blot have med i dine overvejelser, at en højtidelighed eller lignende form for mindeseance, for de fleste pårørende er en god måde at få sagt farvel på. Kisten Uanset om du vælger en borgerlig eller en kirkelig begravelse, om du vælger brænding eller jordbegravelse, så skal der anvendes en kiste (undtagen på den muslimske gravplads i Brøndby). Kisten leveres som regel gennem bedemanden, og den fås i flere forskellige farver og materialer. Hvad må man have med i kisten? Du kan have dit eget tøj på i kisten eller specielle ligklæder. Det er almindeligt at afdøde bærer enkelte smykker, og at børn kan få en bamse med i kisten. Der er ingen regler for hvad der må anbringes i kisten, dog må det kun være let forgængelige genstande/materialer såsom fotos, breve, tegninger, bamser, smykker o.lign. Spørg evt. bedemanden. At tage afsked Det er vigtigt for dine efterladte at de får taget en ordentlig afsked med dig. Indtil højtideligheden skal finde sted, vil kisten oftest stå i et afkølet rum i et kapel eller krematorium. Her vil det være muligt for dine pårørende at komme og tage afsked. Kisten vil også kunne stå i hjemmet, til højtideligheden finder sted. Udsmykning af kisten Hvordan kisten skal pyntes til begravelsen, kan du også tage stilling til. Du kan f.eks. vælge blomster, vilde blomster, grene, bark, mos, eller du kan få anbragt genstande, som symboliserer dit liv, f.eks. værktøj, strikketøj, sportsrekvisitter, hat eller lignende (efter aftale med præsten ved kirkelig begravelse). Du kan give udtryk for i Min Sidste Vilje, hvilke blomster eller anden form for dekoration, du kunne tænke dig. 11

12 Den sidste tur Du kan ønske om kisten i forbindelse med begravelseshøjtideligheden kører i rustvogn forbi visse steder i dit lokalområde, som du har følt dig særlig knyttet til. Måske din bolig, en park, din arbejdsplads eller lignende. Urnen Man kan få urner i mange forskellige materialer, og de kan dekoreres efter eget valg. Urnen leveres som regel gennem bedemanden, som også ved hvilke muligheder/ begrænsninger der er med hensyn til urnen. Sang/Salmeblade Et sang/salmeblad indeholder salmer og sange til begravelsen. Her står ofte dit navn og dine fødsels- og MUSIK Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm, TALE I ll go home to my parents, confess what I ve done, Charlie Parker leka tittut mellan blommande grenar. Catherine og Marlen Langeland And I ll ask them to pardon their prodigal son. «My funny valentine»/«my lover man» Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm, And if they caress me as oft times before, dødsdata samt eventuelt SANG låt fiskar simma kring bryggor och stenar. I never will play the wild rover no more! MINDEORD I ve been a wild rover for many a year, Sluta att utrota skogarnas alla djur! Dag Hotvedt And I ve spent all my money on whiskey and beer, Refreng: Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa! But now I m returning with gold in great store, And it s no, nay, never MUSIK Låt sista älven som brusar i vår natur And I never will play the wild rover no more. No, nay, never, no more, begravelsesdag. Desuden The Golden Hammer Trio brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur! Will I play the rover «This Train» Refreng: Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, No never, no more. And it s no, nay, never SANG jorden vi ärvde och lunden den gröna. No, nay, never, no more, MUSIKK Kalla den änglamarken eller himlajorden om Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill er der trykt de salmer og Will I play the rover Robban Broberg du vill, låt dem få leva, de är ju så sköna. No never, no more. «Myterna om sej själv» jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill sange, der skal synges. låt dem få leva, de är ju så sköna. Pianist: Otto Christian Odland Der er mulighed for at gøre sang/salmebladet personligt, f.eks. gennem digte, billedkunst, fotos eller måske en billedfrise, der afspejler dit liv. Det er op til dig og dine pårørende. Sammenkomst efter begravelsen RAGNAR HOTVEDT 7. juni maj 2007 Krematoriet, torsdag 7. juni 2007 Dine efterladte vil sandsynligvis have behov for sammen at mindes dig. En sammenkomst efter begravelsen er en god måde at mindes dig på. Igen kan du tage stilling til, hvor du gerne så at det skal foregå, og hvad traktementet skal bestå af. Også her er der mulighed for at gøre sammenkomsten personlig. F.eks. ved at servere en særlig øl, vin, kage eller lignende, som du satte pris på. Ofte holder et medlem af familien, en ven eller en arbejdskollega en tale ved sammenkomsten. 12

13 Udgifter til begravelsen En begravelse kan være en stor udgift uanset om du har valgt brænding eller kistebegravelse. Udgifterne til det offentlige, dvs. kirkegård og krematorium, varierer stærkt fra kommune til kommune. Nogle steder er det betalt over skatterne, andre steder er der fuld brugerbetaling. Dertil kommer udgifter til bedemand og øvrige leverandører, f.eks. blomster og gravsten. Omkostningerne kan inddeles i tre kategorier: bedemand (bl.a. kiste, evt. urne, rustvognskørsel) øvrige leverandører (bl.a. blomster, annonce, gravsten) kommunen (bl.a. kremeringsudgifter, kirkegårdsudgifter). Økonomisk støtte Der kan søges om begravelseshjælp i din kommune, men begravelseshjælpen vil ikke kunne dække alle omkostningerne ved begravelsen. Beløbet bliver beregnet på baggrund af din og din evt. ægtefælles formue. Som hovedregel skal ægtefællen eller den samlevende være efterladt med et meget lille indkomstgrundlag, før en kommunal begravelseshjælp kan komme på tale. Er du medlem af Sygesikringen Danmarks gruppe 1 eller 2, kan dine efterladte få en sum til begravelseshjælp. Kommunen overtager hele ansvaret for begravelsen og rydning af din bolig, hvis der ikke er nogen pårørende, eller der ikke er penge i boet efter dig, og dine pårørende ikke selv har midler til at afholde udgiften. Alle er således sikret en begravelse. Forudbetaling eller opsparing til din begravelse Du kan hjælpe dine pårørende ved på forhånd at betale alle eller dele af udgifterne til din begravelse. Det kan du gøre gennem en Forudbetalt begravelse eller en opsparingsordning hos Begravelseskassen Danmark. Mere information fås på telefon Godt at vide om Forudbetalt Begravelse En Forudbetalt Begravelse dækker en del af eller alle omkostninger for enten en begravelse eller bisættelse. Alle over 50 år kan indgå en aftale. Aftalen gælder også, selvom du flytter, så længe begravelsen eller bisættelsen finder sted inden for Danmarks grænser (dog ikke Grønland og Færøerne) Dør du i udlandet og skal begraves eller bisættes i det pågældende land, udbetales dækningsbeløbet for den gældende aftale. Ønsker du at oprette en Forudbetalt Begravelse for en anden person, skal du have en underskrift fra vedkommende. Du kan sikre, at dine efterladte er orienteret om din Forudbetalte Begravelse ved at give en kopi af aftalen til de personer, du regner med skal stå for begravelsen eller bisættelsen. Kopien indeholder alt, hvad der er nødvendigt for dem at vide. En aftale om en Forudbetalt Begavelse er ikke underlagt religiøse bindinger som f.eks. medlemskab af folkekirken. En Forudbetalt Begravelse kan tegnes i alle Begravelse Danmarkbutikker. Du kan få oplyst din nærmeste butik på telefon eller på Et godt liv handler også om at have truffet vigtige beslutninger i tide Du kan selv tage stilling til din begravelse eller bisættelse, højtideligheden og selve forløbet ved at oprette Min Sidste Vilje på eller hos din nærmeste Begravelse Danmark butik. Du kan også få dokumentet tilsendt ved at ringe til sekretariatet på tlf Begravelse Danmark er en kæde med mere end 40 bedemandsbutikker fordelt over hele Danmark. Begravelse Danmark er ejet af Lands foreningen Liv&Død, der har til formål at skabe en værdig afsked med livet, deltage i samfundsdebatten og medvirke til at nedbryde tabuet om døden. Begravelse Danmark A/S Sekretariat: Nikolaj Plads København K Tlf Blå aftale Lilla aftale Bordeux aftale Vejledning Rådgivning og information til de efterladte. Vejledning Rådgivning og information til de efterladte. Vejledning Rådgivning og information til de efterladte. Attester Vi tager os af dødsattesten og sørger for alle nødvendige Attester Vi tager os af dødsattesten og sørger for alle nødvendige Attester Vi tager os af dødsattesten og sørger for alle nødvendige papirer til myndighederne. Vi hjælper også med kontakt papirer til myndighederne. Vi hjælper også med kontakt papirer til myndighederne. Vi hjælper også med kontakt til præst, kirke, kapel, kirkegård, blomsterhandler og til præst, kirke, kapel, kirkegård, blomsterhandler og til præst, kirke, kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger. stenhugger. stenhugger. Kiste Vi leverer en polstret, hvid ligbrændings- eller Kiste Vi leverer en polstret, hvid ligbrændings- eller Kiste Vi leverer en polstret ligbrændings- eller begravelseskiste i lys eller ludbehandlet fyrretræ samt hvidt ligtøj. begravelseskiste uden dekoration samt hvidt ligtøj. begravelseskiste med dekoration samt hvidt ligtøj. Rustvogn Vi står for al nødvendig rustvognskørsel inden for Rustvogn Vi står for al nødvendig rustvognskørsel i Danmark Rustvogn Vi står for al nødvendig rustvognskørsel i Danmark afdødes bopælskommune, dog maks. 50 km. (ikke Grønland og Færøerne). (ikke Grønland og Færøerne). Urne Vi leverer en godkendt urne. Urne Vi leverer en godkendt urne og sørger for transport Urne Vi leverer en godkendt urne og sørger for transport til kirkegården. til kirkegården. Urnepynt Vi sørger for pynt til urnen med årstidens blomster. Blomster og Vi sørger for pynt til kisten med årstidens blomster. Blomster og Vi sørger for blomsterdekorationer på og foran kisten transport Vi sørger for, at blomsterne efter højtideligheden transport med blomster efter eget valg. bringes til kirkegården. Vi sørger for, at blomsterne efter højtideligheden bringes til kirkegården. Annoncering Vi indrykker en dødsannonce efter ønske i ét dagblad (to spalter) samt annonce på internettet. Sanghæfter/ Vi sørger for fremstilling af sanghæfter eller salmeblade salmeblade, sat op og trykt i det nødvendige antal. Højtideligheden Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i Højtideligheden Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i Højtideligheden Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i nødvendigt omfang. nødvendigt omfang. nødvendigt omfang. Tillægsydelser Krematorie- og kirkegårdsudgifter. Tillægsydelser Annoncering. Tillægsydelser Yderligere annoncering. Andre ønsker. Salmeblade. Solist. Solist. Sammenkomst efter højtideligheden. Sammenkomst efter højtideligheden. Krematorie- og kirkegårdsudgifter Krematorie- og kirkegårdsudgifter. Gravsten med inskription. Gravsten med inskription. Andre ønsker. Andre ønsker. Forudbetalt begravelse Få orden på tingene med forudbetalt begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske ting ved din begravelse eller bisættelse og forudbetalt en del eller alle omkostninger. Du undgår altså, at dine pårørende og efterladte står tilbage med vanskelige beslutninger og økonomiske forpligtelser. Forudbetalt Begravelse betyder, at alt er aftalt, og regningen er betalt. Forudbetalt Begravelse varetages af Begravelseskassen Danmark, der er en selvstændig medlemsejet forening, som er underlagt det samme tilsyn og kontrol som banker og forsikringsselskaber. Tre forskellige aftaler Du kan vælge mellem tre forskellige aftaler, der kan tilpasses dig og dine ønsker. Alle over 50 år kan bestille en Forudbetalt Begravelse. Den enkelte aftale betales kontant. Begravelseskassen Danmark er en selvstædig juridisk forening, som er ejet af medlemmerne. Begravelseskassen er stiftet af Landsforeningen Liv&Død. Du kan også sikre hel eller delv begravelse eller bisættelse med Begravelseskassen Danmark En opsparing hos Begravelseskassen Danma spare op til sin egen begravelse eller bisætte indskuddet er 20 kr. x den alder, du har, når Hvis du for eksempel er 46 år, indbetales 20 er 66 år, er indskuddet 20 kr. x 66 = k For at opnå en højere udbetaling kan du frit Indbetalingerne kan foregå, når du ønsker d alder ved indbetalingstidspunktet, der beste Ligesom andre opsparingsordninger er udbe indskuddets størrelse, kontoens løbetid, sam hvert år af Begravelseskassen Danmarks bes gældende renteniveau. Overstiger det opsparede beløb de faktiske udbetales differencen til boet. Du har også mulighed for på et hvilket som det opsparede beløb til en del af en kontant Begravelse hos Begravelseskassen Danmark. 13

14 Flere oplysninger Har du yderligere spørgsmål til udfyldelse af Min Sidste Vilje, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf eller lægge vejen forbi din nærmeste Begravelse Danmark forretning. Nærmeste forretning kan findes på www. begravelsedanmark.dk Nyttige adresser: Landsforeningen Liv&Død, Nikolaj Plads 27, 1067 København K, tlf Begravelse Danmark, Nikolaj Plads 27, 1067 København K. tlf , - Funebariet, Nikolaj Plads 27, 1067 København K, tlf Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, tlf Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Donationskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N, tlf Aarhus Universitet, Anatomisk Institut, Donationskontoret, Universitetsparken, bygning 1233, 8000 Århus C, tlf Syddansk Universitet, Anatomi og Neurobiologi, Donationskontoret, Campusvej 55, 5230 Odense M, tlf Danske Krematoriers Landsforbund, Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved, tlf Nyttige hjemmeside adresser:

15 Notater: 15

16 Besøg Funebariet Landsforeningen Liv&Død driver videncentret Funebariet, der oplyser om alle forhold vedrørende død og begravelse. Centret, der er Danmarks eneste af sin slags, ligger på Nikolaj Plads 27 i Københavns centrum og er åbent for offentligheden mandag-fredag eller efter aftale på telefon Nikolaj Plads 27, 1067 København K Telefon Telefax Mail: NLS 11/10 grafikdesign.dk toptryk.dk 16

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Begraves eller bisættes hvad er forskellen? Begravelse Ved en begravelse (også kaldet jordfæstelse) sænkes kisten i jorden. Ceremonien/ højtideligheden kaldes

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/ bisættelse. Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende.

Læs mere

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1 Min sidste vilje Kirkegaards Begravelsesforretning 1 2 Kirkegaards Begravelsesforretning Undertegnede Cpr. nr. Adresse Telefon nr. erklærer ved dette dokument mine ønsker og min vilje i forbindelse med

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-8 Yderligere ønsker/oplysninger... 9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til min begravelse/bisættelse

Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til min begravelse/bisættelse Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-8 Yderligere ønsker/oplysninger... 9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Navn og adresse. Medlemskaber mv.

Navn og adresse. Medlemskaber mv. MIN SIDSTE VILJE Nærværende dokument formulerer de praktiske ønsker i forbindelse med min død, dvs. ønsker i forbindelse med begravelseshandlingen, gravsted m.m. (Se vejledning på sidste side) Navn og

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til Min sidste vilje Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til 1 Velkommen indenfor Vi ved, hvor svært det er at planlægge en begravelse eller bisættelse. Derfor har vi skabt dette hæfte. Vi sørger

Læs mere

Min sidste vilje. Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær

Min sidste vilje. Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær Min sidste vilje Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær Har du taget stilling? Intet varer evigt også livet kommer til sin afslutning. Men enhver bør gøre sig tanker om, hvad der skal ske, når den tid

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve Til nære pårørende Ved dødsfald Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet Vælg billede Vælg farve At stå over for døden... At stå overfor døden er altid svært Dødsøjeblikket er for mange

Læs mere

VERDISHAVE Information ved dødsfald

VERDISHAVE Information ved dødsfald VERDISHAVE Information ved dødsfald Kære pårørende I forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste trænger mange spørgsmål sig på. I denne folder, som er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og drøftet med

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

NÅR LIVET SLUTTER 1. udgave, revideret juli 2014

NÅR LIVET SLUTTER 1. udgave, revideret juli 2014 NÅR LIVET SLUTTER 1. udgave, revideret juli 2014 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Den medicinske og lægelige behandling af døende plejehjemsbeboere

Den medicinske og lægelige behandling af døende plejehjemsbeboere Den medicinske og lægelige behandling af døende plejehjemsbeboere Undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død i 2008 Baggrunden, metoden og gennemførelsen Landsforeningen Liv&Død har til formål

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

NÅR LIVET SLUTTER. en guide

NÅR LIVET SLUTTER. en guide NÅR LIVET SLUTTER en guide Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens

Læs mere

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende Dødsfald på Henriksdal En vejledning til de pårørende Henriksdal februar 2010 Indledning Når nogen dør, er det sædvanligvis en hård belastning for de pårørende. Da det kan være svært at overskue alle de

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner som hjælp til de pårørende efter et dødsfald. Pjecen kan også bruges som information til dem, som ønsker at

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Hvad der skal ske ved dødsfald

Hvad der skal ske ved dødsfald Hvad der skal ske ved dødsfald Center for Kirkegårde UD AF EN VINTER Vær stærk og gaa forbi, den Dør blev lukket. Se alt er koldt og sort, og Solen slukket. Det synger fint i Nat i alle Buske men du skal

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted 24 kontakt 32 Foto:

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2016 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Kildevæld Sogns Plejehjem

Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem At miste én, man holder af Kære pårørende Vi vil gerne kondolere med tabet af din slægtning. Vi ved, at der ofte er mange tanker i forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste, og

Læs mere

Kildevæld Sogns Plejehjem

Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem At miste en man holder af Kære pårørende Vi vil gerne kondolere med tabet af din kære. Vi ved, at der ofte er mange tanker i forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste, og at der

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Udbud

KRAVSPECIFIKATION. Udbud Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret KRAVSPECIFIKATION Udbud af Rammeaftale vedrørende Offentlige bisættelser og begravelser 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den udbudte

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Til dig som har mistet

Til dig som har mistet Til dig som har mistet Til dig som har mistet Navn på afdøde Du har oplevet, at en af dine nærmeste er død. Der vil melde sig mange tanker, følelser og spørgsmål om det praktiske. Vores ønske er, at dette

Læs mere

Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Gode råd i forbindelse med dødsfald

Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Gode råd i forbindelse med dødsfald Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund Gode råd i forbindelse med dødsfald 1 Indholdsfortegnelse De første beslutninger efter et dødsfald.

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

Når et lille barn dør

Når et lille barn dør Dette materiale er tænkt som et supplement til den mundtlige information, I får på afdelingen. Vores erfaring er, at alt kan virke kaotisk, når man lige har mistet et barn. Derfor kan det være svært at

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig KALENDER 2016 Nærværende Personlig Nutidig Boudigaard Begravelse Vi har i vores kalender 2016 valgt at fortælle lidt om, hvad de personer laver, der ligesom os er involverede, når der sker et dødsfald.

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald NR 40779 I RELATION TIL FKB: 2676 praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 13. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Indhold Ledelse og administration... 1 Dødsfald... 1 Begravelser og urnenedsættelser... 3 Kister og urner... 3 Gravsteder... 4 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Højtideligheden Center for Kirkegårde

Højtideligheden Center for Kirkegårde Højtideligheden Center for Kirkegårde At tage afsked Denne folder henvender sig til den afdødes familie, som ønsker at højtideligheden skal foregå i en af vores kapelsale. Center for Kirkegårde er et borgerligt

Læs mere

En række alvorlige emner

En række alvorlige emner Revideret udgave juni 2012 Forbered dig i tide 1 Forbered dig i tide En række alvorlige emner 2 Forbered dig i tide Indhold Side Praktiske oplysninger om, hvad man kan forberede før et dødsfald... 4 Når

Læs mere

Tag afsked med dit barn. begravelsesvejledning

Tag afsked med dit barn. begravelsesvejledning Tag afsked med dit barn begravelsesvejledning 1 Indhold Tag afsked med dit barn 3 Levendefødte børn eller børn født efter uge 22+0 5 Begravelse af dødfødte børn født inden uge 21+6 5 Skal jeres pårørende

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

L Ø V F A L D SKOVBISÆTTELSER I DANMARK

L Ø V F A L D SKOVBISÆTTELSER I DANMARK Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 31 Offentligt L Ø V F A L D SKOVBISÆTTELSER I DANMARK Sæbygårdvej 60 9300 Sæby Tlf 9846 3839 Fax 9846 3849 Kirkeminister Bertel Haarder Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere