Lærervejledning til Tak for kaffe!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til Tak for kaffe!"

Transkript

1 Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning. Målgruppen er analfabeter, som har gennemgået den første grundlæggende alfabetisering svarende til indholdet i Alfa og Omega. Materialet er også velegnet til kursister, som er alfabetiseret på et andet alfabet end det latinske. Tidsforbrug Det er vigtigt at materialet bruges ret intensivt for at udnytte effekten af den indbyggede repetition. Med ca. 3 timers undervisning dagligt vil det tage ca. en til to uger at gennemgå én lektion. Her vil det også være muligt at arbejde med ekstra stof relateret til lektionerne og evt. helt andre ting for at variere undervisningen. Arbejdsform Materialet lægger op til at blive brugt dels til klasseundervisning, dels til par- og gruppearbejde og endelig til individuel træning. Filmen Filmen viser et besøg i et dansk hjem. Det er en ca. 30-årig kvinde, der besøger sin arbejdskollega et par timer en eftermiddag. Kvindernes alder, indbyrdes relation, stedet hvor de mødes, tidspunktet mv. har en betydning for handlingen og dialogen i filmen. Ud fra filmen kan der arbejdes med følgende elementer: 1. Dialog 2. Tonefald 3. Ord for bevægelser og handlinger 4. Kropssprog 5. Navne på genstande 6. Normer, traditioner og adfærdsmønstre Tanken er at dialogen i filmen bruges som udgangspunkt for mundtlig træning, mens bevægelser, genstande og handlinger desuden danner grundlaget for læse- og skrivetræning. Da hvert afsnit ud over selve dialogen i filmen giver baggrunden for en masse forskellige øvelser, vil det være hensigtsmæssigt at bruge flere undervisningsgange på det enkelte afsnit. På den måde bliver det indlærte repeteret. Lærervejledning til Tak for kaffe! 1

2 Brug af filmen til mundtlig træning: 1 Filmen består af 6 afsnit. Vis ét afsnit af gangen. Først når ét afsnit er færdigbearbejdet vises næste afsnit. 2 Vis første afsnit i sin helhed. Spørg derefter hvor filmen foregår, hvem personerne er, hvor gamle de er, hvor de kender hinanden fra, hvad årstid det er osv. Undlad selv at give svarene, men lad kursisterne begrunde deres gæt. 3 Spil første afsnit igen sætning for sætning. Stop filmen efter hver sætning og spørg om, hvad der bliver sagt. 4 Bed kursisterne om at forklare alle udråbsord undervejs: Av!, ah!, nej!, puh! osv. (disse ord er ikke internationale) 5 Spørg kursisterne om hvad personerne egentlig mener, de steder hvor udsagn og tonefald eller kropssprog ikke er i overensstemmelse. 6 Spørg kursisterne om, hvilke forskelle der er på et besøg i Danmark og et lignende besøg i deres lande. Hvilke gaver har man med? Hvordan hilser man på hinanden? Kan man beholde skoene på? Hvad bliver der serveret og hvornår? Hvad snakker man om? Osv. 7 Spørg hvad kursisterne synes om boligens indretning, personerne, tøjet, musikken mv. 8 Vis hele afsnittet i sin helhed. 9 Skru helt ned for lyden og spil afsnittet igen sætning for sætning. Kursisterne skal nu prøve at huske sætningerne så ordret som muligt. 10 Lav et rollespil, hvor kursisterne to ad gangen gennemspiller hele afsnittet. Hvis man vælger at rollespillet skal ligge så tæt på filmen som muligt, kan de øvrige kursister hjælpe lidt til undervejs med at huske, hvad der skal siges. Man kan også vælge at lade de to optrædende spille mere frit, fx kan man bede dem gøre de samme ting, som man ser i filmen, men de behøver ikke nødvendigvis bruge de samme sætninger, blot sætningerne er rimeligt korrekte. Brug af filmen som grundlag for læse- og skrivetræning Bevægelser For hvert filmafsnit er der udvalgt 12 tydelige bevægelser fx ringer på døren, tager jakken af, går ind i stuen osv. De 12 bevægelser er fasthold i 12 fotos med tilhørende sætninger og bliver præsenteret på første side i hvert afsnit i grundbogen. Vis filmafsnittet og stop hver gang en af de 12 bevægelser vises. Vis evt. den enkelte bevægelse flere gange. Indøv de sætninger der hører til mundtligt. Genstande Vis afsnittet én gang, hvor der kun fokuseres på genstande. Stop hver gang der optræder nye ting på billedet og se hvor mange ord kursisterne kender. Filmens dialoger Filmens dialoger er trykt i grundbogen. Man kan vælge helt at lade være med at bruge udskriften af dialogerne, men bruger man dem, er det vigtigt at dialogerne først er indlært mundtligt via filmen. Det giver en bedre udtale og bedre træning i at forstå talt sprog. Lærervejledning til Tak for kaffe! 2

3 Grundbogen Ordbilledmetoden Grundbogen er bygget op efter ordbilledmetoden. Ord og sætninger gentages mange gange men i forskellige typer opgaver og tekster. Målet er, at skriftbillederne i de enkelte ord og sætninger genkendes let og hurtigt. Vores erfaring er, at når først en række ord er automatiseret, vil kursisterne ubevidst danne regler, så de er i stand til at læse ord, de ikke har set før. Der arbejdes på intet tidspunkt med enkeltlyde eller stavelser. Bogstavernes navne indlæres, for at man kan bruge dem som redskab, når man taler om, hvordan ord staves, fx: Du mangler et r til sidst. Kigger er med dobbelt-g. Hvad starter med stort h. Sproget i grundbogen Mens sproget i filmen er talesprog, er sproget i grundbogen beskrivende tekst i 3. person, som skal bruges til læsetræning, skrivetræning og indlæring af nye ord og sætninger. Ordene og sætningerne i bogen er valgt ud fra, at de skal være lette at forklare ved hjælp af filmen og fotografierne i bogen. Sætningerne beskriver, hvad en person gør i bevægelser og handlinger mv. De enkelte lektioner Med udgangspunkt i lektion 1 Kom indenfor gives der eksempler på, hvordan man kan arbejde med stoffet i grundbogen. Det forudsættes, at man først har introduceret lektionen ved hjælp af filmen. Side 6 For hver lektion er der 12 grundfotos, som beskriver en handling. Der øves 6 sætninger ad gangen, for at stoffet ikke skal blive for overvældende. Den første side i lektionen er en oversigt over lektionens fotos samt tilhørende sætninger. Sætningerne indlæres mundtligt gennem filmen. Start med en fælles introduktion af side 6 i klassen. Herefter bruges siden til at kursisterne to og to repeterer de tolv sætninger enten ved at kigge på fotografierne og huske sætningen eller ved at prøve at læse teksterne. Man kan evt. afdække skiftevis den ene eller den anden halve side undervejs. Side 7 Kursisterne kopierer sætningerne og træner skønskrift. Normalt er håndskriften på dette tidspunkt ikke særlig flydende. Kursister, der er alfabetiseret på et andet alfabet, kan skrive en oversættelse til deres eget sprog på en af linierne. Side 8 Kursisterne sætter et kryds ud for den rigtige sætning. Èn kursist læser de fire sætninger højt, som hører til et foto og fortæller hvilket foto, der er valgt. På den måde bliver øvelsen også en øvelse i oplæsning. Side 9 Byt Kursisterne skriver ordene i den rigtige rækkefølge. Herefter læser de på skift, hvad de har skrevet. Lærervejledning til Tak for kaffe! 3

4 Læs Vokalerne i det danske sprog er, som man kan se af øvelsen, i de fleste tilfælde ikke nødvendige, når man læser. Hvis man fx skal skelne mellem navnene: Lone, Line, Lene, Lena osv. er de selvfølgelig vigtige. Meningen med øvelsen er, at kursisterne lærer at læse uden at hænge sig i detaljer og uden at stave sig gennem ordene. Det er sådan en normal læser læser. Selv en meget sjusket håndskrift kan læses, blot der lige er den tilstrækkelige information. Meget læsning består i, at man gætter sig til, hvad der skal stå eller evt. udelukker noget, der ikke kan stå. Denne proces foregår ubevidst og ekstremt hurtigt. Del sætningen op i ord Sætninger uden mellemrum mellem ordene er svære at læse. Mellemrummene sørger for, at de enkelte ord er genkendelige, idet de er forskellige i længde og form. Øvelsen her er at analysere sætningen og finde frem til de enkelte ord, som så skilles med en streg. Side 10 Skriv vokaler Det er selvfølgelig afgørende, når man skriver dansk ifølge dansk retskrivning, at man skriver de rigtige vokaler. I mange tilfælde kan man ikke lytte sig frem til hvilke vokaler, der er i et ord. Derfor må kursisterne lære det udenad. Der er 9 vokaler i det danske alfabet, men der er over 32 forskellige vokallyde i det danske sprog. Og vokalernes udtale skifter ofte alt efter, hvor i en sætning de står og hvilke konsonanter, de har som naboer. Navneord Her præsenteres nogle af de genstande, man møder i lektion 1 i ubekendt og bekendt form. Præsentationen er rent mekanisk, og viser blot at en og et står foran navneordet i ubekendt form ental og efter navneordet i bekendt form ental, at visse ord får dobbeltkonsonant i bekendt form og at ord der ender på e mister e-et i bekendt form. Tanken er at kursisterne får mulighed for at se systemet i et skema. Brugen af bekendthed forklares ikke. Mange af navneordene i bogen optræder i bekendt form, selv om det er første gang de præsenteres i en tekst. Genstande i boligen står oftest i bekendt form, fordi de er kendt inden for husets rammer, fx: Gitte sætter sig i sofaen (sofaen i stuen). Lotte lukker døren (døren ud til entréen). Side 14 Sætningsskema Sætningsskemaet på side 14 er et meget forenklet skema, som blot skal sætte fokus på verbernes placering i en normal hovedsætning. Småord Øvelsen med småord bør laves efter at teksten på side 15 er læst. Side 15 Læs Meningen med teksten er dels en repetition af kendte ord og sætninger, og dels at kursisten får en oplevelse af at kunne læse en længere sammenhængende tekst. Læreren læser teksten højt sætning for Lærervejledning til Tak for kaffe! 4

5 sætning, og kursisterne gentager i kor. Kursisterne læser på skift et stykke af teksten højt, og læreren og evt. de øvrige kursister retter udtalen. Kursisterne hjælper hinanden med at læse hele teksten to og to. Find alle verber Kursisterne skriver de verber, de kan finde i teksten og tæller hvor mange der er. Bemærk at flere verber i bogen er refleksive eller i fast forbindelse. Fx er sætter sig ikke det samme som sætter og lukker op ikke set samme som lukker. Side 16 De rigtige verber skrives på de tomme linier i teksten. Bemærk at nogle verber bruges flere gange. Skriv en sætning Bed kursisterne om at finde eksempler uden for bogens stof. Imperativ Læreren beder til en start kursisterne om at udføre ordrerne på skift: Ring på døren!, Læg buketten! osv. Brug forskellige genstande i klassen som erstatning for de rekvisitter, der mangler. Bed kursisterne om at læse de tolv ordrer. Kursisterne arbejder så sammen to og to. Den ene læser ordrerne op og den anden agerer. Svar på spørgsmål Læreren starter med at stille spørgsmålene. Kursisterne svarer. Herefter læses spørgsmålene. Nu arbejder kursisterne igen sammen to og to. Den ene læser spørgsmålene. Den anden svarer. Kursisterne skriver svarene på de tolv spørgsmål. Side 77 og 78 Ordlister med verber og navneord Ordlisterne er bl.a. lavet for at give læreren et overblik over bogens ordforråd. Den kan bruges af kursisterne til at kontrollere, at de kender alle ordene efter at bogen er læst og de kursister, der er alfabetiseret med et andet alfabet, kan skrive en oversættelse ud for hvert ord. Side 79 Dialoger til filmen Det er en god idé først at arbejde mundtligt med de dialoger, der er i filmen. Det er talesprog, og det bliver normalt ikke mere flydende og korrekt af at kursisterne sidder og læser dialogerne. Dog har ægte analfabeter den fordel, at de ikke tillægger ordene en udtale, hvis regler stammer fra deres eget skriftsprog, og er de undervist efter ordbilledmetoden, har de desuden den fordel, at de ikke sidder og staver sig gennem ordene. Ordforrådet i dialogerne er et noget andet end ordforrådet i grundbogen, men man må formode at mange kursister er i stand til at læse dialogerne, fordi de kender stoffet fra filmen og derfor kan huske eller gætte sig til mange ting. Lærervejledning til Tak for kaffe! 5

6 Grunden til, at vi har valgt at bringe en udskrift at dialogerne i bogen, er at nedskrevet talesprog er meget brugt i de lærebøger der anvendes i indvandrerundervisningen. Det vil sige, at de fleste kursister vil støde på det på et eller andet tidspunkt. Desuden er talesprog meget anvendt i skønlitteraturen og også i læseletbøgerne taler bogens personer med hinanden. Endelig optræder talesprog som undertekster til film og tv-programmer. Flydende talesprog indøves bedst mundtligt, men herefter er det en god idé at bruge dialogerne til læsetræning. Dialogerne kan også bruges af læreren til at få et overblik over stoffet i lektionerne og kursister, som har et andet alfabet til rådighed kan skrive oversættelser. Side 86 Parlør I hver lektion er der sat fokus på 12 sætninger, som alle har en almen karakter, og som nemt kan anvendes i andre sammenhænge blot ved at ændre et enkelt ord eller to. Der er sat en parentes om ord, som oplagt kan skiftes ud med andre ord fx: Så er der (kaffe) - Så er der te - Så er der mad - Så er der pause. Eksempel på brug af parløren: Når én lektion er gennemgået dels ved hjælp af filmen og dels grundbogen kan man arbejde med den tilhørende parlørside således: 1. Læreren læser en sætning op. Kursisterne viser at de har forstået enten ved hjælp af kropssprog eller med eksempler eller forklaringer. 2. Læreren gør opmærksom på hvilket ord, der kan erstattes og kursisterne kommer med bud på, hvad man ellers kan sige: Hvor er det (varmt) i dag - Hvor er det koldt i dag - Hvor er det dejligt vejr i dag osv. Nej, hvor er de (flotte) - Nej, hvor er de smukke - Nej, hvor er de grimme osv. Herefter kan kursisterne prøve mundtligt at oversætte sætningerne til eget sprog, og de, der er i stand til det, kan skrive oversættelsen. Læreren kan også skrive en sætning på tavlen, hvor et af ordene kan erstattes af andre ord. Kursisterne kommer med bud på, hvilke ord man kan bruge i stedet for et bestemt ord og ordene skrives på tavlen. Denne øvelse er også oplagt til par- eller gruppearbejde. Side 87 Småord og udtryk Småord I talesprog bruger man småord (talesprogsmarkører) for at præcisere det man siger, for at markere sin holdning til det man siger og for at beskrive forholdet til den person man taler med. - Hvor godt kender man personen? - Hvordan kender man personen? - Hvad vil man opnå med det man siger? - Er man enig med den man taler med? - Er man overrasket over det man hører? Lærervejledning til Tak for kaffe! 6

7 - Er man måske ligefrem forarget? - Er man indladende? - Vil man gerne være uforskammet? - Vil man være venlig? - Vil man understrege det man siger? Osv. I dialog 1 siger Gitte: Det er bare drønvarmt i dag. Hvad står bare for? Det giver ikke nogen mening bare at slå bare op i en ordbog. Bare her betyder: Det er indiskutabelt. I dialog 2 siger Lotte: Vi tager bare den her. Her betyder bare at det ikke er noget problem at tørre op efter Gitte. Lotte siger det, for at Gitte ikke skal føle sig flov Lotte siger også: Tag nu en til. Her er nu er opfordring til at spise en kage mere, en høflig men lidt bestemt opfordring med en antydning af, at det er for dårligt, hvis Gitte ikke kan spise mere. Læreren læser sætningerne op og beder kursisterne om at komme med bud på, hvad de fede ord betyder. Man kan også spille filmen og så bede om en forklaring på disse ord. Det er ofte, at det fremgår af personernes kropssprog, tonefald og attituder, hvad de egentlig mener. Udråb Udråb er tæt knyttet til vores følelser og er ikke internationale. De kan være svære bare at bruge på et andet sprog end på ens modersmål, fordi de føles forkerte. Hvis noget gør ondt siger man automatisk: Av og ikke fx niyo, som man siger på...! Udtryk Præsenter udtrykkene og bed om en forklaring på, hvad de betyder og i hvilke situationer man kan bruge dem. Pyt med det kan fx demonstreres ved at en kursist vælter en anden kursists tekrus og at den anden så siger: Pyt med det. Det kan være relevant at tale om graden af irritation, glæde eller høflighed, som man kan lægge i disse udtryk. Her er filmen en god støtte. Slang Slang skifter ofte og bliver hurtigt umoderne. Udvid listen efterhånden som nye ord dukker op. Bed kursisterne om at komme med bud på, hvordan man kan bruge de enkelte slangord. Verber i filmen Det er tydeligt, at verberne i filmen er forskellige fra verberne i grundbogen. Siden er lavet for at give læreren et overblik over verberne i dialogerne. Man kan arbejde med verbernes bøjningsformer på tavlen. Lærervejledning til Tak for kaffe! 7

8 Idéer til ekstra stof relateret til de enkelte lektioner: Forslag til emner: Lektion 1: Boligens indretning, værelser, møbler. Lektion 2: Indkøb, opskrifter, mængde, mål, vægt. Lektion 3: Annoncer, tidspunkter, priser. Lektion 4: Kroppen, sygdomme, telefonbog, tidsbestilling. Lektion 5: Tøj, størrelser, vaskeanvisninger, materialer. Lektion 6: Planer og aftaler, mødetider og pauser Man kan dels arbejde mundtligt med emnerne og dels inddrage autentisk skriftligt materiale i form af annoncer, skilte, brochurer, mærker i tøj, vaskeanvisninger, telefonbøger, lokalbøger m.v. I tilknytning til det autentiske materiale kan læreren udarbejde forskellige opgaver, som kursisterne kan samarbejde om at løse. Det er en god idé at anvende forskellige supplerende parlørsider med fotos eller tegninger over fx kroppens dele, møbler, tøj osv. Læreren kan evt. skrive nogle korte og enkle dialoger relateret til emnerne og indtale dem på bånd. Det anbefales, at kursisterne lytter til båndet, før de læser den skrevne tekst. Arbejdet med det ekstra stof skal selvfølgelig tilpasses kursisternes skriftlige og mundtlige niveau. Det er her muligt at differentiere opgaverne, så at de kursister, der er på nogenlunde samme niveau mundtligt eller skriftligt, arbejder sammen om en opgave. Brug af Internettet I forbindelse med arbejdet med emner relateret til de enkelte lektioner kan man gøre brug af de mange tilgængelige websites, der er på Internettet, f.eks.: Føtex tilbud, IKEAs møbler, Årstidernes opskriftsider, Kraks vejviser med telefonnumre osv. Det er også her en god idé at lave opgaver til den enkelte website og lade kursisterne løse opgaverne sammen. Lærervejledning til Tak for kaffe! 8

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE

Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE Faglige mål: at eleverne få kendskab til begreber, der vedrører familie, sig selv, kroppen, farver, beklædning, højtider, ferier, fritid,

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik GUIDE TIL PRAKTIKVEJLEDERE Laura Trojaborg 30.11.2009Initialer S.1/16 : LAuaLaura Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik - en guide til praktikvejledere S.2/16 1. At lære og lære fra sig kræver tid

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Bilag A.1 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale

Bilag A.1 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale Bilag A.1 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale Arbejdskraftbesparende Nuværende samlet årligt Forventet samlet årligt Årlig besparelse i potentiale for direkte Årlig besparelse forbrug (Før projekt)

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG- OG LÆSEUDVIKLING GÅR HÅND I HÅND SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at et godt talesprog er fundamentet for,

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere