Lærervejledning til Tak for kaffe!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til Tak for kaffe!"

Transkript

1 Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning. Målgruppen er analfabeter, som har gennemgået den første grundlæggende alfabetisering svarende til indholdet i Alfa og Omega. Materialet er også velegnet til kursister, som er alfabetiseret på et andet alfabet end det latinske. Tidsforbrug Det er vigtigt at materialet bruges ret intensivt for at udnytte effekten af den indbyggede repetition. Med ca. 3 timers undervisning dagligt vil det tage ca. en til to uger at gennemgå én lektion. Her vil det også være muligt at arbejde med ekstra stof relateret til lektionerne og evt. helt andre ting for at variere undervisningen. Arbejdsform Materialet lægger op til at blive brugt dels til klasseundervisning, dels til par- og gruppearbejde og endelig til individuel træning. Filmen Filmen viser et besøg i et dansk hjem. Det er en ca. 30-årig kvinde, der besøger sin arbejdskollega et par timer en eftermiddag. Kvindernes alder, indbyrdes relation, stedet hvor de mødes, tidspunktet mv. har en betydning for handlingen og dialogen i filmen. Ud fra filmen kan der arbejdes med følgende elementer: 1. Dialog 2. Tonefald 3. Ord for bevægelser og handlinger 4. Kropssprog 5. Navne på genstande 6. Normer, traditioner og adfærdsmønstre Tanken er at dialogen i filmen bruges som udgangspunkt for mundtlig træning, mens bevægelser, genstande og handlinger desuden danner grundlaget for læse- og skrivetræning. Da hvert afsnit ud over selve dialogen i filmen giver baggrunden for en masse forskellige øvelser, vil det være hensigtsmæssigt at bruge flere undervisningsgange på det enkelte afsnit. På den måde bliver det indlærte repeteret. Lærervejledning til Tak for kaffe! 1

2 Brug af filmen til mundtlig træning: 1 Filmen består af 6 afsnit. Vis ét afsnit af gangen. Først når ét afsnit er færdigbearbejdet vises næste afsnit. 2 Vis første afsnit i sin helhed. Spørg derefter hvor filmen foregår, hvem personerne er, hvor gamle de er, hvor de kender hinanden fra, hvad årstid det er osv. Undlad selv at give svarene, men lad kursisterne begrunde deres gæt. 3 Spil første afsnit igen sætning for sætning. Stop filmen efter hver sætning og spørg om, hvad der bliver sagt. 4 Bed kursisterne om at forklare alle udråbsord undervejs: Av!, ah!, nej!, puh! osv. (disse ord er ikke internationale) 5 Spørg kursisterne om hvad personerne egentlig mener, de steder hvor udsagn og tonefald eller kropssprog ikke er i overensstemmelse. 6 Spørg kursisterne om, hvilke forskelle der er på et besøg i Danmark og et lignende besøg i deres lande. Hvilke gaver har man med? Hvordan hilser man på hinanden? Kan man beholde skoene på? Hvad bliver der serveret og hvornår? Hvad snakker man om? Osv. 7 Spørg hvad kursisterne synes om boligens indretning, personerne, tøjet, musikken mv. 8 Vis hele afsnittet i sin helhed. 9 Skru helt ned for lyden og spil afsnittet igen sætning for sætning. Kursisterne skal nu prøve at huske sætningerne så ordret som muligt. 10 Lav et rollespil, hvor kursisterne to ad gangen gennemspiller hele afsnittet. Hvis man vælger at rollespillet skal ligge så tæt på filmen som muligt, kan de øvrige kursister hjælpe lidt til undervejs med at huske, hvad der skal siges. Man kan også vælge at lade de to optrædende spille mere frit, fx kan man bede dem gøre de samme ting, som man ser i filmen, men de behøver ikke nødvendigvis bruge de samme sætninger, blot sætningerne er rimeligt korrekte. Brug af filmen som grundlag for læse- og skrivetræning Bevægelser For hvert filmafsnit er der udvalgt 12 tydelige bevægelser fx ringer på døren, tager jakken af, går ind i stuen osv. De 12 bevægelser er fasthold i 12 fotos med tilhørende sætninger og bliver præsenteret på første side i hvert afsnit i grundbogen. Vis filmafsnittet og stop hver gang en af de 12 bevægelser vises. Vis evt. den enkelte bevægelse flere gange. Indøv de sætninger der hører til mundtligt. Genstande Vis afsnittet én gang, hvor der kun fokuseres på genstande. Stop hver gang der optræder nye ting på billedet og se hvor mange ord kursisterne kender. Filmens dialoger Filmens dialoger er trykt i grundbogen. Man kan vælge helt at lade være med at bruge udskriften af dialogerne, men bruger man dem, er det vigtigt at dialogerne først er indlært mundtligt via filmen. Det giver en bedre udtale og bedre træning i at forstå talt sprog. Lærervejledning til Tak for kaffe! 2

3 Grundbogen Ordbilledmetoden Grundbogen er bygget op efter ordbilledmetoden. Ord og sætninger gentages mange gange men i forskellige typer opgaver og tekster. Målet er, at skriftbillederne i de enkelte ord og sætninger genkendes let og hurtigt. Vores erfaring er, at når først en række ord er automatiseret, vil kursisterne ubevidst danne regler, så de er i stand til at læse ord, de ikke har set før. Der arbejdes på intet tidspunkt med enkeltlyde eller stavelser. Bogstavernes navne indlæres, for at man kan bruge dem som redskab, når man taler om, hvordan ord staves, fx: Du mangler et r til sidst. Kigger er med dobbelt-g. Hvad starter med stort h. Sproget i grundbogen Mens sproget i filmen er talesprog, er sproget i grundbogen beskrivende tekst i 3. person, som skal bruges til læsetræning, skrivetræning og indlæring af nye ord og sætninger. Ordene og sætningerne i bogen er valgt ud fra, at de skal være lette at forklare ved hjælp af filmen og fotografierne i bogen. Sætningerne beskriver, hvad en person gør i bevægelser og handlinger mv. De enkelte lektioner Med udgangspunkt i lektion 1 Kom indenfor gives der eksempler på, hvordan man kan arbejde med stoffet i grundbogen. Det forudsættes, at man først har introduceret lektionen ved hjælp af filmen. Side 6 For hver lektion er der 12 grundfotos, som beskriver en handling. Der øves 6 sætninger ad gangen, for at stoffet ikke skal blive for overvældende. Den første side i lektionen er en oversigt over lektionens fotos samt tilhørende sætninger. Sætningerne indlæres mundtligt gennem filmen. Start med en fælles introduktion af side 6 i klassen. Herefter bruges siden til at kursisterne to og to repeterer de tolv sætninger enten ved at kigge på fotografierne og huske sætningen eller ved at prøve at læse teksterne. Man kan evt. afdække skiftevis den ene eller den anden halve side undervejs. Side 7 Kursisterne kopierer sætningerne og træner skønskrift. Normalt er håndskriften på dette tidspunkt ikke særlig flydende. Kursister, der er alfabetiseret på et andet alfabet, kan skrive en oversættelse til deres eget sprog på en af linierne. Side 8 Kursisterne sætter et kryds ud for den rigtige sætning. Èn kursist læser de fire sætninger højt, som hører til et foto og fortæller hvilket foto, der er valgt. På den måde bliver øvelsen også en øvelse i oplæsning. Side 9 Byt Kursisterne skriver ordene i den rigtige rækkefølge. Herefter læser de på skift, hvad de har skrevet. Lærervejledning til Tak for kaffe! 3

4 Læs Vokalerne i det danske sprog er, som man kan se af øvelsen, i de fleste tilfælde ikke nødvendige, når man læser. Hvis man fx skal skelne mellem navnene: Lone, Line, Lene, Lena osv. er de selvfølgelig vigtige. Meningen med øvelsen er, at kursisterne lærer at læse uden at hænge sig i detaljer og uden at stave sig gennem ordene. Det er sådan en normal læser læser. Selv en meget sjusket håndskrift kan læses, blot der lige er den tilstrækkelige information. Meget læsning består i, at man gætter sig til, hvad der skal stå eller evt. udelukker noget, der ikke kan stå. Denne proces foregår ubevidst og ekstremt hurtigt. Del sætningen op i ord Sætninger uden mellemrum mellem ordene er svære at læse. Mellemrummene sørger for, at de enkelte ord er genkendelige, idet de er forskellige i længde og form. Øvelsen her er at analysere sætningen og finde frem til de enkelte ord, som så skilles med en streg. Side 10 Skriv vokaler Det er selvfølgelig afgørende, når man skriver dansk ifølge dansk retskrivning, at man skriver de rigtige vokaler. I mange tilfælde kan man ikke lytte sig frem til hvilke vokaler, der er i et ord. Derfor må kursisterne lære det udenad. Der er 9 vokaler i det danske alfabet, men der er over 32 forskellige vokallyde i det danske sprog. Og vokalernes udtale skifter ofte alt efter, hvor i en sætning de står og hvilke konsonanter, de har som naboer. Navneord Her præsenteres nogle af de genstande, man møder i lektion 1 i ubekendt og bekendt form. Præsentationen er rent mekanisk, og viser blot at en og et står foran navneordet i ubekendt form ental og efter navneordet i bekendt form ental, at visse ord får dobbeltkonsonant i bekendt form og at ord der ender på e mister e-et i bekendt form. Tanken er at kursisterne får mulighed for at se systemet i et skema. Brugen af bekendthed forklares ikke. Mange af navneordene i bogen optræder i bekendt form, selv om det er første gang de præsenteres i en tekst. Genstande i boligen står oftest i bekendt form, fordi de er kendt inden for husets rammer, fx: Gitte sætter sig i sofaen (sofaen i stuen). Lotte lukker døren (døren ud til entréen). Side 14 Sætningsskema Sætningsskemaet på side 14 er et meget forenklet skema, som blot skal sætte fokus på verbernes placering i en normal hovedsætning. Småord Øvelsen med småord bør laves efter at teksten på side 15 er læst. Side 15 Læs Meningen med teksten er dels en repetition af kendte ord og sætninger, og dels at kursisten får en oplevelse af at kunne læse en længere sammenhængende tekst. Læreren læser teksten højt sætning for Lærervejledning til Tak for kaffe! 4

5 sætning, og kursisterne gentager i kor. Kursisterne læser på skift et stykke af teksten højt, og læreren og evt. de øvrige kursister retter udtalen. Kursisterne hjælper hinanden med at læse hele teksten to og to. Find alle verber Kursisterne skriver de verber, de kan finde i teksten og tæller hvor mange der er. Bemærk at flere verber i bogen er refleksive eller i fast forbindelse. Fx er sætter sig ikke det samme som sætter og lukker op ikke set samme som lukker. Side 16 De rigtige verber skrives på de tomme linier i teksten. Bemærk at nogle verber bruges flere gange. Skriv en sætning Bed kursisterne om at finde eksempler uden for bogens stof. Imperativ Læreren beder til en start kursisterne om at udføre ordrerne på skift: Ring på døren!, Læg buketten! osv. Brug forskellige genstande i klassen som erstatning for de rekvisitter, der mangler. Bed kursisterne om at læse de tolv ordrer. Kursisterne arbejder så sammen to og to. Den ene læser ordrerne op og den anden agerer. Svar på spørgsmål Læreren starter med at stille spørgsmålene. Kursisterne svarer. Herefter læses spørgsmålene. Nu arbejder kursisterne igen sammen to og to. Den ene læser spørgsmålene. Den anden svarer. Kursisterne skriver svarene på de tolv spørgsmål. Side 77 og 78 Ordlister med verber og navneord Ordlisterne er bl.a. lavet for at give læreren et overblik over bogens ordforråd. Den kan bruges af kursisterne til at kontrollere, at de kender alle ordene efter at bogen er læst og de kursister, der er alfabetiseret med et andet alfabet, kan skrive en oversættelse ud for hvert ord. Side 79 Dialoger til filmen Det er en god idé først at arbejde mundtligt med de dialoger, der er i filmen. Det er talesprog, og det bliver normalt ikke mere flydende og korrekt af at kursisterne sidder og læser dialogerne. Dog har ægte analfabeter den fordel, at de ikke tillægger ordene en udtale, hvis regler stammer fra deres eget skriftsprog, og er de undervist efter ordbilledmetoden, har de desuden den fordel, at de ikke sidder og staver sig gennem ordene. Ordforrådet i dialogerne er et noget andet end ordforrådet i grundbogen, men man må formode at mange kursister er i stand til at læse dialogerne, fordi de kender stoffet fra filmen og derfor kan huske eller gætte sig til mange ting. Lærervejledning til Tak for kaffe! 5

6 Grunden til, at vi har valgt at bringe en udskrift at dialogerne i bogen, er at nedskrevet talesprog er meget brugt i de lærebøger der anvendes i indvandrerundervisningen. Det vil sige, at de fleste kursister vil støde på det på et eller andet tidspunkt. Desuden er talesprog meget anvendt i skønlitteraturen og også i læseletbøgerne taler bogens personer med hinanden. Endelig optræder talesprog som undertekster til film og tv-programmer. Flydende talesprog indøves bedst mundtligt, men herefter er det en god idé at bruge dialogerne til læsetræning. Dialogerne kan også bruges af læreren til at få et overblik over stoffet i lektionerne og kursister, som har et andet alfabet til rådighed kan skrive oversættelser. Side 86 Parlør I hver lektion er der sat fokus på 12 sætninger, som alle har en almen karakter, og som nemt kan anvendes i andre sammenhænge blot ved at ændre et enkelt ord eller to. Der er sat en parentes om ord, som oplagt kan skiftes ud med andre ord fx: Så er der (kaffe) - Så er der te - Så er der mad - Så er der pause. Eksempel på brug af parløren: Når én lektion er gennemgået dels ved hjælp af filmen og dels grundbogen kan man arbejde med den tilhørende parlørside således: 1. Læreren læser en sætning op. Kursisterne viser at de har forstået enten ved hjælp af kropssprog eller med eksempler eller forklaringer. 2. Læreren gør opmærksom på hvilket ord, der kan erstattes og kursisterne kommer med bud på, hvad man ellers kan sige: Hvor er det (varmt) i dag - Hvor er det koldt i dag - Hvor er det dejligt vejr i dag osv. Nej, hvor er de (flotte) - Nej, hvor er de smukke - Nej, hvor er de grimme osv. Herefter kan kursisterne prøve mundtligt at oversætte sætningerne til eget sprog, og de, der er i stand til det, kan skrive oversættelsen. Læreren kan også skrive en sætning på tavlen, hvor et af ordene kan erstattes af andre ord. Kursisterne kommer med bud på, hvilke ord man kan bruge i stedet for et bestemt ord og ordene skrives på tavlen. Denne øvelse er også oplagt til par- eller gruppearbejde. Side 87 Småord og udtryk Småord I talesprog bruger man småord (talesprogsmarkører) for at præcisere det man siger, for at markere sin holdning til det man siger og for at beskrive forholdet til den person man taler med. - Hvor godt kender man personen? - Hvordan kender man personen? - Hvad vil man opnå med det man siger? - Er man enig med den man taler med? - Er man overrasket over det man hører? Lærervejledning til Tak for kaffe! 6

7 - Er man måske ligefrem forarget? - Er man indladende? - Vil man gerne være uforskammet? - Vil man være venlig? - Vil man understrege det man siger? Osv. I dialog 1 siger Gitte: Det er bare drønvarmt i dag. Hvad står bare for? Det giver ikke nogen mening bare at slå bare op i en ordbog. Bare her betyder: Det er indiskutabelt. I dialog 2 siger Lotte: Vi tager bare den her. Her betyder bare at det ikke er noget problem at tørre op efter Gitte. Lotte siger det, for at Gitte ikke skal føle sig flov Lotte siger også: Tag nu en til. Her er nu er opfordring til at spise en kage mere, en høflig men lidt bestemt opfordring med en antydning af, at det er for dårligt, hvis Gitte ikke kan spise mere. Læreren læser sætningerne op og beder kursisterne om at komme med bud på, hvad de fede ord betyder. Man kan også spille filmen og så bede om en forklaring på disse ord. Det er ofte, at det fremgår af personernes kropssprog, tonefald og attituder, hvad de egentlig mener. Udråb Udråb er tæt knyttet til vores følelser og er ikke internationale. De kan være svære bare at bruge på et andet sprog end på ens modersmål, fordi de føles forkerte. Hvis noget gør ondt siger man automatisk: Av og ikke fx niyo, som man siger på...! Udtryk Præsenter udtrykkene og bed om en forklaring på, hvad de betyder og i hvilke situationer man kan bruge dem. Pyt med det kan fx demonstreres ved at en kursist vælter en anden kursists tekrus og at den anden så siger: Pyt med det. Det kan være relevant at tale om graden af irritation, glæde eller høflighed, som man kan lægge i disse udtryk. Her er filmen en god støtte. Slang Slang skifter ofte og bliver hurtigt umoderne. Udvid listen efterhånden som nye ord dukker op. Bed kursisterne om at komme med bud på, hvordan man kan bruge de enkelte slangord. Verber i filmen Det er tydeligt, at verberne i filmen er forskellige fra verberne i grundbogen. Siden er lavet for at give læreren et overblik over verberne i dialogerne. Man kan arbejde med verbernes bøjningsformer på tavlen. Lærervejledning til Tak for kaffe! 7

8 Idéer til ekstra stof relateret til de enkelte lektioner: Forslag til emner: Lektion 1: Boligens indretning, værelser, møbler. Lektion 2: Indkøb, opskrifter, mængde, mål, vægt. Lektion 3: Annoncer, tidspunkter, priser. Lektion 4: Kroppen, sygdomme, telefonbog, tidsbestilling. Lektion 5: Tøj, størrelser, vaskeanvisninger, materialer. Lektion 6: Planer og aftaler, mødetider og pauser Man kan dels arbejde mundtligt med emnerne og dels inddrage autentisk skriftligt materiale i form af annoncer, skilte, brochurer, mærker i tøj, vaskeanvisninger, telefonbøger, lokalbøger m.v. I tilknytning til det autentiske materiale kan læreren udarbejde forskellige opgaver, som kursisterne kan samarbejde om at løse. Det er en god idé at anvende forskellige supplerende parlørsider med fotos eller tegninger over fx kroppens dele, møbler, tøj osv. Læreren kan evt. skrive nogle korte og enkle dialoger relateret til emnerne og indtale dem på bånd. Det anbefales, at kursisterne lytter til båndet, før de læser den skrevne tekst. Arbejdet med det ekstra stof skal selvfølgelig tilpasses kursisternes skriftlige og mundtlige niveau. Det er her muligt at differentiere opgaverne, så at de kursister, der er på nogenlunde samme niveau mundtligt eller skriftligt, arbejder sammen om en opgave. Brug af Internettet I forbindelse med arbejdet med emner relateret til de enkelte lektioner kan man gøre brug af de mange tilgængelige websites, der er på Internettet, f.eks.: Føtex tilbud, IKEAs møbler, Årstidernes opskriftsider, Kraks vejviser med telefonnumre osv. Det er også her en god idé at lave opgaver til den enkelte website og lade kursisterne løse opgaverne sammen. Lærervejledning til Tak for kaffe! 8

TAK FOR KAFFE! Kom indenfor. Kaffe og kage. Sød musik. Det klør. Fede bukser. Farvel og tak. Lektion 1. Lektion 2. Lektion 3. Lektion 4.

TAK FOR KAFFE! Kom indenfor. Kaffe og kage. Sød musik. Det klør. Fede bukser. Farvel og tak. Lektion 1. Lektion 2. Lektion 3. Lektion 4. Til uddannelse 2 og 3 Lektion 1 Kom indenfor TAK FOR KAFFE! Lektion 2 Kaffe og kage Lektion 3 Sød musik Lektion 4 Det klør Lektion 5 Fede bukser Lektion 6 Farvel og tak Dorte Nielsen Limedesign Kom indenfor

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Der Sprung 2, Kapitel 1

Der Sprung 2, Kapitel 1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden.

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Skriv de ord, du kan se på billederne:

Skriv de ord, du kan se på billederne: I skal se to film o o Den lille fugl og bladet Den lille fugl og egernet Skriv de ord, du kan se på billederne: Filmene til dette emne handler om naturen. Forklar eleverne, hvad begrebet natur betyder.

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL August september VI SKAL LÆRE HINANDEN AT KENDE Fortællertid Oplæsning Dialog At lytte til oplæsning (i - s- t) (konsonanter og vokaler) Sange,

Læs mere

Beskrivelse af praksis

Beskrivelse af praksis Beskrivelse af praksis Introduktion til håndfonemer, klodser og instrumenter Det mest optimale er at tænke håndfonemer, legoklodser og instrumenter ind i klassens bogstavgennemgang i børnehaveklassen.

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver )

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver ) Hvordan kan islændingene komme til at lyde mere danske? - praktiske forslag til øvelser og arbejdsformer med afsæt i danskundervisningen for indvandrere i Danmark - Af Peter Raagaard, udsendt dansk lektor

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Aktionskette (side 4 i bogen)

Aktionskette (side 4 i bogen) Aktionskette (side 4 i bogen) Lærervejledning + nummererede instruktionsark til læreren på s. 2-3 + instruktioner til eleverne på s. 4-5 Formål Der er en række formål med denne øvelse. For det første er

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten Du skal se en film om emnet familie o Drengen i kufferten Du skal lære o At tale på dansk om emnet familie. o At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. o At læse og forstå tekster om emnet familie

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Læse- og skrivekursus til Palle står på vandski. af Karin Erbo Jensen

Læse- og skrivekursus til Palle står på vandski. af Karin Erbo Jensen Læse- og skrivekursus til Palle står på vandski af Karin Erbo Jensen Mit afkrydsningsark til min samlemappe portfolio Mit Mit Mit afkrydsningsark til til min til min min samlemappe - portfolio - - portfolio

Læs mere

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan Selam Friskole Koran Målsætning og læseplan September 2009 Koranlæsning, recitation og -forståelse Formål: Ordet Koran (arabisk Quran) betyder egentligt fremsigelse eller deklamation, og de første ord

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige.

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige. 1 DOBBELTKONSONANTER VOKALERNE Mange ord staves med dobbeltkonsonant - altså to ens konsonanter lige efter hinanden. Lyt til vokalen lige før konsonanten: Lang vokal som i mase staves med én konsonant

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Arabisk A Hakam

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse 1 Dansk i 3. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 3. klasse tager afsæt i Hjørdis Varners bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen Ingeborg og hendes familie og deres liv på en lille

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 6. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal se to film om traditioner o o Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal lære o o o o o At tale på dansk om forskellige traditioner i Danmark. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få dejlige oplevelser

Læs mere

Dansk 0.klasse. Selvevaluering Bifrost

Dansk 0.klasse. Selvevaluering Bifrost Arbejdsplan dansk 0.klasse fabler start august Emne: We are all mad Tema: Fabler Historien Alice i Undreland er en god historie og fabel, hvori der indgår en masse dyr, som har menneskelige egenskaber.

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne

Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne JØRN JENS EN Det er P alles far 1 Sky JØRN JENS EN nd d ig, P alle af Karin Erbo Jensen JØRN JENSEN Palle hjælper far JØRN JENSEN Palle passer kat ISBN 978-87-7369-540-1

Læs mere

Gyldendal 2009 Skriv! Grundskrift 2 Annie Hjort Pedersen

Gyldendal 2009 Skriv! Grundskrift 2 Annie Hjort Pedersen Skriv! Grundskrift 2 øver og kvalificerer børnenes færdigheder i at skrive grundskrift i hånden. Bogstavernes sammenbinding, papirets placering, skrifthældning, skriveteknik og en passende afstand mellem

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP)

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP) Begrebsafklaring Hvad vil vi vide noget om? Sprogvurdering Sprogbeskrivelse Status Kompetencer og potentialer Hvorfor vil vi vide det? Placering af en elev Tilrettelægge undervisning (IUP) Hvad har vi

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Hallo! Opstart med at lære at præsentere sig selv på tysk, lære en

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Skriv! Trykbogstaver. Gyldendal. Lærervejledning

Skriv! Trykbogstaver. Gyldendal. Lærervejledning Skriv! Lærervejledning Trykbogstaver Gyldendal Skriv! Trykbogstaver anvendes ved den første fælles gennemgang af bogstaverne i 1. klasse. Skriv! Trykbogstaver øver børnenes færdigheder i at skrive trykbogstaver

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere