Lærervejledning til Tak for kaffe!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til Tak for kaffe!"

Transkript

1 Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning. Målgruppen er analfabeter, som har gennemgået den første grundlæggende alfabetisering svarende til indholdet i Alfa og Omega. Materialet er også velegnet til kursister, som er alfabetiseret på et andet alfabet end det latinske. Tidsforbrug Det er vigtigt at materialet bruges ret intensivt for at udnytte effekten af den indbyggede repetition. Med ca. 3 timers undervisning dagligt vil det tage ca. en til to uger at gennemgå én lektion. Her vil det også være muligt at arbejde med ekstra stof relateret til lektionerne og evt. helt andre ting for at variere undervisningen. Arbejdsform Materialet lægger op til at blive brugt dels til klasseundervisning, dels til par- og gruppearbejde og endelig til individuel træning. Filmen Filmen viser et besøg i et dansk hjem. Det er en ca. 30-årig kvinde, der besøger sin arbejdskollega et par timer en eftermiddag. Kvindernes alder, indbyrdes relation, stedet hvor de mødes, tidspunktet mv. har en betydning for handlingen og dialogen i filmen. Ud fra filmen kan der arbejdes med følgende elementer: 1. Dialog 2. Tonefald 3. Ord for bevægelser og handlinger 4. Kropssprog 5. Navne på genstande 6. Normer, traditioner og adfærdsmønstre Tanken er at dialogen i filmen bruges som udgangspunkt for mundtlig træning, mens bevægelser, genstande og handlinger desuden danner grundlaget for læse- og skrivetræning. Da hvert afsnit ud over selve dialogen i filmen giver baggrunden for en masse forskellige øvelser, vil det være hensigtsmæssigt at bruge flere undervisningsgange på det enkelte afsnit. På den måde bliver det indlærte repeteret. Lærervejledning til Tak for kaffe! 1

2 Brug af filmen til mundtlig træning: 1 Filmen består af 6 afsnit. Vis ét afsnit af gangen. Først når ét afsnit er færdigbearbejdet vises næste afsnit. 2 Vis første afsnit i sin helhed. Spørg derefter hvor filmen foregår, hvem personerne er, hvor gamle de er, hvor de kender hinanden fra, hvad årstid det er osv. Undlad selv at give svarene, men lad kursisterne begrunde deres gæt. 3 Spil første afsnit igen sætning for sætning. Stop filmen efter hver sætning og spørg om, hvad der bliver sagt. 4 Bed kursisterne om at forklare alle udråbsord undervejs: Av!, ah!, nej!, puh! osv. (disse ord er ikke internationale) 5 Spørg kursisterne om hvad personerne egentlig mener, de steder hvor udsagn og tonefald eller kropssprog ikke er i overensstemmelse. 6 Spørg kursisterne om, hvilke forskelle der er på et besøg i Danmark og et lignende besøg i deres lande. Hvilke gaver har man med? Hvordan hilser man på hinanden? Kan man beholde skoene på? Hvad bliver der serveret og hvornår? Hvad snakker man om? Osv. 7 Spørg hvad kursisterne synes om boligens indretning, personerne, tøjet, musikken mv. 8 Vis hele afsnittet i sin helhed. 9 Skru helt ned for lyden og spil afsnittet igen sætning for sætning. Kursisterne skal nu prøve at huske sætningerne så ordret som muligt. 10 Lav et rollespil, hvor kursisterne to ad gangen gennemspiller hele afsnittet. Hvis man vælger at rollespillet skal ligge så tæt på filmen som muligt, kan de øvrige kursister hjælpe lidt til undervejs med at huske, hvad der skal siges. Man kan også vælge at lade de to optrædende spille mere frit, fx kan man bede dem gøre de samme ting, som man ser i filmen, men de behøver ikke nødvendigvis bruge de samme sætninger, blot sætningerne er rimeligt korrekte. Brug af filmen som grundlag for læse- og skrivetræning Bevægelser For hvert filmafsnit er der udvalgt 12 tydelige bevægelser fx ringer på døren, tager jakken af, går ind i stuen osv. De 12 bevægelser er fasthold i 12 fotos med tilhørende sætninger og bliver præsenteret på første side i hvert afsnit i grundbogen. Vis filmafsnittet og stop hver gang en af de 12 bevægelser vises. Vis evt. den enkelte bevægelse flere gange. Indøv de sætninger der hører til mundtligt. Genstande Vis afsnittet én gang, hvor der kun fokuseres på genstande. Stop hver gang der optræder nye ting på billedet og se hvor mange ord kursisterne kender. Filmens dialoger Filmens dialoger er trykt i grundbogen. Man kan vælge helt at lade være med at bruge udskriften af dialogerne, men bruger man dem, er det vigtigt at dialogerne først er indlært mundtligt via filmen. Det giver en bedre udtale og bedre træning i at forstå talt sprog. Lærervejledning til Tak for kaffe! 2

3 Grundbogen Ordbilledmetoden Grundbogen er bygget op efter ordbilledmetoden. Ord og sætninger gentages mange gange men i forskellige typer opgaver og tekster. Målet er, at skriftbillederne i de enkelte ord og sætninger genkendes let og hurtigt. Vores erfaring er, at når først en række ord er automatiseret, vil kursisterne ubevidst danne regler, så de er i stand til at læse ord, de ikke har set før. Der arbejdes på intet tidspunkt med enkeltlyde eller stavelser. Bogstavernes navne indlæres, for at man kan bruge dem som redskab, når man taler om, hvordan ord staves, fx: Du mangler et r til sidst. Kigger er med dobbelt-g. Hvad starter med stort h. Sproget i grundbogen Mens sproget i filmen er talesprog, er sproget i grundbogen beskrivende tekst i 3. person, som skal bruges til læsetræning, skrivetræning og indlæring af nye ord og sætninger. Ordene og sætningerne i bogen er valgt ud fra, at de skal være lette at forklare ved hjælp af filmen og fotografierne i bogen. Sætningerne beskriver, hvad en person gør i bevægelser og handlinger mv. De enkelte lektioner Med udgangspunkt i lektion 1 Kom indenfor gives der eksempler på, hvordan man kan arbejde med stoffet i grundbogen. Det forudsættes, at man først har introduceret lektionen ved hjælp af filmen. Side 6 For hver lektion er der 12 grundfotos, som beskriver en handling. Der øves 6 sætninger ad gangen, for at stoffet ikke skal blive for overvældende. Den første side i lektionen er en oversigt over lektionens fotos samt tilhørende sætninger. Sætningerne indlæres mundtligt gennem filmen. Start med en fælles introduktion af side 6 i klassen. Herefter bruges siden til at kursisterne to og to repeterer de tolv sætninger enten ved at kigge på fotografierne og huske sætningen eller ved at prøve at læse teksterne. Man kan evt. afdække skiftevis den ene eller den anden halve side undervejs. Side 7 Kursisterne kopierer sætningerne og træner skønskrift. Normalt er håndskriften på dette tidspunkt ikke særlig flydende. Kursister, der er alfabetiseret på et andet alfabet, kan skrive en oversættelse til deres eget sprog på en af linierne. Side 8 Kursisterne sætter et kryds ud for den rigtige sætning. Èn kursist læser de fire sætninger højt, som hører til et foto og fortæller hvilket foto, der er valgt. På den måde bliver øvelsen også en øvelse i oplæsning. Side 9 Byt Kursisterne skriver ordene i den rigtige rækkefølge. Herefter læser de på skift, hvad de har skrevet. Lærervejledning til Tak for kaffe! 3

4 Læs Vokalerne i det danske sprog er, som man kan se af øvelsen, i de fleste tilfælde ikke nødvendige, når man læser. Hvis man fx skal skelne mellem navnene: Lone, Line, Lene, Lena osv. er de selvfølgelig vigtige. Meningen med øvelsen er, at kursisterne lærer at læse uden at hænge sig i detaljer og uden at stave sig gennem ordene. Det er sådan en normal læser læser. Selv en meget sjusket håndskrift kan læses, blot der lige er den tilstrækkelige information. Meget læsning består i, at man gætter sig til, hvad der skal stå eller evt. udelukker noget, der ikke kan stå. Denne proces foregår ubevidst og ekstremt hurtigt. Del sætningen op i ord Sætninger uden mellemrum mellem ordene er svære at læse. Mellemrummene sørger for, at de enkelte ord er genkendelige, idet de er forskellige i længde og form. Øvelsen her er at analysere sætningen og finde frem til de enkelte ord, som så skilles med en streg. Side 10 Skriv vokaler Det er selvfølgelig afgørende, når man skriver dansk ifølge dansk retskrivning, at man skriver de rigtige vokaler. I mange tilfælde kan man ikke lytte sig frem til hvilke vokaler, der er i et ord. Derfor må kursisterne lære det udenad. Der er 9 vokaler i det danske alfabet, men der er over 32 forskellige vokallyde i det danske sprog. Og vokalernes udtale skifter ofte alt efter, hvor i en sætning de står og hvilke konsonanter, de har som naboer. Navneord Her præsenteres nogle af de genstande, man møder i lektion 1 i ubekendt og bekendt form. Præsentationen er rent mekanisk, og viser blot at en og et står foran navneordet i ubekendt form ental og efter navneordet i bekendt form ental, at visse ord får dobbeltkonsonant i bekendt form og at ord der ender på e mister e-et i bekendt form. Tanken er at kursisterne får mulighed for at se systemet i et skema. Brugen af bekendthed forklares ikke. Mange af navneordene i bogen optræder i bekendt form, selv om det er første gang de præsenteres i en tekst. Genstande i boligen står oftest i bekendt form, fordi de er kendt inden for husets rammer, fx: Gitte sætter sig i sofaen (sofaen i stuen). Lotte lukker døren (døren ud til entréen). Side 14 Sætningsskema Sætningsskemaet på side 14 er et meget forenklet skema, som blot skal sætte fokus på verbernes placering i en normal hovedsætning. Småord Øvelsen med småord bør laves efter at teksten på side 15 er læst. Side 15 Læs Meningen med teksten er dels en repetition af kendte ord og sætninger, og dels at kursisten får en oplevelse af at kunne læse en længere sammenhængende tekst. Læreren læser teksten højt sætning for Lærervejledning til Tak for kaffe! 4

5 sætning, og kursisterne gentager i kor. Kursisterne læser på skift et stykke af teksten højt, og læreren og evt. de øvrige kursister retter udtalen. Kursisterne hjælper hinanden med at læse hele teksten to og to. Find alle verber Kursisterne skriver de verber, de kan finde i teksten og tæller hvor mange der er. Bemærk at flere verber i bogen er refleksive eller i fast forbindelse. Fx er sætter sig ikke det samme som sætter og lukker op ikke set samme som lukker. Side 16 De rigtige verber skrives på de tomme linier i teksten. Bemærk at nogle verber bruges flere gange. Skriv en sætning Bed kursisterne om at finde eksempler uden for bogens stof. Imperativ Læreren beder til en start kursisterne om at udføre ordrerne på skift: Ring på døren!, Læg buketten! osv. Brug forskellige genstande i klassen som erstatning for de rekvisitter, der mangler. Bed kursisterne om at læse de tolv ordrer. Kursisterne arbejder så sammen to og to. Den ene læser ordrerne op og den anden agerer. Svar på spørgsmål Læreren starter med at stille spørgsmålene. Kursisterne svarer. Herefter læses spørgsmålene. Nu arbejder kursisterne igen sammen to og to. Den ene læser spørgsmålene. Den anden svarer. Kursisterne skriver svarene på de tolv spørgsmål. Side 77 og 78 Ordlister med verber og navneord Ordlisterne er bl.a. lavet for at give læreren et overblik over bogens ordforråd. Den kan bruges af kursisterne til at kontrollere, at de kender alle ordene efter at bogen er læst og de kursister, der er alfabetiseret med et andet alfabet, kan skrive en oversættelse ud for hvert ord. Side 79 Dialoger til filmen Det er en god idé først at arbejde mundtligt med de dialoger, der er i filmen. Det er talesprog, og det bliver normalt ikke mere flydende og korrekt af at kursisterne sidder og læser dialogerne. Dog har ægte analfabeter den fordel, at de ikke tillægger ordene en udtale, hvis regler stammer fra deres eget skriftsprog, og er de undervist efter ordbilledmetoden, har de desuden den fordel, at de ikke sidder og staver sig gennem ordene. Ordforrådet i dialogerne er et noget andet end ordforrådet i grundbogen, men man må formode at mange kursister er i stand til at læse dialogerne, fordi de kender stoffet fra filmen og derfor kan huske eller gætte sig til mange ting. Lærervejledning til Tak for kaffe! 5

6 Grunden til, at vi har valgt at bringe en udskrift at dialogerne i bogen, er at nedskrevet talesprog er meget brugt i de lærebøger der anvendes i indvandrerundervisningen. Det vil sige, at de fleste kursister vil støde på det på et eller andet tidspunkt. Desuden er talesprog meget anvendt i skønlitteraturen og også i læseletbøgerne taler bogens personer med hinanden. Endelig optræder talesprog som undertekster til film og tv-programmer. Flydende talesprog indøves bedst mundtligt, men herefter er det en god idé at bruge dialogerne til læsetræning. Dialogerne kan også bruges af læreren til at få et overblik over stoffet i lektionerne og kursister, som har et andet alfabet til rådighed kan skrive oversættelser. Side 86 Parlør I hver lektion er der sat fokus på 12 sætninger, som alle har en almen karakter, og som nemt kan anvendes i andre sammenhænge blot ved at ændre et enkelt ord eller to. Der er sat en parentes om ord, som oplagt kan skiftes ud med andre ord fx: Så er der (kaffe) - Så er der te - Så er der mad - Så er der pause. Eksempel på brug af parløren: Når én lektion er gennemgået dels ved hjælp af filmen og dels grundbogen kan man arbejde med den tilhørende parlørside således: 1. Læreren læser en sætning op. Kursisterne viser at de har forstået enten ved hjælp af kropssprog eller med eksempler eller forklaringer. 2. Læreren gør opmærksom på hvilket ord, der kan erstattes og kursisterne kommer med bud på, hvad man ellers kan sige: Hvor er det (varmt) i dag - Hvor er det koldt i dag - Hvor er det dejligt vejr i dag osv. Nej, hvor er de (flotte) - Nej, hvor er de smukke - Nej, hvor er de grimme osv. Herefter kan kursisterne prøve mundtligt at oversætte sætningerne til eget sprog, og de, der er i stand til det, kan skrive oversættelsen. Læreren kan også skrive en sætning på tavlen, hvor et af ordene kan erstattes af andre ord. Kursisterne kommer med bud på, hvilke ord man kan bruge i stedet for et bestemt ord og ordene skrives på tavlen. Denne øvelse er også oplagt til par- eller gruppearbejde. Side 87 Småord og udtryk Småord I talesprog bruger man småord (talesprogsmarkører) for at præcisere det man siger, for at markere sin holdning til det man siger og for at beskrive forholdet til den person man taler med. - Hvor godt kender man personen? - Hvordan kender man personen? - Hvad vil man opnå med det man siger? - Er man enig med den man taler med? - Er man overrasket over det man hører? Lærervejledning til Tak for kaffe! 6

7 - Er man måske ligefrem forarget? - Er man indladende? - Vil man gerne være uforskammet? - Vil man være venlig? - Vil man understrege det man siger? Osv. I dialog 1 siger Gitte: Det er bare drønvarmt i dag. Hvad står bare for? Det giver ikke nogen mening bare at slå bare op i en ordbog. Bare her betyder: Det er indiskutabelt. I dialog 2 siger Lotte: Vi tager bare den her. Her betyder bare at det ikke er noget problem at tørre op efter Gitte. Lotte siger det, for at Gitte ikke skal føle sig flov Lotte siger også: Tag nu en til. Her er nu er opfordring til at spise en kage mere, en høflig men lidt bestemt opfordring med en antydning af, at det er for dårligt, hvis Gitte ikke kan spise mere. Læreren læser sætningerne op og beder kursisterne om at komme med bud på, hvad de fede ord betyder. Man kan også spille filmen og så bede om en forklaring på disse ord. Det er ofte, at det fremgår af personernes kropssprog, tonefald og attituder, hvad de egentlig mener. Udråb Udråb er tæt knyttet til vores følelser og er ikke internationale. De kan være svære bare at bruge på et andet sprog end på ens modersmål, fordi de føles forkerte. Hvis noget gør ondt siger man automatisk: Av og ikke fx niyo, som man siger på...! Udtryk Præsenter udtrykkene og bed om en forklaring på, hvad de betyder og i hvilke situationer man kan bruge dem. Pyt med det kan fx demonstreres ved at en kursist vælter en anden kursists tekrus og at den anden så siger: Pyt med det. Det kan være relevant at tale om graden af irritation, glæde eller høflighed, som man kan lægge i disse udtryk. Her er filmen en god støtte. Slang Slang skifter ofte og bliver hurtigt umoderne. Udvid listen efterhånden som nye ord dukker op. Bed kursisterne om at komme med bud på, hvordan man kan bruge de enkelte slangord. Verber i filmen Det er tydeligt, at verberne i filmen er forskellige fra verberne i grundbogen. Siden er lavet for at give læreren et overblik over verberne i dialogerne. Man kan arbejde med verbernes bøjningsformer på tavlen. Lærervejledning til Tak for kaffe! 7

8 Idéer til ekstra stof relateret til de enkelte lektioner: Forslag til emner: Lektion 1: Boligens indretning, værelser, møbler. Lektion 2: Indkøb, opskrifter, mængde, mål, vægt. Lektion 3: Annoncer, tidspunkter, priser. Lektion 4: Kroppen, sygdomme, telefonbog, tidsbestilling. Lektion 5: Tøj, størrelser, vaskeanvisninger, materialer. Lektion 6: Planer og aftaler, mødetider og pauser Man kan dels arbejde mundtligt med emnerne og dels inddrage autentisk skriftligt materiale i form af annoncer, skilte, brochurer, mærker i tøj, vaskeanvisninger, telefonbøger, lokalbøger m.v. I tilknytning til det autentiske materiale kan læreren udarbejde forskellige opgaver, som kursisterne kan samarbejde om at løse. Det er en god idé at anvende forskellige supplerende parlørsider med fotos eller tegninger over fx kroppens dele, møbler, tøj osv. Læreren kan evt. skrive nogle korte og enkle dialoger relateret til emnerne og indtale dem på bånd. Det anbefales, at kursisterne lytter til båndet, før de læser den skrevne tekst. Arbejdet med det ekstra stof skal selvfølgelig tilpasses kursisternes skriftlige og mundtlige niveau. Det er her muligt at differentiere opgaverne, så at de kursister, der er på nogenlunde samme niveau mundtligt eller skriftligt, arbejder sammen om en opgave. Brug af Internettet I forbindelse med arbejdet med emner relateret til de enkelte lektioner kan man gøre brug af de mange tilgængelige websites, der er på Internettet, f.eks.: Føtex tilbud, IKEAs møbler, Årstidernes opskriftsider, Kraks vejviser med telefonnumre osv. Det er også her en god idé at lave opgaver til den enkelte website og lade kursisterne løse opgaverne sammen. Lærervejledning til Tak for kaffe! 8

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

DANSK for ikke læsere

DANSK for ikke læsere DANSK for ikke læsere Kan man være opmærksom på sproget uden at kunne læse? Selvfølgelig kan man det, men opmærksomheden kan være mere eller mindre målrettet. Små børn kan modtage sproglig stimulering,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere