Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl"

Transkript

1 HEST Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl - Et retrospektivt studie af mulige årsagssammenhænge for 8 tilfælde på et Dansk Varmblodsstutteri ( ) [ Michael Frede Sinding ] Hestefagdyrlægestuderende, Højelse Hesteklinik Litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatteren - Begrebet fleksordeformitet omfatter afvigende benstilling i sagittalplanet og giver sig til udtryk i en persisterende hyperfleksion eller hyperekstension i et ledområde. (1,2) Fleksordeformiteter omtales ofte som»kontraherede sener«, hvilket er misvisende, idet der ofte ikke er tale om kontraktion af sener, men i højere grad et for stramt eller slapt seneapparat relativt til knoglestrukturerne. (1) Den dybe bøjesene fasthæfter på den palmare/plantare overflade af hovbenet, og funktionen er at flektere hovleddet. Den dybe bøjesene fusionerer med sit støtteligament midtvejs på piben. Ligamentet udspringer på den palmare/plantare overflade af forknæ/has og hindrer overekstension af hovleddet. (3) Fleksordeformiteter kan være enten medfødte eller erhvervede inden for de første leveår og kan involvere hovled, kodeled, forknæ- og undertiden haseregion (2,4) og kronled. (5) Forlemmerne er oftere afficeret end baglemmerne. (2,3) Erhvervet hyperfleksion hos udvoksede individer er beskrevet som en komplikation til længerevarende perioder med smerter i lemmerne. (6) Nærværende artikel omhandler forekomsten af erhvervet hyperfleksion i hovleddet og en diskussion af de mulige årsagssammenhænge hos en gruppe føl på et Dansk Varmblodsstutteri. Flere forfattere (7,8,9,10) beskriver den gradinddeling, der er anvendt i gennemgangen af de omtalte kasuistikker samt i diskussionsafsnittet. Ved denne nomenklatur er en grad 1 hyperfleksion til stede, når dragterne er hævet fra underlaget, men hvor dorsalfladen af hoven ikke har passeret vertikalplanet, hvilket er tilfældet ved en grad 2 hyperfleksion. Kasuistikker De 8 kasuistikker fordelte sig på 3 årgange (årgang ), hvor der i alt kom 22 føl til verden resulterende i en prævalens på 36 %. Alle tilfælde var erhvervet inden for føllets 1-3 levemåned, og der var ingen tilfælde af medfødt hyperfleksion. Blandt de afficerede føl var der 3 hoppeføl og 5 hingsteføl, og heraf havde 7 føl grad 1 og et føl grad 2 hyperfleksion. Tre føl var unilateralt og 5 føl bilateralt angrebet. Alle føl blev initialt behandlet konservativt med længerevarende smertebehandling, kontrolleret motion, korrektiv beskæring og påsætning af en tåforlængelse. Fire føl responderede ikke tilfredsstillende på denne terapi og endte op med kirurgisk behandling (se tabel 1). Diskussion Kliniske symptomer Erhvervet hyperfleksion i hovleddet, der defineres af Metcalf et al. (11) som»kontraktur af den dybe bøjesene«optræder Tabel 1. Oversigt over kasuistikkerne. Benstillingsfejl hos føl herunder fleksordeformiteter kan eventuelt medføre nedsat holdbarhed, reduceret atletisk funktion på længere sigt og dermed en væsentlig værdiforringelse. En hurtig, målrettet indsats med korrekt behandling er derfor altafgørende for at undgå eller minimere de varige skader. oftest hos føl i alderen 3-8 måneder. (12) Et af de første karakteristiske tegn på fleksordeformitet i hovleddene er en stejl tåakse, hvor dragterne under vægtbæring ikke har kontakt med underlaget. Tilstanden kan som allerede nævnt gradinddeles. Foruden den todelte gradinddeling af McIlwraight & Fessler, (7) har andre forfattere opstillet alternative beskrivelseskriterier. Hertsch & Phillip (13) anvender således en skala med 3 grader, hvor grad 1 er defineret ved en dorsal hovvæg med en vinkel mellem 60 og 90, og hvor dragtregionen har berøring med under- Patientnr. Fødselsår Køn Afficerede ben Desmotomi ja/nej HF ja BF nej BF ja VF nej BF nej BF ja BF ja HF nej HF: Højre forben. BF: Begge forben. VF: Venstre forben. 16 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

2 Fig Antal føl født Tilfæl de me d hy perf lexi on Tilfæl de op ereret Abor ter Føl afli vet under to md r laget. Grad 2 i denne inddeling er, når den dorsale hovvæg er i 90 planet, og hvor dragterne svæver over underlaget, mens grad 3 er en tilstand, hvor den dorsale hovvæg har en vinkel på over 90. Vinklen på kodeleddet er uændret ved hyperfleksion af hovleddet, og en eventuel halthed er oftest lavgradig. (14) Røntgenbilleder af tåleddene i latero-medial projektion viser en fortil brudt tåakse med omdrejningspunkt i hovleddet. (11) De karakteristiske kliniske symptomer ved hyperfleksion i hovleddet afviger betydeligt fra hyperfleksion i kodeleddet, der af Metcalf et al. (11) beskrives som»kontraktur af den overfladiske bøjesene«. Sidstnævnte tilstand manifesterer sig ved en stejl kronledsregion, med tendens til fremskydning af kodeleddet og hvor dragterne bibeholder deres kontakt med underlaget. Den øgede belastning på hornvæggen i tåregionen ved hyperfleksion i hovleddet kan medføre en udvidelse af sålens hvide linie, og forøger desuden risikoen for såleknusninger og hovbylder. (9,11) Ved langtidspåvirkning bliver den dorsale hovvæg efterhånden konkav. (3) Gerring (3) postulerede, at hingsteføl er oftere angrebet end hoppeføl, men i en undersøgelse af Wagner et al. (12) var der 23 hopper og 17 hingste repræsenteret blandt de i alt 40 føl. Det stutteri, hvorfra kasuistikkerne stammer, havde på 3 årgange 22 føl fordelt ligeligt på hoppe- og hingsteføl. Af de 8 føl, der udviklede hyperfleksion, var 3 hoppeføl og 5 hingsteføl, og alle 3 hoppeføl og et enkelt hingsteføl endte op med operation. Det er desuden en interessant betragtning, at der ikke var tilfælde af medfødt hyperfleksion i de 3 årgange med høj forekomst af erhvervet hyperfleksion. Figur 1 viser forekomsten af hyperfleksion fordelt på de enkelte følårgange. Ætiologi og patogenese Litteraturen beskriver forskellige årsager til medfødt og erhvervet hyperfleksion, men kun mulige ætiologier for erhvervet hyperfleksion vil blive gennemgået her. Hurtig vækst og samtidig tildeling af foder indeholdende høje koncentrationer af fosfor relativt til indholdet af calcium er anført som en mulig årsag. (4) En undersøgelse af Owen (15) fandt imidlertid ingen effekt af 2 måneders daglig calciumtilskud til 3 afficerede føl. Samme undersøgelse påviste ingen tegn på arvelige sammenhænge, men der var en tendens til, at problemerne var mest udtalt på tilsyneladende veldrevne stutterier med midaldrende hopper i god foderstand og med høj mælkeproduktion. Analyser af græsmarkernes indhold af spormineraler viste i nogle tilfælde et lavt niveau af kobber og mangan. Kølige sommerperioder, hvor følhopper blev holdt på stald en stor del af tiden, gav desuden flere tilfælde af erhvervet hyperfleksion. Der blev ikke taget stilling til mulige årsagssammenhænge. Hestene i de omtalte kasuistikker og stutteriets øvrige heste blev fodret individuelt efter alder, arbejdsniveau og drægtighedsstatus. Fuldfoderet bestod af ad libitum wraphø af god kvalitet i kombination med en fuldfoderblanding til heste. Alle heste havde desuden adgang til saltsten. I vinterperioden 2002, inden den første årgang med vækstforstyrrelser kom til verden, var der blevet skiftet til en anden fuldfoderblanding. Foderplanerne var i den forbindelse blevet afpasset efter de mængder, som leverandøren og producenten havde anbefalet i forhold til alderstrin, arbejdsniveau og drægtighedsstatus. Der havde ikke været tilfælde af erhvervet hyperfleksion blandt de 45 føl, der var født før årgang De aktuelle foderplaner blev analyseret, og resultaterne viste væsentlige ubalancer i mineralniveauerne baseret på de nyeste data fra forskningsinstituttet Kentucky Equine Research. (16,17) Forholdet mellem calcium og fosfor (Ca:P) bør i den samlede foderration være 1,5-2:1, ligesom forholdet mellem zink og kobber (Zn:Cu) bør være omtrent 3-5:1. (17,18) De drægtige hopper i tredje trimester blev tildelt foder med lavt kobberindhold (73 % af anbefalet daglig mæng- > Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 17

3 HEST Figur 2. Et føl med hyperfleksion af hovleddet. Billedet til venstre viser tåaksen fra siden før og billedet til højre tåaksen fra siden efter beskæring og påsætning af en tåforlængelse (29). de) og lavt calcium- og fosforindhold (begge 81 % af anbefalet daglig mængde). Forholdet mellem calcium og fosfor var 1:1, mens det for zink og kobber lå lige under 2:1. Dette underskud prædisponerer for vækstforstyrrelser i føllets første levemåneder, hvor tilvæksten er høj. (9,16) Niveauet af E-vitamin lå ligeledes lavt med 50 % af anbefalet daglig mængde. Stick (39) beskrev således, hvordan et stutteri havde haft en årgang, hvor 20 % af føllene havde udviklet hyperfleksion. Ved en korrektion af E-vitaminniveauet undgik man tilfælde fremover. Mineralmangler som beskrevet for varmblodsstutteriet ovenfor sås ligeledes i foderplanerne for stutteriets lakterende hopper og fravænnede føl. Disponeringen for udvikling af metaboliske knoglelidelser kan opstå allerede i slutningen af drægtigheden. (19) Forskningsresultater har vist, at hestefostre opbygger depoter af spormineraler i leveren i den sidste del af drægtigheden. (20) Da hoppemælk samtidig indeholder lave mængder af bl.a. kobber og zink, kan utilstrækkelig fodring af den drægtige hoppe få stor betydning for føllet. I den første tid post partum, hvor tilvæksten er høj, kan det unge føl således hurtigt udtømme dets leverreserver. (19) En gennemgang af de græsningsarealer, hvor de lakterende hopper og deres føl gik 8-10 timer dagligt, viste en særdeles høj andel af hvidkløver (Trifolium repens) i vegetationen. Kløver indeholder store mængder energiholdigt stivelse, der prædisponerer for hurtig vækst hos føllene. (16) Fodringen af kasuistikkernes føl og deres mødre var således præget af mineralunderskud og mineralubalance kombineret med energiholdigt strukturfoder. De kløverholdige folde var blevet taget i brug i foråret 2003, hvor den første bølge af vækstproblemer indtraf. Følhopperne var af forskellige logistiske årsager opdelt på to folde, og problemerne sås kun hos de føl, der græssede på den kløverholdige mark. Folden er siden hen blevet omlagt, og fodringsstrategien blevet ændret, og der har ikke været tilfælde af erhvervet hyperfleksion blandt de 10 føl i den efterfølgende årgang Foruden de foderbetingede faktorer er en genetisk prædisponering hos zebraer blevet foreslået af Vogelnest et al., (21) der beskrev 3 tilfælde af hyperfleksion hos individer, der var familiært relaterede. Stick et al., (39) beskrev desuden, hvorledes en hoppe fire år i træk havde fået et føl med hyperfleksion af højre forben. Blandt de 8 kasuistikker på varmblodsstutteriet var to føl efter samme hoppe og resten efter forskellige hoppelinier. En enkelt hingst var far til to afficerede føl. Hartzel et al. (22) undersøgte desuden den dybe bøjesene og dennes støtteligament histologisk hos en række føl aflivet af anden årsag end fleksordeformitet. Undersøgelserne viste, at kontraktile myofibroblastre udgjorde størstedelen af cellepopulationen i bøjesene og støtteligament, hvilket kan spille en rolle i udviklingen af hyperfleksion. Smerteudløsende tilstande som hovbylder, osteochondrose eller epifysitis kan resultere i reduceret gennemtrædning og lede til udviklingen af hyperfleksion. (3) En mulig differentialdiagnose til primær hyperfleksion i forlemmerne kan være ekstensorseneruptur, der oftest er medfødt, men ligeledes kan erhverves kort tid efter fødslen. (23) En enkelt forfatter har desuden fremlagt hypotesen om, at hyperfleksion af den dybe og/eller den overfladiske bøjesene var den primære årsag til hovsenebenssyndrom hos heste i alle aldre. De to lidelser sås ifølge denne forfatter aldrig hver for sig, ligesom hovsenebenssyndrom var almindelig blandt unge, utilredne heste. (24) Denne entydige og kontroversielle sammenhæng er ikke beskrevet af andre forfattere. Konservativ behandling Som ved mange andre lidelser er forebyggelse bedre end helbredelse, og en velafbalanceret fodring er som nævnt ovenfor vigtigt for at undgå vækstproblemer. Eventuelle fodringsbetingede mangler og ubalancer i mineral-, protein- og energitildeling bør korrigeres målrettet i drægtighedsperioden samt post partum. Såfremt der allerede er opstået vækstproblemer, kan disse eventuelt forsøges korrigeret med en restriktiv diæt og tidlig fravænning, om end problemerne ofte returnerer, når foderintensiteten igen øges. (19) Litteraturen inkluderer flere studier, hvor intravenøs administration af oxytetracyclin i høje doser med stor succes er anvendt til korrektion af medfødt hyperfleksion hos neonatale føl. (25,26,27) Selvom Madison et al. (26) påviste en afslapning i bøjesenerne ved oxytetracyclinbehandling af normale føl op til 3 måneder gamle, er der ingen studier, der beskriver anvendelsen af oxytetracyclin til behandling af føl med erhvervede fleksordeformiteter. Forud for korrektionen bør der foretages latero-mediale røntgenoptagelser for at evaluere, om der er sket en rotation af hovbenet. Røntgenbillederne er ligeledes en hjælp for smeden med henblik på korrekt beskæring. Hovbenets såleflade bør tilnærmelsesvis være pa- 18 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

4 rallel med undersiden af hoven, ligesom den dorsale overflade af hovbenet bør være parallel med den dorsale hovvæg. (11) Ved behandling af hyperfleksion i hovleddet bør overskydende dragthorn beskæres og tåregionen påsættes en tåforlængelse (se figur 2). Formålet med tåforlængelsen er, at beskytte tåregionen samt øge det palmare/plantare muskulotendinøse træk i hovens overrulningsfase. (1,11) Hovvæggen hos føl er tynd og blød, hvilket besværliggør anvendelsen af tåsko, der skal sømmes fast. (28) Strategierne vedrørende den korrektive beskæring og anvendelse af tåforlængelser eller kiler er noget omdiskuteret, idet nogle forfattere anbefaler at øge og andre at mindske det palmare/plantare muskulotendinøse træk. Såfremt det ikke er muligt at sænke dragterne tilstrækkeligt med beskæring alene anbefalede Metcalf et al., (11) at tåregionen hæves og det palmare/plantare træk øges yderligere under anvendelsen af en omvendt kilesko. Curtis (30) og Rooney (31) modargumenterede for denne behandlingsform og pointerede, at beskæring af dragterne kunne bevirke en yderligere fremskydning af kronbenet, hvorfor en traditionel anvendelse af kiler til forhøjelse af dragterne blev anbefalet. Sidstnævnte behandlingsmetode kan potentielt mindske den dybe bøjesenes træk i hovbenet samt stresset på hovens dorsale laminae. Metcalf et al. (11) anbefalede desuden en firkantet tåforlængelse frem for en rund, og at tåforlængelsen har en centerregion, der hvælver således, at den ikke rører underlaget. Denne anordning mindsker tendensen til overrulning til en af siderne. Kontrolleret motion på hårdt underlag øger trækket i de palmare bløddele, og kan eventuelt kombineres med»hoppeøvelser«, hvor føllet trækkes fremad i skridt, mens det ene forben holdes oppe. Herved øges gennemtrædningen yderligere på det vægtbærende ben. (8,9,32,33) Casting af afficerede lemmer i dage giver en midlertidig afslapning af seneapparatet, hvilket kan medvirke til korrektion af en hyperfleksion, når casten fjernes. (8) Denne metode har kun sin berettigelse meget tidligt i forløbet, og der er desuden en væsentlig risiko for udvikling af tryksår. (2) Anvendelsen af smertebehandling er vigtig, for at ømme strukturer slapper tilstrækkeligt af. (32) Brugen af NSAID til unge føl kan imidlertid være medvirkende til udvikling af mavesår, hvorfor der anbefales samtidig brug af gastroprotektive stoffer som sukralfat eller histamin 2 receptorantagonister eksempelvis ranitidin eller cimetidin. (1,8,10) På det danske marked er anvendelsen af omeprasol (gastrogard ) udbredt. Sygdomsforløbet for patient 5 illustrerer tydeligt, hvorledes anvendelsen af kunsthorn til tåforlængelse er forbundet med en risiko for trykninger i såleregionen. Patient 5 gik med tåforlængelser af kunsthorn, der blev skiftet jævnligt eller erstattet omgående, hvis de faldt af spontant. Føllet fik tilbagevendende smerter, hver gang behandlingen med NSAID blev forsøgt seponeret, og symptomerne blev således tolket som værende et fortsat symptom på vækstforstyrrelser frem for trykninger fra kunsthornet. Efter cirka 12 uger havde føllet en periode på nogle dage uden kunsthorn og rettede sig spontant. Efter et par dage uden kunsthorn var føllet rengående med fuld gennemtrædning i dragtregionen på begge forlemmer, og der blev derfor ikke pålagt nyt kunsthorn. Føllet fik ingen tilbagefald efterfølgende. Der blev imidlertid observeret blødninger i tåregionen. Latero-mediale røntgenoptagelser af begge forlemmers tåled i treårsalderen viste ingen rotation af hovbenene, men inspektion af hovene viste en tydelig bred hvid linie i tåregionen. Kirurgisk behandling Kirurgisk intervention er indikeret ved cases, der ikke responderer tilfredsstillende på konservativ terapi indenfor fire ugers behandling. (2,8) Grad 1 samt milde grad 2 hyperflexioner responderer oftest effektivt på desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene efterfulgt af postoperativ korrektiv beskæring i kombination med en tåforlængelse, (34,35,36) og proceduren er velbeskrevet i litteraturen. (2,7,9,10,12,14,37,38) Desmotomien bevirker, at ligamentets ender separeres cirka en centimeter, og dette hulrum udfyldes efterhånden af fibroplastisk arvæv, hvorved ligamentets ender med tiden vokser sammen. (2,7) En normal tåakse opnås ofte umiddelbart efter desmotomien, men afslapning af den dybe bøjesene kan progrediere i op til 7-10 dage postoperativt. (35) Sønnichsen (14) beskrev imidlertid, at korrektion ikke kunne forventes før 2-3 uger postoperativt. En modificeret operationsteknik, hvor der anvendes ultralyd til visualisering af dissektionen og transektionen af støtteligamentet gennem et væsentligt mindre operationssår, er beskrevet af White II. (36) Flere studier har vist, at desmotomi af den dybe bøjesenes støttebånd også kan afhjælpe hyperfleksion af kodeledsregionen. (7,32,39) Komplet tenotomi af den dybe bøjesene er beskrevet som alternativ behandlingsmetode ved udtalte grad 2 hyperfleksioner (hov/underfladevinkel på 115 ), der ikke har responderet på desmotomi af støtteligamentet. (7,34,40) Prognosen ved tenotomi er ofte reserveret > Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 19

5 HEST Figur 3. Patient 6, et år gammel. Billedet viser vævsreaktionen ved operationsarret på højre forben. på grund af ekscessiv kontraktur og fibrose af ledkapsel og ligamenter samt markant deformering af hovben og hovvæg. (40) McIlwraith & Fessler (7) sammenlignede de postoperative komplikationer efter tenotomi af den dybe bøjesene med desmotomi af støtteligamentet og konkluderede, at desmotomien gav færre postoperative smerter, et bedre kosmetisk resultat samt en bedre funktion på længere sigt. Vedvarende hæmatomdannelse, sårinfektion samt bristede suturer er blandt de mest almindelige komplikationer ved desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene. (2) Den ultralydsguidede teknik, beskrevet af White II (36), hævdes at give færre tilfælde af kosmetiske komplikationer sammenlignet med resultaterne i andre studier, primært på grund af et mindre operationssnit. (12) Prognostiske aspekter Længerevarende hyperfleksion af hovleddet kan give varige skader på hovens form. Den reducerede vægtbæring giver øget vækst af dragthornet kombineret med øget slid på tåregionen, og hoven udvikler sig i varierende grad til en»bukkehov«. Åringer, der har gennemgået omfattende korrektiv beskæring og skoning for bukkehov, kan fremstå med normal hovform, men kan have malformation af hovbenet på et røntgenbillede. (35) Røntgenforandringer associeret med hyperfleksion i hovleddet kan være fragmentering, eller knoglenydannelser på den dorso-distale margen af hovbenet, rotation af hovbenet i hovkapslen samt knoglenydannelser/ degenerative forandringer i hovleddet. (10) Et studie undersøgte røntgenologisk 10 føl med milde til svære tilfælde af hyperfleksion i hovleddet. (41) Der sås varierende grader af osteolyse i den distale del af hovbenet, og forandringerne var positivt korreleret med graden og varigheden af deformiteten. Kontrolbilleder 3-6 måneder efter desmotomi af støtteligamentet viste normal udvikling, kontur og struktur af hovbenet i de milde tilfælde, mens de svære tilfælde fortsat havde varierende grader af fortil brudt tåakse og osteolytiske forandringer. Tre af de undersøgte heste blev evalueret og fundet normale et til halvandet år efter operationen. Det fremgik ikke af resultaterne, om disse heste havde været milde eller svære tilfælde. Kun patient 5 i disse kasuistikker har fået foretaget røntgenfotografering af hovbenene, der viste normal position af hovbenene, mens den brede hvide linie i hoven er et udtryk for langvarig belastning af tåregionen. Sønnichsen (14) evaluerede udfaldet på langt sigt af 84 cases med desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene. Nogle cases blev fulgt op til 5 år postoperativt, og i alt 85 % blev vurderet som værende succesfulde, idet hestene var i stand til at arbejde tilfredsstillende. I gruppen indgik også løbsheste. Wagner et al. (12) fulgte op på 40 cases med desmotomi af støtteligamentet, hvoraf 26 blev opereret inden de fyldte et år (gruppe A), mens de resterende 14 var ældre end et år ved indgrebet (gruppe B). Det blev konkluderet at chancen for, at hesten kunne anvendes til det oprindeligt påtænkte brug var bedre i gruppe A (86 %) end i gruppe B (78 %). Prognosen var generelt bedre for rideheste end løbsheste. Arvævsdannelse ved incisionsstedet og vedvarende ændring af hovformen var desuden mere udtalt i gruppe B, ligesom alle heste i denne gruppe havde moderate til svære knogleforandringer i hovben og/eller hovled på røntgenbillederne. Blandt de fire føl, der fik foretaget desmotomi på det Danske varmblodsstutteri, er kosmetiske komplikationer er kun set hos et enkelt føl. Ophelingen af operationsarret på venstre forben hos patient 6 forløb uden komplikationer, mens der opstod moderat vævsreaktion med hævelse og excessivt arvæv omkring indsnittet på højre forben. Som åring havde hoppen tydeligt arvæv på højre forben med cirka en centimeters hævelse over hudniveau i hele operationsarrets længde (se figur 3). Stick et al. (39) undersøgte over en tiårig periode 23 væddeløbsheste med hyperfleksion af hov- og/eller kodeled. Elleve af hestene fik udført desmotomi, og heraf opnåede 6 heste fuld atletisk funktion, mens de resterende 5 ikke gjorde. De 6 heste med tilfredsstillende udfald var blevet opereret, da de var henholdsvis en uge, 2 uger, 2 måneder, 2 måneder, 5 måneder og 8 måneder gamle. De 5 andre heste var henholdsvis 3 uger, 4 måneder, 12 måneder, 12 måneder og 16 måneder gamle ved indgrebet, og blev desuden halte senere hen. Af de 12 heste, der ikke blev behandlet kirurgisk, fik kun en enkelt succes som væddeløbshest. En af de andre heste startede et enkelt væddeløb med dårligt resultat, mens de resterende 10 heste blev halte. Det blev deraf konkluderet, at prognosen blev ringere, hvis der ikke blev opereret, og jo ældre hesten i givet fald var ved operation. I de omtalte kasuistikker blev patient 1 først opereret 2½ måned efter symptomerne opstod med tydelig forsnævring af højre forhov til følge (se fi- 20 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

6 Figur 4. Patient 1, 3 år gammel. Begge forben set forfra (til venstre) og sålefladen af højre forhov (til højre). Billederne viser en uens hovkonformation, hvor højre forhov er smal i forhold til venstre forhov. Billedet til højre viser den typiske»trekantede«hovform på højre forhov. gur 4). Patient 6 fik foretaget desmotomi allerede 3 uger efter hyperfleksionen opstod, hvilket resulterede i hove med normal konformation. White II (36) udførte desmotomi på 44 heste med i alt 60 afficerede ben. Fyrre af disse heste blev langtidsevalueret med henblik på atletisk funktion, og resultaterne viste, at ingen af disse heste havde vist halthed relateret til fleksordeformiteten. Blandt de omtalte kasuistikker var det ligeledes interessant, at halthed i forbindelse med hyperfleksionen var mest udtalt i den gruppe af føl, der efterhånden rettede sig med den konservative smertebehandling og derfor ikke fik foretaget desmotomi. De fire føl, der endte med operation, viste ingen tydelige smertesymptomer, hvorfor smertebehandling ikke havde nogen udtalt effekt på vinklingen af tåakserne. Seks af hestene i undersøgelsen af White II (36) blev vurderet af ejerne til at have en vedvarende forskel i vinkling af tåaksen på forbenene. Studiet viste desuden, at gennemsnitsalderen på operationstidspunktet var 6 måneder for de heste, der ved opfølgningen blev vurderet til at have normal hovkonformation, mens gennemsnitsalderen var 12 måneder for den gruppe heste, der havde acceptable eller uacceptable hove. Forfatteren konkluderede desuden, at en fuldstændig korrektion af hyperfleksionen ikke var nødvendig for opnåelsen af fuld atletisk funktion. En usikkerhedsfaktor ved opfølgningen var imidlertid, at den var baseret på telefoninterviews med ejerne, og der må derfor formodes at have været en del subjektivitet i bedømmelserne. Patient B og D er de eneste af kasuistikkernes heste, der er gamle nok til at blive redet. Begge heste har som treårs været redet i 2 måneder uden problemer, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt for at kunne udtale sig om generel præstationsformåen og holdbarhed på længere sigt. Barr (10) anførte, at prognosen for at opnå fuld atletisk funktion, på længere sigt er bedre for hyperfleksion i hovleddet i forhold til hyperfleksion i kodeleddet. Auer (2) beskrev, hvorledes postoperativ tendinitis i den dybe bøjesene efter desmotomi af støtteligamentet kunne forekomme som følge af det øgede stræk i bøjesenen, der opstod, efter senen havde været skånet længe af det stramme støtteligament. Flere studier har undersøgt tilfælde af desmitis i støtteligamentet til den dybe bøjesene, (42,43) men ingen af studierne beskrev en sammenhæng mellem desmitis i ligamentet og tidligere desmotomi. Konklusion Længerevarende tilstande af erhvervet hyperfleksion i hovleddet kan give varige skader på lemmer og hove, og omgående behandling er derfor essentiel for at undgå nedsat holdbarhed. Prognosen for opnåelse af fuld atletisk funktion er god ved målrettet behandling, og er bedst ved milde tilfælde. Føl, der ikke responderer tilfredsstillende på konservativ behandling, bør behandles kirurgisk med desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene kombineret med efterfølgende korrektiv beskæring. Velafbalanceret fodring med korrekte mineralforhold og -niveauer af såvel de drægtige og lakterende hopper som føllene er yderst vigtig i forebyggelsen af erhvervet hyperfleksion. I alle tilfælde bør det efterstræbes at eliminere den underliggende årsag til hyperfleksionen. Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 21

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved travheste v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren: 32 år, dyrlæge siden 2001 Oprindelig fra Nordjylland, nordvest for Aalborg Rideheste - Military,

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Sammenhængen mellem uens forhove og røntgenforandringer i hovled og hovseneben hos hest

Sammenhængen mellem uens forhove og røntgenforandringer i hovled og hovseneben hos hest Sammenhængen mellem uens forhove og røntgenforandringer i hovled og hovseneben hos hest Dyrlæge Siamak Glaring Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen vedrørende sygdomme hos heste Indholdsfortegnelse 1. Resume..

Læs mere

Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen?

Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen? Hestedoktorens 5 års jubilæum - Kan hesten blive gående igen? v. Ginnie Hørning Fagdyrlæge vedr. sygdomme hos heste Hvad er en sene? En sene forbinder muskel med knogle, og får knoglen til at bevæge sig

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Stil skarpt på poltene

Stil skarpt på poltene Stil skarpt på poltene Fodermøde SvinerådgivningDanmark Herning 10. juni 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund for nye normer til polte Gennemgang af litteratur

Læs mere

Slidgigt og (in)aktivitet Smertekontrol med Trocoxil

Slidgigt og (in)aktivitet Smertekontrol med Trocoxil Slidgigt hos hund Slidgigt og (in)aktivitet Smertekontrol med Trocoxil Din dyrlæge har udskrevet Trocoxil til behandling af din hund, fordi den lider af artrose (slidgigt). Slidgigt er en smertefuld og

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Knæartroscopi Efter operationen

Knæartroscopi Efter operationen Patientinformation Knæartroscopi Efter operationen Ortopædkirurgisk Afdeling/ Ortopædkirurgisk Ambulatorium Grindsted Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Efter kikkertundersøgelse

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET Hingste kåret i HAD Opdateret i august 2014 HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01- 1983:

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Dansk Tinker Forening

Dansk Tinker Forening Vejledning til hingsteejere i forbindelse med den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF I forbindelse med, at en hingst fremstilles til kåring i skal den have foretaget en udvidet dyrlægeundersøgelse,

Læs mere

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur.

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur. Patientinformation Kuskefingre - Dupuytren Kontraktur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Information om sygdommen og behandlingen Denne pjece indeholder information om kuskefingre og dertilhørende operation.

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste Nye tider for grovfoderanalyser til heste Hest i Danmark leverer analyser specielt til heste. Analysecertifikatet du modtager indeholder analyserede- og beregnede værdier på foderet nedenfor finder du

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Springerknæ Informations- og træningsprogram

Springerknæ Informations- og træningsprogram Springerknæ Informations- og træningsprogram Information Springerknæ også kaldet Jumpers Knee er en meget almindelig overbelastningsskade hos idrætsfolk - både motionister og atleter. Tilstanden er karakteriseret

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur (Behandling med nåle)

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur (Behandling med nåle) Patientinformation Kuskefingre - Dupuytren Kontraktur (Behandling med nåle) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Information om sygdommen og behandlingen Denne pjece indeholder information om kuskefingre

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den

Læs mere

Sygdomme og foder Er der en sammenhæng?

Sygdomme og foder Er der en sammenhæng? Sygdomme og foder Er der en sammenhæng? Nanna Luthersson, dyrlæge Mavesår Diarré Nyreslag Forstoppelse Spiserørsforstoppelse Vækstproblemer Adfærdsproblemer Forfangenhed 1 Mavesår hos heste Hvad er mavesår?

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Antal blandinger til fremtidens sohold

Antal blandinger til fremtidens sohold Antal blandinger til fremtidens sohold VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Den 15. april 2010 Fodringsseminar Herning Gunner Sørensen Videncenter for Svineproduktion Krav til foder i fremtidens sohold Foderets kvalitet

Læs mere

Træning til heste med knæledsproblemer

Træning til heste med knæledsproblemer Træning til heste med knæledsproblemer Knæleddet hos hesten er et meget kompliceret led, da det består af hele 3 led. Det er samtidigt et af de mest voluminøse i hele hestens krop. Leddet er det, som man

Læs mere

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for konklusionerne

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for konklusionerne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne samt detaljeret redegørelse for afvigelserne fra anbefalingen fra PRAC (Det Europæiske Lægemiddelagenturs

Læs mere

Guidelines til bedre bedømmelse af fårets huld

Guidelines til bedre bedømmelse af fårets huld Guidelines til bedre bedømmelse af fårets huld Af Randi Worm, dyrlæge, Nørre Nebel At bedømme et fårs huld er fåreavlerens vigtigste kompetence. For fårets evne til at skabe et gode lam og et godt produktionsresultatet

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Faktoranalyse. Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen. Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat. TrygFondens Børneforskningscenter

Faktoranalyse. Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen. Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat. TrygFondens Børneforskningscenter Faktoranalyse Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat TrygFondens Børneforskningscenter 28. september 2017 Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen 1 For at understøtte skolernes arbejde

Læs mere

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN OPTIMAL er resultatet af mange års ernæringsforskning og erfaring med hestefoder. Med serien ønsker vi, sammen med

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere For daglig bevægelse Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet. Alex Bach

Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet. Alex Bach Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet Alex Bach Introduktion Mælkeproduktionen pr. ko er fordoblet de seneste 20 år Mælkeproduktionen pr. indbygger er 14 % lavere nu end i 1960 Omkring 20 %

Læs mere

Patientvejledning. Seneknude. Ganglion

Patientvejledning. Seneknude. Ganglion Patientvejledning Seneknude Ganglion En seneknude er en lille, godartet cyste, der er fyldt med en geleagtig væske, som stammer fra en seneskede eller en ledkapsel. Seneknuder forsvinder ofte af sig selv,

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Farefeber/ efterveer forebyggelse og behandling. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Frede Keller, fagdyrlæge, LVK

Farefeber/ efterveer forebyggelse og behandling. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Frede Keller, fagdyrlæge, LVK Farefeber/ efterveer forebyggelse og behandling Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Frede Keller, fagdyrlæge, LVK Foredraget omhandler Farefeber (Margit) Beskrivelse Landmandens diagnose Forebyggelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Huldændring i goldperioden og fedttræning

Huldændring i goldperioden og fedttræning Huldændring i goldperioden og fedttræning Vibeke Bjerre-Harpøth, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg og Birthe M. Damgaard Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Indledning Vurdering af huld

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Genoptræning efter flexorsenelæsioner

Genoptræning efter flexorsenelæsioner Genoptræning efter flexorsenelæsioner Forsknings- og udviklingsergoterapeut Susanne Boel Gentofte Hospital Forårsmøde 2014 Dansk Selskab for Håndkirurgi Mål med genoptræningen ADL 1 One Wound Stærk heling

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere