Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl"

Transkript

1 HEST Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl - Et retrospektivt studie af mulige årsagssammenhænge for 8 tilfælde på et Dansk Varmblodsstutteri ( ) [ Michael Frede Sinding ] Hestefagdyrlægestuderende, Højelse Hesteklinik Litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatteren - Begrebet fleksordeformitet omfatter afvigende benstilling i sagittalplanet og giver sig til udtryk i en persisterende hyperfleksion eller hyperekstension i et ledområde. (1,2) Fleksordeformiteter omtales ofte som»kontraherede sener«, hvilket er misvisende, idet der ofte ikke er tale om kontraktion af sener, men i højere grad et for stramt eller slapt seneapparat relativt til knoglestrukturerne. (1) Den dybe bøjesene fasthæfter på den palmare/plantare overflade af hovbenet, og funktionen er at flektere hovleddet. Den dybe bøjesene fusionerer med sit støtteligament midtvejs på piben. Ligamentet udspringer på den palmare/plantare overflade af forknæ/has og hindrer overekstension af hovleddet. (3) Fleksordeformiteter kan være enten medfødte eller erhvervede inden for de første leveår og kan involvere hovled, kodeled, forknæ- og undertiden haseregion (2,4) og kronled. (5) Forlemmerne er oftere afficeret end baglemmerne. (2,3) Erhvervet hyperfleksion hos udvoksede individer er beskrevet som en komplikation til længerevarende perioder med smerter i lemmerne. (6) Nærværende artikel omhandler forekomsten af erhvervet hyperfleksion i hovleddet og en diskussion af de mulige årsagssammenhænge hos en gruppe føl på et Dansk Varmblodsstutteri. Flere forfattere (7,8,9,10) beskriver den gradinddeling, der er anvendt i gennemgangen af de omtalte kasuistikker samt i diskussionsafsnittet. Ved denne nomenklatur er en grad 1 hyperfleksion til stede, når dragterne er hævet fra underlaget, men hvor dorsalfladen af hoven ikke har passeret vertikalplanet, hvilket er tilfældet ved en grad 2 hyperfleksion. Kasuistikker De 8 kasuistikker fordelte sig på 3 årgange (årgang ), hvor der i alt kom 22 føl til verden resulterende i en prævalens på 36 %. Alle tilfælde var erhvervet inden for føllets 1-3 levemåned, og der var ingen tilfælde af medfødt hyperfleksion. Blandt de afficerede føl var der 3 hoppeføl og 5 hingsteføl, og heraf havde 7 føl grad 1 og et føl grad 2 hyperfleksion. Tre føl var unilateralt og 5 føl bilateralt angrebet. Alle føl blev initialt behandlet konservativt med længerevarende smertebehandling, kontrolleret motion, korrektiv beskæring og påsætning af en tåforlængelse. Fire føl responderede ikke tilfredsstillende på denne terapi og endte op med kirurgisk behandling (se tabel 1). Diskussion Kliniske symptomer Erhvervet hyperfleksion i hovleddet, der defineres af Metcalf et al. (11) som»kontraktur af den dybe bøjesene«optræder Tabel 1. Oversigt over kasuistikkerne. Benstillingsfejl hos føl herunder fleksordeformiteter kan eventuelt medføre nedsat holdbarhed, reduceret atletisk funktion på længere sigt og dermed en væsentlig værdiforringelse. En hurtig, målrettet indsats med korrekt behandling er derfor altafgørende for at undgå eller minimere de varige skader. oftest hos føl i alderen 3-8 måneder. (12) Et af de første karakteristiske tegn på fleksordeformitet i hovleddene er en stejl tåakse, hvor dragterne under vægtbæring ikke har kontakt med underlaget. Tilstanden kan som allerede nævnt gradinddeles. Foruden den todelte gradinddeling af McIlwraight & Fessler, (7) har andre forfattere opstillet alternative beskrivelseskriterier. Hertsch & Phillip (13) anvender således en skala med 3 grader, hvor grad 1 er defineret ved en dorsal hovvæg med en vinkel mellem 60 og 90, og hvor dragtregionen har berøring med under- Patientnr. Fødselsår Køn Afficerede ben Desmotomi ja/nej HF ja BF nej BF ja VF nej BF nej BF ja BF ja HF nej HF: Højre forben. BF: Begge forben. VF: Venstre forben. 16 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

2 Fig Antal føl født Tilfæl de me d hy perf lexi on Tilfæl de op ereret Abor ter Føl afli vet under to md r laget. Grad 2 i denne inddeling er, når den dorsale hovvæg er i 90 planet, og hvor dragterne svæver over underlaget, mens grad 3 er en tilstand, hvor den dorsale hovvæg har en vinkel på over 90. Vinklen på kodeleddet er uændret ved hyperfleksion af hovleddet, og en eventuel halthed er oftest lavgradig. (14) Røntgenbilleder af tåleddene i latero-medial projektion viser en fortil brudt tåakse med omdrejningspunkt i hovleddet. (11) De karakteristiske kliniske symptomer ved hyperfleksion i hovleddet afviger betydeligt fra hyperfleksion i kodeleddet, der af Metcalf et al. (11) beskrives som»kontraktur af den overfladiske bøjesene«. Sidstnævnte tilstand manifesterer sig ved en stejl kronledsregion, med tendens til fremskydning af kodeleddet og hvor dragterne bibeholder deres kontakt med underlaget. Den øgede belastning på hornvæggen i tåregionen ved hyperfleksion i hovleddet kan medføre en udvidelse af sålens hvide linie, og forøger desuden risikoen for såleknusninger og hovbylder. (9,11) Ved langtidspåvirkning bliver den dorsale hovvæg efterhånden konkav. (3) Gerring (3) postulerede, at hingsteføl er oftere angrebet end hoppeføl, men i en undersøgelse af Wagner et al. (12) var der 23 hopper og 17 hingste repræsenteret blandt de i alt 40 føl. Det stutteri, hvorfra kasuistikkerne stammer, havde på 3 årgange 22 føl fordelt ligeligt på hoppe- og hingsteføl. Af de 8 føl, der udviklede hyperfleksion, var 3 hoppeføl og 5 hingsteføl, og alle 3 hoppeføl og et enkelt hingsteføl endte op med operation. Det er desuden en interessant betragtning, at der ikke var tilfælde af medfødt hyperfleksion i de 3 årgange med høj forekomst af erhvervet hyperfleksion. Figur 1 viser forekomsten af hyperfleksion fordelt på de enkelte følårgange. Ætiologi og patogenese Litteraturen beskriver forskellige årsager til medfødt og erhvervet hyperfleksion, men kun mulige ætiologier for erhvervet hyperfleksion vil blive gennemgået her. Hurtig vækst og samtidig tildeling af foder indeholdende høje koncentrationer af fosfor relativt til indholdet af calcium er anført som en mulig årsag. (4) En undersøgelse af Owen (15) fandt imidlertid ingen effekt af 2 måneders daglig calciumtilskud til 3 afficerede føl. Samme undersøgelse påviste ingen tegn på arvelige sammenhænge, men der var en tendens til, at problemerne var mest udtalt på tilsyneladende veldrevne stutterier med midaldrende hopper i god foderstand og med høj mælkeproduktion. Analyser af græsmarkernes indhold af spormineraler viste i nogle tilfælde et lavt niveau af kobber og mangan. Kølige sommerperioder, hvor følhopper blev holdt på stald en stor del af tiden, gav desuden flere tilfælde af erhvervet hyperfleksion. Der blev ikke taget stilling til mulige årsagssammenhænge. Hestene i de omtalte kasuistikker og stutteriets øvrige heste blev fodret individuelt efter alder, arbejdsniveau og drægtighedsstatus. Fuldfoderet bestod af ad libitum wraphø af god kvalitet i kombination med en fuldfoderblanding til heste. Alle heste havde desuden adgang til saltsten. I vinterperioden 2002, inden den første årgang med vækstforstyrrelser kom til verden, var der blevet skiftet til en anden fuldfoderblanding. Foderplanerne var i den forbindelse blevet afpasset efter de mængder, som leverandøren og producenten havde anbefalet i forhold til alderstrin, arbejdsniveau og drægtighedsstatus. Der havde ikke været tilfælde af erhvervet hyperfleksion blandt de 45 føl, der var født før årgang De aktuelle foderplaner blev analyseret, og resultaterne viste væsentlige ubalancer i mineralniveauerne baseret på de nyeste data fra forskningsinstituttet Kentucky Equine Research. (16,17) Forholdet mellem calcium og fosfor (Ca:P) bør i den samlede foderration være 1,5-2:1, ligesom forholdet mellem zink og kobber (Zn:Cu) bør være omtrent 3-5:1. (17,18) De drægtige hopper i tredje trimester blev tildelt foder med lavt kobberindhold (73 % af anbefalet daglig mæng- > Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 17

3 HEST Figur 2. Et føl med hyperfleksion af hovleddet. Billedet til venstre viser tåaksen fra siden før og billedet til højre tåaksen fra siden efter beskæring og påsætning af en tåforlængelse (29). de) og lavt calcium- og fosforindhold (begge 81 % af anbefalet daglig mængde). Forholdet mellem calcium og fosfor var 1:1, mens det for zink og kobber lå lige under 2:1. Dette underskud prædisponerer for vækstforstyrrelser i føllets første levemåneder, hvor tilvæksten er høj. (9,16) Niveauet af E-vitamin lå ligeledes lavt med 50 % af anbefalet daglig mængde. Stick (39) beskrev således, hvordan et stutteri havde haft en årgang, hvor 20 % af føllene havde udviklet hyperfleksion. Ved en korrektion af E-vitaminniveauet undgik man tilfælde fremover. Mineralmangler som beskrevet for varmblodsstutteriet ovenfor sås ligeledes i foderplanerne for stutteriets lakterende hopper og fravænnede føl. Disponeringen for udvikling af metaboliske knoglelidelser kan opstå allerede i slutningen af drægtigheden. (19) Forskningsresultater har vist, at hestefostre opbygger depoter af spormineraler i leveren i den sidste del af drægtigheden. (20) Da hoppemælk samtidig indeholder lave mængder af bl.a. kobber og zink, kan utilstrækkelig fodring af den drægtige hoppe få stor betydning for føllet. I den første tid post partum, hvor tilvæksten er høj, kan det unge føl således hurtigt udtømme dets leverreserver. (19) En gennemgang af de græsningsarealer, hvor de lakterende hopper og deres føl gik 8-10 timer dagligt, viste en særdeles høj andel af hvidkløver (Trifolium repens) i vegetationen. Kløver indeholder store mængder energiholdigt stivelse, der prædisponerer for hurtig vækst hos føllene. (16) Fodringen af kasuistikkernes føl og deres mødre var således præget af mineralunderskud og mineralubalance kombineret med energiholdigt strukturfoder. De kløverholdige folde var blevet taget i brug i foråret 2003, hvor den første bølge af vækstproblemer indtraf. Følhopperne var af forskellige logistiske årsager opdelt på to folde, og problemerne sås kun hos de føl, der græssede på den kløverholdige mark. Folden er siden hen blevet omlagt, og fodringsstrategien blevet ændret, og der har ikke været tilfælde af erhvervet hyperfleksion blandt de 10 føl i den efterfølgende årgang Foruden de foderbetingede faktorer er en genetisk prædisponering hos zebraer blevet foreslået af Vogelnest et al., (21) der beskrev 3 tilfælde af hyperfleksion hos individer, der var familiært relaterede. Stick et al., (39) beskrev desuden, hvorledes en hoppe fire år i træk havde fået et føl med hyperfleksion af højre forben. Blandt de 8 kasuistikker på varmblodsstutteriet var to føl efter samme hoppe og resten efter forskellige hoppelinier. En enkelt hingst var far til to afficerede føl. Hartzel et al. (22) undersøgte desuden den dybe bøjesene og dennes støtteligament histologisk hos en række føl aflivet af anden årsag end fleksordeformitet. Undersøgelserne viste, at kontraktile myofibroblastre udgjorde størstedelen af cellepopulationen i bøjesene og støtteligament, hvilket kan spille en rolle i udviklingen af hyperfleksion. Smerteudløsende tilstande som hovbylder, osteochondrose eller epifysitis kan resultere i reduceret gennemtrædning og lede til udviklingen af hyperfleksion. (3) En mulig differentialdiagnose til primær hyperfleksion i forlemmerne kan være ekstensorseneruptur, der oftest er medfødt, men ligeledes kan erhverves kort tid efter fødslen. (23) En enkelt forfatter har desuden fremlagt hypotesen om, at hyperfleksion af den dybe og/eller den overfladiske bøjesene var den primære årsag til hovsenebenssyndrom hos heste i alle aldre. De to lidelser sås ifølge denne forfatter aldrig hver for sig, ligesom hovsenebenssyndrom var almindelig blandt unge, utilredne heste. (24) Denne entydige og kontroversielle sammenhæng er ikke beskrevet af andre forfattere. Konservativ behandling Som ved mange andre lidelser er forebyggelse bedre end helbredelse, og en velafbalanceret fodring er som nævnt ovenfor vigtigt for at undgå vækstproblemer. Eventuelle fodringsbetingede mangler og ubalancer i mineral-, protein- og energitildeling bør korrigeres målrettet i drægtighedsperioden samt post partum. Såfremt der allerede er opstået vækstproblemer, kan disse eventuelt forsøges korrigeret med en restriktiv diæt og tidlig fravænning, om end problemerne ofte returnerer, når foderintensiteten igen øges. (19) Litteraturen inkluderer flere studier, hvor intravenøs administration af oxytetracyclin i høje doser med stor succes er anvendt til korrektion af medfødt hyperfleksion hos neonatale føl. (25,26,27) Selvom Madison et al. (26) påviste en afslapning i bøjesenerne ved oxytetracyclinbehandling af normale føl op til 3 måneder gamle, er der ingen studier, der beskriver anvendelsen af oxytetracyclin til behandling af føl med erhvervede fleksordeformiteter. Forud for korrektionen bør der foretages latero-mediale røntgenoptagelser for at evaluere, om der er sket en rotation af hovbenet. Røntgenbillederne er ligeledes en hjælp for smeden med henblik på korrekt beskæring. Hovbenets såleflade bør tilnærmelsesvis være pa- 18 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

4 rallel med undersiden af hoven, ligesom den dorsale overflade af hovbenet bør være parallel med den dorsale hovvæg. (11) Ved behandling af hyperfleksion i hovleddet bør overskydende dragthorn beskæres og tåregionen påsættes en tåforlængelse (se figur 2). Formålet med tåforlængelsen er, at beskytte tåregionen samt øge det palmare/plantare muskulotendinøse træk i hovens overrulningsfase. (1,11) Hovvæggen hos føl er tynd og blød, hvilket besværliggør anvendelsen af tåsko, der skal sømmes fast. (28) Strategierne vedrørende den korrektive beskæring og anvendelse af tåforlængelser eller kiler er noget omdiskuteret, idet nogle forfattere anbefaler at øge og andre at mindske det palmare/plantare muskulotendinøse træk. Såfremt det ikke er muligt at sænke dragterne tilstrækkeligt med beskæring alene anbefalede Metcalf et al., (11) at tåregionen hæves og det palmare/plantare træk øges yderligere under anvendelsen af en omvendt kilesko. Curtis (30) og Rooney (31) modargumenterede for denne behandlingsform og pointerede, at beskæring af dragterne kunne bevirke en yderligere fremskydning af kronbenet, hvorfor en traditionel anvendelse af kiler til forhøjelse af dragterne blev anbefalet. Sidstnævnte behandlingsmetode kan potentielt mindske den dybe bøjesenes træk i hovbenet samt stresset på hovens dorsale laminae. Metcalf et al. (11) anbefalede desuden en firkantet tåforlængelse frem for en rund, og at tåforlængelsen har en centerregion, der hvælver således, at den ikke rører underlaget. Denne anordning mindsker tendensen til overrulning til en af siderne. Kontrolleret motion på hårdt underlag øger trækket i de palmare bløddele, og kan eventuelt kombineres med»hoppeøvelser«, hvor føllet trækkes fremad i skridt, mens det ene forben holdes oppe. Herved øges gennemtrædningen yderligere på det vægtbærende ben. (8,9,32,33) Casting af afficerede lemmer i dage giver en midlertidig afslapning af seneapparatet, hvilket kan medvirke til korrektion af en hyperfleksion, når casten fjernes. (8) Denne metode har kun sin berettigelse meget tidligt i forløbet, og der er desuden en væsentlig risiko for udvikling af tryksår. (2) Anvendelsen af smertebehandling er vigtig, for at ømme strukturer slapper tilstrækkeligt af. (32) Brugen af NSAID til unge føl kan imidlertid være medvirkende til udvikling af mavesår, hvorfor der anbefales samtidig brug af gastroprotektive stoffer som sukralfat eller histamin 2 receptorantagonister eksempelvis ranitidin eller cimetidin. (1,8,10) På det danske marked er anvendelsen af omeprasol (gastrogard ) udbredt. Sygdomsforløbet for patient 5 illustrerer tydeligt, hvorledes anvendelsen af kunsthorn til tåforlængelse er forbundet med en risiko for trykninger i såleregionen. Patient 5 gik med tåforlængelser af kunsthorn, der blev skiftet jævnligt eller erstattet omgående, hvis de faldt af spontant. Føllet fik tilbagevendende smerter, hver gang behandlingen med NSAID blev forsøgt seponeret, og symptomerne blev således tolket som værende et fortsat symptom på vækstforstyrrelser frem for trykninger fra kunsthornet. Efter cirka 12 uger havde føllet en periode på nogle dage uden kunsthorn og rettede sig spontant. Efter et par dage uden kunsthorn var føllet rengående med fuld gennemtrædning i dragtregionen på begge forlemmer, og der blev derfor ikke pålagt nyt kunsthorn. Føllet fik ingen tilbagefald efterfølgende. Der blev imidlertid observeret blødninger i tåregionen. Latero-mediale røntgenoptagelser af begge forlemmers tåled i treårsalderen viste ingen rotation af hovbenene, men inspektion af hovene viste en tydelig bred hvid linie i tåregionen. Kirurgisk behandling Kirurgisk intervention er indikeret ved cases, der ikke responderer tilfredsstillende på konservativ terapi indenfor fire ugers behandling. (2,8) Grad 1 samt milde grad 2 hyperflexioner responderer oftest effektivt på desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene efterfulgt af postoperativ korrektiv beskæring i kombination med en tåforlængelse, (34,35,36) og proceduren er velbeskrevet i litteraturen. (2,7,9,10,12,14,37,38) Desmotomien bevirker, at ligamentets ender separeres cirka en centimeter, og dette hulrum udfyldes efterhånden af fibroplastisk arvæv, hvorved ligamentets ender med tiden vokser sammen. (2,7) En normal tåakse opnås ofte umiddelbart efter desmotomien, men afslapning af den dybe bøjesene kan progrediere i op til 7-10 dage postoperativt. (35) Sønnichsen (14) beskrev imidlertid, at korrektion ikke kunne forventes før 2-3 uger postoperativt. En modificeret operationsteknik, hvor der anvendes ultralyd til visualisering af dissektionen og transektionen af støtteligamentet gennem et væsentligt mindre operationssår, er beskrevet af White II. (36) Flere studier har vist, at desmotomi af den dybe bøjesenes støttebånd også kan afhjælpe hyperfleksion af kodeledsregionen. (7,32,39) Komplet tenotomi af den dybe bøjesene er beskrevet som alternativ behandlingsmetode ved udtalte grad 2 hyperfleksioner (hov/underfladevinkel på 115 ), der ikke har responderet på desmotomi af støtteligamentet. (7,34,40) Prognosen ved tenotomi er ofte reserveret > Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 19

5 HEST Figur 3. Patient 6, et år gammel. Billedet viser vævsreaktionen ved operationsarret på højre forben. på grund af ekscessiv kontraktur og fibrose af ledkapsel og ligamenter samt markant deformering af hovben og hovvæg. (40) McIlwraith & Fessler (7) sammenlignede de postoperative komplikationer efter tenotomi af den dybe bøjesene med desmotomi af støtteligamentet og konkluderede, at desmotomien gav færre postoperative smerter, et bedre kosmetisk resultat samt en bedre funktion på længere sigt. Vedvarende hæmatomdannelse, sårinfektion samt bristede suturer er blandt de mest almindelige komplikationer ved desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene. (2) Den ultralydsguidede teknik, beskrevet af White II (36), hævdes at give færre tilfælde af kosmetiske komplikationer sammenlignet med resultaterne i andre studier, primært på grund af et mindre operationssnit. (12) Prognostiske aspekter Længerevarende hyperfleksion af hovleddet kan give varige skader på hovens form. Den reducerede vægtbæring giver øget vækst af dragthornet kombineret med øget slid på tåregionen, og hoven udvikler sig i varierende grad til en»bukkehov«. Åringer, der har gennemgået omfattende korrektiv beskæring og skoning for bukkehov, kan fremstå med normal hovform, men kan have malformation af hovbenet på et røntgenbillede. (35) Røntgenforandringer associeret med hyperfleksion i hovleddet kan være fragmentering, eller knoglenydannelser på den dorso-distale margen af hovbenet, rotation af hovbenet i hovkapslen samt knoglenydannelser/ degenerative forandringer i hovleddet. (10) Et studie undersøgte røntgenologisk 10 føl med milde til svære tilfælde af hyperfleksion i hovleddet. (41) Der sås varierende grader af osteolyse i den distale del af hovbenet, og forandringerne var positivt korreleret med graden og varigheden af deformiteten. Kontrolbilleder 3-6 måneder efter desmotomi af støtteligamentet viste normal udvikling, kontur og struktur af hovbenet i de milde tilfælde, mens de svære tilfælde fortsat havde varierende grader af fortil brudt tåakse og osteolytiske forandringer. Tre af de undersøgte heste blev evalueret og fundet normale et til halvandet år efter operationen. Det fremgik ikke af resultaterne, om disse heste havde været milde eller svære tilfælde. Kun patient 5 i disse kasuistikker har fået foretaget røntgenfotografering af hovbenene, der viste normal position af hovbenene, mens den brede hvide linie i hoven er et udtryk for langvarig belastning af tåregionen. Sønnichsen (14) evaluerede udfaldet på langt sigt af 84 cases med desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene. Nogle cases blev fulgt op til 5 år postoperativt, og i alt 85 % blev vurderet som værende succesfulde, idet hestene var i stand til at arbejde tilfredsstillende. I gruppen indgik også løbsheste. Wagner et al. (12) fulgte op på 40 cases med desmotomi af støtteligamentet, hvoraf 26 blev opereret inden de fyldte et år (gruppe A), mens de resterende 14 var ældre end et år ved indgrebet (gruppe B). Det blev konkluderet at chancen for, at hesten kunne anvendes til det oprindeligt påtænkte brug var bedre i gruppe A (86 %) end i gruppe B (78 %). Prognosen var generelt bedre for rideheste end løbsheste. Arvævsdannelse ved incisionsstedet og vedvarende ændring af hovformen var desuden mere udtalt i gruppe B, ligesom alle heste i denne gruppe havde moderate til svære knogleforandringer i hovben og/eller hovled på røntgenbillederne. Blandt de fire føl, der fik foretaget desmotomi på det Danske varmblodsstutteri, er kosmetiske komplikationer er kun set hos et enkelt føl. Ophelingen af operationsarret på venstre forben hos patient 6 forløb uden komplikationer, mens der opstod moderat vævsreaktion med hævelse og excessivt arvæv omkring indsnittet på højre forben. Som åring havde hoppen tydeligt arvæv på højre forben med cirka en centimeters hævelse over hudniveau i hele operationsarrets længde (se figur 3). Stick et al. (39) undersøgte over en tiårig periode 23 væddeløbsheste med hyperfleksion af hov- og/eller kodeled. Elleve af hestene fik udført desmotomi, og heraf opnåede 6 heste fuld atletisk funktion, mens de resterende 5 ikke gjorde. De 6 heste med tilfredsstillende udfald var blevet opereret, da de var henholdsvis en uge, 2 uger, 2 måneder, 2 måneder, 5 måneder og 8 måneder gamle. De 5 andre heste var henholdsvis 3 uger, 4 måneder, 12 måneder, 12 måneder og 16 måneder gamle ved indgrebet, og blev desuden halte senere hen. Af de 12 heste, der ikke blev behandlet kirurgisk, fik kun en enkelt succes som væddeløbshest. En af de andre heste startede et enkelt væddeløb med dårligt resultat, mens de resterende 10 heste blev halte. Det blev deraf konkluderet, at prognosen blev ringere, hvis der ikke blev opereret, og jo ældre hesten i givet fald var ved operation. I de omtalte kasuistikker blev patient 1 først opereret 2½ måned efter symptomerne opstod med tydelig forsnævring af højre forhov til følge (se fi- 20 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

6 Figur 4. Patient 1, 3 år gammel. Begge forben set forfra (til venstre) og sålefladen af højre forhov (til højre). Billederne viser en uens hovkonformation, hvor højre forhov er smal i forhold til venstre forhov. Billedet til højre viser den typiske»trekantede«hovform på højre forhov. gur 4). Patient 6 fik foretaget desmotomi allerede 3 uger efter hyperfleksionen opstod, hvilket resulterede i hove med normal konformation. White II (36) udførte desmotomi på 44 heste med i alt 60 afficerede ben. Fyrre af disse heste blev langtidsevalueret med henblik på atletisk funktion, og resultaterne viste, at ingen af disse heste havde vist halthed relateret til fleksordeformiteten. Blandt de omtalte kasuistikker var det ligeledes interessant, at halthed i forbindelse med hyperfleksionen var mest udtalt i den gruppe af føl, der efterhånden rettede sig med den konservative smertebehandling og derfor ikke fik foretaget desmotomi. De fire føl, der endte med operation, viste ingen tydelige smertesymptomer, hvorfor smertebehandling ikke havde nogen udtalt effekt på vinklingen af tåakserne. Seks af hestene i undersøgelsen af White II (36) blev vurderet af ejerne til at have en vedvarende forskel i vinkling af tåaksen på forbenene. Studiet viste desuden, at gennemsnitsalderen på operationstidspunktet var 6 måneder for de heste, der ved opfølgningen blev vurderet til at have normal hovkonformation, mens gennemsnitsalderen var 12 måneder for den gruppe heste, der havde acceptable eller uacceptable hove. Forfatteren konkluderede desuden, at en fuldstændig korrektion af hyperfleksionen ikke var nødvendig for opnåelsen af fuld atletisk funktion. En usikkerhedsfaktor ved opfølgningen var imidlertid, at den var baseret på telefoninterviews med ejerne, og der må derfor formodes at have været en del subjektivitet i bedømmelserne. Patient B og D er de eneste af kasuistikkernes heste, der er gamle nok til at blive redet. Begge heste har som treårs været redet i 2 måneder uden problemer, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt for at kunne udtale sig om generel præstationsformåen og holdbarhed på længere sigt. Barr (10) anførte, at prognosen for at opnå fuld atletisk funktion, på længere sigt er bedre for hyperfleksion i hovleddet i forhold til hyperfleksion i kodeleddet. Auer (2) beskrev, hvorledes postoperativ tendinitis i den dybe bøjesene efter desmotomi af støtteligamentet kunne forekomme som følge af det øgede stræk i bøjesenen, der opstod, efter senen havde været skånet længe af det stramme støtteligament. Flere studier har undersøgt tilfælde af desmitis i støtteligamentet til den dybe bøjesene, (42,43) men ingen af studierne beskrev en sammenhæng mellem desmitis i ligamentet og tidligere desmotomi. Konklusion Længerevarende tilstande af erhvervet hyperfleksion i hovleddet kan give varige skader på lemmer og hove, og omgående behandling er derfor essentiel for at undgå nedsat holdbarhed. Prognosen for opnåelse af fuld atletisk funktion er god ved målrettet behandling, og er bedst ved milde tilfælde. Føl, der ikke responderer tilfredsstillende på konservativ behandling, bør behandles kirurgisk med desmotomi af støtteligamentet til den dybe bøjesene kombineret med efterfølgende korrektiv beskæring. Velafbalanceret fodring med korrekte mineralforhold og -niveauer af såvel de drægtige og lakterende hopper som føllene er yderst vigtig i forebyggelsen af erhvervet hyperfleksion. I alle tilfælde bør det efterstræbes at eliminere den underliggende årsag til hyperfleksionen. Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 21

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet Reproduktion få et godt resultat Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet 2 årsager til manglende faring Fejl ved etablering af drægtighed Fejl ved opretholdelse af drægtighed Et samspil af mange faktorer

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Jo længere des bedre Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? INDHOLD: Jo længere

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråd Årsberetning 2012 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER ELITEFØLAUKTION 29. AUGUST 2015

MANUAL TIL SÆLGER ELITEFØLAUKTION 29. AUGUST 2015 MANUAL TIL SÆLGER ELITEFØLAUKTION 29. AUGUST 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER... 4 1.2 CHANCE FOR UDTAGELSE... 4 1.3 MARKEDSFØRING

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Sådan passer du heste

Sådan passer du heste Sådan passer du heste 1 Pjecen fortæller, hvordan du giver din hest den bedste pasning og pleje 10 gode råd Vær kritisk, når du vælger opstaldningssted, og tænk primært på din hests behov Sørg for, at

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere