Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol"

Transkript

1 Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen Tel:

2 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der kan støtte os Hjælp til forberedelsen Eksempler på konkrete virkemidler Åbninger Læring gennem aktivitet Spørgeteknik Styring og intervention Håndtering af modstand Refleksion Afrundingen

3 Wikipedia om begrebet facilitering Facilitering omfatter evnen til at skabe øget dynamik, ejerskab og resultater i grupper. Organisationsteori såvel som virksomheder anvender i stigende grad begrebet facilitering til at sikre effektivt procesdesign i forbindelse med afholdelse af møder og workshops" Ved hjælp af en række kreative værktøjer og teknikker fungerer en facilitator som katalysator for arbejdsgrupper af variable størrelser, der vil opleve betydelig forbedrede resultater i form af bl.a. øget engagement og effektivitet"

4 Hvad kendetegner en god proces? " " " " " " " " " "

5 Designskabelon for processer Introduktion Formål, baggrund, program, arbejdsform, roller Præsentationsrunde Hvem er vi Rammer Forventningsafstemning og spilleregler Opgaven / undervisningen Selve undervisningen / det, vi skal lave i processen Vi arbejder Konklusion / refleksion Evt. præsentation, diskussion Næste etaper Outro: Aftaler, ansvar og roller

6 Tolv faktorer, der styrker transfer af læring - Hvis deltageren ser træningen som hjælp ift et erkendt behov for at kunne handle mere kvalificeret - Hvis der formuleres klare mål for læringen - Hvis den, der lærer, tror på, at han kan anvende det, han lærer - Hvis deltageren mestrer det, han lærer - Hvis der er identiske elementer mellem undervisning og arbejdsplads - Hvis deltagerne reflekterer over læringen ift forskellige anvendelsesmuligheder - Hvis undervisningen indeholder øvelser i transfer - Hvis underviseren udstråler troværdighed og autoritet - Hvis arbejdspladsen er gearet til at kompetencen kan anvendes - Hvis medarbejdere og ledelse skaber et transfermiljø - Hvis der følges op på kompetenceudviklingen - Hvis medarbejderen oplever en fordel ved at anvende det, der er lært - Fra Transfer i VEU af Bjarne Wahlgren: Publikationer/Transfer_i_VEU.pdf

7 Før - under - efter Hvad kan igangsæ,es inden? Hvad fylder vi i selve seancen? Hvilke dialoger understø,er e5er?

8 Opbygning i tre trin - øger chancen for at få deltagerne med Mobilisering At gøre emnet relevant for deltagerne Hvorfor er det vigtigt? Indhold Oplæg og centrale pointer Afrunding Hvordan kan og vil jeg bruge det, vi har talt om

9 Iscenesættelsens 5 trin 3. Rammer og stemning Hvad kan understøtte? 4. Procesdesign Hvordan bygger jeg det op? 1. Opgaven Formål og udbytte 5. Metode Hvad gør jeg konkret - drejebogen 2. Mennesker Hvad kendetegner dem?

10 Dig og de andre ser I det samme? eller

11 Det dobbelte bogholderi Nu Fremtid Negativt Positivt Negativt Positivt

12 Iscenesættelse og facilitering nogle gode råd Vær godt forberedt agenda, formål, proces og tidsplan Sæt scenen spilleregler, formål, tidsplan og ønsket slutprodukt Gennemgå arbejdsmetode Vær bevidst om hvornår du selv fylder og hvornår gruppen skal fylde Fokus på processen og mindre på produkt Giv deltagerne plads skab ejerskab gennem involvering Fokus på energien til mødet få folk op af stolene Giv plads til alle vær opmærksom på folks forskelligheder Lav altid en drejebog

13 Voksne lærer gennem aktivitet Vi skal have lyst og føle et behov for at lære Læringen skal kædes sammen med tidligere, nuværende eller fremtidige oplevelser Vi skal øve det, vi har lært Vi skal være aktive og medinddraget Læringsmiljøet skal være uformelt men trygt og anerkendende

14 Sørg for vekselvirkning Du fylder Deltagerne fylder Tid

15 Indtag scenen og styr processen Stil spørgsmål spørgsmål = indflydelse Afbryd Hold fokus på de emner, I har oppe Udhold pauser og rum følelser Tydeliggør rammer: Hold tiden Sørg altid for at være et skridt foran Vær dig selv

16 Nyttigt at vide om tid i processer Du skal vinde deltagernes tillid og mentale tilkobling indenfor de første 15 minutter Mindst én regulær pause (mindst 15 min.) hver 90. min. Bid programmets punkter op i 20 min. blokke f.eks. 20 min. intro, 20 min. gruppearbejde, 20 min. plenum. Mere kan hverken krop eller hjerne kapere, før der er behov for afveksling Tidspunkter med klassisk dalende energi: 10:30, 13:30 og 15:30 Hold tiden! Hvis I starter om 5 minutter, så er det om 5 minutter. Gruppenormer etableres hurtigt, så hvis deltagerne oplever, at pausen er 5 minutter længere end annonceret 2 gange, så Omvendt er lidt skraphed i starten godt investeret Styr din fornemmelse for tid! I større grupper tager det minimum 40 sekunder, fra du stiller et spørgsmål, til hele holdt har nået at danne sig en mening og kan svare/stille spørgsmål Man kan hurtigt blive rastløs og have en fornemmelse af, at tiden løber, så hav ur på og skriv ned, hvornår I går i gang igen, så du kan følge med

17 Åbne spørgsmål gør det muligt for deltagerne at reflektere og koble til egen hverdag Nogle få eksempler: - Hvem tror du bliver sværest at snakke med? - Hvad forestiller du dig om samtalen? - Hvordan kan vi styrke forbindelsesleddene i vores tværgående arbejde? - Hvordan får vi det til at passe ind i hverdagen? - Hvordan kan vi lære af hinandens erfaringer? - Hvad kan være en risiko for os?

18 1 Typer af processpørgsmål Type Direkte opklaring Formål Udfordring eller opklaring Du er ikke sikker på, at det der bliver sagt er rigtigt, eller du har brug for yderligere forklaring Eksempel Hvorfor er det nødvendigt? Hvad forårsager det? Hvad mener du? Indirekte opklaring Opklaring Yderligere forklaring, specielt anvendelig ved mindre sikre deltagere Er grunden til, at det er vigtigt, at? Omdirigering Playback Tilbage på sporet Pointen er ikke relevant for den aktuelle diskussion Forsikring Gør deltageren sikker på, at du har hørt og forstået pointen Det er en god pointe. Kan vi sætte den på emne listen/parkeringspladsen? Det lyder som om det du siger er det rigtigt? Ledende spørgsmål Aktiverende/tempospørgsmål Leder hen på andre tankebaner Du vil guide gruppen hen imod andre løsninger Få ideerne til at flyde Gruppen er gået i stå og har brug for at blive aktiveret Er der løsninger inden for feltet? Hvilke alternativer er der? Hvad ellers? Heppende spørgsmål Spørgsmål, der får ideer til at flyde Giv anerkendelse og få deres opbakning Gruppen skal varmes op eller holdes vågen Giv en mulig løsning En potentiel anvendelig løsning er blevet overset Det her er virkeligt vigtigt, er det ikke? Hvad med? Hvad ville fordelene være? Og ulemperne?

19 En metode: Negativ brainstorm Eksempel på negativ brainstorm Hvordan sikrer vi, at ingen læser vores bog? Hvordan får vi folk til at læse vores bog? Skriver med usynligt blæk Tekst = én lang ordflom Smør bogen ind i mudder Selvlysende tekst, så den kan læses om natten Korte tekster, flotte billeder. Kontakt duftekspert. Giv bogen kreativitetsfremmende duft? Baggrund I den vestlige verdens skolegang bliver vi trænet i at tænke kritisk. Det er derfor mange af os har så svært ved at være kreative. Sjovt nok er vi dog bedre til at få dårlige idéer end gode

20 En metode: Hvad ville Anders And eller Madonna gøre i dit sted? Teknik Ved at tage en anden maske på, kan vi frigøre os fra nogle af vores naturlige begrænsninger. Vi kan bruge kendte personer til at se tingene fra en ny vinkel. Vi smider masken ved at tage maske på

21 En metode: Ryd forsiden Facts Hjerneforskere har erfaret, at visualiseringsteknik kan være med til at bygge bro mellem de elektriske baner i hjernen og dermed give hjernen erfaring og tryghed med udførelse af noget, den aldrig har gjort før. Ved tankens magt kan man få ting til at lykkes. Eget bjerg ud til Middelhavet? Teknik Forestil dig, at dit projekt er nået, og at det er hovedhistorien på forsiden af Børsen om 6 måneder. Skriv historien ud på avisen og brug det til at motivere dig selv og dit team, eller brug det til at sælge din idé til andre. Klip og klistr

22 En metode: Sæt en masse tomme kort på væggen Teknik Lav en væg fyldt med papirer i forskellig størrelse. Alle skal samtidig skrive idéer på papirerne, og først når alle papirer er udfyldt, stopper I. Lad det hele foregå uden snak, men måske til musik

23 Hvis du vil bruge videndeling - Videndeling er det, man gør, når man systematisk fortæller en eller flere andre om sin opbyggede erfaring - Det er også det, der sker, når man lytter til den andens erfaring og finder ud af, hvordan man kan overføre elementer til sin egen dagligdag - Videndeling sker også, når man snakker sammen om præcis den overførsel og har fokus på konteksten - Erfaringen er aldrig løsrevet fra en kontekst, så konteksten skal synliggøres: Hvad gjorde jeg i hvilken sammenhæng, og hvorfor var det klogt/dumt/smart lige det? - Hvilke overvejelser gjorde jeg mig i situationen og efter?

24 En videndelingsmetode Rettet mod en gruppe på 3-4 personer, der deler arbejdsopgaver/interesser 1. Fokuspersonen (FP) fortæller hvilken viden, han vil dele, og hvad meningen er med det. Fortæl om Omstændigheder, overvejelser, tvivl, mellemregninger, reaktioner og resultater De andre lytter opmærksomt, tager noter og stiller uddybende spørgsmål 2. De lyttende fortæller nu hver 3-5 minutter om, hvad der interesserede dem mest i FPs historie Hvilke udfordringer står de aktuelt selv med, hvor FPs erfaringer, viden og læring kunne bruges? 3. Alle taler sammen om, hvordan FPs erfaringer kan bruges i nye sammenhænge Er der flere fordele end ulemper ved at udnytte det, vi har talt om i forbindelse med andre opgaver? Skriv gerne ned, hvad fordelene helt konkret kunne være kan der spares ressourcer? Bedre kvalitet? De beslutter sammen, om fordelene er så store, at det er noget, de skal gå videre med efterfølgende

25 En metode: Opgave Hvilken læring kan vi drage af den øvelse, vi lige har lavet?

26 En metode: Personlig refleksion - Hvad er de vigtigste handlinger, du kan gøre for at understøtte vores opsporende arbejde herfra? - Hvad er det første du gør? - Hvornår gør du det? - Hvem skal du dele dine erfaringer med?

27 En metode: Byggesten til den videre proces - Hvilke idéer har I lige nu til at planlægge og gennemføre jeres egne uddannelsesforløb? - Lav minimum 5 konkrete råd og forslag på papkort Vær så konkrete og præcise som muligt

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin O M

Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin O M Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin T D A O M K E R I Indhold En dilemmaøvelse til at gennemføre demokratiske beslutningsprocesser i grupper. Metoden henvender sig til

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere