Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00"

Transkript

1 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side side side 14 side 15 side side side side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl

2 akta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: ormand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for G Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for G Sundbyvang Vand og kloak Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for G Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds G Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for G Søndervang Vedtægter Michael Christensen Valgt i 2013 for G Danas Park Snerydning & redaktionsudvalg Bydelsudpegede medlemmer: Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Leif Pedersen Valgt i 2013 for G Søndervang Valgte revisorer: 1. Per Rahbek Valgt i 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for G Søndre Hanssted Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for G Søndervang Har din bestyrelse en forsikring? Medlemsforeninger, der er omfattet af Grunderen.dk s kollektive bestyrelses- og erhvervs-ansvarsforsikring til 975 kr. årligt, er på listen herunder mærket med. Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. orsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Michael Christensen. orside: Illustration af Erik Honoré (Gammel villa på Mariendalsvej 17) Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvart. Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne redenshøj G Lykkehøj G Møllely G Odin G Strandengen G Sundbyvang G Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal G Vestre Solvang G 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej G Utterslevhøj G Ankeret G Bjørnsonsvej/Strindbergsvej rilands Allé G Dæmningen G Gl. Østengaard G Hestehaven G Højmark G Kløverbladet G Lyset G Nordre Hanssted G Nybovej G Ny Østergaard Villaby G Strandlyst G Søholm G Søholm Park G Søndervang G Søndre Hanssted G Trekantens Vejlaug Ulriksdal G Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggef. Vigerslev Haveforstad G Boeslunde G Brønshøjgårds Haveby G Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård G Brønshøj Præstegårdsø Danas Park G Enighedens Vejlaug rederikssundsvej 333 E Godthaab G Holcks Plads Husum Haveby G Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby G Lille Husum G Solhøj G Søgaard G Vejforeningen af 11/ Bakke Allé G Bakkedal G Damhussøen G, ossgården G rederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien G Katrinedal G Kildeåens Haveby G Kirkestiens Villakvarter G Kæragervej G Langkærvej/Ledagersti G Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 G Ofea Plads G Slotsherrens Bro G Thorupgårdens Haveby G Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby G Vanløse Ny Villakvarter G Vanløse Stationsby G Aabakken G 2

3 Repræsentantskabsmøde 2014 Tirsdag den 11. marts kl hos Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5 i Panopticonbygningen. Indgang fra Banegårdspladsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab Rettidigt indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag 5. Bestyrelsens budgetforslag for 2015 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 6. Valg til bestyrelse m.m. a. Kasserer b. 3 bestyrelsesmedlemmer c. 3 bestyrelsessuppleanter d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant 7. Eventuelt Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest mandag d. 3. marts til Din tilmelding er ikke bindende, men nødvendig af hensyn til forplejningen. Program: Kl Reræsentantskabsmøde Kl. ca inviterer Arbejdernes Landsbank på spisning Arrangementet tilbydes afsluttet med et besøg i bankens museum Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2014 vælges for en periode på 2 år Pkt. a Kasserer Poul Hounsgaard Grf. Sundbyvang 2300 S. Modtager genvalg Pkt. b 1. Bestyrelsesmedlem: Hanne Skovsgaard Grf. Bjønsonsvej/Strindbergsvej 2500 Valby Modtager Genvalg 2. Bestyrelsesmedlem Jørn Palm Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 3. Bestyrelsesmedlem Vakant Pkt. c 1. Suppleant Leif Pedersen Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 2. Suppleant Vakant 3. Suppleant Vakant Pkt. d 1. revisor Per Rahbek Valby og Omegns Byggeforening 2500 Valby Modtager genvalg Revisorsuppleant Jens Kolind Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 3

4 4

5 5

6 6

7 lnvitation Kursusprogram Grundejeren.dk og Arbejdernes Landsbank afholder grundkursus i foreningsregnskab Tirsdag den 8. april 2014, kl ca på Vanløse Kulturstation i Heerup salen Deltagelse er gratis. Du skal blot medbringe en regnemaskine. Vi inviterer på lidt at spise og drikke i forbindelse med kurset. Tilmelding Hvis du skulle have lyst til at deltage i vores kursus, kan du tilmelde dig på Tilmelding senest den 2. april Præsentation - Begreber - Dobbelt bogholderi - Bogføring - Afstemning - Beholdningsopgørelse - Driftsregnskab - Status/formueopgørelse - ejlfinding - Årsregnskabet - oreningsservice - Inventarliste - Budget - Rettesnor for revisor - Gode regler - Evaluering

8 Over 1 million kr. retur til private fællesveje Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2010 opkrævet for stort administrationsgebyr i forbindelse med vejrenovering ved påbud. Det er ulovligt ifølge Vejdirektoratet. Kr tilbage til Brønshøj Kirkevej Teknik- og Miljøudvalget har orienteret politikerne på rådhuset om, at en række grundejere på private fællesveje har betalt for meget, da kommunen udstedte påbud om, at vejene sættes i stand. Københavns Kommune har taget for mange penge i administrationsgebyr, hvilket er kommet frem, efter at beboere på Brønshøj Kirkevej har klaget over regningen til Vejdirektoratet. Jakob Hougaard, som er valgt i Vanløse og sidder i Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokraterne, udtaler: - Denne sag viser, at det kan være en god idé at klage, hvis det ser forkert ud. Da klagen har principiel karakter og derfor også betyder, at andre grundejere skal have penge tilbage. Det er især grundejere i Vanløse, som kan se frem til en efterbetaling, som i alt beløber sig til lidt over 1 mio. kr. i alt. Som ejer af en privat fællesvej har grundejerforeningen ansvaret for at vedligeholde vejen, f.eks. hvis der kommer huller i asfalten. Men kommunen er forpligtet til at udføre arbejdet på grundejernes regning, hvis kommunen vurderer, at forholdene ikke er i orden. Jakob Hougaard: - Kommunen har opkrævet et større administrationstillæg, end der er mulighed for i lovgivningen. ejlen er begået af kommunens egen entreprenørafdeling, som ikke længere løser denne form for vedligeholdelsesopgaver. Derfor vil opgaven fremover blive udbudt til private entreprenører, og det er jeg tilfreds med. Under alle omstændigheder bør man i grundejerforeningerne indhente alternative bud, så man er sikker på, at prisen holdes nede. Kilde: Vanløsebladet/din by Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om afgørelse fra Vejdirektoratet om Brønshøj Kirkevej Vejdirektoratet har den 30. oktober 2013 truffet afgørelse i en klagesag indbragt af grundejerne på Brønshøj Kirkevej i forbindelse med en påbudt istandsættelse af vejen, der har status af privat fællesvej. Grundejerne har klaget over en række forhold, herunder over forvaltningens opkrævning af et tillæg på 20 % på en underentreprenørfaktura til dækning af kommunens omkostninger i forbindelse af brug af underentreprenører. orvaltningen traf tidligere afgørelse om, at grundejerne skulle betale tillægget i forbindelse med en påbudt samlet istandsættelse af Brønshøj Kirkevej, hvor kommunens egen entreprenørafdeling gennemførte hovedparten af arbejderne, men antog underentreprenører til en mindre del af arbejdet. Dette tillæg var praksis i 2010 og har efter kommunes opfattelse og argumentation over for Vejdirektoratet hjemmel i kommunalfuldmagtens bestemmelser om, at kommunen ikke må yde tilskud til grundejernes vedligehold af deres private fællesveje. På trods af kommunens argumentation blev dette sidste element i klagesagen kendt ulovligt af Vejdirektoratet med henvisning til speciallovgivningens bestemmelse om et maximalt tillæg på 9 % til administration. orvaltningen har på grund af klagesagen ikke fremsendt fakturaer til grundejerne på Brønshøj Kirkevej, men afventet Vejdirektoratets afgørelse i sagen. 8

9 orvaltningen har underrettet grundejerne på Brønshøj Kirkevej om Vejdirektoratets afgørelse og om, at det omhandlede tillæg vil udgå af slutfakturaen. orvaltningen vil som konsekvens af Vejdirektorats afgørelse på denne sag tabe en forventet udgiftsdækning på excl. moms kr. Løs belægning? Konsekvensen for andre sager: orvaltningen tillægger Vejdirektoratets afgørelse principiel betydning og har undersøgt samtlige tilsvarende sager i de sidste 5 år. Som konsekvens af forvaltningens usikkerhed i forhold til, om den fortsat kunne opkræve de 20 % til administration, og som konsekvens af bestemmelserne om dokumentation for udgifter og konkurrenceudsættelse i den nye lov om private fællesveje, omlagde forvaltningen i 2010 sin praksis. Herved ophørte forvaltningens opkrævning af omkostningstillægget til dækning af udgifter i forbindelse med indlejning af underentreprenører. Primo 2013 ophørte kommunens entreprenørafdeling med at udføre denne type opgaver, som i stedet blev udliciteret til en privat entreprenør, der indregner alle omkostninger ved arbejdets fysiske udførelse. Det betyder, at det kun er et begrænset antal sager, der inden for de sidste fem år er gennemført af kommunens egen entreprenørafdeling med bistand af nødvendige underentreprenører. Omfanget af brugen af underentreprenører for disse sager er kortlagt, så forvaltningen kan påbegynde forberedelsen af den nødvendige tilbagebetaling. Den samlede tilbagebetaling forventes at blive ca. 1 mio. kr. ekskl. moms. Den gennemføres i 2013 og primo 2014 og dækkes af forvaltningens driftsbudget. Alle de berørte grundejere, som forvaltningen har opkrævet det ulovlige beløb af, vil få deres penge retur primo Alle de sager hvor kommunen skal tilbagebetale: Beløb incl. moms. 1. Bogholder Allé - 33 ejere kr. 2. Bogtrykkervej - 3 ejere kr. 3. Bryggervangen - 7 ejere kr. 4. Brønshøj Kirkevej - 53 ejere kr. 5. Drejervej 20 ejere kr. 6. Harrestrupvang - 6 ejere kr. 7. Hellebækgade - 5 ejere kr. 8. K. M. Klausens Gade - 7 ejere kr. 9. Kilngseyvej - 29 ejere kr. 10. Louis Pios Gade - 7 ejere kr. 11. Morsøvej - 46 ejere kr. 12. Næsbyholmvej - 21 ejere kr. 13. Prinsesse Chr. Vej - 3 ejere kr. 14. Skjulhøj Allé - 60 ejere kr. 15. Ulrik Birchs Allé - 32 ejere kr. 16. Vanløse Allé - 7 ejere kr. I alt 16 veje med i alt 339 ejere/administratorer skal have kr. incl. moms tilbage. /Niels Tørsløv Centerchef Det har været lidt af en kamp for Brønshøj Kirkevejs Vejlaug med den påbudte vejrenovering. Det fremgik ikke tydeligt, at der på fakturaen var lagt et administrationsgebyr på 20% i stedet for de 9%, man ifølge lovgivningen må tage. Det kom først frem da man bad om aktindsigt i regnskabet. Men de har så sandelig andre problemer at slås med i forbindelse med vejrenoveringen i De har klaget til Teknik- og Miljøforvaltningen over, at asfalten slipper og slår revner på kryds og tværs. Et konsulentfirma har udarbejdet en rapport på det af kommunen udførtet arbejde, der bestemt ikke får topkarakter. orvaltningens svar til grundejerne på Brønshøj Kirkevej er - angående løs asfalt og revnedannelser - at deres asfaltbelægning ikke fejler noget. De mener problemerne skyldes, at vejens gamle belægning ikke har ordentligt fat i vejkassen. Dette argument lyder mildest talt uhyggeligt. Kommunen er jo forpligtet til ved påbud at finde den bedste og billigste løsning. Hvordan kan man dog finde på at lægge ny belægning på en gammel belægning, der ikke binder til vejkassen, uden først at fræse vejen op. Det er muligt, det var den billigste løsning på den korte bane, men på den lange bane påfører man jo grundejerne udgifter til endnu en renovering før tid. De får måske ligefrem et nyt påbud på et tidspunkt, når det gamle slidlag slipper helt. De grundejere, som selv sørger for renoveringen af vejene med private entreprenører, bruger naturligvis den nødvendige rådgivning for netop at undgå den slags situationer. Derfor har man på Brønshøj Kirkevej været trygge ved kommunens renovering, da de jo om nogen kender kravene til en optimal renovering. Det virker helt absurd, hvis man kan slippe af sted med en for grundejerne så ringe løsning. Brønshøj Kirkevej har nu delagtiggjort grundejeren.dk i materialet, der vil se på mulighederne for, at Vejlaugets grundejere kan komme videre. 9

10 Lokaludvalgene vælger medlemmer primo marts! En del grundejere stiller op i både Valby og Vanløse Lokaludvalg for at få indflydelse på bydelenes udvikling i de næste 4 år. Vi kender til kandidaterne i 2 lokaludvalg. I Valby Lokaludvalg opstiller følgende: 1. Hanne Skovsgaard, formand for grf. Bjørnsonsvej/Strindbergsvej og bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk, stiller op som medlem. 2. Uffe Jacobsen, formand for Vigerslev Haveforstad, stiller op som suppleant. I Vanløse Lokaludvalg opstiller følgende: 1. Steen Lorenzen, formand for grf. Vanløse Stationsby, bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk og i Vanløse Grundejersammenslutning, genopstiller som medlem. De foreninger og vejlaug m.m., der er tilmeldt valgmødet i lokaludvalget, hvad enten man opstiller en kandidat eller blot deltager i afstemningen, kan nu få en grundejer valgt ind. Eneste krav til opstilling eller valgdeltagelse er, 1. at du repræsenterer en forening, som er aktiv i lokalområdet 2. at foreningen har et sæt vedtægter 3. at foreningen kan præstere et referat fra sidste bestyrelsesmøde eller generalforsamling 2. Erik Honoré, formand for grf. Katrinedal. Sekretariatsleder i Grundejeren.dk og formand for Vanløse Grundejersammenslutning, genopstiller som medlem. 3. Jan Mørch, formand for grf. Aadal, bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning og nuværende suppleant, stiller op som medlem. 4. Peter Haahr, formand for grf. Kæragervej og bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning og allerede akiv i lokaludvalgets arbejdsgrupper, opstiller som medlem. Der er 12 lokaludvalg i Københavns 10 bydele Amager Lokaludvalg Øst Amager Lokaludvalg Vest Brønshøj-Husum Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Christianshavn Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg iwww.indrebylokaludvalg.kk.dk Kgs. Enghave Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Brønshøj-Husum Bispebjerg Østerbro Vanløse Valby Kgs. Enghave Nørrebro Vesterbro Indre by Christianshavn Amager Vest Amager Øst 10

11 DEN STILLE ALARM-REVOLUTION ANNONCE Dansk opfindelse har sat en effektiv stopper for indbrud Der er en stille revolution på vej inden for overfalds- og indbrudssikring af hjem. Alarmsystemet er opfundet af en dansker, bygger på aktivt at tilkalde nabohjælp fremfor de traditionelle alarmsystemer, der kun kalder en alarmcentral. Siden systemet som består af en boks med display, en række sensorer og fjernbetjeningsenhed - blev introduceret på markedet herhjemme i 2012, har boligforeninger i 10 byer landet over taget det til sig. Og siden har ikke en eneste bolig i disse områder været udsat for indbrud eller indbrudsforsøg. TV2 Lorry bragte 19. januar et indslag om det nye alarmsystem, Næralarm. Indslaget beretter om en boligforening i Sengeløse, der fik installeret Næralarm i Her oplevede man inden samarbejdet med Næralarm ca. 40 indbrud om året. Siden alarmsystemet blev sat op i 51 boliger i området, har der ikke været et eneste indbrud. Efter indslaget i Lorry har Næralarm fået henvendelser fra omkring 30 boligforeninger og grundejerforeninger på Sjælland. Næralarm er i dag installeret i boligområder i Lyngby, Bagsværd, Hvidovre, Vallensbæk, Havdrup, Albertslund, Hellerup, Greve og Sengeløse på Sjælland samt Randbøl i Jylland. Ingen af hjemmene i disse boligområder har haft indbrud, efter at samarbejdet med Næralarm blev indledt. Næralarm effektiv nabohjælp, der fungerer Selvom man har aftalt at se efter naboens hus juleaften, er det nok de færreste som tager en runde hver halve time hele aftenen igennem Næralarm bygger på 100 procent gensidig nabohjælp. Hele grundidéen med Næralarm er, at man organiserer nabolaget i et eller flere netværk og hjælper hinanden både når man er hjemme, og når man forlader sit hjem. Med Næralarms system bliver op til 20 husstande i et lokalområde forbundet indbyrdes via bokse, der benytter sine egne radiokanaler. Når en alarm bliver aktiveret hvad enten det gælder et nødkald eller et indbrud vil alle i netværket kunne se det med det samme på deres boks. Det vil tydeligt fremgå af displayet med navn, adresse og telefonnummer, hos hvem alarmen er blevet aktiveret, og hvilken type alarm, der er tale om (nødkald eller indbrud). Ligeledes vil en akustisk lyd gå i gang. Alle ved, hvem de er i netværk med, og der er på forhånd givet nøje instruktioner om, hvad der skal gøres, hvis en alarm aktiveres. Normalt vil aftalen være, at man går til det alarmerede hus/lejlighed, hvor man observerer og alarmerer politiet. Man skal ikke lege politi Idéen bag Næralarm er ikke, at man som nabo skal forsøge at pågribe en indbrudstyv. Hvis en alarm lyder, bevæger man sig frem til huset, observerer og ringer til politiet. Alle ved, hvem de er i netværk med, og der er på forhånd aftalt nogle klare regler for, hvordan man reagerer i tilfælde af alarm. Hvordan virker det? Systemet fungerer ved hjælp af sin egen radioteknologi. Man er altså hverken afhængig af telefonlinjer, internet eller mobiltelefoni det eneste, der skal bruges, er strøm! Systemet er meget brugervenligt. Når først det er installeret, skal man blot bruge sin fjernbetjening til til og frakobling. Et effektivt alarmsystem er præventivt Ingen forbryder er interesseret i at blive set før, under eller efter en forbrydelse Hvis man har ugerninger på sinde, er et område forbundet med Næralarms system ikke attraktivt at træde ind i. Med tydelig skiltning ind til området kan man informere om, at man nu bevæger sig ind i et område beskyttet af Næralarm. NÆRALARM også et nødkaldssystem Systemet indeholder også en nødkalds-funktion. Det er derfor muligt at tilkalde hurtig hjælp fra naboerne i tilfælde af et ildebefindende, hjerteproblemer, brand, tricktyve, hjemmerøvere eller andre nødsituationer i hjemmet. Et alarmstystem for alle Mange kan godt blive skræmt af teknik. Under hele udviklingen er der blevet lagt stor vægt på enkelthed og brugervenlighed. Da Næralarm kun er afhængig af strøm, kan alle aldersgrupper - uanset teknisk viden eller adgang hertil - være med. Næralarm er et helt igennem dansk produkt. Det er både udviklet og produceret i Danmark. På kan man se indslaget fra TV2 Lorry samt andre artikler, tekniske informationer, priser mv. Yderligere information: Næralarm ApS Støjer man lidt eller lyser gennem vinduet med en lygte, vil tyven hurtigt fornemme, at han er opdaget, og forlade huset hurtigst muligt. Dermed forhindrer man, at tyven får tid til at gennemrode hele boligen, og sikrer kortest mulig tid til at få fjernet værdier. Og man opnår formentlig, at tyven aldrig igen vender tilbage til det pågældende nabolag! Eksisterende Næralarmnetværk i Hvidovre Næralarm ApS - Poppelgårdvej Søborg - Denmark - Telefon: Website: - CVR-nr

12 Nedsivning af regn i villahaver 1. Allerede ved udgravning til faskinerne var det tydeligt, at leren var tæt på terræn. Det startede med skybruddet d. 2. juli efterfulgt af en heftig debat over ligusterhækkene. I dag er der etableret fire store forsøgsfaskiner i et tæt samarbejde med Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune, HOOR, Ecocon Miljø og Teknologisk Institut. De mange ødelæggende oversvømmelser efter skybruddet d. 2. juli 2011 fik hurtigt Grundejeren.dk til at arrangere en række borgermøder, hvor skybruddet blev diskuteret. Ud fra diskussionerne var det klart, at mange villaejere var i tvivl om, hvad de selv kunne gøre. Men de ville i hvert tilfælde ikke vente på næste skybrud, før de gjorde noget. Grundejeren.dk besluttede derfor at igangsætte en række forsøgs- og demonstrationsprojekter ved Bangsbo Plads i Vanløse, der var hårdt ramt af oversvømmelserne, så der kunne opnås praktisk erfaring med faskiner på lerjord. Det startede med, at Arbejdernes Landsbank, Grundejeren.dk og Vanløse Lokaludvalg gav støtte til en infoaften og nogle forsøgsboringer omkring Bangsbo Plads. Derefter gik det hurtigt. Via et blomstrende samarbejde mellem sekretariatsleder for Grundejeren.dk Erik Honoré og den lokale civilingeniør Kåre Press-Kristensen, har projektet i dag udviklet sig til et spændende innovationsprojekt med fire skybrudssikre forsøgsfaskiner til nedsivning af regnvand under græsplæner i private haver. I projektgruppen deltager både Københavns Kommune, Vanløse Lokaludvalg, HOOR, Ecocon Miljø og Teknologisk Institut. Selve forsøgsfaskinerne blev etableret af Ecocon Miljø i tæt samarbejde med Nyrup Plast, NORRECCO og Zacho-Lind. Projektet er finansieret af Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen. Projektet har tre hovedformål. or det første at afklare, hvor hurtigt vand nedsiver på bydelens meget lerede jorder, da dette har stor betydning for dimensionering af skybrudssikre faskiner. or det andet at finde ud af, om nedsivning af et vandvolumen fra et skybrud giver lokale grundvandsstigninger omkring faskinen, der kan udgøre et problem i forhold til kældre og fundamenter. or det tredje at dokumentere, om zinktagrender, tagpaptage og bakterier fra fugleklatter i tagvandet kan udgøre et miljøproblem ved nedsivning af tagvand. Projektresultaterne ligger klar i foråret. Derefter er det håbet, at projektet kan fortsætte, så der kan opnås langtidserfaringer fra forsøgene, og så der kan laves yderligere forsøg f.eks. med nedsivning af pesticider i tagrens. Der er samtidig drøftelser om at udføre forsøg med fælles nedsivning i skellet mellem matrikler og i et stort parkområde ved Bangsbo Plads. 12

13 Borgermøde om nedsivning D. 27. marts kl præsenteres resultaterne fra forsøgsprojektet ved Bangsbo Plads i Vanløse på et borgermøde i Vanløse Kulturhus. Ud over lokal nedsivning af regnvand i villahaver sætter mødet fokus på muligheder for genbrug af regnvand til toiletskyl og maskinvask i husholdningen. Endelig afrundes med en workshop, hvor deltagerne selv lærer at dimensionere skybrudssikre anlæg til lokal nedsivning af deres regnvand. Workshoppen er støttet af Miljøstyrelsen og Vanløse Lokaludvalg. Tilmelding er ønskelig af hensyn til bestilling af forplejning. Tilmelding til: Kommunen gør noget Straks efter skybruddet igangsatte Københavns Kommune et omfattende arbejde med en skybrudsplan, så kommunen kan skybrudssikres. Planen bliver gennemført over de næste 10 års tid i tæt samarbejde med både HOOR og grundejerne. Af planen fremgår imidlertid klart, at kommunen ikke kan klare opgaven alene. Som grundejere er vi nødt til at hjælpe, da vi også har et ansvar for, at vores regnvand fra taget ikke havner i naboens kælder eller oversvømmer haver og veje. Til debatarrangementer er ofte blevet fremført, at det er kommunens og kloakforsyningens problem, så det må de selv klare og betale. Der er ingen tvivl om, at kommunen og kloakforsyningen kan og skal løse en del af problemet det fremgår af skybrudsplanen, men regningen havner i alle tilfælde hos borgerne. Det er sikkert og vist. Derfor skal vi som grundejere gå aktivt ind i samarbejdet med forsyningen og kommunen og derved sikre omkostningseffektive løsninger. 2. Nedløbsrør fra huset sluttets til faskinerne. 3. ør indløbet til faskinen skal tagvandet igennem et sandfang, der fjerner sand, blade m.v. Efterlysning til nye forsøg Erfaringerne med etablering af skybrudssikre faskiner fra Vanløse har tydelig vist, at skybrudssikre faskiner er den usynlige limousineløsning under græsplænen. Men desværre koster den også derefter. Derfor ønsker Grundejeren.dk nu at lave forsøg med overfladenedsivning via fordybninger i græsplænen, så det afklares, hvilke fordele og ulemper denne billige løsning har. Derfor søges nu forsøgshaver, hvor der er et naturligt terrænfald væk fra huset, en naturlig større fordybning i græsplænen, eller hvor vi kan få lov til at anlægge en større fordybning i græsplænen efter aftale med jer. Vi betaler projektet. Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, så kontakt Erik Honoré tlf eller Vi udvælger forsøgsarealerne efter først til mølle-princippet og ud fra en afvejning af, hvor let det er at etablere nedsivning på arealet. 4. Sandet udglattes under faskinebunden, så plastkasetterne kan stå lige. 5.askinedugen lægges hele vejen rundt om faskinen, så der ikke kommer jord i faskinen. 13

14 Dimensionering af faskiner Som første led i projektet ved Bangsbo Plads blev ringet rundt til en række kloakmestre, anlægsgartnere og entreprenører for at finde ud af, hvor stor en skybrudssikker faskine skulle være til 100 kvadratmeter tag, når der er svær lerjord. Svaret var 1-2 kubikmeter, en enkelt sagde 3-4 kubikmeter. Men dette er alt for småt. Ved et ordentligt skybrud (100-års regn) falder ca. 65 mm regn. 65 mm regn er det samme som 6,5 cm regn, der er det samme som 0,065 m regn. Ganges de 0,065 m regn på de 100 kvadratmeter tag fås 6,5 kubikmeter regnvand. askiner af plastkasetter har 95 % hulrum. Derved skal altså bruges knap 7 kubikmeter faskine til at rumme et skybrud. En faskine på 1-2 kubikmeter er fuld allerede efter et almindeligt kraftigt regnskyl på mm. Ligeledes nævnte kun få, at grundvandsstanden skal pejles før etablering af faskiner og ingen nævnte, at pejlingen skulle foretages i januar-februar, hvor grundvandsstanden står højest (tættest på terræn). Erfaringerne fra projektet i Vanløse viser derfor med al tydelighed, at man skal holde hovedet koldt, selv når man snakker dimensionering af faskiner med fagfolk. or en god ordens skyld skal nævnes, at kommunen arbejder med en dimensioneringsvejledning for faskiner, der kun kan holde til en 10-års regn. Vi valgte dog uden tøven at anlægge skybrudssikre faskiner i projektet ved Bangsbo Plads, dvs. 7 kubikmeter faskiner pr. 100 kvadratmeter tag. 6. askinekasetterne nedlægges som store legoklodser. Økonomi for faskiner En almindelig faskine, der kan klare en 10-års regn, koster kr. Tilbuddene fra kloakmestre viste, at de skybrudssikre faskiner ved Bangsbo Plads, der kan klare en 100-års regn, kunne etableres af kloakmestre for kr. Det koster altså ca kr mere at få anlagt en faskine, der kan klare en 100 års regn frem for én, der kun kan klare en 10-års regn. Det er derfor i langt de fleste tilfælde fornuftigt at få etableret en skybrudssikker faskine, hvis man alligevel går i gang. Hvem ville ikke betale kr mere for et tag, der kun bliver utæt en gang på 100 år, frem for et tag, der bliver utæt hvert tiende år. I Vanløse valgte Ecocon Miljø dog selv at stå for at etablere faskinerne, hvorved det lykkedes at etablere skybrudssikre faskiner for kr., dvs kr billigere end kloakmestrene. Det kunne gøres billigere end kloakmestrene, fordi Ecocon Miljø ikke skulle tjene på materialerne og kun hyrede kloakmestre og entreprenører ind efter behov. Vandhunden 7. askinen lukkes før tildækning. Derefter sås græs eller udlægges rullegræs. 14

15 Over 100 tilmeldte til radonundersøgelse Radon er kræftfremkaldende og udgør en særlig risiko, hvis husets nederste plan (f.eks. kælderen) anvendes til beboelse. I samarbejde med Det Økologiske Råd har Vanløse Grundejersammenslutning igangsat en stor radonundersøgelse i Vanløse finansieret af Vanløse Lokaludvalg. Radon måles ved hjælp af en lille måleboks på størrelse med en tændstikæske. Radon er en radioaktiv luftart, der trænger ind i vores boliger gennem utætheder i fundamentet. Radon er ansvarlig for halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. I København er de sidste 10 år fundet radon over den vejledende grænseværdi i lidt over hver tredje bolig (jf. målinger fra Dansk Radonanalyse). Alle nyere boliger opført fra 1998 bør være beskyttet af en radonmembran. Men det gælder ikke alle de ældre villaer i Vanløse, hvor der i stigende grad laves børneværelser i kælderen, hvor radon kan trænge ind gennem utætheder i fundamentet. En nyere undersøgelse viser dog, at også i nye boliger kan være problemer grundet sjusk med radonmembranen under byggeriet. Særlig i vinterhalvåret ses forhøjede radonkoncentrationer i indeluften. Særlig kritisk er høje koncentrationer i rum, hvor vi opholder os længe f.eks. soveværelser og stuer/opholdsrum. Vanløse Grundejersammenslutning er meget opmærksomme på problemet og har derfor igangsat et projekt for at få mere viden om radonindholdet i bydelens boliger. Som led i projektet måles radon i 23 boliger i Vanløse, og der laves en folder om radon i boliger og simple løsninger til at nedbringe radonindholdet. olderen og måleresultaterne præsenteres på et stort borgermøde i Vanløse Kulturstation d. 10. juni, hvor en af landets førende eksperter fra Statens Byggeforsknings Institut fortæller om, hvordan man kan reducere radonindholdet i boligen. Projektet finansieres af Vanløse Lokaludvalg og udføres af Vanløse Grundejersammenslutning i samarbejde med Det Økologiske Råd. Målingerne består i 2 små bokse på størrelse med en lille tændstikæske, der skal have lov til at ligge uforstyrret i et soveværelse eller opholdsrum fra februar til april, mens rummet bruges helt normalt. Efter at nyheden om målingerne var sluppet ud i Vanløse Bladet var der hurtigt over 100 familier, der havde henvendt sig for at få målt radonindholdet i deres boliger. Desværre kunne der som nævnt kun måles i 23 boliger. Men det bliver spændende at se målingerne, da lignende målinger viste, at radon var et stort og ukendt problem i nabobydelen Brønshøj. Borgermøde om radon Vanløse Kulturstation d. 10. juni 15

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

ecocon Projekt LAR sekretariat

ecocon Projekt LAR sekretariat ecocon Projekt LAR sekretariat Nedsivning af regnvand i villahaver Et samarbede mellem Grundejeren.dk og Ecocon støttet af: Jo flere vi er sammen... Opfordring t il grundejerne, om at finde fælles løsninger

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Dagsorden, jf. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n

F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 24 februar 2013 13 0 2 de ø m s b a k s rts t a n m a. t 6 n n e e s d ræ nsdag p e R ten O kitek by, r a s

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere