Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00"

Transkript

1 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side side side 14 side 15 side side side side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl

2 akta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: ormand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for G Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for G Sundbyvang Vand og kloak Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for G Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds G Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for G Søndervang Vedtægter Michael Christensen Valgt i 2013 for G Danas Park Snerydning & redaktionsudvalg Bydelsudpegede medlemmer: Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Leif Pedersen Valgt i 2013 for G Søndervang Valgte revisorer: 1. Per Rahbek Valgt i 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for G Søndre Hanssted Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for G Søndervang Har din bestyrelse en forsikring? Medlemsforeninger, der er omfattet af Grunderen.dk s kollektive bestyrelses- og erhvervs-ansvarsforsikring til 975 kr. årligt, er på listen herunder mærket med. Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. orsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Michael Christensen. orside: Illustration af Erik Honoré (Gammel villa på Mariendalsvej 17) Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvart. Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne redenshøj G Lykkehøj G Møllely G Odin G Strandengen G Sundbyvang G Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal G Vestre Solvang G 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej G Utterslevhøj G Ankeret G Bjørnsonsvej/Strindbergsvej rilands Allé G Dæmningen G Gl. Østengaard G Hestehaven G Højmark G Kløverbladet G Lyset G Nordre Hanssted G Nybovej G Ny Østergaard Villaby G Strandlyst G Søholm G Søholm Park G Søndervang G Søndre Hanssted G Trekantens Vejlaug Ulriksdal G Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggef. Vigerslev Haveforstad G Boeslunde G Brønshøjgårds Haveby G Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård G Brønshøj Præstegårdsø Danas Park G Enighedens Vejlaug rederikssundsvej 333 E Godthaab G Holcks Plads Husum Haveby G Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby G Lille Husum G Solhøj G Søgaard G Vejforeningen af 11/ Bakke Allé G Bakkedal G Damhussøen G, ossgården G rederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien G Katrinedal G Kildeåens Haveby G Kirkestiens Villakvarter G Kæragervej G Langkærvej/Ledagersti G Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 G Ofea Plads G Slotsherrens Bro G Thorupgårdens Haveby G Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby G Vanløse Ny Villakvarter G Vanløse Stationsby G Aabakken G 2

3 Repræsentantskabsmøde 2014 Tirsdag den 11. marts kl hos Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5 i Panopticonbygningen. Indgang fra Banegårdspladsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab Rettidigt indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag 5. Bestyrelsens budgetforslag for 2015 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 6. Valg til bestyrelse m.m. a. Kasserer b. 3 bestyrelsesmedlemmer c. 3 bestyrelsessuppleanter d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant 7. Eventuelt Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest mandag d. 3. marts til Din tilmelding er ikke bindende, men nødvendig af hensyn til forplejningen. Program: Kl Reræsentantskabsmøde Kl. ca inviterer Arbejdernes Landsbank på spisning Arrangementet tilbydes afsluttet med et besøg i bankens museum Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2014 vælges for en periode på 2 år Pkt. a Kasserer Poul Hounsgaard Grf. Sundbyvang 2300 S. Modtager genvalg Pkt. b 1. Bestyrelsesmedlem: Hanne Skovsgaard Grf. Bjønsonsvej/Strindbergsvej 2500 Valby Modtager Genvalg 2. Bestyrelsesmedlem Jørn Palm Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 3. Bestyrelsesmedlem Vakant Pkt. c 1. Suppleant Leif Pedersen Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 2. Suppleant Vakant 3. Suppleant Vakant Pkt. d 1. revisor Per Rahbek Valby og Omegns Byggeforening 2500 Valby Modtager genvalg Revisorsuppleant Jens Kolind Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 3

4 4

5 5

6 6

7 lnvitation Kursusprogram Grundejeren.dk og Arbejdernes Landsbank afholder grundkursus i foreningsregnskab Tirsdag den 8. april 2014, kl ca på Vanløse Kulturstation i Heerup salen Deltagelse er gratis. Du skal blot medbringe en regnemaskine. Vi inviterer på lidt at spise og drikke i forbindelse med kurset. Tilmelding Hvis du skulle have lyst til at deltage i vores kursus, kan du tilmelde dig på Tilmelding senest den 2. april Præsentation - Begreber - Dobbelt bogholderi - Bogføring - Afstemning - Beholdningsopgørelse - Driftsregnskab - Status/formueopgørelse - ejlfinding - Årsregnskabet - oreningsservice - Inventarliste - Budget - Rettesnor for revisor - Gode regler - Evaluering

8 Over 1 million kr. retur til private fællesveje Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2010 opkrævet for stort administrationsgebyr i forbindelse med vejrenovering ved påbud. Det er ulovligt ifølge Vejdirektoratet. Kr tilbage til Brønshøj Kirkevej Teknik- og Miljøudvalget har orienteret politikerne på rådhuset om, at en række grundejere på private fællesveje har betalt for meget, da kommunen udstedte påbud om, at vejene sættes i stand. Københavns Kommune har taget for mange penge i administrationsgebyr, hvilket er kommet frem, efter at beboere på Brønshøj Kirkevej har klaget over regningen til Vejdirektoratet. Jakob Hougaard, som er valgt i Vanløse og sidder i Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokraterne, udtaler: - Denne sag viser, at det kan være en god idé at klage, hvis det ser forkert ud. Da klagen har principiel karakter og derfor også betyder, at andre grundejere skal have penge tilbage. Det er især grundejere i Vanløse, som kan se frem til en efterbetaling, som i alt beløber sig til lidt over 1 mio. kr. i alt. Som ejer af en privat fællesvej har grundejerforeningen ansvaret for at vedligeholde vejen, f.eks. hvis der kommer huller i asfalten. Men kommunen er forpligtet til at udføre arbejdet på grundejernes regning, hvis kommunen vurderer, at forholdene ikke er i orden. Jakob Hougaard: - Kommunen har opkrævet et større administrationstillæg, end der er mulighed for i lovgivningen. ejlen er begået af kommunens egen entreprenørafdeling, som ikke længere løser denne form for vedligeholdelsesopgaver. Derfor vil opgaven fremover blive udbudt til private entreprenører, og det er jeg tilfreds med. Under alle omstændigheder bør man i grundejerforeningerne indhente alternative bud, så man er sikker på, at prisen holdes nede. Kilde: Vanløsebladet/din by Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om afgørelse fra Vejdirektoratet om Brønshøj Kirkevej Vejdirektoratet har den 30. oktober 2013 truffet afgørelse i en klagesag indbragt af grundejerne på Brønshøj Kirkevej i forbindelse med en påbudt istandsættelse af vejen, der har status af privat fællesvej. Grundejerne har klaget over en række forhold, herunder over forvaltningens opkrævning af et tillæg på 20 % på en underentreprenørfaktura til dækning af kommunens omkostninger i forbindelse af brug af underentreprenører. orvaltningen traf tidligere afgørelse om, at grundejerne skulle betale tillægget i forbindelse med en påbudt samlet istandsættelse af Brønshøj Kirkevej, hvor kommunens egen entreprenørafdeling gennemførte hovedparten af arbejderne, men antog underentreprenører til en mindre del af arbejdet. Dette tillæg var praksis i 2010 og har efter kommunes opfattelse og argumentation over for Vejdirektoratet hjemmel i kommunalfuldmagtens bestemmelser om, at kommunen ikke må yde tilskud til grundejernes vedligehold af deres private fællesveje. På trods af kommunens argumentation blev dette sidste element i klagesagen kendt ulovligt af Vejdirektoratet med henvisning til speciallovgivningens bestemmelse om et maximalt tillæg på 9 % til administration. orvaltningen har på grund af klagesagen ikke fremsendt fakturaer til grundejerne på Brønshøj Kirkevej, men afventet Vejdirektoratets afgørelse i sagen. 8

9 orvaltningen har underrettet grundejerne på Brønshøj Kirkevej om Vejdirektoratets afgørelse og om, at det omhandlede tillæg vil udgå af slutfakturaen. orvaltningen vil som konsekvens af Vejdirektorats afgørelse på denne sag tabe en forventet udgiftsdækning på excl. moms kr. Løs belægning? Konsekvensen for andre sager: orvaltningen tillægger Vejdirektoratets afgørelse principiel betydning og har undersøgt samtlige tilsvarende sager i de sidste 5 år. Som konsekvens af forvaltningens usikkerhed i forhold til, om den fortsat kunne opkræve de 20 % til administration, og som konsekvens af bestemmelserne om dokumentation for udgifter og konkurrenceudsættelse i den nye lov om private fællesveje, omlagde forvaltningen i 2010 sin praksis. Herved ophørte forvaltningens opkrævning af omkostningstillægget til dækning af udgifter i forbindelse med indlejning af underentreprenører. Primo 2013 ophørte kommunens entreprenørafdeling med at udføre denne type opgaver, som i stedet blev udliciteret til en privat entreprenør, der indregner alle omkostninger ved arbejdets fysiske udførelse. Det betyder, at det kun er et begrænset antal sager, der inden for de sidste fem år er gennemført af kommunens egen entreprenørafdeling med bistand af nødvendige underentreprenører. Omfanget af brugen af underentreprenører for disse sager er kortlagt, så forvaltningen kan påbegynde forberedelsen af den nødvendige tilbagebetaling. Den samlede tilbagebetaling forventes at blive ca. 1 mio. kr. ekskl. moms. Den gennemføres i 2013 og primo 2014 og dækkes af forvaltningens driftsbudget. Alle de berørte grundejere, som forvaltningen har opkrævet det ulovlige beløb af, vil få deres penge retur primo Alle de sager hvor kommunen skal tilbagebetale: Beløb incl. moms. 1. Bogholder Allé - 33 ejere kr. 2. Bogtrykkervej - 3 ejere kr. 3. Bryggervangen - 7 ejere kr. 4. Brønshøj Kirkevej - 53 ejere kr. 5. Drejervej 20 ejere kr. 6. Harrestrupvang - 6 ejere kr. 7. Hellebækgade - 5 ejere kr. 8. K. M. Klausens Gade - 7 ejere kr. 9. Kilngseyvej - 29 ejere kr. 10. Louis Pios Gade - 7 ejere kr. 11. Morsøvej - 46 ejere kr. 12. Næsbyholmvej - 21 ejere kr. 13. Prinsesse Chr. Vej - 3 ejere kr. 14. Skjulhøj Allé - 60 ejere kr. 15. Ulrik Birchs Allé - 32 ejere kr. 16. Vanløse Allé - 7 ejere kr. I alt 16 veje med i alt 339 ejere/administratorer skal have kr. incl. moms tilbage. /Niels Tørsløv Centerchef Det har været lidt af en kamp for Brønshøj Kirkevejs Vejlaug med den påbudte vejrenovering. Det fremgik ikke tydeligt, at der på fakturaen var lagt et administrationsgebyr på 20% i stedet for de 9%, man ifølge lovgivningen må tage. Det kom først frem da man bad om aktindsigt i regnskabet. Men de har så sandelig andre problemer at slås med i forbindelse med vejrenoveringen i De har klaget til Teknik- og Miljøforvaltningen over, at asfalten slipper og slår revner på kryds og tværs. Et konsulentfirma har udarbejdet en rapport på det af kommunen udførtet arbejde, der bestemt ikke får topkarakter. orvaltningens svar til grundejerne på Brønshøj Kirkevej er - angående løs asfalt og revnedannelser - at deres asfaltbelægning ikke fejler noget. De mener problemerne skyldes, at vejens gamle belægning ikke har ordentligt fat i vejkassen. Dette argument lyder mildest talt uhyggeligt. Kommunen er jo forpligtet til ved påbud at finde den bedste og billigste løsning. Hvordan kan man dog finde på at lægge ny belægning på en gammel belægning, der ikke binder til vejkassen, uden først at fræse vejen op. Det er muligt, det var den billigste løsning på den korte bane, men på den lange bane påfører man jo grundejerne udgifter til endnu en renovering før tid. De får måske ligefrem et nyt påbud på et tidspunkt, når det gamle slidlag slipper helt. De grundejere, som selv sørger for renoveringen af vejene med private entreprenører, bruger naturligvis den nødvendige rådgivning for netop at undgå den slags situationer. Derfor har man på Brønshøj Kirkevej været trygge ved kommunens renovering, da de jo om nogen kender kravene til en optimal renovering. Det virker helt absurd, hvis man kan slippe af sted med en for grundejerne så ringe løsning. Brønshøj Kirkevej har nu delagtiggjort grundejeren.dk i materialet, der vil se på mulighederne for, at Vejlaugets grundejere kan komme videre. 9

10 Lokaludvalgene vælger medlemmer primo marts! En del grundejere stiller op i både Valby og Vanløse Lokaludvalg for at få indflydelse på bydelenes udvikling i de næste 4 år. Vi kender til kandidaterne i 2 lokaludvalg. I Valby Lokaludvalg opstiller følgende: 1. Hanne Skovsgaard, formand for grf. Bjørnsonsvej/Strindbergsvej og bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk, stiller op som medlem. 2. Uffe Jacobsen, formand for Vigerslev Haveforstad, stiller op som suppleant. I Vanløse Lokaludvalg opstiller følgende: 1. Steen Lorenzen, formand for grf. Vanløse Stationsby, bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk og i Vanløse Grundejersammenslutning, genopstiller som medlem. De foreninger og vejlaug m.m., der er tilmeldt valgmødet i lokaludvalget, hvad enten man opstiller en kandidat eller blot deltager i afstemningen, kan nu få en grundejer valgt ind. Eneste krav til opstilling eller valgdeltagelse er, 1. at du repræsenterer en forening, som er aktiv i lokalområdet 2. at foreningen har et sæt vedtægter 3. at foreningen kan præstere et referat fra sidste bestyrelsesmøde eller generalforsamling 2. Erik Honoré, formand for grf. Katrinedal. Sekretariatsleder i Grundejeren.dk og formand for Vanløse Grundejersammenslutning, genopstiller som medlem. 3. Jan Mørch, formand for grf. Aadal, bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning og nuværende suppleant, stiller op som medlem. 4. Peter Haahr, formand for grf. Kæragervej og bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning og allerede akiv i lokaludvalgets arbejdsgrupper, opstiller som medlem. Der er 12 lokaludvalg i Københavns 10 bydele Amager Lokaludvalg Øst Amager Lokaludvalg Vest Brønshøj-Husum Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Christianshavn Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg iwww.indrebylokaludvalg.kk.dk Kgs. Enghave Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Brønshøj-Husum Bispebjerg Østerbro Vanløse Valby Kgs. Enghave Nørrebro Vesterbro Indre by Christianshavn Amager Vest Amager Øst 10

11 DEN STILLE ALARM-REVOLUTION ANNONCE Dansk opfindelse har sat en effektiv stopper for indbrud Der er en stille revolution på vej inden for overfalds- og indbrudssikring af hjem. Alarmsystemet er opfundet af en dansker, bygger på aktivt at tilkalde nabohjælp fremfor de traditionelle alarmsystemer, der kun kalder en alarmcentral. Siden systemet som består af en boks med display, en række sensorer og fjernbetjeningsenhed - blev introduceret på markedet herhjemme i 2012, har boligforeninger i 10 byer landet over taget det til sig. Og siden har ikke en eneste bolig i disse områder været udsat for indbrud eller indbrudsforsøg. TV2 Lorry bragte 19. januar et indslag om det nye alarmsystem, Næralarm. Indslaget beretter om en boligforening i Sengeløse, der fik installeret Næralarm i Her oplevede man inden samarbejdet med Næralarm ca. 40 indbrud om året. Siden alarmsystemet blev sat op i 51 boliger i området, har der ikke været et eneste indbrud. Efter indslaget i Lorry har Næralarm fået henvendelser fra omkring 30 boligforeninger og grundejerforeninger på Sjælland. Næralarm er i dag installeret i boligområder i Lyngby, Bagsværd, Hvidovre, Vallensbæk, Havdrup, Albertslund, Hellerup, Greve og Sengeløse på Sjælland samt Randbøl i Jylland. Ingen af hjemmene i disse boligområder har haft indbrud, efter at samarbejdet med Næralarm blev indledt. Næralarm effektiv nabohjælp, der fungerer Selvom man har aftalt at se efter naboens hus juleaften, er det nok de færreste som tager en runde hver halve time hele aftenen igennem Næralarm bygger på 100 procent gensidig nabohjælp. Hele grundidéen med Næralarm er, at man organiserer nabolaget i et eller flere netværk og hjælper hinanden både når man er hjemme, og når man forlader sit hjem. Med Næralarms system bliver op til 20 husstande i et lokalområde forbundet indbyrdes via bokse, der benytter sine egne radiokanaler. Når en alarm bliver aktiveret hvad enten det gælder et nødkald eller et indbrud vil alle i netværket kunne se det med det samme på deres boks. Det vil tydeligt fremgå af displayet med navn, adresse og telefonnummer, hos hvem alarmen er blevet aktiveret, og hvilken type alarm, der er tale om (nødkald eller indbrud). Ligeledes vil en akustisk lyd gå i gang. Alle ved, hvem de er i netværk med, og der er på forhånd givet nøje instruktioner om, hvad der skal gøres, hvis en alarm aktiveres. Normalt vil aftalen være, at man går til det alarmerede hus/lejlighed, hvor man observerer og alarmerer politiet. Man skal ikke lege politi Idéen bag Næralarm er ikke, at man som nabo skal forsøge at pågribe en indbrudstyv. Hvis en alarm lyder, bevæger man sig frem til huset, observerer og ringer til politiet. Alle ved, hvem de er i netværk med, og der er på forhånd aftalt nogle klare regler for, hvordan man reagerer i tilfælde af alarm. Hvordan virker det? Systemet fungerer ved hjælp af sin egen radioteknologi. Man er altså hverken afhængig af telefonlinjer, internet eller mobiltelefoni det eneste, der skal bruges, er strøm! Systemet er meget brugervenligt. Når først det er installeret, skal man blot bruge sin fjernbetjening til til og frakobling. Et effektivt alarmsystem er præventivt Ingen forbryder er interesseret i at blive set før, under eller efter en forbrydelse Hvis man har ugerninger på sinde, er et område forbundet med Næralarms system ikke attraktivt at træde ind i. Med tydelig skiltning ind til området kan man informere om, at man nu bevæger sig ind i et område beskyttet af Næralarm. NÆRALARM også et nødkaldssystem Systemet indeholder også en nødkalds-funktion. Det er derfor muligt at tilkalde hurtig hjælp fra naboerne i tilfælde af et ildebefindende, hjerteproblemer, brand, tricktyve, hjemmerøvere eller andre nødsituationer i hjemmet. Et alarmstystem for alle Mange kan godt blive skræmt af teknik. Under hele udviklingen er der blevet lagt stor vægt på enkelthed og brugervenlighed. Da Næralarm kun er afhængig af strøm, kan alle aldersgrupper - uanset teknisk viden eller adgang hertil - være med. Næralarm er et helt igennem dansk produkt. Det er både udviklet og produceret i Danmark. På kan man se indslaget fra TV2 Lorry samt andre artikler, tekniske informationer, priser mv. Yderligere information: Næralarm ApS Støjer man lidt eller lyser gennem vinduet med en lygte, vil tyven hurtigt fornemme, at han er opdaget, og forlade huset hurtigst muligt. Dermed forhindrer man, at tyven får tid til at gennemrode hele boligen, og sikrer kortest mulig tid til at få fjernet værdier. Og man opnår formentlig, at tyven aldrig igen vender tilbage til det pågældende nabolag! Eksisterende Næralarmnetværk i Hvidovre Næralarm ApS - Poppelgårdvej Søborg - Denmark - Telefon: Website: - CVR-nr

12 Nedsivning af regn i villahaver 1. Allerede ved udgravning til faskinerne var det tydeligt, at leren var tæt på terræn. Det startede med skybruddet d. 2. juli efterfulgt af en heftig debat over ligusterhækkene. I dag er der etableret fire store forsøgsfaskiner i et tæt samarbejde med Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune, HOOR, Ecocon Miljø og Teknologisk Institut. De mange ødelæggende oversvømmelser efter skybruddet d. 2. juli 2011 fik hurtigt Grundejeren.dk til at arrangere en række borgermøder, hvor skybruddet blev diskuteret. Ud fra diskussionerne var det klart, at mange villaejere var i tvivl om, hvad de selv kunne gøre. Men de ville i hvert tilfælde ikke vente på næste skybrud, før de gjorde noget. Grundejeren.dk besluttede derfor at igangsætte en række forsøgs- og demonstrationsprojekter ved Bangsbo Plads i Vanløse, der var hårdt ramt af oversvømmelserne, så der kunne opnås praktisk erfaring med faskiner på lerjord. Det startede med, at Arbejdernes Landsbank, Grundejeren.dk og Vanløse Lokaludvalg gav støtte til en infoaften og nogle forsøgsboringer omkring Bangsbo Plads. Derefter gik det hurtigt. Via et blomstrende samarbejde mellem sekretariatsleder for Grundejeren.dk Erik Honoré og den lokale civilingeniør Kåre Press-Kristensen, har projektet i dag udviklet sig til et spændende innovationsprojekt med fire skybrudssikre forsøgsfaskiner til nedsivning af regnvand under græsplæner i private haver. I projektgruppen deltager både Københavns Kommune, Vanløse Lokaludvalg, HOOR, Ecocon Miljø og Teknologisk Institut. Selve forsøgsfaskinerne blev etableret af Ecocon Miljø i tæt samarbejde med Nyrup Plast, NORRECCO og Zacho-Lind. Projektet er finansieret af Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen. Projektet har tre hovedformål. or det første at afklare, hvor hurtigt vand nedsiver på bydelens meget lerede jorder, da dette har stor betydning for dimensionering af skybrudssikre faskiner. or det andet at finde ud af, om nedsivning af et vandvolumen fra et skybrud giver lokale grundvandsstigninger omkring faskinen, der kan udgøre et problem i forhold til kældre og fundamenter. or det tredje at dokumentere, om zinktagrender, tagpaptage og bakterier fra fugleklatter i tagvandet kan udgøre et miljøproblem ved nedsivning af tagvand. Projektresultaterne ligger klar i foråret. Derefter er det håbet, at projektet kan fortsætte, så der kan opnås langtidserfaringer fra forsøgene, og så der kan laves yderligere forsøg f.eks. med nedsivning af pesticider i tagrens. Der er samtidig drøftelser om at udføre forsøg med fælles nedsivning i skellet mellem matrikler og i et stort parkområde ved Bangsbo Plads. 12

13 Borgermøde om nedsivning D. 27. marts kl præsenteres resultaterne fra forsøgsprojektet ved Bangsbo Plads i Vanløse på et borgermøde i Vanløse Kulturhus. Ud over lokal nedsivning af regnvand i villahaver sætter mødet fokus på muligheder for genbrug af regnvand til toiletskyl og maskinvask i husholdningen. Endelig afrundes med en workshop, hvor deltagerne selv lærer at dimensionere skybrudssikre anlæg til lokal nedsivning af deres regnvand. Workshoppen er støttet af Miljøstyrelsen og Vanløse Lokaludvalg. Tilmelding er ønskelig af hensyn til bestilling af forplejning. Tilmelding til: Kommunen gør noget Straks efter skybruddet igangsatte Københavns Kommune et omfattende arbejde med en skybrudsplan, så kommunen kan skybrudssikres. Planen bliver gennemført over de næste 10 års tid i tæt samarbejde med både HOOR og grundejerne. Af planen fremgår imidlertid klart, at kommunen ikke kan klare opgaven alene. Som grundejere er vi nødt til at hjælpe, da vi også har et ansvar for, at vores regnvand fra taget ikke havner i naboens kælder eller oversvømmer haver og veje. Til debatarrangementer er ofte blevet fremført, at det er kommunens og kloakforsyningens problem, så det må de selv klare og betale. Der er ingen tvivl om, at kommunen og kloakforsyningen kan og skal løse en del af problemet det fremgår af skybrudsplanen, men regningen havner i alle tilfælde hos borgerne. Det er sikkert og vist. Derfor skal vi som grundejere gå aktivt ind i samarbejdet med forsyningen og kommunen og derved sikre omkostningseffektive løsninger. 2. Nedløbsrør fra huset sluttets til faskinerne. 3. ør indløbet til faskinen skal tagvandet igennem et sandfang, der fjerner sand, blade m.v. Efterlysning til nye forsøg Erfaringerne med etablering af skybrudssikre faskiner fra Vanløse har tydelig vist, at skybrudssikre faskiner er den usynlige limousineløsning under græsplænen. Men desværre koster den også derefter. Derfor ønsker Grundejeren.dk nu at lave forsøg med overfladenedsivning via fordybninger i græsplænen, så det afklares, hvilke fordele og ulemper denne billige løsning har. Derfor søges nu forsøgshaver, hvor der er et naturligt terrænfald væk fra huset, en naturlig større fordybning i græsplænen, eller hvor vi kan få lov til at anlægge en større fordybning i græsplænen efter aftale med jer. Vi betaler projektet. Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, så kontakt Erik Honoré tlf eller Vi udvælger forsøgsarealerne efter først til mølle-princippet og ud fra en afvejning af, hvor let det er at etablere nedsivning på arealet. 4. Sandet udglattes under faskinebunden, så plastkasetterne kan stå lige. 5.askinedugen lægges hele vejen rundt om faskinen, så der ikke kommer jord i faskinen. 13

14 Dimensionering af faskiner Som første led i projektet ved Bangsbo Plads blev ringet rundt til en række kloakmestre, anlægsgartnere og entreprenører for at finde ud af, hvor stor en skybrudssikker faskine skulle være til 100 kvadratmeter tag, når der er svær lerjord. Svaret var 1-2 kubikmeter, en enkelt sagde 3-4 kubikmeter. Men dette er alt for småt. Ved et ordentligt skybrud (100-års regn) falder ca. 65 mm regn. 65 mm regn er det samme som 6,5 cm regn, der er det samme som 0,065 m regn. Ganges de 0,065 m regn på de 100 kvadratmeter tag fås 6,5 kubikmeter regnvand. askiner af plastkasetter har 95 % hulrum. Derved skal altså bruges knap 7 kubikmeter faskine til at rumme et skybrud. En faskine på 1-2 kubikmeter er fuld allerede efter et almindeligt kraftigt regnskyl på mm. Ligeledes nævnte kun få, at grundvandsstanden skal pejles før etablering af faskiner og ingen nævnte, at pejlingen skulle foretages i januar-februar, hvor grundvandsstanden står højest (tættest på terræn). Erfaringerne fra projektet i Vanløse viser derfor med al tydelighed, at man skal holde hovedet koldt, selv når man snakker dimensionering af faskiner med fagfolk. or en god ordens skyld skal nævnes, at kommunen arbejder med en dimensioneringsvejledning for faskiner, der kun kan holde til en 10-års regn. Vi valgte dog uden tøven at anlægge skybrudssikre faskiner i projektet ved Bangsbo Plads, dvs. 7 kubikmeter faskiner pr. 100 kvadratmeter tag. 6. askinekasetterne nedlægges som store legoklodser. Økonomi for faskiner En almindelig faskine, der kan klare en 10-års regn, koster kr. Tilbuddene fra kloakmestre viste, at de skybrudssikre faskiner ved Bangsbo Plads, der kan klare en 100-års regn, kunne etableres af kloakmestre for kr. Det koster altså ca kr mere at få anlagt en faskine, der kan klare en 100 års regn frem for én, der kun kan klare en 10-års regn. Det er derfor i langt de fleste tilfælde fornuftigt at få etableret en skybrudssikker faskine, hvis man alligevel går i gang. Hvem ville ikke betale kr mere for et tag, der kun bliver utæt en gang på 100 år, frem for et tag, der bliver utæt hvert tiende år. I Vanløse valgte Ecocon Miljø dog selv at stå for at etablere faskinerne, hvorved det lykkedes at etablere skybrudssikre faskiner for kr., dvs kr billigere end kloakmestrene. Det kunne gøres billigere end kloakmestrene, fordi Ecocon Miljø ikke skulle tjene på materialerne og kun hyrede kloakmestre og entreprenører ind efter behov. Vandhunden 7. askinen lukkes før tildækning. Derefter sås græs eller udlægges rullegræs. 14

15 Over 100 tilmeldte til radonundersøgelse Radon er kræftfremkaldende og udgør en særlig risiko, hvis husets nederste plan (f.eks. kælderen) anvendes til beboelse. I samarbejde med Det Økologiske Råd har Vanløse Grundejersammenslutning igangsat en stor radonundersøgelse i Vanløse finansieret af Vanløse Lokaludvalg. Radon måles ved hjælp af en lille måleboks på størrelse med en tændstikæske. Radon er en radioaktiv luftart, der trænger ind i vores boliger gennem utætheder i fundamentet. Radon er ansvarlig for halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. I København er de sidste 10 år fundet radon over den vejledende grænseværdi i lidt over hver tredje bolig (jf. målinger fra Dansk Radonanalyse). Alle nyere boliger opført fra 1998 bør være beskyttet af en radonmembran. Men det gælder ikke alle de ældre villaer i Vanløse, hvor der i stigende grad laves børneværelser i kælderen, hvor radon kan trænge ind gennem utætheder i fundamentet. En nyere undersøgelse viser dog, at også i nye boliger kan være problemer grundet sjusk med radonmembranen under byggeriet. Særlig i vinterhalvåret ses forhøjede radonkoncentrationer i indeluften. Særlig kritisk er høje koncentrationer i rum, hvor vi opholder os længe f.eks. soveværelser og stuer/opholdsrum. Vanløse Grundejersammenslutning er meget opmærksomme på problemet og har derfor igangsat et projekt for at få mere viden om radonindholdet i bydelens boliger. Som led i projektet måles radon i 23 boliger i Vanløse, og der laves en folder om radon i boliger og simple løsninger til at nedbringe radonindholdet. olderen og måleresultaterne præsenteres på et stort borgermøde i Vanløse Kulturstation d. 10. juni, hvor en af landets førende eksperter fra Statens Byggeforsknings Institut fortæller om, hvordan man kan reducere radonindholdet i boligen. Projektet finansieres af Vanløse Lokaludvalg og udføres af Vanløse Grundejersammenslutning i samarbejde med Det Økologiske Råd. Målingerne består i 2 små bokse på størrelse med en lille tændstikæske, der skal have lov til at ligge uforstyrret i et soveværelse eller opholdsrum fra februar til april, mens rummet bruges helt normalt. Efter at nyheden om målingerne var sluppet ud i Vanløse Bladet var der hurtigt over 100 familier, der havde henvendt sig for at få målt radonindholdet i deres boliger. Desværre kunne der som nævnt kun måles i 23 boliger. Men det bliver spændende at se målingerne, da lignende målinger viste, at radon var et stort og ukendt problem i nabobydelen Brønshøj. Borgermøde om radon Vanløse Kulturstation d. 10. juni 15

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Hjemløse på gamle knallerter

Hjemløse på gamle knallerter h u sfo r bi nr. 2 februar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse på gamle knallerter Forskel på behandling af stofbrugere Fanget i en forkert krop

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere