Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00"

Transkript

1 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side side side 14 side 15 side side side side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl

2 akta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: ormand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for G Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for G Sundbyvang Vand og kloak Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for G Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds G Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for G Søndervang Vedtægter Michael Christensen Valgt i 2013 for G Danas Park Snerydning & redaktionsudvalg Bydelsudpegede medlemmer: Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Leif Pedersen Valgt i 2013 for G Søndervang Valgte revisorer: 1. Per Rahbek Valgt i 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for G Søndre Hanssted Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for G Søndervang Har din bestyrelse en forsikring? Medlemsforeninger, der er omfattet af Grunderen.dk s kollektive bestyrelses- og erhvervs-ansvarsforsikring til 975 kr. årligt, er på listen herunder mærket med. Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. orsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Michael Christensen. orside: Illustration af Erik Honoré (Gammel villa på Mariendalsvej 17) Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvart. Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne redenshøj G Lykkehøj G Møllely G Odin G Strandengen G Sundbyvang G Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal G Vestre Solvang G 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej G Utterslevhøj G Ankeret G Bjørnsonsvej/Strindbergsvej rilands Allé G Dæmningen G Gl. Østengaard G Hestehaven G Højmark G Kløverbladet G Lyset G Nordre Hanssted G Nybovej G Ny Østergaard Villaby G Strandlyst G Søholm G Søholm Park G Søndervang G Søndre Hanssted G Trekantens Vejlaug Ulriksdal G Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggef. Vigerslev Haveforstad G Boeslunde G Brønshøjgårds Haveby G Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård G Brønshøj Præstegårdsø Danas Park G Enighedens Vejlaug rederikssundsvej 333 E Godthaab G Holcks Plads Husum Haveby G Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby G Lille Husum G Solhøj G Søgaard G Vejforeningen af 11/ Bakke Allé G Bakkedal G Damhussøen G, ossgården G rederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien G Katrinedal G Kildeåens Haveby G Kirkestiens Villakvarter G Kæragervej G Langkærvej/Ledagersti G Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 G Ofea Plads G Slotsherrens Bro G Thorupgårdens Haveby G Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby G Vanløse Ny Villakvarter G Vanløse Stationsby G Aabakken G 2

3 Repræsentantskabsmøde 2014 Tirsdag den 11. marts kl hos Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5 i Panopticonbygningen. Indgang fra Banegårdspladsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab Rettidigt indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag 5. Bestyrelsens budgetforslag for 2015 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 6. Valg til bestyrelse m.m. a. Kasserer b. 3 bestyrelsesmedlemmer c. 3 bestyrelsessuppleanter d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant 7. Eventuelt Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest mandag d. 3. marts til Din tilmelding er ikke bindende, men nødvendig af hensyn til forplejningen. Program: Kl Reræsentantskabsmøde Kl. ca inviterer Arbejdernes Landsbank på spisning Arrangementet tilbydes afsluttet med et besøg i bankens museum Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2014 vælges for en periode på 2 år Pkt. a Kasserer Poul Hounsgaard Grf. Sundbyvang 2300 S. Modtager genvalg Pkt. b 1. Bestyrelsesmedlem: Hanne Skovsgaard Grf. Bjønsonsvej/Strindbergsvej 2500 Valby Modtager Genvalg 2. Bestyrelsesmedlem Jørn Palm Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 3. Bestyrelsesmedlem Vakant Pkt. c 1. Suppleant Leif Pedersen Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 2. Suppleant Vakant 3. Suppleant Vakant Pkt. d 1. revisor Per Rahbek Valby og Omegns Byggeforening 2500 Valby Modtager genvalg Revisorsuppleant Jens Kolind Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 3

4 4

5 5

6 6

7 lnvitation Kursusprogram Grundejeren.dk og Arbejdernes Landsbank afholder grundkursus i foreningsregnskab Tirsdag den 8. april 2014, kl ca på Vanløse Kulturstation i Heerup salen Deltagelse er gratis. Du skal blot medbringe en regnemaskine. Vi inviterer på lidt at spise og drikke i forbindelse med kurset. Tilmelding Hvis du skulle have lyst til at deltage i vores kursus, kan du tilmelde dig på Tilmelding senest den 2. april Præsentation - Begreber - Dobbelt bogholderi - Bogføring - Afstemning - Beholdningsopgørelse - Driftsregnskab - Status/formueopgørelse - ejlfinding - Årsregnskabet - oreningsservice - Inventarliste - Budget - Rettesnor for revisor - Gode regler - Evaluering

8 Over 1 million kr. retur til private fællesveje Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2010 opkrævet for stort administrationsgebyr i forbindelse med vejrenovering ved påbud. Det er ulovligt ifølge Vejdirektoratet. Kr tilbage til Brønshøj Kirkevej Teknik- og Miljøudvalget har orienteret politikerne på rådhuset om, at en række grundejere på private fællesveje har betalt for meget, da kommunen udstedte påbud om, at vejene sættes i stand. Københavns Kommune har taget for mange penge i administrationsgebyr, hvilket er kommet frem, efter at beboere på Brønshøj Kirkevej har klaget over regningen til Vejdirektoratet. Jakob Hougaard, som er valgt i Vanløse og sidder i Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokraterne, udtaler: - Denne sag viser, at det kan være en god idé at klage, hvis det ser forkert ud. Da klagen har principiel karakter og derfor også betyder, at andre grundejere skal have penge tilbage. Det er især grundejere i Vanløse, som kan se frem til en efterbetaling, som i alt beløber sig til lidt over 1 mio. kr. i alt. Som ejer af en privat fællesvej har grundejerforeningen ansvaret for at vedligeholde vejen, f.eks. hvis der kommer huller i asfalten. Men kommunen er forpligtet til at udføre arbejdet på grundejernes regning, hvis kommunen vurderer, at forholdene ikke er i orden. Jakob Hougaard: - Kommunen har opkrævet et større administrationstillæg, end der er mulighed for i lovgivningen. ejlen er begået af kommunens egen entreprenørafdeling, som ikke længere løser denne form for vedligeholdelsesopgaver. Derfor vil opgaven fremover blive udbudt til private entreprenører, og det er jeg tilfreds med. Under alle omstændigheder bør man i grundejerforeningerne indhente alternative bud, så man er sikker på, at prisen holdes nede. Kilde: Vanløsebladet/din by Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om afgørelse fra Vejdirektoratet om Brønshøj Kirkevej Vejdirektoratet har den 30. oktober 2013 truffet afgørelse i en klagesag indbragt af grundejerne på Brønshøj Kirkevej i forbindelse med en påbudt istandsættelse af vejen, der har status af privat fællesvej. Grundejerne har klaget over en række forhold, herunder over forvaltningens opkrævning af et tillæg på 20 % på en underentreprenørfaktura til dækning af kommunens omkostninger i forbindelse af brug af underentreprenører. orvaltningen traf tidligere afgørelse om, at grundejerne skulle betale tillægget i forbindelse med en påbudt samlet istandsættelse af Brønshøj Kirkevej, hvor kommunens egen entreprenørafdeling gennemførte hovedparten af arbejderne, men antog underentreprenører til en mindre del af arbejdet. Dette tillæg var praksis i 2010 og har efter kommunes opfattelse og argumentation over for Vejdirektoratet hjemmel i kommunalfuldmagtens bestemmelser om, at kommunen ikke må yde tilskud til grundejernes vedligehold af deres private fællesveje. På trods af kommunens argumentation blev dette sidste element i klagesagen kendt ulovligt af Vejdirektoratet med henvisning til speciallovgivningens bestemmelse om et maximalt tillæg på 9 % til administration. orvaltningen har på grund af klagesagen ikke fremsendt fakturaer til grundejerne på Brønshøj Kirkevej, men afventet Vejdirektoratets afgørelse i sagen. 8

9 orvaltningen har underrettet grundejerne på Brønshøj Kirkevej om Vejdirektoratets afgørelse og om, at det omhandlede tillæg vil udgå af slutfakturaen. orvaltningen vil som konsekvens af Vejdirektorats afgørelse på denne sag tabe en forventet udgiftsdækning på excl. moms kr. Løs belægning? Konsekvensen for andre sager: orvaltningen tillægger Vejdirektoratets afgørelse principiel betydning og har undersøgt samtlige tilsvarende sager i de sidste 5 år. Som konsekvens af forvaltningens usikkerhed i forhold til, om den fortsat kunne opkræve de 20 % til administration, og som konsekvens af bestemmelserne om dokumentation for udgifter og konkurrenceudsættelse i den nye lov om private fællesveje, omlagde forvaltningen i 2010 sin praksis. Herved ophørte forvaltningens opkrævning af omkostningstillægget til dækning af udgifter i forbindelse med indlejning af underentreprenører. Primo 2013 ophørte kommunens entreprenørafdeling med at udføre denne type opgaver, som i stedet blev udliciteret til en privat entreprenør, der indregner alle omkostninger ved arbejdets fysiske udførelse. Det betyder, at det kun er et begrænset antal sager, der inden for de sidste fem år er gennemført af kommunens egen entreprenørafdeling med bistand af nødvendige underentreprenører. Omfanget af brugen af underentreprenører for disse sager er kortlagt, så forvaltningen kan påbegynde forberedelsen af den nødvendige tilbagebetaling. Den samlede tilbagebetaling forventes at blive ca. 1 mio. kr. ekskl. moms. Den gennemføres i 2013 og primo 2014 og dækkes af forvaltningens driftsbudget. Alle de berørte grundejere, som forvaltningen har opkrævet det ulovlige beløb af, vil få deres penge retur primo Alle de sager hvor kommunen skal tilbagebetale: Beløb incl. moms. 1. Bogholder Allé - 33 ejere kr. 2. Bogtrykkervej - 3 ejere kr. 3. Bryggervangen - 7 ejere kr. 4. Brønshøj Kirkevej - 53 ejere kr. 5. Drejervej 20 ejere kr. 6. Harrestrupvang - 6 ejere kr. 7. Hellebækgade - 5 ejere kr. 8. K. M. Klausens Gade - 7 ejere kr. 9. Kilngseyvej - 29 ejere kr. 10. Louis Pios Gade - 7 ejere kr. 11. Morsøvej - 46 ejere kr. 12. Næsbyholmvej - 21 ejere kr. 13. Prinsesse Chr. Vej - 3 ejere kr. 14. Skjulhøj Allé - 60 ejere kr. 15. Ulrik Birchs Allé - 32 ejere kr. 16. Vanløse Allé - 7 ejere kr. I alt 16 veje med i alt 339 ejere/administratorer skal have kr. incl. moms tilbage. /Niels Tørsløv Centerchef Det har været lidt af en kamp for Brønshøj Kirkevejs Vejlaug med den påbudte vejrenovering. Det fremgik ikke tydeligt, at der på fakturaen var lagt et administrationsgebyr på 20% i stedet for de 9%, man ifølge lovgivningen må tage. Det kom først frem da man bad om aktindsigt i regnskabet. Men de har så sandelig andre problemer at slås med i forbindelse med vejrenoveringen i De har klaget til Teknik- og Miljøforvaltningen over, at asfalten slipper og slår revner på kryds og tværs. Et konsulentfirma har udarbejdet en rapport på det af kommunen udførtet arbejde, der bestemt ikke får topkarakter. orvaltningens svar til grundejerne på Brønshøj Kirkevej er - angående løs asfalt og revnedannelser - at deres asfaltbelægning ikke fejler noget. De mener problemerne skyldes, at vejens gamle belægning ikke har ordentligt fat i vejkassen. Dette argument lyder mildest talt uhyggeligt. Kommunen er jo forpligtet til ved påbud at finde den bedste og billigste løsning. Hvordan kan man dog finde på at lægge ny belægning på en gammel belægning, der ikke binder til vejkassen, uden først at fræse vejen op. Det er muligt, det var den billigste løsning på den korte bane, men på den lange bane påfører man jo grundejerne udgifter til endnu en renovering før tid. De får måske ligefrem et nyt påbud på et tidspunkt, når det gamle slidlag slipper helt. De grundejere, som selv sørger for renoveringen af vejene med private entreprenører, bruger naturligvis den nødvendige rådgivning for netop at undgå den slags situationer. Derfor har man på Brønshøj Kirkevej været trygge ved kommunens renovering, da de jo om nogen kender kravene til en optimal renovering. Det virker helt absurd, hvis man kan slippe af sted med en for grundejerne så ringe løsning. Brønshøj Kirkevej har nu delagtiggjort grundejeren.dk i materialet, der vil se på mulighederne for, at Vejlaugets grundejere kan komme videre. 9

10 Lokaludvalgene vælger medlemmer primo marts! En del grundejere stiller op i både Valby og Vanløse Lokaludvalg for at få indflydelse på bydelenes udvikling i de næste 4 år. Vi kender til kandidaterne i 2 lokaludvalg. I Valby Lokaludvalg opstiller følgende: 1. Hanne Skovsgaard, formand for grf. Bjørnsonsvej/Strindbergsvej og bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk, stiller op som medlem. 2. Uffe Jacobsen, formand for Vigerslev Haveforstad, stiller op som suppleant. I Vanløse Lokaludvalg opstiller følgende: 1. Steen Lorenzen, formand for grf. Vanløse Stationsby, bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk og i Vanløse Grundejersammenslutning, genopstiller som medlem. De foreninger og vejlaug m.m., der er tilmeldt valgmødet i lokaludvalget, hvad enten man opstiller en kandidat eller blot deltager i afstemningen, kan nu få en grundejer valgt ind. Eneste krav til opstilling eller valgdeltagelse er, 1. at du repræsenterer en forening, som er aktiv i lokalområdet 2. at foreningen har et sæt vedtægter 3. at foreningen kan præstere et referat fra sidste bestyrelsesmøde eller generalforsamling 2. Erik Honoré, formand for grf. Katrinedal. Sekretariatsleder i Grundejeren.dk og formand for Vanløse Grundejersammenslutning, genopstiller som medlem. 3. Jan Mørch, formand for grf. Aadal, bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning og nuværende suppleant, stiller op som medlem. 4. Peter Haahr, formand for grf. Kæragervej og bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning og allerede akiv i lokaludvalgets arbejdsgrupper, opstiller som medlem. Der er 12 lokaludvalg i Københavns 10 bydele Amager Lokaludvalg Øst Amager Lokaludvalg Vest Brønshøj-Husum Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Christianshavn Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg iwww.indrebylokaludvalg.kk.dk Kgs. Enghave Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Brønshøj-Husum Bispebjerg Østerbro Vanløse Valby Kgs. Enghave Nørrebro Vesterbro Indre by Christianshavn Amager Vest Amager Øst 10

11 DEN STILLE ALARM-REVOLUTION ANNONCE Dansk opfindelse har sat en effektiv stopper for indbrud Der er en stille revolution på vej inden for overfalds- og indbrudssikring af hjem. Alarmsystemet er opfundet af en dansker, bygger på aktivt at tilkalde nabohjælp fremfor de traditionelle alarmsystemer, der kun kalder en alarmcentral. Siden systemet som består af en boks med display, en række sensorer og fjernbetjeningsenhed - blev introduceret på markedet herhjemme i 2012, har boligforeninger i 10 byer landet over taget det til sig. Og siden har ikke en eneste bolig i disse områder været udsat for indbrud eller indbrudsforsøg. TV2 Lorry bragte 19. januar et indslag om det nye alarmsystem, Næralarm. Indslaget beretter om en boligforening i Sengeløse, der fik installeret Næralarm i Her oplevede man inden samarbejdet med Næralarm ca. 40 indbrud om året. Siden alarmsystemet blev sat op i 51 boliger i området, har der ikke været et eneste indbrud. Efter indslaget i Lorry har Næralarm fået henvendelser fra omkring 30 boligforeninger og grundejerforeninger på Sjælland. Næralarm er i dag installeret i boligområder i Lyngby, Bagsværd, Hvidovre, Vallensbæk, Havdrup, Albertslund, Hellerup, Greve og Sengeløse på Sjælland samt Randbøl i Jylland. Ingen af hjemmene i disse boligområder har haft indbrud, efter at samarbejdet med Næralarm blev indledt. Næralarm effektiv nabohjælp, der fungerer Selvom man har aftalt at se efter naboens hus juleaften, er det nok de færreste som tager en runde hver halve time hele aftenen igennem Næralarm bygger på 100 procent gensidig nabohjælp. Hele grundidéen med Næralarm er, at man organiserer nabolaget i et eller flere netværk og hjælper hinanden både når man er hjemme, og når man forlader sit hjem. Med Næralarms system bliver op til 20 husstande i et lokalområde forbundet indbyrdes via bokse, der benytter sine egne radiokanaler. Når en alarm bliver aktiveret hvad enten det gælder et nødkald eller et indbrud vil alle i netværket kunne se det med det samme på deres boks. Det vil tydeligt fremgå af displayet med navn, adresse og telefonnummer, hos hvem alarmen er blevet aktiveret, og hvilken type alarm, der er tale om (nødkald eller indbrud). Ligeledes vil en akustisk lyd gå i gang. Alle ved, hvem de er i netværk med, og der er på forhånd givet nøje instruktioner om, hvad der skal gøres, hvis en alarm aktiveres. Normalt vil aftalen være, at man går til det alarmerede hus/lejlighed, hvor man observerer og alarmerer politiet. Man skal ikke lege politi Idéen bag Næralarm er ikke, at man som nabo skal forsøge at pågribe en indbrudstyv. Hvis en alarm lyder, bevæger man sig frem til huset, observerer og ringer til politiet. Alle ved, hvem de er i netværk med, og der er på forhånd aftalt nogle klare regler for, hvordan man reagerer i tilfælde af alarm. Hvordan virker det? Systemet fungerer ved hjælp af sin egen radioteknologi. Man er altså hverken afhængig af telefonlinjer, internet eller mobiltelefoni det eneste, der skal bruges, er strøm! Systemet er meget brugervenligt. Når først det er installeret, skal man blot bruge sin fjernbetjening til til og frakobling. Et effektivt alarmsystem er præventivt Ingen forbryder er interesseret i at blive set før, under eller efter en forbrydelse Hvis man har ugerninger på sinde, er et område forbundet med Næralarms system ikke attraktivt at træde ind i. Med tydelig skiltning ind til området kan man informere om, at man nu bevæger sig ind i et område beskyttet af Næralarm. NÆRALARM også et nødkaldssystem Systemet indeholder også en nødkalds-funktion. Det er derfor muligt at tilkalde hurtig hjælp fra naboerne i tilfælde af et ildebefindende, hjerteproblemer, brand, tricktyve, hjemmerøvere eller andre nødsituationer i hjemmet. Et alarmstystem for alle Mange kan godt blive skræmt af teknik. Under hele udviklingen er der blevet lagt stor vægt på enkelthed og brugervenlighed. Da Næralarm kun er afhængig af strøm, kan alle aldersgrupper - uanset teknisk viden eller adgang hertil - være med. Næralarm er et helt igennem dansk produkt. Det er både udviklet og produceret i Danmark. På kan man se indslaget fra TV2 Lorry samt andre artikler, tekniske informationer, priser mv. Yderligere information: Næralarm ApS Støjer man lidt eller lyser gennem vinduet med en lygte, vil tyven hurtigt fornemme, at han er opdaget, og forlade huset hurtigst muligt. Dermed forhindrer man, at tyven får tid til at gennemrode hele boligen, og sikrer kortest mulig tid til at få fjernet værdier. Og man opnår formentlig, at tyven aldrig igen vender tilbage til det pågældende nabolag! Eksisterende Næralarmnetværk i Hvidovre Næralarm ApS - Poppelgårdvej Søborg - Denmark - Telefon: Website: - CVR-nr

12 Nedsivning af regn i villahaver 1. Allerede ved udgravning til faskinerne var det tydeligt, at leren var tæt på terræn. Det startede med skybruddet d. 2. juli efterfulgt af en heftig debat over ligusterhækkene. I dag er der etableret fire store forsøgsfaskiner i et tæt samarbejde med Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune, HOOR, Ecocon Miljø og Teknologisk Institut. De mange ødelæggende oversvømmelser efter skybruddet d. 2. juli 2011 fik hurtigt Grundejeren.dk til at arrangere en række borgermøder, hvor skybruddet blev diskuteret. Ud fra diskussionerne var det klart, at mange villaejere var i tvivl om, hvad de selv kunne gøre. Men de ville i hvert tilfælde ikke vente på næste skybrud, før de gjorde noget. Grundejeren.dk besluttede derfor at igangsætte en række forsøgs- og demonstrationsprojekter ved Bangsbo Plads i Vanløse, der var hårdt ramt af oversvømmelserne, så der kunne opnås praktisk erfaring med faskiner på lerjord. Det startede med, at Arbejdernes Landsbank, Grundejeren.dk og Vanløse Lokaludvalg gav støtte til en infoaften og nogle forsøgsboringer omkring Bangsbo Plads. Derefter gik det hurtigt. Via et blomstrende samarbejde mellem sekretariatsleder for Grundejeren.dk Erik Honoré og den lokale civilingeniør Kåre Press-Kristensen, har projektet i dag udviklet sig til et spændende innovationsprojekt med fire skybrudssikre forsøgsfaskiner til nedsivning af regnvand under græsplæner i private haver. I projektgruppen deltager både Københavns Kommune, Vanløse Lokaludvalg, HOOR, Ecocon Miljø og Teknologisk Institut. Selve forsøgsfaskinerne blev etableret af Ecocon Miljø i tæt samarbejde med Nyrup Plast, NORRECCO og Zacho-Lind. Projektet er finansieret af Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen. Projektet har tre hovedformål. or det første at afklare, hvor hurtigt vand nedsiver på bydelens meget lerede jorder, da dette har stor betydning for dimensionering af skybrudssikre faskiner. or det andet at finde ud af, om nedsivning af et vandvolumen fra et skybrud giver lokale grundvandsstigninger omkring faskinen, der kan udgøre et problem i forhold til kældre og fundamenter. or det tredje at dokumentere, om zinktagrender, tagpaptage og bakterier fra fugleklatter i tagvandet kan udgøre et miljøproblem ved nedsivning af tagvand. Projektresultaterne ligger klar i foråret. Derefter er det håbet, at projektet kan fortsætte, så der kan opnås langtidserfaringer fra forsøgene, og så der kan laves yderligere forsøg f.eks. med nedsivning af pesticider i tagrens. Der er samtidig drøftelser om at udføre forsøg med fælles nedsivning i skellet mellem matrikler og i et stort parkområde ved Bangsbo Plads. 12

13 Borgermøde om nedsivning D. 27. marts kl præsenteres resultaterne fra forsøgsprojektet ved Bangsbo Plads i Vanløse på et borgermøde i Vanløse Kulturhus. Ud over lokal nedsivning af regnvand i villahaver sætter mødet fokus på muligheder for genbrug af regnvand til toiletskyl og maskinvask i husholdningen. Endelig afrundes med en workshop, hvor deltagerne selv lærer at dimensionere skybrudssikre anlæg til lokal nedsivning af deres regnvand. Workshoppen er støttet af Miljøstyrelsen og Vanløse Lokaludvalg. Tilmelding er ønskelig af hensyn til bestilling af forplejning. Tilmelding til: Kommunen gør noget Straks efter skybruddet igangsatte Københavns Kommune et omfattende arbejde med en skybrudsplan, så kommunen kan skybrudssikres. Planen bliver gennemført over de næste 10 års tid i tæt samarbejde med både HOOR og grundejerne. Af planen fremgår imidlertid klart, at kommunen ikke kan klare opgaven alene. Som grundejere er vi nødt til at hjælpe, da vi også har et ansvar for, at vores regnvand fra taget ikke havner i naboens kælder eller oversvømmer haver og veje. Til debatarrangementer er ofte blevet fremført, at det er kommunens og kloakforsyningens problem, så det må de selv klare og betale. Der er ingen tvivl om, at kommunen og kloakforsyningen kan og skal løse en del af problemet det fremgår af skybrudsplanen, men regningen havner i alle tilfælde hos borgerne. Det er sikkert og vist. Derfor skal vi som grundejere gå aktivt ind i samarbejdet med forsyningen og kommunen og derved sikre omkostningseffektive løsninger. 2. Nedløbsrør fra huset sluttets til faskinerne. 3. ør indløbet til faskinen skal tagvandet igennem et sandfang, der fjerner sand, blade m.v. Efterlysning til nye forsøg Erfaringerne med etablering af skybrudssikre faskiner fra Vanløse har tydelig vist, at skybrudssikre faskiner er den usynlige limousineløsning under græsplænen. Men desværre koster den også derefter. Derfor ønsker Grundejeren.dk nu at lave forsøg med overfladenedsivning via fordybninger i græsplænen, så det afklares, hvilke fordele og ulemper denne billige løsning har. Derfor søges nu forsøgshaver, hvor der er et naturligt terrænfald væk fra huset, en naturlig større fordybning i græsplænen, eller hvor vi kan få lov til at anlægge en større fordybning i græsplænen efter aftale med jer. Vi betaler projektet. Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, så kontakt Erik Honoré tlf eller Vi udvælger forsøgsarealerne efter først til mølle-princippet og ud fra en afvejning af, hvor let det er at etablere nedsivning på arealet. 4. Sandet udglattes under faskinebunden, så plastkasetterne kan stå lige. 5.askinedugen lægges hele vejen rundt om faskinen, så der ikke kommer jord i faskinen. 13

14 Dimensionering af faskiner Som første led i projektet ved Bangsbo Plads blev ringet rundt til en række kloakmestre, anlægsgartnere og entreprenører for at finde ud af, hvor stor en skybrudssikker faskine skulle være til 100 kvadratmeter tag, når der er svær lerjord. Svaret var 1-2 kubikmeter, en enkelt sagde 3-4 kubikmeter. Men dette er alt for småt. Ved et ordentligt skybrud (100-års regn) falder ca. 65 mm regn. 65 mm regn er det samme som 6,5 cm regn, der er det samme som 0,065 m regn. Ganges de 0,065 m regn på de 100 kvadratmeter tag fås 6,5 kubikmeter regnvand. askiner af plastkasetter har 95 % hulrum. Derved skal altså bruges knap 7 kubikmeter faskine til at rumme et skybrud. En faskine på 1-2 kubikmeter er fuld allerede efter et almindeligt kraftigt regnskyl på mm. Ligeledes nævnte kun få, at grundvandsstanden skal pejles før etablering af faskiner og ingen nævnte, at pejlingen skulle foretages i januar-februar, hvor grundvandsstanden står højest (tættest på terræn). Erfaringerne fra projektet i Vanløse viser derfor med al tydelighed, at man skal holde hovedet koldt, selv når man snakker dimensionering af faskiner med fagfolk. or en god ordens skyld skal nævnes, at kommunen arbejder med en dimensioneringsvejledning for faskiner, der kun kan holde til en 10-års regn. Vi valgte dog uden tøven at anlægge skybrudssikre faskiner i projektet ved Bangsbo Plads, dvs. 7 kubikmeter faskiner pr. 100 kvadratmeter tag. 6. askinekasetterne nedlægges som store legoklodser. Økonomi for faskiner En almindelig faskine, der kan klare en 10-års regn, koster kr. Tilbuddene fra kloakmestre viste, at de skybrudssikre faskiner ved Bangsbo Plads, der kan klare en 100-års regn, kunne etableres af kloakmestre for kr. Det koster altså ca kr mere at få anlagt en faskine, der kan klare en 100 års regn frem for én, der kun kan klare en 10-års regn. Det er derfor i langt de fleste tilfælde fornuftigt at få etableret en skybrudssikker faskine, hvis man alligevel går i gang. Hvem ville ikke betale kr mere for et tag, der kun bliver utæt en gang på 100 år, frem for et tag, der bliver utæt hvert tiende år. I Vanløse valgte Ecocon Miljø dog selv at stå for at etablere faskinerne, hvorved det lykkedes at etablere skybrudssikre faskiner for kr., dvs kr billigere end kloakmestrene. Det kunne gøres billigere end kloakmestrene, fordi Ecocon Miljø ikke skulle tjene på materialerne og kun hyrede kloakmestre og entreprenører ind efter behov. Vandhunden 7. askinen lukkes før tildækning. Derefter sås græs eller udlægges rullegræs. 14

15 Over 100 tilmeldte til radonundersøgelse Radon er kræftfremkaldende og udgør en særlig risiko, hvis husets nederste plan (f.eks. kælderen) anvendes til beboelse. I samarbejde med Det Økologiske Råd har Vanløse Grundejersammenslutning igangsat en stor radonundersøgelse i Vanløse finansieret af Vanløse Lokaludvalg. Radon måles ved hjælp af en lille måleboks på størrelse med en tændstikæske. Radon er en radioaktiv luftart, der trænger ind i vores boliger gennem utætheder i fundamentet. Radon er ansvarlig for halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. I København er de sidste 10 år fundet radon over den vejledende grænseværdi i lidt over hver tredje bolig (jf. målinger fra Dansk Radonanalyse). Alle nyere boliger opført fra 1998 bør være beskyttet af en radonmembran. Men det gælder ikke alle de ældre villaer i Vanløse, hvor der i stigende grad laves børneværelser i kælderen, hvor radon kan trænge ind gennem utætheder i fundamentet. En nyere undersøgelse viser dog, at også i nye boliger kan være problemer grundet sjusk med radonmembranen under byggeriet. Særlig i vinterhalvåret ses forhøjede radonkoncentrationer i indeluften. Særlig kritisk er høje koncentrationer i rum, hvor vi opholder os længe f.eks. soveværelser og stuer/opholdsrum. Vanløse Grundejersammenslutning er meget opmærksomme på problemet og har derfor igangsat et projekt for at få mere viden om radonindholdet i bydelens boliger. Som led i projektet måles radon i 23 boliger i Vanløse, og der laves en folder om radon i boliger og simple løsninger til at nedbringe radonindholdet. olderen og måleresultaterne præsenteres på et stort borgermøde i Vanløse Kulturstation d. 10. juni, hvor en af landets førende eksperter fra Statens Byggeforsknings Institut fortæller om, hvordan man kan reducere radonindholdet i boligen. Projektet finansieres af Vanløse Lokaludvalg og udføres af Vanløse Grundejersammenslutning i samarbejde med Det Økologiske Råd. Målingerne består i 2 små bokse på størrelse med en lille tændstikæske, der skal have lov til at ligge uforstyrret i et soveværelse eller opholdsrum fra februar til april, mens rummet bruges helt normalt. Efter at nyheden om målingerne var sluppet ud i Vanløse Bladet var der hurtigt over 100 familier, der havde henvendt sig for at få målt radonindholdet i deres boliger. Desværre kunne der som nævnt kun måles i 23 boliger. Men det bliver spændende at se målingerne, da lignende målinger viste, at radon var et stort og ukendt problem i nabobydelen Brønshøj. Borgermøde om radon Vanløse Kulturstation d. 10. juni 15

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

ecocon Projekt LAR sekretariat

ecocon Projekt LAR sekretariat ecocon Projekt LAR sekretariat Nedsivning af regnvand i villahaver Et samarbede mellem Grundejeren.dk og Ecocon støttet af: Jo flere vi er sammen... Opfordring t il grundejerne, om at finde fælles løsninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis grundejeren.dk FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis Af bestyrelsen i Grundejeren.dk

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Nyt ejendomsskattesystem

Nyt ejendomsskattesystem FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Hvem har ansvaret for glatførebekæmpelse? side 3 Brænderøg er vores største miljøproblem side 4 Nyt ejendomsskattesystem Flere og flere går sammen om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET.

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. Aftenens dagsorden (Revideret) INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl. 19.30 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab, (ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere