En model til fremskrivning af ISAG-data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En model til fremskrivning af ISAG-data"

Transkript

1 En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1

2 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets fremskrivning af den økonomiske udvikling i 215-planen med skatteaftalen indregnet. Fremskrivningen er således baseret på konjunkturvurderingen fra august 27 og er offentliggjort i forbindelse med Konvergensprogrammet til EU, der er udarbejdet i december 27. Udviklingen i den totale produktion samt forbruget i faste priser (normeret til 1 i 2) er vist i figur 1. Totalt set stiger produktionen 23% og forbruget 32% i perioden 26-22, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på hhv. 1,5% og 2,% p.a. 2,5 Økonomisk udvikling 2 indeks 2=1. 1,5 1,5 Produktion Forbrug Figur 1. Udvikling i produktion og forbrug i ADAM-fremskrivning: 215-planen med skatteaftalen indregnet. 2 Fremskrivning af affaldsmængderne Udviklingen i mængden af affald fra primære kilder er vist i Tabel 1 og Figur 2. Umiddelbart bemærkes, at mængden af affald forventes at stige mindre end den økonomiske udvikling, dvs. der ses en vis afkobling af affaldsmængderne fra den økonomiske udvikling. Tabel 1. Udviklingen i affaldsmængder primære kilder. basis 26. Ændring i intervaller f9 genanvende ligt f5-53 f58-6 asfalt f61 ISAG ISAG-have Autoperiode Total ,137,821 1,2,814 1,264 1,678 1,214 3,62 1,465,793 1,238 1, ,9,861 1,53,967 1,28 1,142,6 1,69 1,31 1,342 1,191 1, ,88 2,61 1,4,895 1,21 1,59,899,985 1,144 1,39 1,8 1, ,13 1,4 1,36,961 1,53 1, 1,8 1,22,986 1,12 1,14 1, ,979 1,5 1,58,9 1,15 1,,936,92,927,977,996, ,32 1,31 1,53,926 1,11 1, 1,7,984 1,34 1,81 1,54 1, ,45 1,64 1,74,942 1,141 1, 1,35,993 1,25 1,69 1,64 1, ,8 1,12 1,99,939 1,192 1, 1,8,998 1,46 1,97 1,93 1, ,67 1,86 1,9,931 1,185 1, 1,34 1,14 1,26 1,7 1,78 1, ,69 1,147 1,239,755 1,461 1,,983,91,968 1,142 1,133 1, ,232 1,373 1,484,659 2,64 1, 1,97,912 1,39 1,341 1,336 1,356 træ- affald jord og andet genanvende f62 sten f63 ligt f64 sygehusaffald f66 slagger mv. CFCkøleskabe kraft- rensningsan ISAG-have- periode værker f9 læg f92 byg ,926 1,153 3,455,436 1,839,933 #DIV/!,692 1,57 1,56 1, ,113 3,913,923 1,369,946 6,423 5,54,919,565,436 1, ,95 1,153 1,298,975,967 1,62 1,369 1,216,936 1,44 1, ,14 1,16 1,16 1, 1,8,943 1, 1,9 1, 1, 1, ,972,969,991 1, 1,28,946 1,,789 1, 1, 1, ,98 1,19 1,59 1, 1,29 1,2 1,,752 1, 1, 1, ,83 1,91 1,72 1, 1,31 1,43 1,,743 1, 1, 1, ,117 1,126 1,17 1, 1,41 1,85 1,,88 1, 1, 1, ,83 1,88 1,85 1, 1,43 1,79 1,,775 1, 1, 1, ,173 1,191 1,143 1, 1,99,933 1,,445 1, 1, 1, ,418 1,459 1,373 1, 1,194 1,92 1,,279 1, 1, 1,429 Udviklingen er den faktiske udvikling, er fremskrevet v.hj.a. modellen 2

3 Udviklingen i affaldsmængder primære kilder. Basis 26. Tons f9 f58-6 asfalt f61 Isag Auto- TOT træ- affald f62 jord og sten f63 andet sygehusgenanvende affald ligt f64 f66 slagger mv. genanvendeli gt f5-53 CFCkøleskabe kraftværker f9 rensningsan læg f92 Isag-have-byg Ses mere detaljeret på udviklingen bemærkes følgende tendenser: 1. N den totale mængde affald stiger betydeligt mindre end produktionen skyldes dette bl.a. en betydelig reduktion i kul-forbruget på kraftværker og dermed en reduktion i mængden af aske og slagger. 2. Mængden af diverse vokser noget mindre end det private forbrug, dvs. der er en betydelig afkobling fra den økonomiske udvikling. 3. Mængden af diverse ikke reduceres og mængden af genanvendelige fraktioner vokser mere end den økonomiske udvikling. Der er således en betydelig omlægning fra diverse ikke til genanvendelige fraktioner. Figur 2. Udviklingen i affald fra primære kilder Affald fra primære kilder ton kraft- værker f9 træ- affald f62 asfalt f61 f58-6 Auto- genanvendeligt f5-53 ikke- div Ses på mængden i ton, stiger den totale mængde fra primære kilder ca. 1 mio. tons fra 26 til 22. De væsentligste ændringer er en stigning i diverse på knap,8 mio. tons, et fald i mængden af diverse ikke- med,15 mio. tons og en stigning i genanvendelige fraktioner med,5 mio. tons. Mængden af jord og sten forventes at vokse,5 mio. tons, og mængden af aske og slagger fra kraftværker forventes at falde med ca.,7 mio. tons. 3

4 Ellers bemærkes, at der historisk har været en betydelig stigning i mængden af jord og sten (fraktion 63) som ikke forventes at fortsætte. Endelig skal det bemærkes, at der i fremskrivningen ikke er taget højde for eventuelle ændringer i mængderne af haveaffald, sygehusaffald, roejord og slam fra rensningsanlæg. Disse fraktioner er eksogene i modellen og er forudsat konstante på niveauet i 26. Mængden af affald fra primære kilder behandles på forskellige behandlingsanlæg. Forudsættes at behandlingsandele for de enkelte affalds-fraktioner er konstante kan mængden af affald fra sekundære kilder beregnes. Udviklingen i affald fra sekundære kilder er vist i Tabel 3 og Figur 2. Ved sammenligning med affald fra primære kilder bemærkes umiddelbart, at den totale mængde af affald fra sekundære kilder er en faktor 1 mindre end mængden fra primære kilder, samt at udviklingen i de enkelte fraktioner er nogenlunde ens. Som det ses af Figuren har mængden af sekundært affald varieret ganske betydeligt i observations-perioden ( ). Da det ikke er nemt at forklare disse ændringer forudsættes som sagt at behandlingsandele er konstante, hvorfor den fremskrevne udvikling er mere jævn. Det skal bemærkes, at mængden af diverse (fraktion 19) fra sekundære kilder (primært oparbejdningsanlæg) er steget ganske betydeligt de seneste og i 26 udgør knap 4% af den totale mængde affald fra sekundære kilder. Da der i fremskrivningen forudsættes konstante affaldskoefficienter for sekundære kilder (normeret til niveauet i 26) fremskrives mængden på samme niveau son i 26. Tabel 2. Udviklingen i mængden af affald fra sekundære kilder. f9 genanvende ligt f5-53 f58-6 asfalt f61 ISAG ISAG-have Autoperiode Total ,351 1,757 3,366,89 1,354 1,758 8,612,639 1,139 1,9 1,351 1, ,996 3,71 2,531,68 1,15,315 4,281 1,339,273,192,996 1, ,63,418 1,317 1,22,45 1,257 1,163 3,71 1,177 1,743 1,63 1, ,1 1,7 1,7 1,2 1,9 1,2 1,1 1,8 1,9 1,9 1,1 1, ,987,981,982,972,982,996,981,979,98,98,987, ,48 1,4 1,4 1,29 1,6 1,13 1,63 1,59 1,62 1,63 1,48 1, ,56 1,5 1,5 1,4 1,63 1,14 1,66 1,63 1,65 1,66 1,56 1, ,84 1,78 1,78 1,67 1,94 1,22 1,98 1,95 1,98 1,98 1,84 1, ,7 1,65 1,65 1,55 1,76 1,19 1,79 1,76 1,78 1,79 1,7 1, ,13 1,78 1,8 1,42 1,116 1,25 1,123 1,111 1,119 1,121 1,13 1, ,28 1,238 1,24 1,173 1,313 1,68 1,331 1,39 1,325 1,328 1,28 1,282 træ- affald jord og andet genanvende f62 sten f63 ligt f64 sygehusaffald f66 slagger mv. CFCkøleskabbyg ISAG-have- periode ,246 14,421 9,735 2,556 1,91 1, ,376,711 1,577-2,778,66,478,662 1, ,123 8,512 3,743 -,28 3,221,814 1,55 1, ,1 1,9 1,19 1,41 1,3 1,4 1,18 1, ,983,98 1,4 1,57,991 1,55 1,1, ,58 1,63 1,59 1,52 1,18 1,52 1,6 1, ,61 1,66 1,68 1,74 1,22 1,73 1,68 1, ,92 1,98 1,98 1,98 1,35 1,98 1,98 1, ,74 1,79 1,82 1,89 1,3 1,89 1,82 1, ,115 1,12 1,157 1,243 1,34 1,24 1,154 1, ,37 1,327 1,374 1,486 1,13 1,482 1,371 1,279 4

5 Udviklingen i affald fra sekundære kilder, tons f9 f58-6 asfalt f61 Isag Auto- TOT træ- affald f62 jord og sten f63 andet sygehusgenanvende affald ligt f64 f66 slagger mv. genanvendeli gt f5-53 CFCkøleskabe Isag-have-byg Affald fra sekundære kilder 25 tons træ- affald f62 asfalt f61 f58-6 Auto- genanvendeligt f5-53 ikke- f Figur 3. Udviklingen i mængden af affald fra sekundære kilder. Adderes mængden af affald fra primære og sekundære kilder fås den totale mængde affald der behandles. Udviklingen i den totale mængde affald er vist i Tabel 3 og Figur 4. I store træk er udviklingen i den totale mængde affald parallel med udviklingen i mængden af affald fra primære kilder. Dette skyldes dels at mængden fra sekundære kilder er beskeden og dels at der forudsættes konstante affaldskoefficienter for affald fra sekundære kilder. Endelig skal det bemærkes, at de seneste s kraftige stigning i mængden af affald ikke genfindes i fremskrivningen. I denne sammenhæng skal det bemærkes 1. at en væsentlig del af stigningen skyldes en stigning i mængden af jord og sten 2. at modellen er estimeret på perioden , hvorfor modellen ikke afspejler de seneste s stigninger. 5

6 Tabel 3. Udviklingen i den totale mængde affald. f9 genanvende ligt f5-53 f58-6 asfalt f61 ISAG ISAG-have Autoperiode Total ,156,855 1,245,813 1,286 1,683 1,247 3,451 1,397,833 1,251 1, ,8 1,27 1,137,937 1,47 1,87,713 1,66 1,135 1,138 1,166 1, ,86 1,691 1,44,919,868 1,63,948 1,7 1,145 1,322 1,78 1, ,13 1,38 1,31,965 1,47 1, 1,8 1,22,987 1,12 1,14 1, ,98 1,4 1,46,98 1,88 1,,946,95,929,977,995, ,33 1,32 1,51,938 1,96 1, 1,2,986 1,35 1,8 1,54 1, ,46 1,63 1,71,954 1,132 1, 1,42,995 1,27 1,69 1,63 1, ,8 1,11 1,96,956 1,181 1,1 1,84 1,2 1,49 1,97 1,93 1, ,67 1,85 1,86,949 1,174 1, 1,45 1,16 1,28 1,7 1,77 1, ,73 1,143 1,214,783 1,413 1,1 1,14,97,975 1,141 1,13 1, ,236 1,366 1,445,711 1,96 1,2 1,15,924 1,51 1,34 1,33 1,348 træ- affald jord og andet genanvende f62 sten f63 ligt f64 sygehusaffald f66 slagger mv. CFCkøleskabe kraft- rensningsan ISAG-have- periode værker f9 læg f92 byg ,665 1,171 3,494,436 1,88 1,78 #DIV/!,692 1,57 1,56 1, ,653 3,859,935 1,368,92,9 2,282,919,565,436 1, ,17 1,176 1,369,976 1,83,94 1,394 1,216,936 1,44 1, ,12 1,16 1,17 1, 1,7,985 1,4 1,9 1, 1, 1, ,977,969,992 1, 1,22,995 1,,789 1, 1, 1, ,81 1,18 1,59 1, 1,28 1,26 1,12,752 1, 1, 1, ,74 1,91 1,71 1, 1,3 1,58 1,14,743 1, 1, 1, ,17 1,125 1,16 1, 1,4 1,91 1,22,88 1, 1, 1, ,79 1,88 1,85 1, 1,41 1,84 1,19,775 1, 1, 1, ,148 1,19 1,144 1, 1,89 1,64 1,3,445 1, 1, 1, ,371 1,456 1,373 1, 1,18 1,258 1,73,279 1, 1, 1,41 f9 f58-6 asfalt f61 Isag Auto- TOT træ- affald f62 jord og sten f63 andet sygehusgenanvende affald ligt f64 f66 slagger mv. genanvendeli gt f5-53 CFCkøleskabe kraftværker f9 rensningsan læg f92 Isag-have-byg Affald fra primære + sekundære kilder 25 2 kraft- værker f9 15 ton 1 træ- affald asfalt f61 f62 f58-6 Auto- 5 genanvendeligt f ikke- div Figur 4. Udviklingen I den totale mængde affald. 6

7 3 Behandling af affald. Forudsættes behandlingen af de enkelte fraktioner at være konstant som i 26, (dvs. konstante behandlings-andele for den enkelte fraktion) vil en ændret sammensætning af den totale affaldsmængde på fraktioner betyde, at behandlings-andele for den totale mængde affald ændres. Typisk ændres behandlingsandele på fraktioner ikke, da fraktioner netop er defineret ud fra hvordan affaldsmængden behandles, f.eks. forbrændes diverse stort set 1% og genanvendelige fraktioner genanvendes normalt 1%. I fremskrivningen forudsættes således konstante behandlingsandele for samtlige fraktioner med en enkelt undtagelse. Af slam fra kommunale rensningsanlæg genanvendes i 26 ca. 55% og 43% forbrændes. Over de næste 3 forventes den overvejende del af denne fraktion at blive forbrændt, og fremskrivningen indeholder derfor en reduktion af andelen der genanvendes til 1% og en tilsvarende forøgelse af andelen der forbrændes. Under disse forudsætning viser Figurerne 5-7 udviklingen i mængden af affald der hhv. genanvendes, forbrændes og deponeres. Umiddelbart bemærkes, at mængden af affald der genanvendes forventes at stige med,3 mio. tons fra 26 til 22 eller med ca. 2%. Heri er indregnet, at genanvendeligt affald fra kraftværkerne, der forventes at falde med,7 mio. tons. Mængden af affald der forbrændes forventes at stige med ca. 1 mio. tons fra 26 til 22 eller med ca. 26%, mens mængden der deponeres forventes at falde ganske svagt. Andelen der deponeres forventes således at falde og andelen der forbrændes forventes at stige. Andelen der genanvendes forventes at falde en anelse primært på grund af den øgede forbrænding af slam fra kommunale rensningsanlæg. Figur 5. Udviklingen i mængden af affald der genanvendes f9 f58-6 asfalt f61 Isag Isag-have genanvendelig Auto- TOT t f træ- affald f62 jord og sten andet sygehusgenanvende affald f63 ligt f64 f66 slagger mv. CFCkøleskabe kraftværker f9 rensningsanl æg f92 Isag-have-byg

8 ton Genanvendelse af affald kraft- værker f9 træ- affald f62 asfalt f61 f58-6 Auto- genanvendeligt f5-53 Det skal bemærkes, at der i 26 oplagres ca.,3 mio. tons diverse affald, og at dette indg under deponeret affald. Dette er hovedsagelig mellemdeponering af affald. I fremskrivningen forventes andelen der deponeres at være konstant, hvorfor mængden af diverse der deponeres vokser til knap,4 mio. tons i 22. Da forbrændingskapaciteten regionalt ændres over tid, og at kraftværkerne i fremtiden angiveligt vil tage en vis affaldsmængde, forventes fortsat en mindre mængde forbrændingsegnet affald til deponering. Figur 6. Udviklingen i mængden af affald der forbrændes. f9 f58-6 asfalt f61 Isag Isag-have Auto- TOT træ- affald f62 jord og sten f63 andet sygehusgenanvendeli affald gt f64 f66 slagger mv. genanvendeli gt f5-53 CFCkøleskabe kraftværker f9 rensningsan læg f92 Isag-have-byg

9 Forbrænding af affald 6 5 ton f

10 Figur 7. Udviklingen i mængden af affald der deponeres. f9 f58-6 asfalt f61 Isag Isag-have Auto- TOT træ- affald f62 jord og sten andet sygehusgenanvende affald f63 ligt f64 f66 slagger mv. genanvendeli gt f5-53 CFCkøelskabe kraftværker f9 rensningsan læg f92 Isag-have-byg Deponering af affald ton ikke- f23 f Figur 8. Udviklingen i behandlingsandele Behandlingsandele andel 1,9,8,7,6,5,4,3,2, genanvendelse forbrænding deponering 1

11 Anneks 1 Tabeller og figurer med data fra fremskrivningen. 1 Tabel a1. Udviklingen i affaldsmængder primære kilder. basis 26 Udvikling i affaldsmængder, historiske data , fremskrivning ton affald kraft- værker f9 træ- affald f62 asfalt f61 f58-6 Auto- genanvendeligt f5-53 ikke- f Udviklingen er den faktiske udvikling, er fremskrevet v.hj.a. modellen Tabel a2 Udviklingen i affaldsmængder Sekundære kilder. basis 26 Udvikling i affaldsmængder, historiske data , fremskrivning ton affald træ- affald f62 asfalt f61 f58-6 Auto- genanvendeligt f5-53 ikke- f Grundlæggende data for fremskrivningen kan ses ved at dobbelt-klikke på tabellerne og bladre i de enkelte sheets der kommer frem. 11

12 Tabel a3 Totale affaldsmængder fra primære og sekundære kilder. Udvikling i affaldsmængder, historiske data , fremskrivning ton affald kraft- værker f9 træ- affald f62 asfalt f61 f58-6 Auto- genanvendeligt f5-53 ikke- f Behandling af totale mængder affald (primære +sekundære kilder) Tabel a4. Genbrug af affald. Genanvendelse af affald ton kraft- værker f9 træ- affald f62 6 asfalt f f58-6 Auto- genanvendeligt f

13 Tabel a5 Forbrænding af affald. Forbrænding af affald 6 5 ton f Tabel a6. Deponering af affald Deponering af affald ton ikke- f23 f

14 Tabel 6a. Behandlings andele. Tons Deponering Forbrænding Genanvendelse Sum , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Andel Deponering Forbrænding Genanvendelse 1995, , , , , , , ,243976, , , , ,644225, , ,638242, , , , , , , , ,55573, , , , , Behandlingsandele andel 1,9,8,7,6,5,4,3,2, genanvendelse forbrænding deponering 14

FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data

FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 29 En model til fremskrivning af ISAG-data Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen Maj 21 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de forudsætninger der ligger bag fremskrivningen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

En Model til Fremskrivning af Isag Data

En Model til Fremskrivning af Isag Data En Model til Fremskrivning af Isag Data FRIDA Frits Møller Andersen og Helge V. Larsen Forskningscenter Risø Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 35 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata LTM VERS. 1.0.8.3 Titel: Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata Dok. nr.: 35243-001 Rev.: 0 Udarbejdet: Allan Steen Hansen og Thomas Christian Jensen 26. februar 2015 Kontrolleret: COH

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Fremskrivning af generering og behandling af affald

Fremskrivning af generering og behandling af affald Fremskrivning af generering og behandling af Frida 2015 Miljøprojekt nr. 1659, 2015 Titel: Fremskrivning af generering og behandling af Redaktion: Frits Møller Andersen, DTU Management Helge V. Larsen,

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Affaldsstatistik 2012

Affaldsstatistik 2012 NOTAT Jord & Affald J.nr.: MST-7761-00562 Ref.: jogha/ratof Den 24. oktober 2014 Affaldsstatistik 2012 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Affaldsproduktion... 3 3. Affaldskilder... 5 4. Farligt affald...

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Etablering af ny ovn 4 hos AVV I/S

Etablering af ny ovn 4 hos AVV I/S AVV I/S Etablering af ny ovn 4 hos AVV I/S Tillæg til AVV I/S' Affaldsplan 2005-2008 - brændbart affald August 2008 Revideret december 2008 AVV I/S Etablering af ny ovn 4 hos AVV I/S Tillæg til AVV I/S'

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Fremskrivning af råstofforbruget for Region Syddanmark

Fremskrivning af råstofforbruget for Region Syddanmark Fremskrivning af råstofforbruget for 2013-2036 Region Syddanmark Råstoffer Nr. 4 2014 KOLOFON Titel: Fremskrivning af råstofforbruget for 2013-2036. Region Syddanmark Serie: Råstoffer. Nr. 4 2014. Rekvirent:

Læs mere

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Del 2. Efter-analyse sammenlignet med før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 20. oktober, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Ingen sammenhæng mellem genanvendelse og ejerskab af affaldsenergianlæg har analyseret på data, der kunne ligge til grund

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Jord & Affald J.nr. MST-764-00037 Ref. thfru Den 27. juni 2017 Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere