Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V)."

Transkript

1 aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach (V), borgmester i Værløse. 6& 7 Offentlig privat samspil Kristian Jensen, finansordfører (V), Michael Svane, direktør for Dansk Transport og Logistik og Arne Pedersen, direktør for ISS kommer med konkrete forslag til opgaveløsning. 8& 9 EP-kandidaterne har ordet: Karsten Madsen Ellen Thrane Nørby Mogens Vad Statsministeren har kaldt til værdidebat. Det er der god grund til. Hvis ikke en borgerlig liberal regering er i stand til at vise, at det gør en forskel om det er liberale eller andre værdier, der efterspørges, så bliver politik meningsløs. Desværre er værdidebatten kørt af sporet fordi den mere har handlet om, hvor Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). ringe og forkerte, de andres synspunkter er eller har været, end om, hvad der er liberale visoner for et levende samfund. Stereotyper er der nok, der kan fabrikere. De liberale burde netop stå for det ikke-stereotype. Ja, for oprøret mod ethvert tilløb til det stereotype, hvis eneste formål synes at være at lokalisere fjendebilleder. Det har ikke noget med liberalisme at gøre. Større kommuner og tættere på borgerne Hvad vil det sige at være liberal? Liberalisme betyder frihed. Men ikke frihed, som vi for længe har defineret den, nemlig friheden til at slippe, unddrage os eller gøre, hvad fan` hver enkelt har lyst til. Frihed i liberal forstand er friheden ikke fra, men friheden til at udnytte de kræfter, hver enkelt har. Liberale tror på, at alle har kræfter, mange eller færre, men kræfter har vi alle....fortsætter side 4 Medlem af Strukturkommissionen, kommunaldirektør Kurt E. Christoffersen. Én fælles region og én indgang til offentlig service Af overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, (A) 10 Endelig en retssikkerhedslov Af Birthe Rønn Hornbech, MF, Retsordfører for Venstre 11 NESA er solgt hvad skal pengene bruges til? Bent Larsen (V), viceamtsborgmester i Københavns amt giver et bud. Morgendagens kommuner bliver større, men kommer tættere på borgerne. På en række områder vil det også blive mere almindeligt, at medarbejderne kommer ud til borgerne især til ældre og handicappede. Når vi skal fastlægge principperne for fremtidens kommunale landkort, så skal vi ikke begynde med at fastlægge, hvor mange indbyggere den effektive og demokratiske kommune skal have. Det reelle valg bliver en diskussion af, hvor mange opgaver vi vil have løst af kommunerne, hvor ansvaret for opgaverne jo er placeret lokalt hos politikere, der er direkte valgt. Mindre kommuner ikke mere demokratiske Der er ingen nævneværdige forskelle mellem store og små kommuner, når det gælder borgernes interesse, deltagelse og engagement i lokalpolitik heller ikke, når det gælder tillid til politikerne. Det kommunale demokrati afhænger altså ikke af kommunestørrelsen; derimod har alder, uddannelse og indkomst stor betydning for folks interesse, fastslår en ny undersøgelse fra kommuneforskere ved Syddansk Universitet. Veluddannede og folk med en høj indkomst samt ældre er generelt mest interesserede. Der er ganske vist typisk en højere valgdeltagelse i de mindste kommuner sammenlignet med kommunerne over indbyggere. Men det skyldes forskellig befolkningssammensætning. Markant længere pendling Man skal være opmærksom på, at siden sidste inddelingsreform i 1970 er pendlingsafstanden mellem bopæl og job/uddannelse samt mellem bopæl og fritidstilbud blevet øget markant. Derfor vil større kommuner med længere afstande ikke være unaturlig. Men man skal ved fastlæggelsen af de fremtidige kommunegrænser selvfølgelig tage hensyn til arbejdskraft-, uddannelsesog fritidsoplande. Derfor skal de store kommuner, som vi har i dag, ikke opdeles, men sandsynligvis tværtimod have deres indbyggertal og geografiske udstrækning udvidet. Kvalitet og bæredygtigthed De mindre kommuner er ikke tilstrækkeligt bæredygtige i dag. Det gælder økonomisk i forhold til de opgaver, der i dag ligger i kommunerne, især på det sociale område. Det gælder også kompetencen i for- Kommunegrænserne er ikke stentavler, der er faldet ned fra himlen. Og amternes ukrænkelighed er ikke omtalt i grundloven. Den nuværende kommunale struktur er over tredive år gammel, dengang vi ikke kendte til EU-medlemskab, Internettet eller Øresundsbroen. Så selvfølgelig er det naturligt i dag at indrette det kommunale Danmark mere hensigtsmæssigt og fremtidssikret for de næste 30 år. Jeg mener, at der er to væsentlige steder at sætte ind: styrket regional udvikling og én, fælles indgang til den offentlige sektor. Strukturreformens første udfordring er at sætte fokus på den regionale udvikling. De naturlige regionale opgaver er ikke alene sygehuse, men også erhvervsudvikling, fysisk planlægning, veje og kollektiv trafik. Den væsentligste opgave i de kommende år er at virkeliggøre visionen om den fælles Øresundsregion, der vil skabe vækst og skatteindtægter til hele Danmark ikke kun til Østdanmark. Fremtiden vil byde på en intens konkurrence mellem storbyregionerne i Europa om at tiltrække de stærkeste virksomheder, de dygtigste medarbejdere og de fleste turister. Øresundsregionen har potentialer for at klare sig godt i denne kamp. Vi kan byde på både stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer og et trygt og spændende byliv. Men Øresundsregionen er oppe mod stærke konkurrenter. Derfor vil vi kun klare os, hvis vi arbejder sammen. Her er vores regionale struktur en barriere. Eksempelvis har svenskerne samlet det regionale ansvar fortsætter side 5 fortsætter side 5

2 Venstreaftryk i sygehusforlig Københavns Amt Lars Stolshøj tlf Homepage: Formand for amtsrådsgruppen Bent Larsen tlf.: Gentofte Inés Wandel tlf.: Kirkeminister Tove Fergo, MF tlf.: Lyngby Søren Lund Tlf Flemming Oppfeldt, MF Tlf Ballerup Ole Jørgensen tlf: Pia Larsen, MF tlf.: Glostrup Hans-Christian Ellegaard Statsminister Anders Fogh Rasmussen, MF tlf.: Hellerup Hans-Georg Nielsen tlf.: Kirkeminister Tove Fergo, MF tlf.: Af Dorthe la Cour og Birgit Tystrup (V), medlem af Sygehusudvalget, Københavns Amt Venstre i Københavns Amt har sat nogle tydelige fingeraftryk i budgetforliget på sygehusområdet i Københavns Amt. Vort udgangspunkt har hele tiden været den enkelte borger, at besparelserne skulle ske på områder, hvor borgerne ville blive ramt mindst muligt. Samtidig har det også været vigtigt for os, at vi ikke traf beslutninger, som var direkte imod de hensigtserklæringer, som ligger i den nye sygehusplan, og de planer, vi tidligere har vedtaget så som ældreplanen, kræftplanen med flere. Vore betingelser for at gå med i et forlig har fra starten været klare: Vi ville ikke gå med til at nedlægge afdelinger på Gentofte Amtssygehus. Vestegnens Lungeklinik skulle fortsætte. Kræftpatienters tilbud om ophold på Dallund skulle fortsætte. Praksiskonsulentordningen skulle fortsætte. Diabetesskolen skulle bevares. Universitetshospitalernes Center for pleje- og omsorgsforskning skulle bevares. Resultatet af budgetforliget er bl.a. at: afdelingerne på Gentofte Amtssygehus bevares, Vestegnens Lungeklinik kan fortsætte - dog i mindre målestok, Praksiskonsulenterne, som bygger bro mellem den praktiserende læge og sygehuset fortsætter, Diabetesskolen bevares, Tilbuddet på Dallund fortsætter, og Universitetshospitalernes Center for pleje- og omsorgsforskning bevares. Vi mener, der er overensstemmelse mellem budgetforliget og den sygehusplan, som Sygehusudvalget lige har vedtaget. Vi vil fortsat arbejde på at økonomi, ansvar og STORMØDE med Statsminister Anders Fogh Rasmussen kompetence bliver lagt ud til sygehusdirektionerne og de enkelte afdelinger, samtidig med at der reduceres yderligere i det administrative personale på Amtsgården. Det kom vi desværre ikke igennem med denne gang. Samtidig vil vi arbejde på, at ledelserne skal have frihed til at drive sygehusene som en effektiv virksomhed med fremsynethed, høj kvalitet og endnu højere ejerskab til de opgaver, de skal løse. Vi mener, at Sygehusudvalget og Amtsrådet sagtens kan lave kontrakter med ledelserne om overordnede kvalitetskrav og resultatkrav til løsning af opgaverne. Politikerne skal ikke blande sig i detaljer. Vi skal forholde os til de overordnede linjer og overlade den daglige ledelse af sygehusene til de, der har forstand på det. Vi har været igennem en intensiv, god og saglig proces, hvor Venstre har fået sat sine tydelige fingeraftryk. Gentofte Venstre 100 år Gladsaxe Vibeke Nielsen tlf.: Gitte Lillelund Bech, MF tlf.: Hvidovre Bent Hansen tlf.: Tariq Sundoo tlf.: Amager Tove Malzer tlf.: Marion Pedersen tlf.: Rødovre Kredsformand: Flemming Jensen, tlf , : Kjeld Danneskjold- Samsøe tlf.: VU i Storkøbenhavn Peter Larsen tlf.: Den 3. februar 2004 kl på Nærum Amtsgymnasium. Der udsendes skriftlig invitation inden mødet. Tilmelding nødvendig. Kontaktperson: Hans Larsen, tlf NOTÉR DATOEN ALLEREDE NU 1. viceborgmester Marie-Louise Andreassen og borgmester Hans Toft i arbejde, mens Hans- Georg Nielsen ser til i baggrunden. I anledning af Gentofte Venstres 100 års jubilæum i 2003, modtog foreningen et egetræ som gave fra De Konservative i Gentofte. Den 25. oktober 2003 kom træet i jorden i Øregårdsparken. Foreningernes respektive formænd Birthe Philip (C) og Hans-Georg Nielsen (V) holdt taler inden de folkevalgte blev sat i arbejde med beplantningen.

3 Oles Klumme Udligning eller demokrati Engang var det vel tanken, at kommunalbestyrelsen skulle forvalte kommuneskatten, amtsrådet amtsskatten og folketinget statsskatten. Det var vel også meningen, at man som borger gennem direkte demokratiske valg skulle kunne vælge netop de politikere, som man ville betro forvaltningen af sine skattekroner i det lokale, regionale og statslige led. Sådan fungerer tingene ikke nu. Udligningsordninger betyder, at borgerne i nogle kommuner kun i begrænset omfang kan vælge de lokalpolitikere, der skal forvalte deres kommuneskat. I de kommuner, hvor man betaler til udligningsordninger, må borgerne i den nuværende situation tåle, at deres demokratiske rettigheder indskrænkes. Et flertal af bidragsydere kan være nok så uenige i den måde kommunalpolitikerne i en modtagerkommune forvalter tingene på, uden at kunne gøre noget ved det. Demokratiet udvandes, og udligningsordningerne kan vise sig at blive en møllesten om halsen på de kommuner, der lever i verdensbilledet: Her går det godt send flere penge. Også på det regionale plan, har vi set eksempler på, at beslutninger i ét amtsråd får økonomisk betydninger for borgere i andre amter. Udligning skal håndteres på en måde, hvor borgernes demokratiske rettigheder respekteres. Hvis man tror på, at det folkevalgte politiske niveau, der er nærmest borgerne, forvalter pengene bedst, skal størrelse og ansvar for dette niveau tilpasses, så skatteunderlag og udgifter kun vedrører egne borgere. Er man til mere centralistiske løsninger, skal finansiering og ansvar løftet til et regionalt eller statsligt plan. Det afgørende er, at man som borger får direkte indflydelse på, hvem der skal administrere ens skattekroner og hvem man kan stille til ansvar. Med oprettelse af fælleskommunale selskaber, H:S og HUR organisationer uden direkte demokratiske valg - har kommuner og amter i årevis peget på behovet for nye strukturer. Det skal blive spændende at se Strukturkommissionens rapport i januar Af Jens Frimand At åbne Pandoras æske Hvis det går så galt, som aviserne skriver, så går de værste forudsigelser i opfyldelse: Regeringskonferencen er på vej til at splitte Konventets udkast til en Forfatningstraktat. At regeringerne skulle tage for hårdt fat på resultatet var netop den største bekymring, da de 16 måneders slid i Konventet var til ende. Og umiddelbart var meldingerne fra Tyskland og Frankrig da også, at det ville man heller ikke. Den danske regering havde samme indstilling ud fra devisen, at åbnede man først for Pandoras æske etc. etc. og hvorfor skulle regeringerne, som jo også var repræsenteret i Konventet, endda på højt plan, på mindre end et halvt år kunne opnå noget, der var bedre end det resultat, Konventet opnåede i konsensus? Ét af Konventets store plusser var, at alt foregik i størst tænkelige offentlighed. Alle møder var åbne for pressen, alle papirer var tilgængelige på internettet. Nu er regeringerne så i gang med at rette og omskrive udkastet - bag lukkede døre. Og lukkede døre har så sandelig aldrig været til gavn for EU s troværdighed. Alle vidste, at regeringerne ville tage forholdet mellem EU s institutioner op til overvejelse, og alle kendte til, at forslagene om antallet af Kommissærer skulle behandles. Men nu viser det sig, at der er fremsat over 100 forskellige forslag om ændringer i traktatudkastet, og risikoen for, Af Ole Andreasen, medlem af Europa-Parlamentet (V) at det hele bryder sammen, er pludselig til stede. Vi taler ikke om, at Holland nu vil have De hollandske Antiller med i en artikel om oversøiske territorier, at de sydeuropæiske lande vil have mere med om turisme, og at Finland og Sverige vil have skrevet ind, at såvel landene som EU kan give støtte til de tyndtbefolkede egne i nord. Det er småtterier, og det kan man vel leve med, men det er sluppet ud, at regeringerne bl.a. vil omgøre Konventets væsentlige forslag om økonomisk politik og budgetregler. Det er de europæiske finansministre, der - bag lukkede døre - bl.a. er blevet enige om at afvise Konventets forslag om at give Europa-Parlamentet medbestemmelse på aftalerne om EU s budget, ligesom de vil bevare reglen om enstemmighed for aftalerne om EU's finansielle perspektiver, altså rammerne for EU-budgettet. Finansministre afviser forslag om mere indflydelse til Parlamentet Finansministrenes forslag er tilsyneladende - men også det er sket bag lukkede døre - blevet støttet af udenrigsministrene. Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, skal have holdt fast på Danmarks generelle linie under regeringskonferencen, den, der som sagt går ud på, at Danmark vil støtte konventets tekst, - men efter udenrigsministrenes møde blev Per Stig Møller citeret for, at hvis der er bred enighed om finansministrenes forslag, kan vi støtte dem. Vi har to håb: Enten at Per Stig Møller er fejlciteret, eller at finansministrene ikke når til bred enighed. Hvis Per Stig Møller mener, at vi i denne sag blot skal rette ind og følge et bredt flertal, så kan han ikke mene, hvad han sagde i Det Udenrigspolitiske Selskab den 21. august i år, hvor han først bemærkede, at det traktatudkast, som foreligger, er et godt resultat, - og derefter: Fra formandskabets side er det hensigten at genåbne så få dele af Konventets forfatningstraktat på regeringskonferencen som muligt. Det er en holdning, som deles af flere af medlemslandene, heriblandt Danmark. Han føjede ganske vist til, at nogle steder vil der imidlertid være behov for at præcisere og uddybe Konventets tekst, og her vil vi deltage i forhandlingerne af de spørgsmål, som de øvrige medlemslande måtte bringe, op. Men han kan da ikke med nogle steder have ment så alvorlige spørgsmål som den økonomiske politik og budgetreglerne. Modsatrettede signaler fra udenrigsministeren Det er ikke befordrende for den begyndende debat, at udenrigsministeren udsender to modsatte signaler: Vi vil genåbne så få dele af Konventets forfatningstraktat, som muligt MEN hvis der er bred enighed om finansministrenes forslag [om den økonomiske politik og budgettet], kan vi støtte dem. Hvis finansministrene når til bred enighed, og Danmark af den grund støtter, hvad end de måtte nå frem til, men åbenbart noget, der er i direkte modstrid med Konventets forslag, så må alle, der har kaldt Konventets resultat et godt resultat, blive frustrerede. Hvad var det hele så godt for? Hvorfor lagde så mange da så store kræfter i at nå konsensus? Konventet var en succes. I stor åbenhed og med stor offentlig deltagelse nåede man frem til et samlet udkast til en ny forfatningstraktat for fremtidens udvidede EU. Det var, som statsministeren sagde, flot, at det lykkedes Konventets medlemmer at blive enige om at aflevere én samlet tekst som i høj grad afspejler danske ønsker. Der lægges op til et EU, der er enklere, mere åbent, mere demokratisk og mere effektivt. Konventets udkast er én samlet tekst. Man skal ikke tage sorgerne på forskud, men en del tyder på, at regeringerne - bag lukkede døre - nu er i gang med at åbne den æske, Pandora havde fået af guderne. Gør det ikke, havde de sagt, men hun åbnede den alligevel. Og ud fløj ondskab og allehånde lidelser til plage for menneskeheden, - kun håbet blev tilbage Julekomsammen i Klub V - Venstre i Brøndby torsdag den 4. december 2003 kl Sædvanlig god julemad i Kulturhuset Kilden, Brøndbyøster. Tilmelding nødvendig - senest mandag den 1. december Kontakt næstformand Kaj Ove Johannsen, tlf (aften), eller kasserer Sonny Friis Rygaard, tlf , Adventsmøde med Ellen Trane Nørby den 4. december, kl , Stengaard Kirke, Konfirmandhuset Gammelmosevej 250, Lyngby

4 fortsat fra forsiden At være liberal Af Britta Schall Holberg Ethvert menneskes værdighed udspringer af at disse kræfter efterspørges, at vi signalerer, at det gør en forskel, at hvert menneske er her og gør sig umage. Dermed understreges vigtigheden af respekten for, at vi alle er forskellige, og at vi kan og forventes at bidrage med netop det, vi kan, hvilket undertiden glædeligvis kan være mere, end vi troede. Liberalisme betyder oprør mod konformitet og ensretning. Derfor talte statsministeren om de berømte - eller berygtede - smagsdommere. Det er jo ikke for at undsige ekspertisen, sådan som det er blevet udlagt, men for at sige, at det er nødvendigt, at ikke kun de fås stemmer høres, men at de manges brede erfaring skal danne ballast i et kreativt samfund. Liberalismen hylder værdien af nuancerede synspunkter, og dermed det, der er folkestyrets og demokratiets grundvilkår: betydningen af, at man lytter til andre og beriges - og undertiden flyttes - af det, man hører, men også, at borgerne selv tager stilling. I den liberale optik er der ikke kun én sandhed. Den liberale tanke er derfor et opgør med enhver form for moraliseren overfor andre, men også med et overhåndtagende styre - og jeg skal komme efter dig, skal jeg - system. Liberalisme tolkes ofte som den enkeltes ret til eller lyst til, at gå helt sine egne veje uden hensyn til andre. Altså ren egoisme eller individualisme. Det er synd, hvis liberalismen bliver reduceret til et så snævert livssyn. Liberalismen bør netop være kendetegnet ved det enkelte menneskes forståelse af, at den frihed, jeg ønsker og drømmer om, også er det andet menneskes. Den liberale må altså være indstillet på at give rum og plads til det andet - forskellige - menneske. Først da bliver der tale om det fællesskab, der nødvendigvis må være det liberale samfunds grundvold. Folkelig kompetance Denne baggrund forpligter selvfølgelig, når de ideale tanker skal udmøntes politisk. Hvis liberalismen skal være troværdig, må den følge de liberale tanker også i en fremtid, hvor mange snærende - også lande - grænser nødvendigvis står for fald. En liberal, der lukker sig inde eller ude fra andre, burde være en anakronisme. Det siger sig selv, at alle forskelligheder, alle kreative tanker og al personlig menneskelig værdighed kan knægtes, hvis man vil styre, dirigere, kontrollere og mistro hver enkelt menneskes færden og tanke. Det siger også sig selv, at vil man forskelligheden, kan man ikke samtidig ønske en humørforladt opdragen og moraliseren i forhold til befolkningen. Det siger dermed sig selv, at politik ikke kan udstrække sig langt ind i det enkelte menneskes private sfære. Hvis den gør det, har vi ikke et liberal, men et totalitært styre. Det liberale udgangspunkt må bygge på og appellere til det enkelte menneskes ansvarsfølelse og det enkelte menneskes samvittighed. At der er mening i det, viser Magtudredningens sidste rapport, hvor det slås fast, at "folket er kompetent." det skulle også bare mangle efter de 200 år, vi har brugt på netop at opnå denne folkelige kompetance gennem uddannelse og undervisning. Jo mere der regeres, og jo mere mistillid, der gives udtryk for overfor hver enkelt, jo mere svinder menneskers lyst til at yde noget selv bort. Det var det, der skete i de tidl. østeuropæiske lande. Mennesker gav op. Gemte sig i flokken. Det bliver til en menneskelig forsimpling, og det avler alt andet end kærlighed, varme, styrke, initiativglæde, kunstnerisk storhed. Derimod trives det middelmådige og forarmelsen. Det udvikler sig let til et system med stadig strengere sanktioner til de, der ikke retter ind. Denne overdrevne kriminalisering af borgerne hører ikke et liberalt samfund til. Et liberalt samfund bør ikke vige fra troen på det almindelige menneskes personlige dømmekraft, og på den velfærd, der udspringer af det enkelte menneskes oplevelse af sig selv som en nødvendig, ansvarlig og værdig medspiller i det fælles samfund. De offentlige evalueringssystemer bør derfor ikke overtage ansvaret for det kvalitetsmål, der ligger i at bygge på det enkelte menneskes personlige ansvarsfølelse. Kvalitet skabes bedst af forventningen om, at den enkelte gør sit bedste. Når mennesket giver op, overlader det styringen til andre. Hvordan det går mig i livet, bliver de andres ansvar og forpligtelse. Jeg nøjes med at gør vrøvl, hvis jeg ikke får, hvad der er min ret. Med den tankegang får vi et samfund af svageliggjorte, bange og u- sikre mennesker, der er blevet gjort afhængige af politik. Det har intet med tryghed at gøre. Tryghed i liberal forstand er at skabe rammerne for, at den enkelte har så frit rum til selv at agere, som muligt. Det betyder bl.a. at det tillægges grundlæggende betydning, at mennesker er i stand til at opretholde tilværelsen gennem en personlig arbejdsindtægt. Vilkårene for et blomstrende erhvervsliv og for lysten til at være selvstændig og iværksætter er i den henseende af afgørende betydning for velfærden for alle. "Vi har sejret ad helvede til", sagde LO s Thomas Nielsen. Det har vi i den forstand, at vi har nået det, vi ønskede, fordelingssystemet skulle kunne: fordele økonomien så "få har for meget og færre for lidt." Det system burde nu kunne styres rent administrativt, så politikerne kunne genvinde deres plads som politikere i stedet for som administratorer af ordninger. Noget for noget? Velfærd i liberal forstand kan ikke måles på omfanget af offentligt tildelte ydelser, ligesom velfærd ikke kan måles på samfundets evne til at detailregulere, kontrollere og overvåge, at alle har fået, hvad de mener, de har krav på. Hvis det alene er den politiske opgave at levere ensartede ydelser uden hensyn til nuanceret afvejning af lokale ønsker, hensyn og behov, har de folkevalgte overflødiggjort sig selv, og reduceret borgerne til kunder i en købmandsforretning med frit valg på alle hylder. Hermed er det lokale folkevalgte system gjort overflødigt, for købmandsforretningen kan lige så godt ligge centralt i Bruxelles som i København, og amter og kommuner helt nedlægges. Det er langt fra det ideal, der lå bag netop Venstres tanker ved systemskiftet i 1901, som byggede på, at menneskelig velfærd er et spørgsmål om, at hvert menneske føler, der stilles forventninger og krav til det, så det føler, det har en betydning, at det er der, kan komme til orde, og at det gør sin kreativitet gældende lokalt og nationalt. Derfor er det i høj grad et spørgsmål, om slagordet om "noget for noget" har ret meget med liberalisme at gøre. Liberalismen går ikke ud fra, at vi alene forventes at hjælpe til og yde noget til det fælles, når vi er sikre på, at vi får noget for det. Tværtimod. I det hele taget går liberalismen ud på at værne om og passe på de værdier, herunder de landskabelige og miljømæssige, vi har fået overladt, og som vi skal videregive til vore efterkommere. Det hører ikke til liberalismen at lade hånt om værdier, eller at samfundet skal drives som en forretning. Argumenterne om, at amter og kommuner er blevet så overbebyrdede med opgaver og ydelsestildeling, at en ændret kommunalstruktur er nødvendig, holder ikke i en liberal optik, hvor det tværtimod er bydende nødvendigt at gå ydelsernes og opgavernes antal og omfang igennem med en tættekam, så ikke de mange får, hvad de svageste så må undvære. Velfærd i liberal forstand er forventningen om, at hvert menneske føler sig tilskyndet til at være med i den demokratiske proces, har lyst til og kan påvirke den. Et liberalt styres fornemste opgave er derfor til stadighed at appellere til den åbne og løbende dialog om, hvordan samfundet skal udvikle sig. - Derfor skal liberale politikere ikke barikadere sig bag spindoktorer og pressefolk. Liberale bør ikke være bange for sit folkelige bagland. - Derfor skal det liberale styre også værne om de decentrale folkevalgte organer, som er forudsætningen for, at det enkelte menneske oplever folkestyret tæt på i sin hverdag. Venstres landsmøde 2003 Landsmøde 2003 var et af de bedre og vil især blive husket for en åbenhjertig diskussion om strukturreformen. Thor Pedersen forstod at underholde forsamlingen. Cirka delegerede og gæster havde fundet vej til Herning Messecenter, hvor Venstres formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen, lørdag den 8. november 2003 kl åbnede landsmødet. Det var en veloplagt formand, der i sin åbningstale gennemgik regeringens resultater og takkede regeringens ministre, Venstres folketingsgruppe og organisation for det store arbejder, der havde gjort resultaterne mulige. Om eftermiddagen var strukturreformen til debat. Formanden havde allerede i sin åbningstale tilkendegivet, at han så frem til en debat, der tog sit udgangspunkt i borgernes behov. Med Connie Hedegaard som skarp ordstyrer stillede gruppeformand Erik Larsen, indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, formanden for Amtsrådsforeningen, Kristian Ebbensgaard og formanden for Kommunernes Landsforening, Eigil W. Rasmussen, op til paneldebat. Amts- og kommunalpolitikere var flittige brugere af to talerpulte i salen. Der var bred enighed om, at samarbejde om den bedste løsning, men det lykkedes ikke i løbet af eftermiddagen, at nå til enighed om, hvilken løsning der er bedst for borgerne. Lørdagen sluttede med den traditionelle aftenfest med over deltagere. Det var en festlig aften, og det var ikke på grund af manglende publikum, at Musikmaskinen pakkede sammen og baren lukkede kl Søndag startede programmet kl med gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke og en time senere blev landsmødet genoptaget. Rikke Højrup Jakobsen, næstformand i 11. kreds, København, oplevede Venstres landsmøde for første gang. Om landsmødet siger hun: Det er lidt for traditionelt. Der er meget korridorsnak uden for salen der er dér det foregår. Det er rart, at der gives plads til andre meninger. Aftenfesten var et frisk pust; folk gør virkelig noget ud af sig selv og festen. Landsmødet 2003 får en smiley! Af Jens Frimand

5 fortsat fra forsiden Større kommuner - og tættere på borgerne Af kommunaldirektør Kurt E. Christoffersen hold til en række administrative og faglige funktioner, hvor der stilles krav om ekspertviden. Derfor vil det være fornuftigt at gøre kommunerne en del større end i dag. Store kommuner er faktisk bedre til at servicere borgerne end de små. De begår færre fejl, har bedre uddannede medarbejdere og er bedre til at efterleve ny lovgivning. Det bekræfter en helt ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes varetagelse af en bred vifte af opgaver, og konklusionen er, at de store kommuner på samtlige områder leverer højere kvalitet end de mindre kommuner. På stort set alle offentlige serviceområder kræves bedre og mere ens servicetilbud. Velfærden, det høje uddannelsesniveau og den stigende pendling betyder nemlig også, at borgerne fremover vil lægge større vægt på valgfrihed og kvalitet. Derfor må vi også fremover forvente endnu større krav til kommunernes faglige og økonomiske bæredygtighed. Også på amtsområdet er der behov for større enheder. Det vil alt andet lige føre til, at en række opgaver kommer længere væk i forhold til borgerne. Derfor vil det lokale demokrati kunne styrkes væsentligt, hvis kommunerne bliver tilstrækkeligt bæredygtige til at kunne overtage de fleste af de nuværende amtsopgaver. Ud til borgerne Vi skal ikke se de nye kommuner som forstørrede kopier af nutidens kommuner. Fremover vil ny teknologi betyde, at kommunerne kan yde en mere fleksibel og billigere service ved at komme nærmere borgerne, end de er i dag. Borgerne vil få tilbudt selvbetjening på nettet indenfor alle administrative områder. Den nye teknologi gør det også naturligt at oprette servicekontorer/kvikskranker meget decentralt, f.eks. i kommuner med stor geografisk afstand, hvor sådanne centre kan indrettes i butikscentre, fritids- og bibliotekscentre eller trafikknudepunkter. Hertil kommer, at også administrative medarbejdere vil kunne komme ud til borgerne, især til ældre og handicappede, men også til travle erhvervsaktive, når de har behov for det. Selv om kommunerne kommer til at dække væsentlig større områder, kan afstanden til kommunens ydelser altså både psykologisk og faktisk blive meget kortere. fortsat fra forsiden Én fælles region og én indgang til offentlig service Af overborgmester Jens Kramer Mikkelsen for samarbejdet i Øresundskomitéen ét sted - hos Region Skåne. På den danske side er dette ansvar delt mellem 8 forskellige amter og kommuner. Det må kunne gøres bedre. Stort set hele Sjælland er allerede i dag et sammenhængende arbejdskraftområde. Stadig flere arbejder i en anden kommune, end de bor i, og pendlingsafstandene vokser. Den udvikling fortsætter og pendlingen fra Vestsjællands og Storstrøms amter til HUR-området mere end fordobles frem til En fremtidssikret struktur skal derfor omfatte hele Østdanmark. En af udfordringerne for at styrke Sjælland i konkurrencen er, at skabe et bedre sammenhængende trafiksystem på Sjælland, som gør, at det bliver lige attraktivt for virksomhederne at placere sig i Kalundborg, Korsør eller Køge. Der er en grund til, at virksomheder som NOVO har valgt at lokalisere sig i København, i Gladsaxe, i Ballerup og i Kalundborg. Bedre mulighed for pendling giver ganske enkelt adgang til flere potentielle medarbejdere. På den måde er hele Sjælland med til at sikre regionens internationale konkurrenceevne, og fortsat sikre, at Danmark er toneangivende indenfor innovative videnserhverv. Jeg hørte for nylig Alf Duch, som er koncerndirektøren for Danisco sige: Man skal ville væksten. Det kræver politisk beslutningskraft at sikre fremtidens vækst. Det skal ske samlet i hele Østdanmark og Øresund. Danmark er for lille til en øst-vest konflikt og Sjælland er alt for lille til en nord-syd konflikt. Det synspunkt, er jeg meget enig i. Den anden udfordring er at sikre borgerne én indgang til den offentlige sektor. Alt for tit bliver mennesker med brug for hjælp og rådgivning sendt fra Herodes til Pilatus, fordi opgaverne er delt mellem myndighederne. Især de svageste grupper i samfundet kommer i klemme mellem systemerne. Det er ikke acceptabelt. Den offentlige sektor skal hænge sammen og tage udgangspunkt i borgernes behov. I København har vi besluttet at oprette fire lokale servicecentre næste år, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og på stedet få løst langt de fleste af de problemer, de kommer med. Vi har tilbudt regeringen også at varetage pas- og kørekortadministrationen herfra. Regeringens strukturkommission kommer omkring årsskiftet med sine analyser og konkrete bud på hvilke krav, fremtiden stiller til kommunerne og til det regionale samarbejde. Jeg er overbevist om, at vi her vil finde frugtbare idéer til udviklingen af vores region. Derfor er tiden nu til at drøfte visioner og principper - ikke til at kortslutte processen med at diskutere detaljer om den konkrete opgavefordeling og kommunegrænser. Uanset grænserne fra kommunalreformen i 1970, bliver Østdanmark i disse år langsomt, men sikkert et fællesskab: Et fælles boligog arbejdsmarked, og en fælles, specialiseret sygehusregion. Denne udvikling drives hverken af kommuner eller amter, men af de borgere og virksomheder, der med deres daglige beslutninger og valg skaber stadig større integration. Derfor er jeg en helhjertet tilhænger af en robust, fremtidssikret strukturreform. En reform, der fjerner barrierer, styrker hele Østdanmarks udvikling og giver borgerne flere handlemuligheder. Det kan meget vel betyde, at Københavns Kommune mister nogle af sine nuværende opgaver til staten eller til en fælles region. Hvis det betyder, at opgaverne løses bedre, skal jeg ikke stille mig i vejen for det. Jeg har heller ingen ambitioner om at udvide Københavns Kommune. Den nuværende størrelse er overskuelig for borgerne og en passende størrelse for Danmarks Hovedstad. Fare, fare krigsmand..! Borgeren i centrum. Dette udmærkede slogan kunne stå som overskrift på hele diskussionen om strukturen i den kommunale sektor. På trods af at strukturkommissionen udtrykkelig har fået besked om ikke at tegne streger på kortet, er det ikke overraskende netop disse streger, der stadig stærkere markere debatten om strukturkommissionens arbejde. Skal vi have 3, 5 eller 7 store amter? Skal kommunernes fremtidige størrelse være eller Af Jesper Bach, borgmester (V) Værløse indbyggere? Hvem skal lægges sammen med hvem, og hvor skal stregerne slås? Det er selvfølgelig ikke underligt, at debatten fokuserer på disse forhold, for det er i de synlige, praktiske og politiske knudepunkter, borgernes interesser ligger. Opgavedelingen mellem stat, amt og kommune er naturligvis vigtig for den fremtidige struktur, men har ikke på samme måde borgernes interesse. Men bag disse problemstillinger gemmer der sig en række forhold knyttet til begrebet borgeren i centrum. Disse bliver formentlig slet ikke behandlet i kommissionen rapport, men har alligevel betydning for den legitimitet og opbakning, en kommunalreform vil få. Usynlige grænser Statsministeren har fornyelig tilkendegivet, at det nok vil være klogt at begynde at overveje hvilke kommuner, der frivilligt har en interesse i at blive lagt sammen. Det er mit indtryk, at denne udmelding har været med til at starte en masse politiske sonderinger og følen på tænder rundt omkring i det ganske land. Samtidig skal der manøvreres således, at man så vidt muligt undgår en tvangssammenlægning med en ikke ønsket partner. Manøvrerne minder om, hvad der skete til afdansningsballerne i min ungdom. I dagens situation er det blodig alvor. For hvis der bliver tvangssammenlagt for mange kommuner på en måde, som slet ikke passer i borgernes øjne, så er der risiko for en situation, hvor de gamle kommunegrænser bibeholdes som usynlige streger på landkortet. Vi er mange, der af bitter erfaring ved, hvor dyrt det kan være, når der går for mange usynlige grænser i kommunen. Efter min opfattelse er det vigtigt, at de nye storkommuner får en så høj grad af sammenhængende infrastruktur som muligt. Endvidere bør de oprindelige kommuners bycentre indgå i et fornuftigt samspil med hinanden, ligesom der også overordnet f.eks. må ses på udvikling af handels-, kultur- og sportslivet. En anden forudsætning for et heldigt udfald af en kommunalreform knytter sig til det gamle ordsprog om at Lige børn leger bedst. I praksis betyder det, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis de kommuner, der lægges sammen, har nogenlunde identisk befolkningssammensætning i henseende til sociale- og økonomiske forhold, politisk orientering med videre. Problemstillingen her er formentlig mest aktuel, hvor en bykommune skal lægges sammen med en landkommune. Det er naturligvis umuligt for en strukturkommission at tage højde for disse forhold. Det er noget, vi politikere skal have lejlighed til at gøre, således at de nye kommuner får den størst mulige opbakning i befolkningen. Jeg ser de forskellige tilkendegivelser om, at frivillige sammenlægninger kan komme på tale som den bedste måde at sikre disse politiske hensyn. Økonomiske forhold. Der er dog en betydelig barriere for konkrete forhandlinger om sammenlægning af kommunerne imellem. Det er økonomien. Vi ved nemlig endnu intet om de økonomiske forudsætninger i forbindelse med reformen. Det er ellers ganske vigtigt, for også spørgsmålet om skatteprocenter har borgernes interesser. Lægges en kommune med lav skatteprocent sammen med en, der har en meget høj, vil det efter min opfattelse give anledning til alvorlige problemer i forhold til borgerne. Tilsvarende gælder i forhold til kommuner med stor gæld over for en med en meget lille gæld, og hvad med de kommuner som har en stor kassebeholdning? Problemet er dog størst, der hvor der eksisterer et misforhold mellem serviceniveau, gældsætning og finansieringsbehov i en kommune, at der må sikres kompensation i forbindelse med sammenlægningen. I modsat fald mister den nye storkommune sin legitimitet i forhold til borgerne fra kommunen med en bedre finansiel status. For de vil med god ret kunne spørge: Hvorfor i alverden skal vi betale for de andres overforbrug? Derfor skal der skabes mulighed for en økonomisk kompensation i situationer, hvor der er en åbenlys forskel i den finansielle status og i skat/ service. Det skal indarbejdes i den kommende reform af kommunestyret og udligningssystemet, og således at de gældsplagede kommuner bliver renset for denne gæld. Gives der ikke denne mulighed for økonomisk kompensation, vil borgerne i de kommuner, der bliver tvangssammenlagt med en umage partner, med rette kunne opfatte kommunalreformen som virkeliggørelsen af sidste strofe i den gamle sangleg: Den Sorte Gryde: Og tredje gang så tager vi ham, og putter ham i gryden.

6 Mere kvalitet bedre brug af borgernes penge Kristian Jensen, finanspolitisk ordfører og formand for arbejdsgruppen om offentlig privat samspil Danmark har nu i snart 2 år haft en borgerlig, liberal regering og i over halvdelen af landets kommuner sidder der en borgmester med medlemskort til Venstre. Alligevel er der sket forbløffende lidt i retning af at sikre en effektiv udnyttelse af borgernes penge gennem øget offentligt privat samarbejde. Alt for få kommuner, amter og ministerier har gjort en øget indsats for at skabe udbud og konkurrenceudsætte den offentlige sektor. Hvis vi skal sikre en sund offentlig økonomi, fastholde skattestoppet og levere en borgerservice i høj kvalitet, så er det nødvendigt, at vi i langt højere grad tør gå nye veje og etablere nye samarbejdsformer mellem privat og offentlige myndigheder. Det var i korte træk baggrunden for at Venstres folketingsgruppe i februar nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner, amter, VU og folketingsgruppen, som skulle gennemarbejde området for at se på, hvordan vi bedre fremmer offentligt, privat samspil. Vores rapport ligger nu klar til inspiration og debat i både kommuner, amter og ministerier. Få formelle begrænsninger En af de slående konklusioner, som vi møder igen og igen er, at der ikke er særligt mange formelle begrænsninger for udbud og øget konkurrence. Den største forhindring ligger mellem ørene på de personer, som enten skal beslutte et udbud eller gennemføre udbudet i praksis. Derfor er det nødvendigt med en fornyet indsats for at ændre opfattelsen af udbud og udlicitering. Blandt andet skal vi være langt bedre til at inddrage de offentligt ansatte i processen på et tidligere tidspunkt, så der ikke danner sig myter om de politiske hensigter. Selv om en stor del af effektiviseringsmulighederne ligger i kommuner og amter, så har vi foreslået en lang række konkrete statslige opgaver, hvor vi i højere grad skal involvere private i løsningen af opgaverne. Det er nemlig vigtigt, at staten går foran med et godt eksempel og vi må blot konstatere at udliciteringsgraden i staten ikke er steget under denne regering. Blandt vores forslag til at fremme øget offentligt, privat samspil er et forslag om at oprette et Institut for kvalitetsvurdering og ressourceudnyttelse. Meningen er, at skabe en troværdig og uafhængig instans, som kan vurdere kommuner, amter og offentlige myndigheder på tværs og påpege gode og dårlige måder, at løse opgaverne på. Instituttet skal være med til at pege på effektive måder at bruge borgernes penge på og fremme det offentligt, private samspil. Politisk vilje Endelig skal vi også være klar til at se kritisk på de regler vi selv har indført og sikre, at vores ønsker om at skabe konkurrence virkeligt fremmer og ikke hæmmer udviklingen. Venstre skal være borgernes garant for, at deres skattepenge bliver brugt effektivt og med mest mulig kvalitet. Derfor skal vi have brudt op på den nuværende tendens til alene at fremhæve negative eksempler og fejlslagne udbud. Det kræver en politisk vilje, og det kræver et sagligt grundlag. Vi håber fra arbejdsgruppens side, at vi har været med til at levere grundlaget. Nu er det op til Venstre tillidsfolk i kommuner, amt og stat, at levere den politiske vilje. INVITATION TIL VENSTRES MEDLEMMER: Venstre skal have nyt principprogram vi lægger op til debat med fremtidsforsker, forfatter og debattør Martin Ågerup Fremtidens liberale udfordringer Torsdag den 15. januar 2004 kl I Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33 Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Rikke Hvilshøj tlf (arb.) Søren Thuesen Pedersen tlf (privat) Tænk nyt, tænk stort, tænk i overlevelse Forandringer kan være forfærdelige. Forandringer kan også være fantastiske og åbne nye muligheder. Alt efter hvilken indstilling, man har til forandringer. At forandringer er en u- undgåelig del af tilværelsen, fremgår klart af dr. Spencer Johnsons lille fabel "Hvem har flyttet min ost?". En lille fortælling om at leve med forandringer og ikke mindst forstå forandringernes væsen. Den lille fabel er god at blive klog på i en verden, som i stigende grad styres af kravet til forandringer. Alle stiller nye krav til omverdenen. Alle vil have del i den voksende mængde af samfundsgoder. Det kender vi alt til i transporterhvervet, hvor vi hele tiden skal finde nye løsninger og nye transportmuligheder. Udviklingen går så stærkt, at ingen i vores erhverv kan tillade sig at vente på, hvad der sker omkring os. Ikke kun transporterhvervet, men hele samfundet er underlagt krav om at hele tiden at forny sig. Man kan ikke nøjes med at følge med. Man må selv tage et initiativ. Nye og bedre muligheder skal undersøges. Også om gamle rutiner skal erstattes af mere fleksibilitet og større effektivitet. En oplagt mulighed for Af Michael Svane, ordførende direktør, Dansk Transport og Logistik udvikling er at sætte fart på planerne om et tættere samspil mellem den offentlige og den private sektor. En arbejdsgruppe under Venstre har peget på en række oplagte muligheder, og jeg kan love, at udviklingen inden for et par af områderne aktivt vil blive fulgt med særlig interesse af transporterhvervet. Uvildig kontrolinstans Det gælder ikke mindst planerne om at omdanne Statens Bilinspektion til et statsligt aktieselskab. Der kan være flere modeller, som kan komme i betragtning. I DTL har vi ikke nødvendigvis lagt os fast på en bestemt model, men der er inspiration af hente fra blandt andre vore nabolande Sverige og Tyskland. Afgørende er, at vi kan fastholde en entydig og uvildig kontrolindsats, der sikrer, at kvaliteten af synene er i orden. DTL har således intet imod at privatisere dele af synsforretningen. Det vil være en klar fordel for brugerne af synshallerne, at de ved omsyn får mulighed for at benytte private bilværksteder. Det vil også være en betydelig lettelse for brugerne, hvis nummerplader kan udleveres samme sted, som bilen synes - i Statens Bilinspektion. Det nuværende bureaukratiske system med syn og udlevering af nummerplader hvert sit sted er ude af trit med enhver form for sund fornuft. Der er både penge og ressourcer at spare ved at gøre forretningsgangen lettere for kunderne. Kørsel med militært udstyr er en anden oplagt mulighed for at udnytte fordelene fra det private erhvervsliv. Allerede i dag udføres nogle af disse opgaver af private transportvirksomheder, som har den fordel, at de råder over professionelle chauffører, der har stor rutine i at udføre vanskelige kørselsopgaver. Vi ser gerne, at blokvognstransporter m.v. udbydes til private virksomheder, som både har det nyeste og bedste materiel. Her er der efter DTLs opfattelse rigtig gode muligheder for et effektivt og trafiksikkert alternativ til, at forsvaret fastholder kørslen i egne rækker. Der skal tænkes nyt og stort I DTL er vi positivt indstillet på at igangsætte forandringer. Om det sker gennem privatisering, udlicitering eller gennem et offentligt og privat samspil er underordnet. Målet for alle må være, at en given ydelse har den højest mulige kvalitet og fås til den rigtige pris. Det kan være farligt at sætte lighedstegn mellem privatisering og effektivisering. Privatisering er langt fra altid den rigtige løsning. Endnu mere farligt er det at undlade at tænke i fremtid. Hvis der ikke tænkes nyt og stort, bliver vi overhalet inden om. Og så er det for sent at tænke i overlevelse. I DTL er vi positive ja velfornøjede med tankerne fra arbejdsgruppen. Vi vil være endnu mere begejstret, når forslagene er udført i praksis.

7 Hold jer fra politisk outsourcing! Af Arne Pedersen, adm. direktør, ISS Danmark A/S Denne udmelding kunne være fristende, når man ser, hvordan udlicitering og outsourcing er forløbet i kommuner, hvor debatten har været hård og de politiske målsætninger skarpt trukket op! Det nytter derfor heller ikke at opremse nye udliciteringsområder, hvis vi ikke får skabt et ordentligt arbejdsgrundlag for fremtidens outsourcinger og udliciteringer! Bestilleren af en opgave skal have tillid til at opgaverne kan løses uden at det giver problemer. Bestilleren skal også have gjort op med sig selv om der er tilstrækkelig politisk konsensus i overdragelsen af en opgave til en privat leverandør. Hvis sagen stadig er en politisk varm kartoffel selv efter en flertalsbeslutning skal de private holde sig væk! Der er dømt fiasko på forhånd! Vi og andre - ved det af bitter erfaring. Derfor skal holdningerne til en outsourcing baseres på en høj grad af enighed i kommunalbestyrelsen. Eller i det mindste med en respekt for den flertalsbestemmelse, der er truffet i kommunalbestyrelsen. Herefter skal forvaltningen tage over og sikre det daglige samarbejde. Politikerne bør ikke længere diskutere, så tvivl om aftalen, og gå i detaljer. Alligevel sker det desværre ofte, fordi debatten har skruet sig op (eller ned) på et niveau, hvor politikerne føler de MÅ blande sig. 21 områder, hvor mere offentligt og privat samspil er mulig: 1) Fangetransport 2) Rigsarkivet 3) Museer 4) Pasudstedelse 5) Kørekortudstedelse 6) Arbejdsformidling 7) Statskonsulenttjenesten 8) Danmarks Jordbrugsforskning 9) Danmarks Veterinærinstitut 10) Statens Skadedyrslaboratorium 11) Danmarks Fiskeriundersøgelser 12) Fødevareøkonomisk Institut 13) Yderligere udlicitering af togdrift 14) Statens Seruminstitut 15) Drift af universiteter 16) Slots- og Ejendomsstyrelsen 17) Transport af militært udstyr 18) Vedligeholdelse og drift af kaserner 19) Statens Bilinspektion 20) Tinglysning 21) Fængsler Hvad kan udliciteres? I princippet kan alle områder udliciteres så længe bestilleren fastholder sit ansvar for at bestemme kvalitetsniveauet og indgår i et nært samarbejde med leverandøren/partneren. Visse områder kræver dog kompetencer, som det u- middelbart kan være svært at opdrive hos en privat virksomhed. ISS har f.eks. sagt nej tak til at drive a- sylcentre i Danmark fordi vi kun har viden og kompetence, der dækker ca. 40% af asylområdet. Af principielle og strategiske årsager viger ISS bl.a. tilbage fra at begive sig ud i nye udliciteringsområder, hvis de vurderes som værende meget følsomme politisk og mediemæssigt. Når følelser og en uafklaret politisk debat tager over godt hjulpet af medierne er det nærmest umuligt at opnå en saglig og seriøs behandling. Sådan er den politiske hverdag måske, men sådan er hverdagen ikke for alle os andre. Professor Niels Åkerstrøm fra Handelshøjskolen i København kalder det politiske for regulær gift for erhvervsvirksomhederne, der går ind på de følsomme udliciteringsområder. Han er af den mening, at selve det driftsmæssige i aftalerne med de offentlige kunder fungerer fint, men så snart den gældende og igangværende aftale gøres til en politisk sag, bliver det til en giftpille! Det bør da være tankevækkende for både udbyder og byder i udliciteringssager! ISS har gjort op med den bevidstløse prisfokusering som, for blot få år siden, gav store ridser i lakken i både arbejdsmiljøet, kvaliteten og vores egen indtjening. Vi har erkendt vores rolle i de dårlige eksempler, men venter stadig på at se og høre politikernes erkendelse af deres rolle og ansvar for de dårlige sager. Hvis man alene går efter billigste pris så får man også udvandet kvaliteten. Hvis man så erkender, at serviceniveauet på et givent område er for højt i forhold til kommunens økonomiske situation og i øvrigt husker at meddele borgerne det, så kan der sagtens leveres discountløsninger. Men jeg har endnu aldrig oplevet en kommune, der fortalte borgerne, at nu fik de en lidt ringere løsning, som til gengæld sparede kommunen for en del penge! ISS har, som et yderligere element i vores samarbejdsstrategi med det offentlige, besluttet, at der skal være en langt højere grad af fælles ansvar i de aftaler, der indgås fremover. Det fælles ansvar fratager naturligvis ikke leverandøren for sit ansvar, men der skal være et fælles mål og en fælles indsats for at få både samarbejdet og leverancerne til at fungere. ISS er ikke ude på at komme let til fadet. Vi skal heller ikke behandles med fløjlshandsker eller have særbehandling osv. osv. De gode kommuneeksempler findes heldigvis i stort antal og de bedste eksempler findes blandt de kommuner, hvor samarbejdet har stået på i mange år hvor man er blevet indarbejdet og har fundet det rigtige niveau. Kommunens forvaltning har styr på aftalen, de vurderer den løbende, gennemfører en fornuftig kontrol, udfordrer leverandøren og samarbejdspartneren men altid ud fra et fælles tillidsforhold. Hvis inputtet er mistillid bliver output et aldrig tillid! Og sidst, men absolut ikke mindst, findes de bedste eksempler jeg tør næsten ikke sige det hvor det udliciterede område ikke er på den politiske dagsorden hele tiden. Den sunde udlicitering Hvis jeg skal fremhæve et godt og positivt eksempel, vil jeg vælge ét udenfor den kommunale sektor, hvor ISS og Hørsholm Sygehus har indgået et omfattende partnersamarbejde om løsningen af næsten alle ikkekliniske serviceopgaver. Jeg citerer nogle linier fra direktøren på Hørsholm Sygehus, Torben Knudsen, der i et brev til Udliciteringsrådet bl.a. skriver: Samarbejdet er udsprunget af et ønske om UDVIKLING af området (såvel fagligt som økonomisk) og er derfor ikke et ensidigt spareprojekt, således som det desværre er tilfældet for de fleste udliciteringer. Ligeledes har samarbejdet fra starten været tænkt som et partnerskab med vægt på fælles ansvar og fælles værdier frem for på kontrakt og kontrol. Partnerskabet har nu fungeret i 1 1/2 år til begge parters fulde tilfredshed. Set fra Hørsholm Sygehus side har vi fået adgang til en ledelses- og udviklingskraft på området, som vi ikke ville have haft mulighed for at etablere i eget (eller amts-) regi. Samtidig løser ISS opgaven væsentlig billigere end det offentlige gjorde tidligere vel at mærke uden at vores servicemedarbejdere lønmæssigt er stillet ringere, end de ville have været, såfremt de var fortsat som offentligt ansatte. Så det kan altså lade sig gøre. Og masser af gode samarbejdsrelationer til kommuner og amter viser det også. Så måske skulle overskriften alligevel ikke være Hold jer fra politisk outsourcing men snarere Outsourcing og udlicitering på den KON- STRUKTIVE måde! Og så er der næsten ingen grænser for, hvad der kan samarbejdes omkring. Duel mellem Frank Jensen (A) og Jens Rohde (V) torsdag den 27. november 2003, kl Offentligt møde i Medborgerhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, Brønshøj arrangeret i samarbejde mellem Socialdemokraterne i Brønshøj-Husum og Venstre i Vanløse - Brønshøj. Ordstyrer journalist Morten Jacobsen. Emner: Den aktuelle landspolitiske situation.

8 EP-valg EP-valg EP-valg EP-valg EP-valg 2004 EU er en udfordring for dansk folkestyre Flere og flere love, der vedtages af Folketinget, er enten lavet i EU eller bliver til efter påvirkning fra EU. Det viser en netop udkommet slutrapport fra Magtudredningen, som har analyseret det danske folkestyre her og nu. At der i EU træffes flere vidtrækkende beslutninger med betydning for Danmark, er der i og for sig ikke noget nyt i. Sådan er udviklingen gået Af Mogens Vad, kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre. siden Danmark meldte sig ind i EF i og den er intensiveret efter, at vælgerne ved diverse folkeafstemninger traf den rigtige beslutning at afgive politisk suverænitet til EU. Rapporten vurderer samtidig, at på trods af, at et flertal af befolkningen er enig i de politiske perspektiver for et forenet Europa, så føler man sig samtidig længere og længere fra beslutningerne i Bruxelles. Beslutninger som danskerne ikke mener, at de kan påvirke. Det mener Magtudredningen med rette er et demokratisk problem. Hvis EU har fået så megen magt, da er det egentlig underligt, at befolkningen ikke er mere optaget af at stemme til Europa-Parlamentet. Godt halvdelen dvs. 50,5 pct. af de stemmeberettigede vælgere fandt det i 1999 umagen værd at afgive deres stemme. Mange vælgeres dilemma er, at de på den ene side føler sig fremmedgjorte overfor beslutningsprocessen i Bruxelles, men på den anden side ikke orker, gider eller vil stemme om deres repræsentanter i Europa-Parlamentet. Ukendt politisk dagsorden Som ny kandidat til Europa-Parlamentet er det ikke nogen opmuntrende situation. Det er sjovere at møde begejstrede vælgere, som følger med og ved, hvad der foregår i Europa-Parlamentet og hele tiden giver deres besyv med. Det er dog de allerfærreste, men jeg brokker mig ikke, for jeg forstår dem faktisk godt. Det gør dog opgaven med, at nå ud til vælgerne med sine politiske budskaber mere udfordrende. Hvor Frygt, trusler, sult og død dagligdag i Mugabes Zimbabwe Mugabes Zimbabwe tegner sig stadig som en sort plet på landkortet. Selv om vi i længere tid ikke har hørt meget til landet i den Af Ellen Trane Nørby, EP-kandidat og præsident for LYMEC Liberale Ungdomsorganisation i Europa. danske presse, så er problemerne ikke forsvundet. Snarere tværtimod. Situation i Zimbabwe forværres dag for dag. Indbyggerne mangler alt. Børn fratages deres muligheder for at udvikle sig, ud-danne sig og vokse op. Folk sulter og nægtes udrejse fra landet. Landmænd fordrives fra deres ejendomme. Oppositionens politikere lever i en daglig frygt for deres liv, og deres familiers ve og vel. I sidste uge forsvandt 4 parlamentsmedlemmer fra oppositionen sporløst. Om få uger afsiges der med stor sandsynlighed dødsdom over oppositionens leder Morgan Tswangirai. Den oktober var jeg udsendt som Venstres delegerede til Liberal Internationals kongres i Dakar i Senegal. Liberal International er den verdensomspændende liberale organisation som Venstre er medlem af. I forbindelse med kongressen tog jeg initiativ til et møde med David Coltart fra Zimbabwe. David er menneskerettighedssagfører og har siden parlamentsvalget i 2002 siddet i parlamentet for Morgan Tswangirais demokratiske parti MDC. MDC vandt valget, men gennem svindel sikrede Mugabe sig endnu en periode på posten. MDC har derfor udnævnt en skyggeregering, bestående af sorte såvel som hvide demokrater og menneskerettighedsforkæmper. David Coltart er skygge justitsminister. Jeg tog initiativ til mødet fordi jeg gerne ville opdateres på situation i Zimbabwe, men også fordi det har forarget mig, at den franske og italienske regering de sidste par måneder har forsøgt at legitimere Mugabes diktatur og har overtrådt EU-beslutningen om at nægte Mugabe og hans ministre deltagelse i europæiske konferencer, såvel som indrejse i EU. andre politikere kan nøjes med at tale ud fra en politisk dagsorden, som er kendt af de fleste: Det kunne fx være spørgsmål om lavere skat, højere hastighedsbegrænsninger på motorvejen eller flere penge til skoler og hospitalerne, ja, så har mange meldt sig ud af de EU-politiske diskussioner, allerede før de er begyndt. Især fordi der ikke er et fælleseuropæisk offentligt rum, hvor alle europæere diskuterer politik. Politiske diskussioner i medierne tygger stoffet for vælgerne og sætter tingene på spidsen med argumenter for eller imod et forslag. Tilværelsen som kandidat til Europa-Parlamentet kan dermed let få karakter af folkeoplysende foredragsvirksomhed over, hvad der egentlig foregår i EU. Det skal ses i sammenligning med, hvis man som kandidat til folketinget mødte vælgere, men hvor alle, der har set den sidste nyhedsudsendelse, er med på, hvad der er på den politiske dagorden, og har rimelig let ved at forholde sig til det. Ikke et Mickey Mouse-parlament Det er faktisk først, når EUlovgivning skal vedtages i folketinget og behandles i Europaudvalget, eller når nogen kommer i klemme, at EU-politik får mediernes og vælgernes opmærksomhed. Altså når man lige ser bort fra regeringskonferencer og traktatændringer. Sidstnævnte giver jo vælgerne mulighed for at tage stilling til EU på ja-ellernej-basis. Det er jo såre enkelt. Det er formentlig også baggrunden for at netop folkeafstemningerne faktisk har stor stemmedeltagelse. Måske kan en tredjedel af folketingets love påvirkes af EU. I en ottendedel af lovgivningen indgår elementer, hvor Danmark er kontraktligt forpligtet til at efterleve den fælles EUlovgivning, og derfor bør vi alle tænke os mere om, hvem vi i Danmark sender til Bruxelles for at overvåge og påvirke lovgivningen. Såfremt Konventets forslag til en ny traktat bliver vedtaget, vil EU-parlamentet få indflydelse på al EU-lovgivning undtagen skat og udenrigspolitik. Ikke at Danmark afgiver mere suverænitet på disse områder Parlamentet får bare medindflydelse på sagsområder som Rådet har i dag. Herefter bør al snak om at Europa-Parlamentet skulle være er et Mickey Mouse-Parlament slutte. Derfor bør flere danskerne overveje at stemme ved valget til Europa-Parlamentet søndag den 13. juni Underkendelse af EU Det er ikke bare en underkendelse af en EU-beslutning, når Frankrig og Italien beslutter at give Mugabe en statsvelkomst, det er en klar mangel på respekt for menneskerettigheder, demokrati og alle de, som har mistet livet i kampen mod Mugabe og kampen for demokrati i Zimbabwe. Inflationen i Zimbabwe er for øjeblikket 465 %. Produktionen i landet er gået i stå. Store dele af produktionsapparatet ødelagt. I 2004 forventes en omfattende hungersnød. Noget som ikke burde være muligt, når man ved, at Zimbabwe er et frodigt land, som tidligere bar navnet; Afrikas kornkammer. Zimbabwe har de seneste 6 år haft en negativ vækst. Til sammenligning har nabolandet Mozambique trods enorme og ødelæggende oversvømmelser og sin position blandt verdens 20 fattigste lande, haft en vækst på 14 %. Men hvorfor er det så interessant hvad der sker så langt borte som Zimbabwe? Ikke mindst er det frygteligt at se, alle de forfærdeligheder én mands diktatur har påført en hel befolkning. Men det som er mere bekymrende er, at blandt andet Frankrig og Italiens legitimering af Mugabe har sat gang i en bølge, hvor en lang række andre afrikanske lande ikke længere kan se, hvorfor man skal respektere menneskerettighederne der sker jo alligevel ikke noget! Det er en farlig tendens og noget, som kan være med til at underminere reformer og udvikling i Afrika. Som Liberale og som demokrater er vi nødt til at sige skarpt fra overfor Mugabes diktatur, men vi er også nødt til at sige fra overfor de lande som forværrer situationen, ikke bare for Zimbabwes befolkning, men også underminerer respekten for universelle menneskerettigheder og aftaler. Sandsynlig dødsdom Om få uger afsiges der med al sandsynlighed dødsdom over MDCs leder Morgan Tswangirai fordi han har turdet tale mod Mugabes diktatur. Han har ikke fået en retfærdig retssag, og han har de sidste par år været nægtet udrejse fra Zimbabwe, og har fået frataget sit pas. Internationalt pres og støtte til oppostionens kamp mod Mugabe er en lille hjælp sammenlignet med den store indsats som MDC har lagt for dagen. Listen af dræbte og forsvundne, herunder et håndfuld danskere, bliver længere dag for dag. Vores indsats er lille, men den har stor betydning. Hvis vi som Liberale ønsker at være med til at sikre en fremtid i Zimbabwe og resten af afrika så er vi nødt til at sige fra nu!

9 EP-valg EP-valg EP-valg EP-valg EP-valg 2004 Vi har været for ringe! Det er værd at notere sig det dundrende svenske nej til euro`en. Kun Stockholm og Skåne stemte ja. Sidstnævnte tænker internationalt på grund af Øresundsregionen og er i praksis en forstad til København. Stockholmerne er selvfølgelig i deres holdninger påvirket af, de bor i deres lands metropol. Men resten af Sverige sagde nej. Jo længere væk fra den svenske meningselite jo større nej procent. Af Karsten Madsen, Kandidat for Venstre til Europa-Parlamentet. Helt tilsvarende mønstret ved den danske folkeafstemning om det danske euroforbehold i Også dengang var det de mest udsatte områder, at nejprocenten gik op og i de stærke områder, at ja-siden vandt frem. Forklaringen kræver ikke en stor videnskabelig undersøgelse. EU er fortsat - trods alle bestræbelser - et projekt, der mødes med forståelse, opbakning og sympati af eliten, de veluddannede og velaflagte. Bortset fra Ekstrabladet og Information støtter samtlige danske aviser ethvert tiltag til et styrket EU-samarbejde. Alle betydende erhvervsfolk og repræsentanter for fagbevægelsen gør det også. Der er langt mellem EUskeptikere endsige modstandere blandt topembedsfolk og professorer. Langt de fleste samfundsdebattører er for euro`en, for at fjerne forsvarsforbeholdet, for den nye traktat og for et specifikt stærkere samarbejde. Alligevel står vi over for en folkeafstemning - sandsynligvis flere - hvis udfald kan blive både ja og nej. Meningsmålingerne giver os ganske vist medvind, for eksempel omkring euro`en, men der er fortsat langt til, at vor egen EU-begejstring smitter af på vælgernes engagament. Med skiftevis stok og gulerod lykkes det oftest at få et flertal til at sætte kryds i ja-rubrikken. Men en folkesag er udviklingen af EU ikke. Det bliver vi nødt til at erkende. Skepsis og pragmatisme Her mere end 30 år efter et forholdsvis overbevisende dansk ja til at indtræde i det daværende EF, har vi ikke gjort nye landvindinger i folkestemningen. Skepsis og pragmatisme præger stadig mange danskeres forhold til det europæiske samarbejde og unionen. Og endda har vi i kraft af vore mange folkeafstemninger sikkert bedre klangbund hos vore vælgere, end mange af de øvrige medlemslande har hos deres. Éliten kan gennemskue at EU er både fredens, demokratiets og velfærdudviklingens projekt. De almindelige vælgere har mere frygt for bureaukrati, centralisme og for nationalstatens undergang og hæfter sig ved komplicerede landbrugsordninger eller de særlige politiske traditioner, som EU-systemet har arvet fra de sydeuropæiske lande. Broen til de brede vælgerflertal er det ikke lykkedes at bygge ret mange steder,. Man kan kun gisne om udfaldet af eventuelle folkeafstemninger i Tyskland, Frankrig, Grækenland og Italien. Vi må erkende, at vi - jasiden - har været for ringe. EU ud til folket Derfor er opgaven nu: EU ud til "folket". Uden opbakning i de brede lag i hele Europa har projektet ingen fremtid. Det vil være en kolos på lerfødder. Og hvordan gør vi det: En åbenlys indsats for at rydde op i almindelig svindel og bedrag. Indførelse af en livsstil for EU-parlamentarikere og embedsmænd, der kan sammenlignes med hjemlige politikeres og almindelige borgeres. En aktiv indsats mod dobbeltmandater. Et vigtigste er imidlertid en dagsorden, som vælgerne kan forstå og kan respektere. Med et slidt ord bidrage til at gøre EU nærværende. Fokuser på såvel de langsigtede som de kortsigtede mål. EU er frihedens og velstandens projekt og vil give demokratisk tryghed for medlems- og nabolande. Men i dagligdagen sikrer EU den fri konkurrence, der gør varer og tjenesteydelser billigere og hindrer karteldannelser. Fødevarer møder samme kvalitetskrav over alt i EU. EU kan bidrage til udvikling af de svagere regioner, til effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende forurening og kriminalitet for lige at nævne et par stykker. Ballerup Revision Registreret Revisoranpartsselskab Centrumgaden 2A, 2750 Ballerup Telefon: Fax: Mobil: Hos Ret & Råd får du vejledning og saglig bistand - før det er for sent! Venstre trak fuldt hus på kulturnatten Jens Rohde, MF, politisk ordfører for Venstre, drøftede bl.a. værdier, Finanslov, EU mm. med mange af de over besøgende, som bl.a. lagde vejen forbi Venstres gruppeværelse på Christiansborg. Pia Allerslev, MBR, gruppeformand og Anette Engel, MBR sørgede for, at gæsterne fik en frisk øl fra fad på Venstres stand, som blev besøgt af mere end gæster på Københavns Rådhus. Thor Pedersen, MF, finansminister, var én blandt mange af Venstres ministre, MF ere og MEP ere, som deltog i Kulturnatten på Christiansborg. Advokaterne Peter Hesselholt (H) Annette Schepler (L) Dorte Hesselholt, Adv. fm Advokatfirmaet Peter Hesselholt Bydammen Ballerup Telefon Fax Mange gæster benyttede lejligheden til at hilse på statsministeren, der flittigt skrev autografer, signerede bøger, svarede på spørgsmål, og sidst, men ikke mindst, blev fotograferet sammen med folk.

10 Endelig en retssikkerhedslov Der kan gå lang tid fra det tidspunkt en politisk idé første gang formuleres, indtil den gennemføres. Lige siden jeg blev ansat i politiet i 1971 har det undret mig, at en række myndigheder som f.eks. Af Birthe Rønn Hornbech, MF, Retsordfører for Venstre Told & Skat og arbejdstilsyn uden retskendelse og uden at borgerne sikres retsgarantier kan vade ind i private hjem og virksomheder og foretage uanmeldt kontrol. Er der derimod tale om at politiet skal ransage hos de værste forbrydere, skal der foreligge retskendelse og borgerne er sikret en række retsgarantier. Derfor har Venstre i årevis under sloganet: "retssikkerheden er bedre for røvere, rockere og rovmordere end for bagere, bønder og brugtvognshandlere" i flere år arbejdet for at borgerne skal sikres en række retsgarantier, også når det ikke er politiet, men andre myndigheder, der kommer på uanmeldt kontrolbesøg. Venstres tanker blev nedfældet i regeringsgrundlaget og en kommission blev omgående nedsat. Kommissionens arbejde er nu færdigt og forslag til en retssikkerhedslov vil inden jul blive fremsat i Folketinget. For første gang i Danmarkshistorien ser det omsider ud til, at vi får en lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb som f.eks. kontrolbesøg. Det er et stort fremskridt for borgeren, at der nu fastsættes generelle spilleregler for myndighederne på dette område. Det er jo ejendommeligt at f.eks. Told & Skat uden videre kan foretage kontrolbesøg, hvor politiet skal have retskendelse. Personer, der sigtes af politiet, skal have at vide, at de ikke har pligt til at udtale sig og vejledes om eventuelle muligheder for advokatbistand. Lignende retsgarantier findes ikke, hvor Told & Skat behandler sager overfor borgerne. Når det har drejet sig om andre myndigheder har borgerne hidtil ofte befundet sig i en mærkelig gråzone, hvor man ikke aner, om kontrolvirksomheden kan ende med en straffesag. Uanset udfaldet er der ikke fastsat retsgarantier for borgerne. Det er det, der nu rettes op på. Nu lovfæstes et egentligt proportionalitetsprincip. Det betyder for borgeren, at det lovfæstes, at der kun må foretages tvangsindgreb, hvis ikke mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Der skal ske underretning til borgeren inden tvangsindgreb foretages, og borgeren kan gøre indsigelse og har krav på en skriftlig begrundelse for tvangsindgrebet og krav på en rapport om gennemførelsen af tvangsindgrebet. Underretningspligten kan ganske vist fraviges, hvis hensigten ville forspildes, men alligevel er loven en væsentlig forbedring for borgernes retssikkerhed. Der er i dag en risiko for at f.eks. forvaltningsmyndighedens kontrolbesøg u- den retsgarantier kan medføre, at borgeren ufrivilligt kommer til at tilvejebringe oplysninger, der kan bruges som bevis i en straffesag mod ham selv, altså at borgeren inkriminerer sig selv. Det er helt i strid med danske retsprincipper at en person så at sige narres til at inkriminere sig selv. Det gøres der også op med i den nye lov. Det er kun rimeligt at en borger, der underkastes andre myndigheders tvangsindgreb, har lige så gode retsgarantier som storforbrydere, der er sigtet af politiet. Den dårlige sociale arv kan brydes Af Flemming Oppfeldt, MF, (V), Folketingets socialudvalg. I de fleste tilfælde går livet godt. 95% af alle børn har gode og kærlige forældre. Familierne trives, lokalsamfundene danner gode netværk, mange støttes på arbejdspladsen, skolerne giver god undervisning. Når vi drøfter social arv, skal vi forstå, at der faktisk er mange gode eksempler på positiv social arv, på positiv opvækst og stærke netværk. Så det meste lykkes allerede i dag, endda uden staten som den store beskytter. Det er vigtigt, at en liberal socialpolitik som udgangspunkt ikke opfatter individet som en omvandrende mulig katastrofe. Vi opfatter et frit menneske som et, der både vil virke for sig selv og fællesskabet. Derfor kan en liberal socialpolitik jo heller ikke være generaliserende og omklamrende eller fyldt med forbud og regler. Dette er princippet, men når vi åbner vinduet og ser virkeligheden, så fylder de sidste 2-5% af befolkningen meget. Det er dem, som bruger meget tid på rådhusene, hos behandlerne, i fængslerne, på hospitalerne, i varmestuerne, på anbringelsesstederne osv. Der er ikke tale om et liv i frihed, men et liv som tabere. Stofmisbrug, alkoholmisbrug, tæv, ledighed, og tykke sagsmapper. Sætter vi tal på, ja så kan vi måle den negative sociale arv som omkostninger, der nemt kan runde mia. kroner om året. Det er jo det, der er så fantastisk, at der næppe findes noget samfund på denne klode, der bruger så mange penge, som det danske på denne opgave, og så alligevel stadig fastholder den negative sociale arv. Men nu rykker den nye regering for alvor på tingene Der sættes ind i førskolen, dvs. børnehaverne. Både når det gælder sprog for indvandrerbørn, men også sprogstimulering af børn fra hjem uden nogen særlig boglig eller fortælletradition, spiller børnehaven i dag en kæmperolle. Derfor foreslår regeringen nu, at der skal lægges nogle minimumsplaner for, hvad børnene skal have af nyttig balast i børnehaven. Dem der vil profitere mest, vil selvfølgelig være de børn, der kommer fra de svageste familier. Anbringelsespolitikken bliver ændret Der kommer et ny lovgivning til næste sommer, og den vil lægge vægten på den forebyggende politik i nærmiljøet. Børnene skal fastholdes i deres vante skolegang og institutioner, når der er koks i familien. Det skal også være muligt at foretage anbringelser indenfor familien f.eks. hos bedsteforældre. Der sættes ind overfor unge hashmisbrugere Dels ændrer vi politik, så vi ikke længere accepterer hash til privat brug. Christiania bliver ryddet som hashog hælersted, og vi har netop afsat mange millioner kroner til en indsats overfor unge hashmisbrugere over de næste 4 år. Hidtil var der ikke rigtigt nogen, der tog sig af dette problem. Jeg tror vi kan klippe stofmisbrugsfødekæden over ved at sætte ind overfor de unge misbrugere. Narkoplan for hårde misbrugere For de ældre misbrugere er der nu sat penge af til, at de kan komme i behandling lige præcis på det tidspunkt, hvor de selv er motiveret. I gamle dage kunne de muligvis komme i behandling f.eks. om 3 måneder, men der var motivationen ofte forduftet. Afvænning i fængslerne Der sættes i de kommende år mere målretet ind med, at kunne afvænne narkomanerne i fænglerne. I dag er situationen jo den, at hvis man ikke var på stoffer, så bliver man det i fængslerne. Dette er selvfølgelig med til at fastholde borgerne i kriminalitet bagefter. Med enhver form for misbrug hører en asocial adfærd og narkoforbruget i fænglserne er en væsentlig magtbastion for rockerkriminaliteten. Mindst 1/3 af alle indsatte i dag er stofmisbrugere. Dette tal vil blive nedsat over de kommende år. Alkoholafvænning Der er i de kommende år afsat flere penge til afvænning for alkolholmisbrug. Ved udgangen af 2004 regner vi med, at regeringen kan fremlægge en egentlig plan for behandlingsgaranti for alkoholbehandling. Gratis ugentligt nyhedsbrev om EU og dansk politik KARSTEN MADSEN Mangeårig politisk kommentator, kandidat til Europa-Parlamentet Venstre i København Bestil på Redaktion: Topp & Madsen Aps, Solsortvej 6, 2000 F Kommunikation, PR, journalistik og undervisning Himmelev Revisorerne Himmelev Bygade 64, 4000 Roskilde Registreret Revisor Kenneth Barrett Cand. Merc.Aud., Datanom, Master of Tax Tlf w w w. m o g e n s v a d. d k Mogens Vad Kandidat til EU-parlamentet Bestil mit nyhedsbrev på

11 Tillykke med fødselsdagen Af Lars Stolshøj, amtsformand, Venstre i Københavns Amt 27. november kan regeringen fejre sin 2 års fødselsdag. 730 dage med et skattestop der har fungeret, det er et skoleeksempel på gennemførelse af valgløfter og kan ikke andet end påkalde sig respekt! Troværdighed må være nøgleordet, når der efter 2 år skal gøres status for den Venstre ledede regering. En periode, hvor samtlige valgløfter er gennemført præcis som det blev lovet i efteråret Men i politik kender utålmodigheden ingen grænser og nye tiltag med masse forbedringer i hverdagen for borgerne bliver hurtig glemt eller taget som en selvfølge. Derfor er det vigtigt, at samtlige gode kræfter til stadighed repeterer, hvad der blev lovet, og hvad der blev gennemført. Dermed ikke sagt, at vi skal leve på tidligere bedrifter det er faktisk ganske normalt, at man kan forvente, hvad der loves og derfor skal disse forbedringer blot danne grundlag for en række nye, nye mål skal sættes og realiseres for til stadighed at sikre kontinuitet for regeringen og ikke mindst for vort parti. Resultater er oftest proportionelle med forberedelsen, og det er ikke mindst takket være et effektivt arbejde i Venstre igennem 90 erne, at så markante målsætninger gennemført straks efter regeringens tiltrædelse. Det må på ingen måde give anledning til, at vi sætter os længere tilbage i stolen, tværtimod. Tid til forandring Vi har fået forandring. I første omgang på Christiansborg men absolut også i det danske samfund, men dette slogan må aldrig mistes af sigte, vi bliver aldrig færdige med forandringen i et moderne samfund, der udvikler sig så hurtigt, som tilfældet er. Derfor skal vi fortsat søge nye og konstruktive løsninger, med et solidt fundament i såvel vort nærmiljø som i dansk kultur. Skal dette lykkes og det skal det så er det essentielt, at debatten fortsætter i vore organisationer; det er den eneste måde, der kan opnås indflydelse på. På det seneste har vi igen oplevet grupper af vore egne, der beskylder vor ledelse for topstyring. En beskyldning, jeg finder direkte ynkelig!! Forekommer dette i Venstre, så skyldes det kun én ting, nemlig at nogle har sat sig tilbage i stolen og dermed indirekte pålagt et fåtal opgaven at træffe beslutningerne. Det er ikke liberalt i bredeste forstand, ej heller demokratisk. Derfor er konklusionen entydig! Vil man have indflydelse og betingelserne har aldrig været bedre så må man selv træde frem på gulvet og udvise lidt initiativ. Dette hermed være efterlyst!! År 2004 En lang række spændende opgaver venter os i det kommende år, et år hvor alle kræfter i Venstre skal samles omkring de vigtige spørgsmål om Danmarks fremtid i EU og ikke mindst omkring EP-valget den 13. juni. Men inden vi når så langt, skal vi have en indgående debat om den fremtidige kommunalstruktur i Danmark. I sidste udgave af taburetten behandlede jeg dette emne indgående, men som nævnt tidligere i dette indlæg, så handler indflydelse om aktiv deltagelse. Det er derfor direkte uacceptabelt, at visse grupper af borgmestre allerede nu skaber unødvendige skræmmebilleder i retning af, at de ikke vil blive hørt, og at beslutningen allerede er truffet. Den type af udmeldinger har et indbygget selvprofeti, men så har man jo garderet sig. Jeg tror godt, jeg tør love de samme borgmestre, at hverken Indenrigsministeren eller Statsministeren vil kigge forbi deres borgmesterkontorer og bede om gode råd, hver enkelt eller i grupper må man søge sin indflydelse, og det vil der blive masser af mulighederne for efter den 16. januar. I den mellemliggende periode vil det tjene projektet bedst, at vi alle koncentrerer debatten om hvilke opgaver, der fremover skal løses i fællesskab, hvilken kompetence kræver løsningen, og hvor findes der bedst grundlag for at placere samme, i kommunerne i staten eller i et amt/region?? Det er tid til at tænke mere Mennesket frem for systemet mere end på antallet af borgmesterposter. Opgaverne i det danske samfund bliver ikke færre af en ny struktur, så mon ikke der bliver opgaver til alle også med et nyt visitkort!! Hjælp med! Arbejdet omkring kommunalstrukturen, EU traktaten, EP valget, værdi- og velfærdsdebatten samt ønsket om en kontinuerlig god medlemspleje, det kræver mange alt sammen en ekstraordinær indsats fra os alle. Derfor vil vi alle være taknemmelige, om samtlige af vore medlemmer, der vil give en ekstra hånd i dette arbejde, kontakter os. Ring eller mail din lokalforeningsformand, der er masser af opgaver og jo flere hænder og hoveder, jo bedre bliver resultatet. NESA aktierne Af Bent Larsen (V), viceamtsborgmester, Københavns Amt NESA aktierne er som bekendt solgt til Elsam for 10,5 milliarder kroner. Når Københavns Amt har givet Thor Petersen 40% i statsafgift, er amtets nettoandel på ca. 1,375 mio. kroner. Og hvad skal pengene så bruges til, hvis salget falder endeligt på plads? Som medlem af bestyrelsen for NESA synes jeg nok det har været nogle meget bevægede uger, herunder forsøget fra DONG på at kortslutte vor proces. Det hele startede i september 2002, hvor Venstre i budgetforhandlingerne i amtet bragte ønsket om at sælge NESA aktierne i spil - hvis det var økonomisk attraktivt. Det var en vigtig tilføjelse. Vort synspunkt var, at det ikke er rimeligt, at NESA i et liberaliseret marked med stor international konkurrence, fortsat skulle ejes af en stor kommunal aktiemajoritet. Og så er det jo ikke ligefrem en kerneaktivitet for amtet at eje aktier i et elselskab. Forligspartierne enedes herom plus, at et eventuelt salgsprovenu ikke måtte gå til driften. SF og Enhedslisten var ikke med i budgetforliget. Det ærgrer de sig over i dag, da de gerne vil være med til at bestemme over pengene. Nogle har haft travlt med at hævde, at Elsam bliver så stærk, at det går ud over konkurrencen på elprisen. Det er det rene vrøvl, idet elpriserne fastsættes på en international børs efter normale udbud/efterspørgsel mekanismer. Hvis det ikke regner i Norge og Sverige, stiger elpriserne for eksempel og vice versa. Derudover er Danmark forbundet el-mæssigt både med Tyskland og Norge/Sverige. Det talende vandfald, Svend Auken har ligeledes i vanlig stil vrøvlet sig ud i selvmodsigelser. Da han gennemførte el-reformen, opfordrede han til strukturrationalisering af den danske el-sektor. Nu synes han, det er vanvittigt. Men sådan er det jo med socialdemokrater - når de ikke er ministre mere, så skifter de synspunkt. Men som sagt skal pengene fra NESA bruges med fornuft. De skal deponeres med frigivelse over ti år - ellers skal vi betale yderligere 20% til Thor. Øverst står et stort beløb til påbegyndelse af en renovering af Gentofte Amtssygehus. Det trænger virkeligt. Derudover er følgende ønsker på bordet: Moderniseringer af sociale institutioner og psykiatriske centre. Den elektroniske patientjournal. Forbedring af de bygningsmæssige rammer for gymnasiereformen. Udbygning af strålekapaciteten på Herlev sygehus. Modernisering af børnehospitalet i Glostrup. Satsning på forskning, udvikling og uddannelse i amtets sygehusvæsen. Energibesparende investeringer. Og lidt skulle der også gerne blive til nedbringelse af amtets gældsforpligtelser. På vej mod den søde juletid føler man sig som den store Julemand - men lad os nu først få handlen på plads. God Jul og Godt Nytår. Foto: NESA OpenOffice 1.1, nu tilgængelig: Gratis dansk Office-pakke til privat, erhverv og det offentlige.

12 aburetten Postbesørget blad 0900 KHC november Duel mellem Frank Jensen (A) og Jens Rohde (V) Kl i medborgerhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Se annoncen side 7. taburetten 20. årgang, nr ISSN-NR Udgiver Venstre i Københavns Amt. Bladets adresse taburetten Jens Frimand Bakkegårds Allé 20, 3. MF 1804 Frederiksberg C. S moppes unødigt Af Brokkeren 1. december Julehygge med ost & rødvin hos Venstre i Hvidovre Kl på Enghavevej 2, opgang F. Entré 25 kr. Tilmelding senest 26. november til Ruddi Elkjær på tlf eller mail på 4. december Adventsmøde med Ellen Trane Nørby Kl i Stengaard Kirke, Gammelmosevej 250, Lyngby. Se annoncen side 3. Adresseændringer Hvis du flytter så meld din nye adresse til: Venstre, Søllerødvej Holte Tlf Ansvarshavende redaktør Jens Frimand Redaktion Preben Falk Rangård Christopher Arzrouni Jannick Nytoft Sune Wæsel Heino Juhl Produktion P. E. Offset & reklame Oplag: Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis Venstres eller redaktionens synspunkter Deadline 22. januar taburetten nr. 1 udkommer 6. feb Nu er kosten ved at blive lige skrap nok. Et er, at befolkningen har smidt Socialkrabaterne væk fra ministertaburetterne så kan de lære det, ka de. Men derfor behøver de andre partier ikke ligefrem at ydmyge dem. Sådan fører man ikke flokpolitik. Ganske vist ligger dansk politiks håndtaskesvingende førstedame og Socialdemokraterne på reparationskurs, men skilsmissen er endnu ikke en realitet. Derfor er det ikke betimeligt, at hun og finansministeren låser sig inde på hans kontor i timevis. Vi lavede bare trafikforlig, siger finansministeren bagefter. Den bedste oplevelse i dette årti, siger hun. Hvis det ikke er at ydmyge sin expartner, så ved jeg ikke. Og som om denne ydmygelse ikke skulle være nok, så nærmest stjæler regeringen, som en tyv om natten, Venstrefløjens politik vil tage fra de rige og give til de fattige. Det er en køn redelighed. Bare fordi nogle få hundrede tusinde lønmodtagere tjener mere end en halv folketingsgage, skulle de straks kanøfles. Jeg forstår godt, at Lykketoft blev rasende. Det var et målrettet angreb på hele fagbevægelsen, og det ville været gået hårdt ud over partiets - og andre midtsøgende - vælgere. Godt det blev stoppet. I det hele taget har regeringen ingen grund til at straffe vælgerne; den blev jo valgt. Det er rigeligt at leve i uvisheden om, hvad Lykketoft finder på, som tak for sidst. Foreløbig har han ganske vist mest været ude efter folk over 54, men man ved jo aldrig. Hvornår lærer regeringen at lytte? Stod Buksti ikke på Folketingets talerstol og advarede regeringen og især justitsministeren om at fartgrænser på 130 km/t vil dræbe befolkningen? Jo! Ville regeringen lytte? Nej! Ganske vist klamper Buksti kun sømmet i bund, når han er uopmærksom, men man fornemmer alligevel, at manden ved, hvad han taler om. Det er fartforskelle, der dræber. Derfor er 130 km/t naturligvis for lidt. Fartgrænsen skal være mindst 1 Buksti på motorveje, og 0,6 Buksti på landevej; så kører det! Og med Buksti i befolkningens bakspejle, hvordan kan statsministeren så påstå, at ingen frø har fået det værre under VK-regeringen. Det passer i hvert fald ikke for de stakkels frøer, hvis udsplattede legemer er stedt til evig hvile på Bukstis undervogn. Det var aldrig sket, hvis regeringen havde ført mere flokpolitik og havde undladt besparelser på miljøområdet. Godt at Svend Auken mest kører på cykel. 4. december Julekomsammen Venstre i Brøndby Kl i Kulturhuset Kilden, Brøndbyøster. Se annoncen side januar Idé-debat med fremtidsforsker Martin Ågerup Kl i Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33, Frederiksberg. Se annoncen side januar Deadline for taburetten nr februar Stormøde med statsminister Anders Fogh Rasmussen Kl på Nærum Amtsgymnasium. Se annoncen side februar taburetten nr. 1 udsendes fra Københavns Postcenter 23. februar Generalforsamling i Gladsaxe Kredsen, Kl på Gladsaxe Rådhus i Rådhuskælderen. Kalender

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar 2011 Kære Jens Da universitetsloven blev vedtaget i 2003 fik universiteterne bestyrelser med et flertal af medlemmer udefra. Vi fik selv lov til at

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Finansieringsudvalgets seminar

Finansieringsudvalgets seminar Finansieringsudvalgets seminar Mandag d. 26. april 2010 Tak fordi vi måtte komme. 1 Mariagerfjord Kommunes analyser: Der er en sammenhæng mellem Geografisk struktur (rejsetid) Økonomiske vilkår (Krevi)

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen Danske erfaringer efter kommunalreformen Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Eksempler på nye kommuner Generelle udviklingstrends (uanset reform) Praktiske

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark DET TALTE ORD GÆLDER [Indledning] Ældrerådene er i bund og grund et vildskud i det

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere