Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled"

Transkript

1 maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile brændstoffer Læs om pensionskassernes holdning til investeringer i fossile brændstoffer Side 6 Generalforsamling 2014 Side 8 Pension a la carte Skræddersy din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Side 10 Skal vi dele eller ej? Hvad sker der med din pension, hvis du bliver separeret eller skilt? Side 14

2 2 Medlems nyt Foto: Thomas Busk. Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Vi har været på besøg hos 12 tillidsrepræsentanter fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Tillidsrepræsentanterne havde bedt os komme og fortælle om deres pensionsordning. Mødet var et af mange, som pensionskasserne afholder med tillidsrepræsentanter hvert år. Efter mødet talte vi med psykolog Malene Hinrichsen, som er fællestillidsrepræsentant for alle psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark. Pensionsopsparing er obligatorisk og indbetalingerne hertil udgør en betydelig del af langt de fleste danskeres løn. Den obligatoriske pensionsopsparing sikrer to ting: at man er sikret økonomisk efter arbejdslivet, og at man har gode forsikringer ved for eksempel tab af erhvervsevne, mens man er aktiv på arbejdsmarkedet. Derfor skulle man tro, at danskerne interesserede sig for deres pension, men sådan forholder det sig langt fra. Malene: Pensionen dækker mere, end man lige regner med, også før man bliver pensioneret. Desuden kan det have afgørende betydning for ens økonomiske sikkerhed som pensionist. Tillidsrepræsentanternes rolle Vi arbejder hver dag for at højne interessen for pension blandt vores medlemmer. Og noget af det, som virker allerbedst, er at sørge for, at

3 3 tillidsrepræsentanterne er godt klædt på til at tale med deres kolleger om pension. Tillidsrepræsentanterne bliver valgt på de enkelte arbejdspladser, og de har mange forskellige opgaver, blandt andet på overenskomstområdet, hvor pension er et vigtigt element. De fungerer for eksempel som bindeled mellem de faglige organisationer og arbejdspladserne, og de varetager medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser lokalt. Når en kollega bliver syg og ikke kan passe sit arbejde, er det ofte tillidsrepræsentanterne, som sørger for, at pensionskassen bliver kontaktet for at få hjælp til den syge kollega. På mødet med tillidsrepræsentanterne var der da også særlig stor interesse for at høre mere om pensionskassernes invalidepension. Pensionskassernes medlemmer kan få invalidepension midlertidigt eller varigt, hvis de mister erhvervsevnen helt eller delvist inden for deres fag det hedder faginvaliditet. Men også i forhold til nye kolleger kan tillidsrepræsentanterne spille en vigtig rolle, og her handler det ikke om invalidepension men om valgmuligheder. Malene: Jeg fik med fra mødet, at pensionskassen kan støtte i en svær tid, for eksempel med en konkret vurdering af, om en kollega er berettiget til invalidepension ved langvarig fysisk eller psykisk sygdom og at man kan sammensætte sin pension, så den passer til ens livssituation ved at til- eller fravælge dækninger som eksempelvis børnepension. Tillidsrepræsentanter og pension Som tillidsrepræsentant får man mange henvendelser fra kollegerne på arbejdspladsen. Også om pension. Derfor er det vigtigt at være godt klædt på til at møde de spørgsmål, som kan være komplekse, og hvor svaret ikke altid er lige ud ad landevejen. Det hjælper vi med. Malene: Jeg tror, at hvis der er et tæt forhold mellem de lokale tillidsmænd og pensionskassen, så vil flere medlemmer aktivt forholde sig til deres pension og det kan få stor betydning for dem og deres økonomi, så jeg vil klart anbefale et besøg fra pensionskassen til mine TR-kolleger! Når vi kommer ud til tillidsrepræsentanterne, er det enten som et led i uddannelsen for tillidsrepræsentanter eller også er vi inviteret af en gruppe tillidsrepræsentanter i et bestemt område. Vores pensionsrådgivere fortæller bredt om pensionsordningen, herunder forsikringer, afkast, omkostninger, alderspension og fleksibilitet. Malene: Pensionsrådgiverne fra MP Pension var gode til at fortælle om det på en måde, så vi kunne relatere det til os selv, selvom de fleste af os ikke var 64 og på vej på pension. Skal vi komme på besøg? Vi vil meget gerne møde vores medlemmer, så vi tilbyder forskellige former for rådgivning både i grupper og individuelt online og offline. Og vi kommer gerne på besøg på din arbejdsplads. Kontakt os på og aftal et møde. Du kan også booke møde online: Malene Hinrichsen er autoriseret psykolog med speciale i psykoterapi. Hun arbejder ved Børneog Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense, hvor hun også er valgt som tillidsrepræsentant. Foto: Thomas Busk. Det er meget vigtigt for os at have en tæt og velfungerende dialog med tillidsrepræsentanterne, fordi vi gennem dem er i kontakt med både medlemmer og faglige organisationer på samme tid. Vi oplever tillidsrepræsentanterne som et uhyre vigtigt bindeled, og vi vil gerne prioritere dem højt. Medlemschef Kenneth Petersen

4 4 Medlems nyt Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i er blandt de allerbedste i den danske pensionssektor, og i 2013 var der ingen andre, som kunne matche vores afkast. Hvad er hemmeligheden bag de flotte afkast? I starten af 2008 blev Unipension samarbejdet etableret, og i slutningen af 2008 begyndte pensionskasserne under Unipension for alvor at investere sammen. Lige siden har vi slået markedsafkastet og lavet konkurrencedygtige investeringsafkast til medlemmerne. Forskellen i afkast mellem pensionskasserne i Unipension skyldes primært afkastet på ejendomsinvesteringer. Sammenligningerne nedenfor er lavet med det såkaldte Nøgletal 1 (N1) Afkast før skat fra de officielle årsregnskaber, som er indberettet til Finanstilsynet. Investeringsafkast før skat % 8% 6% 4% 2% 0% PJD (Unipension) MP (Unipension) AP (Unipension) DIP Industriens Pension Lægernes Pensionskasse Farmakonomer Apotekere og farmaceuter Topdanmark Liv Lærernes Pension SEB Pension Kontorpersonale (PKA) Gennemsnit pensionskasser Lægesekretærer (PKA) Sundhedsfaglige (PKA) -2% JØP BankPension Socialrådgivere (PKA) Sygeplejersker (PKA) PKA+Pension A/S Gennemsnit alle PenSam Liv Alm.Brand Liv og Pension Danica Pension PBU Gennemsnit livselskaber PensionDanmark Skandia liv Nordea Liv & Pension PFA Pension Sampension AP Pension Investeringsafkast før skat % 10% 8% 6% 4% 2% 0% PJD (Unipension) MP (Unipension) Industriens Pension Kontorpersonale (PKA) Lægesekretærer (PKA) Sundhedsfaglige (PKA) Sygeplejersker (PKA) Lægernes Pensionskasse Socialrådgivere (PKA) AP (Unipension) Sampension Lærernes Pension DIP Gennemsnit pensionskasser PensionDanmark AP Pension Gennemsnit alle BankPension Farmakonomer PenSam Liv JØP Apotekere og farmaceuter SEB Pension Alm.Brand Liv og Pension PKA+Pension A/S PFA Pension Gennemsnit livselskaber Skandia liv Nordea Liv & Pension Danica Pension PBU Kilde: Finanstilsynets nøgletalsdatabase på og selskabernes årsrapporter.

5 5 Mål: Afkast efter investeringsomkostninger Aktive forvaltere sigter efter et merafkast i forhold til markedet, mens passive forvaltere sigter efter et markedsafkast, som svarer til et specifikt indeks, for eksempel det danske C20 aktieindeks. Vi har en høj grad af aktiv forvaltning, men vi ser ikke valget mellem aktiv forvaltning og passiv forvaltning som enten/eller. For os er fordelingen en dynamisk størrelse, der afhænger af aktuelle markedsforhold. Stordrift med fondsmæglerselskabet I januar 2012 blev den hidtidige investeringsafdeling omdannet til Unipension Fondsmæglerselskab. - Med fondsmæglerselskabet kan vi bedre udnytte de stordriftsfordele, der er ved at investere sammen, og på den lidt længere bane kan vi opnå yderligere fordele ved at åbne op for nye kunder, vi kan investere for, fortæller Niels Erik Petersen og tilføjer, at afkastene de seneste fem år er resultatet af et fantastisk samarbejde mellem investeringsmedarbejderne. Unipension Fondsmæglerselskab med Niels Erik Petersen i spidsen. Foto: Thomas Busk. - Når vi opnår bedre afkast end markedet, hvilket vi har gjort hvert siden 2009, er der mere til medlemmerne. Vi har estimeret, at vores aktive forvaltning efter omkostninger i i alt har givet mere end 8 mia. kr. ekstra efter omkostninger, end hvis vi havde haft passiv forvaltning, fortæller investeringschef Niels Erik Petersen. Aktiv forvaltning står og falder med de menneskelige kompetencer og evnen til at agere i markedet. En dygtig aktiv forvalter, der agerer i et mindre effektivt marked, kan skabe et markant bedre resultat end en passiv forvalter i samme marked. Fondsmæglerselskabet består af de investeringsmedarbejdere, der tidligere var ansat i pensionskasserne, og etableringen af fondsmæglerselskabet har ikke givet anledning til nyansættelser. Mådehold giver stabile pensioner Selv om pensionskasserne har præsteret gode afkast de seneste fem år, er 2008 kun seks år væk. - Nu har vi haft nogle gode investeringsår, men det er fortsat vigtigt, at vi konsoliderer os, så vi kan holde pensionerne stabile selv med store fremtidige udsving på investeringsmarkederne, slutter Niels Erik Petersen.

6 6 Medlems nyt De tre formænd i Unipension. Fra venstre er det Tina Mose (MP), Erik Bisgaard Madsen (PJD) og Mette Carstad (AP). Foto: Thomas Busk. Investeringer i fossile brændstoffer Vi bekymrer os alle sammen om den globale opvarmning og om de konsekvenser, den kan få for vores børn og børnebørn. Og pensionskassernes bestyrelser er da heller ikke i tvivl om, at klimaforandringerne som følge af CO2-udledning er reelle, og at vi bør tage dem alvorligt. Men hvorfor så ikke bare sælge investeringerne i fossile brændstoffer? Den seneste tid har man i medierne kunnet følge debatten om investeringer i fossile brændstoffer. Skal man sælge disse aktiver for at bakke op om politiske CO2 begrænsende tiltag eller for at undgå risikoen for, at de fossile brændstoffer i fremtiden kan ende som Stranded Assets eller strandede aktiver, som det hedder på dansk? Strandede aktiver er risikoen for, at aktiver relateret til udvinding af fossile brændstoffer og ikke udvundne reserver bliver nedskrevet i værdi på grund af internationale miljøpolitiske tiltag. Vi har spurgt pensionskassernes formænd om deres standpunkt i forbindelse med stran dede aktiver og investeringer i fossile brændstoffer. Hvorfor sælger I ikke jeres investeringer i fossile brændstoffer? Verden er endnu meget afhængig af fossile brændstoffer, og omlægningen til vedvarende energi kommer til at tage mange år. Mindre end 20 pct. af verdens energiforsyning kommer fra vedvarende energikilder, og mere end 80 pct. kommer fra olie, kul og gas. Hvis vi udelukker en så central samfundsmæssig og global integreret industri fra vores investeringer, mindsker det spredningen af vores investeringer, og det giver et dårligere risikojusteret afkast. Tror I ikke, medlemmerne vil betale for at undgå investeringer i fossile brændstoffer? Selv om vi alle sammen bekymrer os om miljøet, er vi overbeviste om, at ikke alle medlemmer mener, at den rigtige løsning er at sælge

7 7 investeringerne i fossile brændstoffer. Vi vil ikke tillægge medlemmerne bestemte politiske holdninger eller træffe politiske beslutninger, som påvirker medlemmernes pensioner negativt. Vi træffer beslutninger på baggrund af investeringsmæssige rationaler og ikke ud fra politiske overbevisninger, og vi vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er investeringsmæssige begrundelser for at sælge vores investeringer i fossile brændstoffer. Hvad med risikoen for Stranded Assets? I vores analyse Stranded Assets og klimapolitiske udfordringer, som ligger på hjemmesiden, redegør vi for, hvorfor vi ikke mener, der er en risiko for strandede aktiver eller en boble på nuværende tidspunkt. Vi følger denne udvikling løbende som en del af vores daglige risikoovervågning, så vi er opmærksomme på, om der opstår tegn på en forøget risiko for strandede aktiver. Men hvis medlemmerne ønsker at sælge investeringerne i fossile brændstoffer og er villige til at tage et tab, kan et mindre afkast vel være lige meget? Nej, det kan det ikke. I bestyrelserne har vi et juridisk ansvar for at investere på en måde, så alle medlemmer får så gode pensioner som overhovedet muligt. Ingen ikke engang generalforsamlingerne kan fratage os det ansvar ved at sige til os, at vi skal investere på en bestemt måde. Det er vores ansvar og derfor også vores beslutning. Hvor meget kommer det til at koste at udelukke investeringer i fossile brændstoffer? Det er umuligt at spå om, men sikkert er det, at selv et lille fald i det årlige afkast får betydning for pensionerne. Og hvis vi udelukker denne her industri i morgen, hvad så med tøjindustrien, som er den næst mest forurenende industri i verden? Det bliver nemt en glidebane, og jo mere vi indskrænker vores investeringsmuligheder, desto større bliver risikoen for mindre afkast og dermed mindre pensioner. For at illustrere, hvor meget afkast rent faktisk betyder, kan vi tænke os følgende eksempel: Hvis et ungt medlem mister 1 pct. om året i afkast, kommer det i sidste ende til at betyde 5000 kr. mindre om måneden i pension eller 1,5 mio. kr. mindre i samlet opsparing. Har I ikke en forpligtelse til at investere mere grønt? Vi arbejder meget dedikeret med ansvarlige investeringer også kaldet ESG (Environment, Social and Governance). Og vores investeringer er allerede i dag meget grønne og vil nok blive endnu mere grønne de kommende år, for vi tror på, at en virksomheds adfærd, hvad angår miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelse, kan indikere selskabets potentiale og langsigtede udvikling. Det er da også derfor, vi har investeret mere end dobbelt så meget i de 100 mest bæredygtige selskaber på globalt plan, end vi har i kul-, gas- og oliesektorerne tilsammen. Vi tror på, at en virksomheds adfærd, hvad angår miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelse, kan indikere selskabets potentiale og langsigtede udvikling. Hvorfor vil I ikke gå forrest og sælge jeres investeringer i fossile brændstoffer? Så længe der står en hær af andre investorer klar til at købe de her investeringer, er det ikke en løsning at sælge dem. Og hvad med selskaber som for eksempel Shell og BP? De er energiselskaber og mest kendte for benzin og diesel, men de investerer samtidig massivt i udviklingen af for eksempel vindenergi og biobrændsel. Skal vi så sælge dem? Pensionskassernes eksistensberettigelse er at sikre medlemmerne gode pensioner ved at skabe et højt og stabilt afkast på et ansvarligt grundlag, og derfor arbejder vi professionelt og systematisk med ansvarlige investeringer og deltager i mange samarbejder herom, hvilket i sidste ende kan skabe langt større forandringer end enegang. Læs mere På kan du læse og downloade analysen Stranded Assets og klimapolitiske udfordringer i en uforkortet udgave eller et Executive Summary.

8 8 Generalforsamling Medlems nyt Foto: Thomas Busk. Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. april var der ordinær generalforsamling i pensionskassen. Generalforsamlingen blev afholdt i DR s Koncerthus, Studie 2 i København. 328 medlemmer var mødt op til generalforsamling i Koncerthusets Studie 2 i DR Byen, og det er flere end normalt. Men igen i år var der også lagt op til en anderledes oplevelse med oplæg fra professor Michael Møller, runde borde, time outs med borddrøftelser og en pause med mad og drikke. De runde borde blev dog erstattet af langborde kombineret med stolerækker på grund af det store antal tilmeldinger. Professor Michael Møller udfordrede forsamlingen til at tænke i forbrug og ikke i opsparing, og han advarede mod at træffe økonomiske beslutninger med hjertet, fordi denne ellers fortræffelige muskel har en begrænset analyseevne. Afkast helt i top Formanden indledte generalforsamlingen med bestyrelsens beretning for I den havde hun fokus på budskabet om, at pensionskassen havde pensionsbranchens næsthøjeste afkast både i 2013 og i femårsperioden kun overhalet af samarbejdspartneren i Unipension,

9 Generalforsamling Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Formanden fremhævede også, at selv om pensionskassen er meget solid, er det fortsat vigtigt at konsolidere kassen, så pensionerne kan forblive stabile selv med store fremtidige udsving på investeringsmarkederne. Mere for mindre Omkostninger var også på dagsordenen, og budskabet om fem år med mere for mindre vandt genklang hos de fremmødte medlemmer. De årlige omkostninger til administration pr. medlem er nede på 506 kr., men det bliver svært at reducere omkostningerne yderligere uden mere samarbejde med andre. Derfor var udvidet samarbejde stadig et strategisk mål. Fossile brændstoffer Et emne overskyggede alt andet på generalforsamlingen, og det var medlemsforslaget om at droppe investeringer i kul-, olie- og gasindustrien. Både forslagsstillere og bestyrelse argumenterede for deres synspunkter, og meningerne i salen var delte. Det blev afstemningen også med et knebent flertal mod forslaget. Du kan læse mere om fossile brændstoffer i artiklen om samme emne på side 6. Der var i alt stemmer: 328 fremmødte medlemmer, 76 fuldmagter til bestyrelsen, 486 fuldmagter til tredjemand og 183 instruktionsfuldmagter. Bestyrelsens sammensætning Som lovet på sidste års generalforsamling kom bestyrelsen med et oplæg til drøftelse af bestyrelsens sammensætning. De tilbageværende medlemmer gav deres mening til kende, og det gav bestyrelsen et værdifuldt afsæt til det videre arbejdere frem mod Generalforsamling 2015, hvor bestyrelsen forventer at fremsætte et forslag til afstemning. Læs mere på Emner på generalforsamlingen Resultat Bestyrelsens anbefaling Valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede advokat Lars Svenning Andersen. Valgt For Forelæggelse af Årsrapport 2013 med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse. Godkendt For Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Godkendt For Opfordring til tidsbegrænset nedsættelse af minimum for selvbetalerbidraget. Vedtaget For Opfordring til at følge FN s nye retningslinjer vedr. menneskerettigheder og erhverv. Ikke vedtaget med 465 imod og 322 for Imod Opfordring til at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber. Ikke vedtaget med 507 imod og 484 for Imod Valg af revision: Bestyrelsen indstillede genvalg af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen, nyvalg af statsautoriseret revisor Jacques Peronard som revisorsuppleant og genvalg af Bjørn Gyland og Jens Brandorff som henholdsvis medlemsrevisor og -suppleant. Valgt For

10 10 Medlems nyt Pension a la carte Når du går på pension, bliver din opsparing vekslet til en livsvarig alderspension med månedlige pensionsudbetalinger resten af dit liv. Og du har gode muligheder for at skræddersy din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedsmarkedet måske vil du trappe gradvist ned eller starte med en sumudbetaling? Din livsvarige pension (livrente) bliver som udgangspunkt udbetalt i lige store portioner hver måned, fra du går på pension, til du dør. Men du har gode muligheder for at sammensætte din egen udbetalingsprofil. Hvornår kan du få den første pension? Lovgivningen bestemmer, hvornår du tidligst kan få udbetalt pension det er din pensionsudbetalingsalder. Den tidligste pensionsudbetalingsalder er lig din folkepensionsalder minus fem år. Men ingen regler uden undtagelser: Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, er din tidligste pensionsudbetalingsalder 60 år. Er din pensionsordning oprettet 1. maj 2007 eller senere, bliver den tidligste pensionsudbetalingsalder hævet gradvist fra 60 til 62 år. Se de præcise overgangsregler på hjemmesiden. Du behøver ikke være holdt op med at arbejde hverken helt eller delvist for at få udbetalt alderspension. Men når udbetalingen er begyndt, kan du ikke stoppe den igen på nuværende tidspunkt. Vi forventer dog, at den mulighed kommer i Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent du kan få din første udbetaling af livsvarig pension. Jo længere du venter, jo mere vokser din opsparing og jo større bliver din månedlige pension. Alderssum Du kan vælge at få en del af din opsparing udbetalt som en sum en alderssum med mindre du aktivt har fravalgt det. Vælger du at hæve alderssummen, bliver din opsparing mindre, og så er der færre penge til den månedlige pension, som derfor også bliver mindre. Den 1. januar 2013 blev lovgivningen ændret, og er du blevet medlem efter 2012, kan du ikke få udbetalt en alderssum. Det er heller ikke længere muligt at spare op til alderssummen. Delpension Du kan starte med at få udbetalt en del af din månedlige alderspension og vente med den fulde pension til senere det kaldes delpension. Det kan kombineres med for eksempel nedsat tid eller åbning af egen virksomhed. Når du så ønsker en større udbetaling, kan du fastsætte en højere procentdel. Delpension kan være op til 66 pct. af den fulde pension. Du kan kombinere delpension med udbetaling af alderssum. Pension med optrappet udbetaling Du kan også vælge, at dine udbetalinger vokser en smule hvert år. Det gør du ved at nedsætte din udbetaling det første år med 10, 20 eller 28 pct. og derefter optrappe dine udbetalinger lidt hvert år, fx hvis du har andre indtægter, der gradvist nedtrappes. Det hedder pension med optrappet udbetaling, og du kan vælge det sammen med både fuld alderspension og delpension samt i kombination med alderssum. Du kan få en skattefordel ved at optrappe udbetalingen, hvis du betaler udligningsskat af pensionen. Kombiner med andre pensioner Du har måske suppleret den livsvarige alderspension med ratepension, kapitalpension, aldersforsikring eller livsvarig supplerende opsparing. Du kan starte udbetalingen af disse pensioner uafhængigt af, hvornår du begynder på din livsvarige alderspension. Reglerne

11 11 for tidligste udbetaling er de samme, men der er forskellige regler for, hvornår de forskellige pensioner senest skal være udbetalt. Hvordan regner vi din pension? Når vi beregner størrelsen på din pension, tager vi højde for dine pensionsdækninger ved død, vi forudsætter en gennemsnitlig levealder og vi indregner fra starten en forventet årlig forrentning på 4,25 pct. efter skat. Det svarer til den aktuelle forrentning, som medlemmerne får i form af kontorenten. Hvis kontorenten er større end 4,25 pct. efter skat, stiger pensionerne og omvendt falder pensionerne, hvis kontorenten er mindre end 4,25 pct. De valg, du træffer for din egen pension, gælder også for børnepension samt ægtefælleog samleverpension. Vælger du fx delpension, vil de børn, der har ret til pension, også få delpension. Og får du udbetalt alderssum, bliver en eventuel ægtefælle- og samleverpension også lavere, da den er fastsat som en procentdel af din pension. Gode råd kvit & frit Når du nærmer dig pensionsalderen, inviterer vi dig til orienteringsmøde om din pension. På mødet fortæller vi blandt andet om udbetalingsmuligheder i pensionsordningen, og du kan stille spørgsmål til vores pensionsrådgivere. Læs mere

12 12 Medlems nyt NOTITSER Kontorente Igen i 2014 får du forrentet din opsparing i pensionskassen med 4,25 pct. (efter skat). Kontorenten er fastsat af bestyrelsen ud fra pensionskassens samlede finansielle styrke. Bestyrelsen kan ændre kontorenten med fremadrettet virkning, hvis det bliver nødvendigt. Afgiftsberigtigelse I 2014 kan du betale afgift af (afgiftsberigtige) din kapitalpension og alderssum og opnå en skatterabat på 2,7 pct. Du kan selv gennemføre betalingen online på Min pension via hjemmesiden, eller du kan ringe til os og få fremsendt et tilbud. Udfører du selv afgiftsberigtigelsen på Min pension, er sidste frist den 30. december Sidste frist for fremsendelse af tilbud med posten er 1. december Du kan læse mere om afgiftsberigtigelse på hjemmesiden og blive klogere på, om det er en god idé at afgiftsberigtige. Ulykkesforsikring Husk, at du som medlem af AP og PJD som hovedregel er heltidsulykkesforsikret gennem pensionskassen. Forsikringen dækker døgnet rundt i hele verden. I Regler & Paragraffer, som du kan se på vores hjemmeside, kan du se, hvornår der er tale om et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Ændringer af ægtefælle- og samleverpension før du fylder 60 Betaler du til en ægtefælle- og samleverpension, som du ikke har brug for, for eksempel fordi du ikke er gift? Din pensionsordning er automatisk født med en ægtefælle- og samleverpension, men du har mulighed for at ændre eller fravælge dækningen fremadrettet. Du skal blot huske at gøre det, før du fylder 60 år. På Min pension kan du simulere ændringer i din pensionsordning. Giv os din mailadresse og dit mobilnummer Giv os din mailadresse, så vil vi skrive til dig, for eksempel når vi lægger breve til dig på Min pension. Log ind med NemID og tilføj din mailadresse og mobilnummer under Min profil. Du kan også tilmelde dig pensionskassens nyhedsbrev samme sted.

13 13 Nye diagnoser i gruppeforsikringen Den etårige gruppeforsikring er udvidet med tre nye diagnoser ved kritisk sygdom: Kræftsygdommen høj risiko myelodysplastisk syndrom (MDS) Kræftsygdommen kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML) type 2 Diagnosen indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) Diagnoserne skal være stillet tidligst 1. januar 2014, hvor de tre kritiske sygdomme blev omfattet af forsikringen. Hvis du får konstateret en kritisk sygdom, vil Sundhedsstyrelsen minde dig om, at du skal huske at kontakte din pensionskasse. Min pension dine egne tal På Min pension finder du opdaterede tal om din pension. Du kan beregne fordelene ved at indbetale ekstra, afgiftsberigtige alderssummer og kapitalpensioner samt simulere forskellige ændringer i dine pensioner. Log ind på Min pension via pensionskassens hjemmeside med NemID: Nice er nice MP Pension ejer sammen med to andre pensionskasser (DIP og JØP) ejendommen Maison Danice i Nice i Sydfrankrig. Medlemmer af MP Pension kan leje en ferielejlighed i ejendommen året rundt. Der er 11 etværelses lejligheder med plads til to personer og 4 toværelses lejligheden med plads til fire personer. Der er mulighed for i begrænset omfang at bestille en opredning i lejligheden. Udlejning sker på ugebasis fra lørdag - lørdag. Læs mere om lejlighederne, se priser og book en lejlighed i Maison Danice på Log på Min pension og tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev under menupunktet Min profil.

14 14 Medlems nyt Skal vi dele eller ej? Hvis du bliver separeret eller skilt, kan du som udgangspunkt tage dine egne rimelige pensioner med ud af ægteskabet, som juristerne så smukt har formuleret det. Du bør samtidig også overveje, om du skal tilpasse din pensionsordning, fx kan du fravælge din ægtefællepension. Arbejdsmarkedspensioner, altså pensioner, der er oprettet som led i din ansættelse, betragtes som rimelige og skal altså som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse. Anderledes står det til med supplerende private indbetalinger og indskud, der som udgangspunkt skal deles ved skilsmisse. Her er der dog en undtagelse, hvis de ekstra indbetalinger er foretaget for at bringe den ægtefælle, som er dårligst stillet økonomisk, på niveau med den anden ægtefælle. Er der særeje, er reglerne meget simple: Ingen deling. Betegnelsen ægtefælle inkluderer også registrerede partnere. De beløb, du kan få udbetalt fx ved kritisk sygdom eller ved invaliditet, er forsikringer og forsikringer skal ikke deles ved en skilsmisse. Har du allerede fået udbetalt forsikringen, indgår udbetalingen dog i bodelingen på lige fod med jeres andre værdier. Kompensation til fraskilt ægtefælle Hvis der er stor forskel på ægtefællernes pensioner, skal ægtefællen med den største pensionsopsparing måske betale kompensation til den anden ægtefælle. I kan altid vælge at lave en frivillig aftale om

15 15 dette, men det er i sidste ende skifteretten, der fastsætter en eventuel kompensation ud fra en vurdering af ægtefællernes samlede økonomiske situation. Det indebærer dog også, at rimelige arbejdsmarkedspensioner indgår i vurderingen. Kompensation kan komme på tale, hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående eller på nedsat tid af hensyn til børn og familie (fællesskabskompensation), eller hvis ægteskabet har varet i mere end 15 år (rimelighedskompensation). I skal have været gift i mere end fem får, før der kan blive tale om kompensation. Skal du betale kompensation til din ægtefælle, sker det enten ved kontant betaling eller ved at kompensere din ægtefælle i bodelingen. Hvis det ikke er muligt, kan beløbet afdrages over en kortere årrække. Kan du ikke betale kompensation til din fraskilte ægtefælle på anden måde, kan pensionsordningen som sidste mulighed blive delt. Separation/skilsmisse med ægtefællepension Hvis du har en pensionsordning med ægtefællepension, bevarer din fraskilte ægtefælle i visse tilfælde retten til ægtefællepension efter en separation/skilsmisse. Retten til ægtefællepension kan dog som udgangspunkt kun blive opretholdt, hvis du har bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle og I har været gift i mere end fem år. Som hovedregel kan du fravælge ægtefællepension med fremadrettet virkning, til du fylder 60 år, eller indtil du eventuelt får tilkendt invalidepension. Skal du betale bidrag til din tidligere ægtefælle, kan du dog ikke umiddelbart ændre ægtefællepensionen, før bidragspligten ophører, eller hvis du får samtykke fra din fraskilte ægtefælle. Du skal selv kontakte os, når det bliver aktuelt. Begunstigelse Hvis du skal skilles, bør du gennemgå, hvem du har begunstiget på din pensionsordning ved din død. Hvis du har begunstiget nærmeste pårørende, er din ægtefælle ikke længere berettiget til udbetalinger, når I bliver separeret. Det er i stedet dine livsarvinger, det vil sige dine børn, som får pengene. Hvis du ikke har børn, går pengene til dine arvinger ifølge testamente og eller til dine forældre og dernæst til dine søskende. Hvis der ingen arvinger er, bliver pengene udbetalt til boet. Din alderspension bortfalder ved din død, så her er det ikke muligt at indsætte en begunstiget. På Min Pension kan du se, hvem du har begunstiget. Kontakt os, hvis du ønsker at ændre en begunstigelse. Juristens gode råd Du og din tidligere ægtefælle kan altid lave en frivillig aftale om at dele jeres pensioner i forbindelse med skilsmisse. Men i en ægtepagt kan I på forhånd lave sådan en aftale, så I undgår uenigheder om deling af pensionerne, hvis ægteskabet bliver til skilsmisse. I ægtepagten kan I aftale at dele ratepension og kapitalpension/aldersforsikring, men ikke livsvarig alderspension. Ægtepagten skal være tinglyst. Det er mere kompliceret på forhånd at aftale noget om deling af livsvarige alderspensioner ved skilsmisse, og her vil jeg under alle omstændigheder opfordre til, at I kontakter en advokat og hører om mulighederne, fortæller Johnni Nielsen, som er chefjurist i pensionskasserne. Chefjurist Johnni Nielsen

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

MEDLEMSNYT. Brev fra bestyrelserne om nye formålsbestemmelser. Fjerde år i træk med konkurrencedygtige afkast. Start din pension, mens du arbejder

MEDLEMSNYT. Brev fra bestyrelserne om nye formålsbestemmelser. Fjerde år i træk med konkurrencedygtige afkast. Start din pension, mens du arbejder Juni 2013 MEDLEMSNYT 02 06 08 Brev fra bestyrelserne om nye formålsbestemmelser Fjerde år i træk med konkurrencedygtige afkast Start din pension, mens du arbejder Arkitekternes Pensionskasse MP Pension

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt. Side 2. I top med ansvarlige investeringer Side 6

Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt. Side 2. I top med ansvarlige investeringer Side 6 December 2015 Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt Side 2 I top med ansvarlige investeringer Side 6 Udsigten til pension skal være realistisk Side 7 Opsparing for enhver pris?

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Juni 2015 Generalforsamling 2015 Side 6 Du er i centrum Side 2 Pensionskassen analyserer investeringer i fossile brændsler Side 8 Moderne renter Side 12 2 Medlems nyt 1 2015 Du er i centrum Brugerinddragelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere