301 Skoler og undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "301 Skoler og undervisning"

Transkript

1 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Produktionsskoler Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER I henhold til Folkeskoleloven skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie, give dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.

2 301 Skoler og undervisning AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Området dækker: Folkeskoler Skolepsykolog - PPR Undervisning af børn med vidtgående handicap / specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Feriekolonien Munkens Klit. Kolonien bruges i sommerferien til at give en del af kommunens skoleelever en uges ferieophold. Endvidere kan den bruges af skoler og øvrige institutioner uden for sommerferien som opholdsted i forbindelse med ekskursioner, udflugter m.v. Naturskolen. Elever i BH-klasse, 1., 3., 5. og 6. klasse får obligatorisk undervisning i naturskolen. For øvrige årgange er der forskellige tilbud om undervisning. Undervisning af flygtningebørn i modtagerklasser. Der er afsat midler til undervisning af flygtningebørn i modtagerklasser. Der er p.t. modtagerklasser på Skolegades Skole. Skolepsykolog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR rådgiver og vejleder folkeskoler i forhold til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt i forhold til folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Herudover ydes rådgivning og vejledning i forbindelse med specialpædagogisk bistand til småbørn. Undervisning af børn med vidtgående handicap, børn på observationsskoler og specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Betaling for specialundervisning af børn og unge med sådanne fysiske eller psykiske handicap, at deres udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte og som derfor ikke kan undervises i den almindelige folkeskole. Bidrag for elever på private skoler. Kommunerne er forpligtet til at yde betaling for elever på private skoler og friskoler. Betaling afregnes til staten. Der er budgetteret med 230 elever på friskoler og 56 af disse i skolefritidsordning. Elevtallet er fastsat som det faktiske antal elever, der gik på friskole ved sidste opgørelse. Bidrag for elever på efterskoler. Kommunerne er forpligtet til at yde betaling for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Betaling afregnes til staten. Der er budgetteret med 217 elever på efterskole. Elevtallet er fastsat som det faktiske antal elever, der var på efterskole ved sidste opgørelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kommunerne er forpligtet til at yde vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

3 301 Skoler og undervisning STATUS Der er følgende antal skoler og elever i Brønderslev-Dronninglund kommune: Elevtal 2006/2007 Børnehaveklasser Andre klasser (spec.funk, erhv.kl. mv.) kl. I alt på skolen normal klasser I alt på skolen Skoler elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser Hedegårdsskolen Skolegades Skole Søndergade Skole Toftegårdsskolen Ø.Brønderslev Skole Serritslev Skole Thise Skole Agersted Skole Asaa Skole Dronninglund Skole Flauenskjold Skole Hjallerup Skole Klokkerholm Skole Brønderslev Heldagsskole Heldagsklasse (Hjallerup skole) I alt Hedegårdsskolen har 625 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse fordelt på 28 klasser. Skolen rummer også 10. klassecenter, der modtager elever fra Skolegades Skole, Søndergade Skole og Toftegårdsskolen. Skolegades Skole har 404 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 20 klasser. Skolen modtager til 8. klasse elever fra Serritslev Skole. Skolen har modtagerklasser. Søndergade Skole har 444 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 21 klasser. Skolen rummer special- og funktionsklasser normeret til 50 elever. Skolen modtager til 8. klasse elever fra Thise Skole. Toftegårdsskolen har 387 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 21 klasser. Skolen har erhvervsklasse normeret til 14 elever. Skolen modtager til 8. klasse elever fra Ø. Brønderslev Skole. Ø. Brønderslev Skole har 285 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 14 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Toftegårdsskolen. Serritslev Skole har 109 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Skolegades Skole. Thise Skole har 118 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Søndergade Skole.

4 301 Skoler og undervisning Agersted skole har 126 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Dronninglund skole. Asaa skole har 201 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 10 klasser. Dronninglund skole har 644 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse, fordelt på 28 klasser. Skolen modtager elever til klasse fra Agersted skoledistrikt og elever til 10. klasse fra Asaa, Hjallerup og Klokkerholm. Skolen rummer special- og funktionsklasser normeret til 51 elever. Desuden har amtet 3 overenskomstklasser med i alt 20 elever på Dronninglund skole. Der er i alt elever på skolen. Flauenskjold skole har 145 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Klokkerholm skole. Der er etableret en Dampklasse og en Sprog-/læseklasse på Flauenskjold skole. Der er i alt 151 elever på skolen. Hjallerup skole har 588 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, fordelt på 30 klasser. Fra 10. klasse overflyttes eleverne til Dronninglund skole. I Heldagsklassen er der 12 elever. Klokkerholm skole har 315 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 16 klasser. Skolen modtager elever til klasse fra Flauenskjold skoledistrikt. Fra 10. klasse overflyttes eleverne til Dronninglund skole. Brønderslev Heldagsskole, beliggende i Ø. Hjermitslev, er normeret til 18 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Der er tale om tilbud til elever der i en periode har behov for skolegang uden for den normale folkeskole. På Hedegårdsskolen, Skolegades Skole, Søndergade Skole, Toftegårdsskolen og Ø. Brønderslev Skole er der oprettet SkoleFritidsOrdning, hvor eleverne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan passes før og efter skoletid. Serritslev og Thise skoler har landsbyordninger, hvor der passes børn fra 3 år til og med 3. klasse. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr Vidtgående specialundervisning, førskolebørn - takststigning i forbindelse med nedlæggelse af amterne Vidtgående specialundervisning, elever på specialskoler - bl.a. takststigning i forbindelse med nedlæggelse af amterne De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner.

5 301 Skoler og undervisning Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensation i Pensionsbet.lærere kombinationsbeskæftigelse Nedlæggelse af Statens Pæd. Forsøgscenter Ændring af folkeskoleloven (flere timer m.v.) Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Reduktion af øvrige tid (f.eks.tid til forældresamarbejde, andre opgaver m.v) - PERSONALE - 5/12 virkning Kompensation for pensionsudgift til tjenestemænd i den lukkede gruppe omlægges til en forsikringsordning, som skolerne indbetaler til og får kompensation fra. 300 tkr. betales af skolerne og 300 tkr. betales af kommunekassen Central pulje til gæselærerordning FOKUSPUNKTER Kostpolitik Der udarbejdes analyse af behov for skolekost, og på baggrund af denne en kostpolitik for den samlede kommune i løbet af 1. halvår Hensigten er at eventuel implementering skal gennemføres i forbindelse med budget Lektiehjælp På baggrund af beslutningen om at nedlægge lektiecafe som institution, skal der i stedet tilbydes en støtte til lektiehjælp i fritidstilbudene for 2- sprogede. Hvilket indhold og omfang tilbuddets skal have skal besluttes på baggrund af analyse udført af forvaltningen i de berørte decentrale institutioner. UDVIKLINGSTENDENSER

6 301 Skoler og undervisning TAKSTER Til politikområdet hører der følgende takster: 2007 Overnatning på kommunens skoler. Egne klubber/foreningers arrangementer: Overnatning 1/5-30/9, pr. overnatning... 10,00 Overnatning 1/10-30/4, pr. overnatning... 10,00 "Fremmede" klubber/foreningers arrangementer: Overnatning 1/5-30/9, pr. overnatning... 12,00 overnatning 1/10-30/4, pr. overnatning... 12,00 Betalingssatser skolefritidsordningen Sats I, fra 0 til 15 timer pr. uge ,00 Sats II, over 15 timer pr. uge ,00

7 302 Børnepasning 302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Børnepasning, projekt nr. 11 Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Skolefritidsordninger Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER I henhold til 7 i lov om social service sørger kommunen for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbudene. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje, puljeordninger og privatinstitutioner.

8 302 Børnepasning AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Der er pasningsgaranti for området. Der tilbydes: 0-2 årige: dagpleje eller vuggestueplads 3-5 årige: børnehaveplads, landsbyordning eller aldersintegrerede institution 6-14 årige: fritidshjemsplads klasse: Skolefritidsordninger klasse: fritidsklub klasse: juniorklub, 2 aftener pr. uge Et støttepædagogkorps varetager opgaver omkring børn med særlige behov. I Stenum er der etableret en puljeordning. Hjallerup børnehave og Dronninglund børnehave er etableret som selvejende institutioner. Aftalen sikrer, at puljeordningen og de selvejende institutioner drives under samme vilkår som de kommunale børnehaver. Kommunen varetager pladsanvisningen til ordningerne. I foråret, når presset på antallet af pladser i børnehaverne stiger, oprettes de såkaldte Forårsgrupper i tilknytning til udvalgte børnehaver. Endvidere er der for en del af kommunens børnehaver etableret vippenormering eller fleksibelitet ved % af normeringen. Der gives tilskud til privat pasning. For plads i dagpleje, vuggestue og børnehave er forældrebetalingen 25 % af de samlede udgifterne. For øvrige tilbud er der tale om fremskrivning af taksten fra 2006 til 2007 med 2,9%. Aktivitetsforudsætninger: Børnetal: Budget 2007 Vuggestue 35 Dagpleje 710 Børnehave Fritidshjem/AI 669 Skolefritidsordninger 807 Fritidsklub 145 I alt STATUS Dagplejen: Dagplejen Brønderslev/Dronninglund Kommune er normeret til 710 børn i alderen 0 2 år. Vuggestue: Vuggestuen Himmelblå i Brønderslev er normeret til 35 børn i alderen 0 2 år.

9 302 Børnepasning Børnehaver: Børnehaven Smørhullet i Jerslev er normeret til 40 børn + 2 garantipladser. Børnehaven Rømersvej i Brønderslev er normeret til 42 børn + 2 garantipladser. Børnehaven Hedelundsgade i Brønderslev har vippenormering på børn.. Børnehaven Fasanvej i Brønderslev er normeret til 44 børn + 2 garantipladser. Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Brønderslev har vippenormering på børn. Børnehaven Midgård i Brønderslev er normeret til 44 børn + 2 garantipladser. Idrætsbørnehaven Lærkereden i Brønderslev er normeret til 60 børn + 3 garantipladser. Børnehaven Kornumgårdsvej i Brønderslev er normeret til 63 børn. Børnehaven Myretuen i Øster Brønderslev er normeret til 70 børn. Børnehaven Børnehuset i Brønderslev er normeret til 42 børn + 2 garantipladser. Jerslev Børnehave i Jerslev har vippenormering på børn. Børnehaven Grøftekanten i Øster Brønderslev er normeret til 41 børn. Landsbyordningen Minihuset i Serritslev sker normeringen efter aftalt. Normeret til 23 børn. Landsbyordningen Skovbakken i Thise sker normeringen efter aftale. Normeret til 47 børn. Asaa Børnehave i Asaa er normeret til 45 heldagspladser og 6 halvdagspladser. Dronninglund Børnehave i Dronninglund er normeret til 48 heldagspladser. Vestre Børnehave i Dronninglund er normeret til 48 heldagspladser. Hjallerup Børnehave i Hjallerup er normeret til 47 heldagspladser og 2 halvdagspladser. Børnehaven Solsikken i Flauenskjold er normeret til 35 heldagspladser. Børnehaven Hegely i Hjallerup er normeret til 63 heldagspladser. Børnehaven Kærnehuset i Klokkerholm er normeret til 28 heldagspladser og 2 halvdagspladser. Integrerede daginstitutioner: Agersted AI i Agersted er normeret til 42 heldags børnehavepladser, 4 halvdags børnehavepladser, 12 heldags fritidshjemspladser og 28 halvdags fritidshjemspladser. Børnehuset Syd AI i Dronninglund er normeret til 22 heldags børnehavepladser, 4 halvdags børnehavepladser, 20 heldags fritidshjemspladser og 44 halvdags fritidshjemspladser. Flauenskjold AI i Flauenskjold er normeret til 40 heldags børnehavepladser, 2 halvdags børnehavepladser, 19 heldags fritidshjemspladser og 37 halvdags fritidshjemspladser.

10 302 Børnepasning Møllegården AI i Hjallerup er normeret til 35 heldags børnehavepladser, 14 heldags fritidshjemspladser og 41 halvdags fritidshjemspladser. Anemonen AI i Klokkerholm er normeret til 41 heldags børnehavepladser, 5 halvdags børnehavepladser, 10 heldags fritidshjemspladser og 21 halvdags fritidshjemspladser. Springeren AI i Hjallerup er normeret til 31 heldags børnehavepladser, 6 heldags fritidshjemspladser og 21 halvdags fritidshjemspladser. Nord AI i Dronninglund er normeret til 19 heldags børnehavepladser, 2 halvdags børnehavepladser, 21 heldags fritidshjemspladser og 50 halvdags fritidshjemspladser. Børnehuset Himmelblå AI i Dronninglund er normeret til 40 heldags børnehavepladser, 5 heldags fritidshjemspladser og 15 halvdags fritidshjemspladser. Der er tilknyttet specialbørnehave med 11 pladser) Fritidshjem: Fristedet i Hjallerup er normeret til 59 fuldtids fritidshjemspladser og 64 deltids fritidshjemspladser. Hesteskoen i Klokkerholm er normeret til 11 fuldtids fritidshjemspladser og 36 deltids fritidshjemspladser. Rusen i Asaa er normeret til 44 fuldtids fritidshjemspladser og 51 deltids fritidshjemspladser. Pyramiden i Dronninglund er normeret til 10 fuldtids fritidshjemspladser og 30 deltids fritidshjemspladser. Fritidsklub: Fritids og juniorklubben Sct. Georgs Gården i Brønderslev har ingen fast normering med hensyn til antallet af pladser. Skolefritidsordninger: Hedegården, Hedegårdsskolen i Brønderslev. Månehuset, Skolegades skole i Brønderslev. Fritteren, Søndergades skole i Brønderslev. Solstrålen, Toftegårdsskolen i Jerslev. Øster Brønderslev Centralskoles SFO i Øster Brønderslev. Landsbyordningen Børnebakken, Thise skole Landsbyordningen Hybenrosen, Serritslev skole. Der pladsgaranti i forhold til ovennævnte skolefritidsordninger. Specialbørnehave (Himmelblå, Dronninglund) Der er indlagt forudsætning om betaling for 11 børn, der er optaget i specialbørnehave. Specialfritidshjem: Der er indlagt forudsætning om betaling for 40 børn, der er optaget på specialfritidshjem i tilknytning til deres skoletilbud på specialskole.

11 302 Børnepasning AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr Takststigning - amtsovertagelse - specialbørnehaver Takststigning og flere børn - specialfritidshjem De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensation i Vurdering af børnemiljøer i dagtilbud Forældrebet. 25% for så vidt angår 3-6 årsområdet Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Tilskud til privat pasning = 75 % SFO, normering reduceres, minus 45 % forældrebetaling Nedlæggelse af vakant stilling som dagplejeleder, minus 25 % forældrebetaling FOKUSPUNKTER Dagpasning Der skal etableres 5 yderligere vuggestuepladser på Himmelblå i Brønderslev (er etableret pr. 1. dec. 2006). I forbindelse med behandling af projektet omkring Børnepasning skal der foretages en samlet vurdering af behov for dagplejetilsyns indsatsen samt optimering af ressourceforbruget hertil. UDVIKLINGSTENDENSER TAKSTER

12 302 Børnepasning Til politikområdet hører der følgende takster: 2007 Kommunal dagpleje: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder (48 t.ugl.) Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder (32 t.ugl.) Vuggestuer: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder Børnehave: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder (32 t.ugl.) Børn under 3 år betaler dagplejetakst Fritidshjem: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder 926 Feriemodul til halvdagsplads 139 Klubber: Fritidsklub - 3. til 4. klasse - pr. måned 505 Fritidsklub - 5. til 7. klasse - pr. måned 372 Juniorklub - 5. til 7. klasse - pr. måned 10 Skolefritidsordning: Sats 1, fra 0 til 15 timer pr. uge Sats 2, over 15 timer pr. uge Specialordninger: Klubtilbud i Agersted for 3. klassetrin 2 dage om ugen 268 Klubtilbud i Flauenskjold for 4. klassetrin og opefter 10 timer om ugen 422 Klubtilbud i Klokkeholm for 4. klassetrin og opefter 10 timer om ugen 422 Fritidstilbud Special- og funktionsklassen på Søndergade Skole 648 Kommunalt tilskud til privat pasning: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned Ved 75 % i tilskud Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution: Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. September 100

13 Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge 303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge, projekt nr. 12 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Street-walker Overførselsudgifter: Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto Der er ikke formuleret politisk målsætning. POLITISKE MÅLSÆTNINGER Budgetområdet dækker følgende: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgifter til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

14 Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge Udgifter til Familiecentret. Udgifter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Udgifter til ungdomskonsulent/street-walker. Forebyggende foranstaltninger. Omfatter bl.a. udgifter til følgende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. Aflastningsordninger. Personlig rådgiver. Fast kontaktperson for barnet eller den unge. Fast kontaktperson for hele familien. Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. (herunder efterskoler) Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen. Familiecentret. Familiecentret varetager bl.a. følgende tilbud: Praktisk-pædagogisk bistand i hjemmet Personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge Terapeutiske samler Forældrekurser Afdækning af forældres ressourcer og kompetencer Intensivt observation og behandlingsophold (døgnophold) Forældreevneundersøgelser Ungdomskonsulent/street-walker: Der er ansat 2 ungdomskonsulenter/street-walker. Døgnforanstaltninger: STATUS Omfatter anbringelser i plejefamilie, netværksplejefamilie, behandlingskollektiver og anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge.

15 Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge Antal anbringelser: Budget 2007 Plejefamilier 33 Netværksplejefamilier 1 Behandlingskollektiver 10 Anbringelser i andre 14 kommuner Døgninstitutioner 18 I alt 75 AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr Grundtakstfinansering - ændring heraf De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensation i Garanti for behandling af stofmisbrugere u/18 år Styrkelse af forældreansvaret - forældreprogram Fastsættelse af standarder for sagsbehandling Indbretning til anbringelsesstatistik Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Rammereduktion som følge af oprettelse af administrativt visitationsudvalg FOKUSPUNKTER Udsatte børn og unge

16 Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge I forbindelse med implementering af anbefalingerne fra projektarbejdet for målsætningerne for indsatsen overfor udsatte børn og unge, skal konkret udmøntning af den forebyggende indsats genvurderes ud fra en helhedsbetragtning på, hvor indsatsen har størst effekt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Ingen 2007

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Bilag 1a: MED-organisationen

Bilag 1a: MED-organisationen Bilag 1a: MED-organisationen Redaktionelle ændringer godkendt af Hoved MED den 8. september 2016 Ledelses- og medarbejderrepræsentationen (antal er op til) Hoved MED Formand: Kommunaldirektøren Direktør

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder.

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381655 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 10. august 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2333413 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 18. maj 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere