- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006"

Transkript

1 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning for: 2006

2 2 3 Kære læser NR APRIL 2007 Redaktion: Direktør Mads Roke Clausen (ansv.), Susanne Svenningsen (redaktør) Layout: Open design/advertising Oplag: eks. Tryk: KLS-Grafisk Hus ISSN nr UDGIVET AF: Mødrehjælpen, Studiestræde 21, 1455 København K. Telefon CVR nr Gironr Kontakt redaktionen: Formand: Elin Schmidt, Vice president, Novo Nordisk. Direktør: Mads Roke Clausen. Næste nummer udkommer august ET SIKKERHEDSNET. I 2006 var de enlige mødre ofte på mediernes dagsorden, og det var desværre ikke i en positiv sammenhæng. De enlige mødre er nemlig stadig overrepræsenteret i statistikkerne over dem, der ingen uddannelse har, som har ringeste tilknytning til arbejdsmarkedet og som er blandt de fattigste her i landet, hvilket vi også kunne læse i en undersøgelse fra SFI(Social Forsknings Instituttet) helt tilbage i Indsatsen for at bryde statistikken kan ikke gå hurtig nok, så vi kan få sikret, at ikke endnu en generation skal stå med de samme problemer og i samme omfang. I Mødrehjælpen er vi begyndt, og denne beretning vidner om, at vi også i 2006 fik hjulpet mere end 5500 familier videre. Det var da også med stolthed, at jeg satte mig i direktørstolen i sommeren En stolthed over at stå i spidsen for alt det gode arbejde, Mødrehjælpens ansatte og mange frivillige hver dag yder for at hjælpe nogle af landets enlige mødre og mest sårbare familier på rette vej. Det er familier som er ramt af ledighed, fattigdom, vold, ensomhed og social isolation. Mødre uden uddannelse, uden netværk og med mangel på tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt. Der er nok at tage fat på. Mødrehjælpen bliver ofte af vores målgruppe benævnt som et sikkerhedsnet. Det er en metafor, som vi fint kan identificere os med. Et sikkerhedsnet skal være stramt for at være sikkert, og der skal flere til at holde. Det kræver samarbejde og en fælles indsats. Den fælles indsats og det tværfaglige er helt unikt i Mødrehjælpens arbejde og til stor gavn for den enkelte, som har behov for hjælp på det personlige plan, til økonomien, til familielivet m.m. Det tværfaglige og tværsektorielle er også grundstenene i det treårige projekt I gang, som med midler fra Satspuljeforliget blev etableret i I projektet samarbejder Mødrehjælpen med uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og det civile samfund. Målet er at yde en sammenhængende og målrettet indsats for at fremme unge og sårbare mødres muligheder for uddannelse, beskæftigelse samt styrke mødrene i deres forælderevne samt i etablering af sociale netværk. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Mødrehjælpens lokalforeninger iværksatte også i 2006 en lang række initiativer til fordel for børnefamilierne og det lokalpolitiske arbejde, for at fremme børnefamiliernes vilkår og genbrugsbutikkerne fik skabt både synlighed og et overskud til Mødrehjælpens generelle arbejde.vi vil i det kommende år fortsat udvikle og tiltrække flere frivillige kræfter til organisationen. OPBAKNING I 2006 mærkede vi tydeligt effekten af det nye medlemssystem og de færre kræfter, vi afledt deraf skulle bruge på administration. Vi opnåede en flot stigning i antallet af medlemmer og bidragydere og håber på, at vi også i fremtiden kan styrke både vores rådgivning, medlemsdatabase og dermed også vores indtægter for de kommende år. Jeg ser frem til endnu et år, hvor vi skal forstærke vores indsats, udvikle arbejdet og tiltrække både flere frivillige, bidragydere og medlemmer, så vi bliver i stand til at gøre mere og for flere. Tak til frivillige, ansatte og samarbejdspartnere for indsatsen i Mads Roke Clausen Direktør Mødrehjælpensarbejde Rådgivningen Mødrehjælpen tilbyder gratis rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier. Vi rådgiver: - gravide og børnefamilier, der oplever økonomisk trang, personlige problemer, ensomhed, ledighed og helbredsmæssige problemer. - forældre, som oplever en social begivenhed, der gør det svært for dem at give deres børn tilstrækkelige følelsesmæssige, sociale eller materielle vilkår. - unge gravide og unge forældre, der er uden uddannelse og job. - gravide, som er i tvivl om gennemførelsen af svangerskabet - eneforsørgere, der finder tilværelsen vanskelig. Rådgivningen er Mødrehjælpens væsentligste aktivitet. Vores rådgivning og vejledning kan strække sig fra en eller få samtaler til længevarende forløb. Formålet er at få afklaret familiens problemer, således at familie og rådgiveren i fællesskab kan finde frem til en løsning. Familien skal så vidt muligt sættes i stand til at løse sine egne problemer, hvorfor rådgivningen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp. Vores rådgivere er faguddannede socialrådgivere, psykologer, læger, advokater, jordemødre og sundhedsplejersker. Det er unikt og en gevinst for både familierne og organisationen, at vi kan tilbyde en helhedsorienteret indsats. I 2006 har Mødrehjælpens rådgivning i lighed med tidligere år udført et betydeligt støtte- og rådgivningsarbejde for gravide og børnefamilier. I Mødrehjælpens Retshjælp, hvor vi yder gratis juridisk bistand til gravide og børnefamilier, var der knap 600 personer, som modtog juridisk rådgivning. Samlet set havde vi i 2006 i alt henvendelser til Mødrehjælpens rådgivning. Telefonrådgivningen Mødrehjælpen har gennem de senere år haft en stigende efterspørgsel på vores hjælp. Det er især antallet af telefoniske henvendelser, som er steget markant siden For at imødekomme dette behov - og med finansiel opbakning fra The OAK Foundation - blev der i 2006 etableret en landsdækkende telefonisk rådgivning, der alle hverdage tilbyder rådgivning om sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet og fødsel, abort, vold, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og juridiske forhold samt økonomi og sundhed til børnefamilier og gravide, der anonymt kan henvende sig. I 2006 var der personer som modtog telefonisk rådgivning. Det frivillige arbejde Frivillig arbejdskraft er en uundværlig og integreret del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2006 var der løbende mere end 340 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 37 fuldtidsstillinger. Genbrugsbutikkerne Fonden Mødrehjælpen driver udelukkende med frivillig arbejdskraft tre genbrugsbutikker med salg af børnetøj- og udstyr. Butikkerne er beliggende i København, Odense og Århus og formåede tilsammen at give et overskud på knap kr. i Lokalforeningerne En stigende del af det frivillige arbejde blev i 2006 i lighed med andre år udført i Mødrehjælpens lokalforeninger. Siden 2004 er antallet af frivillige timer lagt i genbrugsbutikker og lokalforeninger steget med mere end 32 procent. Aktiviteter Lokalforeningerne driver også genbrugsbutikker, hvor det meste af overskuddet går til at understøtte lokalforeningernes forskellige netværksskabende aktiviteter så som arrangementer i forbindelse med højtiderne, foredrag, café arrangementer, fællesspisning og hjælp til børnefødselsdage. En mindre del går til Mødrehjælpens generelle arbejde. Mange lokalforeninger har i årets løb arrangeret sommerferieophold, udflugter, kvindeløb, fællesspisning for børnefamilier og etableret babypakke ordninger, hvor ubemidlede mødre kan få en pakke, der indeholder alt det, der er brug for til en nyfødt. En anden succesfuld aktivitet har været Den rullende kagemand. Konceptet blev udviklet af lokalforeningen i Århus og består af et team af frivillige, der afholder børnefødselsdage i de familier, hvor der ikke er overskud eller penge til at gøre det selv. En fødselsdag består foruden af hjælpende hænder også af alt, hvad der hører til en rigtig børnefødselsdag med gave, kagemand, balloner og sjove lege. I 2006 fik 20 børn besøg af Den Rullende kagemand i Århus. Vi håber, at vi i fremtiden kan gøre initiativet landsdækkende.

3 4 5 ÅRETS Projekt I gang. Mødrehjælpen gik i sommeren 2006 i gang med en af de største socialpolitiske satsninger i nyere tid. Med en finansiel støtte fra Satspuljeforliget på 36 millioner kr. skal Mødrehjælpen gennem en treårig periode styrke og videreudvikle Mødrehjælpens rådgivning, gruppeforløb og netværksskabende aktiviteter til unge og sårbare forældre - og særligt sårbare forældre over 25 år. Uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og det civile samfund skal sammen yde en sammenhængende og målrettet indsats for at fremme unge og sårbare mødres muligheder for uddannelse, beskæftigelse samt styrke mødrene i deres forælderevne samt i etablering af sociale netværk. De involverede aktører skal yde rådgivning, gruppeforløb, mentorordning, netværksdannelse, virksomhedspraktik og arbejdspladskendskab. Projektet forventes at kunne tilbyde en sammenhængende og målrettet indsats til ca. 750 unge og/eller sårbare mødre årligt. Tilbuddet er tilgængeligt i region Syddanmark og placeret i Mødrehjælpens rådgivning i Odense samt i region Midtjylland, hvor det er placeret i Mødrehjælpens rådgivning i Århus. I 2006 blev samtlige medarbejdere til projektet rekrutteret, og der blev indgået samarbejdsaftaler med Odense og Århus kommune og afholdt samarbejdsmøder med en del af de kommunale og regionale aktører, som har med målgruppen at gøre. Der blev udsendt en pjece om tilbuddet til relevante samarbejdspartnere i social- og sundhedssektoren, i kommunerne og til uddannelsesinstitutioner. Projektets metoder og effekt vil løbende blive dokumenteret og evalueret. Ny direktør I sommeren 2006 tiltrådte Mads Roke Clausen som direktør. Mads Roke Clausen afløste Eva Tufte, der efter en længerevarende periode med stress valgte at fratræde sin stilling. Mads Roke Clausen var et kendt ansigt i Mødrehjælpen, da han siden 2002 havde været ansat som vicedirektør. Mads Roke Clausen er 38 år og far til to drenge. Han er uddannet økonom og har en diplomuddannelse i kommunikation samt en projektlederuddannelse. Han har tillige læst social policy ved University of Edinburgh. Under sin studietid har han været ansat i Ældre Sagen og senere i Socialministeriet, hvor han medvirkede i udarbejdelsen af betænkningen om Frivilligt Socialt Arbejde. I perioden var han som projektmedarbejder tilknyttet Center for Rusmiddelforskning under Århus Universitet. I 1998 blev han ansat i Arbejdsministeriet - først som økonom senere som taleskriver for arbejdsminister Ove Hygum. Randers lukning Mødrehjælpen måtte i 2006 se sig nødsaget til at lukke rådgivningen i Randers, hvis tilbud var baseret på gruppeforløb til unge gravide og unge mødre. Det var ikke længere muligt at drive rådgivningen, så den var økonomisk rentabel. De unge gravide og unge mødre blev i stedet tilbudt rådgivning i Århus. Lokalforeningen i Randers tilbyder dog fortsat netværksskabende aktiviteter til de unge gravide og unge mødre i samarbejde med Randers kommune. gang Unge mødre på arbejdsmarkedet I 2006 afsluttede vi det treårige projekt Unge mødre på arbejdsmarkedet. Projektet havde til formål at undersøge, hvordan man bedst støtter unge mødre - primært i teenage-alderen - så de får plads og mod til at være mødre og samtidig tage uddannelse eller på anden måde blive en del af arbejdsmarkedet. Projektet er blevet eksternt evalueret, og det er evaluators og Mødrehjælpens håb og ønske, at en del af de i rapporten beskrevne teoretiske perspektiver og metoder kan overføres til andre grupper. Det kunne eksempelvis dreje sig om kontanthjælpsmodtagere, som har brug for at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Rapporten udgives i foråret Alexandrakollegiet Alexandrakollegiet var indtil udgangen af 2005 finansieret af midler fra Den Europæiske Socialfond. Gennem hele 2006 har finansieringen af driften bestået af midler fra private fonde og Mødrehjælpen. For at sikre et bedre finansieringsgrundlag blev det besluttet, at kollegiet skulle overgå til at være en selvejende institution, og landets kommuner kan fremover købe en plads til unge mødre på kollegiet. Socialministeren aflagde sidst på året besøg, hvor der faldt ros til kollegiet for deres indsats. Den voldsramte familie I de første otte måneder i 2006 havde 266 voldsramte kvinder henvendt sig om vold i familien, det er mere end dobbelt så mange som i Der er tale om en kraftig stigning i antallet af voldssager, og den store efterspørgsel var da også grundlaget for, at vi i 2005 med en bevilling fra Satspuljeforliget etablerede projektet Børn i skyggen af vold. Projektet er en videreførelse af det tilbud, Mødrehjælpen allerede i forvejen havde til voldsramte familier, men der kom en udbygning og en særlig fokus på indsatsen i forhold til børnene og inddragelse af fædrene. Der var i beretningsåret 50 børn i gruppebehandling. Projektet udløber ved udgangen af 2007 og er indtil videre det eneste af sin slags i Danmark. En ekstern evaluering af indsatsen er påbegyndt, og den forventes at være færdig i foråret Projekt På vej - et tilbud til unge mødre I København er projekt På vej - en hjælp til unge mødre om uddannelse - kommet godt i gang med ansættelse af uddannelsesvejleder, sundhedsplejerske og koordinator til rekruttering og pleje af frivillige. Der er tale om et mindre projekt end I gang, og målgruppen er udelukkende unge mødre under 25 år, men der vil være gode muligheder for erfaringsudvekslinger med I gang projektet. Projektet har beskæftiget sig med temaer på både børne- og erhvervsområdet. Således har grupperne haft fokus på familielivet, barnets udvikling og forældrerollen, og på erhvervsområdet har temaerne været studieteknik, økonomi under studiet og det at være studerende. Der synes allerede på nuværende tidspunkt at tegne sig et billede af, at de unge mødre bliver modnet, motiveret og styrket til at komme i gang med en uddannelse eller skole i modsætningen til tidligere, hvor kun ganske få påbegyndte en uddannelse eller skolegang umiddelbart efter et gruppeforløb.

4 6 De mest almindelige årsager til at henvende sig til Mødrehjælpen er problemer med økonomi, samværsproblemer og personlige problemer. De fleste henvender sig med mere end en problemstilling. Netop dette samspil af økonomiske, personlige og familiemæssige problemer ligger bag organisationens tværfaglige rådgivning og aktiviteter. Mødrehjælpensbrugere Vi lader familier, der har henvendt sig i løbet af 2006, fortælle om deres årsag til at kontakte Mødrehjælpen og om den hjælp, de fik. Eneforsørger Tine henvendte sig i Mødrehjælpen, da hun blev skilt og stod alene som forsørger med to mindre børn. Hun fortæller: - Jeg havde det skidt både mentalt og økonomisk. Jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle få min hverdag til at hænge sammen. I Mødrehjælpen hjalp de mig både med nogle psykologsamtaler, så jeg fik min tro på mig selv tilbage og med at få lagt et fornuftigt budget. Jeg fik samlet alle mine lån et sted og fik hjælp til at søge legater. Det første år jeg var alene med børnene, fik jeg også julehjælp i Mødrehjælpen. Den største støtte var, at de i Mødrehjælpen virkelig bakkede mig op, de gav mig troen på, at jeg sagtens kan klare mig godt som eneforsørger. Tine, 43 år enlig mor til to piger på 7 og 10 år Uddannelse Da Signe blev alenemor under sin uddannelse, henvendte hun sig til Mødrehjælpen. Hun fortæller: - Jeg var så forvirret. Der var vist noget med, at man kunne få forhøjet SU og revalidering, men jeg anede ikke, om jeg var berettiget til nogen af delene. Jeg var særligt i tvivl om revalideringen, for kommunen afviste mig. Det viste sig dog, at jeg havde på grund af en svær rygskade efter et færdselsuheld havde ret til revalidering. Revalideringen gav mig et stabilt økonomisk grundlag, der gjorde det muligt at være fokuseret. Mødrehjælpens rådgivning hjalp mig med at få udredt min sag og med de breve, der skulle sendes til diverse instanser. Nu er jeg uddannet lærer og forsørger min lille familie! Signe, 29 år og enlig mor til en dreng på 4 år Abort I forbindelse med en abort havde Amalie brug for støttesamtaler og tog derfor kontakt til Mødrehjælpen. Hun fortæller: - Jeg havde brug for at tale med en udenforstående; at der var en som lyttede. I Mødrehjælpen talte jeg med en, der forstod, hvor svært det var for mig at tage beslutningen om abort, og som ikke fordømte mig. Alle mine tanker var et kaos, jeg vidste ikke, hvad der var op eller ned. Det var mit valg helt alene, men jeg var ikke alene, mens jeg tog det. Jeg har aldrig glemt aborten. Og jeg har aldrig glemt den omsorgsfulde rådgiver, som var der hele vejen. Samtalerne med hende gjorde, at jeg ikke følte mig kold og ensom. Amalie, 26 år Samvær Pernille henvendte sig i Mødrehjælpen, da hun havde brug for rådgivning omkring samvær. Hun fortæller: - Jeg mødte både den personlige varme og forståelse, som jeg havde behov for. Og jeg fik den kvalificerede rådgivning og opbakning til at indlede en dialog med Statsamtet (nu statsforvaltning, red.) Jeg fik den støtte, der var nødvendig, da alt blev svært og problematisk for mig - både med hensyn til mit mentale velbefindende og mine juridiske rettigheder. Hvis jeg havde guld, gav jeg det til Mødrehjælpen. Pernille, 38 år, mor til fire børn i alderen 7-15 år Ministerbesøg I januar aflagde Integrationsminister Rikke Hvilshøj besøg i Mødrehjælpen i København. Her fik hun lejlighed til at se huset i Studiestræde og til en drøftelse af Mødrehjælpens arbejde og de socialpolitiske udfordringer, som trænger sig på i de kommende år. Udvalgsarbejde Mødrehjælpen deltog i løbet af året i et udvalg nedsat af Familie- og forbrugerministeriet, som havde til hensigt at udarbejde en betænkning, der skulle danne grundlag for et nyt lovforslag om forældremyndighed og samvær. Betænkningen blev overrakt ministeren den 31. maj Lovforslaget forventes vedtaget i oktober Betænkningen og lovforslag kan læses på Lions Prisen 2006 Den 8. juni 2006 modtog Mødrehjælpen Lions Prisen Det var Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, som på vegne af Lions Danmark overrakte prisen på Fredensborg Slot. Prisen på kroner skal gå til 14 dages sommerferieophold for 50 enlige mødre og 120 børn. Formålet er sammen med andre ligestillede at give børn og enlige mødre en oplevelse, der under hyggelige omgivelser med leg og udfordringer i et godt miljø bryder med den grå hverdag. Julekampagne I december indledte Mødrehjælpen et samarbejde med Radio2 en julekampagne, der skulle samle penge ind til fordel for de familier, der ikke selv kunne finansiere en juleaften. Resultatet blev langt bedre end forventet, således kunne Mødrehjælpen tilbyde 600 børnefamilier økonomisk hjælp. Årets børnepris En gruppe unge frivillige under Ungdommens Røde Kors i Århus passer hver torsdag børn af voldsramte mødre, mens disse deltager i et terapiforløb i Mødrehjælpen Århus. Deres indsats gør en stor forskel for nogle af de allermest udsatte børn i Danmark. Derfor besluttede Børns Vilkår, som hvert år uddeler TDC s børnepris på kr., at den i 2006 skulle gå til de unge frivillige i Mødrehjælpen. ØVRIGE TILTAG Konference Gennem hele året var Mødrehjælpen repræsenteret i Lille Grundlovsdag-samarbejdet. Vi deltog aktivt i en arbejdsgruppe, som havde til formål at arrangere en fælles konference. Konferencen med temaet Børn i fattigdom blev afholdt den 4.december. ISOBRO Vi søgte om og fik optagelse i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), hvor vi håber at kunne hente støtte, viden og erfaring til det fortsatte arbejde med markedsføring og hvervning af bidragydere til Mødrehjælpen. BG bank Mødrehjælpen modtog i november 1000 stk. børnebøger af forfatteren Lone Jørgensen. BG bank donerede udgifterne til trykningen, og Mødrehjælpen kunne efterfølgende tilbyde børnefamilierne bøgerne til brug for fødselsdagsgave eller julegave. Presse og udadvendte aktiviteter/events MEDLEMMER og BIDRAGYDERE Private donationer er en vigtig indtægtskilde for Mødrehjælpen. I de kommende år er det en del af Mødrehjælpens ønske og strategi at kunne tiltrække flere medlemmer. Allerede i 2006 opnåede vi en fremgang på 100 procent i antallet af medlemmer og bidragydere. For at kunne tiltrække og fastholde medlemmer, er det vigtigt at have en god mulighed for dialog og betalingsmuligheder. Vores medlemssystem blev derfor suppleret med muligheden for at kunne udsende kontingentopkrævning via PBS, og det blev tillige muligt at tegne både et årligt og månedligt løbende bidrag til Mødrehjælpen på hjemmesiden. Det har betydet, at vi har opnået en langt mere effektiv håndtering af medlemmer som bidragydere, og at vi har kunnet mindske omkostningerne til administration væsentligt. 7

5 8 9 MØDREHJÆLPENS ÅRSREGN- SKAB for 2006 viser et driftsunderskud på kr. Der var for året budgetteret med et underskud på kr. Egenkapitalen udgjorde pr kr., heraf udgør rådighedsbeløbet kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Offentlige driftstilskud udgjorde kr., hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til Årsagen hertil er en positiv regulering af det faste tilskud fra finansloven. Indtægter fra fonde og organisationer udgjorde kr., hvilket er en stigning på 12 pct. Tilskud og arv steg markant med 144 pct. og bidrog med kr., som følge Ledelsesberetning for 2006 pct. som følge af udgifter til hvervekampagner. Driftsudgifter til Afdelingen for frivillige udgjorde kr., fra kr. i 2004 til kr. i Udgifter til administration udgjorde kr., hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2005; de ekstra udgifter i forbindelse med direktørskiftet vejede tungt på administrationsposten, men blev opvejet af en stigning i interne overførsler. Fællesudgifterne udgjorde kr., hvilket er en stigning på 84 pct. Årsagerne hertil er oprettelse af en HR-chef og udskiftningen af server og computere i København. Ejendomsudgifterne steg med 4 pct. og udgifter til drift af genbrugsbutikker steg med 7 pct. Udgifterne til Alexandrakollegiet steg med 8 pct., hvilket primært skyldes øgede lønomkostninger i I stedet blev der etableret en form for medstyrende grupper samt to nye tværgående funktioner som rådgivningschef og HRchef. Modellen blev endeligt implementeret i foråret/sommeren 2006 med valg af lokale koordinatorer, der efter aftale med rådgivningschefen står for den daglige koordinering af rådgivningerne. Imidlertid har organiseringen afstedkommet en række vanskeligheder, herunder lav produktivitet i den personlige rådgivning og manglende lokal ledelse. Primo 2007 er det derfor besluttet at oprette stillinger som rådgivningschefer i henholdsvis København, Odense og Århus. I juli 2006 startede Mødrehjælpen projektet I Gang. Det er et metode-udviklingspro- pressen end noget tidligere år. Der er sket en tidobling af omtalen siden Afdelingen for Kommunikation gennemførte i løbet af året mindre hvervekampagner samt en større radiokampagne i samarbejde med Radio2, hvor der blev samlet mere end kr. ind til julehjælp. Med finansiel støtte fra fagforeningen 3F udsendte Kommunikation fire temanummer hen over året. Endvidere blev der udsendt tre nye pjecer om henholdsvis Mødrehjælpens generelle arbejde, Mødrehjælpens projekt I gang og Telefonrådgivningen. Mødrehjælpen opnåede en samlet fremgang på 100 % i antallet af medlemmer og bidragydere. Medlemssystemet blev suppleret med om konsolidering samt at enkelte medarbejdere havde haft gener som følge af indeklimaet i ejendommen. Efter beslutningen om salget blev der udarbejdet en profil for det ønskede nye domicil samt udarbejdet udbudsmateriale om Studiestræde. Ejendommen blev sat i udbud ultimo 2006 og forventes solgt i I efteråret var Mødrehjælpen desværre nødt til at indstille Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge om den fremtidige drift af kollegiet. Alexandrakollegiet skal fremover ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf Mødrehjælpen og Kristelig Forening for bistand til Børn og Unge udpeger hver to medlemmer og det femte medlem - der skal have en særlig faglig indsigt - udpeges i fællesskab af de stiftende organisationer. af flere gaver fra virksomheder og private bidrag. Indtægter fra støtteaktiviteter udgjorde kr., hvilket er et fald på 7 pct. som følge af et mindre salg af støtteartikler. Indtægterne i genbrugsbutikkerne udgør kr., hvilket er et fald på 5 pct. Finansieringsindtægterne faldt med 39 pct. og udgjorde kr. Årsagen er her det lave renteniveau og en stram likviditet som følge af byggeomkostninger. Niveauet for ejendomsindtægterne er uændret. På Alexandrakollegiet faldt indtægterne med 17 pct. Kollegiet er i en omstillingsfase og faldet i indtægter var forventet. Til dækning af udgifterne på Alexandrakollegiet i overgangsfasen er anvendt kr. af Mødrehjælpens henlagte midler. Indtægterne i nødboligerne steg med 4 pct. Anvendte formålsbestemte tilskud udgjorde kr., hvilket er en stigning på næsten 31 pct. I alt steg indtægterne med knap 13 pct. Udgifter til rådgivning udgjorde kr., hvilket er et fald på 22 pct., sammenlignet med Årsagen er, at langt flere rådgivningsaktiviteter finder sted i projekter. Udgifterne til kommunikation er steget 27 forbindelse med vikardækning ved sygdom. Udgifter til nødboliger steg med 3 pct. og udgjorde kr. Projektudgifterne steg med 33 pct. og udgjorde kr. De samlede udgifter steg med 13 pct. Antallet af brugere er steget siden 2005, hvor tallet var 4.980, idet antal brugere i 2006 var Hermed har antallet af brugere næsten nået op på samme niveau som i 2004, hvor det var Brugerne er både i kontakt med professionelle og frivillige medarbejdere i Mødrehjælpen; eksempelvis har Mødrehjælpen gennem lokalforeningernes arbejde haft kontakt til 519 børn og voksne, spredt ud over hele landet. Stigningen i antal brugere skyldes især den landsdækkende telefonrådgivning, der blev etableret primo 2005, og som således først i 2006 har eksisteret hele året. Over 20 pct. af Mødrehjælpens brugere var i kontakt med en rådgiver via den telefoniske rådgivning. I oktober 2005 blev organiseringen af Mødrehjælpens rådgivning ændret. Stillingerne som afdelingsleder i henholdsvis København, Odense og Århus blev nedlagt. jekt, hvor uddannelsesinstitution, kommuner, virksomheder og det civile samfund sammen yder en sammenhængende og målrettet indsats overfor sårbare gravide og mødre. Målet er social inklusion gennem uddannelse og arbejde, styrkelse af det sociale netværk samt styrkelse af forældrerollen. I samarbejde med Socialministeriet besluttede Mødrehjælpen, at I Gang projektet skulle sætte særlig fokus på effekt på brugerne, herunder opstille en forandringsteori og arbejde med Performance Management. Der har i 2006 været 341 frivillige tilknyttet Mødrehjælpens lokalforeninger og genbrugsbutikker mod 360 i At antallet af frivillige er faldet har dog ikke haft betydning for arbejdsindsatsen. Den er tværtimod øget, idet de frivillige i 2006 tilsammen har arbejdet timer, hvilket er mere end 700 timer end i Mødrehjælpens lokalforeninger har i 2006 haft forskellige aktiviteter som julefest, torvedage, sommerferier og derudover er der uddelt babypakker og julepakker som et tilskud til familiernes trivsel og glæde. I 2006 fik Mødrehjælpen mere omtale i muligheden for at kunne udsende kontingent opkrævning via PBS. Det har betydet, at vi har opnået en langt mere effektiv håndtering af medlemmer som bidragydere og at vi har kunnet mindske omkostningerne til administration væsentligt. Mødrehjælpens direktør Eva Tufte fratrådte sin stilling pga. længerevarende sygdom og den 1. juli 2006 tiltrådte Mads Roke Clausen stillingen som direktør efter at have været ansat i Mødrehjælpen som vicedirektør siden I 2006 udskiftede Mødrehjælpen hovedserveren i København samt samtlige pc er i København, Odense og Århus. En donation fra Microsoft betød, at Mødrehjælpen sparede udgifter til software. Ligeledes opnåede Mødrehjælpen en donation på yderligere licenser til et statistiksystem i den telefoniske rådgivning. I foråret 2006 besluttede hovedbestyrelsen, at Mødrehjælpens ejendom i Studiestræde skulle sælges og at Mødrehjælpen skulle finde et nyt domicil. Årsagen var et ønske det hidtidige rådgivningstilbud i Randers. Årsagen var, at det samlede økonomiske grundlag for rådgivningen i Randers ikke var bæredygtigt samtidig med, at Mødrehjælpens medarbejder i Randers blev langtidssygemeldt, og der derfor ikke var økonomisk mulighed for at ansætte en vikar i sygeperioden. Lokalforeningen i Randers fortsætter en række netværksskabende aktiviteter i samarbejde med kommunen. Alexandrakollegiet var indtil udgangen af 2005 finansieret af midler fra Den Europæiske Socialfond og andre fonde og puljemidler. Siden januar 2006 har kollegiet været finansieret af private fonde og af Mødrehjælpens midler. Denne finansiering har vist sigt at være for usikker, og det er derfor besluttet, at kollegiet skal overgå til at være en selvejende institution. Denne juridiske konstruktion er nødvendig for at opnå den kommunale betaling. Pladserne på kollegiet vil fremover skulle finansieres af de kommuner, der har unge på kollegiet. Mødrehjælpen har indgået samarbejde med HOVEDBESTYRELSEN 2006 Formand: Elin Schmidt, Vice President - Novo Nordisk Næstformand: Sigrid Bigum Nielsen, formand for repræsentantskabet og formand for lokalforeningen Horsens Bestyrelsesmedlemmer: Frank Ebsen, Leder af forskningsafdelingen, Den Sociale Højskole Martin Delfer, Virksomhedsrådgiver og partner, Designit May Olofsson, Overlæge, Hvidovre Hospital Jane Korzack, Næstformand, 3F Pia Gregersen, Formand, lokalforeningen Viborg Jette Halling, Formand, lokalforeningen Frederiksberg Margrete Skov, Formand, lokalforeningen Randers Allan Ludvigsen, HR chef Susanne Fabricius, Socialrådgiver, Rådgivningen København

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN

ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen nr. 1 April 2004 Årgang 4 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Fotos: Sonja Iskov Layout: Svend Hansen, MDD Forside illustration:

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Sådan hjalp Mødrehjælpen mig Otte kvinder fortæller deres historie

Sådan hjalp Mødrehjælpen mig Otte kvinder fortæller deres historie Bl.a. i dette nummer: Langsigtet hjælp mod fattigdom I Mødrehjælpen bliver jeg ikke afvist Hun løftede byrden, så jeg kunne trække vejret Jeg blev rolig indeni De frivillige aflaster på en god måde Vi

Læs mere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere I dette nummer: Mødrehjælp til endnu flere Kirstens hjerte banker for at hjælpe børn og unge Mødrehjælpen et træ med mange grene Rådgivningen er kun et klik væk N R. 3 0 A P R I L 2 0 1 3 Årsberetning

Læs mere

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater Bl.a. i dette nummer: Vi vil have mere og bedre mødrehjælp Vi giver familierne et drivhus, de kan vokse i Tre-fire samtaler kan virkelig gøre en forskel Hvis ikke familien havde fået en julecheck, havde

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 INTERVIEW Lotte fandt ro hos Mødrehjælpen under skilsmissen FRIVILLIG Lisbeth brænder for at udvikle frivilligheden Årsberetning 2014 LEDER INTERVIEW I Danmark har vi

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen.

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen. Bl.a. i dette nummer: Mere frivillig mødrehjælp Mødet med de frivillige giver mig overskud Grethe er blevet en naturlig del af mit liv En genbrugsbutik med mange varer på hylderne Vores lokalforeninger

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus RSM plus Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 7298 8515 Arsregnskab 29 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-156 København V. Tlf.: (f45) 3338 98, Fdx: (+45) 3338 981 e-m il: copenhagen@rsmplus.dk,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Resultatopgørelse for året Resultat Budget Resultat 2009 tkr. tkr. tkr. Indtægter Note Driftsbevillinger m.v. 1 2.351 2.094 2.093 Tilskud, SATS-tilskud 2 9.000 8.800 10.288 Tilskud, private 3 781 73 Gaver

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus

Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus Da jeg første gang læste om jordemoderforeningens prisopgave i forbindelse med 100-års jubilæet - ja - så tænkte jeg - den må jeg søge!! Jeg

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere