- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006"

Transkript

1 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning for: 2006

2 2 3 Kære læser NR APRIL 2007 Redaktion: Direktør Mads Roke Clausen (ansv.), Susanne Svenningsen (redaktør) Layout: Open design/advertising Oplag: eks. Tryk: KLS-Grafisk Hus ISSN nr UDGIVET AF: Mødrehjælpen, Studiestræde 21, 1455 København K. Telefon CVR nr Gironr Kontakt redaktionen: Formand: Elin Schmidt, Vice president, Novo Nordisk. Direktør: Mads Roke Clausen. Næste nummer udkommer august ET SIKKERHEDSNET. I 2006 var de enlige mødre ofte på mediernes dagsorden, og det var desværre ikke i en positiv sammenhæng. De enlige mødre er nemlig stadig overrepræsenteret i statistikkerne over dem, der ingen uddannelse har, som har ringeste tilknytning til arbejdsmarkedet og som er blandt de fattigste her i landet, hvilket vi også kunne læse i en undersøgelse fra SFI(Social Forsknings Instituttet) helt tilbage i Indsatsen for at bryde statistikken kan ikke gå hurtig nok, så vi kan få sikret, at ikke endnu en generation skal stå med de samme problemer og i samme omfang. I Mødrehjælpen er vi begyndt, og denne beretning vidner om, at vi også i 2006 fik hjulpet mere end 5500 familier videre. Det var da også med stolthed, at jeg satte mig i direktørstolen i sommeren En stolthed over at stå i spidsen for alt det gode arbejde, Mødrehjælpens ansatte og mange frivillige hver dag yder for at hjælpe nogle af landets enlige mødre og mest sårbare familier på rette vej. Det er familier som er ramt af ledighed, fattigdom, vold, ensomhed og social isolation. Mødre uden uddannelse, uden netværk og med mangel på tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt. Der er nok at tage fat på. Mødrehjælpen bliver ofte af vores målgruppe benævnt som et sikkerhedsnet. Det er en metafor, som vi fint kan identificere os med. Et sikkerhedsnet skal være stramt for at være sikkert, og der skal flere til at holde. Det kræver samarbejde og en fælles indsats. Den fælles indsats og det tværfaglige er helt unikt i Mødrehjælpens arbejde og til stor gavn for den enkelte, som har behov for hjælp på det personlige plan, til økonomien, til familielivet m.m. Det tværfaglige og tværsektorielle er også grundstenene i det treårige projekt I gang, som med midler fra Satspuljeforliget blev etableret i I projektet samarbejder Mødrehjælpen med uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og det civile samfund. Målet er at yde en sammenhængende og målrettet indsats for at fremme unge og sårbare mødres muligheder for uddannelse, beskæftigelse samt styrke mødrene i deres forælderevne samt i etablering af sociale netværk. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Mødrehjælpens lokalforeninger iværksatte også i 2006 en lang række initiativer til fordel for børnefamilierne og det lokalpolitiske arbejde, for at fremme børnefamiliernes vilkår og genbrugsbutikkerne fik skabt både synlighed og et overskud til Mødrehjælpens generelle arbejde.vi vil i det kommende år fortsat udvikle og tiltrække flere frivillige kræfter til organisationen. OPBAKNING I 2006 mærkede vi tydeligt effekten af det nye medlemssystem og de færre kræfter, vi afledt deraf skulle bruge på administration. Vi opnåede en flot stigning i antallet af medlemmer og bidragydere og håber på, at vi også i fremtiden kan styrke både vores rådgivning, medlemsdatabase og dermed også vores indtægter for de kommende år. Jeg ser frem til endnu et år, hvor vi skal forstærke vores indsats, udvikle arbejdet og tiltrække både flere frivillige, bidragydere og medlemmer, så vi bliver i stand til at gøre mere og for flere. Tak til frivillige, ansatte og samarbejdspartnere for indsatsen i Mads Roke Clausen Direktør Mødrehjælpensarbejde Rådgivningen Mødrehjælpen tilbyder gratis rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier. Vi rådgiver: - gravide og børnefamilier, der oplever økonomisk trang, personlige problemer, ensomhed, ledighed og helbredsmæssige problemer. - forældre, som oplever en social begivenhed, der gør det svært for dem at give deres børn tilstrækkelige følelsesmæssige, sociale eller materielle vilkår. - unge gravide og unge forældre, der er uden uddannelse og job. - gravide, som er i tvivl om gennemførelsen af svangerskabet - eneforsørgere, der finder tilværelsen vanskelig. Rådgivningen er Mødrehjælpens væsentligste aktivitet. Vores rådgivning og vejledning kan strække sig fra en eller få samtaler til længevarende forløb. Formålet er at få afklaret familiens problemer, således at familie og rådgiveren i fællesskab kan finde frem til en løsning. Familien skal så vidt muligt sættes i stand til at løse sine egne problemer, hvorfor rådgivningen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp. Vores rådgivere er faguddannede socialrådgivere, psykologer, læger, advokater, jordemødre og sundhedsplejersker. Det er unikt og en gevinst for både familierne og organisationen, at vi kan tilbyde en helhedsorienteret indsats. I 2006 har Mødrehjælpens rådgivning i lighed med tidligere år udført et betydeligt støtte- og rådgivningsarbejde for gravide og børnefamilier. I Mødrehjælpens Retshjælp, hvor vi yder gratis juridisk bistand til gravide og børnefamilier, var der knap 600 personer, som modtog juridisk rådgivning. Samlet set havde vi i 2006 i alt henvendelser til Mødrehjælpens rådgivning. Telefonrådgivningen Mødrehjælpen har gennem de senere år haft en stigende efterspørgsel på vores hjælp. Det er især antallet af telefoniske henvendelser, som er steget markant siden For at imødekomme dette behov - og med finansiel opbakning fra The OAK Foundation - blev der i 2006 etableret en landsdækkende telefonisk rådgivning, der alle hverdage tilbyder rådgivning om sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet og fødsel, abort, vold, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og juridiske forhold samt økonomi og sundhed til børnefamilier og gravide, der anonymt kan henvende sig. I 2006 var der personer som modtog telefonisk rådgivning. Det frivillige arbejde Frivillig arbejdskraft er en uundværlig og integreret del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2006 var der løbende mere end 340 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 37 fuldtidsstillinger. Genbrugsbutikkerne Fonden Mødrehjælpen driver udelukkende med frivillig arbejdskraft tre genbrugsbutikker med salg af børnetøj- og udstyr. Butikkerne er beliggende i København, Odense og Århus og formåede tilsammen at give et overskud på knap kr. i Lokalforeningerne En stigende del af det frivillige arbejde blev i 2006 i lighed med andre år udført i Mødrehjælpens lokalforeninger. Siden 2004 er antallet af frivillige timer lagt i genbrugsbutikker og lokalforeninger steget med mere end 32 procent. Aktiviteter Lokalforeningerne driver også genbrugsbutikker, hvor det meste af overskuddet går til at understøtte lokalforeningernes forskellige netværksskabende aktiviteter så som arrangementer i forbindelse med højtiderne, foredrag, café arrangementer, fællesspisning og hjælp til børnefødselsdage. En mindre del går til Mødrehjælpens generelle arbejde. Mange lokalforeninger har i årets løb arrangeret sommerferieophold, udflugter, kvindeløb, fællesspisning for børnefamilier og etableret babypakke ordninger, hvor ubemidlede mødre kan få en pakke, der indeholder alt det, der er brug for til en nyfødt. En anden succesfuld aktivitet har været Den rullende kagemand. Konceptet blev udviklet af lokalforeningen i Århus og består af et team af frivillige, der afholder børnefødselsdage i de familier, hvor der ikke er overskud eller penge til at gøre det selv. En fødselsdag består foruden af hjælpende hænder også af alt, hvad der hører til en rigtig børnefødselsdag med gave, kagemand, balloner og sjove lege. I 2006 fik 20 børn besøg af Den Rullende kagemand i Århus. Vi håber, at vi i fremtiden kan gøre initiativet landsdækkende.

3 4 5 ÅRETS Projekt I gang. Mødrehjælpen gik i sommeren 2006 i gang med en af de største socialpolitiske satsninger i nyere tid. Med en finansiel støtte fra Satspuljeforliget på 36 millioner kr. skal Mødrehjælpen gennem en treårig periode styrke og videreudvikle Mødrehjælpens rådgivning, gruppeforløb og netværksskabende aktiviteter til unge og sårbare forældre - og særligt sårbare forældre over 25 år. Uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og det civile samfund skal sammen yde en sammenhængende og målrettet indsats for at fremme unge og sårbare mødres muligheder for uddannelse, beskæftigelse samt styrke mødrene i deres forælderevne samt i etablering af sociale netværk. De involverede aktører skal yde rådgivning, gruppeforløb, mentorordning, netværksdannelse, virksomhedspraktik og arbejdspladskendskab. Projektet forventes at kunne tilbyde en sammenhængende og målrettet indsats til ca. 750 unge og/eller sårbare mødre årligt. Tilbuddet er tilgængeligt i region Syddanmark og placeret i Mødrehjælpens rådgivning i Odense samt i region Midtjylland, hvor det er placeret i Mødrehjælpens rådgivning i Århus. I 2006 blev samtlige medarbejdere til projektet rekrutteret, og der blev indgået samarbejdsaftaler med Odense og Århus kommune og afholdt samarbejdsmøder med en del af de kommunale og regionale aktører, som har med målgruppen at gøre. Der blev udsendt en pjece om tilbuddet til relevante samarbejdspartnere i social- og sundhedssektoren, i kommunerne og til uddannelsesinstitutioner. Projektets metoder og effekt vil løbende blive dokumenteret og evalueret. Ny direktør I sommeren 2006 tiltrådte Mads Roke Clausen som direktør. Mads Roke Clausen afløste Eva Tufte, der efter en længerevarende periode med stress valgte at fratræde sin stilling. Mads Roke Clausen var et kendt ansigt i Mødrehjælpen, da han siden 2002 havde været ansat som vicedirektør. Mads Roke Clausen er 38 år og far til to drenge. Han er uddannet økonom og har en diplomuddannelse i kommunikation samt en projektlederuddannelse. Han har tillige læst social policy ved University of Edinburgh. Under sin studietid har han været ansat i Ældre Sagen og senere i Socialministeriet, hvor han medvirkede i udarbejdelsen af betænkningen om Frivilligt Socialt Arbejde. I perioden var han som projektmedarbejder tilknyttet Center for Rusmiddelforskning under Århus Universitet. I 1998 blev han ansat i Arbejdsministeriet - først som økonom senere som taleskriver for arbejdsminister Ove Hygum. Randers lukning Mødrehjælpen måtte i 2006 se sig nødsaget til at lukke rådgivningen i Randers, hvis tilbud var baseret på gruppeforløb til unge gravide og unge mødre. Det var ikke længere muligt at drive rådgivningen, så den var økonomisk rentabel. De unge gravide og unge mødre blev i stedet tilbudt rådgivning i Århus. Lokalforeningen i Randers tilbyder dog fortsat netværksskabende aktiviteter til de unge gravide og unge mødre i samarbejde med Randers kommune. gang Unge mødre på arbejdsmarkedet I 2006 afsluttede vi det treårige projekt Unge mødre på arbejdsmarkedet. Projektet havde til formål at undersøge, hvordan man bedst støtter unge mødre - primært i teenage-alderen - så de får plads og mod til at være mødre og samtidig tage uddannelse eller på anden måde blive en del af arbejdsmarkedet. Projektet er blevet eksternt evalueret, og det er evaluators og Mødrehjælpens håb og ønske, at en del af de i rapporten beskrevne teoretiske perspektiver og metoder kan overføres til andre grupper. Det kunne eksempelvis dreje sig om kontanthjælpsmodtagere, som har brug for at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Rapporten udgives i foråret Alexandrakollegiet Alexandrakollegiet var indtil udgangen af 2005 finansieret af midler fra Den Europæiske Socialfond. Gennem hele 2006 har finansieringen af driften bestået af midler fra private fonde og Mødrehjælpen. For at sikre et bedre finansieringsgrundlag blev det besluttet, at kollegiet skulle overgå til at være en selvejende institution, og landets kommuner kan fremover købe en plads til unge mødre på kollegiet. Socialministeren aflagde sidst på året besøg, hvor der faldt ros til kollegiet for deres indsats. Den voldsramte familie I de første otte måneder i 2006 havde 266 voldsramte kvinder henvendt sig om vold i familien, det er mere end dobbelt så mange som i Der er tale om en kraftig stigning i antallet af voldssager, og den store efterspørgsel var da også grundlaget for, at vi i 2005 med en bevilling fra Satspuljeforliget etablerede projektet Børn i skyggen af vold. Projektet er en videreførelse af det tilbud, Mødrehjælpen allerede i forvejen havde til voldsramte familier, men der kom en udbygning og en særlig fokus på indsatsen i forhold til børnene og inddragelse af fædrene. Der var i beretningsåret 50 børn i gruppebehandling. Projektet udløber ved udgangen af 2007 og er indtil videre det eneste af sin slags i Danmark. En ekstern evaluering af indsatsen er påbegyndt, og den forventes at være færdig i foråret Projekt På vej - et tilbud til unge mødre I København er projekt På vej - en hjælp til unge mødre om uddannelse - kommet godt i gang med ansættelse af uddannelsesvejleder, sundhedsplejerske og koordinator til rekruttering og pleje af frivillige. Der er tale om et mindre projekt end I gang, og målgruppen er udelukkende unge mødre under 25 år, men der vil være gode muligheder for erfaringsudvekslinger med I gang projektet. Projektet har beskæftiget sig med temaer på både børne- og erhvervsområdet. Således har grupperne haft fokus på familielivet, barnets udvikling og forældrerollen, og på erhvervsområdet har temaerne været studieteknik, økonomi under studiet og det at være studerende. Der synes allerede på nuværende tidspunkt at tegne sig et billede af, at de unge mødre bliver modnet, motiveret og styrket til at komme i gang med en uddannelse eller skole i modsætningen til tidligere, hvor kun ganske få påbegyndte en uddannelse eller skolegang umiddelbart efter et gruppeforløb.

4 6 De mest almindelige årsager til at henvende sig til Mødrehjælpen er problemer med økonomi, samværsproblemer og personlige problemer. De fleste henvender sig med mere end en problemstilling. Netop dette samspil af økonomiske, personlige og familiemæssige problemer ligger bag organisationens tværfaglige rådgivning og aktiviteter. Mødrehjælpensbrugere Vi lader familier, der har henvendt sig i løbet af 2006, fortælle om deres årsag til at kontakte Mødrehjælpen og om den hjælp, de fik. Eneforsørger Tine henvendte sig i Mødrehjælpen, da hun blev skilt og stod alene som forsørger med to mindre børn. Hun fortæller: - Jeg havde det skidt både mentalt og økonomisk. Jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle få min hverdag til at hænge sammen. I Mødrehjælpen hjalp de mig både med nogle psykologsamtaler, så jeg fik min tro på mig selv tilbage og med at få lagt et fornuftigt budget. Jeg fik samlet alle mine lån et sted og fik hjælp til at søge legater. Det første år jeg var alene med børnene, fik jeg også julehjælp i Mødrehjælpen. Den største støtte var, at de i Mødrehjælpen virkelig bakkede mig op, de gav mig troen på, at jeg sagtens kan klare mig godt som eneforsørger. Tine, 43 år enlig mor til to piger på 7 og 10 år Uddannelse Da Signe blev alenemor under sin uddannelse, henvendte hun sig til Mødrehjælpen. Hun fortæller: - Jeg var så forvirret. Der var vist noget med, at man kunne få forhøjet SU og revalidering, men jeg anede ikke, om jeg var berettiget til nogen af delene. Jeg var særligt i tvivl om revalideringen, for kommunen afviste mig. Det viste sig dog, at jeg havde på grund af en svær rygskade efter et færdselsuheld havde ret til revalidering. Revalideringen gav mig et stabilt økonomisk grundlag, der gjorde det muligt at være fokuseret. Mødrehjælpens rådgivning hjalp mig med at få udredt min sag og med de breve, der skulle sendes til diverse instanser. Nu er jeg uddannet lærer og forsørger min lille familie! Signe, 29 år og enlig mor til en dreng på 4 år Abort I forbindelse med en abort havde Amalie brug for støttesamtaler og tog derfor kontakt til Mødrehjælpen. Hun fortæller: - Jeg havde brug for at tale med en udenforstående; at der var en som lyttede. I Mødrehjælpen talte jeg med en, der forstod, hvor svært det var for mig at tage beslutningen om abort, og som ikke fordømte mig. Alle mine tanker var et kaos, jeg vidste ikke, hvad der var op eller ned. Det var mit valg helt alene, men jeg var ikke alene, mens jeg tog det. Jeg har aldrig glemt aborten. Og jeg har aldrig glemt den omsorgsfulde rådgiver, som var der hele vejen. Samtalerne med hende gjorde, at jeg ikke følte mig kold og ensom. Amalie, 26 år Samvær Pernille henvendte sig i Mødrehjælpen, da hun havde brug for rådgivning omkring samvær. Hun fortæller: - Jeg mødte både den personlige varme og forståelse, som jeg havde behov for. Og jeg fik den kvalificerede rådgivning og opbakning til at indlede en dialog med Statsamtet (nu statsforvaltning, red.) Jeg fik den støtte, der var nødvendig, da alt blev svært og problematisk for mig - både med hensyn til mit mentale velbefindende og mine juridiske rettigheder. Hvis jeg havde guld, gav jeg det til Mødrehjælpen. Pernille, 38 år, mor til fire børn i alderen 7-15 år Ministerbesøg I januar aflagde Integrationsminister Rikke Hvilshøj besøg i Mødrehjælpen i København. Her fik hun lejlighed til at se huset i Studiestræde og til en drøftelse af Mødrehjælpens arbejde og de socialpolitiske udfordringer, som trænger sig på i de kommende år. Udvalgsarbejde Mødrehjælpen deltog i løbet af året i et udvalg nedsat af Familie- og forbrugerministeriet, som havde til hensigt at udarbejde en betænkning, der skulle danne grundlag for et nyt lovforslag om forældremyndighed og samvær. Betænkningen blev overrakt ministeren den 31. maj Lovforslaget forventes vedtaget i oktober Betænkningen og lovforslag kan læses på Lions Prisen 2006 Den 8. juni 2006 modtog Mødrehjælpen Lions Prisen Det var Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, som på vegne af Lions Danmark overrakte prisen på Fredensborg Slot. Prisen på kroner skal gå til 14 dages sommerferieophold for 50 enlige mødre og 120 børn. Formålet er sammen med andre ligestillede at give børn og enlige mødre en oplevelse, der under hyggelige omgivelser med leg og udfordringer i et godt miljø bryder med den grå hverdag. Julekampagne I december indledte Mødrehjælpen et samarbejde med Radio2 en julekampagne, der skulle samle penge ind til fordel for de familier, der ikke selv kunne finansiere en juleaften. Resultatet blev langt bedre end forventet, således kunne Mødrehjælpen tilbyde 600 børnefamilier økonomisk hjælp. Årets børnepris En gruppe unge frivillige under Ungdommens Røde Kors i Århus passer hver torsdag børn af voldsramte mødre, mens disse deltager i et terapiforløb i Mødrehjælpen Århus. Deres indsats gør en stor forskel for nogle af de allermest udsatte børn i Danmark. Derfor besluttede Børns Vilkår, som hvert år uddeler TDC s børnepris på kr., at den i 2006 skulle gå til de unge frivillige i Mødrehjælpen. ØVRIGE TILTAG Konference Gennem hele året var Mødrehjælpen repræsenteret i Lille Grundlovsdag-samarbejdet. Vi deltog aktivt i en arbejdsgruppe, som havde til formål at arrangere en fælles konference. Konferencen med temaet Børn i fattigdom blev afholdt den 4.december. ISOBRO Vi søgte om og fik optagelse i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), hvor vi håber at kunne hente støtte, viden og erfaring til det fortsatte arbejde med markedsføring og hvervning af bidragydere til Mødrehjælpen. BG bank Mødrehjælpen modtog i november 1000 stk. børnebøger af forfatteren Lone Jørgensen. BG bank donerede udgifterne til trykningen, og Mødrehjælpen kunne efterfølgende tilbyde børnefamilierne bøgerne til brug for fødselsdagsgave eller julegave. Presse og udadvendte aktiviteter/events MEDLEMMER og BIDRAGYDERE Private donationer er en vigtig indtægtskilde for Mødrehjælpen. I de kommende år er det en del af Mødrehjælpens ønske og strategi at kunne tiltrække flere medlemmer. Allerede i 2006 opnåede vi en fremgang på 100 procent i antallet af medlemmer og bidragydere. For at kunne tiltrække og fastholde medlemmer, er det vigtigt at have en god mulighed for dialog og betalingsmuligheder. Vores medlemssystem blev derfor suppleret med muligheden for at kunne udsende kontingentopkrævning via PBS, og det blev tillige muligt at tegne både et årligt og månedligt løbende bidrag til Mødrehjælpen på hjemmesiden. Det har betydet, at vi har opnået en langt mere effektiv håndtering af medlemmer som bidragydere, og at vi har kunnet mindske omkostningerne til administration væsentligt. 7

5 8 9 MØDREHJÆLPENS ÅRSREGN- SKAB for 2006 viser et driftsunderskud på kr. Der var for året budgetteret med et underskud på kr. Egenkapitalen udgjorde pr kr., heraf udgør rådighedsbeløbet kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Offentlige driftstilskud udgjorde kr., hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til Årsagen hertil er en positiv regulering af det faste tilskud fra finansloven. Indtægter fra fonde og organisationer udgjorde kr., hvilket er en stigning på 12 pct. Tilskud og arv steg markant med 144 pct. og bidrog med kr., som følge Ledelsesberetning for 2006 pct. som følge af udgifter til hvervekampagner. Driftsudgifter til Afdelingen for frivillige udgjorde kr., fra kr. i 2004 til kr. i Udgifter til administration udgjorde kr., hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2005; de ekstra udgifter i forbindelse med direktørskiftet vejede tungt på administrationsposten, men blev opvejet af en stigning i interne overførsler. Fællesudgifterne udgjorde kr., hvilket er en stigning på 84 pct. Årsagerne hertil er oprettelse af en HR-chef og udskiftningen af server og computere i København. Ejendomsudgifterne steg med 4 pct. og udgifter til drift af genbrugsbutikker steg med 7 pct. Udgifterne til Alexandrakollegiet steg med 8 pct., hvilket primært skyldes øgede lønomkostninger i I stedet blev der etableret en form for medstyrende grupper samt to nye tværgående funktioner som rådgivningschef og HRchef. Modellen blev endeligt implementeret i foråret/sommeren 2006 med valg af lokale koordinatorer, der efter aftale med rådgivningschefen står for den daglige koordinering af rådgivningerne. Imidlertid har organiseringen afstedkommet en række vanskeligheder, herunder lav produktivitet i den personlige rådgivning og manglende lokal ledelse. Primo 2007 er det derfor besluttet at oprette stillinger som rådgivningschefer i henholdsvis København, Odense og Århus. I juli 2006 startede Mødrehjælpen projektet I Gang. Det er et metode-udviklingspro- pressen end noget tidligere år. Der er sket en tidobling af omtalen siden Afdelingen for Kommunikation gennemførte i løbet af året mindre hvervekampagner samt en større radiokampagne i samarbejde med Radio2, hvor der blev samlet mere end kr. ind til julehjælp. Med finansiel støtte fra fagforeningen 3F udsendte Kommunikation fire temanummer hen over året. Endvidere blev der udsendt tre nye pjecer om henholdsvis Mødrehjælpens generelle arbejde, Mødrehjælpens projekt I gang og Telefonrådgivningen. Mødrehjælpen opnåede en samlet fremgang på 100 % i antallet af medlemmer og bidragydere. Medlemssystemet blev suppleret med om konsolidering samt at enkelte medarbejdere havde haft gener som følge af indeklimaet i ejendommen. Efter beslutningen om salget blev der udarbejdet en profil for det ønskede nye domicil samt udarbejdet udbudsmateriale om Studiestræde. Ejendommen blev sat i udbud ultimo 2006 og forventes solgt i I efteråret var Mødrehjælpen desværre nødt til at indstille Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge om den fremtidige drift af kollegiet. Alexandrakollegiet skal fremover ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf Mødrehjælpen og Kristelig Forening for bistand til Børn og Unge udpeger hver to medlemmer og det femte medlem - der skal have en særlig faglig indsigt - udpeges i fællesskab af de stiftende organisationer. af flere gaver fra virksomheder og private bidrag. Indtægter fra støtteaktiviteter udgjorde kr., hvilket er et fald på 7 pct. som følge af et mindre salg af støtteartikler. Indtægterne i genbrugsbutikkerne udgør kr., hvilket er et fald på 5 pct. Finansieringsindtægterne faldt med 39 pct. og udgjorde kr. Årsagen er her det lave renteniveau og en stram likviditet som følge af byggeomkostninger. Niveauet for ejendomsindtægterne er uændret. På Alexandrakollegiet faldt indtægterne med 17 pct. Kollegiet er i en omstillingsfase og faldet i indtægter var forventet. Til dækning af udgifterne på Alexandrakollegiet i overgangsfasen er anvendt kr. af Mødrehjælpens henlagte midler. Indtægterne i nødboligerne steg med 4 pct. Anvendte formålsbestemte tilskud udgjorde kr., hvilket er en stigning på næsten 31 pct. I alt steg indtægterne med knap 13 pct. Udgifter til rådgivning udgjorde kr., hvilket er et fald på 22 pct., sammenlignet med Årsagen er, at langt flere rådgivningsaktiviteter finder sted i projekter. Udgifterne til kommunikation er steget 27 forbindelse med vikardækning ved sygdom. Udgifter til nødboliger steg med 3 pct. og udgjorde kr. Projektudgifterne steg med 33 pct. og udgjorde kr. De samlede udgifter steg med 13 pct. Antallet af brugere er steget siden 2005, hvor tallet var 4.980, idet antal brugere i 2006 var Hermed har antallet af brugere næsten nået op på samme niveau som i 2004, hvor det var Brugerne er både i kontakt med professionelle og frivillige medarbejdere i Mødrehjælpen; eksempelvis har Mødrehjælpen gennem lokalforeningernes arbejde haft kontakt til 519 børn og voksne, spredt ud over hele landet. Stigningen i antal brugere skyldes især den landsdækkende telefonrådgivning, der blev etableret primo 2005, og som således først i 2006 har eksisteret hele året. Over 20 pct. af Mødrehjælpens brugere var i kontakt med en rådgiver via den telefoniske rådgivning. I oktober 2005 blev organiseringen af Mødrehjælpens rådgivning ændret. Stillingerne som afdelingsleder i henholdsvis København, Odense og Århus blev nedlagt. jekt, hvor uddannelsesinstitution, kommuner, virksomheder og det civile samfund sammen yder en sammenhængende og målrettet indsats overfor sårbare gravide og mødre. Målet er social inklusion gennem uddannelse og arbejde, styrkelse af det sociale netværk samt styrkelse af forældrerollen. I samarbejde med Socialministeriet besluttede Mødrehjælpen, at I Gang projektet skulle sætte særlig fokus på effekt på brugerne, herunder opstille en forandringsteori og arbejde med Performance Management. Der har i 2006 været 341 frivillige tilknyttet Mødrehjælpens lokalforeninger og genbrugsbutikker mod 360 i At antallet af frivillige er faldet har dog ikke haft betydning for arbejdsindsatsen. Den er tværtimod øget, idet de frivillige i 2006 tilsammen har arbejdet timer, hvilket er mere end 700 timer end i Mødrehjælpens lokalforeninger har i 2006 haft forskellige aktiviteter som julefest, torvedage, sommerferier og derudover er der uddelt babypakker og julepakker som et tilskud til familiernes trivsel og glæde. I 2006 fik Mødrehjælpen mere omtale i muligheden for at kunne udsende kontingent opkrævning via PBS. Det har betydet, at vi har opnået en langt mere effektiv håndtering af medlemmer som bidragydere og at vi har kunnet mindske omkostningerne til administration væsentligt. Mødrehjælpens direktør Eva Tufte fratrådte sin stilling pga. længerevarende sygdom og den 1. juli 2006 tiltrådte Mads Roke Clausen stillingen som direktør efter at have været ansat i Mødrehjælpen som vicedirektør siden I 2006 udskiftede Mødrehjælpen hovedserveren i København samt samtlige pc er i København, Odense og Århus. En donation fra Microsoft betød, at Mødrehjælpen sparede udgifter til software. Ligeledes opnåede Mødrehjælpen en donation på yderligere licenser til et statistiksystem i den telefoniske rådgivning. I foråret 2006 besluttede hovedbestyrelsen, at Mødrehjælpens ejendom i Studiestræde skulle sælges og at Mødrehjælpen skulle finde et nyt domicil. Årsagen var et ønske det hidtidige rådgivningstilbud i Randers. Årsagen var, at det samlede økonomiske grundlag for rådgivningen i Randers ikke var bæredygtigt samtidig med, at Mødrehjælpens medarbejder i Randers blev langtidssygemeldt, og der derfor ikke var økonomisk mulighed for at ansætte en vikar i sygeperioden. Lokalforeningen i Randers fortsætter en række netværksskabende aktiviteter i samarbejde med kommunen. Alexandrakollegiet var indtil udgangen af 2005 finansieret af midler fra Den Europæiske Socialfond og andre fonde og puljemidler. Siden januar 2006 har kollegiet været finansieret af private fonde og af Mødrehjælpens midler. Denne finansiering har vist sigt at være for usikker, og det er derfor besluttet, at kollegiet skal overgå til at være en selvejende institution. Denne juridiske konstruktion er nødvendig for at opnå den kommunale betaling. Pladserne på kollegiet vil fremover skulle finansieres af de kommuner, der har unge på kollegiet. Mødrehjælpen har indgået samarbejde med HOVEDBESTYRELSEN 2006 Formand: Elin Schmidt, Vice President - Novo Nordisk Næstformand: Sigrid Bigum Nielsen, formand for repræsentantskabet og formand for lokalforeningen Horsens Bestyrelsesmedlemmer: Frank Ebsen, Leder af forskningsafdelingen, Den Sociale Højskole Martin Delfer, Virksomhedsrådgiver og partner, Designit May Olofsson, Overlæge, Hvidovre Hospital Jane Korzack, Næstformand, 3F Pia Gregersen, Formand, lokalforeningen Viborg Jette Halling, Formand, lokalforeningen Frederiksberg Margrete Skov, Formand, lokalforeningen Randers Allan Ludvigsen, HR chef Susanne Fabricius, Socialrådgiver, Rådgivningen København

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE ÅRSBERETNING 2014 INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE 06 OM INDVANDRER KVINDECENTRET Vision og mission Strategiske fokusområder Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv. 2200 Kbh. N T. 3539 6985 www.i-kc.dk

Læs mere

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER 08/13 SOCIALRÅDGIVEREN exıt VEJEN UD AF BANDER Mænd en truet art på socialrådgiveruddannelsen Den svenske model på dansk Hver femte socialrådgiver på kanten af sygemelding TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

INGEN PENGE INGEN TÆNDER

INGEN PENGE INGEN TÆNDER 02 28. januar 2010 INGEN PENGE INGEN TÆNDER BESPARELSER I RANDERS PÅ KANT MED LOVEN 4 MILLIONER TIL FOREBYGGELSE SOCIALRÅDGIVERE KAN SØGE FONDSPENGE 10 FIK ARBEJDS- GLÆDEN IGEN LUKKEUGER I KOMMUNEN ER

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere