- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006"

Transkript

1 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning for: 2006

2 2 3 Kære læser NR APRIL 2007 Redaktion: Direktør Mads Roke Clausen (ansv.), Susanne Svenningsen (redaktør) Layout: Open design/advertising Oplag: eks. Tryk: KLS-Grafisk Hus ISSN nr UDGIVET AF: Mødrehjælpen, Studiestræde 21, 1455 København K. Telefon CVR nr Gironr Kontakt redaktionen: Formand: Elin Schmidt, Vice president, Novo Nordisk. Direktør: Mads Roke Clausen. Næste nummer udkommer august ET SIKKERHEDSNET. I 2006 var de enlige mødre ofte på mediernes dagsorden, og det var desværre ikke i en positiv sammenhæng. De enlige mødre er nemlig stadig overrepræsenteret i statistikkerne over dem, der ingen uddannelse har, som har ringeste tilknytning til arbejdsmarkedet og som er blandt de fattigste her i landet, hvilket vi også kunne læse i en undersøgelse fra SFI(Social Forsknings Instituttet) helt tilbage i Indsatsen for at bryde statistikken kan ikke gå hurtig nok, så vi kan få sikret, at ikke endnu en generation skal stå med de samme problemer og i samme omfang. I Mødrehjælpen er vi begyndt, og denne beretning vidner om, at vi også i 2006 fik hjulpet mere end 5500 familier videre. Det var da også med stolthed, at jeg satte mig i direktørstolen i sommeren En stolthed over at stå i spidsen for alt det gode arbejde, Mødrehjælpens ansatte og mange frivillige hver dag yder for at hjælpe nogle af landets enlige mødre og mest sårbare familier på rette vej. Det er familier som er ramt af ledighed, fattigdom, vold, ensomhed og social isolation. Mødre uden uddannelse, uden netværk og med mangel på tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt. Der er nok at tage fat på. Mødrehjælpen bliver ofte af vores målgruppe benævnt som et sikkerhedsnet. Det er en metafor, som vi fint kan identificere os med. Et sikkerhedsnet skal være stramt for at være sikkert, og der skal flere til at holde. Det kræver samarbejde og en fælles indsats. Den fælles indsats og det tværfaglige er helt unikt i Mødrehjælpens arbejde og til stor gavn for den enkelte, som har behov for hjælp på det personlige plan, til økonomien, til familielivet m.m. Det tværfaglige og tværsektorielle er også grundstenene i det treårige projekt I gang, som med midler fra Satspuljeforliget blev etableret i I projektet samarbejder Mødrehjælpen med uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og det civile samfund. Målet er at yde en sammenhængende og målrettet indsats for at fremme unge og sårbare mødres muligheder for uddannelse, beskæftigelse samt styrke mødrene i deres forælderevne samt i etablering af sociale netværk. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Mødrehjælpens lokalforeninger iværksatte også i 2006 en lang række initiativer til fordel for børnefamilierne og det lokalpolitiske arbejde, for at fremme børnefamiliernes vilkår og genbrugsbutikkerne fik skabt både synlighed og et overskud til Mødrehjælpens generelle arbejde.vi vil i det kommende år fortsat udvikle og tiltrække flere frivillige kræfter til organisationen. OPBAKNING I 2006 mærkede vi tydeligt effekten af det nye medlemssystem og de færre kræfter, vi afledt deraf skulle bruge på administration. Vi opnåede en flot stigning i antallet af medlemmer og bidragydere og håber på, at vi også i fremtiden kan styrke både vores rådgivning, medlemsdatabase og dermed også vores indtægter for de kommende år. Jeg ser frem til endnu et år, hvor vi skal forstærke vores indsats, udvikle arbejdet og tiltrække både flere frivillige, bidragydere og medlemmer, så vi bliver i stand til at gøre mere og for flere. Tak til frivillige, ansatte og samarbejdspartnere for indsatsen i Mads Roke Clausen Direktør Mødrehjælpensarbejde Rådgivningen Mødrehjælpen tilbyder gratis rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier. Vi rådgiver: - gravide og børnefamilier, der oplever økonomisk trang, personlige problemer, ensomhed, ledighed og helbredsmæssige problemer. - forældre, som oplever en social begivenhed, der gør det svært for dem at give deres børn tilstrækkelige følelsesmæssige, sociale eller materielle vilkår. - unge gravide og unge forældre, der er uden uddannelse og job. - gravide, som er i tvivl om gennemførelsen af svangerskabet - eneforsørgere, der finder tilværelsen vanskelig. Rådgivningen er Mødrehjælpens væsentligste aktivitet. Vores rådgivning og vejledning kan strække sig fra en eller få samtaler til længevarende forløb. Formålet er at få afklaret familiens problemer, således at familie og rådgiveren i fællesskab kan finde frem til en løsning. Familien skal så vidt muligt sættes i stand til at løse sine egne problemer, hvorfor rådgivningen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp. Vores rådgivere er faguddannede socialrådgivere, psykologer, læger, advokater, jordemødre og sundhedsplejersker. Det er unikt og en gevinst for både familierne og organisationen, at vi kan tilbyde en helhedsorienteret indsats. I 2006 har Mødrehjælpens rådgivning i lighed med tidligere år udført et betydeligt støtte- og rådgivningsarbejde for gravide og børnefamilier. I Mødrehjælpens Retshjælp, hvor vi yder gratis juridisk bistand til gravide og børnefamilier, var der knap 600 personer, som modtog juridisk rådgivning. Samlet set havde vi i 2006 i alt henvendelser til Mødrehjælpens rådgivning. Telefonrådgivningen Mødrehjælpen har gennem de senere år haft en stigende efterspørgsel på vores hjælp. Det er især antallet af telefoniske henvendelser, som er steget markant siden For at imødekomme dette behov - og med finansiel opbakning fra The OAK Foundation - blev der i 2006 etableret en landsdækkende telefonisk rådgivning, der alle hverdage tilbyder rådgivning om sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet og fødsel, abort, vold, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og juridiske forhold samt økonomi og sundhed til børnefamilier og gravide, der anonymt kan henvende sig. I 2006 var der personer som modtog telefonisk rådgivning. Det frivillige arbejde Frivillig arbejdskraft er en uundværlig og integreret del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2006 var der løbende mere end 340 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 37 fuldtidsstillinger. Genbrugsbutikkerne Fonden Mødrehjælpen driver udelukkende med frivillig arbejdskraft tre genbrugsbutikker med salg af børnetøj- og udstyr. Butikkerne er beliggende i København, Odense og Århus og formåede tilsammen at give et overskud på knap kr. i Lokalforeningerne En stigende del af det frivillige arbejde blev i 2006 i lighed med andre år udført i Mødrehjælpens lokalforeninger. Siden 2004 er antallet af frivillige timer lagt i genbrugsbutikker og lokalforeninger steget med mere end 32 procent. Aktiviteter Lokalforeningerne driver også genbrugsbutikker, hvor det meste af overskuddet går til at understøtte lokalforeningernes forskellige netværksskabende aktiviteter så som arrangementer i forbindelse med højtiderne, foredrag, café arrangementer, fællesspisning og hjælp til børnefødselsdage. En mindre del går til Mødrehjælpens generelle arbejde. Mange lokalforeninger har i årets løb arrangeret sommerferieophold, udflugter, kvindeløb, fællesspisning for børnefamilier og etableret babypakke ordninger, hvor ubemidlede mødre kan få en pakke, der indeholder alt det, der er brug for til en nyfødt. En anden succesfuld aktivitet har været Den rullende kagemand. Konceptet blev udviklet af lokalforeningen i Århus og består af et team af frivillige, der afholder børnefødselsdage i de familier, hvor der ikke er overskud eller penge til at gøre det selv. En fødselsdag består foruden af hjælpende hænder også af alt, hvad der hører til en rigtig børnefødselsdag med gave, kagemand, balloner og sjove lege. I 2006 fik 20 børn besøg af Den Rullende kagemand i Århus. Vi håber, at vi i fremtiden kan gøre initiativet landsdækkende.

3 4 5 ÅRETS Projekt I gang. Mødrehjælpen gik i sommeren 2006 i gang med en af de største socialpolitiske satsninger i nyere tid. Med en finansiel støtte fra Satspuljeforliget på 36 millioner kr. skal Mødrehjælpen gennem en treårig periode styrke og videreudvikle Mødrehjælpens rådgivning, gruppeforløb og netværksskabende aktiviteter til unge og sårbare forældre - og særligt sårbare forældre over 25 år. Uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og det civile samfund skal sammen yde en sammenhængende og målrettet indsats for at fremme unge og sårbare mødres muligheder for uddannelse, beskæftigelse samt styrke mødrene i deres forælderevne samt i etablering af sociale netværk. De involverede aktører skal yde rådgivning, gruppeforløb, mentorordning, netværksdannelse, virksomhedspraktik og arbejdspladskendskab. Projektet forventes at kunne tilbyde en sammenhængende og målrettet indsats til ca. 750 unge og/eller sårbare mødre årligt. Tilbuddet er tilgængeligt i region Syddanmark og placeret i Mødrehjælpens rådgivning i Odense samt i region Midtjylland, hvor det er placeret i Mødrehjælpens rådgivning i Århus. I 2006 blev samtlige medarbejdere til projektet rekrutteret, og der blev indgået samarbejdsaftaler med Odense og Århus kommune og afholdt samarbejdsmøder med en del af de kommunale og regionale aktører, som har med målgruppen at gøre. Der blev udsendt en pjece om tilbuddet til relevante samarbejdspartnere i social- og sundhedssektoren, i kommunerne og til uddannelsesinstitutioner. Projektets metoder og effekt vil løbende blive dokumenteret og evalueret. Ny direktør I sommeren 2006 tiltrådte Mads Roke Clausen som direktør. Mads Roke Clausen afløste Eva Tufte, der efter en længerevarende periode med stress valgte at fratræde sin stilling. Mads Roke Clausen var et kendt ansigt i Mødrehjælpen, da han siden 2002 havde været ansat som vicedirektør. Mads Roke Clausen er 38 år og far til to drenge. Han er uddannet økonom og har en diplomuddannelse i kommunikation samt en projektlederuddannelse. Han har tillige læst social policy ved University of Edinburgh. Under sin studietid har han været ansat i Ældre Sagen og senere i Socialministeriet, hvor han medvirkede i udarbejdelsen af betænkningen om Frivilligt Socialt Arbejde. I perioden var han som projektmedarbejder tilknyttet Center for Rusmiddelforskning under Århus Universitet. I 1998 blev han ansat i Arbejdsministeriet - først som økonom senere som taleskriver for arbejdsminister Ove Hygum. Randers lukning Mødrehjælpen måtte i 2006 se sig nødsaget til at lukke rådgivningen i Randers, hvis tilbud var baseret på gruppeforløb til unge gravide og unge mødre. Det var ikke længere muligt at drive rådgivningen, så den var økonomisk rentabel. De unge gravide og unge mødre blev i stedet tilbudt rådgivning i Århus. Lokalforeningen i Randers tilbyder dog fortsat netværksskabende aktiviteter til de unge gravide og unge mødre i samarbejde med Randers kommune. gang Unge mødre på arbejdsmarkedet I 2006 afsluttede vi det treårige projekt Unge mødre på arbejdsmarkedet. Projektet havde til formål at undersøge, hvordan man bedst støtter unge mødre - primært i teenage-alderen - så de får plads og mod til at være mødre og samtidig tage uddannelse eller på anden måde blive en del af arbejdsmarkedet. Projektet er blevet eksternt evalueret, og det er evaluators og Mødrehjælpens håb og ønske, at en del af de i rapporten beskrevne teoretiske perspektiver og metoder kan overføres til andre grupper. Det kunne eksempelvis dreje sig om kontanthjælpsmodtagere, som har brug for at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Rapporten udgives i foråret Alexandrakollegiet Alexandrakollegiet var indtil udgangen af 2005 finansieret af midler fra Den Europæiske Socialfond. Gennem hele 2006 har finansieringen af driften bestået af midler fra private fonde og Mødrehjælpen. For at sikre et bedre finansieringsgrundlag blev det besluttet, at kollegiet skulle overgå til at være en selvejende institution, og landets kommuner kan fremover købe en plads til unge mødre på kollegiet. Socialministeren aflagde sidst på året besøg, hvor der faldt ros til kollegiet for deres indsats. Den voldsramte familie I de første otte måneder i 2006 havde 266 voldsramte kvinder henvendt sig om vold i familien, det er mere end dobbelt så mange som i Der er tale om en kraftig stigning i antallet af voldssager, og den store efterspørgsel var da også grundlaget for, at vi i 2005 med en bevilling fra Satspuljeforliget etablerede projektet Børn i skyggen af vold. Projektet er en videreførelse af det tilbud, Mødrehjælpen allerede i forvejen havde til voldsramte familier, men der kom en udbygning og en særlig fokus på indsatsen i forhold til børnene og inddragelse af fædrene. Der var i beretningsåret 50 børn i gruppebehandling. Projektet udløber ved udgangen af 2007 og er indtil videre det eneste af sin slags i Danmark. En ekstern evaluering af indsatsen er påbegyndt, og den forventes at være færdig i foråret Projekt På vej - et tilbud til unge mødre I København er projekt På vej - en hjælp til unge mødre om uddannelse - kommet godt i gang med ansættelse af uddannelsesvejleder, sundhedsplejerske og koordinator til rekruttering og pleje af frivillige. Der er tale om et mindre projekt end I gang, og målgruppen er udelukkende unge mødre under 25 år, men der vil være gode muligheder for erfaringsudvekslinger med I gang projektet. Projektet har beskæftiget sig med temaer på både børne- og erhvervsområdet. Således har grupperne haft fokus på familielivet, barnets udvikling og forældrerollen, og på erhvervsområdet har temaerne været studieteknik, økonomi under studiet og det at være studerende. Der synes allerede på nuværende tidspunkt at tegne sig et billede af, at de unge mødre bliver modnet, motiveret og styrket til at komme i gang med en uddannelse eller skole i modsætningen til tidligere, hvor kun ganske få påbegyndte en uddannelse eller skolegang umiddelbart efter et gruppeforløb.

4 6 De mest almindelige årsager til at henvende sig til Mødrehjælpen er problemer med økonomi, samværsproblemer og personlige problemer. De fleste henvender sig med mere end en problemstilling. Netop dette samspil af økonomiske, personlige og familiemæssige problemer ligger bag organisationens tværfaglige rådgivning og aktiviteter. Mødrehjælpensbrugere Vi lader familier, der har henvendt sig i løbet af 2006, fortælle om deres årsag til at kontakte Mødrehjælpen og om den hjælp, de fik. Eneforsørger Tine henvendte sig i Mødrehjælpen, da hun blev skilt og stod alene som forsørger med to mindre børn. Hun fortæller: - Jeg havde det skidt både mentalt og økonomisk. Jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle få min hverdag til at hænge sammen. I Mødrehjælpen hjalp de mig både med nogle psykologsamtaler, så jeg fik min tro på mig selv tilbage og med at få lagt et fornuftigt budget. Jeg fik samlet alle mine lån et sted og fik hjælp til at søge legater. Det første år jeg var alene med børnene, fik jeg også julehjælp i Mødrehjælpen. Den største støtte var, at de i Mødrehjælpen virkelig bakkede mig op, de gav mig troen på, at jeg sagtens kan klare mig godt som eneforsørger. Tine, 43 år enlig mor til to piger på 7 og 10 år Uddannelse Da Signe blev alenemor under sin uddannelse, henvendte hun sig til Mødrehjælpen. Hun fortæller: - Jeg var så forvirret. Der var vist noget med, at man kunne få forhøjet SU og revalidering, men jeg anede ikke, om jeg var berettiget til nogen af delene. Jeg var særligt i tvivl om revalideringen, for kommunen afviste mig. Det viste sig dog, at jeg havde på grund af en svær rygskade efter et færdselsuheld havde ret til revalidering. Revalideringen gav mig et stabilt økonomisk grundlag, der gjorde det muligt at være fokuseret. Mødrehjælpens rådgivning hjalp mig med at få udredt min sag og med de breve, der skulle sendes til diverse instanser. Nu er jeg uddannet lærer og forsørger min lille familie! Signe, 29 år og enlig mor til en dreng på 4 år Abort I forbindelse med en abort havde Amalie brug for støttesamtaler og tog derfor kontakt til Mødrehjælpen. Hun fortæller: - Jeg havde brug for at tale med en udenforstående; at der var en som lyttede. I Mødrehjælpen talte jeg med en, der forstod, hvor svært det var for mig at tage beslutningen om abort, og som ikke fordømte mig. Alle mine tanker var et kaos, jeg vidste ikke, hvad der var op eller ned. Det var mit valg helt alene, men jeg var ikke alene, mens jeg tog det. Jeg har aldrig glemt aborten. Og jeg har aldrig glemt den omsorgsfulde rådgiver, som var der hele vejen. Samtalerne med hende gjorde, at jeg ikke følte mig kold og ensom. Amalie, 26 år Samvær Pernille henvendte sig i Mødrehjælpen, da hun havde brug for rådgivning omkring samvær. Hun fortæller: - Jeg mødte både den personlige varme og forståelse, som jeg havde behov for. Og jeg fik den kvalificerede rådgivning og opbakning til at indlede en dialog med Statsamtet (nu statsforvaltning, red.) Jeg fik den støtte, der var nødvendig, da alt blev svært og problematisk for mig - både med hensyn til mit mentale velbefindende og mine juridiske rettigheder. Hvis jeg havde guld, gav jeg det til Mødrehjælpen. Pernille, 38 år, mor til fire børn i alderen 7-15 år Ministerbesøg I januar aflagde Integrationsminister Rikke Hvilshøj besøg i Mødrehjælpen i København. Her fik hun lejlighed til at se huset i Studiestræde og til en drøftelse af Mødrehjælpens arbejde og de socialpolitiske udfordringer, som trænger sig på i de kommende år. Udvalgsarbejde Mødrehjælpen deltog i løbet af året i et udvalg nedsat af Familie- og forbrugerministeriet, som havde til hensigt at udarbejde en betænkning, der skulle danne grundlag for et nyt lovforslag om forældremyndighed og samvær. Betænkningen blev overrakt ministeren den 31. maj Lovforslaget forventes vedtaget i oktober Betænkningen og lovforslag kan læses på Lions Prisen 2006 Den 8. juni 2006 modtog Mødrehjælpen Lions Prisen Det var Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, som på vegne af Lions Danmark overrakte prisen på Fredensborg Slot. Prisen på kroner skal gå til 14 dages sommerferieophold for 50 enlige mødre og 120 børn. Formålet er sammen med andre ligestillede at give børn og enlige mødre en oplevelse, der under hyggelige omgivelser med leg og udfordringer i et godt miljø bryder med den grå hverdag. Julekampagne I december indledte Mødrehjælpen et samarbejde med Radio2 en julekampagne, der skulle samle penge ind til fordel for de familier, der ikke selv kunne finansiere en juleaften. Resultatet blev langt bedre end forventet, således kunne Mødrehjælpen tilbyde 600 børnefamilier økonomisk hjælp. Årets børnepris En gruppe unge frivillige under Ungdommens Røde Kors i Århus passer hver torsdag børn af voldsramte mødre, mens disse deltager i et terapiforløb i Mødrehjælpen Århus. Deres indsats gør en stor forskel for nogle af de allermest udsatte børn i Danmark. Derfor besluttede Børns Vilkår, som hvert år uddeler TDC s børnepris på kr., at den i 2006 skulle gå til de unge frivillige i Mødrehjælpen. ØVRIGE TILTAG Konference Gennem hele året var Mødrehjælpen repræsenteret i Lille Grundlovsdag-samarbejdet. Vi deltog aktivt i en arbejdsgruppe, som havde til formål at arrangere en fælles konference. Konferencen med temaet Børn i fattigdom blev afholdt den 4.december. ISOBRO Vi søgte om og fik optagelse i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), hvor vi håber at kunne hente støtte, viden og erfaring til det fortsatte arbejde med markedsføring og hvervning af bidragydere til Mødrehjælpen. BG bank Mødrehjælpen modtog i november 1000 stk. børnebøger af forfatteren Lone Jørgensen. BG bank donerede udgifterne til trykningen, og Mødrehjælpen kunne efterfølgende tilbyde børnefamilierne bøgerne til brug for fødselsdagsgave eller julegave. Presse og udadvendte aktiviteter/events MEDLEMMER og BIDRAGYDERE Private donationer er en vigtig indtægtskilde for Mødrehjælpen. I de kommende år er det en del af Mødrehjælpens ønske og strategi at kunne tiltrække flere medlemmer. Allerede i 2006 opnåede vi en fremgang på 100 procent i antallet af medlemmer og bidragydere. For at kunne tiltrække og fastholde medlemmer, er det vigtigt at have en god mulighed for dialog og betalingsmuligheder. Vores medlemssystem blev derfor suppleret med muligheden for at kunne udsende kontingentopkrævning via PBS, og det blev tillige muligt at tegne både et årligt og månedligt løbende bidrag til Mødrehjælpen på hjemmesiden. Det har betydet, at vi har opnået en langt mere effektiv håndtering af medlemmer som bidragydere, og at vi har kunnet mindske omkostningerne til administration væsentligt. 7

5 8 9 MØDREHJÆLPENS ÅRSREGN- SKAB for 2006 viser et driftsunderskud på kr. Der var for året budgetteret med et underskud på kr. Egenkapitalen udgjorde pr kr., heraf udgør rådighedsbeløbet kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Offentlige driftstilskud udgjorde kr., hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til Årsagen hertil er en positiv regulering af det faste tilskud fra finansloven. Indtægter fra fonde og organisationer udgjorde kr., hvilket er en stigning på 12 pct. Tilskud og arv steg markant med 144 pct. og bidrog med kr., som følge Ledelsesberetning for 2006 pct. som følge af udgifter til hvervekampagner. Driftsudgifter til Afdelingen for frivillige udgjorde kr., fra kr. i 2004 til kr. i Udgifter til administration udgjorde kr., hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2005; de ekstra udgifter i forbindelse med direktørskiftet vejede tungt på administrationsposten, men blev opvejet af en stigning i interne overførsler. Fællesudgifterne udgjorde kr., hvilket er en stigning på 84 pct. Årsagerne hertil er oprettelse af en HR-chef og udskiftningen af server og computere i København. Ejendomsudgifterne steg med 4 pct. og udgifter til drift af genbrugsbutikker steg med 7 pct. Udgifterne til Alexandrakollegiet steg med 8 pct., hvilket primært skyldes øgede lønomkostninger i I stedet blev der etableret en form for medstyrende grupper samt to nye tværgående funktioner som rådgivningschef og HRchef. Modellen blev endeligt implementeret i foråret/sommeren 2006 med valg af lokale koordinatorer, der efter aftale med rådgivningschefen står for den daglige koordinering af rådgivningerne. Imidlertid har organiseringen afstedkommet en række vanskeligheder, herunder lav produktivitet i den personlige rådgivning og manglende lokal ledelse. Primo 2007 er det derfor besluttet at oprette stillinger som rådgivningschefer i henholdsvis København, Odense og Århus. I juli 2006 startede Mødrehjælpen projektet I Gang. Det er et metode-udviklingspro- pressen end noget tidligere år. Der er sket en tidobling af omtalen siden Afdelingen for Kommunikation gennemførte i løbet af året mindre hvervekampagner samt en større radiokampagne i samarbejde med Radio2, hvor der blev samlet mere end kr. ind til julehjælp. Med finansiel støtte fra fagforeningen 3F udsendte Kommunikation fire temanummer hen over året. Endvidere blev der udsendt tre nye pjecer om henholdsvis Mødrehjælpens generelle arbejde, Mødrehjælpens projekt I gang og Telefonrådgivningen. Mødrehjælpen opnåede en samlet fremgang på 100 % i antallet af medlemmer og bidragydere. Medlemssystemet blev suppleret med om konsolidering samt at enkelte medarbejdere havde haft gener som følge af indeklimaet i ejendommen. Efter beslutningen om salget blev der udarbejdet en profil for det ønskede nye domicil samt udarbejdet udbudsmateriale om Studiestræde. Ejendommen blev sat i udbud ultimo 2006 og forventes solgt i I efteråret var Mødrehjælpen desværre nødt til at indstille Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge om den fremtidige drift af kollegiet. Alexandrakollegiet skal fremover ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf Mødrehjælpen og Kristelig Forening for bistand til Børn og Unge udpeger hver to medlemmer og det femte medlem - der skal have en særlig faglig indsigt - udpeges i fællesskab af de stiftende organisationer. af flere gaver fra virksomheder og private bidrag. Indtægter fra støtteaktiviteter udgjorde kr., hvilket er et fald på 7 pct. som følge af et mindre salg af støtteartikler. Indtægterne i genbrugsbutikkerne udgør kr., hvilket er et fald på 5 pct. Finansieringsindtægterne faldt med 39 pct. og udgjorde kr. Årsagen er her det lave renteniveau og en stram likviditet som følge af byggeomkostninger. Niveauet for ejendomsindtægterne er uændret. På Alexandrakollegiet faldt indtægterne med 17 pct. Kollegiet er i en omstillingsfase og faldet i indtægter var forventet. Til dækning af udgifterne på Alexandrakollegiet i overgangsfasen er anvendt kr. af Mødrehjælpens henlagte midler. Indtægterne i nødboligerne steg med 4 pct. Anvendte formålsbestemte tilskud udgjorde kr., hvilket er en stigning på næsten 31 pct. I alt steg indtægterne med knap 13 pct. Udgifter til rådgivning udgjorde kr., hvilket er et fald på 22 pct., sammenlignet med Årsagen er, at langt flere rådgivningsaktiviteter finder sted i projekter. Udgifterne til kommunikation er steget 27 forbindelse med vikardækning ved sygdom. Udgifter til nødboliger steg med 3 pct. og udgjorde kr. Projektudgifterne steg med 33 pct. og udgjorde kr. De samlede udgifter steg med 13 pct. Antallet af brugere er steget siden 2005, hvor tallet var 4.980, idet antal brugere i 2006 var Hermed har antallet af brugere næsten nået op på samme niveau som i 2004, hvor det var Brugerne er både i kontakt med professionelle og frivillige medarbejdere i Mødrehjælpen; eksempelvis har Mødrehjælpen gennem lokalforeningernes arbejde haft kontakt til 519 børn og voksne, spredt ud over hele landet. Stigningen i antal brugere skyldes især den landsdækkende telefonrådgivning, der blev etableret primo 2005, og som således først i 2006 har eksisteret hele året. Over 20 pct. af Mødrehjælpens brugere var i kontakt med en rådgiver via den telefoniske rådgivning. I oktober 2005 blev organiseringen af Mødrehjælpens rådgivning ændret. Stillingerne som afdelingsleder i henholdsvis København, Odense og Århus blev nedlagt. jekt, hvor uddannelsesinstitution, kommuner, virksomheder og det civile samfund sammen yder en sammenhængende og målrettet indsats overfor sårbare gravide og mødre. Målet er social inklusion gennem uddannelse og arbejde, styrkelse af det sociale netværk samt styrkelse af forældrerollen. I samarbejde med Socialministeriet besluttede Mødrehjælpen, at I Gang projektet skulle sætte særlig fokus på effekt på brugerne, herunder opstille en forandringsteori og arbejde med Performance Management. Der har i 2006 været 341 frivillige tilknyttet Mødrehjælpens lokalforeninger og genbrugsbutikker mod 360 i At antallet af frivillige er faldet har dog ikke haft betydning for arbejdsindsatsen. Den er tværtimod øget, idet de frivillige i 2006 tilsammen har arbejdet timer, hvilket er mere end 700 timer end i Mødrehjælpens lokalforeninger har i 2006 haft forskellige aktiviteter som julefest, torvedage, sommerferier og derudover er der uddelt babypakker og julepakker som et tilskud til familiernes trivsel og glæde. I 2006 fik Mødrehjælpen mere omtale i muligheden for at kunne udsende kontingent opkrævning via PBS. Det har betydet, at vi har opnået en langt mere effektiv håndtering af medlemmer som bidragydere og at vi har kunnet mindske omkostningerne til administration væsentligt. Mødrehjælpens direktør Eva Tufte fratrådte sin stilling pga. længerevarende sygdom og den 1. juli 2006 tiltrådte Mads Roke Clausen stillingen som direktør efter at have været ansat i Mødrehjælpen som vicedirektør siden I 2006 udskiftede Mødrehjælpen hovedserveren i København samt samtlige pc er i København, Odense og Århus. En donation fra Microsoft betød, at Mødrehjælpen sparede udgifter til software. Ligeledes opnåede Mødrehjælpen en donation på yderligere licenser til et statistiksystem i den telefoniske rådgivning. I foråret 2006 besluttede hovedbestyrelsen, at Mødrehjælpens ejendom i Studiestræde skulle sælges og at Mødrehjælpen skulle finde et nyt domicil. Årsagen var et ønske det hidtidige rådgivningstilbud i Randers. Årsagen var, at det samlede økonomiske grundlag for rådgivningen i Randers ikke var bæredygtigt samtidig med, at Mødrehjælpens medarbejder i Randers blev langtidssygemeldt, og der derfor ikke var økonomisk mulighed for at ansætte en vikar i sygeperioden. Lokalforeningen i Randers fortsætter en række netværksskabende aktiviteter i samarbejde med kommunen. Alexandrakollegiet var indtil udgangen af 2005 finansieret af midler fra Den Europæiske Socialfond og andre fonde og puljemidler. Siden januar 2006 har kollegiet været finansieret af private fonde og af Mødrehjælpens midler. Denne finansiering har vist sigt at være for usikker, og det er derfor besluttet, at kollegiet skal overgå til at være en selvejende institution. Denne juridiske konstruktion er nødvendig for at opnå den kommunale betaling. Pladserne på kollegiet vil fremover skulle finansieres af de kommuner, der har unge på kollegiet. Mødrehjælpen har indgået samarbejde med HOVEDBESTYRELSEN 2006 Formand: Elin Schmidt, Vice President - Novo Nordisk Næstformand: Sigrid Bigum Nielsen, formand for repræsentantskabet og formand for lokalforeningen Horsens Bestyrelsesmedlemmer: Frank Ebsen, Leder af forskningsafdelingen, Den Sociale Højskole Martin Delfer, Virksomhedsrådgiver og partner, Designit May Olofsson, Overlæge, Hvidovre Hospital Jane Korzack, Næstformand, 3F Pia Gregersen, Formand, lokalforeningen Viborg Jette Halling, Formand, lokalforeningen Frederiksberg Margrete Skov, Formand, lokalforeningen Randers Allan Ludvigsen, HR chef Susanne Fabricius, Socialrådgiver, Rådgivningen København

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik...

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik... Bl.a. i dette nummer: Et godt år Mødrehjælpen er min tryghed i hverdagen Det var rart endelig at tale med én, der forstod mig Jeg skammer mig ikke mere Jeg kan bryde den sociale arv Jeg kunne ikke have

Læs mere

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE.

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE. ÅRSBERETNING 2004 MØDREHJÆLPENS FORMÅL ER AT HJÆLPE, RÅDGIVE OG VEJLEDE ENLIGE FORSØRGERE, GRAVIDE OG BØRNEFAMILIER FOR AT SIKRE DERES BØRN EN BEDRE OPVÆKST OG LEVEVILKÅR. MØDREHJÆLPEN ARBEJDER TILLIGE

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 5 N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N

Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 5 N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 5 N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N Mødrehjælpen APRIL 2006 REDAKTION: Mads Roke Clausen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Ditte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN

ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen nr. 1 April 2004 Årgang 4 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Fotos: Sonja Iskov Layout: Svend Hansen, MDD Forside illustration:

Læs mere

Mødrehjælpen der, hvor du er

Mødrehjælpen der, hvor du er I dette nummer: Mødrehjælpen der, hvor du er Familiens Hus viser nye veje for socialt arbejde Stor interesse for Mødrehjælpens frivillige arbejde Mødrehjælp, der passer dig N R. 2 7 A P R I L 2 0 1 2 Mødrehjælpen

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager

Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager NR. 12 DECEMBER 2007 Tema: Fællesskab styrker unge mødre...

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig Mødrehjælpshåndbog Om Mødrehjælpen For dig der er interesseret i at blive frivillig Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpens tilbud...2 Frivillig i Mødrehjælpens lokalforening og butikker...2 Mødrehjælpens

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Sådan hjalp Mødrehjælpen mig Otte kvinder fortæller deres historie

Sådan hjalp Mødrehjælpen mig Otte kvinder fortæller deres historie Bl.a. i dette nummer: Langsigtet hjælp mod fattigdom I Mødrehjælpen bliver jeg ikke afvist Hun løftede byrden, så jeg kunne trække vejret Jeg blev rolig indeni De frivillige aflaster på en god måde Vi

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 72 98 85 15

Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 72 98 85 15 Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 72 98 85 15 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen...3 Forskellige indsatser fælles mål...3 Kontaktinformationer...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens

Læs mere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere I dette nummer: Mødrehjælp til endnu flere Kirstens hjerte banker for at hjælpe børn og unge Mødrehjælpen et træ med mange grene Rådgivningen er kun et klik væk N R. 3 0 A P R I L 2 0 1 3 Årsberetning

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater Bl.a. i dette nummer: Vi vil have mere og bedre mødrehjælp Vi giver familierne et drivhus, de kan vokse i Tre-fire samtaler kan virkelig gøre en forskel Hvis ikke familien havde fået en julecheck, havde

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling for Mødrehjælpens lokalforening for Nørrebro/Nordvest

Referat Ordinær generalforsamling for Mødrehjælpens lokalforening for Nørrebro/Nordvest Referat Ordinær generalforsamling for Mødrehjælpens lokalforening for Nørrebro/Nordvest Tidspunkt: Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19:00. Sted: Generalforsamlingen afholdes i beboerlokalet Hans Eges Gade

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog Fundraising

Mødrehjælpshåndbog Fundraising Mødrehjælpshåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Mødrehjælpens retningslinjer for ansøgning om donationer fra fonde/legater/virksomheder mv.... 3 Mødrehjælpens direktion... 3 Mødrehjælpens frivilligafdeling...

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen.

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen. Bl.a. i dette nummer: Mere frivillig mødrehjælp Mødet med de frivillige giver mig overskud Grethe er blevet en naturlig del af mit liv En genbrugsbutik med mange varer på hylderne Vores lokalforeninger

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus. 4. December 2015

Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus. 4. December 2015 Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus 4. December 2015 Hvem er Mødrehjælpen Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier med børn under 18 år i sårbare

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 39 / APRIL 2016

MødrehjælpenNyt NR. 39 / APRIL 2016 MødrehjælpenNyt NR. 39 / APRIL 2016 Tema: Tvivl om abort Mødrehjælpen hjalp Louise til at få styr på sin tvivl Sygeplejerske: Derfor henviser jeg til Mødrehjælpen Årsberetning 2015 LEDER INTERVIEW Mads

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

STATUS 2015. Familienetværket. Røde Kors JANUAR 2016. rødekors.dk

STATUS 2015. Familienetværket. Røde Kors JANUAR 2016. rødekors.dk STATUS 2015 JANUAR 2016 Familienetværket Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 43 familienetværk i 38 Røde Kors afdelinger... 4 Aktiviteterne i Røde Kors familienetværk... 6 De lokale familienetværk

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 33 / APRIL 2014

MødrehjælpenNyt NR. 33 / APRIL 2014 MødrehjælpenNyt NR. 33 / APRIL 2014 INTERVIEW Hanne Reintoft en slagkraftig kvinde REPORTAGE Fint besøg af Kronprinsessen i Familiens Hus Årsberetning 2013 LEDER INTERVIEW Mødrehjælpen har gjort en forskel

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog Fundraising

Mødrehjælpshåndbog Fundraising Mødrehjælpshåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Mødrehjælpens retningslinjer for ansøgning om donationer fra fonde/legater/virksomheder mv.... 3 Mødrehjælpens direktion... 3 Mødrehjælpens frivilligafdeling...

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

ÅRSBUDGET for Møllevang Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Møllevang Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Møllevang Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8117 CVR-nr. 1918 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere