GKF Nyt. nr Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4"

Transkript

1 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11

2 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion: Specialist Vibeke Bredsdorff Sørensen (ansvarsh.) Specialist Søren Johnsen Specialist Peter Clark-Christensen (red.sekretær) Skolesekretær Lisbet Elkjær Tilsynsførende Bent Seidelin Redaktionssekretær: Peter Clark-Christensen Mail tlf Artikler og indlæg til bladet skal afleveres til GKF s kontor. Rådhuset er tilsluttet Dansk Fagpresseforening. Henvendelser vedrørende bladets levering, adresseforandring etc. bedes rettet til foreningens kontor. GENTOFTE KOMMUNALFORENING Forhandlingsberettiget personaleorganisation Værelse 341 Gentofte Rådhus, 2920 Charlottenlund tlf / , mail: Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-11:30 og 12:30-14:00. Formand: Specialist Vibeke Bredsdorff Sørensen, tlf Næstformand: Socialformidler Peter Kromann, vær 1128 tlf Kasserer: Specialist Carsten Graae, tlf Iøvrigt i bestyrelsen: Specialist Søren Juul Specialist Søren Johnsen Specialist Peter Clark-Christensen Økonomisk konsulent Susanne Aabye Skolesekretær Lisbet Elkjær Tilsynsførende Bent Seidelin ISSN Indhold Lederen Indkaldelse til generalforsamling Formandens skriftlige beretning Nyt livsstilsprojekt Personalia Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Borgmestrenes legat En uddannelsesrejse Portræt af Janne Bek Bestyrelsesseminar Ledelse er det noget for dig? Sudoku Forsidefoto: Lampe i Charlottenlund Slotspark. Foto Vangede Avis Deadline til næste GKF-Nyt er 23. maj 2015 GKF s kontor holder lukket fra fra 30. marts 2015 til og med 6. april 2015 samt 15. maj 2015 Generalforsamlingen Indsendelse af forslag Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal jfr. vedtægterne, være tilstillet formanden skriftligt senest den 8. april 2015 da bestyrelsen ellers ikke er pligtig til at sætte sådanne forslag på dagsordenen 2 GKF nyt 2 11

3 Et nyt og bedre år Så har vi taget hul på 2015 et år som kommer til, i hvert fald i starten, at dreje sig om de overenskomstforhandlinger, som står lige for døren. Det bliver i den grad spændende at se, hvad der kommer ud som resultat denne gang. Der er vist ikke tvivl om, at der er spænding om, hvordan begge sider af bordet klarer de store forhandlinger. Det har som regel en afsmittende virkning på alle de andre forhandlinger. Vi håber, at de vil forløbe på god og anstændig vis vi har alle brug for det. Bedre arbejdsplads Hvad skal du bruge 2015 på? Har du nogle gode idéer til at forbedre/udvikle din arbejdsplads? Hvad tænker du, der skal til for at få den bedste arbejdsplads? Er der noget som jeg skal tænke på at sige, når jeg sidder i Hovedudvalget eller når din tillidsrepræsentant sidder i MED-udvalg eller grupper for, for at du føler dig godt repræsenteret eller er der noget som du synes vi har glemt? Det vil være godt at høre din mening om dette, fordi din mening er vigtig vigtig for udviklingen af den bedste arbejdsplads. Hvad skal der til, for at du får lyst til at deltage? Bedre GKF Hvad tænker du, at GKF skal have af arrangementer, som du ville have lyst til at deltage i, når nu hele verden er fyldt af mange spændende ting? Er der noget som GKF skal gøre mere ud af? Har du nogle forslag til at forbedre GKF? Kunne du tænke dig at bruge 5 minutter på at svare på disse spørgsmål, så kan du være med til at udvikle GKF til at blive den bedste fagforening, som man rigtig gerne vil være medlem af. Tænk, hvis man både kunne have den bedste arbejdsplads og den bedste fagforening i en og samme virksomhed ønsketænkning måske, men skal vi prøve, om det kan lade sig gøre? Nyt år ny start nye muligheder Altid, når man runder et hjørne, uanset om det er et årsskifte eller en rund fødselsdag, så giver det anledning til at tænke tilbage på, hvad man har gjort og hvad man kunne tænke sig at lave om. Eller også giver det mulighed for at prøve, at gøre tingede på en helt anden måde. Farligt måske, men måske også udviklende. Nogle gange kommer de bedste idéer, når man er presset på tid eller penge. Vi løber alle hurtigere, men giver det mening eller kan vi gøre tingene på en anden og smartere måde. Er 2015 året, hvor vi tør prøve at gøre noget nyt, når det giver mening i stedet for at prøve noget nyt, bare fordi vi kan? GKF nyt

4 Dagsorden til ordinær Generalforsamling Onsdag den 22. april 2015 kl i kantinen på rådhuset (Indgang gennem Rådhusets hovedindgang) 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for året Vedtagelse af budget og kontingent for året Behandling af indkomne forslag Frist for indsendelse af forslag er onsdag den 8. april Valg af kasserer På valg er: Carsten Graae 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Peter Kromann, Søren Juul, Søren Johnsen og Lisbet Elkjær 8. Nyvalg af et bestyrelsesmedlem Susanne Aabye ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvorfor der er nyvalg af et bestyrelsesmedlem for et år 9. Valg af revisorer På valg er: Clifford Beckmann 10. Valg af en (to) suppleant(er) til bestyrelsen under forudsætning af godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling På valg er: Der skal ske nyvalg af en (to) suppleant(er). 11. Valg af revisorsuppleant På valg er: Gert Lund ønsker ikke genvalg 12. Bortlodning af ferielegater 13. Uddeling af legater 14. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning, hvorefter der vil blive lejlighed til hyggeligt samvær. Såfremt du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning kan spisebillet købes på GKF s kontor for en pris af kr. 50,-. Bemærk: Tilmelding er bindende! Bemærk! Spisebilletter skal afleveres i forbindelse med spisningen. Bemærk: Der trækkes fem ferielegater á kr. blandt de fremmødte på generalforsamlingen, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i lodtrækningen. Det er derfor vigtigt, at alle, der ønsker at deltage i lodtrækningen, på forhånd tilmelder sig generalforsamlingen! Regnskabet vil blive udsendt efterfølgende. Tilmelding til generalforsamlingen kan foretages ved henvendelse til GKF s kontor, værelse 341, mellem kl og eller i samme tidsrum på tlf.nr Sidste frist for tilmelding til generalforsamling og køb af spisebillet er tirsdag den 14. april kl GKF nyt 1 15

5 Formandens skriftlige beretning for 2014 Gentofte Kommunalforening har siden sidste generalforsamling mistet følgende medlemmer: Den 5. juli 2014 afgik Esther Rugaard Gram, tidligere Socialdirektoratet, ved døden. Den 10. juli 2014 afgik Ole Peter Schmidt, tidligere Økonomisk Forvaltning, ved døden. Den 15. september 2014 afgik Christian Jørgensen, tidligere Skattedirektoratet, ved døden. Den 14. november 2014 afgik Kirsten Birgitta Madsen, tidligere Økonomisk Forvaltning, ved døden. Den 7. januar 2015 afgik Eva Rasmussen, tidligere Skattedirektoratet, ved døden. Æret være deres minde blev på mange måder et udfordrende år for alle i GKF. Vi startede året med en vis form for spænding i maven, noget var anderledes i år hvad havde vores nye kommunaldirektør tænkt hvor ville han sætte ind, og hvad ville han have af mærkesager. GKF bød ham velkommen og havde ønsket om, at vi ville få et ligeså godt samarbejde med ham, som vi havde med Jan. Jeg tænker, at der på lederniveauet også var spænding om, hvad der nu ville ske i organisationen. Første store møde, var mødet mellem lederne og tillidsrepræsentanterne i Rådhushallen den 28/1 2014, hvor vi skulle drøfte et nyt stort tiltag som skulle bære os videre i årene frem Fremtidens leder og tillidsrepræsentant. En dag hvor vi havde en dialog på kryds og tværs med lederne og deres tillidsrepræsentanter fra alle steder i kommunen. Desværre var der mange ledere, som ikke havde fundet tid til denne dag, og det var bare super ærgerligt, for det handler jo ikke om at tillidsrepræsentanterne skal ind og lede, men kan blive taget med ind i ledelsesrummet og være med til at udvikle og konfliktløse på et tidligt tidspunkt. Jeg håber, at der på sigt vil blive mere tillid fra lederne under direktionsniveau til at gå helhjertet ind for dette projekt, da det i den grad kan være med til, at udvikle kommunen på alle niveauer og vil vi ikke gerne det? GKF vil i hvert fald gerne være med på denne platform. At vi så har været så heldige, at det politiske niveau også har slået så stort et søm i vedrørende dette projekt, at det selvstændigt, er blevet noteret i forbindelse med budgetforliget, er fuldstændig fantastisk og jeg mindes ikke at det er sket før. Måske tager jeg fejl her, men i skrivende stund kan jeg ikke komme i tanke om noget lignende. Roser og torne Desværre er der jo ikke nogen roser uden torne det har på mange måder været et slidsomt år for GKF vi har i den grad været udfordret på personalesager uberettigede afskedigelser heldigvis er to af disse endt ud i genplaceringer, men det tærer på de medarbejdere, der har været sendt hjem flere måneder og ikke vidst, hvad det hele endte med. Ikke rimeligt og ærgerligt, at vi skal der ud og have vores advokater fra FTF med ind over det burde ikke være nødvendigt, når vi har sådan nogle fine politikker blandt andet i forbindelse med afskedigelse af personale. De skal også bare bruges. Det er ikke altid, at det er muligt at opretholde et samarbejde, men grundlaget for en afsked skal være i orden, før man som ledelse overhovedet tænker på at overveje at skride til denne handling. Vi har i GKF i den grad brugt ressourcer på disse forløb, og vi vil til enhver tid være der for vores medlemmer, men vi har måttet krumme tæer nogle gange i år over ledelse, som i den grad ikke har været i orden, eller efter de politikker, som vi har i Gentofte Kommune, og det håber vi ikke, at vi kommer til i Næste torn er det årlige løneftersyn det er så uendelig meget tid, der bruges på dette og sangen er som følger de fleste steder der er ingen penge, og hvis der er, så er de gået til alverdens mærkelige ting, som ikke har noget med løneftersyn og lønforhandlinger at gøre. Det er ikke i orden. Kommunen er via Kommunernes Landsforening forpligtet til at stille midler til rådighed til lønforhandlinger. Kommunen skal opgive et beløb til rådighed for forhandlingen til tillidsrepræsentanten inden forhandlingen, og det GKF nyt

6 sker bare ikke. Mange kræfter er der blevet brugt på dette gennem hele året. Jeg vil gerne her opfordre til, at der i direktionen bliver taget hånd om dette, ligesom der skal gennemføres MUS/kompetenceudviklingssamtaler med alle medarbejdere hvert år. Det er aftalt som overenskomstaftale og er ikke noget, man gør blot fordi man har lyst, men noget som skal gennemføres hvert år. Alt andet er brud på overenskomsten. Medsystemet er også noget af det, som har voldt en del problemer gennem året. På medarbejdersiden er vi udfordret af, at mange af vores medlemmer ikke er klar over, at de har en vigtig stemme og en mulighed for at blive hørt i mange vigtige spørgsmål gennem året. MEDsystemet er et sted, hvor ledelsen og medarbejderne har muligheden for at få drøftet mange vigtige og gode ting. Desværre er MED-systemet og de, der sidder der, ikke så gode til at informere deres kollegaer før og efter møderne, og der er desværre heller ikke mange, der gør sig ulejlighed med at få læst referaterne og dermed holde sig ajour med, hvad der sker. Jeg vil gerne her komme med en opfordring til, at man i de enkelte afdelinger i hele kommunen fremover tager hvad er der sket på sidste MEDmøde med som et fast punkt til alle personalemøder så det sikres, at alle medarbejdere ved, hvad der sker. MEDmøder er ikke lukkede klubber, men et samarbejdsorgan, som skal være åbent og let tilgængeligt for alle. Når alt dette er sagt, så må jeg sige, at vi i Gentofte Kommune også har nogle gode nej rigtig gode foranstaltninger for de medarbejdere, som har brug for hjælp af den ene eller den anden grund. Det er en rigtig fin ting, og en ting som både ledere og medarbejdere skal passe på og værne om. Nye chefer Efter sommeren blev det tid til, at vi for anden gang i år skulle have en ny kommunaldirektør, og en socialdirektør, en direktør for skoleområdet og kultur- og fritidsområdet det er en stor mundfuld, og de fleste ville nok betakke sig for så mange nye på så vigtige poster. Men opgaven er løst på bedste vis medarbejderne har været med inde over alle stillingerne. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til dem, vi har samarbejdet med, og til de nye der kommer til vi glæder os også til at lære jer at kende og til samarbejdet med jer. At der ville være en videreførelse af den åben-dør-politik, som altid har kendetegnet vores samarbejde med Jan Nielsen, har vores nye kommunaldirektør Frank levet op til fulde. I forbindelse med at Frank E. Andersen tiltrådte som kommunaldirektør, havde jeg en rigtig god og vigtig samtale med Frank, hvor vi blandt andet fik drøftet vigtigheden af videreførelsen af den sociale anstændighed, som kommunen altid har været garant for. Det var en rigtig lettet formand, som ved denne samtale fik et håndslag på, at dette skulle der ikke laves om på. At der ville være en videreførelse af den åbendør-politik, som altid har kendetegnet vores samarbejde med Jan Nielsen, har vores nye kommunaldirektør Frank levet op til fulde. Overenskomstforhandlinger Resten af året har stået i de kommende overenskomstforhandlingers tegn, og lige om lidt så skal Peter Kromann og jeg igen sidde og forhandle i Kommunernes Landsforening, denne gang med en 6 GKF nyt 1 15

7 ny besætning på den anden side af forhandlingsbordet, det bliver spændende. På vores side af forhandlingsbordet har vi fået Jørgen Holst med fra FTF. Det glæder vi os til gennem hele 2014 har vi haft et rigtig fint samarbejde med Jørgen i FTF og regner med, at vi kommer trygt gennem OK-15. I vores samarbejde og fællesskaber har der været lidt ændringer gennem I sommeren trådte vores samarbejdspartner gennem mange år, Københavns Kommunes Embedsmandsforening, ud af samarbejdet i KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde), da de overgik til at blive en interesse organisation uden selvstændig forhandlingsret fra den 1/ GKF ønsker dem alt held og lykke med den nye status og håber, at de vil få god vind i sejlene. På det store plan blev Sundhedskartellet og KTO genforenet efter næsten 11 år hver for sig. Det nye fællesskab fik navnet Forhandlingsfællesskabet, og GKF har stadig en bestyrelsesplads i dette nye fællesskab. Den 15/ blev der afholdt det første repræsentantskabsmøde i dette fællesskab på et smukt og historisk sted Arbejdermuseet i Rømersgade. Jeg er sikker på, at der vil være en god energi i dette nye fællesskab alle de offentlige ansatte i samme fællesskab, det må give god mening i flere sammenhænge. Håbet er også, at det kan være udviklende på alle områder, og at det kan være med til, at der ikke solotænkes, men måske også tænkes på tværs af de forskellige faglige organisationer. Sammen er vi klogere. Fagforeningsmedlemsskaber I optakten til overenskomstforhandlingerne og kampagnen for at være medlem af en rigtig fagforening, der har forhandlingsret, er der blevet lavet en kampagnefilm, hvor alle formænd skulle være med. En god, grænseoverskridende og sjov opgave; resultatet kan du se på vores hjemmeside, ca. 4 minutter, hvor formændene giver deres bud på, hvorfor fagforeningerne er vigtige ja, det er jo nok ikke jer, der sidder med bladet lige nu og læser dette, som har behov for disse guldkorn, men alle de, der tænker, at det er lige meget at være med i fællesskabet. Medlemskaber af fagforeninger er desværre for nedadgående, det er, som om der ikke er helt brug for dette fællesskab i dag vi kan og vil selv. Det giver nogle store udfordringer for alle fagforeningerne i dag. Og når det kommer til stykket, ja så viser det sig såmænd, at der er mange, som alligevel ikke kan selv, og så er det jo godt, at fagforeningerne findes. Tak En stor tak skal lyde til vores eksterne og interne samarbejdspartnere gennem året. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i endnu et år. Specielt vil jeg gerne have lov til at fremhæve vores samarbejde med Frederiksberg Kommunalforening, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund og Forhandlingskartellet. Det er dem, som vi nok samarbejder mest med ud over Gentofte Kommune. Det er et samarbejde og et sammenhold, som vi ikke vil undvære, og som hele tiden udfordrer og udvikler GKF i dagligdagen. Det er vi rigtig glade for, og vi vil gå langt for ikke at undvære dette. Arrangementerne har gennem året været sjove, hyggelige og fulde af liv. Der er ikke noget så dejligt, som når der lige kommer en mail med en tak for et godt arrangement. Det løfter det hele til et andet plan og er en dejlig tilbagemelding til de tillidsrepræsentanter eller de fra bestyrelsen, som har lagt tid og kræfter i arrangementet. Tak til alle vores tillidsrepræsentanter for året 2014 I har slidt i det og ydet en fin indsats til gavn og glæde for vores medlemmer. Ved valget af tillidsrepræsentanter i marts måned 2014 kom der enkelte steder nye ind på posterne, og jeg må sige, at I er gået på med krum hals. Tak for jeres input og ideer, det er forfriskende og fornyende. Tak til elevklubben, både det formandskab, som forlod klubben, fordi elevtiden var forbi heldigvis har vi fået lov til at beholde dem hos os i Kommunen og til det nye formandskab, som er trådt til, og som gennem de møder, vi allerede har afholdt, har vist, at der er et fint og stort engagement for GKF det giver mig et håb, om at solidaritet, fællesskab og at fagforeninger også vil have deres berettigelse ud i fremtiden. GKF nyt

8 Nyt og spændende livsstilsprojekt! Af Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef Vil du være med i et spændende projekt hvor du taber dig og bliver mere aktiv? Sund kost og motion kan sikre dig et sundere liv og et bedre udseende. Vil du gå sommeren 2015 i møde i en lettere og gladere version af dig selv? Så er dette projekt måske noget for dig. Gentofte Kommune og Gentofte frivilligcenter er gået sammen om et forbyggende livsstilsprojekt, hvor fokus er på sund kost og øget aktivitet i hverdagen i 12 uger i løbet af foråret I projektet har du mulighed for at træne med professionelle trænere 1x ugentligt i grupper, samt øge dit aktivitetsniveau i hverdagen fastsat ud fra din fysiske formåen. Træningen vil bl.a. bestå af gang eller let løb, alt efter den enkelte fysiske formåen. Dette kombineres med styrke- og pulsøvelser. Samtidig udvikles en individuel kostplan til hver deltager, som du skal følge i de 12 uger projektet varer, og som du kan fortsætte med at følge på egen hånd efter projektet. Der vil i løbet af de 12 uger være inspirationsaftner med gode råd og let madlavning, som klæder dig bedst muligt på med inspiration til din kostplan. Under hele forløbet vil du blive fulgt og vejledt af professionelle inden for kost og træningsområdet, samt løbende få motivation og støtte. I Danmark er 47 % af den voksne befolkning overvægtige. Som følge af overvægt kan man udvikle en lang række livsstilssygdomme som kan nedsætte helbredet, livskvaliteten og levetid. Overvægt kan nedbringes via mere fysisk aktivitet i hverdagen og sund kost. Derfor vil vi gerne i dette projekt tilbyde hjælp til at starte op på en livsstilsændring. For at deltage i projektet skal du opfylde følgende; Omkring 60 år eller ældre Bevægelig Kunne deltage i træning 1x ugentligt i 12 uger, samt følge en kostplan. 8 GKF nyt 1 15

9 Personalia Dagsorden til Ekstraordinære generalforsamlinger (Vedtægtsændringer) Tirsdag den 24. marts 2015 kl og i Kantinen på rådhuset (Indgang gennem rådhusets hovedindgang) Nye medlemmer af GKF Børn, Unge og Fritid Emma Sandra Møller Teknik og Miljø Inger-Bente Wilhelmsen Maria Britt 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer se GKF s hjemmeside Indkaldelsen er udsendt på mail den 4. marts 2015 og som brev til de af vores medlemmer, som vi ikke har mailadresse på. Tværgående Funktioner Daniella Hansen-Hansen Velkommen i foreningen Har du haft en god oplevelse som du gerne vil dele med os andre. Så send den til redaktionen på GKF nyt

10 Uddeling af legatportioner fra Borgmestrenes legat i Gentofte Kommune Kriterierne for udlodning er følgende: Fondens formål er at tildele legatportioner til medlemmer af Gentofte Kommunalforening (GKF) som ved deres adfærd i tjenesten har gjort sig fortjent dertil, legatportioner til medlemmer af GKF, til medlemmernes barn eller børns uddannelse, hvor udbetalingen fra legatet skal ske til barnet eller børnene selv samt til ansatte under Gentofte Kommune, som i særlig grad har bidraget til faglig og socialt at skabe samarbejde og forståelse mellem opgaveområderne. Bestyrelsen af Fonden er lig med Gentofte Kommunalforenings bestyrelse. Regnskabet går fra 1. januar Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Forslag til legatmodtagere bedes senest den 13. april 2015 indsendt/afleveret til GKF s kontor. Forslagene bedes vedlagt en kortfattet begrundelse. 10 GKF nyt 1 15

11 En uddannelsesrejse Portræt af Janne Bek I 1987 startede jeg i Inkassoafdelingen på Gentofte Rådhus. Jeg arbejdede inden da på Ordrup Filialbibliotek som kontorfunktionær og jeg søgte jobbet i Inkassoafdelingen på et internt stillingsopslag. Jeg var glad for biblioteksarbejdet men savnede udviklingsmuligheder. I det interne stillingsopslag var det forventet at man ville tage en kommunal uddannelse og det var jeg interesseret i. Jeg startede på DK1 i 1988 og gik på skole uden pause til Det var hovedsagligt inkassofag, økonomifag og skattefag jeg beskæftigede mig med. Jeg holdt nogle års pause og startede igen i Denne gang var det en helt anden type fag. Projektledelse og kommunikationsfag. Derudover har jeg i årenes løb deltaget i en del kurser. Da jeg startede på DK1 fik jeg at vide, at det var meget velkomment at jeg uddannede mig men det ville ikke pr. automatik give mere i løn eller anden stillingsbetegnelse. Såfremt jeg bestod DK2 kunne jeg muligvis blive ansat som tjenestemand. Jeg blev meget glad for min skolegang. Dels lærte jeg en masse, dels havde jeg det rigtig godt socialt på de hold jeg kom på. Det var en ekstra gevinst at jeg fik kontakter i andre kommuner/offentlige arbejdspladser. Det har jeg ofte benyttet mig af i mit daglige arbejde. Jeg syntes det er en fantastisk mulighed at kunne uddanne sig samtidig med at have et job. Skolegangen ligger i arbejdstiden og bøgerne betales af arbejdsgiver. Mit bidrag har været opgaver og læsning. Og naturligvis at gå til eksamen. Som jeg tidligere nævnte, skulle jeg ikke forvente belønning for min skolegang. Men det blev muligt for mig at søge stillinger, som jeg i kraft af min uddannelse blev kvalificeret til. Og det benyttede jeg mig af. Jeg har fået bedre stillinger og også været en afstikker til Hvidovre Kommune i 4 år som vicekontorchef. Det har selvfølgelig været et ekstra arbejde at gå på skole. Der skal skrives opgaver og læses en del. Ligesom eksamenstiden kan være hård. Men jeg ville ikke have været det foruden. Det har både på det personlige og faglige plan været en gevinst for mig. Jeg kan kun anbefale, at vi bruger de tilbud vi har om efteruddannelse. Også selvom det måske er lang tid siden, man sidst har uddannet sig. I dag er jeg ansat som leder i Økonomi Betaling. Et job som jeg er meget glad for. GKF nyt

12 Bestyrelsesseminar november 2014 Af Lisbet Elkjær og Peter Clark-Christensen Torsdag den 13. november var bestyrelsen sat i stævne i Tisvilde til et 2-dages seminar. Overskriften for seminaret var: Liv i bestyrelsen bestyrelsens liv. Til at lede slagets gang havde vi inviteret Ivan Stahl Jacobsen, Stahl Consulting. Hans rolle var at facilitere drøftelserne på seminaret, så vi bestyrelsesmedlemmer bedre kunne engagere os i diskussionerne. Seminaret tog udgangspunkt i de to Liv i bestyrelsen bestyrelsens liv SWOT-analyser (Analyse af en given organisations interne styrker og svagheder og eksterne muligheder og trusler), som er blevet udarbejdet, dels af bestyrelsen, dels af TR ere og suppleanter, dels på baggrund af et cafémøde, hvor der var en drøftelse mellem bestyrelsen, TR ere og suppleanter om fremtidens GKF. I de to dage, seminaret varede, havde vi et stramt program, som var sendt ud på forhånd, så vi kunne forberede os. Inden seminaret, havde vi hver især fået til opgave at skrive en kort tale, hvor anledningen var GKF s 110 års fødselsdag. Temaet til denne opgave er de udfordringer, som GKF har mødt på sin vej og, hvordan de er blevet løst. En opgave, der blev løst på mange forskellige måder og satte mange tanker i gang. Ballet var nu åbnet. Bestyrelsesseminaret fokuserede på to temaer. Det ene tema var Liv i bestyrelsen bestyrelsens liv, hvor vi bl.a. tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er bestyrelsens opgave? Hvordan skal bestyrelsen samarbejde? Hvordan skal forholdet mellem bestyrelse og formand være? Hvad forventer jeg af en formand? Hvad kan en formand forvente af mig? 12 GKF nyt 1 15

13 Pensionisterne slår til! Det andet tema var Bestyrelsens opgaver på kort og på lang sigt. Her drøftede vi følgende spørgsmål: Hvad ser du som bestyrelsens vigtigste opgave på kort sigt (1-2 år) og på lang sigt (3-5 år)? Hvordan vil du medvirke til at løse dem? Hvad ser du som formandens vigtigste opgave på kort sigt (1-2 år) og på lang sigt (3-5 år)? Hvordan vil du medvirke til at løse dem? Hvor ser du GKF om 10 år? Hvordan når vi der til? Af Peter Clark-Christensen Foto Lisbeth Hansen Den 17. februar blev der afholdt arrangement for Kommunalforeningens pensionismedlemmer og det blev som sædvanlig en festlig affære, men denne gang med et twist. Fordi arrangementet lå så tæt på fastelavn, var der tøndeslagning på programmet og det var et populært indslag. Som det fremgår af billedet nedenunder, så blev der udråbt to kattekonger, Lena Sørensen Jensen, Henning Rasmussen og to kattedronninger, Michael Jensen og Allan Gross. Det var et par gode dage, hvor vi fik sat ord på mange af de tanker, vi hver især gør os om vores fælles fremtid i GKF. Fredag sen eftermiddag, da vi sagde farvel til hinanden, var vi alle enige om, at det havde været et par gode dage, som havde gjort os stærkere sammen. Men seminaret sluttede ikke her. De aftaler vi indgik, og de idéer vi fik under de to dages seminar, er fortsat et omdrejningspunkt i bestyrelsens arbejde. Et par direkte resultater af seminaret har været at bestyrelsen har afholdt et ekstraordinært møde, hvor hvervning af nye medlemmer var eneste punkt på dagsordenen, samt at GKF s kommunikationsplatforme, dvs. bladet og hjemmesiden, også er blevet drøftet indgående i bestyrelsen i forhold til eventuelle fremtidige tiltag. GKF nyt

14 Ledelse er det noget for dig? Af Peter Clark-Christensen Går du rundt og er nysgerrig på ledelse, hvad ledelse er og hvad det indeholder? Så vil jeg anbefale dig at overveje at søge kommunens eget førlederforløb, Ledelse På Vej (LPV). Tilbage i vinteren 2013 blev jeg opmærksom på at Ledelse På Vej ville starte op igen efter sommerferien. Jeg havde 2 år tidligere søgt om optagelse, men uden at slippe igennem nåleøjet, men nu var chancen der altså igen. Så nu var det med at få kridtet skoene. Jeg skulle dels have en snak med min daværende leder, Bo Sund, om han nu også var enig i min vurdering om at jeg skulle søge igen. Det var han til alt held. Næste skridt var at udarbejde en fornuftig ansøgning, og det tog tid. Hvert ord og hver formulering blev vejet, opsætningen af ansøgningen blev vurderet og genvurderet alt i alt var det lidt af en udfordring, men sjovt at arbejde med, samt en forsmag på hvad der var i vente. Omsider var den færdig og den blev sendt af sted. Jeg havde nået point of no return nu måtte det briste eller bære. Ansøgningen blev fulgt op af en samtale med HR-chef Ragnhild Christensen og udviklingskonsulent Conni Prüss, hvor Bo Sund også deltog. Ved samtalen skulle jeg redegøre hvorfor jeg ønskede at blive optaget på Ledelse På Vej, og hvorfor jeg mente at jeg havde potentiale som leder. Et svært, men forventeligt spørgsmål, som jeg også havde taget stilling til i min ansøgning. Jeg svarede, at jeg i en del år i skiftende stillinger havde påtaget mig en uformel lederrolle, og det havde jeg gode erfaringer med. Men min erfaring var også, at netop fordi det var en uformel lederrolle, så syntes jeg også jeg blev begrænset i mine handlemuligheder i forhold til at udføre nogle beslutninger. Derfor ville jeg gerne være leder. Efter en veloverstået samtale, var det blot at vente. Selve beslutningen om vi, der gerne ville starte på forløbet, nu også slap igennem nåleøjet, skulle træffes på et direktionsmøde. I midten af maj kom beskeden så, at jeg var blevet optaget. Kort efter modtog jeg indkaldelsen til den første samling, hvor jeg skulle møde de kollegaer fra forskellige arbejdssteder i kommunen, som også var blevet optaget på Ledelse På Vej, og som jeg skulle have fornøjelsen af at være sammen med det kommende 1½ år. LPV hvad indeholder det? Det LPV-forløb jeg startede på, indeholdt fire elementer: Samlinger: På samlingerne mødtes alle deltagerne for at drøfte ledelse. Typisk ville en samling starte med at der blev taget en runde, hvor hver enkelt deltager fik mulighed for at delagtiggøre de andre i ens tanker og refleksioner om ledelse. Som regel fik vi også lektier for, dvs. vi skulle læse artikler om et givent ledelsestema inden samlingerne. Nogle af disse artikler var på engelsk. Det var en underviser, Arne Vestergaard, som er psykolog, som varetog denne del af LPV. Conni Prüss deltog også på samlingerne. I gennemsnit var jeg til en samling om måneden under forløbet. 14 GKF nyt 1 15

15 Personligt var jeg glad for samlingerne jeg syntes altid jeg fik noget med hjem. Derudover var det også interessant at møde kollegaer fra andre arbejdssteder og høre og blive inspireret af deres tanker om ledelse. Meget hurtigt fik vi deltagere, med hjælp fra vores underviser, etableret et trygt rum, dvs. et sted hvor vi kunne dele vores tanker og erfaringer om og med ledelse med hinanden i den bevidsthed om at det, der blev sagt, ikke ville ikke komme udenfor rummets fire vægge. Og så skulle det vise sig, at vi deltagere var rigtig godt af hjulpet af at have Arne og Conni tilknyttet de var begge gode støtter og sparringspartnere fra start til slut. Ledelsespraktikkerne: Hvis der var noget, der kunne give os deltagere sommerfugle i maven, så var det tanken om ledelsespraktikkerne, hvor vi skulle gæste en anden arbejdsplads i en periode på tre til fire uger for at lære om ledelse og prøve sig selv af i ledelse. Vi skulle altså udføre ledelse på en arbejdsplads, som vi ikke kendte særlig godt! Noget af en udfordring for de fleste af os. Mit råd er: Spring ud i det der er ikke noget at bekymre sig for! Jeg var af sted på tre praktikker, og jeg valgte bevidst at komme væk fra Rådhuset, som er min daglige arbejdsplads jeg ville gerne lære andre arbejdspladser at kende. Jeg var i praktik på Vangede Bibliotek hos Peter Strøm, i Grøn Enterprise hos Martin N. Andersen og hos erhvervschef Mille Stilling i Gladsaxe Kommune. Alle tre praktikker var på hver deres måde spændende, og jeg blev taget imod med åbne arme. Ved hver praktik blev jeg lidt klogere på mig selv omkring ledelse og jeg blev styrket i troen på at det er en opgave, jeg kan varetage. Det eneste minus var, når praktikkerne var overstået. Hver gang jeg havde afsluttet en praktik, tog mit humør et dyk. Men jeg vendte det positivt det måtte jo være ensbetydende med at jeg havde befundet mig godt, og ikke havde lyst til at stoppe. Innovationsforsøget: Innovationsforsøget var et tværgående samarbejde mellem to arbejdspladser om at nytænke og nyskabe kerneopgaven eller forudsætningerne for at løse kerneopgaven. Innovationsforsøget var for mig det mest udfordrende ved LPV. For det første blev vi deltagere tilfældigt blandet i grupper jeg kom i gruppe med en kollega fra en fritidsinstitution, en fra en specialskole og en fra hjemmeplejen, og jeg kommer selv fra Job & Ydelser, hvor jeg sidder med udviklingsopgaver. Den næste udfordring var at få stillet skarpt på hvad vores innovationsprojekt skulle handle om. Det tog lidt tid, og vi bevægede os ned af et par blindgyder, før vi fik stillet skarpt vi tog udgangspunkt i to hjemmeplejegrupper, og formålet med innovationsforsøget var, at de to grupper skulle lære af hinanden i forhold til løsning af deres arbejdsopgaver. Forløbet med innovationsforsøget var undervejs frustrerende, men også meget lærerigt det var faktisk den del af LPV, som jeg fik mest ud af, da jeg var nødt til at tage min egen tilgang til opgaven op til overvejelse, og revurdere hvordan jeg ville gribe den an, så jeg også tog hensyn til mine gruppemedlemmer og deres faglige udgangspunkt. Medborgerskabsforsøget: Medborgerskabsforsøget gik ud på at aktivere et øget medborgerskab hos borgerne eller hos brugerne. Jeg havde allerede, da jeg skrev ansøgningen en klar idé om, hvad mit medborgerskabsforsøg skulle indeholde jeg ville gerne etablere et mentornetværk for de mange iværksættere, som er i Gentofte Kommune. Men jeg skulle erfare, at det ikke er alle idéer, som kommer til live. Jeg kontaktede en anden kommune for at høre om deres erfaringer med mentornetværk, jeg interviewede tre mentorer, som er tilknyttet et netværk i Hørsholm, jeg fik en positiv tilkendegivelse fra en lokal virksomhed, som gerne ville deltage i et pilotforsøg men netværket har endnu ikke materialiseret sig. Jeg er dog fortrøstningsfuld en dag er mentornetværket der. Alt i alt har Ledelse På Vej været tilfredsstillende på mange leder og kanter, og det har været med til at udvikle mig personligt. Så derfor er Ledelse På Vej lige så meget en personlig udviklingsrejse, som et forløb hvor du lærer om ledelse. Så hvis du har lyst og mod på det, så vil jeg på det kraftigste anbefale dig at søge ind på forløbet du vil ikke fortryde det. Der kommer et nyt forløb, som starter op efter sommerferien, så hold øje med det på Gentofte Platformen det sker snart! GKF nyt

16 Sudoku Sværhedsgrad: middel Spilleregler Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert 3 x 3 område kun indeholder hvert ciffer én gang. Løsning på opgave i GKF-Nyt nr. 4/2014 Vinder af konkurrencen blev Helle Gundertofte. En god flaske rødvin kan afhentes i Kommunalforeningen Indsend den udfyldte kupon (gerne fotokopi) og deltag i lodtrækningen om en god flaske rødvin. Kuponen skal være Kommunalforeningen i hænde inden 7. april ID nr Navn Vej&nr Postnr. & By Sats og tryk: trykkeren.dk

GKF Nyt DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SIDE 5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGER SIDE 3 VI HAR BRUG FOR DIN MENING NY OVERENS- KOMST I 2018

GKF Nyt DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SIDE 5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGER SIDE 3 VI HAR BRUG FOR DIN MENING NY OVERENS- KOMST I 2018 01 MARTS 2017 DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SIDE 5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGER SIDE 3 VI HAR BRUG FOR DIN MENING NY OVERENS- KOMST I 2018 GKF Nyt LEDER Vibeke Bredsdorff Sørensen Formand INDHOLD

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

GKF Nyt SÅDAN BLIVER DU ATTRAKTIV PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE ÅRS FØDSELSDAG SIDE 5 LEDEREN SIDE 3 TID TIL MUS- SAMTALE?

GKF Nyt SÅDAN BLIVER DU ATTRAKTIV PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE ÅRS FØDSELSDAG SIDE 5 LEDEREN SIDE 3 TID TIL MUS- SAMTALE? 03 OKTOBER 2016 SÅDAN BLIVER DU ATTRAKTIV PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE 6 110 ÅRS FØDSELSDAG SIDE 5 LEDEREN SIDE 3 SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GKF Nyt TID TIL MUS- SAMTALE? INDHOLD DEADLINE til næste

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

GKF Nyt. nr. 2 2014. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Portræt af en Legatmodtager Side 9. Referat fra generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 2 2014. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Portræt af en Legatmodtager Side 9. Referat fra generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 2 2014 Læs bl.a. Referat fra generalforsamling Side 4 Portræt af en Legatmodtager Side 9 Michael Graatang Side 10 Indhold Lederen.......................

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere