GKF Nyt. nr Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4"

Transkript

1 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11

2 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion: Specialist Vibeke Bredsdorff Sørensen (ansvarsh.) Specialist Søren Johnsen Specialist Peter Clark-Christensen (red.sekretær) Skolesekretær Lisbet Elkjær Tilsynsførende Bent Seidelin Redaktionssekretær: Peter Clark-Christensen Mail tlf Artikler og indlæg til bladet skal afleveres til GKF s kontor. Rådhuset er tilsluttet Dansk Fagpresseforening. Henvendelser vedrørende bladets levering, adresseforandring etc. bedes rettet til foreningens kontor. GENTOFTE KOMMUNALFORENING Forhandlingsberettiget personaleorganisation Værelse 341 Gentofte Rådhus, 2920 Charlottenlund tlf / , mail: Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-11:30 og 12:30-14:00. Formand: Specialist Vibeke Bredsdorff Sørensen, tlf Næstformand: Socialformidler Peter Kromann, vær 1128 tlf Kasserer: Specialist Carsten Graae, tlf Iøvrigt i bestyrelsen: Specialist Søren Juul Specialist Søren Johnsen Specialist Peter Clark-Christensen Økonomisk konsulent Susanne Aabye Skolesekretær Lisbet Elkjær Tilsynsførende Bent Seidelin ISSN Indhold Lederen Indkaldelse til generalforsamling Formandens skriftlige beretning Nyt livsstilsprojekt Personalia Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Borgmestrenes legat En uddannelsesrejse Portræt af Janne Bek Bestyrelsesseminar Ledelse er det noget for dig? Sudoku Forsidefoto: Lampe i Charlottenlund Slotspark. Foto Vangede Avis Deadline til næste GKF-Nyt er 23. maj 2015 GKF s kontor holder lukket fra fra 30. marts 2015 til og med 6. april 2015 samt 15. maj 2015 Generalforsamlingen Indsendelse af forslag Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal jfr. vedtægterne, være tilstillet formanden skriftligt senest den 8. april 2015 da bestyrelsen ellers ikke er pligtig til at sætte sådanne forslag på dagsordenen 2 GKF nyt 2 11

3 Et nyt og bedre år Så har vi taget hul på 2015 et år som kommer til, i hvert fald i starten, at dreje sig om de overenskomstforhandlinger, som står lige for døren. Det bliver i den grad spændende at se, hvad der kommer ud som resultat denne gang. Der er vist ikke tvivl om, at der er spænding om, hvordan begge sider af bordet klarer de store forhandlinger. Det har som regel en afsmittende virkning på alle de andre forhandlinger. Vi håber, at de vil forløbe på god og anstændig vis vi har alle brug for det. Bedre arbejdsplads Hvad skal du bruge 2015 på? Har du nogle gode idéer til at forbedre/udvikle din arbejdsplads? Hvad tænker du, der skal til for at få den bedste arbejdsplads? Er der noget som jeg skal tænke på at sige, når jeg sidder i Hovedudvalget eller når din tillidsrepræsentant sidder i MED-udvalg eller grupper for, for at du føler dig godt repræsenteret eller er der noget som du synes vi har glemt? Det vil være godt at høre din mening om dette, fordi din mening er vigtig vigtig for udviklingen af den bedste arbejdsplads. Hvad skal der til, for at du får lyst til at deltage? Bedre GKF Hvad tænker du, at GKF skal have af arrangementer, som du ville have lyst til at deltage i, når nu hele verden er fyldt af mange spændende ting? Er der noget som GKF skal gøre mere ud af? Har du nogle forslag til at forbedre GKF? Kunne du tænke dig at bruge 5 minutter på at svare på disse spørgsmål, så kan du være med til at udvikle GKF til at blive den bedste fagforening, som man rigtig gerne vil være medlem af. Tænk, hvis man både kunne have den bedste arbejdsplads og den bedste fagforening i en og samme virksomhed ønsketænkning måske, men skal vi prøve, om det kan lade sig gøre? Nyt år ny start nye muligheder Altid, når man runder et hjørne, uanset om det er et årsskifte eller en rund fødselsdag, så giver det anledning til at tænke tilbage på, hvad man har gjort og hvad man kunne tænke sig at lave om. Eller også giver det mulighed for at prøve, at gøre tingede på en helt anden måde. Farligt måske, men måske også udviklende. Nogle gange kommer de bedste idéer, når man er presset på tid eller penge. Vi løber alle hurtigere, men giver det mening eller kan vi gøre tingene på en anden og smartere måde. Er 2015 året, hvor vi tør prøve at gøre noget nyt, når det giver mening i stedet for at prøve noget nyt, bare fordi vi kan? GKF nyt

4 Dagsorden til ordinær Generalforsamling Onsdag den 22. april 2015 kl i kantinen på rådhuset (Indgang gennem Rådhusets hovedindgang) 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for året Vedtagelse af budget og kontingent for året Behandling af indkomne forslag Frist for indsendelse af forslag er onsdag den 8. april Valg af kasserer På valg er: Carsten Graae 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Peter Kromann, Søren Juul, Søren Johnsen og Lisbet Elkjær 8. Nyvalg af et bestyrelsesmedlem Susanne Aabye ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvorfor der er nyvalg af et bestyrelsesmedlem for et år 9. Valg af revisorer På valg er: Clifford Beckmann 10. Valg af en (to) suppleant(er) til bestyrelsen under forudsætning af godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling På valg er: Der skal ske nyvalg af en (to) suppleant(er). 11. Valg af revisorsuppleant På valg er: Gert Lund ønsker ikke genvalg 12. Bortlodning af ferielegater 13. Uddeling af legater 14. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning, hvorefter der vil blive lejlighed til hyggeligt samvær. Såfremt du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning kan spisebillet købes på GKF s kontor for en pris af kr. 50,-. Bemærk: Tilmelding er bindende! Bemærk! Spisebilletter skal afleveres i forbindelse med spisningen. Bemærk: Der trækkes fem ferielegater á kr. blandt de fremmødte på generalforsamlingen, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i lodtrækningen. Det er derfor vigtigt, at alle, der ønsker at deltage i lodtrækningen, på forhånd tilmelder sig generalforsamlingen! Regnskabet vil blive udsendt efterfølgende. Tilmelding til generalforsamlingen kan foretages ved henvendelse til GKF s kontor, værelse 341, mellem kl og eller i samme tidsrum på tlf.nr Sidste frist for tilmelding til generalforsamling og køb af spisebillet er tirsdag den 14. april kl GKF nyt 1 15

5 Formandens skriftlige beretning for 2014 Gentofte Kommunalforening har siden sidste generalforsamling mistet følgende medlemmer: Den 5. juli 2014 afgik Esther Rugaard Gram, tidligere Socialdirektoratet, ved døden. Den 10. juli 2014 afgik Ole Peter Schmidt, tidligere Økonomisk Forvaltning, ved døden. Den 15. september 2014 afgik Christian Jørgensen, tidligere Skattedirektoratet, ved døden. Den 14. november 2014 afgik Kirsten Birgitta Madsen, tidligere Økonomisk Forvaltning, ved døden. Den 7. januar 2015 afgik Eva Rasmussen, tidligere Skattedirektoratet, ved døden. Æret være deres minde blev på mange måder et udfordrende år for alle i GKF. Vi startede året med en vis form for spænding i maven, noget var anderledes i år hvad havde vores nye kommunaldirektør tænkt hvor ville han sætte ind, og hvad ville han have af mærkesager. GKF bød ham velkommen og havde ønsket om, at vi ville få et ligeså godt samarbejde med ham, som vi havde med Jan. Jeg tænker, at der på lederniveauet også var spænding om, hvad der nu ville ske i organisationen. Første store møde, var mødet mellem lederne og tillidsrepræsentanterne i Rådhushallen den 28/1 2014, hvor vi skulle drøfte et nyt stort tiltag som skulle bære os videre i årene frem Fremtidens leder og tillidsrepræsentant. En dag hvor vi havde en dialog på kryds og tværs med lederne og deres tillidsrepræsentanter fra alle steder i kommunen. Desværre var der mange ledere, som ikke havde fundet tid til denne dag, og det var bare super ærgerligt, for det handler jo ikke om at tillidsrepræsentanterne skal ind og lede, men kan blive taget med ind i ledelsesrummet og være med til at udvikle og konfliktløse på et tidligt tidspunkt. Jeg håber, at der på sigt vil blive mere tillid fra lederne under direktionsniveau til at gå helhjertet ind for dette projekt, da det i den grad kan være med til, at udvikle kommunen på alle niveauer og vil vi ikke gerne det? GKF vil i hvert fald gerne være med på denne platform. At vi så har været så heldige, at det politiske niveau også har slået så stort et søm i vedrørende dette projekt, at det selvstændigt, er blevet noteret i forbindelse med budgetforliget, er fuldstændig fantastisk og jeg mindes ikke at det er sket før. Måske tager jeg fejl her, men i skrivende stund kan jeg ikke komme i tanke om noget lignende. Roser og torne Desværre er der jo ikke nogen roser uden torne det har på mange måder været et slidsomt år for GKF vi har i den grad været udfordret på personalesager uberettigede afskedigelser heldigvis er to af disse endt ud i genplaceringer, men det tærer på de medarbejdere, der har været sendt hjem flere måneder og ikke vidst, hvad det hele endte med. Ikke rimeligt og ærgerligt, at vi skal der ud og have vores advokater fra FTF med ind over det burde ikke være nødvendigt, når vi har sådan nogle fine politikker blandt andet i forbindelse med afskedigelse af personale. De skal også bare bruges. Det er ikke altid, at det er muligt at opretholde et samarbejde, men grundlaget for en afsked skal være i orden, før man som ledelse overhovedet tænker på at overveje at skride til denne handling. Vi har i GKF i den grad brugt ressourcer på disse forløb, og vi vil til enhver tid være der for vores medlemmer, men vi har måttet krumme tæer nogle gange i år over ledelse, som i den grad ikke har været i orden, eller efter de politikker, som vi har i Gentofte Kommune, og det håber vi ikke, at vi kommer til i Næste torn er det årlige løneftersyn det er så uendelig meget tid, der bruges på dette og sangen er som følger de fleste steder der er ingen penge, og hvis der er, så er de gået til alverdens mærkelige ting, som ikke har noget med løneftersyn og lønforhandlinger at gøre. Det er ikke i orden. Kommunen er via Kommunernes Landsforening forpligtet til at stille midler til rådighed til lønforhandlinger. Kommunen skal opgive et beløb til rådighed for forhandlingen til tillidsrepræsentanten inden forhandlingen, og det GKF nyt

6 sker bare ikke. Mange kræfter er der blevet brugt på dette gennem hele året. Jeg vil gerne her opfordre til, at der i direktionen bliver taget hånd om dette, ligesom der skal gennemføres MUS/kompetenceudviklingssamtaler med alle medarbejdere hvert år. Det er aftalt som overenskomstaftale og er ikke noget, man gør blot fordi man har lyst, men noget som skal gennemføres hvert år. Alt andet er brud på overenskomsten. Medsystemet er også noget af det, som har voldt en del problemer gennem året. På medarbejdersiden er vi udfordret af, at mange af vores medlemmer ikke er klar over, at de har en vigtig stemme og en mulighed for at blive hørt i mange vigtige spørgsmål gennem året. MEDsystemet er et sted, hvor ledelsen og medarbejderne har muligheden for at få drøftet mange vigtige og gode ting. Desværre er MED-systemet og de, der sidder der, ikke så gode til at informere deres kollegaer før og efter møderne, og der er desværre heller ikke mange, der gør sig ulejlighed med at få læst referaterne og dermed holde sig ajour med, hvad der sker. Jeg vil gerne her komme med en opfordring til, at man i de enkelte afdelinger i hele kommunen fremover tager hvad er der sket på sidste MEDmøde med som et fast punkt til alle personalemøder så det sikres, at alle medarbejdere ved, hvad der sker. MEDmøder er ikke lukkede klubber, men et samarbejdsorgan, som skal være åbent og let tilgængeligt for alle. Når alt dette er sagt, så må jeg sige, at vi i Gentofte Kommune også har nogle gode nej rigtig gode foranstaltninger for de medarbejdere, som har brug for hjælp af den ene eller den anden grund. Det er en rigtig fin ting, og en ting som både ledere og medarbejdere skal passe på og værne om. Nye chefer Efter sommeren blev det tid til, at vi for anden gang i år skulle have en ny kommunaldirektør, og en socialdirektør, en direktør for skoleområdet og kultur- og fritidsområdet det er en stor mundfuld, og de fleste ville nok betakke sig for så mange nye på så vigtige poster. Men opgaven er løst på bedste vis medarbejderne har været med inde over alle stillingerne. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til dem, vi har samarbejdet med, og til de nye der kommer til vi glæder os også til at lære jer at kende og til samarbejdet med jer. At der ville være en videreførelse af den åben-dør-politik, som altid har kendetegnet vores samarbejde med Jan Nielsen, har vores nye kommunaldirektør Frank levet op til fulde. I forbindelse med at Frank E. Andersen tiltrådte som kommunaldirektør, havde jeg en rigtig god og vigtig samtale med Frank, hvor vi blandt andet fik drøftet vigtigheden af videreførelsen af den sociale anstændighed, som kommunen altid har været garant for. Det var en rigtig lettet formand, som ved denne samtale fik et håndslag på, at dette skulle der ikke laves om på. At der ville være en videreførelse af den åbendør-politik, som altid har kendetegnet vores samarbejde med Jan Nielsen, har vores nye kommunaldirektør Frank levet op til fulde. Overenskomstforhandlinger Resten af året har stået i de kommende overenskomstforhandlingers tegn, og lige om lidt så skal Peter Kromann og jeg igen sidde og forhandle i Kommunernes Landsforening, denne gang med en 6 GKF nyt 1 15

7 ny besætning på den anden side af forhandlingsbordet, det bliver spændende. På vores side af forhandlingsbordet har vi fået Jørgen Holst med fra FTF. Det glæder vi os til gennem hele 2014 har vi haft et rigtig fint samarbejde med Jørgen i FTF og regner med, at vi kommer trygt gennem OK-15. I vores samarbejde og fællesskaber har der været lidt ændringer gennem I sommeren trådte vores samarbejdspartner gennem mange år, Københavns Kommunes Embedsmandsforening, ud af samarbejdet i KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde), da de overgik til at blive en interesse organisation uden selvstændig forhandlingsret fra den 1/ GKF ønsker dem alt held og lykke med den nye status og håber, at de vil få god vind i sejlene. På det store plan blev Sundhedskartellet og KTO genforenet efter næsten 11 år hver for sig. Det nye fællesskab fik navnet Forhandlingsfællesskabet, og GKF har stadig en bestyrelsesplads i dette nye fællesskab. Den 15/ blev der afholdt det første repræsentantskabsmøde i dette fællesskab på et smukt og historisk sted Arbejdermuseet i Rømersgade. Jeg er sikker på, at der vil være en god energi i dette nye fællesskab alle de offentlige ansatte i samme fællesskab, det må give god mening i flere sammenhænge. Håbet er også, at det kan være udviklende på alle områder, og at det kan være med til, at der ikke solotænkes, men måske også tænkes på tværs af de forskellige faglige organisationer. Sammen er vi klogere. Fagforeningsmedlemsskaber I optakten til overenskomstforhandlingerne og kampagnen for at være medlem af en rigtig fagforening, der har forhandlingsret, er der blevet lavet en kampagnefilm, hvor alle formænd skulle være med. En god, grænseoverskridende og sjov opgave; resultatet kan du se på vores hjemmeside, ca. 4 minutter, hvor formændene giver deres bud på, hvorfor fagforeningerne er vigtige ja, det er jo nok ikke jer, der sidder med bladet lige nu og læser dette, som har behov for disse guldkorn, men alle de, der tænker, at det er lige meget at være med i fællesskabet. Medlemskaber af fagforeninger er desværre for nedadgående, det er, som om der ikke er helt brug for dette fællesskab i dag vi kan og vil selv. Det giver nogle store udfordringer for alle fagforeningerne i dag. Og når det kommer til stykket, ja så viser det sig såmænd, at der er mange, som alligevel ikke kan selv, og så er det jo godt, at fagforeningerne findes. Tak En stor tak skal lyde til vores eksterne og interne samarbejdspartnere gennem året. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i endnu et år. Specielt vil jeg gerne have lov til at fremhæve vores samarbejde med Frederiksberg Kommunalforening, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund og Forhandlingskartellet. Det er dem, som vi nok samarbejder mest med ud over Gentofte Kommune. Det er et samarbejde og et sammenhold, som vi ikke vil undvære, og som hele tiden udfordrer og udvikler GKF i dagligdagen. Det er vi rigtig glade for, og vi vil gå langt for ikke at undvære dette. Arrangementerne har gennem året været sjove, hyggelige og fulde af liv. Der er ikke noget så dejligt, som når der lige kommer en mail med en tak for et godt arrangement. Det løfter det hele til et andet plan og er en dejlig tilbagemelding til de tillidsrepræsentanter eller de fra bestyrelsen, som har lagt tid og kræfter i arrangementet. Tak til alle vores tillidsrepræsentanter for året 2014 I har slidt i det og ydet en fin indsats til gavn og glæde for vores medlemmer. Ved valget af tillidsrepræsentanter i marts måned 2014 kom der enkelte steder nye ind på posterne, og jeg må sige, at I er gået på med krum hals. Tak for jeres input og ideer, det er forfriskende og fornyende. Tak til elevklubben, både det formandskab, som forlod klubben, fordi elevtiden var forbi heldigvis har vi fået lov til at beholde dem hos os i Kommunen og til det nye formandskab, som er trådt til, og som gennem de møder, vi allerede har afholdt, har vist, at der er et fint og stort engagement for GKF det giver mig et håb, om at solidaritet, fællesskab og at fagforeninger også vil have deres berettigelse ud i fremtiden. GKF nyt

8 Nyt og spændende livsstilsprojekt! Af Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef Vil du være med i et spændende projekt hvor du taber dig og bliver mere aktiv? Sund kost og motion kan sikre dig et sundere liv og et bedre udseende. Vil du gå sommeren 2015 i møde i en lettere og gladere version af dig selv? Så er dette projekt måske noget for dig. Gentofte Kommune og Gentofte frivilligcenter er gået sammen om et forbyggende livsstilsprojekt, hvor fokus er på sund kost og øget aktivitet i hverdagen i 12 uger i løbet af foråret I projektet har du mulighed for at træne med professionelle trænere 1x ugentligt i grupper, samt øge dit aktivitetsniveau i hverdagen fastsat ud fra din fysiske formåen. Træningen vil bl.a. bestå af gang eller let løb, alt efter den enkelte fysiske formåen. Dette kombineres med styrke- og pulsøvelser. Samtidig udvikles en individuel kostplan til hver deltager, som du skal følge i de 12 uger projektet varer, og som du kan fortsætte med at følge på egen hånd efter projektet. Der vil i løbet af de 12 uger være inspirationsaftner med gode råd og let madlavning, som klæder dig bedst muligt på med inspiration til din kostplan. Under hele forløbet vil du blive fulgt og vejledt af professionelle inden for kost og træningsområdet, samt løbende få motivation og støtte. I Danmark er 47 % af den voksne befolkning overvægtige. Som følge af overvægt kan man udvikle en lang række livsstilssygdomme som kan nedsætte helbredet, livskvaliteten og levetid. Overvægt kan nedbringes via mere fysisk aktivitet i hverdagen og sund kost. Derfor vil vi gerne i dette projekt tilbyde hjælp til at starte op på en livsstilsændring. For at deltage i projektet skal du opfylde følgende; Omkring 60 år eller ældre Bevægelig Kunne deltage i træning 1x ugentligt i 12 uger, samt følge en kostplan. 8 GKF nyt 1 15

9 Personalia Dagsorden til Ekstraordinære generalforsamlinger (Vedtægtsændringer) Tirsdag den 24. marts 2015 kl og i Kantinen på rådhuset (Indgang gennem rådhusets hovedindgang) Nye medlemmer af GKF Børn, Unge og Fritid Emma Sandra Møller Teknik og Miljø Inger-Bente Wilhelmsen Maria Britt 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer se GKF s hjemmeside Indkaldelsen er udsendt på mail den 4. marts 2015 og som brev til de af vores medlemmer, som vi ikke har mailadresse på. Tværgående Funktioner Daniella Hansen-Hansen Velkommen i foreningen Har du haft en god oplevelse som du gerne vil dele med os andre. Så send den til redaktionen på GKF nyt

10 Uddeling af legatportioner fra Borgmestrenes legat i Gentofte Kommune Kriterierne for udlodning er følgende: Fondens formål er at tildele legatportioner til medlemmer af Gentofte Kommunalforening (GKF) som ved deres adfærd i tjenesten har gjort sig fortjent dertil, legatportioner til medlemmer af GKF, til medlemmernes barn eller børns uddannelse, hvor udbetalingen fra legatet skal ske til barnet eller børnene selv samt til ansatte under Gentofte Kommune, som i særlig grad har bidraget til faglig og socialt at skabe samarbejde og forståelse mellem opgaveområderne. Bestyrelsen af Fonden er lig med Gentofte Kommunalforenings bestyrelse. Regnskabet går fra 1. januar Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Forslag til legatmodtagere bedes senest den 13. april 2015 indsendt/afleveret til GKF s kontor. Forslagene bedes vedlagt en kortfattet begrundelse. 10 GKF nyt 1 15

11 En uddannelsesrejse Portræt af Janne Bek I 1987 startede jeg i Inkassoafdelingen på Gentofte Rådhus. Jeg arbejdede inden da på Ordrup Filialbibliotek som kontorfunktionær og jeg søgte jobbet i Inkassoafdelingen på et internt stillingsopslag. Jeg var glad for biblioteksarbejdet men savnede udviklingsmuligheder. I det interne stillingsopslag var det forventet at man ville tage en kommunal uddannelse og det var jeg interesseret i. Jeg startede på DK1 i 1988 og gik på skole uden pause til Det var hovedsagligt inkassofag, økonomifag og skattefag jeg beskæftigede mig med. Jeg holdt nogle års pause og startede igen i Denne gang var det en helt anden type fag. Projektledelse og kommunikationsfag. Derudover har jeg i årenes løb deltaget i en del kurser. Da jeg startede på DK1 fik jeg at vide, at det var meget velkomment at jeg uddannede mig men det ville ikke pr. automatik give mere i løn eller anden stillingsbetegnelse. Såfremt jeg bestod DK2 kunne jeg muligvis blive ansat som tjenestemand. Jeg blev meget glad for min skolegang. Dels lærte jeg en masse, dels havde jeg det rigtig godt socialt på de hold jeg kom på. Det var en ekstra gevinst at jeg fik kontakter i andre kommuner/offentlige arbejdspladser. Det har jeg ofte benyttet mig af i mit daglige arbejde. Jeg syntes det er en fantastisk mulighed at kunne uddanne sig samtidig med at have et job. Skolegangen ligger i arbejdstiden og bøgerne betales af arbejdsgiver. Mit bidrag har været opgaver og læsning. Og naturligvis at gå til eksamen. Som jeg tidligere nævnte, skulle jeg ikke forvente belønning for min skolegang. Men det blev muligt for mig at søge stillinger, som jeg i kraft af min uddannelse blev kvalificeret til. Og det benyttede jeg mig af. Jeg har fået bedre stillinger og også været en afstikker til Hvidovre Kommune i 4 år som vicekontorchef. Det har selvfølgelig været et ekstra arbejde at gå på skole. Der skal skrives opgaver og læses en del. Ligesom eksamenstiden kan være hård. Men jeg ville ikke have været det foruden. Det har både på det personlige og faglige plan været en gevinst for mig. Jeg kan kun anbefale, at vi bruger de tilbud vi har om efteruddannelse. Også selvom det måske er lang tid siden, man sidst har uddannet sig. I dag er jeg ansat som leder i Økonomi Betaling. Et job som jeg er meget glad for. GKF nyt

12 Bestyrelsesseminar november 2014 Af Lisbet Elkjær og Peter Clark-Christensen Torsdag den 13. november var bestyrelsen sat i stævne i Tisvilde til et 2-dages seminar. Overskriften for seminaret var: Liv i bestyrelsen bestyrelsens liv. Til at lede slagets gang havde vi inviteret Ivan Stahl Jacobsen, Stahl Consulting. Hans rolle var at facilitere drøftelserne på seminaret, så vi bestyrelsesmedlemmer bedre kunne engagere os i diskussionerne. Seminaret tog udgangspunkt i de to Liv i bestyrelsen bestyrelsens liv SWOT-analyser (Analyse af en given organisations interne styrker og svagheder og eksterne muligheder og trusler), som er blevet udarbejdet, dels af bestyrelsen, dels af TR ere og suppleanter, dels på baggrund af et cafémøde, hvor der var en drøftelse mellem bestyrelsen, TR ere og suppleanter om fremtidens GKF. I de to dage, seminaret varede, havde vi et stramt program, som var sendt ud på forhånd, så vi kunne forberede os. Inden seminaret, havde vi hver især fået til opgave at skrive en kort tale, hvor anledningen var GKF s 110 års fødselsdag. Temaet til denne opgave er de udfordringer, som GKF har mødt på sin vej og, hvordan de er blevet løst. En opgave, der blev løst på mange forskellige måder og satte mange tanker i gang. Ballet var nu åbnet. Bestyrelsesseminaret fokuserede på to temaer. Det ene tema var Liv i bestyrelsen bestyrelsens liv, hvor vi bl.a. tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er bestyrelsens opgave? Hvordan skal bestyrelsen samarbejde? Hvordan skal forholdet mellem bestyrelse og formand være? Hvad forventer jeg af en formand? Hvad kan en formand forvente af mig? 12 GKF nyt 1 15

13 Pensionisterne slår til! Det andet tema var Bestyrelsens opgaver på kort og på lang sigt. Her drøftede vi følgende spørgsmål: Hvad ser du som bestyrelsens vigtigste opgave på kort sigt (1-2 år) og på lang sigt (3-5 år)? Hvordan vil du medvirke til at løse dem? Hvad ser du som formandens vigtigste opgave på kort sigt (1-2 år) og på lang sigt (3-5 år)? Hvordan vil du medvirke til at løse dem? Hvor ser du GKF om 10 år? Hvordan når vi der til? Af Peter Clark-Christensen Foto Lisbeth Hansen Den 17. februar blev der afholdt arrangement for Kommunalforeningens pensionismedlemmer og det blev som sædvanlig en festlig affære, men denne gang med et twist. Fordi arrangementet lå så tæt på fastelavn, var der tøndeslagning på programmet og det var et populært indslag. Som det fremgår af billedet nedenunder, så blev der udråbt to kattekonger, Lena Sørensen Jensen, Henning Rasmussen og to kattedronninger, Michael Jensen og Allan Gross. Det var et par gode dage, hvor vi fik sat ord på mange af de tanker, vi hver især gør os om vores fælles fremtid i GKF. Fredag sen eftermiddag, da vi sagde farvel til hinanden, var vi alle enige om, at det havde været et par gode dage, som havde gjort os stærkere sammen. Men seminaret sluttede ikke her. De aftaler vi indgik, og de idéer vi fik under de to dages seminar, er fortsat et omdrejningspunkt i bestyrelsens arbejde. Et par direkte resultater af seminaret har været at bestyrelsen har afholdt et ekstraordinært møde, hvor hvervning af nye medlemmer var eneste punkt på dagsordenen, samt at GKF s kommunikationsplatforme, dvs. bladet og hjemmesiden, også er blevet drøftet indgående i bestyrelsen i forhold til eventuelle fremtidige tiltag. GKF nyt

14 Ledelse er det noget for dig? Af Peter Clark-Christensen Går du rundt og er nysgerrig på ledelse, hvad ledelse er og hvad det indeholder? Så vil jeg anbefale dig at overveje at søge kommunens eget førlederforløb, Ledelse På Vej (LPV). Tilbage i vinteren 2013 blev jeg opmærksom på at Ledelse På Vej ville starte op igen efter sommerferien. Jeg havde 2 år tidligere søgt om optagelse, men uden at slippe igennem nåleøjet, men nu var chancen der altså igen. Så nu var det med at få kridtet skoene. Jeg skulle dels have en snak med min daværende leder, Bo Sund, om han nu også var enig i min vurdering om at jeg skulle søge igen. Det var han til alt held. Næste skridt var at udarbejde en fornuftig ansøgning, og det tog tid. Hvert ord og hver formulering blev vejet, opsætningen af ansøgningen blev vurderet og genvurderet alt i alt var det lidt af en udfordring, men sjovt at arbejde med, samt en forsmag på hvad der var i vente. Omsider var den færdig og den blev sendt af sted. Jeg havde nået point of no return nu måtte det briste eller bære. Ansøgningen blev fulgt op af en samtale med HR-chef Ragnhild Christensen og udviklingskonsulent Conni Prüss, hvor Bo Sund også deltog. Ved samtalen skulle jeg redegøre hvorfor jeg ønskede at blive optaget på Ledelse På Vej, og hvorfor jeg mente at jeg havde potentiale som leder. Et svært, men forventeligt spørgsmål, som jeg også havde taget stilling til i min ansøgning. Jeg svarede, at jeg i en del år i skiftende stillinger havde påtaget mig en uformel lederrolle, og det havde jeg gode erfaringer med. Men min erfaring var også, at netop fordi det var en uformel lederrolle, så syntes jeg også jeg blev begrænset i mine handlemuligheder i forhold til at udføre nogle beslutninger. Derfor ville jeg gerne være leder. Efter en veloverstået samtale, var det blot at vente. Selve beslutningen om vi, der gerne ville starte på forløbet, nu også slap igennem nåleøjet, skulle træffes på et direktionsmøde. I midten af maj kom beskeden så, at jeg var blevet optaget. Kort efter modtog jeg indkaldelsen til den første samling, hvor jeg skulle møde de kollegaer fra forskellige arbejdssteder i kommunen, som også var blevet optaget på Ledelse På Vej, og som jeg skulle have fornøjelsen af at være sammen med det kommende 1½ år. LPV hvad indeholder det? Det LPV-forløb jeg startede på, indeholdt fire elementer: Samlinger: På samlingerne mødtes alle deltagerne for at drøfte ledelse. Typisk ville en samling starte med at der blev taget en runde, hvor hver enkelt deltager fik mulighed for at delagtiggøre de andre i ens tanker og refleksioner om ledelse. Som regel fik vi også lektier for, dvs. vi skulle læse artikler om et givent ledelsestema inden samlingerne. Nogle af disse artikler var på engelsk. Det var en underviser, Arne Vestergaard, som er psykolog, som varetog denne del af LPV. Conni Prüss deltog også på samlingerne. I gennemsnit var jeg til en samling om måneden under forløbet. 14 GKF nyt 1 15

15 Personligt var jeg glad for samlingerne jeg syntes altid jeg fik noget med hjem. Derudover var det også interessant at møde kollegaer fra andre arbejdssteder og høre og blive inspireret af deres tanker om ledelse. Meget hurtigt fik vi deltagere, med hjælp fra vores underviser, etableret et trygt rum, dvs. et sted hvor vi kunne dele vores tanker og erfaringer om og med ledelse med hinanden i den bevidsthed om at det, der blev sagt, ikke ville ikke komme udenfor rummets fire vægge. Og så skulle det vise sig, at vi deltagere var rigtig godt af hjulpet af at have Arne og Conni tilknyttet de var begge gode støtter og sparringspartnere fra start til slut. Ledelsespraktikkerne: Hvis der var noget, der kunne give os deltagere sommerfugle i maven, så var det tanken om ledelsespraktikkerne, hvor vi skulle gæste en anden arbejdsplads i en periode på tre til fire uger for at lære om ledelse og prøve sig selv af i ledelse. Vi skulle altså udføre ledelse på en arbejdsplads, som vi ikke kendte særlig godt! Noget af en udfordring for de fleste af os. Mit råd er: Spring ud i det der er ikke noget at bekymre sig for! Jeg var af sted på tre praktikker, og jeg valgte bevidst at komme væk fra Rådhuset, som er min daglige arbejdsplads jeg ville gerne lære andre arbejdspladser at kende. Jeg var i praktik på Vangede Bibliotek hos Peter Strøm, i Grøn Enterprise hos Martin N. Andersen og hos erhvervschef Mille Stilling i Gladsaxe Kommune. Alle tre praktikker var på hver deres måde spændende, og jeg blev taget imod med åbne arme. Ved hver praktik blev jeg lidt klogere på mig selv omkring ledelse og jeg blev styrket i troen på at det er en opgave, jeg kan varetage. Det eneste minus var, når praktikkerne var overstået. Hver gang jeg havde afsluttet en praktik, tog mit humør et dyk. Men jeg vendte det positivt det måtte jo være ensbetydende med at jeg havde befundet mig godt, og ikke havde lyst til at stoppe. Innovationsforsøget: Innovationsforsøget var et tværgående samarbejde mellem to arbejdspladser om at nytænke og nyskabe kerneopgaven eller forudsætningerne for at løse kerneopgaven. Innovationsforsøget var for mig det mest udfordrende ved LPV. For det første blev vi deltagere tilfældigt blandet i grupper jeg kom i gruppe med en kollega fra en fritidsinstitution, en fra en specialskole og en fra hjemmeplejen, og jeg kommer selv fra Job & Ydelser, hvor jeg sidder med udviklingsopgaver. Den næste udfordring var at få stillet skarpt på hvad vores innovationsprojekt skulle handle om. Det tog lidt tid, og vi bevægede os ned af et par blindgyder, før vi fik stillet skarpt vi tog udgangspunkt i to hjemmeplejegrupper, og formålet med innovationsforsøget var, at de to grupper skulle lære af hinanden i forhold til løsning af deres arbejdsopgaver. Forløbet med innovationsforsøget var undervejs frustrerende, men også meget lærerigt det var faktisk den del af LPV, som jeg fik mest ud af, da jeg var nødt til at tage min egen tilgang til opgaven op til overvejelse, og revurdere hvordan jeg ville gribe den an, så jeg også tog hensyn til mine gruppemedlemmer og deres faglige udgangspunkt. Medborgerskabsforsøget: Medborgerskabsforsøget gik ud på at aktivere et øget medborgerskab hos borgerne eller hos brugerne. Jeg havde allerede, da jeg skrev ansøgningen en klar idé om, hvad mit medborgerskabsforsøg skulle indeholde jeg ville gerne etablere et mentornetværk for de mange iværksættere, som er i Gentofte Kommune. Men jeg skulle erfare, at det ikke er alle idéer, som kommer til live. Jeg kontaktede en anden kommune for at høre om deres erfaringer med mentornetværk, jeg interviewede tre mentorer, som er tilknyttet et netværk i Hørsholm, jeg fik en positiv tilkendegivelse fra en lokal virksomhed, som gerne ville deltage i et pilotforsøg men netværket har endnu ikke materialiseret sig. Jeg er dog fortrøstningsfuld en dag er mentornetværket der. Alt i alt har Ledelse På Vej været tilfredsstillende på mange leder og kanter, og det har været med til at udvikle mig personligt. Så derfor er Ledelse På Vej lige så meget en personlig udviklingsrejse, som et forløb hvor du lærer om ledelse. Så hvis du har lyst og mod på det, så vil jeg på det kraftigste anbefale dig at søge ind på forløbet du vil ikke fortryde det. Der kommer et nyt forløb, som starter op efter sommerferien, så hold øje med det på Gentofte Platformen det sker snart! GKF nyt

16 Sudoku Sværhedsgrad: middel Spilleregler Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert 3 x 3 område kun indeholder hvert ciffer én gang. Løsning på opgave i GKF-Nyt nr. 4/2014 Vinder af konkurrencen blev Helle Gundertofte. En god flaske rødvin kan afhentes i Kommunalforeningen Indsend den udfyldte kupon (gerne fotokopi) og deltag i lodtrækningen om en god flaske rødvin. Kuponen skal være Kommunalforeningen i hænde inden 7. april ID nr Navn Vej&nr Postnr. & By Sats og tryk: trykkeren.dk

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere