WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING"

Transkript

1 WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

2

3 UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt. Vi er naturligvis klar over, at vores position i markedet og samfundet betyder, at vi og vores kunder er interessante for vores konkurrenter, men det medvirker kun til at holde os oppe på tæerne. Vi oplever desværre ind i mellem at skulle forsvare os mod usandheder, og derfor har vi herunder behandlet nogle af de indvendinger mod vores rolle, som vi hører i markedet: ER EN FORSIKRINGSMÆGLER IKKE BLOT EN SALGSKANAL FOR PENSIONSSELSKABERNE? Willis rolle som forsikringsmægler er, i modsætning til pensionsselskabernes sælgere, lovreguleret. Lov om Forsikringsformidling fastslår uden omsvøb, at en forsikringsmægler alene repræsenterer kunden, og ikke på nogen måde må have bindinger til et eller flere pensionsselskaber. Både som forsikringsmæglervirksomhed og som ansat forsikringsmægler er vi godkendt af Finanstilsynet. Det betyder også, at vi som virksomhed og ansatte løbende overvåges af Finanstilsynet. Willis er både kundens repræsentant på virksomheds- og medarbejderniveau. Vores råd og anbefalinger sker uden skelen til et pensionsselskabs interesser. I denne konstruktion ligger der implicit meget værdi! HVEM ER WILLIS ANSAT AF? Det er altid kunden, der indgår en kontrakt med Willis det er ikke pensionsselskabet og Willis, der laver en aftale. Vi er helt uafhængige af samtlige pensionsselskaber, og kan således koncentrere os hundrede procent om vores lovregulerede rolle som kundens repræsentant. I øjeblikket ser vi imidlertid en tendens til, at et pensionsselskab kan finde på at indgå et strategisk samarbejde med udvalgte mæglere, der på den måde indirekte hyres af pensionsselskabet. Pensionsselskabet betaler virksomhedens udgift til mægleren og indkøber måske oven i købet dyre konsulentydelser i samme mæglervirksomhed. Willis holdning er, at sådanne samarbejdsrelationer skaber usikkerhed omkring mæglerens interesser.

4 UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES HVAD UDRETTER WILLIS? Willis finder den bedste løsning til kunden! Vi vil altid søge en tilfredsstillende og markedskonform løsning hos kundens nuværende pensionsleverandør, men lykkes det ikke selskabet at tilbyde tilstrækkeligt attraktive konditioner for vores kunde, vil vi ikke tøve med at anbefale, at der skiftes pensionsleverandør. Ofte lykkes det at opnå en tilfredsstillende løsning hos nuværende leverandør i andre tilfælde må man erkende, at de bedste vilkår opnås ved at skifte til et andet selskab. På næste side er vist en statistik over fordelingen af de seneste 50 større udbud, Willis har gennemført. FORDELINGEN AF DE SENESTE 50 STØRRE UDBUD % KAN EN FORSIKRINGSMÆGLER VARETAGE ET UDBUD, NÅR MÆGLEREN SELV BYDER PÅ DEN LØBENDE SERVICERING AF MEDARBEJDERNE? Dette er et argument, vi ofte hører fra de mæglere, der indgår i strategiske samarbejder med et eller flere pensionsselskaber, og som ikke selv har kapaciteten til at rådgive virksomhedens medarbejdere. Sandheden er imidlertid, at kvaliteten af et udbud bliver langt bedre, når man på den ene side har indsigt i medarbejdernes ønsker og behov, og på den anden side har indsigt i pensionsselskabernes formåen og af kvaliteten af de løbende leverancer. I Willis servicerer vi mere end virksomheders pensionsordninger og tager derfor hånd om ca medarbejderes individuelle pensioner. Vi er nær ved 200 Willis-medarbejdere, der er i daglig kontakt med pensionsselskaberne på forskellige niveauer via den løbende servicering, og det er en uvurderlig kilde til viden i forhold til at kunne levere vores kunder de bedste løsninger og den bedste service. Willis gennemfører halvårligt en særlig undersøgelse, Willis Quality Index, hvor alle involverede Willismedarbejdere vurderer pensionsselskaberne på en række punkter lige fra hardcore økonomiske parametre til mere bløde parametre omkring samarbejde, fleksibilitet og lignende. 0 Valgte at blive hos nuværende leverandør Valgte ny leverandør Den daglige kontakt med virksomhedens medarbejdere giver os også et unikt indblik i, hvad medarbejderne efterspørger, og hvilke løsninger og tilbud der fungerer,

5 og hvilke der skal optimeres. Et eksempel herpå er en faginvalidedækning for en gruppe højt specialiserede medarbejdere, der på trods af gode intentioner ikke fungerede efter hensigten. Denne viden blev udnyttet i et efterfølgende udbud, hvor løsningen blev optimeret. ER PENSIONSSELSKABERNE IKKE SELV BEDST TIL AT RÅDGIVE OM DERES EGNE PRODUKTER? Pensionsselskaberne har naturligvis et meget højt kendskab til deres egne produkter til gengæld ved de meget lidt eller intet om konkurrenternes produkter, og derfor er de ikke i stand til at foretage den samme helhedsorienterede rådgivning som en forsikringsmægler. Derudover skal man huske, at et pensionsselskab altid vil have en egen-interesse, der går forud for kundens interesse. Hvad enten det er forholdet til valg af investeringsprodukter i opsparingsperioden eller udbetaling i en skadessituation, så vil et pensionsselskab skele til, hvad der tjener egen-interessen bedst. HVORDAN OPLEVER MEDARBEJDEREN VORES UVILDIGHED? Såvel som Willis er kundens mand på virksom hedsniveau, er Willis også kundens mand på med arbejder niveau. Vores råd og anbefalinger til kunden sker uden skelen til leverandørinteresser, og Willis pensionsrådgivere og pensionsmæglere arbejder alle på fast løn uden provision. Hertil kan tilføjes, at ingen bliver målt på, hvor store frivillige indbetalinger og antal pensionsoverførsler den enkelte pensionsmægler udfører. En ny-ansat Willis-medarbejder, der kom fra en leverandør udtalte: Det er anderledes i Willis, for her bliver jeg målt på kundetilfredshed, og der hvor jeg kom fra, var det størrelsen af pensionsindbetalinger og pensionsoverførsler, jeg blev målt på. Vi har en helhedsorienteret tilgang i vores rådgivning af medarbejdere, og vi kigger ikke kun på de ordninger, som den enkelte medarbejder har i leverandørens selskab, men kigger bredt, og informerer og rådgiver om alle ordninger uanset leverandøren både private ordninger, gamle firmaordninger og ordninger via fagforeninger og lignende. Vi samler medarbejderens forskellige løsninger, hvis det er det bedste, eller lader medarbejderen beholde de forskellige ordninger, der har de stærkeste konditioner, hvis det er den optimale løsning. Trods forskellige leverandører får medarbejderen den bedste samlede løsning præsenteret på en overskuelig måde, der skaber overblik. Ved pensionsopsparing er den rigtige fordeling mellem aktier og obligationer vigtig. Den rigtige fordeling er meget individuel. Den afhænger både af kundens risikotolerance og risikovillighed. Rigtig mange ting indgår i denne vurdering, fx frie midler, boligforhold, valg af realkreditlån med videre. Vi hjælper medarbejderen med at finde den rigtige sammensætning af opsparingen. I skadessituationer oplever medarbejderen, at forsikringsmægleren udelukkende er kundens repræsentant, der aldrig vil acceptere et tvivlsomt afslag i en skadessituation, og vi kan da også gang på gang konstatere, at selskabernes første afgørelse bliver omgjort ved Willis mellemkomst.

6 VELKOMST VI RINGER TIL DIG EN VELKOMSTOPRINGNING Det er Willis mål, at nye medarbejdere, der skal omfattes af virksomhedens pensionsordning kontaktes inden for de første måneder efter indmeldelse i ordningen. Målet med denne første kontakt fra Willis-rådgiveren er at introducere den nyansatte medarbejder til virksomhedens pensionsordning. Når pensionsordningens elementer er gennemgået over telefonen og eventuelle umiddelbare ønsker og spørgsmål fra medarbejderen er drøftet aftales det videre rådgivningsforløb. For de medarbejdere, der ønsker et personligt møde i forlængelse af samtalen, aftales der et mødetidspunkt, ofte inden samtalen afsluttes. I andre situationer tilmelder medarbejderen sig en af de mange servicedage, der afholdes i virksomhederne rundt om i landet. I Willis rådgivning af medarbejderne tages der ikke alene udgangspunkt i virksomhedens firmapensionsordning rådgivningen kommer hele vejen rundt, så medarbejderen sikres et samlet overblik og en samlet vurdering af sine pensionsforhold. LØBENDE SERVICERING Udfordringen for pensionsområdet er, at det hos langt de fleste opfattes som noget besværligt, uoverskueligt og i øvrigt ret uinteressant. Underligt nok, for pensionsopsparingen er for rigtig mange en af livets største investeringer ofte på størrelse med eller ligefrem større end købet af fast bolig. Gennem uopfordret rådgivning til jeres medarbejdere, er det Willis mål at sætte familiens pensionsforhold på den private dagsorden. For alle mennesker sker der hen over et langt livsforløb talrige ændringer, som har økonomiske konsekvenser; familiens sammensætning ændres ligesom privatøkonomien påvirkes i takt med familiens dispositioner. Pensionsordningens sammensætning bør afspejle familiens aktuelle økonomiske situation, ligesom opsparingen i høj grad skal fastlægges, så der er balance i forhold til familiens forventninger til økonomien i den tredje alder.

7

8 Vi arbejder professionelt med pensionsopsparing

9 HVAD AFGØR STØRRELSEN AF PENSIONS- OPSPARINGEN? Alle er interesserede i at få en så stor pensionsordning som muligt. I medierne er der for tiden mange bud på, hvilke faktorer der ska ber en stor pensionsopsparing. De mange årsagsforklaringer kan være svære at forholde sig til som forbruger. I Willis arbejder vi professionelt med pensionsopsparing, og vi har analyseret de forskellige faktorers betydning for opsparingens størrelse. Med den følgende gennemgang håber vi, at vi kan gøre det lidt nemmere for forbrugerne at fokusere på de rette elementer. Der er to grundlæggende faktorer, der bestemmer, hvor stor pensionsopsparingen bliver i den sidste ende: Indbetalingens størrelse Hvor lang tid vi sparer op Det er to faktorer, som det er meget ligetil at forholde sig til: Jo mere man sparer op, jo mere bliver det til samlet set og jo længere tid man sparer op, jo flere renter får man oveni. Men der er også andre faktorer, der spiller ind: Omkostningerne det, man betaler for, at pensionsselskabet administrerer ordningen. Administrationsomkostningerne opgøres normalt i procent af indbetalingen. Prisen for risikodækningerne det, man betaler for at være forsikret, hvis uheldet er ude. Det kan være dødsfald, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom, ulykke, hospitalsforsikring og så videre. Prisen opgøres sædvanligvis i procent af lønnen. Afkast den rente, der tilskrives kontoen år for år. Afkastet opgøres i procent af kontoens indestående. Disse tre faktorer er også branchens konkurrenceparametre det er på disse punkter, at pensionsselskaberne konkurrerer. Men som forbruger er det tre forhold, som det er langt vanskeligere at forholde sig til end de to førstnævnte, som er mere tilgængelige og gennemskuelige. HVAD ØGER PENSIONS- OPSPARINGEN MEST? Det er relevant at stille spørgsmålet: Hvad øger min pensionsopsparing mest? Er det: 1 % forskel i omkostningerne? 1 % forskel i prisen for risikodækningerne? 1 % forskel i afkastet? Umiddelbart vil man ræsonnere, at den ene procent kan være lige så god som den anden. Men sådan forholder det sig ikke.

10 FAKTORERNES BETYDNING MÅLT OVER 30 ÅR VIST I EKSTRA OPSPARING VED PENSIONERING Faktorernes betydning målt over 30 år vist som ekstra opsparing ved pensionering ,00% ,32% 20,00% ,00% ,63% 10,00% ,00% ,28% 1% i forskel på omkostninger 1% i forskel på forsikringsprisen 1% i forskel på afkastet Forskel i kroner ,00% Forskel i procent 1,28% 11,63% 19,32%

11 FAKTA OM BEREGNINGERNE Som det er illustreret i grafen, kan man se, at en reduktion af omkostningerne fra fx 4 % til 3 % bidrager positivt, men det flytter ikke så meget, da det blot øger den samlede pensionsopsparing med godt 1,28 %. Til gengæld ser det lidt bedre ud, hvis prisen på risikodækningerne falder med 1 % fra fx 2 % til 1 %, da det øger den samlede pensionsopsparing med godt 11,5 %. Den største effekt opnår man imidlertid, hvis renten stiger med 1 % fra for eksempel 4,5 % til 5,5 % over 30 år, da det øger den samlede pensionsopsparing med knap 20 %. Konklusionen er derfor, at afkastet er den faktor, der øger pensionsopsparingen mest. Effekten af afkastet er afhængig af længden af opsparingsperioden: Ved kortere perioder er effekten mindre ved længere perioder er effekten størst. Samtidig kan man se, at omkostningerne har mindst indflydelse på pensionsopsparingens størrelse. I tabellen er der tre eksempler på, hvor meget faktorerne skal ændre sig (i procentpoint) for at påvirke opsparingens størrelse lige meget. Der er naturligvis en vis usikkerhed forbundet med en fremregning af faktorer over 30 år, men det ændrer dog ikke ved, at forrentningen af pensionen er langt den vigtigste faktor for at opnå en høj pensionsopsparing på lang sigt. FAKTORERNES PÅVIRKNING Omkostninger ændring 1 % Pris på risikodækninger ændring 0,11 % Afkast - ændring 0,064 % FAKTA OM BEREGNINGERNE I de viste eksempler er der konkret regnet på en indtægt på kr. og 12 % i indbetaling. I forhold til beregningen målt over 30 år skal ændringerne ses i sammenhæng med en pensionsopsparing på kr. Der er ikke regnet på effekten af de indirekte omkostninger, som typisk optræder i markedsrentemiljøet. Men de vil have samme effekt som afkast, da de regnes som en procent af opsparingen.

12 Nærum Rundforbivej Nærum Tlf Aalborg Nyhavnsgade Aalborg Tlf Aarhus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf Odense Finlandgade Odense C Tlf Holstebro Nupark Holstebro Tlf Willis Kommunikation TTH LIV november 2014

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere