Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension"

Transkript

1 Alm Brand Bank Investeringsordning Pension

2 Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning Alm. Brand Investeringsordning Fordele ved Alm. Brand Investeringsordning Investeringsforeningerne passer godt på dine investeringer Alm. Brand Valg Så investerer vi for dig Selvvalg Kend din investeringsprofil Din tidshorisont Risikomærkning af investeringsprodukter Et eksempel på en investeringsprofil Følg dine investeringer tæt via Netbank Så let er det at oprette en Alm. Brand Investeringsordning Gebyrer og provision

3 Alm. Brand Investeringsordning Højere afkast og større indflydelse Vores Investeringsordning er som skabt til dig, der gerne vil have et højere afkast ved at investere en større andel af din pensionsopsparing i aktier. Det er også en meget attraktiv ordning, hvis du gerne vil have stor indflydelse på sammensætningen af dine investeringer. Stor valgfrihed Du kan investere i alle de værdipapirer, vi udbyder i Alm. Brand Netbank. Det giver dig større valgfrihed, og samtidig er priser og vilkår gennemskuelige. Hos os bliver du naturligvis den juridiske ejer af værdipapirerne. Du kan vælge: at investerer efter Alm. Brand Banks anbefalinger (Alm. Brand Valg) at lade os pleje investeringen ud fra en anbefaling, du selv foretager (Selvvalg). I begge situationer har du mulighed for at supplere din opsparing med aktier og obligationer, hvis du ønsker det. 3

4 Fordele ved Alm. Brand Investeringsordning Se flere fordele på næste side Du kan tilpasse dine investeringer efter din risikovillighed og du kan altid ændre den igen, hvis du har behov for det. Dine investeringer tilpasses automatisk ud fra din tidshorisont. Risikospredningen af dine investeringer tilpasses løbende størrelsen på din opsparing. Din opsparing kan kombineres med individuelt tilpassede forsikringsdækninger ved død eller invaliditet. Du får adgang til fordelagtige gruppelivsdækninger. Vi investerer løbende dine indbetalinger og tilpasser sammensætningen af dine investeringer, så de passer til udviklingen på markedet og din investeringsprofil. På den måde vil dine indbetalinger og dit afkast altid automatisk blive investeret. Du kan supplere din opsparing med enkelt aktier og obligationer i én og samme ordning. 4

5 5

6 6

7 Sådan bevarer du overblikket Du kan til enhver tid få et hurtigt overblik over din pensionsopsparing i Alm. Brand Netbank. To gange om året får du en detaljeret afkastrapport, som viser dine værdipapirbeholdninger. Her kan du f.eks. se, hvad du har fået i afkast og rente på hvert enkelt værdipapir og betalt i omkostninger. Hvis du vælger "Automatisk Investeringsopfølgning", så sørger vi for, at dine investeringer bliver omlagt, hvis der sker ændringer på markedet, der gør, at en omlægning forventes at være fordelagtig. Masser af investeringsmuligheder Du kan investere i alle de værdipapirer, vi udbyder i Alm. Brand Netbank. Vi anbefaler, at du investerer i vores udvalgte investeringsforeningsafdelinger. Her opnår du nemlig en række fordele, som du typisk ikke vil få, hvis du vælger at investere din pensionsordning i enkelte værdipapirer. De udvalgte investeringsforeningsafdelinger finder du på side 13 eller på almbrand.dk/investeringsordning. 7

8 Investeringsforeningerne passer godt på dine investeringer Fire fordele ved investeringsforeningsafdelingerne Tryghed i din investering Hos os er din investering i hænderne på professionelle, så du kan føle dig tryg. Hver afdeling har tilknyttet en porteføljemanager, hvis vigtigste opgave er at sikre, at du får et optimalt afkast ud fra dine ønsker og risikoprofil. Du opnår en stor spredning af risikoen selv for små midler Du opnår en stor spredning af risikoen også selvom du har investeret få midler. Hver afdeling investerer i op til 200 forskellige værdipapirtyper, så du får en god spredning gennem en bred sammensat portefølje. Og jo større spredning, jo mindre risiko. 8

9 Invester med hjælp fra Alm. Brand Bank Hvis du ikke selv føler dig rustet til at sammensætte dine investeringer, kan du benytte dig af de anbefalinger, Alm. Brand Bank har udarbejdet kaldet "Alm. Brand Valg". Din pensionsopsparing vil så blive investeret efter en fordeling, som tager udgangspunkt i din tidshorisont, størrelsen af din opsparing og den risiko, du er villig til at tage. Du kan læse mere om anbefalingerne på almbrand.dk eller på side 13 under "Kend din investeringsprofil". Stordriftsfordele Afkast efter risikovillighed Med investeringsforeningsafdelingerne følger flere stordriftsfordele. En investeringsforeningsafdeling investerer i mange forskellige aktier og obligationer, som du så bliver medejer af. Da der er rigtigt mange investorer i hver afdeling, bliver omkostningerne for den enkelte investor langt mindre, end hvis man selv skal ud og købe alle de enkelte værdipapirer. De forskellige afdelinger har hver deres investeringsrisiko, og du kan vælge frit mellem dem. Det betyder, at du kan få en pensionsopsparing, der matcher netop din risikovillighed. En tommelfingerregel er, at jo større forventninger du har til afkastet, desto større risiko skal du vælge. Og omvendt selvfølgelig. 9

10 Alm. Brand Valg Så investerer vi for dig Invester med hjælp fra Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank har en række anbefalinger kaldet "Alm. Brand Valg" som passer til forskellige risici og tidshorisonter. Din pensionsopsparing vil så blive investeret efter en fordeling, som tager udgangspunkt i netop din tidshorisont, størrelsen af din opsparing og den risiko, du er villig til at løbe. Du kan læse mere om anbefalingerne på almbrand. dk eller på side 12 under "Kend din investeringsprofil". Du bestemmer, hvor meget vi skal bestemme Hvis du gerne vil have, at Alm. Brand Bank foretager den løbende investering for dig, skal du overveje følgende: Først og fremmest skal du beslutte, om du selv vil sammensætte fordelingen af dine investeringer med "Individuel % -fordeling", eller om du vil følge vores anbefalede fordelinger via "Alm. Brand Valg". Når du opretter en Investeringsordning, tager vi udgangspunkt i "Alm. Brand Valg". Men du kan til enhver tid selv ændre fordelingen til "Individuel %-fordeling" via Alm. Brand Netbank. Beslutter du dig for selv at sammensætte din fordeling, skal du vælge din fordeling blandt de investeringsforeningsafdelinger, som tilbydes i Investeringsordningen. Du kan læse mere om retningslinjerne for individuelle valg i dokumentet "Fakta om investeringsordning", som du finder på almbrand.dk/investeringsordning. Er du forsigtig eller risikovillig? Vælger du at følge Alm. Brands anbefalinger, skal vi sammen finde ud af, hvor risikovillig du er, når det gælder dine investeringer. Når vi har fastlagt dit risikoniveau, vil vi automatisk investere dine pensionsmidler, hver gang din saldo har nået en vis størrelse. Vi holder skarpt øje med dine investeringer. Alm. Brand overvåger hele tiden din pensionsporteføljes sammensætning. Hvis sammensætningen ikke længere er i overensstemmelse med din aktuelle procentfordeling som følge af kursudviklingen, vil vi automatisk sælge og købe de relevante investeringsforeningsbeviser. På almbrand.dk kan du få mere at vide om, hvordan vi passer godt på dine penge. Læs om, hvornår og hvordan investeringsopfølgningen sker i "Fakta om investeringsordning" på almbrand.dk/investeringsordning. 10

11 Selvvalg Vil du selv investere? Du kan med få klik selv ændre din investeringssammensætning via Alm. Brand Netbank. Du kan investere frit inden for de investeringsmæssige rammer, der gælder for pensionsordninger du har altså ikke kun adgang til særligt udvalgte værdipapirer men også aktier og obligationer. Hvis du foretrækker at investere selv, kan du frit sammensætte dine investeringer i de investeringsforeningsafdelinger, vi tilbyder i Alm. Brand Netbank, og så sørger vi for at investere ud fra dine anvisninger. 11

12 Kend din investeringsprofil Når du indgår en aftale om at bruge Alm. Brand Investeringsordning, fastlægger vi sammen med dig din investeringsprofil ud fra to parametre: Din risikovillighed og din tidshorisont. Har du på et senere tidspunkt brug for at ændre din investeringsprofil, kontakter du bare din rådgiver. Risikovillighed En højere risiko giver historisk set et højere afkast. Omvendt må du forvente et mindre afkast, hvis du vælger at investere med lavere risiko. Du kan få hjælp til at finde det rette risikoniveau ved at læse dette skema om risikovillighed: Risiko Lav Mellem Høj Definition Jeg er generelt en forsigtig type. Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg ellers kan få på en bankkonto. Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast. Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fastrente. Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter. Jeg ønsker samlet set et højt afkast, og er godt klar over, at det medfører højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer. 12

13 Du skal selv beslutte, hvor stor en risiko du er villig til at tage med dine investeringer. Din risikovillighed hænger nøje sammen med dine forventninger til afkastet og dit behov for sikkerhed. Risikospredning Risikospredning er et udtryk for, hvor mange investeringsforeningsafdelinger, der investeres i. Vi skelner mellem lille og stor risikospredning. Risikospredningen fastlægges også automatisk, og vi har stor risikospredning, når saldoen på din pensionsordning er større end kr. Risikometer Pension viser risikoen for de forskellige investeringsforeningsafdelinger: Se de gældende risikovurderinger på bankinvest.dk, sydinvest.dk og invest.almbrand.dk. BankInvest Danmark ABI Nordiske aktier Sydinvest Tyskland ABI Europæiske aktier Sydinvest Latinamerika Sydinvest BRIK Bankinvest Østeuropa ABI Mix offensiv Høj risiko ABI Globale aktier Sydinvest Verden Sydinvest USA Bankinvest NEMA Sydinvest Afrika Sydinvest Fjernøsten Sydinvest HY Bankinvest Højrentelande Bankinvest Højrentelande LV ABI Mix Bankinvest Virksomhedsobligationer ABI Korte obligationer ABI Lange obligationer ABI Mix defensiv Lav risiko 13

14 Din tidshorisont Din personlige tidshorisont fastlægges typisk ud fra, hvornår du går på pension, og hvordan pensionen skal udbetales. Der skelnes mellem tre forskellige intervaller. Kort Mellem Lang fra 1-3 år fra 4-6 år fra 7 år og over Din tidshorisont vil ændre sig, når du nærmer dig pensionsalderen. Derfor vil den automatisk blive ændret i takt med din alder. Hvis du senere vil udskyde dit udbetalingstidspunkt, bør du også rette din tidshorisont, da det kan få konsekvenser for dit afkast. Det kan du nemt gøre ved at kontakte en rådgiver. Tidshorisont i forhold til hvornår du går på pension 14

15 Start udbetaling af pension Kort fra 1-3 år 3 år Mellem fra 4-6 år 6 år Lang fra 7 år og over 15

16 16

17 Risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet kategoriserer alle investeringsprodukter i tre farvetyper. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, og hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser. Alle produkterne bliver inddelt i farverne grøn, gul eller rød. Ingen røde investeringsordninger I en Alm. Brand Investeringsordning passer vi godt på dine værdier. Derfor vil der altid kun blive handlet i grønne elle gule investeringsprodukter. Du kan få meget mere information om Finanstilsynets risikomærkning på vores hjemmeside under almbrand.dk/risikomaerkning. Grønne Gule Røde Med de grønne investeringsprodukter har du en meget lille risiko for at tabe hele det investerede beløb, hvis investeringen holdes til udløb. Og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Vælger du de gule investeringsprodukter, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Med de røde investeringsprodukter, er der risiko for at tabe mere end det investerede beløb. Disse produkttyper er vanskelige at gennemskue. 17

18 Et eksempel på en investeringsprofil Mød Søren Jensen Pensionssaldo Risikovillighed Han er 45 år og har i en årrække indbetalt kr. årligt i pensionsopsparing. Pensionsordningens saldo er nu over kr. Søren Jensen forventer, at aktier over tid vil give et højere afkast end obligationer og ønsker derfor en overvægt af aktier. Han er godt klar over, at det medfører en højere risiko. Han er altså villig til at tage en risiko mod at få et bedre afkast, og derfor vælger han en investeringsordning. Det betyder, at Søren Jensen har en høj risikovillighed, lang tidshorisont og stor risikospredning i sin investering. 18

19 30% obligationer 70% aktier og højrentelande Anbefaling I illustrationen kan du se, hvordan vores investeringsanbefaling til Søren Jensen kunne se ud. Markedet ændrer sig løbende, og illustrationen er derfor kun et eksempel. 35 % ABI Globale Aktier 10 % BankInvest Højrentelande 10 % ABI Nordiske Aktier 10 % Sydinvest Latinamerika 10 % BankInvest New Emerging Markets Aktier 15 % ABI Lange Obligationer 10 % BankInvest Virksomhedsobligationer 19

20 Følg dine investeringer tæt via Netbank Investeringsaftale 1 Du kan få adgang til din investeringsordning døgnet rundt via Alm. Brand Netbank. Det er her, du kan følge og tilpasse dine investeringer. Og her du kan se din investeringsaftale og ændre på forskellige vilkår, hvis du ønsker det. 1 2 Eksempel på en Investeringsaftale 20

21 Kort om informationerne på Netbank 2 I Alm. Brand Netbank finder du en række informationer om, hvordan rammerne er sat for netop dine investeringer. Her er lidt om, hvilke oplysninger du kan få via Netbank. Minimum handelsbeløb Beløbet er på forhånd valgt af Alm. Brand Bank. Beløbet angiver, hvor små handler der som minimum må gennemføres. Minimum kontantsaldo Kommer kontantsaldoen under dette beløb, sælges der af aktiverne i depotet. Maksimum kontantsaldo Her er angivet, hvor stor kontantsaldoen skal være på din konto, før der investeres via "Automatisk investeringsopfølgning". Du kan ændre beløbet ved at kontakte os, men vær opmærksom på, at det har konsekvenser for hyppigheden af foretagne handler. Automatisk investeringsopfølgning Du kan slå "Automatisk Investeringsopfølgning" til og fra. Du kan f.eks. fravælge "Automatisk investeringsopfølgning" i en periode, hvis du ønsker at foretage et indskud, som skal investeres direkte i aktier eller obligationer. På den måde sikrer du, at dit indskud ikke bare bliver investeret automatisk, når pengene går ind på din pensionskonto. Husk at slå "Automatisk Investeringsopfølgning" til igen, når du ikke længere selv ønsker at ændre i- eller pleje dine investeringer. De aktier og obligationer, som du selv handler, vil ikke indgå i den automatiske investeringsopfølgning. Dem skal du selv overvåge og tilpasse. Investeringsprofil og spredning Har du valgt, at dine investeringer skal tage udgangspunkt i Alm. Brand Valg anbefalinger, anvendes din investeringsprofil til at afgøre, hvordan dine investeringer skal foretages. I den viste investeringsaftale kan du se, at der f.eks. er valgt høj risikovillighed og lang tidshorisont. 21

22 Din %-fordeling 3 Under investeringsaftalen kan du vælge, om du vil benytte dig af Alm. Brand Valg, eller om du vil lave din egen ( Selvvalg ). Ønsker du selv at vælge fordelingen, skal du sige ja til "Individuel fordeling". Under "Din % -fordeling" vælger du din personlige fordeling. 3 Eksempel på Din %-fordeling 22

23 Investeringsopfølgning 4 Hvis udviklingen i markedet betyder, at dine samlede investeringer ikke længere afspejler din investeringsprofil, vil vi automatisk gennemføre de nødvendige handler, så dine investeringer igen har den ønskede fordeling (med mindre du har valgt nej til automatisk investeringsopfølgning ). På skærmbilledet kan du se, hvordan din aktuelle fordeling ser ud. Du kan desuden se, hvordan din fordeling bør se ud i forhold til din investeringsprofil. Du kan også handle ved at ringe til en af vores rådgivere eller ved at ringe til Kundeservice på telefon Eksempel på Investeringsopfølgning 23

24 Så let er det at oprette en Alm. Brand Investeringsordning 1 Når vi sammen har lagt en plan for dine investeringer, mangler du bare at underskrive et acceptbilag og en investeringsprofil. Når det er gjort, kan vi i løbet af kort tid aktivere din nye ordning. 2 I løbet af få dage vil du få adgang til din Alm. Brand Netbank, og herefter kan du følge udviklingen på din pensionsordning til- og fravælge automatisk investeringsopfølgning handle individuelle værdipapirer. lave din egen anbefaling (Selvvalg) 24

25 3 I Netbanken får du igennem e-arkivet adgang til På almbrand.dk finder du følgende: aftale om Alders-, Kapital- og / eller Ratepension, inklusive generelle vilkår aftale om Alm. Brand Investeringsordning, inklusive vilkår depotoprettelse, inklusive vilkår for opbevaring af værdipapirer vilkår for værdipapirhandel aftale om Alm. Brand Netbank, inklusive vilkår. Alm. Brand Bank Priser for serviceydelser. Alm. Brand Bank forretningsbetingelser. Alm. Brand Bank Guide til din Netbank. Alm. Brand Investeringsordning Brugervejledning. Faktablad om Investeringsordning, Pension. Oplysninger om investorbeskyttelse. 25

26 Gebyrer Som kunde i Alm. Brand Investeringsordning betaler du samme gebyrer og kurtage som andre kunder i Alm. Brand Bank. Kurtagen afhænger af, om du handler via Netbank eller gennem en medarbejder. Priserne finder du i "Alm. Brand Banks priser for serviceydelser". Provision Alm. Brand Bank får provision for formidling af investeringsbeviser i Alm. Brand Invest, Value- Invest, BankInvest og Sydinvest. Desuden betaler du et gebyr for Alm. Brand Investeringsordning. Det omfatter også adgang til at benytte de anbefalede investeringssammensætninger, som Alm. Brand Bank løbende vedligeholder. Gebyret finder du også i "Alm. Brand Banks priser for serviceydelser". 26

27 Investeringsprofil i forbindelse med etablering af Investeringsordning Udfyldes sammen med en Alm. Brand-medarbejder Fulde navn Uddannelse Nuværende beskæftigelse Cpr.nr. Årsindkomst kr. Bolig Boligform Ejer Lejer Andel Friværdi anslået kr. Sommerhus Friværdi anslået kr. Formue Formue i øvrigt (frie midler o.l.) kr. Pensionsordninger Alderspension Kapitalpension Ratepension Livrenter Anslået samlet aktieandel Hos Alm. Brand Hos andre Saldo i alt (Saldo) (Saldo) Samlet formue kr. Fortsæt på bagsiden 27

28 Erfaring med finansielle instrumenter Obligationer Ja Nej Aktier Ja Nej Investeringsforeningsbeviser Ja Nej Brochuren er gennemgået og udleveret Ja Jeg er blevet informeret om Finanstilsynets risikomærkning af de udbudte investeringsprodukter Ja Jeg er indforstået med, at hvis jeg ikke giver Alm. Brand Bank alle oplysninger til brug for denne investeringsprofil, kan Alm. Brand Bank ikke yde mig den investeringsrådgivning og den beskyttelse, jeg som detailkunde har krav på i henhold til lovgivningen. Dato Kundens underskrift Medarbejderens underskrift Sendes til: Pension Bank / Midtermolen 7 / 2100 København Ø 28

29 Siden 1792 B Pension 29

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere