KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010 Indhold: Nøgletal s. 1 Aktivitetsoversigt s. 2 Kommunikationsafdelingen s. 3 Efteruddannelse s. 3 Politisk afdeling s. 4 Konkurrencerådgivning s. 6 Mødeplan s. 7 Noter s. 9 NØGLETAL: Beløb i tusind kr. Q3/2010 Q3/ (regnskab/år) Resultatopgørelse Omsætning Resultat før skat (Budget 1. kvartal) i Egenkapital Medlemmerne Samlet antal Organisationsgrad i % ii Antal netværksdeltagere n.a Arkitekternes Efteruddannelse Omsætning Resultat (Budget 2. kvartal) Arkitektkonkurrencer Omsætning Resultat (Budget 1. kvartal)

2 Udlejning (i t. kr.) Q3/10 Q3/ (regnskab/år) Omsætning lokaleudlejning Resultat lokaleudlejning Omsætning feriehuse Resultat feriehuse Husbåden i Amsterdam har været udlejet i 11 uger af 13 mulige. Priors Hus i Ærøskøbing har været udlejet i 6 uger af 13 mulige. Bethel i Årsdale på Bornholm har været udlejet 6 uger af 13 mulige. Lejligheden i Barcelona har været udlejet i 8 uger af 13 mulige og AKTIVITETSOVERSIGT: Medlemmerne Q 3/10 Q (regnskab/år) Aktive Passive Studentermedlemmer Bladmedlemmer Kontingentfrie I alt Repræsentantskabet iii Næste ordinære årsmøde i repræsentantskabet afholdes den 27. og 28. maj Mødet afholdes på Klarskovgaard, Korsør. Bestyrelsen iv Bestyrelsen er pr. 25. august 2010 sammensat således: Natalie Mossin (formand), Peder Baltzer Nielsen (næstformand), Bo Boje Larsen, Andreas Lykke-Olesen, Eva Møller Sørensen, Bente Melgaard, Martin Keiding og Peter Thorsen. Bestyrelsen har holdt møde den 25. august. Forretningsudvalget () v har holdt møde den 11. august og den 17. september Udvalg vi Rets- og Responsumudvalget har holdt 1 møde, hvor der har været behandlet i alt 3 sager. Pr. 30. september 2010 var der 7 klager under behandling i RRU, heraf 3 nye. Desuden blev der udmeldt 8 syns- og skønsmænd i perioden. 2

3 Kommunikationsafdelingen Der skal udarbejdes en sprog- og fotopolitik for Arkitektforeningen til at understøtte foreningens kommunikationsstrategi. Det visuelle udtryk og sproget udgør tilsammen foreningens Corporate Communication, som er vores kommunikative ansigt udadtil og som gerne skulle signalere kvalitet, skarphed og integritet. Indledende research Forberedende møder Udarbejdelse af Politik Høringsrunder Implementering September 2010 Skrivekursus Nov Foto: primo dec November -dec /11 Dec -jan Q3/10 Q 3/ Modtagere af nyhedsbrevet vii Pressehits viii ca. 416 Søgeord: Arkitektforeningen og Akademisk Arkitektforening. Arkitektforeningens Efteruddannelse (i t. kr.) Q3/10 Q3/ (regnskab/år) Omsætning Resultat (Budget 2010) -560 Antal kurser udbudt Antal kurser gennemført 12 8 Antal unikke deltagere (Tallene her indeholder konferencer, firmakurser, rejser og kurser udbudt af AE eller i samarbejde med andre institutioner, herunder Byggeøkonomuddannelsen). Kursusportalen: Antal besøg: Juli: 249 (Unikke besøgende: 179) August: 449(Unikke besøgende: 294) September: 380 (Unikke besøgende: 249) Bemærkninger: På 20 kursusdage blev 301 kursister serviceret. 18 ledige har deltaget på kurser. Gennemførte kurser og rejser Q3/2010 LKVV Byggeøkonomuddannelsen København Infomøde Kursusrækken Bygningsbevaring 2010 / 2011 Arkitekten som procesleder l København SketchUp Begynder 3

4 Arkitektur + Energi Basis Arkitektur + Energi l Fredede og bevaringsværdige bygninger Arkitektur + Energi ll Byplanlægning og kompleksitet SketchUp Avanceret Arkitektur + Energi Workshop Aflyste kurser Q3/2010 Arkitektrådgivning til private København Introduktion til ledelse Arkitekturfotografering Bæredygtig helhedstanke Hospitalsarkitektur Danmark står overfor flere store hospitalsprojekter i de kommende år, hvilket følges op af investeringer på 40 milliarder kr., til både nybyggeri og renovering. Arkitektforeningen skal imødekomme et behov for efteruddannelse på området. Det anslås at ca arkitekter vil finde beskæftigelse indenfor hospitalsarkitektur i de kommende år. Et kursusforløb på 4 dage tager udgangspunkt i den kompleksitet der kendetegner hospitalsbyggeri og vil bidrage til en grundlæggende viden om hvilken rolle planlægning og design af de fysiske rammer har for patienten, de pårørende og personalet. Vi vil præsentere den seneste forskning inden for hospitalsarkitektur og den nyeste viden om hvad et hospital er - set fra beslutningstagere og hospitalsledelsens synsvinkel. Burgerinddragelse på forskellige niveauer fra beslutningstagere, personalegrupper til patienter, er også vigtige problemstillinger, når vi som rådgivende og projekterende er aktører på feltet. Opstart Strategibeskrivelse og tidsplan Lokalisering af samarbejdspartner og aftaler Identificering af muligheder og målgruppe OPLÆG I OPLÆG II Udsendelse til referencegruppe Dagsprogrammer til afholdelse april 2011 Markedsføring august 2010 august 2010 september 2010 oktober - november 2010 december 2010 februar 2011 Børn og arkitektur Det overordnede mål med projektet er at sætte fokus på formidling af arkitektur til børn og unge. Udviklingen af et kursus / seminar el. l., der kan sætte interesserede MAAere i stand til at formidle i børnehøjde, skal udarbejdes i samarbejde med relevante interessenter. Kurset skal køre i både Århus og Kbh. og munde ud i et korps af MAAere, der kan rekvireres til undervisningsforløb i fx folkeskoler rundt omkring i hele Danmark. Afslutningsvis tænkes at udarbejde et idékatalog med oversigt og inspiration til arkitekturforløb for de forskellige klassetrin. Opstart Lokalisering og møder med relevante samarbejdspartnere Kontakt Form og indhold Nedsættelse af arbejdsgruppe Udvikling af kursus maj 2010 juni 2010 juni - august 2010 oktober 2010 oktober november 2010 Skriftlig kommunikation for arkitekter Målrettet kommunikation kan gøre arkitekter mere synlige og styrke deres interesser. Arkitekten i offentlige forvaltninger kan med en god pressehistorie i Danske Kommuner få sit budskab ud til politikere og embedsfolk med budgetansvar. Samtidig kan private arkitektvirksomheder, midt i et presset marked, med stof i Børsen skabe det omdømme, som kvalificerer og vinder arkitektkonkurrencer for dem. 4

5 Alligevel er det de færreste arkitekter, som gør sig synlige i f.eks. medierne. På et to dages kommunikationskursus, målrettet arkitekter, tilbyder vi effektive kommunikationsredskaber til at gøre din virksomhed offentlig og privat - synlig i medierne, nyhedsbrevet og på hjemmesiden Opstart OPLÆG I Kvalificering Dagsprogrammer OPLÆG II Markedsføring Afholdelse i februar 2011 september 2010 september 2010 oktober 2010 december 2010 Politisk afdeling Arkitekturens Dag Årets tema var Forstaden arkitektur som ramme om det gode liv og dagen har netop været afviklet med 56 arrangementer over hele landet, primært i de forstæder som udgjorde årets fokus: fra cykelture over foredrag til fotokonkurrencer, prisoverrækkelser og busudflugter. Nu forestår en intensiv evaluering, idet det undervejs er iagttaget, at emnet har haft meget stor appel og at mange samarbejdspartnere er interesserede i at arbejde videre med temaet. Det er desuden hensigten i Politisk afdeling umiddelbart herefter at skabe et `Forstadsnetværk, så Arkitektforeningen kan blive et vigtigt omdrejningspunkt i den videre debat og udvikling af emnet i faglig sammenhæng. 5+2 Titlen indikerer de fem års påkrævede studier for at bliver anerkendt som arkitekt ifølge det europæiske Arkitektdirektiv og dertil en dokumenteret 2-årig praksisperiode efter afgangseksamen, som kræves i en del lande i Europa. Arkitektforeningen oplever, at mange medlemmer primært de bygningsprojekterende har behov for at kunne dokumentere færdigheder og praksiserfaring for at kunne virke i udlandet. Sekretariatet er derfor gået ind i et forberedende arbejde med de øvrige arkitektorganisationer og de to arkitektskoler for at udvikle et oplæg, der er kompatibelt med fx RIBA s dokumentationskrav, men samtidig realistisk for de danske arkitekters situation. Indledende research Forberedende møder Udarbejdelse af model Høringsrunder Implementering klar Juni-september 2010 August-oktober 2010 Oktober-december 2010 Januar-marts 2011 April 2011 E-learning Kurser med en større fleksibilitet og uafhængige af tid og sted er undervejs som nyt tilbud i Arkitektforeningens Efteruddannelse. I første omgang er søgt penge til udvikling af både den strukturelle ramme omkring udbydelse og et konkret pilotprojekt og Dreyers Fond har bidraget med et stort, men ikke tilstrækkeligt beløb. For at få pilotprojekt og platform på plads kræves endnu noget fundraising; derefter er imidlertid skabt et solidt fundament for udvikling af flere e-kurser, som ikke vil være nær så omkostningstunge i udviklingsdelen. Indledende research Fundraising Udvikling - Udvikling - Implementering generel ramme pilotprojekt Januar-marts 2010 Marts-maj 2010 Juni-september Oktober-december Forår

6 (afhæng. af midler) Årskonference 2010 Årskonferencen den 5. november har fokus på bæredygtigt idrætsarkitektur med tværfaglighed som underliggende nøgleord. Konferencen planlægges og gennemføres i et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Arkitektforeningen og LOA dækker konferencen med hver kr. Dertil kommer indtægter fra egenbetaling, som udgør 250 kr. for MAAere (125 kr. for ledige MAAere, studerende eller seniorer) og 500 kr. for alle øvrige konferencedeltagere. Programskitse godkendes på BM6 Komm.plan udarbejdet Program udarb. Tekst på web Tilmeld. åbner Workshops Konference 19. maj juni juli aug. Sep. 4. nov. 5. nov. nov. Evaluering/ opfølgning Mentorordning I Q3 er 1 nye mentor rekrutteret og Arkitektforeningens mentorkorps er dermed oppe på 43. Der er tilsvarende koblet 2 par perioden typisk er der stille henover sommeren. Antal koblinger i hele ordningens levetid: 49. Koblingerne sker fortsat løbende og har meget fine evalueringer. BOLIG+ Vinderne af BOLIG+ konkurrencen TEAM+ kan nu endelig se frem til at få realiseret vinderprojektet på grunden i Nørresundby, da Ejendomsselskabet Realea A/S og entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S er gået sammen om at realisere projektet. Byggeriet forventes klar til indflytning i slutningen af BOLIG+ samarbejdet har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og MiljøForum Fyn indsendt en ansøgning til Realdania om støtte på knap 4 mio. kr. til en konkurrence om fremtidens klima- og miljøoptimerede familieboliger, familiebolig+ i Ringe Politisk interessevaretagelse ix Q3/10 Q3/ Antal høringssvar 0 1 Aktiviteter i nordisk regi (Nordisk Styremøde x) Ingen møder i perioden Aktiviteter i ACE xi (Architects Council of Europe) ACEs 2. undersøgelse af situationen for arkitektfaget i Europa blev sendt ud den 29. september til samtlige medlemmer Til ACEs 20 års jubilæum, som festligholdes den 3. december med bl.a. en udstilling af bæredygtig arkitektur har Arkitektforeningen i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder indstillet 5 projekter, hvor AARTs Bolig for Livet og CF Møllers Børnehaven Dragen er blevet udvalgt. Aktiviteter i UIA xii (Union Internationale des Architectes) Møde den 29. september i forbindelse med Copenhagen Climate Solutions i Work Group Architecture for a Sustainable Future (region1) for at planlægge præsentationen og videreførelsen af Sustainable by Design deklarationen og strategien på UIAs verdenskongres den september og generalforsamling i Tokyo 29. september 1. oktober

7 Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning (i t. kr.) Q3/10 Q3/ (regnskab/år) Omsætning Resultat (Budget 2010) 895 Antal fagdommerudpegninger: 20 Igangværende arkitektkonkurrencer: *907 Ribe Domkirkeplads. Indbudt projektkonkurrence i to faser (totalrådgivning) *925 Sygehus Lillebælt, Kolding. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) *942 Haslev Ny Skole. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) *943 Campus Roskilde. Totalentreprisekonkurrence 798 Rødovre Syd. Åben idékonkurrence 802 Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Nuuk. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 896 Herlev Hospital. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 920 Vis os, hvordan vi skal bo tæt. Åben idékonkurrence 923 Odense Universitetshospital. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 924 Ny stol til det officielle Danmark. Åben projektkonkurrence 931 Falkonergårdens Gymnasium, Frederiksberg. Åben projektkonkurrence 934 Amagerforbrænding, nye ovnlinier. Indbudt projektkonkurrence (arkitektrådgivning) 937 Kolonihavnen i Nuuk. Indbudt idékonkurrence 932 Statsfængsel på Falster. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 950 Fremtidens Experimentarium, København. Indbudt projektkonkurrence i to faser (totalrådgivning) 953 Fængselsanstalt i Nuuk. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 956 Uniformsprogram for DSB. Indbudt projektkonkurrence (designrådgivning) 957 Slagelse Psykiatrisygehus. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 959 Søtorvet i Silkeborg. Indbudt projektkonkurrence (arkitektrådgivning) * markerer at konkurrencen blev afsluttet i Q3. 7

8 MØDEPLAN Policyplanner for bestyrelsesarbejdet august august 2011 Policyplanneren bliver løbende opdateret med de emner (til orientering, drøftelse eller beslutning), der tegner sig i horisonten. Policyplanneren er et fælles arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og sekretariat. Tilføjelser siden sidste bestyrelsesmøde er fremhævet med gult Q august BM1 25. august Tiltrædelses- og afskedsreception Middag for afgående og BM1 dagsorden: Bestyrelsen konstituerer sig Godkendelse af Policyplanner Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Arkitektens forlag Oplæg til efterårets task forces til godkendelse Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden for Billige Boliger ny bestyrelse Bestyrelsesseminar 2010 Kvartalsrapport Q2/2010 og halvårsregnskab til orientering Venedig Biennale august 17. september Formand, Næstformand og direktør deltager Q BM2 13. oktober 13. oktober Bestyrelsesseminar 29. og 30. oktober 5. november BM2 dagsorden: Kvartalsrapport Q3/2010 Arkitekturens Dag til orientering Udvælgelse af medlemmer til TF om planloven til beslutning Udvælgelse af medlemmer til TF om udvalgsstruktur til beslutning Diskussion om vidensdeling i bestyrelsen Diskussion af forberedelse til kommende valgkamp Ekstraordinært -møde Årligt seminar Dagsorden 2010: Foreningens overordnede strategi Vilkår for konkurrenceområdet TF om formidling af arkitektonisk kvalitet Kommende politikområder Årskonference - Århus 8

9 19. november BM3 8. december Aalborg BM3 dagsorden: Evaluering af årskonference 2010 Emner og form til repræsentantskabsmøde 2011 Legatmidler 2011 Q BM4 12. januar 28. januar BM5 9. februar 25. marts BM4 dagsorden Godkendelse af detailbudget Kvartalsrapport Q4/2010 BM5 dagsorden: Q BM6 6. april BM6 dagsorden: Oplæg til program for repræsentantskabsmøde 2010 Årsregnskab godkendelse Budget 2011/Estimat drøftelse/beslutning Godkendelse af dagsorden repræsentantskabsmøde 13. maj BM7 25. maj REP. MØDE 27. og 28. maj BM7 dagsorden: Kvartalsrapport Q1/2011 Repræsentantskabsmøde 9

10 NOTER: i Budget 2010 er udtryk for forventningerne i budgettet til periodens resultat. Sammenholdt med periodens faktiske resultat giver det et udtryk for om forventningerne i budgettet indfries. Budget 2010 er periodiseret ligeligt på de enkelte kvartaler. ii Organisationsgraden er ikke opgjort. iii Arkitektforeningenss repræsentantskab består af 52 medlemmer og 4 studentermedlemmer. Der er valg til repræsentantskabet næste gang i Q1 /2012 iv Arkitektforeningens bestyrelse består af 8 medlemmer. Der var formandsvalg på repræsentantskabsmødet v Arkitektforeningens forretningsudvalg () består af formand, næstformand og direktør vi I Arkitektforeningen findes der 4 udvalg: Rets- og Responsumudvalget, Kvalifikations- og Optagelsesnævnet, Voldgiftsretten og Understøttelsesfondet, der alle er nedsat af Repræsentantskabet. vii Antal tilmeldte til Arkitektforeningens ugentlige nyhedsbrev. Antallet er anslået, da teknikken ikke tillader en fuldstændig kvalificering. viii Pressehits er udtryk for, hvor ofte Akademisk Arkitektforening har optrådt i pressen i den givne periode. Oplysningerne indhentes via søgninger på InfoMedias avisdatabase. ix Den politiske interessevaretagelse foregår både på nationalt og internationalt plan. Den internationale del foregår for størstedelens vedkommende i formaliserede fora (Nordisk, ACE, UIA). Den nationale del foregår i formelle og uformelle fora og er en løbende aktivitet, der primært varetages af formand, direktør og chefkonsulent på Arkitektforeningens vegne. I kvartalsrapporten vil den nationale interessevaretagelse primært være konkretiseret i forbindelse med f.eks. projekter, høringssvar, foredrags- og konferenceindlæg og lignende offentlige aktiviteter. x Nordisk Styremøde er de nordiske arkitektorganisationers årlige sammenkomst. På styremødet mødes formænd og direktører fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne på skift i de enkelte lande. xi ACE er den europæiske sammenslutning af arkitektorganisationer. Arkitektforeningen og Danske Ark repræsenterer de danske arkitekter i ACE. ACE blev etableret i 1990 og repræsenterer arkitekter i Europa. Der er deltagelse fra alle 25 EU-lande, de fleste ansøgerlande, samt Schweiz og Norge. ACE har til opgave at følge og påvirke de dele af EU-lovgivningen, der har direkte indflydelse på arkitektur og byggeri. Der afholdes to årlige generalforsamlinger samt løbende møder i arbejdsgrupperne. Arbejdet i ACE er organiseret omkring tre tematiske områder (TA): TA1 Adgang til professionen, TA2 Professionens praksis og TA3 Arkitektur og samfund. xii UIA er den verdensomspændende sammenslutning af arkitektorganisationer. Arkitektforeningen repræsenterer de danske arkitekter i UIA. UIA blev etableret i 1948, har 124 medlemssektioner (lande eller sammenslutninger af lande, i.e. sektioner) og repræsenterer 1,3 million arkitekter. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island udgør den nordiske sektion, mens Færøerne ikke anerkendes som nation, hvorfor færingerne ikke formelt indgår i den nordiske sektion, men deltager i møderne. Den finske arkitektforening, SAFA, varetager sekretariatsfunktionen fra 1. januar 2009 til 31. december UIA afholder verdenskongres hvert tredje år. Den seneste fandt sted i Torino i Den næste finder sted i Tokyo i

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere