KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010 Indhold: Nøgletal s. 1 Aktivitetsoversigt s. 2 Kommunikationsafdelingen s. 3 Efteruddannelse s. 3 Politisk afdeling s. 4 Konkurrencerådgivning s. 6 Mødeplan s. 7 Noter s. 9 NØGLETAL: Beløb i tusind kr. Q3/2010 Q3/ (regnskab/år) Resultatopgørelse Omsætning Resultat før skat (Budget 1. kvartal) i Egenkapital Medlemmerne Samlet antal Organisationsgrad i % ii Antal netværksdeltagere n.a Arkitekternes Efteruddannelse Omsætning Resultat (Budget 2. kvartal) Arkitektkonkurrencer Omsætning Resultat (Budget 1. kvartal)

2 Udlejning (i t. kr.) Q3/10 Q3/ (regnskab/år) Omsætning lokaleudlejning Resultat lokaleudlejning Omsætning feriehuse Resultat feriehuse Husbåden i Amsterdam har været udlejet i 11 uger af 13 mulige. Priors Hus i Ærøskøbing har været udlejet i 6 uger af 13 mulige. Bethel i Årsdale på Bornholm har været udlejet 6 uger af 13 mulige. Lejligheden i Barcelona har været udlejet i 8 uger af 13 mulige og AKTIVITETSOVERSIGT: Medlemmerne Q 3/10 Q (regnskab/år) Aktive Passive Studentermedlemmer Bladmedlemmer Kontingentfrie I alt Repræsentantskabet iii Næste ordinære årsmøde i repræsentantskabet afholdes den 27. og 28. maj Mødet afholdes på Klarskovgaard, Korsør. Bestyrelsen iv Bestyrelsen er pr. 25. august 2010 sammensat således: Natalie Mossin (formand), Peder Baltzer Nielsen (næstformand), Bo Boje Larsen, Andreas Lykke-Olesen, Eva Møller Sørensen, Bente Melgaard, Martin Keiding og Peter Thorsen. Bestyrelsen har holdt møde den 25. august. Forretningsudvalget () v har holdt møde den 11. august og den 17. september Udvalg vi Rets- og Responsumudvalget har holdt 1 møde, hvor der har været behandlet i alt 3 sager. Pr. 30. september 2010 var der 7 klager under behandling i RRU, heraf 3 nye. Desuden blev der udmeldt 8 syns- og skønsmænd i perioden. 2

3 Kommunikationsafdelingen Der skal udarbejdes en sprog- og fotopolitik for Arkitektforeningen til at understøtte foreningens kommunikationsstrategi. Det visuelle udtryk og sproget udgør tilsammen foreningens Corporate Communication, som er vores kommunikative ansigt udadtil og som gerne skulle signalere kvalitet, skarphed og integritet. Indledende research Forberedende møder Udarbejdelse af Politik Høringsrunder Implementering September 2010 Skrivekursus Nov Foto: primo dec November -dec /11 Dec -jan Q3/10 Q 3/ Modtagere af nyhedsbrevet vii Pressehits viii ca. 416 Søgeord: Arkitektforeningen og Akademisk Arkitektforening. Arkitektforeningens Efteruddannelse (i t. kr.) Q3/10 Q3/ (regnskab/år) Omsætning Resultat (Budget 2010) -560 Antal kurser udbudt Antal kurser gennemført 12 8 Antal unikke deltagere (Tallene her indeholder konferencer, firmakurser, rejser og kurser udbudt af AE eller i samarbejde med andre institutioner, herunder Byggeøkonomuddannelsen). Kursusportalen: Antal besøg: Juli: 249 (Unikke besøgende: 179) August: 449(Unikke besøgende: 294) September: 380 (Unikke besøgende: 249) Bemærkninger: På 20 kursusdage blev 301 kursister serviceret. 18 ledige har deltaget på kurser. Gennemførte kurser og rejser Q3/2010 LKVV Byggeøkonomuddannelsen København Infomøde Kursusrækken Bygningsbevaring 2010 / 2011 Arkitekten som procesleder l København SketchUp Begynder 3

4 Arkitektur + Energi Basis Arkitektur + Energi l Fredede og bevaringsværdige bygninger Arkitektur + Energi ll Byplanlægning og kompleksitet SketchUp Avanceret Arkitektur + Energi Workshop Aflyste kurser Q3/2010 Arkitektrådgivning til private København Introduktion til ledelse Arkitekturfotografering Bæredygtig helhedstanke Hospitalsarkitektur Danmark står overfor flere store hospitalsprojekter i de kommende år, hvilket følges op af investeringer på 40 milliarder kr., til både nybyggeri og renovering. Arkitektforeningen skal imødekomme et behov for efteruddannelse på området. Det anslås at ca arkitekter vil finde beskæftigelse indenfor hospitalsarkitektur i de kommende år. Et kursusforløb på 4 dage tager udgangspunkt i den kompleksitet der kendetegner hospitalsbyggeri og vil bidrage til en grundlæggende viden om hvilken rolle planlægning og design af de fysiske rammer har for patienten, de pårørende og personalet. Vi vil præsentere den seneste forskning inden for hospitalsarkitektur og den nyeste viden om hvad et hospital er - set fra beslutningstagere og hospitalsledelsens synsvinkel. Burgerinddragelse på forskellige niveauer fra beslutningstagere, personalegrupper til patienter, er også vigtige problemstillinger, når vi som rådgivende og projekterende er aktører på feltet. Opstart Strategibeskrivelse og tidsplan Lokalisering af samarbejdspartner og aftaler Identificering af muligheder og målgruppe OPLÆG I OPLÆG II Udsendelse til referencegruppe Dagsprogrammer til afholdelse april 2011 Markedsføring august 2010 august 2010 september 2010 oktober - november 2010 december 2010 februar 2011 Børn og arkitektur Det overordnede mål med projektet er at sætte fokus på formidling af arkitektur til børn og unge. Udviklingen af et kursus / seminar el. l., der kan sætte interesserede MAAere i stand til at formidle i børnehøjde, skal udarbejdes i samarbejde med relevante interessenter. Kurset skal køre i både Århus og Kbh. og munde ud i et korps af MAAere, der kan rekvireres til undervisningsforløb i fx folkeskoler rundt omkring i hele Danmark. Afslutningsvis tænkes at udarbejde et idékatalog med oversigt og inspiration til arkitekturforløb for de forskellige klassetrin. Opstart Lokalisering og møder med relevante samarbejdspartnere Kontakt Form og indhold Nedsættelse af arbejdsgruppe Udvikling af kursus maj 2010 juni 2010 juni - august 2010 oktober 2010 oktober november 2010 Skriftlig kommunikation for arkitekter Målrettet kommunikation kan gøre arkitekter mere synlige og styrke deres interesser. Arkitekten i offentlige forvaltninger kan med en god pressehistorie i Danske Kommuner få sit budskab ud til politikere og embedsfolk med budgetansvar. Samtidig kan private arkitektvirksomheder, midt i et presset marked, med stof i Børsen skabe det omdømme, som kvalificerer og vinder arkitektkonkurrencer for dem. 4

5 Alligevel er det de færreste arkitekter, som gør sig synlige i f.eks. medierne. På et to dages kommunikationskursus, målrettet arkitekter, tilbyder vi effektive kommunikationsredskaber til at gøre din virksomhed offentlig og privat - synlig i medierne, nyhedsbrevet og på hjemmesiden Opstart OPLÆG I Kvalificering Dagsprogrammer OPLÆG II Markedsføring Afholdelse i februar 2011 september 2010 september 2010 oktober 2010 december 2010 Politisk afdeling Arkitekturens Dag Årets tema var Forstaden arkitektur som ramme om det gode liv og dagen har netop været afviklet med 56 arrangementer over hele landet, primært i de forstæder som udgjorde årets fokus: fra cykelture over foredrag til fotokonkurrencer, prisoverrækkelser og busudflugter. Nu forestår en intensiv evaluering, idet det undervejs er iagttaget, at emnet har haft meget stor appel og at mange samarbejdspartnere er interesserede i at arbejde videre med temaet. Det er desuden hensigten i Politisk afdeling umiddelbart herefter at skabe et `Forstadsnetværk, så Arkitektforeningen kan blive et vigtigt omdrejningspunkt i den videre debat og udvikling af emnet i faglig sammenhæng. 5+2 Titlen indikerer de fem års påkrævede studier for at bliver anerkendt som arkitekt ifølge det europæiske Arkitektdirektiv og dertil en dokumenteret 2-årig praksisperiode efter afgangseksamen, som kræves i en del lande i Europa. Arkitektforeningen oplever, at mange medlemmer primært de bygningsprojekterende har behov for at kunne dokumentere færdigheder og praksiserfaring for at kunne virke i udlandet. Sekretariatet er derfor gået ind i et forberedende arbejde med de øvrige arkitektorganisationer og de to arkitektskoler for at udvikle et oplæg, der er kompatibelt med fx RIBA s dokumentationskrav, men samtidig realistisk for de danske arkitekters situation. Indledende research Forberedende møder Udarbejdelse af model Høringsrunder Implementering klar Juni-september 2010 August-oktober 2010 Oktober-december 2010 Januar-marts 2011 April 2011 E-learning Kurser med en større fleksibilitet og uafhængige af tid og sted er undervejs som nyt tilbud i Arkitektforeningens Efteruddannelse. I første omgang er søgt penge til udvikling af både den strukturelle ramme omkring udbydelse og et konkret pilotprojekt og Dreyers Fond har bidraget med et stort, men ikke tilstrækkeligt beløb. For at få pilotprojekt og platform på plads kræves endnu noget fundraising; derefter er imidlertid skabt et solidt fundament for udvikling af flere e-kurser, som ikke vil være nær så omkostningstunge i udviklingsdelen. Indledende research Fundraising Udvikling - Udvikling - Implementering generel ramme pilotprojekt Januar-marts 2010 Marts-maj 2010 Juni-september Oktober-december Forår

6 (afhæng. af midler) Årskonference 2010 Årskonferencen den 5. november har fokus på bæredygtigt idrætsarkitektur med tværfaglighed som underliggende nøgleord. Konferencen planlægges og gennemføres i et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Arkitektforeningen og LOA dækker konferencen med hver kr. Dertil kommer indtægter fra egenbetaling, som udgør 250 kr. for MAAere (125 kr. for ledige MAAere, studerende eller seniorer) og 500 kr. for alle øvrige konferencedeltagere. Programskitse godkendes på BM6 Komm.plan udarbejdet Program udarb. Tekst på web Tilmeld. åbner Workshops Konference 19. maj juni juli aug. Sep. 4. nov. 5. nov. nov. Evaluering/ opfølgning Mentorordning I Q3 er 1 nye mentor rekrutteret og Arkitektforeningens mentorkorps er dermed oppe på 43. Der er tilsvarende koblet 2 par perioden typisk er der stille henover sommeren. Antal koblinger i hele ordningens levetid: 49. Koblingerne sker fortsat løbende og har meget fine evalueringer. BOLIG+ Vinderne af BOLIG+ konkurrencen TEAM+ kan nu endelig se frem til at få realiseret vinderprojektet på grunden i Nørresundby, da Ejendomsselskabet Realea A/S og entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S er gået sammen om at realisere projektet. Byggeriet forventes klar til indflytning i slutningen af BOLIG+ samarbejdet har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og MiljøForum Fyn indsendt en ansøgning til Realdania om støtte på knap 4 mio. kr. til en konkurrence om fremtidens klima- og miljøoptimerede familieboliger, familiebolig+ i Ringe Politisk interessevaretagelse ix Q3/10 Q3/ Antal høringssvar 0 1 Aktiviteter i nordisk regi (Nordisk Styremøde x) Ingen møder i perioden Aktiviteter i ACE xi (Architects Council of Europe) ACEs 2. undersøgelse af situationen for arkitektfaget i Europa blev sendt ud den 29. september til samtlige medlemmer Til ACEs 20 års jubilæum, som festligholdes den 3. december med bl.a. en udstilling af bæredygtig arkitektur har Arkitektforeningen i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder indstillet 5 projekter, hvor AARTs Bolig for Livet og CF Møllers Børnehaven Dragen er blevet udvalgt. Aktiviteter i UIA xii (Union Internationale des Architectes) Møde den 29. september i forbindelse med Copenhagen Climate Solutions i Work Group Architecture for a Sustainable Future (region1) for at planlægge præsentationen og videreførelsen af Sustainable by Design deklarationen og strategien på UIAs verdenskongres den september og generalforsamling i Tokyo 29. september 1. oktober

7 Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning (i t. kr.) Q3/10 Q3/ (regnskab/år) Omsætning Resultat (Budget 2010) 895 Antal fagdommerudpegninger: 20 Igangværende arkitektkonkurrencer: *907 Ribe Domkirkeplads. Indbudt projektkonkurrence i to faser (totalrådgivning) *925 Sygehus Lillebælt, Kolding. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) *942 Haslev Ny Skole. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) *943 Campus Roskilde. Totalentreprisekonkurrence 798 Rødovre Syd. Åben idékonkurrence 802 Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Nuuk. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 896 Herlev Hospital. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 920 Vis os, hvordan vi skal bo tæt. Åben idékonkurrence 923 Odense Universitetshospital. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 924 Ny stol til det officielle Danmark. Åben projektkonkurrence 931 Falkonergårdens Gymnasium, Frederiksberg. Åben projektkonkurrence 934 Amagerforbrænding, nye ovnlinier. Indbudt projektkonkurrence (arkitektrådgivning) 937 Kolonihavnen i Nuuk. Indbudt idékonkurrence 932 Statsfængsel på Falster. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 950 Fremtidens Experimentarium, København. Indbudt projektkonkurrence i to faser (totalrådgivning) 953 Fængselsanstalt i Nuuk. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 956 Uniformsprogram for DSB. Indbudt projektkonkurrence (designrådgivning) 957 Slagelse Psykiatrisygehus. Indbudt projektkonkurrence (totalrådgivning) 959 Søtorvet i Silkeborg. Indbudt projektkonkurrence (arkitektrådgivning) * markerer at konkurrencen blev afsluttet i Q3. 7

8 MØDEPLAN Policyplanner for bestyrelsesarbejdet august august 2011 Policyplanneren bliver løbende opdateret med de emner (til orientering, drøftelse eller beslutning), der tegner sig i horisonten. Policyplanneren er et fælles arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og sekretariat. Tilføjelser siden sidste bestyrelsesmøde er fremhævet med gult Q august BM1 25. august Tiltrædelses- og afskedsreception Middag for afgående og BM1 dagsorden: Bestyrelsen konstituerer sig Godkendelse af Policyplanner Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Arkitektens forlag Oplæg til efterårets task forces til godkendelse Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden for Billige Boliger ny bestyrelse Bestyrelsesseminar 2010 Kvartalsrapport Q2/2010 og halvårsregnskab til orientering Venedig Biennale august 17. september Formand, Næstformand og direktør deltager Q BM2 13. oktober 13. oktober Bestyrelsesseminar 29. og 30. oktober 5. november BM2 dagsorden: Kvartalsrapport Q3/2010 Arkitekturens Dag til orientering Udvælgelse af medlemmer til TF om planloven til beslutning Udvælgelse af medlemmer til TF om udvalgsstruktur til beslutning Diskussion om vidensdeling i bestyrelsen Diskussion af forberedelse til kommende valgkamp Ekstraordinært -møde Årligt seminar Dagsorden 2010: Foreningens overordnede strategi Vilkår for konkurrenceområdet TF om formidling af arkitektonisk kvalitet Kommende politikområder Årskonference - Århus 8

9 19. november BM3 8. december Aalborg BM3 dagsorden: Evaluering af årskonference 2010 Emner og form til repræsentantskabsmøde 2011 Legatmidler 2011 Q BM4 12. januar 28. januar BM5 9. februar 25. marts BM4 dagsorden Godkendelse af detailbudget Kvartalsrapport Q4/2010 BM5 dagsorden: Q BM6 6. april BM6 dagsorden: Oplæg til program for repræsentantskabsmøde 2010 Årsregnskab godkendelse Budget 2011/Estimat drøftelse/beslutning Godkendelse af dagsorden repræsentantskabsmøde 13. maj BM7 25. maj REP. MØDE 27. og 28. maj BM7 dagsorden: Kvartalsrapport Q1/2011 Repræsentantskabsmøde 9

10 NOTER: i Budget 2010 er udtryk for forventningerne i budgettet til periodens resultat. Sammenholdt med periodens faktiske resultat giver det et udtryk for om forventningerne i budgettet indfries. Budget 2010 er periodiseret ligeligt på de enkelte kvartaler. ii Organisationsgraden er ikke opgjort. iii Arkitektforeningenss repræsentantskab består af 52 medlemmer og 4 studentermedlemmer. Der er valg til repræsentantskabet næste gang i Q1 /2012 iv Arkitektforeningens bestyrelse består af 8 medlemmer. Der var formandsvalg på repræsentantskabsmødet v Arkitektforeningens forretningsudvalg () består af formand, næstformand og direktør vi I Arkitektforeningen findes der 4 udvalg: Rets- og Responsumudvalget, Kvalifikations- og Optagelsesnævnet, Voldgiftsretten og Understøttelsesfondet, der alle er nedsat af Repræsentantskabet. vii Antal tilmeldte til Arkitektforeningens ugentlige nyhedsbrev. Antallet er anslået, da teknikken ikke tillader en fuldstændig kvalificering. viii Pressehits er udtryk for, hvor ofte Akademisk Arkitektforening har optrådt i pressen i den givne periode. Oplysningerne indhentes via søgninger på InfoMedias avisdatabase. ix Den politiske interessevaretagelse foregår både på nationalt og internationalt plan. Den internationale del foregår for størstedelens vedkommende i formaliserede fora (Nordisk, ACE, UIA). Den nationale del foregår i formelle og uformelle fora og er en løbende aktivitet, der primært varetages af formand, direktør og chefkonsulent på Arkitektforeningens vegne. I kvartalsrapporten vil den nationale interessevaretagelse primært være konkretiseret i forbindelse med f.eks. projekter, høringssvar, foredrags- og konferenceindlæg og lignende offentlige aktiviteter. x Nordisk Styremøde er de nordiske arkitektorganisationers årlige sammenkomst. På styremødet mødes formænd og direktører fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne på skift i de enkelte lande. xi ACE er den europæiske sammenslutning af arkitektorganisationer. Arkitektforeningen og Danske Ark repræsenterer de danske arkitekter i ACE. ACE blev etableret i 1990 og repræsenterer arkitekter i Europa. Der er deltagelse fra alle 25 EU-lande, de fleste ansøgerlande, samt Schweiz og Norge. ACE har til opgave at følge og påvirke de dele af EU-lovgivningen, der har direkte indflydelse på arkitektur og byggeri. Der afholdes to årlige generalforsamlinger samt løbende møder i arbejdsgrupperne. Arbejdet i ACE er organiseret omkring tre tematiske områder (TA): TA1 Adgang til professionen, TA2 Professionens praksis og TA3 Arkitektur og samfund. xii UIA er den verdensomspændende sammenslutning af arkitektorganisationer. Arkitektforeningen repræsenterer de danske arkitekter i UIA. UIA blev etableret i 1948, har 124 medlemssektioner (lande eller sammenslutninger af lande, i.e. sektioner) og repræsenterer 1,3 million arkitekter. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island udgør den nordiske sektion, mens Færøerne ikke anerkendes som nation, hvorfor færingerne ikke formelt indgår i den nordiske sektion, men deltager i møderne. Den finske arkitektforening, SAFA, varetager sekretariatsfunktionen fra 1. januar 2009 til 31. december UIA afholder verdenskongres hvert tredje år. Den seneste fandt sted i Torino i Den næste finder sted i Tokyo i

Indhold: Nøgletal s. 1 Aktivitetsoversigt s. 2-5 Mødeplan s. 6-8 Noter s. 9. Beløb i tusind kr. Q3/2009 Q3/2008 2008 (regnskab/år) Resultatopgørelse

Indhold: Nøgletal s. 1 Aktivitetsoversigt s. 2-5 Mødeplan s. 6-8 Noter s. 9. Beløb i tusind kr. Q3/2009 Q3/2008 2008 (regnskab/år) Resultatopgørelse KVARTALSRAPPORT #14 Q3/2009 Indhold: Nøgletal s. 1 Aktivitetsoversigt s. 2-5 Mødeplan s. 6-8 Noter s. 9 NØGLETAL: Beløb i tusind kr. Q3/2009 Q3/2008 2008 (regnskab/år) Resultatopgørelse Omsætning 7.186

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #6 Q3/2007

KVARTALSRAPPORT #6 Q3/2007 KVARTALSRAPPORT #6 Q3/2007 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p. 8 OVERBLIK: I den ellers så stille juli måned, havde AA sikret, at Danmark

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #5 Q2/2007

KVARTALSRAPPORT #5 Q2/2007 KVARTALSRAPPORT #5 Q2/2007 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 7 Mødeplan p. 8 Noter p. 9 OVERBLIK: Som vanligt stod april måned i årsmødernes tegn. Og som vanligt

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #4 Q1/2007

KVARTALSRAPPORT #4 Q1/2007 KVARTALSRAPPORT #4 Q1/2007 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p. 8 OVERBLIK: Det nye Danmarkskort trådte i kraft ved indgangen til 2007,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #7 Q4/2007

KVARTALSRAPPORT #7 Q4/2007 KVARTALSRAPPORT #7 Q4/2007 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 8 Noter p. 9 OVERBLIK: Årskonferencen blev afholdt den 26. oktober på Kunstakademiets

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #3 Q4/2006. Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 8 Noter p.

KVARTALSRAPPORT #3 Q4/2006. Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 8 Noter p. KVARTALSRAPPORT #3 Q4/2006 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 8 Noter p. 9 Akademisk Arkitektforening tildelte i Q4/2006 arkitekt Jørn Utzon foreningens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #1 Q2/2006. Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p.

KVARTALSRAPPORT #1 Q2/2006. Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p. KVARTALSRAPPORT #1 Q2/2006 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p. 8 OVERBLIK: I april måned rejste formand og direktør rundt til AAs syv

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #8 Q1/2008

KVARTALSRAPPORT #8 Q1/2008 KVARTALSRAPPORT #8 Q1/2008 Indhold: Overblik Nøgletal Aktivitetsoversigt Projektoversigt Mødeplan Noter 2 2 3 6 9 10 OVERBLIK: I 1. kvartal havde ansættelsesudvalget travlt med at finde den nye direktør,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #2 Q3/2006. Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 7 Mødeplan p. 9 Noter p.

KVARTALSRAPPORT #2 Q3/2006. Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 7 Mødeplan p. 9 Noter p. KVARTALSRAPPORT #2 Q3/2006 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 7 Mødeplan p. 9 Noter p. 10 OVERBLIK: Tredje kvartal har stået i formandsskiftets tegn. Afgående

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen +2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen BAGGRUND Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet?

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet? Konstituerende Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15.

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Ordinære medlemmer: Lærke Hæstrup, Formand Marcus Birk, næstformand Johan Sørensen, kasserer Tsinat

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis?

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? KLs rusmiddelkonference 10. oktober 2016 Hotel Comwell, Kolding Dorte Venø Jakobsen, Socialstyrelsen Nationale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger.

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse torsdag den 16.juni 2016 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse torsdag den 16.juni 2016 kl Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse torsdag den 16.juni 2016 kl. 13.15 14.45 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Det indstilles at dagsorden godkendes 8.juni 2016 2. Godkendelse

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER 1 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

UNIK OVERBYGNING TIL ARKITEKTUDDANNELSEN

UNIK OVERBYGNING TIL ARKITEKTUDDANNELSEN + UNIK OVERBYGNING TIL ARKITEKTUDDANNELSEN BAGGRUND Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1 Forbundsafdelingens navn er Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forbundsafdeling for samfundsvidenskabelige studerende, forkortet Djøf Studerende.

1 Forbundsafdelingens navn er Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forbundsafdeling for samfundsvidenskabelige studerende, forkortet Djøf Studerende. Vedtægter for Djøf Studerende UDKAST JØF S Djøf Pr. 1. september Studerende 2010 Vedtægterne er godkendt af Bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1. september

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere