Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Forældreråd Rygaards Skole"

Transkript

1 Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj Dagsorden Dagsordenen blev fremlagt og godkendt. Thomas Krantz blev valgt som dirigent, og Johan Hartmann Stæger blev valgt som referent. Der var deltagelse fra følgende klasser: 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Derudover deltog Charles Dalton, Irene Harboe, Gitte Juul Møller fra skolens ledelse. Liselotte Holm deltog fra Hitfritten. 2. Orientering fra formanden Der er kommet meget få ansøgninger til Forældrefonden indtil videre i år. Der er penge i kassen, så alle relevante ansøgninger er velkomne. Forældrerådet var repræsenteret ved Kirsten Harpøths begravelse og gav en krans. 3. Orientering fra skolens ledelse Irene og Gitte oplyser: Der er sendt nyhedsbrev ud for nylig. En stor del af de ansatte (74 ud af ca. 100 ansatte havde meldt sig til) har været på studietur til Budapest. Turen blev gennemført ugen efter lock-outens afslutning og har givet en god stemning i lærergruppen. Dagen efter lock-outen blev begyndt med morgenmad for lærerne kl. 7 og frokost til alle lærerne samme dag. Der forventes ikke nyansættelser i det kommende skoleår. Fagfordelingen er afsluttet og skolen må desværre undlade at forlænge et antal lærere ansat på årskontrakter.

2 Bevillingerne til bl.a. specialundervisning og støttetimer er reduceret med den konsekvens, at skolens timer hertil må reduceres fra ca. 150 timer til 100 timer ugentligt. Forældre med udfordrede børn bliver i forbindelse med optagelsen gjort opmærksom på, at skolen har færre ressourcer til specialundervisning og støttetimer end Folkeskolen. 9. klasse forbereder sidste skoledag fredag den 31. maj. Skolen har gennem en årrække forbudt såkaldt sorte lister (buksevandslister) blandt 9. klasserne. Fænomenet udbredes nu tilsyneladende på Facebook i stedet, og skolen har meget begrænset mulighed for at forhindre det. Skolens ledelse opfordrer alle forældre til at tale med deres børn om ikke at medvirke til at udbrede den slags lister, som er i direkte strid med skolens politik mod mobning. Gitte undersøger, om vandposten ved annekset kan blive repareret. 4. Orientering fra Hitfritten SFO-leder Liselotte Holm præsenterede sig. Der er afholdt personaleweekend og aftalt en pædagogisk grundform for Hitfritten. Der er indrettet funktionsopdelte rum, således at klasseværelserne fungerer som lektiecafe, frugtcafe, kreativt værksted, spil og legehjørne, etc. Der er planlagt børnemøder, som giver børnene oplevelsen af medindflydelse. Der kommer en postkasse op, som børnene kan lægge post/forslag i. Posten bliver læst og formen for tilbagemeldinger til børnene overvejes. Der bliver fremover holdt to forældremøder om året i SFO september og februar kl. ca Aktivitetsniveauet og lydniveauet i aulaen er dæmpet ved at flytte en række aktiviteter til klasseværelserne og udenfor. Der er ca. 50 børn fra den internationale afdeling i Hitfritten dagligt. Der er p.t. en kort venteliste. 5. Orientering fra skolens bestyrelse Niels Kjellegaard Jensen havde meldt afbud til mødet, og punktet blev derfor udskudt til næste møde. 6. Orientering fra andre Der var ingen orientering fra andre 7. Særlige punkter a) Møde med bestyrelsen og forældre

3 Der er indtrådt to nye bestyrelsesmedlemmer nyvalgt formand og en ny repræsentant for den internationale afdeling. Der er ikke taget nogen strategisk beslutning om udvidelse af bestyrelsen, men bestyrelsen forventer at øge sine kompetencer inden for bl.a. markedsføring og fundraising. b) Lockouten, konsekvenser og fremtid Ledelsens udmelding til forældrene om de økonomiske konsekvenser af lockouten samt planen for indhentelse af aflyste timer forventes sendt ud umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 11. juni Ledelsens overvejelser om indholdet af denne udmelding blev drøftet. Skolen skal nu igennem en forandringsproces som følge af den lovgivning, der afsluttede lock-outen. Ledelsen forventer at kunne løfte niveauet for læring på Rygaard Skole. Det bliver en vanskelig proces over flere år for alle de involverede, men ledelsen har en forventning om, at resultatet er positivt. I hovedbygningen overvejes der om der skal indrettes faglokaler i stedet for klasselokaler. Arbejdstilsynet er meget opmærksom på lærernes mulighed for rent faktisk at forberede sig på skolen. Skolen har allerede nu en del arbejdspladser til lærerne, og skolen undersøger mulighederne for at skabe flere. Grundlæggende er det stadig holdningen, at Rygaard skal være en attraktiv arbejdsplads. Der er efter aftale med bestyrelsen taget første skridt til en renovering af hovedbygningen i form af sammenlægning af et antal klasselokaler i en af fløjene. Bygningens grundlæggende udvendige udtryk skal bevares, men det er den overordnede drøm at bygningens indre skal være moderne og lyst. Spørgsmålet om finansiering og fundraising blev drøftet. Irene oplyser: 46 lærere var lockoutet. De to planlagte udlandsture blev gennemført. Bruxelles-turen blev gennemført med en stærk forældreindsats. En tur til Tyskland blev gennemført med ekstra lærerkraft. En række lejrture blev udsat til næste år. Skolen har sparet en udgift i form af løn til de lockoutede lærere. Skolepengene dækker udover lønudgifter til undervisning også alle andre driftsomkostninger, herunder bygninger. Skolen har haft en række ekstra udgifter i forbindelse med aflyste ture bl.a. i form af øgede lønudgifter og ændrede vilkår for de udsatte rejser, ombooking mv. 8. klassernes prøveperiode er erstattet af almindelige timer. 8. og 9. klassernes læreres skema fortsætter uændret helt til sommerferien, således at der tilbydes normal undervisning helt til ferien. Hermed øges presset på vikarbudgettet, da disse

4 lærere ikke som normalt kan benyttes som vikarer under læse-/prøveperioden op til ferieperioden. Skolen har givet en ekstra bevilling til lektiecafe i alle fire afdelinger i skoleåret 2013/14. Det er ikke tænkt ind at lade større børn deltage som undervisere i lektiecafeen, men skolen er ikke afvisende overfor ideen. c) Brug af internet, sikkerhed og overvågning Nogle oplever, at computerne i klasserne bliver brugt til at surfe, når lærerne ikke er til stede, herunder til at google uhensigtsmæssige hjemmesider. Der er truffet en generel beslutning om ikke at opsætte digitale filtre på skolens computere men i stedet at opdrage børnene til at bruge computerne rigtigt. Charles vil undersøge, om det er muligt at sikre adgangen til computerne i klasseværelserne med passwords i højere grad end nu. Gitte udleverede indskolingens regler for brug af computere, som klasselærerne har pligt til at gennemgå med klasserne. Spørgsmålet om brug af computerne og sikkerhed blev drøftet. Forældrene opfordres til at drøfte brug af skolens computere og surfen på internettet med deres børn. 8. Kommende aktiviteter Der forventes ikke flere aktiviteter i Forældrerådets regi i dette skoleår. Den internationale afdeling arrangerer spring fair den 8. juni. De danske forældre opfordres til at bakke op om arrangementet. Der er foreløbig 98 tilmeldte til festen på Sølyst i juni, og der er plads til flere. Det er ikke lykkedes at finde en dato til den appreciation lunch for lærerne som blev aflyst under lockouten. Den gennemføres i det kommende skoleår. Det lille forældreråd forventer at mødes i august Eventuelt En forælder har efterspurgt ledelsens holdning til at blande nye klasser i 6. eller 7. klasser. Irene oplyser:

5 Skolen har indtil nu valgt ikke at blande klasser på noget tidspunkt, da det er meget vanskeligt dels at nå til enighed om, hvordan det skal gennemføres, og fordi det for mange børn vil være vanskeligt at acceptere. Erfaringerne fra andre skoler er dårlige. En forælder ønsker oplyst, hvor mange skole/hjemsamtaler, der tilbydes årligt. Gitte oplyser: Der er et forældremøde og en skole/hjemsamtale årligt, men forældrene har mulighed for at bede klasselæreren om flere forældremøder eller enkelte skole/hjemsamtaler. Ønsker en forældregruppe ekstra skole/hjemsamtaler for en hel klasse, opfordres disse til at henvende sig til afdelingslederen, som vil aftale forløbet med forældrene og klasselæreren. Ledelsen opfordres til at overveje belysningen omkring tavlerne i de enkelte klasseværelser og på gangarealerne i annekset. Mødet blev hævet. Referat v/ Johan Hartmann Stæger

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere