Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28."

Transkript

1 Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet niveau for opmærksomhedspunkter i småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for Aarhus Kommune Børn og Unge Småbørnsprognose 2013 På baggrund af den årlige befolkningsprognose fra Borgmesterens Afdeling forventes det samlede befolkningstal i den kommende 5-års periode at stige med ca personer i Aarhus Kommune, svarende til en stigning på 6,5 %. I 2013 var der således borgere i Aarhus Kommune mod forventeligt i år For de 0-5 årige børn forventes der en stigning på børn i perioden frem til 2018, svarende til en stigning på 8,5 %. For de 0-2 årige forventes et stigende børnetal på børn fra i 2013 til i 2018, svarende til en stigning på 12,1 %. For de 3-5 årige forventes der en stigning på 483 børn fra børn i 2013 til børn i 2018, svarende til en stigning på 4,6 %. MBU-Planlægning Sagsnr. 14/ Journalnr. Sagsbeh. Frede Søbjerg Telefon Direkte telefon Fax Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige årige årige årige Småbørnsprognosen fra 2013 ligger marginalt lavere end prognosen fra Ser man på udviklingen i de enkelte garantidistrikter forventes der i forhold til det faktiske børnetal pr. 1. juli 2013 et stigende børnetal i 1 Pr. 1. juli i de enkelte år. Side 1 af 13

2 alle garantidistrikter i perioden frem til De største stigninger forventes i garantidistrikt Randersvej og Skanderborgvej. Den forventede udvikling i børnetallene dækker over ganske store forskelle indenfor de enkelte garantidistrikter, ligesom børnetallet i et delområde indenfor garantidistrikter kan udvikle sig forskelligt for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Boligprognosen er en af de faktorer, der har stor indflydelse på udviklingen i børnetallet i de enkelte lokalområder af Aarhus Kommune. Hvis familieboligerne ikke opføres de steder og i den takt det er forudsat i boligprognosen (og børnetallet stiger som forudsat i den samlede prognose), så vil konsekvensen være, at børnetalsstigningen kommer i andre lokaldistrikter end prognosen forudsiger. For børn i dagpleje- og vuggestuealderen forventes børnetallet at stige i samtlige garantidistrikter i årene frem til I garantidistrikt Silkeborgvej og Oddervej forventes der dog et svagt fald i de første år. De forventede stigninger er størst i garantidistrikt Randersvej. For børn i børnehavealderen forventes børnetallet at stige i garantidistrikterne Grenåvej Øst, Randersvej, Viborgvej, Skanderborgvej og Horsensvej i de kommende år. I garantidistrikterne Grenåvej Vest, Silkeborgvej og Oddervej forventes børnetallet derimod at falde. De mest markante stigninger forventes i garantidistrikt Skanderborgvej. Nedenstående gennemgås de enkelte garantidistrikter på et overordnet plan. På baggrund af befolkningsudviklingen i de enkelte garantidistrikter angives størrelsesforholdet for den mulige udbygning af dagtilbudskapaciteten i perioden frem til På baggrund af gennemgangen af de enkelte garantidistrikter, skal det efterfølgende analyseres nærmere i hvilket omfang, der er behov for fremsendelse af en samlet eller flere enkelte indstillinger omkring udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Aarhus Kommune i perioden frem til Den aktuelle pasningssituation, mulighederne for flytning af kapacitet mellem distrikterne, Børn og Unges samlede bygningskapacitet, udbygningsmulighederne på dagtilbudsområdet og de allerede vedtagne byggeprojekter mv. skal indgå i denne analyse. Grenåvej Øst Grenåvej Øst frem til 2018 at stige med 124 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 56 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på Side 2 af 13

3 ca. 8 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 3 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 11 grupperum. Befolkningsprognose Garantidistrikt Grenåvej Øst Løgten-Skødstrup Risskov-Strandskolen Skæring-Egå Grenåvej Øst i alt Skødstrup har i de seneste år været karakteriseret ved stor boligudbygning og stigende børnetal mens Skæring har været karakteriseret ved, at der kommer meget få nye boliger og der er et faldende børnetal. I lyset af denne udvikling var der pr. 1. februar børn bosiddende i Skødstrup, der blev passet udenfor Skødstrup (heraf 79 i Skæring-Egå). Der er ikke aktuelle udbygningsplaner på dagtilbudsområdet i Grenåvej Øst. Grenåvej Vest Grenåvej Vest frem til 2018 at stige med 143 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og falde med 18 børn i børnehavealderen. Den forventede udvikling i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 9 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og at der er ca. 1 grupperum i overskud for børn i børnehavealderen i alt 8 grupperum. Befolkningsprognose Garantidistrikt Grenåvej Vest Ellevang Hjortshøj Hårup-Elev Lystrup-Elsted Grenåvej Vest i alt I anvisningsdistrikt Ellevang har der i de seneste år været overskud af pladser og der er som følge heraf taget en del pladser ud af drift. Side 3 af 13

4 I Nye ved Elev er der et større byudviklingsområde undervejs og der kan i lyset heraf forventes en vækst i børnetallet i Elev. Det er pt. usikkert, hvornår byudviklingsprojektet kommer til at foregå. Der er ikke aktuelle udbygningsplaner på dagtilbudsområdet i Grenåvej Vest. Randersvej Randersvej frem til 2018 at stige med 224 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 130 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 15 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 7 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 22 grupperum. Befolkningsprognose Garantidistrikt Randersvej Christiansbjerg Skejby-Lisbjerg Skovvang-Samsøgade Trige-Spørring Randersvej i alt Både Lisbjerg og Skovvang-Samsøgade (primært Aarhus Ø) er udlagt til at være udbygningsområder og de største stigninger i børnetallet forventes her. Boligudbygningen er så småt kommet i gang i Aarhus Ø men lader vente på sig i Lisbjerg. Der er med indstillingen omkring fortsat sikring af pasningsgarantien, som Byrådet vedtog den 26. juni 2013, vedtaget en række udvidelser af dagtilbudskapaciteten i Samsøgades Lokaldistrikt. Den samlede pladsudvidelse i disse projekter udgør i alt 15 nye grupperum. Projekter med nye dagtilbudspladser i Samsøgades lokaldistrikt Tidshorisont Antal grupper Vestervang 15 (Møllevang lokaldistrikt) 2 år 1 SFO-afdeling på Thunøgade 11 2 år 4 Aarhus Ø anlægsbevilling ikke givet 3-4 år 9 Sølystgade 30 anlægsbevilling ikke givet 2-3 år 3 Flytning af Mindegade 8 til Sølystgade 30 anlægsbevilling ikke givet 2-3 år -2 I alt 15 Side 4 af 13

5 Forud for igangsætning af de to projekter ved Aarhus Ø og Sølystgade 30/Mindegade 8 skal der fremsendes separate indstillinger til Byrådets vedtagelse. Den 26. juni 2013 blev det også vedtaget, at der bygges en ny dagtilbudsafdeling med 4 grupper ved siden af Lisbjergskolen, og at de 4 dagtilbudsgrupper på Lisbjergskolen flytter til den nyopførte dagtilbudsafdeling. Viborgvej Viborgvej frem til 2018 at stige med 162 børn i dagplejeog vuggestuealderen og med 40 børn i børnehavealderen. Den forventede udvikling i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 11 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 2 grupperum for børn i børnehavealderen. Dette svarer til, at der er et udbygningsbehov på ca. 13 grupperum i garantidistriktet. De største stigninger i børnetallet forventes i Hasle-Møllevang. En del af denne stigning skal ses i sammenhæng med forventet byvækst på Amtsygehusgrunden, hvilket endnu ikke er igangsat. Befolkningsprognose Garantidistrikt Viborgvej Ellekær-Skjoldhøj Hasle-Møllevang Sabro Tilst Viborgvej i alt Byrådet vedtog tilbage i 2010, at der i lokaldistrikt Hasle skulle opføres et nyt grupperum ved dagtilbudsafdelingen på Septembervej 23. Dette grupperum er endnu ikke opført og tænkes i stedet opført i forbindelse med det foreslåede RULL-projekt omkring omdannelse af den tidligere SFO-afdeling på Herredsvej ved Hasle Skole til dagtilbudsafdeling. Silkeborgvej Silkeborgvej frem til 2018 at stige med 114 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og falde med 9 børn i børnehavealderen. Udviklingen i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 8 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen. Side 5 af 13

6 Befolkningsprognose Garantidistrikt Silkeborgvej Brabrand-Gjellerup Harlev-Framlev Åby Silkeborgvej i alt Helhedsplanen i Gellerup medfører, at dagtilbudsafdelingerne på Gudrunsvej og Dortesvej skal flytte fra deres nuværende placeringer. På denne baggrund blev det den 21. december 2011 vedtaget, at der opføres erstatningsbyggeri i Gellerup. Der er ikke aktuelle udbygningsplaner på dagtilbudsområdet i Silkeborgvej. Skanderborgvej Skanderborgvej frem til 2018 at stige med 113 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 209 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 8 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 10 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 18 grupperum. Befolkningsprognose Garantidistrikt Skanderborgvej Bavnehøj Stavtrup - Ormslev Viby Skanderborgvej i alt De største stigninger i børnetallet forventes i Hasselager-Kolt og Stavtrup. Stavtrup er et udbygningsområde og børnetallet er de seneste år steget meget i Stavtrup. En lignende udvikling ses i øjeblikket i Kolt- Hasselager. I lyset af denne udvikling er der i øjeblikket pres på pasningssituationen i garantidistrikt Skanderborgvej. I forbindelse med vedtagelse af tidligere indstillinger er der i alt 6 nye grupperum undervejs ved Vestermarken i Stavtrup. Herudover er der Side 6 af 13

7 3 nye grupperum undervejs i Kolt-Hasselager ved omdannelse af den tidligere SFO-afdeling på Kolt Østervej 49 til dagtilbudsafdeling. I forbindelse med RULL indstillingen foreslås det konkret, at SFOafdelingen på Ormslevvej ved Vestergårdskolen anvendes til dagtilbudsafdeling og af SFO børnene flyttes ind på skolen. Der er lignende muligheder ved Viby Skole og Rosenvangskolen, som dog ikke er foreslået i RULL-indstillingen. Herudover er der ikke aktuelle udbygningsplaner i Skanderborgvej. Horsensvej Horsensvej frem til 2018 at stige med 139 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 102 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 9 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 5 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 14 grupperum. Befolkningsprognose Garantidistrikt Horsensvej Frederiksbjerg Holme-Rundhøj Tranbjerg Horsensvej i alt Tranbjerg er et udbygningsområde og børnetallet er de seneste år steget her. I lyset af denne udvikling er der i øjeblikket pres på pasningssituationen i garantidistrikt Horsensvej. I forbindelse med vedtagelse af tidligere indstillinger er der 3 nye grupperum undervejs i Tranbjerg. Herudover er der ikke aktuelle udbygningsplaner i Horsensvej. Oddervej Oddervej frem til 2018 at stige med 42 børn i dagplejeog vuggestuealderen og falde med 7 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 3 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen. Side 7 af 13

8 Befolkningsprognose Garantidistrikt Oddervej Beder-Malling Højbjerg-Skåde Mårslet Solbjerg Oddervej i alt Både Mårslet og Solbjerg er udbygningsområder, og der er i løbet af de seneste år blevet bygget mange nye boliger i de to lokalområder. Det blev den 26. juni 2013 vedtaget, at udvide dagtilbudskapaciteten med 3 grupperum i Solbjerg og 3 grupperum i Mårslet. Herudover er der ikke aktuelle udbygningsplaner i Oddervej. Skoleområdet Skolestatistikkerne for 2013 viser det aktuelle elevtal og vandringsmønstre, samt den historiske udvikling. Skolestatistikkerne er lavet på baggrund af 5. september tallene Skoleprognose 2013 angiver forventningerne til elevtalsudviklingen på folkeskolerne på normalklasseområdet i Aarhus Kommune i perioden frem til og med skoleåret 2018/19 3. Elever i privatskoler og specialskoler samt elever i specialklasser og modtagelsesklasser mv. er dermed ikke medtaget i skoleprognosen. Prognosemodellen tager højde for de aktuelle efterspørgselsforhold på de enkelte skoler og dermed for det frie skolevalg og konsekvenserne af folkeskolelovens 5 stk. 8 omkring undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn. I skoleåret 2013/14 var der i alt normalklasseelever på de 46 folkeskoler i Aarhus Kommune samt på Center-10. Elevtallet forventes at stige svagt frem til 2018, som er prognosens sidste år, og i skoleåret 2018/19 forventes det samlede elevtal at være elever. Der forventes således en stigning på 491 elever i løbet af den 5-årige periode, svarende til en stigning på 1,8 %. Skoleprognose 2013 ad- 2 Elevtallet opgøres årligt pr. 5. september og elevtallet pr. 5. september danner udgangspunkt for skolernes budgetter mv. 3 Skoleprognosen udarbejdes for en 10-årig periode men på grund af de usikkerheder, der er forbundet med prognosen på mindre områder af kommunen, offentliggøres prognosen efter aftale med Borgmesterens Afdeling kun frem til og med skoleåret 2018/19. Side 8 af 13

9 skiller sig på overordnet niveau ikke væsentligt fra skoleprognose Nedenstående gennemgås de skoler, hvor der på baggrund af skolestatistikkerne og skoleprognosen er opmærksomhedspunkter, der er behov for at beskrive nærmere. Skødstrup Skole Der har de sidste par år været meget fokus på Skødstrup Skole, ikke mindst fra fællesråd og skolebestyrelse, som mener at skoleprognosen systematisk undervurderer det fremtidige elevtal på Skødstrup Skole. Skødstrup Skole har siden 2003 haft et stigende elevtal fra 624 elever 4 til 992 elever i 2013, og er i dag den andenstørste skole i Aarhus Kommune. Børn og Unge arbejder i øjeblikket på et projekt omkring udbygning af skolen, samt at klubben Sokkehuset flytter ind i skolens lokaler. Byrådet behandlede i december 2013 en indstilling omkring udvidelse af Skødstrup Skole. På grund af usikkerhed omkring omfanget af udbygning på Skødstrup Skole blev den videre behandling af indstillingen udskudt til skoleprognose 2013 foreligger. Ifølge skoleprognosen 2013 forventes stigningen på Skødstrup Skole at fortsætte over en 10-årig periode og elevtallet i 2023 forventes at være på elever, hvilket svarer til en 5-6-sporet skole. Dette resulterer ifølge lokaleprogrammet i et udbygningsbehov på 13 lokaler til undervisning frem til 2023, i stedet for 7, som det fremgik af sidste års prognose (og dermed i den fremsendte indstilling). Over en femårs periode forventes et udbygningsbehov på seks lokaler til undervisning, mod en forventning om fire i 2012 prognosen (og dermed i den fremsendte indstilling). Elev Elev Skole er den mindste skole i Aarhus Kommune med 124 elever pr. 5. september Elevtallet på Elev Skole har været stigende over en længere årrække, og det ser ud til at skolen går fra at være en skole med et enkelt spor, til en 2-sporet skole. Ifølge skoleprognose 2013 forventes en stigning på 48 elever på Elev Skole frem mod 2018 og 113 elever på 10-års sigt. Der planlægges pt. en ny by syd for Elev, Nye, som samlet set kan få mellem indbyggere. Teknik og Miljø har oplyst, at første etape forventes at få byggestart i 2015 og kan indeholde maksimalt 4 Normalklasseelever klassetrin Side 9 af 13

10 500 boliger, hvoraf størstedelen forventes at blive familieboliger. Med de eksisterende skoledistriktsgrænser vil halvdelen af første etape skoledistriktsmæssigt høre til Lisbjergskolen og den anden halvdel høre til Elev Skole, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt. Den 18. december 2013 besluttede byrådet at udvide Elev Skole med to fælleslokaler, hvilket er den maksimale tilbygning der kan laves ved den nuværende Elev Skole. Denne udbygning af Elev Skole med to lokaler vil kunne sikre undervisningsmiljøet i Elev i nogle år endnu. Det blev ligeledes besluttet, at der i den kommende byrådsperiode i et samarbejde mellem Børn og Unge, Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdes en langsigtet plan for skolesituationen i Elev/Nye. Virupskolen Virupskolen har siden 2005 haft en stigning i elevtallet på 113 elever, fra 505 til 618 i Yderligere forventes en stigning frem mod 2018 på 69 elever. Ifølge lokaleprogrammet 2013 har Virupskolen et lokale til undervisning for lidt i 2013, og tre for lidt i En gruppe initiativtagere er i øjeblikket i gang med at starte en privatskole i Hjortshøj under navnet Børnenes Akademi. Hvor langt de er i processen er på nuværende tidspunkt ukendt, men skolen når formentlig ikke at blive klar til Lisbjergskolen Lisbjergskolen har haft et stigende elevtal siden 2006, fra 155 elever til 321 elever pr. 5. september Ifølge skoleprognose 2013 forventes denne stigning at fortsætte og der forventes 444 elever i 2018, en stigning på 123 elever. Det skal i den forbindelse nævnes, at der i en årrække har været forventet en massiv boligudbygning i Lisbjerg, som endnu ikke er påbegyndt. Lisbjerg vil naturligt indgå i en analyse af skolesituationen i Elev/Nye, da der i forbindelse med opførelsen af Lisbjergskolen blev lavet en mulighed for en etape 2, og derved mulighed for en fuldt udbygget 3- sporet skole i Lisbjerg. Ellekærskolen Ellekærskolen har igennem en længere årrække oplevet et fald i elevtallet. Siden 2006 er antallet faldet med 203 fra 398 til 195 i Skoleprognose 2013 forventer yderligere et marginalt fald frem mod I forbindelse med indstillingen Forslag til ændring af skolestrukturen i Aarhus Kommune blev det den 19. december 2012 vedtaget, at der Side 10 af 13

11 igangsættes et femårigt udviklingsarbejde i Ellekærskolens distrikt. Projektet har til formål at hjælpe eleverne til at opnå en god sproglig udvikling. Ellekærskolen har den laveste egenskoleandel i Aarhus Kommune med 18,7%. Rosenvang Rosenvangskolen har haft et faldende elevtal siden 2006, hvor der var 840 elever mod 651 i Ligeledes forventes der i skoleprognose 2013 et yderligere fald på 145 elever over de næste fem år, så der i 2018 er 506 elever. Der vil således i 2018 være en overskudskapacitet på Rosenvangskolen på 14 lokaler til undervisning. Der er på Viby Skole og Vestergårdskolen en forventning om et uændret elevtal frem mod 2018, og der er på Vestergårdskolen ligeledes overskydende kapacitet til undervisning på 7 lokaler i Læssøesgades Skole På Læssøesgades Skole forventes elevtallet stort set at være uændret i perioden frem til I 2013 var der 209 elever og i 2018 forventes der på baggrund af 2013-prognosen 213 elever. Det blev i skoleprognose 2012 forventet, at der i 2017 ville være 320 elever på Læssøesgades Skole. Læssøesgades Skole er den skole i Aarhus Kommune med flest special- og modtagerklasse elever. I 2013 var der i alt 129 special- og modtagerklasseelever, svarende til ca. 40 % af det samlede elevtal. Af de skolebørn der bor i Læssøesgades distrikt var der i ,7 %, der valgte distriktsskolen. Dette er ca. 20 %-point lavere end kommune gennemsnittet. Andelen der vælger anden distriktsskole og privatskole er således markant højere i Læssøesgadeskolens distrikt end kommunegennemsnittet. Byrådet besluttede samtidig med vedtagelsen af den nye skolestruktur i Aarhus Kommune den 19. december 2012 at arbejdet med Langenæsprojektet skulle genoptages. Langenæsprojektet vedrører et større byggeprojekt på Langenæs, hvor der skal ske en samling af en række dagtilbud og etableres indskoling for Læssøesgades Skole. Samtidig skal den nuværende Læssøesgades Skole ombygges til brug for mellemtrin og udskoling. Rundhøjskolen Rundhøjskolen har oplevet et fald i elevtallet fra 2012 på 38 elever. Dette svarer til et fald på 9,1 % siden Før 2012 har elevtallet været nogenlunde stabilt over en årrække. På baggrund af skoleprognose 2013 forventes elevtallet på Rundhøjskolen at stige med 35 elever frem mod Side 11 af 13

12 For klassetrin er egenskoleandelen faldet med 5,2 %-point fra 39,8 % i 2012 til 34,6 % i Egenskoleandelen var i ,7 % og er således faldet med 11,1 %-point siden Fusionsskolerne i forbindelse med ændring i skolestrukturen i 2012 Tranbjergskolen En fusion mellem Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole. Begge matrikler er bibeholdt og der forventes, at der på den gamle Tranbjerg Skole fremadrettet skal være indskoling og udskoling på den tidligere Grønløkkeskolen. Elevtallet for 2013 er 958 normalklasseelever på klassetrin og klasseelever. Dette forventes at være nogenlunde uændret frem mod Der forventes at være tilstrækkelig kapacitet til undervisning i denne periode. Det fremgik af det materiale der lå til grund for ændringerne i skolestrukturen, at der i år 2020 blev forventet elever på Tranbjergskolen (inkl. 10. klasse). På baggrund af skoleprognosen 2013 forventes der i år elever på Tranbjergskolen. I år 2020 forudsiger skoleprognose 2013 således 183 elever færre end de beregninger der lå til grund for ændringerne af skolestrukturen. Bavnehøj Skole En fusion mellem Hasselager Skole og Kolt Skole, der fremadrettet geografisk vil være på den gamle Hasselager Skoles matrikel. Elevtallet for 2013 er 632 normalklasseelever på klassetrin og forventes at stige med ca. 50 elever frem mod Der forventes at være tilstrækkelig kapacitet til undervisning i denne periode. Det fremgik af det materiale der lå til grund for ændringerne i skolestrukturen, at der i år 2020 blev forventet 704 elever på Bavnehøj Skole. På baggrund af skoleprognosen 2013 forventes der i år elever på Bavnehøj Skole. I år 2020 forudsiger skoleprognose 2013 således 82 elever færre end de beregninger der lå til grund for ændringerne af skolestrukturen. Ellevangskolen En fusion mellem Vejlby Skole og Jellebakkeskolen, der fremadrettet geografisk vil være på den gamle Jellebakkeskolens matrikel. I forbindelse med fusionen valgte man at ændre skoledistriktsgrænserne så Tjelevej og Tranekærparken fremadrettet hører til Risskov Skoles distrikt og Skejbyvej og Skejbygårdsvej til Vorrevangskolens distrikt. Dette betyder at disse to skoler hver har modtaget hvad der svarer til ca. 25 % af Vejlby Skoles elevgrundlag. Jellebakkeskolen har fået de sidste ca. 50 %. Ved fusionen blev alle Vejlby Skoles daværende ele- Side 12 af 13

13 ver flyttet til Jellebakkeskolen. Der forventes et uændret elevtal på Ellevangskolen frem mod Elevtallet for 2013 er 951 normalklasseelever på klassetrin og forventes at være uændret frem mod Der forventes at være tilstrækkelig kapacitet til undervisning i denne periode. Det fremgik af det materiale der lå til grund for ændringerne i skolestrukturen, at der i år 2020 blev forventet elever på Ellevangskolen. På baggrund af skoleprognosen 2013 forventes der i år elever på Ellevangskolen. I år 2020 forudsiger skoleprognose 2013 således 73 elever færre end de beregninger der lå til grund for ændringerne af skolestrukturen. Side 13 af 13

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Notat Side 1 af 13 Til Til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Aarhus Kommune er i vækst, men demografien ændrer sig forskelligt i forskellige områder af

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport 11. april 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Analysens fundament... 2 1.2 Kriterier for nedlæggelse af skoler... 3 1.3 Præsentation af scenarier...

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Udvikling og prognose for børnetal Sødal og Tovshøj Udvikling og prognose

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1. Områdeprojekter. Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014:

Bilag 1. Områdeprojekter. Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014: Bilag 1 Emne: Områdeprojekter Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014: 1. Mårslet Der er med indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien, som Byrådet vedtog den 26. juni 2013,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD (I) Afsnit 01 Introduktion Side 04 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning Side 08 Afsnit 04

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 17. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Analysens fundament... 2 2.1 Skoler og områder... 3 2.2 Prognose for udvikling i skolernes

Læs mere

(Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform

(Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform (Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform Høringspart SKOLER Bakkegårdskolen SFO-forældreråd Ønsker at fastholde SFO-forældreråd. Ønsker,at forældreflertal kan beslutte om SFO-leder

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 2. maj 2014 Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune Tilpasning af strukturen på FU-området med henblik på at sikre et selvstændigt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. september 2014 Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub Udbygning af Skødstrup skole med ca. 1.400 kvm. og reetablering

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge Oversigt over indkomne høringssvar budget 2016-2019 Børn og Unge Side 1 af 6 Høringsnummer Høringspart 1 Lisbjergskolen MED 2 Skejby-Vorrevang DTB MED 3 Børnehaven Stenhøjgaard 4 Sissel-Jo Gazman 5 Skødstrup

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

Arealudvikling Aarhus

Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. oktober 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grundsalg i 2011 og salgspriser for kommunens grunde i 2012 1. Resume

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport 2011 Afrapportering af kriminalitetstal SSP Aarhus, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Telefon: 89 40 47 90. ssp@mbu.aarhus.dk FORORD Årsrapporten

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere