JULI ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948"

Transkript

1 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 1 JULI ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

2 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand/servitutformand: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil Kasserer. Leif Jensen Enebærhaven 5, 2620 Albertslund mobil Sommerhus: Søvej 29 Vedligeholdelsesformand: Lars Mann Pedersen Sandbyvej 37 5., 2730 Herlev Sommerhus. Ørnevej 3 Bestyrelsesmedlem Anita Bøwig mobil Bautahøjvej 8, 3630 Jægerspris Sommerhus; Hjortevej 27 Bestyrelsesmedlem: Niels Vrist Hjortevej 46, 3630 Jægerspris . Bestyrelsesmedlem: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv. mobil Gentofte Sommerhus: Hjortevej 70 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kunderservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr er den 9. september PRODUKTION: CEBRA 2 ApS INDHOLD I DETTE NR. Div. information... side 3 Beskæring... side 5 Referat fra generalforsamlingen... side 6 Læserbrev fra Kirsten Kongsbak... side 15 Genbrugspladser i kommunen... side 16 Det kan være svært at være i en bestyrelse... side 18 Afbrænding af haveaffald... side 21 Lastvogne og maskiner skader vejen... side 22 Ejerskifte... side 23 Adresseændring... side 24

3 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 3 HORNSVED BLADET 3 Billedtekst til forsiden. Billedet viser et af vådområderne i Hornsved Grundejerforenings område. Bemærk, at vander er blevet fri for alger som en følge af kommunes tiltag vedrørende fast tømning af bundfældningstanke. Nyt fra informationsudvalget! Hornsved Grundejerforening har fået oprettet en hjemmeside på adressen Besøg vores hjemmeside og få alle de nødvendige oplysninger om genbrugspladserne og storskraldsafhentning m.m. Her er det også muligt at tilmelde sig, så man modtager en mail hver gang siden er blevet opdatere med nye informationer. Generalforsamling i 2008 Der afholdes generalforsamling søndag d. 27. april 2008 kl på Bautahøj Kursuscenter. Storskrald! Der afhentes storskrald 4 gange i 2007 og man kan tilmelde sig på følgende måder: HY- PERLINK "http://www.frederikssund.dk" klik på husholdningsaffald og vælg storskrald (Renoweb). Send det fortrykte tilmeldingskort (sidder bag i hæfter Affaldsguide 07) Ring til Storskraldstelefon på Der afhentes storskrald i følgende uger og 44 Nyt fra Servitutudvalget! Der bliver kørt servitutkørsel i uge 26 og udvalget ser på beskæring langs vej, træer der hænger ud over vejen (se andet sted i bladet), beplantning på hjørner som ikke er skåret ned i den rigtige højde, skraldevogne samt sten som henstår i rabatten samt rod på grundene. Servitutudvalget opfordre medlemmerne til at bringe tingene i orden snarest, så det ikke bliver nødvendigt at skrive så mange brev ud om forhold der ikke er i orden. Vi bør alle overholde vedtægternes 18 som er vedtaget af medlemmerne på generalforsamlingerne. Der er et stort problem mere og det er en del transitter og lastbiler der holder parkeret i rabatterne hvad dag/aften/nat, vores rabatter kan ikke holde til den belastning, så servitutudvalget henstiller, at man parkerer sin lastbil enten inden på sin egen grund eller ved Ok-tanken. Her ud over har jeg (servitutformanden) haft en rigtig dårlig oplevelse søndag d. 3/6-07. Fra lørdag d. 2/6-07 kl hvor jeg var på stranden og lufte min hund samt nyde udsigten over vandet og til søndag d. 3/6-07 kl. ca , er der nogen som har tømt begge skraldeposer ud på stranden og gået med poserne, der lå hundelorte, køkkenaffald, øldåser og en hat m.m. Det lugtede og der var så mange fluer, at man kunne blive hel dårlig. Hvem i alverden kan finde på den slags, vi har alle vores skraldevogne og hvis man ikke har plads nok, kan man kontakte Frederikssund Kommune og bede om en skraldevogn mere. Det ligner ikke noget at lave sådan noget svineri, det tiltrækker rotter og ræve. Jeg kontaktede vedligeholdelsesudvalget og udvalgsmedlemmet kom omgående og fik sat nye poser op og fjernes al affaldet, så der igen kunne se pænt og ordentligt ud. Jeg håber ikke at vi skal have flere af den slagt oplevelser i vores ellers dejlige område, som rigtig mange af vores medlemmer nyder hver weeke-end. På servitutudvalgets vegne Gerd Bøwig

4 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 5 HORNSVED BLADET 5 Uddrag af Affaldsguide 07 udgiver af Frederikssund Kommune

6 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 6 6 HORNSVED BLADET Referat fra generalforsamlingen Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 15. april Formand Iver Juhl bød velkommen og startede med at præsenterer bestyrelsen. Desværre var der et kabelnedbrud, der medførte, at vi ikke kunne vise foreningens hjemmeside på Første punkt på dagsorden var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Nielsen, Valmuevej, der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og oplyste at i henhold til foreningens vedtægter 10, skal indkaldelsen med dagsorden være ud hos medlemmerne inden 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste herefter, at der var 51 stemmeberettigede til stede. Pkt. 2. Valgt af referent. Foreningens sekretær, Gerd Bøwig, blev valgt som referent uden modkandidat. Pkt. 3. Nedsættelses af stemmeudvalg. Der meldte sig et medlem fra hvert bord. Pkt. 4. Bestyrelsens beretning. Indledning. Som et fast punkt på generalforsamlingen, skal bestyrelsen aflægge beretning. For at understrege at det er bestyrelsens beretning, vil udvalgsformændene aflægge delberetninger. Som formand har jeg det privilegium, at indlede. Jeg vil sammenfattende vurdere resultatet af bestyrelsesvirksomheden som tilfredsstillende. Resultatet af vedligeholdelsesudvalget vurderer jeg som meget tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af kvaliteten af asfaltarbejderne. Set samlet vurderer jeg resultatet af servitutudvalget som tilfredsstillende, idet de enkelte opnåede resultater varierer fra meget tilfredsstillende til mindre tilfredsstillende. Sidstnævnte vurdering knytter sig til de parceller, der fortsat ikke lever op til foreningens vedtægter, herunder krav til orden og ryddelighed på grunden. Jeg vil understrege, at udvalget gør hvad det kan, men selv med støtte fra kommunen er resultaterne af indsatsen ikke, hvad man kunne ønske. Ny konstituering. Et bestyrelsesmedlem har siden sidste generalforsamling valgt at forlade bestyrelsen før udløb af valgperioden. Hans Jensen, formand for vedligeholdelsesudvalget, havde fået nye udfordringer, der ikke umiddelbart kunne kombineres med arbejdet i Hornsved Grundejerforenings bestyrelse. Suppleant Bjarne Steenstrup er indtrådt i bestyrelsen, og er indgået i servitutudvalget. Lars Mann Pedersen er indtrådt som ny formand for vedligeholdelsesudvalget. Dialog med grundejerne. Bestyrelsen har som et nyt tiltag hørt grundejerne vedr. sager, som vi vurderede havde særlig interesse. For renovationsordningen skrev bestyrelsen en standard indsigelse mod den nye termin mellem afhentninger af renovation på 14 dage. Ikke mindst i de varme sommermåneder, kunne der brede sig en særlig lugt fra de mange skraldespande. Vi modtog 47 svar. Det er nu en vanskelig sag at gå videre med, idet ca. 950 grundejere tilsyneladende ikke har haft problemer med lugtgener. Dette er netop kommunens tilgang, at det ikke giver lugtgener, hvis grundejerne vasker spand og kommer affaldet i tæt lukkede poser. Sagen er ikke afgjort, idet Jægerpris Kommune på det sidste møde i kontaktudvalget ikke tog stilling henset til den forestående lukning af Jægerspris kommune. De berørte parter på Bogfinkevej og Plantagevej er hørt vedr. påmaling af hajtænder på t-krydsene mellem hhv. Plantagevej samt Bogfinkevej og Bautahøjvej. Samlet er der i de modtagne svar en mindretals tilkendegivelse for hajtænder på Bogfinkevej. På baggrund af de få antal modtagne svar samt en vurdering af færdselssikkerheden har bestyrelsen valgt, at der ikke skal være hajtænder. Højrevigepligten opretholdes, idet denne er med til at sænke hastigheden ved vejhjørner. Bestyrelsen har oprettet en hjemmeside som supplement til Hornsved Bladet. Det har ført til ændring af redaktionsudvalget til et informationsudvalg, hvor Lars Mann Pedersen er blevet web-redaktør. Vi vil lægge flere og flere informationer over på hjemmesiden, idet information på hjemmesiden kan lægges ud, når den er aktuel frem for at afvente næste nummer af bladet. Et eksempel på uaktuel information er terminer for afhentning af storskrald, når tilmeldingsfrist er overskredet. Som konsekvens af uaktuel information overvejer bestyrelsen for 2008 kun at udgive 2 blade. Et i foråret og et i sommerperioden med hhv. indkaldelse og referat af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil arbejde for at hjemmesiden kan anvendes til at understøtte dialog samt til information af grundejerne. Vi vil gerne have spørgsmål og svar FAQ ud på hjemmesiden. Ny Kommune. Sammenlægning af kommunerne har givet anledning til længere sagsbehandlingstiden i Frederikssund Kommune. Hornsved Grundejerforening har på opfordring udarbejdet et konkret forslag med optagelse af 2 medlemmer yderligere fra Skibby. Forårsmødet i kontaktudvalget

7 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 7 HORNSVED BLADET 7 valgte Gerd og jeg at aflyse. Der var ikke modtaget svar på vores oplæg i marts måned, hvorfor det ikke ville være muligt at gennemføre formøder, udsende dagsorden og gennemføre mødet i april. Bestyrelsen har rykket Frederikssund Kommune, og vi vil søge mødet gennemført i oktober måned. For at fremme sagen har Frederikssund Kommune udpeget en kontaktperson på afdelingslederniveau. Et antal brandhaner i området er blevet nedlagt. Beredskabschefen har redegjort herfor. Vand til slukning af ild tilvejebringes ved at sende flere tankvogne, og hente vand ved nærmeste brandhane. Denne fremgangsmåde skal ses i lyset af manglende tryk på brandhanerne, idet samme rør føder dels vand til forbrug dels vand til brandhaner. Der blev ikke taget højde for mange parceller med et stort vandforbrug dengang, der blev lagt vand ind. Revisionspåtegning. Der er 2 forskellige revisionspåtegninger. Det er en uholdbar situation for bestyrelsen i almindelighed og kassereren i særdeleshed. Jeg kan ikke finde belæg for Kirstens Kongsbak bemærkninger. Det er korrekt, at der på revisionstidspunktet manglede et bilag. Forholdet var erkendt af bestyrelsen og kassereren havde rekvireret en kopi af bilaget fra entreprenøren. Bilaget er til stede. Samarbejdet mellem de to revisorer samt samarbejdet mellem Kirsten Kongsbak og bestyrelsen er ikke tilfredsstillende. I forbindelse med valg jf. dagsordenens punkt 9 skal jeg anmode generalforsamlingen om at tage stilling. Servitutudvalget. Servitutudvalget forestår eftersyn af området, og at ordensregler jf. foreningens vedtægter overholdes herunder at græsplæner og rabatter klippes. Desuden bliver servitutudvalget ind i mellem tilkaldt for at støtte eller rådgive grundejerne. Nye bestyrelsesmedlemmer på posterne. Mit første år som servitutformand er gået, men da jeg har siddet i udvalget tidligere i 6 år, synes jeg ikke, det har været slemt, der var jo ikke noget nyt. Alt er som det plejer at være. Det eneste jeg har oplevet som anderledes, var de 2 helt nye udvalgsmedlemmer som selvfølgelig først lige skal prøve, hvordan der arbejdes i servitutudvalget, men det er gået ganske udmærket. Selvfølgelig har der været en del henvendelser, der alle har været rutinemæssige. Servitutkørsel. Vi har kørt servitutkørsel 2 gange, og efter første kørsel har vi udsendt ca. 130 breve, som i det store hele gik på beskæring af beplantning langs vej og på hjørner, samt om at fjerne alverdens mærkelige ting og sager henstillet i rabatten. Ved anden kørsel ca. 1½ måned senere var vi desværre nødt til at sende ca. 75 breve ud med en påmindelse om, at få bragt tingene i orden. GODE RÅD OM RET Ejendomshandel Samejekontrakter Ægtepagter Testamenter Arv Retshjælp m.m. ADVOKAT JOHN SEJLØ Hovedgaden Skibby Fax Tlf

8 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 8 8 HORNSVED BLADET Meget af det som grundejerne har henstillet i rabatten, hører faktisk til på genbrugspladsen. Mange tror, at bare de sætter en seddel på effekterne, der tilkendegiver at disse er gratis, så sker der ikke noget. Men den går ikke. Det er ærgerligt, men nødvendigt, at sende breve ud anden gang til dem, der følger denne fremgangsmåde. Men servitutudvalget vil gerne opfordre medlemmerne til, at når de laver loppemarked, skal effekterne sættes på egen grund, da vores rabatter skal holdes fri så passagen kan ske uhindret. Rabatten er en del af vejen, og der må ikke henstå noget på vejen. Med hjemmel i privatvejloven kan vejmyndigheden, der er Frederikssund Kommune, lade materialer fjerne for ejerens regning. I øvrigt må gentagne loppemarkeder, der kan karakteriseres som erhverv, ikke gennemføres på grundene jf. de tinglyste servitutter. Vores rabatter lider mange steder en voldsom overlast på grund af tung trafik og ikke mindst parkering af biler i rabatten. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at parkering af biler i rabatten kun bør være kortvarig dvs. højst 3-4 timer. Hvis udvalget observerer, at rabatter tager meget skade, kan det komme på tale, at grundejeren vil blive pålagt at reetablere rabatten. Servitutudvalget har derfor været nødsaget til at skrive til nogle få grundejere, som lader deres biler holde fast parkeret i rabatten med det resultat at rabatten visse steder er fuldstændig kørt op ud for deres egen grund samt at rabatten i modsat side også bliver ødelagt, da vores veje jo ikke er så bredde, at to biler kan passere hinanden på asfalten. Vedligeholdelsesudvalget. Vedligeholdelsesudvalget beskæftiger sig med en del forskellige opgaver, der omhandler f.eks. renovering og asfaltering af vore fællesveje, tilsyn og vedligeholdelse af fællesdræn, vedligeholdelse af fællesarealer, skilte m.m. Vedligeholdelse af fællesvejene Vedligeholdelsesudvalgets største opgave i 2006 har været at få gennemført asfaltering af en række veje i grundejerforeningens område. Da asfaltering blev udskudt i 2005, var det derfor en langt større opgave, der skulle udføres i Arbejdet blev udført i 2 omgange, idet der kort tid efter sidste års generalforsamling blev igangsat asfaltering af de veje, der oprindeligt var planlagt asfalteret i Det var primært Bakkevej samt en del af Strandvej. Det var de ikke-brugte midler fra 2005 der blev brugt til dette arbejde, og der blev udført et flot stykke arbejde fra de involverede entreprenører. Efter sommerferien gik det nye vedligeholdelsesudvalg i gang med opgaven med indhentning af tilbud på asfaltering af en række veje, der var prioriteret asfalteret af det tidligere udvalg. Det var bl.a. Kragevej samt en større del af Gøgevej. Her var der tale om et noget mindre omfattende arbejde end den tidligere omtalte asfaltering, men der var også afsat lidt færre midler til vejvedligeholdelse i 2006 budgettet. Der måtte reduceres lidt i det indhentede tilbud, for at vi kunne være sikre på at holde os inden for budgetrammen. Det betød, at asfaltering af Rosenvej er blevet udskudt til 2007, selv om den var med i den oprindelige plan. Udvalget er i skrivende stund i gang med indhentning af tilbud for asfaltering i indeværende år, og det omhandler bl.a. Rosenvej, samt nogle af stikvejene omkring Bakkevej. I efteråret vil udvalget så tage de tidligere vurderinger om nødvendig vejvedligeholdelse op til fornyet vurdering, da der kan være opstået skader på vejene, der gør at omprioriteringer bliver nødvendige. Dermed vil vi være mere på forkant med udviklingen i de kommende år. Andre opgaver Ud over vejvedligeholdelse beskæftiger udvalget sig med en række andre opgaver i grundejerforeningen. Der er indgået aftale for 2007 med en entreprenør omkring græsklipning af vore fællesarealer, således at disse fortsat vil blive klippet 2 gange årligt. Samme entreprenør benyttes, hvis der konstateres væltede træer, der er til gene eller kan udgøre en fare for trafikken. Det er grundejerens ansvar at få fjernet træer, der hindrer eller udgør en fare for trafikken. I tilfælde af orkan, der giver mange væltede træer over vejene, vil bestyrelsen iværksætte en rydning af vejene, der sikrer en acceptabel adkomst. De grundejere, hvis træer det drejer sig om, må efterfølgende fjerne træerne. Rabatterne langs vejene Ingen grundejer bør være i tvivl om, at rabatterne langs vejene også er en del af vore fællesveje, selv om det er grundejerens ansvar, at vedligeholde disse rabatter med hensyn til græsklipning. Desværre har vi i årets løb konstateret en række, hvor disse arealer er blevet ødelagt af tunge køretøjer i forbindelse med nybygning eller renovering af ejendommene. Når grundejerforenings bestyrelsen bliver gjort opmærksom på sådanne skader, vil der bliver fulgt op på dette med et erstatningskrav mod grundejeren eller entreprenøren. Et godt råd til grundejerne er, at der laves aftaler med entreprenørerne om udlægning af køreplader, for i fremtiden at undgå disse skader med efterfølgende erstatningskrav. Rensning af brønde og dræn Grundejerforeningen har også nogle dræn og brønde, der er med til at lede vandet væk fra området og ud i søer eller Isefjorden. De voldsomme regnskyl i slutningen af 2006 gav mange problemer med oversvømmede arealer, da brøndene ikke kunne klare den helt ekstraordinære store regnmængde. Det betød, at der i flere omgange blev rekvireret rensning af brønde og dræn, og dette løste i de fleste tilfælde problemet relativt hurtigt. Udvalget har i flere omgange besigtiget brøndene, og har samtidig sikret at den entreprenør, som vi benytter os af

9 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 9 HORNSVED BLADET 9 til at rense disse brønde, også har konkrete kort over vores område med placeringen af brønde og dræn. Til vinter forventer vi at være mere på forkant med problemet med afledning af regnvand, da vi har aftalt med vores entreprenør at brøndene efterses og evt. renses i efteråret. Racerbane eller stillevej Desværre har der været tilfælde, hvor bestyrelsen har konstateret, at nogle af vore vejskilte er blevet kørt ned, uden at der i den anledning er kommet anmeldelse til foreningen om, hvem skadevolderen er. F.eks. blev 2 skilte med kort mellemrum lagt ned på Ringvej, og da bestyrelsen ikke har modtaget informationer om, hvem skadevolderen var, betød det, at vi i fællesskab må betale udgiften til nye standere og opsætning af disse. Dirigenten gjorde opmærksom på at formanden i sin beretning nævnte det dårlige samarbejde med en af revisorerne. Dirigenten foreslog, at den pågældende revisor fik lejlighed til at kommentere under beretningen om regnskabet. Dirigenten spurgte herefter om der kommentarer til beretningen. Møller Andersen, Bellisvej. 1. spørgsmål drejer sig om vores dejlige strand ved Hjortevej, der er dejlig at gå både sommer og vinter, men man ser gamle vrag af både der ligger tilsandet eller slået i stykker. Hvem fjerner de gamle både? 2. spørgsmål handler om rod på grundene. På vegne af nogle beboer i Bellisområdet sendte vi sidste år 2 klager om manglende efterlevelse af foreningens love 18 på en parcel i området. Der er intet sket på parcellen. Det flyder stadigvæk. Hvad har servitutudvalget foretaget sig og hvorfor er vi ikke som klager blevet underrettet om hvad der er sket i forbindelse med klagerne og har påtale fra servitutudvalget overhovedet nogen virkning eller vægt og hvad er sanktionsmulighederne, hvis ikke at pågældende ikke efterlever de påtaler? Formand Iver Juhl svarer på spørgsmålet om både. Der er ingen strandede både på de arealer, der ejes af Hornsved Grundejerforening. De både der ligger, ligger ud for andre lodsejere. I princippet er det en opgave for Kystinspektoraitet og politiet og den pågældende lodsejer, der har pligt til at fjerne bådene. Nu er det således, at alle strandgrundene er udstykket på et tidligere tidspunkt og er derfor vejbidragsydere og er ikke omfattet af Hornsved Grundejerforenings vedtægter, hvorfor grundejerforeningen ikke har mulighed for at pålægge grundejerne at fjerne bådene. Vi har på et tidligere tidspunkt haft en båd som var strandet på vores område og den foranledige Hornsved Grundejerforening at den blev fjernet og det kostede foreningen ca kr. Af redaktionen: Prisen er eksklusiv moms. Servitutformand Gerd Bøwig svarer på spørgsmålet om rod på grunde. Tænker du på at sælge? så ring på Det gør køberne også... Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler! Bo-nyt Nordsjælland Per G. Jensen Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE IRISVEJ SKIBBY TOTAL SALG! ,- Incl. moms MED SALG! ,- Incl. moms SELV SALG! 9.950,- Incl. moms

10 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side HORNSVED BLADET Hvis udvalget modtager en klage, bliver der altid sendt et brev med bekræftelse på modtagelsen af klagen. Servitutudvalget kører kun 2 gange om året og kigger. Vi kan skrive 2 eller 3 breve, men regerer grundejerne ikke, er det meget svært at komme igennem. Møller Andersen, Bellisvej Den tid vi har haft huset siden 2004, har der parcellen set ud som der gør nu, der er blevet fjernet en gammel campingvogn ellers er der ikke sket noget. Servitutformand Gerd Bøwig svarer. Vi tager sagen til efterretning og kører ud og kigger på parcellen snarest. Dirigenten, der er jurist, læste 18 stk. a op og sluttede med at oplyse om, at inkassoarbejdet er langsommeligt og dyrt, og henstillede i stedet for til venligt nabopres. Det er dirigentens erfaring, at en inkassosag rejst for dækning af omkostninger til dækning af grundejerforeningens udgifter i forbindelse med iværksat oprydning eller lignende på en grundejers parcel kan koste et sted mellem kr. og at sagen i øvrigt kan tabes, idet der jf. lovgivning er grænser for hvad en bestyrelse kan iværksætte på privat grund. Bent Rasmussen, plantagevej. Første spørgsmål er til Iver Juhl angående et svar på en henvendelse om afhentning af storskrald. Vi fik i bladet 14 dage efter at tidsfristen var udløbet for tilmelding. Det fremgik at Iver Juhls svar, at medlemmerne, må finde den slags oplysninger i Lokalaviserne, i det af kommunen udsendte materiale, eller på Hornsved Grundejerforenings hjemmeside. Andet spørgsmål er om væltede vejskilt på Plantagevej/ringvej, de blev væltet sidste efterår. Tredje spørgsmål er rod på grundene, bl.a. henstår en stor bus i vores område, byggerod og et gammel vrag af en bil uden nummerplade ved forsamlingshuset, den har stået der over et år. Formand Iver Juhl svarer. Deadline for storskraldsafhentning har vi fra Frederikssund kommune og vi har formidlet oplysningerne med den hast, det er teknisk muligt. For bladet betyder dette 6-8 uger. Vi vil gerne servicere vores medlemmer, så hurtigt og effektivt vi kan, men som jeg sagde i min beretning arbejder Frederikssund kommune slet ikke i det tempo, som man kan forvente. Servitutformand Gerd Bøwig svarer Bent Rasmussen. Du nævner en bil uden nummerplader på Bautahøjvej og den står på en grund ved forsamlingshuset. Hornsved Grundejerforenings område begynder ved Bautahøjvej 10, så det er uden for vort område. Tom Aggerholm, Strandvej Det handler om et skibsvrag, der driver med strømmen. Der ligger en strandet skydepram og den har de sidste 4-5 år bevæget sig rundt på 7-8 forskellige parceller og i øjeblikket ligger den igen ved fællesarealet. Det vrag, der hentydes til, er nu strandet henne ved mig og jeg kan berolige bestyrelsen med, at tager jeg selv hånd om vraget. Formand Iver Juhl svarer. Jf. aftale med kystinspektoratet og politiet har jeg taget billeder, der dokumenterer, at den båd bestyrelsen lod fjerne er et vrag. Båden er fjernet, og det kan derfor ikke være den samme båd, du omtaler. Formanden takkede grundejeren for at bidrage til ryddelighed på stranden. Jørgen Christensen, Plantagevej. Til servitutudvalget har jeg følgende at bemærke. Jeg har ejet min ejendom i 3 år, og har konstateret at der er sket en kraftigt vækst af campingvogne u/plader, ligeledes for biler samt en blå bus. Jeg er meget udenforstående overfor, at man kan komme forbi alle de ting og der ikke sker noget. Jeg er klar over, at man ikke er politimyndighed, men hvad med sanktionsmulighederne? Med hensyn til nedkørsel af vejskilte, så jeg skilte blive kørt ned ved Plantagevej/Ringvej, jeg fik fat i vedkommen buschauffør og hen fortalte at det var fællesarealer og det var han i øvrigt ligeglad med. Han lagde både vejskiltet og hæk ned. Udvalgene bedes tilse Ringvej og Plantagevej, de er totalt opkørte. Servitutformand Gerd Bøwig oplyste, at udvalget tog oplysningerne til efterretning. Vedligeholdelsesformanden Lars Mann Petersen svarer Jørgen Christensen Det er kedeligt, at nogen har den opfattelse at det er fællesarealer, og ikke tager ansvar for nedkørte skilte og bare kører igen. I dette tilfælde har foreningen haft en udgift på mellem kr. til nye standere, derfor vil det være en hjælp, hvis man i sådanne tilfælde tager kontakt til bestyrelsen og oplyser om evt. reg.nr. på bilen, så vi har mulighed for at gøre et erstatningskrav gældende. Maia Petterson, Søvej Bliver alle små huller i vores veje repareret i år? Vedligeholdelsesformanden Lars Mann Petersen svarer. Vejene bliver efterset Møller Andersen, Bellisvej Jeg vil gerne have ført til referat, at når servitutudvalget har besigtiget den grund der blev omtalt tidligere, vil vi gerne have en underretning om hvad der sker. Der er utilfredsstillende ikke at vide hvad der sket. Formand Iver Juhl svarer. Jeg hører, at vores dirigent, som har en helt anden juridisk baggrund end jeg har, er i tvivl, så må generalfor-

11 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 11 HORNSVED BLADET 11 samlingen også forstå, at jeg har været af den opfattelse, at vi kan godt kan orientere en grundejer, der har klaget, om, at vi har modtaget klagen. Servitutudvalget vil skrive til den pågældende, men jeg finder ikke, at vores konkrete skrivelser til påklagede eller evt. myndigheder skal ud i en større kreds. Jeg vil gerne anmode dirigenten undersøge, om der er hjemmel til at formidle breve mellem bestyrelsen, og den der klages over, bredt. Dirigenten er i tvivl, da det vil sætte folk i gabestok. Dirigenten vil gerne undersøge sagen. Beretningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål. Fra salen blev der stillet spørgsmål vedr. en manglende afstemning om beretningen. Med reference til flere medbragte bøger om ledelse af generalforsamlinger, skrevet af ladets førende eksperter, fastslog dirigenten, at beretningen ikke kan sættes under afstemning, idet beretningen er en gengivelse af en række hændelser, der er sket. Disse kan ikke ændres. Pkt. 5 Godkendelse af regnskab Kassereren redegjorde for regnskabets enkelte poster. Regnskabsåret 2006 blev som sidste år en del anderledes end normalt. Administrationskontoen balancerede stort set som budgetteret med et overskud på 22 t.kr., mens vi på grund af udskudte vejreparationer endte med et meget stort underskudskud på vedligeholdelseskontoen på 390 t.kr. Endelig blev året afsluttet med en årsrevision, hvor foreningens to revisorer igen fremkom med vidt forskellige påtegnelser til regnskabet. Det detaljerede regnskab er gengivet i Hornsved Bladet sammen med indkaldelse til denne generalforsamling. Der er imidlertid enkelte markante afvigelser fra det oprindelige budget lige som en række bemærkninger til regnskabet i øvrigt vil være på sin plads. Kommentarer til Administrationskontoen I forventning om færre restancer i kontingenterne, som følge af overgang til kommunal opkrævning, var gebyrer for sene indbetalinger sat til 0 kr. Desværre har vi nu igen set en forøgelse af medlemmer, der er i restance og som i 8 tilfælde i 2006 har måttet overgives til advokat for inddrivelse. I alt har vi modtaget 2 t.kr. i gebyrer med de budgetterede 0 kr. Foreningen har forsat samarbejdet med vor nye bank og renteafkastet af vort indestående er yderligere forbedret i forhold til forrige regnskabsår. Dette har givet 11 t.kr. mod et budget på 2 t.kr. Sidste års store merforbrug på Hornsved Bladet er nedbragt. Således udviser regnskabet et underskud på 52 t.kr., der stort set er lig med det budgetterede på 51 t.kr. På udgiftssiden har vi endvidere generelt haft et mindre forbrug end budgetteret. Især posten Advokat afviger, KULHUSE TLF.: ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE Friskbagt morgenbrød Tips og lotto

12 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side HORNSVED BLADET idet det igen er lykkedes at få alle inkassosagerne igennem uden omkostninger for foreningen. Vi har således ikke anvendt nogen af de 4 t.kr., der var budgetteret med. Totalt har det givet et overskud på administrationskontoen på 22 t. kr. mod et budget på 0. Det må betragtes som tilfredsstillende. Kommentarer til Vedligeholdelseskontoen Som nævnt blev vejene ikke vedligeholdt med ny asfalt i Dette medførte et større overskud, der så til gengæld er blevet anvendt i Ca. 450 t.kr. er ekstraordinært blevet anvendt, hvilket sammenholdt med et budgetteret overskud på ca. 60 t.kr. totalt skulle give et underskud på ca. 390 t.kr. Dette er også det realiserede underskud om end der har været et par forskydninger indenfor de enkelte poster. Således anvendtes 51 t.kr. mod et budget på 20 t.kr. til vedligehold af dræn, mens der modsat kun blev anvendt 14 t.kr. mod et budget på 25 t.kr. til fællesarealerne. Af øvrige udgifter har foreningen uforudset anvendt 4 t.kr. til afhentning af en strandet båd. Totalt har det givet et underskud på vedligeholdelseskontoen på 390 t. kr. Dette må betragtes som tilfredsstillende, idet der netop var blevet afsat ekstra midler til et forsinket vedligehold af vejene. Status På aktivsiden udestår kontingentbetalinger fra 4 medlemmer. Per dags dato udestår stadig 1 par kontingentbetalinger. Statusopgørelsen viser udestående til Skat per ultimo 2006 på 0 kr. Foreningen har sammenlagt i 2006 indbetalt tilbageholdt skat og bidrag for 2006 med totalt 29 t. kr. Med baggrund i årets samlede underskud er formuen formindsket med 368 t. kr. til nu 377 t. kr., der dog stadig er næsten 100 t.kr. større end formuen ved udgangen af Foreningen er således godt rustet mod større uforudsete udgifter fremover. Revision Årsregnskabet revideres af foreningens revisorer, hvilket normalt ikke giver anledning til påtegnelser. Regnskabet er ført efter samme principper og i samme system som for de tidligere år med undertegnede som kasserer. I lighed med sidste år har revisorerne imidlertid ikke en fælles holdning til regnskabet og er derfor igen fremkommet med hver sin påtegnelse. Revisor Kirsten Kongsbaks påtegnelse indeholder et par kritiske kommentarer. Dem skal jeg kort kommentere: Bilag bortkommet efter aftale med revisorerne var kopi på tidspunkt for påtegnelsen allerede rekvireret hos leverandør; både kopi og original forefindes nu i bilagssamling. Frimærkebeholdning kan ikke afstemmes dette er ikke korrekt, idet der ingen frimærkebeholdning forefindes ud over kassererens; porto indkøbes kun efter behov til direkte forbrug af bestyrelsesmedlemmer Konto for porto indeholder både anvendt og indkøbt porto dette er ikke korrekt; som tidligere forsøgt forklaret indeholder denne driftskonto udelukkende anvendt porto Bilag 98, manglende portobeholdning igen en kontering på en driftskonto og derfor forefindes ingen beholdning Regnskabet føres i et regneark dette er korrekt, men regnskabets kan afstemmes med bilag og kasse- og bankbeholdninger ved enhver revision Modsat har revisor Linda Vrist afgivet en påtegning, der fastslår at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav om regnskabsaflæggelse, og at den giver et retvisende billede af aktiver og passiver. Det har ikke været muligt at indgå i en dialog med revisor Kirsten Kongsbak om de kritiske påtegnelser. Generalforsamlingen må derfor tage stilling til begge påtegninger. Kommentarer til regnskabet. ` Dirigenten bad Kirsten Kongsbak om at kommentere beretningen. Revisor Kirsten Kongsbak, Rylevej Jeg kan starte med at oplyse, at jeg ikke genopstiller som revisor. Bilag 53, som var bortkommet, har jeg set den 3. april 2007, og det var det originale bilag. Med hensyn til frimærkebeholdningen, har man valgt at bogføre frimærker efter de er forbrugt. Det er en ændring i forhold til, da jeg var kasserer. Bogføring føres i et regneark, og jeg synes det er mærkeligt, at når foreningen er i besiddelse af et bogføringsprogram, at man ikke bruger dette, da det opfylder de krav, der er i bogføringsloven. Revisor Linda Vrist Der bliver nu talt meget om det regneark, som regnskabet bliver ført i. Som revisor har man pligt til at tælle sammen. Vi har haft 122 bilag i 2006, og det er overkommeligt, hvis man tæller det igennem og ser, hvor meget der er på de forskellige konti. Balancen skal jo stemme. Hvis at det går op i en enhed, er der ingen tvivl om, at det, der er ført i et regneark, er bogført korrekt. Jeg kan stå inde for, at alle bilag stemmer til det der står i regnskabet, derfor er min revisionsberetning, som den er i dag. Hugo Schrøder, Hjortevej Inden der skal tages stilling til regnskabet, vil jeg godt lige kommentere de forhold, der har været op mellem de to revisorer. Jeg har al ære og respekt for Kirsten Kongsbaks ønske om, at ting skal være korrekt. Det må vi alle sammen have, men man må også skelne mellem, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, en sag om formalier. Som jeg be-

13 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 13 HORNSVED BLADET 13 tragter det her, er alene beløbenes størrelse forbrugt til porto i forhold til vores samlet regnskab nok til at sige, at der er aldeles uvæsentligt. Når der til lægges, at intet tyder på, at de evt. små fejl, der måtte være eller have været, er gjort for personlig vendings skyld, så har vi endnu en stærk betragtning om, at der er aldeles uvæsentligt. Jeg synes man skal lade være med at bruge tid og kræfter på sådan nogle småting, som er spild af hinandens tid. Erik Christensen, Alholmvej Underskuddet på kr kan jeg ikke finde i regnskabet. Kasserer Leif Jensen svarer. Overskuddet på kr står i regnskabet for 2005 og overskuddet er derfor indeholdt i formuen og formuen ved indgangen til 2006 var derfor meget stor kr Herefter blev regnskabet godkendt. Pkt. 6. Forelæggelse af budgettet for Budget Budgettet for 2007 blev forelagt generalforsamlingen sidste år. Budgettet blev lagt i forventning om at foreningens aftale med Jægerspris kommune om opkrævning af foreningens kontingent over ejendomsskatten kunne videreføres i den nye Frederikssund kommune. Aftalen er videreført, og der forventes derfor ingen større justeringer til årets budget. Budget for 2008 Administrationskontoen forventes at balancere med et uændret kontingent i forhold til Som for 2007 har bestyrelsen valgt at tydeliggøre omkostningerne til Bladet og øremærke en del af kontingentet nemlig 50 kr. til Bladet. Tilsvarende har bestyrelsen i fortsættelse af principperne for 2007 besluttet også at distribuere Bladet til vejbidragsydere. Til dækning af dette er tilsvarende 50 kr. pålignet vejbidragsyderne og beløbet anført under Bladets budget. For vedligeholdelseskontoen øges kontingentet, idet bestyrelsen forventer en øget udgift til vedligehold af foreningens dræn. Kontingentet øges med 25 kr. til 550 kr. Bestyrelsen indstiller således et samlet kontingent for fuldt medlemskab for 2008 på i alt 700 kr., der fordeler sig med 100 kr. til administration, 50 kr. til Bladet og med 550 til vedligehold. For vejbidragsydere vil et bidrag på 50 kr. endvidere blive opkrævet ud over bidrag til vedligeholdet Der var ingen kommentarer og budgettet for 2008 blev godkendt. Samlet kontingent i 2008 kr. 700,000 Det er en stigning på kr Kontingentstigning blev godkendt. Selskaber i separate lokaler fra 15 til 50 kuverter. Holder De fest hjemme, leverer vi gerne maden. Tlf

14 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side HORNSVED BLADET Pkt. 7 Indkommende forslag. Revisor Kirsten Kongsbak havde indsendt et forslag til vedtægtsændringer, som er gengivet i blad nr Dirigenten bad forslagsstilleren om at motivere sit forslag. Kirsten Kongsbak, Rylevej Jeg har indstillet et forslag til vedtægtsændringer. i kraft af at jeg synes, der skal være sikkerhed i det man foretager sig. Det synes jeg vi kan opnå ved at bruge et autoriseret regnskabsprogram, som er indkøbt af foreningen. Det kan anvendes af alle, der ønsker at være kasserer, og som har adgang til PC. Jeg synes, at foreningen efterhånden har så en omsætning, at det ville være relevant i stedet for at vælge 2 revisorer i foreningens egen kreds, at man ansætter en revisor. Regnskabsteknisk vil der også være støtte til den, som sidder som kasserer. Det går sådan set hele min vedtægtsændring ud på. Herefter læste dirigenten nuværende vedtægter op og Kirsten Kongsbak læste forslagene op. Dirigenten oplyste, at der skal stemmes om forslagene hver for sig. Dirigenten gør opmærksom på, at en ændring af 12 i overensstemmelse med forslaget vil betyde, at der skal tages stilling til revisor spørgsmålet. Som dirigent kan jeg sige med det samme, at ordlyden i 16, kan jeg ikke forestille mig på noget tidspunkt, at skulle acceptere at sætte under afstemning. Jeg vil ikke være med til som dirigent og jurist, at bestyrelsen vælger revisoren. Det er generalforsamlingen, der vælger revisoren og revisoren er medlemmernes og generalforsamlingens tillidsmand. Ændring en er så radikal, så det i realitet er et nyt forslag. Dirigenten anmodede Hugo Schrøder, der som erhvervsmand har deltaget i mange betydende danske firmaers generalforsamlinger, om at tilkendegive, hvorledes han så på dette spørgsmål. Hugo Schrøder, Hjortevej Jeg vil sige, det er en ommer. Er der tale om en stor virksomhed, så ville man ikke drømme om at køre det her igennem. Så er det sagt er vi jo ikke en erhvervsvirksomhed og vores budgetter er ikke så store, selvom de bliver større, men alligevel synes jeg, det måske kunne være hensigtsmæssigt at man tænker sig om en gang mere. Dirigenten gjorde opmærksom på at 16 ikke ville komme til afstemning i sin nuværende form. Kirsten Kongsbak, Rylevej. Forslagsstilleren trak herefter sit forslag, med en bemærkning om at det jo kunne fremsættes til næste år. Pkt. 8. Valgt til bestyrelsen. Gerd Bøwig blev genvalgt som næstformand for 2 år. Leif Jensen blev genvalgt som kasserer for 2 år. Bjarne Steenstrup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Niels Vrist blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Henning Kongsbak, Rylevej Henning oplyste, at vi har et problem, at ægtefæller ikke kan sidde i bestyrelsen sammen, hvilket er besluttet på en tidligere generalforsamling. Revisor Linda Vrist og bestyrelsesmedlem Niels Vrist kan derfor ikke begge vælges. Idet revisorerne ikke er en del af bestyrelsen, og Niels Vrist ikke er kasserer, fandt generalforsamlingen at Niels Vrist kunne genvælges. Dennis Møller Andersen, Bellisvej 10 blev valgt som bestyrelsessuppleant for 2 år. Gert Bødkel, Alholmvej 10, blev valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år Maia Petterson, Søvej 20, blev valgt som revisor for 2 år. Herluf Petersen, Jægerstien 4, blev valgt som revisorsuppleant for 2 år. Pkt. 9 Eventuelt. Herluf Petersen, Jægerstien 4 Angående det indkomne forslag, der synes slet ikke at være nogen debat om hvad det vil koste ekstra, hvis det blev vedtaget. Formand Iver Juhl oplyste, at det ville medføre merudgift på ca. kr for køb ar ekstern revisor. Svend Erik Andersen, Søvej 40, oplyste at der havde været listetyv på besøg i hans sommerhus medens man lå og sov. Svend Erik henstillede derfor til, at man huskede at låse døre og lukke vinduer, bl.a. også når man var omme bag i haven eller sov. Hvis man så noget mistænkeligt skulle man kontakte politiet. Der var ikke flere bemærkninger til punktet eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formand Iver Juhl sluttede med at takke medlemmerne og dirigenten, og ønskede alle en god sommer. Henrik Nielsen dirigent, Gerd Bøwig referent.

15 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 15 HORNSVED BLADET 15

16 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side HORNSVED BLADET Genbrugspladser i Frederikssund kommune Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund kommune 3 genbrugspladser: Jægerspris Genbrugsplads Nørhaven Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Lukket helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsplads Bronzeager Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl og kl Lørdag kl Lukket alle søn- og helligdage Genbrugsbutikken har åbent hver lørdag fra kl Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen Frederikssund HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne. Åbningstiderne: Alle dage kl Åbent påskesøndag og pinsesøndag. Lukket helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING SOMMERHUSOVERVÅGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

17 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 17 HORNSVED BLADET 17 Webboligen - din lokale ejendomsmægler Industrivej Slangerup Tlf: Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil

18 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side HORNSVED BLADET DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE I EN BESYRELSE Hvis man er venlig er man for familiær Hvis man er alvorlig, er man et surt opstød Hvis man er ung, ved man ikke noget som helst Hvis man er gammel, er man en mosgroet olding Hvis man drikker, er man en sut Hvis man ikke gør det, er man en hængemule Hvis man vil have lov e og regler overholdt, er man et pernittengryn Hvis man ikke gør det, er man sløset Hvis man holder øje med tingene, er man spion Hvis man ikke gør det, er man ligegyldig og efter ladende Man skal være: -tålmodig som en engel -tykhudet som en flodhest -snu som en ræv -modig som en løve -blind som en muldvarp -tavs som graven Kort sagt: - man skal vide alt, - se alt, - intet sige, - men alligevel klare alt Man skal have en familie, som forstår at man skal møde flere gange om ugen at man skal på kursus flere gange om året Det er en selvfølge, at man altid arbejder gratis udfra et idealistisk synspunkt at man ikke skal vente tak, hvis man har gjort noget godt at det jo kun er ens pligt at man får skæld ud, hvis bare en lille ting går galt Men alligevel MAN LADER SIG VÆLGE OG TAGER EN PERIODE MERE

19 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side 19 HORNSVED BLADET 19 GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl Uforpligtende tilbud gives Bil Tlf Statsaut. el-installatør E. Andersen

20 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_ /07/07 11:56 Side HORNSVED BLADET BEDRE BOLIGSALG Fjordmæglerne Statsaut. ejendomsmæglere MDE Frederikssund Afd. Jernbanegade 2 tlf Jægerspris Afd. Hovedgaden 41 tlf Skibby Afd. Bymidten 6 tlf Sælger for dig Fordi alle der vil bo i Fjordlandet ringer til Fjordmæglerne

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 marts 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april 2012 63. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

OKTOBER 2006 57. 56. ÅRGANG

OKTOBER 2006 57. 56. ÅRGANG Hornsvedbladet 3_2006 23/10/06 9:34 Side 1 3 OKTOBER 2006 57. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet 3_2006 23/10/06 9:34 Side 2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2007 58. 56. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 27. april 2008.

Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 27. april 2008. Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 27. april 2008. 1 Formand Iver Juhl bød velkommen og startede med at præsenterer bestyrelsen. Første punkt på dagsorden var valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere