MARTS ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948"

Transkript

1 MARTS ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil Kasserer: Leif Jensen Enebærhaven 5, 2620 Albertslund mobil Sommerhus: Søvej 29 Vedligeholdelsesformand: Lars Mann Pedersen Sandbyvej 37 5, 2730 Herlev Sommerhus: Ørnevej 3 Bestyrelsesmedlem: Anita Bøwig mobil Bautahøjvej 8, 3630 Jægerspris Sommerhus: Hjortevej 27 Bestyrelsesmedlem: Niels Vrist Hjortevej 46, 3630 Jægerspris Bestyrelsesmedlem: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv., mobil Sommerhus: Hjortevej 70 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusevej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade 57, 3.th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens Vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kundeservice Nesa Allé 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris Lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVEDBLADET Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer, Prisen udgør for tiden kr. 100,-. HJEMMESIDE: REDAKTIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr. 2 - år 2007 er den 3. juni 2007 nr. 3 - år 2007 er den 16. september 2007 PRODUKTION: CEBRA 2 ApS Formanden har ordet... side 3 Fodring af vilde dyr!... side 5 Revisorpåtegning fra Linda Vrist... side 6 Revisorpåtegning fra Kirsten Kongsbak... side 7 Ordinær generalforsamling... side 8 Driftsregnskab... side 9 Status... side 10 Budget for side 11 INDHOLD I DETTE NR. Forudsætning for budget... side 12 Forslag om vedtægtsændring... side 14 Storskrald... side 16 Fartnedsættelse og højrevigepligt... side 17 Genbrugspladser... side 19 Nyt fra servitutudvalget... side 21 Ejerskifte... side 22 Adresseændring... side 24

3 Formanden har ordet HORNSVED BLADET 3 Velkommen til første nummer af Hornsvedbladet Det indikerer, at vi er gået ind i et nyt år, varsler forårets kommen og foreningens årlige ordinære generalforsamling. Ved et årsskifte, er der tradition for at gøre status. Det vil jeg benytte dette indlæg til. Også i 2006 valgte et bestyrelsesmedlem at forlade bestyrelsen før valgperioden udløb. Hans Jensen, havde fået nye udfordringer. Bestyrelsen er ny konstitueret med Lars Mann Pedersen som vedligeholdelsesformand. Suppleant Bjarne Steenstrup er indtrådt i bestyrelsen, og blevet medlem af servitutudvalget. I løbet af forår og sommer har servitutudvalget kontrolleret, at foreningens love, herunder ordensregler er overholdt. Der har også i år været behov for at skrive til nogle grundejere vedr. græsslåning og oprydning på grunden. Yderligere har servitutudvalget være tilkaldt af medlemmer, der har ønsket servitutudvalgets støtte. Mindre end 5% af grundejerne giver anledning til et langt sejt træk for servitutudvalg og myndigheder, for at sikre at foreningens vedtægter overholdes. Det er beklageligt for naboer til parceller med rod på grunden. Det er ærgerligt at se på. Der er i 2006 i to omgange blevet foretaget vedligehold af foreningens veje, og kvaliteten af asfaltarbejdet er meget tilfredsstillende. Der er lagt lergrus ud på rabatter, hvor vejene er asfalterede og fællesarealerne er vedligeholdt. Yderligere har vedligeholdelsesudvalget fået en aftale med entreprenøren om, at vi i tilfælde af storm kan trækkes på ham i forbindelse med akutte arbejder. Sidst på året konstatere vi en forøget vandstand på de lavtliggende grunde, som følge af den megen nedbør samt tilstopning af de rørlagte vandløb (fællesdræn). Vedligeholdelsesudvalget besluttede på baggrund af en konkret vurdering, at samtlige dræn skulle spules, og der skulle foretages rodskæring. I 2006 fik vi Hornsved Grundejerforening egen hjemmeside. Denne åbnes på adressen Der er adgang til information fra bestyrelse og kommune. Fordelen ved en hjemmeside er, at bestyrelsen kan give information, når denne er aktuel og ikke skal afvente udgivelse af næste blad. Som noget nyt prøvede bestyrelse at komme i direkte dialog med grundejerne. På baggrund af mange henvendelser bragte Hornsved Bladet nr. 3 en fortrykt erklæring vedr. ulemper ved 14 dages tømning. Ca. 40 medlemmer returnerede erklæringen. Sagen blev rejst i kontaktudvalget med den daværende Jægerpris Kommune. Der blev på mødet ikke truffet afgørelse pga. lukning af Jægerspris Kommune. Grundejerne på Plantagevej og Bogfinkevej er blevet hørt vedr. hajtænder (ændret vigepligt) ved Plantagevej og Bogfinkevej udmunding i Bautahøjvej. Forholdet er behandlet af bestyrelsen og endt med et afslag. Højrevigepligten fastholdes. Jeg vil afslutte min nytårsstatus med at ønske medlemmer og annoncører et godt og lykkebringende nytår. Iver Juhl

4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 Fodring af vilde dyr! HORNSVED BLADET 5 Denne artikel bringes af aktualitetshensyn på foreningens hjemmeside, men vil også blive bragt i første nummer af bladet af hensyn til væsentlighed. Når bladet udkommer, vil artiklen blevet slettet som selvstændigt indlæg på hjemmesiden. Mange kender eventyret om Mads og Mikkel. Den forældreløse rævehvalp Mikkel, bliver opfostret på en gård, hvor den bliver ven med nabogårdens jagthund. Der er lagt op til drama, men som i alle eventyr, ender også dette eventyr godt. Sådanne er virkeligheden ikke. Som hovedregel er der drama, men lykkelig afslutning findes sjældent. Misforstået godhed får desværre nogle grundejere til at tage de vilde dyr til sig, fodre dem hen over forår og sommer, og når det bliver efterår regner de med helt fejlagtigt at dyrene bare fanger eller finde føde i naturen. Sådan er virkeligheden ikke. I vores nordlige område omkring Strandvej mod campingpladsen, er der en ræv der søger kontakt med mennesker. Det skal en ræv ikke. Erkendt, den ser velplejet ud. Der er efter min opfattelse tale om, at nogle af misforstået godhed fodrer en ræv med kattemad eller hundemad. I hvilket omfang, den stadig får mad det sædvanlige sted er uklart, for nu søger ræven kontakt med andre grundejere. Får at undgå at ræven går ind i husene, skal dørene hele tiden lukkes. Det gælder også redskabsskure og lign. Endnu værre er de små i området. De kender også historien om Mads og Mikkel, og tror at det er Mikkel. Hvad sker der, når de vil klappe ræven? Bider den? Har den galskab? De ovenstående spørgsmål kende jeg ikke svarene på, men mit budskab er klart: Lad være med at fordre de vilde dyr. Er der dyr i nød, kontakt dyreambulancer, der kører vildtet til stationer, hvor erfarent personale vil tage sig af dyrene. De ved hvorledes man ind- og udsluser de vilde dyr, således at de bliver i stand til at klare sig selv i naturen efter fornøden pleje. Det gælder også de vilde katte. Tager man sig af en vildkat så tidligt, at den bliver til en huskat, forpligter det. Katten skal til dyrlæge, den skal efterses og vaccineres. Den bør også øremærkes. Hankatte skal steriliseres, hvis man ikke skal have hus og have, der lugter af hankat. Og hunkatten skal neutraliseres, hvis man ikke skal have flere kuld af killinger. Mange fodre de små katte og tror, at når efteråret kommer, fanger kattene bare nogle mus og kan klare sig selv. HELT FORKERT. Kattene bliver tilbage, de sulter og venter på at dem, der fodrer, kommer tilbage og giver mad. Når sulten bliver meget stor, søger kattene hen til andre steder, hvor der er beboeligt, og tigger mad. Nu er det pludselig naboen eller genbo, der hænger på katten. Og har de, kattene nu opsøger i et forsøg på at få føde, egne katte, bliver der problemer. Også huskatte skal man undlade at give mad, med mindre der foreligger en klar aftale med kattens ejer. Katten kan være på diæt eller skal have medicin i tilknytning til maden, og det ved kun kattens ejer.

6 6 HORNSVED BLADET RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Statsaut. el-installatør E. Andersen Bil Tlf

7 HORNSVED BLADET 7

8 8 HORNSVED BLADET Ordinær generalforsamling afholdes Søndag, den 15. april 2007 kl i Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39, Kulhuse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskab for Forelæggelse af budget for 2008 Fastsættelse af kontingent 7. Indkommende forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Eventuelt. Valget omfatter en periode på 2 år. I følge foreningens love afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Næstformanden Gerd Bøwig modtager genvalg Kasserer Leif Jensen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Niels Vrist modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Bjarne Steenstrup, som trådte ind i bestyrelsen, da Hans Jensen trådte ud midt i sin valgperiode modtager genvalg Herudover er følgende på valg: Bestyrelsessuppleant i stedet for Bjarne Steenstrup for 1 år Bestyrelsessuppleant Svend Svendsen for 2 år Revisor Kirsten Kongsbak for 2 år Revisorsuppleant Lars Lorentsen for 2 år HUSK Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har i henhold til foreningens love ingen adgang til generalforsamlingen Bemærk. Du skal medbringe dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen

9 HORNSVED BLADET 9 DRIFTSREGNSKAB for Hornsved Grundejerforening til ADMINISTRATIONSKONTOEN Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent, administration ,00 Gebyr, for sent indbetalt 2.220,00 Renter, bank ,18 Renter, for sent indbetalt 139,44 Diverse indtægter,adm 1.065,00 Hornsved Bladet Annoncer, blad ,31 Salg af blad 600,00 Indtægt i alt, blad ,31 Honorar, blad 7.350,00 Trykning, blad ,75 Distribution, blad ,75 Øvrige bladomkostninger 9.025,75 Udgift i alt, blad ,25 Underskud, blad ,94 Udgifter Honorar og kørsel, adm ,37 Møder 2.895,50 Telefon 4.040,51 Advokatbistand 0,00 Porto 2.047,25 Kontorartikler 1.317,15 Aviser og blade 0,00 Forsikringer 2.462,00 Gebyrer 142,50 Gaver og repræsentation 993,25 Kontingentopkrævning, kommune ,05 Generalforsamling 2.384,00 Diverse udgifter, adm 372,50 Overskud ,60 Balance , ,62 VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent, vedligehold ,25 Udgifter Honorar og kørsel, vedligehold ,00 Vedligehold veje ,20 Vedligehold dræn ,00 Vedligehold fællesarealer ,76 Renovation 1.326,10 Bautahøjvejens Vejlaug 840,00 Diverse udgifter, vedligehold 4.375,00 Underskud (*1) ,81 Balance , ,06

10 10 HORNSVED BLADET STATUS for Hornsved Grundejerforening Pr Aktiver Kassebeholdning 158,25 Frimærkebeholdning 171,10 Danske Bank ,12 Lokalbanken aft ,23 Danske Bank Giro ,86 Lokalbanken check ,73 Tilgodehavende (*2) 1.190,00 Passiver Indeholdt A-skat og bidrag (*5) 0,00 Modtagne forudbetalinger 0,00 Skyldige omkostninger (*3) 200,00 Egenkapital Formue pr. primo ,00 + Overskud administrationskonto ,60 Underskud vedligeholdelseskonto ,81 Tab (*4) 0,50 Formue pr. ultimo ,29 Balance , ,29 (*1) Der er anvendt ca af formue på ekstra vedligehold af veje som kompensation for udskudt vedligehold fra 2005.Det oprindeligt budgetterede overskud på ca er således nu realiseret som et underskud på ca (*3) Udlæg fra Leif. (*2) Udestående 1. rate af kontingent for 2006 for 1 medlem på i alt 297,50, samt 2. rate af kontingent for 2006 for 3 medlemmer på i alt 892,50 (*4) Øreafrunding. (*5) Der er for 2006 indbetalt i alt til Skat. Al skat for 2006 er endelig afregnet i Albertslund januar 2007 Leif Jensen Kasserer Ovenstående regnskab er revideret af foreningens to revisorer. Revisorernes vidt forskellige påtegnelser er gengivet sammen med regnskabet i Hornsved Bladet. Kirsten Kongsbak Revisor Linda Vrist Revisor

11 HORNSVED BLADET 11 BUDGET for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i 1.000,- kr.) Årsregnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 ADMINISTRATIONSKONTOEN Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent, administration Gebyr, for sent indbetalt Renter, bank Renter, for sent indbetalt Diverse indtægter,adm Hornsved Bladet og hjemmesiden Annoncer, blad Salg af blad Bidrag fra Administrationskonto Bidrag fra Vejbidragsydere 4 3 Honorar, blad og hjemmeside Trykning, blad Distribution, blad Øvrige bladomkostninger Udgifter Opkrævning af kontingent ved kommune Honorar og kørsel, adm Møder Telefon Advokatbistand Porto Kontorartikler Aviser og blade Forsikringer Gebyrer Gaver og repræsentation Generalforsamling Diverse udgifter, adm Underskud 0 Overskud Balance VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN Indtægter Kontingent, vedligehold Udgifter Honorar og kørsel, vedligehold Vedligehold veje Vedligehold dræn Vedligehold fællesarealer Renovation Bautahøjvejens Vejlaug Diverse udgifter, vedligehold Underskud 390 Overskud Balance

12 12 HORNSVED BLADET Forudsætninger for BUDGET for Hornsved Grundejerforening For året 2008 Kontingent administrationskontoen: Fuldt medlemskab 1022 medlemmer á kr. 100 = kr Bidrag til Hornsved Bladet 1022 medlemmer á kr. 50 = kr Vedligeholdelseskontoen: Fuldt medlemskab 1022 medlemmer á kr. 550 = kr Vejbidrag på 100% 7 medlemmer á kr. 550 = kr Vejbidrag på 75% 62 medlemmer á kr. 412,5 = kr Vedligeholdelseskontoen i alt kr Bidrag fra Vejbidragsydere til Hornsved Bladet 69 medl. á 50 = kr Hornsved Bladet forventes udgivet i 3 numre i Forventet udvikling i foreningens egenkapital: Formue pr. primo 2007 kr Overskud administrationskonto 2007 kr Overskud vedligeholdelseskonto Formue pr. ultimo 2007 kr Formue pr. primo 2008 kr Overskud administrationskonto Overskud vedligeholdelseskonto 2008 kr Formue pr. ultimo 2008 kr Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening foreslår igen for 2008 en omlægning af bidrag til Hornsved Bladet, således at en del af kontingent for administration går til Bladet. Samtidig modtager vejbidragsydere fremover også Bladet og betaler et tilsvarende bidrag. Dette pålignes udover vejbidraget. Da en del af formandens, sekretærens og kassererens arbejde vedrører vedligeholdelsen vil 25% af disses honorarer blive konteret under 'Honorar, vedligehold'. Bestyrelsen indstiller således, at kontingent for fuldt medlemskab for 2008 stiger med kr. 25 til kr Kontingentet fordeler sig med kr. 100 til administration, kr. 50 til Bladet og kr. 550 til vedligeholdelse. Udover vedligeholdelse betaler vejbidragsydere kr. 50 til Bladet.

13 HORNSVED BLADET 13 SMEDEENGENS VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Aut. gas-, vand- og sanitetsmester JENS CHRISTENSEN Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Smedemester MOGENS CHRISTENSEN Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Tlf Mobil SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING SOMMERHUSOVERVÅGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

14 14 HORNSVED BLADET Forslag om vedtægtsændring Nedennævnte forslag fra foreningens revisor Kirsten Kongsbak indkom for sent til at komme med på sidste års generalforsamling. Kirsten Kongsbak ønskede derfor at forslaget blev sat på dagsorden på generalforsamlingen i Forslag til ændring af lovene for Hornsved Grundejerforening. 12 udgår I stedet indføres en ny 12 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 7 år af gangen. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 kasserersuppleant og 2 bestyrelsessuppleanter. Kasserer og kasserersuppleant skal være regnskabskyndige. Af bestyrelsen afgår Formand og 2 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer de lige årstal. Næstformanden, Kasserer og de øvrige 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige årstal. Kasserer- bestyrelsessuppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær. Et bestyrelsesmedlem der uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen og en suppleant indtræder da i hans sted og sidder så længe det medlem han erstatter, skulle sidde. Der kan efter bestyrelsens beslutning ydes et vederlag til de personer, der yder en arbejdsindsats i foreningen. 15 udgår I stedet for indføres en ny 15 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres i et anerkendt regnskabsprogram på foreningens EDB-udstyr og skal af kasserer tilstilles registeret revisor senest 31. januar og skal være revideret såvel kretisk som talmæssig inden 1. marts, således at regnskabet med registreret revisors påtegning kan sendes til medlemmerne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Kasseren er pligtig til, uden udgift for denne, at lade tegne kautionsforsikring til fordel for foreningen for et beløb af kr Forsikringspræmien betales af foreningens administrationskonto. Registret revisor skal foretage uanmeldt revision til konstatering af tilstedeværelsen af de midler, der ifølge regnskabet skal foreligge. Bestyrelsen udarbejder budget for kommende regnskabsår, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 16 (omdannes til 17) I stedet indsættes en ny 16 Bestyrelsen vælger en registeret revisor til revision af foreningens regnskab. Gamle 16 ændres til 17 Gamle 17 ændres til 18 Gamle 18 ændres til 19 Motivation for ændring af lovene skyldes, at regnskabet ført og fremmest må fremstå troværdigt. Der må ikke herske nogen tvivl, om der er foretaget eventuelle rettelser uden om kassekladden. Der er efter hånden så stor omsætning i foreningen, at det er betryggende, at en udenforstående med professionel kendskab til regnskab reviderer regnskabet. Dette vil udelukke diskussioner om, hvem der har mest forstand på regnskab. Med venlig hilsen Kirsten Kongsbak

15 HORNSVED BLADET 15 KULHUSE TLF.: ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE Friskbagt morgenbrød Tips og lotto GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS

16 16 HORNSVED BLADET Storskrald Bestyrelses minder hermed om at der er storskralds afhentning i Uge 11 Bestilling skal direkte på storskraldstelefon Tlf senest onsdag d. 7. marts 2007 Hvis ikke man ringer, bliver storskraldet ikke afhentet,. Uddrag fra hæftet AFFALD OG GENBRUG Som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens ingang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandag kl i den uge, hvor indsamlingen begynder. BEMÆRK: Det er nu også blevet muligt af tilmelde afhentning af storskrald på nette. Dette kan gøres på følgende adresse: Klik på husholdningsaffald Og vælg Storskrald (Renoweb) Send herefter det fortrykte tilmeldingskort Hvis man vælger at tilmelde sig via nette er tidsfristen den samme som tilmelding via telefon. Tænker du på at sælge? så ring på Det gør køberne også... Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler! Bo-nyt Nordsjælland Per G. Jensen Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE IRISVEJ SKIBBY TOTAL SALG! ,- Incl. moms MED SALG! ,- Incl. moms SELV SALG! 9.950,- Incl. moms

17 HORNSVED BLADET 17 Fartnedsættelse og højrevigepligt Dette indlæg er en del af bestyrelsens afgørelse i sagen vedr. hajtænder ved Plantagevejs og Bogfinkevejs udmunding til Bautahøjvej. Af hensyn til højrevigepligtens betydning vil dette indlæg blive vist på Hornsved Grundejerforenings hjemmeside, indtil indlægget bliver bragt i Hornsvedbladet. Det er væsentligt, at færdselssikkerheden er i top i vores område. Derfor har flere grundejere gjort opmærksom på den i Hornsved Grundejerforenings vedtægter fastlagte hastighedsgrænse på 25. km/t. I henhold til færdselsloven er der højrevigepligt på grundejerforeningernes veje. Denne gælder ved alle vejhjørner, uanset om der er tale om et kryds, dvs. begge veje fortsætter efter krydset, eller et T, dvs. en vej udmunder i en anden vej. Farten skal altid afpasses efter forholdene. Højrevigepligt betyder, at man skal standse for trafik fra højre. Idet oversigtsforholdene generelt er dårlige, skal farten derfor nedsættes ved vejhjørner. I tilfælde med dårlige oversigtsforhold, skal der standses, for at sikre at der er fri fra højre. Kørsel i området efter ovenstående betyder, at farten skal ned, eller der skal standses ved alle vejhjørner. De mange vejhjørner og dermed fartnedsættelser er en god og gratis fartdæmpende foranstaltning. Køres der på disse betingelser, vil der ikke være behov for andre fartdæmpende foranstaltninger. Jf. bestemmelser i lovgivningen, der understøttes af Hornsved Grundejerforenings vedtægter, må ingen beplantning eller hegn i hjørner være over 125 cm. Det betyder, at alle der færdes på vejene med en højde, der ikke overstiger 125 cm, sjældent kan ses. Ved at sætte farten ned undgås at påkøre disse trafikanter, der typisk er vores egne børn på cykel. Altså: Der er højrevigepligt i området. Oversigtsforholdene er dårlige. Sæt farten ned eller stands helt op. Bemærk, ved udkørsel fra egen grund er færdselsloven også klar. Her er ubetinget vigepligt dvs. ikke højrevigepligt. Den, der kører ud på vejen, skal standse. Sker der en trafikmæssig hændelse, og der optages politirapport, vil manglende overholdelse af højrevigepligten medføre, at førerretten frakendes betinget. Der skal bestås en orienterede køreprøve, både teori og praktik. Her får man en god lejlighed til at lære højrevigepligt, hvis man altså ønsker at generhverve sit kørekort.

18 18 HORNSVED BLADET Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil GODE RÅD OM RET Ejendomshandel Samejekontrakter Ægtepagter Testamenter Arv Retshjælp m.m. ADVOKAT JOHN SEJLØ Hovedgaden Skibby Fax Tlf

19 HORNSVED BLADET 19 Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund kommune 2 genbrugspladsen: Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Lukket helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugs- og Modtagepladsen Ørnesten Marbækvej Frederikssund Tlf Åbningstiderne: Mandag Søndag kl Lukket helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Ekstraordinært åbent påskesøndag og pinsesøndag. Der er fri adgang i køretøjer med en tilladt totalvægt på op til kg. (incl. evt. påhængskøretøjs) tilladte totalvægt. HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne.

20 20 HORNSVED BLADET BEDRE BOLIGSALG Fjordmæglerne Statsaut. ejendomsmæglere MDE Frederikssund Afd. Jernbanegade 2 tlf Frederiksværk Afd. Nørregade 11 tlf Jægerspris Afd. Hovedgaden 41 tlf Skibby Afd. Bymidten 6 tlf Sælger for dig Fordi alle der vil bo i Fjordlandet ringer til Fjordmæglerne

21 Nyt fra servitutudvalget HORNSVED BLADET 21 Udvalget vil gerne henstille at medlemmerne besøger deres sommerhus og få fundet en rigtigt god plads til skraldevognen, så den står i læ for vinden og solen. Det har jo blæst meget her i vinter og rigtig mange skraldevogne ligger og flyder i indkørslen og nogle steder i rabatten. Nogle medlemmer har brugt skraldevognen ved besøg til affald og når så det blæser og skraldevognen vælter, så er det rent tag selv bord for ræve og andre dyr, så flere steder ligger der ligeledes affald og flyder. Mange får bygget sig nogle dejlig nye sommerhuse, men glemmer at rabatten ikke er til opbevaring af skraldevogne og affaldsstativer ej heller sten. Nogle har som sten liggende i rabatten som unge mennesker synes det er mægtigt sjovt at lægge ud midt på vejen, og når det er mørkt kan man ikke se stenene og kan meget vel får ødelagt sin bil. Undertegnede har flere gange flyttet stenene ind på grundene, vær rar at flyt jeres sten helt på grunden så ingen kommer til skade. Udvalget vil gerne ønske medlemmerne en god kommende sommer. Servitutformanden Webboligen - din lokale ejendomsmægler Industrivej Slangerup Tlf:

22 22 HORNSVED BLADET Ejerskifte Der kan gå lang tid fra et hus bliver solgt til grundejerforeningen får det at vide gennem Statstidende eller ad anden vej. Det kan betyde, at Hornsved Bladet bliver sendt til den forkerte ejer. Husk derfor at give besked, til foreningens sekretær, hvis De selv flytter til en ny adresse eller ændre navn. K = købesum E = Ejendomsværdi 2 KX Bakkegårde, Dråby Gransangervej 8B Palle Clement Kofoed til Michael Nørager Vibestrup Jensen K. E: CZ Bakkegårde, Dråby Hjortevej 14 Egon Carl Bjerre til Alice Baunkjær & Jens Ole Kristensen K E FU Bakkegårde, Dråby Rylevej 18 Michael Mark andersen til Birthe Madsen K. - E: AZ Bakkegårde, Dråby Strandvej 87 Peder Bisgaard m.fl. til Peter Ganer K E IV Bakkegårde, Dråby Søvej 20 Bo Herman Karl-Gustaf Rolsing til Maria Elena Olsen & Ib Olsen K. - E LS Bakkegårde, Dråby Hjortevej 23 Boet efter Verner Jønsson til Jytte Tove Marie Jønsson K. - E LS Bakkegårde, Dråby Hjortevej 23 Jytte Tove Marie Jønsson til Ninette Fridahl, Raimo Fridahl, Kirsten Wulff & Per Nielsen K E KA Bakkegårde, Dråby Fyrrevej 6 Boet efter John Jensen m.fl. til Jette Jensen K. - E KA Bakkegårde, Dråby Fyrrevej 6 Jettet Jensen til Casper Due K E FY Bakkegårde, Dråby Ringvej 8 Jens H. Andersen til Grethe Edenholm K E GF Bakkegårde, Dråby Mågevej 4 Finn Blickfeldt Juliussen til Benedikte Jacobsen & Rasmus Møller K E MU Bakkegårde, Dråby Fjordslugte 1 Preben Frimand Christensen til Susan Gyldenøhre & Lars Gyldenøhre K. - E C Bakkegårde, Dråby Alholmvej 33 Lone Hanne Søth til Jan Petersen & Jette Petersen K. - E M Bakkegårde, Dråby Digevej 22 Korna Irene Jocobsen til Jane Mønter & henrik Hovbank K E IC Bakkegårde, Dråby Bellisvej 20 Lone Inger Merete Kolbe til Lone Ventrup Philipsen K. - E ND Bakkegårde, Dråby Gransangervej 8

23 HORNSVED BLADET 23 Palle Clement Kofoed til Anne Espenhain K E. - 8 GS Bakkegårde, Dråby Plantagevej 21 Bodil Magny Månsson til Christian Pedersen & Birthe Pedersen K E G Bakkegårde, Dråby Strandkrogen 1 Karl-Erik Gothenborg til Bente Nørregård & Anne Sabers K E AD Bakkegårde, Dråby Vibevej 4 Ole Lyng Clausen til Tina Koudal & Rene Juhl Andersen K. - E HØ Bakkegårde, Dråby Drosselvej 4 Leif Jensen m.fl. til Erik Philipsen K E VX Bakkegårde, Dråby Isefjordvej 2 Helga Bugge til Helga Bygge K E OO Bakkegårde, Dråby Strandvej 28 Bo Marup Olsen til Niels Erik Larsen & Annette Grossmann K. - E LP Bakkegårde, Dråby Tjørnevej 11 A Linda Jensen til Zaga Jensen K E KD Bakkegårde, Dråby Solsortevej 4 Ronny Dennis Christian Larsen til Line N.K. Skou-Hansen & Jakob Skou-Hansen K E AB Bakkegårde, Dråby Bellisvej 9 Arne Frederiksen til Morten Høier Olsen og Karen Høier Olsen, Flemming H. Olsen K E BI Bakkegårde, Dråby Digevej 23 Mette Christiansen til Anne Grethe Christiansen K E IQ Bakkegårde, Dråby Pilevej 22 Kenn Pedersen til Hanne Signe Barnkob K E AE Bakkegårde, Dråby Fjordstien 16 Vagn Dehn Andersen til Hanne Kramp & Peter Lossinius kramp K E MF Bakkegårde, Dråby Tjørnevej 14 H. Hjelmbjerg til Rene Hjelmbjerg K. - E M Bakkegårde, Dråby Hjortevej 68 Addy Mortensen m.fl. til Birgitta Hansen K E IP Bakkegårde, Dråby Søvej 8 Hans Cajus Skytte Rasmussen til Pernille Hovaldt K. - E IG Bakkegårde, Dråby Bellisvej 12 Boet efter Kaj Sjøgren til Annie Sjøgren K. - E FM Bakkegårde, Dråby Rylevej 27 Mads Jespersen m.fl. til Pernille Bruun Jespersen K. - E HF Bakkegårde, Dråby Mosestien 4 Karin Hamberg m.fl. til Søren Thuesen K E

24 24 HORNSVED BLADET ADRESSEÆNDRING Denne blanket sendes til grundejerforeningens redaktør Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris SOMMERHUSADRESSE: Nuværende ejer: Flyttet til: SOLGT PR. / 2007 Ny ejer: Adresse: TØMRERFIRMAET BJARNE VESTERGÅRD A/S Alt i hovedentreprise Skovkirkevej 25 B 3630 Jægerspris Tlf Fax Cebra Reklamebureau

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 42. årgang Maj 2013 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2013 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere