MARTS ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948"

Transkript

1 MARTS ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil Kasserer: Leif Jensen Enebærhaven 5, 2620 Albertslund mobil Sommerhus: Søvej 29 Vedligeholdelsesformand: Lars Mann Pedersen Sandbyvej 37 5, 2730 Herlev Sommerhus: Ørnevej 3 Bestyrelsesmedlem: Anita Bøwig mobil Bautahøjvej 8, 3630 Jægerspris Sommerhus: Hjortevej 27 Bestyrelsesmedlem: Niels Vrist Hjortevej 46, 3630 Jægerspris Bestyrelsesmedlem: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv., mobil Sommerhus: Hjortevej 70 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusevej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade 57, 3.th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens Vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kundeservice Nesa Allé 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris Lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVEDBLADET Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer, Prisen udgør for tiden kr. 100,-. HJEMMESIDE: REDAKTIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr. 2 - år 2007 er den 3. juni 2007 nr. 3 - år 2007 er den 16. september 2007 PRODUKTION: CEBRA 2 ApS Formanden har ordet... side 3 Fodring af vilde dyr!... side 5 Revisorpåtegning fra Linda Vrist... side 6 Revisorpåtegning fra Kirsten Kongsbak... side 7 Ordinær generalforsamling... side 8 Driftsregnskab... side 9 Status... side 10 Budget for side 11 INDHOLD I DETTE NR. Forudsætning for budget... side 12 Forslag om vedtægtsændring... side 14 Storskrald... side 16 Fartnedsættelse og højrevigepligt... side 17 Genbrugspladser... side 19 Nyt fra servitutudvalget... side 21 Ejerskifte... side 22 Adresseændring... side 24

3 Formanden har ordet HORNSVED BLADET 3 Velkommen til første nummer af Hornsvedbladet Det indikerer, at vi er gået ind i et nyt år, varsler forårets kommen og foreningens årlige ordinære generalforsamling. Ved et årsskifte, er der tradition for at gøre status. Det vil jeg benytte dette indlæg til. Også i 2006 valgte et bestyrelsesmedlem at forlade bestyrelsen før valgperioden udløb. Hans Jensen, havde fået nye udfordringer. Bestyrelsen er ny konstitueret med Lars Mann Pedersen som vedligeholdelsesformand. Suppleant Bjarne Steenstrup er indtrådt i bestyrelsen, og blevet medlem af servitutudvalget. I løbet af forår og sommer har servitutudvalget kontrolleret, at foreningens love, herunder ordensregler er overholdt. Der har også i år været behov for at skrive til nogle grundejere vedr. græsslåning og oprydning på grunden. Yderligere har servitutudvalget være tilkaldt af medlemmer, der har ønsket servitutudvalgets støtte. Mindre end 5% af grundejerne giver anledning til et langt sejt træk for servitutudvalg og myndigheder, for at sikre at foreningens vedtægter overholdes. Det er beklageligt for naboer til parceller med rod på grunden. Det er ærgerligt at se på. Der er i 2006 i to omgange blevet foretaget vedligehold af foreningens veje, og kvaliteten af asfaltarbejdet er meget tilfredsstillende. Der er lagt lergrus ud på rabatter, hvor vejene er asfalterede og fællesarealerne er vedligeholdt. Yderligere har vedligeholdelsesudvalget fået en aftale med entreprenøren om, at vi i tilfælde af storm kan trækkes på ham i forbindelse med akutte arbejder. Sidst på året konstatere vi en forøget vandstand på de lavtliggende grunde, som følge af den megen nedbør samt tilstopning af de rørlagte vandløb (fællesdræn). Vedligeholdelsesudvalget besluttede på baggrund af en konkret vurdering, at samtlige dræn skulle spules, og der skulle foretages rodskæring. I 2006 fik vi Hornsved Grundejerforening egen hjemmeside. Denne åbnes på adressen Der er adgang til information fra bestyrelse og kommune. Fordelen ved en hjemmeside er, at bestyrelsen kan give information, når denne er aktuel og ikke skal afvente udgivelse af næste blad. Som noget nyt prøvede bestyrelse at komme i direkte dialog med grundejerne. På baggrund af mange henvendelser bragte Hornsved Bladet nr. 3 en fortrykt erklæring vedr. ulemper ved 14 dages tømning. Ca. 40 medlemmer returnerede erklæringen. Sagen blev rejst i kontaktudvalget med den daværende Jægerpris Kommune. Der blev på mødet ikke truffet afgørelse pga. lukning af Jægerspris Kommune. Grundejerne på Plantagevej og Bogfinkevej er blevet hørt vedr. hajtænder (ændret vigepligt) ved Plantagevej og Bogfinkevej udmunding i Bautahøjvej. Forholdet er behandlet af bestyrelsen og endt med et afslag. Højrevigepligten fastholdes. Jeg vil afslutte min nytårsstatus med at ønske medlemmer og annoncører et godt og lykkebringende nytår. Iver Juhl

4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 Fodring af vilde dyr! HORNSVED BLADET 5 Denne artikel bringes af aktualitetshensyn på foreningens hjemmeside, men vil også blive bragt i første nummer af bladet af hensyn til væsentlighed. Når bladet udkommer, vil artiklen blevet slettet som selvstændigt indlæg på hjemmesiden. Mange kender eventyret om Mads og Mikkel. Den forældreløse rævehvalp Mikkel, bliver opfostret på en gård, hvor den bliver ven med nabogårdens jagthund. Der er lagt op til drama, men som i alle eventyr, ender også dette eventyr godt. Sådanne er virkeligheden ikke. Som hovedregel er der drama, men lykkelig afslutning findes sjældent. Misforstået godhed får desværre nogle grundejere til at tage de vilde dyr til sig, fodre dem hen over forår og sommer, og når det bliver efterår regner de med helt fejlagtigt at dyrene bare fanger eller finde føde i naturen. Sådan er virkeligheden ikke. I vores nordlige område omkring Strandvej mod campingpladsen, er der en ræv der søger kontakt med mennesker. Det skal en ræv ikke. Erkendt, den ser velplejet ud. Der er efter min opfattelse tale om, at nogle af misforstået godhed fodrer en ræv med kattemad eller hundemad. I hvilket omfang, den stadig får mad det sædvanlige sted er uklart, for nu søger ræven kontakt med andre grundejere. Får at undgå at ræven går ind i husene, skal dørene hele tiden lukkes. Det gælder også redskabsskure og lign. Endnu værre er de små i området. De kender også historien om Mads og Mikkel, og tror at det er Mikkel. Hvad sker der, når de vil klappe ræven? Bider den? Har den galskab? De ovenstående spørgsmål kende jeg ikke svarene på, men mit budskab er klart: Lad være med at fordre de vilde dyr. Er der dyr i nød, kontakt dyreambulancer, der kører vildtet til stationer, hvor erfarent personale vil tage sig af dyrene. De ved hvorledes man ind- og udsluser de vilde dyr, således at de bliver i stand til at klare sig selv i naturen efter fornøden pleje. Det gælder også de vilde katte. Tager man sig af en vildkat så tidligt, at den bliver til en huskat, forpligter det. Katten skal til dyrlæge, den skal efterses og vaccineres. Den bør også øremærkes. Hankatte skal steriliseres, hvis man ikke skal have hus og have, der lugter af hankat. Og hunkatten skal neutraliseres, hvis man ikke skal have flere kuld af killinger. Mange fodre de små katte og tror, at når efteråret kommer, fanger kattene bare nogle mus og kan klare sig selv. HELT FORKERT. Kattene bliver tilbage, de sulter og venter på at dem, der fodrer, kommer tilbage og giver mad. Når sulten bliver meget stor, søger kattene hen til andre steder, hvor der er beboeligt, og tigger mad. Nu er det pludselig naboen eller genbo, der hænger på katten. Og har de, kattene nu opsøger i et forsøg på at få føde, egne katte, bliver der problemer. Også huskatte skal man undlade at give mad, med mindre der foreligger en klar aftale med kattens ejer. Katten kan være på diæt eller skal have medicin i tilknytning til maden, og det ved kun kattens ejer.

6 6 HORNSVED BLADET RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Statsaut. el-installatør E. Andersen Bil Tlf

7 HORNSVED BLADET 7

8 8 HORNSVED BLADET Ordinær generalforsamling afholdes Søndag, den 15. april 2007 kl i Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39, Kulhuse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskab for Forelæggelse af budget for 2008 Fastsættelse af kontingent 7. Indkommende forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Eventuelt. Valget omfatter en periode på 2 år. I følge foreningens love afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Næstformanden Gerd Bøwig modtager genvalg Kasserer Leif Jensen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Niels Vrist modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Bjarne Steenstrup, som trådte ind i bestyrelsen, da Hans Jensen trådte ud midt i sin valgperiode modtager genvalg Herudover er følgende på valg: Bestyrelsessuppleant i stedet for Bjarne Steenstrup for 1 år Bestyrelsessuppleant Svend Svendsen for 2 år Revisor Kirsten Kongsbak for 2 år Revisorsuppleant Lars Lorentsen for 2 år HUSK Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har i henhold til foreningens love ingen adgang til generalforsamlingen Bemærk. Du skal medbringe dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen

9 HORNSVED BLADET 9 DRIFTSREGNSKAB for Hornsved Grundejerforening til ADMINISTRATIONSKONTOEN Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent, administration ,00 Gebyr, for sent indbetalt 2.220,00 Renter, bank ,18 Renter, for sent indbetalt 139,44 Diverse indtægter,adm 1.065,00 Hornsved Bladet Annoncer, blad ,31 Salg af blad 600,00 Indtægt i alt, blad ,31 Honorar, blad 7.350,00 Trykning, blad ,75 Distribution, blad ,75 Øvrige bladomkostninger 9.025,75 Udgift i alt, blad ,25 Underskud, blad ,94 Udgifter Honorar og kørsel, adm ,37 Møder 2.895,50 Telefon 4.040,51 Advokatbistand 0,00 Porto 2.047,25 Kontorartikler 1.317,15 Aviser og blade 0,00 Forsikringer 2.462,00 Gebyrer 142,50 Gaver og repræsentation 993,25 Kontingentopkrævning, kommune ,05 Generalforsamling 2.384,00 Diverse udgifter, adm 372,50 Overskud ,60 Balance , ,62 VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent, vedligehold ,25 Udgifter Honorar og kørsel, vedligehold ,00 Vedligehold veje ,20 Vedligehold dræn ,00 Vedligehold fællesarealer ,76 Renovation 1.326,10 Bautahøjvejens Vejlaug 840,00 Diverse udgifter, vedligehold 4.375,00 Underskud (*1) ,81 Balance , ,06

10 10 HORNSVED BLADET STATUS for Hornsved Grundejerforening Pr Aktiver Kassebeholdning 158,25 Frimærkebeholdning 171,10 Danske Bank ,12 Lokalbanken aft ,23 Danske Bank Giro ,86 Lokalbanken check ,73 Tilgodehavende (*2) 1.190,00 Passiver Indeholdt A-skat og bidrag (*5) 0,00 Modtagne forudbetalinger 0,00 Skyldige omkostninger (*3) 200,00 Egenkapital Formue pr. primo ,00 + Overskud administrationskonto ,60 Underskud vedligeholdelseskonto ,81 Tab (*4) 0,50 Formue pr. ultimo ,29 Balance , ,29 (*1) Der er anvendt ca af formue på ekstra vedligehold af veje som kompensation for udskudt vedligehold fra 2005.Det oprindeligt budgetterede overskud på ca er således nu realiseret som et underskud på ca (*3) Udlæg fra Leif. (*2) Udestående 1. rate af kontingent for 2006 for 1 medlem på i alt 297,50, samt 2. rate af kontingent for 2006 for 3 medlemmer på i alt 892,50 (*4) Øreafrunding. (*5) Der er for 2006 indbetalt i alt til Skat. Al skat for 2006 er endelig afregnet i Albertslund januar 2007 Leif Jensen Kasserer Ovenstående regnskab er revideret af foreningens to revisorer. Revisorernes vidt forskellige påtegnelser er gengivet sammen med regnskabet i Hornsved Bladet. Kirsten Kongsbak Revisor Linda Vrist Revisor

11 HORNSVED BLADET 11 BUDGET for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i 1.000,- kr.) Årsregnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 ADMINISTRATIONSKONTOEN Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent, administration Gebyr, for sent indbetalt Renter, bank Renter, for sent indbetalt Diverse indtægter,adm Hornsved Bladet og hjemmesiden Annoncer, blad Salg af blad Bidrag fra Administrationskonto Bidrag fra Vejbidragsydere 4 3 Honorar, blad og hjemmeside Trykning, blad Distribution, blad Øvrige bladomkostninger Udgifter Opkrævning af kontingent ved kommune Honorar og kørsel, adm Møder Telefon Advokatbistand Porto Kontorartikler Aviser og blade Forsikringer Gebyrer Gaver og repræsentation Generalforsamling Diverse udgifter, adm Underskud 0 Overskud Balance VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN Indtægter Kontingent, vedligehold Udgifter Honorar og kørsel, vedligehold Vedligehold veje Vedligehold dræn Vedligehold fællesarealer Renovation Bautahøjvejens Vejlaug Diverse udgifter, vedligehold Underskud 390 Overskud Balance

12 12 HORNSVED BLADET Forudsætninger for BUDGET for Hornsved Grundejerforening For året 2008 Kontingent administrationskontoen: Fuldt medlemskab 1022 medlemmer á kr. 100 = kr Bidrag til Hornsved Bladet 1022 medlemmer á kr. 50 = kr Vedligeholdelseskontoen: Fuldt medlemskab 1022 medlemmer á kr. 550 = kr Vejbidrag på 100% 7 medlemmer á kr. 550 = kr Vejbidrag på 75% 62 medlemmer á kr. 412,5 = kr Vedligeholdelseskontoen i alt kr Bidrag fra Vejbidragsydere til Hornsved Bladet 69 medl. á 50 = kr Hornsved Bladet forventes udgivet i 3 numre i Forventet udvikling i foreningens egenkapital: Formue pr. primo 2007 kr Overskud administrationskonto 2007 kr Overskud vedligeholdelseskonto Formue pr. ultimo 2007 kr Formue pr. primo 2008 kr Overskud administrationskonto Overskud vedligeholdelseskonto 2008 kr Formue pr. ultimo 2008 kr Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening foreslår igen for 2008 en omlægning af bidrag til Hornsved Bladet, således at en del af kontingent for administration går til Bladet. Samtidig modtager vejbidragsydere fremover også Bladet og betaler et tilsvarende bidrag. Dette pålignes udover vejbidraget. Da en del af formandens, sekretærens og kassererens arbejde vedrører vedligeholdelsen vil 25% af disses honorarer blive konteret under 'Honorar, vedligehold'. Bestyrelsen indstiller således, at kontingent for fuldt medlemskab for 2008 stiger med kr. 25 til kr Kontingentet fordeler sig med kr. 100 til administration, kr. 50 til Bladet og kr. 550 til vedligeholdelse. Udover vedligeholdelse betaler vejbidragsydere kr. 50 til Bladet.

13 HORNSVED BLADET 13 SMEDEENGENS VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Aut. gas-, vand- og sanitetsmester JENS CHRISTENSEN Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Smedemester MOGENS CHRISTENSEN Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Tlf Mobil SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING SOMMERHUSOVERVÅGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

14 14 HORNSVED BLADET Forslag om vedtægtsændring Nedennævnte forslag fra foreningens revisor Kirsten Kongsbak indkom for sent til at komme med på sidste års generalforsamling. Kirsten Kongsbak ønskede derfor at forslaget blev sat på dagsorden på generalforsamlingen i Forslag til ændring af lovene for Hornsved Grundejerforening. 12 udgår I stedet indføres en ny 12 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 7 år af gangen. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 kasserersuppleant og 2 bestyrelsessuppleanter. Kasserer og kasserersuppleant skal være regnskabskyndige. Af bestyrelsen afgår Formand og 2 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer de lige årstal. Næstformanden, Kasserer og de øvrige 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige årstal. Kasserer- bestyrelsessuppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær. Et bestyrelsesmedlem der uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen og en suppleant indtræder da i hans sted og sidder så længe det medlem han erstatter, skulle sidde. Der kan efter bestyrelsens beslutning ydes et vederlag til de personer, der yder en arbejdsindsats i foreningen. 15 udgår I stedet for indføres en ny 15 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres i et anerkendt regnskabsprogram på foreningens EDB-udstyr og skal af kasserer tilstilles registeret revisor senest 31. januar og skal være revideret såvel kretisk som talmæssig inden 1. marts, således at regnskabet med registreret revisors påtegning kan sendes til medlemmerne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Kasseren er pligtig til, uden udgift for denne, at lade tegne kautionsforsikring til fordel for foreningen for et beløb af kr Forsikringspræmien betales af foreningens administrationskonto. Registret revisor skal foretage uanmeldt revision til konstatering af tilstedeværelsen af de midler, der ifølge regnskabet skal foreligge. Bestyrelsen udarbejder budget for kommende regnskabsår, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 16 (omdannes til 17) I stedet indsættes en ny 16 Bestyrelsen vælger en registeret revisor til revision af foreningens regnskab. Gamle 16 ændres til 17 Gamle 17 ændres til 18 Gamle 18 ændres til 19 Motivation for ændring af lovene skyldes, at regnskabet ført og fremmest må fremstå troværdigt. Der må ikke herske nogen tvivl, om der er foretaget eventuelle rettelser uden om kassekladden. Der er efter hånden så stor omsætning i foreningen, at det er betryggende, at en udenforstående med professionel kendskab til regnskab reviderer regnskabet. Dette vil udelukke diskussioner om, hvem der har mest forstand på regnskab. Med venlig hilsen Kirsten Kongsbak

15 HORNSVED BLADET 15 KULHUSE TLF.: ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE Friskbagt morgenbrød Tips og lotto GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS

16 16 HORNSVED BLADET Storskrald Bestyrelses minder hermed om at der er storskralds afhentning i Uge 11 Bestilling skal direkte på storskraldstelefon Tlf senest onsdag d. 7. marts 2007 Hvis ikke man ringer, bliver storskraldet ikke afhentet,. Uddrag fra hæftet AFFALD OG GENBRUG Som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens ingang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandag kl i den uge, hvor indsamlingen begynder. BEMÆRK: Det er nu også blevet muligt af tilmelde afhentning af storskrald på nette. Dette kan gøres på følgende adresse: Klik på husholdningsaffald Og vælg Storskrald (Renoweb) Send herefter det fortrykte tilmeldingskort Hvis man vælger at tilmelde sig via nette er tidsfristen den samme som tilmelding via telefon. Tænker du på at sælge? så ring på Det gør køberne også... Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler! Bo-nyt Nordsjælland Per G. Jensen Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE IRISVEJ SKIBBY TOTAL SALG! ,- Incl. moms MED SALG! ,- Incl. moms SELV SALG! 9.950,- Incl. moms

17 HORNSVED BLADET 17 Fartnedsættelse og højrevigepligt Dette indlæg er en del af bestyrelsens afgørelse i sagen vedr. hajtænder ved Plantagevejs og Bogfinkevejs udmunding til Bautahøjvej. Af hensyn til højrevigepligtens betydning vil dette indlæg blive vist på Hornsved Grundejerforenings hjemmeside, indtil indlægget bliver bragt i Hornsvedbladet. Det er væsentligt, at færdselssikkerheden er i top i vores område. Derfor har flere grundejere gjort opmærksom på den i Hornsved Grundejerforenings vedtægter fastlagte hastighedsgrænse på 25. km/t. I henhold til færdselsloven er der højrevigepligt på grundejerforeningernes veje. Denne gælder ved alle vejhjørner, uanset om der er tale om et kryds, dvs. begge veje fortsætter efter krydset, eller et T, dvs. en vej udmunder i en anden vej. Farten skal altid afpasses efter forholdene. Højrevigepligt betyder, at man skal standse for trafik fra højre. Idet oversigtsforholdene generelt er dårlige, skal farten derfor nedsættes ved vejhjørner. I tilfælde med dårlige oversigtsforhold, skal der standses, for at sikre at der er fri fra højre. Kørsel i området efter ovenstående betyder, at farten skal ned, eller der skal standses ved alle vejhjørner. De mange vejhjørner og dermed fartnedsættelser er en god og gratis fartdæmpende foranstaltning. Køres der på disse betingelser, vil der ikke være behov for andre fartdæmpende foranstaltninger. Jf. bestemmelser i lovgivningen, der understøttes af Hornsved Grundejerforenings vedtægter, må ingen beplantning eller hegn i hjørner være over 125 cm. Det betyder, at alle der færdes på vejene med en højde, der ikke overstiger 125 cm, sjældent kan ses. Ved at sætte farten ned undgås at påkøre disse trafikanter, der typisk er vores egne børn på cykel. Altså: Der er højrevigepligt i området. Oversigtsforholdene er dårlige. Sæt farten ned eller stands helt op. Bemærk, ved udkørsel fra egen grund er færdselsloven også klar. Her er ubetinget vigepligt dvs. ikke højrevigepligt. Den, der kører ud på vejen, skal standse. Sker der en trafikmæssig hændelse, og der optages politirapport, vil manglende overholdelse af højrevigepligten medføre, at førerretten frakendes betinget. Der skal bestås en orienterede køreprøve, både teori og praktik. Her får man en god lejlighed til at lære højrevigepligt, hvis man altså ønsker at generhverve sit kørekort.

18 18 HORNSVED BLADET Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil GODE RÅD OM RET Ejendomshandel Samejekontrakter Ægtepagter Testamenter Arv Retshjælp m.m. ADVOKAT JOHN SEJLØ Hovedgaden Skibby Fax Tlf

19 HORNSVED BLADET 19 Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund kommune 2 genbrugspladsen: Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Lukket helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugs- og Modtagepladsen Ørnesten Marbækvej Frederikssund Tlf Åbningstiderne: Mandag Søndag kl Lukket helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Ekstraordinært åbent påskesøndag og pinsesøndag. Der er fri adgang i køretøjer med en tilladt totalvægt på op til kg. (incl. evt. påhængskøretøjs) tilladte totalvægt. HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne.

20 20 HORNSVED BLADET BEDRE BOLIGSALG Fjordmæglerne Statsaut. ejendomsmæglere MDE Frederikssund Afd. Jernbanegade 2 tlf Frederiksværk Afd. Nørregade 11 tlf Jægerspris Afd. Hovedgaden 41 tlf Skibby Afd. Bymidten 6 tlf Sælger for dig Fordi alle der vil bo i Fjordlandet ringer til Fjordmæglerne

21 Nyt fra servitutudvalget HORNSVED BLADET 21 Udvalget vil gerne henstille at medlemmerne besøger deres sommerhus og få fundet en rigtigt god plads til skraldevognen, så den står i læ for vinden og solen. Det har jo blæst meget her i vinter og rigtig mange skraldevogne ligger og flyder i indkørslen og nogle steder i rabatten. Nogle medlemmer har brugt skraldevognen ved besøg til affald og når så det blæser og skraldevognen vælter, så er det rent tag selv bord for ræve og andre dyr, så flere steder ligger der ligeledes affald og flyder. Mange får bygget sig nogle dejlig nye sommerhuse, men glemmer at rabatten ikke er til opbevaring af skraldevogne og affaldsstativer ej heller sten. Nogle har som sten liggende i rabatten som unge mennesker synes det er mægtigt sjovt at lægge ud midt på vejen, og når det er mørkt kan man ikke se stenene og kan meget vel får ødelagt sin bil. Undertegnede har flere gange flyttet stenene ind på grundene, vær rar at flyt jeres sten helt på grunden så ingen kommer til skade. Udvalget vil gerne ønske medlemmerne en god kommende sommer. Servitutformanden Webboligen - din lokale ejendomsmægler Industrivej Slangerup Tlf:

22 22 HORNSVED BLADET Ejerskifte Der kan gå lang tid fra et hus bliver solgt til grundejerforeningen får det at vide gennem Statstidende eller ad anden vej. Det kan betyde, at Hornsved Bladet bliver sendt til den forkerte ejer. Husk derfor at give besked, til foreningens sekretær, hvis De selv flytter til en ny adresse eller ændre navn. K = købesum E = Ejendomsværdi 2 KX Bakkegårde, Dråby Gransangervej 8B Palle Clement Kofoed til Michael Nørager Vibestrup Jensen K. E: CZ Bakkegårde, Dråby Hjortevej 14 Egon Carl Bjerre til Alice Baunkjær & Jens Ole Kristensen K E FU Bakkegårde, Dråby Rylevej 18 Michael Mark andersen til Birthe Madsen K. - E: AZ Bakkegårde, Dråby Strandvej 87 Peder Bisgaard m.fl. til Peter Ganer K E IV Bakkegårde, Dråby Søvej 20 Bo Herman Karl-Gustaf Rolsing til Maria Elena Olsen & Ib Olsen K. - E LS Bakkegårde, Dråby Hjortevej 23 Boet efter Verner Jønsson til Jytte Tove Marie Jønsson K. - E LS Bakkegårde, Dråby Hjortevej 23 Jytte Tove Marie Jønsson til Ninette Fridahl, Raimo Fridahl, Kirsten Wulff & Per Nielsen K E KA Bakkegårde, Dråby Fyrrevej 6 Boet efter John Jensen m.fl. til Jette Jensen K. - E KA Bakkegårde, Dråby Fyrrevej 6 Jettet Jensen til Casper Due K E FY Bakkegårde, Dråby Ringvej 8 Jens H. Andersen til Grethe Edenholm K E GF Bakkegårde, Dråby Mågevej 4 Finn Blickfeldt Juliussen til Benedikte Jacobsen & Rasmus Møller K E MU Bakkegårde, Dråby Fjordslugte 1 Preben Frimand Christensen til Susan Gyldenøhre & Lars Gyldenøhre K. - E C Bakkegårde, Dråby Alholmvej 33 Lone Hanne Søth til Jan Petersen & Jette Petersen K. - E M Bakkegårde, Dråby Digevej 22 Korna Irene Jocobsen til Jane Mønter & henrik Hovbank K E IC Bakkegårde, Dråby Bellisvej 20 Lone Inger Merete Kolbe til Lone Ventrup Philipsen K. - E ND Bakkegårde, Dråby Gransangervej 8

23 HORNSVED BLADET 23 Palle Clement Kofoed til Anne Espenhain K E. - 8 GS Bakkegårde, Dråby Plantagevej 21 Bodil Magny Månsson til Christian Pedersen & Birthe Pedersen K E G Bakkegårde, Dråby Strandkrogen 1 Karl-Erik Gothenborg til Bente Nørregård & Anne Sabers K E AD Bakkegårde, Dråby Vibevej 4 Ole Lyng Clausen til Tina Koudal & Rene Juhl Andersen K. - E HØ Bakkegårde, Dråby Drosselvej 4 Leif Jensen m.fl. til Erik Philipsen K E VX Bakkegårde, Dråby Isefjordvej 2 Helga Bugge til Helga Bygge K E OO Bakkegårde, Dråby Strandvej 28 Bo Marup Olsen til Niels Erik Larsen & Annette Grossmann K. - E LP Bakkegårde, Dråby Tjørnevej 11 A Linda Jensen til Zaga Jensen K E KD Bakkegårde, Dråby Solsortevej 4 Ronny Dennis Christian Larsen til Line N.K. Skou-Hansen & Jakob Skou-Hansen K E AB Bakkegårde, Dråby Bellisvej 9 Arne Frederiksen til Morten Høier Olsen og Karen Høier Olsen, Flemming H. Olsen K E BI Bakkegårde, Dråby Digevej 23 Mette Christiansen til Anne Grethe Christiansen K E IQ Bakkegårde, Dråby Pilevej 22 Kenn Pedersen til Hanne Signe Barnkob K E AE Bakkegårde, Dråby Fjordstien 16 Vagn Dehn Andersen til Hanne Kramp & Peter Lossinius kramp K E MF Bakkegårde, Dråby Tjørnevej 14 H. Hjelmbjerg til Rene Hjelmbjerg K. - E M Bakkegårde, Dråby Hjortevej 68 Addy Mortensen m.fl. til Birgitta Hansen K E IP Bakkegårde, Dråby Søvej 8 Hans Cajus Skytte Rasmussen til Pernille Hovaldt K. - E IG Bakkegårde, Dråby Bellisvej 12 Boet efter Kaj Sjøgren til Annie Sjøgren K. - E FM Bakkegårde, Dråby Rylevej 27 Mads Jespersen m.fl. til Pernille Bruun Jespersen K. - E HF Bakkegårde, Dråby Mosestien 4 Karin Hamberg m.fl. til Søren Thuesen K E

24 24 HORNSVED BLADET ADRESSEÆNDRING Denne blanket sendes til grundejerforeningens redaktør Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris SOMMERHUSADRESSE: Nuværende ejer: Flyttet til: SOLGT PR. / 2007 Ny ejer: Adresse: TØMRERFIRMAET BJARNE VESTERGÅRD A/S Alt i hovedentreprise Skovkirkevej 25 B 3630 Jægerspris Tlf Fax Cebra Reklamebureau

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april 2012 63. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang 2 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 august 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere