Beskrivelse af Træner og Instruktionsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Træner og Instruktionsteknik"

Transkript

1 DGI Petanque

2 Beskrivelse af Træner og Instruktionsteknik Formål At kursisten efter gennemført kursus har fået klargjort grundlæggende værktøjer om træner og instruktionsteknik, samt fået gennemgået forskellige taktikker i spillet. Målgruppe og adgangsbetingelser Kursisten skal have gennemgået grundkursus eller tilsvarende uddannelse. Kurset er åbent for alle over 15 år, som ønsker at starte en træneruddannelse. Det forudsætter man har spillet minimum 1 sæson og kender de grundlæggende regler. Kursets mål og varighed Kurset er på 7 timer og kan afvikles på landsdelsplan heraf 1 time med generel DGI-information. Kursusudbyderen har ansvaret for, at der anvendes instruktører med de nødvendige kvalifikationer. Efter endt kursus er kursisten i stand til at instruere en større forsamling af petanquespille- re og har opnået ekspertise om petanquespillet, herunder taktikker. Kursisten kan videregive sine tilegnede færdigheder som klubtræner og holdleder for begyndere og let øvede. Antal deltagere Der skal være min. 8 deltagere og max. 12 til 1 instruktør. Ved flere deltagere er der 2 instruktører til stede. Kursusbevis Kursusbevis udstedes til deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført kurset med et tilfredsstillende resultat. DGI Petanque DGI Petanque

3 Indholdsfortegnelse DGI Petanque

4 1. Tale- og instruktionsteknik (undervisning) a. Værktøjer for tale- og instruktionsteknik Taleteknik Mange mennesker ønsker, at de kan rejse sig op og sige noget til en større forsamling enten til et møde eller en fest. De fleste holder sig tilbage, fordi de er nervøse og måske glemmer, hvad det var, de egentlig ville sige. Ved hjælp af enkle værktøjer kan mange lære sig "kunsten at holde en tale". Det gælder om at starte småt - lave en disposition - øve sig. Formål At deltagerne - ved konkret arbejde med at forberede og fremlægge et indlæg - øver sig i at "tage ordet" i større eller mindre forsamlinger og dermed får bedre tillid til sine egne mu- ligheder for at give udtryk for sin mening. Begyndelsen Det gælder om at forberede sig på det man vil sige, og her kan man bruge de første værktøjer: Introduktion Emnet Slutningen (I dag i går i morgen) Uanset talens længde er det vigtigt, at man har en indledning (indled kort om det, der skal fange tilhørerne). Herefter går man over til det, man egentlig gerne vil sige (selve indholdet). Sluttelig runder man af (det kan være et ønske om... håb for osv, osv. - kort afslutning). Forskellige taler Som hovedregel kan man tale om 3 forskellige slagstaler: Den lille hyldesttale Hyldesttalen bruges typisk til receptioner, hvor det skal være kort og ende med en hyldest I udbringelse af en skål. Den lille korte bruges også ved velkomster og skal også her være kort. Den personlige tale Bruges typisk ved fester I begivenheder, hvor man ønsker at sige noget "dybere" til personen I personerne. I den slags taler er man nødt til at forberede sig forinden, og her er det tilladt at bruge stikord - ja, endda at have det meste på tryk. Husk også her dispositionen. Debattale Debattalen/indlægstalen er den form, man bruger ved f.eks. generalforsamlinger eller møder, hvor man har en given dagsorden. Et eksempel kunne være formandens beretning - det er en tale til medlemmerne om foreningens tilstand I fremtid I håb! Et andet eksempel kunne være, at man ønsker at komme med et indlæg i en debat, hvor man diskuterer beplantning kontra legeplads på fællesarealet! - Også i denne form for tale er det tilladt med stikord/skrevne sider. DGI Petanque

5 Praktik/eksempler Lad os gå over til at give et eksempel på en lille tale: Den lille hyldest/velkomst "Kære gæster! Må jeg få jeres opmærksomhed et øjeblik! Jeg vil gerne byde jer velkommen her til den årlige generalforsamling. Inden vi går over til selve generalforsamlingen, er der lige et par praktiske ting, jeg gerne vil sige: Omkring kl vil der blive serveret kaffe og håndmadder. Øl og vand kan købes, og i den forbindelse vil der blive 5 minutters pause. Man bedes venligst tage de tomme flasker med ud og stille dem i kasserne ved garderoben. Når mødet er slut, skal bagudgangen benyttes, da hoveddøren er låst af. Toiletterne findes ude i gangen til venstre. Jeg håber, vi får en god generalforsamling og giver ordet til. I bund og grund er langt de fleste taler bygget op som denne - altså: Skab opmærksomhed Indhold - Slutning. I både den personlige tale og debattalen er det tilrådeligt og accepteret, at man har om ikke hele talen skrevet ned, så i hvert fald stikord / sætninger / episoder. Der er talere, der har små kort med stikord på, som de diskret lader blikket falde på, og de kan på den måde få en glidende overgang i deres tale. Længden af talen Længden af en tale afhænger af formen af talen. Ingen forventer vel, at en præsident taler om nationens tilstand på 3 minutter - nej, den varer naturligvis noget længere. Omvendt forventer man ikke, at en hyldesttale til en reception tager meget længere end ca. 3 minutter. Generelt kan man sige: Hyldesttale max. 3 minutter Personlig tale max. 5 minutter Debat / beretningstale max. 10 minutter. Taleren/Stemme/Kropssprog Det er vigtigt, at du giver dig "til kende", når du skal begynde din tale: Hvis der er en dirigent, annonceres din tale/indlæg med dit navn. Hvis du selv skal tage ordet, gøres det bedst ved at slå på et glas/kop/flaske. Rejs dig op og stå bagved stolen og lad i det øjeblik, du sætter stolen ind til bordet, dine øjne vandre rundt i salen. Tal højt og tydeligt. Brug et klart og forståeligt sprog (brug ikke fremmedord). Stå afslappet og hold et eventuelt manuskript i den ene hånd og brug den anden til at gestikulere med. Stå ikke med hænderne i lommen, med mindre du bruger det som en del af en vits eller historie. Sørg så vidt muligt for, at alle kan se dig, og du kan se tilhørerne - lad engang imellem blikket søge "rundt" i forsamlingen - så alle føler sig inddraget i din tale. DGI Petanque

6 Øvelser 1. Præsenter dig selv (navn - hvor kommer jeg fra - hvad laver jeg) Lav evt. sedler med små opgaver på f. eks. pudse sko / forklar vejen til? / sy en knap i. 2. Beskriv din hobby på en måde, som giver tilhørerne lyst til selv at dyrke den. 3. Lav en velkomsttale til det årlige petanquestævne. 4. Få en debat i gang om et emne, som en af kursisterne vælger. DGI Petanque

7 2. Træning i foreningen Instruktion/Instruktør/Undervisningslære Når man melder sig ind i en idrætsforening, forventer man, at der er en instruktør/træner til at organisere aktiviteterne, lede træningen, forevise øvelserne, lave programmerne, lægge taktikken osv. Dette er, hvad der kendetegner foreningsidrætten og adskiller den fra den uorganiserede idræt. Instruktøren/træneren skal lære udøveren at dyrke en bestemt idræt/øvelse. I den første del af afsnittet tale- og instruktionsteknik fik vi nogle værktøjer til at holde en tale. Talen er i første omgang en envejskommunikation - instruktørens mening om et emne. I instruktionen/træningen går vi over til to-vejskommunikation, og det inddrager deltagerne. FRA MOD/TIL - at være instruerende - at være samtalende - at være forsvarende - at acceptere tilbagemeldinger - at beskytte informationer - at dele informationer - overfladiske oplevelser - dybdesøgende oplevelser - at undervurdere deltagere - at understøtte deltagere - at afvise andres mening - at acceptere andres mening. I det følgende vil vi se på nogle hovedfunktioner og eksempler på trænerens arbejde i petanqueklub-regi. Organisation/Vision Det er klubbens bestyrelse og medlemmerne der skal bakke op omkring klubtræneren. Sammen skal de tilrettelægge klubbens vision/mål for trænerens arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at der er klargjort nogle ting omkring dette. Synlighed medlemmer kontra træner. Tidspunkter for træning. Nye medlemmer - Nybegyndere - Øvede - Holdspillere mv. Nye medlemmer/nybegyndere Klubben vil gerne have nye medlemmer, men der skal være en eller flere personer til at tage sig af dem. Dette er aftalt på forhånd, f.eks. således: Der er udpeget en eller flere personer, der introducerer nye spillere i forhold til klubben. Åbningstider I spilledage I træning I kontingent. Medlemmet får eventuelt en lille folder om klubben og om spillet. Dette gør, at personen allerede føler at have modtaget nyttig information. DGI Petanque

8 Træning af nybegyndere Kort introduktion af træneren Kort introduktion af spillerne (har man eventuelt spillet lidt før?) Petanque kort fortalt (lidt historie I kugler I point) Indlæg I afstande mv. Lidt regler Fortæl Dialog (er der spørgsmål) Vis Prøve Dialog (er der spørgsmål) Spil et spil (her kan træneren sammen med en øvet spiller gå med i spillet og forklare undervejs) Case: Prøv at opstille et lille program med udgangspunkt i ovenstående. Træning af øvede spillere Træning af øvede spillere kan gå mere på den enkelte øvelse/teknik. Træneren skal kunne tilbyde spillere at lave f.eks. høje indlæg. Omvendt skal spillerne også kunne bede om at få trænet i specielle øvelser. Træner skal kunne vise øvelsen og instruere i teknikken. Træneren må om nødvendigt hente eksperthjælp udefra, det kan være en træner fra en anden forening. Træning af hold Træning af hold (doubler, tripler, 4-mandshold og 6-mandshold) stiller yderligere krav til træneren som "team-leader"/"pep-talker". I den træning indgår også funktioner som at finde de bedste indlæggere - bombere - mellemspillere. Selve kemien på holdet skal passe, og det er her træneren kommer ind som "supervisor" - altså trænerens oplæg til dannelse af hold og gennem dialog mellem spillerne få opbygget de bedst fungerende hold. Som træner/instruktør er det vigtigt at: Du er forberedt - du har selv gennemprøvet emnerne. Tal i korte sætninger - ved lange udredninger mistes koncentrationen Giv mulighed for "feed back" - spørgsmål og evt. yderligere forklaringer. Vis øvelsen til alle - hvordan udfører vi den. Sørg for, at alle ser det på en gang. Praktik - assistance til spillerne under praktik - lad øvelsen indgå i en sammenhæng. Praktisk spil - spil et spil og lad spillerne bruge øvelsen, når situationen kræver det. Hvornår bruger vi øvelsen? Hvorfor bruger vi den? Fælles "evaluering" - fungerede det / fungerede det ikke / hvorfor? Øvelse Lav en disposition til en øvelse med udgangspunkt i ovenstående, Øvelse Lav en plan/disposition over træningstider og intervaller for to 6-mandshold. Holdene skal deltage i et petanquestævne i en landsdelsforening om 2 måneder. Udgangspunkt øvede spillere, der har spillet petanque i 2 sæsoner. Holdene består af mænd og kvinder. DGI Petanque

9 3. Motiverende træning De aktives oplevelse af træningen og samværet er af afgørende betydning for lysten til at være med. Det er derfor væsentligt, at træneren evner at tilrettelægge og gennemføre træningen på en måde, der tager udgangspunkt i deltagernes motivation. Idrætsgren, alder, køn spiller naturligvis en rolle, men følgende motivationsfaktorer er væsentlige i de allerfleste sammenhænge: Fysisk aktivitet Træningen må give muligheder for meget bevægelse og aktivitet. Ikke nødvendigvis så der hele tiden er fuldt drøn på, taktisk eller teknisk indlæring kræver ofte roligere arbejdsforhold, men det er vigtigt, at udøverne oplever, at "der er gang i træningen". Undgå kø- og rækkedannelser, og pas på ikke at snakke for meget. Social kontakt Social kontakt er vigtig for alle uanset alder. Voksne har ofte lettere ved selv at skabe kontakter, mens det kan være vanskeligere for børn og unge. Vær opmærksom på de deltagere, som har svært ved at få kontakt med de andre, og hjælp dem, når det er muligt. Prøv at skabe muligheder for kontakt og samvær før, under og efter træningen. Opvarmningen bør indeholde gruppebekræftende og kontaktskabende aktiviteter. Aktiviteter og undervisningsform bør skabe forudsætninger for tolerance, åbenhed og samarbejde. Ved starten af en træning er det en god ide at samle gruppen. Er alle kommet? Er der nogen der ved, hvorfor Lise ikke er kommet? Vi interesserer os nemlig for hinanden! En snak før og efter træning giver også gode muligheder for at drøfte andre ting af fælles interesse. Variation Bliver træningen for forudsigelig og ensformig, falder lysten til at møde frem og være med. Variation og overraskelser er i høj grad motiverende. Træneren må bruge opfindsomhed og fantasi, ellers kan de aktive hjælpe med mange gode ideer! Især børn har brug for variation, men også i eliteidræt er det vigtigt, at der arbejdes med skiftende træningsformer og aktiviteter. DGI Petanque

10 Spænding Konkurrencer kan være sjove, spændende og udfordrende, hvis formen og indholdet er tilpasset deltagernes forudsætninger. De fleste mennesker kan godt lide spænding, når den er overskuelig og tidsbegrænset. Træneren kan medvirke til at skabe gode holdninger til konkurrence ved at lægge vægt på det sjove og spændende i oplevelsen. Fokuseres der meget på præstationen og resultatet, kan konkurrencer bidrage til at skabe utryghed, angst og præstationspres. Tryghed Tryghed fremmer trivsel og lyst til aktivitet. Oplevelsen af at være accepteret for det man er, uafhængig af præstationer og resultater, er et godt udgangspunkt i forhold til kammerater og træner. Bebrejdelser, surhed og andre negative reaktioner fremmer følelsen af usikkerhed og flugtreaktioner. Høje forventninger fra træner kan skabe præstationspres og påvirke glæden ved idrætsudøvelse. En træner, som har et åbent, afslappet og muntert forhold til de aktive, vil have gode muligheder for at medvirke til at skabe accepterende og trygt miljø. Sikre rammer, holdninger til god opførsel og krav til den enkeltes medvirken kan, hvis det administreres fornuftigt og åbent, i høj grad medvirke til trivsel og tryghed. Kompetence Opgaver og aktiviteter må give deltagerne mulighed for "at lykkes", og opleve glæden ved at udvikle sig. Glæden ved at kunne mestre nye færdigheder og udfordringer er motiverende og bidrager til udviklingen af et positivt præstationsmotiv. Kompetence går ikke kun på idrætslige færdigheder. At kunne udvikle psykologiske og sociale færdigheder i samspillet med andre giver selvtillid og lyst til aktivitet og engagement. DGI Petanque

11 4. Grundlæggende undervisningslære Instruktion Når du skal arbejde som træner/instruktør, er det vigtigt, at du gør dig klart: Hvilken gruppe du instruerer, dvs. hvilke forkundskaber har de, hvilke forventninger er der til din instruktion, hvordan er stemningen i gruppen osv. Hvad du vil opnå med din instruktion, dvs. dine spiller skal lære, hvor langt de skal nå inden for den afsatte tid osv. Når disse overvejelser er på plads, er det tiden at planlægge selve instruktionen, og da vi i petanque har at gøre med en både praktisk og teoretisk/taktisk aktivitet, er det vigtigt, at instruktionen afspejler dette. Sørg for, at der er en god balance mellem teori og praksis. Du skal ikke være bange for at fortælle dine spillere, hvad dit mål med instruktionen er. På den måde får du nemlig deltagerne til aktivt at arbejde med på at opnå det mål, der er sat for aktiviteten, og deltagernes viden om, hvad der skal foregå, virker i sig selv motiverende. Det er ikke afgørende, at træneren/instruktøren selv er teknisk fremragende, det er meget vigtigere at træneren/instruktøren: Tålmodigt kan forklare spillere, hvad de skal gøre Klart kan give instrukser for øvelsen Kan analysere og instruktivt rette deltagerne undervejs i øvelsesforløbet. Instruktørrollen Enhver træner/instruktør spørger sig selv, hvordan får jeg skabt respekt om min rolle som træner/instruktør, hvordan får jeg mine spiller til at acceptere mig som deres vejleder. Der findes mange pædagogiske metoder og en række praktiske tips, men frem for alt er det vigtigt, at: Træneren/instruktøren signalerer lyst til at instruere og vejlede Træneren/instruktøren selv kan fremvise et engagement og en entusiasme for stoffet. Disse punkter skal helst kunne koncentreres i, at træneren/instruktøren først og fremmest skal være sig selv! Man kan godt spille en rolle, man kan godt bruge metoder, man har lært sig, men man kan aldrig gøre det troværdigt, hvis man ikke selv kan stå inde for det stof, man formidler, og ikke selv kan føle en entusiasme over for. En træner/instruktør skal forholde sig ydmygt til instruktørsituationen. Det er naturligvis vigtigt, at man er forberedt til instruktionen, det er vigtigt, at man har planlagt et forløb for instruktionen osv., men man må aldrig være så forberedt og fikseret på resultatet, at man glemmer at lytte, glemmer at opfatte stemningen blandt spillerne. Med andre ord skal man være klar til at ændre i instruktionens forløb. Det kunne jo være, at tempoet var for højt, at man havde undervurderet deltagerforudsætningerne eller lignende. Hvis man glemmer at stikke fingeren i jorden og opfange sådanne signaler, vil enhver nok så velforberedt instruktion kunne forfejle sit mål! Instruktionen skal altså være fleksibel - men man skal naturligvis samtidig, når man justerer på den planlagte instruktion undervejs, have sig sit oprindelige mål for øje. DGI Petanque

12 Træner/instruktion i praksis En række forhold er af betydning for, at instruktionen skal lykkes: Træneren/instruktøren skal sikre, at alle hjælpemidler er til stede, inden instruktionen starter. Træneren/instruktøren skal hele tiden placere sig sådan, at kursisterne / spillerne kan se og høre ham. Ikke mindst udendørs er det vigtigt, at man placerer sig hensigtsmæssigt i forhold til solen, vinden osv. Træneren/instruktøren skal tale højt, langsomt og tydeligt. Træneren/instruktøren skal være tålmodig og give sig god tid. Ikke alle lærer lige hurtigt. Træneren/instruktøren skal give deltagerne konstruktiv kritik. Det er en god ide altid at forsøge at finde det positive i en situation, som man vil kommentere og rette. Man starter med at give udtryk for, at dele af øvelsen udføres godt, men følger derefter op med anvisninger på, hvordan de dele af øvelsen, der ikke fungerer godt, kan forbedres. Denne metode giver tryghed og motivation hos kursisterne/spillerne. Den enkelte træner/instruktør vil sikkert selv - med stigende erfaring - kunne udvide denne liste yderligere, men det allervigtigste er, at man går langsomt frem og fastholder, at man skal være sig selv og finde den stil og metode, der ligger naturligt for en. Forslag til øvelser: a) Den enkelte træner/instruktør udarbejder en kort 5 minutters instruktion, som gennemføres over for resten af holdet. Holdet følger efterfølgende op med spørgsmål, og i denne fase er det vigtigt, at instruktøren forbliver i instruktørrollen. b) Parvis udarbejdes stikord og forløb til en instruktion i petanque (teoretisk, praktisk eller en kombination). De to planlæggere deler selve instruktionen imellem sig og udfører den over for resten af holdet. Resultatet evalueres først af de to instruktører, idet de hver især har haft lejlighed til at observere den andens instruktion, og dernæst evalueres forløbet af hele holdet. c) Nogle trænere/instruktører planlægger en kortere instruktion, hvor resten af holdet har til opgave at være besværlige kursister (tungnemme, afbrydende, bedrevidende osv.). Instruktøren skal forsøge at bevare tålmodigheden og roen. DGI Petanque

13 5. Trænerroller Sparringspartner for bestyrelse og spilleudvalg Initiativtager til træningsforløb Opstilling af træningsprogrammer for hold og enkeltpersoner Holdsammensætning Afholdelse af spillermøder Forventninger. DGI Petanque

14 6. Holdopbygning/Teambuilding Nødvendigheden af en træner? Når vi ser en god sportskamp i fjernsynet som f.eks. en god fodboldkamp - ja, så ligger der hård træning til grund for en sådan kamp. Spillerne har gennemgået diverse træningsprogrammer og øvelser, men der er i høj grad også foregået "teambuilding" I holdopbygning. Hvad betyder så teambuilding i ordets egentlige forstand? Opbygning af et hold af personer, der skal nå et fælles mål. Gruppen vil som oftest udpege en holdleder til at koordinere arbejdet på at nå det fælles mål - i sportens verden har vi betegnelsen træner. Et hold kan opstå på flere måder: Holdet kender hinanden og ønsker træning - at få en træner. Holdet har altså talt om at nå et bestemt mål og vil have noget træning for at nå det mål. Klubben ønsker at oprette et eller flere hold til forskellige turneringer. Klubben søger en træner til at forestå dette arbejde. Træneren vil gerne sætte hold til diverse turneringer. Træneren synes der er god potentiale for klubhold Det er altid bedst, hvis både bestyrelse og spillere har samme indstilling til at få sammensat nogle hold. Har klubben også en træner, er grundlaget til stede. I praksis vil det være en god ide at fremsætte forslag om etablering af hold på et medlemsmøde. Spillere "melder" sig herefter til "spillertruppen". Der afholdes herefter et spillermøde, hvor de forskellige turneringsformer diskuteres. Hvilke ønsker man at deltage i - og med hvor mange hold. Målet skal være kendt allerede på dette tidspunkt. I det følgende vil vi tage udgangspunkt i 6-mandshold i en Landsdelsturnering. I de fleste landsdele spilles der double - triple og single kampe, og nu begynder trænerens opgave. Træneren kan selvfølgelig "udse" sig emner og prøve at få dem til at deltage. Der er 9 spillere, hvoraf 3 har meldt sig som "reserver'. Man har alle datoer for spilledage, hvor det skal foregå, samt starttidspunkt. Dette skal være kendt for alle spillerne. Det er bedst, hvis der kan være en holdleder, der tager sig af det praktiske. Skemaer, datoer, samkørsel osv. For at få "rystet" holdet bedre sammen er det en god ide at rive en lørdag eller søndag ud af kalenderen og tage et sted hen for at planlægge - tale sammen - få viden om de andre - hygge sig. Der behøver nødvendigvis ikke at være petanquespil. Det, det drejer sig om, er at lære hinanden lidt bedre at kende. Træningstidspunkter fastlægges og er kendte for alle spillere. Hvis man ikke kan komme, skal der meldes afbud. DGI Petanque

15 Hvis man har mulighed for det, er det godt at træne på et andet tidspunkt end på klubbens normale åbningstid. Det giver bedre ro og koncentration. Det er dog vigtigt, at man stadig kommer på klubbens almindelige træningsaftener og indgår i det almindelige klubspil / klubliv. Træningsprogram fastlægges af træneren. Træningsprogram lægges ud fra den form, der skal spilles. I vores eksempel med 6- mandsholdet spiller man med lodtrækning om medspillere, og det gør, at alle skal træne "allround" spil. Træning i indlæg - rulle - halvhøjt - høje indlæg Træning i skrueindlæg - venstre I højre skrue Træning i skud. Taktikmøder under spillet. Spilletaktikken kan lægges som teoriundervisning, men kan også indgå i den fysiske træning. Holdene spiller mod hinanden, træneren "stopper" spillet, og spillerne taler om, hvad der skal gøres i den bestemte situation. Samtale - aftale - udførelse - hvordan blev resultatet. Kendetegnet ved et godt hold er, at man kan samtale om spillet og komme til en konklusion!! Mål og delmål Der er vigtigt, at man fra starten har sat sig et mål. Det kunne være at være blandt de hold, der går videre i slutspillet. Det kunne være at komme i finalen. Uanset hvad man beslutter sig for, er det holdets beslutning. Træneren er her også supervisor for holdet mht. holdets niveau p.t., og hvad der evt. kan opnås i forløbet. Delmål kunne være, at inden den første kamp i turneringen spiller man træningskamp mod et andet hold fra klubben - eller endnu bedre invitere et hold fra naboklubben til at komme og spille. Personlige forhold Når man skal sætte flere mennesker sammen på et hold, er det vigtigt at vide lidt nærmere om dem og deres dagligdag for derigennem at kunne tilrettelægge træning og turnering. Omvendt må spillere på et hold også acceptere at skulle afgive informationer om dem selv - til de andre. Man bestemmer selv hvor meget. Nu skal vi ikke her gå for dybt ind i den personlige psykoanalyse, men dog nævne nogle ting, som kan have betydning for dig som træner. En af de første ting, du skal se på, er holdets sammensætning: DGI Petanque

16 Køn - Alder Det kan have betydning i forbindelse med f.eks. overnatning til turnering. Hvis du ved der ikke skal være overnatning i den turnering i deltager i har det ingen betydning. Spillemæssigt har det ikke nogen betydning, om man er han- eller hunkøn. Aldersforskel kan have betydning i forbindelse med vinderinstinkt. De ældre vil måske tage et nederlag med en skuldertrækning, hvor de unge oftest har mere temperament og giver udtryk for det. Social status Du skal tage hensyn til eventuelle store sociale forskelle. Det handler her om klubdragter, transport, deltagergebyr, bespisning mm. Det kan være svært for mennesker med meget lav indkomst at få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk, hvorimod det for andre ikke betyder noget som helst, hvad prisen er. Privatliv Træner og spillere bør kende lidt til hinandens "privatliv". Ikke sådan at forstå, at vi skal vide de intime ting, men lidt om arbejdsforhold, parforhold, børn, sygdom osv. Eksempler: Arbejdsforhold: Overarbejde I skiftehold I rejser for firmaet En spiller, der f.eks. tit er ude at rejse for sit firma, er også tit væk fra den daglige/ ugentlige træning. Parforhold: Enlig/gift/skilt En spiller der er gift, har sin samlever at tage hensyn til når der skal planlægges. En spiller, der f.eks. lige er blevet skilt, har måske i perioder svært ved at koncentrere sig om petanque. Børn: Små børn/delebørn Børn er ingen hindring - kun glæde. Der skal dog tages hensyn til spillere, der har små børn (afhentning/pasning) eller hvis man har delebørn. Der kan være weekender, hvor man ikke kan spille, fordi man skal have børnene eller, hvis man har dem en uge ad gangen. Sygdom Der kan være spillere, der "lider" af periodevis sygdom som f.eks. migræne, høfeber mm. Spilleren kan også have nær familie der har en "sygdom", som i perioder kræver en ekstra indsats. Disse ting er lidt værktøjer til dig og dit hold. Det kan være det meste er kendt for jer, men vær opmærksom på, at vi ikke altid er gode til at fortælle om os selv - fordi vi ikke mener, nogle ting har betydning i den sammenhæng vi befinder os i for øjeblikket. DGI Petanque

17 7. Strategi og taktik Samtale - dialog Strategi: for målsætning for træning for kampen for turneringen Strategi afhængig af: baneforhold vejr styrke antal kampe single double triple Taktik spille spillet modstanderens styrke, egen vilje kuglen foran, kuglen bagved lægge eller skyde tælle kugler sidste kugle single double triple tænke fremad, tage chancer målkuglen Taktik - spilsituationer At spille spillet i enhver situation - er der en måde, som er den rigtige? Taktik er at tænke petanque samtidig med, at man spiller. Taktik er funktionen af de to holds relative styrke. Modstanderens styrke, egen styrke Taktikken tilpasses efter modstanderens styrke. Vigtigere er at tilpasse sit spil efter sit holds egen styrke. Boule devant, boule d'argent (en kugle foran målkuglen er sølv værd) En kugle foran målkuglen er bedre end en bag målkuglen. Er det den sidste kugle, kan det være vigtigt at lægge den bag målkuglen. Lægge eller skyde En modstanderkugle, der ligger godt, skal skydes. Hvornår er en kugle god? Kan du ikke lægge en bedre, skal der skydes. DGI Petanque

18 Tælle kugler Forsøg hele tiden at være i overtal af kugler. Er vi det, kan der skydes. Har vi kun en kugle tilbage, og modstanderen kan skyde jer ud af banen. Hvis ikke modstanderen har truffet særlig godt, kan du tage større chancer. At skyde kommer også an på, hvordan kuglerne er placeret på banen. Ligger kuglen, der skal skydes, så det er risikoen værd? Skud på en enlig kugle bør prøves - der skal ikke lægges ind først. Sidste kugle Skyd ikke med den sidste kugle - ingen lov, men en god regel. Skyd den sværeste først. Analyser situationen, inden du kaster den sidste kugle. Det kan også være farligt at lave indlæg med sidste kugle. Single Tænke selv. Efter 1. fejlskud lægges ind mod modstanderens kugle - ikke mod målkuglen. Double Begge skal kunne skyde. Triple Mere opdelt funktion på holdet. Tænke fremad - tage chancer Kan lægge sit spil an på at tage 4 point i stedet for 1, eller mindske risikoen for, at mod- standeren får 4 point. Tager du ikke chancer, vinder du ikke mange kampe. Hvor stor chance, man skal tage, afhænger af risikoen, Målkuglen I double og triple er der 12 kugler med i spillet, men den 13. er yderligere en vigtig faktor. Jo bedre spiller man er - desto bedre er man til at udnytte målkuglen. Den kan flyttes ved indlæg eller skydes ud af banen. Hvor skal jeg lægge - 6, 8, eller 9,95 meter ud. DGI Petanque

19 8. Taktik før, under, efter og i morgen a. Hvem gør hvad hvornår? Den overordnede taktik, fastlægges før kampen 1. Rollefordeling. Hvor der spilles med fast(e) makker(e), skal rollefordelingen besluttes ved holddannelsen. Hvem lægger ind, hvem skyder - og i tripler, hvem skal være mellemmand? Ved lodtrækningsturneringer kan dette naturligvis ikke lade sig gøre, da man ikke kender sine medspillere på forhånd, men sørg for at have rollerne fordelt, inden I betræder banen. Hold fast i rollefordelingen - også selvom det går skævt i starten Vær bevidst om dine stærke og ikke mindst dine svage sider: Er du god til rulleindlæg? Er du god til høje indlæg? Hvad er din træfprocent? Vil du helst spille kort eller lang? Vær åben om dine stærke/svage sider over for dine medspillere! Tal om disse ting inden kampen begynder, da de er afgørende for taktikken. Dannebrog faldt ned fra himlen midt i en kamp - det gør skydeevnen ikke, hvilket mange spillere synes at tro. Man bliver kun en god skytte gennem træning, træning og atter træning. Den øjeblikkelige taktik - fastlægges under kampen. 2. Kampen er nu i gang.... målkuglen kastes ud. Det kan ofte betale sig at lade skytten kaste målkuglen, så han får den afstand der passer ham bedst. Indlæggeren forsøger at placere sin første kugle ca cm foran målkugle i lige linie mellem cirkel og målkugle. Allerede nu er modstanderne i vanskeligheder. Uanset om de lægger ind eller skyder, er der en stor chance for, at de misser en kugle. b. Vurdering af banen 3. Banen spiller også med Er banen hård, blød, ujævn, skærvet? En indlægger kan have det svært på en banetype, han ikke er vant til. Har indlæggeren svært ved at få sin første kugle anbragt på det ønskede sted, kan det være klogt at lade en anden spiller overtage førsteindlægget. I tripler må mellemmanden træde ind her. I doubler må skytten ofre sin første kugle på dette. Derefter indtager spillerne deres vante roller. DGI Petanque

20 c. Situationsbedømmelse måske ændring af taktikken 4. Som kampen skrider frem, er vi kommet langt bagud Det er på tide at overveje situationen og eventuelt ændre taktik. Har vi to næsten lige gode skytter på holdet, og førsteskytten ikke har haft "tur i den", kan man lade disse bytte plads. Derimod er det sjældent en god ide at lade indlægger og skytte bytte plads. Vi kender nu modstandernes stærke og svage sider. Skyder modstanderne godt på kort distance, må vi kaste målkuglen ud på 10 m hver gang, vi får fat i den. Er modstandernes skytte klart bedre end vores, er det rent "selvmord" at bombe om kap. Begræns i stedet bombningen til et minimum og forsøg at stresse modstanderne gennem stabile indlæg. Tag god tid til at vurdere banen og til koncentration. Også i petanque er hastværk lastværk. En håbløs situation mod et teknisk bedre hold kan ofte ændres gennem en klog taktik og stabil indsats. Kampen er aldrig tabt, førend modstanderne har nået 13 points. d. Kommunikation på holdet 5. Under hele kampen. skal der være en god kommunikation på holdet. Den skaber ro og tryghed. Spillerne bør stå samlet og ikke i hver sin ende af banen, mens modstanderne kaster. Tal sammen og bliv enige om det næste kast, inden en af jer går ind i ringen. Brug den nødvendige tid til at overveje kastet. Hold godt øje med kuglernes placering på banen - både holdets egne kugler og modstandernes. Vær klar over, hvor mange kugler i selv og modstanderne har tilbage og læg taktik herefter. Med overskydende kugler tilbage kan man spille mere offensivt - Men tal om det! Det er fristende at skyde for flere points, hvis I ligger til at vinde og står tilbage med spillets sidste kugle. Men det er som regel farligt, hvis kuglen, der skal fjernes, ligger foran målkuglen eller foran en af jeres egne kugler. - Tør I? Bliv enige om det først. Støt altid dine medspillere, uanset hvilke fejl de måtte begå - selvom du er møgærgerlig indvendig. Gå altid ud fra, at alle forsøger at gøre deres bedste. Vent med diskussionen til efter kampen. Surhed, irritation og nervøsitet er ikke vejen til sejr! DGI Petanque

21 e. Evaluering af kampen 6. Efter kampen.... skal der være tid til at tale sammen om situationer, hvor der har været tvivl om taktikken, mens de endnu står frisk i erindringen. Læg kugler op, som I husker dem, og gennemspil situationen som hver enkelt synes, den skulle have været grebet an. 7. "I morgen'... det vil sige på næste træningsdag bør holdets generelle styrke og svaghed gennemdrøftes. Forsøg at blive enige om den overordnede taktik til de kommende kampe. DGI Petanque

22 9. Opstilling og gennemførsel af træningsprogram a. Kortsigtet program Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Opvarmningsprogram Situationstræning (forhindrings-petanquebane) Opvarmningsprogram/spot på indlæg Opvarmningsprogram/spot på skud Opvarmningsprogram/træningskamp Spillermøde/taktikmøde Mentaltræning/koncentration/opladning. b. Eksempel på træningsøvelser Sker der en udvikling i dit spil? Vælg en øvelse: Navn / dato 1. gang 2. gang 3. gang 4. gang 5. gang 6. gang 1 point for hvert kast (indlæg/skud), DGI Petanque

23 c. Langsigtet program Opbygning af træningsforløb Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Kasteteknik Kasteteknik Indlægsøvelser Skudøvelser lndlæg+ forhindr. Skud+ forhindr. Opvarmning 1-6 Holdopbygning Indlæg Indlæg Indlæg Taktik Forhindring Forhindring Mentaltræning Turnering Skud Skud Skud Spil Spil med skud Spil uden point Spil Turnering Spil Spil Spil Spil Spil Spil Spil Evaluering Husk at strække ud efter træningen. Alle dage sluttes med socialt samvær. DGI Petanque

24 d. Skema til opbygning af træningsforløb Husk at strække ud efter træningen. Alle dage sluttes med DGI Petanque

25 10. Taktiske øvelser. Træneren/Instruktøren lægger kugler op og spillerne diskutere taktikken holdvis. Hvid har én kugle igen DGI Petanque

26 DGI Petanque

27 11. Baneøvelser - kan med fordel diskuteres på banerne Stillingen er Hvad skal hvid gøre? (tegning 1) Sort har 1 kugle og hvid har 1 kugle. a. Lægge kuglen i nærheden af sort eller b. Skyde en af de sorte kugler, så sort ikke kan lukke. Øvrige kugler er ude af banen. 2. Hvad skal sort gøre? (tegning 2) Sort har 1 kugle og hvid har 1 kugle. a. Skyde hvid, så der er mere pres på hvids indlæg eller b. Lægge kuglen ind til målkuglen. 3. Hvor skal det første udlæg lægges? (tegning 3) Og hvids første udlæg? Eller hvis man spiller mod en god skytte? Hvis det er single? Hvis det er triple? 4. Sort 5 kugler, hvid 6 kugler? (tegning 4) a. Fulgsang-brødernes taktik: lægge først, derefter skyde. b. Hedebo-drengenes taktik: skyde først. 5. Hvis hvid vælger at lægge ind, hvor skal han så lægge sin kugle? (tegning 5) a. I nærheden af sort, så der er en chance for contra. b. I nærheden af målkuglen, eventuelt contra på målkuglen. 6. Hvad skal sort gøre? (tegning 6) a. Lægge ind mod hvids kugle, således at samme situation opstår for hvid eller b. Lægge målkuglen, så sort kommer til at ligge med 2 point DGI Petanque

28 7. Hvid er nærmest. Sort skal spille næste kugle. (tegning 7) a. Sort kan risikere at skubbe hvid endnu nærmere. b. Sort kan risikere at flytte grisen så hvid ligger med 2 point. 8. Sort har 1 kugle, hvid har 2 kugler tilbage. (tegning 8) Sort kan skyde hvid (1) for 2 point. Hvid har 2 kugler tilbage og kan skyde sort (2 og 3) med chance for 6 point hvis hvid bliver på skuddet. Sort må vælge! a. Tage chancen og skyde og håbe på, at kuglen bliver spillet eller hvid misser. b. Lægge for at have 3 kugler i spillet DGI Petanque

29 3a. 3b cm cm DGI Petanque

30 6. 7. D C B A 8. Praktisk øvelse Afviklingen af triple-kampe, hvor hver enkelt kursist fremlægger sit bud på taktikken. Dette kan give instruktøren et indtryk af hver enkelt kursist taktiske forståelse. DGI Petanque

Det er formålet med kurset, at give deltagerne større forståelse for spillets udvikling og taktiske elementer.

Det er formålet med kurset, at give deltagerne større forståelse for spillets udvikling og taktiske elementer. Petanque Taktikkursus 2017 Formål Det er formålet med kurset, at give deltagerne større forståelse for spillets udvikling og taktiske elementer. Derudover er det hensigten, at deltagerne bliver i stand

Læs mere

DGI Østjylland. Evalueringsmøde den 14. oktober Hvad sker indenfor petanque? Tage Kristensen

DGI Østjylland. Evalueringsmøde den 14. oktober Hvad sker indenfor petanque? Tage Kristensen DGI Østjylland Evalueringsmøde den 14. oktober 2012 Hvad sker indenfor petanque? Tage Kristensen Hvorfor DGI DGI skal være lokalforeningernes foretrukne samarbejdspartner. Hvorfor DGI DGI skal være lokalforeningernes

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

MindDog kursus katalog 2016. Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det!

MindDog kursus katalog 2016. Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! MindDog kursus katalog 2016 Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! Du sidder nu med første udgave af vores kursuskatalog for 2016. Kataloget skal gerne give dig en fornuftig oversigt

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Petanque øvelser. Udarbejdet af Kasper Miller - april 2009 Version 1.0

Petanque øvelser. Udarbejdet af Kasper Miller - april 2009 Version 1.0 Petanque øvelser Navn: Forord: Tanken med dette hæfte er "Hvordan bliver du en teknisk stærkere og bedre petanquespiller." I min optik gælder det om at sætte sig mål, og derigennem opretholde motivationen

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Løb din drømme 10 km til sommer!

Løb din drømme 10 km til sommer! havstrygerne.dk 12-ugers spændende træning forude: Løb din drømme 10 km til sommer! Rigtig mange i klubben har en drøm om at bryde en grænse på sin 10 km tid; under 70 minutter, under en time, under 55

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen

Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen For at sikre en så god kursus afvikling på sommercampen, har vi deles justeret i kursusmaterielt, men også tilpasset og udplukket det materiale

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp intour En annerledes tenniskamp Hvad er INTour... 3 Grundøvelsen i INTour.... 4 INTour som stævneredskab... 5 Hvordan arrangerer man stævnet i INTour... 5 Hvordan kan man spille kampe uden spillertal...

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Idræt om dagen Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til seniorer i din forening. Med Idræt om dagen er der mange muligheder for at invitere en stadig større

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere