ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers."

Transkript

1 selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for DOFK s medlemmer. Håndbogen giver dog svar på alt. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på ProLøn A/S Tronholmen 3, 8960 Randers SØ. Tlf: Fax: De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen Generelt og Satser. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ProLøn- Internet. ProLøn-Frisør Side 1

2 Indholdsfortegnelse HVEM GØR HVAD?... 4 LØNARTSOVERSIGT... 5 OPRETTELSE AF MEDARBEJDER UDFYLDELSE AF STAMBILAG ÆNDRING AF MEDARBEJDER LØN TILLÆG EFTER NORMAL ARBEJDSTID HVERDAGE OG LØRDAGE SØNDAGSARBEJDE PENSION ARBEJDSMARKEDSPENSION (8910): ALDERSGRÆNSE FOR INDBETALING AF PENSION PROVISIONSBEREGNING OVERENSKOMSTENS SATSER EKSEMPEL EKSEMPEL AUTOMATISKE SATSÆNDRINGER FOR ELEVER OVERENSKOMSTENS ELEVSATSER SØGNEHELLIGDAGE SVENDE ELEVER FERIEFRIDAGE GÆLDER BÅDE SVENDE OG ELEVER SVENDE ELEVER STYRING AF FERIEFRIDAGE FERIE SVENDE ELEVER STYRING AF FERIEDAGE SYGDOM SVENDE ANSÆTTELSE UNDER 8 UGER ANSÆTTELSE OVER 8 UGER, MEN UNDER 6 MÅNEDER ProLøn-Frisør Side 2

3 ANSÆTTELSE MINDST 6 MÅNEDER MEN UNDER 12 MÅNEDERS ANSÆTTELSE ANSÆTTELSE MINDST 12 MÅNEDER, HØJST 3 SYGEDAGE ANSÆTTELSE MINDST 12 MÅNEDER, MERE END 3 SYGEDAGE BARNS 1. SYGEDAG BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE SYGDOM ELEVER BARSEL SVENDE FØR FØDSEL NÅR MEDARBEJDEREN HAR FØDT FORÆLDREORLOV EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) KURSUS SPECIELT VEDR. ELEVER ELEVENS SIDSTE LÆRERÅR VED AFSLUTNING AF LÆRETID AFMELDING AF ELEV OPRETTELSE AF SVEND ELEVFORSIKRING ELEVERS ARBEJDE UNDER SKOLEOPHOLD ELEVER PÅ FØRSTE, ANDET OG TREDJE LÆREÅR ELEVER PÅ FJERDE LÆREÅR SÆRLIG FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FRATRÆDELSESGODTGØRELSE TIL MEDARBEJDERE MED LÆNGERE ANCIENNITET INDBERETNING I LØNSYSTEMET ProLøn-Frisør Side 3

4 Hvem gør hvad? For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema: Arbejdsmarkedspension/PKS: Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Opsparing til S/Hordning: ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. Overenskomstmæssige lønstigninger:. Virksomheden Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910) Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=1) Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn A/S ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. ProLøn-Frisør Side 4

5 Lønartsoversigt Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende som frisør. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Ferieberettiget løn: * Timer: * Kursustimer: * Tillæg 1001 Tillæg 1002 Tillæg 1003 Løn elev Tillæg 1004 Ferie med løn: * Løn elev, arbejde i skoleperiode Omsætning fuldtid: * Omsætning deltid: * Tillæg 1121 Tillæg 1005 Tillæg 306 Tillæg 307 Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn. Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen. Anvendes til aflønning af svend på kursus. Satsen skal være gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet KURSUS. Ferieberettiget løn til elev. Hvis man ønsker satsen vist på lønsedlen indmeldes blot i antal og i beløb. Anvendes i forbindelse med elevers ferie. Lønnen i ferieperioden er ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes hvis eleven har arbejdet i salonen under skoleophold. Husk, at hvis der er tale om en 4. års elev, skal denne også oprettes med pension og SH til denne løn på særskilt medarbejder nummer. Anvendes hvis I ønsker, at ProLøn skal foretage provisionsberegning for en fuldtidsansat svend. Der skal anvendes 1 løntransaktion pr. uge. Udfyld ugens timer og ugens omsætningsbeløb incl. moms. Beregningen foretages efter overenskomstens satser, hvis andet er aftalt. Anvendes hvis I ønsker, at ProLøn skal foretage provisionsberegning for en deltidsansat svend. Der skal anvendes 1 løntransaktion pr. uge. Udfyld ugens timer og ugens omsætningsbeløb incl. moms. Beregningen foretages efter overenskomstens satser, hvis andet er aftalt. ProLøn-Frisør Side 5

6 Løn elev (automatisk satsstigning) * Ferie med løn/elev (automatisk satsstigning) * Overtid 50% elev (automatisk satsstigning) Provision: * Provision varesalg: * Regulering op til garantiløn Aftentillæg: * Lørdagstillæg: * Søndagstillæg: * Overarbejdstime 50%: Overarbejdstime 100%: Overarb. tillæg 50%: Tillæg 346 Tillæg 347 Tillæg 348 Tillæg 2601 Tillæg 2603 Tillæg 2604 Tillæg 2401 Tillæg 2402 Tillæg 2403 Tillæg 2031 Tillæg 2032 Tillæg 2301 Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit Anvendes til indberetning af provision af frisørarbejde. Provisionen er ferieberettiget. Anvendes til indberetning af provision af salg. Provisionen er ferieberettiget. Anvendes til den del af timelønnen som ligger over provisionsminimallønnen og op til garantilønnen. Anvendes til indberetning af tillæg for arbejde på hverdage ml kl og Tillægget er ferieberettiget. Anvendes til indberetning af tillæg for arbejde på lørdage ml kl og Tillægget er ferieberettiget. Anvendes til indberetning af tillæg for arbejde på søndage. Tillægget er ferieberettiget. Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 50% tillæg) udfyldes. Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 100% tillæg) udfyldes. Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn og provisionsberegning, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun. 50% tillægget) udfyldes. ProLøn-Frisør Side 6

7 Overarb. tillæg 100%: Udb. Ferietillæg (med pension): * Befordringsrefusion: Sygeløn (ferieberet.): * Sygeløn (ej ferieberet.): * Tillæg 2302 Tillæg Tillæg 8830 / /8829 Tillæg 7240 Tillæg Tillæg Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn og provisions-beregning, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun. 100% tillægget) udfyldes. Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år). Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse. Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Overenskomsten foreskriver at denne sygeløn i visse tilfælde er ferieberettiget og i andre tilfælde ferieberettiget. Se nærmere beskrivelse under afsnittet SYGDOM SVENDE. Lønart 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Lønart 3121: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn men i pensionsgivende løn. ProLøn-Frisør Side 7

8 Sygedagpenge: * Løn barsel: * Barns 1. sygedag: * ProLøn-Frisør Tillæg 3146 Tillæg 3161 Tillæg 3311 Ledighedsdage: Tillæg 2066 Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Anvendes til aflønning af en svend fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 23 uger efter fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL SVENDE. Anvendes til aflønning af svend med fravær pga. barns 1. sygedag eller ved barns hospitalsindlæggelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Antal udfyldes med antal kalenderdage. Sats udfyldes med sats pr. dag Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Skattefradragsdage: 8999 Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn-Frisør Side 8

9 Regulering A-skat: Udbetalt a conto: Fradrag 9003 Fradrag 9350 Varekøb: Fradrag 9351 Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. ProLøn-Frisør Side 9

10 Oprettelse af medarbejder Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet Medarbejder via knappen Opret ny. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (søgnehelligdage og feriefridage) og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats. Udfyldelse af stambilag Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det. Medarbejder nr. kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejder nr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato. Ansættelsesdato Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat. Afdeling Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. ProLøn-Frisør Side 10

11 Skatteoplysninger ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eskattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen Generelt og Satser. ATP På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen Generelt og Satser. Ferieopsparing Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (p.t. 2013: 12,5%), der overføres til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1. Søgne-helligdagsopsparing Kode for SH-opsparing skal altid være påført. 0: ingen søgnehelligdagsopsparing 1: søgnehelligdagsopsparing (p.t.1. marts 2015: 7,95%) overføres til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning. Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende sh-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1. Pension (Arbejdsmarkedspension) kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Pensionsordning (Pension Danmark) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 udfor pensionsordningen. Dette vil være fortrykt på stambilaget for svende. Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening ALTID, da virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Når man skal indmelde lønstatistik til DA, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden ProLøn-Frisør Side 11

12 skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er disse oplysninger fortrykt. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrr til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. Profilerne som anvendes ved oprettelse af nye medarbejder påfører automatisk statistikkoder, dog skal man selv påføre koder, når der oprettes under profilen ANDRE (øvrige medarbejdere). Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening). De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende: : For frisørsvende og frisørelever : For kontormedarbejdere : For medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) Men hvis du har en ansat, som falder ind under en af de nævnte koder, kan du finde den korrekte kode på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening). Løngrundlag På bagsiden af stambilaget er der mulighed for indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Ændring af medarbejder Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte LØNGRUNDLAG. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af STAMBILAG. ProLøn-Frisør Side 12

13 Løn De aktuelle lønsatser fremgår af overenskomsten. ProLøn-Frisør giver mulighed for automatisk provisionsberegning (beskrevet senere). Hvis man selv beregner bruttolønnen og provision kan man anvende lønarterne: 1001: Ferieberettiget løn eller 1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn samt 2601: Provision Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb: 1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes 9.561,54 Eksempel: Registrering af timer og sats: 1002 Timer: 74,00 129,95 udfyldes Eksempel: Registrering af provision: 2601 Provision: udfyldes udfyldes 1.400,00 Tillæg efter normal arbejdstid Hverdage og lørdage Arbejdsgiver og arbejdstager kan sammen indgå en aftale om, at arbejdstiden kan ligge i tidsrummet Aftaler indgået efter 1. marts 2004 honoreres med et tillæg for arbejdstider, der ligger efter kl på hverdage og efter kl. 14 om lørdagen. Følgende satser angivet i kr. pr. time anvendes: 1/ Hverdage kl ,47 Lørdage kl ,90 Allerede indgåede aftaler fra før den 1. marts 2004 administreres efter de indtil da gældende regler. ProLøn-Frisør Side 13

14 Eksempel: 2401 Aftentillæg 2,00 25,47 udfyldes 2402 Lørdagstillæg 3,00 50,90 udfyldes Søndagsarbejde Søndagsarbejde er frivilligt og skal fremgå af ansættelsesbeviset. Har man indgået aftale om at arbejde på søndage gælder følgende: De timer (minimum 4) der arbejdes om søndagen skal indgå i den normale 37-timers arbejdsuge, og søndagstimer honoreres med et tillæg pr. time. Følgende satser angivet i kr. pr. time anvendes: 1/ Søndagsarbejde 101,80 Eksempel: 2403 Søndagstillæg 4,00 101,80 udfyldes For elever under 18 år udgør tillægget det halve af ovennævnte sats. For elever over 18 år udgør tillægget samme sats som svendene. ProLøn-Frisør Side 14

15 Pension Arbejdsmarkedspension (8910): Pensionsbidraget (inkl. Sundhedsordningsbidrag 1,0%) udgør pr. 1/ : 12,1 % (arbejdsgiver betaler 8,1 % og medarbejder 4,0 %). Svende er omfattet af pensionsordningen. Elever er omfattet af pensionsordningen. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Aldersgrænse for indbetaling af pension Medarbejdere, der er fyldt 60 år, og som allerede er omfattet af pensionsordning, skal tilknyttes arbejdsmarkedspension. Medarbejdere, der er fyldt 65 år kan vælge at få udbetalt virksomhedens pensionsbidrag sammen med lønnen. Til de nævnte medarbejdere udbetales virksomhedens bidrag ifølge overenskomsten, pr. 1 oktober ,1 %. Eksempel: 5213 % løntillæg 8,10 udfyldes udfyldes ProLøn-Frisør Side 15

16 Provisionsberegning ProLøn-Frisør brancheløsningen kan beregne provisionen som beskrevet i overenskomsten. Som udgangspunkt anvendes satserne efter overenskomsten (satserne vedligeholdes af ProLøn A/S). Den enkelte virksomhed har også mulighed for anvende egne satser, der afviger fra overenskomstens satser. Der er også mulighed for at anvende egne satser individuelt for hver enkelt medarbejder. Ved anvendelse af ProLøn-Papir: Afvigende virksomhedssatser meddeles ProLøn, som vedligeholder virksomhedens lønartskartotek Afvigende medarbejdersatser registreres som løntransaktioner på den enkelte medarbejders LØNGRUNDLAG. Ved anvendelse af ProLøn-Internet: Afvigende virksomhedssatser vedligeholdes på lønartskartoteket (LØNARTER). Afvigende medarbejdersatser registreres ved tilføjelse af løntransaktioner på medarbejderen. Overenskomstens satser Lønart 1/ Minimalløn 129, Garantiløn fuldtid 129, Garantiløn deltid 132, Provisions% 15 Beregningsgrundlag for en fuldtidsansat 14-dages lønnet, som aflønnes efter overenskomstens satser (1 transaktion pr uge): 306 Omsætning fuldtid: ugens timer udfyldes ugens omsætning (incl. moms) 306 Omsætning fuldtid: ugens timer udfyldes ugens omsætning (incl. moms) Beregningsgrundlag for en deltidsansat 14-dages lønnet, som aflønnes efter overenskomstens satser (1 transaktion pr uge): 307 Omsætning deltid: ugens timer udfyldes ugens omsætning (incl. moms) 307 Omsætning deltid: ugens timer udfyldes ugens omsætning (incl. moms) ProLøn-Frisør Side 16

17 Resultat af provisionsberegning, løntransaktioner, der overføres til lønseddel: 308 Timer ugens timer timesats totalbeløb 308 Timer ugens timer timesats totalbeløb 309 Provision ugens timer beregnet prov. totalbeløb pr. time 309 Provision ugens timer beregnet prov. totalbeløb pr. time EVT: 310 Reg op til garantiløn ugens timer beregnet reg op til garantiløn totalbeløb ProLøn-Frisør Side 17

18 Eksempel 1. Virksomheden anvender satser helt efter overenskomsten (pr. 1/3-2015) Lønartskartotek (for virksomheden): Ingen opdatering Løntransaktioner (for medarbejderen): 306 Omsætning fuldtid 37,00 udfyldes ,00 (uge 1): 306 Omsætning fuldtid (uge 2): 37,00 udfyldes 9.000,00 Beregningsgrundlaget for medarbejderen i eksempel 1: Minimalløn 129,21 Garantiløn fuldtid 129,95 Provisions% 15 Af indtjening pr. time over: 193,81 Provisionsberegning Uge 1: Omsætning uden moms: kr svarende til kr. 270,27 pr. time. Provision pr. time: 15% af indtjening over kr. 193,81 pr. time svarende til kr. 11,47 pr. time. Uge 2: Omsætning uden moms: kr ,00 svarende til kr. 194,59 pr. time. Provision pr. time: 15% af indtjening over kr. 193,81 pr. time svarende til kr. 0,12 pr. time. Da minimalløn + provision (kr. 129,21 + kr. 0,12 = kr. 129,33) udgør mindst garantilønnen på kr. 129,95 pr. time, suppleres med regulering op til garantiløn, kr. 0,62 pr. time, så minimalløn (kr. 129,21) + provision (kr. 0,12) + regulering op til garantiløn (kr. 0,62) herefter er kr. 129,95 svarende til garantilønnen. Lønseddel: 308 Timer 37,00 129, , Timer 37,00 129, , Provision 37,00 11,47 424, Provision 37,00 0,12 4, Reg op til garantiløn 37,00 0,62 22,94 Ferieberettiget løn ,31 ProLøn-Frisør Side 18

19 Eksempel 2. Hvis en virksomhed ønsker, at garantilønnen for en fuldtidsansat assistent skal være kr. 140,00 i stedet for kr.129,95 og skal aflønnes med en provisionsprocent på 20 i stedet for 15 gøres følgende: Løntransaktioner (for medarbejderen): 302 Garantiløn fuldtid 140, Provisions%: udfyldes 20,00 udfyldes 306 Omsætning fuldtid 37,00 udfyldes ,00 (uge 1): 306 Omsætning fuldtid (uge 2): 37,00 udfyldes ,00 Beregningsgrundlaget for medarbejderen i eksempel 2: Minimalløn 129,21 Garantiløn fuldtid 140,00 Provisions% 20 Af indtjening pr. time over: 193,81 Provisionsberegning Uge 1: Omsætning uden moms: kr ,00 svarende til kr. 302,70 pr. time Provision pr. time: 20 % af indtjening over kr. 193,81 pr. time svarende til kr. 21,78 pr. time. Uge 2: Omsætning uden moms: kr ,00 svarende til kr. 216,22 pr. time. Provision pr. time: 20 % af indtjening over kr. 193,81 pr. time svarende til kr. 4,48 pr. time. Da minimalløn + provision (kr. 129,21 + 4,48 = kr. 133,69) udgør mindst garantilønnen på kr. 140,00 pr. time, suppleres med regulering op til garantiløn, kr. 6,31 pr. time så minimalløn (kr. 129,21) + provision (kr. 4,48) + regulering op til garantiløn (kr. 6,31) herefter er kr. 140,00 svarende til garantilønnen. Lønseddel: 308 Timer 37,00 129, , Timer 37,00 129, , Provision 37,00 21,78 805, Provision 37,00 4,48 165, Reg op til garantiløn 37,00 6,31 233,47 Ferieberettiget løn ,63 ProLøn-Frisør Side 19

20 Automatiske satsændringer for elever Proløn A/S kan tilbyde automatisk at ændre satsen for elever, når - eleven bliver 18 år, - eleven skifter læreår, - der sker overenskomstmæssige stigninger. Forudsætningen herfor er, at lønarterne 346 og 347 anvendes til aflønning af eleven, samt at elevens udlært dato er angivet under stamoplysninger. Lønnen meldes ind på følgende måde: Eksempel, hvor eleven har en uges arbejde og en uges ferie: 346 Løn elev 37,00 udfyldes udfyldes 347 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes Systemet finder ved selve lønberegningen selv frem til, hvilken sats eleven skal afregnes efter, og ajourfører satsen, når der skal ske satsændringer. Hvis satsændringen kun skal gælde for en del af den periode, der meldes løn ind for, vil satsændringen først slå igennem ved efterfølgende lønperiode. Systemet gør via en fejlliste opmærksom på, når satsændringen er sket, og der kan så være behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige lønperiode. Eksempel: En elev stiger fra 2. læreår (sats kr. 79,99) til 3. læreår (sats kr. 88,06) midt i en 14-dages lønperiode. Dvs. at den ene uge skal aflønnes til gl. sats og den anden uge til ny sats. Følgende regulering skal foretages af kunden: Eksempel: 2790 Lønregulering 37,00 8,07 udfyldes ProLøn-Frisør Side 20

21 Overenskomstens elevsatser Elevens 1. læreår løber fra opstart af læretiden til 3 år før udlært dato, og er altid et helt år. På 1. læreår aflønnes elever efter gældende AUB sats, uanset om de er under eller over 18 år. Satsen ændres hvert år ved årsskiftet. AUB satsen (pr. 1/1 2015): kr pr uge (kr. 60,27 pr. time). Overenskomstens øvrige elevsatser ændres hvert år 1. marts. Pr. 1/ Under 18 år Ugeløn Timeløn 1. læreår AUB satsen AUB satsen 2. læreår 2.587,44 69,93 3. læreår 2.885,01 77,97 4. læreår 3.152,51 85,20 Over 18 år Ugeløn Timeløn 1. læreår AUB satsen AUB satsen 2. læreår 2.904,52 79,99 3. læreår 3.197,64 88,06 4. læreår 3.423,49 94,28 ProLøn-Frisør Side 21

22 Søgnehelligdage Svende. Svende skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker gennem S/H-ordningen i Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning. Flg. dage betragtes som søgnehelligdage (2005): Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelsfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. Juledag og 2. Juledag. Ved hver lønberegning foretages s/h-opsparing, som kvartalsvis indsendes til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning sammen med feriepengeafregningen. S/h-opsparingen skal bruges til dækning af såvel søgnehelligdage som feriefridage. Pr. 1. marts 2015 udgør s/h-opsparingen 7,95 % af den ferieberettigede løn og ser således ud: Søgnehelligdage 5,00 % Feriefridage 2,25 % *Særlig opsparing 0,70 % S/H-procent i alt 7,95 % ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. *Særlig opsparing. Svende og mesterstedfortrædere opsparer en procentdel af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ordningen administreres og indbetales samtidigt med SH-ordningen. Elever. Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. ProLøn-Frisør Side 22

23 Feriefridage Gælder både svende og elever. Alle medarbejdere har 5 feriefridage til afholdelse indenfor ferieåret. En feriefridag beregnes for en fuldtidsansat som 7,4 timer og kan efter aftale afvikles som timer. Svende. Svende skal IKKE have løn på feriefridage. Betaling for feriefridage sker gennem S/H-ordningen i Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning. Elever. Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. Styring af feriefridage. Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende: Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang Eksempel for en fuldtidsansat 14-dageslønnet: 3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes udfyldes Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres. Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag: 3623 Feriefri/afholdt 7,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Frisør Side 23

24 Ferie Svende. Svende skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem ferieordningen i Frisørog Kosmetikerfagets Ferieordning. Elever. Elever skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der beregnes ferietillæg/feriepenge og s/h af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes. Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie: 1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes normal ugeløn Hvis eleven er tilknyttet automatisk satsændring anvendes dog lønart 347, når ferie afholdes (se afsnit om Automatiske satsændringer for elever). Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie: 347 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes Elever ansat før 1/7 har ret til 5 ugers ferie med løn i det ferieår, der starter 1/5 i ansættelsesåret. Elever ansat efter 1/7 har først ret til 5 ugers ferie med løn i det ferieår, der starter 1/5 i det efterfølgende kalenderår. Desuden skal der udbetales 1 % af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales normalt sammen med maj-lønnen, men kan dog også udbetales, når ferie afholdes. Eksempel: 8830 Udbetalt ferietillæg 1,00 udfyldes udfyldes Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart Styring af feriedage. Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S. ProLøn-Frisør Side 24

25 Sygdom svende Ansættelse under 8 uger Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart Løntransaktion for medarbejderen: 3101 Sygetimer 16,00 udfyldes udfyldes *9385 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes * Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag.. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler. Opstår sygdommen i 1. lønperiode skal sygeferie-pengene beregnes af den aftalte garantiløn. Hvis svenden har været elev i salonen, vil han/hun under de første 8 ugers ansættelse som svend blive betragtet som ansat over 8 uger, hvis der opstår sygdom. Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i indtil 30 dage. Herefter skal medarbejderen have sygedagpenge fra kommunen. Arbejdsgiveren betaler dog stadig sygeferiepenge. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser Løntransaktion for medarbejderen: 3146 Sygedagpenge 16,00 udfyldes udfyldes *9385 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes udfyldes * Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag.. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler. ProLøn-Frisør Side 25

26 Ansættelse mindst 6 måneder men under 12 måneders ansættelse. Der ydes fuld løn under sygdom, svarende til gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn under de første 4 ugers sygdom. For 5., 6. og 7. uge betales fuld løn, dog maksimalt kr. 125,00 pr. time. Gn. Løn = gennemsnitsløn 1. sygedag 2. sygedag til og med 4. uge 5., 6. og 7. uge Efter 7. uge til fratræden Lønart/løn Nej Lønart/ Nej *9385 *9385 *9385 sygeferiep. Løn/dagp. Gn. Løn Gn. Løn Gn. Løn, max. 125 pr. time SH Nej Nej Nej Nej Pension Ja (incl. i 3121) Ja (incl. i 3121) Ja (incl. i 3121) Nej Sygedagpenge fra kommunen * Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag.. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler Eksempel på sygdom af to dages varighed, ansættelse mellem 6 og 12 måneder Sygeløn (ej ferieber.) 16,00 udfyldes udfyldes *9385 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Frisør Side 26

27 Ansættelse mindst 12 måneder, højst 3 sygedage. Der ydes fuld løn under sygdom, svarende til gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn. Gn. løn = gennemsnitsløn 1. sygedag 2. og 3. sygedag Lønart/Løn Lønart/Sygeferiep. Nej *9385 Løn/Dagp Gn. løn Gn. løn SH Nej Nej Pension Ja (incl. i 3121) Ja (incl. i 3121) * Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag.. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler Eksempel på sygdom af to dages varighed, ansættelse mindst 12 måneder Sygeløn (ej ferieber.) 16,00 udfyldes udfyldes *9385 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Frisør Side 27

28 Ansættelse mindst 12 måneder, mere end 3 sygedage. Der ydes fuld løn under sygdom, svarende til gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn under de første 4 ugers sygdom. For 5., 6. og 7. uge betales fuld løn, dog maksimalt kr. 125,00 pr. time. Gn. løn = gennemsnitløn Første 4 ugers sygdom 5., 6. og 7. uge Efter 7. uge til 120 sygedage Efter 120 dage til fratræden Lønart/løn Nej Nej Lønart/ Nej Nej *9385 *9385 sygeferiep. Løn/dagp. Gn. Løn Gn. Løn, max. 125 pr. time Sygedagpenge fra kommunen Sygedagpenge fra kommunen SH Ja (incl. i 3111) Ja (incl. i 3111) *8698 7,25% Nej Pension Ja (incl. i 3111) Ja (incl. i 3111) Nej Nej *Ved mindst 12 måneders anciennitet skal virksomheden under sygdom i mere end 3 dage og højest 120 dage yde sygeferiegodtgørelse og sh-betaling. Beregningsgrundlaget er gennemsnitslønnen i de seneste 16 uger før sygdommens indtræden. Dette grundlag benyttes også til beregning af SH. Efter 120 sygedage ydes der alene sygeferiepenge. Kontakt evt. ProLøn A/S på telefon , hvis I har behov for hjælp til beregningen. Eksempel på sygdom af 4 dages varighed, ansættelse mindst 12 måneder Sygeløn (ej ferieber.) 30 udfyldes udfyldes ProLøn-Frisør Side 28

29 Barns 1. sygedag Mesterstedfortrædere og svende har med fuld løn ret til frihed til pasning af barn under 14 år på barnets 1. sygedag. Ved fuld løn forstås mindst hvad der svarer til den gennemsnitlige løn inden for de sidste 16 uger. ProLøn A/S vil gerne være behjælpelig med beregningen. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 3311 Barns 1. sygedag 8,00 udfyldes udfyldes Barns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn for en 12 måneders periode. Der ydes betaling med følgende beløb: De 2 første dage betales der fuld løn, herefter betales der for de sidste 3 dage (max. 120,00 kr. pr. time). Ved lønindberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen de 2 første dage: 3311 Barns 1. sygedag 15,00 udfyldes udfyldes Eksempel på løntransaktion for medarbejderen de sidste 3 dage: 3311 Barns 1. sygedag 22,00 120,00 udfyldes ProLøn-Frisør Side 29

30 Sygdom elever Elever skal have fuld løn under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 3101 Sygetimer 7,00 udfyldes udfyldes Barsel svende Svende, der på det forventede fødselstidspunkt har været beskæftiget i mindst 9 måneder har ret til løn under fravær på grund af graviditet fra 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen yder arbejdsgiveren løn under barsel i indtil 22 uger. Lønnen er feriepenge-, sh- og pensionsberettiget. Hjælpeskema til at holde styr på hvornår satsen skifter under barsel kan hentes på vores hjemmeside under ProLøn Kunde. Under Blanketter findes PDF-dokumentet Aflønning af svend (frisør) på barsel. Dokumentet kan udfyldes på skærmen og printes ud. Før fødsel De 4 uger før forventet fødsel er medarbejderen berettiget til fuld løn (gennemsnittet af de sidste 16 ugers løn), dog max. kr. 127,00 pr. time. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 3161 Løn barsel 37,00 127,00 udfyldes Arbejdsgiveren betaler max. løn i 4 uger før forventet fødsel. Hvis den ansatte går over tiden, skal hun have dagpenge fra kommunen i den resterende periode indtil fødselstidspunktet. Når medarbejderen har født Fra og med dagen efter, hvor medarbejderen har født, skal arbejdsgiveren udbetale fuld løn i 14 uger. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (14 uger): 3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Frisør Side 30

31 Forældreorlov I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen under forældreorlov svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 140,00 pr. time. Pr. 1. juli 2012 er det muligt at udskyde forældreorloven. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødsel. Det er muligt at forældrene kan holde forældreorlov samtidig med betaling. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 3161 Løn barsel 37,00 140,00 udfyldes Såfremt medarbejderen tager yderligere forældreorlov ydes dagpenge fra hjemkommunen. Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger) Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Bidrag pr. 1/ kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25). Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag 8921 Reg. arbm.pension udfyldes udfyldes udfyldes Satsen udfyldes IKKE, da ProLøn dermed sørger for at der altid anvendes korrekt sats Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag 8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes udfyldes udfyldes Satsen udfyldes IKKE, da ProLøn dermed sørger for at der altid anvendes korrekt sats ProLøn-Frisør Side 31

32 Kursus Svendene er berettiget til 3 ugers frihed til deltagelse i faglige statsanerkendte kursusaktiviteter inden for 12 måneder. Arbejdsgiveren betaler differencen mellem refusionsbeløbet og ordinær løn (gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn). I eksemplet nedenfor får svenden udbetalt fuld løn (gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn) og arbejdsgiveren anmoder selv om refusionen. ProLøn A/S vil gerne være behjælpelig med beregningen. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 1003 Kursustimer 21,00 134,52 udfyldes Hvis arbejdsgiveren udbetaler differencen mellem refusionsbeløbet og ordinær løn (gennemsnittet af de sidste 16 ugers løn), skal svenden selv anmode om refusionsbeløbet. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 1003 Kursustimer 21,00 22,76 udfyldes ProLøn-Frisør Side 32

33 Specielt vedr. elever Da elever efter overenskomsten oppebærer normal løn under afholdelse af ferie, søgnehelligdage og feriefridage, skal de opspare til ferie- og S/H-ordningen. Da man senere som svend betales fra ferie- og S/H-ordningen, skal man i slutningen af læretiden opspare/indbetale til ordningerne, så der senere er noget at udbetale af. Elevens sidste lærerår Fra og med første lønkørsel i det kalenderår, hvor eleven udlæres, gøres følgende: Ferie- og S/H-kode ændres begge til 1, så der sættes gang i beregning og indbetaling af opsparing til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning for indeværende år. Samtidigt indsættes lønart 8697 i løntransaktionerne med procentsatsen for s/h-opsparing i antal. Årsagen til dette er, at en elev har den særlige opsparing på 0,7 pct. i sh-opsparing som en svend har (se evt. afsnit om Søgnehelligdage for Svende) SH-PROCENT 7,25 udfyldes udfyldes Ved afslutning af læretid Her er det nødvendigt at opgøre/beregne/indbetale evt. opsparing til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning for det foregående år. Denne opgørelse er ret kompliceret. Vi har derfor valgt at udarbejde et specielt skema til oplysninger om afholdt ferie m.v., så vi er sikre på at modtage alle de nødvendige oplysninger for en korrekt beregning. Skemaet findes på vores hjemmeside Gå ind under ProLøn Kunde og vælg herefter Blanketter. Her findes Ferie- og sh-afregning af frisørelever, som kan udfyldes direkte på skærmen og sendes via internettet til ProLøn. ProLøn A/S vil så lave afregningen. Afmelding af elev oprettelse af svend Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som svend, skal der ske ændringer i statistikoplysningerne og eleven skal tilmeldes PKS-pension m.m. For at få en præcis/korrekt overgang er det vigtigt, at eleven afmeldes (ved indsættelse af afgangsdato) og oprettes som svend på et nyt medarbejdernummer. ProLøn-Frisør Side 33

34 Elevforsikring Den 1. marts 2011 trådte en ny bestemmelse i overenskomsten i kraft paragraf 32. Det er aftalen om Forsikringsydelser og Sundhedsordning til elever, der kommer i lære den 1. marts 2011 og herefter. Vi har forberedt din virksomhed på denne elevforsikring. Så når du får en elev oprettet efter 1. marts 2011 er vedkommende automatisk tilmeldt. Dette ses som en lønlinie på løntransaktionerne på følgende måde: 9111 Elevforsikring 1,00 udfyldes udfyldes Antal skal udfyldes med 1. Herefter vil ProLøn automatiske afregne overfor Pensionsselskabet hver måned. ProLøn-Frisør Side 34

35 Elevers arbejde under skoleophold Elever må arbejde i virksomheden under skoleophold. Der kan dog under visse betingelser gives dispensation ved skriftlig henvendelse til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Elever på første, andet og tredje læreår. Lønnen for arbejde i skoleperiode udgør den overenskomstmæssige elevløn med tillæg af 50%. Lønnen skal opføres som særskilt post på lønsedlen. Følgende lønart kan anvendes, hvor der i satsen angives den overenskomstmæssige timeløn incl. tillæg af 50%. Eksempel (2. års elev over 18 år): 1005 Arbejde/skoleperiode 5,00 119,99 udfyldes Elever på fjerde læreår. Lønnen for arbejde i skoleperiode udgør den overenskomstmæssige elevløn med tillæg af 50 % og tillæg af feriepenge, sh-bidrag, særlig opsparing, feriefridagsbidrag og pension. Såfremt garantibetalingen for en deltidsansat overstiger den her angivne løn, træder garantilønnen med de angivne tillæg i stedet. Da eleven skal tilknyttes pensionsordning, men kun for disse timer, skal eleven oprettes på endnu et medarbejdernummer med profilen SKOLE (Arbejde/skoleperioder). På dette nye medarbejdernummer afregnes kun løn for arbejde i skoleperioder. Husk at angive B for bikort, da hovedkortet anvendes ved afregning af den normale elevløn på det andet medarbejdernummer. Lønnen opføres på særskilt lønseddel. Følgende lønart kan anvendes: Eksempel (4. års elev over 18 år): 1005 Arbejde/skoleperiode 5,00 141,42 udfyldes ProLøn-Frisør Side 35

36 Særlig fratrædelsesgodtgørelse. Pr. 1. maj 2010 er der i overenskomsten indført en Særlig Fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af en medarbejder med minimum 3 års anciennitet. Godtgørelse ydes efter særlige retningslinjer, som kan læses nedenfor. Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet. 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der beregnes efter pkt Den særlige fratrædelsesgodtgørelse udgør et beløb svarende til forskellen mellem det til enhver tid gældende dagpengebeløb pr. måned og lønnen med fradrag af 15 procent. Lønnen opgøres pr. måned på baggrund af den løn medarbejderen ville have oppebåret under sygdom. Pensionsbidraget indgår i beregningsgrundlaget. 3. Bestemmelsen i pkt. 1 finder anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 4. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 5. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, f.eks. på deltid eller skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende. På DOFK s hjemmeside findes et regneark til beregning af fratrædelsesgodtgørelsens størrelse. ProLøn-Frisør Side 36

37 Indberetning i lønsystemet. Ved indberetning af fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter. Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 3000 kr. indberettes Fratrædelsesgodtgørelse udfyldes udfyldes 3000,00 I dette eksempel udgør fratrædelsesgodtgørelsen 3000 kr., og der kan derfor kun udnyttes et fradrag svarende til godtgørelsens størrelse. Der vil blive foretaget indberetning til Skat, men ingen tilbageholdelse af bruttoskat og A-skat. Følgende lønart anvendes med i beløbsfeltet: 8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. udfyldes udfyldes -3000,00 Husk at indtaste beløbet med minus foran. Der må dog højest fradrages 8000 pr. kalenderår, og dette sker kun hvis fratrædelsesgodtgørelsen er på 8000 kr. eller derover. ProLøn-Frisør Side 37

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark og Autooprettere i Danmark Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for SKAD-medlemmer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - Skole Serviceminded lønsystem ABCDE... ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere