ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers."

Transkript

1 Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes medlemmer. Håndbogen giver dog svar på alt. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte ProLøn A/S på telefon ProLøn A/S Tronholmen 3, Postboks 59, 8960 Randers SØ. Tlf: Fax: De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen Generelt og Satser. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ProLøn- Internet. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 1

2 Indholdsfortegnelse ANVENDTE FORKORTELSER HVEM GØR HVAD?... 4 LØNARTSOVERSIGT... 5 OPRETTELSE AF MEDARBEJDER UDFYLDELSE AF STAMBILAG ÆNDRING AF MEDARBEJDER LØN PENSION ARBEJDSMARKEDSPENSION (8910): ARBEJDSMARKEDSPENSION MED SUNDHEDSORDNING (8912): LÆRLINGE ARBEJDSMARKEDSPENSION / TEKNIKERPENSION (8911): FRITVALGSKONTO IGANGSÆTNING TILMELDING AF MEDARBEJDER / OPSPARING REGULERING AF OPSPARING OVERFØRSEL DIREKTE TIL MEDARBEJDER FERIEFRIDAG OVERFØRSEL DIREKTE TIL MEDARBEJDER SØGNEHELLIGDAG OVERFØRSEL DIREKTE TIL MEDARBEJDER - ENGANGSUDBETALING OVERFØRSEL TIL FERIEORDNING VED LØBENDE FERIEOPSPARING SØGNEHELLIGDAGE FERIEFRIDAGE FERIE SV/AM, VVS OG LÆRLINGE UDBETALING FRA FERIEKORT (ADMINISTRERET AF VIRKSOMHEDEN) FERIE MED LØN (LÆRLINGE/ELEVER) FERIEPENGEBEREGNING VED FRATRÆDEN SYGDOM - FUNKTIONÆRER SYGDOM SV/AM OG VVS SYGEFERIEPENGE ANSÆTTELSE UNDER 8 UGER ANSÆTTELSE OVER 8 UGER, MEN UNDER 6 MÅNEDER (DOG UNDER 3 MDR. FOR VVS) ANSÆTTELSE MINDST 6 MÅNEDER (DOG MINDST 3 MDR. FOR VVS), FØRSTE 9 UGERS SYGDOM ANSÆTTELSE MINDST 6 MÅNEDER (DOG MINDST 3 MDR. FOR VVS), EFTER 9 UGERS SYGDOM ProLøn-Arbejdsgiverne Side 2

3 TILSKADEKOMST EFTER 9 UGERS SYGDOM SYGDOM ELEVER BARNS 1. SYGEDAG BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE BARSEL (SV/AM OG VVS) MODER: EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) BARSELSORLOV FUNKTIONÆRER EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) KURSUS KURSUS DER ER FAGLIGT RELEVANT FOR VIRKSOMHEDEN SELVVALGT KURSUS SPECIELT VEDR. LÆRLINGE/ELEVER AFMELDING AF LÆRLING/ELEV OPRETTELSE AF SVEND FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FRATRÆDELSESGODTGØRELSE TIL MEDARBEJDERE MED LÆNGERE ANCIENNITET ProLøn-Arbejdsgiverne Side 3

4 Anvendte forkortelser. De steder i håndbogen, hvor der er beskrevet overenskomstmæssige forskelle for forskellige typer af ansatte er der for overskuelighedens skyld brugt følgende forkortelser. VVS = Sv/Am = HK = TL = VVS-montører og blnslagere. Alle øvrige ansatte (svende, arbejdsmænd m. fl.) under overenskomst mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Handels- og kontoransatte. Ansatte under Teknisk Landsforbund Hvem gør hvad? For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema: Arbejdsmarkedspensioner: Industriens Pension PFA (DS- Teknikerpension). Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Overenskomstmæssige lønstigninger: Virksomheden Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten (Lønart 8910/8911). Hvis virksomheden har en optrapningsordning, skal virksomheden give besked om dette til ProLøn A/S. Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-PC/Internet. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn A/S ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres, som beskrevet i overenskomsten. ProLøn A/S sørger også for ændring af %-satsen i en evt. optrapningsordning. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 4

5 Lønartsoversigt Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Ferieberettiget løn: * Timer: * Mødebonus: * Kursustimer: * Overarb. time incl. 50%: Overarb. time incl. 100%: Overarb. hverdg t: Overarb. hverdg t: Overarb. hverdg. 5.- t: Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2601 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2032 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2303 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2304 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2305 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn. Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen. Anvendes til indberetning af mødebonus. Denne bonus er ferieberettiget. Anvendes til aflønning af medarbejder på faglig relevant efter- og videreuddannelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet KURSUS. Skal benyttes til HK- og TL-ansatte, hvor overarbejdstimerne indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 50% tillægget) udfyldes. Skal benyttes til HK- og TL-ansatte, hvor overarbejdstimerne indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 100% tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 5

6 Overarb. forud 6-18: Overarb. forud 18-6: Tillæg 2306 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2307 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Arb. lørd. 6-18: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Arb. lørd. 18-6: Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Arb. sønd. norm.tid-12: Arb. sønd. 12- norm.tid: Arb. sønd. før norm.tid: Arb. på fridag 6-18: Arb. på fridag 18-6: Skiftehold hv.dg : Skiftehold lørd. fra 14: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2406 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2407 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2408 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2409 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 6

7 Forskudt 18-22: Tillæg 2410 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Forskudt 22-06: Tillæg 2411 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Forskudt påbeg : Ferie med løn: * Værdi fri telefon Refusion af omkostninger: Befordringsrefusion: Kørselsgodtgørelse: Sygeløn (ferieberet.): * Tillæg 2412 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes Tillæg 2240 Udfyldes Tillæg 7240 Udfyldes Tillæg 7250 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Udfyldes Anvendes hvor en lærling har optjent feriegodtgørelse til 1. og 2. ferieår. Løn under ferie er ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Kan også anvendes, når funktionærer afholder ferie med løn. Udfyldes Udfyldes med beløb til beskatning i lønperioden. Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse. Udfyldes Anvendes i forbindelse med at medarbejderen har lagt penge ud for firmaet og skal have dem refunderet. Udfyldes Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Denne sygeløn er feriepengeberettiget og pensionsberettiget. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 7

8 Sygedagpenge: * Løn barsel: * Barns 1. sygedag: (fuld løn) * Barns 1. sygedag: (sygedagpenge) * Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 3341 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge indgår i ferieberettiget løn men i pensionsgivende løn. Anvendes til aflønning af en kvindelig ansat (VVS, Sv/Am, HK eller TL), fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 21 uger efter fødsel. Anvendes også til aflønning af mandlig ansat (VVS, Sv/Am, HK eller TL), som holder 14 dgs. fædreorlov indenfor de første 14 uger efter barnets fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL. Anvendes til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns 1. sygedag. Satsen skal være som ved egen sygdom. Denne lønart anvendes, hvis den ansatte har krav på fuld løn under sygdom. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Anvendes også til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns hospitalsindlæggelse. Satsen skal være fuld løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE. Anvendes til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns 1. sygedag. Satsen skal være som ved egen sygdom. Denne lønart anvendes, hvis den ansatte har krav på sygedagpenge under sygdom. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Anvendes også til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns hospitalsindlæggelse. Satsen skal være fuld løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 8

9 Ledighedsdage/ G-dage: ProLøn-Arbejdsgiverne Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Antal udfyldes med antal kalenderdage. Sats udfyldes med sats pr. dag. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Udbetaling af ferietillæg (med pension): Skattefradragsdage: Regulering A-skat: Udbetalt a conto: Tillæg Tillæg 8830 / /8829 Udfyldes 1 Udfyldes Udfyldes 8999 Udfyldes Udfyldes Fradrag 9003 Udfyldes Fradrag 9350 Udfyldes Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønreguleringen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år). Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges ex. når timelønnede holder ferie.p Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Udfyldes Skal normal fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. Udfyldes Skal normal fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 9

10 Oprettelse af medarbejder Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet Medarbejder via knappen Opret ny. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats. Udfyldelse af stambilag Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det. Medarbejdernr. Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato. Ansættelsesdato Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat. Afdeling Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. Skatteoplysninger ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eskattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 10

11 Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen Generelt og Satser. ATP På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen Generelt og Satser. Ferieopsparing Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing/ferie med løn (funktionærer) 1: ferieopsparing (p.t. 2015: 12,5%), der kan blive i virksomheden. Arbejdsgiverne er garant for feriepengene. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Arbejdsmarkedspension Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911, 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen. Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man angive startdato. Lønstatistik til Danmarks Statistik Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik. Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrr til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside ProLøn-Arbejdsgiverne Side 11

12 Personalegruppe Her angives en kode for hvilken personalegruppe, den ansatte tilhører. Hvis personen i løbet af ansættelsesforholdet skifter personalegruppe skal dette meddeles til ProLøn A/S. OVERSIGT OVER PERSONALEGRUPPE-KODER 01: Faglært/ufaglært 02: Lærling 03: Kontor - HK-området 04: Teknisk Landsforbund-området 05: Kontor øvrige 06: Tegningsperson/person-medlem af DS (indehaver o.l.) 09: Anvendes til personer som skal tælles med ved lønsumsindberetningen (bestyrelsesmedlemmer o.l.) Bemærk! Unge under 18 år skal allerede fra starten placeres i den personalegruppe, de vil komme til at tilhøre, når de bliver over 18 år. Løngrundlag Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Ændring af medarbejder Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte LØNGRUNDLAG. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af STAMBILAG. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 12

13 Løn De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til mindstelønnen. Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne: 1001: Ferieberettiget løn eller 1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn samt evt. 2601: Mødebonus. Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb: 1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes udfyldes Eksempel: Registrering af timer og sats: 1002 Timer: 74,00 udfyldes udfyldes Eksempel: Registrering af mødebonus: 2601 Mødebonus: 74,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Arbejdsgiverne Side 13

14 Pension Arbejdsmarkedspension (8910): Der er i overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet samt HK indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i Industriens Pension. Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%) Der er ingen ændringer i pensionssatsen i ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Arbejdsmarkedspension med sundhedsordning (8912): Pr. 1/10-12 skal VVS-svende og VVS-energitekniklærlinge omfattes af sundhedsordning. Den bliver indberettet via pensionen på en lønart 8912, hvor Industriens Pension får oplyst en overenskomstkode Industriens Pensions opkræver præmien til sundhedsordningen direkte ved virksomheden. Bemærk, at vvs-energitekniklærlinge skal oprettes manuelt i Industriens Pension for at undgå, at man (ved at bruge pensionskode 11604) kommer til at betale pension af beløbet. Industriens Pension foretager denne manuelle registrering - ring til Industriens Pension Service på , så tilmelder sagsbehandleren jeres lærlinge til sundhedsordningen. Alders- og anciennitetskrav Pr. 1. marts 2011 og igen ændring 1. maj 2012: Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år, og som har 2 måneders anciennitet. I de to måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse herunder tjenestemandspension eller tilsvarende lignende ordning skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 14

15 Lærlinge Lærlinge og elever er som udgangspunkt omfattet af pensionsordningen. For lønmodtagere, der er fyldt 20 år og som har udstået læretiden, medregnes læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som har tilstrækkelig anciennitet, omfattes af pensionsordningen, når 2 måneders anciennitet er opnået. Lønmodtagere, der påbegynder en erhvervsuddannelsen inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. Lærlinge, der allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: a. Invalidepension b. Invalidesum c. Forsikring ved kritisk sygdom d. Dødsfaldssum For VVS-lærlinge under El- og Vvs-branchens uddannelser erstattes invalidepension af en sundhedsordning. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Industriens Pensions opkræver præmien til sundhedsordningen direkte ved virksomheden. Lærlinge og elever, der skal have indbetalt pension efter 2 måneders anciennitet, har krav på ovennævnte forsikringsydelser. Industriens Pension tilmelder automatisk alle virksomheder, der efter Undervisningsministeriets oplysninger har lærlinge og elever. Virksomheder med vvs-lærlinge skal selv aktivt via Industriens Pensions hjemmeside ændre forsikringsordningen til også at omfatte sundhedsordningen. På samme måde skal virksomhederne selv aktivt framelde lærlinge og elever, der længere skal have forsikringen, f.eks. ved læretidens udløb. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 15

16 Arbejdsmarkedspension / TeknikerPension (8911): Der er mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund etableret en pensionsordning for de af overenskomsten omfattede teknikere. Ordningen er placeret i PFA og hedder TeknikerPension (nets nr overenskomstkode 00100). Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%) Der er ingen ændringer i pensionssatsen i Alders- og anciennitetskrav Samtlige teknikere, der er omfattet af pensionsordningen. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 16

17 Fritvalgskonto Igangsætning Fritvalgskontoen blev indført pr. 1. maj Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på fritvalgskontoen. Pr. 1. marts ,70 % af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Fra 1. marts 2016 er satsen 2,0% På fritvalgskontoen til timelønnede opspares i alt 8,2%, da ordningen også dækker opsparing til søgne-helligdage (4,00%) og opsparing for feriefridage (2,50%). Der kræves ingen anciennitet for at opnå retten til feriefridage. Funktionærer opsparer blot 1,7% og lærlinge/funktionærlignende opsparer 4,2%, da opsparingen her også dækker feriefridage (2,50%) Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten. Ved igangsætning af fritvalgskontoen skal ProLøn A/S kontaktes på telefon for nærmere aftale, da nedenstående skal foretages i samme lønkørsel. I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger virksomheden for følgende: 1) indmelde fritvalgs% for den enkelte medarbejder (beskrevet under afsnittet Tilmelding af medarbejder/opsparing). 2) indmelde evt. startregulering (beskrevet under afsnittet Regulering af opsparing). I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger ProLøn A/S for følgende: 1) Eksisterende SH-ordning stoppes. 2) Eksisterende SH-saldo overføres til Fritvalgskonto. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 17

18 Tilmelding af medarbejder / opsparing Anvendes ved nye medarbejdere og ved en eventuel justering af FVK-opsparings%-satsen. Der sker nogen automatisk justering af fritvalgskontoen. Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specif medarbejder. På transaktionen angives den aktuelle opsparings% i kolonnen Antal. Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specif medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i %satsen i forbindelse med overenskomstændringer 1. marts. Ud fra den indmeldte %sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet. Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn: Beregning af FVK-opsparings% på den enkelte medarbejder: FVK-opsparing: 1,7 % pr. 1. marts 2015 tillægges SH-opsparing: + f.eks. 4,0% tillægges feriefri-opsparing: + f.eks. 2,5% fratrækkes evt. aftalt forhøjet pensionsopsparing: - Indmeldes på løntransaktion Samlet FVK-opsparings%: = Indmeldes på løntransaktion Funktionærer opsparer til feriefridage/sh i FVK-opsparingen. De opsparer 1,70% til FVK og skal have fuld løn på feriefridage/sh. Funktionærlignende ansatte optjener 4,2 %, som opspares til feriefridage via FVK. Den beregnede FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion: 5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing til Industriens Pension indmeldes denne på løntransaktion (lønart 8916): 8916 Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Arbejdsgiverne Side 18

19 Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing til andet pensionsselskab indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*): 890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes udfyldes *) Lønarten kan være 8900, 8901, 8902, o.s.v. afhængig af den pågældende AM-pensionsordning. Dog gælder for Industriens Pension, PKS Pension, B&A Pension og HTS Pension at lønarten altid skal være Regulering af opsparing Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet Beløb FVK regulering: udfyldes udfyldes udfyldes Overførsel direkte til medarbejder feriefridag Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af feriefridag skal indmeldes 1 løntransaktion. Medarbejderen/arbejdsgiveren bestemmer selv dagssatsen. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. enten: 5120 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes eller: 5120 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejderen: 5120 FVK feriefridag: 999,99 udfyldes udfyldes ProLøn-Arbejdsgiverne Side 19

20 Overførsel direkte til medarbejder søgnehelligdag Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdag skal indmeldes 1 løntransaktion. Medarbejder/arbejdsgiver bestemmer selv dagssatsen. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. enten: 5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes udfyldes udfyldes eller: 5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejder: 5121 FVK søgnehelligdag: 999,99 udfyldes udfyldes Overførsel direkte til medarbejder - engangsudbetaling Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal indmeldes 1 løntransaktion. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes udfyldes FVK bliver automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder. Saldoen på FVK ved ferieårets udløb udbetales med første lønudbetaling i det nye ferieår. anvendes lønart 5123 med beløbet i beløbskolonnen. Her Husk også at udbetale rest-fvk, hvis en medarbejder fratræder. Her anvendes lønart 5123 med 999,99 i Antal, så hele FVK-saldoen udbetales. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 20

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark og Autooprettere i Danmark Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for SKAD-medlemmer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere