ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers."

Transkript

1 Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes medlemmer. Håndbogen giver dog svar på alt. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte ProLøn A/S på telefon ProLøn A/S Tronholmen 3, Postboks 59, 8960 Randers SØ. Tlf: Fax: De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen Generelt og Satser. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ProLøn- Internet. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 1

2 Indholdsfortegnelse ANVENDTE FORKORTELSER HVEM GØR HVAD?... 4 LØNARTSOVERSIGT... 5 OPRETTELSE AF MEDARBEJDER UDFYLDELSE AF STAMBILAG ÆNDRING AF MEDARBEJDER LØN PENSION ARBEJDSMARKEDSPENSION (8910): ARBEJDSMARKEDSPENSION MED SUNDHEDSORDNING (8912): LÆRLINGE ARBEJDSMARKEDSPENSION / TEKNIKERPENSION (8911): FRITVALGSKONTO IGANGSÆTNING TILMELDING AF MEDARBEJDER / OPSPARING REGULERING AF OPSPARING OVERFØRSEL DIREKTE TIL MEDARBEJDER FERIEFRIDAG OVERFØRSEL DIREKTE TIL MEDARBEJDER SØGNEHELLIGDAG OVERFØRSEL DIREKTE TIL MEDARBEJDER - ENGANGSUDBETALING OVERFØRSEL TIL FERIEORDNING VED LØBENDE FERIEOPSPARING SØGNEHELLIGDAGE FERIEFRIDAGE FERIE SV/AM, VVS OG LÆRLINGE UDBETALING FRA FERIEKORT (ADMINISTRERET AF VIRKSOMHEDEN) FERIE MED LØN (LÆRLINGE/ELEVER) FERIEPENGEBEREGNING VED FRATRÆDEN SYGDOM - FUNKTIONÆRER SYGDOM SV/AM OG VVS SYGEFERIEPENGE ANSÆTTELSE UNDER 8 UGER ANSÆTTELSE OVER 8 UGER, MEN UNDER 6 MÅNEDER (DOG UNDER 3 MDR. FOR VVS) ANSÆTTELSE MINDST 6 MÅNEDER (DOG MINDST 3 MDR. FOR VVS), FØRSTE 9 UGERS SYGDOM ANSÆTTELSE MINDST 6 MÅNEDER (DOG MINDST 3 MDR. FOR VVS), EFTER 9 UGERS SYGDOM ProLøn-Arbejdsgiverne Side 2

3 TILSKADEKOMST EFTER 9 UGERS SYGDOM SYGDOM ELEVER BARNS 1. SYGEDAG BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE BARSEL (SV/AM OG VVS) MODER: EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) BARSELSORLOV FUNKTIONÆRER EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER BARSELSORLOV (14 UGER) KURSUS KURSUS DER ER FAGLIGT RELEVANT FOR VIRKSOMHEDEN SELVVALGT KURSUS SPECIELT VEDR. LÆRLINGE/ELEVER AFMELDING AF LÆRLING/ELEV OPRETTELSE AF SVEND FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FRATRÆDELSESGODTGØRELSE TIL MEDARBEJDERE MED LÆNGERE ANCIENNITET ProLøn-Arbejdsgiverne Side 3

4 Anvendte forkortelser. De steder i håndbogen, hvor der er beskrevet overenskomstmæssige forskelle for forskellige typer af ansatte er der for overskuelighedens skyld brugt følgende forkortelser. VVS = Sv/Am = HK = TL = VVS-montører og blnslagere. Alle øvrige ansatte (svende, arbejdsmænd m. fl.) under overenskomst mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Handels- og kontoransatte. Ansatte under Teknisk Landsforbund Hvem gør hvad? For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema: Arbejdsmarkedspensioner: Industriens Pension PFA (DS- Teknikerpension). Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Overenskomstmæssige lønstigninger: Virksomheden Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten (Lønart 8910/8911). Hvis virksomheden har en optrapningsordning, skal virksomheden give besked om dette til ProLøn A/S. Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-PC/Internet. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn A/S ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres, som beskrevet i overenskomsten. ProLøn A/S sørger også for ændring af %-satsen i en evt. optrapningsordning. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 4

5 Lønartsoversigt Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Ferieberettiget løn: * Timer: * Mødebonus: * Kursustimer: * Overarb. time incl. 50%: Overarb. time incl. 100%: Overarb. hverdg t: Overarb. hverdg t: Overarb. hverdg. 5.- t: Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2601 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2032 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2303 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2304 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2305 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn. Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen. Anvendes til indberetning af mødebonus. Denne bonus er ferieberettiget. Anvendes til aflønning af medarbejder på faglig relevant efter- og videreuddannelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet KURSUS. Skal benyttes til HK- og TL-ansatte, hvor overarbejdstimerne indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 50% tillægget) udfyldes. Skal benyttes til HK- og TL-ansatte, hvor overarbejdstimerne indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 100% tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 5

6 Overarb. forud 6-18: Overarb. forud 18-6: Tillæg 2306 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2307 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Arb. lørd. 6-18: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Arb. lørd. 18-6: Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Arb. sønd. norm.tid-12: Arb. sønd. 12- norm.tid: Arb. sønd. før norm.tid: Arb. på fridag 6-18: Arb. på fridag 18-6: Skiftehold hv.dg : Skiftehold lørd. fra 14: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2406 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2407 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2408 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 2409 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejds-tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 6

7 Forskudt 18-22: Tillæg 2410 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Forskudt 22-06: Tillæg 2411 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Forskudt påbeg : Ferie med løn: * Værdi fri telefon Refusion af omkostninger: Befordringsrefusion: Kørselsgodtgørelse: Sygeløn (ferieberet.): * Tillæg 2412 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes Tillæg 2240 Udfyldes Tillæg 7240 Udfyldes Tillæg 7250 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Skal benyttes til VVS og Sv/Am, hvis timerne indgår i normal løn, men tillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Udfyldes Anvendes hvor en lærling har optjent feriegodtgørelse til 1. og 2. ferieår. Løn under ferie er ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Kan også anvendes, når funktionærer afholder ferie med løn. Udfyldes Udfyldes med beløb til beskatning i lønperioden. Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse. Udfyldes Anvendes i forbindelse med at medarbejderen har lagt penge ud for firmaet og skal have dem refunderet. Udfyldes Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Denne sygeløn er feriepengeberettiget og pensionsberettiget. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 7

8 Sygedagpenge: * Løn barsel: * Barns 1. sygedag: (fuld løn) * Barns 1. sygedag: (sygedagpenge) * Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Tillæg 3341 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge indgår i ferieberettiget løn men i pensionsgivende løn. Anvendes til aflønning af en kvindelig ansat (VVS, Sv/Am, HK eller TL), fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 21 uger efter fødsel. Anvendes også til aflønning af mandlig ansat (VVS, Sv/Am, HK eller TL), som holder 14 dgs. fædreorlov indenfor de første 14 uger efter barnets fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL. Anvendes til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns 1. sygedag. Satsen skal være som ved egen sygdom. Denne lønart anvendes, hvis den ansatte har krav på fuld løn under sygdom. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Anvendes også til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns hospitalsindlæggelse. Satsen skal være fuld løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE. Anvendes til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns 1. sygedag. Satsen skal være som ved egen sygdom. Denne lønart anvendes, hvis den ansatte har krav på sygedagpenge under sygdom. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Anvendes også til aflønning af arbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns hospitalsindlæggelse. Satsen skal være fuld løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 8

9 Ledighedsdage/ G-dage: ProLøn-Arbejdsgiverne Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Antal udfyldes med antal kalenderdage. Sats udfyldes med sats pr. dag. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Udbetaling af ferietillæg (med pension): Skattefradragsdage: Regulering A-skat: Udbetalt a conto: Tillæg Tillæg 8830 / /8829 Udfyldes 1 Udfyldes Udfyldes 8999 Udfyldes Udfyldes Fradrag 9003 Udfyldes Fradrag 9350 Udfyldes Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønreguleringen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år). Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges ex. når timelønnede holder ferie.p Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Udfyldes Skal normal fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. Udfyldes Skal normal fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 9

10 Oprettelse af medarbejder Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet Medarbejder via knappen Opret ny. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats. Udfyldelse af stambilag Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det. Medarbejdernr. Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato. Ansættelsesdato Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat. Afdeling Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. Skatteoplysninger ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eskattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 10

11 Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen Generelt og Satser. ATP På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen Generelt og Satser. Ferieopsparing Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing/ferie med løn (funktionærer) 1: ferieopsparing (p.t. 2015: 12,5%), der kan blive i virksomheden. Arbejdsgiverne er garant for feriepengene. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Arbejdsmarkedspension Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911, 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen. Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man angive startdato. Lønstatistik til Danmarks Statistik Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik. Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrr til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside ProLøn-Arbejdsgiverne Side 11

12 Personalegruppe Her angives en kode for hvilken personalegruppe, den ansatte tilhører. Hvis personen i løbet af ansættelsesforholdet skifter personalegruppe skal dette meddeles til ProLøn A/S. OVERSIGT OVER PERSONALEGRUPPE-KODER 01: Faglært/ufaglært 02: Lærling 03: Kontor - HK-området 04: Teknisk Landsforbund-området 05: Kontor øvrige 06: Tegningsperson/person-medlem af DS (indehaver o.l.) 09: Anvendes til personer som skal tælles med ved lønsumsindberetningen (bestyrelsesmedlemmer o.l.) Bemærk! Unge under 18 år skal allerede fra starten placeres i den personalegruppe, de vil komme til at tilhøre, når de bliver over 18 år. Løngrundlag Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Ændring af medarbejder Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte LØNGRUNDLAG. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af STAMBILAG. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 12

13 Løn De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til mindstelønnen. Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne: 1001: Ferieberettiget løn eller 1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn samt evt. 2601: Mødebonus. Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb: 1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes udfyldes Eksempel: Registrering af timer og sats: 1002 Timer: 74,00 udfyldes udfyldes Eksempel: Registrering af mødebonus: 2601 Mødebonus: 74,00 udfyldes udfyldes ProLøn-Arbejdsgiverne Side 13

14 Pension Arbejdsmarkedspension (8910): Der er i overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet samt HK indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i Industriens Pension. Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%) Der er ingen ændringer i pensionssatsen i ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Arbejdsmarkedspension med sundhedsordning (8912): Pr. 1/10-12 skal VVS-svende og VVS-energitekniklærlinge omfattes af sundhedsordning. Den bliver indberettet via pensionen på en lønart 8912, hvor Industriens Pension får oplyst en overenskomstkode Industriens Pensions opkræver præmien til sundhedsordningen direkte ved virksomheden. Bemærk, at vvs-energitekniklærlinge skal oprettes manuelt i Industriens Pension for at undgå, at man (ved at bruge pensionskode 11604) kommer til at betale pension af beløbet. Industriens Pension foretager denne manuelle registrering - ring til Industriens Pension Service på , så tilmelder sagsbehandleren jeres lærlinge til sundhedsordningen. Alders- og anciennitetskrav Pr. 1. marts 2011 og igen ændring 1. maj 2012: Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år, og som har 2 måneders anciennitet. I de to måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse herunder tjenestemandspension eller tilsvarende lignende ordning skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 14

15 Lærlinge Lærlinge og elever er som udgangspunkt omfattet af pensionsordningen. For lønmodtagere, der er fyldt 20 år og som har udstået læretiden, medregnes læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som har tilstrækkelig anciennitet, omfattes af pensionsordningen, når 2 måneders anciennitet er opnået. Lønmodtagere, der påbegynder en erhvervsuddannelsen inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. Lærlinge, der allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: a. Invalidepension b. Invalidesum c. Forsikring ved kritisk sygdom d. Dødsfaldssum For VVS-lærlinge under El- og Vvs-branchens uddannelser erstattes invalidepension af en sundhedsordning. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Industriens Pensions opkræver præmien til sundhedsordningen direkte ved virksomheden. Lærlinge og elever, der skal have indbetalt pension efter 2 måneders anciennitet, har krav på ovennævnte forsikringsydelser. Industriens Pension tilmelder automatisk alle virksomheder, der efter Undervisningsministeriets oplysninger har lærlinge og elever. Virksomheder med vvs-lærlinge skal selv aktivt via Industriens Pensions hjemmeside ændre forsikringsordningen til også at omfatte sundhedsordningen. På samme måde skal virksomhederne selv aktivt framelde lærlinge og elever, der længere skal have forsikringen, f.eks. ved læretidens udløb. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 15

16 Arbejdsmarkedspension / TeknikerPension (8911): Der er mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund etableret en pensionsordning for de af overenskomsten omfattede teknikere. Ordningen er placeret i PFA og hedder TeknikerPension (nets nr overenskomstkode 00100). Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%) Der er ingen ændringer i pensionssatsen i Alders- og anciennitetskrav Samtlige teknikere, der er omfattet af pensionsordningen. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 16

17 Fritvalgskonto Igangsætning Fritvalgskontoen blev indført pr. 1. maj Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på fritvalgskontoen. Pr. 1. marts ,70 % af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Fra 1. marts 2016 er satsen 2,0% På fritvalgskontoen til timelønnede opspares i alt 8,2%, da ordningen også dækker opsparing til søgne-helligdage (4,00%) og opsparing for feriefridage (2,50%). Der kræves ingen anciennitet for at opnå retten til feriefridage. Funktionærer opsparer blot 1,7% og lærlinge/funktionærlignende opsparer 4,2%, da opsparingen her også dækker feriefridage (2,50%) Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten. Ved igangsætning af fritvalgskontoen skal ProLøn A/S kontaktes på telefon for nærmere aftale, da nedenstående skal foretages i samme lønkørsel. I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger virksomheden for følgende: 1) indmelde fritvalgs% for den enkelte medarbejder (beskrevet under afsnittet Tilmelding af medarbejder/opsparing). 2) indmelde evt. startregulering (beskrevet under afsnittet Regulering af opsparing). I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger ProLøn A/S for følgende: 1) Eksisterende SH-ordning stoppes. 2) Eksisterende SH-saldo overføres til Fritvalgskonto. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 17

18 Tilmelding af medarbejder / opsparing Anvendes ved nye medarbejdere og ved en eventuel justering af FVK-opsparings%-satsen. Der sker nogen automatisk justering af fritvalgskontoen. Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specif medarbejder. På transaktionen angives den aktuelle opsparings% i kolonnen Antal. Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specif medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i %satsen i forbindelse med overenskomstændringer 1. marts. Ud fra den indmeldte %sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet. Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn: Beregning af FVK-opsparings% på den enkelte medarbejder: FVK-opsparing: 1,7 % pr. 1. marts 2015 tillægges SH-opsparing: + f.eks. 4,0% tillægges feriefri-opsparing: + f.eks. 2,5% fratrækkes evt. aftalt forhøjet pensionsopsparing: - Indmeldes på løntransaktion Samlet FVK-opsparings%: = Indmeldes på løntransaktion Funktionærer opsparer til feriefridage/sh i FVK-opsparingen. De opsparer 1,70% til FVK og skal have fuld løn på feriefridage/sh. Funktionærlignende ansatte optjener 4,2 %, som opspares til feriefridage via FVK. Den beregnede FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion: 5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing til Industriens Pension indmeldes denne på løntransaktion (lønart 8916): 8916 Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes udfyldes ProLøn-Arbejdsgiverne Side 18

19 Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing til andet pensionsselskab indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*): 890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes udfyldes *) Lønarten kan være 8900, 8901, 8902, o.s.v. afhængig af den pågældende AM-pensionsordning. Dog gælder for Industriens Pension, PKS Pension, B&A Pension og HTS Pension at lønarten altid skal være Regulering af opsparing Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet Beløb FVK regulering: udfyldes udfyldes udfyldes Overførsel direkte til medarbejder feriefridag Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af feriefridag skal indmeldes 1 løntransaktion. Medarbejderen/arbejdsgiveren bestemmer selv dagssatsen. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. enten: 5120 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes eller: 5120 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejderen: 5120 FVK feriefridag: 999,99 udfyldes udfyldes ProLøn-Arbejdsgiverne Side 19

20 Overførsel direkte til medarbejder søgnehelligdag Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdag skal indmeldes 1 løntransaktion. Medarbejder/arbejdsgiver bestemmer selv dagssatsen. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. enten: 5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes udfyldes udfyldes eller: 5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejder: 5121 FVK søgnehelligdag: 999,99 udfyldes udfyldes Overførsel direkte til medarbejder - engangsudbetaling Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal indmeldes 1 løntransaktion. Indgår i medarbejderens almindelige skatteberegning. Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes udfyldes udfyldes Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen: 5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes udfyldes FVK bliver automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder. Saldoen på FVK ved ferieårets udløb udbetales med første lønudbetaling i det nye ferieår. anvendes lønart 5123 med beløbet i beløbskolonnen. Her Husk også at udbetale rest-fvk, hvis en medarbejder fratræder. Her anvendes lønart 5123 med 999,99 i Antal, så hele FVK-saldoen udbetales. ProLøn-Arbejdsgiverne Side 20

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere