Oversigt korrektionsfeltnumre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt korrektionsfeltnumre"

Transkript

1 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige beløb for ATP-bidrag, AM-bidrag, A-skat og barselsfond kan overføres eller modregnes, hvis du angiver en aktuel måned i månedsbetegnelse. Angiver du måned 00, sker der ingen overførsel/modregning. Vær opmærksom på, at korrektion aldrig medfører overførsel af feriepenge, rest søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag, eller udbetaling/modregning over for lønmodtageren. Indberetter du et beløb i tillægges opskrives saldoen på den løndel/-felt, du har valgt. Hvis du indberetter et beløb i fratrækkes nedskrives saldoen. Er der f.eks. beregnet for meget A-skat, skal det beløb, der er beregnet for meget, indberettes i fratrækkes, fordi saldoen vedr. A-skat er for stor. Ved korrektion foretages ingen automatiske beregninger. Korrigerer du f.eks. lønnen, skal du også korrigere AM-bidrag, A-skat og eventuelle pensioner. Ved nedskrivning af feriepengegivende løndele/-felter for lønmodtagere med feriekode 2-8, skal beskattede og eventuelt anviste feriepenge og sygeferiepenge også nedskrives. Opskrives en feriepengegivende løndel/-felt eller en feriepengeopsparing, beskattes feriepengene automatisk af, og du modtager en feriepengebeskatning. Se afsnittet Feriepenge for lønmodtagere med feriekode 2 8 timelønnede. I skemaet kan du se, hvordan lønmodtagerens saldi vedrørende, feriepenge m.v. påvirkes, når du indberetter beløb/antal i tillægges. Indberetter du beløb/antal i fratrækkes påvirkes saldiene modsat.

2 Korrektionsfelter til feriepengegivende løn opsparingen påvirkes ikke ved korrektion i felterne vedrørende overtid for feriefridagsordninger med grundlagskode 02 Opsparingen skal beregnes af den feriepengegivende løn ekskl. overtid Arbejdstimer (salderes under timer i alt) Ferieberettiget løn Ferieberettiget løn Ferieberettiget løn Ferieberettiget løn Ferieberettiget tillæg A + Ferieberettiget tillæg x 02A + Ferieberettiget tillæg x 03A + Ferieberettiget tillæg x 04A + Ferieberettiget tillæg x 08F + Ferieberettiget løn uden pension x Provision Løn under sygdom Sygetimer (salderes under timer i alt) Løn under sygdom Normaltimer x sats Normaltimer Normaltimer 1 x sats 1 (udregnet beløb) Normaltimer Normaltimer 2 x sats 2 (udregnet beløb) Normaltimer Normaltimer 3 x sats 3 (udregnet beløb) Normaltimer Normaltimer 4 x sats 4 (udregnet beløb)

3 Korrektionsfelter til feriepengegivende løn Overtid x sats Overtid 1 (timer) Overtid 1 x sats 1 (udregnet beløb) Overtid 2 (timer) Overtid 2 x sats 2 (udregnet beløb) Overtid 3 (timer) Overtid 3 x sats 3 (udregnet beløb) Overtid 4 (timer) Overtid 4 x sats 4 (udregnet beløb) C + Overtid 5 (timer) x 02C + Overtid 5 x sats 5 (udregnet beløb) x 03C + Overtid 6 (timer) x 04C + Overtid 6 x sats 6 (udregnet beløb) x Genetillæg x sats Genetillæg 1 (timer) Genetillæg 1 x sats 1 (udregnet beløb) Genetillæg 2 (timer) Genetillæg 2 x sats 2 (udregnet beløb) B + Genetillæg 3 (timer) x 02B + Genetillæg 3 x sats 3 (udregnet beløb) x 03B + Genetillæg 4 (timer) x 04B + Genetillæg 4 x sats 4 (udregnet beløb) x 05B + Genetillæg 5 (timer) x 06B + Genetillæg 5 x sats 5 (udregnet beløb) x 07B + Genetillæg 6 (timer) x 08B + Genetillæg 6 x sats 6 (udregnet beløb) x

4 Korrektionsfelter til feriepengegivende løn Akkord og tillæg x sats Akkord (timer) Akkord x sats (udregnet beløb) Tillæg (timer/enheder/antal) Tillæg x sats (udregnet beløb) E + Tillæg x sats (timer) x 7E + Tillæg x sats (udregnet beløb) x Personalegoder Værdi af fri bil Værdi af fri bil, egenbetaling Fri telefon Fri telefon, egenbetaling 05G + Fri telefon. u/ feriepenge og pension + + x 06G + Fri telefon u/feriepenge m/ pension + + x 07G + Fri telefon. m/feriepenge u/pension x Fri kost og logi L + Andre personalegoder uden bundgrænse x Omsorgsdage og feriefridage Omsorgsdage, antal Omsorgsdage x sats (udregnet beløb) Feriefridage, antal Feriefridage x sats (udregnet beløb) Andre fraværsdage Afholdte feriedage uden løn, antal Andre fraværsdage, antal Andre fraværsdage x sats (udregnet beløb) C + Barns 1. sygedag (timer) x 06C + Barns 1. sygedag x sats (udregnet beløb) x 07C + Fraværsdag med løn x 08E + Andre fraværsdage med pension (antal) x 09E + Andre fraværsdage x sats med pension (udregnet beløb) x

5 Korrektionsfelter til ikke feriepengegivende løn m.m SH-betaling, beløb A + SH-betaling (timer) x 09A + SH-betaling x sats (udregnet beløb) + + x 01F + Fritvalgsbetaling, beløb + + x 02F + Fritvalgsbetaling (timer) x 03F + Fritvalgsbetaling x sats (udregnet beløb) + + x 04F + Fritvalgsopsparing antal x 05F + Fritvalgsopsparing timer x sats x Tillæg før skat A + Tillæg før skat x 06A + Tillæg før skat x 07A + Tillæg før skat x Ikke ferieberettiget løn C + Ikke ferieberettiget løn x Bestyrelseshonorar E + Ikke ferieberettiget løntimer + + x Udbetalt ferietillæg uden pensionsberegning Udbetalt ferietillæg med pensionsberegning betaling + + Fradrag før skat og reduktion af løn Fradrag før skat 1 01D + Fradrag før skat 2 x 02D + Fradrag før skat 3 x 03D + Fradrag før skat 4 x 04D + Fradrag før skat 5 x 05D + Fradrag før skat 6 x 06D + Fradrag før skat 7 x 07D + Fradrag før skat 8 x 08D + Fradrag før skat 9 x 09D + Fradrag før skat 10 x 01E + Reduktion af bruttoløn x 02E + Reduktion af bruttoløn u/amp x 03E + Reduktion af bruttoløn m/amp x

6 Korrektionsfelter til ikke feriepengegivende løn m.m. Skattepligtig km x sats Skattepligtig km (antal) Skattepligtig km x sats (udregnet beløb) + + Skattefri lønfelter (km x sats og godtgørelse) Skattefri godtgørelse Skattefri km 1 (antal) Skattefri km x sats 1 (udregnet beløb) Skattefri km 2 (antal) Skattefri km x sats 2 (udregnet beløb) B-indkomst B-indkomst AM-bidragspligtig B-indkomst, ej AM-bidragspligtig Korrektionsfelter til Fritvalgslønkonto/Særlig Opsparing 01F + Fritvalgsbetaling, beløb + + x 02F + Fritvalgsbetaling (timer) x 03F + Fritvalgsbetaling x sats (udregnet beløb) + + x Pension AMP (Fritvalg) x Fritvalgsopsparing x

7 Korrektionsfelter til dagpenge, ledighedsdage, afspadsering og sødage Dagpenge uden AM-bidrag (arbejdsgiverperioden ifølge dagpengeloven) Dagpengetimer (salderes under timer i alt) Dagpenge uden AM-bidrag Dagpenge uden AM-bidrag Sygeferiepop s ATP-bidrag, dagpenge Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag Sygetimer (salderes under timer i alt) Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag Sygeferiepop s Ledighedsdage Ledighedsdage, antal Ledighedsdage (udregnet beløb) + Afspadsering 09B + Afspadsering x Sødage 04G + sødage x Personalegoder Personalegoder Dagpengetimer (salderes under timer i alt) Dagpenge uden AM-bidrag Dagpenge uden AM-bidrag Sygeferiepop s + + +

8 Korrektionsfelter til særlig udbetaling (fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale) Ved korrektion af særlig udbetaling, skal du også korrigere i særlig udbetaling Særlig udbetaling (det fulde beløb) Udbetalt á conto særlig udbetaling Tingsgaver særlig udbetaling Pension særlig udbetaling særlig udbetaling AM-bidrag særlig udbetaling (hele kr.) A-skat særlig udbetaling (hele kr.) Korrektionsfelter til bidrag til offentlige myndigheder A-skat og AM-bidrag AM-bidrag af løn (hele kr.) A-skat af løn (hele kr.) ATP beløb i feltet 940 påvirker automatisk arbejdsgivers ATP-bidrag ATP-bidrag, løn

9 Korrektionsfelter til pensioner Pension til pengeinstitut Pension PO1 lønmodtager Pension PO1 arbejdsgiver Pension PO2 lønmodtager Pension PO2 arbejdsgiver Pension til pensions-/forsikringsselskab Pension FO1 lønmodtager Pension FO1 arbejdsgiver Pension FO2 lønmodtager Pension FO2 arbejdsgiver Arbejdsmarkedspension Pension AMP lønmodtager Pension AMP arbejdsgiver Pension AMP lønmodtager - frivillig Pension AMP (Fritvalg) x Gruppeliv Gruppeliv tillæg før skat () Gruppeliv fradrag efter skat

10 Korrektionsfelter til fradrag og tillæg efter skatteberegning Fradrag efter skatteberegning Udbetalt a conto Fradrag efter skat Fradrag efter skat Fradrag efter skat Fradrag efter skat Fradrag efter skat 5 Tillæg efter skatteberegning Tillæg efter skat 1 Korrektionsfelter, der kun påvirker beregningsgrundlag samt korrektionsfelter til Barselsfonde AM-bidragsgrundlag lønmodtager Barselsfonde Barselsfond grundlag, ordning DIB og FMB (Bidrag beregnes automatisk ud fra den pågældende ordning) Barselsfond bidrag, ordning DAB DA/LO udviklingsfond

11 Korrektionsfelter til feriepenge og ferietillæg for lønmodtagere med feriekode 1 (funktionærer) Opsparing vedrørende feriepenge Ferietillæg Feriepengeopsparing funktionærer + Anviste feriepenge indeværende år for funktionærer Feriepenge til anvisning Feriedage indeværende år AM-bidrag anviste feriepenge (hele kr.) A-skat anviste feriepenge (hele kr.) Anviste feriepenge sidste år Anviste feriepenge sidste år * + Feriedage sidste år AM-bidrag anv. feriep. sidste år (hele kr.) A-skat anv. feriep. sidste år (hele kr.) Anviste feriepenge forrige år Anviste feriepenge forrige år * + Feriedage forrige år AM-bidrag anv. feriep. forrige år (hele kr.) A-skat anv. feriep. forrige år (hele kr.) *Når der skal foretages korrektion for sidste og forrige år, skal det korrekte år vælges

12 Korrektionsfelter til feriepenge for lønmodtagere med feriekode 2 7 (timelønnede) Opsparing vedrørende feriepenge Feriepengeopsparing timeløn + Beskattede (beregnede) feriepenge indeværende år for timeløn Beskattede feriepenge timeløn AM-bidrag beskat. feriep. timeløn (hele kr.) A-skat beskat. feriep. timeløn (hele kr.) Anviste feriepenge indeværende år for timeløn Anviste feriepenge timeløn AM-bidrag anv. feriep. timeløn (hele kr.) A-skat anv. feriep. timeløn (hele kr.) Dato for sidst beskattede og anviste feriepenge 990 Dato for sidst beskattede feriepenge 991 Dato for sidst anviste feriepenge Korrektionsfelter til nettoferiepenge - bruges kun af virksomheder der selv udsteder feriekort eller hvor feriepenge sendes til FerieKonto. Kan ikke bruges af virksomheder, der er tilmeldt andre feriekortordninger. Nettoferiepenge på feriekort Nettoferiepenge på feriekort sidste år (husk korrekt årstal) Nettoferiepenge på feriekort forrige år (husk korrekt årstal) Udbetalte nettoferiepenge på feriekort Udbetalte nettoferiepenge på feriekort indeværende år (husk korrekt årstal) Udbetalte nettoferiepenge på feriekort sidste år (husk korrekt årstal) Udbetalte nettoferiepenge på feriekort forrige år (husk korrekt årstal)

13 Korrektionsfelter til afholdte feriedage og netto-sh - bruges kun i virksomheder der udsteder feriekort selv eller via eferiekort/acf Kan ikke bruges af virksomheder der sender feriepenge til FerieKonto Feriedage 01K + Feriedage indeværende år 02K + Feriedage sidste år 03K + Feriedage forrige år 04K + Netto-SH sidste år 05K + Netto-SH forrige år Korrektionsfelter til sygeferiepenge Opsparing vedrørende feriegodtgørelse Sygeferiepengeopsparing + Sygeferiep. opsparing Beskattede sygeferiepenge Beskattede sygeferiepenge AM-bidrag besk. sygeferiepenge (hele kr.) A-skat besk. sygeferiepenge (hele kr.) Anviste sygeferiepenge Anviste sygeferiepenge AM-bidrag anv. sygeferiepenge (hele kr.) A-skat anviste sygeferiepenge (hele kr.)

14 Korrektionsfelter til opsparing, beskatning og anvisning af søgnehelligdage Opsparing vedrørende søgnehelligdagsbetaling SH-opsparing + Rest søgnehelligdagsbetaling indeværende år Rest SH-betaling AM-bidrag rest SH-betaling (hele kr.) A-skat rest SH-betaling (hele kr.) Korrektionsfelter til feriefridagsordninger. Opsparing vedrørende feriefridagsordning grundlag opsparing + Rest feriefridagsopsparing Rest feriefridagsopsparing AM-bidrag af rest feriefridags (hele kr.) A-skat af rest feriefridags (hele kr.)

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012.

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012. Microsoft Dynamics C5 Lønbog 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE A... 10 Aconto udbetalt... 10 Adgangskontrol... 10 Afrunding... 11 Afstemningsliste... 11 AM-bidrag... 12 Regulering af AM-bidrag......... 13 Anciennitetstillæg...

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere